I/O Extender - installations- og brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/O Extender - installations- og brugervejledning"

Transkript

1 DK I/O Extender - installations- og brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion LED lys diode Installationsvejledning Konfigurering I/O Extender Aktivering af en I/O Extender relæ udgang Aktivering af en I/O Extender indgang Fejlsøgning Tekniske specifikationer Indhold i pakken og CD-ROM Garantibetingelser og garantibevis

3 1 A p p l i k a t i o n o g f u n k t i o n I/O Extender er et modul der forøger antallet af tilslutningsmuligheder for ind- og udgange, til WEB HOME systemet. WEB HOME modulet har kun tilslutning af én indgang og én udgang. I/O Extender giver mulighed for tilføjelse af 3 ekstra indog udgange mere af hver. Så man i alt får 4 indgange og 4 udgange til rådighed ved at installere en I/O Extender. Der vil kunne tilsluttes op til 5 I/O Extender enheder til en WEB HOME, hvilket giver op til 16 indgange og 16 udgange. Relæ udgangene på I/O Extender kan f. eks. anvendes til styring af vandvarmeren. Belastning 230 V AC, 2A. Indgangene på I/O Extender kan bruges til en temperatur føler eller for eksempel til en tyverialarm eller anden digital input. Af de 3 mulige indgange, er der 2 indgange som kan indstilles: Temperatur føler (-20 C 70 C ved DEVI NTC ledningsføler) Digital (0-5 V DC) Målerindgang (Du kan forbinde en forbrugsmåler med et S0 Måler Pulse Interface. I/O Extender inputtet er i overstemmelse med DS/EN ) 1.1 LED - lys diode På fronten i øverste højre hjørne af I/O Extender er en to farvet LED, som viser enhedens status: Farve grøn grøn blink orange rød blink rød Status Hardwaren - OK - og kommunikationen med Devibus - OK Blinker i takt med kommunikationen med WEB HOME Hardware - OK - ingen kommunikation med Devibus indenfor de sidste 2 min. Fejlsikker hardware OK, ingen kommunikation med Devibus i de sidste 10 min. Fejl i hardware LED-indikatoren kan overstyres af Devicom Configurator værktøjet, ved at markere flash LED check boks, vil den blinke orange. Denne funktion bruges hvis der tilsluttes mere end én I/O Extender til WEB HOME systemet. Du kan nemmere identificere de forskellige enheder på denne måde. 3

4 2 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g I/O Extender kan enten placeres i tavlen, tæt ved WEB HOME, eller evt. sammen med de installationer den skal kontrollere og styre. I/O Extender kan bruge samme strømforsyning (24V PSU) som WEB HOME eller forsynes fra sin egen strømforsyning (24V PSU). Forbind strømforsyningen til klemmerne 9 og 10 på I/O Extender enheden.! Vær opmærksom på polariteten, klemme 9 er ( ) og klemme 10 er (+). Når systemet er strømforsynet vil lysdioden på I/O Extender enheden blinke rødt. Tilslut nu Devibussen fra I/O Extender, klemme 11 og 12 til klemme 5 og 6 på WEB HOME. Lysdioden på I/O Extender vil nu begynde at blinke grøn indenfor ca. 30 sekunder. (den vil blinke i takt med kommunikationen mellem de 2 enheder) 4

5 2. 1 K o n f i g u r e r i n g a f I / O E x t e n d e r Tilslutning af den bærbare PC til WEB HOME 1. Sluk den bærbare PC, WEB HOME samt I/O Extender enhederne. 2. Sæt PC-kablet i det tilhørende stik på WEB HOME. 3. Sæt computerstikket til den serielle port på den bærbare PC. Hvis den bærbare PC ikke er udstyret med en seriel portindgang, kan du benytte en Seriel-til-USB converter, som kan bestilles separat (kontakt Support - se side 11) Tænd nu for den bærbare PC, indsæt CD-ROMmen med Devicom Configurator værktøjet. Læs mere om denne i installationsvejledningen for WEB HOME, den findes som en pdf-fil på CD-ROMmen. Åben Devicom Configurator værktøj Klik på ikonet til Devicom Configurator på PC ens skrivebord Nu vil vinduet til Devicom Configurator værktøj vises. Vælg evt. andet sprog ved at klikke på flaget og foretag det ønskede sprogvalg. Klik på åben for at påbegynde konfigureringen af WEB HOME 5

6 Når man starter Devicom Configurator værktøjet ser du dette: Den nye I/O Extender enhed er nu synlig i mappe-træet til venstre i skærmen. Alle ikoner på I/O Extender er grå, fordi de endnu ikke er slået til. Du kan tilslutte op til 5 I/O Extender enheder per WEB HOME gateway. Du tilslutter dem parallelkoblet på devibus. De vil optræde under hinanden nederst i mappestrukturen. Hvis ikke se venligst fejlfindingssektionen side 11. 6

7 Når I/O Extender markeres ses følgende: Forklaring til punkterne: Information Devibus status: viser om forbindelse er ok Devibus quality: kvaliteten af kommunikationen med WEB HOME skal være mindst 80% ellers kontakt support, se side 11 Device Oversigtsbillede som viser terminalerne, med nummer og navn på hver af dem. Navnene på de 3 indgange og 3 udgange kan ændres af installatør/bruger, se næste punkt. 7

8 2. 2 A k t i v e r e o g n a v n g i v e I / O E x t e n d e r r e l æ u d g a n g e Marker det ønskede relæ-udgang. Terminalerne er indikeret med navne, f.eks. Relæ udgang (1-2) Generelt Aktiveret: udgangen aktiveres ved at sætte markering i feltet Slået til (og ses nu på websiden). Når udgangen er slået til, ændres farven på ikonet til grøn. Beskrivelse: Indtast et sigende navn, som vil blive brugt på websiden og i oversigten. Udgang Relæ ON eller OFF Power up value: ved manglende kommunikation med WEB HOME (f.eks. ved opstart), hvilken indstilling relæet skal have: Sidst kendte værdi, Relæ slukket eller Relæ tændt. Husk at gemme dine ændringer. Vær opmærksom på at reaktionstiden på udgangene fra I/O Extender er længere end på de indbyggede udgange i WEB HOME. Reaktionstiden øges i takt med antallet af installerede I/O Extender. 8

9 2. 3 A k t i v e r e o g n a v n g i v e I / O E x t e n d e r i n d g a n g e Der er 3 indgange. 2 indgange til lav volt (som kan indstilles til digitale grænseflade eller til DEVI ledningsføler eller til en forbrugsmåler) og 1 digital indgang til 230V. Generelt Aktivering: udgangen aktiveres ved at sætte markering i feltet Slået til (ses nu på websiden). Når udgangen er slået til, ændres farven på ikonet til grøn. Beskrivelse: Indtast et sigende navn, som vil blive brugt på websiden og i oversigten. Indgang indstilling Type: Digital indgang, Temperatur føler eller til en målerindgang Alarm indstilling Her vælges den alarmindstillinger som ønskes. Husk at gemme dine ændringer. 9

10 Her vises en oversigt med de ændrede navne 10

11 3 F e j l s ø g n i n g For hjælp til installationen af I/O Extender eller hvis der ingen kommunikation er mellem I/O Extender enheden og WEB HOME, og alle ikonerne i Devicom Configurator værktøjet for den forsvundne enhed viser rød. kontakt da venligst: Support DEVI A/S, Salg Danmark Bødkervej 8, Vinding DK-7100 Vejle Phone:

12 4 T e k n i s k e s p e c i f i k a t i o n e r Driftspænding 24 VDC ± 10% Energiforbrug Relæer: Ohmsk belastning Induktiv belastning < 1W 2A cos φ = 0.3 Max. 1A Tæthedsklasse 20 Omgivelsestemperatur C Dimensioner 53/86/70 12

13 5 I n d h o l d i p a k k e n o g C D - R O M Indhold pakke Pakken indeholder følgende: I/O Extender I/O Extender installations- og brugervejledning Programmeringskabel - til brug ved installation Følerledning (3 meter, 15KΩ v. 25 C) - til brug ved f.eks. måling af udendørstemperatur CD-ROM Indhold CD-ROM På den medleverede CD-ROM findes følgende: Devicom konfigurations værktøj WEB HOME demo WEB HOME installation vejledning i pdf-format I/O Extender installation og brugervejledning i pdf-format 13

14 14

15 G a r a n t i b e t i n g e l s e r G a r a n t i b e v i s De har købt WEB HOME, som udgør en integreret del af et Deviheat varmesystem, som vi er sikre på vil bidrage til at forbedre komforten og økonomien i Deres hjem. Deviheat er en komplet varmeløsning med Deviflex varmekabler, Devireg termostater samt Devifast monteringslister. Skulle der mod forventning opstå et problem med Deres Devireg system, er vi hos DEVI, med produktionsenheder i Danmark, og som leverandør indenfor den Europæiske Union, underlagt de alminde-lige regler om produktansvar som anført i EU-direktiv 85/374/CEE samt alle på området gældende lovgivningsbestemmelser i de enkelte lande, hvilket forudsætter at: DEVI yder 10 års garanti på Deviflex varmekabler og 2 års garanti mod materialefejl og produktionsfejl i forbindelse med alle øvrige DEVI produkter. Garantien gælder kun, såfremt omstående GARANTIBEVIS udfyldes korrekt og i henhold til instruktionerne, og kun såfremt fejlen inspiceres af eller præsenteres for DEVI eller en autoriseret DEVI-forhandler. Bemærk venligst, at GARANTIBEVISET skal være udformet på dansk, samt at ISO koden for Danmark, DK, er trykt øverste venstre hjørne af forsiden på installationsvejledningen DEVI forpligter sig til at reparere eller levere en ny enhed gratis for kunden. I tilfælde af fejlbehæftede Devireg termostater forbeholder DEVI sig retten til at reparere enheden gratis og uden urimelige forsinkelser for kunden. DEVI Garantien gælder ikke for installationer, der er foretaget af uautoriserede elektrikere, eller fejl, som skyldes andre leverandørers forkerte konstruktioner, misbrug, skade forårsaget af andre, eller ukorrekt installation eller sådanne andre følgeskader, som måtte opstå. Såfremt DEVI anmodes om at inspicere eller reparere fejl, der er forårsaget af ovennævnte, faktureres arbejdet fuldt ud. DEVI Garantien bortfalder i tilfælde af manglende betaling for udstyret. DEVI vil til enhver tid reagere hurtigt, effektivt og ærligt på alle forespørgsler og rimelige krav fra vore kunder. Ovenstående garanti vedrører produktansvar, mens der ved køberet henvises til national lovgivning.

16 Varenummer: Version:

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

Service Tool AK-ST 500

Service Tool AK-ST 500 Service Tool AK-ST 500 Software til betjening af AK regulatorer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK Service Tool er et avanceret værktøj til at betjene ADAP-KOOL Køleregulatorer i

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Chill Innovation Wireless Bluetooth Micro Keyboard

Chill Innovation Wireless Bluetooth Micro Keyboard Version 1.3 1 / 23 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN... 3 2. PRODUKT BESKRIVELSE... 3 3. PRODUKT INDHOLD... 3 4. PRODUKT OVERBLIK... 4 5. HARDWARE INSTALLATION... 5 6. DRIVER INSTALLATION OG BRUG... 7 7.

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control

Wise-I. Driftmanual. High tech environmentally friendly rodent control Wise-I Driftmanual High tech environmentally friendly rodent control Version 4 - Maj. 2015 Tak for dit køb af Wise-I. Læs altid driftmanualen før installation og idriftsætning. For kundesupport kontakt

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 Applications and functions DK Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 DEVI Web Home gør det nemt og enkelt at styre og overvåge varmesystemet og øvrige installationer i huset. Klik på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere