Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "330-2015-201897 330-2015-201853"

Transkript

1 svar til byggefirma Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Overdragelse 30. april 2015 kl Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv BBR-meddelelser (mangler Søbatteriet 7) Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af afsender Mail med kommunens godkendelse Center for HR og Udvikling Oplyses af afsender Slagelse privat skole (Elmedalsvej 12, Slagelse) Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Tilladelse til ophæng af plakater Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Haveforeningen Fredly - adresser Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Borger Tilladelse til ophæng af plakater Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Bevilligsbrev angående tilskud til deltagelse i SOWSG Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Håndboldklubben Frem 83 Skælskør Udkast til ny kontrolplan samt forslag til mødedatoer Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Mail til ansøger vedr. niveauplan Center for Teknik og Miljø Borger Udbedring af defekte kloakforhold Center for Teknik og Miljø Borger Svar på ansøgning om dispensation Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING Kvittering for henvendelse til borgmesteren Center for HR og Udvikling Borger Udbedring af defekte kloakforhold Center for Teknik og Miljø Borger Udtalelse til Statsforvaltningen Center for Teknik og Miljø Statsforvaltningen Kvittering til kloakmester Center for Teknik og Miljø SLAGELSE ENTREPRENØRSERVICE ApS Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Teknik og Miljø SK Forsyning Skovsangervej 10, 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Kopi af materiale til nabo Center for Teknik og Miljø Borger Bekræftelse til ejer vedr. modtaget kloakfærdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Færdigmeldt til SK Forsyning Center for Teknik og Miljø SK Forsyning VS: til orientering Pine Mølledæmning, Vejlagervej 21, Vemmelev- Dispensation til opførelse af halvtag Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender MAil med Underskrevt erklæring vedr. Slagelse Boligselskab afd Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Lokalplan Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013.pdf Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender Kvittering på færdigmelding - Havrevej Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Færdigmelding Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender godkendelse af varmetabsberegning Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

2 Kvittering for modtaget ansøgning Center for Kultur, Fritid og Borgerservice FDF Korsør Aktindsigt, og svar fra NAVN Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Kommunens vedståelse af kommunegaranti Center for HR og Udvikling Andelsboligforeningen Havnearka Orienteringsbrev om arbejdsfordeling Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Tilladelse til brug af areal i Korsør Lystskov Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Bilag 1.3 Budgetgrundlag politikområde pdf Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af afsender VS: Musholm - brand - glasparti Beredskab Oplyses af afsender Bilag 1.1 Budgetgrundlag politikområde pdf Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af afsender Bilag 1.2 Budgetgrundlag politikområde pdf Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af afsender Partshøring til ejer Center for Teknik og Miljø Borger Svar på ansøgning Center for Vækst og Plan Kolberg Kød Bevillingsbrev til foreningen Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Sørbymagle Hockeyklub Niels Peders Tilladelse til cirkusforestilling - mail til ansøger Beredskab Benneweis Tilladelse til brug af Lystanlægget Slagelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Indkaldelse til samtale Center for Arbejdsmarked og Integration Borger PID-målinger Center for Teknik og Miljø Administration 2000 Ad v/jan Ge Indkaldelse til samtale Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Kvittering for modtagelsen Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af afsender Skitse til Slagelse 2015.docx Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af afsender Pressemeddelelse - Lejodde ved Korsør lukkes for offentlig adgang i fuglenes yngletid Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Lundbyvej 8 - billede 3.jpg Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender Lundbyvej 8 - billede 2.JPG Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender Lundbyvej 8 - billede 1.JPG Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender Tilladelse til brug af Kongegaardshaven Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender SV: Holbækvej 37b, forhåndsgodkendelse Center for Teknik og Miljø Borger Kvittering Center for Teknik og Miljø Slagelse kommune Erklæring sendt Center for Teknik og Miljø Landinspektørerne Skelstedet I/S Redegørelse til Ministeriet april Center for Handicap og Psykiatri Oplyses af afsender Østre Alle 52 - udeservering på privat område Oplyses af afsender Østre Alle 52 - udeservering - privat område Oplyses af afsender Anmodning om status af Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Erklæring Center for Teknik og Miljø Landinspektørerne Skelstedet I/S Spørgsmål til konstruktionsopbygning af BD60-væg Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

3 Meddelelse om Byggearbejde Center for Teknik og Miljø Borger Spørgsmål om hvorvidt projektet er afsluttet Center for Teknik og Miljø KORSØR HAVN SV: Ny sag: Vejlagervej 6, 4241 Vemmelev - Ansøgning til indskudt etage i eksisterende lagerhal Beredskab Oplyses af afsender VVM-screenings skema med underskrift og dato Center for Teknik og Miljø TELCON A/S Vedr. Ansøgning om tilskud til uddannelse af Voksenlærling Center for Arbejdsmarked og Integration IT BUSINESS CENTER ApS anmodning om status af Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Udtalelse Center for Teknik og Miljø Vejdirektoratet SV: Sammendrag af stormøde den 11.april Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender SV: sag afsluttet Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Godkendelse af jordhåndteringsplan - Lindevej Slagelse - 2 jordprøver Center for Teknik og Miljø SLAGELSE ENTREPRENØRSERVICE ApS sikring af vejanlæg i forbindelse med byggeri Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Tårnborgvej.xlsx Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender status af Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Notat fra færøvej 202tv Center for Teknik og Miljø Fjerring A/S Tilskud til Kommunemesterskaber udbetaling Center for Kultur, Fritid og Borgerservice FC Storebælt Byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Borger _2015_199062_Bevillingsbrev.pdf Center for Kultur, Fritid og Borgerservice FC Storebælt Tilskud til Kommunemesterskaber Center for Kultur, Fritid og Borgerservice FC Storebælt Besvarelse på henvendelse af 7. april Center for Børn, Unge og Familie Borger SV: byggeansøgning marielund Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender røgklage på Gækkelundsvej Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Udkast Redegørelse til Ministeriet april Center for Handicap og Psykiatri Oplyses af afsender Kvittering Center for Teknik og Miljø Arla Foods Amba Slagelse Mejeri Svar vedrørende ansøgning om kystbeskyttelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Rykker for svar / replik her på Center for Vækst og Plan Kolberg Kød Tilladelse til cirkusforestilling Beredskab Oplyses af afsender VS: Brandøvelser på Inter Terminals Beredskab Oplyses af afsender Registrering af afløbsforhold og BBR oplysninger Center for Teknik og Miljø Borger Orientering til SK Forsyning Center for Teknik og Miljø SK Forsyning Brev sendt til ansøger Center for Teknik og Miljø Borger Byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Borger Mail til kloakmester vedr. spildevandsforhold Center for Teknik og Miljø Entreprenør & Aut. Kloakmester Asger Johansen stendige Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender

4 Bygningsmæssige påtaler i inspektionsrapport Beredskab Oplyses af afsender Legeplads på privat grund Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle Korsør - lovliggørelse af udestue Center for Teknik og Miljø Borger Stenstuegade. Grøn Genbrugsmarked Oplyses af afsender Kvittering - mangelbrev Center for Teknik og Miljø Borger Klovneløb i Vemmelev Oplyses af afsender Overskridelser - omprøve Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Ændret tilladelse til vandindvinding - mail til kopimodtagere Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender bemærkninger fra 5 og 9 til udtalelse hos ansøger Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Erklæring sendt Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Erklæring Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Byggetilladelse m.m Center for Teknik og Miljø Borger VS til Vejmyndigheden: Vedrørende godkendelse af opsætning af hegn i forhave Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender SV: Aktindsigt i forhold til sag om nedrivning af Algade C-L Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Godekendelse af grønne tage Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Kvittering for bemærkning til lokalplan på omø Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender Adresseændring Center for Teknik og Miljø TORTUGA ApS Svar på forespørgsel Center for Teknik og Miljø Borger Brev til NAVN Center for Teknik og Miljø Borger Svar Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender kvittering for modtagelse og rekvireret budget Center for Kultur, Fritid og Borgerservice FC Storebælt Ændring af etableringsår på solcelleanlæg Center for Teknik og Miljø Borger Følgebrev til NAVN Center for Teknik og Miljø Borger Følgebrev til NAVN Center for Teknik og Miljø Borger Følgebrev til NAVN Center for Teknik og Miljø Borger Ændret tilladelse til vandindvinding Center for Teknik og Miljø I/S AffaldPlus Kvittering for henvendelse fra skolebestyrelsen på Stillinge Skole Center for Skole Oplyses af afsender Mail til ansøger med tilladelse Beredskab Oplyses af afsender Udtalelse fra nabo thersvej Center for Teknik og Miljø Borger Bekræftelse på modatget ansøgning Center for Vækst og Plan Borger Anmodning om oplysninger med henblik på evt tildeling af adresser Center for Teknik og Miljø FRESE A/S

5 Fuldmagt Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Fuldmagt Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender mail til dong: ønske om at få projektforslag af marts Center for Teknik og Miljø DONG Følgebrev Center for Teknik og Miljø Administration 2000 Ad v/jan Ge... Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. Tilladelse til afbrænding af festfyrværkeri Beredskab Oplyses af afsender Kvittering med mangler Center for Teknik og Miljø Borger Anmodning om tankoplysninger Center for Teknik og Miljø Administration 2000 Ad v/jan Ge Fotos fra tilsyn Center for Teknik og Miljø Administration 2000 Ad v/jan Ge mail til BTK opfølgning på mødet Center for Kultur, Fritid og Borgerservice BordTennisKlubben Slagelse Henvendelse om brunt vand i Løvegade Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Orientering ejer, vedr. påbegyndelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Vedr. Arbejdsfordeling hos NAVN Center for Arbejdsmarked og Integration Kristelig A-kasse Næstved Skrivelse til politiet Center for Handicap og Psykiatri Borger Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Meddelelse om Byggearbejde Center for Teknik og Miljø Borger Kvittering Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Tilbud om plads Center for Dagtilbud Borger Kvittering Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender Kvittering Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

330-2015-406577 330-2015-406523

330-2015-406577 330-2015-406523 330-2015-406786 Ansøgning om aktivitetstilskud 06-08-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 36 36 88 29 Musisk Forening Skælskør 330-2015-406644 SV: Dokument Bevilling - Slagelse Damehåndbold

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender VS: Korsør Frømandsklub har 50 330-2015-237471 års jubilæum i 2015 05-06-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29 96 73 34 Korsør Frømandsklub Forespørgsel vedr. opførelse af hal 330-2015-237362

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse.

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse. Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 330-2015-3123 Orientering om ændring af varmekilde til varmepumpe 330-2015-4297 SV: Digital signatur 330-2015-594

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 1. 5. september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60469 Rykker for svar på ansøgning, Halfordeling, EGIF Tennis Gunnar Ravn 01-09-2014 Fordeling af

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos Indgående post uge 13 ( 24. 28. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21947 Opsamling på skema retur 2014-2015 trægulv - udg. 3. 28-03-2014 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150 Åben postliste 1. oktober 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Skyggevurdering.pdf - tosn 9640 Ansøgers kommentarer.pdf - tosn 9640 Bemærkninger

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11,

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11, Indgående post uge 12 ( 18. 22. Marts 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21249 Madsbyhus_ABA-rapport.pdf 22-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 21245 ICT Logistics A/S_ABA-rapport.pdf

Læs mere

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt Indgående post uge 3, 2013 ( 14. 18. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 4801 B-Egumvejens Skole_Fejl og mangler udbedret.pdf 16-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 4947

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 10. 14. Februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 12037 Spørgsmål fra BPI Badminton 14-02-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-11882

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere