Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter"

Transkript

1 Danske Prydplanter Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010

2

3 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for en initiativrig brancheforening til at varetage medlemmernes interesser. Danske Prydplanter er i dag stolte over at repræsentere en medlemsskare, der står for mellem 80-90% af den danske produktion og afsætning af potteplanter. Det forpligter. Som medlem af foreningen kan man være med til at præge branchens udvikling, men medlemskabet i brancheforeningen har desuden følgende fordele: Branchevedtagne Handelsbetingelser til optimering af afsætningen af planter mellem medlemmer (s. 12) Varetagelse af faglige problemstillinger gennem Danske Prydplanters arbejdsgrupper (logistik, forskning, erhvervspolitik m.m.) (s. 15) Optimering af containerflow gennem Containeraftalen (s. 16) Faglige seminarer og temadage (s. 9) Dækning gennem kollektiv produktansvarsforsikring til reduceret præmie (s. 13) Kollektiv Kreditoplysningsaftale til reduceret pris (s. 14) Professionel gennemførsel af marketingaktiviteter gennem branchens eget marketingbureau (s. 18) Løbende pressemeddelelser til dags- og fagpresse (s. 19) Mulighed for deltagelse på internationale og nationale messer (s. 21) Indsamling og formidling af strategisk markedsinformation fra ind- og udland (s. 19) Kontaktdatabase over indkøbere og sælgere ved danske salgsselskaber (s. 8) Læs uddybende om de mange fordele i nærværende folder, eller kontakt sekretariatet på tlf.: Med venlig hilsen Bestyrelsen i Danske Prydplanter 3

4 4

5 Indhold Om foreningen... side 6 Medlemsservice... side 8 Faglige seminarer og temadage... side 9 Medlemskab... side 10 Handelsbetingelserne... side 12 Produktansvarsforsikring... side 13 Kreditoplysning... side 14 Danske Prydplanters arbejdsgrupper... side 15 Rabat- og fordelsaftaler... side 16 GAU-midler og fonde... side 17 Floradania Marketing og Markedsudvalget... side 18 Markedsføring og Markedsinformation... side 18 Presseinformation og PR... side 19 Messer og eksportfremstød... side 21 Medarbejdere... side 22 Kontakt... side 23 5

6 OM FORENINGEN I nærværende hæfte findes en udførlig oversigt over de servicetilbud og fordele, som et medlemskab af Danske Prydplanter giver adgang til. Vi håber, at man finder inspiration til at benytte nogle af de muligheder, som man som medlem måske ikke hidtil har været opmærksom på. Skulle der være spørgsmål til de enkelte ydelser og tilbud eller til medlemskabet i sig selv, står vi klar til at uddybe og vejlede. Med venlig hilsen Danske Prydplanter Telefon

7 BRANCHEFORENING En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for en velfungerende og initiativrig brancheforening. Danske Prydplanters primære formål er at servicere og rådgive medlemmerne på det produktions- og afsætningsmæssige område samt at varetage medlemmernes og branchens interesse over for myndigheder og andre brancher i ind- og udland. Foreningens medlemmer tegner sig d.d. for hovedparten af omsætning af planter fra danske gartnerier. Foreningen har i dag 211 producent og firmamedlemmer, samt 21 salgsselskabsmedlemmer. RÅDGIVNING OG SERVICE PERSONLIGT ELLER ELEKTRONISK Siden grundlæggelsen i 2006 har foreningens vigtigste mission været at støtte medlemmerne i deres produktions- og afsætningsarbejde og sådan er det også i dag. Danske Prydplanter tilbyder deres medlemmer services inden for en bred vifte af produktions- og afsætningsrelaterede områder. Medlemmer kan enten få telefonisk service inden for vores kontortid eller kan i mange tilfælde hente informationer og ajourført data via foreningens webside Bearbejdning af nye markeder og vedligeholdelse af eksisterende kræver store ressourcer af den enkelte virksomhed. Derfor tilbyder Danske Prydplanter en række servicefunktioner, som medlemmerne kan benytte sig af og således ikke selv behøver at anvende ressourcer på fx kreditoplysninger, produktansvarsforsikringer, markedsføring, indsamling af markedsinformationer m.v. Desuden forestår foreningen en række eksportfremstød til gavn for medlemmerne. DET FALDER UDENFOR Foreningen ønsker at holde fokus på rammeaftalerne for produktions- og afsætningsmæssige forhold på brancheniveau, og derfor vil der være virksomhedsspecifikke problemstillinger, der ligger uden for foreningens virkeområde. 7

8 MEDLEMSSERVICE På Danske Prydplanters webside har medlemmerne døgnet rundt adgang til aktuel brancheinformation og til at trække på størstedelen af foreningens serviceydelser. På websiden finder du en oversigt over brancherelaterede emner fra aktuelle projekter, arbejdsgrupper og Nyhedsbreve til vedtægter, Handelsbetingelser og policer til branchens kollektive Produktansvarsforsikring. Websiden opdateres løbende, således at der altid er ajourførte oplysninger at hente her. Det betyder fx, at der altid er adgang til opdaterede policer m.m. Desuden indeholder et arkiv over såvel de nyeste som de lidt ældre nyhedsbreve og udgivelser fra foreningen. MÅNEDLIGT NYHEDSBREV Danske Prydplanter udsender månedligt et Nyhedsbrev, hvor emner af produktions- eller afsætningsmæssig interesse beskrives. Nyhedsbreve udsendes pr. mail, men kan også findes på KONTAKTPERSONER INDKØB OG SALG Kontaktpersoner indkøb og salg (tidligere kendt som Sælgerdatabasen) er en opslagsdatabase over indkøbere og sælgere hos de danske salgsselskaber. Her kan du som medlem få et overblik over mulige samarbejdspartnere, når det gælder afsætning af dit gartneris produkter. Kontaktpersoner indkøb og salg administreres af Danpot og findes på 8

9 FAGLIGE SEMINARER OG TEMADAGE Nye ideer og tanker, ny viden og inspiration er nødvendig for, at branchen kan følge med udviklingen. Derfor arrangerer foreningen løbende en række målrettede temadage og Gå-hjem-møder m.v. om forskellige emner af aktuel interesse for medlemskredsen med fokus på fx produktion, salg og markedsføring, trends, design og produktudvikling, jura og økonomi e.t.c. alt med en så brancherelateret indfaldsvinkel som mulig. Foreningens seminarer tilrettelægges i samarbejde med anerkendte fagspecialister, og for medlemmerne er de en velbenyttet kilde til ny viden og inspiration og også en lejlighed til at møde branchekolleger. Seminarerne annonceres i Danske Prydplanters Nyhedsbreve og i Gartner Tidende. 9

10 MEDLEMSKAB Det er producenter og eksportører af prydplanter, der er Danske Prydplanters primære medlemskreds. Desuden kan bl.a. leverandører til branchen optages som sekundærmedlemmer. PRIMÆRMEDLEMMER Foreningens primærmedlemmer er: danske producenter af prydplanter. danske salgs- og eksportselskaber som i egen regning handler med prydplanter. Foreningens primærmedlemmer kan trække på alle de forannævnte serviceydelser, enten gratis eller til en fordelagtig pris. FIRMAMEDLEMMER Foreningens firmamedlemmer kan i begrænset omfang, men som regel mod særlig betaling, trække på foreningens serviceydelser. De modtager desuden en lang række informationer om branchen, som kan være til stor nytte i forbindelse med leverandørernes bearbejdning af deres kunder i branchen. Desuden har firmamedlemmer mulighed for at deltage i en række foreningsarrangementer. KONTINGENT Medlemskontingentet, der opkræves fire gang årligt, består af et grundkontingent og et variabelt kontingent. For producentmedlemmerne er det variable kontingent afhængigt af produktionsarealet, mens det variable kontingent for salgs- og eksportselskaberne er afhængigt af virksomhedens omsætning. Firmamedlemmer betaler alene et fast årligt kontingent. Kontakt os, hvis du ønsker mere detaljeret information om kontingentsatser m.v. 10

11 GENERALFORSAMLING OG VEDTÆGTER Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og vælger blandt primærmedlemmerne en bestyrelse bestående af seks personer. Såvel primær- som firmamedlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men alene primærmedlemmer har stemmeret. Forud for generalforsamlingen modtager alle medlemmer et regnskab for foreningens økonomiske aktiviteter i det forløbne år. Det er muligt at rekvirere et eksemplar af foreningens vedtægter, der også ligger tilgængeligt på 11

12 HANDELSBETINGELSERNE Danske Prydplanter har udarbejdet Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark, også kendt som Handelsbetingelserne, til gavn for foreningens medlemmer. Handelsbetingelserne indeholder de emner, der er relevante for kommerciel handel med planter fra danske gartnerier. Betingelserne rummer aftaler fra levering til risikoovergang og reklamationer. STANDARDAFTALER OG -KONTRAKTER I tilknytning til Handelsbetingelserne har Foreningen ladet udarbejde en række standardkontrakter m.v., som kan benyttes af foreningens medlemmer. Medlemmer kan uden beregning rekvirere kontrakterne. Kontrakterne kan desuden downloades fra websiden Du har adgang til: Standard købsaftale Sanktionssystem ved for sene indleveringer Aftaler om Containerstyring i Danmark Produktansvarsforsikringer Til udarbejdelsen af Handelsbetingelserne har foreningen haft tilknyttet en advokat, som har indgående kendskab inden for områder, der er omtalt i betingelserne. Foreningen henviser gerne til den pågældende advokat i tilfælde af tvister eller uklarheder i betingelserne. 12

13 PRODUKTANSVARSFORSIKRING I henhold til Danske Prydplanters Handelsbetingelser skal professionelle købere og sælgere af planter være omfattet af en produktansvarsforsikring, hvorfor der gennem foreningen er blevet etableret en kollektiv forsikring. Medlemmer får således adgang til en meget omfattende forsikring, der løbende ajourføres efter gældende regler, hvorved den enkelte virksomhed sparer egne ressourcer til administration af sine forsikringsforhold. En af de væsentligste fordele ved en kollektiv police er et lavere præmieniveau. For mange af foreningens medlemmer er der tale om store præmiebesparelser. 13

14 KREDITOPLYSNINGER Det er nemt og hurtigt at bestille kreditoplysninger gennem Danske Prydplanter, der har lavet en brancheaftale med kreditvurderingsbureauet Experian. SOLIDITETSOPLYSNINGER Medlemmer kan hos foreningen købe soliditetsoplysninger på danske og udenlandske kunder hurtigt og til en fordelagtig medlemspris. Foruden de økonomiske fordele er bestillingsproceduren også enkel og tidsbesparende. Foreningen har aftaler med kreditoplysningsbureauer i såvel ind- som udland og er i stand til at levere soliditetsoplysninger til brug for vurdering af kunders betalingsevne direkte fra bureauernes databaser. Du kan også få en aftale med os, så du selv trækker dine oplysninger i databaserne. Soliditetsoplysningerne leveres af kreditoplysningsbureauer, der er godkendte af forsikringsselskaberne, og kan således anvendes i forbindelse med debitorforsikring. 14

15 DANSKE PRYDPLANTERS ARBEJDSGRUPPER Danske Prydplanter besætter poster i en lang række arbejdsudvalg og bestyrelser, der arbejder for branchen. Gennem foreningen besættes en lang række poster i arbejdsgrupper og bestyrelser i virksomheder og foreninger, der arbejder til gavn for branchen. Blandt disse arbejdsgrupper skal følgende fremhæves: Repræsentanter i Dansk Gartneri s bestyrelse Repræsentanter i DANPOTs bestyrelse Repræsentant i GAU bestyrelse Repræsentanter i Forsøgsudvalget Repræsentanter i Brugerudvalget ved Landbrugets Rådgivningscenter Repræsentant i Erhvervspolitisk Prydplanteudvalg Repræsentanter i Udvalg under Plantedirektoratet for Avlskontrol mv. Repræsentant i Union Fleurs Repræsentant i FFP-arbejdsudvalg Markedsudvalget Besøg for navne på repræsentanterne i ovenstående udvalg eller kontakt sekretariatet på tlf.:

16 RABAT- OG FORDELSAFTALER Danske Prydplanter har lavet rabataftaler med leverandører af forskellige serviceydelser til plantebranchen. Rabataftalerne sikrer medlemsvirksomhederne økonomiske fordele, som kun få ville kunne opnå på individuel basis. På finder du altid en opdateret liste over de pågældende aftaler. Her er en kort omtale af nogle af de vigtigste rabat- og fordelsaftaler ud over Produktansvarsforsikringen: Aftale med Experian om indkøb af soliditets og kreditoplysninger. I samarbejde med ContainerCentralen Danmark har foreningen opnået containerpriser til medlemsvirksomhederne til en fast, lav pris. Flere Rammeaftaler vil kunne udarbejdes, såfremt ønsket af medlemmerne. Ved konkrete forespørgsler bedes man rette henvendelse til Danske Prydplanter. 16

17 GAU-MIDLER OG FONDE Foreningen ansøger midler gennem branchens egne fonde, men kan i sin egenskab af brancheorganisation også ansøge om nationale midler gennem fonde til fx innovations- og eksportfremme GARTNERIETS AFSÆTNINGUDVALG (GAU) GAU administrerer 2 fonde, henholdsvis Promilleafgiftsfondene og Produktionsafgiftsfonden. Fondene yder tilskud til en række forsknings-, rådgivnings- og markedsføringsprojekter, der alle skal komme gartneriet til gavn på kortere eller længere sigt. Finansieringen, der tilgår fondene, stammer fra branchen selv. Fondsmidlerne kan finansiere projekter 100 % eller være med til at udgøre egenfinansieringen i nogle af de bl.a. EU-projekter, der har været søgt støtte til fra branchen. Midlerne kan dermed anvendes til at geare andre finansieringskilder med. Yderligere oplysninger kan findes på PROMILLEAFGIFTSFONDEN Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget modtager tilbageførte pesticidafgifter i 2010 i alt 7,2 mio. kr. til gartneri og frugtavl. Fonden modtog tidligere også tilbageførte CO 2 -afgifter via Landbrugets Promilleafgiftsfond, men denne tilbageførelse er nu ophørt. Yderligere oplysninger om fonden kan findes på PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN Midlerne til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter opkræves direkte hos producenterne som en promille af omsætningen. Promillen fastsættes af fødevareministeren efter indstilling fra fondens bestyrelse. På Danske Prydplanters årlige generalforsamling i februar drøftes niveauet for promillen for potteplanter og snitblomster for det kommende år, der herefter indstilles til fondens bestyrelse. Produktionsafgifter skal anvendes inden for den sektor, som de er opkrævet i. For yderligere oplysninger om fonden kan findes på 17

18 FLORDANIA MARKETING OG MARKEDSUDVALGET Midlerne, der tilbageføres til branchen, fordeles af Danske Prydplanters bestyrelse. Stort set alle midler anvendes i dag til markedsføring og afsætningsfremme. Til at vejlede sig i brugen af midlerne til markedsføring er der blevet oprettet et Markedsudvalg, hvor producenter og salgsselskaber/eksportører er repræsenteret proportionalt i forhold til deres bidrag af midler. Markedsudvalget indstiller således årligt til bestyrelsen inden for hvilke områder, man ønsker at placere fokus. Udførende på alle markedsføringsmæssige projekter er Floradania Marketing, der er branchens markedsføringsselskab. Floradania Marketing varetager således alle markedsføringsaktiviteter finansieret gennem fondene, ligesom de forestår andre brugerfinansierede projekter, som fx Handelspladserne, Odense Blomsterfestival og Julestjernekampagnen under Stars for Europe. GAU-midlerne giver således branchen mulighed for at lave fælles fremstød med slagkraft. Markedsføring og markedsinformation Som medlem af Danske Prydplanter har din virksomhed adgang til at erhverve en mængde brancherelateret information og specialviden, som det ellers kan være vanskeligt at skaffe på egen hånd. Ligeledes forestår foreningen gennem Floradania Marketing generisk markedsføring af branchens produkter samt kampagner. MARKEDSFØRING Hvert år indstiller Markedsudvalget til nye projekter eller videreudvikling af eksisterende projekter til markedsføring af branchens produkter. Projekterne udføres i samarbejde med Floradania Marketing, der har stor erfaring med gennemførelse af projekter og kampagner. 18

19 MARKEDSINFORMATION Som producent eller salgsmedlem modtager din virksomhed løbende informationer, hvor aktuelle indenlandske og udenlandske emner med interesse for branchen indsamles og formidles. Desuden informeres om aktuelle konjunktur- og markedsforhold, samt om forestående arrangementer i branchens regi. LIVSSTIL OG TENDENSER Branchen har mulighed for at holde sig ajour med udviklingen inden for bolig og interiør gennem et tæt samarbejde med PEJ-gruppen, der ledes af en af Danmarks førende fremtidsforskere. Verden er foranderlig og det er vigtigt at vores branche følger med. PRESSEINFORMATION OG PR Foreningen profilerer løbende plantebranchen over for pressen og andre interessenter gennem presseudsendelser og events. PRESSEMEDDELELSER Foreningen udsender hver måned gennem Floradania pressemeddelelser med omtale af aktuelle produkter, nyheder eller andre aktuelle begivenheder. Pressemeddelelserne udsendes i fire sprog til en omfattende database af skribenter til fag og livsstilspressen i hele Europa. Pressemeddelelserne udsendes af praktiske og miljømæssige hensyn pr. , hvor der henvises til hjemmesiden, hvor billeder og tekst ligeledes ligger tilgængeligt. er foreningens profilerende hjemmeside, hvor såvel danske som udenlandske interessenter kan hente information om den danske plantebranche. Derfor er hjemmesiden på både dansk, tysk, engelsk og svensk. Hjemmesiden omfatter bl.a. en velbesøgte billedbank, der er en af Europas største gratis billedbanker med ca danske planter stylet efter tidens trends. Ved hjælp af en ny database, er der tilgået nye søgefaciliteter, hvor indkøbere, 19

20 stylister og journalister har mulighed at finde stort set alle planter i det ganske, danske sortiment. Søgningen kan foretages efter kategori, type og trend. Medlemmer, der har egen hjemmeside, kan gratis benytte billederne, så skynd dig ind på og se, om der ligger noget ny inspiration. PRESSESERVICE Gennem foreningen er det ligeledes muligt at få udsendt medlemsvirksomhedernes pressemeddelelser til relevante danske og udenlandske medier. Pressemeddelelserne udsendes på mail, og mediedatabasen indeholder pt. ca. 350 forskellige medier i Danmark. Floradania tilbyder desuden at assistere med udarbejdelse af medlemsvirksomhedernes pressemeddelelser. PR OG PRESSE VED MESSER OG UDSTILLINGER Ved messer og andre fremstød i udlandet med større dansk repræsentation udarbejder foreningen målrettet pressemateriale. PRESSEKLIP Floradania indsamler hver måned presseklip på de artikler, som man selv eller branchen generelt får i de danske medier for at kunne vurdere på indsatsen. 20

21 MESSER OG EKSPORTFREMSTØD Danske Prydplanter assisterer medlemmerne i forbindelse med internationale udstillingsaktiviteter gennem etableringen af danske fællesstande på de mest betydende messer rundt om i Europa. UDENLANDSKE MESSER Danske planteproducenter har lang tradition for aktiv deltagelse på udenlandske messer gennem Floradania Marketing. Hvis en kreds af medlemmer ønsker det og forholdene i øvrigt tillader det kan foreningen gennem Floradania Marketing bistå danske udstillergrupper på udenlandske messer med etableringen af en dansk fællesstand samt fx koordinering af standopbygning, fælles markedsføringsaktiviteter, pressebearbejdning, etablering af informationsstand, catering etc på messerne. ØVRIGE FREMSTØD Foreningen kan ligeledes gennem Floradania Marketing planlægge og gennemføre målrettede eksportfremstød for danske planteproducenter og -eksportører på udvalgte markeder, ofte i form af særudstillinger, kontaktmøder eller lignende. Hvis en kreds af medlemmer har særlige ønsker om foreningens assistance i forbindelse med påtænkte udstillings- og andre fremstødsaktiviteter, der er i overensstemmelse med foreningens overordnede målsætninger, hører vi meget gerne herom. Vi råder over en omfattende knowhow på området og kan hjælpe til et vellykket forløb. HANDELSPLADSEN Handelspladsen er et tiltag, der er kommet i stand i samarbejde med Planteformidlerne og er ligeledes med til at profilere det danske sortiment over for kunder fra ind- og udland. På Handelspladserne, hvoraf der afholdes fire om året, er det muligt at se sortimentet og holde fast i dialogen med dine kunder. 21

22 Medarbejdere Danske Prydplanter Direktion Peter Larsen-Ledet Sekretariatet Linda Hansen Floradania marketing Floradania.dk, Presse og promotion Lone Taklo Floradania.dk, Presse og livsstil Anna Marie Nielsen Markedsinformation Peter Larsen-Ledet Planlægning af messe- og udstillingsdeltagelse Benny Vernstrøm Thomsen Prisregistrering og udsendelser Anne Ammitzbøll Rasmussen Direktion Peter Larsen-Ledet 22

23 KONTAKTOPLYSNINGER Danske Prydplanter Hvidkærvej 29 DK Odense SV T: F: M: Kontortider Mandag torsdag 8:30-16:30 Fredag 8:30-14:30 Associerede selskaber Floradania Marketing Hvidkærvej 29 DK Odense SV T: F: Kontortider Mandag torsdag 8:15-16:15 Fredag 8:15-14:15 Danpot Data Hvidkærvej 29 DK Odense SV T: F: Kontortider Mandag torsdag 8:00-16:00 Fredag 8:00-14:00 23

24

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017. Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt

Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017. Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017 & Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt Torsdag d. 23. oktober 2014 Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013 Danske Prydplanters årsberetning 2012/2013 Skriftlig årsberetning til Danske Prydplanters generalforsamling onsdag d. 27. februar 2013 1. Indledning Danske Prydplanter kan se tilbage på et 2012, hvor der

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Dagsorden 1. Orientering om messesituationen 2. Messegrundlaget samt planlægning 3. Hvorfor messe? 4. Ressourcer orientering om tilskudsansøgning

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Foreningen Danish Marine & Offshore Group

Foreningen Danish Marine & Offshore Group VEDTÆGTER for Foreningen "Danish Marine & Offshore Group" 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Danish Marine & Offshore Group". Foreningens navn forkortet er DMOG 1.2 Foreningens hjemsted er sekretariatsadressen:

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Information om udsendelse og besvarelser.

Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende afvikling af Handelspladserne 2012 Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaet blev udsendt den 7. april, og der var mulighed for at svare indtil den 27.

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr.

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr. FORSIKRINGSTAGER: SIKREDE: Flora Dania (Brancheforening) Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Flora Dania (Brancheforenings) medlemmer i form af producenter samt salgsselskaber i det omfang disse ikke er omfattet

Læs mere

VOV - din brancheforening!

VOV - din brancheforening! - en vigtig brik! VOV - din brancheforening! Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner - VOV - er en landsdækkende brancheforening med ca. 80 medlemsfirmaer, der hovedsageligt som importører, forhandlere,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE MEDLEMSKAB RA 2018 DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018 Fra 1. januar 2018 Vindmølleindustrien du får tilbud, der er bedre tilpasset din virksomheds

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring Markedsføring Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring - Markedsføring overfor målgrupperne, for at påvirke dem til at købe flere planter. - At øge kendskabet til målgruppernes

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl Stormøde: Evaluering af messer Onsdag den 27. november Kl. 14.00-16.00 Agenda: 1. Velkomst Ved formanden for Udstillingsudvalget og Floradania Marketing 2. Opsamling fra Evalueringsmøder messer a. IPM

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 ORGANISATION... 2 3.0 ÅRETS FORLØB... 3 4.0 MEDLEMSTAL... 5 5.0 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Håndbog for kontaktsygeplejersker

Håndbog for kontaktsygeplejersker 1 Håndbog for kontaktsygeplejersker Velkommen til håndbogen for kontaktsygeplejersker. I denne håndbog kan du finde oplysninger, der er relevante for dig som kontaktsygeplejerske i Hjerteforeningen. I

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING

Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING onsdag d. 25. februar 2015 FORÅR OG NY STRATEGI PÅ VEJ! Af Jørgen K. Andersen, Formand i Flora Dania De danske potteplantegartnere og salgsselskaber

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Børne- og Kultursekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2014-2015 Roskilde Kunstforening 30. maj 2013

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer DANSK-TYSK HANDELSKAMMER netværker. Vi er centrum for handlen og det erhvervsøkonomiske samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Vores

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER

Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER 2 1 Nivå 2013 Navn og hjemsted Foreningens navn er Medicoindustrien. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Formål Medicoindustrien er brancheorganisationen

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

- ren bæredygtig eksport

- ren bæredygtig eksport Environment Denmark - ren bæredygtig eksport Vision & mission Teamet Vores markedsplacering Afgrænsning af arbejdsfelt Forretningskoncept Vigtigste udfordringer Et eksportnetværk for danske energi- og

Læs mere

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne.

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. V E D T ÆGTER Vedtægter for Danske Havne Formål 1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. Medlemskreds 2 Alle erhvervshavne, der tilvejebringer, vedligeholder, forvalter og

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G F R E M T I VISION: et førende trendinstitut i Skandinavien u får en ambitiøs og stærkt vidende samarbejdspartner Ønsker du at blive løbende opdateret på nu tidens og fremtidens trends? Tegn et medlemskab

Læs mere

VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen

VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen Agenda: 1.Igangsættelsen af klubbens nye medlemssystem 2.Pause med oprettelse af ikke-oprettede 3.Status for klubbens havneprojekt 4.Evt. MEDLEMSMØDE

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

The Danish Association of Cosmetics and Detergent Industries. Vedtægter

The Danish Association of Cosmetics and Detergent Industries. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Foreningens navn er BRANCHEFORENINGEN SPT SPT Vedtægter Interesseorganisation for fabrikanter, importører, og leverandører af sæbe, vaske- og rengøringsmidler, parfumerivarer, frisør-

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DIRA Dansk Robot Netværk Danish Industrial Robot Association

VEDTÆGTER FOR DIRA Dansk Robot Netværk Danish Industrial Robot Association VEDTÆGTER FOR DIRA Dansk Robot Netværk Danish Industrial Robot Association Indhold 1 NAVN OG STED... 2 2 IDÉGRUNDLAG OG FORMÅL... 2 3 INDSATSOMRÅDER OG HOVEDAKTIVITETER... 2 4 MEDLEMMER... 3 5 ØKONOMI...

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3.

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. Samarbejdsnotat Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. oktober 2011) Ingeniørforeningen, IDA Værkmestergade

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dansk Agro-Business i Brasilien

Dansk Agro-Business i Brasilien Invitation inviterer hermed til at deltage i et fælles eksportfremstød i Brasilien for den danske agro-business sektor med deltagelse på udstillingen AGRISHOW, som afholdes i Riberão Preto, delstaten São

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. oktober 1942, med ændringer på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis 26. september

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Formålet er at styrke havnenes konkurrencemæssige udvikling, position og synlighed.

Formålet er at styrke havnenes konkurrencemæssige udvikling, position og synlighed. V E D T ÆGTER Vedtægter for Danske Havne Formål 1 Danske Havne skal som selvstændig brancheorganisation varetage medlemmernes interesser. Danske Havne skal være den samlende kraft for alle erhvervshavne.

Læs mere