KOLDINGFISKERENISKEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFISKERENISKEREN"

Transkript

1 KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GENERALFORSAMLING 14. MARTS FANGSTSTATISTIK 949 HAVØRREDER I 2012 STØT KS BLIV ENERI-SPONSOR AKTIVITETER: ÅEN ÅBNER BARSØ WEEKEND ÆBELØ GEDDE PREMIERE KM I HAVFISKERI LYSTFISKERIETSDAG PIGHVAR TUR BEREN-BOSTEL

2 Kolding Fiskeren Nr årgang 20 Udgivelse 1. marts 2013 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. maj 2013 Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 150,- til Kolding Jagt & Fiskeri. Hjemmeside Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej Kolding Mobil: Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, 6000 Kolding Tlf KS KONTINGENT 2013 Senior kr. 1270,- Junior kr. 450,- Pensionister kr. 1270,- Familie kr ½ pris for øvrige (max. 2 seniorer) Medlemmer uden fiskeret / Kystfiskere kr. 650,- Passive medlemmer kr. 290,- Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior, familiekontingent og pensionister. Kr. 50,- for junior og begrænset fiskeret. Medlemskort dækker perioden fra 1. marts til 28/29 februar. Medlemskort købes på foreningens hjemmeside. Fra 1. oktober sælges medlemskort for næste år, hvor medlemskabet dækker resten af nuværende år (5 mdr. gratis). Døgnkort Kolding Å kr. 150,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne kr. 75,- (1. maj dec.) Ugekort søerne kr. 400,- (1. maj dec.) Dagkort kan købes her: Kolding Jagt & Fiskeri Sydjysk Jagt & Fiskeri Kolding Turistbureau Net køb via hjemmesiden Danmarks Sportsfiskerforbund (Som medlem af DSF opnås 33 % rabat) KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose, Ferup Søerne). Side 1 Side 2 Side 3 INDHOLD Nicolai med 2 flotte gedder fra privat sø Kolding Fiskeren Info Kontingent/Fiskevand Indholdsfortegnelse. Generalforsamling Side 5 Regnskab for 2012 Side 6 Budget for 2013 Fangster 2012 Side 7 Side 9 Referat fra Ekstra Ordinær Generalforsamling Bliv Energi-sponsor Side 10 Fangst statistik 2012 Side 12 Fly Festival 2013 Side 13 Side 15 Side 16 Side 17 Side 23 Side 24 Årsrapport for kontrol Læsebrev - Ambassadører for KS Store gedder til Nicolai Set & Sket Juniorer Aktiviteter Seniorer Junior arrangementer Adresseliste Se nyheder på foreningens hjemmeside: Fernet-Branca prisen går denne gang til: Nicolai Frahm Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 2

3 Kolding Sportsfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den 14. marts 2013 kl på Munkensdam Gymnasium i Kolding. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag Forslag 1: Vedtægtsændringer vedrørende kontingenter Med virkning fra 2013 ændres 5. Kontingent og regnskab til følgende: 1. Seniorkontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog fastsætte kontingentstigninger på max. 5 %. Øvrige kontingenter og indskud fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse for kontingent for særlige grupper. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. februar. 2. Seniorkontingent for 2013 fastsættes til kr. 1270,-. Efter 2013 fastsættes seniorkontingent iht. punkt 1, og punkt 2 udgår af vedtægter. 3. Kontingenttyper: Seniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 18 år i starten af kalenderåret. Juniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 10 år og er under 18 år i starten af kalenderåret. Familiekontingent udgør mindst et fuldt seniorkontingent, samt ½ senior- eller juniorkontingent for hver af de øvrige i husstanden, dog højst 2 personer over 18 år, der ønskes omfattet af familiemedlemskabet. Kontingent for medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret. Kontingent for passive medlemmer. 4. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. 5. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet således at det kan offentliggøres rettidigt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Redaktionelle konsekvensrettelser 5A, stk. 3 udgår. Begrundelse for ændringen er at 5A på denne måde er integreret i de paragraffer, hvor de naturligt høre hjemme, og at 5A således udgår. Ændringerne træder i kraft straks. Begrundelsen for ændringen er at sikre foreningens økonomiske fundament for fiskevand og aktiviteter fremover. Forslaget giver bestyrelsen mulighed for at give dårligt stillede pensionister et nedsat kontingent. Ved dårlig stillede pensionister forstås eksempelvis pensionister, som er uden formue og alene i husstanden har folkepension som indtægtsgrundlag. På denne måde undgår vi at velstillede pensionister opnår en økonomisk fordel i forhold til andre medlemmer alene på grund af deres alder. Forslagsstiller: Bestyrelsen 3

4 Forslag 2 Vedtægtsændringer vedrørende kontingenter Med virkning fra 2013 ændres 5. Kontingent og regnskab til følgende: Kontingenter for folke- og førtidspensionister udgør et beløb der svarer til forbundskontingentet plus halvdelen af den resterende del af det samlede kontingent jf. stk. 1. Dette opnås efter 5 års uafbrudt medlemskab op til pensionsalderen. Redaktionelle konsekvensrettelser Forslag 2 indskrives i 5 stk. 3. Forslaget træder i kraft d. 1. januar 2014 Begrundelsen for forslaget er at give de der har været under pensionistkontingenter en mulighed for at fortsætte i denne ordning. Forslaget udgår hvis forslag 1 ikke vedtages Forslagsstiller: Bestyrelse på opfordring af veteranrepræsentanter. Forslag 3 Der kan ikke rettes i vedtægterne angående pensionisternes kontingentnedsættelse ( 5. stk. 2 og 4) før følgende to punkter har været forelagt en uvildig jurist til bedømmelse. 1. Kunne forslaget om stigningen af kontingentet, kun for pensionister, behandles og vedtages med simpelt flertal ved generalforsamlingen i 2012, uden at det strider med foreningens vedtægter. 2. Kan bestyrelsen fastsætte ens kontingent i 2013 for seniorer og pensionister uden det strider med foreningens vedtægter. Forslagsstiller : Niels Peter Mikkelsen Begrundelse for forslaget er at dirigenten og bestyrelsen ved den ekstraordinære generalforsamling ikke læste vedtægterne rigtig, og blev underkendt af juristen ved sportsfiskeforbundet. Den samme fejl kunne tænkes at være sket ved generalforsamlingen I Derfor for at skabe fred i foreningen synes jeg bestyrelsen skulle støtte forslaget og få det afprøvet inden generalforsamlingen. 5 Valg til bestyrelse Kasserer Michael Podiss Petersen Modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Kim Koed Kristensen Modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Jesper Hauritz Modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Flemming Andersen Modtager genvalg Best. suppleant Leif Staal Modtager genvalg Revisor Carl Kristensen Modtager genvalg Revisor Jørn Enemark Jensen Modtager genvalg Revisor supp. Jens Jensen Modtager genvalg 6 Eventuelt. Foreningen byder på kaffe og brød Kolding Sportsfiskerforening På bestyrelsens vegne Torben K. Lindholst Gyldigt medlemsbevis eller kvittering for betalt medlemskontingent skal medbringes og forevises for adgang til generalforsamlingen Rygning på skolens parcel er ikke tilladt. På generalforsamlingen vil sted for rygning blive anvist 4

5 5

6 Budget budget Omsætning kr Åleje og Forbundskontingent -kr Dækningsbidrag kr Administration -kr Vandpleje -kr Konkurrencer kr Aktiviteter kr Storhytten -kr Bladaktivitet -kr Omkostninger -kr Senior afdeling før renter kr Renter og gebyr kr Resultat - Senior afdeling kr Junior indtægter kr Junior omkostninger -kr Resultat - Junior afdeling -kr Fangstrapporterne viser, at 2012 blev et rigtigt godt år - betydelig bedre fangstmæssigt end de 3 foregående år. Havørred fangsterne er forøget med 15,5% i forhold til I alt er der rapporteret 949 havørreder mod 822 stk. i Den negativ udvikling er desværre, at mængden af større havørreder er markant faldende - i 2012 er der ingen rapporterede fangster over 80 cm. I 2012 blev der fanget 13 laks og det er en fordobling i forhold til Fangster af bækørreder og regnbueørreder viser også fremgang, hvor især regnbueørrederne har haft en kraftig stigning fra 20 stk. i 2011 til 37 stk. i I Harte- Donssøerne er der fanget samme antal gedder som i Byggeri -kr Båd -kr Afskrivninger -kr Resultat KS kr Medlemmer Senior 500 Junior 55 Familie I alt 555 Fangede havørreder i Kolding Å

7 Referat af Ekstraordinær generalforsamling seniorafdelingen Referat af Kolding Sportsfiskerforening afholdte ekstraordinær generalforsamling torsdag den 06. december 2012 kl på Munkensdam Gymnasium i Kolding. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jørgen Lund. Jørgen Lund blev valgt Jørgen Lund konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig og at der var fremmødt 45 stemmeberettigede. Forslag: Vedtægtsændringer vedrørende kontingent for pensionister A. Med virkning fra 2013 ændres 5. Kontingent og regnskab til følgende: 1. Seniorkontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog fastsætte kontingentstigninger på max. 5 %. Øvrige kontingenter og indskud fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse for kontingent for særlige grupper. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. februar. 2. Seniorkontingent for 2013 fastsættes til kr. 1270,-Efter 2013 fastsættes seniorkontingent iht. punkt 1 og punkt 2 udgår af vedtægter. 3. Kontingenttyper: Seniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 18 år i starten af kalenderåret. Juniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 10 år og er under 18 år i starten af kalenderåret. Familiekontingent udgør mindst et fuldt seniorkontingent, samt ½ senior- eller juniorkontingent for hver af de øvrige i husstanden, der ønskes omfattet af familiemedlemskabet. Kontingent for medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret. Kontingent for passive medlemmer. 4. Folke- og førtidspensionister, der i 2012 var omfattet af det almindelige pensionistkontingent samt pensionister, der i 2012 var omfattet af bestemmelsen om særlig nedsat kontingent, bevarer retten til det almindelige pensionistkontingent ved fortsat uafbrudt medlemskab af foreningen. Pensionistkontingentet for disse pensionister reguleres fremover i lighed med andre kontingenter jf. stk Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. 6. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet således at det kan offentliggøres rettidigt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Redaktionelle konsekvensrettelser 5A, stk. 3 udgår. Begrundelse for ændringen er at 5A på denne måde er integreret i de paragraffer hvor de natur ligt høre hjemme, og at 5A således udgår. Ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. januar Begrundelsen for ændringen er at sikre foreningens økonomiske fundament for fiskevand og aktiviteter fremover. Forslaget indebærer, at bestemmelserne om pensionistkontingent udgår af vedtægterne, men således at pensionister, der i 2012 betaler pensionistkontingentet, ved fortsat uafbrudt medlemskab bevarer retten til pensionistkontingent efter de hidtil gældende regler. Forslagsstiller: Bestyrelsen Torben Lindholst redegjorde kort for at bestyrelsen havde indkaldt denne ekstraordinære generalforsamling på baggrund af ønsker fra sidste generalforsamling 12. april 2012 om at finde en løsning på kontingenter for pensionister. Torben oplyste da at han ville arbejde for et forslag der ligner forslag 3 fra 12. april Torben oplyste at forslaget som der skal stemmes om i dag er meget lig det der blev forkastet 12. april 2012 og altså indeholder en bevarelse af pensionistkontingenter for de der i 2012 var pensionister. Benny Wind spurgte om det var en enig bestyrelse der fremsatte forslaget, hvilket det var. Benny Wind og Finn Andersen var flere gange oppe og kritisere afregningsmodellen for fiskeopsynsmænd. Modelle indebære at fiskeopsynsmænd får et frikort, hvor de tidligere fik et ½ frikort samt kørselspenge eller et byttekort til en naboforening. Årsagen til at vi ændrede ordningen var at omkostningerne til de to modeller er ens og at der ikke er administration ved den nye model. Endvidere gav den gamle model mulighed for at der blev fremsat påstande om at fiskeopsynsmænd tog kørepenge for at tage ud for at fiske. 7

8 Herefter tog Benny ordet for at høre om hvordan det nuværende fiskeriopsyn fungerer i forhold til tidligere. Kaare informerede om fiskeriopsynets arbejde i dag og oplyste at det fungerer effektivt, uden at komme ind på en sammenligning med tidligere. Der blev spurgt om hvor mange der har frikort i foreningen. Der blev oplyst ca. 20 med 14 fiskeopsynsmænd, 1 hytteudlejer, 1 redaktør, samt æresmedlemmer. Efter denne debat blev forslaget sendt til afstemning. Forslaget blev forkastet. Der var 33 stemmer for; 11 stemmer imod; 1 stemme blank; ud af 45 stemmeberettigede. Da der er tale om en vedtægtsændring skal der være mindst ¾ = 75 % der stemmer for forslaget. De 33 stemmer for udgør kun 73,33 % og ikke det krævede flertal på mere end 75 % Dette blev tjekket efterfølgende ved DSF advokat Jan Ankjær Sørensen., da resultatet blev anderledes fortolket på den ekstraordinære generalforsamling. 2 Evt. N.P. Mikkelsen mente at den ekstraordinære generalforsamling var ulovlig fordi der var anvendt både mail breve og post breve til indkaldelsen. Begrundelsen ligger i at der i referat fra GF står post og at der i vedtægter står mail/post. Jørgen Lund oplyste at en påstand om at den ekstraordinære generalforsamling er ulovlig, skulle være fremsat i forbindelse med at Jørgen Lund undersøger dette lige efter at han var valgt. Dette var ikke tilfældet. Derfor blev N.P. Mikkelsens påstand afvist. Verner W Hansen informerede om at under behandlingen af forslag 3 på GF 2011 blev det besluttet at den ordinære generalforsamling i marts indkaldes via hjemmeside og blad med 14 dages varsel; men at en ekstraordinær generalforsamling kan komme på et ukendt tidspunkt og at der derfor var behov for at arbejde med 14 dages varsel samt at medlemmerne bliver informeres direkte, og at det kan være med postbrev eller mailbrev. Torben Lindholst /

9 Kolding Sportsfiskerforening har tilmeldt sig denne ordning hvor du gennem køb af el og naturgas kan støtte din forening økonomisk. Ved at følge dette link: vil du i marts kunne melde dig til ordningen og støtte KS. Materialet nedenfor er kopieret fra ovennævnte hjemmeside. Bliv energisponsor Du har her muligheden for at støtte din forening på en helt ny måde. Hvis du vælger Energisponsor-el eller naturgas fra TREFOR Energi, kan du blive energisponsor for din egen forening - uden det koster dig ekstra. Alle kan være med. Du behøver ikke være medlem af foreningen for at give din støtte. Du skal blot vælge foreningen i formularen nedenfor, så sørger vi for resten. Er foreningen ikke på listen, kan du foreslå din forening at blive tilmeldt her. VÆLG DIT ENERGIPRODUKT Hvis du vil give din forening ekstra støtte, uden det koster dig ekstra, kan du vælge i mellem: ENERGISPONSOR-EL Du får miljørigtig el fra vindmøller til en pris, der lige nu er den samme som almindelig Bais-el, og som følger elmarkedet hvert kvartal. (Med Energisponsor-el får du samme betingelser som ved TREFOR Vindstrøm). Samtidig støtter vi din forening med 2 øre for hver kwh, du bruger. Hvis din familie har et gennemsnitsforbrug på kwh, får din forening 80 kr. af os hvert år. ENERGISPONSOR-NATURGAS Du får en pris, der følger naturgasmarkedet og udnytter prisudsvingene til at opnå en lavere pris. Prisen reguleres hver måned. (Med Energisponsor-naturgas får du de samme betingelser som ved Børspris). Samtidig støtter vi din forening med 5 øre for hver m³, du bruger. Hvis din familie har et gennemsnitsforbrug på m3, får din forening 85 kr. af os hvert år. Vælger du begge energisponsorprodukter, og har din familie et gennemsnitsforbrug, støtter vi din forening med 165 kr. hvert år. Hvis 25 medlemmer gør det samme, giver det din forening kr. hvert år. Penge, som I kan bruge, som I vil. SÅDAN BLIVER DU ENERGISPONSOR Udfyld formularen, uanset om du er kunde hos TRE- FOR Energi i forvejen eller ny kunde. Så sørger vi for resten. Det koster ikke noget at skifte - og det kræver ingen ændringer i installation eller anlæg. Du får energi, som du plejer - og støtter samtidig din forening hvert år. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skriver Laks med stort, men det er næsten umuligt ikke at gøre det. Ernest Miller Hemingway,

10 Fangstrapporter Kolding Å 2012 Havørred 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Bækørred 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Kolding Å Kolding Å cm 59 cm 69 cm 79 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Januar Februar Februar Marts Marts 1 April April Maj Maj 1 Juni Juni Juli Juli 2 1 August August 4 4 September September 1 Oktober Oktober November November I alt I alt havørreder er hjemtaget og 342 er genudsat Laks 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm Regnbue 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Kolding Å Kolding Å cm 79 cm 89 cm 99 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Januar 1 Februar Februar 2 Marts Marts 1 April 1 April 1 1 Maj 1 Maj 1 Juni 1 Juni 1 Juli Juli 3 August 2 1 August 3 3 September 1 1 September Oktober Oktober November November I alt I alt

11 Harte- Donssøerne Gels Å Gedder 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm Gels å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Harte cm 89 cm 99 cm 109 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Laks Februar I alt 0 Marts Havørred Søerne April er fredet I alt 1 1 Maj 2 4 Regnbue Juni 3 I alt 0 Juli 1 Bækørred August 1 1 I alt September Oktober November 1 December 1 1 I alt Statistikken fremkommer ved gennemgang af 443 fangstrapporter (77 % medlemmerne) Sneum Å Sandart 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Sneum Å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Harte cm 59 cm 69 cm 79 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Bækørred Februar Regnbue 3 1 Marts Havørred/ Søerne April er fredet Maj Fredet Fredet Juni Juli August September Oktober Se nyheder på foreningens hjemmeside: November I alt 0 11

12 12

13 2012 var året hvor vi for første gang var fuldtallige og skulle se om de forskellige opgaver kunne løses. Jeg hørte flere gange folk sige ved åen og søerne at de aldrig var blevet kontrolleret før, og i år havde de måske oplevet at blive kontrolleret flere gange. Det var jo positivt at høre. Der er så også andre der stadig ikke er kontrolleret eller har mødt en opsynsmand. Det er muligt da de måske kun er ved åen/søerne 1-2 gange om året og vi altså ikke er kontrollanter på fuldtid. Nu er vores opgave ikke kun at køre rundt og kontrollere folk. Vi havde faktisk i 2012 en større opgave med ekstra ture til kanalerne og søerne, da der var mange ulovlige ruser derude. Det er noget vi også bruger ekstra tid på uden det går ud over kontrollen ved vores fiskevande. I 2012 forstærkede vi kontrollen ved søerne i april måned, da det har vist sig, at der forgå en masse tyv fiskeri i frednings perioden. Det havde en god effekt, da vi fik udstedt 2 stk. girokort - og rygterne om at vi havde ekstra kontrol, gjorde faktisk at jeg slet ingen opkald fik, hvor der i 2011 kom 6 opkald. I år vil vi igen sætte ind på de tidspunkter hvor behovet er størst. Og det er også i fredningsperioderne. Der vil igen i år også være fokus på evt. garn fra plovfuren og ned mod byen, som der var rygter om i I 2012 blev der gået 101 kontrol ture og kontrolleret 216 personer. 7 styk girokort blev udstedet. 4 dagkort blev solgt og 15 personer blev sendt hjem. 16 ekstra ture til kanaler og søerne på jagt efter ruser, hvor der blev fundet 10 styk i alt både af foreningens medlemmer, opsynet og fiskerkontrollen. Hermed takkes alle opsyns folk for en super super flot indsats samt alle medlemmer af KS ønskes et godt fiskeår. Rene Staal Så er vi i gang med 2013 og rigtig godt nytår til jer alle. Lad os håbe på et dejligt og fangstrigt år var efter min mening noget turbulent og frustrerende. Der var lange og drøje diskussioner på vores generalforsamling om bl.a. kontingenterne. Det er der så stemt om og det er jo demokrati og det må vi acceptere. Men det har som jeg ser det resulteret i en form for 2 lejre pensionisterne og øvrige medlemmer. Desværre har der været en rigtig dårlig stemning ved og omkring åen. F.eks. har jeg selv oplevet, at man ikke vil hilse eller at man rejser sig og forlader bordet ved Ejstrup, når jeg eller andre kommer gående forbi. Det skal da gerne være sådan, at man kan gå på talerstolen og udtrykke sin mening, uden det har de konsekvenser. Det må være sådan, at man kan have forskellig mening om tingene UDEN at blive uvenner. Det er også demokrati. Der har også været et eksempel på en privat fisketur, hvor jeg var inviteret med, og så fik at vide at der var en person fra foreningen, der ikke ville med, hvis jeg deltog. Jeg har aldrig snakket med personen, så det må jo være en følge af mine udtalelser fra talerstolen. Det er i hvert fald IKKE demokrati. Vi har stor succes med Slotssøbadets Ambassadører hvor vi mødes ca. hver 2. måned og hvor alle så kan komme frem med ris og ros. Jeg håber, at vi her i 2013 kan sætte en streg i sandet så vi ALLE kan være gode ambassadører for Kolding Sportsfiskerforening og så vi alle kan have og udtrykke en mening, uden at det giver de uheldige konsekvenser. Kunne det måske være en idé, at indføre sådan et forum, i Kolding Sportsfiskerforening, hvor vi mødes i Hytten - en aften - én gang i kvartalet. Hvis der kommer mange, så er det jo godt og hvis der ikke kommer nogen, ja så må det betyde, at der ikke er nogen problemer, og så kan vi måske slippe for al den tale bag hinandens ryg Nu håber jeg så bare, at hvis NOGEN er utilfredse med dette indlæg, så sig det direkte til mig så jeg ikke skal høre det ad omveje. Vi skal være her alle sammen og har ret til at have hver sin mening uden at blive uvenner. Med kammeratlig fiskerhilsen Christian Møller 13

14 KOLDING JAGT & FISKERI Kolding Storcenter, Orange Gade, Tlf

15 Hej vil gerne dele denne fangst som jeg havde den 10. november. Gedderne er ikke taget i Dons, men jeg er medlem af KS. Vi ankom til søen tidlig om morgenen, det var lige under fryse punktet, det skulle vise sig at blive en god dag med nogle fine gedder. Det startede med nogle mindre gedder på omkring 3-4 kg, men efter noget tid havde de støre gedder indfundet sig, og min makker landede en flot pr gedde på 9.0 kg efter en dramatisk fight. Kort tid efter kørte min melder på den ene stang. kort tid efter BAAANG der var kontakt. Den kæmpede tungt men efter lidt tid kæmpen frem og tilbage kunne den landes sikkert. Lige idet fisken ligges på afkrogningsmåtten, kørte min den anden stang, og Alexander tog sig af fisken på land. Den anden fisk viste sig også at være stor, og kæmpede endnu bedre - den trak godt med line af. Det tog lidt tid at få fisken på land, for den ville ikke overgive sig. men den kom på land. Fiskene blev lagt ved siden af hinanden og vejet en efter en. Den første vejede 7.5 kg, og den anden hele 8.9 kg. så det var en super oplevelse med et dobbelt hug med så fine fisk. Dagen bød på en del flere fisk på omkring 4-6 kg, tror turen bød på godt og vel 15 gedder. M.v.h. Nicolai Frahm Spis dine fisk, mens de er friske, og gift din datter, mens hun er ung. Russisk ordsprog 15

16 Den 18. november var der fladfisketur for KS- juniorer. 6 morgenfriske drenge og 3 leder, mødtes på P-pladsen ved Marielund kl. 8. Kaare mente at vinden passede til Galsklint. Så vi kørte derover, og Kaare fik ret, vinden passede og strømmen var meget svag, nordlig. Vi fiskede med igler på bundrig. Der blev hurtigt livlig aktivitet, fiskene bed lige fra start. Alle fangede fisk, i alt fangede vi mere end 100 fisk. Vi hjembragte 22 fine fladfisk, Nicklas fangede den største på 34 cm. Den fangede han på en helt almindelig regnorm fra haven. Vor planlagte tur efter julegedden d. 16. december, måtte vi desværre aflyse, da frosten havde lagt låg på vor søer. Men så er det jo godt at vi kan mødes til klubaften, hver anden onsdag i Storhytten drenge møder op i Storhytten, hvor der er gang i fluebinding, stangbygning, blink og spinder fremstilling. Bjørn som er vor nye Sø-mand, hjælper med fremstilling af alle former for rig til fiskeri. I år har vi fået en trædrejebænk, hvor der fremstilles Priest i vort nye værksted. Så skulle du have lyst til at lære andre lystfisker drenge og piger at kende, så kom til klubaften. Klubaften er onsdag i lige uger, vi bliver ved til uge 16. derefter holder vi pause med klubaften indtil efteråret. D. 10. februar, mødtes vi på P-pladsen ved Plovfuren. Kun 4 drenge mødte op, der var jo også vinterferie. Vi fiskede efter havørred og Gedder. Først gik vi ned til Døde-å. Desværre var det meste af Døde-å lukket med is. Men der var ikke meget gang i Gedderne. Måske nok fordi vi kun kunne kaste 5-10 meter i de huller som var i isen. Isen drillede især i topøjerne, og gang på gang, måtte vi fjerne is fra de øverste øjer på stængerne. Det lykkes dog at fange et knallertbatteri på bunden af åen, batteriet tog vi med, for sener at afleverer det på container pladsen. Jacob havde med, så han kunne varme suppe, dette var vi leder glade for. Så kunne vi få en portion suppe og varme os på. Efter suppen gik vi opstrøms for at se om der ikke var en fisk til os. Der fangede Bjørn en nedgænger på ca. 50 cm, som hurtigt blev genudsat. Det var også den eneste fisk vi fangede denne dag. Ved halv fire tiden var vi alle ved at være godt kolde, så vi besluttede at stoppe lidt før, og køre hjem i varmen. 16

17 Mød Kolding Sportsfiskerforening på vor stand Er man fluefisker så er The Danish Fly Festival i Kolding hvert andet år et must! Når man kommer indenfor døren, åbner der sig en verden med ting og sager, som relateres til vores hobby. I hallerne fremviser såvel udenlandske samt hjemlige fiskebutikker og grossister det nyeste på grejfronten. Derudover viser de mange fluefiskeprofiler fra ind-/ udland deres kunnen, både på den indendørs kastebane og ved fluebindebordene eller i form af foredrag. På udendørs kastebaner har man som besøgende selv muligheden for af afprøve mange forskellige fluestænger. Du kan også følge kampen om at blive den kommende junior eller senior danmarksmester i fluebinding på tætteste hold. I Federation of Fly Fishers Denmark er vi stolte over vores arrangement - en begivenhed, der også internationalt får megen opmærksomhed og får dedikerede fluefiskere fra hele verden til at valfarte til Kolding hvert andet år. Her på vores hjemmeside kan du løbende holde dig informeret om de mange aktiviteter som finder sted om The Danish Fly Festival. Juniorer, seniorer og veteraner mødes denne søndag for at markerer starten på en ny fiskesæson. Vi mødes ved Ejstrup kl hvor i hilser på hinanden over en kop kaffe og et rundstykke. Kl vejer vi formiddagens fangster ind. Vi har grillet pølser og der kan købes vand og øl Kl slutter fiskeriet, de sidste fisk vejes ind og der er en præmie til største juniorfisk og senior/ veteranfisk. 17

18 Sig ikke nej til denne oplevelse. De sidste mange år har vi været mand på turen, men der er plads til mange flere, så vil du prøve noget nyt fiskeri eller genopleve tidligere års fiskeoplevelser på denne fiskerige ø, så tag med. Fredag Vi mødes ved Shell (pølsevognen) på Haderslevvej kl og kører mod Barsø kl Vi tager færgen kl Indkvartering, herefter aftensmad som er grillpølser, aftenfiskeri og natmad, pølser de luxe med det hele. Lørdag Morgenmad. Kaffe-the-mælk-juice-rundstykker-franskbrød-rugbrød-ost marmelade Så Fiskeri hele dagen. Til de der kan være ved hytten kl er der en lækker frokost Fællesspisning om aftenen - traditionen tro hygger vi om madlavningen. Søndag Morgenmad. Kaffe-the-mælk-juice-rundstykker-franskbrød-rugbrød-ost marmelade Morgenfiskeri. Frokost som lørdag. Sidste fisk bedømmes kl , herefter er der præmieoverrækkelse, oprydning og hjemtransport. Hjemkomst kl. ca Konkurrencen: Vi fisker fra fredag aften til søndag kl Alle fiskearter fanget fra kysten på Barsø deltager i konkurrencen. Der er 3 præmier i klassen Turens flotteste fisk uanset art. Deltagerpris kr. 300,- for turen inkl. mad og færgebillet. Der afregnes 30,- for transport direkte til den, du kører med. Drikkevarer sælges i hytten. Dysten om rødvinspuljen: Alle kan deltage ved at indskyde en flaske rødvin i rødvinspuljen - hvis du er den heldige lystfisker som vinder 1. præmien i kategorien Turens flotteste fisk uanset art vinder du oven i også rødvinspuljen på??? flasker rødvin. (det er selvfølgelig frivilligt om du vil deltage i spillet om rødvin). Medbring Sovepose, håndklæde, toiletgrej, en flaske rødvin hvis du vil deltage i Rødvins Cuppen. Tilmelding til Torben Lindholst , senest 14. april

19 Kysttur til Æbelø efter havørreder gav i stk. landede havørreder. I 2009 lidt færre; men her lå turen også lidt sent, og i 2010 blev det til 3 stk. mellem 55 og 70 cm, for så i 2011 at munde ud i en O tur. Derfor lagde vi turen i 2012 sidst i april 3 uger senere end i hvor havtemperaturen var lidt højere og algerne er borte. Det var en fin tur med en fangst som i Gå ikke glip af denne oplevelse ved en af Fyns bedste kystpladser for havørredfiskeri - og ikke at forglemme, en fantastisk naturoplevelse. Turen til Æbelø foregår på gåben fra fastlandet, og der må påregnes vandring i vandet. Gåturen tager ca. 1 time. Medbring fluegrej, instruktør Niels Hougaard er til stede med gode tips og vejledning. Er du til blink eller bobleflod er du også meget velkommen. Afgang fra parkeringspladsen ved Kolding Købmandsskole Tvedvej 7 kl forventet ankomst til Æbelø kl Vi påregner at være tilbage i Kolding kl. ca Der køres i private biler. Min. 5 deltagere. Tilmelding senest d. 23. april til Torben Lindholst

20 Geddepremieren i Harte-Donssøerne er en gammel tradition i KS. Det er også en tradition, at Fredericia inviteres til at deltage i premieren, hvor der dystes om en vandrepokal. Storhytten Koldingvej 101 åbner kl , og der kan købes kaffe og friskbagte rundstykker. Fiskeriet starter kl og slutter med indvejningen kl med efterfølgende pølser og brød mv. samt pokaloverrækkelse. Tilmelding er ikke nødvendig. Bramming Lystfiskerforening inviterer alle foreninger i Jylland og på Fyn til Kredsmesterskab 2013 Traditionen tro, afholdes Kredsmesterskabet i havfiskeri 2013 på Lillebælt. Lillebælt har et alsidigt fiskeri, med mulighed for fangst af mange forskellige arter (kun sild tæller ikke med i konkurrencen). Lillebælt er også lige som vejret, aldrig forudsigelig. Der kan være gode dage og der kan absolut også være dårlige dage. Der er ubegrænset deltagelse fra de forskellige kredse, men hver forening må dog max. deltage med tre hold af 4 mand/kvinde. Til det efterfølgende DM kan der samlet deltage tre hold fra hver kreds, hvor fordelingsnøglen er bedste hold fra hver kreds og derefter udtrækning til deltagelse efter placering. Konkurrencereglerne udsendes sammen med programmet til alle deltagere ca. 14 dage før arrangementet. Bramming Lystfiskerforening glæder sig til at se jer alle, såvel første gangs deltagere, som fast inventar, til kredsmesterskabet, som er nøglen til det kommende Danmarksmesterskab i havfiskeri, som Bramming Lystfiskerforening afholder den 14 September 2013 på Lillebælt med Middelfart som havn. Holdgebyr for 4 personer senior = kr. Senior pr. pers. 475 kr. junior per pers. 250 kr. (Juniorer = ikke fyldt 18 år på konkurrencedagen) MAX. 100 deltagere (først til mølle princip) Ønsker du / I at deltage, skal i kontakte Mogens Laursen, senest 25. marts. 20

21 Lystfiskeriets dag: Storhytten danner i år fra kl ramme om Lystfiskeriets dag. Alle der er fiskeinteresserede vil kunne komme og blive informeret om vore fiskevande, aktiviteter og specielt vort juniorarbejde. Vi tillægger det, at give de unge mellem 10 og 18 år viden om naturen og grundlæggende indianeroplevelser i naturen stor betydning og vi har en helt enestående natur til rådighed. Vi opfordrer mødre, fædre og familier til at komme med ungerne denne dag og få et levende indtryk af de meget fine fiskevande og fremragende muligheder, der er for ægte naturoplevelser. Endvidere vil Juniorudvalget informere om vinterarbejdet, hvor fiskebiologi og naturetik er en væsentlig del af undervisningen. Unge under 18 år vil få mulighed for at prøve fiskeri i søerne ved Storhytten under kyndig vejledning af vore juniorledere. Vi har et mindre antal lånestænger til rådighed. Grejmarked: Samtidig med Lystfiskeriets dag inviteres KS medlemmer til at deltage i grejmarked hvor vore medlemmer hver især kan have en lille stand med fiskegrej som skal byttes / handles med dine fiskekammerater. Vi er endvidere indstillet på at evt. overskydende fiskegrej overlades til vore junioraktiviteter. Kaffebaren er åben fra kl og fra kl vil der kunne købes grillpølser, vand og øl. Orientering til nye medlemmer: Kl vil vi lave en orientering til nye medlemmer her før sommerfiskeriet går i gang. Du vil blive informeret om fiskepladserne ved åen og i søerne adgangsveje og P-pladsen Vi ser frem til en dag med stor aktivitet i Storhytten, Koldingvej 101, Vester Nebel 6040 Egtved. Vi køre ned på stranden og drejer mod nord og kører ca. 1-2 km. til pælespærringen, hvor vi fisker. Der kan ske ændringer i dato og sted hvis vejret er ugunstigt så tjek på vor webside og på mails fra foreningen. Kim Koed som i flere år har dyrket fiskeri efter denne fremragende spisefisk vil være vor turguide. Har du ikke grejes så er der et pat tip her fod spinnestang som kan bære et gram kystblink, størrelse 8-10 trekroge, tobis eller hornfiskestykker til madding. Ved grumset vand er det en fordel at monterer nogle perler før første trekrog. Jigs med gummidyr er også velegnet. Kystblinket bruges til kastevægt og trekrogen bindes i en line 0,35 til blinket og forsynes med enten tobis eller hornfiskestykker. Tobis kan købes / bestilles ved Kolding Jagt & Fiskeri. 21

22 Storhytten er rammen om årets gedde konkurrence hvor der dystes om vandrepokalen mod vore tyske venner fra Beren-Bostel. Denne weekend er ud over en masse fiskeri også hyggeligt samvær med gode historier om sete og tabte gedder af sjælden størrelse og kondition. Hvis vejret tillader bliver der tændt op i grillen. Meld dig til denne traditionsrige weekend og se Harte-Dons søernes flotte gedder. Program Fredag Kl Ankomst til Storhytten. Vi byder velkommen og har fælles spisning. Lørdag Kl Morgenmad Kl Der fiskes om geddepokalen til kl Kl Præmieoverrækkelse Kl Fælles spisning og hygge i storhytten Søndag Kl Morgenmad og afsked med vore fælles venner fra Beren-Bostel. Tilmelding til Henning Jørgensen tlf eller senest d. 14. september 22

23 Junior program 2013 Klubaftner Storhytten Fisketure Onsdag d. 03. marts Onsdag d. 20. marts Onsdag d. 03. april Onsdag d. 17. april Sommer pause Mødetidspunkt Kl kl NY DATO Søndag d. 31. marts kl til Avnøvig efter havørreder Onsdag d. 10. april kl til P & T Hvilested Lystfiskersø Søndag d. 12. maj kl til Sø tur efter gedder BEMÆRK: Husk til alle tur at medbringe: Gummistøvler, regntøj, madpakke og fiskegrej For at koordinere kørsel skal du tilmelde dig til turene hos Tommy, mobil eller Kaare, mobil Tilmelding senest 4 dage før de enkelte ture. Ved alle ture mødes vi på parkeringspladsen ved Marielundsøen, undtaget er Lystfiskeriets dag. Skulle du have lyst til at deltage i seniorernes fisketure, må i gerne det, ifølge med en voksen. Knæk & Bræk Tommy, Kaare, Carsten, Yves, Bjørn og Jesper Fredag d. 31. maj kl til søndag d. 2. juni kl , Weekend i Storhytten, program følger. Lørdag d. 12. juni kl til Mede tur Veteraner Mandagsmøder i Storhytten: Morgenkaffe møderne er hver mandag i ulige uger kl Der serveres kaffe og rundstykker, og en lille en til halsen kan vi også klare. Fluebinding er hver mandag i lige uger også kl Her starter vi også med kaffe og rundstykker, hvorefter vi binder fluer, gerne efter eget ønske. Vi arrangerer også fælles fisketure både til å og put and take. Disse fisketure aftaler vi på kaffemøderne, hvor de skal gå hen. Der bliver også afholdt julefrokost, samt guleærter får vi også engang efter nytår. Så går der nogle ældre medlemmer af KS, som har lyst til at møde os, og se hvem vi er, er de meget velkommen. Er der nogle der har spørgsmål, er de velkommen til at ringe til mig på Mange fiskehilsener Flemming Veteranerne 23

24 Afsender: Kolding Sportsfiskerforening Bladansvarlig: Mogens Laursen Langagervej Kolding KS s bestyrelse Junior ledelse Vandplejeudvalg vandløb Formand: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a 6000 Kolding tlf Næstformand: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf Kasserer: Michael P. Petersen Hvidtjørnvej Odense V tlf Sekretær: Morten Bertelsen Valmuevej Kolding tlf Best. Medl.: Kim Koed Kristensen Jernbanegade Vamdrup tlf Best. medl.: Jesper Hauritz Vyffs Vej Kolding tlf Best. medl.: Flemming Andersen Nyvang Viuf Tlf / Mail: Suppleant: Thomas Jensen Sønderled Kolding tlf rp89867hotmail.com Suppleant: Leif Staal Andersen Søndermarksvej 62 ST.MF Fredericia tlf Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Å-fiskeri Jesper Hauritz Vyffs Vej Kolding tlf Sø-fiskeri Thorbjørn Johansson Tlf Kyst-fiskeri Kaare H. Andersen Fuglebakken Kolding tlf Vandplejeudvalg søer Formand: Morten Bertelsen Adr.: se bestyrelsen Dennis Jürgensen tlf Konkurrenceudvalg Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Tim Larsen Fejøvænget Kolding tlf Erling Maigaard Flauenfeldvej Lunderskov tlf / Ib Noes Ejstrup Vang 19, Ejstrup 6000 Kolding tlf / Formand: Kim Koed Kristensen Adr.: se bestyrelsen Preben Kaas tlf / Erling Maigaard tlf / Tonny Asmussen tlf Aktivitetsudvalg Formand: Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Henning Jørgensen Tlf Flemming Andersen Tlf / Mail: Søren Larsen Tlf Hans Jørgen Eriksen Tlf Adresse: Koldingvej 101 Vester Nebel 6040 Egtved Udlejning af hytten foretages fra vor webside: under køb dagkort og medlemskab Se regler under Klubhus og Hytter. Vicevært: Klubhus Flemming Andersen Veteranerne Formand: Flemming Andersen Nyvang Viuf Tlf / Mail: Kolding Fiskeren s Redaktion og Info-udvalg Redaktør / Webmaster: Mogens Laursen Langagervej Kolding Tlf Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Fiskeriopsynsmænd Formand: René Staal Andersen tlf Kontrol Kolding Å og Harte Donssøerne Kenneth Langelykke tlf Leif Staal Andersen tlf Ronni Gudme tlf Ronni Jensen tlf Michael Lavridsen tlf Ejler Nørager tlf John Pedersen tlf Hans Jørgen Eriksen tlf Søren Overgaard tlf Kontrol Harte Donssøerne Mogens Laursen tlf Kaare H. Andersen tlf Kontrol Bynære søer + Plovfuren Jens J. Jensen tlf Ole Nielsen tlf Fiskerikontrollen Afdelingen i Fredericia Nørrebrogade Fredericia Telefon: Telefon- og åbningstid: Alle hverdage:

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling Torsdag den 26. marts Kl. 19.00 i Storhytten Nye aktiviteter for Junior Senior Veteraner Kolding Fiskeren

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GENERALFORSAMLING DEN 27. MARTS KL. 19.00 REGNSKAB FOR 2011 ARRANGEMENTER 2012 FANGSTSTATISTIK 2011 SET & SKET GARNVOGTER

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING NU MEDLEMSKONTINGENT FOR SØFISKERE GENERALFORSAMLING 27. MARTS FANGSTRAPPORT FOR 2013 FORÅRS PROGRAM Kolding Fiskeren Nr.

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 1-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. marts 2011 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GOD JUL Kolding Fiskeren Nr. 4-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. dec. 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING FANGSTRAPPORT INDLAGT I BLADET SØGES: GAMMELT GREJ TIL OPHÆNG I STORHYTTEN TORSKETUR PÅ LILLEBÆLT SØNDAG 28. DEC. FLUEBINDING

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2010 - årgang 17 Udgivelse 1. dec. 2010 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: I 2015, og vi var 511 medlemmer, og det er en lille fremgang i forhold til 2014, hvor vi var 493. Af de 511 medlemmer var der 53 juniorer mod 43 året før, 24 ungdom mod 14 året før, 12

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. dec. 2011 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2013 og fisk gratis resten af sæsonen 2012 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2014 og fisk gratis resten af sæsonen 2013 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GENERAL- FORSAMLING Den 31. marts Kl. 19.00 I Storhytten Fangstrapport 2015 Årsrapport fra Fiskeriopsyn Kolding Fiskeren

Læs mere

Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl

Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl 2. jan. 2016 Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl. 12.15 Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 13 DEC. 2006 COWI Projektet med tilbageføring af Vester Nebel Å, er nu så langt fremme, at første spadestik kan tages her til

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 2-2016 - årgang 23 Udgivelse 1. juni 2016 Oplag 250 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 DER ER ALDRIG FØR SET SÅ MANGE HAVØRREDER I KOLDING Å VED ELFISKERI Kolding Fiskeren Nr. 4-2007 - årgang 14 Udgivelse

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere