AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)"

Transkript

1 MODELL AR-NB NETVÆRKS-KIT BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING NETVÆRKS-KIT CD-ROM SPECIFIKATIONER Side 9 5

2 INDLEDNING Netværks-kittet (AR-NB) (ekstraudstyr) gør det muligt at bruge maskinen som en netværksscanner. For at bruge scannerfunktionen, skal dobbeltfunktionskort (AR-EB7) være installeret på maskinen. Brug USB.0 porten på dobbeltfunktionskort til at forbinde maskinen til netværks-kit. Netværksscannerfunktionen kan ikke anvendes, hvis netværks-kit er tilsluttet til USB. porten på maskinen. Denne manual forklarer kun funktioner, som kan anvendes, når netværks-kit er installeret. For information om ilægning af papir, udskiftning at tonerpatroner, fjernelse af papirstop, håndtering af løst udstyr og anden kopimaskinerelateret information, se i Operation manual for copier. For information om printerfunktionen der kan bruges, når netværks-kit er installeret, se nærmere i online-manual til netværks-printeren som medfølger netværks-kit (AR-NB). Programmerne er tilpasset engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, hollandsk og svensk. Hvis dit sprog ikke understøttes, anbefaler vi, at du installerer den engelske version af programmet. Forklaringerne i denne brugervejledning forudsætter, at personen, som installerer produktet og brugerne af produktet, er vant til at arbejde med Microsoft Windows. Denne manual omtaler det digitale multifunktionelle system AR-M60/M05 som "maskinen". Med hensyn til oplysninger om styresystemet henvises til brugervejledningen om styresystemet eller online-hjælpefunktionen. Forklaringer af skærme og fremgangsmåder i denne manual refererer til Windows XP. Skærmbillederne kan være forskellige afhængig af din Windows version og indstillinger. Denne manual henviser til Reversibel dokument feeder som "RSPF" og Single dokument føder som "SPF". Hvor "AR-XXXX" vises i denne manual, bedes du erstatte "XXXX" med navnet på din model. For at få information om dit modelnavn, se "FORSKELLE PÅ MODELLERNE" i operation manualen. Garanti Selv om alle bestræbelser er gjort for at gøre denne brugervejledning så præcis og nyttig som mulig, giver SHARP Corporation igen garanti af nogen art med hensyn til dens indhold. Alle oplysninger givet heri kan ændres uden forudgående varsel. SHARP er ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skade, som, direkte eller indirekte, opstår af eller i forbindelse med brug af denne brugervejledning. Varemærkeanderkendelser Sharpdesk LT(r) er et varemærke tilhørende Sharp Corporation. Microsoft Windows operative system er et varemærke eller copyright for Microsoft Corporation i U.S.A. og andre lande. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT.0, Windows 000, og Windows XP er varemærker eller copyrights for Microsoft Corporation i USA og andre lande. Netscape Navigator er et varemærke tilhørende Netscape Communications Corporation. Acrobat Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe, Adobe-logoet, Acrobat og Acrobat-logoet er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Alle andre varemærker og copyrights tilhører de respektive ejere. - -

3 INDHOLD INDLEDNING... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN OM NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... INDSTILLINGER OG PROGRAMMERINGER DER KRÆVES FOR AT NETVÆRKSSCANNEREN FUNGERER... 5 KRÆVEDE INDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...5 ADGANG TIL WEBSIDER...6 ÆNDRING AF HJEMMESIDENS SPROG...6 OM WEBSIDEN...7 BASISINDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNING...8 INDSTILLINGER FOR SMTP-SERVER OG DNS-SERVER...9 KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR LDAP-SERVER (NÅR DER BRUGES EN LDAP-SERVER)...0 LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER.. KONFIGURATION AF DESTINATIONSINFORMATION... TILDELING AF DESTINATIONER TIL SCANMENUTASTER PÅ MASKINEN...7 BESKYTTELSE AF INFORMATION DER ER PROGRAMMERET PÅ WEBSIDEN ("Adgangskoder")...8 NETVÆRKS-KIT CD-ROM SOFTWAREPROGRAMMER...5 KRAV TIL HARDWARE OG SOFTWARE... 5 BRUGERGUIDE FOR SOFTWAREPROGRAMMER... 6 INSTALLATION AF SOFTWAREPROGRAM...7 INSTALLATION AF SHARPDESK LT OG NETWORK SCANNER TOOL... 7 OPSÆTNING AF NETWORK SCANNER TOOL.. 8 INSTALLATION AF SHARP TWAIN AR/DM... 0 INSTALLATION AF TypeReader Professional 5.0 (Trial version)... 0 AFINSTALLATION AF SOFTWAREPROGRAM... 5 SPECIFIKATIONER BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN PROCEDURE FOR BASIS TRANSMISSION... 9 REDIGERING AF INDSTILLINGERNE I EN [SCANMENU]-TAST...9 BILLEDRETNING OG RETNING FOR ILÆGNING AF STANDARD ORIGINAL...0 FEJLFINDING FEJLFINDING... MEDDELELSESVISNING... HVIS DIN RETURNERES... VIGTIGE FORHOLD NÅR DER BRUGES SCAN TIL ... KONTROL AF IP-ADRESSE

4 Kapitel FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN OM NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Når netværks-kit er installeret på maskinen, kan den scanne et papirdokument eller fotografi til en billedfil og sendes via netværk eller Internettet til en filserver, destination eller din egen computer. Det scannede billede kan sendes til følgende destinationstyper:. Det scannede image kan sendes til en foruddefineret adresse i netværket (et dedikeret bibliotek på en FTP-server). Dette kaldes i denne manual "Scan til FTP". Når billedet sendes til en FTP-server, kan man også sende en meddelelse til en forud-defineret adresse for at informere modtageren om den scannede billeddatas placering. (Dette kaldes "Scan til FTP (Hyperlink)" i denne manual.). Et scannet billede kan sendes til en computer, der er forbundet til samme netværk som systemet. (Dette kaldes "Scan til desktop" i denne manual.) * Før Scan til desktop kan udføres, skal softwaren "Network Scanner Tool" fra cd-rom'en, som fulgte med netværks-kit (AR-NS), være installeret. For mere information om systemkrav for Scan til desktop og fremgangsmåden for installation af Network Scanner Tool, se "NETVÆRKS-KIT CD-ROM" (s.5).. Det scannede billede kan sendes til en modtager. (Dette kaldes "Scan til " i denne manual.) * Der angives en grænse på websiden for størrelsen af billedfiler, der kan sendes ved hjælp af Scan til . (s.8). - -

5 INDSTILLINGER OG PROGRAMMERINGER DER KRÆVES FOR AT NETVÆRKSSCANNEREN FUNGERER For at anvende netværksscannerfunktionen, skal der oprettes indstillinger for SMTP-server, DNS-server og destinationsadresser. Når indstillingerne etableres bruges en computer, der er tilsluttet til samme netværk som den maskine, som skal opnå adgang til maskinens webside. Websiden kan vises via din web-browser (Internet Explorer 5.5 eller nyere; eller Netscape Navigator 6.0 eller nyere). KRÆVEDE INDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN For at anvende overførte billeder ved hjælp af netværksscannerfunktionen, konfigureres indstillingerne på websiderne på følgende måde: Scan til FTP Scan til FTP (Hyperlink) Scan til Scan til desktop Gå ind på websiderne (s.6) Ændring af hjemmesidens sprog (s.6) Konfigurer basisindstillinger for netværksscanning (s.8) Konfigurer dine SMTP- og DNS-serverindstillinger (s.9) Konfigurer LDAP-serverindstillinger (når der bruges LDAP-server) (s.0) Valg af scanningsindstillinger (s.) Gem destinationsinformation (s. til 5) Tildeling af destinationer til scanmenutaster på maskinen (s.7) Følgende indstillinger kan også konfigureres for at aktivere lejlighedsvis brug af netværksscannerfunktionen: Indstilling af adgangskoder. (s.8) - 5 -

6 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN ADGANG TIL WEBSIDER Følg følgende fremgangsmåde for at få adgang til websiderne. Åbn web-browseren på din computer. Understøttede browsere:internet Explorer 5.5 eller nyere Netscape Navigator 6.0 eller nyere I feltet "Adresse" på din Web-browser indtastes maskinens IP-adresse som en URL. Indtast den IP-adresse, der er blevet programmeret i maskinen. Hvis du ikke kender IP-adressen, se side. ÆNDRING AF HJEMMESIDENS SPROG Hjemmesiden vises først på engelsk. Om nødvendigt kan sprog skiftes på selve siden. Klik på "Language Setting" i menurammen. Når forbindelsen er udført, vil websiden komme frem på din webbrowser. Vælg det ønskede sprog under "Language Setting"-menuen og tryk på "Submit". Sluk for maskinen og tænd den igen. Hjemmesidens sprog vil skifte til det valgte sprog når hjemmesiden bliver genopfrisket

7 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN OM WEBSIDEN Når du er kommet ind på websiden i maskinen, vil følgende side blive vist på din browser. En menuramme kommer frem til venstre på siden. Når du klikker på et element i menuen, vises en skærm i højre ramme, der gør det muligt at etablere indstillinger for det element. For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Menuramme Klik på menuelementerne, der vises her, for at konfigurere de tilsvarende indstillinger. Destination (s.) Angiv destinationer for Scan til FTP, Scan til FTP (Hyperlink), Scan til desktop og Scan til . Du kan også redigere eller fjerne tidligere angivne destinationsoplysninger. Netværksscanning (s.8) Her kan man vælge transmissionsmetoder for netværksscannerfunktionen og konfigurere indstillinger for Scan til . Applikation (s.9) Her kan man etablere SMTP-serverindstillinger, DNS-serverindstillinger og WINS-serverindstillinger for Scan til og Scan til FTP (Hyperlink) og for indtastning af værtsnavn i stedet for en IP-adresse, når der gemmes en transmissiondestination. Konfigurer LDAP-serverindstillinger, hvis der bruges en LDAP-server

8 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BASISINDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNING Klik på "Netværksscanning" i menurammen, og foretag de krævede indstillinger. Disse indstillinger bør kun etableres af netværkadministratoren. For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Klik på "Netværksscanning" i menurammen. Side til konfiguration af netværksscanning vises. Vælg den transmissionsmetode, som du vil bruge. Vælg de scanningsleveringsmetoder, som du vil bruge. I feltet "Aktiver scannerlevering til:" klikkes på afkrydsningsboksen ved siden af hver metode, du ønsker at anvende, således at der fremkommer et flueben i afkrydsningsfeltet. Som standardindstilling er alle transmissionsmetoder er valgt (standard fabriksindstilling). 5 Sæt en grænse for størrelsen af billedfiler. En grænse kan sættes for størrelsen af billedfiler, der bliver sendt via Scan til for at forhindre meget store filer i at blive sendt. Hvis den oprettede billedfil af det scannede billede er større end den satte grænse, bliver billedfilen frasorteret. Grænsen kan sættes fra MB til 0 MB med intervaller på MB. Standard fabriksindstillingen er "Ubegrænset". Hvis du ønsker at sætte en grænse, fjernes afkrydsningen fra "Ubegrænset", og den ønskede begrænsning indtastes i "Øvre grænse". Vælg en metode for tildeling af filnavn til et scannet billede. Vælg en metode for tildeling af filnavn til et scannet billede. I "Filnavngivning" klikkes på de elementer, som du vil anvende i filnavnet. "Destinationsnavn" og "Dato & klokkeslæt" er valgt som standard. Bemærk Hvis du skal sende billeder til den samme modtager mere end én gang, anbefaler vi, at du vælger "Sessionssidetæller" eller "Unik identifikator" for at forhindre, at der sendes flere filer med samme navn, hvilket ville resultere i, at hver enkelt fil overskriver den forrige fil. Konfigurer avancerede opsætningsindstillinger. Vælg avancerede funktioner, der kan bruges til Scan til . Hvis du ønsker, at Bcc en kopi af Scan til -transmissionen til en adresse, vælges "Bcc" afkrydsningsboksen og Bcc adressen indtastes. 6 Sådan vælges et emne for (bruges kun for Scan til ). Indstillingen bruges til at indtaste emnet, der vises i modtagerens program, når du udfører Scan til . (Denne indstilling er ikke nødvendig, hvis du ikke vil bruge Scan til .) Emnet kan være op til 80 karakterer langt. Kun et emne kan indtastes. Hvis der ikke indtastes noget, vises "Scannet billede fra <Navn på enhed>". * Det navn, der vises i <Navn på enhed>, er det navn, som er gemt i "Navn" i den skærm, der vises, når du klikker på "System information" i rammemenuen. Hvis der ikke er gemt noget navn, vil produktnavnet vises. 7 Klik på "Send". Efter indtastningen klikkes på "Send" for at gemme indstillingerne

9 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN INDSTILLINGER FOR SMTP-SERVER OG DNS-SERVER SMTP bruges til at transmittere , der sendes via Scan til eller Scan til FTP (Hyperlink). For at anvende disse transmissionsmetoder, skal dine SMTP-serverindstillinger være konfigurerede. Konfiguration af SMTP-serverindstillinger Klik på "Applikation" i menurammen. Klik på "SMTP". Indtast den ønskede information i "SMTP Setup". For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt. Konfiguration af DNS-serverindstillinger Hvis du har indtastet et værtsnavn i "Primær SMTP Server" eller "Sekundær SMTP Server" i "SMTP Setup", skal du konfigurere dine DNS-serverindstillinger. Hvis der bliver indtastet et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse", når du gemmer destinationer for Scan til FTP (Scan til FTP (Hyperlink)) eller Scan til desktop, skal du også konfigurere indstillingerne for DNS-serveren. Klik på "Applikation" i menurammen. Indtast den krævede information i "Konfiguration af DNS". For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt. Klik på "DNS"

10 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR LDAP-SERVER (NÅR DER BRUGES EN LDAP-SERVER) Hvis mailadresser styres på dit netværk af en LDAP-server, kan adresserne, der er lagret i LDAP-serveren, bruges til Scan til . For at give maskinen mulighed for at anvende adresserne i LDAP-serveren, skal indstillingerne for LDAP-serveren være konfigurerede på websiden. Klik på "Applikation" i menurammen. Klik på "LDAP". Vælg "Aktivere" i menuen "LDAP opsætning". 5 6 Klik på "Send". Konfigurer indstillingerne i "Liste over Globale Adresse Bøger". For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt

11 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER Scanningsindstillingssæt (scanningsstørrelse, farvefunktion, billedopløsning, filtype etc.) kan gemmes i forskellige scanningsprogrammer. Hver sæt af indstillinger kaldes en "Scanningsfunktion". Når en destination gemmes, kan man vælge en af de gemte gemte scanningsfunktioner. Indstillingerne af den valgte scanningsfunktion vil blive anvendt, når du scanner et billede og sender det til den destination (s. til 5). Klik på "Netværksscanning" i menurammen på websiden. Vælg de ønskede scanningsindstillinger. For at få vist detaljerede forklaringer på indstillingerne, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Når originalen scannes med brug af dokumentglaspladen, bestemmes scanningsområdet af indstillingen af "Scanningstørrelse". Læs "BILLEDRETNING OG RETNING FOR ILÆGNING AF STANDARD ORIGINAL" (s.0) og bekræft, at den korrekte scanningsstørrelse er valgt. Klik på "Scanningsfunktion". Klik på "Tilføj" nedenfor scanlisten. Hvis du har brug for at ændre indstillingerne i en tidligere gemt scanningsfunktion, vælges scanningsfunktionen og der klikkes på "Rediger". For at slette en scanningsfunktion, vælges scanningsfunktionen og der klikkes på "Slet". 5 Standardindstillingerne vises i følgende tabel: Item Item Standardindstillinger Standardindstillinger Scanningsstørrelse A Lyskilde Hvid Farvefunktion Fuldfarve Filtype TIFF Opløsning 75 dpi Komprimeringstype MMR (G) Blankt område Fra Sider pr. fil Alle Når du har valgt indstillinger for alle elementer, klikkes på "Send". De valgte indstillinger bliver lagret. Bemærk Når den originale størrelse automatisk spores i SPF/RSPF, anvendes den fundne størrelse i stedet for den scanningsstørrelse, som er indstillet i "Scanningsstørrelse". Af denne årsag kan den blive scannet ved en lavere opløsning end den valgte, hvis originalen er større end den størrelse, som er indstillet i "Scanningsstørrelse". For at scanne en A original eller et andet stort format med høj opløsning som f.eks. 600 dpi skal maskinens hukommelse eller netværkets udvidelsessæts hukommelse udvides. (En høj opløsning kan kun vælges ved standard hukommelse, men maskinen vil alligevel scanne originalen med en lavere opløsning og forbedre billedet). For at scanne store originaler med høj opløsning når farveindstillingen er sat til "Mono graduering" skal maskinens hukommelse udvides. For at scanne store originaler med høj opløsning når farveindstillingen er sat til fuld farve eller gråskala skal netværkets udvidelsessæts hukommelse udvides. For normale tekstoriginaler frembringes der tilstrækkelig tydelig billeddata, når farvefunktionen er sat til "Mono graduering" og opløsningen er 00 dpi eller 00 dpi. Indstilling med 600 dpi bør kun bruges i tilfælde, hvor der kræves en billedgengivelse med høj tydelighed, som f. eks ved et fotografi eller en illustration. Husk, at en indstilling med høj opløsning giver en større filstørrelse, og transmissionen lykkedes måske ikke, hvis der er utilstrækkelig plads på serveren, hvor til billedet sendes (eller hvis serveradministrator har begrænset filstørrelsen). Hvis transmissionen ikke lykkes, kan du forsøge at reducere antallet af scannede sider i filen eller lave om på scanningsindstillingerne til originalen. De opløsningsindstillinger der er til rådighed afhænger af scannings størrelse samt af farve- og lyskildeindstillingerne. For at åbne det scannede billede uden at bruge det softwareprogram, der ligger på cd-rom'en, som fulgte med netværks-kit, må modtageren have et visningsprogram, der kan åbne billedformatet (filtypen), der blev valgt, som forklaret ovenfor. Standard fabriksindstillingen for billedformat producerer den mindste fil (TIFF MMR (G)). Hvis modtageren ikke kan åbne billedet, så prøv at sende billedet i et andet format. Antallet af sider pr. fil Hvis antallet af scannede originaler ikke er deleligt med antallet, der er indstillet i "Sider per fil", vil den sidste fil have færre sider. For at anvende de oplagrede scanneindstillinger som standardindstillinger for "Scanningsfunktion" ved oplagring af information om bestemmelsesstedet, vælg "Standard scanningsindstilling". De scanningsindstillinger, som er gemt i en scanningsfunktion, kan ikke redigeres eller slettes, hvis scanningsfunktionen er valgt til en destination. - -

12 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN KONFIGURATION AF DESTINATIONSINFORMATION For at lagre destinationsinformation klikkes på "Destination" i menurammen på websiden. "Destination" kan også bruges til at rette eller slette lagrede destinationer. (s.6) Der kan lagres op til 00 destinationer* inklusive destinationer for , FTP, Skrivebord og Gruppe. Op til seks af disse destinationer kan tildeles til maskinens [SCANMENU] taster. Lagrede destinationer kan vælges i maskinens betjeningspanel, når transmissionen udføres. * Flere adresser (op til 00) kan lagres som en gruppe. Bemærk, at dette kan reducere det maksimale antal af destinationer (normalt 00), der kan lagres. Lagring af destinationer for Scan til Klik her. Klik på "Destination" i menurammen. Se nedenfor FTP: Se side. Desktop: Se side. Gruppe: Se side 5. Indtast destinationsinformationen. For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Klik på " ". Bemærk Anvend "Scanningsfunktion" til at vælge et sæt af tidligere gemte scanningsindstillinger (se "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER" på side ). Listen indeholder navnene på de gemte scanningsfunktioner. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt. Bemærk For at udføre Scan til skal SMTP-serverindstillingerne først være etablerede. Klik på "Applikation" på websiden, klik på "SMTP" på skærmen, der kommer frem, og indtast derefter indstillingerne under "SMTP Setup" (s.9). - -

13 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Lagring af destinationer for Scan til FTP Klik på "Destination" i menurammen. Klik på "FTP". Bemærk Hvis du vælger afkrydsningsboksen "Opret hyperlink til den FTP-server, der skal sendes til" og vælger en tidligere lagret modtager (s.) fra " -destination", bliver der sendt en til modtageren, der oplyser om de scannede billeddatas filformat og placering. Et hyperlink til filserveren, hvor til de scannede billeddata blev sendt, vises i en, og modtageren kan klikke på hyperlinket og gå direkte til placeringen, hvor billeddataene er lagret. Anvend "Scanningsfunktion" til at vælge et sæt af tidligere gemte scanningsindstillinger (se "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER" på side ). Listen indeholder navnene på de gemte scanningsfunktioner. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt. Indtast destinationsinformationen. For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Bemærk Hvis du indtastede et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse", skal du indtaste indstillingerne for DNS-server eller WINS-server. Klik på "Applikation" i rammemenuen, og klik derefter på "DNS" eller "WINS" på den side, der kommer frem, for at konfigurere de indstillinger, der svarer hertil. For at udføre Scan til FTP (Hyperlink), skal du også klikke på "SMTP", og derefter indtaste indstillingerne for SMTP-serveren under "SMTP Setup" (s.9). - -

14 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Lagring af destinationer for Scan til desktop Destinationen for Scan til desktop lagres via Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard, når "Network Scanner Tool" er installeret på din computer. Derfor er det ikke nødvendigt at lagre destinationerne for Scan til desktop på websiden. (Network scanner tool ligger på cd-rom'en "Sharpdesk LT", der følger med netværks-kit.) For mere information om systemkrav for Scan til desktop, installation af Network Scanner Tool, og lagring af destination, se "NETVÆRKS-KIT CD-ROM" (s.5). Normalt er din computer lagret som destination via den metode, der angivet ovenfor. Følgende side til lagring af Scan til desktop destinationsinformation vises, når "Destination" vælges i menurammen, fulgt af "Skrivebord". Denne side bruges hovedsagelig af systemadministratoren i følgende situationer: Når der er tilføjet en ny maskine med netværksscannerfunktion til det samme netværk, og du ønsker at udføre Scan til desktop fra den tilføjede maskine til en destination, der er programmere i den tidligere eksisterende maskine. Se "Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer" (s.6), og vælg den Scan til desktop destinationsinformation, som du ønsker at overføre til den nye maskine. Indtast den viste information i samme indstillingsskærm på den nye maskine. (Når alle informationer er indtastede, klikkes på "Send".) Hvis der er yderligere destinationer, som du ønsker at overføre til den nye maskine, gentages denne fremgangsmåde for hver destination. Bemærk, at hvis der er nogen som helst fejl mellem den senest programmerede information og informationen i værtscomputeren, kan det være at transmission og modtagelse ikke er mulig. Bemærk For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Standardscanningsfunktionen (den scanningsfunktion, for hvilken "Standard scanningsindstilling" afkrydsningsfeltet valgtes, da indstillingerne blev lagret), anvendes automatisk som scanningsfunktionen for Scan til desktop-destinationen, som gemtes med Network Scanner Tool. Se "Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer" (s.6), hvis du vil anvende en anden scanningsfunktion. Hvis du indtastede et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse", skal du indtaste indstillingerne for DNS-server eller WINS-server. Klik på "Applikation" i rammemenuen, og klik derefter på "DNS" eller "WINS" på den side, der kommer frem, for at konfigurere de indstillinger, der svarer hertil. - -

15 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Lagring af grupper (Scan til ) Hvis du bruger Scan til , kan et scannet billede sendes til mange destinationer ved én enkelt operation. Bemærk Op til 00 destinationer kan lagres i én gruppe. Klik på "Destination" i menurammen. Indtast destinationsinformationen. For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Klik på "Gruppe". Bemærk Anvend "Scanningsfunktion" til at vælge et sæt af tidligere gemte scanningsindstillinger (se "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER" på side ). Listen indeholder navnene på de gemte scanningsfunktioner. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt

16 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer For at redigere eller slette programdestinationer klikkes på "Destination" i menurammen på websiden. Klik på "Destination" i menurammen på websiden. På destinationslisten klikkes på afkrydsningsboksen for den destination, som du vil rette eller slette. For at rette en valgt destination klikkes på "Rediger" under destinationslisten. Programmeringsskærme n for den destination der blev valgt i trin kommer frem. Rediger informationen på samme måde, som da du først lagrede den. Når det er afsluttet, skal man huske at klikke på "Send" for at gemme ændringerne. For at slette en valgt destination, klikkes på "Slet" under destinationslisten. Der kommer en meddelelse frem, som beder dig om at bekræfte sletningen. Klik på "Ja" for at slette. Bemærk Hvis du forsøger at slette en programmeret destination i følgende situationer, vil der komme en advarselsmeddelelse frem og sletning er ikke mulig. Den destination, som du vil slette, er tildelt [SCANMENU]-tasten. Destinationen er inkluderet i en gruppe. Hvis destinationen er tildelt [SCANMENU]-tasten, skal du slette tildelingen og derefter slette destinationen. Hvis destinationen er inkluderet i en gruppe, skal du slette destinationen fra gruppen og derefter slette destinationen

17 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN TILDELING AF DESTINATIONER TIL SCANMENUTASTER PÅ MASKINEN Lagrede destinationer (s. til 5) kan tildeles til de seks scanmenutaster på maskinen. Det giver dig mulighed for at anvende menutaster til at sende et scannet billede til den tildelte destination. Klik på "Netværksscanning" i menurammen på websiden. Vælg den destination, du vil tildele til hver scanmenu-tast. Klik på "Button manager". 5 Klik på "Send". Den valgte destinationsinformation er tildelt scanmenutasterne. Klik på afkrydsningsboksene for scanmenutasterne, som du ønsker at tildele destinationer, og klik derefter på "Rediger" nedenfor knaplisten. Redigering eller sletning af en [SCANMENU]-tast tildeling Udfør ovenstående for at ændre en destination, som er tildelt en [SCANMENU]-tast. For at slette en [SCANMENU]-tast tildeling, klikkes på "Slet" i trin

18 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BESKYTTELSE AF INFORMATION DER ER PROGRAMMERET PÅ WEBSIDEN ("Adgangskoder") Adgangskoder kan etableres for at beskytte de lagrede indstillinger og den lagrede information på websiden. Bemærk, at det ikke er strengt nødvendigt at indsætte adgangskoder; netværksscannerfunktionen kan også bruges uden adgangskoder. En adgangskode kan indsættes til administrator og adgangskoder kan indsættes til brugere. Når der er opnået adgang til websiden med brugeradgangskoden, kan indstillinger for "Opsætning af enhed" og "Netværksindstilling" ikke konfigureres. Klik på "Adgangskoder" i menurammen. Vælg afkrydsningsboksen "Aktiver adgangskodebeskyttelse af dette Internetsted". 5 Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Den indtastede adgangskode bliver gemt. Efter at have indtastet adgangskoden, slukkes og tændes for maskinen. Når en adgangskode er indstillet, bliver du bedt om adgangskoden, når du forsøger at få adgang til en webside med beskyttede indstillinger. For "Brugernavn", indtastes "user", hvis du går ind på siden som bruger, eller "admin", hvis du går ind på siden som administrator. For detaljeret information om indstilling af adgangskoder, se "Hjælp". Indtast den aktuelle adgangskode i "Administratoradgangskode". Når der etableres en adgangskode for første gang, indtastes "Sharp" i "Administratoradgangskode". Forsigtig Sørg for at indtaste "S" i store bogstaver og "harp" i små bogstaver (adgangskoder skelner mellem store og små bogstaver). Indtast adgangskoden i "Brugeradgangskode" og "Administratoradgangskode". Maksimalt 7 karakterer og/eller tal kan indtastes for hver adgangskode (adgangskoder skelner mellem store og små bogstaver). Sørg for at indtaste den samme adgangskode i "Nyt Password" som du indtastede i "Bekræft adgangskode"

19 Kapitel BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Dette afsnit forklarer proceduren for scanning fra maskinen efter at indstillingerne for netværksscanneren er blevet konfigurerede på websiden. Om navne og funktioner for maskindelene og betjeningspanelet, der anvendes ved netværksscanning, se Brugsanvisningen for modellen. PROCEDURE FOR BASIS TRANSMISSION Tryk på tasten [SCAN]. Tryk på en [SCANMENU] tast. Når indikatoren for [SCAN] tændes, går maskinen i scannermåde. Interfaceporten skifter hver gang der trykkes på tasten [SCAN]. Kontroller, at "U_" kommer frem i display, når maskinens netværksscannerfunktion anvendes. Det betyder at USB.0 porten er valgt. Scanningen begynder. Indikatoren SCAN blinker under scanningen. Mens indikatoren blinker kan tasterne [SCANMENU] ikke aktivere start på scanning. Displayet viser antallet af [SCANMENU] taster, der er trykket på. Læg originalen i Dokument feeder eller på Dokumentglasplade. For information om hvordan originalen placeres, se "BILLEDRETNING OG RETNING FOR ILÆGNING AF STANDARD ORIGINAL" (s.0). Bemærk For at bruge en [SCANMENU] tast skal scanningsmetoden (destination og scanningsindstillinger) først være tildelt til tasten ved brug af websiden (s.7). For at annullere et scanningsjob efter at have trykket på tasten [SCAN] trykkes på tasten [SLET] ( ) eller [SLET ALLE] ( ) på maskinen. Forsigtig Læs, inden du udfører Scan til , "VIGTIGE FORHOLD NÅR DER BRUGES SCAN TIL " og sørg for at billedfilen ikke er for stor. Det er muligt at indstille en grænse for størrelsen af billedfiler, som kan sendes, med brug af Scan til i "Maks. størrelse på vedhæftede filer i s" (side 8) på Websiden. REDIGERING AF INDSTILLINGERNE I EN [SCANMENU]-TAST Se "Redigering eller sletning af en [SCANMENU]-tast tildeling" angående ændring af den destination, som er tildelt en [SCANMENU]-tast. Se "Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer" angående redigering af indstillingerne af en destination, som er tildelt en [SCANMENU]-tast. De scanningsindstillinger, som er gemt i en scanningsfunktion, kan ikke redigeres, hvis scanningsfunktionen er valgt til en destination. Du kan enten gemme de ønskede indstillinger i en ny scanningsfunktion som forklaret i "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER" (s.) og derefter redigere destinationsindstillingerne eller du kan annullere valget af scanningsfunktionen for destinationen og derefter redigere scanningsfunktionsindstillingerne

20 BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BILLEDRETNING OG RETNING FOR ILÆGNING AF STANDARD ORIGINAL Når dokumentglasplade bruges skal originalen placeres med tekstsiden nedad, således at den bliver centreret lodret på glaspladen med øverste kant af originalen mod glassets venstre kant. Når der anvendes SPF/RSPF skal originalen lægges med tekstsiden opad midt i dokument feeder, med originalens øverste del til højre. Dokumentglasplade SPF/RSPF Scanningsresultat Lange vandrette originaler i format A eller B kan kun lægges som vist nedenfor. Derfor bliver det scannede billede drejet 90, når det vises på en computer. Dokumentglasplade SPF/RSPF Scanningsresultat Når en original scannes med brug af dokumentglaspladen, bestemmes scanningsområdet af indstillingen af "Scanningsstørrelse" i den scanningsfunktion, som er gemt i destinationsinformationen. Hvis retningen af den anbragte original ikke stemmer overens med scanningsstørrelsesindstillingen, vil hele originalen ikke blive scannet. De følgende eksempler viser, hvordan scanningsstørrelsen påvirker det resulterende billede, hvis en A-original scannes på dokumentglaspladen. Dokumentglasplade Scanningsstørrelse = A Scanningsresultat Scanningsstørrelse = AR Se "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER" (s.) angående ændring af en "Scanningsstørrelse"

21 Kapitel FEJLFINDING FEJLFINDING Hvis der opstår et problem eller et spørgsmål, så prøv at løse situationen ved hjælp af følgende information, før du kontakter en autoriseret SHARP forhandler. Problemer i forbindelse med transmission af billeder forklares her. Angående problemer med billedscanningsfunktioner, se Brugsanvisningen for modellen. Problem Det scannede billede er klippet over. De modtagne billeddata kan ikke åbnes. Når det samme filnavn bruges til to på hinanden følgende Scan til FTP-transmissioner, bliver den anden fil ikke sendt. Modtageren modtager ikke de sendte data. Modtageren modtager ikke data sendt per (Scan til ). Afsendelse tager lang tid. Årsag og løsning Den valgte "Scanningsstørrelse" er mindre end det aktuelle originalformat. Indstil scanningsstørrelsen til den aktuelle originalstørrelse (s.) og bekræft, at orignalen vender rigtigt (s.0). Hvis du med vilje valgte en størrelse, der er mindre end den aktuelle originalstørrelse, så skal man placere originalen således, at den del, man ønsker scannet, bliver det. Hvis for eksempel den aktuelle størrelse er A, og du valgte B5 som indstilling, så skal originalen placeres således, at den del, du ønsker at scanne, er inden for B5 området, midt på glaspladen, længst til venstre. Filkiggerprogrammet, som anvendes af modtager, understøtter ikke de modtagne billeddatas format. Prøv at vælge en anden filtype (TIFF/ PDF/JPEG) og/eller en anden komprimeringsmåde (Ingen, MH (G), MMR (G)), når billeddataene sendes. Alternativt må modtageren anvende Sharpdesk LT eller et billederedigerings-program som understøtter ovennævnte kombinationer af filtyper og komprimeringsformater. Den første fil kan stadig forblive i filserverklientens cache-hukommelse. Deaktiver brugen af cache-hukommelse i klientsoftwaren. Der er en fejl ved de oplagrede oplysninger om bestemmelsesstedet eller det forkeret bestemmelsessted er valgt. Man skal sikre sig, at de rigtige oplysninger om bestemmelsessted er gemt. Hvis der findes en fejl skal denne oprettes (s.6). Man skal sikre sig, at det rigtige bestemmelsessted er blevet tildelt [SCANMENU] knappen (s.7). * Hvis levering via (Scan til ) ikke lykkes, bliver der sendt en fejlmeddelelse som f.eks. "Mail kunne ikke leveres" til den udpegede administrators adresse. Denne information kan måske hjælpe med at bestemme årsagen til problemet (s.8). Kontroller websiden for at se om, der er sat en begrænsning for størrelsen af billedfiler, der sendes via Scan til (standard fabriksindstilling er "Ubegrænset"). En begrænsning kan sættes fra MB til 0 MB. Søg hjælp hos administrator af websiden for at vælge en passende begrænsning. Mængden af data, der kan sendes i en transmission, er nogle gange begrænset af administrator af mail-serveren. Selv hvis mængden af data, der er sendt, ligger inden for grænsen, som forklaret ovenfor, så bliver dataene ikke leveret til modtageren, hvis de overskrider den begrænsning, som administrator af mailserveren har sat. Formindsk mængden af data, der blev sendt i transmissionen (reducer antallet af scannede sider). (Spørg din mailserveradministrator, hvor datagrænsen går for én transmission.) Når der er en stor mængde billedinformation, er datafilen også stor, og afsendelse tager lang tid. - -

22 FEJLFINDING Forsigtig Når der vælges scanningsindstillinger, skal man være opmærksom på følgende punkter for at sikre sig, at der bliver oprettet en billedfil, der passer til formålet med transmissionen med hensyn til billedkvalitet og filstørrelse. Scanningsindstillinger bliver konfigurerede på websiden. Farvemåde: Vælg en farvemåde, der er velegnet til dokumentet, der skal scannes, således at filstørrelsen ikke bliver større end nødvendigt. Scanning af et dokument med farvemåde indstillet til gråskala eller sort og hvid, giver en mindre filstørrelse end scanning i farve. Opløsning For normale tekstoriginaler frembringes der tilstrækkelig tydelig billeddata, når farvefunktionen er sat til "Mono graduering" og opløsningen er 00 dpi eller 00 dpi. Indstilling med 600 dpi bør kun bruges i tilfælde, hvor der kræves en billedgengivelse med høj tydelighed, som f. eks ved en original, der indeholder et fotografi eller en illustration. Husk, at en indstilling med høj opløsning giver en større filstørrelse, og transmissionen lykkedes måske ikke, hvis der er utilstrækkelig plads på serveren, hvor til billedet sendes (eller hvis serveradministrator har begrænset filstørrelsen). Hvis transmissionen ikke lykkes, kan du forsøge at reducere antallet af scannede sider i filen eller lave om på scanningsindstillingerne til originalen. MEDDELELSESVISNING Hvis "CE" blinker på displayet, trykkes på tasten [START]. En fejlkode vises. Løs problemet som forklaret nedenfor. Fejlkode Løsning Side CE-00 CE-0 CE-0 CE-0 CE-0 CE-05 CE-09 CE-0 CE- Sluk og tænd igen for strømmen. Kontakt din netværksadministrator for at være sikker på, at der ingen problemer er på netværket eller i serveren. Hvis problemet ikke er løst, efter at der er slukket og tændt for strømmen, skal du slukke for strømmen og kontakte din forhandler. Serveradgang nægtet. Det scannede billede blev ikke sendt, fordi en forbindelse til serveren ikke kunne oprettes. Kontroller, at SMTP-serverindstillingerne eller FTP-serverindstillingerne på websiden er korrekte. Proceduren for at konfigurere SMTP serveren forklares under "INDSTILLINGER FOR SMTP-SERVER OG DNS-SERVER", mens proceduren for redigering af Scan til FTP bestemmelsesstedsoplysninger forklares under "Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer". Det scannede billede blev ikke sendt, fordi serveren var optaget, eller der var for meget trafik. Vent lidt, og prøv så igen. Serveradgang nægtet. Det scannede billede blev ikke sendt, fordi en forbindelse til serveren ikke kunne oprettes. Kontroller, at SMTP-serverindstillingerne eller FTP-serverindstillingerne på websiden er korrekte. Proceduren for at konfigurere SMTP serveren forklares under "INDSTILLINGER FOR SMTP-SERVER OG DNS-SERVER", mens proceduren for redigering af Scan til FTP bestemmelsesstedsoplysninger forklares under "Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer". Det scannede billede blev ikke sendt, fordi navnet på destinationens FTP-server ikke var korrekt. Kontroller, at den korrekte FTP-serverinformation er konfigureret på websiden. Størrelsen af det scannede billede overstiger den øverste grænse, der er indstillet i "Maksimum filstørrelse" på websiden. Reducer antallet af originalsider, der er scannet ind i filen, eller ændr den øverste grænse, der er indstillet i "Maksimum filstørrelse". En transmissionmetode tildelt til en [SCANMENU] tast kan ikke benyttes. Gå til transmissionsmetoder tildelt til [SCANMENU] tasten i feltet "Aktiver scannerlevering til:" på websiden, for at se om metoden kan anvendes eller ej. Hukommelsen nåede sit maksimum under scanningen. Scan færre sider, reducer opløsningen eller ændr farveindstillingerne således, at filstørrelsen bliver mindre, og prøv igen. For justering af scanneindstillinger, se "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER". (Se Hjælp i hjemmesiden for en forklaring om hver enkelte indstilling) HVIS DIN RETURNERES Hvis transmissionen af en Scan til ikke lykkes, sendes der en med information herom til afsenderadressen, der blev konfigureret i SMTP-serveren. Hvis det sker, skal man læse en og afgøre årsagen til fejlen og derefter gentage transmissionen , 6 9,

23 FEJLFINDING VIGTIGE FORHOLD NÅR DER BRUGES SCAN TIL Vær meget forsigtig med ikke at sende billeddatafiler, som er for store. Din mailservers systemadministrator kan have sat en begrænsning for mængden af data, som kan indeholdes i en -forsendelse. Hvis denne begrænsning overskrides, bliver 'en ikke sendt til modtageren. Selv om der ikke er nogen begrænsning, og det lykkes at sende din , kan det tage lang tid at modtage en stor datafil, og den kan være en stor belastning for modtagerens netværk afhængig af modtagerens netværks(internet)forbindelsesmiljø. Hvis store billeddatafiler sendes gentagne gange, kan den deraf følgende belastning reducere hastigheden på andre ikke-relaterede dataforsendelser og i visse tilfælde endog forårsage, at mailserveren eller netværket går ned. Billederne på følgende side vil frembringe følgende filstørrelser, hvis de scannes som A originaler: Opløsning Filformat for original A når scannet Filformat for fotooriginal B når scannet Mono graduering Gråskala Fuldfarve 75 dpi Ca. 0 KB Ca. 5 KB Ca. 0 KB 00 dpi Ca. KB Ca. 0 KB (Ca., MB) Ca. 0 KB (Ca., MB) *Alle størrelser er for billedfiler lavet i TIFF MMR (G)-format. Hvis der scannes flere billeder, bliver filstørrelsen ca. (størrelsen af hver billede som angivet ovenfor) x (antallet af scannede billeder). Forsigtig Scanningsopløsningen vil variere afhængigt af scanningsområdets størrelse og af hvor stor en del af maskinens hukommelse er fri. F.eks. hvis en A orignal scannes i fuld farve ved 00 dpi med standardhukommelsen alene, vil maskinen scanne originalen i fuld farve ved 50 dpi og forbedre opløsningen til 00 dpi. For at scanne en A original i fuld farve ved 600 dpi uden forbedring, er det nødvendigt at vælge indstillingen med 56 MB hukommelse. Selv om den aktuelle begrænsning afhænger af dine netværksomgivelser, så er den generelle maksimum filstørrelse for Scan til 000 KB ( MB). Prøv, i tilfælde hvor det er nødvendigt at sende mange dokumenter, at sænke opløsningen. Originale billedeksempler De originale billeder, som er vist nedenfor, er eksempler til at hjælpe dig med at forstå forklaringerne ovenfor. Bemærk, at disse billeder er mindre end de reelle originaler (reel originalstørrelse er A). Tekstoriginal A Fotooriginal B - -

24 KONTROL AF IP-ADRESSE For at kontrollere maskinens IP-adresse trykkes på statusknappen på netværkets udvidelsessæt i mindst sekunder for at få udskrevet en side med oplysninger om det aktuelle status i netværket. Statusknap - -

25 Kapitel NETVÆRKS-KIT CD-ROM SOFTWAREPROGRAMMER "Sharpdesk LT" Cd-rom'en, der medfulgte netværks-kit, indeholder følgende softwareprogrammer. For information om softwareprogrammerne, se brugervejledningen på CD-ROM'en. Sharpdesk LT (Desktop Document Management Software) Sharpdesk LT bruges til at styre billeder, der er scannede på maskinen, og filer der er oprettet i forskellige softwareprogrammer. * Sharpdesk LT kan installeres og bruges i computere. Hvis du har brug for at installere Sharpdesk LT i mere end computere, kontaktes din autoriserede Sharp forhandler. Forsigtig Sharpdeskprogrammet på "AR-M60/M05/50 Series Software" cd-rom'en, der medfulgte maskinen, kan ikke anvendes til netværksscannerfunktion (Scan til desktop). For at bruge funktionen Scan til Desktop, skal man være sikker på, at Sharpdesk LT (Network Scanner Tool) installeres fra "Sharpdesk LT" CD Romen, som er vedlagt netværkets udvidelsessæt. Hvis Sharpdesk LT allerede er installeret, vil den nye installation overskrive den gamle. Network Scanner Tool Dette er et program, der hjælper dig med at bruge Scan til desktop (s.). Dette program skal være installeret, for at man kan bruge Scan til desktop. (s.7) SHARP TWAIN AR/DM Det bruges til at opnå sort og hvide billeder fra et TWAIN-interface ind i TWAIN-compliant softwareapplikationer. TypeReader Professional 5.0 trial (ExperVision, inc.) Bruges til at scanne tekst trykt på papir og konvertere billeddata til tekstdata ved hjælp af OCR (Optical Character Recognition). KRAV TIL HARDWARE OG SOFTWARE For at installere ovennævnte softwareprogram skal din computer opfylde følgende systemkrav. Computertype Operativt system Display Ledig plads på harddisk Andre hardwarekrav IBM PC/AT eller kompatibel computer udstyret med en 0Base-T/00Base-TX LAN kort Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation.0 (Servicepakke eller nyere)*, Windows 000 Professional*, Windows XP Professional*, Windows XP Home Edition* 800 x 600 dots (SVGA) display med 56 farver (eller bedre) 60 MB eller mere Omgivelser hvor hver enkelt af de operative systemer, der er nævnt ovenfor, kan fungere fuldt ud. * Administratorrettigheder er påkrævet til at installere softwaren

26 NETVÆRKS-KIT CD-ROM BRUGERGUIDE FOR SOFTWAREPROGRAMMER Manualmappen i "Sharpdesk LT" cd-rom'en indeholder brugerguider (i PDF-format) til hvert af softwareprogrammerne. Sharpdesk User's Guide Network Scanner Tool User's Guide SHARP TWAIN AR/DM User's Guide Brugerguider giver detaljerede forklaringer om installation, opsætning, og brug af hvert af softwareprogrammerne. Læs brugerguiderne, før softwaren installeres

27 INSTALLATION AF SOFTWAREPROGRAM Bemærk følgende, når softwareprogrammet installeres fra "Sharpdesk LT" cd-rom'en: Programmerne er tilpasset engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, hollandsk og svensk. Hvis dit sprog ikke understøttes, anbefaler vi, at du installerer den engelske version af programmet. Sørg for at checke systemkravene for installation af hvert enkelt softwareprogram i brugervejledningerne og på skærmoplysningerne under installation. Brugervejledningerne giver udførlige instruktioner for installation og opsætning af programmerne. Sørg for at læse brugervejledningerne før installation af programmerne. Sørg især for, hvis du skal bruge Network Scanner Tool, at læse instruktionerne vedrørende netværksforberedelse og konfigurationsprocedurer før installation af programmet. Netværksadministratoren bør kontrollere, at netværksforberedelse er blevet udført korrekt. Hvis du vil sende en original scannet på maskinen til en computer (Scan til desktop), skal Network Scanner Tool være installeret. Hvis du udfører en standardinstallation af Sharpdesk LT (vælger "Typical" på skærmen for opsætningstype), bliver Network Scanner Tool installeret samtidigt. Man kan også vælge "Custom" installation og kun installere Network Scanner Tool. Hvis din computer ikke har Internet Explorer version 5.0 eller nyere, vil Sharpdesk LT installere en minimal version af Internet Explorer 5.0 in your pc. Hvis du vil installere SHARP TWAIN AR/DM, skal du installere Network Scanner Tool først. SHARP TWAIN AR/DM kan ikke installeres alene. Indholdet i skærmoplysningerne, som vises under installation, kan også findes i ReadME-filerne på samme CD-ROM. ReadMe-filen for Sharpdesk LT er placeret på CD-ROM'ens hovedbibliotek og ReadMe-filen for SHARP TWAIN AR/DM er placeret i Twain-mappen. INSTALLATION AF SHARPDESK LT OG NETWORK SCANNER TOOL 5 6 Luk alle softwareprogrammer og/eller residente programmer, som kører på din computer. Indsæt cd-rom'en "Sharpdesk LT" i dit cd-rom-drev. Skærmen til installationen af Sharpdesk LT vises. Fortsæt derefter til trin 6. Hvis skærmen ikke vises, så gå videre til trin. Klik på knappen "start", og klik derefter på "Denne computer" ( ). I Windows 95/98/Me/NT.0/000, dobbeltklikkes på "Denne computer". Dobbeltklik på cd-rom-ikonet ( ). Dobbeltklik på mappen "Sharpdesk", og dobbeltklik derefter på "SETUP" ikonet ( ). Følg instruktionerne på skærmen. 7 Når vinduet "User Information" vises, indtastes licensnummeret, der vises på omslaget af "Vigtig information", der fulgte med Netværks-kit, og der klikkes på knappen "Next". Følg instruktionerne på skærmen. Hvis du vælger "Typical" på skærmen for opsætningstype, vil Network Scanner Tool også blive installeret. Hvis du kun ønsker at installere Network Scanner Tool, vælges "Custom" på skærmen for opsætningstype, og derefter afkrydses kun Network Scanner Tool. Sharpdesk Imaging* installeres sammen med Sharpdesk LT. Hvis Imaging for Windows tidligere var installeret, vil Sharpdesk Imaging overskrive Imaging for Windows. Hvis Eastman Software's "Imaging for Windows Professional Edition" allerede er installeret på din computer, bliver Sharpdesk Imaging ikke installeret. "Imaging for Windows Professional Edition" og Sharpdesk Imaging bruger almindelige registreringer, og installation af "Imaging for Windows Professional Edition" efter Sharpdesk lmaging er blevet installeret kan resultere i unormal drift. I dette tilfælde afinstalleres Sharpdesk LT og Sharpdesk Imaging, derefter installeres "Imaging for Windows Professional Edition". Herefter installeres Sharpdesk LT igen. Når opsætning af Network Scanner Tool er afsluttet, vises "Search Setup Wizard". Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en indeksdatabase. For detaljeret information, se Sharpdesk User's Guide. * Sharpdesk Imaging er en version af Eastman Software's Imaging for Windows Professional Edition, der er blevet tilpasset af Sharp Corporation

28 NETVÆRKS-KIT CD-ROM OPSÆTNING AF NETWORK SCANNER TOOL Når De genstarter computeren (eller starter Network Scanner Tool)), som krævet af det sidste vindue i Network Scanner Tool (Sharpdesk LT), så starter "Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard". Følg fremgangsmåden nedenfor for at opsætte Network Scanner Tool. Dette vil lagre din computer i maskinen, som en destination for Scan til desktop. Når "Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard" starter skal man sikre sig at maskinen er tilsluttet netværket og at strømmen er på. Tryk derefter på "OK" knappen. Afkryds de afkrydsningsbokse i procesdefinitionerne, som du ønsker at bruge, og klik på knappen "Næste". Indtast et præfiks og en initial i boksene "Prefix" og "Initial", og klik på knappen "Næste". "Prefix" vil være en del af indstillingsnavnet, der kommer frem på websiden (s.7). Præfikset må maksimalt bestå af 6 karakterer. Kontroller, at præfikset er forskellig fra andre bruger- og computernavne. Network Scanner Tool yder passende procesdefinitioner, afhængig af om Sharpdesk LT er installeret eller ej. Hvis for eksempel "Sharp" er indtastet for "Prefix", og de givne procesdefinitioner er valgt, vil følgende indstillingsnavne vises på websiden. (s.7) Hvis Sharpdesk LT er installeret: - Convert By OCR (indstillingsnavn: Sharp-OCR) Det scannede billede vil blive konverteret til et dokument, der kan redigeres. - Send (indstillingsnavn: Sharp- ) Din computers MAPI-compliant program starter, og billedet vil blive indsat som vedhæftet fil. - Sharpdesk Desktop (indstillingsnavn: Sharp-Desk) Billedet vil blive gemt i Sharpdesk Desktop, og Sharpdesk LT vil starte automatisk. Hvis Sharpdesk LT ikke er installeret: - Send (indstillingsnavn: Sharp- ) - My Documents (indstillingsnavn: Sharp-MyDocs) Billedet vil blive gemt i din computers mappe Dokumenter. Bemærk Procesdefinitioner definerer instruktionen for, hvordan billedet vil blive behandlet, når det først når til computeren

29 NETVÆRKS-KIT CD-ROM Kontroller, at maskinens navn vises, vælg afkrydsningsboks, og klik på knappen "Næste". Når Windows 98/Me/NT.0 (Servicepakke 6 eller nyere) /000/XP bruges, spores netværk forbundet til maskinen automatisk. Den automatiske sporing er ikke tilgængelig, når der bruges Windows 95. (Knappen "Auto Detect" er deaktiveret, når den er grå.) Klik på knappen "New", og indtast maskinens IP-adresse. For at kontrollere maskinens IP-adresse, se "KONTROL AF IP-ADRESSE" (s.). Bemærk Indstillinger konfigureret i trin og kan ændres senere, hvis det er nødvendigt. For at ændre indstillinger vælges "Network Scanner Tool konfiguration" fra Windows Startsmenu. For information om indstillinger, klik på knappen "Hjælp" eller se User's Guide for the Network Scanner Tool på "Sharpdesk LT" cd-rom'en. 5 Når afslutningsskærmens meddelelse vises, klikkes på knappen "Udfør"

Sharpdesk Informationsvejledning

Sharpdesk Informationsvejledning Sharpdesk Informationsvejledning Gem denne vejledning. Som anført herunder indeholder den meget vigtige oplysninger. Sharpdesk serienumre Dette produkt kan kun installeres på det antal computere, der er

Læs mere

Konfigurationsvejledning

Konfigurationsvejledning Konfigurationsvejledning til netværksscanner Start Angivelse af indstillinger fra Web-siden Angivelse af adgangskoder Grundlæggende indstillinger for netværksscanning Indstillinger for E-mail-server og

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM. BRUGSANVISNING (til netværksscanner) MODELL AR-M56 AR-M6 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF NETVÆRKSCANNERFUNKTIONEN SÅDAN ANVENDES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING METADATALEVERING

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-2300N MX-2700N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor 1

Installation og brug af Document Distributor 1 1 består af server- og klientprogrampakker. Serverpakken skal være installeret på en Windows NT-, Windows 2000- eller Windows XP-computer. Klientpakken kan installeres på alle Windows 9x-, Windows NT-,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Netværks-kit serier Online-manual

Netværks-kit serier Online-manual AR-NB Netværks-kit serier Online-manual (Til netværksprinter) Start Klik på knappen "Start". Indledning Netværks-kit (AR-NB) (ekstraudstyr) gør det muligt at bruge maskinen som en netværksprinter. Denne

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING (for printer og scanner)

BETJENINGSVEJLEDNING (for printer og scanner) BETJENINGSVEJLEDNING (for printer og scanner) DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 UDSKRIVNING... DELING AF PRINTEREN...11 SCANNING...15 HOVEDOPERATØR PROGRAMMER...26

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288765

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere