AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)"

Transkript

1 MODELL AR-NB NETVÆRKS-KIT BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING NETVÆRKS-KIT CD-ROM SPECIFIKATIONER Side 9 5

2 INDLEDNING Netværks-kittet (AR-NB) (ekstraudstyr) gør det muligt at bruge maskinen som en netværksscanner. For at bruge scannerfunktionen, skal dobbeltfunktionskort (AR-EB7) være installeret på maskinen. Brug USB.0 porten på dobbeltfunktionskort til at forbinde maskinen til netværks-kit. Netværksscannerfunktionen kan ikke anvendes, hvis netværks-kit er tilsluttet til USB. porten på maskinen. Denne manual forklarer kun funktioner, som kan anvendes, når netværks-kit er installeret. For information om ilægning af papir, udskiftning at tonerpatroner, fjernelse af papirstop, håndtering af løst udstyr og anden kopimaskinerelateret information, se i Operation manual for copier. For information om printerfunktionen der kan bruges, når netværks-kit er installeret, se nærmere i online-manual til netværks-printeren som medfølger netværks-kit (AR-NB). Programmerne er tilpasset engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, hollandsk og svensk. Hvis dit sprog ikke understøttes, anbefaler vi, at du installerer den engelske version af programmet. Forklaringerne i denne brugervejledning forudsætter, at personen, som installerer produktet og brugerne af produktet, er vant til at arbejde med Microsoft Windows. Denne manual omtaler det digitale multifunktionelle system AR-M60/M05 som "maskinen". Med hensyn til oplysninger om styresystemet henvises til brugervejledningen om styresystemet eller online-hjælpefunktionen. Forklaringer af skærme og fremgangsmåder i denne manual refererer til Windows XP. Skærmbillederne kan være forskellige afhængig af din Windows version og indstillinger. Denne manual henviser til Reversibel dokument feeder som "RSPF" og Single dokument føder som "SPF". Hvor "AR-XXXX" vises i denne manual, bedes du erstatte "XXXX" med navnet på din model. For at få information om dit modelnavn, se "FORSKELLE PÅ MODELLERNE" i operation manualen. Garanti Selv om alle bestræbelser er gjort for at gøre denne brugervejledning så præcis og nyttig som mulig, giver SHARP Corporation igen garanti af nogen art med hensyn til dens indhold. Alle oplysninger givet heri kan ændres uden forudgående varsel. SHARP er ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skade, som, direkte eller indirekte, opstår af eller i forbindelse med brug af denne brugervejledning. Varemærkeanderkendelser Sharpdesk LT(r) er et varemærke tilhørende Sharp Corporation. Microsoft Windows operative system er et varemærke eller copyright for Microsoft Corporation i U.S.A. og andre lande. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT.0, Windows 000, og Windows XP er varemærker eller copyrights for Microsoft Corporation i USA og andre lande. Netscape Navigator er et varemærke tilhørende Netscape Communications Corporation. Acrobat Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe, Adobe-logoet, Acrobat og Acrobat-logoet er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Alle andre varemærker og copyrights tilhører de respektive ejere. - -

3 INDHOLD INDLEDNING... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN OM NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... INDSTILLINGER OG PROGRAMMERINGER DER KRÆVES FOR AT NETVÆRKSSCANNEREN FUNGERER... 5 KRÆVEDE INDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...5 ADGANG TIL WEBSIDER...6 ÆNDRING AF HJEMMESIDENS SPROG...6 OM WEBSIDEN...7 BASISINDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNING...8 INDSTILLINGER FOR SMTP-SERVER OG DNS-SERVER...9 KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR LDAP-SERVER (NÅR DER BRUGES EN LDAP-SERVER)...0 LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER.. KONFIGURATION AF DESTINATIONSINFORMATION... TILDELING AF DESTINATIONER TIL SCANMENUTASTER PÅ MASKINEN...7 BESKYTTELSE AF INFORMATION DER ER PROGRAMMERET PÅ WEBSIDEN ("Adgangskoder")...8 NETVÆRKS-KIT CD-ROM SOFTWAREPROGRAMMER...5 KRAV TIL HARDWARE OG SOFTWARE... 5 BRUGERGUIDE FOR SOFTWAREPROGRAMMER... 6 INSTALLATION AF SOFTWAREPROGRAM...7 INSTALLATION AF SHARPDESK LT OG NETWORK SCANNER TOOL... 7 OPSÆTNING AF NETWORK SCANNER TOOL.. 8 INSTALLATION AF SHARP TWAIN AR/DM... 0 INSTALLATION AF TypeReader Professional 5.0 (Trial version)... 0 AFINSTALLATION AF SOFTWAREPROGRAM... 5 SPECIFIKATIONER BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN PROCEDURE FOR BASIS TRANSMISSION... 9 REDIGERING AF INDSTILLINGERNE I EN [SCANMENU]-TAST...9 BILLEDRETNING OG RETNING FOR ILÆGNING AF STANDARD ORIGINAL...0 FEJLFINDING FEJLFINDING... MEDDELELSESVISNING... HVIS DIN RETURNERES... VIGTIGE FORHOLD NÅR DER BRUGES SCAN TIL ... KONTROL AF IP-ADRESSE

4 Kapitel FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN OM NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Når netværks-kit er installeret på maskinen, kan den scanne et papirdokument eller fotografi til en billedfil og sendes via netværk eller Internettet til en filserver, destination eller din egen computer. Det scannede billede kan sendes til følgende destinationstyper:. Det scannede image kan sendes til en foruddefineret adresse i netværket (et dedikeret bibliotek på en FTP-server). Dette kaldes i denne manual "Scan til FTP". Når billedet sendes til en FTP-server, kan man også sende en meddelelse til en forud-defineret adresse for at informere modtageren om den scannede billeddatas placering. (Dette kaldes "Scan til FTP (Hyperlink)" i denne manual.). Et scannet billede kan sendes til en computer, der er forbundet til samme netværk som systemet. (Dette kaldes "Scan til desktop" i denne manual.) * Før Scan til desktop kan udføres, skal softwaren "Network Scanner Tool" fra cd-rom'en, som fulgte med netværks-kit (AR-NS), være installeret. For mere information om systemkrav for Scan til desktop og fremgangsmåden for installation af Network Scanner Tool, se "NETVÆRKS-KIT CD-ROM" (s.5).. Det scannede billede kan sendes til en modtager. (Dette kaldes "Scan til " i denne manual.) * Der angives en grænse på websiden for størrelsen af billedfiler, der kan sendes ved hjælp af Scan til . (s.8). - -

5 INDSTILLINGER OG PROGRAMMERINGER DER KRÆVES FOR AT NETVÆRKSSCANNEREN FUNGERER For at anvende netværksscannerfunktionen, skal der oprettes indstillinger for SMTP-server, DNS-server og destinationsadresser. Når indstillingerne etableres bruges en computer, der er tilsluttet til samme netværk som den maskine, som skal opnå adgang til maskinens webside. Websiden kan vises via din web-browser (Internet Explorer 5.5 eller nyere; eller Netscape Navigator 6.0 eller nyere). KRÆVEDE INDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN For at anvende overførte billeder ved hjælp af netværksscannerfunktionen, konfigureres indstillingerne på websiderne på følgende måde: Scan til FTP Scan til FTP (Hyperlink) Scan til Scan til desktop Gå ind på websiderne (s.6) Ændring af hjemmesidens sprog (s.6) Konfigurer basisindstillinger for netværksscanning (s.8) Konfigurer dine SMTP- og DNS-serverindstillinger (s.9) Konfigurer LDAP-serverindstillinger (når der bruges LDAP-server) (s.0) Valg af scanningsindstillinger (s.) Gem destinationsinformation (s. til 5) Tildeling af destinationer til scanmenutaster på maskinen (s.7) Følgende indstillinger kan også konfigureres for at aktivere lejlighedsvis brug af netværksscannerfunktionen: Indstilling af adgangskoder. (s.8) - 5 -

6 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN ADGANG TIL WEBSIDER Følg følgende fremgangsmåde for at få adgang til websiderne. Åbn web-browseren på din computer. Understøttede browsere:internet Explorer 5.5 eller nyere Netscape Navigator 6.0 eller nyere I feltet "Adresse" på din Web-browser indtastes maskinens IP-adresse som en URL. Indtast den IP-adresse, der er blevet programmeret i maskinen. Hvis du ikke kender IP-adressen, se side. ÆNDRING AF HJEMMESIDENS SPROG Hjemmesiden vises først på engelsk. Om nødvendigt kan sprog skiftes på selve siden. Klik på "Language Setting" i menurammen. Når forbindelsen er udført, vil websiden komme frem på din webbrowser. Vælg det ønskede sprog under "Language Setting"-menuen og tryk på "Submit". Sluk for maskinen og tænd den igen. Hjemmesidens sprog vil skifte til det valgte sprog når hjemmesiden bliver genopfrisket

7 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN OM WEBSIDEN Når du er kommet ind på websiden i maskinen, vil følgende side blive vist på din browser. En menuramme kommer frem til venstre på siden. Når du klikker på et element i menuen, vises en skærm i højre ramme, der gør det muligt at etablere indstillinger for det element. For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Menuramme Klik på menuelementerne, der vises her, for at konfigurere de tilsvarende indstillinger. Destination (s.) Angiv destinationer for Scan til FTP, Scan til FTP (Hyperlink), Scan til desktop og Scan til . Du kan også redigere eller fjerne tidligere angivne destinationsoplysninger. Netværksscanning (s.8) Her kan man vælge transmissionsmetoder for netværksscannerfunktionen og konfigurere indstillinger for Scan til . Applikation (s.9) Her kan man etablere SMTP-serverindstillinger, DNS-serverindstillinger og WINS-serverindstillinger for Scan til og Scan til FTP (Hyperlink) og for indtastning af værtsnavn i stedet for en IP-adresse, når der gemmes en transmissiondestination. Konfigurer LDAP-serverindstillinger, hvis der bruges en LDAP-server

8 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BASISINDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNING Klik på "Netværksscanning" i menurammen, og foretag de krævede indstillinger. Disse indstillinger bør kun etableres af netværkadministratoren. For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Klik på "Netværksscanning" i menurammen. Side til konfiguration af netværksscanning vises. Vælg den transmissionsmetode, som du vil bruge. Vælg de scanningsleveringsmetoder, som du vil bruge. I feltet "Aktiver scannerlevering til:" klikkes på afkrydsningsboksen ved siden af hver metode, du ønsker at anvende, således at der fremkommer et flueben i afkrydsningsfeltet. Som standardindstilling er alle transmissionsmetoder er valgt (standard fabriksindstilling). 5 Sæt en grænse for størrelsen af billedfiler. En grænse kan sættes for størrelsen af billedfiler, der bliver sendt via Scan til for at forhindre meget store filer i at blive sendt. Hvis den oprettede billedfil af det scannede billede er større end den satte grænse, bliver billedfilen frasorteret. Grænsen kan sættes fra MB til 0 MB med intervaller på MB. Standard fabriksindstillingen er "Ubegrænset". Hvis du ønsker at sætte en grænse, fjernes afkrydsningen fra "Ubegrænset", og den ønskede begrænsning indtastes i "Øvre grænse". Vælg en metode for tildeling af filnavn til et scannet billede. Vælg en metode for tildeling af filnavn til et scannet billede. I "Filnavngivning" klikkes på de elementer, som du vil anvende i filnavnet. "Destinationsnavn" og "Dato & klokkeslæt" er valgt som standard. Bemærk Hvis du skal sende billeder til den samme modtager mere end én gang, anbefaler vi, at du vælger "Sessionssidetæller" eller "Unik identifikator" for at forhindre, at der sendes flere filer med samme navn, hvilket ville resultere i, at hver enkelt fil overskriver den forrige fil. Konfigurer avancerede opsætningsindstillinger. Vælg avancerede funktioner, der kan bruges til Scan til . Hvis du ønsker, at Bcc en kopi af Scan til -transmissionen til en adresse, vælges "Bcc" afkrydsningsboksen og Bcc adressen indtastes. 6 Sådan vælges et emne for (bruges kun for Scan til ). Indstillingen bruges til at indtaste emnet, der vises i modtagerens program, når du udfører Scan til . (Denne indstilling er ikke nødvendig, hvis du ikke vil bruge Scan til .) Emnet kan være op til 80 karakterer langt. Kun et emne kan indtastes. Hvis der ikke indtastes noget, vises "Scannet billede fra <Navn på enhed>". * Det navn, der vises i <Navn på enhed>, er det navn, som er gemt i "Navn" i den skærm, der vises, når du klikker på "System information" i rammemenuen. Hvis der ikke er gemt noget navn, vil produktnavnet vises. 7 Klik på "Send". Efter indtastningen klikkes på "Send" for at gemme indstillingerne

9 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN INDSTILLINGER FOR SMTP-SERVER OG DNS-SERVER SMTP bruges til at transmittere , der sendes via Scan til eller Scan til FTP (Hyperlink). For at anvende disse transmissionsmetoder, skal dine SMTP-serverindstillinger være konfigurerede. Konfiguration af SMTP-serverindstillinger Klik på "Applikation" i menurammen. Klik på "SMTP". Indtast den ønskede information i "SMTP Setup". For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt. Konfiguration af DNS-serverindstillinger Hvis du har indtastet et værtsnavn i "Primær SMTP Server" eller "Sekundær SMTP Server" i "SMTP Setup", skal du konfigurere dine DNS-serverindstillinger. Hvis der bliver indtastet et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse", når du gemmer destinationer for Scan til FTP (Scan til FTP (Hyperlink)) eller Scan til desktop, skal du også konfigurere indstillingerne for DNS-serveren. Klik på "Applikation" i menurammen. Indtast den krævede information i "Konfiguration af DNS". For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt. Klik på "DNS"

10 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR LDAP-SERVER (NÅR DER BRUGES EN LDAP-SERVER) Hvis mailadresser styres på dit netværk af en LDAP-server, kan adresserne, der er lagret i LDAP-serveren, bruges til Scan til . For at give maskinen mulighed for at anvende adresserne i LDAP-serveren, skal indstillingerne for LDAP-serveren være konfigurerede på websiden. Klik på "Applikation" i menurammen. Klik på "LDAP". Vælg "Aktivere" i menuen "LDAP opsætning". 5 6 Klik på "Send". Konfigurer indstillingerne i "Liste over Globale Adresse Bøger". For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt

11 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER Scanningsindstillingssæt (scanningsstørrelse, farvefunktion, billedopløsning, filtype etc.) kan gemmes i forskellige scanningsprogrammer. Hver sæt af indstillinger kaldes en "Scanningsfunktion". Når en destination gemmes, kan man vælge en af de gemte gemte scanningsfunktioner. Indstillingerne af den valgte scanningsfunktion vil blive anvendt, når du scanner et billede og sender det til den destination (s. til 5). Klik på "Netværksscanning" i menurammen på websiden. Vælg de ønskede scanningsindstillinger. For at få vist detaljerede forklaringer på indstillingerne, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Når originalen scannes med brug af dokumentglaspladen, bestemmes scanningsområdet af indstillingen af "Scanningstørrelse". Læs "BILLEDRETNING OG RETNING FOR ILÆGNING AF STANDARD ORIGINAL" (s.0) og bekræft, at den korrekte scanningsstørrelse er valgt. Klik på "Scanningsfunktion". Klik på "Tilføj" nedenfor scanlisten. Hvis du har brug for at ændre indstillingerne i en tidligere gemt scanningsfunktion, vælges scanningsfunktionen og der klikkes på "Rediger". For at slette en scanningsfunktion, vælges scanningsfunktionen og der klikkes på "Slet". 5 Standardindstillingerne vises i følgende tabel: Item Item Standardindstillinger Standardindstillinger Scanningsstørrelse A Lyskilde Hvid Farvefunktion Fuldfarve Filtype TIFF Opløsning 75 dpi Komprimeringstype MMR (G) Blankt område Fra Sider pr. fil Alle Når du har valgt indstillinger for alle elementer, klikkes på "Send". De valgte indstillinger bliver lagret. Bemærk Når den originale størrelse automatisk spores i SPF/RSPF, anvendes den fundne størrelse i stedet for den scanningsstørrelse, som er indstillet i "Scanningsstørrelse". Af denne årsag kan den blive scannet ved en lavere opløsning end den valgte, hvis originalen er større end den størrelse, som er indstillet i "Scanningsstørrelse". For at scanne en A original eller et andet stort format med høj opløsning som f.eks. 600 dpi skal maskinens hukommelse eller netværkets udvidelsessæts hukommelse udvides. (En høj opløsning kan kun vælges ved standard hukommelse, men maskinen vil alligevel scanne originalen med en lavere opløsning og forbedre billedet). For at scanne store originaler med høj opløsning når farveindstillingen er sat til "Mono graduering" skal maskinens hukommelse udvides. For at scanne store originaler med høj opløsning når farveindstillingen er sat til fuld farve eller gråskala skal netværkets udvidelsessæts hukommelse udvides. For normale tekstoriginaler frembringes der tilstrækkelig tydelig billeddata, når farvefunktionen er sat til "Mono graduering" og opløsningen er 00 dpi eller 00 dpi. Indstilling med 600 dpi bør kun bruges i tilfælde, hvor der kræves en billedgengivelse med høj tydelighed, som f. eks ved et fotografi eller en illustration. Husk, at en indstilling med høj opløsning giver en større filstørrelse, og transmissionen lykkedes måske ikke, hvis der er utilstrækkelig plads på serveren, hvor til billedet sendes (eller hvis serveradministrator har begrænset filstørrelsen). Hvis transmissionen ikke lykkes, kan du forsøge at reducere antallet af scannede sider i filen eller lave om på scanningsindstillingerne til originalen. De opløsningsindstillinger der er til rådighed afhænger af scannings størrelse samt af farve- og lyskildeindstillingerne. For at åbne det scannede billede uden at bruge det softwareprogram, der ligger på cd-rom'en, som fulgte med netværks-kit, må modtageren have et visningsprogram, der kan åbne billedformatet (filtypen), der blev valgt, som forklaret ovenfor. Standard fabriksindstillingen for billedformat producerer den mindste fil (TIFF MMR (G)). Hvis modtageren ikke kan åbne billedet, så prøv at sende billedet i et andet format. Antallet af sider pr. fil Hvis antallet af scannede originaler ikke er deleligt med antallet, der er indstillet i "Sider per fil", vil den sidste fil have færre sider. For at anvende de oplagrede scanneindstillinger som standardindstillinger for "Scanningsfunktion" ved oplagring af information om bestemmelsesstedet, vælg "Standard scanningsindstilling". De scanningsindstillinger, som er gemt i en scanningsfunktion, kan ikke redigeres eller slettes, hvis scanningsfunktionen er valgt til en destination. - -

12 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN KONFIGURATION AF DESTINATIONSINFORMATION For at lagre destinationsinformation klikkes på "Destination" i menurammen på websiden. "Destination" kan også bruges til at rette eller slette lagrede destinationer. (s.6) Der kan lagres op til 00 destinationer* inklusive destinationer for , FTP, Skrivebord og Gruppe. Op til seks af disse destinationer kan tildeles til maskinens [SCANMENU] taster. Lagrede destinationer kan vælges i maskinens betjeningspanel, når transmissionen udføres. * Flere adresser (op til 00) kan lagres som en gruppe. Bemærk, at dette kan reducere det maksimale antal af destinationer (normalt 00), der kan lagres. Lagring af destinationer for Scan til Klik her. Klik på "Destination" i menurammen. Se nedenfor FTP: Se side. Desktop: Se side. Gruppe: Se side 5. Indtast destinationsinformationen. For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Klik på " ". Bemærk Anvend "Scanningsfunktion" til at vælge et sæt af tidligere gemte scanningsindstillinger (se "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER" på side ). Listen indeholder navnene på de gemte scanningsfunktioner. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt. Bemærk For at udføre Scan til skal SMTP-serverindstillingerne først være etablerede. Klik på "Applikation" på websiden, klik på "SMTP" på skærmen, der kommer frem, og indtast derefter indstillingerne under "SMTP Setup" (s.9). - -

13 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Lagring af destinationer for Scan til FTP Klik på "Destination" i menurammen. Klik på "FTP". Bemærk Hvis du vælger afkrydsningsboksen "Opret hyperlink til den FTP-server, der skal sendes til" og vælger en tidligere lagret modtager (s.) fra " -destination", bliver der sendt en til modtageren, der oplyser om de scannede billeddatas filformat og placering. Et hyperlink til filserveren, hvor til de scannede billeddata blev sendt, vises i en, og modtageren kan klikke på hyperlinket og gå direkte til placeringen, hvor billeddataene er lagret. Anvend "Scanningsfunktion" til at vælge et sæt af tidligere gemte scanningsindstillinger (se "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER" på side ). Listen indeholder navnene på de gemte scanningsfunktioner. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt. Indtast destinationsinformationen. For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Bemærk Hvis du indtastede et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse", skal du indtaste indstillingerne for DNS-server eller WINS-server. Klik på "Applikation" i rammemenuen, og klik derefter på "DNS" eller "WINS" på den side, der kommer frem, for at konfigurere de indstillinger, der svarer hertil. For at udføre Scan til FTP (Hyperlink), skal du også klikke på "SMTP", og derefter indtaste indstillingerne for SMTP-serveren under "SMTP Setup" (s.9). - -

14 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Lagring af destinationer for Scan til desktop Destinationen for Scan til desktop lagres via Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard, når "Network Scanner Tool" er installeret på din computer. Derfor er det ikke nødvendigt at lagre destinationerne for Scan til desktop på websiden. (Network scanner tool ligger på cd-rom'en "Sharpdesk LT", der følger med netværks-kit.) For mere information om systemkrav for Scan til desktop, installation af Network Scanner Tool, og lagring af destination, se "NETVÆRKS-KIT CD-ROM" (s.5). Normalt er din computer lagret som destination via den metode, der angivet ovenfor. Følgende side til lagring af Scan til desktop destinationsinformation vises, når "Destination" vælges i menurammen, fulgt af "Skrivebord". Denne side bruges hovedsagelig af systemadministratoren i følgende situationer: Når der er tilføjet en ny maskine med netværksscannerfunktion til det samme netværk, og du ønsker at udføre Scan til desktop fra den tilføjede maskine til en destination, der er programmere i den tidligere eksisterende maskine. Se "Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer" (s.6), og vælg den Scan til desktop destinationsinformation, som du ønsker at overføre til den nye maskine. Indtast den viste information i samme indstillingsskærm på den nye maskine. (Når alle informationer er indtastede, klikkes på "Send".) Hvis der er yderligere destinationer, som du ønsker at overføre til den nye maskine, gentages denne fremgangsmåde for hver destination. Bemærk, at hvis der er nogen som helst fejl mellem den senest programmerede information og informationen i værtscomputeren, kan det være at transmission og modtagelse ikke er mulig. Bemærk For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Standardscanningsfunktionen (den scanningsfunktion, for hvilken "Standard scanningsindstilling" afkrydsningsfeltet valgtes, da indstillingerne blev lagret), anvendes automatisk som scanningsfunktionen for Scan til desktop-destinationen, som gemtes med Network Scanner Tool. Se "Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer" (s.6), hvis du vil anvende en anden scanningsfunktion. Hvis du indtastede et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse", skal du indtaste indstillingerne for DNS-server eller WINS-server. Klik på "Applikation" i rammemenuen, og klik derefter på "DNS" eller "WINS" på den side, der kommer frem, for at konfigurere de indstillinger, der svarer hertil. - -

15 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Lagring af grupper (Scan til ) Hvis du bruger Scan til , kan et scannet billede sendes til mange destinationer ved én enkelt operation. Bemærk Op til 00 destinationer kan lagres i én gruppe. Klik på "Destination" i menurammen. Indtast destinationsinformationen. For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen. Klik på "Gruppe". Bemærk Anvend "Scanningsfunktion" til at vælge et sæt af tidligere gemte scanningsindstillinger (se "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER" på side ). Listen indeholder navnene på de gemte scanningsfunktioner. Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Indtastningerne bliver gemt

16 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer For at redigere eller slette programdestinationer klikkes på "Destination" i menurammen på websiden. Klik på "Destination" i menurammen på websiden. På destinationslisten klikkes på afkrydsningsboksen for den destination, som du vil rette eller slette. For at rette en valgt destination klikkes på "Rediger" under destinationslisten. Programmeringsskærme n for den destination der blev valgt i trin kommer frem. Rediger informationen på samme måde, som da du først lagrede den. Når det er afsluttet, skal man huske at klikke på "Send" for at gemme ændringerne. For at slette en valgt destination, klikkes på "Slet" under destinationslisten. Der kommer en meddelelse frem, som beder dig om at bekræfte sletningen. Klik på "Ja" for at slette. Bemærk Hvis du forsøger at slette en programmeret destination i følgende situationer, vil der komme en advarselsmeddelelse frem og sletning er ikke mulig. Den destination, som du vil slette, er tildelt [SCANMENU]-tasten. Destinationen er inkluderet i en gruppe. Hvis destinationen er tildelt [SCANMENU]-tasten, skal du slette tildelingen og derefter slette destinationen. Hvis destinationen er inkluderet i en gruppe, skal du slette destinationen fra gruppen og derefter slette destinationen

17 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN TILDELING AF DESTINATIONER TIL SCANMENUTASTER PÅ MASKINEN Lagrede destinationer (s. til 5) kan tildeles til de seks scanmenutaster på maskinen. Det giver dig mulighed for at anvende menutaster til at sende et scannet billede til den tildelte destination. Klik på "Netværksscanning" i menurammen på websiden. Vælg den destination, du vil tildele til hver scanmenu-tast. Klik på "Button manager". 5 Klik på "Send". Den valgte destinationsinformation er tildelt scanmenutasterne. Klik på afkrydsningsboksene for scanmenutasterne, som du ønsker at tildele destinationer, og klik derefter på "Rediger" nedenfor knaplisten. Redigering eller sletning af en [SCANMENU]-tast tildeling Udfør ovenstående for at ændre en destination, som er tildelt en [SCANMENU]-tast. For at slette en [SCANMENU]-tast tildeling, klikkes på "Slet" i trin

18 FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BESKYTTELSE AF INFORMATION DER ER PROGRAMMERET PÅ WEBSIDEN ("Adgangskoder") Adgangskoder kan etableres for at beskytte de lagrede indstillinger og den lagrede information på websiden. Bemærk, at det ikke er strengt nødvendigt at indsætte adgangskoder; netværksscannerfunktionen kan også bruges uden adgangskoder. En adgangskode kan indsættes til administrator og adgangskoder kan indsættes til brugere. Når der er opnået adgang til websiden med brugeradgangskoden, kan indstillinger for "Opsætning af enhed" og "Netværksindstilling" ikke konfigureres. Klik på "Adgangskoder" i menurammen. Vælg afkrydsningsboksen "Aktiver adgangskodebeskyttelse af dette Internetsted". 5 Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send". Den indtastede adgangskode bliver gemt. Efter at have indtastet adgangskoden, slukkes og tændes for maskinen. Når en adgangskode er indstillet, bliver du bedt om adgangskoden, når du forsøger at få adgang til en webside med beskyttede indstillinger. For "Brugernavn", indtastes "user", hvis du går ind på siden som bruger, eller "admin", hvis du går ind på siden som administrator. For detaljeret information om indstilling af adgangskoder, se "Hjælp". Indtast den aktuelle adgangskode i "Administratoradgangskode". Når der etableres en adgangskode for første gang, indtastes "Sharp" i "Administratoradgangskode". Forsigtig Sørg for at indtaste "S" i store bogstaver og "harp" i små bogstaver (adgangskoder skelner mellem store og små bogstaver). Indtast adgangskoden i "Brugeradgangskode" og "Administratoradgangskode". Maksimalt 7 karakterer og/eller tal kan indtastes for hver adgangskode (adgangskoder skelner mellem store og små bogstaver). Sørg for at indtaste den samme adgangskode i "Nyt Password" som du indtastede i "Bekræft adgangskode"

19 Kapitel BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN Dette afsnit forklarer proceduren for scanning fra maskinen efter at indstillingerne for netværksscanneren er blevet konfigurerede på websiden. Om navne og funktioner for maskindelene og betjeningspanelet, der anvendes ved netværksscanning, se Brugsanvisningen for modellen. PROCEDURE FOR BASIS TRANSMISSION Tryk på tasten [SCAN]. Tryk på en [SCANMENU] tast. Når indikatoren for [SCAN] tændes, går maskinen i scannermåde. Interfaceporten skifter hver gang der trykkes på tasten [SCAN]. Kontroller, at "U_" kommer frem i display, når maskinens netværksscannerfunktion anvendes. Det betyder at USB.0 porten er valgt. Scanningen begynder. Indikatoren SCAN blinker under scanningen. Mens indikatoren blinker kan tasterne [SCANMENU] ikke aktivere start på scanning. Displayet viser antallet af [SCANMENU] taster, der er trykket på. Læg originalen i Dokument feeder eller på Dokumentglasplade. For information om hvordan originalen placeres, se "BILLEDRETNING OG RETNING FOR ILÆGNING AF STANDARD ORIGINAL" (s.0). Bemærk For at bruge en [SCANMENU] tast skal scanningsmetoden (destination og scanningsindstillinger) først være tildelt til tasten ved brug af websiden (s.7). For at annullere et scanningsjob efter at have trykket på tasten [SCAN] trykkes på tasten [SLET] ( ) eller [SLET ALLE] ( ) på maskinen. Forsigtig Læs, inden du udfører Scan til , "VIGTIGE FORHOLD NÅR DER BRUGES SCAN TIL " og sørg for at billedfilen ikke er for stor. Det er muligt at indstille en grænse for størrelsen af billedfiler, som kan sendes, med brug af Scan til i "Maks. størrelse på vedhæftede filer i s" (side 8) på Websiden. REDIGERING AF INDSTILLINGERNE I EN [SCANMENU]-TAST Se "Redigering eller sletning af en [SCANMENU]-tast tildeling" angående ændring af den destination, som er tildelt en [SCANMENU]-tast. Se "Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer" angående redigering af indstillingerne af en destination, som er tildelt en [SCANMENU]-tast. De scanningsindstillinger, som er gemt i en scanningsfunktion, kan ikke redigeres, hvis scanningsfunktionen er valgt til en destination. Du kan enten gemme de ønskede indstillinger i en ny scanningsfunktion som forklaret i "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER" (s.) og derefter redigere destinationsindstillingerne eller du kan annullere valget af scanningsfunktionen for destinationen og derefter redigere scanningsfunktionsindstillingerne

20 BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BILLEDRETNING OG RETNING FOR ILÆGNING AF STANDARD ORIGINAL Når dokumentglasplade bruges skal originalen placeres med tekstsiden nedad, således at den bliver centreret lodret på glaspladen med øverste kant af originalen mod glassets venstre kant. Når der anvendes SPF/RSPF skal originalen lægges med tekstsiden opad midt i dokument feeder, med originalens øverste del til højre. Dokumentglasplade SPF/RSPF Scanningsresultat Lange vandrette originaler i format A eller B kan kun lægges som vist nedenfor. Derfor bliver det scannede billede drejet 90, når det vises på en computer. Dokumentglasplade SPF/RSPF Scanningsresultat Når en original scannes med brug af dokumentglaspladen, bestemmes scanningsområdet af indstillingen af "Scanningsstørrelse" i den scanningsfunktion, som er gemt i destinationsinformationen. Hvis retningen af den anbragte original ikke stemmer overens med scanningsstørrelsesindstillingen, vil hele originalen ikke blive scannet. De følgende eksempler viser, hvordan scanningsstørrelsen påvirker det resulterende billede, hvis en A-original scannes på dokumentglaspladen. Dokumentglasplade Scanningsstørrelse = A Scanningsresultat Scanningsstørrelse = AR Se "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER" (s.) angående ændring af en "Scanningsstørrelse"

21 Kapitel FEJLFINDING FEJLFINDING Hvis der opstår et problem eller et spørgsmål, så prøv at løse situationen ved hjælp af følgende information, før du kontakter en autoriseret SHARP forhandler. Problemer i forbindelse med transmission af billeder forklares her. Angående problemer med billedscanningsfunktioner, se Brugsanvisningen for modellen. Problem Det scannede billede er klippet over. De modtagne billeddata kan ikke åbnes. Når det samme filnavn bruges til to på hinanden følgende Scan til FTP-transmissioner, bliver den anden fil ikke sendt. Modtageren modtager ikke de sendte data. Modtageren modtager ikke data sendt per (Scan til ). Afsendelse tager lang tid. Årsag og løsning Den valgte "Scanningsstørrelse" er mindre end det aktuelle originalformat. Indstil scanningsstørrelsen til den aktuelle originalstørrelse (s.) og bekræft, at orignalen vender rigtigt (s.0). Hvis du med vilje valgte en størrelse, der er mindre end den aktuelle originalstørrelse, så skal man placere originalen således, at den del, man ønsker scannet, bliver det. Hvis for eksempel den aktuelle størrelse er A, og du valgte B5 som indstilling, så skal originalen placeres således, at den del, du ønsker at scanne, er inden for B5 området, midt på glaspladen, længst til venstre. Filkiggerprogrammet, som anvendes af modtager, understøtter ikke de modtagne billeddatas format. Prøv at vælge en anden filtype (TIFF/ PDF/JPEG) og/eller en anden komprimeringsmåde (Ingen, MH (G), MMR (G)), når billeddataene sendes. Alternativt må modtageren anvende Sharpdesk LT eller et billederedigerings-program som understøtter ovennævnte kombinationer af filtyper og komprimeringsformater. Den første fil kan stadig forblive i filserverklientens cache-hukommelse. Deaktiver brugen af cache-hukommelse i klientsoftwaren. Der er en fejl ved de oplagrede oplysninger om bestemmelsesstedet eller det forkeret bestemmelsessted er valgt. Man skal sikre sig, at de rigtige oplysninger om bestemmelsessted er gemt. Hvis der findes en fejl skal denne oprettes (s.6). Man skal sikre sig, at det rigtige bestemmelsessted er blevet tildelt [SCANMENU] knappen (s.7). * Hvis levering via (Scan til ) ikke lykkes, bliver der sendt en fejlmeddelelse som f.eks. "Mail kunne ikke leveres" til den udpegede administrators adresse. Denne information kan måske hjælpe med at bestemme årsagen til problemet (s.8). Kontroller websiden for at se om, der er sat en begrænsning for størrelsen af billedfiler, der sendes via Scan til (standard fabriksindstilling er "Ubegrænset"). En begrænsning kan sættes fra MB til 0 MB. Søg hjælp hos administrator af websiden for at vælge en passende begrænsning. Mængden af data, der kan sendes i en transmission, er nogle gange begrænset af administrator af mail-serveren. Selv hvis mængden af data, der er sendt, ligger inden for grænsen, som forklaret ovenfor, så bliver dataene ikke leveret til modtageren, hvis de overskrider den begrænsning, som administrator af mailserveren har sat. Formindsk mængden af data, der blev sendt i transmissionen (reducer antallet af scannede sider). (Spørg din mailserveradministrator, hvor datagrænsen går for én transmission.) Når der er en stor mængde billedinformation, er datafilen også stor, og afsendelse tager lang tid. - -

22 FEJLFINDING Forsigtig Når der vælges scanningsindstillinger, skal man være opmærksom på følgende punkter for at sikre sig, at der bliver oprettet en billedfil, der passer til formålet med transmissionen med hensyn til billedkvalitet og filstørrelse. Scanningsindstillinger bliver konfigurerede på websiden. Farvemåde: Vælg en farvemåde, der er velegnet til dokumentet, der skal scannes, således at filstørrelsen ikke bliver større end nødvendigt. Scanning af et dokument med farvemåde indstillet til gråskala eller sort og hvid, giver en mindre filstørrelse end scanning i farve. Opløsning For normale tekstoriginaler frembringes der tilstrækkelig tydelig billeddata, når farvefunktionen er sat til "Mono graduering" og opløsningen er 00 dpi eller 00 dpi. Indstilling med 600 dpi bør kun bruges i tilfælde, hvor der kræves en billedgengivelse med høj tydelighed, som f. eks ved en original, der indeholder et fotografi eller en illustration. Husk, at en indstilling med høj opløsning giver en større filstørrelse, og transmissionen lykkedes måske ikke, hvis der er utilstrækkelig plads på serveren, hvor til billedet sendes (eller hvis serveradministrator har begrænset filstørrelsen). Hvis transmissionen ikke lykkes, kan du forsøge at reducere antallet af scannede sider i filen eller lave om på scanningsindstillingerne til originalen. MEDDELELSESVISNING Hvis "CE" blinker på displayet, trykkes på tasten [START]. En fejlkode vises. Løs problemet som forklaret nedenfor. Fejlkode Løsning Side CE-00 CE-0 CE-0 CE-0 CE-0 CE-05 CE-09 CE-0 CE- Sluk og tænd igen for strømmen. Kontakt din netværksadministrator for at være sikker på, at der ingen problemer er på netværket eller i serveren. Hvis problemet ikke er løst, efter at der er slukket og tændt for strømmen, skal du slukke for strømmen og kontakte din forhandler. Serveradgang nægtet. Det scannede billede blev ikke sendt, fordi en forbindelse til serveren ikke kunne oprettes. Kontroller, at SMTP-serverindstillingerne eller FTP-serverindstillingerne på websiden er korrekte. Proceduren for at konfigurere SMTP serveren forklares under "INDSTILLINGER FOR SMTP-SERVER OG DNS-SERVER", mens proceduren for redigering af Scan til FTP bestemmelsesstedsoplysninger forklares under "Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer". Det scannede billede blev ikke sendt, fordi serveren var optaget, eller der var for meget trafik. Vent lidt, og prøv så igen. Serveradgang nægtet. Det scannede billede blev ikke sendt, fordi en forbindelse til serveren ikke kunne oprettes. Kontroller, at SMTP-serverindstillingerne eller FTP-serverindstillingerne på websiden er korrekte. Proceduren for at konfigurere SMTP serveren forklares under "INDSTILLINGER FOR SMTP-SERVER OG DNS-SERVER", mens proceduren for redigering af Scan til FTP bestemmelsesstedsoplysninger forklares under "Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer". Det scannede billede blev ikke sendt, fordi navnet på destinationens FTP-server ikke var korrekt. Kontroller, at den korrekte FTP-serverinformation er konfigureret på websiden. Størrelsen af det scannede billede overstiger den øverste grænse, der er indstillet i "Maksimum filstørrelse" på websiden. Reducer antallet af originalsider, der er scannet ind i filen, eller ændr den øverste grænse, der er indstillet i "Maksimum filstørrelse". En transmissionmetode tildelt til en [SCANMENU] tast kan ikke benyttes. Gå til transmissionsmetoder tildelt til [SCANMENU] tasten i feltet "Aktiver scannerlevering til:" på websiden, for at se om metoden kan anvendes eller ej. Hukommelsen nåede sit maksimum under scanningen. Scan færre sider, reducer opløsningen eller ændr farveindstillingerne således, at filstørrelsen bliver mindre, og prøv igen. For justering af scanneindstillinger, se "LAGING AF SCANNINGSINDSTILLINGER". (Se Hjælp i hjemmesiden for en forklaring om hver enkelte indstilling) HVIS DIN RETURNERES Hvis transmissionen af en Scan til ikke lykkes, sendes der en med information herom til afsenderadressen, der blev konfigureret i SMTP-serveren. Hvis det sker, skal man læse en og afgøre årsagen til fejlen og derefter gentage transmissionen , 6 9,

23 FEJLFINDING VIGTIGE FORHOLD NÅR DER BRUGES SCAN TIL Vær meget forsigtig med ikke at sende billeddatafiler, som er for store. Din mailservers systemadministrator kan have sat en begrænsning for mængden af data, som kan indeholdes i en -forsendelse. Hvis denne begrænsning overskrides, bliver 'en ikke sendt til modtageren. Selv om der ikke er nogen begrænsning, og det lykkes at sende din , kan det tage lang tid at modtage en stor datafil, og den kan være en stor belastning for modtagerens netværk afhængig af modtagerens netværks(internet)forbindelsesmiljø. Hvis store billeddatafiler sendes gentagne gange, kan den deraf følgende belastning reducere hastigheden på andre ikke-relaterede dataforsendelser og i visse tilfælde endog forårsage, at mailserveren eller netværket går ned. Billederne på følgende side vil frembringe følgende filstørrelser, hvis de scannes som A originaler: Opløsning Filformat for original A når scannet Filformat for fotooriginal B når scannet Mono graduering Gråskala Fuldfarve 75 dpi Ca. 0 KB Ca. 5 KB Ca. 0 KB 00 dpi Ca. KB Ca. 0 KB (Ca., MB) Ca. 0 KB (Ca., MB) *Alle størrelser er for billedfiler lavet i TIFF MMR (G)-format. Hvis der scannes flere billeder, bliver filstørrelsen ca. (størrelsen af hver billede som angivet ovenfor) x (antallet af scannede billeder). Forsigtig Scanningsopløsningen vil variere afhængigt af scanningsområdets størrelse og af hvor stor en del af maskinens hukommelse er fri. F.eks. hvis en A orignal scannes i fuld farve ved 00 dpi med standardhukommelsen alene, vil maskinen scanne originalen i fuld farve ved 50 dpi og forbedre opløsningen til 00 dpi. For at scanne en A original i fuld farve ved 600 dpi uden forbedring, er det nødvendigt at vælge indstillingen med 56 MB hukommelse. Selv om den aktuelle begrænsning afhænger af dine netværksomgivelser, så er den generelle maksimum filstørrelse for Scan til 000 KB ( MB). Prøv, i tilfælde hvor det er nødvendigt at sende mange dokumenter, at sænke opløsningen. Originale billedeksempler De originale billeder, som er vist nedenfor, er eksempler til at hjælpe dig med at forstå forklaringerne ovenfor. Bemærk, at disse billeder er mindre end de reelle originaler (reel originalstørrelse er A). Tekstoriginal A Fotooriginal B - -

24 KONTROL AF IP-ADRESSE For at kontrollere maskinens IP-adresse trykkes på statusknappen på netværkets udvidelsessæt i mindst sekunder for at få udskrevet en side med oplysninger om det aktuelle status i netværket. Statusknap - -

25 Kapitel NETVÆRKS-KIT CD-ROM SOFTWAREPROGRAMMER "Sharpdesk LT" Cd-rom'en, der medfulgte netværks-kit, indeholder følgende softwareprogrammer. For information om softwareprogrammerne, se brugervejledningen på CD-ROM'en. Sharpdesk LT (Desktop Document Management Software) Sharpdesk LT bruges til at styre billeder, der er scannede på maskinen, og filer der er oprettet i forskellige softwareprogrammer. * Sharpdesk LT kan installeres og bruges i computere. Hvis du har brug for at installere Sharpdesk LT i mere end computere, kontaktes din autoriserede Sharp forhandler. Forsigtig Sharpdeskprogrammet på "AR-M60/M05/50 Series Software" cd-rom'en, der medfulgte maskinen, kan ikke anvendes til netværksscannerfunktion (Scan til desktop). For at bruge funktionen Scan til Desktop, skal man være sikker på, at Sharpdesk LT (Network Scanner Tool) installeres fra "Sharpdesk LT" CD Romen, som er vedlagt netværkets udvidelsessæt. Hvis Sharpdesk LT allerede er installeret, vil den nye installation overskrive den gamle. Network Scanner Tool Dette er et program, der hjælper dig med at bruge Scan til desktop (s.). Dette program skal være installeret, for at man kan bruge Scan til desktop. (s.7) SHARP TWAIN AR/DM Det bruges til at opnå sort og hvide billeder fra et TWAIN-interface ind i TWAIN-compliant softwareapplikationer. TypeReader Professional 5.0 trial (ExperVision, inc.) Bruges til at scanne tekst trykt på papir og konvertere billeddata til tekstdata ved hjælp af OCR (Optical Character Recognition). KRAV TIL HARDWARE OG SOFTWARE For at installere ovennævnte softwareprogram skal din computer opfylde følgende systemkrav. Computertype Operativt system Display Ledig plads på harddisk Andre hardwarekrav IBM PC/AT eller kompatibel computer udstyret med en 0Base-T/00Base-TX LAN kort Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation.0 (Servicepakke eller nyere)*, Windows 000 Professional*, Windows XP Professional*, Windows XP Home Edition* 800 x 600 dots (SVGA) display med 56 farver (eller bedre) 60 MB eller mere Omgivelser hvor hver enkelt af de operative systemer, der er nævnt ovenfor, kan fungere fuldt ud. * Administratorrettigheder er påkrævet til at installere softwaren

26 NETVÆRKS-KIT CD-ROM BRUGERGUIDE FOR SOFTWAREPROGRAMMER Manualmappen i "Sharpdesk LT" cd-rom'en indeholder brugerguider (i PDF-format) til hvert af softwareprogrammerne. Sharpdesk User's Guide Network Scanner Tool User's Guide SHARP TWAIN AR/DM User's Guide Brugerguider giver detaljerede forklaringer om installation, opsætning, og brug af hvert af softwareprogrammerne. Læs brugerguiderne, før softwaren installeres

27 INSTALLATION AF SOFTWAREPROGRAM Bemærk følgende, når softwareprogrammet installeres fra "Sharpdesk LT" cd-rom'en: Programmerne er tilpasset engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, hollandsk og svensk. Hvis dit sprog ikke understøttes, anbefaler vi, at du installerer den engelske version af programmet. Sørg for at checke systemkravene for installation af hvert enkelt softwareprogram i brugervejledningerne og på skærmoplysningerne under installation. Brugervejledningerne giver udførlige instruktioner for installation og opsætning af programmerne. Sørg for at læse brugervejledningerne før installation af programmerne. Sørg især for, hvis du skal bruge Network Scanner Tool, at læse instruktionerne vedrørende netværksforberedelse og konfigurationsprocedurer før installation af programmet. Netværksadministratoren bør kontrollere, at netværksforberedelse er blevet udført korrekt. Hvis du vil sende en original scannet på maskinen til en computer (Scan til desktop), skal Network Scanner Tool være installeret. Hvis du udfører en standardinstallation af Sharpdesk LT (vælger "Typical" på skærmen for opsætningstype), bliver Network Scanner Tool installeret samtidigt. Man kan også vælge "Custom" installation og kun installere Network Scanner Tool. Hvis din computer ikke har Internet Explorer version 5.0 eller nyere, vil Sharpdesk LT installere en minimal version af Internet Explorer 5.0 in your pc. Hvis du vil installere SHARP TWAIN AR/DM, skal du installere Network Scanner Tool først. SHARP TWAIN AR/DM kan ikke installeres alene. Indholdet i skærmoplysningerne, som vises under installation, kan også findes i ReadME-filerne på samme CD-ROM. ReadMe-filen for Sharpdesk LT er placeret på CD-ROM'ens hovedbibliotek og ReadMe-filen for SHARP TWAIN AR/DM er placeret i Twain-mappen. INSTALLATION AF SHARPDESK LT OG NETWORK SCANNER TOOL 5 6 Luk alle softwareprogrammer og/eller residente programmer, som kører på din computer. Indsæt cd-rom'en "Sharpdesk LT" i dit cd-rom-drev. Skærmen til installationen af Sharpdesk LT vises. Fortsæt derefter til trin 6. Hvis skærmen ikke vises, så gå videre til trin. Klik på knappen "start", og klik derefter på "Denne computer" ( ). I Windows 95/98/Me/NT.0/000, dobbeltklikkes på "Denne computer". Dobbeltklik på cd-rom-ikonet ( ). Dobbeltklik på mappen "Sharpdesk", og dobbeltklik derefter på "SETUP" ikonet ( ). Følg instruktionerne på skærmen. 7 Når vinduet "User Information" vises, indtastes licensnummeret, der vises på omslaget af "Vigtig information", der fulgte med Netværks-kit, og der klikkes på knappen "Next". Følg instruktionerne på skærmen. Hvis du vælger "Typical" på skærmen for opsætningstype, vil Network Scanner Tool også blive installeret. Hvis du kun ønsker at installere Network Scanner Tool, vælges "Custom" på skærmen for opsætningstype, og derefter afkrydses kun Network Scanner Tool. Sharpdesk Imaging* installeres sammen med Sharpdesk LT. Hvis Imaging for Windows tidligere var installeret, vil Sharpdesk Imaging overskrive Imaging for Windows. Hvis Eastman Software's "Imaging for Windows Professional Edition" allerede er installeret på din computer, bliver Sharpdesk Imaging ikke installeret. "Imaging for Windows Professional Edition" og Sharpdesk Imaging bruger almindelige registreringer, og installation af "Imaging for Windows Professional Edition" efter Sharpdesk lmaging er blevet installeret kan resultere i unormal drift. I dette tilfælde afinstalleres Sharpdesk LT og Sharpdesk Imaging, derefter installeres "Imaging for Windows Professional Edition". Herefter installeres Sharpdesk LT igen. Når opsætning af Network Scanner Tool er afsluttet, vises "Search Setup Wizard". Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en indeksdatabase. For detaljeret information, se Sharpdesk User's Guide. * Sharpdesk Imaging er en version af Eastman Software's Imaging for Windows Professional Edition, der er blevet tilpasset af Sharp Corporation

28 NETVÆRKS-KIT CD-ROM OPSÆTNING AF NETWORK SCANNER TOOL Når De genstarter computeren (eller starter Network Scanner Tool)), som krævet af det sidste vindue i Network Scanner Tool (Sharpdesk LT), så starter "Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard". Følg fremgangsmåden nedenfor for at opsætte Network Scanner Tool. Dette vil lagre din computer i maskinen, som en destination for Scan til desktop. Når "Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard" starter skal man sikre sig at maskinen er tilsluttet netværket og at strømmen er på. Tryk derefter på "OK" knappen. Afkryds de afkrydsningsbokse i procesdefinitionerne, som du ønsker at bruge, og klik på knappen "Næste". Indtast et præfiks og en initial i boksene "Prefix" og "Initial", og klik på knappen "Næste". "Prefix" vil være en del af indstillingsnavnet, der kommer frem på websiden (s.7). Præfikset må maksimalt bestå af 6 karakterer. Kontroller, at præfikset er forskellig fra andre bruger- og computernavne. Network Scanner Tool yder passende procesdefinitioner, afhængig af om Sharpdesk LT er installeret eller ej. Hvis for eksempel "Sharp" er indtastet for "Prefix", og de givne procesdefinitioner er valgt, vil følgende indstillingsnavne vises på websiden. (s.7) Hvis Sharpdesk LT er installeret: - Convert By OCR (indstillingsnavn: Sharp-OCR) Det scannede billede vil blive konverteret til et dokument, der kan redigeres. - Send (indstillingsnavn: Sharp- ) Din computers MAPI-compliant program starter, og billedet vil blive indsat som vedhæftet fil. - Sharpdesk Desktop (indstillingsnavn: Sharp-Desk) Billedet vil blive gemt i Sharpdesk Desktop, og Sharpdesk LT vil starte automatisk. Hvis Sharpdesk LT ikke er installeret: - Send (indstillingsnavn: Sharp- ) - My Documents (indstillingsnavn: Sharp-MyDocs) Billedet vil blive gemt i din computers mappe Dokumenter. Bemærk Procesdefinitioner definerer instruktionen for, hvordan billedet vil blive behandlet, når det først når til computeren

29 NETVÆRKS-KIT CD-ROM Kontroller, at maskinens navn vises, vælg afkrydsningsboks, og klik på knappen "Næste". Når Windows 98/Me/NT.0 (Servicepakke 6 eller nyere) /000/XP bruges, spores netværk forbundet til maskinen automatisk. Den automatiske sporing er ikke tilgængelig, når der bruges Windows 95. (Knappen "Auto Detect" er deaktiveret, når den er grå.) Klik på knappen "New", og indtast maskinens IP-adresse. For at kontrollere maskinens IP-adresse, se "KONTROL AF IP-ADRESSE" (s.). Bemærk Indstillinger konfigureret i trin og kan ændres senere, hvis det er nødvendigt. For at ændre indstillinger vælges "Network Scanner Tool konfiguration" fra Windows Startsmenu. For information om indstillinger, klik på knappen "Hjælp" eller se User's Guide for the Network Scanner Tool på "Sharpdesk LT" cd-rom'en. 5 Når afslutningsskærmens meddelelse vises, klikkes på knappen "Udfør"

Konfigurationsvejledning

Konfigurationsvejledning Konfigurationsvejledning til netværksscanner Start Angivelse af indstillinger fra Web-siden Angivelse af adgangskoder Grundlæggende indstillinger for netværksscanning Indstillinger for E-mail-server og

Læs mere

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM MODELL: MX-4100N MX-4101N MX-5000N MX-5001N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Sikkerhedsvejledning Læs afsnittene "FORSIGTIG" og "INSTALLATIONSKRAV" inden produktet installeres. FORSIGTIG INSTALLATIONSKRAV

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugermanual Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Side 1 af 345 sider MC-4673-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Sådan hentes den nyeste ScanGear (scannerdriver) Brug af dine

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internet-fax og Windows - internetudskrivning Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til

Læs mere

Brugervejledning NPD4756-02 DA

Brugervejledning NPD4756-02 DA NPD4756-02 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 11 Brug af denne vejledning.... 12 Konventioner... 12 Ulovlige kopier og udskrifter.... 13 Produktfunktioner... 13 Funktioner...

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brugsanvisning 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhedsstyring 4 Styring af adresseinformation 5

Læs mere

Vejledning for systemindstillinger

Vejledning for systemindstillinger MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Vejledning for systemindstillinger Indholdsfortegnelse Om denne vejledning......................... 4 Vejledninger vedlagt maskinen................ 5 1 SYSTEMINDSTILLINGER

Læs mere

hp integreret webserver hp LaserJet 4345mfp

hp integreret webserver hp LaserJet 4345mfp brug use hp integreret webserver hp LaserJet 5mfp HP Integreret Webserver Brugervejledning Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Brugervejledning

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Brugervejledning GC79 Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning............................................ 6 Hardwareoversigt............................................

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Betjenings vejledning

Betjenings vejledning Betjenings vejledning Multifunktionsprinter Typenr. KX-MB771NE USB-kablet må IKKE tilsluttes, før Multifunktions station (CD-ROM) beder om det. 1 2 FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display

Læs mere

ABBYY FineReader 12 Brugervejledning

ABBYY FineReader 12 Brugervejledning ABBYY FineReader 12 Brugervejledning 2013 ABBYY Production LLC. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

Vejledning for systemindstillinger

Vejledning for systemindstillinger MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for systemindstillinger Indhold Om denne vejledning......................... 2........................... 4 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Adgang til (Generelt):........

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere