604 wifi. WIFI og internet funktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "604 wifi. WIFI og internet funktioner"

Transkript

1 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning indeholder oplysninger om WiFi og internetfunktioner i ARCHOS 604 Wifi-enheden. Du finder oplysninger om, hvordan du bruger alle andre funktioner til denne enhed i brugervejledningen til ARCHOS 504/604. Alle oplysninger i denne vejledning var rigtige på tidspunktet for offentliggørelsen. Da vore teknikere altid opdaterer og forbedrer produkterne, kan din enheds software dog være lidt anderledes og se lidt anderledes ud, eller funktionaliteten kan være ændret, end det som står i denne vejledning.

2 Indholdsfortegnelse > s. 2 Inholdsfortegnelse Introduktion...3 ARCHOS 604 WiFi - Beskrivelse af interface Brug af berøringsskærm Tilslutning til et WiFi-netværk WiFi-tilslutningsprocedure Konfiguration af WiFi-netværk Browsing af ANDRE COMPUTERE PÅ netværket Browsing på nettet med Opera Start af Opera Brug af Opera Trådløs filserver Filserverindstillinger Tekniske specifikationer...15

3 Introduktion > s. 3 Introduktion ARCHOS 604 WiFi - Beskrivelse af interface Hjem-skærmen til ARCHOS 604 WiFi har ét ikon mere end den til ARCHOS 604: Opera - webbrowseren. Se: Browsing på nettet med Opera. Der findes også et ekstra menupunkt: Aktiver WiFi. Se: Tilslutning til et WiFi-netværk. Brug af berøringsskærm ARCHOS 604 WIFI-enheden er udstyret med en berøringsskærm. De fleste skærmområder vil reagere, når du trykker på dem med den leverede pen eller med fingeren. Neden for findes en beskrivelse af de mest følsomme områder på skærmen og et par tip om, hvordan du bruger berøringsskærmen. Følsomme skærmområder Statuslinje Når der vises et kryds til højre for statuslinjen, kan du trykke på den for at afslutte den aktuelle skærm. Det er det samme som at trykke på knappen. Faner Du kan trykke på faneikonet ( ) for at skifte mellem de tilgængelige skærme. Det er det samme som at trykke på knappen. Du kan også trykke direkte på en af fanernefor at få adgang til den tilsvarende skærm.

4 Menu 604 wifi VEJLEDNING V1.2 Introduktion > s. 4 Du kan trykke på ordet MENU nederst til højre på skærmen eller direkte på et af ikonerne. De tilgængelige menupunkter vises. Det er det samme som at trykke på knappen MENU. Du kan dernæst trykke på et punkt eller på dets ikon for at vælge det. Valg af ikoner, start af filer osv. På Home-skærmen eller Setup-skærmen kan du trykke direkte på et ikon for at vælge det. Tryk en gang til for at starte programmet. Det svarer til at fremhæve ikonet med navigeringstasterne og derefter at trykke på OK. I browser-vinduet, i ARCLibrary, på Photo Wall osv. kan du trykke to gange på en fil, sang eller video for at starte den. Andre handlinger på berøringsskærmen Når du ser en video eller lytter til musik, kan du trykke på statuslinjen for at flytte direkte til en anden position i videoen eller sangen. Du kan også trække markøren på statuslinje til en anden position i videoen eller sangen. På de skærme, der vises, kan lydstyrken trækkes på samme måde. I Archos-filbrowseren kan du trække rullelinjen op og ned. I PDF-viewer'en og i Opera web-browseren kan du rulle op og ned ved at trykke på siden og trække den op og ned (pas på ikke at trykke på et link!). Forholdsregler Du bør kun bruge den leverede pen eller din finger for at undgå at ødelægge skærmens overflade og for at bevare skærmen i god stand.

5 Tilslutning til et WiFi-netværk > s Tilslutning til et WiFi-netværk ARCHOS 604 WIFI kan tilsluttes til en række trådløse netværk, hvilket giver dig mulighed for at gennemsøge internettet eller dele filer f.eks. med andre ARCHOS-enheder eller computere. 1.1 WiFi-tilslutningsprocedure AKTIVERING af WiFi Fra Home-skærmen trykker du på MENU og vælger menupunktet Enable WiFi (Aktiver WiFi). Din enhed vil scanne efter tilgængelige WiFi-netværk. Første gang, du bruger enheden, vil du måske få meddelelsen "No configured netværks found" (Ingen konfigurerede netværk fundet). Fremhæv 'View available networks' (Vis tilgængelige netværk), og tryk på OK. Der vises en liste over tilgængelig netværk. Hvis ARCHOS-enheden finder netværk, som du tidligere har anvendt og konfigureret, vil den automatisk tilslutte sig til et af dem. Hvis du modtager meddelelsen "Could not connect to any network" (Kunne ikke tilslutte til noget netværk), skal du fremhæve 'View available networks' (Vis tilgængelige netværk) og trykke på OK. Der vises en liste over tilgængelig netværk. Når du er tilsluttet til et WiFi-netværk, bliver statuslinjens ikon (WiFi ikke tilsluttet) til (WiFi tilsluttet). Der er ingen statuslinjeikon overhovedet, når WiFi ikke er aktiveret. LISTEN OVER TILGÆNGELIGE NETVÆRK Listen over tilgængelige netværk viser alle de trådløse netværk, der ligger inden for enhedens område. Du opfrisker listen ved at klikke på menupunktet Scan for networks' (Scan efter netværk).

6 Tilslutning til et WiFi-netværk > s. 6 I listen over tilgængelige netværk vil du for hvert netværk se følgende oplysninger: navnet på netværket (SSID), hvis det rundsendes (hvis SSID ikke rundsendes, bedes du om at indtaste det på næste konfigurationsskærm) konfigurationsstatus: konfigureret netværk ikke-konfigureret netværk den type godkendelsesnøgle, der kræves Åbent netværk WPA-nøgle WEP-nøgle WPA2-nøgle Dette ikon vil blive vist, hvis du aktuelt er tilsluttet til dette netværk signalets styrke den kanal, der bruges af netværket netværkstypen (Infrastrucktur eller ad hoc) (Ad hoc-netværk understøttes ikke på nuværende tidspunkt) Tryk blot på det netværk, som du vil tilsluttes (dit trådløse hjemmenetværk eller et gratis hot spot), eller marker det med /, og tryk på OK. Du bliver flyttet til konfigurationsskærmen til dette netværk, hvor du skal indtaste nogle oplysninger for at definere din adgang til netværket. 1.2 Konfiguration af WiFi-netværk For at tilslutte til et trådløst netværk, skal ARCHOS 604 WIFI bruge nogle bestemte oplysninger om netværket. Din enhed vil automatisk indsamle visse oplysninger, som den skal bruge. Du kan indtaste resten af oplysninger manuelt på netværkets konfigurationsskærm, som det ses i følgende afsnit. Bemærk, at din enhed vil huske de tilslutningsoplysninger om netværket, som du indtaster, for at genbruge dem og tilslutte automatisk til netværket, når det er inden for området.

7 Tilslutning til et WiFi-netværk > s. ÅBNE NETVÆRK Åbne netværk kræver ikke godkendelsesnøgle. Hvis netværket har automatisk konfiguration slået til (DHCP), skal der blev trykkes på knappen Connect' (Tilslut), og ARCHOS 604 WiFi tilslutter sig til netværket under forudsætning af, at signalet er stærkt nok. Hvis netværket skal konfigureres manuelt, skal du trykke på knappen for at vælge indstillingen 'Manual' (Manuel) på parameteren 'Configuration' (Konfiguration). Andre parametre vises: De krævede oplysninger kan hentes fra den person, der administrerer netværket. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på knappen Connect' (Tilslut) og ARCHOS 604 WiFi tilslutter sig til netværket under forudsætning af, at signalet er stærkt nok. BESKYTTEDE NETVÆRK (WEP, WPA ELLER WPA2-NØGLE) Krypterede netværk kræver en godkendelsesnøgle for at kunne tilslutte. Nøglens type (WEP, WPA, eller WPA2) bliver fundet automatisk af enheden. Resten af de krævede oplysninger kan hentes fra den person, der administrerer netværket.

8 Tilslutning til et WiFi-netværk > s. 8 Du skal specificere følgende indstillinger: Godkendelse: (kun for WEP-netværk) Netværkets godkendelsesmetode kan baseres på et 'Open system (default)' (Åbent system (standard)) eller en 'Shared key' (Delt nøgle). Nøglelængde: (kun for WEP-netværk) Godkendelsesnøgle kan være 10 tegn lang (64 bit) eller 26 tegn lang (128 bit) (hexadecimale tegn). Nøgle: Indtast godkendelsesnøglen. Du føres direkte til et virtuelt tastatur: Indtast nøglen, og tryk på OK, når du er færdig. Konfiguration: Den kan være 'Automatic DHCP)' (Automatisk (DHCP)) eller 'Manual' (Manuel). - Hvis det er 'Automatic (DHCP)' (Automatisk (DHCP)), skal du indtaste yderligere oplysninger. Tryk bare på knappen 'Connect' (Tilslut), hvorefter ARCHOS 604 WiFi tilslutter sig til dette netværk under forudsætning af, at signalet er stærkt nok. - Hvis du skal konfigurere netværket manuelt, skal du vælge indstillingen 'Manual' (Manuel). Andre parametre vises: De krævede oplysninger kan hentes fra den person, der administrerer netværket. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på knappen Connect' (Tilslut) og ARCHOS 604 WiFi tilslutter sig til netværket under forudsætning af, at signalet er stærkt nok. 1.3 Browsing af ANDRE COMPUTERE PÅ netværket Når du er tilsluttet til et Windows -netværk, kan du browse de delte mapper på andre computere i netværket ved hjælp af Archos-filbrowseren. På skærmen Home vælger du ikonet Browser. Når du står i browseren, skal du vælge 'Network' (Netværk). Din enhed vil søge efter andre computere i Windows -netværket, og du kan begynde at browse deres delte indhold. Hvis WiFi ikke er aktiveret, eller hvis du ikke er tilsluttet til et netværk, vil enheden scanne efter tilgængelige netværk og tilslutte til et kendt netværk eller vise listen over tilgængelige netværk, så du kan tilslutte til et af dem.

9 Tilslutning til et WiFi-netværk > s. Ved hjælp af Archos-dobbeltbrowser kan du overføre filer fra en computer til din enhed eller overføre filer fra enheden til en computers skriveaktiverede delte mappe (se Kopiering af filer og mapper i brugervejledningen til ARCHOS 604).

10 Browsing på nettet med Opera > s Browsing på nettet med Opera ARCHOS 604 WIFI indeholder en Opera -webbrowser, som er specielt designet til denne ARCHOS-enhed. Opera giver mulighed for at gennemgå websteder, læse dine s, downloade indhold osv. 2.1 Start af Opera Fra Home-skærmen fremhæver du ikonet Opera og trykker på OK eller trykker direkte på ikonet. Hvis du allerede er tilsluttet til et netværk, vil Opera -browseren simpelthen bare åbne, hvorefter du kan starte med at browse på nettet. Hvis WiFi ikke er aktiveret, eller hvis du ikke er tilsluttet til et netværk, vil enheden scanne efter tilgængelige netværk og tilslutte til et kendt netværk eller vise listen over tilgængelige netværk, så du kan tilslutte til et af dem. Bemærk: Ikke alle trådløse netværk giver adgang til internettet. Nogle WiFi-netværk linker kun flere computere sammen uden at give internetforbindelse. 2.2 Brug af Opera Du kan bruge Opera -webbrowseren til at læse din webbaserede , få vist websteder, downloade dokumenter fra internettet osv. Opera webbrowseren indeholder "fane-browsing". Du kan åbne flere sider på samme tid: De bliver vist i faneområdet i øverste venstre hjørne af skærmen. Når flere sider er åbne, skal du bare trykke på en fane for at få adgang til den side, du ønsker. Se Opera -browser - Menupunkter.

11 Browsing på nettet med Opera > s. 11 Opera -browser - Knapkontroller I Opera browseren vil knapperne på ARCHOS-enheden fungere som følger: næste side rul til venstre forrige side luk Opera gå fra fane til fane rul op rul til højre rul ned valider (knappen Enter) vis menupunkter Opera -browser - Menupunkter Zoom - Zoom In (Zoom ind): Forstørrer den aktuelle webside. - Zoom Out (Zoom ud): Ophæver forstørrelsen af den aktuelle webside. - Set zoom (Indstil zoom): Giver mulighed for at indstille zoom-niveau direkte ved at trække i en markør. Render mode (Gengivelsestilstand) - Ændrer den måde, som websiden vises. - Auto: Vil omformatere websiden, så den passer til bredden på skærmen, så det ikke er nødvendigt med vandret rulning. - Desktop (Skrivebord): Vil vise websiden som en stor visning. Lodret og vandret rulning er nødvendig for at få vist alle dele af siden. Navigation (Navigering) - Back (Tilbage): Vil flytte tilbage til den forrige side, som du gennemgik. - Forward (Fremad): Vil flytte til den næste side i din gennemgangshistorik, hvis du bruge 'Back' (Tilbage) tidligere.

12 Browsing på nettet med Opera > s Stop: Vil standse indlæsningen af websiden. - Reload (Genindlæs): Vil opfriske den aktuelle webside. Tab (Fane) - Add (Tilføj): Vil åbne en ny tom fane i faneområdet (øverste venstre hjørne). - Close (Luk): Vil lukke den aktuelle fane. Go to (Gå til) - Enter URL... (Indtast URL): Giver mulighed for at indtaste det websteds adresse, som du gerne vil besøge. Tryk på bogstaverne på det virtuelle tastatur for at indtaste adressen. - Search... (Søg): Giver mulighed for at søge direkte i en af de konfigurerede søgemaskiner. Tryk på bogstaverne på det virtuelle tastatur for at indtaste søgeordene. - Home (Hjem): Vil flytte til Home-siden. Bookmarks (Bogmærker) - Vil åbne bogmærkehåndteringen. Her kan du sortere bogmærker, slette dem osv. - Vælg et bogmærke, og tryk på OK for at åbne denne webadresse på en ny fane. - Du kan også angive din hjemmeside: Fremhæv et bogmærket websted, og vælg menupunktet 'Indstil som hjemmeside'. - Flyt tilbage til Opera -browseren fra Bookmarks-skærmen, og tryk på. Settings (Indstillinger) - Vil åbne indstillingsskærmen for Opera. Her kan du bestemme, om du vil blokere pop op-vinduer eller ej, og du kan også slette din internethistorik og cookies. - Flyt tilbage til Opera -browseren fra indstillingsskærmen til Opera, og tryk på. Bemærk, at nogle netfunktioner kræver særlig plug-in-software eller Active X-kontroller virker måske ikke på denne særlige version af Opera -webbrowseren.

13 TRÅDLØS FILSERVER > s Trådløs filserver ARCHOS 604 WiFi giver mulighed for at dele filer med andre computere eller 604 WiFi-enheder på et netværk. Vigtigt: Kontroller gældende lovgivning i dit land eller område for at få at vide, hvilke mediefiler du må dele eller kopiere. 3.1 Filserverindstillinger Først skal du aktivere WiFi, som det ses i afsnit 1.1 og tilslutte til et netværk. Derefter kan du aktivere filserveren direkte ved at vælge WiFi-statusmenupunktet på hjemmesiden og trykke på knappen 'Enable file server' (Aktiver filserver). Mens filserveren er tændt, er andre funktioner på enheden deaktiverede ARCHOS 604 WiFi's harddisk bliver derefter tilgængeligt fra din computers netværksområde. Hvis du vil indstille ARCHOS-enheden til at blive vist med et bestemt navn i en bestemt arbejdsgruppe på netværket, skal du trykke på for at flytte til opsætningsskærmen og derefter vælge 'File server' (Filserver) og trykke på OK. Følgende parametre vises: Workgroup (Arbejdsgruppe): Indtast navnet på arbejdsgruppe ved hjælp af det virtuelle tastatur. Computer name (Computernavn): Indtast navnet på ARCHOS 604 WiFi-enheden i netværket ved hjælp af det virtuelle tastatur. Normalt skal du ikke ændre denne parameter, medmindre der er mere end en ARCHOS 604 WiFi-enhed i arbejdsgruppen. Write access (Skriveadgang): 'On' vil give andre computere mulighed for at skrive til ARCHOS 604 WiFi's harddisk. 'Off' vil forhindre andre computere i at skrive til din disk.

14 TRÅDLØS FILSERVER > s. 14 Password (Adgangskode): Vises kun, hvis parameteren 'Write access' (Skriveadgang) er sat til 'On'. Indtast adgangskoden, så andre computere kan skrive til din harddisk. Enable file server (Aktiver filserver): Tryk på denne knap for at tænde for filserveren. Bemærk: Nogle netværk filtrerer MAC-adresser. Du kan finde din enheds MACadresse på skærmen System Settings (Systemindstillinger).

15 Tekniske specifikationer > s. 15 Tekniske specifikationer Disse specifikationer gælder kun for WiFi-funktionerne. Generelle specifikationer for ARCHOS 604-serien findes i brugervejledningen til ARCHOS 504/604. SKÆRM: Følsom skærm 4.3 TFT (480x272 pixels) 16/9, over 16 millioner farver. TRÅDLØS FORBINDELSE: WiFi b/g. Webbrowser Opera -webbrowseren. Versionsspecifik til ARCHOS 604 WiFi. Alle varemærker og produktnavne er registrerede varemærker og ejes af deres respektive ejere. Specifikationer kan ændres uden forudgående advarsel. Fejl og udeladelser undtages. Billeder og illustrationer matcher måske ikke altid indholdet. Alle oplysninger i denne vejledning var rigtige på tidspunktet for offentliggørelsen. COPYRIGHT ARCHOS Alle rettigheder forbeholdes.

Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. DANSK BRUGERVEJLEDNING Version 1.0 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Kære kunde, Tak for, at du har valgt dette ARCHOS-produkt. Vi håber, at du får

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

Din HTC Desire. Brugervejledning

Din HTC Desire. Brugervejledning Din HTC Desire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det vigtigt, at du ikke fjerne batteriet.

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Din HTC Wildfire S Brugervejledning

Din HTC Wildfire S Brugervejledning Din HTC Wildfire S Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Wildfire S 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 10 Lagerkort 13 Batteri 14 Tænde/slukke 17 Indtastning af pinkoden 17 Fingerbevægelser

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Din HTC Desire X Brugervejledning

Din HTC Desire X Brugervejledning Din HTC Desire X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire X 8 Bagdæksel 9 SIM-kort 10 Hukommelseskort 11 Batteri 12 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire X for første gang 14 Vil du

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner Dette kameras trådløse LAN-funktioner giver dig mulighed for at udføre en række opgaver

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Stream 2. Tillykke med din nye Stream2. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 2. Tillykke med din nye Stream2. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Din HTC One X Brugervejledning

Din HTC One X Brugervejledning Din HTC One X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC One X 8 SIM-kort 9 Oplade batteriet 10 Tænde/slukke 10 Konfiguration af HTC One X for første gang 11 Vil du have lidt hurtig vejledning i

Læs mere

ENVIVO. Powerline Netværkssæt. Brugermanual ENV-1278

ENVIVO. Powerline Netværkssæt. Brugermanual ENV-1278 ENVIVO Powerline Netværkssæt ENV-1278 Brugermanual SV. Service: Tlf. 70 26 66 30 P1212 Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 APPLIKATION... 7 SYSTEMKRAV... 8 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Norton Internet Security Produktvejledning

Norton Internet Security Produktvejledning Produktvejledning Norton Internet Security Produktvejledning Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere