604 wifi. WIFI og internet funktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "604 wifi. WIFI og internet funktioner"

Transkript

1 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning indeholder oplysninger om WiFi og internetfunktioner i ARCHOS 604 Wifi-enheden. Du finder oplysninger om, hvordan du bruger alle andre funktioner til denne enhed i brugervejledningen til ARCHOS 504/604. Alle oplysninger i denne vejledning var rigtige på tidspunktet for offentliggørelsen. Da vore teknikere altid opdaterer og forbedrer produkterne, kan din enheds software dog være lidt anderledes og se lidt anderledes ud, eller funktionaliteten kan være ændret, end det som står i denne vejledning.

2 Indholdsfortegnelse > s. 2 Inholdsfortegnelse Introduktion...3 ARCHOS 604 WiFi - Beskrivelse af interface Brug af berøringsskærm Tilslutning til et WiFi-netværk WiFi-tilslutningsprocedure Konfiguration af WiFi-netværk Browsing af ANDRE COMPUTERE PÅ netværket Browsing på nettet med Opera Start af Opera Brug af Opera Trådløs filserver Filserverindstillinger Tekniske specifikationer...15

3 Introduktion > s. 3 Introduktion ARCHOS 604 WiFi - Beskrivelse af interface Hjem-skærmen til ARCHOS 604 WiFi har ét ikon mere end den til ARCHOS 604: Opera - webbrowseren. Se: Browsing på nettet med Opera. Der findes også et ekstra menupunkt: Aktiver WiFi. Se: Tilslutning til et WiFi-netværk. Brug af berøringsskærm ARCHOS 604 WIFI-enheden er udstyret med en berøringsskærm. De fleste skærmområder vil reagere, når du trykker på dem med den leverede pen eller med fingeren. Neden for findes en beskrivelse af de mest følsomme områder på skærmen og et par tip om, hvordan du bruger berøringsskærmen. Følsomme skærmområder Statuslinje Når der vises et kryds til højre for statuslinjen, kan du trykke på den for at afslutte den aktuelle skærm. Det er det samme som at trykke på knappen. Faner Du kan trykke på faneikonet ( ) for at skifte mellem de tilgængelige skærme. Det er det samme som at trykke på knappen. Du kan også trykke direkte på en af fanernefor at få adgang til den tilsvarende skærm.

4 Menu 604 wifi VEJLEDNING V1.2 Introduktion > s. 4 Du kan trykke på ordet MENU nederst til højre på skærmen eller direkte på et af ikonerne. De tilgængelige menupunkter vises. Det er det samme som at trykke på knappen MENU. Du kan dernæst trykke på et punkt eller på dets ikon for at vælge det. Valg af ikoner, start af filer osv. På Home-skærmen eller Setup-skærmen kan du trykke direkte på et ikon for at vælge det. Tryk en gang til for at starte programmet. Det svarer til at fremhæve ikonet med navigeringstasterne og derefter at trykke på OK. I browser-vinduet, i ARCLibrary, på Photo Wall osv. kan du trykke to gange på en fil, sang eller video for at starte den. Andre handlinger på berøringsskærmen Når du ser en video eller lytter til musik, kan du trykke på statuslinjen for at flytte direkte til en anden position i videoen eller sangen. Du kan også trække markøren på statuslinje til en anden position i videoen eller sangen. På de skærme, der vises, kan lydstyrken trækkes på samme måde. I Archos-filbrowseren kan du trække rullelinjen op og ned. I PDF-viewer'en og i Opera web-browseren kan du rulle op og ned ved at trykke på siden og trække den op og ned (pas på ikke at trykke på et link!). Forholdsregler Du bør kun bruge den leverede pen eller din finger for at undgå at ødelægge skærmens overflade og for at bevare skærmen i god stand.

5 Tilslutning til et WiFi-netværk > s Tilslutning til et WiFi-netværk ARCHOS 604 WIFI kan tilsluttes til en række trådløse netværk, hvilket giver dig mulighed for at gennemsøge internettet eller dele filer f.eks. med andre ARCHOS-enheder eller computere. 1.1 WiFi-tilslutningsprocedure AKTIVERING af WiFi Fra Home-skærmen trykker du på MENU og vælger menupunktet Enable WiFi (Aktiver WiFi). Din enhed vil scanne efter tilgængelige WiFi-netværk. Første gang, du bruger enheden, vil du måske få meddelelsen "No configured netværks found" (Ingen konfigurerede netværk fundet). Fremhæv 'View available networks' (Vis tilgængelige netværk), og tryk på OK. Der vises en liste over tilgængelig netværk. Hvis ARCHOS-enheden finder netværk, som du tidligere har anvendt og konfigureret, vil den automatisk tilslutte sig til et af dem. Hvis du modtager meddelelsen "Could not connect to any network" (Kunne ikke tilslutte til noget netværk), skal du fremhæve 'View available networks' (Vis tilgængelige netværk) og trykke på OK. Der vises en liste over tilgængelig netværk. Når du er tilsluttet til et WiFi-netværk, bliver statuslinjens ikon (WiFi ikke tilsluttet) til (WiFi tilsluttet). Der er ingen statuslinjeikon overhovedet, når WiFi ikke er aktiveret. LISTEN OVER TILGÆNGELIGE NETVÆRK Listen over tilgængelige netværk viser alle de trådløse netværk, der ligger inden for enhedens område. Du opfrisker listen ved at klikke på menupunktet Scan for networks' (Scan efter netværk).

6 Tilslutning til et WiFi-netværk > s. 6 I listen over tilgængelige netværk vil du for hvert netværk se følgende oplysninger: navnet på netværket (SSID), hvis det rundsendes (hvis SSID ikke rundsendes, bedes du om at indtaste det på næste konfigurationsskærm) konfigurationsstatus: konfigureret netværk ikke-konfigureret netværk den type godkendelsesnøgle, der kræves Åbent netværk WPA-nøgle WEP-nøgle WPA2-nøgle Dette ikon vil blive vist, hvis du aktuelt er tilsluttet til dette netværk signalets styrke den kanal, der bruges af netværket netværkstypen (Infrastrucktur eller ad hoc) (Ad hoc-netværk understøttes ikke på nuværende tidspunkt) Tryk blot på det netværk, som du vil tilsluttes (dit trådløse hjemmenetværk eller et gratis hot spot), eller marker det med /, og tryk på OK. Du bliver flyttet til konfigurationsskærmen til dette netværk, hvor du skal indtaste nogle oplysninger for at definere din adgang til netværket. 1.2 Konfiguration af WiFi-netværk For at tilslutte til et trådløst netværk, skal ARCHOS 604 WIFI bruge nogle bestemte oplysninger om netværket. Din enhed vil automatisk indsamle visse oplysninger, som den skal bruge. Du kan indtaste resten af oplysninger manuelt på netværkets konfigurationsskærm, som det ses i følgende afsnit. Bemærk, at din enhed vil huske de tilslutningsoplysninger om netværket, som du indtaster, for at genbruge dem og tilslutte automatisk til netværket, når det er inden for området.

7 Tilslutning til et WiFi-netværk > s. ÅBNE NETVÆRK Åbne netværk kræver ikke godkendelsesnøgle. Hvis netværket har automatisk konfiguration slået til (DHCP), skal der blev trykkes på knappen Connect' (Tilslut), og ARCHOS 604 WiFi tilslutter sig til netværket under forudsætning af, at signalet er stærkt nok. Hvis netværket skal konfigureres manuelt, skal du trykke på knappen for at vælge indstillingen 'Manual' (Manuel) på parameteren 'Configuration' (Konfiguration). Andre parametre vises: De krævede oplysninger kan hentes fra den person, der administrerer netværket. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på knappen Connect' (Tilslut) og ARCHOS 604 WiFi tilslutter sig til netværket under forudsætning af, at signalet er stærkt nok. BESKYTTEDE NETVÆRK (WEP, WPA ELLER WPA2-NØGLE) Krypterede netværk kræver en godkendelsesnøgle for at kunne tilslutte. Nøglens type (WEP, WPA, eller WPA2) bliver fundet automatisk af enheden. Resten af de krævede oplysninger kan hentes fra den person, der administrerer netværket.

8 Tilslutning til et WiFi-netværk > s. 8 Du skal specificere følgende indstillinger: Godkendelse: (kun for WEP-netværk) Netværkets godkendelsesmetode kan baseres på et 'Open system (default)' (Åbent system (standard)) eller en 'Shared key' (Delt nøgle). Nøglelængde: (kun for WEP-netværk) Godkendelsesnøgle kan være 10 tegn lang (64 bit) eller 26 tegn lang (128 bit) (hexadecimale tegn). Nøgle: Indtast godkendelsesnøglen. Du føres direkte til et virtuelt tastatur: Indtast nøglen, og tryk på OK, når du er færdig. Konfiguration: Den kan være 'Automatic DHCP)' (Automatisk (DHCP)) eller 'Manual' (Manuel). - Hvis det er 'Automatic (DHCP)' (Automatisk (DHCP)), skal du indtaste yderligere oplysninger. Tryk bare på knappen 'Connect' (Tilslut), hvorefter ARCHOS 604 WiFi tilslutter sig til dette netværk under forudsætning af, at signalet er stærkt nok. - Hvis du skal konfigurere netværket manuelt, skal du vælge indstillingen 'Manual' (Manuel). Andre parametre vises: De krævede oplysninger kan hentes fra den person, der administrerer netværket. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på knappen Connect' (Tilslut) og ARCHOS 604 WiFi tilslutter sig til netværket under forudsætning af, at signalet er stærkt nok. 1.3 Browsing af ANDRE COMPUTERE PÅ netværket Når du er tilsluttet til et Windows -netværk, kan du browse de delte mapper på andre computere i netværket ved hjælp af Archos-filbrowseren. På skærmen Home vælger du ikonet Browser. Når du står i browseren, skal du vælge 'Network' (Netværk). Din enhed vil søge efter andre computere i Windows -netværket, og du kan begynde at browse deres delte indhold. Hvis WiFi ikke er aktiveret, eller hvis du ikke er tilsluttet til et netværk, vil enheden scanne efter tilgængelige netværk og tilslutte til et kendt netværk eller vise listen over tilgængelige netværk, så du kan tilslutte til et af dem.

9 Tilslutning til et WiFi-netværk > s. Ved hjælp af Archos-dobbeltbrowser kan du overføre filer fra en computer til din enhed eller overføre filer fra enheden til en computers skriveaktiverede delte mappe (se Kopiering af filer og mapper i brugervejledningen til ARCHOS 604).

10 Browsing på nettet med Opera > s Browsing på nettet med Opera ARCHOS 604 WIFI indeholder en Opera -webbrowser, som er specielt designet til denne ARCHOS-enhed. Opera giver mulighed for at gennemgå websteder, læse dine s, downloade indhold osv. 2.1 Start af Opera Fra Home-skærmen fremhæver du ikonet Opera og trykker på OK eller trykker direkte på ikonet. Hvis du allerede er tilsluttet til et netværk, vil Opera -browseren simpelthen bare åbne, hvorefter du kan starte med at browse på nettet. Hvis WiFi ikke er aktiveret, eller hvis du ikke er tilsluttet til et netværk, vil enheden scanne efter tilgængelige netværk og tilslutte til et kendt netværk eller vise listen over tilgængelige netværk, så du kan tilslutte til et af dem. Bemærk: Ikke alle trådløse netværk giver adgang til internettet. Nogle WiFi-netværk linker kun flere computere sammen uden at give internetforbindelse. 2.2 Brug af Opera Du kan bruge Opera -webbrowseren til at læse din webbaserede , få vist websteder, downloade dokumenter fra internettet osv. Opera webbrowseren indeholder "fane-browsing". Du kan åbne flere sider på samme tid: De bliver vist i faneområdet i øverste venstre hjørne af skærmen. Når flere sider er åbne, skal du bare trykke på en fane for at få adgang til den side, du ønsker. Se Opera -browser - Menupunkter.

11 Browsing på nettet med Opera > s. 11 Opera -browser - Knapkontroller I Opera browseren vil knapperne på ARCHOS-enheden fungere som følger: næste side rul til venstre forrige side luk Opera gå fra fane til fane rul op rul til højre rul ned valider (knappen Enter) vis menupunkter Opera -browser - Menupunkter Zoom - Zoom In (Zoom ind): Forstørrer den aktuelle webside. - Zoom Out (Zoom ud): Ophæver forstørrelsen af den aktuelle webside. - Set zoom (Indstil zoom): Giver mulighed for at indstille zoom-niveau direkte ved at trække i en markør. Render mode (Gengivelsestilstand) - Ændrer den måde, som websiden vises. - Auto: Vil omformatere websiden, så den passer til bredden på skærmen, så det ikke er nødvendigt med vandret rulning. - Desktop (Skrivebord): Vil vise websiden som en stor visning. Lodret og vandret rulning er nødvendig for at få vist alle dele af siden. Navigation (Navigering) - Back (Tilbage): Vil flytte tilbage til den forrige side, som du gennemgik. - Forward (Fremad): Vil flytte til den næste side i din gennemgangshistorik, hvis du bruge 'Back' (Tilbage) tidligere.

12 Browsing på nettet med Opera > s Stop: Vil standse indlæsningen af websiden. - Reload (Genindlæs): Vil opfriske den aktuelle webside. Tab (Fane) - Add (Tilføj): Vil åbne en ny tom fane i faneområdet (øverste venstre hjørne). - Close (Luk): Vil lukke den aktuelle fane. Go to (Gå til) - Enter URL... (Indtast URL): Giver mulighed for at indtaste det websteds adresse, som du gerne vil besøge. Tryk på bogstaverne på det virtuelle tastatur for at indtaste adressen. - Search... (Søg): Giver mulighed for at søge direkte i en af de konfigurerede søgemaskiner. Tryk på bogstaverne på det virtuelle tastatur for at indtaste søgeordene. - Home (Hjem): Vil flytte til Home-siden. Bookmarks (Bogmærker) - Vil åbne bogmærkehåndteringen. Her kan du sortere bogmærker, slette dem osv. - Vælg et bogmærke, og tryk på OK for at åbne denne webadresse på en ny fane. - Du kan også angive din hjemmeside: Fremhæv et bogmærket websted, og vælg menupunktet 'Indstil som hjemmeside'. - Flyt tilbage til Opera -browseren fra Bookmarks-skærmen, og tryk på. Settings (Indstillinger) - Vil åbne indstillingsskærmen for Opera. Her kan du bestemme, om du vil blokere pop op-vinduer eller ej, og du kan også slette din internethistorik og cookies. - Flyt tilbage til Opera -browseren fra indstillingsskærmen til Opera, og tryk på. Bemærk, at nogle netfunktioner kræver særlig plug-in-software eller Active X-kontroller virker måske ikke på denne særlige version af Opera -webbrowseren.

13 TRÅDLØS FILSERVER > s Trådløs filserver ARCHOS 604 WiFi giver mulighed for at dele filer med andre computere eller 604 WiFi-enheder på et netværk. Vigtigt: Kontroller gældende lovgivning i dit land eller område for at få at vide, hvilke mediefiler du må dele eller kopiere. 3.1 Filserverindstillinger Først skal du aktivere WiFi, som det ses i afsnit 1.1 og tilslutte til et netværk. Derefter kan du aktivere filserveren direkte ved at vælge WiFi-statusmenupunktet på hjemmesiden og trykke på knappen 'Enable file server' (Aktiver filserver). Mens filserveren er tændt, er andre funktioner på enheden deaktiverede ARCHOS 604 WiFi's harddisk bliver derefter tilgængeligt fra din computers netværksområde. Hvis du vil indstille ARCHOS-enheden til at blive vist med et bestemt navn i en bestemt arbejdsgruppe på netværket, skal du trykke på for at flytte til opsætningsskærmen og derefter vælge 'File server' (Filserver) og trykke på OK. Følgende parametre vises: Workgroup (Arbejdsgruppe): Indtast navnet på arbejdsgruppe ved hjælp af det virtuelle tastatur. Computer name (Computernavn): Indtast navnet på ARCHOS 604 WiFi-enheden i netværket ved hjælp af det virtuelle tastatur. Normalt skal du ikke ændre denne parameter, medmindre der er mere end en ARCHOS 604 WiFi-enhed i arbejdsgruppen. Write access (Skriveadgang): 'On' vil give andre computere mulighed for at skrive til ARCHOS 604 WiFi's harddisk. 'Off' vil forhindre andre computere i at skrive til din disk.

14 TRÅDLØS FILSERVER > s. 14 Password (Adgangskode): Vises kun, hvis parameteren 'Write access' (Skriveadgang) er sat til 'On'. Indtast adgangskoden, så andre computere kan skrive til din harddisk. Enable file server (Aktiver filserver): Tryk på denne knap for at tænde for filserveren. Bemærk: Nogle netværk filtrerer MAC-adresser. Du kan finde din enheds MACadresse på skærmen System Settings (Systemindstillinger).

15 Tekniske specifikationer > s. 15 Tekniske specifikationer Disse specifikationer gælder kun for WiFi-funktionerne. Generelle specifikationer for ARCHOS 604-serien findes i brugervejledningen til ARCHOS 504/604. SKÆRM: Følsom skærm 4.3 TFT (480x272 pixels) 16/9, over 16 millioner farver. TRÅDLØS FORBINDELSE: WiFi b/g. Webbrowser Opera -webbrowseren. Versionsspecifik til ARCHOS 604 WiFi. Alle varemærker og produktnavne er registrerede varemærker og ejes af deres respektive ejere. Specifikationer kan ændres uden forudgående advarsel. Fejl og udeladelser undtages. Billeder og illustrationer matcher måske ikke altid indholdet. Alle oplysninger i denne vejledning var rigtige på tidspunktet for offentliggørelsen. COPYRIGHT ARCHOS Alle rettigheder forbeholdes.

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Din brugermanual ARCHOS 704 WIFI http://da.yourpdfguides.com/dref/1226993

Din brugermanual ARCHOS 704 WIFI http://da.yourpdfguides.com/dref/1226993 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. DANSK BRUGERVEJLEDNING Version 1.0 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Kære kunde, Tak for, at du har valgt dette ARCHOS-produkt. Vi håber, at du får

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Kvikguide til McAfee Wireless Protection

Kvikguide til McAfee Wireless Protection Blokerer hackere, så de ikke kan angribe dit trådløse netværk McAfee Wireless Protection blokerer hackere, så de ikke kan angribe dit trådløse netværk. Wireless Protection kan konfigureres og åbnes i McAfee

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration Contents ESXi installation og basisk konfiguration... 1 Opsætning af ESXi virtuelle netværk... 7 Vælge netværk som et GuestOS skal tilsluttes... 9 Installation af virtuelle maskiner... 11 Arbejde med Guest

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

RC9800i Lynstarthåndbog

RC9800i Lynstarthåndbog RC9800i Lynstarthåndbog Tillykke med dit køb af vores nye RC9800ifjernbetjening med berøringsskærm! Denne enhed er et absolut must, hvis du vil have en topmoderne home entertainment-oplevelse. Du vil opdage,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Avancerede funktioner

Avancerede funktioner Avancerede funktioner Indhold Del en USB-enhed på netværket... 3 Del en USB-printer... 5 Sikkerhedskopier indholdet på din Mac med Time Machine... 6 NETGEAR genie-appen... 8 2 Del en USB-enhed på netværket

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Kom i gang med Windows 10. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-31-5. e-bogsudgave 2016. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Kom i gang med Windows 10. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-31-5. e-bogsudgave 2016. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Kom i gang med Windows 10 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-31-5 e-bogsudgave 2016 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Indholdsfortegnelse Forord Bruger ikke det indbyggede antivirus-program

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

ZoneAlarm Dansk vejledning 1

ZoneAlarm Dansk vejledning 1 ZoneAlarm Dansk vejledning 1 Installation Kør installationsprogrammet fra menuen, eller find filen og dobbeltklik på den. Følg anvisningerne på skærmen. Der bliver bl.a. bedt om navn, email, hvor mange

Læs mere

Næsgaard MOBILE installation. Næsgaard MOBILE installation. Generelt. Hjemmeside. Genveje - Ikon på mobilens startskærm/hjemmeskærm

Næsgaard MOBILE installation. Næsgaard MOBILE installation. Generelt. Hjemmeside. Genveje - Ikon på mobilens startskærm/hjemmeskærm Næsgaard MOBILE installation Generelt Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere