Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. International Kirkedag i Tvilum klosterkirke nord for Svostrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. International Kirkedag i Tvilum klosterkirke nord for Svostrup."

Transkript

1 International Kirkedag i Tvilum klosterkirke nord for Svostrup. Tvilum Kirke stammer fra et Augustiner munkekloster, som blev grundlagt i Ribebispen Gunner, der ifølge bispetavlen i Ribe Domkirke var biskop fra , gav en del af sine besiddelser til Augustinerorden til opførelse af klosteret. Ligeledes donerede Århusbispen indtægterne fra Gjern og Ladegård kirker, der skulle gå til Klosterets underhold. Klosteret har oprindeligt været et fire fløjet anlæg, hvoraf kirken udgjorde nordfløjen, østfløjen var dormitoriet (sovesal) og kapittelsal, sydfløjen køkken og spisesal for munkene i østenden, vestenden har så været spisesal for det arbejdende folk. Vestfløjen har nok været depot, hospital m.m. (http://www.tvilum-kirke.dk/). Side 1 Nr. 2. April Årgang.

2 Redaktionen: er et klubblad for Y s Men s Club. Hovedformålet er, at informere klubmedlemmerne om klubbens aktiviteter og Y s Men s bevægelsens virke i. Redaktionsudvalget består af: Hans Jørgen Brill Ejler Nørhede (forsendelse) Verner Kudsk (korrektur) Mogens Holm (korrektur) Jørgen Lynge (planlægning) Per Fregerslev (redaktør) udsendes hvert kvartal. Stof til næste nummer bedes afleveret til redaktionen senest: Næste nr. udkommer: Redaktionen tager forbehold mod at afkorte eller udsætte artikler. Foto: Søren Nedergaard m.fl. Oplag: Trykt i 68 eksemplarer. Præsidentens hjørne: v/ Arne Bräuner I skrivende stund burde sneen ligge meterhøjt, sådan var det i min barndom, eller måske er det erindringsforskydninger. Forårets bebudere har for længst stukket hovedet frem og fortalt os, at foråret er nær. Det fortæller os igen, at Side 2 klubåret er fremskreden. Vi kan igen fejre klubbens fødselsdag. For andet år i træk nærmere den 28. april inviterer vi atter til fest. Det bliver en festaften, hvor vi, takket være vore gode aktiviteter, kan donere et betragteligt beløb til Bladet forskellige findes på Websiden: formål. Aktiviteterne er kun mulige, fordi der er mange medlemmer, ledsagere og andre frivillige, der yder en meget stor indsats, og det er til efterfølgende glæde og gavn for mange, lokalt, nationalt og globalt. Men for at vi fortsat kan klare vore aktiviteter, kræver det noget af os alle, hver på sin måde. Ekstension! Hvorfor skal vi fortsat snakke om det? Er det ikke de andres problem eller ansvar? Det går vel i min tid. Men nej, det er og bliver en fælles opgave, vi skal skaffe nye medlemmer. Lad os sammen sætte os det mål - vi skal være flere. Vi har i hele klubåret undersøgt, hvilke muligheder, der kunne være for at overtage Enghavehuset sammen med KFUM / KFUK. Når bladet udkommer, håber jeg der er fundet en løsning til gavn for mange. Nærmere herom senere. Klubben havde på et tidspunkt 3 broderklubber, men tilbage er nu Olav Kyrre. Der er åbnet mulighed for, at World Outlook udvalget undersøger, hvilke muligheder der er for (Fortsættes på side 3)

3 (Fortsat fra side 2) en ny broderklub. Mine ønsker på kort sigt. YMC skal have sin hjemmeside. Der er efterlyst personer, der er villige til at gå ind i dette arbejde. Det er ikke bare under opstart, der skal bruges kræfter, men også vedligeholdelse af hjemmesiden. Det er ikke, fordi der allerede er 49 andre klubber, der har det, men fordi tiden er til det nu. Jeg ser for mig en hjemmeside, hvor vi kan fortælle, hvem vi er, hvad vi står for, og hvor vi samtidig og måske lige så vigtigt kan udbrede kendskabet til vore aktiviteter. Her tænker jeg især på genbrugsbutikken og genbrugscentret blandt andet med fotos. Ønsker for fremtiden: Vi bør vælge vicepræsidenten et år tidligere end det sker nu. Det vil sikre, at vicepræsidenten får 2 år i programudvalget. Første år som næstformand og andet år som formand. Ligeledes ville det også være en god ide at omlægge programudvalgets arbejde således, at det program, der løber i det år hvor man er præsident, har man også været med til at tilrettelægge. En aktivitet kunne, takket være fremsynede Y s Men, fejre 15 års fødselsdag den 13. februar. Dagen blev markeret i butikken lørdag den 16. februar med kaffe til alle kunder og andre fremmødte. Til klubben og alle medarbejdere, TILLYKKE til Borgergades Gen- brugsbutik. Præsident Side 3 Arne Braüner YEEP v./ Søren Arnbjerg YEEP er et udvekslingsprogram for børn (i alderen år ca.) af Y s men; det har fungeret i mange år, men er sygnet noget hen i de senere år på grund af klubmedlemmernes (og dermed også deres børns) alder. Derfor er programmet udvidet til også at omfatte børnebørn. YEEP er programmet, der tilbyder et års skolegang i et andet land, hvor værtsfamilien (eller familierne) er tilknyttet Y s mens bevægelsen, hvilket giver en vis garanti for opholdets kvalitet og for bevægelsens nytte af det. Da der har været en del problemer for nogle at bruge et helt år til gennemførelsen af projektet, har man gjort det muligt at gøre opholdene kortere, to, tre eller seks måneder. Det kaldes STEP - programmet. Jørgen Berggren Nielsen, tjenesteleder for YEEP i vor region, og medlem af Frederikssunds Y s (Fortsættes på side 4)

4 Mens Club udtaler i dag, at der ikke er danske unge af sted under programmerne i øjeblikket. Kun en japaner eller koreaner er på vej til at besøge danske Y s mens hjem i to uger i nytåret 2008 vel med ophold i flere andre lande før eller efter besøget her. Man kan på internettet under søgeordene `ysmen` og `YEEP` få flere oplysninger og downloade ansøgningsskemaer. Hvis der skulle komme nogle af sted fra vor klub, bør vi som hjemklub støtte rejsen økonomisk. På YEEP - udvalgets vegne Søren A. Nye udvalg!! v./ Vagn Lihn Kristensen Nu nærmer tiden sig, hvor klubbens vicepræsident får en stor og vanskelig opgave, han skal nemlig vælge personer til de kommende udvalg. Vi ved, at alle straks med spænding slår op i det nye program ved sommerafslutningen for at se, om det nu er et godt valg for mig som vicepræsidenten har truffet. En af de største sociale opgaver for en Y s Men s klub er, at medlemmerne har det godt, og får noget udbytterigt med hjem fra såvel klubmøderne som fra fællesmø- derne. Men det sociale kan måske godt være svært at finde ved de store møder i en stor klub som Alders- lyst. Side 4 Det er ved de mindre og hyggelige udvalgsmøder, hvor man får en kort andagt, synger et par sange, og under kaffen får svar på et utal af spørgsmål. I øvrigt er mange personlige venskaber opstået ved netop disse udvalgsmøder. Derfor er en af Y s Men s grundpiller, at man grundig lærer de enkelte medlemmer at kende, som ofte sker i udvalgene. Derfor er det meget vigtigt, at alle er med i den turnus ordning, hvor man kommer rundt i de enkelte hjem og besøger hinanden. For tiden er der vistnok 12 hjem, Birthe og jeg endnu aldrig har besøgt. For snart mange år siden kunne man ikke selv ønske, hvilket udvalg man kom i, men alle var glade for det udvalg, som vicepræsidenten fandt frem til, at det nu var ens tur til at være netop i dette udvalg. Naturligvis blev der taget hensyn til, om man var på arbejdsmarkedet eller på anden måde kunne have svært ved at være i et fysisk krævende udvalg. En ny epoke oprandt. Nu blev det gradvis sådan, at man selv kunne krydse af på et skema, hvilke udvalg man ønskede at komme i, og uden tvivl har flere vicepræsidenter i en

5 (Fortsat fra side 4) sen nattetime siddet og rykket sig i håret, for at alle kunne få bare lidt af sine ønsker opfyldt. Ofte var det sådan at de gode og spændende udvalg ønskede alle at blive valgt i. Men hvad er nu de gode udvalg for nogle? Jeg ved det ikke, engang troede jeg at frimærkeudvalget kun var for gamle Y s Men, men det er ikke rigtig. Det er de enkelte medlemmer, der gør et udvalg til et godt udvalg. Derfor er det naturligt, at alle prøver de forskellige udvalg, lige fra Program- og Festudvalget til Word Outlook udvalg. Det må vel også være sådan at opgaven i klubben, som f. eks. kontaktperson til vore Børneklubber, brevskrivning til vore venskabsklubber m.m. går på omgang. Derved får alle et godt kendskab og en større interesse for Y s Men s bevægelsens arbejde, som kan komme alle til gode. Jeg ved godt, at ingen Y s Men vil være bekendt at sidde i et udvalg ret mange år og derved forhindre, at en anden ikke kan lære dette udvalg at kende. Det er ikke blot valg til udvalgene, men også andre små og store opgaver, der sagtens kunne fordeles noget bedre. Her tænker jeg på indledninger, 3. minutter og afslutninger. Hvor ofte bliver der ikke sagt, Det her må vi alle sammen Side 5 stå sammen om. Bare nu vores vicepræsident ville tage skeen i den anden hånd og sige, nu må det igen til at gå efter tur. Verdenskonventet i Singapore 1994 v./ Tove og Chr. Jørgensen I forbindelse med det forestående verdenskonvent i Herning er vi blevet opfodret til at skrive om et Verdenskonvent, vi har deltaget i. Tove og jeg deltog i vort første verdenskonvent i Singapore i 1994, hvor også Gurli og Verner Kudsk var med. Det var vores første stor rejse udenfor Europa og Middelhavslandene. Det blev en fantastik oplevelse, som vi aldrig vil glemme. Forud for konventet var der arrangeret en rundrejse i Thailand, hvor vi oplevede en hel anderledes natur, levevis, religion m.m. end vi er vant til på vore breddegrader. Det er nu ikke Thailand, det drejer sig om i denne omgang, men det var en fantastisk oplevelse at nyde denne rejse sammen med 30 andre y s men fra Danmark. Den 19. juli fløj vi videre til Singapore, hvor vi blev indlogeret på Orchard Hotel og var efterfølgende på sightseeing i byen, som overalt er betagende smuk og meget ren. (Fortsættes på side 6)

6 (Fortsat fra side 5) Verdenskonventet startede den 20. juli 1994 på Orchard Hotel, der har 680 værelser samt mange store mødelokaler mv. Nogle af de første vi mødte på hotellet udover vores rejseselskab, var Chr. Bach Iversen fra Aars og Knud Erik Lykke fra Skive. både nogle danskere, men også andre nationaliteter. Derefter var der underholdning og aftenen slut- tede med andagt kl Om eftermiddagen var der åbningsceremoni. Det var utroligt festligt og højtideligt at se ca. 60 nationalflag bliver båret ind på scenen, ledsaget af musik og præsentation af de enkelte lande. Der deltog ca mennesker, hvoraf en del især fra Afrika, Latinamerika og Sydamerika kom i nationaldragter eller anden farvestrålende påklædning. Derefter var der tale af en minister fra Singapore samt mange andre (noget lignende som ved en dansk Regionskonference). Kl startede aftenfesten med en kort indledning og en typisk kinesisk middag med mange retter. Vi sad ved runde borde og prøvede at sætte os sammen med Den 21. juli var der morgenandagt kl. 8,30 i et mindre lokale, der kun kunne rumme ca mennesker. Folk stod op langs siderne og udenfor på gangene var der mange, som ikke kunne komme ind. Der blev klaget over forholdene og de næste dage blev morgenandagten holdt i det store mødelokale, hvor der var plads til alle.. Arrangørerne havde ikke regnet med at så mange ønskede at deltage i andagten!!! Den internationale generalsekretær Ingvar Wallin kom med en længere rapport om Y s-mens- bevægelsens virke mv. Herefter var der frokost med efterfølgende tale af generalsekretæren for KFUM i Asien. Om aftenen var der middag, mange talere og underholdning. Den 22. juli morgenandagt, tale af IPE Chr. Friis, USA (hvis bedsteforældre vist nok stammer fra Sil- (Fortsættes på side 7) Side 6

7 (Fortsat fra side 6) keborgegnen). Derefter indlæg fra Youth Convention og fra Y s Menette. Efterfølgende var der debatter på areaplan om TOT, Brother Clubs, Endowment Fund m.m.. Jeg deltog ikke i eftermiddagens møder, men valgte at besøge Nordeas Filial på 24. etage nede ved havnen. Der var en hel fantastisk udsigt til hele havneområdet og byen. Ved gallamiddagen om aftenen, hvor alle var klædt i deres fineste dress, blev der serveret en meget flot menu, som bl.a. bestod af oksekød og kartofler, noget der virkelig passer til danske maver. Der var masser af underholdning, dans og aftenen sluttede med andagt. Den 23. juli var der som sædvanligt morgenandagt og til sidst en meget højtidelig afslutningsceremoni. Der var tid til at sige farvel til bl.a. Hoon og Paik, som vi kendte fra deres besøg i vores klub i Der skulle også siges farvel til G. Hueting og C. Martin fra vores broderklub på New Zealand. Vi var nu parate til at rejse hjem efter at have oplevet en eventyrlig rundrejse i Thailand og et meget spændende verdenskonvent i Singapore. Det gav os virkelig lyst - ja så meget lyst - at vi deltog i de 4 følgende verdenskonventer. Oplevelser fra konventrejsen til Australien 2002 med start i Kastrup Lufthavn. v./ Arne Braüner Vore medrejsende de næste 3 uger mødtes vi med i Kastrup Lufthavn. Holdet bestod af 35 andre Y s Men fra stort set hele Danmark, men alligevel kendte ansigter. Alle rejste vi med verdenskonventet som mål og at det skulle blive en rejse med mange gode minder at se tilbage på. Efter et kort ophold på Bali fortsatte vi turen til et land, der er så stort, at det næsten er ufatteligt. Første mål var Darwin, Australiens største og nordligste by. Vi landede i 33 gr. varme. Turen fortsatte til Brisbane og Melbourne - her med frostgader om natten. Herfra rejste vi videre til Canberra og dernæst til målet, verdenskonventet i Sydney. Sydney er en by, vi ofte har set i fjernsy- (Fortsættes på side 8) Side 7

8 (Fortsat fra side 7) net. Byen, der er kendt for operahuset og broen over havnen, hvorfra vi mange gange har set fyrværkeri nytårsaften. Det er bygningsværker, vi har set utallige gange, men nu var vi der, en meget stor oplevelse. Af disse store bygningsværker er operahuset dog den største. Jørgen Utzon fra lille ter fra de lande, hvor der er klubber, nationernes flag ind. For Danmarks vedkommende er det Regionslederen, der bærer dannebrog - et øjeblik der for altid vil være et minde. Generalsekretærer fortæller om flag, hvem der bærer og Bladet hvor findes mange på Websiden: klubber og medlemmer flagbæreren repræsenterer. Danmark havde givet dem en betydningsfuld gave, de vidste det bare ikke fra starten. Først senere blev de klar over, hvad operahuset havde af betydning for byen. Selve konventets åbning er en oplevelse, som er svær at beskrive. Y s Men fra hele verden uanset forskelle mødes om det samme. Ved åbningen bærer repræsentan- Efter indmarchen sker lederskiftet og overdragelsen til tiltrædende international præsident. Normalt er der 3 festaftener i forbindelse med konventet. Alle deltagerne bliver her blandet og man sidder ved forskellige borde hver aften. I Australien bidrog alle danskerne til underholdningen. Et kor på ca. 80 deltagere sang et par af vore kære sange og til stort bifald fra deltagerne. At deltage i et verdenskonvent er en stor oplevelse. Y s Men s bevægelsen er et verdensomspændende kammeratskab af enhver tro, og som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed (Fortsættes på side 9) Side 8

9 (Fortsat fra side 8) på basis af Jesu Kristi lære. Vi er forskellige, men målet er det samme. Sidste gang verdenskonventet blev afholdt i Danmark var i 1986 og nu igen 22 år senere. Min opfordring må være, at alle, der har mulighed for at komme til Herning, bør give sig selv den oplevelse. I Herning kan man selvfølgelig deltage i hele konventet, men der er også mulighed for at deltage enkeltdage og til overkommelige priser. Deltager man på enkeltdage er åbnings- og afslutningsdagene gode. Afslutningsdagen kan samtidig kombineres med deltagelse i Region Danmarks regionskonference som ligger i forlængelse af verdenskonventet. Rejsen til Australien blev en oplevelse for livet. der gik til gadebørnsprojektet "Leve Børnene", der er den danske gren af Viva Network, et globalt netværk for kirkeligt arbejde blandt nødstedte børn - specielt gadebørn. Det består af organisationer og enkeltpersoner, som hjælper børnene findes på Websiden: til en opvækst i gode Bladet og trygge forhold i lokale områder. Patrick McDonald med sønnen Benjamin på armen fik overrakt pengegaven af Henning Kirkfeldt, der er past præsident i Silkeborg Y's Men s klub. Ved siden af ham er Peter Gamst, præsident i Balle Y's Men s klub, og Arne Bräuner, der er præsident i Y's Men s Klub. Pengegave hjælper gadebørn til bedre liv v./ Kenneth Husum I begyndelsen af september havde Y's Mens klubberne i Silkeborg arrangeret et sponsorcykelløb, hvor 52 frivillige trampede i pedalerne til fordel for en god sag. Overskuddet fra cykelløbet var en del af pengegaven på kr., Begyndte i 1994 Viva Network blev oprettet i 1994 af Patrick McDonald, som er 32 år, født og opvokset i Silkeborg. Han har arbejdet med gadebørn i Bolivia og brugt mange år på at opbygge kontakter internationalt. Patrick er international leder af Viva Network, som er anerkendt af mange hjælpeorganisationer bl.a. af FN. Han er flere gange forsøgt head- (Fortsættes på side 10) Side 9

10 (Fortsat fra side 9) huntet af andre store organisationer på grund af sine evner som strategiudvikler og igangsætter. Kan gøre en forskel Selv beskedne beløb kan betyde en enorm forskel for de børn, som han arbejder på at hjælpe. Selv om vi ikke kan standse alle ulykker i verden, kan vi med vores rigdom gøre en forskel på liv og død for nogle af de mange millioner gadebørn, der er verden over. 50 kroner er for eksempel nok til, at organisationen kan give et gadebarn en juleaften, og det kan blive begyndelsen til, at de kommer ud af fattigdommen, forklarer han. Patrick McDonald oplevede som barn, at hans familie blev opløst som følge af en tragisk trafikulykke. I sin søgen efter mening kom Patrick McDonald havde sønnen Benjamin med, da han deltog i gudstjenesten i Arena Centret, hvor Y's Men s klubberne delte penge ud til et projekt for gadebørn. Patrick McDonald, der stammer fra Silkeborg, har arbejdet med at hjælpe gadebørn siden han var 19 år. Side 10 han vidt omkring, blandt andet overvejede han at blive medlem af IRA på grund af sine irske aner, men fandt til sidst trøst og tryghed i kristendommens budskab om Gud som de faderløses fader. Efter som 19-årig selv at have set Bladet gadebørns findes på Websiden: kummerlige vilkår på en rejse til Colombia, gik det op for ham, at det, der var brug for, var et organiseret netværk mellem de lokale kirkers velmenende, men ineffektive gadebørnsarbejde. 50 medarbejdere Det blev til Viva Network, der fra at have været et idealistisk amatørforetagende har ændret karakter til en professionel institution med 50 fuldtidsansatte og mange frivillige. Den store succes skyldes, at de i stedet for at gå ud og skabe nye institutioner, effektiviserer de lokale kirkers allerede eksisterende børnehjælpsarbejde. Essensen i arbejdet er at ændre verden ved at mobilisere den lokale kirke, som allerede findes overalt i verden. Nu er det ganske vist! Besøg fra Olav Kyrre, Bergen v./ Lauge Feldbak / Anders Nørgaard Nu er det ganske vist, til sommer får vi besøg fra vores venskabsklub Olav Kyrre fra Bergen i Norge nemlig i dagene 15. / 17. juni Vi forventer at Nordmændene ankommer sidst på eftermiddagen om freda-

11 (Fortsat fra side 10) gen den 15. Om aftenen vil der være velkomst i Enghavehuset hvortil alle klubbens medlemmer vil blive indbudt.. Om lørdagen vil der være forskellige tiltag og om aftenen skal vore gæster til spisning i hjemmene. Om søndagen er der gudstjeneste og en lille frokost i forbindelse hermed. Om aftenen vil vi så afholde den obligatoriske festaften et eller andet intimt sted. Mandag er afrejsedag for vore gæster. Endnu ved vi ikke, hvor mange nordmænd der kommer, men vi ved, at hjertelig velkommen til. World Outlook udvalget er meget langt fremme i planlægningen af, hvad der skal ske under besøget. Foromtaler af kvartalets arrangementer v./ Børge Madsen Lørdag 12. april Distriktskonference på KFUM Soldaterhjem og distriktsfest i Aktivitetscentret, Odgaardsvej 15 Skive. Der er fra Skive Y s Men s Club lagt op til en god dag, gudstjenesten er i Vor Frue Kirke, v/ præst Aksel Poulsen. Aftenens festtaler er biskop Karsten Nissen. Lad os støtte op om et godt arrangementet. man ihærdigt arbejder med planerne for turen til Silkeborg, der for nordmændene også vil indeholde - måske - en tur til Bornholm. Vi er spændte på, hvor mange der kommer, men det er altid en oplevelse at have vore venner fra Olav Kyrre på besøg, og vi glæder os rigtig meget til samværet og til at få udbygget de personlige kontakter til medlemmerne i klubben i Bergen. Vi vil gerne byde alle i Olav Kyrre 28. april klubbens fødselsdagsfest. Som vi markerer med årets uddeling af overskuddet fra klubbens aktiviteter. Aftenens taler bliver Jens Møller Pedersen, der er konsulent ved Sudanmissionens genbrug, Han vil fortælle om det frivillige arbejdes betydning ude og hjemme, samt Remi-projektet. 9. juni Sommerafslutning. Noget for de pilfingrede og nysgerrige, vi skal nemlig på Tangeværket, og vi regner med at vi kan få råd til en rundvisning på værket og et traktement i cafeteriet. Vi kører derud i egne biler, nærmere indbydelse senere. Side 11

12 Lørdag d. 12. april Distriktskonference i Skive, nærmere program senere. Foromtale side 11 Mandag d. 14. april - kl. 18:00 Klubmøde Mandag d. 28. april - kl. 18:30 Fællesmøde: Klubbens fødselsdag med årets uddeling. Taler: Jens Møller Pedersen, Sudanmissionen. emne: Det frivillige arbejde og dets betydning ude og hjemme samt Rimiprojektet. Foromtale side 11 Mandag d. 26. maj - kl. 18:00-21:00 Klubmøde Generalforsamling Mandag d. 9. juni Sommerafslutning Indbydelse/program senere Foromtale side 11 Fødselsdage Søren Arnbjerg-Nielsen..04. apr. Karen Madsen apr. Christian Jensen apr. Egon Rod apr. Børge Madsen apr. Else Mortensen apr. Peter Juul Balle apr. Britta Klausen maj Emma Jørgensen maj Anders Nørgaard maj Kirsten Rinder Jensen maj Ole Rømer maj H. Viller Hansen maj Rita Seiersbøl Hansen maj Elisabeth Brill maj Ulla Knudsen maj Inge Braüner jun. Kurt Poulsen jun. Malthe Knudsen jun. Henry Noer jun juni Besøg fra Olav Kyrre, Norge Program senere. Side 12

Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led!

Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led! Y s Men, Region Danmark DG 2013-14 Distrikt Vest Søren Spangsberg Bro, Mejsevej 8, 6900 Skjern Tlf. 9735 0625 / mbl. 6167 1625 E-mail: sp-bro@skjern-net.dk Klubrapport fra Ansager Y`s Men`s Klub, 2013

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. I dette nummer: Marts 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention 2009 6 Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe 2009 11 Vigtig information 12

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 120 Marts 2010. 31. Årgang. Prinsen på besøg hos Inner Wheel

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 120 Marts 2010. 31. Årgang. Prinsen på besøg hos Inner Wheel INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 120 Marts 2010 31. Årgang Prinsen på besøg hos Inner Wheel 2 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 40 års jubilæum i Virum Inner Wheel... 13 Aabenraa IW sælger

Læs mere

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET Januar juni 2011 52 52 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Det kan godt være lidt vanskeligt at sætte fingeren på, hvad der egentlig er sket af forandringer

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 123 Dec. 2010. 32. Årgang. Nordisk Rally i Tampera Finland

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 123 Dec. 2010. 32. Årgang. Nordisk Rally i Tampera Finland INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 123 Dec. 2010 32. Årgang Nordisk Rally i Tampera Finland 2 3 Indhold Redaktøren skriver Nordisk Rally...6 DISO erne skriver...7-12 København IW fejrer 60 år fødselsdag...

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 129 Juni 2012 INNER WHEEL 33. Årgang Den danske delegation til Convention april 2012 2 3 Indhold Stafetten...6 Rågeleje...14 Golfturneringer...17-19 Beretning fra D46 - Convention...20

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

nyheds brev Det er frivillige ildsjæle Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Frivillige i genbrugsarbejdet

nyheds brev Det er frivillige ildsjæle Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Frivillige i genbrugsarbejdet Genbrugs November 2010 nyheds brev Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Foto af frivillige på Danmissions repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand i august 2010. Det er frivillige ildsjæle Et nyt projekt

Læs mere

Udarbejdet af jubilæumsudvalget.

Udarbejdet af jubilæumsudvalget. Udarbejdet af jubilæumsudvalget. 40 års jubilæum i Hardernes Y s Men s Club At holde jubilæum kan opleves som at stå ved en milepæl, og det kan give anledning til at se tilbage mod de mål, man har nået

Læs mere

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6-2014

NYHEDSBREV NR. 6-2014 NYHEDSBREV NR. 6-2014 Ikke alle modtager IWI Vi har de sidste par gange haft ca. 20 til 30 medlemmer, som ikke fik deres IWI, da e-mail adressen enten er forkert eller også fordi indbakken er overfyldt.

Læs mere

NYT DG s NYHEDSBREV 106B

NYT DG s NYHEDSBREV 106B Billeder der kan bruges til DG s klumme: DISTRIKT 106B NYT DG s NYHEDSBREV 106B NR. 9 - Marts 2013 - Lionsåret 2012-2013 DG s klumme Så har vi taget hul på kalenderårets første forårsmåned. Marts er kommet,

Læs mere

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 5 Fællesskab Forsmag på jubilæet Jubilæumsudvalgets formand, Trine Engbo Sørensen, indvier os i sine drømme om en fejring i 2014,

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

ÅRGANG 58. NR. 1. 2014. Vandring i Ånden Trofasthed

ÅRGANG 58. NR. 1. 2014. Vandring i Ånden Trofasthed ÅRGANG 58. NR. 1. 2014 Vandring i Ånden Trofasthed Stor er din trofasthed, Herre og Fader. Skiftende skygger når aldrig din sti. Du er den samme, din miskundhed evig. Den, som du er, så vil altid du bli.

Læs mere

Aabybro Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND

Aabybro Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND Aabybro Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND MOTTO: VI VEDKENDER OS DEN PLIGT, SOM FØLGER MED ENHVER RET - http://www.1208.ylokal.dk/ Vi gjorde os umage i at lave indbydelsen. Vi samlede billeder fra vores

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever. 6... Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse,

Læs mere

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Hvor er Jesus henne? Værdidebat i MBU Udvikling og samarbejde i DDM Jubilæumsår for Thailand Voluntører til Ghana Vagtskifte

Læs mere