Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. International Kirkedag i Tvilum klosterkirke nord for Svostrup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. International Kirkedag i Tvilum klosterkirke nord for Svostrup."

Transkript

1 International Kirkedag i Tvilum klosterkirke nord for Svostrup. Tvilum Kirke stammer fra et Augustiner munkekloster, som blev grundlagt i Ribebispen Gunner, der ifølge bispetavlen i Ribe Domkirke var biskop fra , gav en del af sine besiddelser til Augustinerorden til opførelse af klosteret. Ligeledes donerede Århusbispen indtægterne fra Gjern og Ladegård kirker, der skulle gå til Klosterets underhold. Klosteret har oprindeligt været et fire fløjet anlæg, hvoraf kirken udgjorde nordfløjen, østfløjen var dormitoriet (sovesal) og kapittelsal, sydfløjen køkken og spisesal for munkene i østenden, vestenden har så været spisesal for det arbejdende folk. Vestfløjen har nok været depot, hospital m.m. (http://www.tvilum-kirke.dk/). Side 1 Nr. 2. April Årgang.

2 Redaktionen: er et klubblad for Y s Men s Club. Hovedformålet er, at informere klubmedlemmerne om klubbens aktiviteter og Y s Men s bevægelsens virke i. Redaktionsudvalget består af: Hans Jørgen Brill Ejler Nørhede (forsendelse) Verner Kudsk (korrektur) Mogens Holm (korrektur) Jørgen Lynge (planlægning) Per Fregerslev (redaktør) udsendes hvert kvartal. Stof til næste nummer bedes afleveret til redaktionen senest: Næste nr. udkommer: Redaktionen tager forbehold mod at afkorte eller udsætte artikler. Foto: Søren Nedergaard m.fl. Oplag: Trykt i 68 eksemplarer. Præsidentens hjørne: v/ Arne Bräuner I skrivende stund burde sneen ligge meterhøjt, sådan var det i min barndom, eller måske er det erindringsforskydninger. Forårets bebudere har for længst stukket hovedet frem og fortalt os, at foråret er nær. Det fortæller os igen, at Side 2 klubåret er fremskreden. Vi kan igen fejre klubbens fødselsdag. For andet år i træk nærmere den 28. april inviterer vi atter til fest. Det bliver en festaften, hvor vi, takket være vore gode aktiviteter, kan donere et betragteligt beløb til Bladet forskellige findes på Websiden: formål. Aktiviteterne er kun mulige, fordi der er mange medlemmer, ledsagere og andre frivillige, der yder en meget stor indsats, og det er til efterfølgende glæde og gavn for mange, lokalt, nationalt og globalt. Men for at vi fortsat kan klare vore aktiviteter, kræver det noget af os alle, hver på sin måde. Ekstension! Hvorfor skal vi fortsat snakke om det? Er det ikke de andres problem eller ansvar? Det går vel i min tid. Men nej, det er og bliver en fælles opgave, vi skal skaffe nye medlemmer. Lad os sammen sætte os det mål - vi skal være flere. Vi har i hele klubåret undersøgt, hvilke muligheder, der kunne være for at overtage Enghavehuset sammen med KFUM / KFUK. Når bladet udkommer, håber jeg der er fundet en løsning til gavn for mange. Nærmere herom senere. Klubben havde på et tidspunkt 3 broderklubber, men tilbage er nu Olav Kyrre. Der er åbnet mulighed for, at World Outlook udvalget undersøger, hvilke muligheder der er for (Fortsættes på side 3)

3 (Fortsat fra side 2) en ny broderklub. Mine ønsker på kort sigt. YMC skal have sin hjemmeside. Der er efterlyst personer, der er villige til at gå ind i dette arbejde. Det er ikke bare under opstart, der skal bruges kræfter, men også vedligeholdelse af hjemmesiden. Det er ikke, fordi der allerede er 49 andre klubber, der har det, men fordi tiden er til det nu. Jeg ser for mig en hjemmeside, hvor vi kan fortælle, hvem vi er, hvad vi står for, og hvor vi samtidig og måske lige så vigtigt kan udbrede kendskabet til vore aktiviteter. Her tænker jeg især på genbrugsbutikken og genbrugscentret blandt andet med fotos. Ønsker for fremtiden: Vi bør vælge vicepræsidenten et år tidligere end det sker nu. Det vil sikre, at vicepræsidenten får 2 år i programudvalget. Første år som næstformand og andet år som formand. Ligeledes ville det også være en god ide at omlægge programudvalgets arbejde således, at det program, der løber i det år hvor man er præsident, har man også været med til at tilrettelægge. En aktivitet kunne, takket være fremsynede Y s Men, fejre 15 års fødselsdag den 13. februar. Dagen blev markeret i butikken lørdag den 16. februar med kaffe til alle kunder og andre fremmødte. Til klubben og alle medarbejdere, TILLYKKE til Borgergades Gen- brugsbutik. Præsident Side 3 Arne Braüner YEEP v./ Søren Arnbjerg YEEP er et udvekslingsprogram for børn (i alderen år ca.) af Y s men; det har fungeret i mange år, men er sygnet noget hen i de senere år på grund af klubmedlemmernes (og dermed også deres børns) alder. Derfor er programmet udvidet til også at omfatte børnebørn. YEEP er programmet, der tilbyder et års skolegang i et andet land, hvor værtsfamilien (eller familierne) er tilknyttet Y s mens bevægelsen, hvilket giver en vis garanti for opholdets kvalitet og for bevægelsens nytte af det. Da der har været en del problemer for nogle at bruge et helt år til gennemførelsen af projektet, har man gjort det muligt at gøre opholdene kortere, to, tre eller seks måneder. Det kaldes STEP - programmet. Jørgen Berggren Nielsen, tjenesteleder for YEEP i vor region, og medlem af Frederikssunds Y s (Fortsættes på side 4)

4 Mens Club udtaler i dag, at der ikke er danske unge af sted under programmerne i øjeblikket. Kun en japaner eller koreaner er på vej til at besøge danske Y s mens hjem i to uger i nytåret 2008 vel med ophold i flere andre lande før eller efter besøget her. Man kan på internettet under søgeordene `ysmen` og `YEEP` få flere oplysninger og downloade ansøgningsskemaer. Hvis der skulle komme nogle af sted fra vor klub, bør vi som hjemklub støtte rejsen økonomisk. På YEEP - udvalgets vegne Søren A. Nye udvalg!! v./ Vagn Lihn Kristensen Nu nærmer tiden sig, hvor klubbens vicepræsident får en stor og vanskelig opgave, han skal nemlig vælge personer til de kommende udvalg. Vi ved, at alle straks med spænding slår op i det nye program ved sommerafslutningen for at se, om det nu er et godt valg for mig som vicepræsidenten har truffet. En af de største sociale opgaver for en Y s Men s klub er, at medlemmerne har det godt, og får noget udbytterigt med hjem fra såvel klubmøderne som fra fællesmø- derne. Men det sociale kan måske godt være svært at finde ved de store møder i en stor klub som Alders- lyst. Side 4 Det er ved de mindre og hyggelige udvalgsmøder, hvor man får en kort andagt, synger et par sange, og under kaffen får svar på et utal af spørgsmål. I øvrigt er mange personlige venskaber opstået ved netop disse udvalgsmøder. Derfor er en af Y s Men s grundpiller, at man grundig lærer de enkelte medlemmer at kende, som ofte sker i udvalgene. Derfor er det meget vigtigt, at alle er med i den turnus ordning, hvor man kommer rundt i de enkelte hjem og besøger hinanden. For tiden er der vistnok 12 hjem, Birthe og jeg endnu aldrig har besøgt. For snart mange år siden kunne man ikke selv ønske, hvilket udvalg man kom i, men alle var glade for det udvalg, som vicepræsidenten fandt frem til, at det nu var ens tur til at være netop i dette udvalg. Naturligvis blev der taget hensyn til, om man var på arbejdsmarkedet eller på anden måde kunne have svært ved at være i et fysisk krævende udvalg. En ny epoke oprandt. Nu blev det gradvis sådan, at man selv kunne krydse af på et skema, hvilke udvalg man ønskede at komme i, og uden tvivl har flere vicepræsidenter i en

5 (Fortsat fra side 4) sen nattetime siddet og rykket sig i håret, for at alle kunne få bare lidt af sine ønsker opfyldt. Ofte var det sådan at de gode og spændende udvalg ønskede alle at blive valgt i. Men hvad er nu de gode udvalg for nogle? Jeg ved det ikke, engang troede jeg at frimærkeudvalget kun var for gamle Y s Men, men det er ikke rigtig. Det er de enkelte medlemmer, der gør et udvalg til et godt udvalg. Derfor er det naturligt, at alle prøver de forskellige udvalg, lige fra Program- og Festudvalget til Word Outlook udvalg. Det må vel også være sådan at opgaven i klubben, som f. eks. kontaktperson til vore Børneklubber, brevskrivning til vore venskabsklubber m.m. går på omgang. Derved får alle et godt kendskab og en større interesse for Y s Men s bevægelsens arbejde, som kan komme alle til gode. Jeg ved godt, at ingen Y s Men vil være bekendt at sidde i et udvalg ret mange år og derved forhindre, at en anden ikke kan lære dette udvalg at kende. Det er ikke blot valg til udvalgene, men også andre små og store opgaver, der sagtens kunne fordeles noget bedre. Her tænker jeg på indledninger, 3. minutter og afslutninger. Hvor ofte bliver der ikke sagt, Det her må vi alle sammen Side 5 stå sammen om. Bare nu vores vicepræsident ville tage skeen i den anden hånd og sige, nu må det igen til at gå efter tur. Verdenskonventet i Singapore 1994 v./ Tove og Chr. Jørgensen I forbindelse med det forestående verdenskonvent i Herning er vi blevet opfodret til at skrive om et Verdenskonvent, vi har deltaget i. Tove og jeg deltog i vort første verdenskonvent i Singapore i 1994, hvor også Gurli og Verner Kudsk var med. Det var vores første stor rejse udenfor Europa og Middelhavslandene. Det blev en fantastik oplevelse, som vi aldrig vil glemme. Forud for konventet var der arrangeret en rundrejse i Thailand, hvor vi oplevede en hel anderledes natur, levevis, religion m.m. end vi er vant til på vore breddegrader. Det er nu ikke Thailand, det drejer sig om i denne omgang, men det var en fantastisk oplevelse at nyde denne rejse sammen med 30 andre y s men fra Danmark. Den 19. juli fløj vi videre til Singapore, hvor vi blev indlogeret på Orchard Hotel og var efterfølgende på sightseeing i byen, som overalt er betagende smuk og meget ren. (Fortsættes på side 6)

6 (Fortsat fra side 5) Verdenskonventet startede den 20. juli 1994 på Orchard Hotel, der har 680 værelser samt mange store mødelokaler mv. Nogle af de første vi mødte på hotellet udover vores rejseselskab, var Chr. Bach Iversen fra Aars og Knud Erik Lykke fra Skive. både nogle danskere, men også andre nationaliteter. Derefter var der underholdning og aftenen slut- tede med andagt kl Om eftermiddagen var der åbningsceremoni. Det var utroligt festligt og højtideligt at se ca. 60 nationalflag bliver båret ind på scenen, ledsaget af musik og præsentation af de enkelte lande. Der deltog ca mennesker, hvoraf en del især fra Afrika, Latinamerika og Sydamerika kom i nationaldragter eller anden farvestrålende påklædning. Derefter var der tale af en minister fra Singapore samt mange andre (noget lignende som ved en dansk Regionskonference). Kl startede aftenfesten med en kort indledning og en typisk kinesisk middag med mange retter. Vi sad ved runde borde og prøvede at sætte os sammen med Den 21. juli var der morgenandagt kl. 8,30 i et mindre lokale, der kun kunne rumme ca mennesker. Folk stod op langs siderne og udenfor på gangene var der mange, som ikke kunne komme ind. Der blev klaget over forholdene og de næste dage blev morgenandagten holdt i det store mødelokale, hvor der var plads til alle.. Arrangørerne havde ikke regnet med at så mange ønskede at deltage i andagten!!! Den internationale generalsekretær Ingvar Wallin kom med en længere rapport om Y s-mens- bevægelsens virke mv. Herefter var der frokost med efterfølgende tale af generalsekretæren for KFUM i Asien. Om aftenen var der middag, mange talere og underholdning. Den 22. juli morgenandagt, tale af IPE Chr. Friis, USA (hvis bedsteforældre vist nok stammer fra Sil- (Fortsættes på side 7) Side 6

7 (Fortsat fra side 6) keborgegnen). Derefter indlæg fra Youth Convention og fra Y s Menette. Efterfølgende var der debatter på areaplan om TOT, Brother Clubs, Endowment Fund m.m.. Jeg deltog ikke i eftermiddagens møder, men valgte at besøge Nordeas Filial på 24. etage nede ved havnen. Der var en hel fantastisk udsigt til hele havneområdet og byen. Ved gallamiddagen om aftenen, hvor alle var klædt i deres fineste dress, blev der serveret en meget flot menu, som bl.a. bestod af oksekød og kartofler, noget der virkelig passer til danske maver. Der var masser af underholdning, dans og aftenen sluttede med andagt. Den 23. juli var der som sædvanligt morgenandagt og til sidst en meget højtidelig afslutningsceremoni. Der var tid til at sige farvel til bl.a. Hoon og Paik, som vi kendte fra deres besøg i vores klub i Der skulle også siges farvel til G. Hueting og C. Martin fra vores broderklub på New Zealand. Vi var nu parate til at rejse hjem efter at have oplevet en eventyrlig rundrejse i Thailand og et meget spændende verdenskonvent i Singapore. Det gav os virkelig lyst - ja så meget lyst - at vi deltog i de 4 følgende verdenskonventer. Oplevelser fra konventrejsen til Australien 2002 med start i Kastrup Lufthavn. v./ Arne Braüner Vore medrejsende de næste 3 uger mødtes vi med i Kastrup Lufthavn. Holdet bestod af 35 andre Y s Men fra stort set hele Danmark, men alligevel kendte ansigter. Alle rejste vi med verdenskonventet som mål og at det skulle blive en rejse med mange gode minder at se tilbage på. Efter et kort ophold på Bali fortsatte vi turen til et land, der er så stort, at det næsten er ufatteligt. Første mål var Darwin, Australiens største og nordligste by. Vi landede i 33 gr. varme. Turen fortsatte til Brisbane og Melbourne - her med frostgader om natten. Herfra rejste vi videre til Canberra og dernæst til målet, verdenskonventet i Sydney. Sydney er en by, vi ofte har set i fjernsy- (Fortsættes på side 8) Side 7

8 (Fortsat fra side 7) net. Byen, der er kendt for operahuset og broen over havnen, hvorfra vi mange gange har set fyrværkeri nytårsaften. Det er bygningsværker, vi har set utallige gange, men nu var vi der, en meget stor oplevelse. Af disse store bygningsværker er operahuset dog den største. Jørgen Utzon fra lille ter fra de lande, hvor der er klubber, nationernes flag ind. For Danmarks vedkommende er det Regionslederen, der bærer dannebrog - et øjeblik der for altid vil være et minde. Generalsekretærer fortæller om flag, hvem der bærer og Bladet hvor findes mange på Websiden: klubber og medlemmer flagbæreren repræsenterer. Danmark havde givet dem en betydningsfuld gave, de vidste det bare ikke fra starten. Først senere blev de klar over, hvad operahuset havde af betydning for byen. Selve konventets åbning er en oplevelse, som er svær at beskrive. Y s Men fra hele verden uanset forskelle mødes om det samme. Ved åbningen bærer repræsentan- Efter indmarchen sker lederskiftet og overdragelsen til tiltrædende international præsident. Normalt er der 3 festaftener i forbindelse med konventet. Alle deltagerne bliver her blandet og man sidder ved forskellige borde hver aften. I Australien bidrog alle danskerne til underholdningen. Et kor på ca. 80 deltagere sang et par af vore kære sange og til stort bifald fra deltagerne. At deltage i et verdenskonvent er en stor oplevelse. Y s Men s bevægelsen er et verdensomspændende kammeratskab af enhver tro, og som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed (Fortsættes på side 9) Side 8

9 (Fortsat fra side 8) på basis af Jesu Kristi lære. Vi er forskellige, men målet er det samme. Sidste gang verdenskonventet blev afholdt i Danmark var i 1986 og nu igen 22 år senere. Min opfordring må være, at alle, der har mulighed for at komme til Herning, bør give sig selv den oplevelse. I Herning kan man selvfølgelig deltage i hele konventet, men der er også mulighed for at deltage enkeltdage og til overkommelige priser. Deltager man på enkeltdage er åbnings- og afslutningsdagene gode. Afslutningsdagen kan samtidig kombineres med deltagelse i Region Danmarks regionskonference som ligger i forlængelse af verdenskonventet. Rejsen til Australien blev en oplevelse for livet. der gik til gadebørnsprojektet "Leve Børnene", der er den danske gren af Viva Network, et globalt netværk for kirkeligt arbejde blandt nødstedte børn - specielt gadebørn. Det består af organisationer og enkeltpersoner, som hjælper børnene findes på Websiden: til en opvækst i gode Bladet og trygge forhold i lokale områder. Patrick McDonald med sønnen Benjamin på armen fik overrakt pengegaven af Henning Kirkfeldt, der er past præsident i Silkeborg Y's Men s klub. Ved siden af ham er Peter Gamst, præsident i Balle Y's Men s klub, og Arne Bräuner, der er præsident i Y's Men s Klub. Pengegave hjælper gadebørn til bedre liv v./ Kenneth Husum I begyndelsen af september havde Y's Mens klubberne i Silkeborg arrangeret et sponsorcykelløb, hvor 52 frivillige trampede i pedalerne til fordel for en god sag. Overskuddet fra cykelløbet var en del af pengegaven på kr., Begyndte i 1994 Viva Network blev oprettet i 1994 af Patrick McDonald, som er 32 år, født og opvokset i Silkeborg. Han har arbejdet med gadebørn i Bolivia og brugt mange år på at opbygge kontakter internationalt. Patrick er international leder af Viva Network, som er anerkendt af mange hjælpeorganisationer bl.a. af FN. Han er flere gange forsøgt head- (Fortsættes på side 10) Side 9

10 (Fortsat fra side 9) huntet af andre store organisationer på grund af sine evner som strategiudvikler og igangsætter. Kan gøre en forskel Selv beskedne beløb kan betyde en enorm forskel for de børn, som han arbejder på at hjælpe. Selv om vi ikke kan standse alle ulykker i verden, kan vi med vores rigdom gøre en forskel på liv og død for nogle af de mange millioner gadebørn, der er verden over. 50 kroner er for eksempel nok til, at organisationen kan give et gadebarn en juleaften, og det kan blive begyndelsen til, at de kommer ud af fattigdommen, forklarer han. Patrick McDonald oplevede som barn, at hans familie blev opløst som følge af en tragisk trafikulykke. I sin søgen efter mening kom Patrick McDonald havde sønnen Benjamin med, da han deltog i gudstjenesten i Arena Centret, hvor Y's Men s klubberne delte penge ud til et projekt for gadebørn. Patrick McDonald, der stammer fra Silkeborg, har arbejdet med at hjælpe gadebørn siden han var 19 år. Side 10 han vidt omkring, blandt andet overvejede han at blive medlem af IRA på grund af sine irske aner, men fandt til sidst trøst og tryghed i kristendommens budskab om Gud som de faderløses fader. Efter som 19-årig selv at have set Bladet gadebørns findes på Websiden: kummerlige vilkår på en rejse til Colombia, gik det op for ham, at det, der var brug for, var et organiseret netværk mellem de lokale kirkers velmenende, men ineffektive gadebørnsarbejde. 50 medarbejdere Det blev til Viva Network, der fra at have været et idealistisk amatørforetagende har ændret karakter til en professionel institution med 50 fuldtidsansatte og mange frivillige. Den store succes skyldes, at de i stedet for at gå ud og skabe nye institutioner, effektiviserer de lokale kirkers allerede eksisterende børnehjælpsarbejde. Essensen i arbejdet er at ændre verden ved at mobilisere den lokale kirke, som allerede findes overalt i verden. Nu er det ganske vist! Besøg fra Olav Kyrre, Bergen v./ Lauge Feldbak / Anders Nørgaard Nu er det ganske vist, til sommer får vi besøg fra vores venskabsklub Olav Kyrre fra Bergen i Norge nemlig i dagene 15. / 17. juni Vi forventer at Nordmændene ankommer sidst på eftermiddagen om freda-

11 (Fortsat fra side 10) gen den 15. Om aftenen vil der være velkomst i Enghavehuset hvortil alle klubbens medlemmer vil blive indbudt.. Om lørdagen vil der være forskellige tiltag og om aftenen skal vore gæster til spisning i hjemmene. Om søndagen er der gudstjeneste og en lille frokost i forbindelse hermed. Om aftenen vil vi så afholde den obligatoriske festaften et eller andet intimt sted. Mandag er afrejsedag for vore gæster. Endnu ved vi ikke, hvor mange nordmænd der kommer, men vi ved, at hjertelig velkommen til. World Outlook udvalget er meget langt fremme i planlægningen af, hvad der skal ske under besøget. Foromtaler af kvartalets arrangementer v./ Børge Madsen Lørdag 12. april Distriktskonference på KFUM Soldaterhjem og distriktsfest i Aktivitetscentret, Odgaardsvej 15 Skive. Der er fra Skive Y s Men s Club lagt op til en god dag, gudstjenesten er i Vor Frue Kirke, v/ præst Aksel Poulsen. Aftenens festtaler er biskop Karsten Nissen. Lad os støtte op om et godt arrangementet. man ihærdigt arbejder med planerne for turen til Silkeborg, der for nordmændene også vil indeholde - måske - en tur til Bornholm. Vi er spændte på, hvor mange der kommer, men det er altid en oplevelse at have vore venner fra Olav Kyrre på besøg, og vi glæder os rigtig meget til samværet og til at få udbygget de personlige kontakter til medlemmerne i klubben i Bergen. Vi vil gerne byde alle i Olav Kyrre 28. april klubbens fødselsdagsfest. Som vi markerer med årets uddeling af overskuddet fra klubbens aktiviteter. Aftenens taler bliver Jens Møller Pedersen, der er konsulent ved Sudanmissionens genbrug, Han vil fortælle om det frivillige arbejdes betydning ude og hjemme, samt Remi-projektet. 9. juni Sommerafslutning. Noget for de pilfingrede og nysgerrige, vi skal nemlig på Tangeværket, og vi regner med at vi kan få råd til en rundvisning på værket og et traktement i cafeteriet. Vi kører derud i egne biler, nærmere indbydelse senere. Side 11

12 Lørdag d. 12. april Distriktskonference i Skive, nærmere program senere. Foromtale side 11 Mandag d. 14. april - kl. 18:00 Klubmøde Mandag d. 28. april - kl. 18:30 Fællesmøde: Klubbens fødselsdag med årets uddeling. Taler: Jens Møller Pedersen, Sudanmissionen. emne: Det frivillige arbejde og dets betydning ude og hjemme samt Rimiprojektet. Foromtale side 11 Mandag d. 26. maj - kl. 18:00-21:00 Klubmøde Generalforsamling Mandag d. 9. juni Sommerafslutning Indbydelse/program senere Foromtale side 11 Fødselsdage Søren Arnbjerg-Nielsen..04. apr. Karen Madsen apr. Christian Jensen apr. Egon Rod apr. Børge Madsen apr. Else Mortensen apr. Peter Juul Balle apr. Britta Klausen maj Emma Jørgensen maj Anders Nørgaard maj Kirsten Rinder Jensen maj Ole Rømer maj H. Viller Hansen maj Rita Seiersbøl Hansen maj Elisabeth Brill maj Ulla Knudsen maj Inge Braüner jun. Kurt Poulsen jun. Malthe Knudsen jun. Henry Noer jun juni Besøg fra Olav Kyrre, Norge Program senere. Side 12

Web - kopi af klubblad. Alderslyst. Y s Men s Nyt. Bjerringbro Kirke Taget i marts 2003 Foto: Peter Kannegaard. Nr. 2. April 2004. 8. Årgang.

Web - kopi af klubblad. Alderslyst. Y s Men s Nyt. Bjerringbro Kirke Taget i marts 2003 Foto: Peter Kannegaard. Nr. 2. April 2004. 8. Årgang. Alderslyst Y s Men s Nyt Bjerringbro Kirke Taget i marts 2003 Foto: Peter Kannegaard Nr. 2. April 2004. 8. Årgang. Side 1 Redaktionen: Alderslyst Y s Men s Nyt er et klubblad for Alderslyst Y s Men s Club.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

" Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER

 Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER Mere om Y s Men... VÆRDIER I Y s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Web - kopi af klubblad. Alderslyst. Y s Men s Nyt. Linå Kirke Taget i juni 1994 Foto: Leif Høgh. Nr. 1. januar 2004. 8. Årgang.

Web - kopi af klubblad. Alderslyst. Y s Men s Nyt. Linå Kirke Taget i juni 1994 Foto: Leif Høgh. Nr. 1. januar 2004. 8. Årgang. Y s Men s Nyt Linå Kirke Taget i juni 1994 Foto: Leif Høgh Nr. 1. januar 2004. 8. Årgang. Side 1 Redaktionen: Y s Men s Nyt er et klubblad for Y s Men s Club. Hovedformålet er, at informere klubmedlemmerne

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. Ny Silkeborg kommunes pejlemærker: Kendte punkter i Ny Silkeborg Kommune

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. Ny Silkeborg kommunes pejlemærker: Kendte punkter i Ny Silkeborg Kommune Alderslyst Y s Men s Nyt Bladet findes på Websiden: http://y-men.fregerslev.dk/images/y-www.pdf Ny Silkeborg kommunes pejlemærker: Kendte punkter i Ny Silkeborg Kommune Tvilum kirke er grundigt beskrevet.

Læs mere

Alderslyst. Y s Men s Nyt. Cykelsponsorløbet 2008: For deltagere i alle aldre og med alle arter af køretøjer. Nr. 4. Oktober 2008. 12. Årgang.

Alderslyst. Y s Men s Nyt. Cykelsponsorløbet 2008: For deltagere i alle aldre og med alle arter af køretøjer. Nr. 4. Oktober 2008. 12. Årgang. Web - kopi af klubblad Alderslyst Y s Men s Nyt Bladet findes på Websiden: http://y-men.fregerslev.dk/ Cykelsponsorløbet 2008: For deltagere i alle aldre og med alle arter af køretøjer. Nr. 4. Oktober

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Alderslyst. Y s Men s Nyt. Sorte skyer trak op over Genbrugs - aktiviteterne med 2 ekspropriationer.

Alderslyst. Y s Men s Nyt. Sorte skyer trak op over Genbrugs - aktiviteterne med 2 ekspropriationer. Alderslyst Y s Men s Nyt Sorte skyer trak op over Genbrugs - aktiviteterne med 2 ekspropriationer... indtil vi fandt et blivende sted: A.C. Illumsvej 3 Nr. 2 April 2013. 17. Årgang. Redaktionen: Redaktion:

Læs mere

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. Nr. 2. April 2007. 11. Årgang. Side 1

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. Nr. 2. April 2007. 11. Årgang. Side 1 Alderslyst Y s Men s Nyt Bladet findes på Websiden: http://y-men.fregerslev.dk International kirkedag i Hinge Kirke, der er en af de ældste teglstenskirker i Danmark. Den er bygget i midten af 1200-tallet.

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

Nr. 4. Oktober 2014. 18. Årgang.

Nr. 4. Oktober 2014. 18. Årgang. Alderslyst Y s Men's Nyt Klubbens nye præsidium, der tiltrådte ved sommerafslutningen på KFUM soldaterhjem ved flyvestation Karup, er her fra venstre: Vicepræsident Arne Braüner, Sekretær Børge Madsen,

Læs mere

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. 25 ørens endeligt. 25 ørens opblomstring! v./ Per Fregerslev. Den sidste type 25-øre blev udsendt

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. 25 ørens endeligt. 25 ørens opblomstring! v./ Per Fregerslev. Den sidste type 25-øre blev udsendt Y s Men s Nyt Bladet findes på Websiden: http://y-men.fregerslev.dk/ 25 ørens endeligt v./ Per Fregerslev Lige siden skillingen blev afskaffet i Christian 9. regeringstid har 25 øren været i cirkulation.

Læs mere

Alderslyst. Y s Men s Nyt

Alderslyst. Y s Men s Nyt Alderslyst Y s Men s Nyt MAF Danmark har siden 2009 "solgt" dunke med flybrændstof for at gøre det tydeligt, hvad MAF har behov for. Hvis man "køber" et jerrycan-gavekort af MAF, så er beløbet øremærket

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 22. september nummer:3 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Web - kopi af klubblad. Alderslyst. Y s Men s Nyt. Mariehøj Kirke Taget i marts 2003 Foto: Peter Kannegaard. Nr. 1. 2006. 10. Årgang.

Web - kopi af klubblad. Alderslyst. Y s Men s Nyt. Mariehøj Kirke Taget i marts 2003 Foto: Peter Kannegaard. Nr. 1. 2006. 10. Årgang. Alderslyst Y s Men s Nyt Mariehøj Kirke Taget i marts 2003 Foto: Peter Kannegaard Nr. 1. 2006. 10. Årgang. Side 1 Redaktionen: Alderslyst Y s Men s Nyt er et klubblad for Alderslyst Y s Men s Club. Hovedformålet

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

SUNDS Y s MENETTE CLUB

SUNDS Y s MENETTE CLUB INFORMATIONER OM SUNDS Y s MENETTE CLUB 1 SUNDS Y S MENETTE CLUB. En Y s Menette klub er en del af en international organisation, som engagerer sig gennem tjeneste i kristne og sociale aktiviteter: lokalt,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Alderslyst. Y s Men s Nyt

Alderslyst. Y s Men s Nyt Alderslyst Y s Men s Nyt Da den nuværende kirke ved Brandegård blev bygget i 1900, måtte man først nedbryde resterne af den gamle kirke fra 1200 - tallet, som lå på samme sted. Der var dog kun dele af

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. Ny Silkeborg kommunes pejlemærker: Silkeborg Bad. Gjessøvej 40 Silkeborg.

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. Ny Silkeborg kommunes pejlemærker: Silkeborg Bad. Gjessøvej 40 Silkeborg. Alderslyst Y s Men s Nyt Bladet findes på Websiden: http://y-men.fregerslev.dk Ny Silkeborg kommunes pejlemærker: Silkeborg Bad. Gjessøvej 40 Silkeborg. Oprindeligt bygget som kuranstalt, men fungerer

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget Referat fra Programudvalgsmøde nr. 1-2012-2013 Dato: Mandag, den 27. august 2012 kl. 19.00 Sted: Hos og Hans Erik, Kragelund Tværvej 5 Deltagere: Afbud: Dagsorden: Birgit og Einar Fajstrup Inga og Sven

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Alderslyst Y s Men s Nyt

Alderslyst Y s Men s Nyt Alderslyst Y s Men s Nyt Nr. 3. Juli 2012. 16. Årgang. Redaktionen: Redaktion: Alderslyst Y s Men s Nyt er et klubblad for Alderslyst Y s Men s Club. Hovedformålet er, at informere klubmedlemmerne om klubbens

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Lidt for lattermusklerne:

Lidt for lattermusklerne: Lidt for lattermusklerne: Hvad får man, hvis man kaster en viagre pille op i luften? - Stiv kuling! Hvorfor giver man altid tropiske orkaner pigenavne? Fordi de er vilde og våde når de kommer, og når de

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring (Vedtaget den 6. juni 2016) Side 1 Vedtægter 1 Præsidiets opgaver Præsidenten har den overordnede ledelse af klubbens arbejde holder kontakt med udvalgsformændene

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål Side 1 af 6 Love For Aaskov Y s Men s Club Navn 1 Klubbens navn er Aaskov Y s Men s Club anerkendt (chartret) under The International Association of Y s Men s Clubs, den 24. marts 1979. Klubbens medlemmer

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DEN 2008. KNU Januar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Januar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Januar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306 Side 1 Henning Christensen Arny Juul Munch Jytte Normann Andersen 8. Januar 13. Januar 18. Januar Redaktionen

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Alderslyst. Y s Men s Nyt. Gjern Kirke August 2001 Foto: Tove Krog. Nr. 3. August 2003 7. Årgang Side 1

Alderslyst. Y s Men s Nyt. Gjern Kirke August 2001 Foto: Tove Krog. Nr. 3. August 2003 7. Årgang Side 1 Alderslyst Y s Men s Nyt Gjern Kirke August 2001 Foto: Tove Krog Nr. 3. August 2003 7. Årgang Side 1 Redaktionen: Alderslyst Y s Men s Nyt er et klubblad for Alderslyst Y s Men s Club. Hovedformålet er,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej.

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00 Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Kisser( Karen Stær)Birte Melohn. Poul Erik

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet.

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Aktiviteter på Lyngparken i Juni måned Onsdag, den 5. kl. 10.00 Sang Tirsdag, den 11. kl. 10.00 Max Mortensen Dyner Puder Sengetøj

Læs mere

Hjørring Y s Men s Club

Hjørring Y s Men s Club Hjørring Y s Men s Club I denne velkomstmappe finder du Klubbens motto Klubbens formål Klubbens love Klubbens vedtægter Klubbens seneste godkendte regnskab (bilag) Klubbens seneste godkendte budget (bilag)

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. International kirkedag 2009. Svostrup Kirke. Taget i Juni 2001 Foto: Bente Jørgensen

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. International kirkedag 2009. Svostrup Kirke. Taget i Juni 2001 Foto: Bente Jørgensen Alderslyst Y s Men s Nyt Bladet findes på Websiden: http://y-men.fregerslev.dk/ International kirkedag 2009 Svostrup Kirke Taget i Juni 2001 Foto: Bente Jørgensen Nr. 2 April 2009. 13. Årgang. Redaktionen:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. Slaget På Grathe Hede. Nr. 1. Januar Årgang. Side 1

Alderslyst. Web - kopi af klubblad. Y s Men s Nyt. Slaget På Grathe Hede. Nr. 1. Januar Årgang. Side 1 Alderslyst Y s Men s Nyt Bladet findes på Websiden: http://y-men.fregerslev.dk Silkeborgs Pejlemærker: Slaget På Grathe Hede Grathe-stenen står ved det sted, hvor Kong Svend blev begravet efter at have

Læs mere

Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015

Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015 Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015 Vi er nu i gang, med 36 par, og flere nye spillere, så det er dejligt. Vores 60 års jubilæum startede med guldturneringen den 21. September,som blev et meget

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere