Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad vil I med jeres hjemmeside?"

Transkript

1 Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden, hænger nemlig ofte fast i modtagernes hukommelse og er i høj grad med til at præge deres opfattelse af organisationen. Historiernes store gennemslagskraft og klæbeevne er selve pointen med historiefortællingen. Men det betyder naturligvis, at historierne skal udvælges med omhu. Arbejdet med historiefortælling bør derfor begynde med, at I lægger en strategi for, hvad I vil opnå med hjemmesiden og ikke mindst, hvordan I ønsker at profilere jer. Det handler dette kapitel om. Forestil dig situationen, hvor en nøglemedarbejder i organisationen bliver bedt om at holde et mundtligt oplæg på en bestemt konference. Medarbejderen møder op og giver sig til at tale uden først at tænke over, hvad organisationen vil sige med oplægget, hvem modtagerne er, og hvilke signaler organisationen gerne vil sende. Den samme situation har vi faktisk, hvis en organisation går på nettet uden først af afklare, hvad organisationen vil bruge hjemmesiden til, hvem der er hjemmesidens forskellige målgrupper, og hvordan organisationens personlighed eller ethos kan skildres gennem hjemmesiden. Før I begynder at fortælle historier på nettet, er det derfor vigtigt, at I først får besvaret disse tre spørgsmål: a. Hvad er formålet med hjemmesiden? b. Hvem vil vi især henvende os til? c. Hvordan vil vi gerne fremstå som organisation? Spørgsmålene ser på overfladen helt banale ud, men er langt fra lette at besvare, og de kan sætte vigtige diskussioner i gang i organisationen. På de næste sider uddyber vi spørgsmålene. Hvad er formålet med hjemmesiden? En virksomhed har ofte flere sideordnede formål. En hjemmeside for eksempelvis en leverandør af økologiske grøntsager og frugt, vil mere end bare sælge sine kasser med råvarer. Hjemmesiden vil også profilere virksomheden gennem en beskrivelse af HVAD VIL I MED JERES HJEMMESIDE? 9

2 virksomhedens historie og visioner. Den vil informere (for)brugerne om alt fra sæsonens spiselige ukrudt til den rette opbevaring af frugt og grøntsager. Den vil aflaste telefondamerne og spare kunderne tid ved at gøre bestilling og afbestilling mulig over nettet. Den vil servicere med en søgefunktion, hvor man bl.a. kan finde forskellige madopskrifter, og den vil berette om nyheder fra forretningen for blot at nævne nogle af hjemmesidens delformål. Disse forskellige delformål styrker det overordnede formål: At understøtte forretningen gennem en profilering af en virksomhed, for hvem omtanke, kvalitet, kreativitet, udvikling, vækst, gennemsigtighed og økologi er hverdagskost, som det hedder i virksomhedens vision. Den måde, som Aarstiderne kommunikerer på og de historier, der fortælles synes at være udvalgt, så de passer ind i den strategiske ramme, der går ud på at profilere virksomheden som kreativ, kvalitetsbevidst, økologisk etc. Se bare, hvordan selv en nyhedsartikel er formet ud fra den overordnede strategi (se næste side). Nyheden er kort sagt, at der er anlagt en ny nyttehave på den gård, hvor en del af de økologiske grøntsager dyrkes. Det kunne siges i få linjer. Men årstiderne vælger at fortælle en historie om haven, fortalt i jeg-form, med læseraktiverende spørgsmål og talesprogsagtige kommentarer direkte til læseren som: Plænen er væk, og se hvad her ligger nu. Læseren får en sanseoplevelse i tilgift med nyheden om haven, som foruden kål, blomkål, tatsoi, mizuna, sennep, buskbønner, squash, salat (fire sorter ud af 26), majs, broccoli, gulerødder, rødbeder, radiser, dild, koriander, ærter og majroer også rummer komøg og kompostorme, der arbejder frivilligt. Beskrivelsen er frodig og farverig og gør langt mere end bare at fortælle nyheden. Historien om haven understøtter det overordnede formål om en bestemt profilering af virksomheden. Den overordnede historie, som teksterne på fx aarstiderne.com inden for den fælles strategiske ramme samarbejder om at fortælle, kan man også kalde en superfortælling. Langt fra alle organisationer har en erklæret superfortælling, men alle organisationer bør overveje, hvilken superfortælling de vil arbejde med. Ikke alene gør det nemlig kommunikationen mere sammenhængende. Det gør det også lettere for bidragyderne at skrive, når de ved, hvor deres tekster skal pege hen. Skab en superfortælling Hvis en tekst som i det forgående eksempel skal understøtte formålet, er det nødvendigt først at gøre sig klart, hvilken ramme alle tekster på hjemmesiden skal passe ind i for at være hensigtsmæssige eller hvilken super- 10 HVAD VIL I MED JERES HJEMMESIDE?

3 Kreativitet, kvalitetsbevidsthed og økologi signaleres tydeligt i teksterne fra aarstiderne.com HVAD VIL I MED JERES HJEMMESIDE? 11

4 fortælling, I direkte eller indirekte vil fortælle på hjemmesiden. Sådan en fortælling gør det lettere for den enkelte medarbejder i en større organisation at ramme plet i forhold til det overordnede formål med hjemmesiden, når han eller hun skal skrive en tekst til hjemmesiden om sit arbejdsområde. Fx ville det øge kvaliteten En superfortælling fx om kvalitet i hverdagen kunne inspirere til mere levende og overbevisende brug af pladsen på hjemmesiden hos denne kommune af mange kommunale hjemmesider, hvis kommunen havde vedtaget en superfortælling, som lå til grund for al kommunikation på nettet. Lad os antage, at kommunen havde valgt, at formålet med kommunikationen på hjemmesiden var at fortælle, at kommunen skal tilbyde børn og voksne kvalitet i hverdagen. Hvordan kunne kommunen nu gribe det an fx i formidlingen af Børneafdelingens arbejde? En mulighed var at fortælle om den økologiske mad, som alle institutioner serverer for børnene. En anden mulighed var at fortælle om og vise eksempler på kvaliteten af institutionernes aktiviteter som rytmik, teaterture osv. En tredje mulighed var i korte interviews at lade børnene fortælle om, hvad de opfatter som en børnehavedag af høj kvalitet. Der er mange muligheder. I eksemplet nedenfor kan man se, hvordan en kommune har valgt at profilere Børneafdelingen tørt, med fokus på det rent organisatoriske, hvor det eneste billede viser den øverste embedsmand. Hvis kommunen havde valgt en inspirerende superfortælling, som skulle skinne igennem i alle dele af hjemmesiden, kunne udtrykket på og indtrykket af hjemmesiden blive langt mere spændende og relevant for de forældre, der vil være kernemålgruppen for Børneafdelingens præsentation på nettet. Vi foreslår derfor, at arbejdet med historiefortælling i din organisation begynder med, at I bliver enige om en 12 HVAD VIL I MED JERES HJEMMESIDE?

5 strategisk ramme for hele kommunikationen på hjemmesiden. Det kan være en overordnet præcisering af, hvilke(t) formål hjemmesiden skal leve op til, gerne suppleret med en superfortælling i form af en formulering, der sammenfatter hvad hjemmesiden skal signalere til brugerne som i det fiktive eksempel kommunens formulering: Kommunen skal tilbyde børn og voksne kvalitet i hverdagen. I tekstboksen kan du finde inspiration til, hvilke spørgsmål organisationen kan tage udgangspunkt i, hvis der er behov for at begynde arbejdet med hjemmesiden med at lægge en mere overordnet strategi for hele kommunikationspolitikken i virksomheden. 1. Hvor står vi nu? Hvad står organisationen for, og hvordan opfattes organisationen i de forskellige målgrupper? 2. Hvilke mål skal vi nå? Hvordan ønsker vi, at organisationen opfattes i de forskellige målgrupper. Hvad skal målgruppen gerne vide/ gøre/mene? 3. Hvad skal der til for at nå disse mål? Hvordan ændres bedst opfattelse i de enkelte målgrupper? 4. Hvordan gennemfører vi det, der skal til? Hvilke kommunikationsmidler kan bruges? I hvilken rækkefølge og med hvilken vægtning? Kort sagt om kommunikationsstrategi Strategi er en velbegrundet viden om og plan for, hvilke handlinger man vil sætte i værk for at nå et bestemt mål. Det er en almindeligt udbredt fejl at begynde med at beskrive kommunikationsaktiviteter uden at vide, hvad kommunikationen skal udrette og uden at klargøre, hvordan det kan udrettes. Derfor bør man i strategiarbejdet altid gennemgå disse fire faser og besvare spørgsmålene grundigt, inden man går i gang med selve kommunikationsaktiviteterne: Hvem vil vi henvende os til? Skriv til målgruppen sådan lyder et af de gængse og gode råd om målrettet kommunikation. Men hvem er egentlig målgruppen for jeres hjemmeside? Kommunen vil sikkert svare borgerne, men måske er der også andre målgrupper fx pressen, politikere i andre kommuner og måske flere andre. På samme måde kan en organisationes målgruppe også sagtens foruden kunderne omfatte aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, lokalsamfundet osv. I skemaet nedenfor kan du samle HVAD VIL I MED JERES HJEMMESIDE? 13

6 Afklaring af relevante målgrupper Vi vil henvende os til: For at: Kunder Borgere Myndigheder Bestyrelser Aktionærer Presse Interesseorganisationer Forhandlere Leverandører Politikere 14 HVAD VIL I MED JERES HJEMMESIDE?

7 dine tanker om jeres målgruppe ved at overveje hver enkelt potentiel målgruppe og derefter vigtigt udfylde den højre kolonne med en begrundelse for, hvorfor den valgte målgruppe er vigtig. Ved at udfylde skemaet kan I undgå at forbigå vigtige målgrupper, og samtidig kan I sikre, at I kun henvender jer til målgrupper, I har noget på hjerte over for. Hvordan vil vi gerne fremstå som organisation? Hjemmesiden er i høj grad organisationens ansigt udadtil, og som sådan skal det være grundigt gennemtænkt, hvad det er, man ønsker at signalere til brugerne. Det handler med andre ord om at være bevidst om, hvilken ethos hjemmesiden er med til at skabe. Begrebet ethos stammer fra den klassiske retorik og betegner den måde, som afsenderen af et budskab opfattes på af modtageren. Som sådan opstår og findes afsenders ethos altså i modtagernes bevidsthed på baggrund af de signaler, afsenderen sender. Omsat til hjemmesiden betyder det, at hjemmesidens tekster, samspillet og ensartetheden mellem teksterne og sidens aktualitet, oplevede relevans og åbenhed alt sammen er faktorer, der bestemmer, hvordan modtagerne opfatter ikke bare hjemmesiden, men også selve organisationen. En konkretisering af, hvad der skaber troværdighed For at gøre det tydeligere, hvilke dyder eller egenskaber ved hjemmesiden, der er med til at sikre en høj dvs. god ethos, kan man kigge på de to kategorier: kompetence og karakter. Kompetence handler om, hvordan hjemmesiden signalerer faglig og sproglig dygtighed, mens karakter handler om det indtryk, hjemmesiden giver af virksomhedens personlighed eller kultur. Dyderne i skemaet på næste side stammer i det store hele fra bøgerne Troværdighed tal godt for dig (Lemée og Lund, 1999) og Det sku vær så godt (Lund og Petersen, 1999), men er her tilpasset specifikt til internettet og hjemmesider. Kolonnen til højre forklarer, hvordan de enkelte dyder kan komme til udtryk på organisationens hjemmeside. HVAD VIL I MED JERES HJEMMESIDE? 15

8 Kompetence Sikker Sikker sprogbrug Sikker brug af tekstgenrer Sikker forståelse og formidling af fakta Konsekvent Konsekvens mht. sprogbrug og benævnelser Konsekvens på tværs af teksterne teksterne har samme høje standard og sender samme signaler. De fortæller måske endda samme superfortælling Klar Sproget er let forståeligt Budskabet er enkelt og uden omsvøb Karakter Åben Hjemmesiden lægger op til, at brugerne kan få svar på spørgsmål og adgang til alle relevante informationer Hjemmesiden besvarer henvendelser fra folk, ideelt set senest to dage efter modtagelsen Ærlig Hjemmesiden informerer også om aspekter, der ikke er umiddelbart flatterende for virksomheden, fx om baggrunden for en fyringsrunde, underskud el.lign. 16 HVAD VIL I MED JERES HJEMMESIDE?

9 Velvillig over for modtagerne og deres situation Sproget er tilpasset kernemålgruppens faglige forudsætningsniveau Det er let for brugerne at udføre forskellige handlinger, fx bestille og købe varer, rekvirere information, søge information etc. Medmenneskeligt engageret Hjemmesiden tydeliggør, hvilken betydning organisationens virke har for mennesker signalerer, at det handler om mere end bundlinjen, fx ved at bruge historiefortælling Humoristisk Sprog, indhold og illustrationer kan rumme lune, der signalerer menneskelighed og overskud Som det fremgår af skemaet, er det ikke kun den enkelte tekst på hjemmesiden, men også de forskellige teksters samspil og sammenhæng på hjemmesiden, som former organisationens ethos. Denne sammenhæng kan man også kalde intertekstuel ethos set gennem nettet (Hoff- Clausen, 2002). Den intertekstuelle ethos kan man søge at sikre ved at have en klart formuleret strategisk ramme eller superfortælling. Det er med andre ord vigtigt, at organisationen sikrer, at teksterne passer sammen dvs. udtrykker samme holdning og i rimelig grad er skrevet på samme måde. Som det fremgår af skemaet, er der mange måder at sikre, at hjemmesiden signalerer både kompetence og karakter. Og det kan være et stort arbejde at sikre kvaliteten i alle tekster. Ikke mindst skal man huske, at kompetence både vedrører den faglige og sproglige HVAD VIL I MED JERES HJEMMESIDE? 17

10 kompetence, eller med andre ord at både indhold og form skal være i orden. Gode råd, når I skal lægge strategi for arbejdet med hjemmesiden Hvis ikke din organisation allerede har taget fat på arbejdet med at lægge en overordnet strategi for kommunikationen i organisation, bør I inden I går i gang med at fortælle historier på nettet først overveje den overordnede kommunikationsstrategi: Hvor står vi nu? Hvad står vi for, og hvordan opfattes vi? Hvilke mål skal vi nå? Hvordan ønsker vi, at målgrupperne opfatter os? Hvad skal der til for at nå disse mål? Hvordan påvirker eller ændrer vi bedst de enkelte målgruppers opfattelse? Hvordan gennemfører vi det, der skal til? Hvilke kommunikationsmidler kan vi bruge? I hvilken rækkefølge og med hvilken vægtning? Når arbejdet med hjemmesiden og historiefortællingen begynder, kan I benytte disse spørgsmål som udgangspunkt for diskussionen og planlægningen af arbejdet: Hvad vil I opnå med hjemmesiden? Hvem henvender I jer til og hvorfor? Hvilken superfortælling passer godt i den valgte strategiske ramme? Hvilke troværdighedsdyder er væsentligst for jer, og hvordan sikrer I, at organisationen kommer til at fremstå troværdig på hjemmesiden? Hvordan sikrer I kvaliteten på hjemmesiden hvem skal fx have ansvaret for, at teksterne er grundigt korrekturlæst? 18 HVAD VIL I MED JERES HJEMMESIDE?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Noget om strategiplanlægning

Noget om strategiplanlægning Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere