Danskerne og deres oplevelse af kundeservice - en temperaturmåling i foråret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne og deres oplevelse af kundeservice - en temperaturmåling i foråret 2013"

Transkript

1 Danskerne og deres oplevelse af kundeservice - en temperaturmåling i foråret 2013 Maj 2013

2 Indholdsfortegnelse 1: God kundeservice er god forretning : Baggrunden for analysen : Kort om analysen : Hvordan oplever danskerne kundeservice? : Sammenhæng mellem god kundeservice, handle igen og anbefale til andre : Hvad prioriterer kunderne i relation til kontaktcenteret? : Hvad prioriterer kunderne i relation til web? : Kundeservice og påvirkning af forbrugernes holdninger til virksomheden Analysen er udarbejdet af Per Østergaard Jacobsen Ekstern lektor og videnskabelig medarbejder, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS Morten Schrøder Director Wilke Gengivelse af analysens resultater er tilladt ved anvendelse af udførlig kildeangivelse.

3 1: God kundeservice er god forretning Rigtig mange virksomheder har fået øjnene op for, at kundeservice ikke kun handler om at få kunderne hurtigst muligt ud af røret, men at det faktisk drejer sig om at løse deres problemer hurtigst muligt. Den gode nyhed er at kundeservice er bedre end sit rygte. Det er faktisk en rigtig god forretning at give kunderne det, de med rette kan forvente; et produkt der virker som det skal, leveret i en venlig og høflig tone. Kundeservice er et af danskernes vigtigste kontaktpunkter/touch points til virksomheden - 9 ud af 10 danskere har i løbet af den seneste måned været i kontakt med mindst ét kundeservice center. Og den oplevelse vi har med kundeservice, hvad enten den er digital, telefonisk eller personlig, er afgørende for vores opfattelse af virksomheden. En undersøgelse Wilke lavede for nylig 1, viser nemlig at der er en direkte sammenhæng mellem opfattelsen af en virksomheds kundeservice og så kundens vilje til at anbefale virksomheden til venner og bekendte. Folk deler meget gerne deres kundeoplevelser med andre, og god serviceoplevelser får direkte folk til at promovere en virksomheds produkter eller services. Sammenhængen mellem en god kundeoplevelse og samme virksomheds evne til at fastholde sine kunder er også veldokumenteret. I en analyse 2 af kundeoplevelsen i næsten 300 store virksomheder i UK og USA påvises der en stærk sammenhæng mellem en god kundeoplevelse og virksomhedens evne til at fastholde sine kunder. Dette bliver igen bekræftet i denne analyse. Den gode kundeoplevelse fører til stærkere relationer og mere trofaste kunder, der gladeligt anbefaler virksomheden og er netop derfor en rigtig god forretning. Derfor er det en god idé at investere både ressourcer og tid på at skabe den bedst mulige oplevelse med virksomhedens kundeservice. 7 gode råd til arbejdet med at skabe en god kundeservice 1. Der er sammenhæng mellem kundeservice, genkøb og anbefalinger og netpromoter scores - Kundeservice påvirker din mulighed for salg, gensalg og anbefalinger 2. Kundeservice er en vigtig del af kundeoplevelsen og et afgørende kontaktpunkt - God kundeservice øger retention raten! 3. Tænk værdiskabelse i kundekontakten = tænk løsninger frem for omkostninger 4. Vær proaktiv, så du kan løse problemet, før det opstår God kundeindsigt og relevant målrettet kommunikation minimerer behovet for kundeservice 5. Anvend indsigten fra kundeservicecentret til at udvikle forretningen = brug ros/ris til udvikling - Kundeindvendinger er stærke innovationsdrivers 6. Tænk i gamle dyder (høflighed, venlighed, ærlighed) - Kundeservice er personificeringen af dit brand 7. Topledelsen skal inddrages i kundeservice for at forstå værdiskabelsen - Sæt ikke bare mål, men sæt de rigtige mål. 1 Wilke analyse marts Kilde: Temkin Group,

4 2: Baggrunden for analysen Analysen er initiering af en stigende debat om kunder og kundeorientering i markedet. Flere og flere virksomheder oplever en knaphed på kunder der kommer til udtryk gennem mindre vækstrater, status quo eller ligefrem faldende omsætning. Mange oplever ligeledes stigende omkostninger til at få taletid hos kunderne. Dette har betydet, at flere og flere virksomheder har sat et øget fokus på at fastholde og udvikle eksisterende kunder. Kundeorientering er kommet i fokus, eller udtryk på en anden måde Virksomheden forsøger at se med kundens øjne på virksomheden, altså at se udefra og ind i virksomheden. Men en ting er, at sige at man vil være kundeorienterede, en anden ting er så om kunder oplever det sådan. Det har vi prøvet at tage temperaturen på i foråret På en markedsplads hvor mange virksomheder kan betegnes som klyngevirksomheder 3, bliver det touch points mellem kunde og virksomheder der ofte bliver det sandhedens øjeblik hvor kunden beslutter/påvirkes i forhold til holdninger/opfattelser af virksomheden samt det fremtidige forhold til virksomheden, så som genkøb og villighed til at ville anbefale til andre. Klyngevirksomhederne omfatter alle de mærkevarevirksomheder, hvis mærkestatus på den ene side ikke er tilstrækkelig stærk til at give virksomhederne en unik position, og som på den anden side heller ikke kan hævde cost leadership. Ofte har kunderne svært ved at skelne disse virksomheder fra hinanden. Klyngevirksomheden er karakteriseret ved, at den via sit brand positionerer sig blandt jævnbyrdige virksomheder, men uden markant at skille sig ud fra disse. Produkter er anonyme og identiske med konkurrenternes forhold til mærkevarevirksomheden, der har en klar profil. Produkterne er ikke direkte bærere af virksomhedens mærkevareværdier. Som typiske eksempler på klyngevirksomheder kan nævnes banker, forsikringsselskaber, telefonselskaber og detailkæder. På B2B-markedet er det typisk grossistvirksomheder. I modsætning til mærkevarevirksomhederne anvendes produktet som hovedregel ikke til differentiering af klyngevirksomheden. Kunderne antager blot, at produkterne er sammenlignelige/identiske, og derfor er det ikke nødvendigt at bruge tid på at sætte sig nøje ind i dem. Når kunderne vælger at handle med en virksomhed frem for en anden, er de drevet af præferencer for de mærkevareværdier, der kendetegner den pågældende klynge af virksomheder og ikke for den enkelte virksomhed specifikt. Valget af en virksomhed inden for klyngen kan således blot skyldes en lettere adgang til produkterne, en kampagne/et tilbud, gennem anbefalingerne som kunden har reflekteret over, et nyt produkt på gaden eller en blot tilfældighed. Klyngevirksomhedens udfordring er, at selv om den opbygger og vedligeholder sit mærke og sikrer tilstedeværelsen af produkter, der lever op til mærkevareværdierne, gør det ikke kunden loyal i traditionel forstand kunden fastholdes blot. Derfor må en kundeorienteret strategi suppleres med strategiske virkemidler rettet mod kundefastholdelse. Disse er knyttet til de kanaler eller touch points virksomheden har til kunden. Gennem optimeringen af disse, så de matcher kundernes behov, kan klyngevirksomheden forhindre, at kunden vender sig mod andre udbydere i klyngen. Hvis kunden oplever/forventer besværligheder med det at skifte leverandør, sker det næppe, medmindre kunden er direkte utilfreds, da kunden basalt set ikke forventer 3 Kilde. CRM 2.0 Håndbogen. 2

5 nævneværdige forskelle i produkterne imellem virksomhederne. Modsat hvis det er let at skifte, vil et bedre tilbud kunne flytte kunden, selv om kunden er tilfreds. Dette ses for eks. ofte på telemarkedet. Vi har derfor spurgt de danske forbrugere om deres holdninger til to af disse touch points, nemlig kundeservice (kontaktcentret) og virksomhedens webside indenfor B2B virksomheder, energi, finans, logistik & distribution, medier og tele. 3: Kort om analysen Indsamling af data er sket gennem udsendelse af et digitalt spørgeskema til et repræsentativt forbrugerpanel. Dataindsamlingen er foregået i marts måned 2013, Der er 1001 respondenter som er repræsentative på alder, bopæl og køn. Alle respondenter har haft kontakt med virksomhed omkring kundeservice inden for de sidste 24 mdr. inden for en af de disse brancher; B2B virksomheder, energiforsyning, finanssektoren, logistik & distribution, medier og telefoni Analysen er repræsentativ på den danske befolkning i forhold til geografi, køn i aldersgruppen år. 4: Hvordan oplever danskerne kundeservice? Under halvdelen af respondenterne (44,4 %) oplever generelt kvaliteten af de danske virksomheders kundeservice som god, heraf 3 % dog som meget god. Modsat er der 18 % der oplever kundeservicen som dårlig, heraf knap 3 % som oplever den som meget dårlig. Lidt mere end hver tredje (34,1 %) er indifferente og oplever ikke kunde servicen som hverken god eller dårlig. Ved ikke 3,4% 5: Meget god 3,4% 4: God 41,0% 3: Hverken god eller dårlig 34,1% 2: Dårlig 15,3% 1: Meget dårlig 2,7% Figur 1: Hvad synes du generelt om kvaliteten af danske virksomheders kundeservice? 3

6 Selv om det går godt er der forbedringsmuligheder. For klyngevirksomhederne er det netop ofte svært for kunderne at se forskel på den ene og den anden virksomhed, hvorfor oplevelsen i touch points ofte kan være årsagen til om kundeforholdet fastholdelse eller ændres. Umiddelbart kan man sige, at knap 6 ud af 10 forbrugere vil være mulige at flytte. De ville være modne eller ville overveje dette, hvis de fik et godt/bedre tilbud til en anden virksomhed. Dette fordi de ikke har en positiv oplevelse af deres henvendelse(r). Generelt er kundeservice bedre end sit rygte. Spørger man til danskernes generelle tilfredshed med kundeservice indenfor en række brancher viser det sig at den er markant lavere end når vi spørger til den seneste kundeserviceoplevelse. Kundeservicebegrebet bærer altså rundt på en del badwill. En analyse fra Wilke 4 bekræfter, at under halvdelen af forbrugerne generelt oplever kundeservice som god. Samtidigt viser denne at mere end 6 ud af ti er meget tilfredse med den sidste kontakt med kundeservice. En anden interessant observation er, at forbrugerne er meget proaktive med at fortælle om deres oplevelser til andre. Knap halvdelen (47 %) oplyser at de har talt med andre om deres oplevelser og hver fjerde (25,4 %) forventer at gøre det i fremtiden. Det er kun lidt mere end en ud af ti (11,0 %) der ikke vil fortælle om det eller har planer om at gøre det. Dette er illustreret i figuren herunder. Ved ikke 16,6% Nej, har ikke fortalt andre om det og vil heller ikke gøre det 11,0% Ja, vil fortælle andre om det i fremtiden 25,4% Ja, har allerede fortalt andre om det 47,0% Figur 2: Er det en oplevelse som du vil omtale for andre hvis I havde en samtale om kundeservice? Ser vi på touch points mellem kunde og virksomhed kan det give mening at se på, hvad som er henholdsvis kundens evalueringskriterier og virksomhedens evalueringskriterier. Dette kan illustreres i nedenstående model. 4 Wilke analyse marts

7 Figur 3: Sandhedens øjeblik i touch points - Kundens evalueringskriterier møder virksomhedens succes kriterier Kilde: CRM 2.0 Håndbogen Det er således ikke nok at måle rigtigt Der skal også måles på det rigtige! Det belyses yderligere i punkt 5. og 6. Hvis man ønsket at være kundeorienteret må dette også afspejle sig i dels måden kunden oplever kontakten i touch points og dels hvordan dette måles. Her kan det give mening at se på kundens økosystem. Her er de klassiske købsbeslutningsmodeler (AIDA, SOR mv.) mangelfulde på dagens markedsplads. Dels tager disse modeller ikke højde for hele forløbet fra inspiration, interesse, køb, levering, anvendelse og supplering, service og vedligehold samt bortskaffelse. Dels gennemløbes de gl. modeller i forhold til køb og service ofte på kort tid via få klik på nettet eller via dialogen med kontaktcenteret. Virksomhederne skal have fokus på såvel kundens økosystem som kundens nytteværdi. Dette er illustreret i modellen i figur 4., der tager højde for hvor kunden er i forhold til køb/forbrug og samtidig kombinere dette med kundens nytteværdi i den givne fase. Denne model har været inspiration til udformningen af vores spørgeramme og kan være til inspiration for målepunkter i relation til touch points med kunden. 5

8 Figur 4: Kundens økosystem versus kundens nytteværdi Kilde: CRM 2.0 Håndbogen Modellen kan samtidigt være til inspiration på at opsætte relevante mål i forhold til kunden og kundens tilfredshed og loyalitet. Ser vi imidlertid på hvilke marketingkanaler som kunden har størst tillid til, er de tre mest troværdige marketingkanaler ifølge en analyse fra Nielsen 5 ; Word of mouth, hvor hele 96 % angiver de har tillild helt eller delvist, Word of mouse, hvor det er 62 % og artikler i pressen med 55 %. I den modsatte ende af skalaen er de typiske massekommunikations kanaler som TV, annoncer og banner ads der scorer mellem 29 % -13 % på at have tillild helt eller delvist. Dette sætter jo den store lyst til at omtale sine oplevelser i forbindelse med kundeservice i relief. Det er ca. tre ud af fire respondenter som har omtalt eller vil omtale oplevelsen til andre. Når forbrugeren skal finde information om et produkt eller en ydelse er de mest anvendte kanaler ifølge Nielsen; Word of mouth, hvor 93 % siger det er lidt/meget relevant, Word of mouse scorer 69 % samt artikler i presse med 50 %. Ser vi på den modsatte ende af skalaen er de typiske massekommunikations kanaler som TV, annoncer og banner ads der scorer mellem 27 % -13 % på at det er lidt/meget relevant. Så også i denne sammenhæng har forbrugerens oplevelse en stor betydning. Lad os nu se nærmere på sammenhængen mellem oplevelsen af en god kundeservice og lysten til at handle igen, samt at ville anbefale virksomheden til andre. Dette har jo stor betydning for netop klyngevirksomheder, da forbrugerne ofte har vanskeligt ved at se forskellen på de forskellige virksomheder, men samtidig kan være en effektiv markedsføringskanal, da den har stor troværdighed og ikke umiddelbart store omkostninger. 5 Nielsen, Trust in Advertising, oktober

9 5: Sammenhæng mellem god kundeservice, handle igen og anbefale til andre Der synes at være en klar og ligefrem proportional sammenhæng mellem oplevelsen af god kundeservice og motivation for at ville handle igen/genkøbe/supplere. Dette må på ingen måde blive en sovepude. Kundetilfredshed er ikke en garanti for at dette sker i en klyngevirksomhed, men en forudsætning. Der er forskel på de forskellige brancher, hvilket ses i figuren herunder. Figur 5: Sammenhæng mellem God kundeservice og handle igen fordelt på brancher Ligesom der synes at være en klar og ligefrem proportional sammenhæng mellem oplevelsen af god kundeservice og motivation for at ville anbefale til andre. Dette må heller ikke blive en sovepude. Kundetilfredshed er ikke en garanti for at dette sker i en klyngevirksomhed, men en forudsætning. Der er forskel på de forskellige brancher, hvilket ses i figur 6. Figur 6: Sammenhæng mellem God kundeservice og anbefale til andre fordelt på brancher 7

10 6: Hvad prioriterer kunderne i relation til kontaktcenteret? Er virksomhederne kundeorienterede? Har de reelt en udefra ind tilgang til kunden? Hvad lægger kunderne vægt på og hvad tilbyder virksomhederne? Kunderne vil grundlæggende gerne have afklaret/løst deres problem. Det er derfor de ringer. De forventer at man forstår deres problem (lytter), at der opleves imødekommenhed og hjælpsomhed. Ventetiden betyder også meget i en travl hverdag, ligesom antallet af omstillinger har betydning., De vil så vidt muligt gerne have deres problem løst i løbet af opkaldet til kontaktcenteret. Modsat er de knap så parate til at modtage forslag til andre løsninger, måske ofte fordi det bliver opfattet som et forsøg på et mersalg, og det er kunden næppe klar til før de har fået løst deres problem? Kunderne prioriterer ikke at få mulighed for at evaluere samtalen og en (vedvarende) henvisning i ventetiden til websiden er ikke værdiskabende. Det er mere en indefra ud handling Det kan opfattes som, at virksomhederne tænker på at få flyttet kunderne til selvbetjening som er billigere men tænk nu hvis årsagen til opkaldet er problemer med websiden? Evne til at forstå /afklare problem 0,83% 61,6% Imødekommenhed/hjælpsom 1,05% 54,6% Ventetid 1,35% 45,0% Afslutning af sagen i løbert af opkald 2,38% 38,9% Antal omstillinger i samtalen Hånderting i telefonkø 2,49% 1,29% 30,8% 34,0% Forslag om andre løsninger Velkomst 4,79% 7,72% 14,6% 14,6% Mulighed for evaluere samtalen 9,2% 31,71% Henvisning til webside 3,9% 30,03% Lægger afgørende vægt på Lægger slet ikke vægt på Figur 7: Hvad prioriterer kunderne i relation til kontaktcenteret Et eksempel på forkert måling vedr. at evaluere en samtale. Ved en henvendelse til et af de store teleselskabers kundeservice, bliver man bedt om at evaluere oplevelsen af samtalen på lysten til at anbefale dette selskab til andre, baseret på denne kontakt på en skala fra Det er lidt skævt da man jo kan sagtens kan have fået en god service af den pågældende medarbejder, men hvad nu når der er store udfordringer med 4G netværket- Altså deres basale ydelse som ikke har fungeret optimalt i de sidste uger. Hvis man nu skriver o = ikke anbefale, så er det baseret på 8

11 oplevelsen med selskabet på deres basale ydelse og ikke den pågældende medarbejder. Hvis man gør dette bliver han/hun som man talte med vurderet dårligt. Skriver man 10, får medarbejderen ros, men man vil stadig ikke anbefale selskabet, grundet deres problemer med nettet og at man bliver smidt af dette 4-5 gange i døgnet. Dette kan gøre, at man ikke besvarer disse målinger. Det er ikke en korrekt måling de fortager og den kan ikke anvendes til ret meget! Et andet eksempel fra dette selskab Ringer man til kundeservice, bliver man budt velkommen med en besked der siger at de har genkendt ens nr., det bliver så læst op og man bliver bedt om at bekræfte ved at trykke # - Næste spørgsmål er så om man er erhvervs- eller privatkunde? De sagde jo lige, at de havde genkendt dig som kunde? Hvorfor så dette spørgsmål. Det er vel ikke et udefra ind syn? 7: Hvad prioriterer kunderne i relation til web? Det er det samme billede som ved henvendelse til kontaktcenteret. Det skal være nemt og brugervenligt at få adgang til formularer, at kunne finde de forskellige kontaktmuligheder hurtigt og enkelt. Kort sagt brugervenlighed der gør at man kan gøre sit ærinde hurtigt og let. Muligheden for at kunne vurdere virksomheden på trustpilot tillægger kunden ikke så stor vægt. Nemt af finde formularer 1,2% 45,9% Formulares brugervenlighed generelt Kontaktmuligheder, let adgang Afklaring af ærinde i en og samme session 1,4% 2,0% 1,0% 40,1% 39,5% 39,3% Funktionalitet og logik Sprog og tone 2,0% 3,5% 30,1% 29,3% Evne til at forventningsafstemme, tid 2,5% 23,6% Trust Pilot 8,3% 23,7% Lægger afgørende vægt på Lægger slet ikke vægt på Figur 8: Hvad kunderne prioriterer i relation til websiden Et eksempel på hvordan kundeservice ikke børe være er af de store leverandøre af mobiltelefoner Her koster det 4,80 kr. i minuttet at ringe til kundeservice. Der er ingen mulighed at skrive til kundeservice. Du kan kun komme i kontakt med dem på facebook? Det er topmålet af dårlig stil i kundeservice og absolut på ingen måde en udefra ind holdning Denne oplevelse giver næppe lyst til at anbefale eller for den sags skyld genkøbe en mobil fra denne leverandør. 9

12 8: Kundeservice og påvirkning af forbrugernes holdninger til virksomheden Ser vi på sammenhængen mellem parametre som oplevelsen af kundeservicen i virksomheden og kundens generelle tilfredshed, goodwill, generel opfattelse som leverandør, loyalitet over for virksomheden, valg af leverandør og den tid kundeforholdet varer - Ja så er der er klar sammenhæng. Netop i klyngevirksomhederne er kundens oplevelse i touch points ofte en afgørende faktor, men lad nu ikke kun tilfredshedsmålinger være det eneste der er fokus på. Qua positionen som klyngevirksomhed kan kunden sagtens finde på at skifte leverandør, selv om at de måtte være tilfredse. Hvis ikke de forstår og oplever den værdi som virksomheder giver netop dem, er de potentielle til at skifte til et bedre tilbud. Derfor har klyngevirksomheden ofte en udfordring med at kommunikere dette relevant og målrettet. Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for din generelle tilfredshed med leverandør? 0,8% 39,6% Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for den goodwill din leverandør har hos dig? 2,6% 35,8% Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for din opfattelse af leverandør? 1,1% 35,7% Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for din loyalitet overfor leverandøren? 3,1% 34,3% Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for dit valg af leverandør? 2,5% 29,6% Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for Hvor længe du er kunde hos leverandøren? 4,4% 28,6% Meget stor betydning Ingen betydning Figur 9: Hvad kunderne prioriterer i relation til valg af leverandør Det er derfor for afgørende betydning at der måles rigtigt på det rigtige Og med præmissen at det skal være med et udefra ind syn. Det er derfor interessant at vide, at der stadig i 2013 i er kundeservicemedarbejdere der stadig måles på om de kan afslutte/lukke et opkald på under et bestemt antal sekunder. Det synes ikke som et udefra ind succeskriterie, men nærmere som et indefra ud målpunkt. Da det jo ikke tilgodeser det mest fundamentale spørgsmål Om kunden fik løst sit problem. 10

13

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE 2016 Indhold Opsummering af resultater side 3 Tre skarpe om god kundeservice side 4 Danskernes dom over kundeservice side 5 Effekten af kundeservice side 11 Fokusområder

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

DANSKERNES OPLEVELSE AF

DANSKERNES OPLEVELSE AF DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE 2017 2017 Side 1 Indhold Opsummering af resultater side 3 Tre skarpe om god kundeservice side 4 Danskernes dom over kundeservice side 6 Effekten af kundeservice side

Læs mere

Analyse af danskernes syn på offentlig service

Analyse af danskernes syn på offentlig service Analyse af danskernes syn på offentlig service Oktober 2015 2015 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2015. Formålet med undersøgelsen er at kaste

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Hvordan står det til med servicekvaliteten i den offentlige sektor? Den offentlige servicepris. Morten Schrøder, Wilke.

Hvordan står det til med servicekvaliteten i den offentlige sektor? Den offentlige servicepris. Morten Schrøder, Wilke. Hvordan står det til med servicekvaliteten i den offentlige sektor? Den offentlige servicepris Morten Schrøder, Wilke 2015 Side 1 80% af alle topledere tror de leverer fantastiske kundeoplevelser 9% af

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Tema: Net Promoter Score Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

Resultater Gennemsnit og Best in Class. 2015 Side 1

Resultater Gennemsnit og Best in Class. 2015 Side 1 2015 Resultater Gennemsnit og Best in Class 2015 Side 1 Indhold De fire vindere i 2015 side 3 Tre gode råd til din kundeservice side 5 Danskernes opfattelse af offentlig service i 2015 - opsummering side

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Virksomhederne i Vordingborg Kommune

Virksomhederne i Vordingborg Kommune Hvor tilfredse er Virksomhederne i Vordingborg Kommune med telefonbetjeningen? januar 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt Performance i de vigtigste kontaktpunkter:... 2 - Hvordan I påvirker borgerne...

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Danmark - Fra et kundeperspektiv

Danmark - Fra et kundeperspektiv Danmark - Fra et kundeperspektiv EPSI Kunde 2015 OM VORES KUNDEUNDERSØGELSER 2015 - Et sammendrag af undersøgelser foretaget i 2015 Vi fanger kundeoplevelsen, dvs. det som kunderne oplever, ser og hører

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

til hvordan du kan øge din omsætning!

til hvordan du kan øge din omsætning! 7 gode tips til hvordan du kan øge din omsætning! 1 Glade og tilfredse medarbejdere skaber glade kunder, glade kunder skaber kundeloyalitet, kundeloyalitet øger gennemsnitskøbet pr. kunde og herved øges

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum PROGRAM for dagen 1. Introduktion til Kundens Tidsalder 2. Introduktion til Customer Journey Mapping 3. Gennemgang af case 4. Opgave

Læs mere

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER Tomas Lykke Nielsen AGENDA Hvad kan vi lære af de bedste? DNA'et i den gode kundeoplevelse De 4 grundelementer (Customer Experience Framework) Forslag til

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst LoyaltyInsight Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst Artiklen Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst er skrevet af Loyalty Group til Børsens Ledelseshåndbog juli 2011. Artiklen

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice.

Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice. Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice. Telia CallGuide gør det nemt at prioritere ressourcerne i jeres kontaktcenter i forhold til belastningen. I kan holde kontakten med kunderne via

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Volkswagen Håndbog til sociale medier

Volkswagen Håndbog til sociale medier Volkswagen Håndbog til sociale medier 01 Formål og målgruppe 04 Tone of voice 02 Hvordan er man relevant på Facebook? 05 Planlæg dit indhold 03 Effektivt Facebook-indhold 06 Annoncering 01 Formål og målgruppe

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

10 tips til hvordan du skaber loyale kunder

10 tips til hvordan du skaber loyale kunder 10 tips til hvordan du skaber loyale kunder OneBizz Whitepaper, 2016 10 tips til hvordan du skaber loyale kunder At skaffe nye kunder er væsentligt dyrere end at fastholde dem, du allerede har. Det kan

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET!

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! WHITE PAPER LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! Fem områder, hvor fri-tale-teknologi kan effektivisere jeres kontaktcenter juni2016_17009 Effektiv styring af henvendelser og bedre kundeoplevelse med fri tale Det

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Tag Ansvar for Kunden

Tag Ansvar for Kunden Tag Ansvar for Kunden Hvordan bidrager kundeservice til toplinien i stedet for at minimere bundlinien Jens Aaløse, Koncerndirektør TDC Group 1 Tag Ansvar for Kunden 2 Kundetilfredsheden var faldet 13 kvartaler

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners

Spørg dine læsere. Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts Due & Partners Spørg dine læsere Danske Mediers inspirationsseminar om læserundersøgelser 18. Marts 2014 www.due.dk med flere Mediesamarbejder over tiden Kristeligt Dagblad Ofir Søndagsavisen Bedre Hjem Audimagazine

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

17. Kender du dine bidragydere?

17. Kender du dine bidragydere? 17. Kender du dine bidragydere? I de senere år har de indsamlende organisationer fokuseret meget på at få medlemmer, bidragydere, donorer mv. Kært barn har mange navne, og for nemheds skyld kalder vi dem

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid Side: 1 af 8 Facebook Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier Vi investerer i din fremtid Side: 2 af 8 Facebook formål Dit overordnede formål med at være på Facebook F.eks. Få flere unge til

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere