Danskerne og deres oplevelse af kundeservice - en temperaturmåling i foråret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne og deres oplevelse af kundeservice - en temperaturmåling i foråret 2013"

Transkript

1 Danskerne og deres oplevelse af kundeservice - en temperaturmåling i foråret 2013 Maj 2013

2 Indholdsfortegnelse 1: God kundeservice er god forretning : Baggrunden for analysen : Kort om analysen : Hvordan oplever danskerne kundeservice? : Sammenhæng mellem god kundeservice, handle igen og anbefale til andre : Hvad prioriterer kunderne i relation til kontaktcenteret? : Hvad prioriterer kunderne i relation til web? : Kundeservice og påvirkning af forbrugernes holdninger til virksomheden Analysen er udarbejdet af Per Østergaard Jacobsen Ekstern lektor og videnskabelig medarbejder, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS Morten Schrøder Director Wilke Gengivelse af analysens resultater er tilladt ved anvendelse af udførlig kildeangivelse.

3 1: God kundeservice er god forretning Rigtig mange virksomheder har fået øjnene op for, at kundeservice ikke kun handler om at få kunderne hurtigst muligt ud af røret, men at det faktisk drejer sig om at løse deres problemer hurtigst muligt. Den gode nyhed er at kundeservice er bedre end sit rygte. Det er faktisk en rigtig god forretning at give kunderne det, de med rette kan forvente; et produkt der virker som det skal, leveret i en venlig og høflig tone. Kundeservice er et af danskernes vigtigste kontaktpunkter/touch points til virksomheden - 9 ud af 10 danskere har i løbet af den seneste måned været i kontakt med mindst ét kundeservice center. Og den oplevelse vi har med kundeservice, hvad enten den er digital, telefonisk eller personlig, er afgørende for vores opfattelse af virksomheden. En undersøgelse Wilke lavede for nylig 1, viser nemlig at der er en direkte sammenhæng mellem opfattelsen af en virksomheds kundeservice og så kundens vilje til at anbefale virksomheden til venner og bekendte. Folk deler meget gerne deres kundeoplevelser med andre, og god serviceoplevelser får direkte folk til at promovere en virksomheds produkter eller services. Sammenhængen mellem en god kundeoplevelse og samme virksomheds evne til at fastholde sine kunder er også veldokumenteret. I en analyse 2 af kundeoplevelsen i næsten 300 store virksomheder i UK og USA påvises der en stærk sammenhæng mellem en god kundeoplevelse og virksomhedens evne til at fastholde sine kunder. Dette bliver igen bekræftet i denne analyse. Den gode kundeoplevelse fører til stærkere relationer og mere trofaste kunder, der gladeligt anbefaler virksomheden og er netop derfor en rigtig god forretning. Derfor er det en god idé at investere både ressourcer og tid på at skabe den bedst mulige oplevelse med virksomhedens kundeservice. 7 gode råd til arbejdet med at skabe en god kundeservice 1. Der er sammenhæng mellem kundeservice, genkøb og anbefalinger og netpromoter scores - Kundeservice påvirker din mulighed for salg, gensalg og anbefalinger 2. Kundeservice er en vigtig del af kundeoplevelsen og et afgørende kontaktpunkt - God kundeservice øger retention raten! 3. Tænk værdiskabelse i kundekontakten = tænk løsninger frem for omkostninger 4. Vær proaktiv, så du kan løse problemet, før det opstår God kundeindsigt og relevant målrettet kommunikation minimerer behovet for kundeservice 5. Anvend indsigten fra kundeservicecentret til at udvikle forretningen = brug ros/ris til udvikling - Kundeindvendinger er stærke innovationsdrivers 6. Tænk i gamle dyder (høflighed, venlighed, ærlighed) - Kundeservice er personificeringen af dit brand 7. Topledelsen skal inddrages i kundeservice for at forstå værdiskabelsen - Sæt ikke bare mål, men sæt de rigtige mål. 1 Wilke analyse marts Kilde: Temkin Group,

4 2: Baggrunden for analysen Analysen er initiering af en stigende debat om kunder og kundeorientering i markedet. Flere og flere virksomheder oplever en knaphed på kunder der kommer til udtryk gennem mindre vækstrater, status quo eller ligefrem faldende omsætning. Mange oplever ligeledes stigende omkostninger til at få taletid hos kunderne. Dette har betydet, at flere og flere virksomheder har sat et øget fokus på at fastholde og udvikle eksisterende kunder. Kundeorientering er kommet i fokus, eller udtryk på en anden måde Virksomheden forsøger at se med kundens øjne på virksomheden, altså at se udefra og ind i virksomheden. Men en ting er, at sige at man vil være kundeorienterede, en anden ting er så om kunder oplever det sådan. Det har vi prøvet at tage temperaturen på i foråret På en markedsplads hvor mange virksomheder kan betegnes som klyngevirksomheder 3, bliver det touch points mellem kunde og virksomheder der ofte bliver det sandhedens øjeblik hvor kunden beslutter/påvirkes i forhold til holdninger/opfattelser af virksomheden samt det fremtidige forhold til virksomheden, så som genkøb og villighed til at ville anbefale til andre. Klyngevirksomhederne omfatter alle de mærkevarevirksomheder, hvis mærkestatus på den ene side ikke er tilstrækkelig stærk til at give virksomhederne en unik position, og som på den anden side heller ikke kan hævde cost leadership. Ofte har kunderne svært ved at skelne disse virksomheder fra hinanden. Klyngevirksomheden er karakteriseret ved, at den via sit brand positionerer sig blandt jævnbyrdige virksomheder, men uden markant at skille sig ud fra disse. Produkter er anonyme og identiske med konkurrenternes forhold til mærkevarevirksomheden, der har en klar profil. Produkterne er ikke direkte bærere af virksomhedens mærkevareværdier. Som typiske eksempler på klyngevirksomheder kan nævnes banker, forsikringsselskaber, telefonselskaber og detailkæder. På B2B-markedet er det typisk grossistvirksomheder. I modsætning til mærkevarevirksomhederne anvendes produktet som hovedregel ikke til differentiering af klyngevirksomheden. Kunderne antager blot, at produkterne er sammenlignelige/identiske, og derfor er det ikke nødvendigt at bruge tid på at sætte sig nøje ind i dem. Når kunderne vælger at handle med en virksomhed frem for en anden, er de drevet af præferencer for de mærkevareværdier, der kendetegner den pågældende klynge af virksomheder og ikke for den enkelte virksomhed specifikt. Valget af en virksomhed inden for klyngen kan således blot skyldes en lettere adgang til produkterne, en kampagne/et tilbud, gennem anbefalingerne som kunden har reflekteret over, et nyt produkt på gaden eller en blot tilfældighed. Klyngevirksomhedens udfordring er, at selv om den opbygger og vedligeholder sit mærke og sikrer tilstedeværelsen af produkter, der lever op til mærkevareværdierne, gør det ikke kunden loyal i traditionel forstand kunden fastholdes blot. Derfor må en kundeorienteret strategi suppleres med strategiske virkemidler rettet mod kundefastholdelse. Disse er knyttet til de kanaler eller touch points virksomheden har til kunden. Gennem optimeringen af disse, så de matcher kundernes behov, kan klyngevirksomheden forhindre, at kunden vender sig mod andre udbydere i klyngen. Hvis kunden oplever/forventer besværligheder med det at skifte leverandør, sker det næppe, medmindre kunden er direkte utilfreds, da kunden basalt set ikke forventer 3 Kilde. CRM 2.0 Håndbogen. 2

5 nævneværdige forskelle i produkterne imellem virksomhederne. Modsat hvis det er let at skifte, vil et bedre tilbud kunne flytte kunden, selv om kunden er tilfreds. Dette ses for eks. ofte på telemarkedet. Vi har derfor spurgt de danske forbrugere om deres holdninger til to af disse touch points, nemlig kundeservice (kontaktcentret) og virksomhedens webside indenfor B2B virksomheder, energi, finans, logistik & distribution, medier og tele. 3: Kort om analysen Indsamling af data er sket gennem udsendelse af et digitalt spørgeskema til et repræsentativt forbrugerpanel. Dataindsamlingen er foregået i marts måned 2013, Der er 1001 respondenter som er repræsentative på alder, bopæl og køn. Alle respondenter har haft kontakt med virksomhed omkring kundeservice inden for de sidste 24 mdr. inden for en af de disse brancher; B2B virksomheder, energiforsyning, finanssektoren, logistik & distribution, medier og telefoni Analysen er repræsentativ på den danske befolkning i forhold til geografi, køn i aldersgruppen år. 4: Hvordan oplever danskerne kundeservice? Under halvdelen af respondenterne (44,4 %) oplever generelt kvaliteten af de danske virksomheders kundeservice som god, heraf 3 % dog som meget god. Modsat er der 18 % der oplever kundeservicen som dårlig, heraf knap 3 % som oplever den som meget dårlig. Lidt mere end hver tredje (34,1 %) er indifferente og oplever ikke kunde servicen som hverken god eller dårlig. Ved ikke 3,4% 5: Meget god 3,4% 4: God 41,0% 3: Hverken god eller dårlig 34,1% 2: Dårlig 15,3% 1: Meget dårlig 2,7% Figur 1: Hvad synes du generelt om kvaliteten af danske virksomheders kundeservice? 3

6 Selv om det går godt er der forbedringsmuligheder. For klyngevirksomhederne er det netop ofte svært for kunderne at se forskel på den ene og den anden virksomhed, hvorfor oplevelsen i touch points ofte kan være årsagen til om kundeforholdet fastholdelse eller ændres. Umiddelbart kan man sige, at knap 6 ud af 10 forbrugere vil være mulige at flytte. De ville være modne eller ville overveje dette, hvis de fik et godt/bedre tilbud til en anden virksomhed. Dette fordi de ikke har en positiv oplevelse af deres henvendelse(r). Generelt er kundeservice bedre end sit rygte. Spørger man til danskernes generelle tilfredshed med kundeservice indenfor en række brancher viser det sig at den er markant lavere end når vi spørger til den seneste kundeserviceoplevelse. Kundeservicebegrebet bærer altså rundt på en del badwill. En analyse fra Wilke 4 bekræfter, at under halvdelen af forbrugerne generelt oplever kundeservice som god. Samtidigt viser denne at mere end 6 ud af ti er meget tilfredse med den sidste kontakt med kundeservice. En anden interessant observation er, at forbrugerne er meget proaktive med at fortælle om deres oplevelser til andre. Knap halvdelen (47 %) oplyser at de har talt med andre om deres oplevelser og hver fjerde (25,4 %) forventer at gøre det i fremtiden. Det er kun lidt mere end en ud af ti (11,0 %) der ikke vil fortælle om det eller har planer om at gøre det. Dette er illustreret i figuren herunder. Ved ikke 16,6% Nej, har ikke fortalt andre om det og vil heller ikke gøre det 11,0% Ja, vil fortælle andre om det i fremtiden 25,4% Ja, har allerede fortalt andre om det 47,0% Figur 2: Er det en oplevelse som du vil omtale for andre hvis I havde en samtale om kundeservice? Ser vi på touch points mellem kunde og virksomhed kan det give mening at se på, hvad som er henholdsvis kundens evalueringskriterier og virksomhedens evalueringskriterier. Dette kan illustreres i nedenstående model. 4 Wilke analyse marts

7 Figur 3: Sandhedens øjeblik i touch points - Kundens evalueringskriterier møder virksomhedens succes kriterier Kilde: CRM 2.0 Håndbogen Det er således ikke nok at måle rigtigt Der skal også måles på det rigtige! Det belyses yderligere i punkt 5. og 6. Hvis man ønsket at være kundeorienteret må dette også afspejle sig i dels måden kunden oplever kontakten i touch points og dels hvordan dette måles. Her kan det give mening at se på kundens økosystem. Her er de klassiske købsbeslutningsmodeler (AIDA, SOR mv.) mangelfulde på dagens markedsplads. Dels tager disse modeller ikke højde for hele forløbet fra inspiration, interesse, køb, levering, anvendelse og supplering, service og vedligehold samt bortskaffelse. Dels gennemløbes de gl. modeller i forhold til køb og service ofte på kort tid via få klik på nettet eller via dialogen med kontaktcenteret. Virksomhederne skal have fokus på såvel kundens økosystem som kundens nytteværdi. Dette er illustreret i modellen i figur 4., der tager højde for hvor kunden er i forhold til køb/forbrug og samtidig kombinere dette med kundens nytteværdi i den givne fase. Denne model har været inspiration til udformningen af vores spørgeramme og kan være til inspiration for målepunkter i relation til touch points med kunden. 5

8 Figur 4: Kundens økosystem versus kundens nytteværdi Kilde: CRM 2.0 Håndbogen Modellen kan samtidigt være til inspiration på at opsætte relevante mål i forhold til kunden og kundens tilfredshed og loyalitet. Ser vi imidlertid på hvilke marketingkanaler som kunden har størst tillid til, er de tre mest troværdige marketingkanaler ifølge en analyse fra Nielsen 5 ; Word of mouth, hvor hele 96 % angiver de har tillild helt eller delvist, Word of mouse, hvor det er 62 % og artikler i pressen med 55 %. I den modsatte ende af skalaen er de typiske massekommunikations kanaler som TV, annoncer og banner ads der scorer mellem 29 % -13 % på at have tillild helt eller delvist. Dette sætter jo den store lyst til at omtale sine oplevelser i forbindelse med kundeservice i relief. Det er ca. tre ud af fire respondenter som har omtalt eller vil omtale oplevelsen til andre. Når forbrugeren skal finde information om et produkt eller en ydelse er de mest anvendte kanaler ifølge Nielsen; Word of mouth, hvor 93 % siger det er lidt/meget relevant, Word of mouse scorer 69 % samt artikler i presse med 50 %. Ser vi på den modsatte ende af skalaen er de typiske massekommunikations kanaler som TV, annoncer og banner ads der scorer mellem 27 % -13 % på at det er lidt/meget relevant. Så også i denne sammenhæng har forbrugerens oplevelse en stor betydning. Lad os nu se nærmere på sammenhængen mellem oplevelsen af en god kundeservice og lysten til at handle igen, samt at ville anbefale virksomheden til andre. Dette har jo stor betydning for netop klyngevirksomheder, da forbrugerne ofte har vanskeligt ved at se forskellen på de forskellige virksomheder, men samtidig kan være en effektiv markedsføringskanal, da den har stor troværdighed og ikke umiddelbart store omkostninger. 5 Nielsen, Trust in Advertising, oktober

9 5: Sammenhæng mellem god kundeservice, handle igen og anbefale til andre Der synes at være en klar og ligefrem proportional sammenhæng mellem oplevelsen af god kundeservice og motivation for at ville handle igen/genkøbe/supplere. Dette må på ingen måde blive en sovepude. Kundetilfredshed er ikke en garanti for at dette sker i en klyngevirksomhed, men en forudsætning. Der er forskel på de forskellige brancher, hvilket ses i figuren herunder. Figur 5: Sammenhæng mellem God kundeservice og handle igen fordelt på brancher Ligesom der synes at være en klar og ligefrem proportional sammenhæng mellem oplevelsen af god kundeservice og motivation for at ville anbefale til andre. Dette må heller ikke blive en sovepude. Kundetilfredshed er ikke en garanti for at dette sker i en klyngevirksomhed, men en forudsætning. Der er forskel på de forskellige brancher, hvilket ses i figur 6. Figur 6: Sammenhæng mellem God kundeservice og anbefale til andre fordelt på brancher 7

10 6: Hvad prioriterer kunderne i relation til kontaktcenteret? Er virksomhederne kundeorienterede? Har de reelt en udefra ind tilgang til kunden? Hvad lægger kunderne vægt på og hvad tilbyder virksomhederne? Kunderne vil grundlæggende gerne have afklaret/løst deres problem. Det er derfor de ringer. De forventer at man forstår deres problem (lytter), at der opleves imødekommenhed og hjælpsomhed. Ventetiden betyder også meget i en travl hverdag, ligesom antallet af omstillinger har betydning., De vil så vidt muligt gerne have deres problem løst i løbet af opkaldet til kontaktcenteret. Modsat er de knap så parate til at modtage forslag til andre løsninger, måske ofte fordi det bliver opfattet som et forsøg på et mersalg, og det er kunden næppe klar til før de har fået løst deres problem? Kunderne prioriterer ikke at få mulighed for at evaluere samtalen og en (vedvarende) henvisning i ventetiden til websiden er ikke værdiskabende. Det er mere en indefra ud handling Det kan opfattes som, at virksomhederne tænker på at få flyttet kunderne til selvbetjening som er billigere men tænk nu hvis årsagen til opkaldet er problemer med websiden? Evne til at forstå /afklare problem 0,83% 61,6% Imødekommenhed/hjælpsom 1,05% 54,6% Ventetid 1,35% 45,0% Afslutning af sagen i løbert af opkald 2,38% 38,9% Antal omstillinger i samtalen Hånderting i telefonkø 2,49% 1,29% 30,8% 34,0% Forslag om andre løsninger Velkomst 4,79% 7,72% 14,6% 14,6% Mulighed for evaluere samtalen 9,2% 31,71% Henvisning til webside 3,9% 30,03% Lægger afgørende vægt på Lægger slet ikke vægt på Figur 7: Hvad prioriterer kunderne i relation til kontaktcenteret Et eksempel på forkert måling vedr. at evaluere en samtale. Ved en henvendelse til et af de store teleselskabers kundeservice, bliver man bedt om at evaluere oplevelsen af samtalen på lysten til at anbefale dette selskab til andre, baseret på denne kontakt på en skala fra Det er lidt skævt da man jo kan sagtens kan have fået en god service af den pågældende medarbejder, men hvad nu når der er store udfordringer med 4G netværket- Altså deres basale ydelse som ikke har fungeret optimalt i de sidste uger. Hvis man nu skriver o = ikke anbefale, så er det baseret på 8

11 oplevelsen med selskabet på deres basale ydelse og ikke den pågældende medarbejder. Hvis man gør dette bliver han/hun som man talte med vurderet dårligt. Skriver man 10, får medarbejderen ros, men man vil stadig ikke anbefale selskabet, grundet deres problemer med nettet og at man bliver smidt af dette 4-5 gange i døgnet. Dette kan gøre, at man ikke besvarer disse målinger. Det er ikke en korrekt måling de fortager og den kan ikke anvendes til ret meget! Et andet eksempel fra dette selskab Ringer man til kundeservice, bliver man budt velkommen med en besked der siger at de har genkendt ens nr., det bliver så læst op og man bliver bedt om at bekræfte ved at trykke # - Næste spørgsmål er så om man er erhvervs- eller privatkunde? De sagde jo lige, at de havde genkendt dig som kunde? Hvorfor så dette spørgsmål. Det er vel ikke et udefra ind syn? 7: Hvad prioriterer kunderne i relation til web? Det er det samme billede som ved henvendelse til kontaktcenteret. Det skal være nemt og brugervenligt at få adgang til formularer, at kunne finde de forskellige kontaktmuligheder hurtigt og enkelt. Kort sagt brugervenlighed der gør at man kan gøre sit ærinde hurtigt og let. Muligheden for at kunne vurdere virksomheden på trustpilot tillægger kunden ikke så stor vægt. Nemt af finde formularer 1,2% 45,9% Formulares brugervenlighed generelt Kontaktmuligheder, let adgang Afklaring af ærinde i en og samme session 1,4% 2,0% 1,0% 40,1% 39,5% 39,3% Funktionalitet og logik Sprog og tone 2,0% 3,5% 30,1% 29,3% Evne til at forventningsafstemme, tid 2,5% 23,6% Trust Pilot 8,3% 23,7% Lægger afgørende vægt på Lægger slet ikke vægt på Figur 8: Hvad kunderne prioriterer i relation til websiden Et eksempel på hvordan kundeservice ikke børe være er af de store leverandøre af mobiltelefoner Her koster det 4,80 kr. i minuttet at ringe til kundeservice. Der er ingen mulighed at skrive til kundeservice. Du kan kun komme i kontakt med dem på facebook? Det er topmålet af dårlig stil i kundeservice og absolut på ingen måde en udefra ind holdning Denne oplevelse giver næppe lyst til at anbefale eller for den sags skyld genkøbe en mobil fra denne leverandør. 9

12 8: Kundeservice og påvirkning af forbrugernes holdninger til virksomheden Ser vi på sammenhængen mellem parametre som oplevelsen af kundeservicen i virksomheden og kundens generelle tilfredshed, goodwill, generel opfattelse som leverandør, loyalitet over for virksomheden, valg af leverandør og den tid kundeforholdet varer - Ja så er der er klar sammenhæng. Netop i klyngevirksomhederne er kundens oplevelse i touch points ofte en afgørende faktor, men lad nu ikke kun tilfredshedsmålinger være det eneste der er fokus på. Qua positionen som klyngevirksomhed kan kunden sagtens finde på at skifte leverandør, selv om at de måtte være tilfredse. Hvis ikke de forstår og oplever den værdi som virksomheder giver netop dem, er de potentielle til at skifte til et bedre tilbud. Derfor har klyngevirksomheden ofte en udfordring med at kommunikere dette relevant og målrettet. Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for din generelle tilfredshed med leverandør? 0,8% 39,6% Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for den goodwill din leverandør har hos dig? 2,6% 35,8% Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for din opfattelse af leverandør? 1,1% 35,7% Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for din loyalitet overfor leverandøren? 3,1% 34,3% Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for dit valg af leverandør? 2,5% 29,6% Hvor stor betydning har virksomheders kundeservice for Hvor længe du er kunde hos leverandøren? 4,4% 28,6% Meget stor betydning Ingen betydning Figur 9: Hvad kunderne prioriterer i relation til valg af leverandør Det er derfor for afgørende betydning at der måles rigtigt på det rigtige Og med præmissen at det skal være med et udefra ind syn. Det er derfor interessant at vide, at der stadig i 2013 i er kundeservicemedarbejdere der stadig måles på om de kan afslutte/lukke et opkald på under et bestemt antal sekunder. Det synes ikke som et udefra ind succeskriterie, men nærmere som et indefra ud målpunkt. Da det jo ikke tilgodeser det mest fundamentale spørgsmål Om kunden fik løst sit problem. 10

13

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Danskerne og velgørenhed anno 2013

Danskerne og velgørenhed anno 2013 Danskerne og velgørenhed anno 2013 Indhold 1. Kort om baggrunden for undersøgelsen... 4 Hvad er velgørenhed?... 4 2. Analysens hovedkonklusioner... 5 Hvordan er profilen på en nej siger i forhold til de

Læs mere

ti Udfordringer og for profitabel vækst

ti Udfordringer og for profitabel vækst 0 ti Udfordringer og muligheder for profitabel vækst Red queen marketing My dear, here we must run as fast as we can, just to stay in place. And if you wish to go anywhere you must run twice as fast as

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Analyse om kunderelationer marts 2011

Analyse om kunderelationer marts 2011 Analyse om kunderelationer marts 2011 Indhold 1 Baggrund for analysen... 3 2 Dataindsamling og bearbejdning... 4 3 Analysens konklusion... 5 Marketing 08 - Uddrag fra tidligere analyse...11 Rethinking

Læs mere

SÅDAN LEVERER DU. God kundeservice! Over. gode råd til bedre

SÅDAN LEVERER DU. God kundeservice! Over. gode råd til bedre SÅDAN LEVERER DU God kundeservice! Over 10 gode råd til bedre K U N D E SE RVICE INTEGRERET KUNDESERVICE Hos Firmafon tænker vi på kundeservice hver dag. Hele tiden. Det gør vi fordi, det gør vores kunder

Læs mere

Henvisninger i Nykredit Forsikring

Henvisninger i Nykredit Forsikring Henvisninger i Nykredit Forsikring Kundetilfredshed og kundeloyalitet Afsluttende projekt HD 1. del, 4. semester Forår 2010 Vejleder: Jørgen Lægaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering...

Læs mere

Passagerpulsens Kundeservicepris 2015. Mystery shopping hos trafikselskaberne

Passagerpulsens Kundeservicepris 2015. Mystery shopping hos trafikselskaberne Passagerpulsens Kundeservicepris 2015 Mystery shopping hos trafikselskaberne Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Hvorfor kundeservice 5 4. Sådan har vi gjort 7 5. Og vinderne er 15 5.1 Vinder

Læs mere

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen?

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? 89 spørgsmål om tendenser, udfordringer og fokusområder i de danske marketingorganisationer, besvaret af 110 marketingansvarlige ANSVARLIG PARTNERE CMO

Læs mere

Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed

Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed Skribent Simon Marcus Kristensen Studienummer: 301265 Vejleder Bjarne Taulo Sørensen Institut for marketing og organisation Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed Anslag: Anslag i alt

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

"Der er meget lidt dokumenteret viden om, hvad der virker bedst, når man vil forbedre kundeloyaliteten,

Der er meget lidt dokumenteret viden om, hvad der virker bedst, når man vil forbedre kundeloyaliteten, "Der er meget lidt dokumenteret viden om, hvad der virker bedst, når man vil forbedre kundeloyaliteten, og der er heller ikke meget faktuel viden om, hvilken betydning kundeloyalitet har rent økonomisk".

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for markedsføring herunder sociale medier Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, kommunikation og Ledelse November 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Ledelsesbaseret coaching. - Coaching af frontmedarbejdere i SKAT kundecenter

Ledelsesbaseret coaching. - Coaching af frontmedarbejdere i SKAT kundecenter Ledelsesbaseret coaching - Coaching af frontmedarbejdere i SKAT kundecenter Niels Zachariassen 1, projektleder, SKAT Kundeservice & Bo Vestergaard 2 Organisationskonsulent i Region Nordjylland, tidligere

Læs mere

De 5 drivere for vækst i toplinjen

De 5 drivere for vækst i toplinjen Trends kundeorientering: De 5 drivere for vækst i toplinjen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Whitepaper Salg via nyhedsbreve

Whitepaper Salg via nyhedsbreve Whitepaper Salg via nyhedsbreve potentiale for milliarder Salg via nyhedsbreve potentiale for milliarder Nærværende whitepaper bygger på en survey foretaget af Userneeds, hvor 2.436 personer mellem 18

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Kundeservice I WEBSHOPS

Kundeservice I WEBSHOPS Kundeservice I WEBSHOPS KUNDESERVICE I WEBSHOPS Hos Firmafon har vi givet håndslag på at kæmpe for god kundeservice I det håndslag ligger et stort ønske om at hjælpe vores kunder med at gøre deres kunder

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Mobilannoncering i Danmark Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Danske Medier Februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Mobilannoncering i Danmark 03 1. Executive Summary Overblik og ny viden 04

Læs mere