Anton Rosen. og Silkeborg. bindingsværk og ikke at forglemme. I 2003 var der en stor Anton Rosen uds lling. måde lføres facaderne roman ske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anton Rosen. og Silkeborg. bindingsværk og ikke at forglemme. I 2003 var der en stor Anton Rosen uds lling. måde lføres facaderne roman ske"

Transkript

1 Gå på opdagelse i Rosen-arkitekturen Enestående for Silkeborgs bymidte er de mange markante bygningsværker tegnet af arkitekt Anton Rosen, som havde sit virke i Silkeborg fra 1883 l sin død Denne pjece er tænkt som inspira on l en spændende byvandring i Anton Rosens fodspor. Karakteris sk for et Anton Rosen hus i Silkeborg er de dekora ve bygningsfacader med afsæt i na onalroman kken og s larten skønvirke. På en krea v og fabulerende måde lføres facaderne roman ske effekter som tårne, spir, karnapper, tagkviste, bindingsværk og ikke at forglemme sokler af kampesten. I 2003 var der en stor Anton Rosen uds lling på KunstCentret Silkeborg Bad. I den anledning udkom bogen: Anton Rosen Arkitekt og Kunstner og en blå pjece med tlen: På udkig - Anton Rosen og Silkeborg. Denne pjece er en revideret og udvidet udgave af pjecen fra Med den nye netversion eller den kor a ede udgave S k Silkeborg i lommen kan man gå på opdagelse i en værdifuld del af Silkeborgs bygnings- og kulturarv. TurismeSilkeborg, Silkeborg Arkiv (ved Lis Thavlov og Leo Jensen) og Teknik og Miljø, Plan og Byg Du kan downloade denne pjece og bykortet S k Silkeborg i lommen på: Tegning: ca Anton Rosen og Silkeborg

2 Håndtegnede facadetegninger af Skovvilla, Silkeborg Vandkuranstalt. Opført i De orginale tegninger er uds llet i Skovvillaen. Andet: 1886-: Inventar l Th. Langs Skoler. 1895: Udkast l interiørdekora oner for enkefru Jones : Silkeborgs byvåben. Indregistreret : Inventar l Silkeborg Amtssygehus, Falkevej 3. (Nedtaget/ ernet). 1902: Inventar l Ørne Apotek, Vestergade 9A. (Nedtaget/ ernet). 1919: Møbler l sommerhus/ Egedal, Kalsholtvej 12, Svejbæk. 1920: Inventar l Knaps villa, Hovedgårdsvej 5. (Nedtaget/ ernet). 1924: Birketræsdagligstue l snedkermester Sofus Jørgensen ( ). 1925: Talerstol af træplanker, Himmelbjerget. 1926: Inventar l Silkeborg Handels- og Landbrugsbank, Søndergade 1. (Nedtaget/ ernet). 19??: Udkast l gravmæle for snedkermester Sofus Jørgensen ( ). (Ikke realiseret). 19??: Udkast l gravmæle for Augusta Nielsen ( ). (Ikke realiseret). 42

3 1902: Borgerskolen, Bindslevs Plads 1. (1908 forlænges bygningen med 5 fag i sydlig retning, vistnok uden Rosens medvirken). 1903: Fabriksskorsten og maskinhus (højde: 45 m.)/ Silkeborg Papirfabrik, Smedebakken. (Maskinhus nedrevet evt. sammenbygget med eksisterende bebyggelse). 1903: Maskinmesterbolig/Silkeborg Papirfabrik, Langebro. (Nedrevet 1934). 1906: Sommerhus, Kalsholtvej 2, Svejbæk. 1907: Gymnasium/Th. Langs Skoler, Estrupsgade 1. Tilbygning af 2 etager l eksisterende bygning. 1911: Forskoleseminarium/Th. Langs Skoler, Hostrupsgade : Gymnasium/Th. Langs Skoler, Estrupsgade 1. Ombygning af eksisterende bygning. 1919: Sommerhus/ Egedal, Kalsholtvej 12, Svejbæk. 1921: Villa/Knaps Villa, Hovedgårdsvej : Forslag l fuldstændig ombygning/ Th. Langs Skoler. 1926: Ud- og indvendig ombygning/silkeborg Handels- og Landsbrugsbank, Søndergade 1. (Senere ændret). 1927: Bådehus/ Egedal, Kalsholtvej 12, Svejbæk. Indholdsfortegnelse Silkeborg og Anton Rosen ( ) Bykort s. 23 s. 03 Anton Rosens eksisterende bygninger i Silkeborg s. 07 Anton Rosens nedrevne bygninger i Silkeborg s. 25 Værkfortegnelse - Anton Rosen og Silkeborg s. 37 Papirfabrikkens vartegn

4 Silkeborg og Anton Rosen ( ) Arkitekten Anton Rosen begyndte i 1883 sit virke i Silkeborg, som på det dspunkt var et lille bysamfund, kun knapt 40 år gammelt. Men byen var ved at udvikle sig l en dri ig by. I løbet af 10 år - fra 1880 l voksede indbyggertallet fra l Og i 1901 boede her personer. De oprindelige lave, enetages huse var blevet forhøjet med en eller flere etager. Mod vest blev der e erhånden lagt flere gader l den oprindelige byplan, ligesom der opstod et kvarter syd for banen. Byen havde i 1857 fået sit eget rådhus, en kirke i 1877, og jernbanen var blevet ført frem i I 1900 blev Silkeborg købstad. Desuden var byen i samme periode ved at udvikle sig l Danmarks kurby og en markant skoleby. Det var altså en by i kra ig vækst, som Rosen gennem de næste fire år er fik lknytning l, og som han kom l at præge med sine stærkt personlige og markante byggerier. Anton Rosen blev født i Horsens i Som 14-årig kom han i murerlære i København. I 1877 dimi erede han fra Teknisk skole og blev samme år optaget på Kunstakademiets Arkitektskole, hvorfra han fem år senere fik sin afgang, juni Rosen blev here er ansat hos en af landets førende arkitekter, Vilhelm Dahlerup, og kom som konduktør for denne i 1883 l at lede arbejdet ved opførelsen af hovedbygningen - det såkaldte Societetshus - på den nyanlagte Silkeborg Vandkuranstalt. I en kort periode havde Rosen bopæl i Silkeborg - han ejede i perioden et hus på Skolegade 28. I 1889 blev han gi med Mar ne Grabow, som var da er af gæstgiver Jens Grabow en af handelspladsens nybyggere og ejer af det hotel, der senere skulle blive l Hotel Dania ved Torvet. Anton Rosen fik altså personlige rela- oner l byen, hvilket sikkert er en del af forklaringen på de mange markante bygninger fra hans hånd, som det blev l i de e erfølgende 40 år. Parallelt med arbejdet på Kuranstalten begyndte Rosen selvstændig arkitektvirksomhed i byen. Allerede i 1884 stod han bag tre bygninger, hvor han endnu var præget af den historicis ske arkitekturopfa else - et kapel 1900: Kvindeseminarium/Th. Langs Skoler/ Den hvide bygning, Hostrupsgade 40. (Forbundet med eksisterende hovedbygning ved mellembygning). 1900: Kødkontrolsta on, Fredensgade 17. (Nedrevet 1974). 1900: Elevatorbygning/Silkeborg Papirfabrik, Smedebakken. (Nedrevet?) 1900: Udkast l lysthus l opførelse ved udsigtspunktet Karoline Amalies Høj, Østerskov. (Ikke realiseret). 1900: Pavillon og flagstang på udsigtspunktet Knøsen, Rye Nørreskov. (Nedrevet?) 1901: Bu ks- og beboelsesejendom/ Henryhus, Søndergade : Steler og port/silkeborg Papirfabrik, Smedebakken. (Port i depot hos Silkeborg Kommune). 1901: Restaurering og udsmykning af Den gamle Bø e /Silkeborg Papirfabrik, Langebro. (Nedrevet 1934). 1901: Udkast l ombygning og udvidelse af rådhuset, Torvet. (Ikke realiseret). 1902: Silkeborg By- og Amtssygehus, Falkevej 1-3. (Hovedbygning nedrevet Epidemisk afdeling, som i dag rummer administra on og sygehusledelse, og ligkapel eksisterer). 1902: Bu ks- og beboelsesejendom, Chris an 8.s Vej : Vandtårn/C. Commichau & Co.s Trikotagefabrik, Amaliegade 49. (Fredet, 1986). 1902: Indgangsportal og veranda/restaurant Sommerlyst, Vestergade 89. (Nedrevet 1982). 40

5 Værkfortegnelse 1884: Ligkapel/ Vestre Kirkegård, Vestergade 100. (I brug l Nedrevet 1967). 1884: Silkeborg A oldshotel, Østergade 9. (Nedrevet ). 1884: Udvidelse af kommunal skolebygning, Søndergade. (Sandsynligvis nedrevet 1943). 1885: Skovvilla/Silkeborg Vandkuranstalt/KunstCentret Silkeborg Bad, Gjessøvej : Højere Pigeskole/Th. Langs Skoler, hovedbygning, Hostrupsgade 40, Skoletorvet. 1887: Børnehjemmet C. Knaps Minde, Drewsensvej 80. (Nedrevet 1964). 1894: Forskoleseminarium/Th. Langs Skoler, Estrupsgade : Bu ks- og beboelsesejendom, Søndergade : Indvendig ombygning af lejlighed, 1. sal, Vestergade 1. (Siden ombygget). 1896: Bu ks- og beboelsesejendom, Vestergade 2B. (Stueetagen stærkt ændret). 1896: Håndværkerforeningen,Torvet 1. (Schalburgteret Siden nedrevet). 1897: Gymnas ksal og pedelbolig/borgerskolen, Markedsgade-Tværgade. (Sandsynligvis nedrevet 1941). 1897: Silkeborg Kneippkuranstalt/Kuranstalten Midtjylland, Sejsvej. (Nedrevet 1933). 1898: Bu ks- og beboelsesejendom/senere Ørne Apotek, Vestergade 9A. 1899: Bestyrerbolig/Silkeborg Gasværk, Godthåbsvej 5. (Nedrevet ). 4

6 på byens nye kirkegård mod vest, a oldshotellet i Østergade og en udvidelse af en kommunal skolebygning i Søndergade. I 1885 tegnede han den såkaldte Skovvilla, som er en af de fritliggende bygninger, der blev opført i parken ved Kuranstalten. I 1886 indledte han sit samarbejde med Theodora Lang, som betød, at Rosen helt frem l 1924 kom l at stå i spidsen for den hur gt voksende skoles byggearbejder. I slutningen af 1800-tallet var arkitekturen præget af historicismens/ s le erligningernes idealer. Op mod århundredski et søgte mange arkitekter at frigøre sig fra disse forbilleder og ønskede en ny arkitekturopfa else med ærlig overensstemmelse mellem form, konstruk on og indhold. I Europa var benævnelsen på disse bevægelser Art Nouveau, Jugends l og Arts and Cra s, og i USA arbejdede Chicago-skolen e er samme principper. I Danmark fik s larten betegnelsen Skønvirke ( ). At sæ e Rosen i direkte forbindelse med disse arkitekturretninger er ikke muligt. Der l er hans arbejdsform for eksperimenterende og rastløs. Inspira onen kommer fra mange sider, og resultatet er al d præget af hans personlige frodighed, opfa else og ekspressivitet. Der eksisterer stadig 19 af Rosens bygninger og anlæg i Silkeborg og omegn, som alle er medtaget i denne pjece. Dere er følger beskrivelser af 13 nedrevne bygningsværker. Endelig findes l sidst en kronologisk fortegnelse over alle Rosens værker med lknytning l Silkeborg eller omegn. Anton Rosens væsentligste hovedværk i Silkeborg er byejendommen Vestergade 9A med Ørne Apoteket i stueetagen. Andre hovedværker er: - Byejendommen Løvenborg, Vesterbrogade, København - Paladshotellet, Rådhuspladsen, København - Landsuds llingen i Aarhus, 15. maj l 15. september Ole Rømer Observatoriet med direktørbolig, Aarhus - Byejendommen Metropolbygningen, Strøget, København - Tuborgs Administra onsbygning Rosenhuset, Strandvejen, København - Havebyen Gerthasminde, Odense. Værkfortegnelse Anton Rosen og Silkeborg 38

7 Håndtegnet forslag l ombygning og udvidelse af rådhuset på Torvet. Fremsendt af Anton Rosen i Ikke realiseret. Anton Rosens byvåben for Silkeborg tager sit udgangspunkt i sagnet om byens lblivelse: Fire mil fra Århus, nærved Gudenåen, ligger den gamle gård, Silkeborg, i en lys g egn, omgivet af skove og søer. Den skal have fået de e navn af en bisp, hr. Peder, som engang ville bygge sig en gård, men længe ikke vidste, hvor han ville bygge. Engang sejlede han på Gudenåen og tog da undervejs sin silkehue af hovedet og lod den flyde på vandet, sigende, at hvor den flød i land, der ville han bygge gården. Således fandt han stedet, og da gården var bygget, kaldte han den Silkeborg. Kilde: Danmarks Folkesagn af J.M. Thiele,

8 Byejendom det senere Ørne Apotek, Vestergade 9A. Opført i Foto ca Foto: ca Foto: ca

9 m. Silkeborg By- og Amtssygehus, Falkevej 3 Sygehuset var placeret højt over byen og Rosen synes at have arbejdet ud fra idéen om lys og lu som helbredende faktorer. Anlægget bestod af to parallelle fløje en hovedbygning og bag denne afdelingen for epidemiske sygdomme. Med sine tårne og spir, den dominerende bindingsværksgavl, hvidkalkede mure, glaserede røde teglsten og forgyldte vejrhaner mindede anlægget mere om en herregård end et sygehus. Den fine facadeudsmykning med et væld af finurlige detaljer gav det hele et na onalroman sk præg. Ligkapellet og epidemibygningen er de eneste eksisterende bygninger fra det oprindelige anlæg. Opført 1902, nedrevet Anton Rosens eksisterende bygninger i Silkeborg 8

10 Eksisterende bygninger i Silkeborg 1. Byejendom det senere Ørne Apotek, Vestergade 9A Opført Huset ændrede med sin højde og dominerende trekantgavl målestoksforholdet i byen. Den naturstensbeklædte facade er rigt dekoreret med relieffer og finurlige detaljer, der henviser l bygherrens, Chr. Nielsens, virke som murermester. Det store karnappar afslu es med en balkon, hvorover ses en konstruk on i træ, der udfylder gavltrekanten. Den krones af en vindfløj. Huset er Rosens mest jugendprægede værk i Silkeborg og viser hans sans for gennemarbejdede detaljer. Siden 1903 har Ørne Apotek ha l huse i bygningen. Over anden salens vinduespar var der dligere placeret et byvåben udført i træ. Det er i depot hos ejer. 2. Knaps købmandsgård, Vestergade 2B Opført Til en eksisterende købmandsgård opførtes et gadehus i to etager med bu k i gadeplan og privatbolig i overetagen. Huset blev forsynet med et stort tagudhæng og en meget rolig facade, der er opdelt horisontalt. Foroven ses seks vinduespar er med naturstensindfatninger og et vandret, mønstret bånd. I gadeplan var bu ksruderne placeret i en ensartet opdeling med søjler og buer. De halvrunde elementer, der dannede overgang mellem buer og bu ksruder, var oprindeligt rødbrune træskærerarbejder. I 1970 erne blev facaden i gadeplan forsynet med store glasarealer og baldakiner. Overetagens vinduer og facade blev dog bevaret. 3. Handels- og Landbrugsbanken, Søndergade 1 Eksisterende ejendom ombygget af Anton Rosen i Hjørneejendommen ud mod Torvet blev ombygget l bankformål både ind- og udvendig. Det store banklokale fik kasse elo, søjler beklædt med sort marmor og gedigent inventar udført i mahognitræ. Over hjørneindgangen blev byvåbenets bispehue anvendt som udsmykning. Ejendommen er siden ombygget flere gange, hvilket har betydet, at der ikke er noget lbage af Rosens inventar eller facadeudsmykning. Foto: ca Foto: ca Foto: ca Foto: ca Foto: ca

11 j. Den Gamle Bø e, Papirfabrikken. Langebro/Smedebakken Rosen forestod ombygning og udvidelse af den eksisterende fabriksbygning Bø en. Gavlen blev forsynet med dekora on af frise med skjolde og inskrip oner. ningen i forbindelse med en større udbygning og modernisering af fabriksanlægget. Opført 1901, nedrevet Den gamle bø e var produk onssted for håndgjort papir på Silkeborg Papirfabrik fra 1899 frem l nedriv- k. Silkeborg Kneippkuranstalt. Sejsvej Silkeborg Kneippkuranstalt blev opført i 1897 og lbød behandlinger med kolde bade eller overgydninger, diæt og hærdning. Metoden var udviklet af den tyske præst Sebas an Kneipp, der var leder af flere store tyske kurhuse. Det store rektangulære anlæg var udformet med fire markante tårnag- ge bygninger med en-etages fløje imellem og med et indgangspar, der fint føjede sig ind i Art Nouveau-arkitekturens formverden. Alle tage var pyramideformede og belagt med skifer. Fundamenterne var med kløvede marksten, som det ses i mange af Rosens bygninger. Opført 1897, nedrevet l. Pavillon på udsigtspunktet Knøsen. Rye Nørreskov Silkeborg Turis orening bes lte Rosen l at lave et udkast l et lysthus l udsigtspunktet Karoline Amalies Høj i form af en overdækket bænkeplads med spidst tag. Foreningen havde dog ikke midler l at gennemføre projektet. Tegningerne blev antageligt i stedet brugt l opførelse af en pavillon ved traktørstedet på Knøsen. Opført: 1900, Det vides ikke hvornår nedrivning er sket. Foto: ca Foto: ca Foto: ca Foto: ca

12 4. Byejendom, Søndergade 8 Opført Bu ks- og beboelsesejendom i to etager. Ejendommen, der er opført for glarmester J. Chr. Hostrup-Petersen, er meget fint indpasset blandt gadens to-etages huse. Den har et karakteris sk tagudhæng og pudset facade, som fremtræder med vandre e bånd samt en dekora on i form af kartouche, fint udsmykkede firkantede rammer, mellem overetagens vinduer. Bu ksetagen er stærkt ændret og uden den oprindelige detaljering. 5. Th. Langs Skolers hovedbygning, Skoletorvet Opført Bygningens ydre præges af senklassicismen med inspira on fra den italienske villas l. Skoleleder Th. Lang opførte bygningen som pigeskole. Ved opførelsen fremstod helt fritliggende. Foruden lokaler l undervisning rummede den skolelederens bolig samt elevværelser. Facaden er opført i rødt murværk i to etager afslu et med en lav pudset etage. Denne udgør et højt gesimsbånd med små kvadra ske vinduer. Facaden fremtræder med flere former for pudsdekora oner. På Facaden var der to store medaljoner. Disse er siden ersta et af to buede vinduer. Medaljonerne findes på gavlen i mellemgangen ind l skolegården. 6. Forskoleseminarium, Th. Langs Skoler, Estrupsgade 1 Opført Denne bygning er Th. Langs Skolers første lbygning. Den fremstår i højere grad end hovedbygningen som et personligt arbejde fra Rosens hånd. Selvom den senere både blev forlænget og forhøjet som gymnasium og kostskole, er der bevaret fine detaljer i facaden fra den oprindelige en-etages bygning. Det naturstensindfa ede vindue l højre og det fint udformede indgangspar med relief og overdækning af træ ses endnu i deres oprindelige skikkelse. Foto: ca Foto: ca Foto: ca Foto: ca Foto: ca Foto: ca

13 g. Silkeborg A oldshotel. Østergade 9 For Silkeborg A oldsforening opførtes en bygning med hotel, restaurant og mødesal. Huset, der var et af Rosens dligste, fulgte den to-etages gesimshøjde fra nabohusene. Facaden var i rød tegl og havde dybt relief med markante gesimser, murede s k og buer over vinduer og døre. Den var præget af den historicis ske arkitekturopfa else. Opført 1884, nedrevet h. Bestyrerbolig, Silkeborg Gasværk. Godthåbsvej 5 Rosen gjorde i de e hus gavlen mod gaden l den egentlige hovedfacade. Den fremstod med hvidkalket murværk samt bindingsværk og fint detaljeret træværk i gavltrekanten. Dekora onen her var bl.a. byvåbenet udført som træskærerarbejde. Boligen blev nedrevet i forbindelse med nedlæggelsen af gasværket for at give plads l et nyt rådhus. Opført 1899, nedrevet i. Maskinmesterbolig, Papirfabrikken. Langebro Villa med pudset murværk, tag med halvvalme ved gavl og to-etages karnapudbygning. Den var beliggende på en lille holm nord for Langebro. Villaen blev nedrevet i forbindelse med en større udbygning og modernisering af fabriksanlægget. Opført 1903, nedrevet Foto: ca Foto: ca Foto:

14 7. Den hvide bygning, Th. Langs skoler, Hostrupsgade 40 Opført Bygningen opførtes som kvindeseminarium og er en lbygning l hovedbygningen, som den er forbundet med ved en mellembygning i to etager. Med det hvidkalkede murværk har bygningen klart sit eget udtryk. Endnu anes det fine mønster i murværket, som er inspireret af den tyske jugends l. Bygningen var oprindelig forsynet med engelske hejsevinduer. Udover selve bygningen tegnede Rosen også en række møbeltyper og fast inventar l skolen. Den hvide bygning skal især opleves inde fra skolegården, hvor den i modsætning facaden mod gaden virker mindre anonym, mere sprudlende og legende. Facaden består her af en mængde delelementer, som alligevel danner en fin harmoni. Det er værd at hæ e sig ved den høje tårnbygning, som bl.a. er dekoreret med en ugle, som skulle have været et særligt ønske fra skoleleder Th. Langs side. 8. Forskoleseminarium, Th. Langs Skoler, Hostrupsgade 41 Opført Denne fint propor onerede bygning er nok et af Rosens mest konsekvente murstensbyggerier. Der er brugt røde teglsten såvel i helheden som i detaljen. De indgår som murede s k over døre og vinduer, som mønstre i facaden og ved de markante stræbepiller ved hoveddøren. Der er også beny et stræbepiller under de store vinduer gavlen. Her fungerer de som understøtning for en altan. Foroven ses mansardtagets store flade, som kun er brudt af to symmetrisk placerede skorstene. Fundamentet består af kløvede marksten, som er et af Rosens kendetegn. I 2008 blev der lavet en tagry er som ovenlyskilde over de to skorstene. Foto: ca Foto: ca Foto: ca Foto: ca

15 d. Børnehjemmet C. Knaps Minde. Drewsensvej 80 Familien Knap åbnede i 1887 Silkeborg Børnehjem - senere kendt under navnet C. Knaps Minde. Anton Rosen tegnede den fritliggende villa, som blev opført l formålet. Han kom senere l at arbejde for familien ved opførelsen af en byejendom på Vestergade og en moderne byvilla på Åhavevej. Opført 1887, nedrevet e. Gymnas khus, Borgerskolen. Markedsgade Til det allerede eksisterende skolebyggeri tegnede Rosen en pedelbolig og et gymnas khus, hvor sidstnævnte markerede sig med gennemgående vinduesbånd. Relieffet blev senere indsat i murværket på den ny skolebygning. Opført 1897, sandsynligvis nedrevet Indgangsdøren i gavlen havde trekantet overdækning og smukt naturstensrelief med byvåben og vandplanter. f. Kødkontrolsta on. Fredensgade 17 Denne bygning opførtes for Silkeborg Kommune. Den havde lkørsel fra både Fredensgade og Chris an 8.s Vej og blev anvendt som kontrolsta on for de veterinære myndigheder. Senere beny edes den l sta on for Falcks Redningskorps frem l Den blev nedrevet i forbindelse med saneringen af hele karréen Kirkebakken-Fredensgade-Chris an 8.s Vej med henblik på udvidelse af sidstnævnte. Opført 1900, nedrevet Facade mod vejen, foto: ca Facade mod gården, foto: ca Foto: ca

16 9. Borgerskolen, Bindslevs Plads 1 Opført Denne skolebygning er opført i røde mursten med tegltag og kamtakkede gavle. Rosen sa e især sit præg på den symmetrisk opbyggede facade mod vest. Her ses fine murstensdetaljer, festlige bindingsværkskviste med fint dekorerede, buede vindskeder. I stueetagen er den gennemgående række af vinduer forsynet med dekora ve relieffer i flere farver. Øverst på gavlene ses de for Rosen karakteris ske, dekora vt udformede lynafledere og forneden fundamentets kløvede marksten. Den oprindelige bygning er den nordlige del med o e vinduesfag. I 1908 lbyggedes de fem vinduesfag mod syd (vistnok uden Rosens medvirken). 10. Vandtårn, Amaliegade 49 Opført De e næsten skulpturelt formede vandtårn med hvidt murværk, bindingsværk, dekoreret gesimsbånd, rødglaserede tegl og i toppen en vindfløj er et eksempel på Rosens begejstring for na onalroman kken. Her er der lagt vægt på materialernes ægthed og funk onalitet. Det godt 15 m. høje tårn blev bygget direkte ovenpå en 40 m. dyb brønd og var med anvendelsen af armeret beton meget moderne for sin d. Det blev opført af C. Commichau for at forsyne hans fabrik med vand. Ved sin elegance udgjorde det en stor kontrast l teks lfabrikkens ra onelle bygninger. Vandtårnet blev fredet 1986 e er, at fabrikken var revet ned. 11. Henryhus, Søndergade 34 Opført Denne høje hjørneejendom er opført som bu ks- og beboelsesejendom i tre etager og med en mansardetage i sidebygningen mod Søndergade. Den er speciel ved, at facaden mod Møllegade er ført igennem som husets hovedfacade. Derved forstærkes gadehjørnet synsmæssigt af den høje gavl og det runde, smukke karnapag ge tårn. Facaden kommer alligevel med sine mange komponenter og sin asymmetri i balance og har i sit ydre mange paralleller l tysk jugends l. Foto: ca Foto: 1941 Foto: ca Foto: ca Foto: ca

17 Nedrevne bygninger i Silkeborg a. Håndværkerforeningen. Torvet 1 Bygningsanlægget var domineret af en næsten kvadra sk hovedfacade med et stort markant vindue mod Torvet og af det dobbelte meget iøjnefaldende pyramidetag. På tagets fire hjørner var der anbragt store, flerfarvede vaser. Facaden var rigt detaljeret. Huset rummede foruden foreningslokaler bl.a. også byens teatersal. Den blev Schalburgteret i 1945 som en tysk hævnak on for den velgennemførte sabotage mod J.W. Darrs fabrik på Torvet. Bygningen blev derved totalskadet og må e dere er nedrives. Opført 1896, nedrevet b. Restaurant Sommerlyst. Vestergade 89 I byens vestre udkant opførtes i forbindelse med et eksisterende en-etages gadehus et forlystelsesetablissement med indgangspar præget af Rosens detaljering. Bag ved den ny facade lå verandaer og i haven opførtes lysthuse og keglebane. Opført 1902, nedrevet c. Ligkapel, Vestre kirkegård. Vestergade 100 På den nyanlagte Vestre kirkegård opførtes et kapel et solidt og enkelt hus med rundbuer ved indgangspar- et og dstypiske detaljer ved gavle og tagry er. Det er et dligt arbejde og endnu præget af den historicis ske arkitekturopfa else. Opført 1884, nedrevet Foto: ca Foto: ca Foto: ca

18 12. Byejendom, Chris an 8.s Vej 18 Opført Rosen kom formodentlig blot l at sæ e facade på denne beboelsesejendom. Det var sikkert en af de mange bygmestre, han kendte i byen, der havde tegnet planerne l den og Rosen lavede så det ydre. præg med de mange detaljer og sin karakteris ske asymmetri, der alligevel skaber balance. Det var ikke en usædvanlig situa on på den d og Rosen sa e afgjort sit 13. Knaps Villa, Hovedgårdsvej 5 Opført Denne to-etages byvilla blev opført i et nyanlagt kvarter. Den er opført i na onalroman sk s l med pudset facade og en bastant muret hovedetage. Overetagen er trukket lidt lbage og udført som en bindingsværkskonstruk on med valmtag. Der er fin overensstemmelse mellem den høje, røde sokkel, de gulkalkede mure, det røde bindingsværk og det røde tegltag. Gadefacaden er helt symmetrisk opbygget, gavlen mod syd har en elegant glaskarnap. Facaden mod haven er præget af en asymmetrisk placeret række fløjdøre, som oprindelig var forsynet med tremmeskodder. Balancen genopre es dog ved det runde vindue l højre. 14. Fabriksport og steler, Papirfabrikken, Smedebakken Opsat Da der blev etableret et nyt hegn omkring fabriksområdet blev det monteret på betonsteler med form som bautasten. Stelerne blev på forsiden forsynet med logoer og varemærker i relief med lknytning l De forenede Papirfabrikker: DfP = De forenede Papirfabrikker, To mænd, der holder hinanden i hænderne = illustrerer papirets styrke, samt et vikingskib og en svane. På Smedebakken er der i dag bevaret 11 af disse steler. Rosen tegnede Rosen også en stor, smukt dekoreret hovedport i fire sek oner og med fint ornamenterede messingbeslag. Den blev senere nedtaget og er i depot hos Silkeborg Kommune. Anton Rosens nedrevne bygninger i Silkeborg 26 X

19 Håndværkerforeningen, Torvet 1. Opført i 1896 og nedrevet i Foto: 2003 Foto: 1959 Foto: ca

20 dekora vt udformede volu er, der er placeret næsten øverst på skorstenen. Rosen tegnede også en maskinbygning i lknytning l skorstenen, som siden kom l at indgå i nyt byggeri. Skorstenen, der lhører højskolen Performers House, blev renoveret i 2011 med midler fra Realdania. ningsbånd af flade strandsten hentet ved Vesterhavet. Den markante sokkel er udført i de for Rosen karakteris ske kløvede marksten, som ved gavlene går op på facaden og danner fint formede robuste stræbepiller. Resten af bygningskomplekset blev revet ned i Se i øvrigt under l. Opført Denne bygning indgik i det ambi øse sygehuskompleks bestående af to parallelle fløje en hovedbygning og bag denne epidemiafdelingen, som er den eneste af de oprindelige sygehusbygninger, foruden kapellet, der er bevaret. Den rummer administra on og sygehusledelse og fremtræder stærkt ombyg- get. Resten af komplekset blev revet ned i Se i øvrigt under l. Epidemibygningen fik ikke samme udsmykning som hovedbygningen, men har dog få af dens fine detaljer bl.a. båndet af flade strandsten hentet ved Vesterhavet og en farverig vægdekora on med en opgående sol midt på facaden. 17. Epidemisk afdeling, Silkeborg By- og Amtssygehus, Falkevej 3 Opført Kapellet, der er placeret helt ude på kanten af Kildebakken, er som resten af sygehuset opført i na onalroman sk s l. Murværket er også her pudset og kalket og de brede, let rundede vindskeder er dekoreret med fint træskærerarbejde. Over fundamentet er der også her mellem vinduerne indmuret et dekora vt udsmyk- 16. Kapel, Silkeborg By- og Amtssygehus, Falkevej 3 Opført Den 45 meter høje, slanke skorsten på fabriksområdet står i dag som symbol på Silkeborgs for d som industriby og er derfor nu et vartegn med stor fortælleværdi. Den var ved opførelsen Danmarks højeste skorsten og blev anset for at kunne blive en turista rak on. Rosens a ryk ses tydeligst ved de to rækker á o e 15. Fabriksskorsten, Papirfabrikken, Smedebakken 2 1 a e l 11 g h f j 19 i k 14 m

21 18 Kort Eksisterende bygning, s Nedrevet bygning, s b c d 8 Foto: ca. 1950, set fra Langebro Set fra Smedebakken Foto: ca Foto: ca

22 18. Skovvilla, Silkeborg Vandkuranstalt, Gjessøvej 40 Opført Rosen arbejdede for Vilhelm Dahlerup og kom l Silkeborg i 1883 som konduktør ved opførelsen af hovedbygningen på den nyanlagte Silkeborg Vandkuranstalt. Som en af sine første selvstændige opgaver tegnede Rosen Skovvilla, som er opført i na onalroman sk s l. Huset er forsynet med en to-etages bindingsværkskonstruk on og en symmetrisk placeret udbygning med veranda og balkon samt gavltrekant med pyntelige trædetaljer. Den falder helt i tråd med hovedbygningen og sam dens opfa else af det landlige. I Skovvilla viser KunstCentret Silkeborg Bad dokumentarisk uds lling om Silkebog Vandkuranstalt Egedal, sommerbolig, Svejbæk Opført Huset præges af det store ovale, kurvede stråtag, der langs tagkanten bæres af runde, fritstående træsøjler. Det giver en svævende og let virkning. Taget afslu es med en markant skorsten med en finurlig dekora on i smedejern. Under den store taghat lå det kvadra ske hus i kalket murværk. Farveholdningen er let og elegant rosafarvet murværk og hvidt træværk. Boligen er smukt placeret øverst på en stor naturgrund i et faldende terræn mod Julsø. Det er siden udvidet l helårsbeboelse. Der er ikke offentlig adgang l Egedal, men husets smukke indpasning i haveanlægget kan opleves fra Julsø. Foto: ca Foto: ca

Anton Rosen. og Silkeborg. Gå på opdagelse i Rosen-arkitekturen. Tegning: ca. 1905 28.09.2013

Anton Rosen. og Silkeborg. Gå på opdagelse i Rosen-arkitekturen. Tegning: ca. 1905 28.09.2013 Gå på opdagelse i Rosen-arkitekturen 28.09.2013 Enestående for Silkeborgs bymidte er de mange markante bygningsværker tegnet af arkitekt Anton Rosen, som havde sit virke i Silkeborg fra 1883 l sin død

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Anton Rosen. og Silkeborg

Anton Rosen. og Silkeborg Anton Rosen og Silkeborg Håndtegnede facadetegninger af Skovvilla, Silkeborg Vandkuranstalt. Opført i 1885. De orginale tegninger er udsillet i Skovvillaen. Indholdsfortegnelse Silkeborg og Anton Rosen

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE LOKALITET REG. DATO 157 Gentofte 17 Rækkehuse

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017 THEODORA HUS BILAG Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II September-oktober 2017 Teknik Teknik Teknik Terrasse 3.Sal Elevatorhus H ansens Gad e Terrasse

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

VÆRDIFULDE KULtURmILjøER I KøbEnhaVn KøbEnhaVnERnEs VELFÆRD 4.3 De Gamles by

VÆRDIFULDE KULtURmILjøER I KøbEnhaVn KøbEnhaVnERnEs VELFÆRD 4.3 De Gamles by VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd De Gamles By 4.3 4.3 de gamles by Velfærdsinstitutioner De store, gennemtænkte byplaner, idealer om bedre boliger, om lys og luft, rekreation,

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning Rønne gamle elværk på hjørnet af Landemærket og Lille Madsegade, set fra nord, dec.2005 Navn Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt, Rønne Gamle Elværk. Adresse / matrikelnr.

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Bente Hammershøy. To naturer

Bente Hammershøy. To naturer Flemming Holm Bente Hammershøy To naturer To øfødte kunstnere har sat hinanden stævne i Galleri Brænderigården. Det er færingen Gunleif Grube og fynboen Flemming Holm. Med fare for at blive beskyldt for

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TINGVEJ 2 4690 HASLEV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33 13 22 11

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Charmerende kontorlejemål

Charmerende kontorlejemål Charmerende kontorlejemål Kontorlokaler med plads til individuelle kontorer og storrumsfaciliteter tæt på Østerport Station M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Dette uddrag fra Lokalplan 224 fra maj 2011 omfatter de forhold der er gældende for AAB Afdeling 39 Delområde 3 Elementbyen Der findes både rækkehuse

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: JYDERUP STATIONSBY Historie Jyderup stationsby opstod på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

Bygningspræmiering 2015

Bygningspræmiering 2015 Bygningspræmiering 2015 Nominering Slagelse Kommune Center for Vækst og Plan September 2015 Nominering Indledning Uddelingen af Slagelse Kommunes årlige bygnings- og arkitekturpris blev påbegyndt i 1988

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 De store terrænforskelle ses tydeligt. Forsorgsmuseet Viebæltegård og Social- og Sundhedsforvaltningen, det tidligere Svendborg Industriforenings Tekniske Skole,

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Blegen/Køng Linnedfabrik

Blegen/Køng Linnedfabrik Blegen/Køng Linnedfabrik Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Klassisk Frederiksbjergejendom på hjørnet af Marselisborg Allé og Skt. Pauls Gade Hermed et nyt ejendomsprojekt med en meget flot beboelsesejendom. Ejendommen er beliggende

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Opgave: gennemgang af ejendom

Opgave: gennemgang af ejendom Bygherre: Carl Jensen Adresse: Stationsvej 82 8700 Horsens Telefon: 2421 2161 E-mail: crl@nst.dk Dato: 15/01-2014 Inspektionsdato 18/12-2013 Opgave: gennemgang af ejendom byggesagkyndig.nu har gennemgået

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

VEDRØRENDE PRINCIPIEL ANSØGNING OM NY BEBYGGELSE NAVNLØS / SCT. NICOLAJ GADE I VIBORG

VEDRØRENDE PRINCIPIEL ANSØGNING OM NY BEBYGGELSE NAVNLØS / SCT. NICOLAJ GADE I VIBORG Dato J.nr. Assistent Dir. tlf. E-mail 24. juli 2014 116843-218725 Birthe Lindgaard/HNI +45 88 91 94 19 bil@dahllaw.dk Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Att.: Ann Hamborg, Karl Johan Leegaard Jensen

Læs mere

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Identification: Region: Midtjylland Kommune: Horsens Kommune Adresse: Andreas Flensborgs gade, Kongensgade og Claus Cortsens gade Matr.nr.:

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere