KØBENHAVNS POLITI POLITIGÅRDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS POLITI POLITIGÅRDEN"

Transkript

1 KØBENHAVNS POLITI POLITIGÅRDEN

2 Indtil kort før århundredeskiftet i 1900 udgjorde området ved og omkring Politigården en del af Kalvebod Strand. Arealet var opfyldt havbund og havde udviklet sig til et vildnis, efter at Vester Vold var blevet gravet væk og brugt som opfyld. Kajanlæg blev etableret, og rundt omkring på det store område lå der bl.a. nogle tømmerhandlere og en ca m 2 stor tømmergrav. De eneste grundmurede bygninger i området var første etape af Glyptoteket, Vestre Hospital samt Vestre Elektricitetsværk. Området, som siden hen er blevet kaldt Rysensteens Kvarteret, lå ubenyttet hen i nogle år, tømmergraven blev opfyldt, og i 1906 blev der udarbejdet en gadeplan for området. Herefter begyndte byggepladser at skyde op i kvarteret. Ved retsplejereformen i 1916 blev det bestemt, at stat og kommune i fælleskab skulle opføre en bygning for Københavns Politi, der hidtil havde haft til huse i Domhuset på Nytorv, og man bestemte sig hurtigt for, at den nye politigård skulle ligge ved den gamle Rysensteens bastion. A rkitektopgaven blev i første omgang givet til stadsarkitekten Wright, men efter kritik af hans projekt blev opgaven i sommeren 1918 givet videre til arkitekt og professor Hack Kampmann ( ), og allerede i august 1918 påbegyndtes udgravningen af grunden. Byggeriet skulle finde sted i den opfyldte tømmergrav, og derfor blev det nødvendigt at fundamentere hele byggeriet ved hjælp af 3816 nedrammede 3½ meter lange jernbetonpæle. Arkitekt Hack Kampmann havde flere medhjælpere på byggeriet, ikke mindst arkitekterne Aage Rafn ( ) og Holger Jacobsen, men også sønnen, arkitekt Hans Jørgen Kampmann ( ), samt arkitekt Anton Frederiksen ( ), sidstnævnte dog som konduktør på byggeriet. Især den unge arkitekt Aage Rafn fik en betydelig indflydelse på bygningens udformning. Hack Kampmann døde den 27. juni 1920, og han nåede således ikke at opleve andet end udgravning af grunden til selve byggeriet, hvor grundstenen først blev lagt den 6. november 1920.

3 Politigården stod færdig ved årsskiftet , men bygningen blev først taget i brug den 2. februar 1924, hvor 1. Politiinspektorat (ordenspolitiet) flyttede ind. Den officielle indvielse af bygningen fandt sted den 30. marts samme år. Byggeriets pris var sat til 9,87 millioner kroner, som var bevilget af kommunen og staten i forening. Den færdige bygning kom imidlertid til at koste 12,3 millioner kroner, og heraf blev ca. 10 %, eller omkring 1 million kroner, anvendt til udsmykning. Politigården er specielt kendt som den sidst opførte nyklassisistiske bygning i Nordeuropa. Indvendigt er bygningen inspireret af den sydeuropæiske renæssance samt barokkens arkitektur. Hertil kommer mange fine detaljer i bygningen inspireret af antikt romersk kunsthåndværk og moderne art deco. Den 1. april 1938 blev bygningen overdraget til staten, idet Rigspolitiet var oprettet ved lov nr. 166 af 5. maj Politigårdens ydre Set udefra virker Politigården som et stort og strengt kompleks, men bygningen er skabt til stedet, idet arkitekten i høj grad har været påvirket af det særlige miljø, der var opstået omkring Politigården på opførelsestidspunktet. Bygningens ydre skulle stå hårdt og afvisende over for omgivelserne: Kulbunker, flæskehal, godsbanegård, store forskelligartede, røde kontorbygninger afvekslende med mere lemfældigt småbyggeri. Det var arkitekternes ide at vende vrangen ud på bygningen og lade skønheden komme frem inde i selve bygningen. Rafns forbillede til den ydre facade var pakhusene i Londons dokker. Facaden blev pudset med grov mørtel og støbesand, hvorved facaden i høj grad blev modtagelig for kulstøvet fra kullagrene langs Kalvebod Brygge. Oprindelig havde Rafn haft et ønske om at skalmure facaderne med hvidgule flensborgsten, men dette projekt måtte opgives af økonomiske årsager. Allerede i 30 erne blev det nødvendigt at renovere/rense facaderne, som var stærkt forurenede af kulbunkerne ved havnen. Alle vinduer på Politigården åbnes indad, idet den ensartede og strenge facade ikke må brydes. En anden detalje er, at alle vinduer er lavet uden midterpost, men indsat i hvide rammer med en ornamenteret zinkliste omkring. Politigårdens eneste ydre udsmykning findes Politigården fotograferet fra Polititorvet i slutningen af 1920 erne

4 ved indgangen fra Polititorvet, hvor der på hver side af kolonnaden ses to jernbure, der har monteret en stjerne foroven. Jernburene symboliserer tidligere tiders gabestok, medens stjernerne symboliserer vægterstaven, der blev kaldt en morgenstjerne. Stjernemotivet ses i øvrigt som en stor del af Politigårdens udsmykning. Der er adgang til bygningen fra henholdsvis Polititorvet (tidl. Hambroes Torv) og Otto Mønsteds Gade (tidl. Soldenfeldtsgade). Fra Polititorvet er der via en trappe adgang til den runde gård og fra Otto Mønsteds Gade via trapperum til den firkantede gård. Denne sidstnævnte adgangsvej er dog lukket for nærværende. Yderligere er der selvfølgelig adgang til bygningen via de to servicegårde kaldet gård 2 og gård 4. Fra Polititorvet kunne man oprindelig gennem den midterste bueåbning se direkte ind til nichen i den firkantede gård, hvor statuen Slangedræberen står. Dette er nu ikke muligt, idet der er opsat et bur for Politigårdens adgangskontrol. De indre gårdrum Den runde gård 1615 m 2 er Aage Rafns idé. I sine tidlige skitser til Politigården opererer Kampmanns ikke med en rund, men med en firkantet gård. Rafn har hentet inspiration fra Pantheon i Rom/Italien og fra den mauriske fæstning Karl d. 5.s palads i Alhambra/Spanien. Den runde gård har en diameter på 44 meter, næsten som Pantheon, der har en diameter på 43,4 meter. I den runde gård er der 44 søjlepar (88 søjler), der bærer kontorer og gange. Søjlerne, der er opført i fransk kalksten (Vaurain), har den styrke, der skal til for at bære etagerne over. Gangen på tredje sal blev lagt bag ved en balustrade, hvorved Rafn brød gårdens/cylinderens sider og derved modvirkede fornemmelsen af, at man opholdt sig i en skakt. Alle facader i den runde gård og gulvet i kolonnaden er beklædt med donaukalksten, medens gårdens store runde gulvflade er beklædt med fliser af danske faxekalksten. Den Runde Gård, kolonnadens bagvæg Den firkantede gård 537 m 2 er også opført efter Rafns idé. Han har kraftigt ladet sig inspirere af arkitekten Palladio og hans lille gårdrum i Santa Maria della carritá i Venedig/ Italien. Den firkantede gård er Politigårdens centrale rum. Kampmann og Rafn var uenige om gårdens udformning. Kampmann ønskede et atrium med fire søjler, en større loftsåbning og en forsænkning i gulvet til regnvand; men Rafn fik med renæssancens mester Palladio som forbillede sin gård med otte søjler. De otte korinthiske søjler er opført i faxemarmor og med kapitæler i Savonnière, efterligninger fra Marmorkirken. Søjlerne bliver slankere i højden, hvilket indebærer, at den firkantede gård umiddelbart virker højere der er 13 meter til loftet. Væggene er opført i savonnièrekalksten og gulvet i donaukalksten. De kraftige vinduer over dørene forvrænger proportionerne, idet dørene ser ud til at være for lave, men faktisk er de af normal højde. Hensigten med dette virkemiddel er at få gården til at virke højere. I loftets ses

5 svastikamotivet, som bliver brugt flere steder i udsmykningen af Politigården. Som afslutning på Politigårdens hovedakse er der i Mindegården en stor niche, hvor broncestatuen Slangedræberen er placeret. Det er usikkert, om nichen oprindeligt var beregnet til en skulptur, og inden Slangedræberen blev opstillet i 1925, var det også på tale at opstille en statue af Justitia. Den fire meter høje Slangedræberen er skabt af kunstneren Einer Utzon-Frank, og motivet symboliserer det godes kamp mod det onde. I midten af gulvet, i såvel den runde gård som den firkantede gård, ses stjernemotivet igen tydeligt, idet stjernerne begge steder skjuler afløbet til regnvandet. Forhallen, forkontoret, Parolesalen og politidirektørens kontor Den lange forhal ved politidirektørens kontor er udformet som en spansk klostergang, og der knytter sig en særpræget historie til det meget specielle svastikamønstrede terrazzogulv i forhallen: Mønstret er tegnet af en italiensk terrazzokunstner, og da motivet blev forelagt Rafn, fandt han det noget ensformigt og forvirrende. Han begyndte derfor at viske med sin finger, hvorved tegningen af gulvet blev noget udtværet. Rafn blev betaget af resultatet, og således blev motivet til inklusive klatter. Ved indgangen til forkontoret prydes døren af en kæmpemæssig muslingeskal, der er næsten lige så høj som selve døren, som fra gulv til loft er indfattet i blågrøn marmor. Det er usikkert, hvorfor man har anvendt muslingemotivet ved indgangsdøren, men ikke desto mindre giver det de bagvedliggende kontorer et særligt præg. Langs væggen står 22 (oprindeligt 24) spinkle bronzestole, som Rafn har tegnet specielt til Parolesalen. På grund af slitage er stolene nu opstillet i forhallen, hvor de skånes for yderligere slitage. Yderligere en stol er i dag udstillet på Kunstindustrimuseet, og en anden står udstillet på Politihistorisk Museum. En anekdote fortæller, at da stolene skulle fremstilles måtte de ikke koste mere end 500 kroner pr. styk. Det vidste den kongelige bronzestøber Rasmussen, og da regningen kom lød den på 499 kroner og 99 øre. Forhallen krones af et svagt hvælvet loft, der nærmest svæver over lokalet, og det afsluttes i hver ende i en tom niche. Fra loftet hænger 2 lamper, der er specielt designet til forhallen og til parolesalen. Lamperne er udført i patineret bronze. Lampernes spinkle kædeophæng bevirker, at lampen får en stor tyngde i rummet. Forkontoret, der ligger mellem politidirektørens kontor og Parolesalen, er rundt og væggene i lokalet er beklædt med marmorstuk. Loftet er udsmykket som en kæmpemæssig rund sort muslingeskal. Gulvet i forkontoret er prydet af et smukt mosaikgulv, som blev udført af kunstneren Agnete Warming. P arolesalens gulv er belagt med sortmarmoreret marmor; dørkarmen er i marmor; vægge og lofter er udført i marmorstuk, og de 2 ottekantede søjler for enden af parolesalen er ligeledes opført i marmorpuds. Det ottekantede går igen i stukken på vægge og i lofter. I loftet ses igen svastikamotivet. I hjørnerne er parolesalen udsmykket med 4 kaminer, der dog ikke kan og aldrig har været anvendt pga. manglende aftræk. Det 8 meter lange bord i midten af parolesalen er udført i massiv dansk moseeg, og bordstellet, der er udført i bronze, er tegnet af Rafn. Parolesalen benyttes i dag som mødelokale og tjener samtidig som bibliotek for Københavns Politi. I loftet hænger to af Poul Henningsens ( ) klyngelamper. Det er lidt skæbnens ironi, at PH s lamper pryder lokalet, idet PH var en af de største kritikere af såvel Politigårdens arkitektur som bygningens udsmykning. Oprindeligt hang der i parolesalen to lamper magen til dem, der endnu hænger i forhallen, men på grund af det ringe lys blev de i 30 erne skiftet ud med PH s lamper. Rundt om bordet stod op-

6 I Mindegårdens central niche står kunstneren Einer Utzon-Franks rindeligt de 24 stole, hvoraf 22 i dag er opstillet i forhallen. Politidirektørens kontor er fra gulv til loft panelbeklædt med dansk fyrretræ. Øverst i hver af endevæggens hjørner er der en lille niche, og i en af nicherne står en buste af Aage Rafn. I panelvæggenes felter er der ophængt oliemalerier af tidligere politidirektører i København, og man kan roligt sige, at den nuværende politidirektør bliver kigget over skulderen. Der er tradition for, at den siddende politidirektør indretter kontoret, og den nuværende politidirektør, Hanne Bech Hansen, har sammen med Hviids Tegnestue bl.a. valgt at lade den franske designer Philip Starck s møbler præge kontoret. Hovedfilosofien i indretningen har været at opnå en kontrast mellem det eksisterende, fredede rum og de tilføjede møbler, der er udført i læder, råglas og aluminium. Den særprægede loftslampe Birds, birds, birds er tegnet af den østrigske designer Ingo Maurer. Politigårdens trapperum Politigården trapperum er alle placeret symmetrisk i forhold til bygningens hovedakse. Fra forhallen ved Otto Mønsteds Gade er der adgang til Politigårdens mest storslåede trapperum. Via trapperummet er der adgang til Mindegården samt til selve Politigårdens indre. Loftet i trapperummet er hvælvet i et ottekantet mønster. Loft og vægge er udført i savonnièrekalksten, mens trappetrinene er lavet i donaukalksten. Trappen

7 bronzestatue Slangedræberen, der blev købt til stedet i 1925 er sparsommeligt oplyst, og arkitekten har derved opnået, at den firkantede gård virker mere overvældende, når man træder ud i den fra trapperummet. Inde i selve Politigården findes to centrale, lukkede trapperum, hvortil der er adgang fra den runde gård. Trapperne løber på alle etager ud i en rotunde, der forbinder bygningens krumme og lige gangforløb. Rotunderne har på hver etage otte ind- og udgangspartier eller indfatninger, der alle har samme størrelse, og som er placeret med samme indbyrdes afstand. Dette er medvirkende til, at orienteringsevnen ofte svigter i rotunderne. Der findes også fire åbne trapperum på Politigården. De to af trapperummene er ovale, mens de to andre er cirkulære. Rafn har benyttet sig af virkemidler, så trapperne nærmest svæver frit i rummet. Effekten er opnået ved, at stukken under trappen ikke er ført helt ud til væggen, hvorved der er skabt skyggevirkning mellem trappe og væg. Desuden er gelænderet mellem trappe og væg kun fastgjort til trappen. Reelt er trapperne udført i en jernbetonkonstruktion og de er fastgjort til væggene. I bunden af trapperummene er belysningen en smule dunkel, hvilket bevirker, at blikket automatisk følger trappens spiral op mod lyset. Trappen, der er opført i jämtlandssten, snor sig op i en kurve, der er bestemt af rummets form og afsluttes smukt med en rund balkon/niche. Trappernes spiralform er asymmetrisk i forhold til hinanden afhængig af, hvor de er placeret i forhold til bygningens midterakse.

8 Kontorer og gange Man har med rette sagt om Politigården, at dens indre er som en labyrint. Rotundernes udformning på opførelsestidspunktet var der ikke nogen identifikationer på, hvad der gemte sig bag de enkelte døre gør, at selv stedkendte medarbejdere må standse op for at orientere sig. Politigården indeholder en mængde buede og lige gange af forskellig længde. Den længste, lige gang løber mellem de to runde, åbne trapperum langs med Otto Mønsteds Gade og har en længde på over 100 meter. For at bryde monotonien har gangene fået individuelt præg i form af forskellig/varieret farve, der er påført blændingerne rundt om dørene og vinduesindfatninger. Der er dog ikke tale om en systematisk farveplan, der gør orienteringen i bygningen lettere. Forhallen ved politidirektørens kontor og Parolensalen Udsmykning Farven i blændinger ved dørene til Politigårdens kontorer og indfatningerne til vinduerne er fremkommet ved, at marmorpuds er iblandet farvestof. Massen er herefter påført blændinger og indfatninger, hvorved der er fremkommet en silkeagtig overflade. Farverne varierer mellem sort, rød, grøn, gul og grålige nuancer, f.eks. er den irgrønne nuance fremkommet ved at blande pulveriseret kobber i marmorpudsen. Stjernemotivet og Politigårdens lamper: Stjernemotivet, der er anvendt i alle lamper på og i Politigården, symboliserer tidligere tiders vægterstav. I antikken blev den femtakkede stjerne (pentagonen) tillagt magiske og symbolske egenskaber. Stjernemotivet ses i fem forskellige typer, som hver især optræder forskellige steder i bygningen. Den femtakkede er den mest anvendte, og symbolet anvendes på flere måder, bl.a. i stor udstrækning på Politigårdens lamper. I de to forhaller og i de indre gårde har lampen form som en femtakket stjerne, hvorfra der udgår en svungen arm (vægterarmen), der holder en fakkel, der er smykket med et højt, mælkehvidt lampeglas. Samme fakkelmotiv genfindes i lamperne på de indvendige gange. Disse lamper har dog cirkulære vægplader, og kontakterne er femstjernede. Trapperummenes lamper er udformet som en femtakket stjerne, der bærer et cylindrisk glas. Stjernen ligger her vandret, og en af stjernens takker er fastgjort til en aflang vægplade. På toiletterne er lamperne renset for enhver udsmykning og fremstår i enkle former i en art deco præget stil. De lamper, der hænger fra loftet i forhallen til politidirektørens kontor, er ophængt i fire spinkle kæder, der er fæstnet med ringe til korslagte stænger, som går gennem en rund fatning. I fatningen sidder en stor kegleformet skærm i opaliseret glas. Rafn fandt inspiration til disse lamper i antikkens romerske håndvægte. Den daværende kongelige bronzestøber Rasmussen har ud fra Rafns tegninger skabt lamperne,

9 der alle er udført i bronze. Han har desuden skabt gelændere, hvor vægterarmen går igen som motiv, samt stole og bordstellet til bordet i Parolesalen. Svastikasymbolet, der er anvendt som udsmykning på gulve, i lofter og på vægge, er et af de ældste symboler, vi kender, og det er set bl.a. i hulemalerier. Svastikasymbolet tillægges mange forskellige betydninger, og man mener, at det i det gamle Indien blev benyttet som et solsymbol. Hvorfor symbolet er anvendt i udsmykningen på Politigården, er uklart, men arkitekten har formentlig med symbolet søgt tilbage til det oprindelige. Mindevæggene Mindevæggen for de faldne politifolk under 2. verdenskrig blev afsløret den 19. september 1947 i Mindegården. Den bærer navnene på de 157 politifolk, der satte livet til under besættelsen eller som døde under og efter ophold i de tyske koncentrationslejre. Den 19. september 1944 blev den sorteste dag i dansk politis historie. Kl. 1100, under dække af en falsk luftalarm, iværksatte tyskerne, der den 9. april 1940 havde okkuperet Danmark, Operation Möwe og besatte samtlige store politistationer i Danmark herunder Politiskolen og Politigården i København. Det tjenestegørende personale, ca politifolk, heraf 1012 fra Københavns politi, blev arresteret og deporteret til tyske koncentrationslejre. Resten af de danske politifolk gik under jorden. På væggene er anbragt 12 bronzesøm til brug ved kranseophængning. Folke Bernadotte ( ), der er mindet i den firkantede gård, fik ved sin store indsats udvirket, at både danske og andre skandinaviske koncentrationslejrfanger umiddelbart før 2. verdenskrigs afslutning blev transporteret til det neutrale Sverige. At ikke flere politifolk satte livet til i de tyske koncentrationslejre, skyldes for en stor del den svenske greve, der er mindet ved en inskription, der blev opsat på væggen i den firkantede gård den 19. september Ole Christensen Rømer ( ) er mindet på væggen over for Bernadotte. Rømer studerende matematik og medicin, og han opdagede lysets tøven i 1675, hvilket gav ham en professortitel og internationalt ry. I 1681 blev han medlem af Brolægnings- og Vandkommissionen og udarbejdede i 1690 en ny matrikel for hele landet. Han sørgede for opsætning af milepæle på landevejene. Han fik sæde i Højesteret og udarbejdede i 1700 en ny politianordning, hvilket førte til, at han i januar 1705 blev politimester i København en stilling han beklædte til sin død. I 1993 indviedes en ny mindevæg, der omfatter de københavnske politifolk, som efter 2. verdenskrig er blevet dræbt ved en voldshandling under tjeneste i Københavns Politi. Afsluttende Politigårdens nyklassicistiske ydre er desværre blevet sammenlignet med Det 3. Riges arkitektoniske manifestationer, og da udsmykningen desuden indeholder svastikaet/hagekorset, har skridtet kun været kort til også at foretage en ideologisk kortslutning mellem de 2 perioders arkitektur og menneskesyn. I dag blæser der heldigvis andre vinde, og selv om bygningen for forbipasserende kan fremstå hård og afvisende, vil et besøg i Politigårdens smukke indre stille inskriptionen: Fremtiden ligner Politigården i København, som en af Politigårdens gæster har indridset i en vinduesniche, i relief, for pludselig åbner der sig nogle gårdrum, som faktisk ikke har deres lige her på vore breddegrader. Man har også om Politigården sagt, at den er som billedet af en dansk politimand, hvor der bag et lidt strengt og alvorligt ydre gemmer sig et ædelt indre. Ikke nogen dårlig sammenligning, når vi selv skal sige det.

10 Udgivet af Københavns Politis Informationsafdeling, Politigården, 1567 København V, tlf , lok Internetadresse: Rundvisninger arrangeres for foreninger og interessegrupper ved henvendelse til Københavns Politis Informationsafdeling

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Forskertorvet: Belægningen foran bygning føres videre ind i bygningens gulv og er som et bånd af rektangulære fliser, der kører udefra og videre ind i huset og ud igen, som en ide om en strøm gennem forskertorvet.

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k I underste etage er skif udstillinger med moderne og international kun I øvrige etager vise Hobro Kunstsamlin med 30 af Danmarks før kunstnere. I alt 1015 m 2 kunstudsti i 4 etager. Bies Bryghus - Fra

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen box living Udenfor Århus ligger en fantastisk villa fuld af kontraster og overraskelser. Hvor stuen er en varm og tryg kasse beklædt med egetræsfinér, mens resten af huset er holdt i ren hvid og rå beton.

Læs mere

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE HAFNIA Architects 01 02 03 04 Visualisering 01 - Midlertidig bygning 02 - Nye udstillingsmuligheder + = 04 - Minimal påvirkning af haven 03- Æstetisk

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Børnehuset Bøgen. Integreret institution for godt 100 børn CASE

Børnehuset Bøgen. Integreret institution for godt 100 børn CASE CASE Integreret institution for godt 100 børn LOKATION:, Snekkersten, Danmark. Arkitekt/ totalrådgivning: Arkitektfirmaet 2r arkitekter. i Snekkersten nord for København er et arkitektonisk nytænkende

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Det andet værk skal installeres i Parolesalen, som til daglig også fungerer som kantine for de ansatte.

Det andet værk skal installeres i Parolesalen, som til daglig også fungerer som kantine for de ansatte. Udsmykningsforslag til Esbjerg Politigård. Under mit besøg på Esbjerg Politigård d.20 oktober, blev jeg sammen med udvalget fra BYGST, vist rundt i det, der endnu var en byggeplads, men dog så langt fremme

Læs mere

Poul Henningsen

Poul Henningsen POUL HENNINGSEN Poul Henningsen 1894 1967 Poul Henningsen var en dansk lysmager, arkitekt, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser. Han var kendt under initialerne PH. PH var en mand med mange

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Norman Foster. Kendte Bygningsværker:

Norman Foster. Kendte Bygningsværker: Norman Foster Kendte Bygningsværker: Millau Viaduct Broen ligger i det sydlige Frankrig og har skabt en direkte vej mellem Paris og Barcelona. Den spænder 2460 meter, den store udfordring var ikke at ødelægge

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE LOKALITET REG. DATO 157 Gentofte 17 Rækkehuse

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET Tegl 6 Marts Tegl 7 Marts Tekst: Redaktionen Fotos: Roland Halbe FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET I følge projektteamet bag kunstmuseet i Ravensburg er byggeriet et resultat af en undtagelsesvis harmonisk kærlighedstrekant

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af Pilgrimsløbet i Rom Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af arkitekten Vignola mens Gaicomo della

Læs mere

Find vej i Glyptotekskvarteret

Find vej i Glyptotekskvarteret Find vej i Glyptotekskvarteret Find vej i Glyptotekskvarteret Sådan gør du! Turen består af 20 poster. På kortet er posterne vist med en violet cirkel. Stedet du skal finde, er midt i cirklen. Der er et

Læs mere

Fakta om Det Nye Experimentarium

Fakta om Det Nye Experimentarium Fakta om Det Nye Experimentarium (Foto Adam Mørk) Fænomenale oplevelser i naturvidenskabens og teknologiens verden Nysgerrighed er grundstoffet, som Experimentarium er gjort af. Vi vil tænde en gnist i

Læs mere

Skitseforslag. Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015. Claus Egemose

Skitseforslag. Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015. Claus Egemose Skitseforslag Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015 Claus Egemose 2 700 3 000 420 1 3 000 420 420 2 700 720 2 3 800 420 3 Indledning Vollebekk skole i bydelen Bjerke, Oslo, er med sin placering

Læs mere

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx spansk skønhed Indretningsarkitekten Caroline Legrand bor i en lejlighed i London og arbejder over hele verden. Når kalenderen tillader det, søger hun tilflugt i sin feriebolig på Ibiza, hvor hun har indrettet

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

PANTOMIMETEATRET. Udarbejdet af Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen.

PANTOMIMETEATRET. Udarbejdet af Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen. PANTOMIMETEATRET Pantomimeteatret er noget helt for sig. Der findes ikke magen til i hele verden. Bygningen er da også fredet, så den må ikke rives ned eller forandres; den skal forblive, som den er. Bygningen

Læs mere

Omsorgscentret Fælledgården

Omsorgscentret Fælledgården På 1. sal på Fælledgården, trænger der til en kærlig hånd. Der er ikke blevet gjort meget de sidste 30 år, for der er ikke penge til de gamle. Både personale og beboere virker meget glade for at være der.

Læs mere

Her bor du midt i golfparadis

Her bor du midt i golfparadis Her bor du midt i golfparadis 20 km fra lufthavnen og det historiske Malaga på den spanske solkyst i fredelige og naturskønne omgivelser. Kun 170.000 euro M. Goldschmidt Holding A/S Fra lejlighedens terrasse

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Her bor du midt i golfparadis

Her bor du midt i golfparadis Her bor du midt i golfparadis 20 km fra lufthavnen og det historiske Malaga på den spanske solkyst i fredelige og naturskønne omgivelser. Kun 280.000 euro M. Goldschmidt Holding A/S Fra lejlighedens terrasse

Læs mere

til refugium Fra kirke

til refugium Fra kirke Fra kirke til refugium I den historiske by Arles i Sydfrankrig har parret Anne-Laurence og Phillippe Schiepan omdannet en tidligere kirke til et utroligt hjem, hvor de selv bor på toppen. Resten af kirken

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Bibliotek SDU Udsmykning af Kirstine Vaaben. Projektbeskrivelse: Arkitekturen

Bibliotek SDU Udsmykning af Kirstine Vaaben. Projektbeskrivelse: Arkitekturen Bibliotek SDU 2012 Udsmykning af Kirstine Vaaben Projektbeskrivelse: Arkitekturen De rum, som udsmykningen tager udgangspunkt i, er dels den eksisterende lounge i det nuværende bibliotek på SDU og bygning

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Da først den bureaukratiske proces på

Da først den bureaukratiske proces på 14 Forældreafdelingen med soveværelse og badeværelse samt den toårige Maria Lauras værelse er til dels afskærmet med en tre meter lang væg. Vægstykket gør, at opholdsrummet på en gang virker både afgrænset

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

imagination a/s 4. semester arkitektur 2007: Thomas Høgild, Rosanna Westergaard, Kasper Pejtersen, Thomas von der Maase

imagination a/s 4. semester arkitektur 2007: Thomas Høgild, Rosanna Westergaard, Kasper Pejtersen, Thomas von der Maase imagination a/s 4. semester arkitektur 2007: Thomas Høgild, Rosanna Westergaard, Kasper Pejtersen, Thomas von der Maase Registrering Tagensvej 148, 2400 København NV. Matrikkel nr. 6197. Omkringliggende

Læs mere

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7 Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 942 m2 Grund 1168 m2 Værelser 7 Badeværelser 7 Pris 2.350.000 Reference Side 1 fra 27 Beskrivelse af ejendommen Imponerende tårn på næsten

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af Maj 2015 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse Oversigtsplan med andelstyper Lysdiagrammer ejendommen lejligheden Altanen mål og placering fransk altan design og materialitet fastgørelse indsigtsskærm og altandug

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068 Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence forslaget til Gl. Holteggard Barkokhave pavillon danner rammerne omkring et intimt rum, et sted hvor tankerne kan flyve frit og drømmene opstå. Med dens

Læs mere

SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt

SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt Byens Netværk 27.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Først skød 9 slanke betonsiloer i vejret på havnefronten ved Kalvebod Brygge og mange

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

OPERAEN TAKKELLOFTETS FOYER

OPERAEN TAKKELLOFTETS FOYER O P E RA E N OPERAEN STORE SCENE Operaens Store Scene er som centrum i denne mægtige bygning, dets glødende hjerte. Med guldbelagt loft, ahornbeklædte vægge og kongeblå stole skaber scenerummet en overdådig

Læs mere

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab 5 nye familieboliger i størrelsen 91 m² - 115 m² (to lejligheder på 1. sal med tilhørende værelse med toilet i stue etagen) Vester Mølle, beliggende på Lagonis Minde

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 233 indbydende m² med masser af lys og muligheder Klerkegade ligger lige rundt om hjørnet på alt det bedste i Indre By. Kongens Have og Statens Museum for Kunst

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 EMNER HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER KANTZONEN FOYER KUNSTNERISK UDSMYKNING HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER BUEN GAVLEN SKIVEN BUEN PROGRAM SAMMENHÆNG MED BAGVED- LIGGENDE HAL-

Læs mere

UNIKKE RAMMER FOR DEN GODE SMAG

UNIKKE RAMMER FOR DEN GODE SMAG UNIKKE RAMMER FOR DEN GODE SMAG Sanatoriet Koldingfjord stod færdigt i 1911 som Danmarks første julemærkesanatorium, men allerede i 1909 stod overlægeboligen Louisehøj færdig. Gennem sin 100-årige historie

Læs mere

Forlænget weekend i Rom

Forlænget weekend i Rom Forlænget weekend i Rom fra den 12. maj til 17. maj 2005 Piazza Bolonga 6, 1. sal. 3 stop med metroen fra centralstationen. Busrute 62 s endestation. Den kørte igennem byen og endte ved Petersk irken.

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Jakriborg: Byens Netværk i Sverige Byens Netværk arrangement 2006.10.25 Tekst og foto: Teddy Olsen

Jakriborg: Byens Netværk i Sverige Byens Netværk arrangement 2006.10.25 Tekst og foto: Teddy Olsen Jakriborg: Byens Netværk i Sverige Byens Netværk arrangement 2006.10.25 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/9 Sveriges-turen startede med et ganske kort kig i Annestad, der ligger lige, når man kommer over med

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 262 indbydende m² med masser af lys og muligheder Klerkegade ligger lige rundt om hjørnet på alt det bedste i Indre By. Kongens Have og Statens Museum for Kunst

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Munkegårdsskolen Den moderne skole bliver digital

Munkegårdsskolen Den moderne skole bliver digital Munkegårdsskolen Den moderne skole bliver digital Byens Netværk 20.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan udvider man en skole, som er totalfredet? Det og meget mere får vi svar på, da vi tager

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Skitseforslag Ny Ungeenhed på Tradium i Randers Version 2, Marts 2015

Skitseforslag Ny Ungeenhed på Tradium i Randers Version 2, Marts 2015 Skitseforslag Ny Ungeenhed på Tradium i Randers Version 2, Marts 2015 Plantegning Modtagelse Vagt Venteområde Arbejdspladser Selvbetjenings PC er Samtalerum Teknik Disp. Areal (fx. garderobe) Skala 1:50

Læs mere