KØBENHAVNS POLITI POLITIGÅRDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS POLITI POLITIGÅRDEN"

Transkript

1 KØBENHAVNS POLITI POLITIGÅRDEN

2 Indtil kort før århundredeskiftet i 1900 udgjorde området ved og omkring Politigården en del af Kalvebod Strand. Arealet var opfyldt havbund og havde udviklet sig til et vildnis, efter at Vester Vold var blevet gravet væk og brugt som opfyld. Kajanlæg blev etableret, og rundt omkring på det store område lå der bl.a. nogle tømmerhandlere og en ca m 2 stor tømmergrav. De eneste grundmurede bygninger i området var første etape af Glyptoteket, Vestre Hospital samt Vestre Elektricitetsværk. Området, som siden hen er blevet kaldt Rysensteens Kvarteret, lå ubenyttet hen i nogle år, tømmergraven blev opfyldt, og i 1906 blev der udarbejdet en gadeplan for området. Herefter begyndte byggepladser at skyde op i kvarteret. Ved retsplejereformen i 1916 blev det bestemt, at stat og kommune i fælleskab skulle opføre en bygning for Københavns Politi, der hidtil havde haft til huse i Domhuset på Nytorv, og man bestemte sig hurtigt for, at den nye politigård skulle ligge ved den gamle Rysensteens bastion. A rkitektopgaven blev i første omgang givet til stadsarkitekten Wright, men efter kritik af hans projekt blev opgaven i sommeren 1918 givet videre til arkitekt og professor Hack Kampmann ( ), og allerede i august 1918 påbegyndtes udgravningen af grunden. Byggeriet skulle finde sted i den opfyldte tømmergrav, og derfor blev det nødvendigt at fundamentere hele byggeriet ved hjælp af 3816 nedrammede 3½ meter lange jernbetonpæle. Arkitekt Hack Kampmann havde flere medhjælpere på byggeriet, ikke mindst arkitekterne Aage Rafn ( ) og Holger Jacobsen, men også sønnen, arkitekt Hans Jørgen Kampmann ( ), samt arkitekt Anton Frederiksen ( ), sidstnævnte dog som konduktør på byggeriet. Især den unge arkitekt Aage Rafn fik en betydelig indflydelse på bygningens udformning. Hack Kampmann døde den 27. juni 1920, og han nåede således ikke at opleve andet end udgravning af grunden til selve byggeriet, hvor grundstenen først blev lagt den 6. november 1920.

3 Politigården stod færdig ved årsskiftet , men bygningen blev først taget i brug den 2. februar 1924, hvor 1. Politiinspektorat (ordenspolitiet) flyttede ind. Den officielle indvielse af bygningen fandt sted den 30. marts samme år. Byggeriets pris var sat til 9,87 millioner kroner, som var bevilget af kommunen og staten i forening. Den færdige bygning kom imidlertid til at koste 12,3 millioner kroner, og heraf blev ca. 10 %, eller omkring 1 million kroner, anvendt til udsmykning. Politigården er specielt kendt som den sidst opførte nyklassisistiske bygning i Nordeuropa. Indvendigt er bygningen inspireret af den sydeuropæiske renæssance samt barokkens arkitektur. Hertil kommer mange fine detaljer i bygningen inspireret af antikt romersk kunsthåndværk og moderne art deco. Den 1. april 1938 blev bygningen overdraget til staten, idet Rigspolitiet var oprettet ved lov nr. 166 af 5. maj Politigårdens ydre Set udefra virker Politigården som et stort og strengt kompleks, men bygningen er skabt til stedet, idet arkitekten i høj grad har været påvirket af det særlige miljø, der var opstået omkring Politigården på opførelsestidspunktet. Bygningens ydre skulle stå hårdt og afvisende over for omgivelserne: Kulbunker, flæskehal, godsbanegård, store forskelligartede, røde kontorbygninger afvekslende med mere lemfældigt småbyggeri. Det var arkitekternes ide at vende vrangen ud på bygningen og lade skønheden komme frem inde i selve bygningen. Rafns forbillede til den ydre facade var pakhusene i Londons dokker. Facaden blev pudset med grov mørtel og støbesand, hvorved facaden i høj grad blev modtagelig for kulstøvet fra kullagrene langs Kalvebod Brygge. Oprindelig havde Rafn haft et ønske om at skalmure facaderne med hvidgule flensborgsten, men dette projekt måtte opgives af økonomiske årsager. Allerede i 30 erne blev det nødvendigt at renovere/rense facaderne, som var stærkt forurenede af kulbunkerne ved havnen. Alle vinduer på Politigården åbnes indad, idet den ensartede og strenge facade ikke må brydes. En anden detalje er, at alle vinduer er lavet uden midterpost, men indsat i hvide rammer med en ornamenteret zinkliste omkring. Politigårdens eneste ydre udsmykning findes Politigården fotograferet fra Polititorvet i slutningen af 1920 erne

4 ved indgangen fra Polititorvet, hvor der på hver side af kolonnaden ses to jernbure, der har monteret en stjerne foroven. Jernburene symboliserer tidligere tiders gabestok, medens stjernerne symboliserer vægterstaven, der blev kaldt en morgenstjerne. Stjernemotivet ses i øvrigt som en stor del af Politigårdens udsmykning. Der er adgang til bygningen fra henholdsvis Polititorvet (tidl. Hambroes Torv) og Otto Mønsteds Gade (tidl. Soldenfeldtsgade). Fra Polititorvet er der via en trappe adgang til den runde gård og fra Otto Mønsteds Gade via trapperum til den firkantede gård. Denne sidstnævnte adgangsvej er dog lukket for nærværende. Yderligere er der selvfølgelig adgang til bygningen via de to servicegårde kaldet gård 2 og gård 4. Fra Polititorvet kunne man oprindelig gennem den midterste bueåbning se direkte ind til nichen i den firkantede gård, hvor statuen Slangedræberen står. Dette er nu ikke muligt, idet der er opsat et bur for Politigårdens adgangskontrol. De indre gårdrum Den runde gård 1615 m 2 er Aage Rafns idé. I sine tidlige skitser til Politigården opererer Kampmanns ikke med en rund, men med en firkantet gård. Rafn har hentet inspiration fra Pantheon i Rom/Italien og fra den mauriske fæstning Karl d. 5.s palads i Alhambra/Spanien. Den runde gård har en diameter på 44 meter, næsten som Pantheon, der har en diameter på 43,4 meter. I den runde gård er der 44 søjlepar (88 søjler), der bærer kontorer og gange. Søjlerne, der er opført i fransk kalksten (Vaurain), har den styrke, der skal til for at bære etagerne over. Gangen på tredje sal blev lagt bag ved en balustrade, hvorved Rafn brød gårdens/cylinderens sider og derved modvirkede fornemmelsen af, at man opholdt sig i en skakt. Alle facader i den runde gård og gulvet i kolonnaden er beklædt med donaukalksten, medens gårdens store runde gulvflade er beklædt med fliser af danske faxekalksten. Den Runde Gård, kolonnadens bagvæg Den firkantede gård 537 m 2 er også opført efter Rafns idé. Han har kraftigt ladet sig inspirere af arkitekten Palladio og hans lille gårdrum i Santa Maria della carritá i Venedig/ Italien. Den firkantede gård er Politigårdens centrale rum. Kampmann og Rafn var uenige om gårdens udformning. Kampmann ønskede et atrium med fire søjler, en større loftsåbning og en forsænkning i gulvet til regnvand; men Rafn fik med renæssancens mester Palladio som forbillede sin gård med otte søjler. De otte korinthiske søjler er opført i faxemarmor og med kapitæler i Savonnière, efterligninger fra Marmorkirken. Søjlerne bliver slankere i højden, hvilket indebærer, at den firkantede gård umiddelbart virker højere der er 13 meter til loftet. Væggene er opført i savonnièrekalksten og gulvet i donaukalksten. De kraftige vinduer over dørene forvrænger proportionerne, idet dørene ser ud til at være for lave, men faktisk er de af normal højde. Hensigten med dette virkemiddel er at få gården til at virke højere. I loftets ses

5 svastikamotivet, som bliver brugt flere steder i udsmykningen af Politigården. Som afslutning på Politigårdens hovedakse er der i Mindegården en stor niche, hvor broncestatuen Slangedræberen er placeret. Det er usikkert, om nichen oprindeligt var beregnet til en skulptur, og inden Slangedræberen blev opstillet i 1925, var det også på tale at opstille en statue af Justitia. Den fire meter høje Slangedræberen er skabt af kunstneren Einer Utzon-Frank, og motivet symboliserer det godes kamp mod det onde. I midten af gulvet, i såvel den runde gård som den firkantede gård, ses stjernemotivet igen tydeligt, idet stjernerne begge steder skjuler afløbet til regnvandet. Forhallen, forkontoret, Parolesalen og politidirektørens kontor Den lange forhal ved politidirektørens kontor er udformet som en spansk klostergang, og der knytter sig en særpræget historie til det meget specielle svastikamønstrede terrazzogulv i forhallen: Mønstret er tegnet af en italiensk terrazzokunstner, og da motivet blev forelagt Rafn, fandt han det noget ensformigt og forvirrende. Han begyndte derfor at viske med sin finger, hvorved tegningen af gulvet blev noget udtværet. Rafn blev betaget af resultatet, og således blev motivet til inklusive klatter. Ved indgangen til forkontoret prydes døren af en kæmpemæssig muslingeskal, der er næsten lige så høj som selve døren, som fra gulv til loft er indfattet i blågrøn marmor. Det er usikkert, hvorfor man har anvendt muslingemotivet ved indgangsdøren, men ikke desto mindre giver det de bagvedliggende kontorer et særligt præg. Langs væggen står 22 (oprindeligt 24) spinkle bronzestole, som Rafn har tegnet specielt til Parolesalen. På grund af slitage er stolene nu opstillet i forhallen, hvor de skånes for yderligere slitage. Yderligere en stol er i dag udstillet på Kunstindustrimuseet, og en anden står udstillet på Politihistorisk Museum. En anekdote fortæller, at da stolene skulle fremstilles måtte de ikke koste mere end 500 kroner pr. styk. Det vidste den kongelige bronzestøber Rasmussen, og da regningen kom lød den på 499 kroner og 99 øre. Forhallen krones af et svagt hvælvet loft, der nærmest svæver over lokalet, og det afsluttes i hver ende i en tom niche. Fra loftet hænger 2 lamper, der er specielt designet til forhallen og til parolesalen. Lamperne er udført i patineret bronze. Lampernes spinkle kædeophæng bevirker, at lampen får en stor tyngde i rummet. Forkontoret, der ligger mellem politidirektørens kontor og Parolesalen, er rundt og væggene i lokalet er beklædt med marmorstuk. Loftet er udsmykket som en kæmpemæssig rund sort muslingeskal. Gulvet i forkontoret er prydet af et smukt mosaikgulv, som blev udført af kunstneren Agnete Warming. P arolesalens gulv er belagt med sortmarmoreret marmor; dørkarmen er i marmor; vægge og lofter er udført i marmorstuk, og de 2 ottekantede søjler for enden af parolesalen er ligeledes opført i marmorpuds. Det ottekantede går igen i stukken på vægge og i lofter. I loftet ses igen svastikamotivet. I hjørnerne er parolesalen udsmykket med 4 kaminer, der dog ikke kan og aldrig har været anvendt pga. manglende aftræk. Det 8 meter lange bord i midten af parolesalen er udført i massiv dansk moseeg, og bordstellet, der er udført i bronze, er tegnet af Rafn. Parolesalen benyttes i dag som mødelokale og tjener samtidig som bibliotek for Københavns Politi. I loftet hænger to af Poul Henningsens ( ) klyngelamper. Det er lidt skæbnens ironi, at PH s lamper pryder lokalet, idet PH var en af de største kritikere af såvel Politigårdens arkitektur som bygningens udsmykning. Oprindeligt hang der i parolesalen to lamper magen til dem, der endnu hænger i forhallen, men på grund af det ringe lys blev de i 30 erne skiftet ud med PH s lamper. Rundt om bordet stod op-

6 I Mindegårdens central niche står kunstneren Einer Utzon-Franks rindeligt de 24 stole, hvoraf 22 i dag er opstillet i forhallen. Politidirektørens kontor er fra gulv til loft panelbeklædt med dansk fyrretræ. Øverst i hver af endevæggens hjørner er der en lille niche, og i en af nicherne står en buste af Aage Rafn. I panelvæggenes felter er der ophængt oliemalerier af tidligere politidirektører i København, og man kan roligt sige, at den nuværende politidirektør bliver kigget over skulderen. Der er tradition for, at den siddende politidirektør indretter kontoret, og den nuværende politidirektør, Hanne Bech Hansen, har sammen med Hviids Tegnestue bl.a. valgt at lade den franske designer Philip Starck s møbler præge kontoret. Hovedfilosofien i indretningen har været at opnå en kontrast mellem det eksisterende, fredede rum og de tilføjede møbler, der er udført i læder, råglas og aluminium. Den særprægede loftslampe Birds, birds, birds er tegnet af den østrigske designer Ingo Maurer. Politigårdens trapperum Politigården trapperum er alle placeret symmetrisk i forhold til bygningens hovedakse. Fra forhallen ved Otto Mønsteds Gade er der adgang til Politigårdens mest storslåede trapperum. Via trapperummet er der adgang til Mindegården samt til selve Politigårdens indre. Loftet i trapperummet er hvælvet i et ottekantet mønster. Loft og vægge er udført i savonnièrekalksten, mens trappetrinene er lavet i donaukalksten. Trappen

7 bronzestatue Slangedræberen, der blev købt til stedet i 1925 er sparsommeligt oplyst, og arkitekten har derved opnået, at den firkantede gård virker mere overvældende, når man træder ud i den fra trapperummet. Inde i selve Politigården findes to centrale, lukkede trapperum, hvortil der er adgang fra den runde gård. Trapperne løber på alle etager ud i en rotunde, der forbinder bygningens krumme og lige gangforløb. Rotunderne har på hver etage otte ind- og udgangspartier eller indfatninger, der alle har samme størrelse, og som er placeret med samme indbyrdes afstand. Dette er medvirkende til, at orienteringsevnen ofte svigter i rotunderne. Der findes også fire åbne trapperum på Politigården. De to af trapperummene er ovale, mens de to andre er cirkulære. Rafn har benyttet sig af virkemidler, så trapperne nærmest svæver frit i rummet. Effekten er opnået ved, at stukken under trappen ikke er ført helt ud til væggen, hvorved der er skabt skyggevirkning mellem trappe og væg. Desuden er gelænderet mellem trappe og væg kun fastgjort til trappen. Reelt er trapperne udført i en jernbetonkonstruktion og de er fastgjort til væggene. I bunden af trapperummene er belysningen en smule dunkel, hvilket bevirker, at blikket automatisk følger trappens spiral op mod lyset. Trappen, der er opført i jämtlandssten, snor sig op i en kurve, der er bestemt af rummets form og afsluttes smukt med en rund balkon/niche. Trappernes spiralform er asymmetrisk i forhold til hinanden afhængig af, hvor de er placeret i forhold til bygningens midterakse.

8 Kontorer og gange Man har med rette sagt om Politigården, at dens indre er som en labyrint. Rotundernes udformning på opførelsestidspunktet var der ikke nogen identifikationer på, hvad der gemte sig bag de enkelte døre gør, at selv stedkendte medarbejdere må standse op for at orientere sig. Politigården indeholder en mængde buede og lige gange af forskellig længde. Den længste, lige gang løber mellem de to runde, åbne trapperum langs med Otto Mønsteds Gade og har en længde på over 100 meter. For at bryde monotonien har gangene fået individuelt præg i form af forskellig/varieret farve, der er påført blændingerne rundt om dørene og vinduesindfatninger. Der er dog ikke tale om en systematisk farveplan, der gør orienteringen i bygningen lettere. Forhallen ved politidirektørens kontor og Parolensalen Udsmykning Farven i blændinger ved dørene til Politigårdens kontorer og indfatningerne til vinduerne er fremkommet ved, at marmorpuds er iblandet farvestof. Massen er herefter påført blændinger og indfatninger, hvorved der er fremkommet en silkeagtig overflade. Farverne varierer mellem sort, rød, grøn, gul og grålige nuancer, f.eks. er den irgrønne nuance fremkommet ved at blande pulveriseret kobber i marmorpudsen. Stjernemotivet og Politigårdens lamper: Stjernemotivet, der er anvendt i alle lamper på og i Politigården, symboliserer tidligere tiders vægterstav. I antikken blev den femtakkede stjerne (pentagonen) tillagt magiske og symbolske egenskaber. Stjernemotivet ses i fem forskellige typer, som hver især optræder forskellige steder i bygningen. Den femtakkede er den mest anvendte, og symbolet anvendes på flere måder, bl.a. i stor udstrækning på Politigårdens lamper. I de to forhaller og i de indre gårde har lampen form som en femtakket stjerne, hvorfra der udgår en svungen arm (vægterarmen), der holder en fakkel, der er smykket med et højt, mælkehvidt lampeglas. Samme fakkelmotiv genfindes i lamperne på de indvendige gange. Disse lamper har dog cirkulære vægplader, og kontakterne er femstjernede. Trapperummenes lamper er udformet som en femtakket stjerne, der bærer et cylindrisk glas. Stjernen ligger her vandret, og en af stjernens takker er fastgjort til en aflang vægplade. På toiletterne er lamperne renset for enhver udsmykning og fremstår i enkle former i en art deco præget stil. De lamper, der hænger fra loftet i forhallen til politidirektørens kontor, er ophængt i fire spinkle kæder, der er fæstnet med ringe til korslagte stænger, som går gennem en rund fatning. I fatningen sidder en stor kegleformet skærm i opaliseret glas. Rafn fandt inspiration til disse lamper i antikkens romerske håndvægte. Den daværende kongelige bronzestøber Rasmussen har ud fra Rafns tegninger skabt lamperne,

9 der alle er udført i bronze. Han har desuden skabt gelændere, hvor vægterarmen går igen som motiv, samt stole og bordstellet til bordet i Parolesalen. Svastikasymbolet, der er anvendt som udsmykning på gulve, i lofter og på vægge, er et af de ældste symboler, vi kender, og det er set bl.a. i hulemalerier. Svastikasymbolet tillægges mange forskellige betydninger, og man mener, at det i det gamle Indien blev benyttet som et solsymbol. Hvorfor symbolet er anvendt i udsmykningen på Politigården, er uklart, men arkitekten har formentlig med symbolet søgt tilbage til det oprindelige. Mindevæggene Mindevæggen for de faldne politifolk under 2. verdenskrig blev afsløret den 19. september 1947 i Mindegården. Den bærer navnene på de 157 politifolk, der satte livet til under besættelsen eller som døde under og efter ophold i de tyske koncentrationslejre. Den 19. september 1944 blev den sorteste dag i dansk politis historie. Kl. 1100, under dække af en falsk luftalarm, iværksatte tyskerne, der den 9. april 1940 havde okkuperet Danmark, Operation Möwe og besatte samtlige store politistationer i Danmark herunder Politiskolen og Politigården i København. Det tjenestegørende personale, ca politifolk, heraf 1012 fra Københavns politi, blev arresteret og deporteret til tyske koncentrationslejre. Resten af de danske politifolk gik under jorden. På væggene er anbragt 12 bronzesøm til brug ved kranseophængning. Folke Bernadotte ( ), der er mindet i den firkantede gård, fik ved sin store indsats udvirket, at både danske og andre skandinaviske koncentrationslejrfanger umiddelbart før 2. verdenskrigs afslutning blev transporteret til det neutrale Sverige. At ikke flere politifolk satte livet til i de tyske koncentrationslejre, skyldes for en stor del den svenske greve, der er mindet ved en inskription, der blev opsat på væggen i den firkantede gård den 19. september Ole Christensen Rømer ( ) er mindet på væggen over for Bernadotte. Rømer studerende matematik og medicin, og han opdagede lysets tøven i 1675, hvilket gav ham en professortitel og internationalt ry. I 1681 blev han medlem af Brolægnings- og Vandkommissionen og udarbejdede i 1690 en ny matrikel for hele landet. Han sørgede for opsætning af milepæle på landevejene. Han fik sæde i Højesteret og udarbejdede i 1700 en ny politianordning, hvilket førte til, at han i januar 1705 blev politimester i København en stilling han beklædte til sin død. I 1993 indviedes en ny mindevæg, der omfatter de københavnske politifolk, som efter 2. verdenskrig er blevet dræbt ved en voldshandling under tjeneste i Københavns Politi. Afsluttende Politigårdens nyklassicistiske ydre er desværre blevet sammenlignet med Det 3. Riges arkitektoniske manifestationer, og da udsmykningen desuden indeholder svastikaet/hagekorset, har skridtet kun været kort til også at foretage en ideologisk kortslutning mellem de 2 perioders arkitektur og menneskesyn. I dag blæser der heldigvis andre vinde, og selv om bygningen for forbipasserende kan fremstå hård og afvisende, vil et besøg i Politigårdens smukke indre stille inskriptionen: Fremtiden ligner Politigården i København, som en af Politigårdens gæster har indridset i en vinduesniche, i relief, for pludselig åbner der sig nogle gårdrum, som faktisk ikke har deres lige her på vore breddegrader. Man har også om Politigården sagt, at den er som billedet af en dansk politimand, hvor der bag et lidt strengt og alvorligt ydre gemmer sig et ædelt indre. Ikke nogen dårlig sammenligning, når vi selv skal sige det.

10 Udgivet af Københavns Politis Informationsafdeling, Politigården, 1567 København V, tlf , lok Internetadresse: Rundvisninger arrangeres for foreninger og interessegrupper ved henvendelse til Københavns Politis Informationsafdeling

Jarmers Plads 2. Af Thomas Bo Jensen. Udgivet af Realea A/S

Jarmers Plads 2. Af Thomas Bo Jensen. Udgivet af Realea A/S Jarmers Plads 2 Af Thomas Bo Jensen Udgivet af Realea A/S Jarmers Plads 2 Realea A/S 2008 Realea er et helejet datterselskab af Realdania. Tekst og redaktion: Realea A/S og arkitekt, ph.d. Thomas Bo Jensen

Læs mere

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen

Læs mere

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke www.sktlukaskirke.dk 23 7 1 2 3 4 5 9 6 Plan over kirken 23 11 14 15 18 10 12 17 20 21 13 16 19 Plan over kirken 1. Hovedindgang 2. Våbenhus 3. Kirkeskib 4. Korparti 5. Alterparti 6.

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Frederiksstaden 1.7

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Frederiksstaden 1.7 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Frederiksstaden 1.7 1.7 FREDERIKSSTADEN Stedet Kulturmiljøet omfatter den planlagte bydel Frederiksstaden og Marmorkirken. Esplanaden Periode

Læs mere

Ambergs Tinghus i Esbjerg

Ambergs Tinghus i Esbjerg Ambergs Tinghus i Esbjerg Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 FORTID, NUTID OG FREMTID ER BUNDET SAMMEN Af arkitekt Mads Bjørn Hansen og restaureringsarkitekt Christian Tilma... 7 EN BY, SOM IKKE

Læs mere

Teglsten fra nær og fjern

Teglsten fra nær og fjern 2009 2 2009 // 2 2009 / 2 // / Teglsten fra nær og fjern INTERVIEW MED MED ANNA ANNA MARIA MARIA INDRIO INDRIO INTERVIEW INTERVIEW MED ANNA MARIA INDRIO Building Value ASSENS RÅDHUS RÅDHUS ASSENS ASSENS

Læs mere

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN Renoveringer Moderniseringer - Udvidelser - Indvielser Tekst og billeder fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. Omtale

Læs mere

Vartovs bygningshistorie 1990 2006

Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Udarbejdet af Benneth Østergaard Petersen Indledning I forbindelse med det store renoverings- og restaureringsarbejde på Vartov fra begyndelsen af 1990- erne har det

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere

Digegrevens Hus. en fortælling om Carsten Richtsen og hans hjem. Udgivet af Realea A/S

Digegrevens Hus. en fortælling om Carsten Richtsen og hans hjem. Udgivet af Realea A/S Digegrevens Hus en fortælling om Carsten Richtsen og hans hjem Udgivet af Realea A/S Digegrevens Hus - en fortælling om Carsten Richtsen og hans hjem Udgivet af Realea A/S Digegrevens Hus en fortælling

Læs mere

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG 0 I N D H O L D Indledning 2 Bevaring i Ketting 4 Landsbyen 7 Registrant 10 Ordliste 36 Flere oplysninger 40 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Kochs Tinghus i Store Heddinge Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 NY ENERGI TIL DET GAMLE TINGHUS Restaurering af råd-, tingog arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft

Læs mere

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Søren Svare, Mathias Ruø, Rasmus Nielsen og Allan Døi Indledning. Berlins Contemporary Fine Arts galleri er placeret op ad Kupfergraben-kanalen hvorfra du

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse 1 2 Indhold Donationer 6 Leverandører 7 Bygningen 8 Udearealer

Læs mere

2O12 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2O12 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2O12 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O12 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Bygninger ved vandet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 1 Bygninger ved vandet 2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 Titel: Bygninger ved

Læs mere

inspiration Troldtekt Kunst og kultur En kulturbastion åbner sig mod vandet

inspiration Troldtekt Kunst og kultur En kulturbastion åbner sig mod vandet Troldtekt Kunst og kultur inspiration En kulturbastion åbner sig mod vandet side 16 > Spøttrup Borg: Den æstetiske tømmerstabel 4-5 Galerie Provence: Elegant kunst i rationelle rammer 6-7 Harlev Bibliotek:

Læs mere

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst KULTURKANONEN Arkitektur Billedkunst Design og kunsthåndværk Film Litteratur Musik Scenekunst Børnekunst 001 003 Velkommen til den danske kulturkanon 003 Syv uafhængige udvalg har sammensat kulturkanonen

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS UDGIVET AF realdania byg ARNE JACOBSEN (1902-1971) 1924 Dimitteret fra Teknisk Skole i København 1924-1927 Kunstakademiets Arkitektskole i København 1927-1929 Medarbejder

Læs mere

SEDENHUSE VINDER AF FARVEPRISEN 2010. VELGENNEMTÆNKT OG VELGENNEMFØRT LYDER BEGRUNDELSEN FREDERIKS 8. S PALÆ ER IKKE FOR SARTE MINIMALISTER

SEDENHUSE VINDER AF FARVEPRISEN 2010. VELGENNEMTÆNKT OG VELGENNEMFØRT LYDER BEGRUNDELSEN FREDERIKS 8. S PALÆ ER IKKE FOR SARTE MINIMALISTER NR. 66 SOMMER 2010 MAGASINET OM FARVER OG KULØR SEDENHUSE VINDER AF FARVEPRISEN 2010. VELGENNEMTÆNKT OG VELGENNEMFØRT LYDER BEGRUNDELSEN FREDERIKS 8. S PALÆ ER IKKE FOR SARTE MINIMALISTER ÆRØSKØBING ER

Læs mere

Hvorfor bygge med begrænsninger?

Hvorfor bygge med begrænsninger? UNIKA PANTHEON Hvorfor bygge med begrænsninger? maxit til nybyggeri og renovering Da Vinci Parken i Aalborg, første og anden etape, 169 boliger i ny grøn bydel. Spændende facadekombinationer med lyse pudsede

Læs mere

Grundtvigs Hus i 100 år

Grundtvigs Hus i 100 år Grundtvigs Hus i 100 år Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune

Læs mere