P39. EPBD Bygningsplatform: Samlet sammenhæng og aktiviteter Dette dokument afløser Informationsdokumentet P00. [Generel Information]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P39. EPBD Bygningsplatform: Samlet sammenhæng og aktiviteter Dette dokument afløser Informationsdokumentet P00. [Generel Information] 01 05-2007"

Transkript

1 [Generel Information] P Peter Wouters BBRI, Belgium Dick van Dijk TNO, The Netherlands EPBD Bygningsplatformen er iværksat af et konsortium eller organisationer styret af INIVE EEIG INIVE EEIG (www.inive.org) BBRI (daglig ledelsesteam) TNO (daglig ledelsesteam) CETIAT CSTB IBP NKUA REHVA, SBi, BRE, ISSO, NAPE, UP-FGT, ENVIROS Underentrepanører: CTU, Ekodoma Eksterne rådgivere: A. Warren, H. David and A. Zold Projektet udføres i tæt samarbejde med hele den europæiske paraplyorganisation. EPBD Bygningsplatform: Samlet sammenhæng og aktiviteter Dette dokument afløser Informationsdokumentet P00 1 > Directivet (EPBD) Introduktion Direktivet 2002/91/EC (EPBD, 2003), fra Europaparlamentet og Europarådet, om energieffektivitet i bygninger ("Energiudnyttelse i Bygningsdirektivet", EPBD) blev, efter en livlig diskussion, vedtaget den 16. december 2002 på alle niveauer og med overvældende støtte fra medlemslandene og Europaparlamentet, og trådte i kraft den 4. januar EPBD regnes for at være et meget vigtigt lovgivende komponent med hensyn til aktiviteterne i energieffektivitet i den Europæiske Union, og er designet til at imødekomme Kyotoaftalen og svare på spørgsmål rejst i det Grønne Dokument omhandlende sikkerhed for energilevering. Den nyere EC Handlingsplan for Energieffektivitet ("Realisering af potentialet", okt. 2006) identificerer energieffektivitet i bygningssektoren som havende topprioritet. Den forudser en central rolle for EPBD i realiseringen af besparelsespotentialet i bygningssektoren, som er estimeret til 28%, og som med tiden kan reducere det totale endelige energiforbrug i EU med cirka 11%. EPBD krav Direktivet er givet, for at fremme forbedringen af energiudnyttelse i bygninger, med følgende krav for at blive implementeret i medlemslandene: Det generelle system for beregningsmetoder af den integrerede energiudnyttelse i bygninger; Anvendelsen af minimumskrav for energiudnyttelse i nye bygninger; Anvendelsen af minimumskrav for energiudnyttelse i store eksisterende bygninger, som er emner til store renoveringer; Energiudnyttelsescertificering af bygninger; Regelmæssig inspektion af kedler og airconditionsystemer i bygninger og, som tillæg, en vurdering af varmeinstallationen hvor kedlerne er mere en 15 år gamle; Krav om eksperter og inspektører til certificeringen af bygninger, råskitsen til de følgende anbefalinger og inspektionen af kedler og airconditionsystemer. EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 1

2 Yderligere information på websiden: Virkningen af EPBD Inden for disse generelle principper og mål er det ethvert medlemslands individuelle ansvar at vælge målinger som passer bedst til den enkelte situation (subsidieprincippet). Hvorom alting er, er det klart at samarbejde og udveksling af information i høj grad kan fremme implementeringen. Direktivet er primært en måling der omhandler et meget stort antal deltagere på alle planer og med forskellige indtryk og forskellige motivationer: designere, boligforeninger, arkitekter, leverandører af bygningsapparater, installationsfirmaer, bygningseksperter, ejere, lejere, grundlæggende alle energiforbrugere i Europa Unionen. Det vil i høj grad påvirke bevidstheden om energiforbrug i bygninger, og er tilsigtet at føre til en markant stigning i investeringer i energieffektmålinger i disse bygninger. Det præsenterer en stor udfordring for transformeringen af den europæiske byggesektor mod energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder. Den 4. januar 2006 var den officielle deadline for transponering af Direktivet til national lovgivning for 25 medlemslande. For de to nye medlemslande, Bulgarien og Rumænien, er datoen januar Medlemslande kan, kun for de to sidste krav (certificering og inspektioner), på grund af mangel på kvalificeret og/eller akkrediterede eksperter, få en ekstra periode på tre år (før januar 2009) til at anvende direktivet fuldt ud. 2 > De fem EPBD temaer De 5 hovedtemaer i EPBD, som blev introduceret ovenfor kan kortfattet beskrives som følgende. Tema Certificeringsprocedurer Dette tema omfatter punkter så som, hvilke metoder er egnet til eksisterende bygninger (dataindsamling), hvordan er kvalitetssikring af værktøjer behandlet, information om effektivitet og offentlig accept af certificeringsskemaer (information om udgifter, fordele, information om funktion af bygningsalder og type), hvad er effektiviteten i energibesparelsesanbefalinger, Tema Inspektion af kedler og aircondition Dette tema relaterer til: inspektionen af varmtvandskedler som bruges til opvarmning af bygninger, inspektionen airconditionsystemer som bruges til at kontrollere lufttemperaturen inde i bygninger, formentlig i kombination med kontrol af bygningens ventilation, luftfugtighed og renheden af luften. I dens overvejelser, fastslår EPB Direktivet at regelmæssig vedligeholdelse af kedler og airconditionsystemer af kvalificeret personale bidrager til at vedligeholde deres korrekte indstilling i overensstemmelse med produktbeskrivelsen, og på den måde vil man sikre optimal ydelse set ud fra et miljømæssigt, sikkerhedsmæssigt og energisynspunkt. Den hævder også at en uafhængig vurdering af det totale varmesystem er passende hver gang udskiftning overvejes på baggrund af udgiftseffektiviteten. EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 2

3 EPBD relaterede støtteaktiviteter EPBD Samlede Virkning Mandatet til CEN til forberedelse af EPBD relaterede standarder EPBD relaterede SAVE projekter ManagEnergy programmet og den Støttende Energi Europa Kampagne EPBD Bygningsplatform Tema Krav for eksperter og inspektører Dette tema omfatter f.eks. specifikationer og træningskrav for eksperter og inspektører inkluderende indikationer på hvilke resourcer der er nødvendige på national plan (hvor mange eksperter og inspektører og graden af ekspertise), kvalitetssikring for eksperter, inspektører og certifikater, kriterier for akkreditering, kodeks for praksis, forsikring og ansvar. Tema Beregningsprocedurer EPBD giver en generel struktur for beregningsprocedurerne. Et mandat (N 343) er givet til CEN komiteen til at udvikle passende beregningsprocedurer som fungerer som støtte til medlemslandene i den nationale anvendelse af denne artikel. Dette emne inkluderer vurderingen af de relevante EN (CEN) og EN ISO standarder, særligt under Mandat 343, måden hvorpå de er eller vil blive implementeret på, på nationalt plan, muligheder for kvalitetssikring af beregningsmetoderne, forskelle mellem metoder eller datainput for nye versus eksisterende bygninger, retslige aspekter (f.eks. national versus CEN valgmuligheder), gennemførlighed, metoder til innovative teknologier, yderligere behov og muligheder for den videre harmonisering med mere. Tema EP minimumskrav Dette tema handler om procedurerne for opsætning af krav til energiudnyttelse i medlemslandene. Da medlemslande kan differentiere deres krav mellem nye og eksisterende bygninger og forskellige bygningskategorier, spænder problemer i dette emne over en bred vifte af punkter. Disse punkter inkluderer: strategier for nationale minimumskrav for EP; hvilke bygningskategorier overvejes i de forskellige medlemslande; hvordan tager kravene højde for de generelle forhold for indendørsklima; hvilke bygningstyper er fritaget for energikrav; er 1000 m² grænsen anvendt i alle medlemslande; hvilken form for krav er der for store renovationer; er disse krav baseret på sammenligningsgrundlag; er klassificeringen baseret på målte eller beregnede data; hvordan er overensstemmelseskontroller organiseret; hvilken form for retslige sanktioner er der, etc. 3 > EPBD relaterede støtteaktiviteter fra Europa Kommissionen En succesfuld implementering af EPBD er en kæmpe udfordring og kræver ofte lignende former af aktiviteter hos medlemslandene. Derfor støtter, Europa Kommissionens Direktorat General for Transport og Energi (DG TREN) mange handlinger, direkte eller gennem Intelligent Energi Europa Programmet, implementeret af Intelligent Energi Administrationsagentur (IEEA). Programmet behandler i høj grad problemerne som hører under kravene i direktivet. EPBD Samlede Virkning EPBD Samlede Virkning startede i january 2005 og stiler mod primært at udveksle information mellem politik-skabere som er involveret i implementeringen af EPBD i EU medlemslandene. CA-deltagerne er repræsentanter for de nationale regeringsministerier eller institutioner, tilknyttet regeringen, som er ansvarlige for forberedelsen af de tekniske, retslige og administrative strukturer i transponeringen af EPBD i deres eget land. EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 3

4 CA arbejdsplan er organiseret rundt om trimestrielle møder, der bringer deltagerne fra 29 lande sammen. De globale mål med EPBD Samlede Virkning (www.epbd-ca.org) er: At fremme og strukturere delingen af information og erfaringer fra national implementering og fremme koncepterne i god praksis i aktiviteterne krævet af medlemslandene for implementering af EPBD At skabe favorable forhold for en accelereret grad af samling af nationale procedurer i EPBD relaterede spørgsmål. At komplementere Energy Demand Management Komites arbejde og dets ad-hoc grupper på CEN standarder og Certificeringsøvelser. nergy/intelligent/projects/sav e_en.htm Mandat til CEN for EPBD relaterede standarder Europa Kommissionen har besluttet efter konsultation med medlemslandenes eksperter, interessegrupper og CEN, at der er et presserende behov for standarder til støtte af EPBD. Et mandat blev givet til CEN (Mandat 343) til at udvikle et sæt standarder. Dette sæt af standarder er baseret på en liste af 40 punkter som dækker beregning, måling og inspektionsprocedurer, inklusiv metoder på niveau med bygningskomponenter og systemer. I 2007 vil et sæt standarder, på baggrund af de nationale procedurer i medlemslandene, blive publiceret. En oversigt over CEN standarder kan findes på Særligt medlemslande med meget begrænset erfaring i EPBD kan drage nytte af disse på kort sigt. Foruden vil det også, generelt set, øge tilgængeligheden, gennemskueligheden og objektiviteten af vurderingen af energiudnyttelse i medlemslande. Et overblik over CEN relaterede aktiviteter er givet i informationsdokument P02 og P40, og andre relaterede dokumenter. EPBD relaterede SAVE projekter Generelt bekymrer SAVE projekter, i rammerne af Intelligent Energi - Europa programmet, sig om fremgangen i energieffektivitet og den rationelle brug af energi, særligt i bygnings- og industrisektoren inklusiv forberedelsen af retslige forholdsregler og deres anvendelse. Et betydeligt antal projekter har produceret resultater eller kører for direkte at støtte den effektive implementering af EPBD i praksis (Energiudnyttelsen i Bygningsdirektivet). Projekterne dækker de fleste emner i EPBD: Energikrav for nye og eksisterende bygninger, Energicertificering, Inspektion af kedler og airconditionsystemer. Mange af de andre SAVE projekter er også relevante for implementeringen i praktiseringen af direktivet. En oversigt over SAVE aktiviteter er givet i informationsdokumentet P01 og P29 og andre relaterede dokumenter. ManagEnergy og Sustainable Energy Europe ManagEnergy sigter mod at støtte arbejdet udført af enkeltpersoner og organisationer som arbejder med energieffektivitet og vedvarende energi på lokalt og regionalt niveau. Hovedværktøjet er træningsworkshops og online begivenheder, inklusiv internet-videoudsendelser. Yderligere, information er givet for casestudier, god praksis, europæisk lovgivning og programmer. Internet Udsendelse på EPBD relaterede begivenheder kan findes på ( Publikationer og downloads). Den Vedvarende Energi Europa Kampagne sigter mod at øge offentlig bevidsthed og fremme vedvarende energiproduktion og -forbrug mellem individer og organisationer, private firmaer og offentlige autoriteter, professionelle og energiagenturer, industrisammenslutninger NGOere fra hele Europa. EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 4

5 EPBD Bygningsplatformens leveringer inkluderer: En webside; Et månedligt nyhedsbrev; Forskellige databaser dækkende publikationer, standarder, softwareværktøjer, events, etc. EPBD informationsdokumenter dækker en bred vifte af punkter såsom National implementeringsstatus, CEN status, SAVE projekter, fremhævelser af EPBD relaterede konferencer, europæiske aktiviteter, etc. En helpdesk med FAQ liste; Et aktivt samarbejde med ManagEnergy, Sustainable Energy Europe Kampagne og andre europæiske handlinger og ledende europæiske Konferencer. En aktiv støtte til medlemslande og interesseorganisationer via Helpdesk og målrettede handlinger. Specielle rapporter forberedt ved anmodning fra EC. Databaserne Implementering af EPBD er punktet i mange workshops, conferencer, træningevents, på regionalt, nationalt og europæisk plan. Event databasen giver en oversigt over disse events. Information om relevante EPBD relaterede publikationer er samlet i publikationsdatabasen. For hver publikation vil der være et resumé. For alle gratis publikationer uden copy-right restriktioner, vil den fulde publikation også være tilgængelig i pdf-format. En database over standarder indeholder information om de mest relevante CEN standarder som er relateret til EPBD implementeringen. En software database med tilgængelige værktøjer indeholder også information om andre bygningsenergirelaterede værktøjer 4 > EPBD Bygningsplatformen: Hvad kan du forvente af den? EPBD Bygningsplatformen blev officialt startet i january 2006 med en periode på 2½ år (indtil juni 2008). Websiden Websiden er et centralt element i hele udbredelsesstrategien af EPBD Bygningsplatformen. I princippet bør al information, som er genereret i sammenhæng med Platformen, kunne findes her, inklusiv links til websider der omhandler specifikke problemer (punkter, lande). Nyhedsbrevet For at kunne tillade en regelmæssig og effektiv informationsudveksling mellem interesserede mennesker, er der et månedligt nyhedsbrev. Dette nyhedsbrev omdeles i elektronisk format. Et gratis abonnement på nyhedsbrevet er tilgængelig via websiden. Databasen Let og centraliseret adgang til information er et vigtigt mål for Platformen. Derfor spiller databaser en vigtig rolle i udbredelsesstrategien af Platformen. Informationsdokumenter Informationsdokumenter (ID) er relativt korte dokumenter (typisk længde er 2 til 8 sider). Deres hovedopgave er at informere om status af arbejdet i et specifikt område til en bred vifte af folk. Mellem september 2006 og april 2007 er omkring 30 informationsdokumenter blevet publiceret. EPBD Bygningsplatformens musemåtte med et hurtigt overblik over EPBD artiklerne. EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 5

6 EPBD Bygningsplatformens Informationsdokumenter (IDs) Informationsdokument om EPBD implementeringen vedrørende implementering af EPBD på nationalt plan (landsoverblik) såvel som samlet europiæisk plan (f.eks. samlet status vedrørende energicertifikater, inspektion af kedler og aircondition, ) To gange årligt et ID vedrørende status og fremskridt af disse SAVE projekter som støtter implementeringen af EPBD. Disse projekter er ledet af Intelligent Energy Executive Agency (IEEA). Informationsdokumenter om standardiseringsaktiviteter beskriver status, fremskridt og planlægning af disse CEN standarder som er direkte forbundet til EPBD implementeringen. Informationsdokumenter om EPBD relaterede konferencer fremstiller højdepunkter fra disse store europæiske konferencer hvor EPBD relaterede aspekter er et stort punkt på dagsordenen. Mangfoldiggørelse af input og output Platformen er sat op til at maksimere mulighederne for at mangfoldiggøre input og output, ved at bruge eksisterende strukturer og netværk: "multiin, multi-out tilgangen": Interesserede organisationer eller individer kan indsende events og publikationer til databaserne. Validitet af de indsendte ting bliver tjekket og, hvis godkendt, bliver den uploadet til databasen. Tredje parter kan reproducere materiale fra Platformen, hvis betingelserne i reproduktionsaftalen følges. Dette vil muliggøre mangfoldiggørelsen af udbredelsen til f.eks. nationale eller regionale organisationer med specifikke interesser. Tilknyttede organisationer kan oprette et dedikeret dynamisk link til et underafdeling af Platformens publikationer og/eller event databaser. Dette vil gøre det muligt for professionelle (f.eks. brancheorganisationer) at publicere en del af den komplette database fra Bygningsplatformen på deres egen hjemmeside, sorteret efter emner der dækker specifikke interesser i deres målgruppe, med fuldstændig brug af layout og stil fra deres egen hjemmeside og altid holdt opdateret med databasen i Bygningsplatformens webside. Helpdesk En elektronisk helpdesk er en del af Platformen. Svar på en bred vifte af EPBD relaterede spørgsmål bliver givet her, hvorved en øget mængde information bliver tilgængelig som følge af tiden. Yderligere kan individer også stille spørgsmål til helpdesk. Konferencer og webstreaming Implementeringen af EPBD er punktet i mange workshops, konferencer, træning events på regionalt, nationalt og europæisk plan. Flere konferencer er støttet af Bygningsplatformen, for eksempel i form af organisering af EPBD relaterede sessioner. Europæiske events vedrørende energieffektivitet og fornyelse, inklusiv flere Platform-støttede events, er blevet videofilmet af ManagEnergy og gjort tilgængelige som videofilmede Internetudsendelser. EPBD bygningsplatformen blev igangsat af Europa Kommissionen på baggrund af Intelligent Energy Europe, programmet. Det ledes af INIVE EEIG (www.inive.org), på vegne af Transport and Energy DG. Informationen I denne publikation er omfattet af disclaimer og copyright; se De Europæiske Fællesskaber, 2006 Gengivelse er tilladt, forudsat at der er kildeangivelse EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 6

P01. Europæiske projekter som støtter implementeringen af Bygnings direktivet. [Information om SAVE projekter] 10-04-2006. 1 > SAVE projekter

P01. Europæiske projekter som støtter implementeringen af Bygnings direktivet. [Information om SAVE projekter] 10-04-2006. 1 > SAVE projekter [Information om SAVE projekter] P01 10-04-2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Danmark www.buildingsplatform.eu Europæiske projekter som støtter implementeringen af Bygnings direktivet

Læs mere

P29. Fem nye SAVE projekter understøtter implementeringen af EBPD. [Information on SAVE projects] 22-02-2007. 1 > Nye SAVE Projekter

P29. Fem nye SAVE projekter understøtter implementeringen af EBPD. [Information on SAVE projects] 22-02-2007. 1 > Nye SAVE Projekter [Information on SAVE projects] P29 22-02-2007 Søren Aggerholm Statens byggeforskningsinstitut, SBi Danmark www.buildingsplatform.eu Fem nye SAVE projekter understøtter implementeringen af EBPD Hovedformålet

Læs mere

P41. Energiegenskaber for eksisterende bygninger. [Information on European projects] 03-05-2007

P41. Energiegenskaber for eksisterende bygninger. [Information on European projects] 03-05-2007 [Information on European projects] P41 03-05-2007 ENPER-EXIST gruppen koordineret af Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Frankrig www.enper-exist.com www.buildingsplatform.eu

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

PDF/A. PDF/A for AFP-Brugergruppen. den 11. maj 2011 Sørup Herregård

PDF/A. PDF/A for AFP-Brugergruppen. den 11. maj 2011 Sørup Herregård PDF/A PDF/A for AFP-Brugergruppen den 11. maj 2011 Sørup Herregård PDF/A Præsentation Hvad er PDF/A Do s and Don ts Fordele ved PDF/A Hvordan danner man PDF/A Hvordan verificerer man at ens PDF/A er korrekt

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker Hvad er et varemærke? Et varemærke er et ord, et symbol, en sætning eller en kombination af ord, symboler eller sætninger, der identificerer og adskiller

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Appendiks B Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Statens Institut for strålehygiejne Dato: 11. februar 2005 Nedenfor findes en beskrivelse af internationale organisationer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

PRIMES. [2] Juridiske & politiske rammer for GPP. Præsenteret af. (Insert own logo)

PRIMES. [2] Juridiske & politiske rammer for GPP. Præsenteret af. (Insert own logo) PRIMES [2] Juridiske & politiske rammer for GPP Præsenteret af (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Oversigt 1) Principper for offentlige indkøb

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Version 1.0 9. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 ANTILOPE PROJEKTET... 4 3 FASEPLAN

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

EUP-direktivet - Betydning i praksis

EUP-direktivet - Betydning i praksis EUP-direktivet - Betydning i praksis v/annette Dragsdahl, Dansk Industri Eco-Design Workshop 23. august 2005 Annette Dragsdahl Chefkonsulent, Dansk Industri, Europapolitisk funktion Arbejdsområder: Indre

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Energisparerådets høringssvar til Energieffektiviseringsdirektivet

Energisparerådets høringssvar til Energieffektiviseringsdirektivet Energisparerådets høringssvar til Energieffektiviseringsdirektivet Energisparerådet (ESR) takker for muligheden for at give følgende anbefalinger til regeringen til den danske holdning og indsats i forbindelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Notat Geografisk infrastruktur J.nr. KMS-100-00041 Ref. Jr GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 1. Kommissionens forslag Forordning../ /EF, der implementerer

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

Det 6 rammeprogram ECO-BUILDING CLUB. Kontrakt nr. TREN/07/FP6EN/S07.72691/038496

Det 6 rammeprogram ECO-BUILDING CLUB. Kontrakt nr. TREN/07/FP6EN/S07.72691/038496 Det 6 rammeprogram ECO-BUILDING CLUB Kontrakt nr. TREN/07/FP6EN/S07.72691/038496 Eco-building clubs mål 1. Videreformidling af EU RTD&D resultater 2. Fremme EU RTD&D resultater på markedet 3. Fremme udbredelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 824 endelig. KOMMISSIONENS ENDELIGE RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

BR15 og kommende krav til varmepumpe

BR15 og kommende krav til varmepumpe BR15 og kommende krav til varmepumpe Temadag om Ecodesign, BR15 og krav forkøleanlæg og varmepumper 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus Oplæg v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen PROGRAM - BAGGRUND

Læs mere

PRIMES [4] Strategisk implementering af GPP

PRIMES [4] Strategisk implementering af GPP PRIMES [4] Strategisk implementering af GPP Præsenteret af (Indsæt eget logo) Bæredygtige offentlige udbud er den vigtigste foranstaltning for lande der ønsker at opnå en grøn økonomi. Achim Steiner, UNEP-Director

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 98 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 98 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 98 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 15. december 2016 Meddelelse om arbejdsplan for ecodesign 2016-2019

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes.

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Forholdet Leica Geosystems har med sine kunder kan defineres med ét ord: Partnerskab.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere