P39. EPBD Bygningsplatform: Samlet sammenhæng og aktiviteter Dette dokument afløser Informationsdokumentet P00. [Generel Information]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P39. EPBD Bygningsplatform: Samlet sammenhæng og aktiviteter Dette dokument afløser Informationsdokumentet P00. [Generel Information] 01 05-2007"

Transkript

1 [Generel Information] P Peter Wouters BBRI, Belgium Dick van Dijk TNO, The Netherlands EPBD Bygningsplatformen er iværksat af et konsortium eller organisationer styret af INIVE EEIG INIVE EEIG (www.inive.org) BBRI (daglig ledelsesteam) TNO (daglig ledelsesteam) CETIAT CSTB IBP NKUA REHVA, SBi, BRE, ISSO, NAPE, UP-FGT, ENVIROS Underentrepanører: CTU, Ekodoma Eksterne rådgivere: A. Warren, H. David and A. Zold Projektet udføres i tæt samarbejde med hele den europæiske paraplyorganisation. EPBD Bygningsplatform: Samlet sammenhæng og aktiviteter Dette dokument afløser Informationsdokumentet P00 1 > Directivet (EPBD) Introduktion Direktivet 2002/91/EC (EPBD, 2003), fra Europaparlamentet og Europarådet, om energieffektivitet i bygninger ("Energiudnyttelse i Bygningsdirektivet", EPBD) blev, efter en livlig diskussion, vedtaget den 16. december 2002 på alle niveauer og med overvældende støtte fra medlemslandene og Europaparlamentet, og trådte i kraft den 4. januar EPBD regnes for at være et meget vigtigt lovgivende komponent med hensyn til aktiviteterne i energieffektivitet i den Europæiske Union, og er designet til at imødekomme Kyotoaftalen og svare på spørgsmål rejst i det Grønne Dokument omhandlende sikkerhed for energilevering. Den nyere EC Handlingsplan for Energieffektivitet ("Realisering af potentialet", okt. 2006) identificerer energieffektivitet i bygningssektoren som havende topprioritet. Den forudser en central rolle for EPBD i realiseringen af besparelsespotentialet i bygningssektoren, som er estimeret til 28%, og som med tiden kan reducere det totale endelige energiforbrug i EU med cirka 11%. EPBD krav Direktivet er givet, for at fremme forbedringen af energiudnyttelse i bygninger, med følgende krav for at blive implementeret i medlemslandene: Det generelle system for beregningsmetoder af den integrerede energiudnyttelse i bygninger; Anvendelsen af minimumskrav for energiudnyttelse i nye bygninger; Anvendelsen af minimumskrav for energiudnyttelse i store eksisterende bygninger, som er emner til store renoveringer; Energiudnyttelsescertificering af bygninger; Regelmæssig inspektion af kedler og airconditionsystemer i bygninger og, som tillæg, en vurdering af varmeinstallationen hvor kedlerne er mere en 15 år gamle; Krav om eksperter og inspektører til certificeringen af bygninger, råskitsen til de følgende anbefalinger og inspektionen af kedler og airconditionsystemer. EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 1

2 Yderligere information på websiden: Virkningen af EPBD Inden for disse generelle principper og mål er det ethvert medlemslands individuelle ansvar at vælge målinger som passer bedst til den enkelte situation (subsidieprincippet). Hvorom alting er, er det klart at samarbejde og udveksling af information i høj grad kan fremme implementeringen. Direktivet er primært en måling der omhandler et meget stort antal deltagere på alle planer og med forskellige indtryk og forskellige motivationer: designere, boligforeninger, arkitekter, leverandører af bygningsapparater, installationsfirmaer, bygningseksperter, ejere, lejere, grundlæggende alle energiforbrugere i Europa Unionen. Det vil i høj grad påvirke bevidstheden om energiforbrug i bygninger, og er tilsigtet at føre til en markant stigning i investeringer i energieffektmålinger i disse bygninger. Det præsenterer en stor udfordring for transformeringen af den europæiske byggesektor mod energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder. Den 4. januar 2006 var den officielle deadline for transponering af Direktivet til national lovgivning for 25 medlemslande. For de to nye medlemslande, Bulgarien og Rumænien, er datoen januar Medlemslande kan, kun for de to sidste krav (certificering og inspektioner), på grund af mangel på kvalificeret og/eller akkrediterede eksperter, få en ekstra periode på tre år (før januar 2009) til at anvende direktivet fuldt ud. 2 > De fem EPBD temaer De 5 hovedtemaer i EPBD, som blev introduceret ovenfor kan kortfattet beskrives som følgende. Tema Certificeringsprocedurer Dette tema omfatter punkter så som, hvilke metoder er egnet til eksisterende bygninger (dataindsamling), hvordan er kvalitetssikring af værktøjer behandlet, information om effektivitet og offentlig accept af certificeringsskemaer (information om udgifter, fordele, information om funktion af bygningsalder og type), hvad er effektiviteten i energibesparelsesanbefalinger, Tema Inspektion af kedler og aircondition Dette tema relaterer til: inspektionen af varmtvandskedler som bruges til opvarmning af bygninger, inspektionen airconditionsystemer som bruges til at kontrollere lufttemperaturen inde i bygninger, formentlig i kombination med kontrol af bygningens ventilation, luftfugtighed og renheden af luften. I dens overvejelser, fastslår EPB Direktivet at regelmæssig vedligeholdelse af kedler og airconditionsystemer af kvalificeret personale bidrager til at vedligeholde deres korrekte indstilling i overensstemmelse med produktbeskrivelsen, og på den måde vil man sikre optimal ydelse set ud fra et miljømæssigt, sikkerhedsmæssigt og energisynspunkt. Den hævder også at en uafhængig vurdering af det totale varmesystem er passende hver gang udskiftning overvejes på baggrund af udgiftseffektiviteten. EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 2

3 EPBD relaterede støtteaktiviteter EPBD Samlede Virkning Mandatet til CEN til forberedelse af EPBD relaterede standarder EPBD relaterede SAVE projekter ManagEnergy programmet og den Støttende Energi Europa Kampagne EPBD Bygningsplatform Tema Krav for eksperter og inspektører Dette tema omfatter f.eks. specifikationer og træningskrav for eksperter og inspektører inkluderende indikationer på hvilke resourcer der er nødvendige på national plan (hvor mange eksperter og inspektører og graden af ekspertise), kvalitetssikring for eksperter, inspektører og certifikater, kriterier for akkreditering, kodeks for praksis, forsikring og ansvar. Tema Beregningsprocedurer EPBD giver en generel struktur for beregningsprocedurerne. Et mandat (N 343) er givet til CEN komiteen til at udvikle passende beregningsprocedurer som fungerer som støtte til medlemslandene i den nationale anvendelse af denne artikel. Dette emne inkluderer vurderingen af de relevante EN (CEN) og EN ISO standarder, særligt under Mandat 343, måden hvorpå de er eller vil blive implementeret på, på nationalt plan, muligheder for kvalitetssikring af beregningsmetoderne, forskelle mellem metoder eller datainput for nye versus eksisterende bygninger, retslige aspekter (f.eks. national versus CEN valgmuligheder), gennemførlighed, metoder til innovative teknologier, yderligere behov og muligheder for den videre harmonisering med mere. Tema EP minimumskrav Dette tema handler om procedurerne for opsætning af krav til energiudnyttelse i medlemslandene. Da medlemslande kan differentiere deres krav mellem nye og eksisterende bygninger og forskellige bygningskategorier, spænder problemer i dette emne over en bred vifte af punkter. Disse punkter inkluderer: strategier for nationale minimumskrav for EP; hvilke bygningskategorier overvejes i de forskellige medlemslande; hvordan tager kravene højde for de generelle forhold for indendørsklima; hvilke bygningstyper er fritaget for energikrav; er 1000 m² grænsen anvendt i alle medlemslande; hvilken form for krav er der for store renovationer; er disse krav baseret på sammenligningsgrundlag; er klassificeringen baseret på målte eller beregnede data; hvordan er overensstemmelseskontroller organiseret; hvilken form for retslige sanktioner er der, etc. 3 > EPBD relaterede støtteaktiviteter fra Europa Kommissionen En succesfuld implementering af EPBD er en kæmpe udfordring og kræver ofte lignende former af aktiviteter hos medlemslandene. Derfor støtter, Europa Kommissionens Direktorat General for Transport og Energi (DG TREN) mange handlinger, direkte eller gennem Intelligent Energi Europa Programmet, implementeret af Intelligent Energi Administrationsagentur (IEEA). Programmet behandler i høj grad problemerne som hører under kravene i direktivet. EPBD Samlede Virkning EPBD Samlede Virkning startede i january 2005 og stiler mod primært at udveksle information mellem politik-skabere som er involveret i implementeringen af EPBD i EU medlemslandene. CA-deltagerne er repræsentanter for de nationale regeringsministerier eller institutioner, tilknyttet regeringen, som er ansvarlige for forberedelsen af de tekniske, retslige og administrative strukturer i transponeringen af EPBD i deres eget land. EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 3

4 CA arbejdsplan er organiseret rundt om trimestrielle møder, der bringer deltagerne fra 29 lande sammen. De globale mål med EPBD Samlede Virkning (www.epbd-ca.org) er: At fremme og strukturere delingen af information og erfaringer fra national implementering og fremme koncepterne i god praksis i aktiviteterne krævet af medlemslandene for implementering af EPBD At skabe favorable forhold for en accelereret grad af samling af nationale procedurer i EPBD relaterede spørgsmål. At komplementere Energy Demand Management Komites arbejde og dets ad-hoc grupper på CEN standarder og Certificeringsøvelser. nergy/intelligent/projects/sav e_en.htm Mandat til CEN for EPBD relaterede standarder Europa Kommissionen har besluttet efter konsultation med medlemslandenes eksperter, interessegrupper og CEN, at der er et presserende behov for standarder til støtte af EPBD. Et mandat blev givet til CEN (Mandat 343) til at udvikle et sæt standarder. Dette sæt af standarder er baseret på en liste af 40 punkter som dækker beregning, måling og inspektionsprocedurer, inklusiv metoder på niveau med bygningskomponenter og systemer. I 2007 vil et sæt standarder, på baggrund af de nationale procedurer i medlemslandene, blive publiceret. En oversigt over CEN standarder kan findes på Særligt medlemslande med meget begrænset erfaring i EPBD kan drage nytte af disse på kort sigt. Foruden vil det også, generelt set, øge tilgængeligheden, gennemskueligheden og objektiviteten af vurderingen af energiudnyttelse i medlemslande. Et overblik over CEN relaterede aktiviteter er givet i informationsdokument P02 og P40, og andre relaterede dokumenter. EPBD relaterede SAVE projekter Generelt bekymrer SAVE projekter, i rammerne af Intelligent Energi - Europa programmet, sig om fremgangen i energieffektivitet og den rationelle brug af energi, særligt i bygnings- og industrisektoren inklusiv forberedelsen af retslige forholdsregler og deres anvendelse. Et betydeligt antal projekter har produceret resultater eller kører for direkte at støtte den effektive implementering af EPBD i praksis (Energiudnyttelsen i Bygningsdirektivet). Projekterne dækker de fleste emner i EPBD: Energikrav for nye og eksisterende bygninger, Energicertificering, Inspektion af kedler og airconditionsystemer. Mange af de andre SAVE projekter er også relevante for implementeringen i praktiseringen af direktivet. En oversigt over SAVE aktiviteter er givet i informationsdokumentet P01 og P29 og andre relaterede dokumenter. ManagEnergy og Sustainable Energy Europe ManagEnergy sigter mod at støtte arbejdet udført af enkeltpersoner og organisationer som arbejder med energieffektivitet og vedvarende energi på lokalt og regionalt niveau. Hovedværktøjet er træningsworkshops og online begivenheder, inklusiv internet-videoudsendelser. Yderligere, information er givet for casestudier, god praksis, europæisk lovgivning og programmer. Internet Udsendelse på EPBD relaterede begivenheder kan findes på ( Publikationer og downloads). Den Vedvarende Energi Europa Kampagne sigter mod at øge offentlig bevidsthed og fremme vedvarende energiproduktion og -forbrug mellem individer og organisationer, private firmaer og offentlige autoriteter, professionelle og energiagenturer, industrisammenslutninger NGOere fra hele Europa. EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 4

5 EPBD Bygningsplatformens leveringer inkluderer: En webside; Et månedligt nyhedsbrev; Forskellige databaser dækkende publikationer, standarder, softwareværktøjer, events, etc. EPBD informationsdokumenter dækker en bred vifte af punkter såsom National implementeringsstatus, CEN status, SAVE projekter, fremhævelser af EPBD relaterede konferencer, europæiske aktiviteter, etc. En helpdesk med FAQ liste; Et aktivt samarbejde med ManagEnergy, Sustainable Energy Europe Kampagne og andre europæiske handlinger og ledende europæiske Konferencer. En aktiv støtte til medlemslande og interesseorganisationer via Helpdesk og målrettede handlinger. Specielle rapporter forberedt ved anmodning fra EC. Databaserne Implementering af EPBD er punktet i mange workshops, conferencer, træningevents, på regionalt, nationalt og europæisk plan. Event databasen giver en oversigt over disse events. Information om relevante EPBD relaterede publikationer er samlet i publikationsdatabasen. For hver publikation vil der være et resumé. For alle gratis publikationer uden copy-right restriktioner, vil den fulde publikation også være tilgængelig i pdf-format. En database over standarder indeholder information om de mest relevante CEN standarder som er relateret til EPBD implementeringen. En software database med tilgængelige værktøjer indeholder også information om andre bygningsenergirelaterede værktøjer 4 > EPBD Bygningsplatformen: Hvad kan du forvente af den? EPBD Bygningsplatformen blev officialt startet i january 2006 med en periode på 2½ år (indtil juni 2008). Websiden Websiden er et centralt element i hele udbredelsesstrategien af EPBD Bygningsplatformen. I princippet bør al information, som er genereret i sammenhæng med Platformen, kunne findes her, inklusiv links til websider der omhandler specifikke problemer (punkter, lande). Nyhedsbrevet For at kunne tillade en regelmæssig og effektiv informationsudveksling mellem interesserede mennesker, er der et månedligt nyhedsbrev. Dette nyhedsbrev omdeles i elektronisk format. Et gratis abonnement på nyhedsbrevet er tilgængelig via websiden. Databasen Let og centraliseret adgang til information er et vigtigt mål for Platformen. Derfor spiller databaser en vigtig rolle i udbredelsesstrategien af Platformen. Informationsdokumenter Informationsdokumenter (ID) er relativt korte dokumenter (typisk længde er 2 til 8 sider). Deres hovedopgave er at informere om status af arbejdet i et specifikt område til en bred vifte af folk. Mellem september 2006 og april 2007 er omkring 30 informationsdokumenter blevet publiceret. EPBD Bygningsplatformens musemåtte med et hurtigt overblik over EPBD artiklerne. EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 5

6 EPBD Bygningsplatformens Informationsdokumenter (IDs) Informationsdokument om EPBD implementeringen vedrørende implementering af EPBD på nationalt plan (landsoverblik) såvel som samlet europiæisk plan (f.eks. samlet status vedrørende energicertifikater, inspektion af kedler og aircondition, ) To gange årligt et ID vedrørende status og fremskridt af disse SAVE projekter som støtter implementeringen af EPBD. Disse projekter er ledet af Intelligent Energy Executive Agency (IEEA). Informationsdokumenter om standardiseringsaktiviteter beskriver status, fremskridt og planlægning af disse CEN standarder som er direkte forbundet til EPBD implementeringen. Informationsdokumenter om EPBD relaterede konferencer fremstiller højdepunkter fra disse store europæiske konferencer hvor EPBD relaterede aspekter er et stort punkt på dagsordenen. Mangfoldiggørelse af input og output Platformen er sat op til at maksimere mulighederne for at mangfoldiggøre input og output, ved at bruge eksisterende strukturer og netværk: "multiin, multi-out tilgangen": Interesserede organisationer eller individer kan indsende events og publikationer til databaserne. Validitet af de indsendte ting bliver tjekket og, hvis godkendt, bliver den uploadet til databasen. Tredje parter kan reproducere materiale fra Platformen, hvis betingelserne i reproduktionsaftalen følges. Dette vil muliggøre mangfoldiggørelsen af udbredelsen til f.eks. nationale eller regionale organisationer med specifikke interesser. Tilknyttede organisationer kan oprette et dedikeret dynamisk link til et underafdeling af Platformens publikationer og/eller event databaser. Dette vil gøre det muligt for professionelle (f.eks. brancheorganisationer) at publicere en del af den komplette database fra Bygningsplatformen på deres egen hjemmeside, sorteret efter emner der dækker specifikke interesser i deres målgruppe, med fuldstændig brug af layout og stil fra deres egen hjemmeside og altid holdt opdateret med databasen i Bygningsplatformens webside. Helpdesk En elektronisk helpdesk er en del af Platformen. Svar på en bred vifte af EPBD relaterede spørgsmål bliver givet her, hvorved en øget mængde information bliver tilgængelig som følge af tiden. Yderligere kan individer også stille spørgsmål til helpdesk. Konferencer og webstreaming Implementeringen af EPBD er punktet i mange workshops, konferencer, træning events på regionalt, nationalt og europæisk plan. Flere konferencer er støttet af Bygningsplatformen, for eksempel i form af organisering af EPBD relaterede sessioner. Europæiske events vedrørende energieffektivitet og fornyelse, inklusiv flere Platform-støttede events, er blevet videofilmet af ManagEnergy og gjort tilgængelige som videofilmede Internetudsendelser. EPBD bygningsplatformen blev igangsat af Europa Kommissionen på baggrund af Intelligent Energy Europe, programmet. Det ledes af INIVE EEIG (www.inive.org), på vegne af Transport and Energy DG. Informationen I denne publikation er omfattet af disclaimer og copyright; se De Europæiske Fællesskaber, 2006 Gengivelse er tilladt, forudsat at der er kildeangivelse EPBD Bygningsplatform > P39_DK_Samlet sammenhæng 6

IMPACT. Retningslinjer for god praksis vedrørende energimærkning af eksisterende bygninger. Støttet af

IMPACT. Retningslinjer for god praksis vedrørende energimærkning af eksisterende bygninger. Støttet af IMPACT Retningslinjer for god praksis vedrørende energimærkning af eksisterende bygninger Støttet af Introduktion Den 4. januar 2003 trådte EU s nye bygningsdirektiv 2002/91/EC (EPBD) i kraft. Medlemslandene

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 284 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om forvaltningen

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 Europa-Kommissionen Forenkling Samhørighedspolitik for 2014-2020 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er forenkling? 3 Hvordan kan forenkling opnås? 4 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 1 Harmonisering

Læs mere

BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI Fra strategi til handling! www.eumayors.eu 1 Første gang publiceret under den engelske titel Baseline Emission Inventory & Sustainable

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020 9 CASH Politikanbefalinger for at gøre bedst mulig brug af strukturfonde til bæredygtige sociale boliger Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen Brugermanual Indhold I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen... 1 II. Formålet med Læringsportalen... 3 III. Tilpasning af Træningen... 4 IV. Tilpasning af Træningsmateriale... 5 V. Tilpasning af

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik Iværksætterundervisning i erhvervsuddannelser Ekspertgruppens endelige rapport Europa-Kommissionen Erhvervspolitik EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Fremme af SMV'ers konkurrenceevne

Læs mere

God praksis viser vejen ud af energigælden

God praksis viser vejen ud af energigælden Gennemførelse af energieffektivitetspolitikker i EU s medlemsstater Støttet af* Tryk Denne brochure præsenteres i projektet: Energy Efficiency Watch Koordineret af: EUFORES a.i.s.b.l. Det Europæiske Forum

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering Videncenter for energibesparelser i bygninger En evaluering 22-02-2012 Udarbejdet af: Mikael Togeby, Sirid Sif Bundgaard og Anders E. Larsen Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN

Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET

Læs mere

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCF Development Action Planner Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com INTRODUKTION Du har for nylig udfyldt et selvevalueringsskema af din personlighed med henblik på en struktureret

Læs mere

BYERNES VEJLEDNING OM BÆREDYGTIGE BOLIGER ET URBACT II PROJEKT

BYERNES VEJLEDNING OM BÆREDYGTIGE BOLIGER ET URBACT II PROJEKT BYERNES VEJLEDNING OM BÆREDYGTIGE BOLIGER ET URBACT II PROJEKT CASH projektet samler et netværk af 10 europæiske byer, koordineret af byen Echirolles (Frankrig) og fordelt over 9 lande: Bridgend-UK, Brindisi-IT,

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.9.2014 COM(2014) 536 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om radiofrekvensoversigten DA DA 1. INDLEDNING EU's frekvensoversigt blev skabt

Læs mere

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken UNDERSØGELSE

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2 3 Forord Naturparker er en god mulighed for at udvikle områder

Læs mere

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren DET EUROPÆISKE JERNBANEAGENTUR EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren Version 1.0 13/12/2010 Versionsstyring

Læs mere