Viewing and bidding 15 March 30 March. Monday to Friday 10:00 a.m. 6:00 p.m. Saturday and Sunday 11:00 a.m. 4:00 p.m. Auction close 26 March 30 March

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viewing and bidding 15 March 30 March. Monday to Friday 10:00 a.m. 6:00 p.m. Saturday and Sunday 11:00 a.m. 4:00 p.m. Auction close 26 March 30 March"

Transkript

1 Marts/March 2007

2 deluxe Catalogue Auction Viewing and bidding 15 March 30 March Monday to Friday 10:00 a.m. 6:00 p.m. Saturday and Sunday 11:00 a.m. 4:00 p.m. Auction close 26 March 30 March 8 Online auctions 9 Introduction 12 Tradition and technology 14 Consign to auction 16 Contact information 20 The Lizzie and Ejler Ruge s collection 23 Important information 20 deluxe Catalogue Auction 232 Conditions of sale

3 deluxe Catalogue Auction Eftersyn og budgivning 15. marts 30. marts Mandag til fredag Lørdag og søndag Auktion udløber 26. marts 30. marts Online auktioner 6 Forord 7 Tradition og teknologi 10 Indlever til auktion 15 Kontaktinformation 16 Lizzie og Ejler Ruges samling 18 Vigtige information 22 deluxe Catalogue Auction 20 Konditioner 230 5

4 Onlineauktioner Klik ind på deluxe, den særlige vareliste på som er Deres indgang til Lauritz.coms eksklusive auktionsvarer. Her præsenteres hver dag deluxe-effekter af særlig kvalitet og international interesse på en let og overskuelig måde. Effekterne til deluxe udvælges af vores eksperter fra Museumsbygningen og De finder deluxe-varer på eftersyn i alle vores auktionshuse. deluxe Catalogue Auctions er Lauritz.com og Museumsbygningens særlige katalogauktioner, hvor vi nogle gange om året samler det ypperste indenfor ældre og moderne kunst og kunstindustri, antikviteter, møbelklassikere og design til stemningsfuldt eftersyn på Kastelsvej, medens alle auktioner som sædvanligt vil foregå online på 6 Auktionen finder sted på The auction takes place at

5 Marts 2007: Den første deluxe Catalogue Auction Kære auktionskunde I hænderne holder De kataloget til den første deluxe Catalogue Auction, som forener onlineauktionernes fordele og budgivning med de traditionelle rammer for auktioner over eksklusive effekter. Dyderne med de grundige varebeskrivelser i kataloget er bibeholdt, man kan opleve det stemningsfulde eftersyn, mens online-auktionernes fleksibilitet, sikkerhed og tilgængelighed sikrer den store kundeskare. Lauritz.com byder på et meget bredt og varieret sortiment for enhver smag og ethvert budget. Der præsenteres dagligt nye varer, og der er altid over igangværende auktioner. deluxe Catalogue Auctions er et udtryk for ønsket om fordybelse i og fremhævelse af de sjældne, de eksklusive og de enestående varer. Kataloget præsenterer og afspejler kvalitet i en skønsom blanding uden de typiske skel hvor ældre og moderne kunst holdes adskilt. Dette afspejler de fleste auktionskunders evne og lyst til at blande den ypperste kvalitet fra forskellige tidsperioder i måden at indrette sig på. Alle skattene i kataloget er fundet og indsamlet af Lauritz.coms auktionshuse. De finder værker af Skagenskunstnere som Michael og Anna Ancher, Viggo Johansen og Lauritz Tuxen, som gøres følgeskab af navne som Simon Simonsen, H. A. Brendekilde og Martinus Rørbye. Et andet sted i kunsthistorien støder vi på nogle af den klassiske modernismes store navne som Olaf Rude, Niels Lergaard og Harald Giersing. Af særlige antikviteter kan nævnes et Slesvig Louis XVI hjørnebord, et svensk rococo thebord, et par Louis XVI marmor prydvaser, en helt unik og stor sølvramme udført af Fabergé og fra samme berømte russiske hofleverandør; et meget smuk aquamarin og diamant halssmykke. Et sjældent set værk på auktion i Norden er den italienske renaissancekunstner Jacopo Ligozzi s fine tegning, der stammer fra en privat tysk samling. Fra den moderne kunst har vi værker af bl.a. Wilhelm Freddie, Erró, Mogens Balle og Balder Olrik. Internationale navne tæller Miró, Picasso, Poliakoff og ikke mindst Corneille, Lucebert og Olafur Eliasson. Særligt kan fremhæves Asger Jorns akvarel fra 1945, Ejler Billes maleri La Herradura og Corneilles flotte gouache fra På designsiden findes et bredt udvalg af det allerbedste fra dansk møbelkunsts guldalder med navne som Kaare Klint, Kindt-Larsen, Arne Jacobsen, og Bodil Kjær samt naturligvis dansk modernismes allerstørste navn, Poul Kjærholm. Pionerer der alle med tiden er blevet ikoner for møbelkunsten. Helt unik er Poul Henningsens skrivebordslampe Amerikaner model med lang arm fra 1928, der aldrig før er set udbudt på auktion. deluxe Catalogue Auctions byder også på den fine Lizzie og Ejler Ruges samling over kunst og antikviteter. Samlingen er på eftersyn og auktion samtidig med effekterne i dette katalog. Læs mere om samlingen på s.??. Vi håber at De vil finde katalogerne inspirerende og får lyst til at gå på opdagelse på auktionerne på Med venlig hilsen Lauritz.com og Museumsbygningen Auktionen finder sted på The auction takes place at 7

6 Online auctions deluxe is your access to Lauritz.com s exclusive auction items. Here, deluxe objects of especially high quality and international interest are presented in an easy and accessible way. Items for deluxe are selected by our specialists from Museumsbygningen and you can find the lots on view across all our auction houses. deluxe Catalogue Auctions are Lauritz.com s and Museumsbygningen s special catalogue auctions, where several times a year we gather the most exclusive within older and modern art as well as decorative arts, antiques, furniture classics and design for viewing in inspiring surroundings at Kastelsvej in Copenhagen with, as usual, all auctions taking place online on 8 Auktionen finder sted på The auction takes place at

7 The first deluxe Catalogue Auction Dear auction customer, In your hands you are holding the catalogue for the first deluxe Catalogue Auction, which combines the advantages and approach to bidding of online auctions with the traditional parameters for auction of exclusive items. The virtues of thorough lot descriptions in a catalogue are retained, viewing takes place in inspiring surroundings, while at the same time the online auction s flexibility, security and accessibility ensure widespread customer interest. Lauritz.com offers a wide and varied selection of items for every taste and every budget. Each day 1,400 new items are presented, with 7,000 auctions taking place at any one time. deluxe Catalogue Auctions are an expression of the desire for immersion in and focus on the rare, the exclusive and the unique. The catalogue presents quality in a beautiful mix, without the typical separation of older and modern art. This reflects the desire of the majority of customers to mix the highest quality, regardless of the time period, in furnishing their homes and lives. The treasures in the catalogue have been sourced and collected by all of Lauritz.com s auction houses. You will find works of the Skagen artists such as Michael and Anna Ancher, Viggo Johansen and Lauritz Tuxen, accompanied by names such as Simon Simonsen, H. A. Brendekilde and Martinus Rørbye. Another place in the history of art, we come across some of classic modernism s great names such as Olaf Rude, Niels Lergaard and Harald Giersing. Of special interest in the selection of antiques are a Schleswig Louis XVI corner table, a Swedish Rococo tea table, a pair of Louis XVI marble vases, a unique and large silver frame produced by Fabergé and from the same famous Goldsmith and Jeweller to the Russian Imperial Court a very beautiful aquamarine and diamond necklace. A rare work at auction in Scandinavia is the Italian Renaissance artist Jacopo Ligozzi s fine drawing originating from a private German collection. In the field of modern art there are, for instance, works by Wilhelm Freddie, Erró, Mogens Balle and Balder Olrik. International names include Miró, Picasso, Poliakoff and not least Corneille, Lucebert and Olafur Eliasson. In particular, we can draw your attention to Asger Jorn s watercolour from 1945, Ejler Bille s painting La Herradura and Corneille s fine gouache from On the design side a wide selection of the very best from Danish furniture design s Golden Age is to be found, with names such as Kaare Klint, Kindt-Larsen, Arne Jacobsen and Bodil Kjær as well as Danish modernism s greatest name, Poul Kjærholm. Pioneers who with time have become icons in the field of furniture design. Quite unique is Poul Henningsen s desk lamp, the American Model with a long arm from 1928, which never before has been offered at auction. deluxe Catalogue Auctions also present Lizzie and Ejler Ruge s fine collection of art and antiques, which is being displayed and auctioned at the same time as the items in this catalogue. You can read more about the collection on p. 20. We hope you will find the catalogue inspiring and will be tempted to explore the auctions on www. lauritz.com. Best regards Lauritz.com and Museumsbygningen Auktionen finder sted på The auction takes place at 9

8 10 Auktionen finder sted på The auction takes place at

9 Tradition og teknologi Lauritz Christensen Auktioner blev grundlagt i Bengt Sundstrøm købte auktionshuset i 1998 og lancerede de første onlineauktioner d. 9. december 1999 på Et dengang opsigtsvækkende projekt, der udfordrede den konventionelle auktionsbranche. Lauritz.com er siden vokset til Nordens største auktionshus, såvel på nettet som blandt de traditionelle fysiske huse. I 2006 blev der omsat for DKK 0,5 mia. Lauritz.com kombinerer de bedste elementer fra den traditionelle auktionsverdens ekspertise og eftersyn med den moderne informationsteknologis tilgængelighed og rækkevidde. Desuden er Lauritz.com igangsættende i innovative kulturevents og har lagt auktionsplatform til mange velgørenhedsauktioner. Museumsbygningen Kunstauktioner blev etableret i 1997, og har til huse i en smuk neoklassicistisk bygning i Københavns ambassadekvarter på Østerbro. Huset er bygget i af Generalkonsul og skibsreder Johan Hansen, som her havde sin store samling af guldalderkunst og samtidskunst. De 10 store rum med ovenlys er derfor skabt til at sætte kunsten i det allerbedste lys og danner en smuk ramme om eftersynet. Husets eksperter er kendt for at undersøge tingene til bunds - og drives af nysgerrighed efter at finde frem til de historier en auktionsgenstand kan fortælle. Fra august 2006 blev Museumsbygningen en del af Lauritz.com. Ekspertisen og kvaliteten er yderligere styrket, og kombinationen af det dynamiske auktionskoncept og Museumsbygningens velrenommerede hus skaber optimale betingelser for de daglige auktioner på deluxe-listen og de særlige deluxe Catalogue Auctions. Budgivning på alle auktioner foregår nu online. Auktionen finder sted på The auction takes place at 11

10

11 Tradition and technology Lauritz Christensen Auktioner was established in Bengt Sundstrøm acquired the auction house in 1998 and launched the first online auctions on 9 December 1999 on at the time an exciting and innovative project, which challenged the conventional auction business. Lauritz.com has since grown to be Scandinavian s largest auction house online as well as among the traditional, physical auction houses. In 2006 turnover was EUR 67 million. Lauritz.com combines the best attributes of the traditional auction world such as expertise and viewing with those of modern information technology, i.e. accessibility and reach. Moreover, Lauritz.com is active in innovative cultural events and has made its auction platform available for a range of charity auctions. Museumsbygningen Kunstauktioner was established in 1997 and is housed in a beautiful, neoclassical building in Copenhagen s Embassy Quarter, built in by the Consulate General and shipping magnate Johan Hansen to house his extensive collection of Danish Golden Age paintings as well as more contemporary works. The 10 large rooms with skylights have, therefore, been created to display art in the best possible light and they provide a beautiful backdrop for atmospheric viewing. Museumsbygningen s specialists are recognized for their thorough examination of objects and are driven by the curiosity to uncover the stories the items have to tell. From August 2006 Museumsbygningen has been part of Lauritz.com. Expertise and quality have been strengthened further, and the combination of a dynamic auction concept and Museumsbygningen s repute has created optimal conditions for the daily auctions from the deluxe list and the special deluxe Catalogue Auctions. Bidding now takes place online for all auctions.

12 High hammer prices for high qualit y items Consign quality, beauty and history to auction Michael Ancher Hammerslag DKK Hammer price EUR 57,700 Lauritz.com s low seller s commission of 10%, 375,000 registered customers, 360,000 visits with 170,000 bids each week, and the international reach and accessibility of online auctions make deluxe Catalogue Auctions an attractive sales channel for exclusive items. A printed catalogue and international advertising ensure the attention of collectors and dealers from all around the world. The next deluxe Catalogue Auction takes place: August/ September 2007 Poul Henningsen Hammerslag DKK Hammer price EUR 11,400 Our buyer s are looking for: Axel Salto Hammerslag DKK Hammer price EUR 10,500. Older and modern art. Antique furniture. Design and furniture classics. Silver and jewellery. Porcelain and applied art. Oriental and Russian decorative art Consignment for the next deluxe Catalogue Auction has begun. Our specialists can be contacted daily in the various Lauritz.com auction houses, by telephone or . We offer nonbinding valuation for all types of items free of charge, gladly in your own home if you prefer. See the complete list of addresses and telephone numbers on the next page or on Johan Rohde Hammerslag DKK Hammer price EUR 8,700 Auktionen finder sted på The auction takes place at

13 Sælg høj kvalitet til høje hammerslag Indlever kvalitet skønhed og historie til auktion Lauritz.coms lave sælgersalær på 10%, de registrerede kunder, de ugentlige besøg med bud og onlineauktionernes internationale rækkevidde og tilgængelighed, gør deluxe Catalogue Auctions til en attraktiv salgskanal for eksklusive effekter. Et trykt katalog og international annoncering sikrer opmærksomhed fra samlere og handlere fra hele verden. Art nouveau Hammerslag DKK EUR 5,910 Den næste deluxe Catalogue Auction finder sted: August/ september 2007 Vores købere søger bl.a.:. Ældre og Moderne kunst. Antikke møbler. Design og møbelklassikere. Sølv og smykker. Porcelæn og kunstindustri. Orientalsk og russisk kunstindustri Italian artist Hammerslag DKK Hammer price EUR 33,500 Indleveringen til den næste deluxe Catalogue Auction er startet. Vores eksperter træffes dagligt i Deres lokale Lauritz.com auktionhus, telefonisk eller pr. . Vi vurderer alle typer effekter gratis og uforpligtende også gerne hjemme hos Dem. Se alle adresser og telefonnumre på næste side eller på Peder Moos Hammerslag DKK Hammer price EUR 60,000 Italian Louis XV Hammerslag DKK Hammer price EUR 28,200 Auktionen finder sted på The auction takes place at

14 Auktionshuse kontaktinformation Auction houses contact information Denmark Museumsbygningen Kastelsvej 18, 2100 Copenhagen, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Herlev/Copenhagen Dynamovej 11, 2730 Herlev, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Odense Kratholmvej 51, 5260 Odense S, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Aalborg Hjulmagervej 28, 9000 Aalborg, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Århus Egå Havvej 2A, 8250 Egå, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Helsingør Støberivej 3, 3000 Helsingør, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Kolding Trianglen 20, 6000 Kolding, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Næstved Gl. Holstedvej 10, 4700 Næstved, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Roskilde Store Hedevej 4, 4000 Roskilde, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Herning Godsbanevej 1, 7400 Herning, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Esbjerg Oddesundvej 28, 6715 Esbjerg N, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Auktionen finder sted på The auction takes place at

15 Sweden Lauritz.com Malmö Baltzarsgatan 6, Malmö, Sweden Tel. (+46) Fax (+46) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Helsingborg Garnisonsgatan 6, Helsingborg, Sweden Tel. (+46) Fax (+46) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Gothenburg Askims verkstadsväg 5, Askim, Sisjön, Gothenburg, Sweden Tel. (+46) Fax (+46) Monday - Friday Saturday Germany Lauritz.com Headquarters Lauritz.com A/S Dynamovej 11, 2730 Herlev, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Spørgsmål vedrørende betaling, afregning, økonomi og tekniske problemer stilles til vores Shared Service Centre. Enquiries regarding payment, invoices, finance and technical problems should be directed to our Shared Service Centre. Shared Service Centre Dynamovej 11, 2730 Herlev, Denmark Tel. (+45) Fax (+45) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Hamburg Große Elbstraße 268, Hamburg, Germany Tel. (+49) Fax (+49) Monday - Friday Saturday Lauritz.com Düsseldorf (opening Spring 2007) Himmelgeister Straße 50, Düsseldorf, Germany Tel. ( ) Monday - Friday Saturday Norway Lauritz.com Oslo Aslakveien 20H, 0753 Oslo, Norway Tel. (+47) Fax (+47) Monday - Friday Saturday Auktionen finder sted på The auction takes place at 17

16 18 Auktionen finder sted på The auction takes place at

17 Lizzie og Ejler Ruges samling deluxe Catalogue Auctions kan også byde på en flot samling kunst og antikviteter der er på eftersyn og auktion samtidig med effekterne i dette katalog. Se særskilt katalog over Lizzie og Ejler Ruges samling eller gå på opdagelse i samlingen på Større danske privatsamlinger af kunst og antikviteter, samlet gennem en menneskealder, er i dag et særsyn. Lizzie og Ejler Ruges samling er en af de få tilbageværende, stor i både omfang, bredde og kvalitet. Parfumefabrikant Ejler Ruge, som døde i 1982, købte antikviteter og kunst gennem hele sit liv. Den imponerende samling fra Ejler Ruge og hans kone Lizzies hjem afspejler en bred interesse; fra Jens Juels portrætter over europæiske fajancer og glas til den klassiske modernismes store danske kunstnere. På trods af bredden fremstår samlingen som et hele, bundet sammen af nysgerrighed og en intuitiv fornemmelse for det skønne. Denne fornemmelse bundede i en bred viden om og kærlighed til kunsten - både den nye og den ældre. Raadegaard på Sydsjælland, som Ejler Ruge købte i 1940erne, blev den ramme som gav ham mulighed for at samle i stor stil. Huset gav plads til en hastigt voksende mængde af fajancer, antikke møbler og malerier. Ejler Ruge havde ikke let ved at skille sig af med noget, og fortrød det gerne de få gange, hvor han gjorde det. For ham havde den enkelte ting en historie, der hang sammen med dens ophav og købet af den. Mange af de kunstnere som dengang var upåagtede, men senere blev kanoniseret som de fremmeste repræsentanter for den klassiske danske modernisme, bl.a. Olaf Rude, Oluf Høst Niels Lergaard, Gerhard Henning og Jais Nielsen, kendte han personligt og han købte flere værker direkte fra dem, og fik også i flere omgange portrætteret sin familie af Olaf Rude. Han havde sin daglige gang i det danske antikvitetsog auktionsmiljø, og fik gennem kontakten med de mest vidende og passionerede folk indenfor denne branche udvidet sin horisont og udvidede samtidig sin samling med nye områder. Vi er glade for at give vores eftersynsgæster muligheden for selv at gå på opdagelse i denne fine samling. En samling der vidner både om en svunden tid, men også om en mand, der havde formatet og modet til at se skønheden i både det moderne og det ældre og lade disse ting supplere hinanden, og samtidig midlerne og tålmodigheden til at opbygge en samling der i dag fremstår som et smukt og særegent hele. Parret har tidligere doneret flere ting til danske museer og i 1989 oprettedes Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond, der også i dag hjælper danske museer med dyrere kunstindkøb. Henrik Münster-Swendsen Vurderingsekspert Auktionen finder sted på The auction takes place at 19

18 20 Auktionen finder sted på The auction takes place at

19 The Lizzie and Ejler Ruge s collection deluxe Catalogue Auctions can also offer a beautiful collection of art and antiques which is on display and auction at the same time as the lots in this catalogue. See the separate catalogue of Lizzie and Ejler Ruge s collection or explore the collection on Large Danish private collections of art and antiques collected over a lifetime are today rare finds. Lizzie and Ejler Ruge s collection is one of the few remaining collections spanning a wide range in both scope and quality. Perfume manufacturer Ejler Ruge, who passed away in 1982, acquired antiques and art throughout his life. The impressive collection from Ejler Ruge s and his wife Lizzie s home reflects their varied interests; from portraits by Jens Juel to European faience and glass to the great Danish artists of classic modernism. Yet, despite the wide scope of the collection it functions as a whole, bound together by curiosity and an intuitive sense for beauty, grounded in an extensive knowledge and love of art both new and old. The country residence Raadegaard on South Zealand, which Ejler Ruge bought in the 1940s, became the framework which allowed him to pursue his collection on a large scale. The house provided the space needed for a rapidly growing number of faience pieces, antique furniture and paintings. Ejler Ruge did not easily part with any of his possessions and usually regretted it the few times he did. For him, each piece had its own history connected to its origin and purchase. He was personally acquainted with many of the artists who were then considered obscure, but who later became known as the leading lights of classic Danish modernism, e.g. Olaf Rude, Oluf Høst, Niels Lergaard, Gerhard Henning and Jais Nielsen. He bought numerous works directly from the artists and also commissioned many family portraits painted by Olaf Rude. He regularly frequented the Danish antique and auction milieu and through contact with the most knowledgeable and passionate people in the business could broaden his horizons, at the same time extending his collection into new areas. We are pleased to give our viewing guests the opportunity to make their own tour of discovery among this fine collection. A collection which not only bears witness to days gone by but also a man who had the stature and courage to see beauty in both modern and old, allowing the two to complement each other, while at the same time possessing the means and patience to build up a collection which is today beautiful and characteristic in its entirety. The couple have earlier donated many items to Danish museums and in 1989 the Lizzie and Ejler Ruge s Art Fund was founded, which to this day assists Danish museums in facilitating expensive art acquisitions. Henrik Münster-Swendsen Valuation Specialist Auktionen finder sted på The auction takes place at 21

20 Important information Lot number All bidding takes place online on The lot number in this catalogue corresponds to the lot number for a specific item in the auction. You can find an item by entering the lot number in the search field on or alternatively view them in our deluxe list. Bidding and Max-bid You need to register as a customer in order to bid. You can go in to com and select New user. It takes 2 minutes to register and receive a customer number. You can choose to use the Max-bid function and enter the maximum amount you wish to bid for the lot. The computer will then bid automatically on your behalf, using the fewest number of bids possible, and no further than the point where your Max-bid is reached. This means that you are not forced to follow the auction in the closing stages if this is not convenient. You will receive confirmation after each bid and if you are outbid. Reserves All lots are sold without reserves. Bids start at EUR 40. Buyer s premium The buyer s premium is only 20%. Payment and collection You are requested to pay for and collect your purchase directly after the auction and, at the latest, 3 working days from when the auction closes for the lot in question. Payment can always be made online on or at Museumsbygningen. Lots which remain to be collected after 3 days will, without further notice, be charged a weekly storage fee. Dynamic closing If a bid is placed during the last 5 minutes the auction is extended by 3 minutes. Keep track with Lot search Lauritz.com has a wide range of items. With 1,400 new items on auction each day, there are always over 7,000 lots to bid on. You can set up an automatic Lot search which will help you find precisely the lots you are in interested in. Lot search will then let you know by when an auction has started with the particular item you are looking for. Help If online auctions are new for you, all Lauritz.com auction houses and Museumsbygningen are ready to help you bid and to answer your queries. Currency The estimates in the catalogue in EUR have been rounded up or down. DKK 10 = EUR The final EUR conversion takes place with reference to the daily exchange rate which applies at auction close. Further information is available on 22 Auktionen finder sted på The auction takes place at

21 Vigtig information Varenummer Al budgivning foretages online på Varenummeret i dette katalog svarer til varenummeret på auktionen på den specifikke effekt. De kan finde varen ved at indtaste varenummeret i søgefeltet på eller se den på deluxe-listen. Budgivning og max-bud De skal registrere Dem som kunde for at kunne byde. De kan gå ind på com og vælge Ny bruger. Det tager 2 minutter at få et kundenummer. De kan vælge at benytte max-budfunktionen og byde det beløb De maksimalt vil byde for varen. Så byder computeren automatisk det mindst mulige bud for Dem, så længe der er plads indtil Deres max-bud er nået. På den måde er De ikke tvunget til at følge auktionen i de sidste minutter hvis det ikke passer Dem. Hvert bud og eventuelt overbud bliver bekræftet pr. . Minimumspriser Alle effekter sælges uden mindstepriser. Budene starter ved DKK 300. Købersalær Købersalæret er kun 20%. Betaling og afhentning Betaling og afhentning af købte effekter bedes foretaget umiddelbart efter auktionen, senest 3 arbejdsdage fra hammerslaget på den specifikke vare. Betaling kan altid ske ved netbetaling på eller i Museumsbygningen. Uafhentede effekter vil efter 3 dage blive pålagt ugentligt opbevaringsgebyr uden yderligere varsel. Auktionsforlængelse Hvis der bydes inden for de sidste 5 minutter forlænges auktionen automatisk med 3 minutter. Få overblik med en søgeagent Lauritz.com har et bredt sortiment. Med nye på auktion hver dag er der altid over varer at byde på. De kan oprette en automatisk søgeagent, der hjælper Dem med at finde lige præcis de effekter der interesserer Dem. Søgeagenten vil så give besked pr. når der er startet en auktion med den effekt der har Deres interesse. Hjælp Skulle netauktioner være nyt for Dem, står alle Lauritz. com auktionshuse og Museumsbygningen klar til at hjælpe Dem med at byde og besvare spørgsmål. Valuta Vurderingerne i kataloget i EUR er afrundet. DKK 10= EUR 1,35. Endelig afregning i euro sker i henhold til dagskursen på hammerslagstidspunktet. Få yderligere informationer på Auktionen finder sted på The auction takes place at 23

22 24 Auktionen finder sted på The auction takes place at

23 Marts 2007: Den første deluxe Catalogue Auction March 2007: The first deluxe Catalogue Auction Auktionen finder sted på The auction takes place at 25

24 Herman Koefoed Varenr/Lot no: Herman Koefoed: Portræt af dronning Caroline Mathilde ( ) iført lyseblå silkekjole med kniplingskant og hvid sløjfe bærende Mathilde ordenen, højt opsat frisure med hvidt slør samt brillantrosetter og -ørenringe. Ovalt, malt på træ. Sign. Koefoed pin. I samtidig forgyldt Louis XVI ramme. Betegnet på bagsiden: Har tilhört Frøken Charlotte Amalie Trolle Hofdame hos Dronning Caroline Mathilde der selv har foræret hende dette Originalportrait. Olie på træ, 33 x 25 cm. Caroline Mathilde var født prinsesse af Storbritannien og blev gift med kong Christian VII af Danmark og Norge i Hun indstiftede selv Mathildeordenen for at afskaffe den af Christian VI s dronning Sophie Magdalene indstiftede orden l Union Parfâite. Proveniens: Familien Grøn, Rolighed i Vedbæk og palæet i Bremerholmen overfor Det grønske Pakhus. Identisk portræt af Jens Juel er afbilledet i Ellen Poulsen: Jens Juel, nr. 99, s. 78. Herman Koefoed, som var elev af Pilo, var en af Jens Juels dygtigste medhjælpere. Det er sjældent at hans værker dukker op på auktioner men Museumsbygningen har inden for de seneste år solgt tre af hans portrætter. Fremstår med aldersrelateret patinering. Herman Koefoed: Portrait of Queen Caroline Mathilde ( ) in pale-blue silk dress with lace edge and white ribbon wearing the Order of Mathilde, hair set up with white veil, with diamond rosettes and earrings. In contemporary gilt Louis XVI frame. Inscribed on the reverse [in Danish]: Has belonged to Miss Charlotte Amalie Trolle, Lady in Waiting for Queen Caroline Mathilde, who herself gave her this original portrait : Oval, oil on board, 33 x 25 cm. Caroline Mathilde was born a princess of Great Britain and was married to King Christian VII of Denmark and Norway in She established the Order of Mathilde herself to supersede the Order of Christian VI s Queen Sophie Magdalene, l Union Parfâite. Provenance: The Grøn family, the estate Rolighed in Vedbæk and the mansion in Bremerholmen opposite Det Grønske Pakhus. Identical portrait by Jens Juel is reproduced in Ellen Poulsen: Jens Juel, no. 99, p. 78. Herman Koefoed, who was a student of Pilo, was probably one of Jens Juel s most skilled assistants. It is rare that his works appear at auction, but Museumsbygningen has in recent years sold three of his portraits. With agerelated patina. DKK /EUR :15:00 26 Auktionen finder sted på The auction takes place at

25 Auktionen finder sted på The auction takes place at 27

26 Svensk rococo thebord Varenr/Lot no: Rörstrand rococo thebord med thebordsblad af fajance, dekoreret i mangant med landskab med arkitektur og klipper i rococo cartouche med maskeron og vækstornamentik, hulkehlet kant med blomsterguirlande, underdel med tunget sarg og cabriole ben senere dekoreret i mangant med rococoornamentik. Sverige ca Usigneret. H. i alt 80 cm, bakke H. 7, L. 70, B. 54 cm. Fremstår med aldersrelateret slitage, bladet repareret. Rörstrand Rococo tea table with faience tray, manganese decoration with landscape, architecture and rocks in Rococo cartouche with mask and foliate decoration, cavetto edge with flower garlands, stand with scalloped apron and cabriole legs, later manganese decoration with Rococo detail. Sweden ca Unsigned. Total H. 80 cm, tray H. 7, L. 70, W. 54 cm. With age-related wear, repairs to tray. DKK /EUR :25:00 28 Auktionen finder sted på The auction takes place at

27 Auktionen finder sted på The auction takes place at 29

28 Carl Locher Varenr/Lot no: Carl Locher: Kystparti med sejlskibe, antageligt fra Hornbæk. Sign. Carl Locher. Olie på lærred, 32 x 48 cm. Carl Locher: Coastal landscape with sailing ships, probably from Hornbæk. Signed Carl Locher. Oil on canvas, 32 x 48 cm. DKK /EUR :35:00 30 Auktionen finder sted på The auction takes place at

29 Holger Drachmann Varenr/Lot no: Holger Drachmann: Kystparti med sejlbåd. Sign. Holger Drachmann 91. Olie på lærred, 39,5 x 55 cm. Doubleret. Holger Drachmann: Coastal landscape with sailing boat. Signed Holger Drachmann 91. Oil on canvas, 39.5 x 55 cm. Relined. DKK /EUR :45:00 Auktionen finder sted på The auction takes place at 31

30 Poul Kjærholm : PK-61 Sofabord Varenr/Lot no: Poul Kjærholm: Sofabord, model PK-61, stel af matforkromet stål, monteret med plade af flintrullet marmor. Udført og stemplet hos E. Kold Christensen. H. 32 L. 80 B. 80 cm. Litteratur: Poul Kjærholm, Arkitektens Forlag, afbildet og omtalt s. 86. Poul Kjærholm: Coffee table, model PK-61, matt chrome-plated steel frame, with flintrolled marble table top. Produced and stamped by E. Kold Christensen. H. 32 L. 80 W. 80 cm. Literature: Poul Kjærholm, Arkitektens Forlag, reproduced and discussed p. 86. DKK /EUR :55:00 32 Auktionen finder sted på The auction takes place at

31 Poul Kjærholm : PK 80-Daybed Varenr/Lot no: Poul Kjærholm: PK-80. Daybed med stel af matforkromet stål, plade af malet træ, original hynde betrukket med dybthæftet patineret sort skind. Formgivet Udført og stemplet hos E. Kold Christensen, læderarbejde udført af Ivan Schlecter. L. 190 cm. Litteratur: Poul Kjærholm, Arkitektens Forlag, afbildet og omtalt s DKK /EUR :05:00 Poul Kjærholm: PK-80. Daybed with matt chrome-plated steel frame, painted wooden support, original mattress upholstered in deep-buttoned black leather. Designed Produced and stamped by E. Kold Christensen and leatherwork carried out by Ivan Schlecter. L. 190 cm. Literature: Poul Kjærholm, Arkitektens Forlag, reproduced and discussed p Auktionen finder sted på The auction takes place at 33

32 Asger Jorn CD Varenr/Lot no: Asger Jorn: Komposition, usign., akvarel på papir, 94 x 69 cm. Akvarellen er registreret i Silkeborg Kunstmuseums Arkiv: Arbejder af Asger Jorn på papir, under året Akvarellen har samme motiv som oliemaleriet Landskab fra Finkidong fra 1945 (Atkins nr. 389) og som et litografi fra 1944 (van de Loo nr. 75). Asger Jorn: Composition, unsigned, watercolour on paper, 94 x 69 cm. The watercolour is registered in Silkeborg Museum of Art s archives, Works by Asger Jorn on paper, under the year of The work has the same motif as the oil painting, Landskab fra Finkidong (Landscape from Finkidong) from 1945 (Atkins no. 389) and as a lithograph from 1944 (van de Loo no. 75). DKK /EUR :15:00 Lauritz.com Herlev 34 Auktionen finder sted på The auction takes place at

33 Auktionen finder sted på The auction takes place at 35

34 Poul Henningsen : Isolationsbordlampen Varenr/Lot no: Poul Henningsen: Isolationsbordlampen. Bordlampe med fod, stel, afbryder, fatningshus og top af bakelit, gennemgående afbryder, monteret med 3,5/2,5 skærmsæt af gul matglas. Stemplet PH-3 og Patented. H. 50 cm. Litteratur: Jørstian, m.fl.: Tænd! Lampen afbildet s Historik: Fremstillet hos Louis Poulsen i en kort årrække fra Lampen blev udført med det nærværende skærmsæt i den specielle størrelse 3,5/2,5. Poul Henningsen: Insolation table lamp. Table lamp with bakelite base, frame, switch, socket cover and top plate, through-switch, mounted with 3.5/2.5 yellow, matt glass shade set. Stamped PH-3 and Patented. H. 50 cm. Literature: Jørstian, et al: Tænd!, reproduced p History: Produced by Louis Poulsen for a limited number of years from The lamp was produced with the current shade set in the special size 3.5/2.5. DKK /EUR :25:00 36 Auktionen finder sted på The auction takes place at

35 Poul Henningsen : Kurvekrone Varenr/Lot no: Poul Henningsen: Kurvekrone med 3 arme, stel af patineret messing, monteret med 2/2 skærmsæt af gul matglas. Udført hos Louis Poulsen, ca Litteratur: Jørstian, m.fl.: Tænd! Variant omtalt og afbildet s H. 65, Diam. 55. Poul Henningsen: Basket chandelier with 3 arms, patinated brass frame, mounted with 2/2 shade set in yellow matt glass. Produced by Louis Poulsen, ca Literature: Jørstian, et al: Tænd! Variation of this model discussed and reproduced p H. 65, Diam. 55. DKK /EUR :35:00 Auktionen finder sted på The auction takes place at 37

36 Jørgen Nash CD Varenr/Lot no: Jørgen Nash: Marie forspil til et kys. Sign. Jørgen Nash Proveniens: Galerie Knud Grothe Olie på lærred, 130 x 97 cm. DKK /EUR :45:00 Lauritz.com Herlev Jørgen Nash: Marie forspil til et kys (Prelude to a Kiss). Signed Jørgen Nash Provenance: Galerie Knud Grothe, Oil on canvas, 130 x 97 cm. 38 Auktionen finder sted på The auction takes place at

37 Lucebert CD Varenr/Lot no: Lucebert: Komposition Acryl, gouache og farvekridt. 72 x 100 cm. Signeret og dateret Lucebert Lucebert: Composition Acrylic, gouache and crayon. 72 x 100 cm. Signed and dated Lucebert DKK /EUR :05:00 Auktionen finder sted på The auction takes place at 39

38 George III two-pillar table Varenr/Lot no: George III two-pillar table af mahogny, plade med afrundede hjørner og riflet kant, drejede, vaseformede søjler, på trepas fodstykke med beslag og hjul af bronze. Samtidig tilhørende plade af mahogny samt to ekstra plader af mørkbejdset træ samt fire rigler. England 18. årh.s slutning. H. 71, L. 155, B. 112, plader á B. 57,5. L. i alt 327,5 cm. Aldersrelateret patinering. George III mahogany two-pillar table, by table top with rounded corners and fluted edge, turned, vase-shaped pillars, on three legs with bronze mountings and castors. One contemporary mahogany leave as well as two dark-stained wooden extension leaves and four bolts. England, late 18th century. H. 71, L. 155, W. 112, leaves, each W Total L cm. Age-related patina. DKK /EUR :15:00 40 Auktionen finder sted på The auction takes place at

39 George III standur i kasse af mahogny Varenr/Lot no: George III standur i kasse af mahogny, portalformet top flankeret af kannelerede hjørnesøjler, skive af messing med romer- og arabertal, sekund- og datoviser, sign. Wm. Hayler, Chatham, mester ca. 19. årh. Fremstillet ca H B. 54 cm. Med to lodder, pendul samt to nøgler. Aldersrelateret patinering. Lauritz.com garanterer ikke for funktionaliteten. George III mahogany longcase clock, portalshaped hood, flanked by fluted pillars, brass dial with Roman and Arabic numerals, second hand and date, signed Wm. Hayler, Chatham, Clockmaker 1769-early 19th century. Clock produced ca H W. 54 cm. With two weights, pendulum and two keys. Age-related wear and tear. Lauritz.com does not guarantee functionality. DKK /EUR :25:00 Auktionen finder sted på The auction takes place at 41

40 P. Mønsted CD Varenr/Lot no: P. Mønsted: Kolhøj Mølle, udsigt over bakket landskab med gård og kvæg, i baggrunden møllen. Sign. og bet. P. Mønsted x 51 cm. P. Mønsted: Kolhøj Mølle (Kolhøj Mill), view of hilly landscape with farm and cattle, mill in background. Signed and inscribed P. Mønsted x 51 cm. DKK /EUR :35:00 42 Auktionen finder sted på The auction takes place at

41 Johannes Larsen cd Varenr/Lot no: Johannes Larsen: Studie af gråspurve på grøn bund, betegnet i bly bl. a.: Han i Vinterdragt. Sign. monogram. Olie på lærred på pap. 21 x 47 cm. Små huller efter gl. montering. DKK /EUR :45:00 Lauritz.com Næstved Johannes Larsen: Study of sparrows on green background, inscribed in lead pencil, e.g. [in Danish]: Male in Winter Dress. Monogrammed. Oil on canvas on cardboard. 21 x 47 cm. Small holes due to earlier mounting. Auktionen finder sted på The auction takes place at 43

42 Finn Juhl : Sofa Varenr/Lot no: Finn Juhl: Topersoners sofa med stel af massiv mahogny, ryg, sæde og hynder betrukket med brunt skind. Model NV.45, udført hos Niels Vodder. L. 117 cm. Litteratur: Henrik Wivel: Finn Juhl, Finn Juhl: Two-seater sofa with solid Cuban mahogany frame, back, seat and cushions upholstered in brown leather. Model NV.45, produced by Niels Vodder. L. 117 cm. Literature: Henrik Wivel: Finn Juhl, DKK /EUR :55:00 44 Auktionen finder sted på The auction takes place at

43 Bodil Kjær f. 1932: Fritstående skrivebord samt skuffesektion (2) Varenr/Lot no: Bodil Kjær: Fritstående skrivebord samt skuffesektion af palisander monteret på stel af forkromet stål, kasetteformet plade med fire indfællede skuffer, monteret med greb af forkromet stål. Fremstillet hos E. Petersen & Søn. H. 72 B. 200 D. 100 cm. (2) Bodil Kjær: Free-standing desk with drawer section, Brazilian rosewood on chrome-plated steel frame, cassette-shaped top with four sunken drawers, with chrome-plated steel handles. Produced by E. Petersen & Søn. H. 72 L. 200 W. 100 cm. (2) DKK / EUR :05:00 Lauritz.com Herlev Auktionen finder sted på The auction takes place at 45

44 Joseph Kosuth f Varenr/Lot no: Joseph Kosuth: material. Art as idea as idea. (1967). Fotostat. 98 x 98 cm. Fremstillet i 1970 i forbindelse med udstilling. Proveniens: Kirsten og Axel P. Nielsens samling. Litteratur: Poul Gammelbo (red.): En samling bliver til - Om Kirsten og Axel P. Nielsens samling, København 1979, s Udstillet: Humlebæk Dokumentation angiveligt forsvundet. Restaureret af konservator efter uhensigtsmæssig opbevaring. DKK / EUR :15:00 Joseph Kosuth: material. Art as idea as idea. (1967). Photostat. 98 x 98 cm. Produced in 1970 in connection with exhibition. Provenance: Kirsten and Axel P. Nielsen s collection. Literature: Poul Gammelbo (ed.): En samling bliver til - Om Kirsten og Axel P. Nielsens samling, Copenhagen 1979, p Exhibited: Humlebæk Documentation has disappeared. Restored by conservator after storage in unsuitable conditions. 46 Auktionen finder sted på The auction takes place at

45 Asger Jorn CD Varenr/Lot no: Asger Jorn: Komposition Tusch og bly, 24 x 31 cm. Signeret og dateret Asger J DKK /EUR :25:00 Asger Jorn: Composition Indian ink and lead pencil, 24 x 31 cm. Signed and dated Asger J Auktionen finder sted på The auction takes place at 47

46 Svend Hammershøi : Kegleformet vase Varenr/Lot no: Svend Hammershøi: Stor kegleformet vase af keramik, med grå askeglasur. Fremstillet hos Herman A. Kähler. Sign. HAK Denmark. H. 47 cm. DKK /EUR :35:00 Svend Hammershøi: Large cone-shaped ceramic vase, grey ash glaze. Produced by Herman A. Kähler. Signed HAK Denmark. H. 47 cm. 48 Auktionen finder sted på The auction takes place at

47 Auktionen finder sted på The auction takes place at 49

48 Ubekendt kunstner, 17. årh. Varenr/Lot no: Ubekendt kunstner: Jesu dåb i Jordanfloden, til højre Johannes Døberen, med et lam (Guds Lam) samt teksten Ecce Agnus Dei. Olie på lærred. 165,5 x 132 cm. Afskalninger, krakeleringer samt enkelte små huller på lærred og slitage på nedre hjørne. Unknown artist: The baptism of Jesus in the River Jordan, John the Baptist to the right, with a lamb (God s Lamb) and the text, Ecce Agnus Dei. Oil on canvas x 132 cm. Flaking, craquelure and few small holes to canvas, and wear to lower corner. DKK /EUR :45:00 50 Auktionen finder sted på The auction takes place at

49 Peter Paul Rubens , kopi efter Varenr/Lot no: Peter Paul Rubens, kopi efter, årh.: Leda og svanen, til venstre Castor og Pollux. På bagsiden to laksegl; det ene med våbenskjold og conservae dei moment..., det andet utydeligt. Olie på træ. 128 x 186,5 cm. Revner på træ og afskalninger på bemaling samt misfarvninger og restaureringer. After Peter Paul Rubens, 17th - 18th century: Leda and the swan, Castor and Pollux to the left. Two laquer seal marks on the reverse; one with coat of arms and conservae dei moment..., the other indistinct. Oil on wood. 128 x cm. Cracks to wood and flaking as well as discolouration and restorations. DKK /EUR :55:00 Auktionen finder sted på The auction takes place at 51

50 Stort svensk trompetbæger af sølv Varenr/Lot no: Stort svensk trompetbæger af sølv graveret med bladcartoucher hvori ejerinitialerne J C på den ene side og LOLS og BCLD, riflebort foroven og forneden, hvælvet fod graveret med bladværk. Mester Daniel Halman, mester i Stockholm 1805, bægeret fremstillet H. 22 Diam. 17 cm. Vægt 575 gr. DKK / EUR :00:00 Large Swedish silver trumpet-shaped beaker, engraved with foliage cartouches in which owner s initials J C engraved on one side, and LOLS and BCLD, fluted border above and below, domed foot engraved with foliage. Maker Daniel Halman, makter in Stockholm 1805, beaker produced H. 22. Diam. 17 cm. Weight 575 g. 52 Auktionen finder sted på The auction takes place at

51 Stort svensk Gustav IV trompetbæger af sølv Varenr/Lot no: Stort svensk Gustav IV trompetbæger af sølv graveret i zig-zag med bladværk indkoporerende ejerinitialerne G A G A samt senere ejernavn C. Erichson Dahlby, foroven og forneden riflebort og perlestaf, hvælvet, skævknækket fod med kæmninger. Mester Erik Lemon, Stockholm , fremstillet H. 20,5 cm. Vægt 325 gr. Large Swedish Gustav IV silver trumpet-shaped beaker, engraved with zig-zag with foliage incorporating owner s initials G A G A as well as later owner s name C. Erichson Dahlby, fluted border and beaded edge above and below, domed foot with c-scrolls. Maker Erik Lemon, Stockholm , produced H cm. Weight 325 g. DKK / EUR :10:00 Auktionen finder sted på The auction takes place at 53

52 Joan Miró CD Varenr/Lot no: Joan Miró: Le ciel du forgeron Farveætsning og koldnål. 47/75. Sign. Miró. 57,5 x 47,5 cm. Joan Miró: Le ciel du forgeron Colour etching and drypoint. 47/75. Signed Miró x 47.5 cm. DKK /EUR :20:00 54 Auktionen finder sted på The auction takes place at

53 Ejler Bille CD Varenr/Lot no: Ejler Bille: La Herradura. Granada, sign. på bagsiden, EJLER BILLE / LA HERRADURA / (GRENADA) 1986 / SPANSK LANDSKAB, olie på lærred, 58 x 46,5 cm. Ejler Bille: La Herradura. Granada, signed on the reverse, EJLER BILLE / LA HERRADURA / (GRENADA) 1986 / SPANSK LANDSKAB, oil on canvas, 58 x 46.5 cm. DKK /EUR :30:00 Auktionen finder sted på The auction takes place at 55

54 Poul Kjærholm : PK-22 hvilestole (2) Varenr/Lot no: Poul Kjærholm: Par PK-22 hvilestole med stel af matforkromet fjederstål, betrukket med originalt cognacfarvet læder. Formgivet i Fremstillet hos E. Kold Christensen, stempel herfra. Litteratur: Michael Sheridan: Poul Kjærholm Møbelarkitekt, Louisiana, Poul Kjærholm: Pair of PK-22 easy chairs with matt chrome-plated spring steel frame, upholstered in original cognac-coloured leather. Designed in Produced by E. Kold Christensen, stamped accordingly. Literature: Michael Sheridan: Poul Kjærholm Møbelarkitekt, Louisiana, (2) DKK /EUR :40:00 Lauritz.com Herlev 56 Auktionen finder sted på The auction takes place at

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH

BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH BUBI DESIGN HENNING KOPPEL > ENGLISH 22 CM 16 CM > HENNING KOPPEL 1918-1981 Henning Koppel, the world-famous Danish designer of the BUBI lamp, was first and foremost an artist. He was trained in drawing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection KIDS COLLECTION Børnekollektionen Oliver Furniture`s børnekollektion er en charmerende samling af enkle, hvide og velfungerende møbler til designbevidste småfolk. Det poetiske univers fra voksenkollektionen

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors.

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors. PIPES TRADITION & QUALITY Stanwell blev grundlagt i 1942, hvor Poul Stanwell drevet af sin store kærlighed til piber lagde grunden til det, som i dag er en af verdens førende pibefabrikker. Gennem årene

Læs mere

Model Chess Design by Jens Juul Eilersen

Model Chess Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 61 cm Arm width: 15-30 cm Total depth (frame): 95 and 115 cm Seat height: 41 cm Total height (frame): 61 cm 135 x 95 and 115 cm 230 x 95 cm 175 x 95 cm Left 95 x right 115 cm 100 x 155 cm 100

Læs mere

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain shop material Increase your turnover with shop material from unidrain ClassicLine perspex frame Displays in shops are an ideal way to achieve success with unidrain. The best way to display ClassicLine

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Model Box Design by Jens Juul Eilersen

Model Box Design by Jens Juul Eilersen 70 x 97 cm 119 x 97 cm 190 x 97 cm 220 x 97 cm 120 x 97 & 111 cm 140 x 97 & 111 cm 70 x 97 cm 120 x 97 cm 119 x 97 cm 120 x 111 cm 140 x 97 cm 190 x 97 cm 140 x 111 cm 220 x 97 cm English: Dansk: At just

Læs mere

Lampeskærme og pendler/lampshades and pendants

Lampeskærme og pendler/lampshades and pendants collection Lampeskærme og pendler/lampshades and pendants SWIRL 1 Design Øivind Slaatto H: 33 cm D: 45 cm SWIRL 2 Small Design Øivind Slaatto H: 23 cm D: 18 cm SWIRL 2 Medium Design Øivind Slaatto H: 46

Læs mere

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm Seat height: 15 ¼" Back support height: 12 ½" 82 ¾" x 41 ¼" 78 ¾" x 45 ¼" 82 ¾" x 45 ¼" 78 ¾" x 51 ¼" Seat height: 15 ¼" Back

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere