Futbol de Calle årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Futbol de Calle årsrapport 2010"

Transkript

1 Futbol de Calle årsrapport 2010

2 FDC takker Vi står bl.a. her i dag på grund af støtten fra vores donorer og sponsorer. Her er en STOR tak til alle jer. Hoveddonorer Projektdonorer Sponsorer Lokale donorer Husum områdefornyelse Haraldsgadekvarterets områdeløft Bispebjerg lokaludvalg

3 snuden i sporet og TAK! For os handler det om fortsat at holde snuden i sporet særligt når det kommer til relationen til vores mange dygtige samarbejdspartnere. En STOR tak til jer alle for en uvurderlig faglig sparring og mange givende oplevelser. Ikke alle nævnt. Men ingen glemt. Husum Valli Citro Enver Mohamed Zaire Victor Mikael Mango Suell Osmani Benjamin Seker Souad Abarkan Tanya Tümmler Omar Salih Hasan Talk a lot Radoncic Feerhaat Kucukyildiz Nikka Grunnet Toft Sandvad Cecilie Debell Jimbo Alili Ibrahim Brahim Benmbarek Tobias Toby Cromwell, Otman Øt El Arbouchi Ali Hari Nikolai Guti Nielsen Sulaiman Sulle Muqbe Sirine Sallem Lamti Tingbejrg Husum områdeløft Hard Work Den boligsocial indsats 10 A Brønsparken Fritidscenter Voldparken klub Brønshøj Husum Lokaludvalg Brønshøj Husum opsøgende gadeteam SSP Brønshøj Husum KKU Nord FDC Crew Akacieparken Københavnerteamet Områdesekretariatet Tingbjerg Tingbjerg fritid SSP Tingbjerg Brønshøj Husum opsøgende gadeteam Tingbjerg skole Brønshøj boldklub ISA Tingbjerg Brønshøj Husum lokalpoliti KKU Nord Ungdomsrådet Akacieparken Helhedsplanen Akacieparken Valby lokalpoliti Hotspot Valby Fremad Valby Fra hærværk til netværk Lukretivej Hoffmanns Minde Akeleje Mjølnerparken First Floor Nørrebrohallen Nørrebro lokalpoliti Helhedsplanen Mjølnerparken Klub 36 DSB Arealet Nørrebro United Os på Sjælør Sjælør heelhedsplan Valby lokalpoliti Hotspot Valby Fremad Valby Sjælør Bispebjerg KKU Nord Degnestavnens legeplads Bispebjerg Gadeteam Legepladsen Hulgårds plads Firtids-Ungdomsklubben Underhuset Utterslev SkoleFritidsOrdning Ufo en Klokkergården SSP Bispebjerg Haraldsgadekvarteret Områdeløft Haraldsgadekvarteret Pal junior First Floor Ressourcecenter Nørrebro Haraldsgården FDC Venner Pia Allerslev Andrea Lengua Frederik V. Sperling Anne Vang Rachid el Hanni Niels E. Bay Andreas Otto Simon Christensen Claus Mohrhagen Martin Kristensen Jesper Christensen Nana Sørensen Mads Øland Kenneth Jizawi Lars Kruse Bodil Lehrmann Kojo Frimpong Bajram Fetai Christian Polusen Jepser Grønkjær Mohammed Zidan Marc Nygaard Daniel Jensen Patrick Mtiliga Mohammed Abdalas Kultur &- Fritidsborgmester KKU Nord/CSS DGI Underground Børne &- Ungeborgmester Københavns politi Degnestavnens legeplads Reef Giv rasicmen det RØDE kort Produktionskontoret Integration & Fritid Socialdemokratiet Kulturhavn Spillerforeningen Rababerlandet DIF Beboerformand Akacieparken DJ FDC Ambassadører Holmbladsgade Ungerådgivningen Amager øst Buret Ungehuset Opsøgende gadeteam Amager Juniorklubben Amager lokalpoliti Sundby Boldklub

4 hjertlig velkommen Årsrapporten du her sidder med er udarbejdet af ophavsfolkene til foreningen de Calle, som på tredje år driver projektet Futbol de Calle også kendt som FDC. Med udgangspunkt i gadefodbold - målrettet børn og unge i 10 udsatte boligområder i Københavns Kommune - har FDC-projektet udviklet sig til meget mere end bare fodbold på gaden. I dag er FDC en samarbejdsplatform, hvor lokale aktører på tværs af det frivillige og professionelle netværk aktivt arbejder sammenhængende og målrettet med den helhedsorienterede og forbyggende indsats. BILLEDE Med denne årsrapport er det vores ønske at styrke det faglige grundlag for dialogen mellem os og vores nuværende og fremtidige samarbejdspartnere. Derudover ønsker vi at lægge op til et brag af en afrapportering ved projektets endelige afslutning i udgangen af Nærværende årsrapport skal derfor ses som en statusopfølgning. Vi byder hermed hjertelig velkommen og ønsker god læselyst! BILLEDE året der gik Efter seks år i vælten tog vi ved udgangen af 2009 en klog beslutning. Vi besluttede os for at 2010 skulle blive det år, hvor vi ikke bare fortsat skulle blive dygtigere til at levere varen til målgruppen på gaden, men i lige så høj grad ville vi blive bedre til at støtte vores lokale samarbejdspartnere. I 2010 arbejdede vi i FDC med tre fokusområder; netværk, vidensdeling og forankring. Under hvert fokusområde prioriterede, vi på baggrund af en grundig kortlægning, hvilke aktiviteter vi skulle kaste ressourcerne efter. Resultatet blev en sammenhængende strategi og en handlingsplan med masser af spændende aktiviteter. Aktiviteter som alle har været med til at understøtte vores mål for perioden. Målene for 2010 har derfor ikke kun handlet om at hæve deltagerantal, brugertilfredshed, udvide til nye bydele etc., idet at vi har haft fokus på at udvikle en faglighed og en række tilgængelige værktøjer, som vores fantastiske samarbejdspartnere allerede nu kan læne sig op ad i deres daglige arbejde. Find mere information om vores metodeudvikling og resultaterne heraf på

5 FDC mér end fodbold FDC har i over et halvt årti planlagt, koordineret og afholdt mere end 600 gadeaktiviteter for børn og unge i 10 af Københavns Kommunes boligområder. Det har vi lært meget af. Vi har blandt andet lært vigtigheden af; at tænke helhedsorienteret. At forankring skal skabes i det lokale netværk. Og at målgruppen lynhurtigt gennemskuer, og falder fra, hvis ikke der er bæredygtige perspektiver forbundet med aktiviteterne i nabolaget. En aktivitet er derfor ikke bare en aktivitet. Og FDC har i det lys vist sig at være; mér end bare gadefodbold. Dette understøttes endvidere af projektets forankringsgrad. I skrivende stund kan vi konstatere at samtlige medvirkende boligområder vil være 100 % selvkørende inden udgangen af For at fastholde forankringsgraden, har vi sat os for hele tiden, at blive dygtigere til at navigere i kendte og ukendte farvande. Når vi står til søs fagligt og strategisk, sørger vi derfor altid for at repetere vores formål og ikke mindst vores værdisæt. Alle har brug for en ledestjerne og et kompas. 1. Æstetik det er i den gode oplevelse at den unge får lov til at vokse 2. Åbenhed vi tror på at anerkendelse af den enkeltes ressourcer, udfordringer og kompetencer skaber succes for gruppen. Og så er der plads til alle farver, aldre og køn og grad af talent 3. Nærvær vi tror på at alle unge har brug for lidt voksen-støtte og en der gider lytte FORMÅLET MED DET HELE Vi arbejder for, at:...understøtte Regeringens initiativer, der har til formål at flere børn og unge deltager i det lokale idræts- og foreningsliv. (www.nyidanmark.dk). Vi tror nemlig på, at deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv er et vigtigt element i den sociale udvikling for mange børn og unge. VÆRDIER & MAVEFORNEMMELSER Modsat elitesporten skal aktiviteterne i FDC regi til hver en tid kunne rumme alle børn og unge. For at sikre vores mavefornemmelser og grundlaget for vores mange aktiviteter har vi nedfældet et værdisæt, som i takt med udviklingen i ungdomskulturen og vores erfaringer, løbende tages op til revision.

6 strategi, fokus & mål Med afsæt i en grundig kortlægning af vores erfaringer fra de forgangne år, har vi i 2010 arbejdet med en sammenhængende og målrettet strategi, som kigger helt ind i foråret I samråd med vores nærmeste samarbejdspartnere har vi valgt at arbejde med følgende tre strategiske fokusområder: Forankring Netværk Vidensdeling forankring Forankring defineres bredt. Men for os i FDC handler forankring primært om projektets leve- og bæredygtighed i det enkelte boligområde. Vores forståelse af bæredygtighed kan konverteres til en indikatorliste, som bl.a. indbefatter brugertilfredshed, kompetenceniveau, kommunikationsevne, fastholdelsesgrad, rekrutteringsevne, omdømme. Indikatorer vi alle vil følge op på i vores afsluttende rapport (2012) og som tilsammen vil tegne et billede af projektets reelle forankringsgrad i de enkelte boligområder. vidensdeling Vidensdeling er en fundamental del af vores eksistensberettigelse. FDC er realiseret via funding. Og vi har i vores ansøgninger om støtte, lovet at bidrage til en faglighed og til at udvikle en metode, som på sigt kan anvendes af andre i praksis. Vi anser det dermed som vores ansvar at fokusere systematisk på indsamlingen af erfaringsbaseret evidens. Erfaringerne strømmer fortsat ind og metodeudviklingen er allerede nu i fuld flor. I senvinteren 2011 kom det konkret til udtryk på en faglig workshop for nabokommunerne og vores uundværlige københavnske samarbejdspartnere. Endnu en gang henvises der til websiden hvor vi løbende uploader best practice cases, efterprøvet værktøjer og diverse læringsmoduler til fri afbenyttelse for alle - herunder eksisterende og fremtidige samarbejdspartnere. Fremadrettet vil FDC+ være forankringsarne for erfaringer og platform for vidensdeling. netværk Netværk er alfa og omega for FDC. Vi har i 2010 satset på at styrke relationen til vores netværk - både på gaden og i cyberspace. På gaden har vi satset på delokale netværk af aktører. Vi har med en anerkendende tilgang til det enkelte boligområdes virkelighed formået, at forbedre kvaliteten og oplevelsesøkonomien hos målgruppen samt etablere en robust samarbejdsplatform for stort set alle involverede voksne interessenter. Online har vi hævet interaktionsniveauet. Det har betydet at vores webside, vores Facebook gruppe og Twitter profil i stigende grad fungerer som kanal for rekruttering, orientering og fastholdelse af målgruppen. Og med vores nye webside rettet mod de frivillige og professionelle aktører er vi så småt ved at være i havn, når det kommer til at styrke vores netværksrelationer 180 grader rundt. I 2012 vil vi følge op på vores netværksaktiviteter og måle på indikatorer som eksempelvis; grad af medejerskab, informationsniveau, tilgængelighed, brugervenlighed, læringskvotient og funktionalitet.

7 tal & fakta I vores dokumentationsarbejde har vi bestræbt os på at skabe relevans, en høj grad af datavaliditet samt styrke systematikken i vores målopfølgning og registrering. De tal og fakta, som vi har valgt at fremvise i denne årsrapport bygger på både kvantitative og kvalitative data. Tal og fakta uddybes og udbygges i den afsluttende rapport i fremmødte Vi er stolte over at kunne rapportere en yderst positiv fremgang på antallet af fremmøder ved alle vores aktiviteter. Zoomer man ind på vores 2 kerneaktiviteter; gadefodboldstævner og Futsal, kan vi registrere end fremgang på hele 41,7 % fremmødte siden aktiviteter I 2010 afholdte vi 91 aktiviteter for børn og unge i en lange række af Københavns boligområder. Tallene i tabellen afspejler vores fokus og målsætning om lokal forankring, idet 70 % af vores samlede aktivitetsbase tegner sig for 7 8 afholdte fodboldstævner fordelt på 8 udvalgte bydele. aldersfordeling En af de væsentligste grundpiller i vores arbejde er forebyggelse. Tabellen illustrer at vores kommunikation i 2010 har været målrettet aldersgruppen 8-16 år. Vores erfaringer fra 2006 frem til 2009 viser nemlig, at det er i dette segment, hvor vi har de største muligheder for at opbygge bæredygtige relationer, hvori det forbyggende arbejde kan udspille sig. På hhv. individ- og gruppeplan. Gadefodbold 63 Futevolei 1 Futsal 4 Ferie Camp 20 CPH Street Festival 1 DM 1 KBH- Mesterskaberne år år % 1 % 5 % 11 1 % 20 % 5 % 80 % 75 %

8 kønsfordeling Alle er lige for FDC. Men kigger man på grafen er dette desværre ikke helt sandt endnu. Med 20 % piger er vi dog godt på vej. Og den bølge vil vi fortsat ride på ind i Drenge 80 % Piger 20 % 20 % rollemodeller Uden de unge lokale kræfter, ingen FDC uden FDC Crew. Allerede i 2008 blev vi bevidste om den enorme og alsidige talentmasse, som var til stede på både asfalten og på lægterne. I 2010 angreb vi talenterne med et rollemodelskoncept ved navn FDC Crew, som ikke bare skulle styrke FDC lokalt, men i lige så høj grad skulle give noget igen. Mange af disse ca. 100 rollemodeller, som enten er uden for uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet blev derfor tilbudt en række karriereorienterede stepping-stones. Vi glæder os meget til at afrapportere på vores koncept endeligt i % 80 Rollemodeller Dommer Ny Træner Fritidsjob Street A. 0 5

9 mangfoldighed Vi har spurgt et repræsentativt udsnit af vores brugere om deres etnicitet og kan konstatere at, verden er flyttet til Danmark. Det ser vi som en unik styrke for vores projekt og Danmark som helhed. På kortet kan du se hvor fremtidens ressourcer kommer fra. Palæstina, Eritrea, Irak, Kroatien, Somalia, Tyrkiet, Ghana, Sudan, Egypten, Chile, Albanien, Tunesien, Tyrkiet, Kina, Afghanistan, Polen, Kurdistan, Litauen, Marokko, Iran, Bosnien, Algeriet, Uganda, Rumænien, Holland, Canada, Pakistan, Libanon, Senegal, Vietnam, Canada, Sverige, Rusland.

10 Netværk - facebook.com/fdc09 At være online er en nødvendighed, hvis man skal gøre sig attraktiv over for en målgruppe, som er vokset op med en bred vifte af kommunikationsteknologier. For vores målgruppe, har de sociale medier i form af Facebook vist sig at være det bedste sted at kommunikere bredt. Med en Facebook gruppe med hastigt vokseværk, regner vi med at have aktive brugere inden udgangen af Allerede i 2010 har vi gjort os en masse erfaringer omkring brugen af Facebook. Det er ikke nok bare, at tænke gruppekvantum. I FDC har vi bevidst set arbejdet, som relationsarbejde. Vi har udover at udbrede informationer om vores mange arrangementer, afholde online konkurrencer også haft fokus på give gruppens brugere nogle værktøjer til at begå sig på Facebook, herunder en etik for hvordan man chatter sammen. Også på tværs af lokalområder og andre konfliktzoner. Modsat kan du læse et tilfældigt udpluk af brugerkommentarer fra vores Facebook væg. Facebook - kommentarer Numa Hvornår kommer i til Enghave..? Ali Hvornor kommer der futbol de calle igen? Over i Store Krog Futbol de Calle Den bedste spiller du har spillet mod? Ali Kom tilbage til Holmbladsgade, Amager. Det er det bedste sted at holde De calle i! :p Ahmed Kommer i til Slagelse? Usama Hvornår kommer der endnu et arrangement, i gør det godt! :) Husnain Kom til Vesterbro efter Ferien! :) Mohamed Jeg er stor Barca fan, men det bliver en svær kamp for Barca. Vores to midterforsvar er skadet og oven i det, spiller vi i Madrid. Håber på en Barca sejr, men det er meget usikkert

11 fremtidsdrømme I tre af vores boligområder sendte vi to af vores rollemodeller på gaden med et spørgeskema, hvor mere end 200 fra målgruppen svarede. Her stillede vi blandt andet spørgsmålet Hvad er din drøm?. Svarene var alle seriøse og ambitiøse. Her er et udpluk fra drømmeland! FODBOLDSPILLER PÆDAGOG ADVOKAT BRANDMANDPILOT LÆGE INGENIØR KOK BOKSER MODEL POLITIMAND ARKITEKT TØMRER LÆRER SANGER TEGNER ELEKTRIKER CHEF FOR NOGET

12 It s All About Passion! BESØG ELLER KONTAKT OS web: futboldecalle.dk mobil:

Futbol de Calle TAKKER

Futbol de Calle TAKKER Futbol de Calle TAKKER Vi står bl.a. her i dag på grund af støtten fra vores donorer og sponsorer. Her er en STOR tak til alle jer. Hoveddonorer Projektdonorer ProduktSponsorer Geelmuyden.Kiese Lokale

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN.

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGER: Værestedet for børn og unge Fisken Adresse: Dybbølsgade 61, st. 1721 København V Tlf. nr. (til kontaktperson): 22 48 33

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden NV-LIFE Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012 fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden Indhold Indledning Udvidelse af eksisterende og 3 nye

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

PA R TNER SKAB. Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner. Foto: Per Kjærbye

PA R TNER SKAB. Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner. Foto: Per Kjærbye PA R TNER SKAB Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner Foto: Per Kjærbye Indhold 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 Om DBU København Partnerskaber og formidlingen De

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde 0 Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig)

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig) 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund... 6 3.1. Beboerne i Bispehaven... 6 3.2. Udviklingen på udvalgte boligsociale indikatorer... 10 3.3. Boligsocial status og fremtidens Bispehaven...

Læs mere

JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2014. Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors

JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2014. Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2014 Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors VI TAGER ANSVAR SAMMEN Da Michael fik en mentor gennem Ungdommens Røde

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere