Svendborg TåSinge oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg TåSinge 9. - 18. oktober 2015"

Transkript

1 Svendborg Tåsinge oktober 2015

2 Velkommen til Tåsinge - denne grønne ø i Det Sydfynske Øhav M ed dette aktivitetsprogram ønsker Foreningen TÅSINGE INFOR MATIONSCENTER at sætte fokus på Tåsinge i efterårsferien og til trække såvel voksne, børn og turister til aktiviteter, som har baggrund i øens historie med frugtavl. Alle aktiviteterne er med få undtagelser gratis - og familier, børn og turister kan blot møde frem til den ønskede aktivitet. Foreningen startede aktiviteten TÅSINGE ÆBLEFESTIVAL i 2014 med den hensigt, at det er en fast tilbagevendende begivenhed på Tåsinge i uge 42. Navnet TÅSINGE ÆBLEFESTIVAL er valgt med omhu, fordi Tåsinge var et af de første steder i Danmark, hvor æble- og frugtavl blev indført i 1700-tallet. Ganske vist skete det med tvang af den daværende baron på Valdemars Slot, som tvang sine fæstebønner til at plante æbletræer. I protest plantede mange af bøn derne træerne med roden opad, hvilke medførte restriktioner og øget opsyn, som resulterede i, at frugtavl blev fast forankret på Tåsinge og Sydfyn. Herefter blev området specielt kendt for frugtavl og herunder især æbler. Dette særkende for Tåsinge vil vi fremhæve i uge 42 overfor publikum familier, børn og turister, hvor foreningen er initiativtager til gennemførelse af en lang række aktivi teter over hele Tåsinge, men alle har fællesnævneren og emnet ÆBLER. Nærmere beskrivelse om aktivitet, sted og tidspunkt fremgår af programmet. Se endvidere yderligere oplysninger om attraktioner og oplevelser på Tåsinge på Der er ingen forudgående tilmeldingskrav til de enkelte aktiviteter. Samtidig vil vi sige tak til: Orskov Foods, Fynske Bank, Hotel Troense, Lolk s Frugtplantage, Danske Bank for en aktiv støtte til gennemførelse af TÅSINGE ÆBLEFESTIVAL 2015 Claus Davidsen, formand Foreningen Tåsinge Informationscenter Se nærmere beskrivelse af aktiviteterne i programmet Side VELKOMMEN TIL TÅSINGE - og rigtig god fornøjelse til Tåsinge Æblefestival

3 Tåsinge og æblerne - historien bag alle de æbler Æ bler har altid været en del af menneskers ernæring. Abildgårde var en vigtig del af den traditionelle landbohave og æbler blev også handlet i middelalderen. I 1500 tallet er en tønde æbler for eksempel registreret som last om bord på et skib i Svendborg Tolddistrikt, men det har været frugthandel i beskedent omfang. Æblets stor hedstid i Danmark, såvel som i hele Europa, begyn der først i sidste halvdel af 1700-tallet. Her gør initiativrige og energiske godsejere, præster og skolelærere en kæmpe indsats for dyrkning af æbler og anden frugt. De etablerer haveselskaber, planteskoler og pomologier og udveksler podekvi ste, viden og informationer, prøvebeplantninger og frugtudstillinger. På Tåsinge kommer den nye trend til at få en særlig stor betydning. Oberst, kammer herre Niels Juel, der er baron på Valdemars Slot frem til 1766, hvor han dør, er forud for sin tid. Allerede i 1750 importerer Niels Juel han frugttræer fra Tyskland og etablerer en planteskole på Valdemars Slot. Han går radikalt til værks og beordrer sin ridefoged ud til samtlige fæstebønder for at se, hvor mange frugttræer de har plads til. Herefter udleveres en passende mængde træer med samt en ordre om at plante og dyrke dem. I tiden derefter sendes ridefo geden på inspektion for at kontrollere om træerne bliver passet godt nok. Baronen har den formelle magt til at bestemme over fæsterne, og historien går, at da han får rap port om at nogle af fæstebønderne har skåret rødderne over før de plantede træerne (i nogle af historiens versioner plantede de træerne med kro nen nedad) får de skyldige bønder pisk af baronen, personligt, inde i slottets flisesal. Episoden er angiveligt medvirkende årsag til at Oberst Niels Juel fik øgenavnet Den gale baron el ler den onde baron, men man kan også vælge at se ham som innovativ og forudseende. For Niels Juels initiativ blev starten på et ret fantastisk æbleeven tyr. Øen blev efterhånden fyldt med frugtplantager og helt frem til 2. Verdenskrig eksporterede tøsin gerne frisk frugt til andre danske byer. Blandt andet blev der hvert efterår sejlet frugt af sted til København på pæreskuderne. Her lå de små skibe ved bl.a. Gammelstrand og mandskabet solgte vinteren over frisk frugt til Københavns be folkning. Tåsinges historie blev fra 1750 præget af den kom mercielle frugtdyrkning. Øen har haft landets før ste frugtsalgsforening, hvis lager først lå ved Tro ense Havn, siden ved hovedvejen i Bregninge. Via sejladsen med frugt blev Troenses værftsaktivitet og søfart styrket og udvidet, da skibene og søfol kene også skulle have noget at lave den del af året, hvor de ikke sejlede med frugt. Familier i Troense solgte helt frem til 2. Verdenskrig frugt fra de store baghaver til opkøbere. Hans og Gurli Lolk i Bjerreby Tåsinges frugthistorie rækker også ind i fremtiden. Dels findes der stadig familier, der lever af frugt avlen, som Hans og Gurli Lolk i Bjerreby, dels fin des der en helt unik samling af gamle frugttræer på øen. Lærer og musiker Bent Nielsen etablerede en plantage på sin ejendom i Landet med 422 stk. træer heriblandt 302 æbletræer, 75 pæretræer, 17 blommetræer, 14 morel/kirsebærtræer. Træerne er skabt af podekviste taget fra modertræer på Tåsinge og det øvrige Fyn. Rent genetisk repræsen terer træerne arvemateriale, der er så tæt på de op rindelige træer som muligt, heriblandt træer som er blandt baronens optegnelser fra midten af 1700 tallet. Bent Nielsens ejendom, inklusive plantagen, er blevet solgt i 2015 men tre kviste er skåret af hvert træ og be finder sig lige pt. på Assens planteskole. Med disse små nye kopier af Bent Nielsens samling vil det være muligt at fortsætte Tåsinges æblehistorie: Nu med fokus på gamle æblesorters kvaliteter, blandt andet holdbarhed, smag og øvrige kulinariske kvaliteter. Og med de gamle æbletræer bevaret, vil det også være nem mere at formidle Tåsinges særlige frugt-kulturhistorie til turister, skoleelever mv. Karen Elberg, etnolog ph.d. og bestyrelsesmedlem i Foreningen Tåsinge Informationscenter. Kopi af gammel frugthave på Tåsinge er sikret for fremtiden - Tøsing Bent Nielsens frugthave opbevares nu i kopi i Assens Planteskole Tidligere lærer Bent Christoffer Nielsen samlede gennem ca. 30 år gamle, gode og særlige æble- og frugttræer på Fyn, Tåsinge og øerne. Træerne blev plantet ved barndomshjemmet i Landet på Tåsinge og omfattede omkring 100 træer, som alle er be skrevet omhyggeligt og præcist i fortegnelser. Men i foråret 2015 flyttede Bent Nielsen på ple jehjem og barndomshjemmet sat til salg. I den forbindelse blev det besluttet at kopiere træerne, hvilket blev varetaget af Karen Margrethe Nielsen, Assens Planteskole i samarbejde med Foreningen Tåsinge Ildsjæle, som arbejder for at rejse midler til køb af jord på Tåsinge til genplantning af frugt haven. Karen Margrethe Nielsen, Assens Planteskole har i dag ca små nye træer, som stammer fra Bent Nielsens frugthave i Landet, idet der er 3 af hver sort. Karen Margrethe Nielsen, Assens Planteskole og kopierne af Bent Nielsens særlige frugthave på Tåsinge. Karen Margrethe Nielsen oplyser til os, at æbletræ erne er lykkedes rigtig fint, men der er lidt frafald i pærerne og meget frafald i blommer og kirsebær. Men hvis det er muligt, så poder vi igen til vinter af dem, som ikke er lykkedes. Træerne er klar til udplantning medio oktober. 3

4 Tåsinge Æblefest Fredag den 9. oktober kl. ca Pæreskuderne sejler igen De gamle træskibe ankommer til Troense Havn for at blive lastet med frugt fra Troenses mange haver. Kom og oplev den gamle tradition med lastning og transport af frugt fra Troense til Svendborg. Herefter kan man gå en tur i Troenses charmerende gader. Troense Havn, Landingen 3, Troense Arrangør: Troense Beboerforening i samarbejde med Maritim Center, Svendborg Lørdag den 10. oktober kl Pæreskuderne sejler igen De gamle træskibe afsejler fra Troense Havn mod Svendborg for at losse frugt ved træskibsbroen, hvorfra den sælges i løbet af dagen. Kom og se de gamle skibe afsejle mod Svendborg. Herefter kan man gå en tur i Troenses charmerende gader. Troense Havn, Landingen 3, Troense Arrangør: Troense Beboerforening i samarbejde med Maritim Center, Svendborg 1 1 Søndag den 11. oktober kl Pluk-selv-æbler med hele familien i Guesthouse Danninghus`s store æbleplantage. Tag hele familien med og pluk en kasse æbler til kr. 50,-. Pluk så mange æbler, som I har lyst til - usprøjtet frugt. Guesthouse Danninghus, Sundbrovej 31, Bregninge Arrangør: Foreningen Tåsinge Informationscenter i sam arbejde med Guesthouse Danninghus Tlf Mandag den 12. oktober kl Få lavet din egen æblemost. Kom med dine egne æbler og få din egen most med hjem i bag-in-box (3 liter) til kr. 50,-. (Ca. 4 kg. æbler giver ca. 3 liter most) Samtidig kan du smage på et bredt udvalg af æbler fra Lolk s Frugtplantage. Lolk s Frugtplantage, Bjerrebyvej 111, Bjerreby Arrangør: Frugtavler Hans Lolk Mortensen 3 4 Onsdag den 14. oktober kl Gamle lege Aktiviteter med æbler og andre oplevelser på Tåsinge Museum. Tag børn og børnebørn med og se museet, hvor der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd, snorelege og forskellige aktiviteter med æbler. Desuden er der mulighed for at gå på opdagelse i museet og se rebslagning. Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes. Tåsinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge Arrangør: Tåsinge Museum 2 Søndag den 11. oktober kl Gamle lege Aktiviteter med æbler og andre oplevelser på Tåsinge Museum. Tag børn og børnebørn med og se museet, hvor der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd, snoreleg og forskellige aktiviteter med æbler. Desuden er der mulighed for at gå på opdagelse i museet og se rebslagning. Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes. Tåsinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge Arrangør: Tåsinge Museum GRATIS for alle børn. 2 Tirsdag den 13. oktober kl Leg i Carlsberghallen. Tag børn og børnebørn med og spil badminton eller prøv klatrevæggen. Bagefter måske en tur i trampolinen eller en kamp på multibanen og afslut med et gratis æble. Det er leg og underholdning for alle aldersklasser. Carlsberg Camping, Sundbrovej 19, Bregninge Arrangør: Carlsberg Camping, Sundbrovej 19 Bregninge, 5 Onsdag den 14. oktober kl Besøg en af de gamle frugthaver i Troense by Grethe Hansen, Grønnegade 10, Troense viser rundt i sin store frugthave og fortæller om familiens brug af frugter igennem mange år. Ejendommen med frugthaven har været i familiens eje i over 40 år. Grethe Hansen, Grønnegade 10, Troense Arrangør: Foreningen Tåsinge Informationscenter i sam arbejde med Grethe Hansen Tlf

5 ival program Torsdag den 15. oktober kl Fredag den 16. oktober kl Leg i Carlsberghallen. Smag æblet og køb træet Tag børn og børnebørn med og spil badminton eller prøv klatrevæggen. Bagefter måske en tur i trampolinen eller en kamp på multibanen og afslut med et gratis æble. Det er leg og underholdning for alle aldersklasser. Smag æblet og køb træet hos Bo & Grønt, Bregninge Kom og smag på æblet fra dit nye æbletræ i haven! Carlsberg Camping, Sundbrovej 19, Bregninge Bo & Grønt, Sundbrovej 26, Bregninge Arrangør: Carlsberg Camping, Sundbrovej 19 Bregninge, Arrangør: Bo & Grønt i samarbejde med Lolk s Frugtplantage, Tlf Overvejer du og familien at købe et nyt æbletræ, kan I gratis smage på forskellige æbler inden I køber træet. Lørdag den 17. oktober k Historisk æbletur Historisk æbletur fra Troense til Nørreskoven på cykel eller i egen bil. Stop ved Valdemars Slot og hør om kammerherre Niels Juels import af frugttræer til Tåsinge allerede i 1750 og kør videre til Bines Hus ved siden Ambrosiusegen. Æblesmagning af mere end 10 forskellige gamle æblesorter. Servering af æbleflæsk og rugbrød. Torsdag den 15. oktober kl Lær at pode et frugttræ. Mødested: Troense Havn Pris pr. deltager kr. 150,- ved min. 10 deltagere. Tilmelding: Lær at pode et frugttræ hos planteskoleejer Anders Mink i Gl. Nyby. Anders Mink viser og fortæller, hvordan man kan pode andre æblesorter på et æbletræ. Søndag den 18. oktober kl Æblekagekonkurrence Kåring af Tåsinges bedste æblekager Alle beboerne på Tåsinge indbydes til deltagelse i konkurrence om kåring af Tåsinges bedste æblekage. Man deltager med en æblekage efter egen opskrift. Det kan være en opskrift, som har været anvendt i familien i mange år, egen opskrift eller en erhvervet opskrift, som man simpelthen syntes, er den perfekte æblekage. Forudgående tilmelding til foreningen om, at man ønsker at deltage med en æblekage. Ring til Niels Ole Nielsen, telefon eller send en mail til Bedømmelsen finder sted på Hotel Troense, Store sal med indgang fra P-pladsen se nedenfor. Præmier til de 3 bedste æblekager. Dommerkomite: Kogebogsforfatter Jeanette Thorseng, Troense, Viceborgmester Henrik Nielsen, Vindeby, Fru Joan Hornemann, Troense, Redaktør Niels Ole Nielsen, Vindeby. Der bliver lejlighed til at prøve at ompode et æbletræ efter vejledning af Anders Mink, således at man efterfølgende kan ompode sine egne æbletræer. Publikum kan smage alle de indleverede æblekager sammen med en kop gratis kaffe. Anders Mink, Gl.Nybyvej 62, Gl. Nyby Hotel Troense - Store sal med indgang fra P-pladsen bag- ved hotellet kl Arrangør: Foreningen Tåsinge Informationscenter i sam arbejde med Anders Mink Tlf Arrangør: Foreningen Tåsinge Informationscenter Lørdag den 17. oktober k Gå en tur i en æbleplantage på Tåsinge Fredag den 16. oktober Vindebyslagteren inviterer Vindebyslagteren byder på lækre smagsprøver på retter/tilbehør med æbler. Nyd smagsprøverne og spørg efter dagens tilbud. med frugtavler Hans Lolk Mortensen, som undervejs vil vise træerne og fortælle om de forskellige æblesorter. Efterfølgende er der smagsprøver af forskellige æblesorter. Tag hele familien med og gå en spændende tur i en æbleplantage på Tåsinge. Lolks Frugtplantage, Bjerrebyvej 111, Bjerreby Vindebyslagteren, Bregningevej 5, 5700 Svendborg Arrangør: Frugtavler Hans Lolk Mortensen 5

6 Vær med i Æblefestivalens store æblekagekonkurrence Det sker på Hotel Troense Søndag den 18. oktober kl Du kan stille op i følgende kategorier: Klassisk æblekage med rasp og fødeskum Æbletærter Kringle/stang a la Apfelstrudel Dommerne tildeler et specielt æble fra glasmagerne som præmie i hver kategori. Den eneste betingelse er, at der indgår æbler i bagværket. Du kan tilmelde dig ved mail til com senest fredag den 16. oktober med angivelse af hvilken eller hvilke kategorier, du stiller op til. Kagen skal være indleveret til bedømmelse i hotellets sal senest kl , hvor kager vil blive stillet op og forsynet med anonymt nummer. Dommerne vil vurdere ud fra synsindtryk, smag og konsistens. Det skal de lige ha lidt fred til, men ca. kl vil der blive åbnet for gratis adgang for publikum. Så giv din familie en oplevelse. Dommerpanelet Publikumskonkurrence Der vil ligge stemmesedler fremme, så gæsterne også vil kunne give deres bud på en vinder. Blandt de indkomne stemmesedler trækkes der lod om en æblepræmie. Kagen med de fleste stemmer får også en æblepræmie. Hotel Troense byder på GRATIS kaffe til smagningen af de mange æblekager. Vel mødt til Tåsinge Æblefestival 2015 Jeanette Thorseng Bines hus Nørreskovvej Troense Joan Hornemann Troense Henrik Nielsen Viceborgmester Kalles mose, Braten, Vindeby Niels Ole Nielsen Syrenvej, Vindeby Jeg vil betegne mig selv som en rigtig æbleentusiast/nørd! For over 25 år siden overtog jeg en gammel æblehave. Jeg gik i gang med at undersøge sorterne, og gik på jagt efter opskrifter. Det mundede ud i bogen; Gamle danske æbler (Frydenlund). Netop her på Sydfyn og i særdeleshed Tåsinge, hvor æbleavl blev indført, som et af de første steder i landet, må der findes de lækreste opskrifter på æblekager. Jeg er mor til tre og sygeplejerske. I min fritid ror jeg havkajak, løber, står på ski, er med Lars på jagt og elsker at lave mad. Og den nye sport er vandring som senest var i Pyrenæerne. Jeg er meget glad for at bage og har altid bagt det meste brød og kager selv. Så vidt mulig med lokale eller danske sæson råvarer. Et af livets mange fornøjelser er det kulinariske og på Tåsinge har æblet altid spillet en særlig rolle på spisekortet. Jeg ser derfor frem til at indgå i dommerpanelet med den spændende opgave at kåre den lækreste æblekage. Æblekage får mig til at tænke på hyggelige stunder med familien hos farmor og farfar under ananasæbletræet, men også nutidens nyfortolkninger af æblekagen får tænderne til at løbe i vand. De indtagne kalorier vil jeg forbrænde med morgensvømning, på min cykel eller med fodboldstøvlerne på. Jeg blander mig med vanlig nysgerrighed i alle Tåsinges herligheder og muligheder. Og lokale råvarer er som ofte lige ved hånden. Så derfor lad os smage på det. Megen udvikling handler om at ville gøre en forskel, og hvem er da bedre til at fortælle om Tåsinge, end os, der bor her. Foreløbig påtager jeg mig udviklingen af hjemmesiden taasingeinfo.dk tlf strandgade 5, 5700 svendborg 6

7 Støt foreningen Med at præsentere Tåsinge. B liv medlem og støt foreningen i dens arbejde for at præsentere Tåsinge overfor turister og besøgende. Tåsinge har utroligt meget at byde på af natur og kultur. Os der bor her synes, at det er et herligt sted, og vi håber på, at rigtig mange turister efter et besøg vil kunne dele noget af vores begejstring. Naturen rummer skov og strand - bakker, dale med søer, vejler og øer. Kulturen rummer en masse historie, gamle og nye huse, gamle og nye skibe, kunstskole og gallerier, foredrag og musik og teater. Og alle vore gæster kan være en del af det. Og vi kan bo her i telt, vogn, hytte, hus, hotel og Slot. I foreningen arbejder vi for, at Tåsinges mange mu ligheder for ferie, weekendophold, en-dags-besøg eller blot en søndagstur på øen kan blive en god oplevelse til gavn for Tåsinges erhvervsliv, som i et meget stort omfang er afhængig af turisme. Foreningen TÅSINGE INFORMATIONSCENTER arbejder aktivt for at understøtte turisme og erhvervs liv på Tåsinge og er initiativtager og an svarlig for: Udgivelse af turistinformationen - VELKOM MEN TIL TÅSINGE med lokalkort og beskri velse af oplevelser på øen. Turistinformationen udgives i eks. årligt. Gratis TURISTINFORMATION i Troense i sommermånederne, hvor en stab af lokale og frivillige informationsvejledere hjælper turi sterne på Tåsinge med information og vejled ning. TURISTINFORMATIONEN besøges af omkring 600 pr. år. Arrangerer TÅSINGE ÆBLEFESTIVAL i efter årsferien for at fremhæve og markere Tåsinges historiske baggrund for frugtavl og erhvervets store betydning for øen. Over 1 uge afholdes en lang række publikums aktiviteter for børn og voksne med emnet æbler, som i de fleste tilfælde er gratis. I den forbindelse udgives denne kampagneavis i 2015 i eks. Drift af websiden VELKOMMEN TIL TÅSINGE under med beskri velse seværdigheder, oplevelser og kort for tu rister, samt foreningsoplysninger og aktivitets oversigten - DET SKER PÅ TÅSINGE for alle på Tåsinge. Aktivitetsoversigten er den mest omfat tende for aktiviteter på Tåsinge. Websiden har si den etableringen i 2012 haft ca opslag. Endvidere udgiver foreningen Nyhedsbrevet Tåsinge NYT, afholder informationsmøder og generalfor samling med lokal underholdning for medlemmerne. STØT foreningen og indmeld dig nu på singeinfo.dk. Klik på fane - foreningsoplysninger og klik igen på fane erhverv eller privat. Udfyld fel tet og klik, så er du indmeldt. Alle beboere og erhvervsdrivende på Tåsinge er hjertelig velkommende i foreningen. Billigt kontingent: Privat/kr. 100,- pr. år - Erhverv/ kr. 300,- pr. år (Se Kontingent under foreningsoplysninger) Du kan også kontakte foreningens kasserer: Svend Langelund Eghavevej 5, Troense, 5700 Svendborg. Telefon: / Mail: FRA DET HISTORISKE HJØRNE Dette udklip er fra Ugebladet den Artiklen fortæller flot om den historiske æbletradition på Tåsinge Udklippet er opbevaret af Povl Fredholm, Tåsinge 7

8 Producereret af Orskov Foods i Oure (tidligere Ørskov Frugt) LoLk s Frugtplantage v/hans Lolk Mortensen Bjerrebyvej 111 Tåsinge 5700 Svendborg Tlf Mobil

Sent: 12 May 2015 10:13:22 +0000. Bekræftelse på modtagelse af ansøgning. Submitted on Mandag, 11 maj, 2015-15:18

Sent: 12 May 2015 10:13:22 +0000. Bekræftelse på modtagelse af ansøgning. Submitted on Mandag, 11 maj, 2015-15:18 From: Annie S. Kristensen Sent: 12 May 2015 10:13:22 +0000 To: 'mogensvictor@educ.dk' Subject: Bekræftelse på modtagelse af ansøgning Hermed kvitteres for modtagelse af ansøgning til Puljen til lokale

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka. Oplevelsesmaskinen

Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka. Oplevelsesmaskinen Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka Oplevelsesmaskinen Fortællerruten Kongens Fadebur Tænd for Familierne At Rejse er at (op)leve Eventyrlig Efterårsferie Fynske Høstfester

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om FRUGT Æbler INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Delemne 1 Plantekendskab

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence!

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! EFTERÅRSFERIE PÅ HASLEV MUSEUM 12-18. oktober 2015 Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! GRATIS ADGANG Se mere inde i folderen PROGRAM FOR HASLEV MUSEUMS

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

aktiviteter i efterårsferien

aktiviteter i efterårsferien aktiviteter i efterårsferien 2014 1 Jubii, så er det snart efterårsferie og dermed også tid til oplevelser. Glæd dig for i år er der mange sjove aktiviteter, hvor du kan deltage i løbet af ferien. Du

Læs mere

Om Generation Handball

Om Generation Handball I... e v o l l l a b d n ha 4. august - 8. august 2015 4. august 4. August - - 8. 8. august August 2015 Om Generation Handball Generation Handball er en håndboldfestival for unge i alderen 11-23 år. Spil

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Nyhedsbrev for August 2015

Nyhedsbrev for August 2015 Nyhedsbrev for August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Det er skønt at opleve SFO en fyldt med glade og nysgerrige børn. Sommerferien: Vi har haft en rigtig dejlig sommerferie sammen med afd. Eng.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2013 Søndag den 14. juli kl. 13.30 - Bueskydning - Øxenhaverne 3, Grønderup, 5600 Fåborg Her kan I alle få lejlighed til at prøve bueskydningens kunst. Hanne har arrangeret en eftermiddag, som foregår

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Hjemmeside Sind klubben sindklubbenherning.dk Nygade 2-4 7400 Herning : 97223064 Vigtige meddelelser: ilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

3-dages JAZZ-TUR til Fyn og Svendborg i 2017 med The Spirit of New Orleans

3-dages JAZZ-TUR til Fyn og Svendborg i 2017 med The Spirit of New Orleans 3-dages JAZZ-TUR til Fyn og Svendborg i 2017 med The Spirit of New Orleans Jazzmusik med The Spirit of New Orleans, 2 jazzkoncerter, 2 overnatninger i Svendborg god mad og sightseeing bl.a. i Svendborg

Læs mere

uge 26 1. uge af sommerferien

uge 26 1. uge af sommerferien uge 26 1. uge af sommerferien Sommerferieaktiviteter for børn & unge 2010 1 Ud i naturen... Børnedyrskue Vis dit kæledyr frem. Børn kommer med deres kæledyr, vi laver et bål og varmer nogle pølser og brød,

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Roum Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Roum Beboerforening Ole Lundal Schoop Roumvej 3 29405755 olelundal@fiberpost.dk Adresse: Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område

Læs mere

EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 24.9. Dronning Dagmar v/ lektor, dr.phil. Kurt Villads Jensen, SDU Dronning Dagmar er en af de kendteste skikkelser fra den danske middelalder.

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43 FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE 28.10.2011 Uge 43 8. kl. har været en tur i København. De besøgte Folketinget og Christiania. Der kommer mere fra deres tur i uge 45. England blev årets vinder på motionsdagen.

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Nyhedsbrev FEBRUARY 3, 2015 ÅRGANG 2, NUMMER 1. Vinderne af julekortkonkurrencen. Så er julekortslaget afsluttet og regnskabet gjort op

Nyhedsbrev FEBRUARY 3, 2015 ÅRGANG 2, NUMMER 1. Vinderne af julekortkonkurrencen. Så er julekortslaget afsluttet og regnskabet gjort op Nyhedsbrev FEBRUARY 3, 2015 ÅRGANG 2, NUMMER 1 Indhold: Resultat og Vinderne Vinderne af julekortkonkurrencen Så er julekortslaget afsluttet og regnskabet gjort op Events Ny Sportsgren Landsholdet Klubdragter

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Der afgår jævnligt InterCity tog mod Odense. Perronen findes under lufthavnens indgangshal. Rejsetid med tog varer omkring 1 time og 45 minutter.

Der afgår jævnligt InterCity tog mod Odense. Perronen findes under lufthavnens indgangshal. Rejsetid med tog varer omkring 1 time og 45 minutter. FiO 2010: Kursusplan Onsdag 26. maj: Ankomst Kursusdeltagerne ankommer til Kastrup Lufthavn, København, onsdag den 26. maj. Der afgår jævnligt InterCity tog mod Odense. Perronen findes under lufthavnens

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015

Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015 Torsdag d. 1. januar Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015 kl. 13.00-16.30: Velkommen 2015 stor nytårsbrunch på Jakobs Café. Husk tilmelding på tlf. 98 44 16 90. kl. 13.30: Skagen OK og Motion arrangerer

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

PROGRAM FOR SENIORHØJSKOLEN MØDESTEDET KIRKEGADE 26, 5884 GUDME

PROGRAM FOR SENIORHØJSKOLEN MØDESTEDET KIRKEGADE 26, 5884 GUDME PROGRAM FOR SENIORHØJSKOLEN MØDESTEDET KIRKEGADE 26, 5884 GUDME VINTER/FORÅR 2012 STEDET FOR DIG! INSPIRATION - HYGGE SAMVÆR Kære deltagere! Så påbegyndes resten af sæsonen i Seniorhøjskolen Mødestedet

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

KOM OG VÆR MED. Den 21. - 22. februar 2015 i hallerne i Svendborg

KOM OG VÆR MED. Den 21. - 22. februar 2015 i hallerne i Svendborg KOM OG VÆR MED Den 21. - 22. februar 2015 i hallerne i Svendborg Alle kan deltage i årets festligste idrætsweekend åbne stævner i forskellige idrætter, fest og masser af sjove oplevelser Svendborg Firma

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak Månedsprogram Februar 2017 Seniorhuset V.O.C. Fællesskab og tid til snak Godt nytår Alle i Seniorhuset ønskes et godt og velsignet nytår. Et år hvor vi sammen fortsætter den udvikling der er i gang En

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013

Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013 Søndag d. 27. januar 2013 Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013 Jan Skriver udstiller på Nordkraft: Vildmoseforeningen og Nordkraft arrangerer i vinterferieugerne 7 og 8 i samarbejde med journalist og naturfotograf

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 22.9. Introduktion til samlingerne: arkiv.dk og odensedatabasen.dk v/arkivchef Jørgen Thomsen og arkivar Jens Åge S. Petersen. I www.arkiv.dk

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 32 Januar - april 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 32 Januar - april 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 32 Januar - april 2015 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Januar, februar, marts og april 2015 Tilmelding: Find ud af hvad du

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere