Svendborg TåSinge oktober 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg TåSinge 9. - 18. oktober 2015"

Transkript

1 Svendborg Tåsinge oktober 2015

2 Velkommen til Tåsinge - denne grønne ø i Det Sydfynske Øhav M ed dette aktivitetsprogram ønsker Foreningen TÅSINGE INFOR MATIONSCENTER at sætte fokus på Tåsinge i efterårsferien og til trække såvel voksne, børn og turister til aktiviteter, som har baggrund i øens historie med frugtavl. Alle aktiviteterne er med få undtagelser gratis - og familier, børn og turister kan blot møde frem til den ønskede aktivitet. Foreningen startede aktiviteten TÅSINGE ÆBLEFESTIVAL i 2014 med den hensigt, at det er en fast tilbagevendende begivenhed på Tåsinge i uge 42. Navnet TÅSINGE ÆBLEFESTIVAL er valgt med omhu, fordi Tåsinge var et af de første steder i Danmark, hvor æble- og frugtavl blev indført i 1700-tallet. Ganske vist skete det med tvang af den daværende baron på Valdemars Slot, som tvang sine fæstebønner til at plante æbletræer. I protest plantede mange af bøn derne træerne med roden opad, hvilke medførte restriktioner og øget opsyn, som resulterede i, at frugtavl blev fast forankret på Tåsinge og Sydfyn. Herefter blev området specielt kendt for frugtavl og herunder især æbler. Dette særkende for Tåsinge vil vi fremhæve i uge 42 overfor publikum familier, børn og turister, hvor foreningen er initiativtager til gennemførelse af en lang række aktivi teter over hele Tåsinge, men alle har fællesnævneren og emnet ÆBLER. Nærmere beskrivelse om aktivitet, sted og tidspunkt fremgår af programmet. Se endvidere yderligere oplysninger om attraktioner og oplevelser på Tåsinge på Der er ingen forudgående tilmeldingskrav til de enkelte aktiviteter. Samtidig vil vi sige tak til: Orskov Foods, Fynske Bank, Hotel Troense, Lolk s Frugtplantage, Danske Bank for en aktiv støtte til gennemførelse af TÅSINGE ÆBLEFESTIVAL 2015 Claus Davidsen, formand Foreningen Tåsinge Informationscenter Se nærmere beskrivelse af aktiviteterne i programmet Side VELKOMMEN TIL TÅSINGE - og rigtig god fornøjelse til Tåsinge Æblefestival

3 Tåsinge og æblerne - historien bag alle de æbler Æ bler har altid været en del af menneskers ernæring. Abildgårde var en vigtig del af den traditionelle landbohave og æbler blev også handlet i middelalderen. I 1500 tallet er en tønde æbler for eksempel registreret som last om bord på et skib i Svendborg Tolddistrikt, men det har været frugthandel i beskedent omfang. Æblets stor hedstid i Danmark, såvel som i hele Europa, begyn der først i sidste halvdel af 1700-tallet. Her gør initiativrige og energiske godsejere, præster og skolelærere en kæmpe indsats for dyrkning af æbler og anden frugt. De etablerer haveselskaber, planteskoler og pomologier og udveksler podekvi ste, viden og informationer, prøvebeplantninger og frugtudstillinger. På Tåsinge kommer den nye trend til at få en særlig stor betydning. Oberst, kammer herre Niels Juel, der er baron på Valdemars Slot frem til 1766, hvor han dør, er forud for sin tid. Allerede i 1750 importerer Niels Juel han frugttræer fra Tyskland og etablerer en planteskole på Valdemars Slot. Han går radikalt til værks og beordrer sin ridefoged ud til samtlige fæstebønder for at se, hvor mange frugttræer de har plads til. Herefter udleveres en passende mængde træer med samt en ordre om at plante og dyrke dem. I tiden derefter sendes ridefo geden på inspektion for at kontrollere om træerne bliver passet godt nok. Baronen har den formelle magt til at bestemme over fæsterne, og historien går, at da han får rap port om at nogle af fæstebønderne har skåret rødderne over før de plantede træerne (i nogle af historiens versioner plantede de træerne med kro nen nedad) får de skyldige bønder pisk af baronen, personligt, inde i slottets flisesal. Episoden er angiveligt medvirkende årsag til at Oberst Niels Juel fik øgenavnet Den gale baron el ler den onde baron, men man kan også vælge at se ham som innovativ og forudseende. For Niels Juels initiativ blev starten på et ret fantastisk æbleeven tyr. Øen blev efterhånden fyldt med frugtplantager og helt frem til 2. Verdenskrig eksporterede tøsin gerne frisk frugt til andre danske byer. Blandt andet blev der hvert efterår sejlet frugt af sted til København på pæreskuderne. Her lå de små skibe ved bl.a. Gammelstrand og mandskabet solgte vinteren over frisk frugt til Københavns be folkning. Tåsinges historie blev fra 1750 præget af den kom mercielle frugtdyrkning. Øen har haft landets før ste frugtsalgsforening, hvis lager først lå ved Tro ense Havn, siden ved hovedvejen i Bregninge. Via sejladsen med frugt blev Troenses værftsaktivitet og søfart styrket og udvidet, da skibene og søfol kene også skulle have noget at lave den del af året, hvor de ikke sejlede med frugt. Familier i Troense solgte helt frem til 2. Verdenskrig frugt fra de store baghaver til opkøbere. Hans og Gurli Lolk i Bjerreby Tåsinges frugthistorie rækker også ind i fremtiden. Dels findes der stadig familier, der lever af frugt avlen, som Hans og Gurli Lolk i Bjerreby, dels fin des der en helt unik samling af gamle frugttræer på øen. Lærer og musiker Bent Nielsen etablerede en plantage på sin ejendom i Landet med 422 stk. træer heriblandt 302 æbletræer, 75 pæretræer, 17 blommetræer, 14 morel/kirsebærtræer. Træerne er skabt af podekviste taget fra modertræer på Tåsinge og det øvrige Fyn. Rent genetisk repræsen terer træerne arvemateriale, der er så tæt på de op rindelige træer som muligt, heriblandt træer som er blandt baronens optegnelser fra midten af 1700 tallet. Bent Nielsens ejendom, inklusive plantagen, er blevet solgt i 2015 men tre kviste er skåret af hvert træ og be finder sig lige pt. på Assens planteskole. Med disse små nye kopier af Bent Nielsens samling vil det være muligt at fortsætte Tåsinges æblehistorie: Nu med fokus på gamle æblesorters kvaliteter, blandt andet holdbarhed, smag og øvrige kulinariske kvaliteter. Og med de gamle æbletræer bevaret, vil det også være nem mere at formidle Tåsinges særlige frugt-kulturhistorie til turister, skoleelever mv. Karen Elberg, etnolog ph.d. og bestyrelsesmedlem i Foreningen Tåsinge Informationscenter. Kopi af gammel frugthave på Tåsinge er sikret for fremtiden - Tøsing Bent Nielsens frugthave opbevares nu i kopi i Assens Planteskole Tidligere lærer Bent Christoffer Nielsen samlede gennem ca. 30 år gamle, gode og særlige æble- og frugttræer på Fyn, Tåsinge og øerne. Træerne blev plantet ved barndomshjemmet i Landet på Tåsinge og omfattede omkring 100 træer, som alle er be skrevet omhyggeligt og præcist i fortegnelser. Men i foråret 2015 flyttede Bent Nielsen på ple jehjem og barndomshjemmet sat til salg. I den forbindelse blev det besluttet at kopiere træerne, hvilket blev varetaget af Karen Margrethe Nielsen, Assens Planteskole i samarbejde med Foreningen Tåsinge Ildsjæle, som arbejder for at rejse midler til køb af jord på Tåsinge til genplantning af frugt haven. Karen Margrethe Nielsen, Assens Planteskole har i dag ca små nye træer, som stammer fra Bent Nielsens frugthave i Landet, idet der er 3 af hver sort. Karen Margrethe Nielsen, Assens Planteskole og kopierne af Bent Nielsens særlige frugthave på Tåsinge. Karen Margrethe Nielsen oplyser til os, at æbletræ erne er lykkedes rigtig fint, men der er lidt frafald i pærerne og meget frafald i blommer og kirsebær. Men hvis det er muligt, så poder vi igen til vinter af dem, som ikke er lykkedes. Træerne er klar til udplantning medio oktober. 3

4 Tåsinge Æblefest Fredag den 9. oktober kl. ca Pæreskuderne sejler igen De gamle træskibe ankommer til Troense Havn for at blive lastet med frugt fra Troenses mange haver. Kom og oplev den gamle tradition med lastning og transport af frugt fra Troense til Svendborg. Herefter kan man gå en tur i Troenses charmerende gader. Troense Havn, Landingen 3, Troense Arrangør: Troense Beboerforening i samarbejde med Maritim Center, Svendborg Lørdag den 10. oktober kl Pæreskuderne sejler igen De gamle træskibe afsejler fra Troense Havn mod Svendborg for at losse frugt ved træskibsbroen, hvorfra den sælges i løbet af dagen. Kom og se de gamle skibe afsejle mod Svendborg. Herefter kan man gå en tur i Troenses charmerende gader. Troense Havn, Landingen 3, Troense Arrangør: Troense Beboerforening i samarbejde med Maritim Center, Svendborg 1 1 Søndag den 11. oktober kl Pluk-selv-æbler med hele familien i Guesthouse Danninghus`s store æbleplantage. Tag hele familien med og pluk en kasse æbler til kr. 50,-. Pluk så mange æbler, som I har lyst til - usprøjtet frugt. Guesthouse Danninghus, Sundbrovej 31, Bregninge Arrangør: Foreningen Tåsinge Informationscenter i sam arbejde med Guesthouse Danninghus Tlf Mandag den 12. oktober kl Få lavet din egen æblemost. Kom med dine egne æbler og få din egen most med hjem i bag-in-box (3 liter) til kr. 50,-. (Ca. 4 kg. æbler giver ca. 3 liter most) Samtidig kan du smage på et bredt udvalg af æbler fra Lolk s Frugtplantage. Lolk s Frugtplantage, Bjerrebyvej 111, Bjerreby Arrangør: Frugtavler Hans Lolk Mortensen 3 4 Onsdag den 14. oktober kl Gamle lege Aktiviteter med æbler og andre oplevelser på Tåsinge Museum. Tag børn og børnebørn med og se museet, hvor der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd, snorelege og forskellige aktiviteter med æbler. Desuden er der mulighed for at gå på opdagelse i museet og se rebslagning. Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes. Tåsinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge Arrangør: Tåsinge Museum 2 Søndag den 11. oktober kl Gamle lege Aktiviteter med æbler og andre oplevelser på Tåsinge Museum. Tag børn og børnebørn med og se museet, hvor der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd, snoreleg og forskellige aktiviteter med æbler. Desuden er der mulighed for at gå på opdagelse i museet og se rebslagning. Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes. Tåsinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge Arrangør: Tåsinge Museum GRATIS for alle børn. 2 Tirsdag den 13. oktober kl Leg i Carlsberghallen. Tag børn og børnebørn med og spil badminton eller prøv klatrevæggen. Bagefter måske en tur i trampolinen eller en kamp på multibanen og afslut med et gratis æble. Det er leg og underholdning for alle aldersklasser. Carlsberg Camping, Sundbrovej 19, Bregninge Arrangør: Carlsberg Camping, Sundbrovej 19 Bregninge, 5 Onsdag den 14. oktober kl Besøg en af de gamle frugthaver i Troense by Grethe Hansen, Grønnegade 10, Troense viser rundt i sin store frugthave og fortæller om familiens brug af frugter igennem mange år. Ejendommen med frugthaven har været i familiens eje i over 40 år. Grethe Hansen, Grønnegade 10, Troense Arrangør: Foreningen Tåsinge Informationscenter i sam arbejde med Grethe Hansen Tlf

5 ival program Torsdag den 15. oktober kl Fredag den 16. oktober kl Leg i Carlsberghallen. Smag æblet og køb træet Tag børn og børnebørn med og spil badminton eller prøv klatrevæggen. Bagefter måske en tur i trampolinen eller en kamp på multibanen og afslut med et gratis æble. Det er leg og underholdning for alle aldersklasser. Smag æblet og køb træet hos Bo & Grønt, Bregninge Kom og smag på æblet fra dit nye æbletræ i haven! Carlsberg Camping, Sundbrovej 19, Bregninge Bo & Grønt, Sundbrovej 26, Bregninge Arrangør: Carlsberg Camping, Sundbrovej 19 Bregninge, Arrangør: Bo & Grønt i samarbejde med Lolk s Frugtplantage, Tlf Overvejer du og familien at købe et nyt æbletræ, kan I gratis smage på forskellige æbler inden I køber træet. Lørdag den 17. oktober k Historisk æbletur Historisk æbletur fra Troense til Nørreskoven på cykel eller i egen bil. Stop ved Valdemars Slot og hør om kammerherre Niels Juels import af frugttræer til Tåsinge allerede i 1750 og kør videre til Bines Hus ved siden Ambrosiusegen. Æblesmagning af mere end 10 forskellige gamle æblesorter. Servering af æbleflæsk og rugbrød. Torsdag den 15. oktober kl Lær at pode et frugttræ. Mødested: Troense Havn Pris pr. deltager kr. 150,- ved min. 10 deltagere. Tilmelding: Lær at pode et frugttræ hos planteskoleejer Anders Mink i Gl. Nyby. Anders Mink viser og fortæller, hvordan man kan pode andre æblesorter på et æbletræ. Søndag den 18. oktober kl Æblekagekonkurrence Kåring af Tåsinges bedste æblekager Alle beboerne på Tåsinge indbydes til deltagelse i konkurrence om kåring af Tåsinges bedste æblekage. Man deltager med en æblekage efter egen opskrift. Det kan være en opskrift, som har været anvendt i familien i mange år, egen opskrift eller en erhvervet opskrift, som man simpelthen syntes, er den perfekte æblekage. Forudgående tilmelding til foreningen om, at man ønsker at deltage med en æblekage. Ring til Niels Ole Nielsen, telefon eller send en mail til Bedømmelsen finder sted på Hotel Troense, Store sal med indgang fra P-pladsen se nedenfor. Præmier til de 3 bedste æblekager. Dommerkomite: Kogebogsforfatter Jeanette Thorseng, Troense, Viceborgmester Henrik Nielsen, Vindeby, Fru Joan Hornemann, Troense, Redaktør Niels Ole Nielsen, Vindeby. Der bliver lejlighed til at prøve at ompode et æbletræ efter vejledning af Anders Mink, således at man efterfølgende kan ompode sine egne æbletræer. Publikum kan smage alle de indleverede æblekager sammen med en kop gratis kaffe. Anders Mink, Gl.Nybyvej 62, Gl. Nyby Hotel Troense - Store sal med indgang fra P-pladsen bag- ved hotellet kl Arrangør: Foreningen Tåsinge Informationscenter i sam arbejde med Anders Mink Tlf Arrangør: Foreningen Tåsinge Informationscenter Lørdag den 17. oktober k Gå en tur i en æbleplantage på Tåsinge Fredag den 16. oktober Vindebyslagteren inviterer Vindebyslagteren byder på lækre smagsprøver på retter/tilbehør med æbler. Nyd smagsprøverne og spørg efter dagens tilbud. med frugtavler Hans Lolk Mortensen, som undervejs vil vise træerne og fortælle om de forskellige æblesorter. Efterfølgende er der smagsprøver af forskellige æblesorter. Tag hele familien med og gå en spændende tur i en æbleplantage på Tåsinge. Lolks Frugtplantage, Bjerrebyvej 111, Bjerreby Vindebyslagteren, Bregningevej 5, 5700 Svendborg Arrangør: Frugtavler Hans Lolk Mortensen 5

6 Vær med i Æblefestivalens store æblekagekonkurrence Det sker på Hotel Troense Søndag den 18. oktober kl Du kan stille op i følgende kategorier: Klassisk æblekage med rasp og fødeskum Æbletærter Kringle/stang a la Apfelstrudel Dommerne tildeler et specielt æble fra glasmagerne som præmie i hver kategori. Den eneste betingelse er, at der indgår æbler i bagværket. Du kan tilmelde dig ved mail til com senest fredag den 16. oktober med angivelse af hvilken eller hvilke kategorier, du stiller op til. Kagen skal være indleveret til bedømmelse i hotellets sal senest kl , hvor kager vil blive stillet op og forsynet med anonymt nummer. Dommerne vil vurdere ud fra synsindtryk, smag og konsistens. Det skal de lige ha lidt fred til, men ca. kl vil der blive åbnet for gratis adgang for publikum. Så giv din familie en oplevelse. Dommerpanelet Publikumskonkurrence Der vil ligge stemmesedler fremme, så gæsterne også vil kunne give deres bud på en vinder. Blandt de indkomne stemmesedler trækkes der lod om en æblepræmie. Kagen med de fleste stemmer får også en æblepræmie. Hotel Troense byder på GRATIS kaffe til smagningen af de mange æblekager. Vel mødt til Tåsinge Æblefestival 2015 Jeanette Thorseng Bines hus Nørreskovvej Troense Joan Hornemann Troense Henrik Nielsen Viceborgmester Kalles mose, Braten, Vindeby Niels Ole Nielsen Syrenvej, Vindeby Jeg vil betegne mig selv som en rigtig æbleentusiast/nørd! For over 25 år siden overtog jeg en gammel æblehave. Jeg gik i gang med at undersøge sorterne, og gik på jagt efter opskrifter. Det mundede ud i bogen; Gamle danske æbler (Frydenlund). Netop her på Sydfyn og i særdeleshed Tåsinge, hvor æbleavl blev indført, som et af de første steder i landet, må der findes de lækreste opskrifter på æblekager. Jeg er mor til tre og sygeplejerske. I min fritid ror jeg havkajak, løber, står på ski, er med Lars på jagt og elsker at lave mad. Og den nye sport er vandring som senest var i Pyrenæerne. Jeg er meget glad for at bage og har altid bagt det meste brød og kager selv. Så vidt mulig med lokale eller danske sæson råvarer. Et af livets mange fornøjelser er det kulinariske og på Tåsinge har æblet altid spillet en særlig rolle på spisekortet. Jeg ser derfor frem til at indgå i dommerpanelet med den spændende opgave at kåre den lækreste æblekage. Æblekage får mig til at tænke på hyggelige stunder med familien hos farmor og farfar under ananasæbletræet, men også nutidens nyfortolkninger af æblekagen får tænderne til at løbe i vand. De indtagne kalorier vil jeg forbrænde med morgensvømning, på min cykel eller med fodboldstøvlerne på. Jeg blander mig med vanlig nysgerrighed i alle Tåsinges herligheder og muligheder. Og lokale råvarer er som ofte lige ved hånden. Så derfor lad os smage på det. Megen udvikling handler om at ville gøre en forskel, og hvem er da bedre til at fortælle om Tåsinge, end os, der bor her. Foreløbig påtager jeg mig udviklingen af hjemmesiden taasingeinfo.dk tlf strandgade 5, 5700 svendborg 6

7 Støt foreningen Med at præsentere Tåsinge. B liv medlem og støt foreningen i dens arbejde for at præsentere Tåsinge overfor turister og besøgende. Tåsinge har utroligt meget at byde på af natur og kultur. Os der bor her synes, at det er et herligt sted, og vi håber på, at rigtig mange turister efter et besøg vil kunne dele noget af vores begejstring. Naturen rummer skov og strand - bakker, dale med søer, vejler og øer. Kulturen rummer en masse historie, gamle og nye huse, gamle og nye skibe, kunstskole og gallerier, foredrag og musik og teater. Og alle vore gæster kan være en del af det. Og vi kan bo her i telt, vogn, hytte, hus, hotel og Slot. I foreningen arbejder vi for, at Tåsinges mange mu ligheder for ferie, weekendophold, en-dags-besøg eller blot en søndagstur på øen kan blive en god oplevelse til gavn for Tåsinges erhvervsliv, som i et meget stort omfang er afhængig af turisme. Foreningen TÅSINGE INFORMATIONSCENTER arbejder aktivt for at understøtte turisme og erhvervs liv på Tåsinge og er initiativtager og an svarlig for: Udgivelse af turistinformationen - VELKOM MEN TIL TÅSINGE med lokalkort og beskri velse af oplevelser på øen. Turistinformationen udgives i eks. årligt. Gratis TURISTINFORMATION i Troense i sommermånederne, hvor en stab af lokale og frivillige informationsvejledere hjælper turi sterne på Tåsinge med information og vejled ning. TURISTINFORMATIONEN besøges af omkring 600 pr. år. Arrangerer TÅSINGE ÆBLEFESTIVAL i efter årsferien for at fremhæve og markere Tåsinges historiske baggrund for frugtavl og erhvervets store betydning for øen. Over 1 uge afholdes en lang række publikums aktiviteter for børn og voksne med emnet æbler, som i de fleste tilfælde er gratis. I den forbindelse udgives denne kampagneavis i 2015 i eks. Drift af websiden VELKOMMEN TIL TÅSINGE under med beskri velse seværdigheder, oplevelser og kort for tu rister, samt foreningsoplysninger og aktivitets oversigten - DET SKER PÅ TÅSINGE for alle på Tåsinge. Aktivitetsoversigten er den mest omfat tende for aktiviteter på Tåsinge. Websiden har si den etableringen i 2012 haft ca opslag. Endvidere udgiver foreningen Nyhedsbrevet Tåsinge NYT, afholder informationsmøder og generalfor samling med lokal underholdning for medlemmerne. STØT foreningen og indmeld dig nu på singeinfo.dk. Klik på fane - foreningsoplysninger og klik igen på fane erhverv eller privat. Udfyld fel tet og klik, så er du indmeldt. Alle beboere og erhvervsdrivende på Tåsinge er hjertelig velkommende i foreningen. Billigt kontingent: Privat/kr. 100,- pr. år - Erhverv/ kr. 300,- pr. år (Se Kontingent under foreningsoplysninger) Du kan også kontakte foreningens kasserer: Svend Langelund Eghavevej 5, Troense, 5700 Svendborg. Telefon: / Mail: FRA DET HISTORISKE HJØRNE Dette udklip er fra Ugebladet den Artiklen fortæller flot om den historiske æbletradition på Tåsinge Udklippet er opbevaret af Povl Fredholm, Tåsinge 7

8 Producereret af Orskov Foods i Oure (tidligere Ørskov Frugt) LoLk s Frugtplantage v/hans Lolk Mortensen Bjerrebyvej 111 Tåsinge 5700 Svendborg Tlf Mobil

September 2015 5. Årgang

September 2015 5. Årgang September 2015 5. Årgang Læs om: Æblefestival VM i Starbåd Zigøjnerviolinen Tåsinge-murer i Afrika Gang i slottet INDHOLD Indhold, 4 14-15 21-24 16 kolofon og leder............. 2-3 Lej Valdemars Slot

Læs mere

348 ben løb Tåsinge Løbet

348 ben løb Tåsinge Løbet 348 ben løb Tåsinge Løbet Læs side 14-15 Sommer 2011 Årgang 1 Piber i verdensklasse laves på Tåsinge Tøsingen Juni 2011 Læs Årgang side 111 Taasinge Museum arver formue... Læs side 12-13 3000 tons økologiske

Læs mere

Tåsinge - en perle i Det Sydfynske Øhav

Tåsinge - en perle i Det Sydfynske Øhav Tåsinge - en perle i Det Sydfynske Øhav Læs side 14-15 Forår 2011 Årgang 1 Ung tøsing med mange trofæer... Tøsingen Marts Læs 2011 side Årgang 4 1 Michael Falch flytter fra øen Læs side 7 Gymnastikhuset

Læs mere

3. Årgang. Marts 2013. Læs også om: Kapsejlads Tåsinge Rundt Unge og politik Gravsten på Tåsinge Sæsonstart på Valdemars Slot

3. Årgang. Marts 2013. Læs også om: Kapsejlads Tåsinge Rundt Unge og politik Gravsten på Tåsinge Sæsonstart på Valdemars Slot Marts 2013 3. Årgang Stort Tennis-tema midt i magasinet 1 Læs også om: Kapsejlads Tåsinge Rundt Unge og politik Gravsten på Tåsinge Sæsonstart på Valdemars Slot Frisør og Blomsterbinder 4-5 Valg af tennisudstyr

Læs mere

Juni 2014 Årgang 24. Læs også om: Thuriner-træf Smagen af Fyn på øen Nye ansiger på Thurø Camping - 70 år med l hombre på Thurø

Juni 2014 Årgang 24. Læs også om: Thuriner-træf Smagen af Fyn på øen Nye ansiger på Thurø Camping - 70 år med l hombre på Thurø Juni 2014 Årgang 24 Læs også om: Thuriner-træf Smagen af Fyn på øen Nye ansiger på Thurø Camping - 70 år med l hombre på Thurø Helt i hegnet eller.. 12-13 4-5 15 Thuriner-træf - nu med pølsevogn... 4-5

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Næsten 500 ældre, plejere og frivillige medhjælpere slog deltagerrekord ved årets Ældre Olympiade.

Næsten 500 ældre, plejere og frivillige medhjælpere slog deltagerrekord ved årets Ældre Olympiade. Vinter 2011 Årgang 1 Næsten 500 ældre, plejere og frivillige medhjælpere slog deltagerrekord ved årets Ældre Olympiade. Læs side 16-17 Gruen sænker sig over Valdemar Slot Renæssance-kvinden fra Kragekær

Læs mere

Juni 2013. 3. Årgang. Læs også om: Bagere på Tåsinge Havnens Dag Sjov ungdomsafdeling Kulinarisk Fødevaremarked

Juni 2013. 3. Årgang. Læs også om: Bagere på Tåsinge Havnens Dag Sjov ungdomsafdeling Kulinarisk Fødevaremarked Juni 2013 3. Årgang Læs også om: Bagere på Tåsinge Havnens Dag Sjov ungdomsafdeling Kulinarisk Fødevaremarked Kom og få den dejlige duft af saltvand 4 Kulinarisk fødevarermarked med vokseværk 18-19 Tåsinge

Læs mere

August 2012 Årgang 2. De ka bare spille fodbold på Hvalskeletter og kommoder. Op til fuglene og af sted Tøsingen August 2012 Årgang 2.

August 2012 Årgang 2. De ka bare spille fodbold på Hvalskeletter og kommoder. Op til fuglene og af sted Tøsingen August 2012 Årgang 2. August 2012 Årgang 2 De ka bare spille fodbold på Hvalskeletter og kommoder Op til fuglene og af sted Tøsingen August 2012 Årgang 2 Tåsinge 1 Læs side 14-15 Læs side 20-21 Læs side 26-27 Erhverv og kunst

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 33 September 2007 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Før du åbner havelågen

Før du åbner havelågen Åbn din havelåge Før du åbner havelågen Afstem dine forventninger Inden du åbner din havelåge for første gang er det vigtigt, at du tænker over hvad du gerne vil med din åbne havelåge. Er det for at møde

Læs mere

ORØ NYT. Orø skole fusionerer med Absalonskolen

ORØ NYT. Orø skole fusionerer med Absalonskolen ORØ NYT Nr. 142 august 2011, pris 20,- Upernivik, et hus og en historie Jens har boet i Upernivik på Orø siden han blev født. Og huset har heddet sådan formentlig siden 1910. Det er der en god grund til,

Læs mere

særudgave rosenhusets 20 års jubilæum

særudgave rosenhusets 20 års jubilæum særudgave rosenhusets 20 års jubilæum stort tillykke I 1994 åbnede værestedet Rosenhuset sine døre for omverdenen for første gang. I huset skulle borgere og medarbejdere skabe et sted med plads til alle,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul!

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul! December 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen,

Læs mere

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke 17. årgang Nr. 3 september 2013 Sommer i Stokkemarke 2 // Sommer arrangement i Stokkemarke 10. august Sommer arrangement.. lørdag d. 10. august... læs mere på side 10 Foto: Lønning Nr. 3 september 2013

Læs mere

Årets landsby i Assens kommune.

Årets landsby i Assens kommune. Årets landsby i Assens kommune. Der var mange officielle gæster og lokale til stede ved prisoverrækkelsen. Her er det Johanne og Victoria, der er på spil under talerne i festteltet. November 2013 2 Thorøhuse

Læs mere

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2014 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Leverer smukke buketter til hele Danmark Bestil direkte pr. telefon eller via Facebook og hold øje med Facebook der er

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Idékatalog til projekter i landdistrikterne I Slagelse Kommune

Idékatalog til projekter i landdistrikterne I Slagelse Kommune til projekter i landdistrikterne I Slagelse Kommune Siden 2007 har vi haft særlig fokus på landdistriktsudvikling i vores kommune. Det er skabt mange spændende projekter, som på forskellig vis har bidraget

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Låsbyprisen 2014 Hun må ikke få den, så længe hun sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011 Pilebladet nr. 56 Juli 2011 Generalforsamling Pilefestival Moesgaard Facebook INDHOLD Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Bestyrelsens klumme 2 Facebook 4 Pileshoppen 4 Opdatering 4 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

April 2011 Nr. 3 årgang 17.

April 2011 Nr. 3 årgang 17. April 2011 Nr. 3 årgang 17. Så er det snart Påsketid. Havetid såtid klargøringstid - forårstid Bare vi mennesker sparer vor flid og holder os stille og rolige, Så får vi så vældige bunker af tid så vi

Læs mere

Have a cigar. gratis. år 2020? MAGASIN. magasin til sydfyn PROFIL. Kultur- og byliv Erhverv Profil Tema APRIL 2012

Have a cigar. gratis. år 2020? MAGASIN. magasin til sydfyn PROFIL. Kultur- og byliv Erhverv Profil Tema APRIL 2012 PROFIL MAGASIN Kultur- og byliv Erhverv Profil Tema APRIL 2012 Have a cigar år 2020? Jack Nicholson gør det. Ligesom Bill Clinton og Peter Aalbæk Granville Jensen Island gør i det. Canada er med sin rå

Læs mere

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011: Generalforsamling og honningkonkurrence Kære biavler i det nordfynske Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret

Læs mere

Kærlighed og rockmusik på Skarø

Kærlighed og rockmusik på Skarø MAGASIN JUNI 2013 4. årgang OTTE SIDERS TILLÆG MIDT I MAGASINET Kærlighed og rockmusik på Skarø Læs også om: Byhaver på havnen Fremtidens forsamlingshus Knejpe Festival Kulinarisk fødevaremarked Postbåden

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere