Bernh. H irschsprungs Samling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bernh. H irschsprungs Samling."

Transkript

1 Bernh. H irschsprungs Samling.

2 F O R T E G N E L S E over den Bernh. Hirschsprung og Hustrul Bo tilhørende Samling af Kunstgenstande og Malerier, hvilken if. testamentarisk Bestemmelse og efter Begæring af Boets Executorer, Bankdirektør Emil Gliickstadt og Højesteretssagfører Henriques, bortsælges ved Auktion i København Mandag d. 16. Januar 1911 og følgende Dage Fm. Kl. 11 i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg o EFTERSYN: Fra Onsdag den 11. til Lørdag den 14. Januar 1911 Kl samt Søndag den 15. Januar 1911 Kl KOMMISSIONER modtages af autoriseret Taksatrice Fru Ch. Lund, Vestervoldgade 108, og af Kunsthandler Rich. WiIstrup (Aug. Withs Eftf.), Vimmelskaftet 34, København.

3 CONDITIONER. 1. Alt sælges paa nærmere Approbation ved Auktionens Slutning i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes samt uden Ansvar for Boet eller undertegnede i nogen Retning, og henligger fra samme for Køberens Regning og Risiko. 2. Det købte udleveres hver Auktionsdag fra Kl. 4 6, og sker Udlevering mod Aflevering af Udleveringsseddel, der daglig efter den hver enkelt Dag afholdte Auktions Slutning kan erholdes paa mit Kontor, og skal det købte senest være afhentet inden Forløbet af den Dag, Auktionen endelig sluttes. Dersom det købte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges underhaanden eller ved Auktion for første Købers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. h Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist. 4 - Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 10 pct., erlægges til undertegnede kontant ved Modtagelse af Udleveringssedlen, og overgaar Ejendomsretten til det solgte først til Køberen ved Købe- summens Erlæggelse. 5 - I mulige Søgsmaalstilfælde er Køberne pligtige til uden Hensyn til, hvor de bor eller opholder sig at give Møde for Københavns Forligelseskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Fr. 25. Jan. 1828, undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts Nr. 10a samt pligtige at betale skadesløse Sagsomkostninger. København, i December MILO SKE BOGTRYKKERI - ODENSE P. E. Sporon, Overretssagfører. Nørregade 24.

4 ) ) t Samlingen sælges saaledes: Mandag den 16. Januar Nr. I I75 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

5 De i nærværende Fortegnelse med en * betegnede Genstande var i Sommeren 19 1o udstillede i Det Danske Kunstindustrimuseum og blev ved denne Lejlighed katalogiserede af Undertegnede med Bistand af Hr. H ugo H a l b e r s t a d t. Af de saaledes betegnede Genstande er de mellem Nr. 458 og Nr. 687 beliggende (de orientalske) beskrevne af Hr. Halberstadt, de øvrige, derunder ogsaa Malerierne, af mig. EMIL HANNOVER.

6 8 14 i EUROPÆISK KUNSTHÅANDVÆRK, 1. MEISSEN. 1. * Vase, lille, af Porcellæn. Dekoreret i Guld og Farver med Kineserier og»indianske«blomster. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 10 Ctm. 2. * Etui af Porcellæn. Højt, slankt, omtrent cylindrisk. Polykromt dekoreret med Havnebilleder med Figurer. Ikke betegnet. Meissen, 18. Aarh. H. 11 Ctm. 3. * Sæbeskaal af Porcellæn. Firkantet, mønstret i Massen, polykromt dekoreret med Strøbuketter og med en frit modelleret Rose paa Laaget. Indeni dette Blomster paa et Bord. Ikke betegnet. Meissen, 18. Aarh. H. 6Vs Ctm. 4. * Kopper (et Par) af Porcellæn. Udvendig lysegrønne med udsparede Felter, hvori kinesiske Blomster. Paa den indvendige Side af Underkoppen er lignende Blomster strøede. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5V2 Ctm.

7 2 5. * Figur af Porcellæn. En siddende Genius holder en Guirlande og et Skjold. Paa Skjoldet et kronet AR i Guld og sort. Figuren polykromt dekoreret. Betegnet m. Sværdmærke. Meissen. H.8Ctm. 6. * Kopper (et Par) af Porcellæn. Polykromt dekoreret med Strøbuketter og Hyrdescener i forgyldte Rococo-Rammer. Stærkt blaa Kanter. Betegnet med Sværdmærke med Prik. H. 5 Ctm. 7. * Kopper (et Par) af Porcellæn. Polykromt dekoreret med Scener af den italienske Maskekomedie samt med Strøbuketter og Insekter. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 7 Ctm. 8. *Kopper (et Par) af Porcellæn. Polykromt dekoreret med fremherskende grønt og rødt. Paa den ene Side af Overkoppen bryder Amor en Rose af et Træ; i et Baand ovenover læses: P ar rencontre, non par merite. Paa den anden Side af Overkoppen spejler en Borg sig i et Vand. I Underkoppen er i en Ramme af brogetmalede Ornamenter fremstillet en Amorin, der har antændt et Baal; i et Baand ovenover læses: Ame de me (sic!) arne. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5Vs Ctm. 9. *Kopper (et Par) af Porcellæn. Paa Overkoppens ene Side er i en Kartouche af forgyldte Ornamenter malet et Landskab i Purpur; paa den anden Side en polykromt malet Buket, forbunden med Forsidens Kartouche ved Guirlander i Purpur. I Underkoppen et cirkelrundt Billed af en hjemvendende Høstmand, malet i Purpur, samt polykrome blomstrende Grene, som hænger fra en Rand af Ornamenter i Guld. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5V2 Ctm. 10. * Knive (2 Stk.) med Skafter af Porcellæn. Mønstrede i Massen. Polykromt dekorerede med Strøbuketter. Meissen, 18. Aarh. L. 13 Ctm. 11. Gruppe af Porcellæn. Musicerende Herre og Dame. Polykromt dekoreret. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 19. Aarh. H. 18. Ctm. 12. * Gruppe af Porcellæn (»Gartnerne«). Polykromt dekoreret, bestaaende af 6 Figurer paa en Sokkel med Rococo-Ornamenter i Relief og Guld. Betegnet med Sværdmærke og Kryds. Meissen,. 19. Aarh. H. 28 Ctm Figur af Porcellæn. Siddende, sovende Dame. Polykromt dekoreret. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 19. Aarhundred. H. 18 Ctm. 14. * Kopper (3 Par) af Porcellæn. Polykromt dekorerede med Fugle og med Kanter af Korsblomster i Purpur. Betegnede med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5 Ctm. 15. * Kopper (3 Par) af Porcellæn. Polykromt dekorerede med Landskaber med Staffagefigurer, indrammede i polykrome Rococo- Ornamenter. Betegnede med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5V2 Ctm. 16. * Kande af Porcellæn. Polykromt dekoreret med Havnescener med Figurer, indrammede af Ornamenter i Guld og sort. Laag- Aabner af forgyldt Bronze. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 17V2 Ctm. 17. * Skylleskaal af Porcellæn. Polykromt dekoreret med Kineserier og»indianske«blomster. Kineserierne indrammede af Ornamenter i Guld, rødt og brunt. Betegnet i Guld med Tallet 23. Meissen, 18. Aarh. H. 8 Ctm. D. 16V2 Ctm. 18. Fad, dybt, af Porcellæn. Kanten mønstret i Massen. Dekoreret i Bunden med en Fugl paa en Gren. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 19. Aarh. D. 25 Ctm. 19. Maleri paa Porcellæn. Den Sixtinske Madonna. Betegnet med Sværdmærke. I forgyldt Rococo-Ramme. Meissen, 19. Aarh. H. 27 Ctm. II. KØBENHAVN. 20. *Flacon af Porcellæn. I Form af en siddende Moppe. Polykromt dekoreret. København? H. 5V2 Ctm. 21. * Créme-Kopper (6 Stk.) af Porcellæn. Polykromt dekorerede med Strøbuketter. Betegnede med Bølgemærke. Kbhn., 18. Aarh. s Slutning. H. 7V2 Ctm.

8 5 27. * Gruppe af Porcellæn (Det galante Par, I.). To Amoriner, den ene med et Overflødighedshorn, omslynger med Guirlander en Dame og en Herre. Herren kysser Damens Haand. Polykromt malet. Betegnet: A H (Andreas Hald). Kbhn., 18. Aarh. s Slutn. H. 27V2 Ctm. Hertil en Porcellænssokkel med Forgyldning. 28. * Gruppe af Porcellæn (Det galante Par, II.). To Amoriner, den ene med et Overflødighedshorn, omslynger med Guirlander en Dame og en Herre. Damen læner sig til Herren. Polykromt malet. Ikke betegnet. Andreas Hald. Kbhn., 18. Aarh. s Slutn. H. 28 Ctm. Hertil en Porcellænssokkel med Forgyldning I 22. * Frugtskaale (2 Stk.) af Porcellæn og Biskuit. Den gennembrudte og delvis forgyldte Skaal bæres af en liggende Grif af Biskuit med Forgyldning. Paa den høje, runde Sokkel er i brunt malet et Ornament paa gul Grund. Tegnede af Hetsch. Betegnede med Bølgemærke. Kbhn., ca H. 44 Ctm. 23. * Gruppe af Porcellæn (»Sommeren«). To Genier pynter et Faar med Blomster. Polykromt malet. Betegnet med Bølgemærke. Kbhn., ca H. 14 Ctm. 24. * Gruppe af Porcellæn (»Høsten«). Tre Genier læsser Neg paa en Vædder. Polykromt malet. Betegnet med Bølgemærke. Kbhn., ca H. 15 Ctm. 25. * Figur af Porcellæn (»Europa«). Polykromt malet. Betegnet med Bølgemærke Kbhn., 18. Aarh. s Slutn. H. 17V2 Ctm. 26. * Gruppe af Porcellæn (Ko og Malkepige). Polykromt malet. Gruppen fra det 18. Aarh. s Slutn. Dekorationen af Th. Niss. Betegnet med Bølgemærke. H. 13V* Ctm. 29. Miniature-Portræt paa Porcellæn. Forestillende Adam Oehlenschlager, malet brunt i brunt. I Ramme af forgyldt Porcellæn. Betegnet med et K og med Bølgemærke. Kbhn., ca H. 14 Ctm. III. SÉVRES. 30. * Thepotte af Porcellæn. Riflet og dekoreret med Guld. Udskænk i Form af et Dyrehoved. Betegnet med indridsede Signaturer. Sévres? ca H. 12 Ctm. 31. * Sukkerskaal og Kande af Porcellæn. Polykromt dekorerede med Ornamenter, hvori Dyr, og med smaa Grisailler paa zinnoberrød Grund og i Rammer af Guld. I nogle af disse Rammer ses et kronet L P (Louis Philippe). Betegnet: CHATEAU DE F(ONTAINE)BLEAU og med Sévres Mærke fra H. 15V2 og 10V2 Ctm. 32. Bakker (2 Stk.) af Porcellæn. Ovale. Polykromt dekorerede med legende Børn. Betegnede: S. 48. Sévres, L. 23 Ctm. 33. *F ad med to Creme-Kopper af Porcellæn. Hvide, med forgyldte Hanke og Laagknopper og med Napoleon III s kronede N paa Siden i Guld. Bet. med Sévres Mærke fra L. 31V2 Ctm.

9 6 34- Skaal af Porcellæn. Polykromt dekoreret med en Marine og en mythologisk Scene. Efterligning af Sévres. Hertil et kinesisk Fodstykke af Træ. D. 24 Ctm. 35. *»LA LOI. R. F.«Buste af Biskuit. Betegnet (paa Sokkelen): A. CARRIER-BELLEUSE, Sévres, Udstillet paa den nordiske Udstilling i Kbhn H. 60 Ctm. 36. * Tallerken af Porcellæn. Dekoreret under Glasur i graa og grønlige Toner og i Guld med to Børn i Betragtning af et oprørt Hav. Mørkeblaa Kant med Ornamenter i Guld. Betegnet med Monogrammet A D. Sévres, ca D. 22V2 Ctm. 37. * Vase af Porcellæn. Langhalset og paa fem Fødder. Paa Halsen Friser i blaat med Guld. Foden i samme Farver, iøvrig udekoreret. Betegnet med Sévres Mærke fra H. 8Va Ctm. 38. * Kopper (et Par) af Porcellæn. Paa Underkoppen en Kant af gennembrudte Celler. Paa Overkoppen en lignende; derunder en fast Væg. Dekoreret med Guld. Betegnet med Sévres Mærke fra H. 5 Ctm. 39. * Kande af Porcellæn. Graagrøn Glasur. Dekoreret med Ornamenter og Blomster i Guld og hvid Emaljefarve. Paa Proppen lidt blaat. Ikke betegnet. Alb. Dammouse, Sévres, ca H. 171/a Ctm. IV. BERLIN. 40. Kopper (2 Par) af Porcellæn. Dekorerede med Palmetter i Guld paa rosa Grund. Betegnede med Berliner-Fabrikens Mærke. Berlin, 19. Aarhundred. H. 12Vs Ctm. 41. * Vase af Porcellæn. Høj, slank Hals. Oxeblodsglasur. Betegnet med Berliner-Fabrikens Mærke og med Bogstaverne Sgr. P. Udført af Seger. Berlin, ca H. 28 Ctm * Vase af Porcellæn. Lille. Oxeblodsglasur. Betegnet med Berliner-Fabrikens Mærke og med Bogstaverne Sgr. P. Udført af Seger. Berlin, ca H. 14 Ctm. 43. Kande og Plateau af Porcellæn. Blaa og grøn Glasur med røde Stænk og med Friser i Emaljefarve, under Udskænken en frit modelleret Svane. Forgyldt Hank, tilhæftet med en Maske. Betegnet med Berliner-Fabrikens Mærke og med Bogstaverne Sgr. P. Udført af Seger. Berlin, ca H. 37 Ctm. 44. * Vase af Porcellæn. Lang Hals, med vid, tunget Munding. Oxeblodsglasur. Betegnet med Berliner-Fabrikens Mærke og med Bogstaverne Sgr. P. og Tal. Udført af Seger. Berlin, ca H. 31 Ctm. 45. Vaser (2 Stk.) af hvidt Porcellæn. Paa Laaget en Amorin. Ører i Form af Masker. Betegnede med Berliner-Fabrikens Mærke. Ny Støbning i gammel Form. Berlin, 19. Aarh. s Slutning. H. 39 Ctm. Hertil Fodstykker af Træ. 46. Skade af hvidt Porcellæn. Betegnet med Berliner-Fabrikens Mærke. Ny Støbning i gammel Form. Berlin, 19. Aarh. s Slutning. H. 27 Ctm. 47. Do., do. Som foregaaende. H. 27 Ctm. V. MODERNE STENTØJ OG FAJANCE. 48. * Krukke, lille, af Fajance. Korpus delt i fem Bukler. Rød Lustre. Betegnet: C. M. Golfe Juan. A M. Udført af Clément Massier H. 10V2 Ctm. 49. * Krukke, lille, lav, af Fajance. Mønstret med lustrerede røde Blade og Blomster paa lustreret blaalig Bund. Betegnet: C. M Udført af Clément Massier. H. 5 Ctm. 50. * Askekop af Fajance. Dekoreret med Græsstraa paa lustreret Bund. Betegnet: CLÉMENT MASSIER. B. 12Vi Ctm.

10 * o * Kumme af Fajance. Rød Lustre. Mønstret over det hele med smaa Firkanter. Betegnet: C M. Golfe Juan A. M. Udført af Clément Massier. H. 12V2 Ctm. Hertil et Fodstykke af japansk Lak. 52. * Fad af Fajance. Dekoreret i Lustrefarver og paa lustreret Bund med en Klase af gule Druer. Betegnet: Clément Massier. Golfe Juan (A M) L. Lévy. D. 42 Ctm * Krukke af Fajance. Opadtil tilspidsende, med fire S formede Svejfninger i Korpus. Rødt lustreret og vermiculé-mønstret over det hele. Betegnet: C M. Golfe Juan (AR M s). Udført af Clément Massier. H. 43 Ctm. 58. * Fad af Fajance. Dekoreret i røde og andre Lustrefarver med to Languster og Tang. Betegnet: C M. Golfe Juan L. Lévy. Udført af Clément Massier. D. 42 Ctm. 53. *Vase, lille, af Fajance. I Form af en overskaaren Kegle. Gul Glasur, hvori lysende runde Pletter og Stjærner. Ikke betegnet. Massier? H. 7V2 Ctm. 54. *Skaal, lille, rund, af Fajance. Paa lav Fod. Rød Lustre. Betegnet: C. M. Udført af Clément Massier. D. 11 Ctm. 55. *Skaal, rund, af Fajance. Paa lav Fod. Rød Lustre. Ikke betegnet. Udført af Clément Massier. D. 20V2 Ctm. 56. * Kumme eller Urtepotteskjuler af Fajance. Stor, med brunrød Glasur. Betegnet med Clément Massier s Etikette. H. 36 Ctm. 59. * Krukke, lille, af Stentøj. Brunrød Glasur med grønne Pletter. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca Bærer hans Stempel. H. 8V2 Ctm. 60. * Vase, tyk, korthalset, af Stentøj. Korpus delt med dybe Riller i fire Dele. Stænket og plettet, flerfarvet Glasur, hvori grønt og violet er fremherskende. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca Bærer hans Stempel. H. 18 Ctm. 61. * Vase, delvis cylindrisk, af Stentøj. Høj, med tynd Hals. Spættet rød og grøn Flydeglasur over graagul Grund. Ikke betegnet. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca H. 31 Ctm.

11 * Vase, lille, af Stentøj. Om den korte Hals en Krave. Rødbrun Glasur, som er stænket med grønt og plettet med mørkeblaat. Ikke betegnet. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. H Ctm. 63. * Vase, lille, figenformet, af Stentøj. Rød og grøn spættet Glasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca Bærer hans Stempel. H. 8V2 Ctm. 64. * Vase, lille, af Stentøj. Korthalset med Skulderblade. Oxeblodsglasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. Bærer hans Stempel. H. 15 Ctm. I * Miniatur-Krukke af Stentøj. Graagrøn Glasur. Dalpayrat? H. 7 Ctm. 72. * Vase, lille, af Stentøj. Langhalset, tohanket, med stænket graa, graagrøn og violet Glasur. Betegnet: LA CH EN A L. H. iivsctm. 73. * Vase af Stentøj. Tresidet, opadtil tilspidsende, kort Hals. Graa Flydeglasur over rødlig, gul Grund. Betegnet: BIGOT (Alex. Bigot, Paris). H. 19 Ctm. 74. * Fad af Stentøj. Dekoreret i Relief med en Frø, der kravler op af et Vandhul, hvilket er efterlignet ved en tyk, glasagtig, brun Glasur. Betegnet: A. Bigot (Alex. Bigot, Paris, 1898). D Ctm. 65. * Krukke, græskarformet, af Stentøj. Næsten mat, rødbrun Glasur med grønne Pletter. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca Bærer hans Stempel. H. 21 Vs Ctm. 66. * Krukke, græskarformet, af Stentøj. Kort, tynd Hals. Grøn Flydeglasur med røde Stænk. Ikke betegnet. Udført af Dalpayrat, Bourg la Reine, ca H. 21 Ctm. 67. * Kvindebuste af Stentøj i 2/3 naturlig Størrelse. Graagrøn Glasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. Bærer hans Stempel. H. 45 Ctm. 68. * Maske af Stentøj. Forestillende Dante. Graagrøn Glasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. Bærer hans Stempel. H. 18 Ctm. 69. * Vase af Stentøj. Stor flad Udladning af Korpus og heri en Række smaa Fordybninger. Cylindrisk Hals. Spættet grøn og rød Glasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca Bærer hans Stempel. Hertil et Fodstykke af Træ. H. 25l/a Ctm. 70. * Kande af Stentøj. I Form af en Ugle, der bøjer Hovedet over to hvilende Kvinder i Relief. En tredie Kvinde er sammenkrøben mellem Fuglens Fødder; en fjerde danner Hanken. Brun og grøn, omtrent mat Glasur. Ikke betegnet. Udført af Dalpayrat, Bourg- la-reine, ca Hertil et Fodstykke af Træ. H. 28 Ctm. 75. * Vase af Fajance. Langhalset, kolbeformet. Stænket blaa Glasur. Betegnet paa en Seddel: Baudin, Paris (1888). H. 17V2 Ctm. 76. * Vase, lille, af Stentøj. Lys, delvis perlemoderagtig Flydeglasur. Betegnet paa Etikette: O. Milet, Paris. H. 12 Ctm. 77. * Vase af Stentøj. Oxeblodsglasur. Betegnet: O. M., Sévres. Udført af O. Milet. H. 22V2 Ctm. 78. Fad, stort, dybt, af Fajance. Brunt glaseret. Paa Kanten Palmeog Egeblade. I Bunden et Hoved i Terracotta, forestillende den franske Republik. Udført og betegnet af Gallé, Nancy. D. 43 Ctm. 79. * Skaal, lille, af Stentøj. Brunlig rød Glasur, hvori smaa grønne Pletter. Betegnet: Decoeur. H. 6V2 Ctm. 80. * Vase, lille, af Stentøj. Med forholdsvis høj og bred cylindrisk Hals. Spættet lyseblaa og hvid Flydeglasur paa graasort Grund. Ikke betegnet. Udført af Delaherche. H. 9 Ctm. 81. * Kande af Stentøj. Dekoreret i Relief med Vingrene i rødbrunt og grønt paa et Bælte af graat. Den øvrige Del af Kanden graabrun. Ikke betegnet. Udført af Delaherche. H. 24 Ctm. 82. * Vase, lille, pæreformet, af Stentøj. Halsen ender i et gabende Fugleunge-Hoved. Graa, krakeleret Glasur. Atelier de Glatigny, Versailles? H. 14 Ctm.

12 I * K a n d e af Stentøj. Kugleform et, brunt stæ nket blaagraa Glasur. B etegnet m ed M onogram m et E J C. Udført af E. Jacob & Ci, Pouilly-sur-Soane & Belvoye. H. 10V2 Ctm. 84. * F a d, stort, af Fajance. D ekoreret i blaa, grønne og flere L ustrefarver m ed K rebs og V andplanter. P aa Bagsiden kurvem ønstret sam t en K ant af Siv og D unham re. B etegnet: C. D e sm a n t D. 50 Ctm * Vase, lille, kegleformet, af Stentøj. Plettet blaagrøn og rød Glasur. B etegnet m ed M onogram m et A. H. U dført af Hjorth, Rønne. H. 11 Ctm. 93. V aser (2 Stk.) af Stentøj. Delvis graat glaserede og m ed O rn a m enter. Paa M idten et bredt Bælte m ed Sgrafitto-Frem stillinger af Løver. D oulton Fabrik. H. 36 Ctm. 85. * V a se af Stentøj. T re H anke ved Halsen. G rønblaa Glasur m ed store, sorte Pletter. B etegnet: J P. Udført af Jules Pull, Paris. H. 31 Ctm. 86. * K ru kke, stor, græ skarform et, af Stentøj. Pletter af Oxeblodsglasur paa lysegrøn og lysegraa Glasur. Fastgjort paa en Træfod, som mulig skjuler en Signatur. Udført af E rnest Chaplet, Choisyle-Roi. H. 47V2 Ctm. 87. * Vase, lille, af Stentøj. Lavstam m et, korthalset, m ed 8 runde H uller i K orpus. G raa Glasur m ed røde Stæ nk og en lyseblaa Plet. Udført af E rnest Chaplet. B æ rer hans Stempel. H. 9V2 Ctm. 88. * K ru k k e af Stentøj. Med en K appe af O xeblodsglasur over hvid Glasur. U dført af Ernest C haplet. B æ rer hans Stem pel og Aarstallet H. 30 Ctm. 89. * K ru kke, cylindrisk, af Stentøj. G rovt krakeleret, stæ nket blaa og violet Glasur. B etegnet: C. 4. Udført af E rnest Chaplet. H C tm. 90. * K ru k k e af Stentøj. Mat graa Glasur. D ekoreret i Farver og Guld m ed en nøgen Kvinde, en Paafugl og andre Fugle. O m Halsen et graagult Baand, paa hvilket Fugle i G uld-k onturer. U d ført af Ernest Chaplet. B æ rer hans Stem pel. H. 28 Ctm. VI. MODERNE KØBENHAVNSK PORCELLÆN. A. D E N K G L. F A B R I K. 94. * K a ffeka n d e af Porcellæ n. H anken har Form af en G uldsm ed. Paa Laaget en frit m odelleret G edeham s. D ekoreret u n d er G lasuren m ed hvide M argueriter paa svagt tonet G rund. K o m p o n eret af Arnold Krog. H. 14 Ctm. 95. * H a n kekru kke, lille, af Porcellæn. D ekoreret under G lasur paa m ørkeblaa B und m ed udsparede hvide Azaleer, som er konturerede m ed Guld. I Laaget er udsparet en B lom sterknop. D ek o reret af Frk. C ondrup. H. 18 Ctm. 96. * Vase, stor, af Porcellæ n. M ed 10 sm aa H anke u nder Halsen. D ekoreret i blaat u n d er G lasur m ed O rn a m en ter og opretstaaende Paafuglefjer. B etegnet: S. H. (Svend Ham mershøj). H. 35V2 Ctm. 97. * G ispende F is k af Porcellæn. M alet u nder Glasur i blaat, graat og grønt. Udført af Hallin. L. 25 Ctm. 98. * Vase, lille, af Porcellæ n. D ekoreret m ed Sødyr i Relief og m ed svage, blaa, graa og gule U nderglasurfarver. M odelleret af Heuch. H. 10V2 Ctm. 91. * B æ g e r, rørform et, af Fajance. Hvidt, dekoreret delvis i Relief m ed hvide B lom ster og B lom ster og Blade i blaat, rødt og grønt. B etegnet: P O L S. H. 13V2 Ctm. 99. * K ru kke, lille, af Porcellæ n. Hvid m ed g ennem brudt Kant. D e koreret u nder G lasur m ed firbladede B lom ster i svag chamois Tone. Udført af Frk. A. Schm idt. H. 7V2 Ctm.

13 14 ioo 96 iq *F ad af Porcellæn. Dekoreret i blaat under Glasur med blomstrende Pæoner. Komponeret af Arnold Krog, malet af Hallin. D. 40 Ctm *Fad af Porcellæn. Dekoreret i blaat under Glasur med en Vildand flyvende mellem Siv i Forgrunden af en Sø. Udført af Liisberg. D. 39 Ctm. 1o 1. *Thepotte af Porcellæn. Smal, oval, med høj Hank. Paa Laaget en trefliget Knop. Dekoreret under Glasur med Skyer og Snebjerge i japansk Stil, fine chamois og graa Toner. Udført af Frk. M. Høst. H. 14 Ctm * Vase af Porcellæn. Langhalset, hvid med svag rødlig Tone. Dekoreret forneden med tanglignende graablaa Ornamenter. Udført af Frk. M. Høst. H. 23 Ctm * Siddende Isbjørn af Porcellæn. Hvid, krystallinsk Glasur, lidt blaat i Gabet og paa Labberne. Udført af Liisberg og Engelhardt. H. 31 Ctm *Fad af Porcellæn. Dekoreret under Glasur paa bleg blaa Bund med en Vandplante og en i hvidt udsparet Fisk. Paa Randen af Fadet frit modellerede en hvid Mus og en blaastreget Snegl. Udført af Liisberg. D. 30 Ctm * Hankekrukke, lille, af Porcellæn. Hvid. Dekoreret under Glasur med et Par i Massen skaarne Bølgelinjer, som brydes af et Par flydende Frugtblomster. Laagetglat. Udført af Liisberg. H. 18 Ctm * Skaal af Porcellæn. I Form af to Krebs paa et Aakandeblad. Krebsene omtrent frit modellerede. Formet i Porcellæn i dette ene Exemplar. Udført af Liisberg. L. 24 Ctm * Krukke af Porcellæn. Hvid, dekoreret med Grene i ganske svagt Relief. Øverst paa Vasen, bøjet over dens snævre Aabning, en frit modelleret hvid Mus. Udført af Liisberg. H. 23Vs Ctm * Hankekrukke af Porcellæn. Uden farvet Dekoration. Paa Hanken en frit modelleret Mus. Udført af Liisberg. H. 18 Ctm * Vase, lille, af Porcellæn. Med hvide og graa Krystaller i en svagt grønttonet Glasur. Udført af Engelhardt. H. 11 Ctm * Askebæger af Porcellæn. Rhomboid Form. Lys graagrøn Glasur med mørkere graagrønne Krystaller. Udført af Engelhardt. L. 17 Ctm.

14 i * Miniature-Krukke af Porcellæn. B la a Slangehuds-Glasur. Udført af Engelhardt. H. 5 Ctm * Gruppe af umalet Porcellæn. Europa paa Tyren. Ny Støbning i gammel Form. H. 27 Ctm * Vase af Porcellæn. Smalhalset, firskuldret og paa firfliget Fod. Gul, Katteøje-agtig Glasur, hvori rødbrune Bræmmer. Udført af Engelhardt. H. 15V2 Ctm * Vase af Porcellæn. Græskarformet, korthalset. Mat hvid Glasur. Udført af Engelhardt. H. 14V2 Ctm. n 5. * Vase, lille, af Porcellæn. Flad, med snæver Hals. Blaa Glasur, der næsten er dækket med graagrønne Krystaller. Udført af Engelhardt. H. 10 Ctm.,16. * Vase af Porcellæn. Stærk blaa Glasur med Krystaller. Udført af Engelhardt. H. 13V2 Ctm * Gruppe af umalet Porcellæn. Afrika (en Kvinde siddende paa en hvilende Kamel). Ny Støbning i gammel Form. H. 31 Ctm *Gruppe af umalet Porcellæn. Tre Kvinder ved et Træ, den ene siddende og slaaende Tamburin, de to andre staaende. Ny Støbning i gammel Form. H. 31 Ctm Søjle af umalet Porcellæn. Ved dens Sokkel to Kvinder. Ny Støbning i gammel Form. H. 54 Ctm Obelisker (2 Stk.) af umalet Porcellæn. Med Genier, der ophæfter Guirlander. Ny Støbning i gammel Form. H. 42 Ctm * Vase, fladtrykt, af Porcellæn. Snæver Hals. Katteøje-Glasur. Udført af Engelhardt. H. 17V2 Ctm * Vase, langhalset, slank, af Porcellæn. Blaa Slangehuds-Glasur. Udført af Engelhardt. H. 18 Ctm *Vase, langhalset, af Porcellæn. Hvid Glasur med hvide Krystaller. Udført af Engelhardt. H. 17V2 Ctm. 120 * Vase lille, langhalset, af Porcellæn. Nedadtil blaat glaseret med blaa Krystaller og lila Pletter. Halsen svagt lysegrøn. Udført af Engelhardt. H. 14 Ctm * Vase af Porcellæn. Smalhalset, firskuldret. Graagrøn, mosagtig Glasur. Udført af Engelhardt. H. 15 Ctm * Vase af Porcellæn. Halsløs, nedadtil firkantet og forløbende i fire lave Fødder. Hvid krystallinsk Glasur. Udført af Engelhardt. H. 17 Ctm. B. BING & GRØNDAHL * Laagkrukke, lille, af Porcellæn. Dekoreret under Glasur som en gullig og brunlig Agath. Udført af F. Holm. H. 10 Ctm * Laagkrukke af Porcellæn. Dekoreret i blaat under Glasur med voxende Foraarsblomster paa en Guldgrund, som opadtil fortoner sig i graat. Paa Laaget en Roset i mørkeblaat og Guld. Dekoreret af V. Høyer efter Udkast af Pietro Krohn. H. 22 Ctm * Laag-Vase af hvidt Porcellæn. Med to Hanke i Form af to frit modellerede fantastiske Insekter og med Laagknop i Form af en Pinjekogle. Model af Pietro Krohn. H. 18V2 Ctm. Hertil et Fodstykke af Træ *Laag-Vase af hvidt Porcellæn. Hviler paa fire Knolde, har delvis Form af Liljekonvallens Blade og er dekoreret med dens Blomster i Relief. Dekorationen fortsætter sig paa det hvælvede Laag. Model af Pietro Krohn. H. 19 Ctm * Miniature-Krukke af Porcellæn. Hvid, uden nogen Dekoration. Udført af Engelhardt. H. 5 Ctm * Ovalt Fad af Porcellæn. Stykke af Hejrestellet. Komponeret af Pietro Krohn. L. 50 Ctm.

15 i * Flacon, lille, flad, af Porcellæn. Dekoreret i Guld og Emaljefarver med Blomster og med to smaa Medaljoner paa de brede Sider. I den ene Medaljon en Marine, i den anden et Landskab. Paa de smalle Sider ovale Medaljoner med Guldstjærner; paa Proppen runde do. med do. Komponeret af Hans Tegner. H. 11V2 Ctm * Fad af Porcellæn. Dekoreret i blaat under Glasur med to Maager ved Stranden. Udført af Johannes Larsen. D. 33 Ctm * '47 ' * Vase, lille, flad, af Porcellæn. Dekoreret paa svagt chamois Grund med smaa udsparede, firbladede Blomster og med to Gange to mod hinanden flyvende graa Natsværmere med Guldkonturer og Guldaarer i Vingerne. Udført af Fru E. Drewes Kofoed. H. 9 Ctm * Laagkrukke af hvidt Porcellæn. Dekoreret med store, hvide Blomster i Relief. Paa Laaget en lignende Blomst. Komponeret af Krohn, modelleret af Brandstrup. H. 25 Ctm * Stokkeknap af Porcellæn. Dekoreret under Glasur med gulnende Kastanjeblade paa mørkeblaa Grund. Udført af Hallin. H. 41/2 Ctm * Vase, korthalset, af Porcellæn. Svagt rosa Glasur, hvori runde, lysegraa Krystaller. Udført af Hallin. H. 16V2 Ctm * Krukke af Porcellæn. Dekoreret foroven med blaa og graa Primulaer, hvis Blomster og Blade er indfattede i Sølv, og som er omslyngede med brede Sølvbaand med nedhængende Ender. Udført af Fru Jo Locher. H. 26V2 Ctm * Vase, langhalset, af Porcellæn. Tresidet Korpus, hvid, dekoreret med Blæretanglignende Ornamenter i sort Emaljefarve. Udført af Fru Jo Locher. H. 20 Ctm * Vase, langhalset, af Porcellæn. Tresidet Korpus, hvid, dekoreret med stiliserede Bær i blaasort Emaljefarve med Paalægning af oxyderet Sølv. Udført af Fru Jo Locher. H. 20 Ctm * Vase af Porcellæn. Dekoreret med Kaprifolier i gennembrudt Relief. Blomsterne konturerede med chamois, Bladene med grønt, Stilkene brune. Udført af P^rk. Hegermann-Lindencrone. H.22Ctm * Vase af Porcellæn. Dekoreret under Glasur paa svagt blaanende Bund med Skarntyder i svagt graa Toner. Laagknoppen har Form af en Pinjekogle. H. 19 Ctm * Vase, lille, af Porcellæn. Forneden brunt aadret Glasur; foroven et Gitterværk af hvide Ornamenter med afvexlende blaa F'yldinger og Gennembrydninger paa Halsen, hvis Rand er monteret med Sølv. Udført af Frk. Hegermann-Lindencrone. H. 972 Ctm. Hertil et Fodstykke af Træ *Vase, lille, pæreformet, af Porcellæn. Dekoreret i svagt Relief med grønliggraa Blade, der hænger ned fra Halsen og lægger sig over den skildpaddefarvede Grund paa den underste Del af Vasen. Øverst paa Halsen, mellem Bladenes Stilke, Gennembrydninger. Udført af Frk. Hegermann-Lindencrone. H. 11 Vs Ctm. Hertil et Fodstykke af Træ. 2*

16 * Vase, lille, af Porcellæn. Skildpaddeagtig Flydeglasur med Udsparinger paa Halsen til fire Stedmoderblomster i blaat og chamois og adskilte ved Gennembrydninger. Udført af Frk. Hegermann- Lindencrone. H. 9V2 Ctm * Vase, lille, korthalset, af Porcellæn. Brun, grøn og sort Flydeglasur. Udført af Frk. Hegermann-Lindencrone. H. 10 Ctm * Skaal af Porcellæn. Dekoreret med chamois konturerede, svagt blaa Margueriter og Guldsmede i Relief og delvis i gennembrudt Arbejde. Brun Sokkel med grønne Blade. Udført af Frk. Hegermann-Lindencrone. H. 10V2 Ctm Tallerken af Porcellæn. Dekoreret i Bunden med et Landskab i Purpur. Takket Guldkant. Betegnet: B & G. D. 17 Ctm. 150a.Spisestel af Porcellæn. Forgyldt og dekoreret med blaa Blomster, Ørene matforgyldte Bukkehoveder. Bestaaende af: 2 Terriner med Laag og Fade, 4 Ragoutfade med Laag, 10 Skaale, 11 Blomsterbægere, 17 Fade, 201 Tallerkener, 55 Bordknive og 27 Dessertknive med Porcellænsskafter. VII. FORSKELLIG KERAMIK * Flise af Fajance. Dekoreret med en Helgenskikkelse. Ikke betegnet. Italien, 17. Aarh. H. 27 Ctm * Figur af Fajance. Den hellige Hieronymus. Polykromt malet. Ikke betegnet. Niederwiller, 18. Aarh. H. 22 Ctm Vaser (2 Stk.) af Fajance. Dekorerede i blaat med Blomster i kinesisk Stil. Paa Laagene en Sækkepibespiller. Betegnede: van Duyn (Delft) * Sukkerskaal og Kopper (2 Par) af Porcellæn. Dekorerede med Prospekter i Purpur. Ikke betegnede. Doccia, 18. Aarh. s Slutn Urne af Porcellæn. Hvid, med Forgyldning. Betegnet med Wiens Mærke. 19. Aarh. s Begyndelse. H. 38 Ctm * Figur af Porcellæn. Bjærgværksarbejder med en Hjulbør fuld af Sten. Hel sort Dragt med hvide Gamascher. Ikke betegnet. Furstenberg, 19. Aarh. H. 15V2 Ctm Tallerken af Porcellæn. Mønstret i Massen. Paa Kanten et Ornament i Guld. Betegnet: Haviland & Cie>_ Limoges, ca * Sukkerskaal af Fajance. Dekoreret under Glasur med Fugle og Blomster i japansk Stil. Fabriken Rozenburg ved Haag, H. 16 Ctm * Vase, lille, af Porcellæn. Lang, tynd Hals. Med en fra rødt til grønlig-graat skiftende Flydeglasur over hvid, for Størstedelen dækket Grund. Ikke betegnet. Ubekendt Herkomst. H. 19 Ctm Porcellænsmaleri. Psyke. Rund Medaljon i firkantet Ramme af Træ med Forkant af Messing. D. 9V2 Ctm. [61. Porcellænsmaleri. Mandsportræt. Firkantet, i forgyldt Ramme. Signeret Abb.j Pladen bagpaa betegnet med en Ørn (Tiefenfurt? Konigszeit?). H. 8 Ctm Rococo-Kommode af Fajance. Polykromt dekoreret. 19. Aarh. H. 23V2 Ctm. VIII. BJERGKRYSTAL O G GLAS (mest ældre Arbejder) * Lille Flacon. Bjærgart med Amethyst. Guldbeslaaet Prop. H. 6 Ctm * Kande af Bjærgkrystal. Med indslebne Fabeldyr og Ornamenter og med Krave, Hank og Fod af Emalje. Bjærgkrystallen fra 17. Aarhundred. Monteringen nyere. H. 15V2 Ctm * Ske med Skaft af Bjærgkrystal. Blad af forgyldt Sølv. L. 14 Ctm * Daase af Bjærgkrystal. Oval. Monteret med Sølvfiligran, hvori er indfattet kulørte Stene. Bjærgkrystallen fra 17. Aarhundred. Monteringen nyere. H. 87a Ctm.

17 * Punschebolle af slebet Glas. Med rundt Glas-Plateau og med 12 Glas paa dette. 19. Aarh. s Begyndelse. Bryllupsgave til Christian VIII. Købt paa Caroline Amalies Auktion. H. 44 Ctm Flacon af slebet Glas. Beslag af forgyldt Bronze. IX. MODERNE GLAS AF TIFFANY OG GALLE * Lille Flacon af Glas. Buklet, metallisk lustreret. Hals og Fod monteret med forgyldt Sølv. Glasset udført af Tiffany, hvis Etikette det bærer. Monteringen udført af»l Art Nouveau«(S. Bing), Paris, H. 8 Ctm * Skeer (2 Stk.) med Blade af Bjærgkrystal. Skafterne af Emalje. L. 13 Ctm *Oval Skaal af Bjærgkrystal. Høj, oval Fod, monteret med forgyldt Bronze. I Skaalen er slebet en Krone over to Kaarder og en Bispehue over to Bispestave. I Foden har man graveret: Milano H. 14 Ctm * Flad, oval Skaal af Bjærgkrystal. Høj Fod. Spiralformede Hanke af forgyldt Sølv. Monteret med do. H. 10 Ctm * Bæger af Glas. Fladt, slebet. H. 10 Ctm * Pokal af Glas. Slebet, delvis forgyldt. I to Medaljoner læses: Eriner-ung Der Freundschaft. 19. Aarh. s Begyndelse. H. 20 Ctm * Sukkerskaal af Glas. Slebet. 19. Aarh. s Begyndelse. H. 9V2 Ctm * Kageskaal af slebet Glas. Monteret med Sølv. Monteringen bestaar af en Ring med Masker og Akanthusblade og en Hank, hvori er præget en Række Smaamedaljoner med antike Scener. 19. Aarh. s Begyndelse. L. 27 Ctm * Kolbeformel Krukke af Glas. Grønlig, med et hullet Overtræk af ujævnt, metallisk lustreret Glas. Udført af Tiffany. Bærer hans Etikette. H. 14 Ctm * Tresidet Flaske af Glas. Uden Hals. Dekoreret med slebne Rococo-Ornamenter og med et Emaljebaand paa den øverste Rand. Betegnet: E. Gallé Nancy. H. 13 Ctm *»Coupe Zodiaque«af Glas. Rund Skaal paa Fod. Dekoreret med fire indslebne Figurer, forestillende Aarstiderne og med Ornamenter i Emaljefarver og Guld. Betegnet: Emile Gallé Nancy fec. H. 6 Ctm * Bæger af Glas. Lila. Paa Cuppa er skaaret voxende Krokus. Massiv, tredelt Fod. Betegnet: Emile Gallé fecf. H. 14V2 Ctm * Kumme af Glas. Rød, paa Fod af grønt Glas. Betegnet: Emile Gallé Nancy * Flad Flaske af Glas. Dekoreret med en Søstjerne og Tang, som er indslebne og delvis konturerede med Guld. Flasken vandklar; i dens Prop et Stænk af violet. Betegnet: Emile Gallé Nancy. H. 13 Ctm.

18 * Fladtrykt Vase af Glas. Brunlig rosa. Med indslebne Natsværmere og Planter samt en Digtstrofe af Sully Prudhomme. Betegnet: Gallé. H. 13 Ctm * Tøndeformet Vase af Glas. Grøn med rødbrune Pletter og med store, indslebne Ornamenter. Midtvejs omkring Korpus et Emaljebaand. Betegnet: E. Gallé Nancy. H. 13 Ctm * Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede, med ottekantede, hule, horizontalt leddelte Fødder. Paa disse et graveret Vaaben. Betegnede med Kbhn. s Mærke og Aarstallet 1762 samt med Mestermærket C. J. (Christopher Jonsen). H. 19V2 Ctm * Fladtrykt Vase af Glas. Dekoreret med Blomster i Emaljefarver og Guld. Ikke betegnet. Udført i Gallé s Værksted. H. 11V2 Ctm *Skaal af Glas. Dekoreret med en skarntydeagtig Blomst i Emaljefarver. Gallé s Værksted. B. i87s Ctm * Stager (et Par) af Sølv. Rococoform. Tvundne Balustrer, høje, tvundne Fødder, hvori drevne Rococo-Ornamenter. Ikke betegnede. H. 20V2 Ctm * Stager (et Par) af Sølv. Tvundne Balustrer paa ottekantede, tvundne og buede Fødder. Ikke betegnede. 18. Aarh. H. 21 Ctm. X. STAGER, KRUS, BÆGRE m. m.af SØLV OG PLET *Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede. Paa Balustrene Guirlander og Medaljoner. Firkantede Sokler med Perlerækker langs Kanterne. Betegnede med Kbhn. s Mærke og Aarstallet (17)86 samt med Mestermærket I C (Johan Christian). H. 18 Ctm * Stage (enkelt) af Sølv. Balustreformet, paa ottekantet, horizontalt leddelt Fod. Betegnet med Kbhn. s Mærke uden Aar og med Mestermærket P. N. V. H. (Sick, Nr. 32). Danmark, 18. Aarh. H. 17 Ctm * Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede, kannellerede. spidst tilløbende nedadtil mod en rund Fod, omkring hvilken løber et graveret Ornament Betegnede med Kbhn. s Mærke og Aarstallet (180)6 samt med Mestermærket C H (Christian Hosøe?). H. 29 Ctm.

19 * Stager (et Par) af Plet. I Form af glatte Søjler uden Kapitæler paa høje firkantede Fødder, der er dekorerede med hængende Draperier; øverst paa Søjlerne lignende med Kvaster. England, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 25 Ctm * Stager (et Par) af Plet. I Form af lave, kannellerede joniske Søjler paa brede firkantede Sokler, paa hvis tre Sider Festons med Imperator-Hoveder, medens den fjerde Side er forbeholdt en blank Medaljon. England, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 19 Ctm * Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede. Paa Fødderne Traadslyngninger og Palmetter. Christian VIII.s Stil. Betegnede med Kbhn. s Mærke og Aarstallet 1834 samt med Mestermærker. H. 26V2 Ctm * Krus, lille, af Sølv. Hviler paa tre Fødder i Form af Granatæbler. Paa Korpus tre graverede Medaljoner med: 1) Adam og Eva, 2) Christi Opstigning af Graven, 3) Jonas og Hvalfisken. Laag-Aabneren formet som en Pinjekogle. I Laaget en Bryllupsmedalje. Udenom Indskriften: 16 - A. C. S.-M O D Forgyldt. Betegnet: C J. Tyskland, H. 12V2 Ctm * Krus af Sølv. Hviler paa tre Kuglefødder. Paa Korpus og paa Laaget bladformede Bukler. Ovenpaa Laaget en glat Kugle. Laag-Aabneren formet som en Løve. Hanken glat. Delvis forgyldt. Betegnet med et N og med Monogrammet S. I. Niirn- berg, 17. Aarh. H. 14V2 Ctm *Krus af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre kronede Løver, hvis Forben støtter sig til Kugler. Bag Løverne højt drevne Blomster. Korpus iøvrig glat. Paa Hanken et Blomster-Ornament. Laag- Aabneren formet som en Løve med en Kugle. Paa Laaget en Frise af højtdrevne Blomster. I Midten en Plade med Inskriptioner. Inskriptioner ogsaa paa Forsiden af Korpus. Betegnet med ulæselige Mærker. Formentlig nyere dansk Arbejde i gammel Stil. H. 21 Ctm *Krus af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre Kuglefødder i Form af Frugtbundter. Paa Korpus bag disse et trefliget Ornament. Korpus iøvrig glat. Paa Hanken Frugtbundter i Relief. Laag Aabneren formet som Fødderne. Paa Laaget en Frise af graverede Blomster samt et stort Vaaben med Bogstaverne JD BCM T. Delvis forgyldt. Betegnet med en tretakket Krone og Mestermærket I. N. Sverrig, 17. Aarh. H. 18 Ctm * Krus af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre kronede Løver, hvis Forben støtter sig til Kugler. Paa Korpus bag Løverne Ornamenter. Korpus iøvrig glat. Paa Hanken en Maske og en Perlerække. Laag-Aabneren formet som en Løve med en Kugle. Paa Laaget en Frise af Fugle og Ornamenter omkring en Medalje. Udenom denne Indskriften W T M * M A D * C J S * M S D * Betegnet med Monogrammet M T L. H. 18 Ctm * Krus af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre riflede Kugler. Over disse paa Korpus tresidede Ornamentstykker med en Maske i Midten. Paa Hankesiden har Korpus store graverede Ornamenter, iøvrig glat. Øverst og nederst paa selve Hanken en Maske. Laag-Aabneren formet som en Løve med en Kugle. Paa Laaget en Frise af Masker og Ornamenter omkring en Medalje med Luthers Portræt. Betegnet: C. H. Tyskland, 17. Aarh. H. 26 Ctm.

20 * Bæger af Sølv. Cylindrisk, dekoreret med drevne Ornamenter og Fugle, deriblandt en Pelikan, der hakker i sit eget Bryst. Betegnet med en St. Georg med Dragen og med Mestermærkerne MOM og BA. Gammelt (russisk) Bæger med nyere Drivning. H. 7V2 Ctm Bæger af Sølv. Med fire ovale Medaljoner med Landskaber. H. 28 Ctm * Bæger med Laag, af Sølv. Paa Korpus paaloddede Kerubhoveder og Ornamenter Korpus fra det 17. Aarh., Laag og Fod moderne, udførte af F. A. Ph. Røder. H. 12V2 Ctm Bæger af Sølv. Ananasformet. H. 26 Ctm *Bæger af Sølv. Over Foden en Snor med tre støbte og forgyldte Kerubhoveder og to (i Stedet for tre) Rasleskaale. Højere oppe et Baand med sex Rasleskaale. Graverede og let drevne Ornamenter og Guirlander, hvori ophængte Medaljoner med Monogrammer. Udenfor Medaljonerne læses desuden: Tilhører E 0 R. Betegnet T L (formodentlig Thomas Levin, Skien, 18. Aarh. s Slutn.). H. 13 Ctm Bæger af Sølv. I»Jomfrubægrenes«Form. H. 18 Ctm * Bæger af Sølv. Tilspidsende nedad. Dekoreret med højt drevne barokke Blomster og med et dobbelt Bomærke. Betegnet: I. F. Tyskland, 17. Aarh. H. 11 Ctm Bæger med Laag, af Sølv. Drevne figurlige Fremstillinger. Paa Laaget en Ridderskikkelse. H. 25 Ctm * Bæger med Laag, af Sølv. Hviler paa tre glatte Kugler. Paa Korpus er drevet tre Imperator-Hoveder mellem ophængte Frugt-Festons. Paa Laaget en Frugtguirlande omkring en glat Kugle. Delvis forgyldt. Betegnet med Augsburgs Mærke og et halvt udslidt Mestermærke. Augsburg, 17. Aarh. H. 13 Ctm * Bæger med Laag, af Sølv. Hviler paa tre Ørnekløer. Paa den ene Side er graveret et Digt, som siger, at Bægeret har tjent som Gevinst ved en Fugleskydning. Paa den anden Side er drevet to Genier mellem to Kartoucher. Den ene Genius holder et kronet Skjold med Frederik V. s Monogram, den anden et Flag, hvori læses:»gud med os«. I den ene Kartouche Steges Byvaaben, i den anden to Skibe i en Havn. Laaget, som er dekoreret med drevne Ornamenter, krones af en Knop. Delvis forgyldt. Betegnet: S T E G E NW. Stege, 18. Aarh. H. 12 Ctm * Bæger med Laag, af Sølv. Hviler paa tre glatte Kugler. Paa Korpus og Laag er i ottekantede Medaljoner drevet Imperator- Hoveder mellem Frugt-Festons. Paa Laaget en glat Kugle. Delvis forgyldt. Betegnet med Byen Mitau s Mærke og med Mestermærket G. S. Mitau (Kurland), 17. Aarh. H. 14 Ctm * Audole-Bæger af Sølvfiligran. I Form af et Taarn med forgyldt Vimpel paa Toppen og paa femkantet Fod. Inde i Taarnet en lille forgyldt Klokke. Russisk Arbejde. H. 28 Ctm * Bæger af Sølv. Dekoreret i drevet Arbejde med Stedmoderblomster, som er forbundne med vinkelret knækkede Baand. Bærer Kbhn. s Mærke og Aarstallet (18)99. Tegnet af Th. Bindesbøll, udført af Michelsen. H. 19 Ctm.* 215. Bæger af Sølv. Dekoreret med Blomster. Udført af Cardeilhac, Paris, ca H. 8 Ctm * Skrivetøj af Plet. I Form af en stor Kugle paa høj firkantet od, der hviler paa fire smaa Kugler. Skrivetøjet indesluttes i Kuglen, som kan klappes ned, og bestaar af tre blaa Glasflasker med Laag og et Bæger. Langs Kuglens horizontale Midtlinje Draperier mellem fire Løvehoveder. England, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 29 Ctm *Themaskine af Plet. Tolvkantet, graveret Overdel; glat, oval Underdel; glat, højt, ovalt Laag. Støtter paa kannellerede Ben til et Plateau, der atter hviler paa fire, glatte Kugler. Betegnet: DAN-HOLY-PARKER & C : England, 19. Aarh. s første Halvdel. H. 48 Ctm.

21 * T hem askine af Plet. Cylindrisk, paa firkantet Sokkel med fire Delfiner paa Hjørnerne. Øverst paa Cylinderen en Krans af Blade og Frugter i Relief. Paa Forsiden en graveret Medaljon. Thepotten moderne. Det øvrige: England, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 62 Ctm * Terrin med Fad, af Plet. Tohanket, med Kartoucher til Ind- skription. løvrig glat. Paa Laaget en agernformet Knop. Betegnet: A. C. D O U B L E. England, 19. Aarh. H. 32 Ctm * Terrin af Plet. Oval. Paa Fødderne, Hankene og Laaget Akanthusblade i Relief. Ca H. 24 Ctm * S u kkerska a l af Sølv. I Form af en Urne paa Fod. G ennem brudt Underdel. Paa Laaget og Hanken lette Graveringer. Indvendig blaat Glas. Betegnet: med Monogrammet N B. Danmark? 19. Aarh. s Begyndelse. H. 22 Ctm * Sukkerskaal af Sølv. Gennembrudt Arbejde paa forgyldt fast Væg. I Gennembrydningerne Blade-Guirlander,hvori er ophængte to Medaljoner med Figurer. Paa Hanken og den runde Fod Graveringer. Betegnet med Kbhn. s Mærke og ulæseligt Aarstal samt med Mestermærket L C L (Lorentz Christophersen Linde). Kbhn., 19. Aarh. s Begyndelse * F lødekande af Sølv. I Stil med foregaaende, men moderne. Betegnet med Kbhn. s Mærke med Aarstallet (18)78. H. 9V2 Ctm F lødekande og S u kkerskaal af Sølv. Dekorerede med Rococo- Kartoucher. Udførte af P. Hertz. H. 8 Ctm * Sukkerskaal af Sølv. I Form af en lav Urne paa firkantet Fod. Paa Korpus er drevet fire Medaljoner med Imperator-Hoveder ophængte under en Guirlande. Paa Laaget en stor Blomst i Relief og en glat Knop samt med punkterede Tal og Bogstaver Indskriften: PPD.aD. T il E rindring a f 17. Ju n ij Betegnet med Kbhn. s Mærke med ulæseligt Aarstal og med Mestermærket C B (Christoffer Balcke). H. 12 Ctm * S ukkerskaal af Sølv. Tohanket, paa rund Fod, der hviler paa en lav firkantet Sokkel. Paa Skaalen drevne Guirlander, hvori er ophængte to blanke Medaljoner. Omkring Foden en baandomviklet Guirlande. Skaalens Kant takket. Betegnet med Kbhn. s Mærke med Aarstallet 1703 (?) samt med Mestermærket Viol (Jens Jensen Viol, )- H. 10 Ctm * K affekande af Sølv. Hviler paa tre Fødder. Rigt dekoreret med Ornamenter. Ludvig XVI.s Stil. Betegnet med et kronet R og Mestermærket I F B. Frankrig, 19. Aarh. H. 27 Ctm * Kaffekande, lille, af Sølv. Hviler paa tre Dyrefødder og har et Udskænk i Form af et Dragehoved. Paa Laaget en Pinjekogle. Hank af Træ. Betegnet med et Kvindehoved i Profil og et Mestermærke. Frankrig, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 15V2 Ctm * Kaffekande, lille, af forgyldt Sølv. Hviler paa tre Fødder. Greb af Træ. Paa Forsiden et graveret Skjold med Monogrammet P. S. C. Betegnet bl. a. med en Hane og et Hoved en face. Frankrig, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 17V2 Ctm.

22 Kaffekander (2 Stk.) af Sølv. Med Maske paa Tuden og en Fugl paa Laaget. Den ene udført af Gottschalk, den anden af Michelsen. H. 15 Ctm Kaffekande, Chocoladekande, Sukkerskaal, Flødekande og Theske-Skaal af Sølv. Med Hanke i Form af Delfinhoveder. Servicet udført af P. Hertz. Henholdsvise Højder: 19, 29, 12, 10V2 og 7V2 Ctm Sauceskaale (2 Stk.) af Sølv. Paa Fade. Udførte af Halberstadt. H. 9 Ctm Vinkander (2 Stk.) af Sølv. Glatte. Udførte af Michelsen. H. 29 Ctm Vinkander (2 Stk.) af Glas. Med Hanke og Beslag af forgyldt Sølv. H. 28 Ctm Vin-Vogn af Sølv. H. 17 Ctm Bakke af Sølv. Paa fire Fødder og med gennembrudt Galleri. L. 23 Ctm Bakke af Sølv. Med Rococo-Kant. Betegnet: Boin-Taburet (Paris, ca. 1889). L. 34 Ctm Laagkrukke af Sølv. Betegnet med Københavns Mærke og med Mestermærket J. J. M. H. 22 Ctm Bordopsats af Sølv. Skaalen hviler paa et Træ, ved hvis Fod en Hjort, forfulgt af Hunde. H. 49 Ctm Sauceskaale (2 Stk.) af Sølv. Paa Fade. Udførte af Halberstadt. H. 9 Ctm Brødkurve (2 Stk.) af Sølv. Ovale, gennembrudte. L. 33 Ctm * Brødkurv af Sølv. Gennembrudt Stavværk med Guirlander og Sløjfer og deri ophængte Medaljoner med Trofæer og Hoveder. Betegnet med en Række utydelige Mærker. 18. Aarh. s Slutning. H. 11 Va Ctm *Punscheske af Sølv. Dekoreret med drevne Rococo-Ornamenter. Skaft af drejet sort Træ. Betegnet med Monogrammet A H (maaske Andreas Holm, Kbhn ). L. 40V2 Ctm * Spiseske af Sølv. Kort, kantet, balustreformet Skaft, der ender i en Knop med to Kerubhoveder. Paa begge Sider af Bladet graverede Blomster-Ornamenter. Forgyldt. Mærket med en Krone og et ulæseligt Mærke. Næstved? ca L. 15 Ctm * Spiseske af Sølv. Gennembrudt ornamentalt Skaft, der ender med to hinanden omslyngende, frit modellerede Figurer. Paa Indersiden af Bladet Gravering; paa Ydersiden læses: L ISA B E T H G R O E T E L S Betegnet med Hamborgs Mærke. Figurerne formentlig moderne. L. 19 Ctm * Spiseske af Sølv. Tyndt, kantet Skaft, der ender i en Knop med to Kerubhoveder. Paa Bladet er indvendig et graveret Blomster-Ornament, udvendig et Bomærke. Danmark, 17. Aarh. L. 16 Ctm * Spiseske af Sølv. Oventil snoet Skaft, der ender i en Kugle med Filigran. Udvendig paa Bladet en graveret Krans med Indskriften: P. J. B Delvis forgyldt. L. 17 Ctm * Spiseske af Sølv. Kort, halvcylindrisk, snoet Skaft, der ender i en Kugle med Ringe. Indvendig paa Bladet en graveret Solsikke. Betegnet med Byen Kristianstads Mærke og med Mestermærket I B C (eller G). Kristianstad, 18. Aarh. L. 15 Ctm * Spiseske af Sølv. Kort Skaft, der ender i et Kapitæl med fire gothiske Blade. Indvendig i Skebladet svage Graveringer. Betegnet med et kronet dobbelt C og flere Mærker. Formentlig svensk Almue-Arbejde fra 18. Aarh. L. 13 Ctm * Spiseske af Sølv. Fladt Skaft med Graveringer og endende i et gothisk Kapitæl med 5 Ringe. Indvendig i Bladet et graveret Ornament. Betegnet med Sverrigs tre Kroner og med Mestermærket L L G. Sverrig, 18. Aarh. L. 17 Ctm. 3

23 * Spiseske af Sølv. Gennembrudt, fladt, ornamentalt Skaft, der ender med en Caritas. Betegnet med ukendt Mærke. Moderne. L. 18 Ctm Spiseske af Sølv. Med ornamentale Graveringer paa Bladet. Forgyldt. L. 17 Ctm Spiseske af Sølv. Skaftet ender i en Knop med Sølvfiligran. L. 15 Ctm Mindeskeer (4 Stk.) med Graveringer Fiskekniv og do. Gaffel af Sølv. Udførte af P. Hertz. L. 29 og 25 Ctm Do. do. Udførte af P. Hertz. L. 29 og 25 Ctm *Skaal af Sølv. Ører med støbte Ornamenter. Hviler paa tre Kuglefødder. Betegnet med ukendt Mærke og med Mestermærket E W. Paa Siden en Række Bogstaver og Aarstallet H. 6 Ctm Skaal af Sølv. Rund, glat. Udført af P. Hertz. H. 10 Ctm Skaal af Sølv. Tohanket og paa Fod. Udført af Halberstadt. H. 13 Ctm Visitkortskaal af Sølv. Dekoreret med kæmpende Figurer i drevet Arbejde. H. 15 Ctm Visitkortskaal af Sølv? Paa Trefod. M e l l e m Fødderne en forgyldt Venus. H. 24 Ctm Kageskaale (2 Stk.) af Sølv. Udførte af Halberstadt. H. 5 Vs Ctm *Konfektskaal af Sølv. I Form af en Triton og en Nereide, der bærer en tangbevoxet flad Muslingeskal op over Bølgerne, hvilke danner Fodstykket. Tangen og det indvendige af Skallen forgyldt. Udført af Froment Meurice, Paris, ca Udstillet af denne paa den nordiske Udstilling i Kbhn H. 15 Ctm Kopper (et Par) af Sølv med tilhørende Ske. Udført af Prahl, Kbhn H. 8 7 a Ctm Kopper (et Par) af Sølv. I Empire-Form. Udført af P. Hertz. H. 91/2 Ctm *Drikkeskaal af Sølv. Aflang, med en Knop paa den ene Side og en flad Hank med et Kerubhoved paa den anden. I Bunden en Gustav IV. Adolf-Mønt fra Betegnet: L G W. Sverrig, 19. Aarh. s 1. Halvdel Tallerken af Sølv. Buklet Kant. I Bunden en svensk Medalje fra D. 20 Ctm Platde-menage af Sølv med 6 Glasflasker. Udført af Michelsen. H. 29 Ctm Plat-de-menager (2 Stk.) af Sølv med Haandtag i Form af et Træ. Olie- og Eddikekande af Glas. H. 50 Ctm *Saltkar (et Par) af Sølv. Gennembrudt Arbejde, forestillende Genier i Begreb med at ophænge Guirlander. Karrene af blaat Glas. Betegnet med to sammenslyngede L er, et Mestermærke, hvori Bogstaverne L I M F samt Aars-Bogstavet U under en Krone ( ). Frankrig. Hertil to Skeer. H. 41/* Ctm * Saltkar (2 Stk.) af Sølv. Ovale, paa Fod. Paa Siderne Løvemasker med Ringe. Betegnede med Københavns Mærke og Aarstallet (18)24 samt med Mestermærket J G. S. H. 6V2 Ctm * Saltkar af Sølv. I Form af en lav, tohanket Vase paa Fod. Betegnet: S T Salt- og Peberkar (4 Stk.) af Sølv. Udførte af P. Hertz. H. 10 Ctm Peberdaaser (2 Stk.) af Sølv. I Rococo-Form. Udførte af P. Hertz. H. 14 Ctm Sennepsdaase af Sølv med blaat Glas. Udført af Dragsted. H. 9V2 Ctm Sennepsdaase med Ske af Sølv. I Form af et Renaissancekrus. Udført af P. Hertz. H. 9 Ctm. 3*

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE UM DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 få^ DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 VED EMIL HANNOVER, MUSEETS DIREKTØR 1170 u oirb MUSEETS BESTYRELSE c.

Læs mere

75C73. Copenhagen, Denmark. Danske kunstindustrimuseum Det Danske kunstindustrimuseums virksomhed 1909

75C73. Copenhagen, Denmark. Danske kunstindustrimuseum Det Danske kunstindustrimuseums virksomhed 1909 75C73 Copenhagen, Denmark. Danske kunstindustrimuseum Det Danske kunstindustrimuseums virksomhed 1909 \^åy DET DANSKE UNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1909 DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1909

Læs mere

Fig. 1. Præstø. Ydre, set fra Syd. PRÆSTØ KIRKE

Fig. 1. Præstø. Ydre, set fra Syd. PRÆSTØ KIRKE Fig. 1. Præstø. Ydre, set fra Syd. H. M. 1920 PRÆSTØ KIRKE P ræstø, hvis første Købstadssignet stammer fra o. 1300 (omend kun kendt i Aftryk fra 1519), maa have haft en Bykirke, der har været et Par Aarhundreder

Læs mere

kunst og indbo HAVNEN AUKTION 46 LØRDAG DEN 21. - MANDAG DEN 23. AUGUST 2004 GRØNLANDICA

kunst og indbo HAVNEN AUKTION 46 LØRDAG DEN 21. - MANDAG DEN 23. AUGUST 2004 GRØNLANDICA kunst og indbo LØRDAG DEN 21. - MANDAG DEN 23. AUGUST 2004 HAVNEN AUKTION 46 TEMA GRØNLANDICA BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse

Læs mere

KATALOG. BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.26. August 2015 kl: 17:00. Pris: kr. 20,- Side 1. Live auktion!!

KATALOG. BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.26. August 2015 kl: 17:00. Pris: kr. 20,- Side 1. Live auktion!! Pris: kr. 20,- KATALOG BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.26. August 2015 kl: 17:00 Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 9:00-16:00 Torsdag fra kl. 9:00-18:00. Live auktion!! Side 1 OBS: Se flere billeder

Læs mere

Kirken er Anneks til Kirke-Hyllinge. Efter Reformationen laa den under Kronen LYNGBY KIRKE

Kirken er Anneks til Kirke-Hyllinge. Efter Reformationen laa den under Kronen LYNGBY KIRKE Fig. 1. Lyngby. Ydre, set fra Syd. K. W.1945 LYNGBY KIRKE VOLBORG HERRED Kirken er Anneks til Kirke-Hyllinge. Efter Reformationen laa den under Kronen indtil først i 1700 rne 1. Den ejedes derpaa af Chr.

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse.

Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt. Fortegnelse. Hfif Fortegnelse over Herskabeligt Indbo, Gnid oe Sølv, elejante Møliler, Nips, lysekroner, Salon fliel, Pianoer, Malerier in. m., tilhørt den russiske Militærattache Qeneralmajor Is. de Sirelms, samt

Læs mere

Knuthenborg Herregårdsauktion og Loppetorv. Knuthenborg Manor Auction and Flea Market

Knuthenborg Herregårdsauktion og Loppetorv. Knuthenborg Manor Auction and Flea Market Knuthenborg Knuthenborg Herregårdsauktion og Loppetorv Eftersyn: Lørdag d. 18. april kl. 9 16 Søndag d. 19. april kl. 9 11 Loppemarked: Lørdag d. 18. april kl. 8 16 Herregårdsauktion: Søndag d. 19. april

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens LELLINGE KIRKE

Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens LELLINGE KIRKE Fig. 1. Lellinge, Ydre, set fra Sydøst. V. H. 1932 LELLINGE KIRKE BJEVERSKOV HERRED Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens Kirke ydede Gæsteri til Lensmanden. Fra Kronen

Læs mere

STRØ KIRKE STRØ HERRED

STRØ KIRKE STRØ HERRED Fig. 1. Strø. Kirkegårdsportal i syd (p. 1480). STRØ KIRKE STRØ HERRED D a kirken 1342 var et biskoppeligt patronat, bør det anføres, at der fra 1195 kendes en sognepræst 1. 1342 henlagde Roskildebispen

Læs mere

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. VIBY KIRKE NING HERRED Kongen har sandsynligvis fra gammel tid haft patronatsretten over Viby kirke. 1 Byen var ifølge

Læs mere

SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN

SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN 1902 Emmw '/Æ'/&Æ '?*% sk : c.. ->. ;>L ; / Wm@m DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING FORTEGNELSE OVER DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

Læs mere

tirsdag 30. november kl. 13 smykker... 201-498 kl. 18 bøger - separat katalog... 1000-1200

tirsdag 30. november kl. 13 smykker... 201-498 kl. 18 bøger - separat katalog... 1000-1200 international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 30. november kl. 13 smykker... 201-498 kl. 18 bøger - separat katalog... 1000-1200 onsdag 1. december kl. 13 smykker... 499-776 kl. 18 Saxhofs

Læs mere

STORE FUGLEDE ARS HERRED

STORE FUGLEDE ARS HERRED Fig. 1. Kirken, set fra øst. HJ fot. 1987. - The church seen from the east. STORE FUGLEDE ARS HERRED Ifølge præsterækketavlen fra 1600'rnes slutning (s. 1630) skal kirken være grundlagt 1290 af Olaus,

Læs mere

DANSK. maleri C.A. Jensen Oberstinde Pauline Hagen, 1825

DANSK. maleri C.A. Jensen Oberstinde Pauline Hagen, 1825 SAL 215 SYD EMPIRE 9 6 1 2 7 10 11 23 22 24 26 27 28 3 4 12 13 16 19 29 30 5 8 14 17 20 15 18 21 25 31 1 2 3 Dansk empire, 1831 Stiliserede laurbærblade og bær. Frise af tunger. Inv. nr.: KMS7377 Fransk

Læs mere

A beginner s Guide to Ceramics En introduktion til keramikkens verden. Fortællinger om Jette Löwén Dalls 24 montrer i udstillingen GLASURGLÆDER

A beginner s Guide to Ceramics En introduktion til keramikkens verden. Fortællinger om Jette Löwén Dalls 24 montrer i udstillingen GLASURGLÆDER A beginner s Guide to Ceramics En introduktion til keramikkens verden Fortællinger om Jette Löwén Dalls 24 montrer i udstillingen GLASURGLÆDER Jette Löwén Dall og Teresa Nielsen 2012-2013 1. december Jette

Læs mere

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING #^ ESBEN PETERSEN GULDSMEDE, DØGNFLUER, SLØRVINGER OG COPEOGNATHER (PSEUDONEUROPTERER)

Læs mere

KATALOG. BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.25. Marts 2015 kl: 17:00

KATALOG. BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.25. Marts 2015 kl: 17:00 Pris: kr. 20,- KATALOG BLANDET INDBO Auktion: Onsdag D.25. Marts 2015 kl: 17:00 Eftersyn: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 10:00 15:00 Torsdag fra kl. 10:00 18:00. Live auktion!! Side 1 OBS: Se

Læs mere

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west. GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen henlagt

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra luften. Sylvest Jensen fot. omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the air. VOERLADEGÅRD KIRKE

Fig. 1. Kirken set fra luften. Sylvest Jensen fot. omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the air. VOERLADEGÅRD KIRKE Fig. 1. Kirken set fra luften. Sylvest Jensen fot. omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the air. VOERLADEGÅRD KIRKE TYRSTING HERRED Kirken, der nævnes første gang 1476, 1 hørte i middelalderen

Læs mere

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel 25 FAGORDBOG Der henvises i almindelighed til opslagsværker som O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 1300-1700, Kbh. 1881-1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab,

Læs mere

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance... 1-209 onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri... 210-267 kl. 14 tæpper...

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance... 1-209 onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri... 210-267 kl. 14 tæpper... international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance... 1-209 onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri... 210-267 kl. 14 tæpper... 268-427 torsdag

Læs mere

>g> SrX^ * 11^ !co. f<0 =o> ICO

>g> SrX^ * 11^ !co. f<0 =o> ICO WT >g> SrX^ * f HO im ICO =o KO 11^ ;^!co io l^bsj L^^tT* "VS^rtd ^fis^soss?é>3 2k?0 rzi. I o%, 7. FLYGTIGE SKIZZER w THOR LANGE. j^l KTO BENHAVN. **** 5 GYLDEXDALSK.E BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL

Læs mere

MARITIME KURIOSA OG SOUVENIRS

MARITIME KURIOSA OG SOUVENIRS MARITIME KURIOSA OG SOUVENIRS Sømandens hjembragte ting fra fjern og nær Af HENNING HENNINGSEN Ligesom vor tids moderne turister gør det, bragte søfolk i ældre tid gerne både morsomme, sjældne og praktiske

Læs mere

GESTEN KIRKE ANST HERRED

GESTEN KIRKE ANST HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1991. Südostansicht der Kirche. GESTEN KIRKE ANST HERRED Sognet nævnes første gang 1329; 1 kirken var måske én af de fire nabokirker til Bække, som 1231 ydede en

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

RING-BRÆDSTRUP KIRKE TYRSTING HERRED

RING-BRÆDSTRUP KIRKE TYRSTING HERRED Fig. 1. Den nuværende kirke, set fra nordøst. KdeFL fot. 1993. - The present church seen from the north-east. RING-BRÆDSTRUP KIRKE TYRSTING HERRED Landsbyen Ring nævnes første gang 1409, 1 sognet 1439

Læs mere

Den gamle mahognisekretærs historie.

Den gamle mahognisekretærs historie. Søren Hertel Eller Leosalle 26, 6270 Tønder Tlf. 74 72 36 50 mobil 30 25 36 50 e-mail: soren@eller.dk GLIMT FRA ELLER-SLÆGTENS HISTORIE Den gamle mahognisekretærs historie. Det er et såre menneskeligt

Læs mere