Bernh. H irschsprungs Samling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bernh. H irschsprungs Samling."

Transkript

1 Bernh. H irschsprungs Samling.

2 F O R T E G N E L S E over den Bernh. Hirschsprung og Hustrul Bo tilhørende Samling af Kunstgenstande og Malerier, hvilken if. testamentarisk Bestemmelse og efter Begæring af Boets Executorer, Bankdirektør Emil Gliickstadt og Højesteretssagfører Henriques, bortsælges ved Auktion i København Mandag d. 16. Januar 1911 og følgende Dage Fm. Kl. 11 i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg o EFTERSYN: Fra Onsdag den 11. til Lørdag den 14. Januar 1911 Kl samt Søndag den 15. Januar 1911 Kl KOMMISSIONER modtages af autoriseret Taksatrice Fru Ch. Lund, Vestervoldgade 108, og af Kunsthandler Rich. WiIstrup (Aug. Withs Eftf.), Vimmelskaftet 34, København.

3 CONDITIONER. 1. Alt sælges paa nærmere Approbation ved Auktionens Slutning i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes samt uden Ansvar for Boet eller undertegnede i nogen Retning, og henligger fra samme for Køberens Regning og Risiko. 2. Det købte udleveres hver Auktionsdag fra Kl. 4 6, og sker Udlevering mod Aflevering af Udleveringsseddel, der daglig efter den hver enkelt Dag afholdte Auktions Slutning kan erholdes paa mit Kontor, og skal det købte senest være afhentet inden Forløbet af den Dag, Auktionen endelig sluttes. Dersom det købte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges underhaanden eller ved Auktion for første Købers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. h Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist. 4 - Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 10 pct., erlægges til undertegnede kontant ved Modtagelse af Udleveringssedlen, og overgaar Ejendomsretten til det solgte først til Køberen ved Købe- summens Erlæggelse. 5 - I mulige Søgsmaalstilfælde er Køberne pligtige til uden Hensyn til, hvor de bor eller opholder sig at give Møde for Københavns Forligelseskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Fr. 25. Jan. 1828, undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts Nr. 10a samt pligtige at betale skadesløse Sagsomkostninger. København, i December MILO SKE BOGTRYKKERI - ODENSE P. E. Sporon, Overretssagfører. Nørregade 24.

4 ) ) t Samlingen sælges saaledes: Mandag den 16. Januar Nr. I I75 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

5 De i nærværende Fortegnelse med en * betegnede Genstande var i Sommeren 19 1o udstillede i Det Danske Kunstindustrimuseum og blev ved denne Lejlighed katalogiserede af Undertegnede med Bistand af Hr. H ugo H a l b e r s t a d t. Af de saaledes betegnede Genstande er de mellem Nr. 458 og Nr. 687 beliggende (de orientalske) beskrevne af Hr. Halberstadt, de øvrige, derunder ogsaa Malerierne, af mig. EMIL HANNOVER.

6 8 14 i EUROPÆISK KUNSTHÅANDVÆRK, 1. MEISSEN. 1. * Vase, lille, af Porcellæn. Dekoreret i Guld og Farver med Kineserier og»indianske«blomster. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 10 Ctm. 2. * Etui af Porcellæn. Højt, slankt, omtrent cylindrisk. Polykromt dekoreret med Havnebilleder med Figurer. Ikke betegnet. Meissen, 18. Aarh. H. 11 Ctm. 3. * Sæbeskaal af Porcellæn. Firkantet, mønstret i Massen, polykromt dekoreret med Strøbuketter og med en frit modelleret Rose paa Laaget. Indeni dette Blomster paa et Bord. Ikke betegnet. Meissen, 18. Aarh. H. 6Vs Ctm. 4. * Kopper (et Par) af Porcellæn. Udvendig lysegrønne med udsparede Felter, hvori kinesiske Blomster. Paa den indvendige Side af Underkoppen er lignende Blomster strøede. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5V2 Ctm.

7 2 5. * Figur af Porcellæn. En siddende Genius holder en Guirlande og et Skjold. Paa Skjoldet et kronet AR i Guld og sort. Figuren polykromt dekoreret. Betegnet m. Sværdmærke. Meissen. H.8Ctm. 6. * Kopper (et Par) af Porcellæn. Polykromt dekoreret med Strøbuketter og Hyrdescener i forgyldte Rococo-Rammer. Stærkt blaa Kanter. Betegnet med Sværdmærke med Prik. H. 5 Ctm. 7. * Kopper (et Par) af Porcellæn. Polykromt dekoreret med Scener af den italienske Maskekomedie samt med Strøbuketter og Insekter. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 7 Ctm. 8. *Kopper (et Par) af Porcellæn. Polykromt dekoreret med fremherskende grønt og rødt. Paa den ene Side af Overkoppen bryder Amor en Rose af et Træ; i et Baand ovenover læses: P ar rencontre, non par merite. Paa den anden Side af Overkoppen spejler en Borg sig i et Vand. I Underkoppen er i en Ramme af brogetmalede Ornamenter fremstillet en Amorin, der har antændt et Baal; i et Baand ovenover læses: Ame de me (sic!) arne. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5Vs Ctm. 9. *Kopper (et Par) af Porcellæn. Paa Overkoppens ene Side er i en Kartouche af forgyldte Ornamenter malet et Landskab i Purpur; paa den anden Side en polykromt malet Buket, forbunden med Forsidens Kartouche ved Guirlander i Purpur. I Underkoppen et cirkelrundt Billed af en hjemvendende Høstmand, malet i Purpur, samt polykrome blomstrende Grene, som hænger fra en Rand af Ornamenter i Guld. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5V2 Ctm. 10. * Knive (2 Stk.) med Skafter af Porcellæn. Mønstrede i Massen. Polykromt dekorerede med Strøbuketter. Meissen, 18. Aarh. L. 13 Ctm. 11. Gruppe af Porcellæn. Musicerende Herre og Dame. Polykromt dekoreret. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 19. Aarh. H. 18. Ctm. 12. * Gruppe af Porcellæn (»Gartnerne«). Polykromt dekoreret, bestaaende af 6 Figurer paa en Sokkel med Rococo-Ornamenter i Relief og Guld. Betegnet med Sværdmærke og Kryds. Meissen,. 19. Aarh. H. 28 Ctm Figur af Porcellæn. Siddende, sovende Dame. Polykromt dekoreret. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 19. Aarhundred. H. 18 Ctm. 14. * Kopper (3 Par) af Porcellæn. Polykromt dekorerede med Fugle og med Kanter af Korsblomster i Purpur. Betegnede med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5 Ctm. 15. * Kopper (3 Par) af Porcellæn. Polykromt dekorerede med Landskaber med Staffagefigurer, indrammede i polykrome Rococo- Ornamenter. Betegnede med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 5V2 Ctm. 16. * Kande af Porcellæn. Polykromt dekoreret med Havnescener med Figurer, indrammede af Ornamenter i Guld og sort. Laag- Aabner af forgyldt Bronze. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 18. Aarh. H. 17V2 Ctm. 17. * Skylleskaal af Porcellæn. Polykromt dekoreret med Kineserier og»indianske«blomster. Kineserierne indrammede af Ornamenter i Guld, rødt og brunt. Betegnet i Guld med Tallet 23. Meissen, 18. Aarh. H. 8 Ctm. D. 16V2 Ctm. 18. Fad, dybt, af Porcellæn. Kanten mønstret i Massen. Dekoreret i Bunden med en Fugl paa en Gren. Betegnet med Sværdmærke. Meissen, 19. Aarh. D. 25 Ctm. 19. Maleri paa Porcellæn. Den Sixtinske Madonna. Betegnet med Sværdmærke. I forgyldt Rococo-Ramme. Meissen, 19. Aarh. H. 27 Ctm. II. KØBENHAVN. 20. *Flacon af Porcellæn. I Form af en siddende Moppe. Polykromt dekoreret. København? H. 5V2 Ctm. 21. * Créme-Kopper (6 Stk.) af Porcellæn. Polykromt dekorerede med Strøbuketter. Betegnede med Bølgemærke. Kbhn., 18. Aarh. s Slutning. H. 7V2 Ctm.

8 5 27. * Gruppe af Porcellæn (Det galante Par, I.). To Amoriner, den ene med et Overflødighedshorn, omslynger med Guirlander en Dame og en Herre. Herren kysser Damens Haand. Polykromt malet. Betegnet: A H (Andreas Hald). Kbhn., 18. Aarh. s Slutn. H. 27V2 Ctm. Hertil en Porcellænssokkel med Forgyldning. 28. * Gruppe af Porcellæn (Det galante Par, II.). To Amoriner, den ene med et Overflødighedshorn, omslynger med Guirlander en Dame og en Herre. Damen læner sig til Herren. Polykromt malet. Ikke betegnet. Andreas Hald. Kbhn., 18. Aarh. s Slutn. H. 28 Ctm. Hertil en Porcellænssokkel med Forgyldning I 22. * Frugtskaale (2 Stk.) af Porcellæn og Biskuit. Den gennembrudte og delvis forgyldte Skaal bæres af en liggende Grif af Biskuit med Forgyldning. Paa den høje, runde Sokkel er i brunt malet et Ornament paa gul Grund. Tegnede af Hetsch. Betegnede med Bølgemærke. Kbhn., ca H. 44 Ctm. 23. * Gruppe af Porcellæn (»Sommeren«). To Genier pynter et Faar med Blomster. Polykromt malet. Betegnet med Bølgemærke. Kbhn., ca H. 14 Ctm. 24. * Gruppe af Porcellæn (»Høsten«). Tre Genier læsser Neg paa en Vædder. Polykromt malet. Betegnet med Bølgemærke. Kbhn., ca H. 15 Ctm. 25. * Figur af Porcellæn (»Europa«). Polykromt malet. Betegnet med Bølgemærke Kbhn., 18. Aarh. s Slutn. H. 17V2 Ctm. 26. * Gruppe af Porcellæn (Ko og Malkepige). Polykromt malet. Gruppen fra det 18. Aarh. s Slutn. Dekorationen af Th. Niss. Betegnet med Bølgemærke. H. 13V* Ctm. 29. Miniature-Portræt paa Porcellæn. Forestillende Adam Oehlenschlager, malet brunt i brunt. I Ramme af forgyldt Porcellæn. Betegnet med et K og med Bølgemærke. Kbhn., ca H. 14 Ctm. III. SÉVRES. 30. * Thepotte af Porcellæn. Riflet og dekoreret med Guld. Udskænk i Form af et Dyrehoved. Betegnet med indridsede Signaturer. Sévres? ca H. 12 Ctm. 31. * Sukkerskaal og Kande af Porcellæn. Polykromt dekorerede med Ornamenter, hvori Dyr, og med smaa Grisailler paa zinnoberrød Grund og i Rammer af Guld. I nogle af disse Rammer ses et kronet L P (Louis Philippe). Betegnet: CHATEAU DE F(ONTAINE)BLEAU og med Sévres Mærke fra H. 15V2 og 10V2 Ctm. 32. Bakker (2 Stk.) af Porcellæn. Ovale. Polykromt dekorerede med legende Børn. Betegnede: S. 48. Sévres, L. 23 Ctm. 33. *F ad med to Creme-Kopper af Porcellæn. Hvide, med forgyldte Hanke og Laagknopper og med Napoleon III s kronede N paa Siden i Guld. Bet. med Sévres Mærke fra L. 31V2 Ctm.

9 6 34- Skaal af Porcellæn. Polykromt dekoreret med en Marine og en mythologisk Scene. Efterligning af Sévres. Hertil et kinesisk Fodstykke af Træ. D. 24 Ctm. 35. *»LA LOI. R. F.«Buste af Biskuit. Betegnet (paa Sokkelen): A. CARRIER-BELLEUSE, Sévres, Udstillet paa den nordiske Udstilling i Kbhn H. 60 Ctm. 36. * Tallerken af Porcellæn. Dekoreret under Glasur i graa og grønlige Toner og i Guld med to Børn i Betragtning af et oprørt Hav. Mørkeblaa Kant med Ornamenter i Guld. Betegnet med Monogrammet A D. Sévres, ca D. 22V2 Ctm. 37. * Vase af Porcellæn. Langhalset og paa fem Fødder. Paa Halsen Friser i blaat med Guld. Foden i samme Farver, iøvrig udekoreret. Betegnet med Sévres Mærke fra H. 8Va Ctm. 38. * Kopper (et Par) af Porcellæn. Paa Underkoppen en Kant af gennembrudte Celler. Paa Overkoppen en lignende; derunder en fast Væg. Dekoreret med Guld. Betegnet med Sévres Mærke fra H. 5 Ctm. 39. * Kande af Porcellæn. Graagrøn Glasur. Dekoreret med Ornamenter og Blomster i Guld og hvid Emaljefarve. Paa Proppen lidt blaat. Ikke betegnet. Alb. Dammouse, Sévres, ca H. 171/a Ctm. IV. BERLIN. 40. Kopper (2 Par) af Porcellæn. Dekorerede med Palmetter i Guld paa rosa Grund. Betegnede med Berliner-Fabrikens Mærke. Berlin, 19. Aarhundred. H. 12Vs Ctm. 41. * Vase af Porcellæn. Høj, slank Hals. Oxeblodsglasur. Betegnet med Berliner-Fabrikens Mærke og med Bogstaverne Sgr. P. Udført af Seger. Berlin, ca H. 28 Ctm * Vase af Porcellæn. Lille. Oxeblodsglasur. Betegnet med Berliner-Fabrikens Mærke og med Bogstaverne Sgr. P. Udført af Seger. Berlin, ca H. 14 Ctm. 43. Kande og Plateau af Porcellæn. Blaa og grøn Glasur med røde Stænk og med Friser i Emaljefarve, under Udskænken en frit modelleret Svane. Forgyldt Hank, tilhæftet med en Maske. Betegnet med Berliner-Fabrikens Mærke og med Bogstaverne Sgr. P. Udført af Seger. Berlin, ca H. 37 Ctm. 44. * Vase af Porcellæn. Lang Hals, med vid, tunget Munding. Oxeblodsglasur. Betegnet med Berliner-Fabrikens Mærke og med Bogstaverne Sgr. P. og Tal. Udført af Seger. Berlin, ca H. 31 Ctm. 45. Vaser (2 Stk.) af hvidt Porcellæn. Paa Laaget en Amorin. Ører i Form af Masker. Betegnede med Berliner-Fabrikens Mærke. Ny Støbning i gammel Form. Berlin, 19. Aarh. s Slutning. H. 39 Ctm. Hertil Fodstykker af Træ. 46. Skade af hvidt Porcellæn. Betegnet med Berliner-Fabrikens Mærke. Ny Støbning i gammel Form. Berlin, 19. Aarh. s Slutning. H. 27 Ctm. 47. Do., do. Som foregaaende. H. 27 Ctm. V. MODERNE STENTØJ OG FAJANCE. 48. * Krukke, lille, af Fajance. Korpus delt i fem Bukler. Rød Lustre. Betegnet: C. M. Golfe Juan. A M. Udført af Clément Massier H. 10V2 Ctm. 49. * Krukke, lille, lav, af Fajance. Mønstret med lustrerede røde Blade og Blomster paa lustreret blaalig Bund. Betegnet: C. M Udført af Clément Massier. H. 5 Ctm. 50. * Askekop af Fajance. Dekoreret med Græsstraa paa lustreret Bund. Betegnet: CLÉMENT MASSIER. B. 12Vi Ctm.

10 * o * Kumme af Fajance. Rød Lustre. Mønstret over det hele med smaa Firkanter. Betegnet: C M. Golfe Juan A. M. Udført af Clément Massier. H. 12V2 Ctm. Hertil et Fodstykke af japansk Lak. 52. * Fad af Fajance. Dekoreret i Lustrefarver og paa lustreret Bund med en Klase af gule Druer. Betegnet: Clément Massier. Golfe Juan (A M) L. Lévy. D. 42 Ctm * Krukke af Fajance. Opadtil tilspidsende, med fire S formede Svejfninger i Korpus. Rødt lustreret og vermiculé-mønstret over det hele. Betegnet: C M. Golfe Juan (AR M s). Udført af Clément Massier. H. 43 Ctm. 58. * Fad af Fajance. Dekoreret i røde og andre Lustrefarver med to Languster og Tang. Betegnet: C M. Golfe Juan L. Lévy. Udført af Clément Massier. D. 42 Ctm. 53. *Vase, lille, af Fajance. I Form af en overskaaren Kegle. Gul Glasur, hvori lysende runde Pletter og Stjærner. Ikke betegnet. Massier? H. 7V2 Ctm. 54. *Skaal, lille, rund, af Fajance. Paa lav Fod. Rød Lustre. Betegnet: C. M. Udført af Clément Massier. D. 11 Ctm. 55. *Skaal, rund, af Fajance. Paa lav Fod. Rød Lustre. Ikke betegnet. Udført af Clément Massier. D. 20V2 Ctm. 56. * Kumme eller Urtepotteskjuler af Fajance. Stor, med brunrød Glasur. Betegnet med Clément Massier s Etikette. H. 36 Ctm. 59. * Krukke, lille, af Stentøj. Brunrød Glasur med grønne Pletter. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca Bærer hans Stempel. H. 8V2 Ctm. 60. * Vase, tyk, korthalset, af Stentøj. Korpus delt med dybe Riller i fire Dele. Stænket og plettet, flerfarvet Glasur, hvori grønt og violet er fremherskende. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca Bærer hans Stempel. H. 18 Ctm. 61. * Vase, delvis cylindrisk, af Stentøj. Høj, med tynd Hals. Spættet rød og grøn Flydeglasur over graagul Grund. Ikke betegnet. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca H. 31 Ctm.

11 * Vase, lille, af Stentøj. Om den korte Hals en Krave. Rødbrun Glasur, som er stænket med grønt og plettet med mørkeblaat. Ikke betegnet. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. H Ctm. 63. * Vase, lille, figenformet, af Stentøj. Rød og grøn spættet Glasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca Bærer hans Stempel. H. 8V2 Ctm. 64. * Vase, lille, af Stentøj. Korthalset med Skulderblade. Oxeblodsglasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. Bærer hans Stempel. H. 15 Ctm. I * Miniatur-Krukke af Stentøj. Graagrøn Glasur. Dalpayrat? H. 7 Ctm. 72. * Vase, lille, af Stentøj. Langhalset, tohanket, med stænket graa, graagrøn og violet Glasur. Betegnet: LA CH EN A L. H. iivsctm. 73. * Vase af Stentøj. Tresidet, opadtil tilspidsende, kort Hals. Graa Flydeglasur over rødlig, gul Grund. Betegnet: BIGOT (Alex. Bigot, Paris). H. 19 Ctm. 74. * Fad af Stentøj. Dekoreret i Relief med en Frø, der kravler op af et Vandhul, hvilket er efterlignet ved en tyk, glasagtig, brun Glasur. Betegnet: A. Bigot (Alex. Bigot, Paris, 1898). D Ctm. 65. * Krukke, græskarformet, af Stentøj. Næsten mat, rødbrun Glasur med grønne Pletter. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca Bærer hans Stempel. H. 21 Vs Ctm. 66. * Krukke, græskarformet, af Stentøj. Kort, tynd Hals. Grøn Flydeglasur med røde Stænk. Ikke betegnet. Udført af Dalpayrat, Bourg la Reine, ca H. 21 Ctm. 67. * Kvindebuste af Stentøj i 2/3 naturlig Størrelse. Graagrøn Glasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. Bærer hans Stempel. H. 45 Ctm. 68. * Maske af Stentøj. Forestillende Dante. Graagrøn Glasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine. Bærer hans Stempel. H. 18 Ctm. 69. * Vase af Stentøj. Stor flad Udladning af Korpus og heri en Række smaa Fordybninger. Cylindrisk Hals. Spættet grøn og rød Glasur. Udført af Dalpayrat, Bourg-la-Reine, ca Bærer hans Stempel. Hertil et Fodstykke af Træ. H. 25l/a Ctm. 70. * Kande af Stentøj. I Form af en Ugle, der bøjer Hovedet over to hvilende Kvinder i Relief. En tredie Kvinde er sammenkrøben mellem Fuglens Fødder; en fjerde danner Hanken. Brun og grøn, omtrent mat Glasur. Ikke betegnet. Udført af Dalpayrat, Bourg- la-reine, ca Hertil et Fodstykke af Træ. H. 28 Ctm. 75. * Vase af Fajance. Langhalset, kolbeformet. Stænket blaa Glasur. Betegnet paa en Seddel: Baudin, Paris (1888). H. 17V2 Ctm. 76. * Vase, lille, af Stentøj. Lys, delvis perlemoderagtig Flydeglasur. Betegnet paa Etikette: O. Milet, Paris. H. 12 Ctm. 77. * Vase af Stentøj. Oxeblodsglasur. Betegnet: O. M., Sévres. Udført af O. Milet. H. 22V2 Ctm. 78. Fad, stort, dybt, af Fajance. Brunt glaseret. Paa Kanten Palmeog Egeblade. I Bunden et Hoved i Terracotta, forestillende den franske Republik. Udført og betegnet af Gallé, Nancy. D. 43 Ctm. 79. * Skaal, lille, af Stentøj. Brunlig rød Glasur, hvori smaa grønne Pletter. Betegnet: Decoeur. H. 6V2 Ctm. 80. * Vase, lille, af Stentøj. Med forholdsvis høj og bred cylindrisk Hals. Spættet lyseblaa og hvid Flydeglasur paa graasort Grund. Ikke betegnet. Udført af Delaherche. H. 9 Ctm. 81. * Kande af Stentøj. Dekoreret i Relief med Vingrene i rødbrunt og grønt paa et Bælte af graat. Den øvrige Del af Kanden graabrun. Ikke betegnet. Udført af Delaherche. H. 24 Ctm. 82. * Vase, lille, pæreformet, af Stentøj. Halsen ender i et gabende Fugleunge-Hoved. Graa, krakeleret Glasur. Atelier de Glatigny, Versailles? H. 14 Ctm.

12 I * K a n d e af Stentøj. Kugleform et, brunt stæ nket blaagraa Glasur. B etegnet m ed M onogram m et E J C. Udført af E. Jacob & Ci, Pouilly-sur-Soane & Belvoye. H. 10V2 Ctm. 84. * F a d, stort, af Fajance. D ekoreret i blaa, grønne og flere L ustrefarver m ed K rebs og V andplanter. P aa Bagsiden kurvem ønstret sam t en K ant af Siv og D unham re. B etegnet: C. D e sm a n t D. 50 Ctm * Vase, lille, kegleformet, af Stentøj. Plettet blaagrøn og rød Glasur. B etegnet m ed M onogram m et A. H. U dført af Hjorth, Rønne. H. 11 Ctm. 93. V aser (2 Stk.) af Stentøj. Delvis graat glaserede og m ed O rn a m enter. Paa M idten et bredt Bælte m ed Sgrafitto-Frem stillinger af Løver. D oulton Fabrik. H. 36 Ctm. 85. * V a se af Stentøj. T re H anke ved Halsen. G rønblaa Glasur m ed store, sorte Pletter. B etegnet: J P. Udført af Jules Pull, Paris. H. 31 Ctm. 86. * K ru kke, stor, græ skarform et, af Stentøj. Pletter af Oxeblodsglasur paa lysegrøn og lysegraa Glasur. Fastgjort paa en Træfod, som mulig skjuler en Signatur. Udført af E rnest Chaplet, Choisyle-Roi. H. 47V2 Ctm. 87. * Vase, lille, af Stentøj. Lavstam m et, korthalset, m ed 8 runde H uller i K orpus. G raa Glasur m ed røde Stæ nk og en lyseblaa Plet. Udført af E rnest Chaplet. B æ rer hans Stempel. H. 9V2 Ctm. 88. * K ru k k e af Stentøj. Med en K appe af O xeblodsglasur over hvid Glasur. U dført af Ernest C haplet. B æ rer hans Stem pel og Aarstallet H. 30 Ctm. 89. * K ru kke, cylindrisk, af Stentøj. G rovt krakeleret, stæ nket blaa og violet Glasur. B etegnet: C. 4. Udført af E rnest Chaplet. H C tm. 90. * K ru k k e af Stentøj. Mat graa Glasur. D ekoreret i Farver og Guld m ed en nøgen Kvinde, en Paafugl og andre Fugle. O m Halsen et graagult Baand, paa hvilket Fugle i G uld-k onturer. U d ført af Ernest Chaplet. B æ rer hans Stem pel. H. 28 Ctm. VI. MODERNE KØBENHAVNSK PORCELLÆN. A. D E N K G L. F A B R I K. 94. * K a ffeka n d e af Porcellæ n. H anken har Form af en G uldsm ed. Paa Laaget en frit m odelleret G edeham s. D ekoreret u n d er G lasuren m ed hvide M argueriter paa svagt tonet G rund. K o m p o n eret af Arnold Krog. H. 14 Ctm. 95. * H a n kekru kke, lille, af Porcellæn. D ekoreret under G lasur paa m ørkeblaa B und m ed udsparede hvide Azaleer, som er konturerede m ed Guld. I Laaget er udsparet en B lom sterknop. D ek o reret af Frk. C ondrup. H. 18 Ctm. 96. * Vase, stor, af Porcellæ n. M ed 10 sm aa H anke u nder Halsen. D ekoreret i blaat u n d er G lasur m ed O rn a m en ter og opretstaaende Paafuglefjer. B etegnet: S. H. (Svend Ham mershøj). H. 35V2 Ctm. 97. * G ispende F is k af Porcellæn. M alet u nder Glasur i blaat, graat og grønt. Udført af Hallin. L. 25 Ctm. 98. * Vase, lille, af Porcellæ n. D ekoreret m ed Sødyr i Relief og m ed svage, blaa, graa og gule U nderglasurfarver. M odelleret af Heuch. H. 10V2 Ctm. 91. * B æ g e r, rørform et, af Fajance. Hvidt, dekoreret delvis i Relief m ed hvide B lom ster og B lom ster og Blade i blaat, rødt og grønt. B etegnet: P O L S. H. 13V2 Ctm. 99. * K ru kke, lille, af Porcellæ n. Hvid m ed g ennem brudt Kant. D e koreret u nder G lasur m ed firbladede B lom ster i svag chamois Tone. Udført af Frk. A. Schm idt. H. 7V2 Ctm.

13 14 ioo 96 iq *F ad af Porcellæn. Dekoreret i blaat under Glasur med blomstrende Pæoner. Komponeret af Arnold Krog, malet af Hallin. D. 40 Ctm *Fad af Porcellæn. Dekoreret i blaat under Glasur med en Vildand flyvende mellem Siv i Forgrunden af en Sø. Udført af Liisberg. D. 39 Ctm. 1o 1. *Thepotte af Porcellæn. Smal, oval, med høj Hank. Paa Laaget en trefliget Knop. Dekoreret under Glasur med Skyer og Snebjerge i japansk Stil, fine chamois og graa Toner. Udført af Frk. M. Høst. H. 14 Ctm * Vase af Porcellæn. Langhalset, hvid med svag rødlig Tone. Dekoreret forneden med tanglignende graablaa Ornamenter. Udført af Frk. M. Høst. H. 23 Ctm * Siddende Isbjørn af Porcellæn. Hvid, krystallinsk Glasur, lidt blaat i Gabet og paa Labberne. Udført af Liisberg og Engelhardt. H. 31 Ctm *Fad af Porcellæn. Dekoreret under Glasur paa bleg blaa Bund med en Vandplante og en i hvidt udsparet Fisk. Paa Randen af Fadet frit modellerede en hvid Mus og en blaastreget Snegl. Udført af Liisberg. D. 30 Ctm * Hankekrukke, lille, af Porcellæn. Hvid. Dekoreret under Glasur med et Par i Massen skaarne Bølgelinjer, som brydes af et Par flydende Frugtblomster. Laagetglat. Udført af Liisberg. H. 18 Ctm * Skaal af Porcellæn. I Form af to Krebs paa et Aakandeblad. Krebsene omtrent frit modellerede. Formet i Porcellæn i dette ene Exemplar. Udført af Liisberg. L. 24 Ctm * Krukke af Porcellæn. Hvid, dekoreret med Grene i ganske svagt Relief. Øverst paa Vasen, bøjet over dens snævre Aabning, en frit modelleret hvid Mus. Udført af Liisberg. H. 23Vs Ctm * Hankekrukke af Porcellæn. Uden farvet Dekoration. Paa Hanken en frit modelleret Mus. Udført af Liisberg. H. 18 Ctm * Vase, lille, af Porcellæn. Med hvide og graa Krystaller i en svagt grønttonet Glasur. Udført af Engelhardt. H. 11 Ctm * Askebæger af Porcellæn. Rhomboid Form. Lys graagrøn Glasur med mørkere graagrønne Krystaller. Udført af Engelhardt. L. 17 Ctm.

14 i * Miniature-Krukke af Porcellæn. B la a Slangehuds-Glasur. Udført af Engelhardt. H. 5 Ctm * Gruppe af umalet Porcellæn. Europa paa Tyren. Ny Støbning i gammel Form. H. 27 Ctm * Vase af Porcellæn. Smalhalset, firskuldret og paa firfliget Fod. Gul, Katteøje-agtig Glasur, hvori rødbrune Bræmmer. Udført af Engelhardt. H. 15V2 Ctm * Vase af Porcellæn. Græskarformet, korthalset. Mat hvid Glasur. Udført af Engelhardt. H. 14V2 Ctm. n 5. * Vase, lille, af Porcellæn. Flad, med snæver Hals. Blaa Glasur, der næsten er dækket med graagrønne Krystaller. Udført af Engelhardt. H. 10 Ctm.,16. * Vase af Porcellæn. Stærk blaa Glasur med Krystaller. Udført af Engelhardt. H. 13V2 Ctm * Gruppe af umalet Porcellæn. Afrika (en Kvinde siddende paa en hvilende Kamel). Ny Støbning i gammel Form. H. 31 Ctm *Gruppe af umalet Porcellæn. Tre Kvinder ved et Træ, den ene siddende og slaaende Tamburin, de to andre staaende. Ny Støbning i gammel Form. H. 31 Ctm Søjle af umalet Porcellæn. Ved dens Sokkel to Kvinder. Ny Støbning i gammel Form. H. 54 Ctm Obelisker (2 Stk.) af umalet Porcellæn. Med Genier, der ophæfter Guirlander. Ny Støbning i gammel Form. H. 42 Ctm * Vase, fladtrykt, af Porcellæn. Snæver Hals. Katteøje-Glasur. Udført af Engelhardt. H. 17V2 Ctm * Vase, langhalset, slank, af Porcellæn. Blaa Slangehuds-Glasur. Udført af Engelhardt. H. 18 Ctm *Vase, langhalset, af Porcellæn. Hvid Glasur med hvide Krystaller. Udført af Engelhardt. H. 17V2 Ctm. 120 * Vase lille, langhalset, af Porcellæn. Nedadtil blaat glaseret med blaa Krystaller og lila Pletter. Halsen svagt lysegrøn. Udført af Engelhardt. H. 14 Ctm * Vase af Porcellæn. Smalhalset, firskuldret. Graagrøn, mosagtig Glasur. Udført af Engelhardt. H. 15 Ctm * Vase af Porcellæn. Halsløs, nedadtil firkantet og forløbende i fire lave Fødder. Hvid krystallinsk Glasur. Udført af Engelhardt. H. 17 Ctm. B. BING & GRØNDAHL * Laagkrukke, lille, af Porcellæn. Dekoreret under Glasur som en gullig og brunlig Agath. Udført af F. Holm. H. 10 Ctm * Laagkrukke af Porcellæn. Dekoreret i blaat under Glasur med voxende Foraarsblomster paa en Guldgrund, som opadtil fortoner sig i graat. Paa Laaget en Roset i mørkeblaat og Guld. Dekoreret af V. Høyer efter Udkast af Pietro Krohn. H. 22 Ctm * Laag-Vase af hvidt Porcellæn. Med to Hanke i Form af to frit modellerede fantastiske Insekter og med Laagknop i Form af en Pinjekogle. Model af Pietro Krohn. H. 18V2 Ctm. Hertil et Fodstykke af Træ *Laag-Vase af hvidt Porcellæn. Hviler paa fire Knolde, har delvis Form af Liljekonvallens Blade og er dekoreret med dens Blomster i Relief. Dekorationen fortsætter sig paa det hvælvede Laag. Model af Pietro Krohn. H. 19 Ctm * Miniature-Krukke af Porcellæn. Hvid, uden nogen Dekoration. Udført af Engelhardt. H. 5 Ctm * Ovalt Fad af Porcellæn. Stykke af Hejrestellet. Komponeret af Pietro Krohn. L. 50 Ctm.

15 i * Flacon, lille, flad, af Porcellæn. Dekoreret i Guld og Emaljefarver med Blomster og med to smaa Medaljoner paa de brede Sider. I den ene Medaljon en Marine, i den anden et Landskab. Paa de smalle Sider ovale Medaljoner med Guldstjærner; paa Proppen runde do. med do. Komponeret af Hans Tegner. H. 11V2 Ctm * Fad af Porcellæn. Dekoreret i blaat under Glasur med to Maager ved Stranden. Udført af Johannes Larsen. D. 33 Ctm * '47 ' * Vase, lille, flad, af Porcellæn. Dekoreret paa svagt chamois Grund med smaa udsparede, firbladede Blomster og med to Gange to mod hinanden flyvende graa Natsværmere med Guldkonturer og Guldaarer i Vingerne. Udført af Fru E. Drewes Kofoed. H. 9 Ctm * Laagkrukke af hvidt Porcellæn. Dekoreret med store, hvide Blomster i Relief. Paa Laaget en lignende Blomst. Komponeret af Krohn, modelleret af Brandstrup. H. 25 Ctm * Stokkeknap af Porcellæn. Dekoreret under Glasur med gulnende Kastanjeblade paa mørkeblaa Grund. Udført af Hallin. H. 41/2 Ctm * Vase, korthalset, af Porcellæn. Svagt rosa Glasur, hvori runde, lysegraa Krystaller. Udført af Hallin. H. 16V2 Ctm * Krukke af Porcellæn. Dekoreret foroven med blaa og graa Primulaer, hvis Blomster og Blade er indfattede i Sølv, og som er omslyngede med brede Sølvbaand med nedhængende Ender. Udført af Fru Jo Locher. H. 26V2 Ctm * Vase, langhalset, af Porcellæn. Tresidet Korpus, hvid, dekoreret med Blæretanglignende Ornamenter i sort Emaljefarve. Udført af Fru Jo Locher. H. 20 Ctm * Vase, langhalset, af Porcellæn. Tresidet Korpus, hvid, dekoreret med stiliserede Bær i blaasort Emaljefarve med Paalægning af oxyderet Sølv. Udført af Fru Jo Locher. H. 20 Ctm * Vase af Porcellæn. Dekoreret med Kaprifolier i gennembrudt Relief. Blomsterne konturerede med chamois, Bladene med grønt, Stilkene brune. Udført af P^rk. Hegermann-Lindencrone. H.22Ctm * Vase af Porcellæn. Dekoreret under Glasur paa svagt blaanende Bund med Skarntyder i svagt graa Toner. Laagknoppen har Form af en Pinjekogle. H. 19 Ctm * Vase, lille, af Porcellæn. Forneden brunt aadret Glasur; foroven et Gitterværk af hvide Ornamenter med afvexlende blaa F'yldinger og Gennembrydninger paa Halsen, hvis Rand er monteret med Sølv. Udført af Frk. Hegermann-Lindencrone. H. 972 Ctm. Hertil et Fodstykke af Træ *Vase, lille, pæreformet, af Porcellæn. Dekoreret i svagt Relief med grønliggraa Blade, der hænger ned fra Halsen og lægger sig over den skildpaddefarvede Grund paa den underste Del af Vasen. Øverst paa Halsen, mellem Bladenes Stilke, Gennembrydninger. Udført af Frk. Hegermann-Lindencrone. H. 11 Vs Ctm. Hertil et Fodstykke af Træ. 2*

16 * Vase, lille, af Porcellæn. Skildpaddeagtig Flydeglasur med Udsparinger paa Halsen til fire Stedmoderblomster i blaat og chamois og adskilte ved Gennembrydninger. Udført af Frk. Hegermann- Lindencrone. H. 9V2 Ctm * Vase, lille, korthalset, af Porcellæn. Brun, grøn og sort Flydeglasur. Udført af Frk. Hegermann-Lindencrone. H. 10 Ctm * Skaal af Porcellæn. Dekoreret med chamois konturerede, svagt blaa Margueriter og Guldsmede i Relief og delvis i gennembrudt Arbejde. Brun Sokkel med grønne Blade. Udført af Frk. Hegermann-Lindencrone. H. 10V2 Ctm Tallerken af Porcellæn. Dekoreret i Bunden med et Landskab i Purpur. Takket Guldkant. Betegnet: B & G. D. 17 Ctm. 150a.Spisestel af Porcellæn. Forgyldt og dekoreret med blaa Blomster, Ørene matforgyldte Bukkehoveder. Bestaaende af: 2 Terriner med Laag og Fade, 4 Ragoutfade med Laag, 10 Skaale, 11 Blomsterbægere, 17 Fade, 201 Tallerkener, 55 Bordknive og 27 Dessertknive med Porcellænsskafter. VII. FORSKELLIG KERAMIK * Flise af Fajance. Dekoreret med en Helgenskikkelse. Ikke betegnet. Italien, 17. Aarh. H. 27 Ctm * Figur af Fajance. Den hellige Hieronymus. Polykromt malet. Ikke betegnet. Niederwiller, 18. Aarh. H. 22 Ctm Vaser (2 Stk.) af Fajance. Dekorerede i blaat med Blomster i kinesisk Stil. Paa Laagene en Sækkepibespiller. Betegnede: van Duyn (Delft) * Sukkerskaal og Kopper (2 Par) af Porcellæn. Dekorerede med Prospekter i Purpur. Ikke betegnede. Doccia, 18. Aarh. s Slutn Urne af Porcellæn. Hvid, med Forgyldning. Betegnet med Wiens Mærke. 19. Aarh. s Begyndelse. H. 38 Ctm * Figur af Porcellæn. Bjærgværksarbejder med en Hjulbør fuld af Sten. Hel sort Dragt med hvide Gamascher. Ikke betegnet. Furstenberg, 19. Aarh. H. 15V2 Ctm Tallerken af Porcellæn. Mønstret i Massen. Paa Kanten et Ornament i Guld. Betegnet: Haviland & Cie>_ Limoges, ca * Sukkerskaal af Fajance. Dekoreret under Glasur med Fugle og Blomster i japansk Stil. Fabriken Rozenburg ved Haag, H. 16 Ctm * Vase, lille, af Porcellæn. Lang, tynd Hals. Med en fra rødt til grønlig-graat skiftende Flydeglasur over hvid, for Størstedelen dækket Grund. Ikke betegnet. Ubekendt Herkomst. H. 19 Ctm Porcellænsmaleri. Psyke. Rund Medaljon i firkantet Ramme af Træ med Forkant af Messing. D. 9V2 Ctm. [61. Porcellænsmaleri. Mandsportræt. Firkantet, i forgyldt Ramme. Signeret Abb.j Pladen bagpaa betegnet med en Ørn (Tiefenfurt? Konigszeit?). H. 8 Ctm Rococo-Kommode af Fajance. Polykromt dekoreret. 19. Aarh. H. 23V2 Ctm. VIII. BJERGKRYSTAL O G GLAS (mest ældre Arbejder) * Lille Flacon. Bjærgart med Amethyst. Guldbeslaaet Prop. H. 6 Ctm * Kande af Bjærgkrystal. Med indslebne Fabeldyr og Ornamenter og med Krave, Hank og Fod af Emalje. Bjærgkrystallen fra 17. Aarhundred. Monteringen nyere. H. 15V2 Ctm * Ske med Skaft af Bjærgkrystal. Blad af forgyldt Sølv. L. 14 Ctm * Daase af Bjærgkrystal. Oval. Monteret med Sølvfiligran, hvori er indfattet kulørte Stene. Bjærgkrystallen fra 17. Aarhundred. Monteringen nyere. H. 87a Ctm.

17 * Punschebolle af slebet Glas. Med rundt Glas-Plateau og med 12 Glas paa dette. 19. Aarh. s Begyndelse. Bryllupsgave til Christian VIII. Købt paa Caroline Amalies Auktion. H. 44 Ctm Flacon af slebet Glas. Beslag af forgyldt Bronze. IX. MODERNE GLAS AF TIFFANY OG GALLE * Lille Flacon af Glas. Buklet, metallisk lustreret. Hals og Fod monteret med forgyldt Sølv. Glasset udført af Tiffany, hvis Etikette det bærer. Monteringen udført af»l Art Nouveau«(S. Bing), Paris, H. 8 Ctm * Skeer (2 Stk.) med Blade af Bjærgkrystal. Skafterne af Emalje. L. 13 Ctm *Oval Skaal af Bjærgkrystal. Høj, oval Fod, monteret med forgyldt Bronze. I Skaalen er slebet en Krone over to Kaarder og en Bispehue over to Bispestave. I Foden har man graveret: Milano H. 14 Ctm * Flad, oval Skaal af Bjærgkrystal. Høj Fod. Spiralformede Hanke af forgyldt Sølv. Monteret med do. H. 10 Ctm * Bæger af Glas. Fladt, slebet. H. 10 Ctm * Pokal af Glas. Slebet, delvis forgyldt. I to Medaljoner læses: Eriner-ung Der Freundschaft. 19. Aarh. s Begyndelse. H. 20 Ctm * Sukkerskaal af Glas. Slebet. 19. Aarh. s Begyndelse. H. 9V2 Ctm * Kageskaal af slebet Glas. Monteret med Sølv. Monteringen bestaar af en Ring med Masker og Akanthusblade og en Hank, hvori er præget en Række Smaamedaljoner med antike Scener. 19. Aarh. s Begyndelse. L. 27 Ctm * Kolbeformel Krukke af Glas. Grønlig, med et hullet Overtræk af ujævnt, metallisk lustreret Glas. Udført af Tiffany. Bærer hans Etikette. H. 14 Ctm * Tresidet Flaske af Glas. Uden Hals. Dekoreret med slebne Rococo-Ornamenter og med et Emaljebaand paa den øverste Rand. Betegnet: E. Gallé Nancy. H. 13 Ctm *»Coupe Zodiaque«af Glas. Rund Skaal paa Fod. Dekoreret med fire indslebne Figurer, forestillende Aarstiderne og med Ornamenter i Emaljefarver og Guld. Betegnet: Emile Gallé Nancy fec. H. 6 Ctm * Bæger af Glas. Lila. Paa Cuppa er skaaret voxende Krokus. Massiv, tredelt Fod. Betegnet: Emile Gallé fecf. H. 14V2 Ctm * Kumme af Glas. Rød, paa Fod af grønt Glas. Betegnet: Emile Gallé Nancy * Flad Flaske af Glas. Dekoreret med en Søstjerne og Tang, som er indslebne og delvis konturerede med Guld. Flasken vandklar; i dens Prop et Stænk af violet. Betegnet: Emile Gallé Nancy. H. 13 Ctm.

18 * Fladtrykt Vase af Glas. Brunlig rosa. Med indslebne Natsværmere og Planter samt en Digtstrofe af Sully Prudhomme. Betegnet: Gallé. H. 13 Ctm * Tøndeformet Vase af Glas. Grøn med rødbrune Pletter og med store, indslebne Ornamenter. Midtvejs omkring Korpus et Emaljebaand. Betegnet: E. Gallé Nancy. H. 13 Ctm * Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede, med ottekantede, hule, horizontalt leddelte Fødder. Paa disse et graveret Vaaben. Betegnede med Kbhn. s Mærke og Aarstallet 1762 samt med Mestermærket C. J. (Christopher Jonsen). H. 19V2 Ctm * Fladtrykt Vase af Glas. Dekoreret med Blomster i Emaljefarver og Guld. Ikke betegnet. Udført i Gallé s Værksted. H. 11V2 Ctm *Skaal af Glas. Dekoreret med en skarntydeagtig Blomst i Emaljefarver. Gallé s Værksted. B. i87s Ctm * Stager (et Par) af Sølv. Rococoform. Tvundne Balustrer, høje, tvundne Fødder, hvori drevne Rococo-Ornamenter. Ikke betegnede. H. 20V2 Ctm * Stager (et Par) af Sølv. Tvundne Balustrer paa ottekantede, tvundne og buede Fødder. Ikke betegnede. 18. Aarh. H. 21 Ctm. X. STAGER, KRUS, BÆGRE m. m.af SØLV OG PLET *Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede. Paa Balustrene Guirlander og Medaljoner. Firkantede Sokler med Perlerækker langs Kanterne. Betegnede med Kbhn. s Mærke og Aarstallet (17)86 samt med Mestermærket I C (Johan Christian). H. 18 Ctm * Stage (enkelt) af Sølv. Balustreformet, paa ottekantet, horizontalt leddelt Fod. Betegnet med Kbhn. s Mærke uden Aar og med Mestermærket P. N. V. H. (Sick, Nr. 32). Danmark, 18. Aarh. H. 17 Ctm * Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede, kannellerede. spidst tilløbende nedadtil mod en rund Fod, omkring hvilken løber et graveret Ornament Betegnede med Kbhn. s Mærke og Aarstallet (180)6 samt med Mestermærket C H (Christian Hosøe?). H. 29 Ctm.

19 * Stager (et Par) af Plet. I Form af glatte Søjler uden Kapitæler paa høje firkantede Fødder, der er dekorerede med hængende Draperier; øverst paa Søjlerne lignende med Kvaster. England, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 25 Ctm * Stager (et Par) af Plet. I Form af lave, kannellerede joniske Søjler paa brede firkantede Sokler, paa hvis tre Sider Festons med Imperator-Hoveder, medens den fjerde Side er forbeholdt en blank Medaljon. England, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 19 Ctm * Stager (et Par) af Sølv. Balustreformede. Paa Fødderne Traadslyngninger og Palmetter. Christian VIII.s Stil. Betegnede med Kbhn. s Mærke og Aarstallet 1834 samt med Mestermærker. H. 26V2 Ctm * Krus, lille, af Sølv. Hviler paa tre Fødder i Form af Granatæbler. Paa Korpus tre graverede Medaljoner med: 1) Adam og Eva, 2) Christi Opstigning af Graven, 3) Jonas og Hvalfisken. Laag-Aabneren formet som en Pinjekogle. I Laaget en Bryllupsmedalje. Udenom Indskriften: 16 - A. C. S.-M O D Forgyldt. Betegnet: C J. Tyskland, H. 12V2 Ctm * Krus af Sølv. Hviler paa tre Kuglefødder. Paa Korpus og paa Laaget bladformede Bukler. Ovenpaa Laaget en glat Kugle. Laag-Aabneren formet som en Løve. Hanken glat. Delvis forgyldt. Betegnet med et N og med Monogrammet S. I. Niirn- berg, 17. Aarh. H. 14V2 Ctm *Krus af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre kronede Løver, hvis Forben støtter sig til Kugler. Bag Løverne højt drevne Blomster. Korpus iøvrig glat. Paa Hanken et Blomster-Ornament. Laag- Aabneren formet som en Løve med en Kugle. Paa Laaget en Frise af højtdrevne Blomster. I Midten en Plade med Inskriptioner. Inskriptioner ogsaa paa Forsiden af Korpus. Betegnet med ulæselige Mærker. Formentlig nyere dansk Arbejde i gammel Stil. H. 21 Ctm *Krus af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre Kuglefødder i Form af Frugtbundter. Paa Korpus bag disse et trefliget Ornament. Korpus iøvrig glat. Paa Hanken Frugtbundter i Relief. Laag Aabneren formet som Fødderne. Paa Laaget en Frise af graverede Blomster samt et stort Vaaben med Bogstaverne JD BCM T. Delvis forgyldt. Betegnet med en tretakket Krone og Mestermærket I. N. Sverrig, 17. Aarh. H. 18 Ctm * Krus af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre kronede Løver, hvis Forben støtter sig til Kugler. Paa Korpus bag Løverne Ornamenter. Korpus iøvrig glat. Paa Hanken en Maske og en Perlerække. Laag-Aabneren formet som en Løve med en Kugle. Paa Laaget en Frise af Fugle og Ornamenter omkring en Medalje. Udenom denne Indskriften W T M * M A D * C J S * M S D * Betegnet med Monogrammet M T L. H. 18 Ctm * Krus af Sølv. Cylindrisk. Hviler paa tre riflede Kugler. Over disse paa Korpus tresidede Ornamentstykker med en Maske i Midten. Paa Hankesiden har Korpus store graverede Ornamenter, iøvrig glat. Øverst og nederst paa selve Hanken en Maske. Laag-Aabneren formet som en Løve med en Kugle. Paa Laaget en Frise af Masker og Ornamenter omkring en Medalje med Luthers Portræt. Betegnet: C. H. Tyskland, 17. Aarh. H. 26 Ctm.

20 * Bæger af Sølv. Cylindrisk, dekoreret med drevne Ornamenter og Fugle, deriblandt en Pelikan, der hakker i sit eget Bryst. Betegnet med en St. Georg med Dragen og med Mestermærkerne MOM og BA. Gammelt (russisk) Bæger med nyere Drivning. H. 7V2 Ctm Bæger af Sølv. Med fire ovale Medaljoner med Landskaber. H. 28 Ctm * Bæger med Laag, af Sølv. Paa Korpus paaloddede Kerubhoveder og Ornamenter Korpus fra det 17. Aarh., Laag og Fod moderne, udførte af F. A. Ph. Røder. H. 12V2 Ctm Bæger af Sølv. Ananasformet. H. 26 Ctm *Bæger af Sølv. Over Foden en Snor med tre støbte og forgyldte Kerubhoveder og to (i Stedet for tre) Rasleskaale. Højere oppe et Baand med sex Rasleskaale. Graverede og let drevne Ornamenter og Guirlander, hvori ophængte Medaljoner med Monogrammer. Udenfor Medaljonerne læses desuden: Tilhører E 0 R. Betegnet T L (formodentlig Thomas Levin, Skien, 18. Aarh. s Slutn.). H. 13 Ctm Bæger af Sølv. I»Jomfrubægrenes«Form. H. 18 Ctm * Bæger af Sølv. Tilspidsende nedad. Dekoreret med højt drevne barokke Blomster og med et dobbelt Bomærke. Betegnet: I. F. Tyskland, 17. Aarh. H. 11 Ctm Bæger med Laag, af Sølv. Drevne figurlige Fremstillinger. Paa Laaget en Ridderskikkelse. H. 25 Ctm * Bæger med Laag, af Sølv. Hviler paa tre glatte Kugler. Paa Korpus er drevet tre Imperator-Hoveder mellem ophængte Frugt-Festons. Paa Laaget en Frugtguirlande omkring en glat Kugle. Delvis forgyldt. Betegnet med Augsburgs Mærke og et halvt udslidt Mestermærke. Augsburg, 17. Aarh. H. 13 Ctm * Bæger med Laag, af Sølv. Hviler paa tre Ørnekløer. Paa den ene Side er graveret et Digt, som siger, at Bægeret har tjent som Gevinst ved en Fugleskydning. Paa den anden Side er drevet to Genier mellem to Kartoucher. Den ene Genius holder et kronet Skjold med Frederik V. s Monogram, den anden et Flag, hvori læses:»gud med os«. I den ene Kartouche Steges Byvaaben, i den anden to Skibe i en Havn. Laaget, som er dekoreret med drevne Ornamenter, krones af en Knop. Delvis forgyldt. Betegnet: S T E G E NW. Stege, 18. Aarh. H. 12 Ctm * Bæger med Laag, af Sølv. Hviler paa tre glatte Kugler. Paa Korpus og Laag er i ottekantede Medaljoner drevet Imperator- Hoveder mellem Frugt-Festons. Paa Laaget en glat Kugle. Delvis forgyldt. Betegnet med Byen Mitau s Mærke og med Mestermærket G. S. Mitau (Kurland), 17. Aarh. H. 14 Ctm * Audole-Bæger af Sølvfiligran. I Form af et Taarn med forgyldt Vimpel paa Toppen og paa femkantet Fod. Inde i Taarnet en lille forgyldt Klokke. Russisk Arbejde. H. 28 Ctm * Bæger af Sølv. Dekoreret i drevet Arbejde med Stedmoderblomster, som er forbundne med vinkelret knækkede Baand. Bærer Kbhn. s Mærke og Aarstallet (18)99. Tegnet af Th. Bindesbøll, udført af Michelsen. H. 19 Ctm.* 215. Bæger af Sølv. Dekoreret med Blomster. Udført af Cardeilhac, Paris, ca H. 8 Ctm * Skrivetøj af Plet. I Form af en stor Kugle paa høj firkantet od, der hviler paa fire smaa Kugler. Skrivetøjet indesluttes i Kuglen, som kan klappes ned, og bestaar af tre blaa Glasflasker med Laag og et Bæger. Langs Kuglens horizontale Midtlinje Draperier mellem fire Løvehoveder. England, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 29 Ctm *Themaskine af Plet. Tolvkantet, graveret Overdel; glat, oval Underdel; glat, højt, ovalt Laag. Støtter paa kannellerede Ben til et Plateau, der atter hviler paa fire, glatte Kugler. Betegnet: DAN-HOLY-PARKER & C : England, 19. Aarh. s første Halvdel. H. 48 Ctm.

21 * T hem askine af Plet. Cylindrisk, paa firkantet Sokkel med fire Delfiner paa Hjørnerne. Øverst paa Cylinderen en Krans af Blade og Frugter i Relief. Paa Forsiden en graveret Medaljon. Thepotten moderne. Det øvrige: England, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 62 Ctm * Terrin med Fad, af Plet. Tohanket, med Kartoucher til Ind- skription. løvrig glat. Paa Laaget en agernformet Knop. Betegnet: A. C. D O U B L E. England, 19. Aarh. H. 32 Ctm * Terrin af Plet. Oval. Paa Fødderne, Hankene og Laaget Akanthusblade i Relief. Ca H. 24 Ctm * S u kkerska a l af Sølv. I Form af en Urne paa Fod. G ennem brudt Underdel. Paa Laaget og Hanken lette Graveringer. Indvendig blaat Glas. Betegnet: med Monogrammet N B. Danmark? 19. Aarh. s Begyndelse. H. 22 Ctm * Sukkerskaal af Sølv. Gennembrudt Arbejde paa forgyldt fast Væg. I Gennembrydningerne Blade-Guirlander,hvori er ophængte to Medaljoner med Figurer. Paa Hanken og den runde Fod Graveringer. Betegnet med Kbhn. s Mærke og ulæseligt Aarstal samt med Mestermærket L C L (Lorentz Christophersen Linde). Kbhn., 19. Aarh. s Begyndelse * F lødekande af Sølv. I Stil med foregaaende, men moderne. Betegnet med Kbhn. s Mærke med Aarstallet (18)78. H. 9V2 Ctm F lødekande og S u kkerskaal af Sølv. Dekorerede med Rococo- Kartoucher. Udførte af P. Hertz. H. 8 Ctm * Sukkerskaal af Sølv. I Form af en lav Urne paa firkantet Fod. Paa Korpus er drevet fire Medaljoner med Imperator-Hoveder ophængte under en Guirlande. Paa Laaget en stor Blomst i Relief og en glat Knop samt med punkterede Tal og Bogstaver Indskriften: PPD.aD. T il E rindring a f 17. Ju n ij Betegnet med Kbhn. s Mærke med ulæseligt Aarstal og med Mestermærket C B (Christoffer Balcke). H. 12 Ctm * S ukkerskaal af Sølv. Tohanket, paa rund Fod, der hviler paa en lav firkantet Sokkel. Paa Skaalen drevne Guirlander, hvori er ophængte to blanke Medaljoner. Omkring Foden en baandomviklet Guirlande. Skaalens Kant takket. Betegnet med Kbhn. s Mærke med Aarstallet 1703 (?) samt med Mestermærket Viol (Jens Jensen Viol, )- H. 10 Ctm * K affekande af Sølv. Hviler paa tre Fødder. Rigt dekoreret med Ornamenter. Ludvig XVI.s Stil. Betegnet med et kronet R og Mestermærket I F B. Frankrig, 19. Aarh. H. 27 Ctm * Kaffekande, lille, af Sølv. Hviler paa tre Dyrefødder og har et Udskænk i Form af et Dragehoved. Paa Laaget en Pinjekogle. Hank af Træ. Betegnet med et Kvindehoved i Profil og et Mestermærke. Frankrig, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 15V2 Ctm * Kaffekande, lille, af forgyldt Sølv. Hviler paa tre Fødder. Greb af Træ. Paa Forsiden et graveret Skjold med Monogrammet P. S. C. Betegnet bl. a. med en Hane og et Hoved en face. Frankrig, 19. Aarh. s Begyndelse. H. 17V2 Ctm.

22 Kaffekander (2 Stk.) af Sølv. Med Maske paa Tuden og en Fugl paa Laaget. Den ene udført af Gottschalk, den anden af Michelsen. H. 15 Ctm Kaffekande, Chocoladekande, Sukkerskaal, Flødekande og Theske-Skaal af Sølv. Med Hanke i Form af Delfinhoveder. Servicet udført af P. Hertz. Henholdsvise Højder: 19, 29, 12, 10V2 og 7V2 Ctm Sauceskaale (2 Stk.) af Sølv. Paa Fade. Udførte af Halberstadt. H. 9 Ctm Vinkander (2 Stk.) af Sølv. Glatte. Udførte af Michelsen. H. 29 Ctm Vinkander (2 Stk.) af Glas. Med Hanke og Beslag af forgyldt Sølv. H. 28 Ctm Vin-Vogn af Sølv. H. 17 Ctm Bakke af Sølv. Paa fire Fødder og med gennembrudt Galleri. L. 23 Ctm Bakke af Sølv. Med Rococo-Kant. Betegnet: Boin-Taburet (Paris, ca. 1889). L. 34 Ctm Laagkrukke af Sølv. Betegnet med Københavns Mærke og med Mestermærket J. J. M. H. 22 Ctm Bordopsats af Sølv. Skaalen hviler paa et Træ, ved hvis Fod en Hjort, forfulgt af Hunde. H. 49 Ctm Sauceskaale (2 Stk.) af Sølv. Paa Fade. Udførte af Halberstadt. H. 9 Ctm Brødkurve (2 Stk.) af Sølv. Ovale, gennembrudte. L. 33 Ctm * Brødkurv af Sølv. Gennembrudt Stavværk med Guirlander og Sløjfer og deri ophængte Medaljoner med Trofæer og Hoveder. Betegnet med en Række utydelige Mærker. 18. Aarh. s Slutning. H. 11 Va Ctm *Punscheske af Sølv. Dekoreret med drevne Rococo-Ornamenter. Skaft af drejet sort Træ. Betegnet med Monogrammet A H (maaske Andreas Holm, Kbhn ). L. 40V2 Ctm * Spiseske af Sølv. Kort, kantet, balustreformet Skaft, der ender i en Knop med to Kerubhoveder. Paa begge Sider af Bladet graverede Blomster-Ornamenter. Forgyldt. Mærket med en Krone og et ulæseligt Mærke. Næstved? ca L. 15 Ctm * Spiseske af Sølv. Gennembrudt ornamentalt Skaft, der ender med to hinanden omslyngende, frit modellerede Figurer. Paa Indersiden af Bladet Gravering; paa Ydersiden læses: L ISA B E T H G R O E T E L S Betegnet med Hamborgs Mærke. Figurerne formentlig moderne. L. 19 Ctm * Spiseske af Sølv. Tyndt, kantet Skaft, der ender i en Knop med to Kerubhoveder. Paa Bladet er indvendig et graveret Blomster-Ornament, udvendig et Bomærke. Danmark, 17. Aarh. L. 16 Ctm * Spiseske af Sølv. Oventil snoet Skaft, der ender i en Kugle med Filigran. Udvendig paa Bladet en graveret Krans med Indskriften: P. J. B Delvis forgyldt. L. 17 Ctm * Spiseske af Sølv. Kort, halvcylindrisk, snoet Skaft, der ender i en Kugle med Ringe. Indvendig paa Bladet en graveret Solsikke. Betegnet med Byen Kristianstads Mærke og med Mestermærket I B C (eller G). Kristianstad, 18. Aarh. L. 15 Ctm * Spiseske af Sølv. Kort Skaft, der ender i et Kapitæl med fire gothiske Blade. Indvendig i Skebladet svage Graveringer. Betegnet med et kronet dobbelt C og flere Mærker. Formentlig svensk Almue-Arbejde fra 18. Aarh. L. 13 Ctm * Spiseske af Sølv. Fladt Skaft med Graveringer og endende i et gothisk Kapitæl med 5 Ringe. Indvendig i Bladet et graveret Ornament. Betegnet med Sverrigs tre Kroner og med Mestermærket L L G. Sverrig, 18. Aarh. L. 17 Ctm. 3

23 * Spiseske af Sølv. Gennembrudt, fladt, ornamentalt Skaft, der ender med en Caritas. Betegnet med ukendt Mærke. Moderne. L. 18 Ctm Spiseske af Sølv. Med ornamentale Graveringer paa Bladet. Forgyldt. L. 17 Ctm Spiseske af Sølv. Skaftet ender i en Knop med Sølvfiligran. L. 15 Ctm Mindeskeer (4 Stk.) med Graveringer Fiskekniv og do. Gaffel af Sølv. Udførte af P. Hertz. L. 29 og 25 Ctm Do. do. Udførte af P. Hertz. L. 29 og 25 Ctm *Skaal af Sølv. Ører med støbte Ornamenter. Hviler paa tre Kuglefødder. Betegnet med ukendt Mærke og med Mestermærket E W. Paa Siden en Række Bogstaver og Aarstallet H. 6 Ctm Skaal af Sølv. Rund, glat. Udført af P. Hertz. H. 10 Ctm Skaal af Sølv. Tohanket og paa Fod. Udført af Halberstadt. H. 13 Ctm Visitkortskaal af Sølv. Dekoreret med kæmpende Figurer i drevet Arbejde. H. 15 Ctm Visitkortskaal af Sølv? Paa Trefod. M e l l e m Fødderne en forgyldt Venus. H. 24 Ctm Kageskaale (2 Stk.) af Sølv. Udførte af Halberstadt. H. 5 Vs Ctm *Konfektskaal af Sølv. I Form af en Triton og en Nereide, der bærer en tangbevoxet flad Muslingeskal op over Bølgerne, hvilke danner Fodstykket. Tangen og det indvendige af Skallen forgyldt. Udført af Froment Meurice, Paris, ca Udstillet af denne paa den nordiske Udstilling i Kbhn H. 15 Ctm Kopper (et Par) af Sølv med tilhørende Ske. Udført af Prahl, Kbhn H. 8 7 a Ctm Kopper (et Par) af Sølv. I Empire-Form. Udført af P. Hertz. H. 91/2 Ctm *Drikkeskaal af Sølv. Aflang, med en Knop paa den ene Side og en flad Hank med et Kerubhoved paa den anden. I Bunden en Gustav IV. Adolf-Mønt fra Betegnet: L G W. Sverrig, 19. Aarh. s 1. Halvdel Tallerken af Sølv. Buklet Kant. I Bunden en svensk Medalje fra D. 20 Ctm Platde-menage af Sølv med 6 Glasflasker. Udført af Michelsen. H. 29 Ctm Plat-de-menager (2 Stk.) af Sølv med Haandtag i Form af et Træ. Olie- og Eddikekande af Glas. H. 50 Ctm *Saltkar (et Par) af Sølv. Gennembrudt Arbejde, forestillende Genier i Begreb med at ophænge Guirlander. Karrene af blaat Glas. Betegnet med to sammenslyngede L er, et Mestermærke, hvori Bogstaverne L I M F samt Aars-Bogstavet U under en Krone ( ). Frankrig. Hertil to Skeer. H. 41/* Ctm * Saltkar (2 Stk.) af Sølv. Ovale, paa Fod. Paa Siderne Løvemasker med Ringe. Betegnede med Københavns Mærke og Aarstallet (18)24 samt med Mestermærket J G. S. H. 6V2 Ctm * Saltkar af Sølv. I Form af en lav, tohanket Vase paa Fod. Betegnet: S T Salt- og Peberkar (4 Stk.) af Sølv. Udførte af P. Hertz. H. 10 Ctm Peberdaaser (2 Stk.) af Sølv. I Rococo-Form. Udførte af P. Hertz. H. 14 Ctm Sennepsdaase af Sølv med blaat Glas. Udført af Dragsted. H. 9V2 Ctm Sennepsdaase med Ske af Sølv. I Form af et Renaissancekrus. Udført af P. Hertz. H. 9 Ctm. 3*

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

Nr. 19. Maria og Elisabeth.

Nr. 19. Maria og Elisabeth. Nr. 19. Maria og Elisabeth. Privat Eftersyn: Onsdag d. 26. Novbr. 1913, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET JUL. PAULSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition.

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. es AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12 es KUNSTAUKTION TIRSDAG D. 20. og ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12

Læs mere

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127*

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* - FORTEGNELSE OVÉR EN SAMLING MALERIER AF MALEREN AD. HEINRICH-HANSEN BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* EFTERSYN: Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag den 25. Februar

Læs mere

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION TIRSDAG D. 20. FEBRUAR 1917 I»KUNSTSALEN«FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ. Udstillingen er a a ben: Fredag den 16., Lørdag den 17., Søndag den 18. og M andag den 19. Februar fra

Læs mere

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG.

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag den 17. Oktober 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF GABRIEL JENSEN, HVILKE

Læs mere

KATALOG H7U. en fortrinlig Samling. Skeer, JKruse, Bægere, ^Itaale, JKander, yaintike. hvoriblandt flere Pragtstykker,

KATALOG H7U. en fortrinlig Samling. Skeer, JKruse, Bægere, ^Itaale, JKander, yaintike. hvoriblandt flere Pragtstykker, ' H7U KATALOG over en fortrinlig Samling af yaintike S ø l v s a g e r hvoriblandt flere Pragtstykker, saasom Skeer, JKruse, Bægere, ^Itaale, JKander, en monteret Nautilus, to Brudekroner m, m,, som Hr.

Læs mere

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM I) 3820. MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER AF GERDA STRØM EFTERSYN: FREDAG DEN 18.. LØRDAG DEN 19.

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl.

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl. i KATALOG til Auktionen paa Gentofte Hotel Tirsdagen den 24. April 1917 Form. Kl. 11V2 orer Bohave m. v. tilhørende Dødsboerne efter Enkefru Jørgine Esche og Enkefru Emm y F. C. Hartmann, født Bu gel,

Læs mere

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34.

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. CATALOG Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. FORTEGNELSE over Antiquiteter, Kunstsager m. m. der efter Begjæring af Hr. Ingeniør

Læs mere

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende. KATALOG til Auktionen paa Constantia Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11 over Bohatfe og JVIalemer tilhørende Dødsboerne efter fhv. Proprietær J. H. Holm, Grosserer F. M. Oppenheim og Prokurist

Læs mere

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 = AKTIESELSKABET % SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 og følg. Hverdag paa Vesterbrogade 41 efter Begæring af Overretssagfører

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg.

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. 3521. Malerier og Studier af afdøde Maler Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 21. Oktober 1915, Kl. 11 4. KATALOG OVER EFTERLADTE

Læs mere

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION.

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION. Vilh. Hammershøj. KATALOG OVER MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER TILHØRENDE ET DØDSBO SÆLGES VED AUKTION. ONSDAG DEN 18. FEBRUAR 1914 OG FØLGENDE DAG FORM. KL. IIV2 1 STUDENTERFORENINGENS LILLE

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo KATALOG OVER DET Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo TILHØRENDE IN D B O BESTAAENDE AF MØBLER, TÆPPER, LYSEKRONER, MALERIER, KUNSTSAGER, SØLV, GLAS, PORCELÆN, PLET m. m., SOM BORTSÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION

Læs mere

1= Del af en Samling Antiquiteter

1= Del af en Samling Antiquiteter FORTEGNELSE over 1= Del af en Samling Antiquiteter bestaaende af Broncer, Fajancer, Guld og Email- ler, Porcellainer, Sølv samt 3 flamske Gobeliner, der efter Begjæring af Hr. Antiquitetshandler Josef

Læs mere

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 KATALOG OVER A/S L. F. FALKENBERGS KUNST- OG MØBELFORRETNINGS AUKTION ONSDAG D. 20. OG TORSDAG D. 21. OKTBR. 1920 BEGGE DAGE KLOKKEN 12 PRÆCIS I UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 (INDGANG FRA

Læs mere

ANTIKVITETER o g KUNSTSAGER,

ANTIKVITETER o g KUNSTSAGER, FORTEGNELSE OVER DEN AF AFDØDE MURERMESTER J. W. FROHNE EFTERLADTE SAMLING AF ANTIKVITETER o g KUNSTSAGER, HVILKEN EFTER BEGÆRING AF EKSEKUTORERNE I BOET, DEPARTEMENTSCHEF ASMUSSEN OG SAGFØRER ENGELBERG,

Læs mere

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum)

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) FRANSK KUNST Tirsdag den 2 0. Febr. 1917 Kl. 12 bortsælges ved Auktion i Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) en meget fin Samling MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere Eftersyn Søndag den 18. Februar

Læs mere

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER KUNSTAUKTIONEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, OVER UNO KUNST OG ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B*T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER SOM SÆLGES VED

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919.

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKVITETER OG KUNSTGENSTANDE DER BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 11 KØBENHAVNS NY KUNSTSAL VESTERVOLDOADE 11 STUEN TLF. BYEN 7876

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 f ; / y f. 1 V J, 6 ' C T 'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 i HOTEL BR1STOLS ANNEX (OVER B.-T. CENTRALEN) (HJØRNET AP FREDER1KSBERGOADE

Læs mere

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^,

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^, 3579. CATALOG OVER MACKEPRANG5 AflLERIEJ^, H V ILK E B O R T S ^E G E S VED AUKTION MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I PAA CHARLOTTENBORG. N r EFTER SY N : Fredag d. 2 0., Lørdag d. 21. og Søndag d.

Læs mere

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 UDSTILLING AF SKULPTUR - KERAMIK LITOGRAFIER RADERINGER EDITH WILLUMSEN - J. F. WILLUMSEN 22. FEBEUAR-9. MARTS 1919

Læs mere

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m.

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. tilh. Boet efter afd. H øjesteretssagfører V. F. Asmussen og som bortsælges ved Auktion O nsdagen den 17.

Læs mere

CATALOG over CIL1US ANDERSEN, Hozy. Mandag den 28. Januar 1895, Form. Kl. 11, Malerier og Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning.

CATALOG over CIL1US ANDERSEN, Hozy. Mandag den 28. Januar 1895, Form. Kl. 11, Malerier og Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning. s- Hozy Privat Eftersyn: Torsdag d. 24. Januar 1895 Kl. 11 3. CATALOG over Malerier og Studier, tilhørende Figur- og Genremaler CIL1US ANDERSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 28. Januar 1895,

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

FRANS SCHWARTZ8 FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER. Fotografisamlingen MANDAG DEN 12. NOVBR. 1917 KL. 11 FM. OG FØLGENDE DAG

FRANS SCHWARTZ8 FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER. Fotografisamlingen MANDAG DEN 12. NOVBR. 1917 KL. 11 FM. OG FØLGENDE DAG Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER FRANS SCHWARTZ8 MALERIER OG STUDIER TILHØRENDE KUNSTNERENS DØDSRO SOM VIL BLIVE BORTSOLGTE VED AUKTION MANDAG DEN 12. NOVBR. 1917 KL. 11 FM. OG FØLGENDE DAG I UDSTILLINGSBYGNINGEN

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25.

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. tilhørende G R E V E ESKILD SPARRE og som bortsælges ved Auktion O nsdagen

Læs mere

P r o f. Otto B a c h e,

P r o f. Otto B a c h e, KATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF P r o f. Otto B a c h e, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG D. 8. MARTS 1915, FM. KL. 11*, PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag den 5., Lørdag den 6.

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER I AQUAREL, OLIE OG TEMPERA ANNA E.MUNCH, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES

CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER I AQUAREL, OLIE OG TEMPERA ANNA E.MUNCH, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES 3571. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER I AQUAREL, OLIE OG TEMPERA AF ANNA E.MUNCH, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES MANDAG DEN 29. OKTOBER 1917, FM. KL. 12, PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: FREDAG

Læs mere

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858.

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858. Fortegnelse over endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter samt nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, hvilke Bestyrelsen af Thorvaldsens Museum lader bortsælge i Museets Forhalle

Læs mere

( M A G E R, ANTIKVITETER, MALERIER 1.1.

( M A G E R, ANTIKVITETER, MALERIER 1.1. FORTEGNELSE OVER DE AF AFDØDE GROSSEKER I CHRISTIANIA P. SIMONSEN EFTERLADTE SAMLINGER AF ( M A G E R, ANTIKVITETER, MALERIER 1.1. HVILKE BORTSÆLGES VED AUCTION MANDAG DEN 24. FEBRUAR 1896 OG EFTERFØLGENDE

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES M A N D A G DEN 23. F E B R U A R 1914, FM. KL.II'k paa CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag

Læs mere

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af ' AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag d. 16. Oktober 1917, Form. Kl. 11 og flg. Dage i Farvergade 6, stuen efter Begæring af Højesteretssagfører

Læs mere

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl.

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. Falkenbergs Au ktioner Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling Malerier, udelukkende FRANSK KUNST EFTERSYN: Onsdag

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

HANS FISCHER. CATA LOG

HANS FISCHER. CATA LOG HANS FISCHER. CATA LOG HZ H Privat Eftersyn: Torsdag den 27. October Kl. 11 3. C A T A L O G over anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde Landskabsmaler HANS FISCHER,

Læs mere

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER - 263. ' Ui -.v VPI i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER II! ; i fe ; Mfc'-JI. jøtt w GIV.. ' v. - y.v i... LEON EHLERS EFTERLADTE ARBEJDER : -. fei: ':É WM JAN., :. i ml _ Urafii

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 (({ City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Tef. 9774 (Hjørnet af Citygade). FREDAG DEN 16. MAJ 1913 KL. 12 OG FØLG. DAGE AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n,

M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n, 9 0 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKKE M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n, M a le r ie r m. m. SOM BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 3. MAJ KL. 12 i WINKEL & MAGNUSSENS LOKALER (H. HVENEGAARD) HØJBROPLADS

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

MALERIER, STUDIER KERAMISKE ARBEJDER FORTEGNELSE I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING TIRSDAGEN DEN 6. NOVEMBER 1894 KØBENHAVN. XIIVdL UlUJr&Jfil.

MALERIER, STUDIER KERAMISKE ARBEJDER FORTEGNELSE I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING TIRSDAGEN DEN 6. NOVEMBER 1894 KØBENHAVN. XIIVdL UlUJr&Jfil. 5~27{ FORTEGNELSE OVEll MALERIER, STUDIER OG KERAMISKE ARBEJDER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING VESTERBROGADE, HJ. AF RAADHUSPLADSEN TIRSDAGEN DEN 6. NOVEMBER 1894 KL. I I FORM.

Læs mere

KATALOG FRIIS NYBOS. = aukttott I I f MANDAG D. 29. SEPTBR. UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG KL. 121/* EFTMD.

KATALOG FRIIS NYBOS. = aukttott I I f MANDAG D. 29. SEPTBR. UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG KL. 121/* EFTMD. 3625. KATALOG OVER FRIIS NYBOS = aukttott I UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG DER AFHOLDES MANDAG D. 29. SEPTBR. KL. 121/* EFTMD. I f EFTERSYN: TORSDAG D. 25., FREDAG D. 26., LØRDAG D. 27. OG SØNDAG

Læs mere

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 FORMIDDAG KL. 11 OG FØLGENDE DAG OVER Møbler og Indbo. Søndag

Læs mere

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over Privat Eftersyn: Torsdag d. 8. Februar 1894 Kl. 11 3. CATALOS over t MALERIER, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 12. Febrnar 1894, Form,

Læs mere

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida.

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida. Salg: Jylland Lone Skovmose Mobil 2311 8130 ls@la-vida.dk Sjælland/Fyn Gitte Nielsen Mobil 2011 8130 gn@la-vida.dk Vinter Kollektion Jul 2015 Grønland og Færøerne: Jane Myrlund Grønlandsagenten A/S Tlf.:

Læs mere

ROYAL COPENHAGEN PRISER 2016 - SVERIGE PRISER per 01.02.2016

ROYAL COPENHAGEN PRISER 2016 - SVERIGE PRISER per 01.02.2016 ROYAL COPENHAGEN PRISER 2016 - SVERIGE PRISER per 01.02.2016 ITEM NUMMER EAN-KODE PRODUKT NAVN PRODUKT KONCEPT RRP PRIS (SEK) 1017529 5705140230588 THE ART OF GIVING FLOWERS HORTENSIAVASE LILLA ART OF

Læs mere

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12.

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, TEGNINGER M. M. (FIN, GAMMEL DANSK KUNST), SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 7. OKTOBER

Læs mere

(itiy FRANSK KUNST = MALERIER = F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i. Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum)

(itiy FRANSK KUNST = MALERIER = F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i. Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum) (itiy FRANSK KUNST F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum) en meget fin Paniling = MALERIER = at kendte, udstillende franske Kunstnere f Eftersvn Onsdag

Læs mere

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN.

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN. FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF OLE PEDERSEN HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. MALERIERNE ERE UDSTILLEDE LØRDAG, SØNDAG OG MANDAG UMIDDELBART

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

FRANSK KUNST. = MALERIER = at kendte, udstillende franske Kunstnere. Onsdag d. 13. Septbr Kl. 12. Gammel Mønt 2 $ 4 (CoSosseum)

FRANSK KUNST. = MALERIER = at kendte, udstillende franske Kunstnere. Onsdag d. 13. Septbr Kl. 12. Gammel Mønt 2 $ 4 (CoSosseum) & FRANSK KUNST. Onsdag d. 13. Septbr. 1916 Kl. 12 bortsælges vod Auktion i Gammel Mønt 2 $ 4 (CoSosseum) en meget fin Samling = MALERIER = at kendte, udstillende franske Kunstnere. Eftersyn. Manda«den

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Hvem har designet produktet? - Flowerpot er designet af Verner Panton i 1968 Hvordan fungerer produktet? - Flowerpot er en lampe. Der findes både spisebordslamper, gulvlamper

Læs mere

KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING CATÅLOG. over. 2den og sidste Afdeling. Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler

KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING CATÅLOG. over. 2den og sidste Afdeling. Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler vm* 3806. I ' STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING r CATÅLOG over 2den og sidste Afdeling af Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

S ø lv, M a le r ie r m. m.

S ø lv, M a le r ie r m. m. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKKE M ø b le r, F a ja n c e r, P o rc e læ n, S ø lv, M a le r ie r m. m. SOM BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 31. OKTOBER KL. 12 OG ONSDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 12 DEN

Læs mere

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA CA

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA CA Fingerhandsker 234. BAM 14.190/1969. Hjemsted: Understed. Strikkede fingervanter af hvidt bomuldsgarn med hulmønster og navnemærkning: MRACD med hulstrikning. Opslag med tvebinding. Mariane Christensdatter,

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.)

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) 3>. l f a, C PROFESSOR CARL LOCHER. (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) Auktion: Tirsdag d. 11. og Onsdag d. 12. April 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard

Læs mere

til P. K ornbeek s MALERIAUCTION Mandag d. 17. October 1887, Kl. 11. UDSTILLING Fredag d. 14., Lørdag d. 15. og Søndag d. 10. October fra Kl. 11 3.

til P. K ornbeek s MALERIAUCTION Mandag d. 17. October 1887, Kl. 11. UDSTILLING Fredag d. 14., Lørdag d. 15. og Søndag d. 10. October fra Kl. 11 3. K A T A L O G til P. K ornbeek s MALERIAUCTION i Kunstudstillingsbygningen ved Charlottenbopg Mandag d. 17. October 1887, Kl. 11. v - X UDSTILLING Fredag d. 14., Lørdag d. 15. og Søndag d. 10. October

Læs mere

Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller.

Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller. Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller. > A uktion: M andag den 14. Februar 1916, Fm. Kl. 12, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 10. Februar 1916, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER

Læs mere

Porcelænskælderen. Hovedkatalog 2012 ÅBNINGSTIDER. Tirsdag 10.00-17.00. Torsdag 13.30-17.00. Enighedsvej 67 4800 Nykøbing Falster

Porcelænskælderen. Hovedkatalog 2012 ÅBNINGSTIDER. Tirsdag 10.00-17.00. Torsdag 13.30-17.00. Enighedsvej 67 4800 Nykøbing Falster Hovedkatalog 2012 Porcelænskælderen Enighedsvej 67 4800 Nykøbing Falster Tlf: 54 85 32 10 eller 20 13 32 10 Telefonerne svarer også uden for åbningstiderne! E-mail: gh@privat.tele.dk Hjemmeside: www.porcelaenskaelderen.com

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG. 3586. CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR CARL LOCHER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES MANDAG D. 28. OG TIRSDAG D. 29. FEBRUAR 1916, FM.

Læs mere

Falkenbergs Auktioner

Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner s Fredagen den 28^ Maj 1920 KL 1 Eftm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 27. Maj Kl. 10 5. J1 nationer. T elefon

Læs mere

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m.

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. KATALOG OVER ANTIKE OG MODERNE MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF.

Læs mere

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance... 1-209 onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri... 210-267 kl. 14 tæpper...

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance... 1-209 onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri... 210-267 kl. 14 tæpper... international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance... 1-209 onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri... 210-267 kl. 14 tæpper... 268-427 torsdag

Læs mere

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag,

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag, Fortegnelse over antike Møbler, Malerier, gi. Kobberstik i antike Rammer, smukt Sølv og Flet m. m., som bortsælges ved offentlig Auktion, Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt

Læs mere

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK K A N O N FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK Flora Danica 2 Flora Danica er et middags- og dessertservice af porcelæn, udført på Den Kongelige Porcelainsfabrik 1790-1802. Det særlige ved Flora Danica-stellet

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Mandag den 8. Marts Form. Kl. 11 sælges ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører Otto Laage m. fl. ved Auktion, der afholdes Holbergsgade

Læs mere

MALERIER OG AKVARELLER

MALERIER OG AKVARELLER Hnsiz CATALOG OYBR MALERIER OG AKVARELLER AF PAUL FISCHER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG d. 2 0. FEBRUAR 1893, FORM. KL. 11 I KUNSTUDSTILLINGSBYGNINGEN PAA CHARLOTTENBORGr. EFTERSYN:

Læs mere

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt W - n V 123 3782. Malerier, Studier og Skizzer i Olie samt Akvareller af afd. Ernst Meyer Fortegnelse over en fra Udlandet tilsendt sjælden og fortrinlig Samling Malerier, Studier og Skizzer i O lie samt

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

KATALOG OVER GAMMEL MØNT 2-4 COLOSSEUM KØBENHAVN O NSDAG DEN 31. OKTOBER 1917 KL. IIV2 MUSEUMSINSPEKTØR JØRGEN OLRIK. K om m issioner m odtages!

KATALOG OVER GAMMEL MØNT 2-4 COLOSSEUM KØBENHAVN O NSDAG DEN 31. OKTOBER 1917 KL. IIV2 MUSEUMSINSPEKTØR JØRGEN OLRIK. K om m issioner m odtages! KATALOG OVER ANTIKE MØBLER ANTIKVITETER KUNST. GENSTANDE BRONCER PORCELAIN FAJANCE FORARBEJDET SØLV (NORSK, DANSK, SVENSK, M.M.) KOBBER,, MESSING* OG TINTØJ M. M. SOM BORTSÆLGES VED AUKTION O NSDAG DEN

Læs mere

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa H i n. Privat Eftersyn: Fredag d. 13. Oktober 1893 Kl. 11 3. CATALOG over MALERIER af hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, paa CHARLOTTENBORG. E ft e r sy n : Lørdag

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion sm CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f> EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim IS3. SQe. HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC.»axonaia sigirøcmwisnrim PotrtgraflsamlingeB Privat Eftersyn: Torsdag den i. Februar 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER

Læs mere

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 Fotografisamlingen MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS å VIS ØSLBANEGAARDEN M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER SÆRLIG AF ÆLDRE OG YNGRE DANSK MALERKUNST

Læs mere