FINEPIX S2900-serien. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Normal fotografering og afspilning. Mere om fotografering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINEPIX S2900-serien. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Normal fotografering og afspilning. Mere om fotografering"

Transkript

1 BL01246-H00 DA DIGITAL CAMERA FINEPIX S2900-serien Brugermanual Tak, fordi du købte dette produkt. Denne manual beskriver, hvordan du anvender dit FUJIFILM FinePix S2900 digitalkamera og den medfølgende software. Sørg for, at du har læst og forstået manualens indhold, før du anvender kameraet. Før du begynder De første trin Normal fotografering og afspilning Mere om fotografering Mere om afspilning Film Forbindelser Du kan finde yderligere oplysninger om relaterede produkter på vores hjemmeside Menuer Tekniske bemærkninger Hjælp til problemløsning Appendiks

2 For din sikkerhed ii Læs disse bemærkninger før brug Bemærkninger om sikkerhed Sørg for, at du bruger dit kamera korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed og din brugsvejledning omhyggeligt før brug. Efter at have læst disse bemærkninger om sikkerhed, skal du opbevare dem forsvarligt. Om ikonerne Ikonerne, som vises nedenfor, er brugt i dette dokument til at angive, hvor alvorlig en person- eller tingskade kan være, hvis de oplysninger, der er indikeret af ikonet, ikke følges og produktet som resultat heraf bliver brugt forkert. ADVARSEL FORSIGTIG Dette ikon angiver, at der kan opstå dødsfald eller alvorlig personskade, hvis informationen bliver ignoreret. Dette ikon angiver, at der kan opstå personskade eller tingskade, hvis informationen bliver ignoreret. Ikonerne, som vises nedenfor, bruges til at angive arten af den information, der skal overholdes. Træk stikket ud af stikkontakten. Trekantede ikoner betyder, at denne information kræver opmærksomhed ( Vigtig ). Cirkelformede ikoner med en diagonal bjælke angiver, at handlingen er forbudt( Forbudt ). Udfyldte cirkler med et udråbstegn angiver en handling, som skal udføres ( Påkrævet ). ADVARSEL Hvis der opstår et problem, skal du slukke for kameraet, fjerne batteriet og frakoble AC power adapteren og trække dens stik ud. Fortsat brug af kameraet, hvis det afgiver røg eller en usædvanlig lugt, eller hvis det på anden vis er i en unormal tilstand, kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler. Brug det ikke i badeværelset eller under bruseren. Skil det ikke ad. Rør ikke ved de indvendige dele ADVARSEL Lad ikke vand eller fremmedlegemer komme ind i kameraet. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i kameraet, skal du slukke for kameraet, fjerne batteriet og frakoble AC power adapteren og trække dens stik ud. Fortsat brug af kameraet kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler. Brug ikke kameraet i et badeværelse eller en brusekabine. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Forsøg aldrig at skille kameraet ad eller ændre det (åbn aldrig kamerahuset). Hvis dette ikke overholdes, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Skulle kamerahuset gå fra hinanden i forbindelse med et fald eller andet uheld, må du ikke røre ved de dele, der derved kommer til syne. Hvis dette ikke overholdes, kan det forårsage elektrisk stød eller tilskadekomst ved berøring af de beskadigede dele. Fjern straks batteriet, sørg for at undgå tilskadekomst eller elektrisk stød og bring produktet til eftersyn på købsstedet. Tilslutningskablet må ikke udskiftes, opvarmes, vrides eller trækkes i, og man må ikke anbringe tunge genstande på det. Dette kan beskadige kablet og forårsage brand eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler, hvis kablet bliver beskadiget. Anbring ikke kameraet på et ustabilt underlag. Det kan få kameraet til at falde ned eller vælte og forårsage personskade. Forsøg aldrig at tage billeder, mens du bevæger dig. Brug ikke kameraet, mens du går eller er fører af et køretøj. Det kan resultere i, at du falder eller bliver involveret i en trafikulykke. Rør ikke ved nogen af kameraets metaldele, når der er tordenvejr. En induktionsstrøm fra et lyn kan give elektrisk stød. Brug kun batteriet på den måde, det er angivet. Isæt batteriet, så indikatorerne er ud for hinanden.

3 For din sikkerhed ADVARSEL Batteriet må ikke opvarmes, skiftes eller skilles ad. Batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød. Opbevar ikke batteriet sammen med metalgenstande. Brug ikke andre opladere end den specificerede model til at oplade batteriet. Hvis dette ikke overholdes, kan batteriet sprænges eller lække og forårsage brand eller personskade. Brug kun batteriet eller de AC power adaptere, der er specificeret til brug med dette kamera. Brug ikke andre spændinger end den viste forsyningsspænding. Brug af andre strømkilder kan forårsage brand. Hvis batteriet lækker, og væske kommer i kontakt med dine øjne, din hud eller dit tøj. Skyl det pågældende område med rent vand og søg lægehjælp eller foretag nødopkald med det samme. Brug ikke opladeren til at oplade andre batterier end de, der er specificeret her. Ni-MH batteriopladeren er konstrueret til FUJIFILM HR-AA Ni-MH batterier. Brug af opladeren til at oplade normale batterier eller andre typer genopladelige batterier kan få batteriet til at lække væske, blive overophedet eller sprænges. Når du transporterer batteriet, skal det være installeret i et digitalt kamera eller være i den hårde emballage. Når du opbevarer batteriet, skal det være i den hårde emballage. Når batteriet bortskaffes, skal batteripolerne tildækkes med isolerende tape. Kontakt med andre metalgenstande eller et andet batteri kan forårsage antændelse eller sprængning af batteriet. Hold hukommelseskort uden for små børns rækkevidde. Da hukommelseskort er små, kan små børn sluge dem. Sørg for at opbevare hukommelseskort uden for små børns rækkevidde. Hvis et barn sluger et hukommelseskort, skal du søge lægehjælp eller foretage nødopkald. FORSIGTIG Brug ikke kameraet på steder, hvor der er oliedampe, damp, fugtighed eller støv. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. FORSIGTIG Efterlad ikke kameraet på steder, som er udsat for ekstremt høje temperaturer. Efterlad ikke kameraet i f.eks. et lukket køretøj eller i direkte sollys. Det kan forårsage brand. Hold det uden for små børns rækkevidde. Dette produkt kan forårsage personskade i hænderne på et barn. Anbring ikke tunge genstande på kameraet. Det kan få de tunge genstande til at vælte eller falde ned og forårsage personskade. Flyt ikke kameraet, når AC power adapteren stadig er tilsluttet. Træk ikke i ledningen for at afbryde AC power adapteren. Det kan beskadige elledningen eller kabler og forårsage brand eller elektrisk stød. Brug ikke AC power adapteren, hvis stikket er beskadiget eller forbindelsen i stikkontakten er løs. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Tildæk eller indpak ikke kameraet eller AC power adapteren i en klud eller et tæppe. Det kan forårsage varmeophobning og ændre kamerahusets form eller forårsage brand. Når du rengør kameraet, eller hvis du ikke skal bruge kameraet i længere tid, skal batteriet fjernes, og AC power adapteren skal frakobles eller dens stik skal trækkes ud. Hvis dette ikke gøres, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Efter opladning skal opladerens stik tages ud af stikkontakten. Hvis man lader opladerens stik blive i stikkontakten, kan det forårsage brand. Brug af blitz for tæt på en persons øjne kan midlertidigt påvirke synet. Vær særlig forsigtig, når du fotograferer babyer og små børn. Når et hukommelseskort fjernes, kan det komme for hurtigt ud af porten. Brug din finger til at holde det og tag forsigtigt kortet ud. Få dit kamera efterset og renset med regelmæssige mellemrum. Ophobning af støv i dit kamera kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler med henblik på rensning af kameraet hvert 2. år. Dette er ikke en omkostningsfri service. iii

4 For din sikkerhed iv Strømforsyning og batteri * Kontroller din batteritype, før du læser de følgende beskrivelser. Det følgende forklarer korrekt brug af batterier, og hvordan man kan forlænge deres levetid. Ukorrekt brug af batterier kan forårsage kortere batterilevetid samt lækage, for megen varmeudvikling, brand eller eksplosion. 1 Kameraet bruger det genopladelige Lithium-ion-batteri * Batteriet er ikke fuldt opladt ved levering. Oplad altid batteriet, før det bruges. * Når batteriet skal transporteres, skal det sidde i et digital kamera eller være i den bløde emballage. Batteriegenskaber Batteriet mister gradvist sin ladning, også hvis det ikke bruges. Når du tager billeder, skal du bruge et batteri, der har været opladt for nylig (inden for de sidste par dage). Af hensyn til længst mulig batterilevetid bør du slukke kameraet så hurtigt som muligt, når det ikke bliver brugt. Antal billeder, der kan optages, vil være lavere på kolde steder eller ved lave temperaturer. Medbring et ekstra fuldt opladt batteri. Du kan også øge batteriets effekt ved at opbevare batteriet i din lomme eller et andet varmt sted for at holde det varmt og så sætte batteriet i kameraet lige før, du tager et billede. Hvis du bruger en varmepude, må du ikke anbringe batteriet direkte mod puden. Kameraet vil måske ikke fungere, hvis du bruger et næsten tomt batteri ved lave temperaturer. Opladning af batteriet Du kan oplade batteriet med batteriopladeren (inkluderet). - Man kan oplade batteriet ved omgivelsestemperaturer mellem 0 C og +40 C. Opladningstider for batteriet findes i Brugermanual. - Du bør oplade batteriet ved omgivelsestemperaturer mellem +10 C og +35 C. Hvis du oplader batteriet ved en temperatur uden for dette interval, tager opladning længere tid, fordi batteriets ydeevne påvirkes. - Du kan ikke oplade batteriet ved temperaturer på 0 C eller derunder. Det genopladelige Lithium-ion batteri behøver ikke at blive fuldt opladt eller blive helt fladt, før det oplades igen. Batteriet kan føles varmt, efter at det er blevet opladt og umiddelbart efter, at det har været brugt. Dette er helt normalt. Genoplad ikke et fuldt opladt batteri. Batterilevetid Ved normale temperaturer kan batteriet benyttes mindst 300 gange. Hvis den tid, batteriet leverer effekt, bliver markant kortere, er det et tegn på, at batteriet har nået slutningen af sin effektive levetid og derfor bør udskiftes. Bemærkninger om opbevaring Hvis et batteri opbevares i længere tid i opladt tilstand, kan batteriets ydeevne blive forringet. Hvis batteriet ikke skal bruges i nogen tid, skal du lade batteriet blive fladt, før du opbevarer det. Hvis du ikke har planer om at bruge kameraet i længere tid, skal batteriet fjernes fra kameraet. Opbevar batteriet på et køligt sted. - Batteriet bør opbevares på et tørt sted med omgivelsestemperaturer mellem +15 C og +25 C. - Opbevar ikke batteriet på varme eller ekstremt kolde steder. Håndtering af batteriet Forsigtighedsregler for din sikkerhed: Bær eller opbevar ikke batteriet sammen med metalgenstande som f.eks. halskæder eller hårnåle. Batteriet må ikke opvarmes eller kastes i åben ild. Forsøg ikke at ændre batteriet eller skille det ad. Genoplad ikke batteriet med andre opladere end specificeret. Bortskaf omgående et brugt batteri. Tab ikke batteriet og undlad at udsætte det for kraftige stød. Udsæt ikke batteriet for vand. Hold altid batteripolerne rene. Opbevar ikke batterier på varme steder. Hvis du bruger batteriet i længere tid, kan kamerahuset og selve batteriet blive varmt. Det er normalt. Brug AC power adapteren, hvis du tager billeder eller gennemser billeder i længere tid ad gangen. 2 Kameraet bruger AA-størrelse alkaline eller Ni-MH (nikkelmetalhydrid) genopladelige batterier * Yderligere oplysninger om understøttede batterier findes i kameraets Brugermanual. Forsigtighedsregler for brug af batteri Batterierne må ikke opvarmes eller kastes i åben ild. Bær eller opbevar ikke batterierne sammen med metalgenstande som f.eks. halskæder eller hårnåle. Batterierne må ikke udsættes for vand, og det skal undgås, at de bliver våde, eller at de opbevares på fugtige steder. Forsøg ikke at skille batterierne ad eller ændre dem, inklusive batterikapperne. Udsæt ikke batterierne for kraftige stød.

5 For din sikkerhed Brug ikke batterier, der har lækager, er deforme eller misfarvede. Opbevar ikke batterier på varme eller fugtige steder. Hold batterierne uden for babyers og små børns rækkevidde. Sørg for, at batteriets polaritet (C og D) er korrekt. Brug ikke nye batterier sammen med brugte batterier. Brug ikke opladte og afladte batterier sammen. Brug ikke batterier af forskellig type eller mærke på samme tid. Hvis du ikke skal bruge kameraet i længere tid, skal du fjerne batterierne fra kameraet. Bemærk, at indstillinger af klokkeslæt og dato nulstilles, hvis kameraet efterlades med batterierne fjernet. Batterierne føles varme lige efter, at de har været brugt. Før batterierne fjernes, skal kameraet slukkes, og du skal vente på, at batterierne afkøles. Da batterier ikke fungerer godt i koldt vejr eller på kolde steder, kan du varme batterierne op ved at placere dem i dit tøj, før de skal bruges. Batterier fungerer ikke godt, når de er kolde. De kommer til at fungere igen, når temperaturen vender tilbage til normaltemperatur. Snavs (f.eks. fingeraftryk) på batteripolerne får batterierne til at oplade mindre, hvorfor antallet af billeder bliver mindre. Aftør forsigtigt batteripolerne med en blød og tør klud, før batteriet isættes. Hvis der lækker væske fra batterierne, skal batterirummet aftørres grundigt, og nye batterier skal isættes. Hvis batterivæske kommer i kontakt med dine hænder eller dit tøj, skal du skylle området grundigt med vand. Bemærk, at batterivæske kan forårsage tab af synet, hvis det kommer i dine øjne. Hvis det sker, må du ikke gnide dig i øjnene. Skyl væsken ud med rent vand og kontakt din læge for yderligere behandling. Korrekt brug af AA-størrelse Ni-MH batterier Ni-MH batterier, som opbevares i længere tid, kan blive deaktiveret. Gentagen opladning af Ni-MH batterier, der kun er delvist afladt, kan få dem til at lide af hukommelseseffekten. Ni-MH batterier, der er blevet deaktiveret eller påvirket af hukommelse, giver kun strøm i kortere tid efter, at de er blevet opladt. For at forebygge dette problem, skal du aflade og oplade dem flere gange ved brug af kameraets funktion for Afladning af genopladelige batterier. Deaktivering og hukommelse er specielle egenskaber ved Ni-MH batterier og er ikke egentlige batterifejl. Se Brugermanual angående proceduren for Afladning af genopladelige batterier. FORSIGTIG Brug ikke funktionen til Afladning af genopladelige batterier, hvis der benyttes alkaline batterier. For at oplade Ni-MH batterier skal du bruge hurtigopladeren til batterier (sælges separat). Se vejledningen, som leveres med opladeren for at sikre, at du bruger den korrekt. Brug ikke batteriopladeren til at oplade andre batterier. Bemærk, at batterier føles varme efter, at de er blevet opladt. Kameraet er konstrueret sådan, at der bruges en smule strøm, selv når kameraet er slukket. Bemærk især, at hvis du lader Ni-MH batterier sidde i kameraet i længere tid, vil batterierne blive afladt for meget, hvilket kan gøre dem ubrugelige, selv efter genopladning. Ni-MH batterier vil aflade sig selv, også hvis de ikke bliver brugt, og den tid, de kan bruges, kan blive kortere på grund af dette. Ni-MH batterier bliver hurtigt nedbrudt, hvis de bliver afladt for meget (f.eks. ved at aflade batterierne ved brug af blitz). Brug kameraets funktion til Afladning af genopladelige batterier til at aflade batterierne. Ni-MH batterier har begrænset levetid. Hvis et batteri kun kan bruges i kort tid selv efter gentagne genopladninger, kan det have nået afslutningen på sin levetid. Bortskaffelse af batterier Når batterier bortskaffes, skal det gøres i overensstemmelse med dine lokale bestemmelser for bortskaffelse af affald. 3 Bemærkninger om begge modeller ( 1, 2 ) AC Power Adapteren Brug altid AC Power Adapteren med kameraet. Brugen af en anden strømforsyning end FUJIFILM AC Power Adapteren kan beskadige dit digitale kamera. For flere oplysninger om AC Power Adapteren, se Brugermanual til dit kamera. Anvend kun AC Power Adapteren til indendørs brug. Sæt strømkablet forsvarligt fast i DC indgangsstikket. Sluk for dit FUJIFILM digital kamera, før kablet fjernes fra DC indgangen. Træk stikket forsigtigt ud for at frakoble enheden. Træk ikke i kablet. Brug ikke AC Power Adapteren sammen med andre enheder end dit kamera. AC Power Adapteren kan føles varm, når man rører ved den, når den er i brug. Det er normalt. Skil ikke AC Power Adapteren ad. At gøre det kan være farligt. v

6 For din sikkerhed vi Brug ikke AC Power Adapteren på et varmt eller fugtigt sted. Udsæt ikke AC Power Adapteren for kraftige stød. AC Power Adapteren kan udsende en summende lyd. Det er normalt. Hvis AC Power Adapteren bruges i nærheden af en radio, kan den forårsage støj. Flyt kameraet væk fra radioen, hvis dette sker. Før kameraet tages i brug Ret ikke kameraet direkte mod meget stærke lyskilder, såsom solen på en skyfri himmel. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå skade på kameraets billedsensor. Lav prøveoptagelser først Ved vigtige fotos (f.eks. ved bryllupper eller i forbindelse med rejser), bør man altid lave en prøveoptagelse og gennemse billedet for at sikre, at kameraet fungerer normalt. FUJIFILM Corporation kan ikke påtage sig noget ansvar for tab (såsom omkostninger ved fotografering eller tab af indkomst fra fotografering), som opstår på grund af fejl i dette produkt. Bemærkninger om ophavsret Billeder, som optages på dit digitale kamerasystem må ikke bruges på måder, der bryder med lovgivning om ophavsret, uden ejerens tilladelse, medmindre formålet udelukkende er personlig brug. Bemærk, at der kan være pålagt begrænsninger for fotografering af sceneoptræden, underholdning og udstillinger, selv hvis formålet udelukkende er personlig brug. Brugere bedes også bemærke, at overførsel af hukommelseskort, som indeholder billeder eller data, som er beskyttet af lovgivning om ophavsret, kun er tilladt inden for de begrænsninger, som denne lovgivning sætter. Håndtering af dit digitale kamera For at sikre, at billeder bliver optaget korrekt, bør du ikke udsætte kameraet for stød eller slag, mens et billede bliver optaget. Flydende krystal Hvis LCD panelet bliver beskadiget, skal du være særlig forsigtig med den flydende krystal i panelet. Hvis en af de følgende situationer skulle opstå, skal du omgående følge den pågældende anvisning. Hvis flydende krystal kommer i kontakt med din hud: Tør området med en klud, og vask derefter grundigt med sæbe og rindende vand. Tør området med en klud og vask derefter grundigt med sæbe og rindende vand. Hvis der kommer flydende krystal i dit øje: Skyl øjet med rent vand i mindst 15 minutter og søg derefter lægehjælp. Hvis flydende krystal bliver slugt: Skyl din mund grundigt med vand. Drik rigelige mængder vand og fremkald derefter opkastning. Søg derefter lægehjælp. Oplysninger om varemærker E og xd-picture Card er varemærker for FUJIFILM Corporation. IBM PC/AT er et registreret varemærke for International Business Machines Corp. i USA. Macintosh, QuickTime og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. Windows 7, Windows Vista og Windows-logoet er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af selskaber. Varemærket IrSimple ejes af Infrared Data Association. Varemærket IrSS eller IrSimpleShot ejes af Infrared Data Association. SDHC logoet er et varemærke. HDMI-logo er et varemærke. YouTube er et varemærke tilhørende Google Inc. Andre firma- eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker for de respektive firmaer. Bemærkninger om elektrisk interferens Hvis kameraet skal bruges på hospitaler eller fly, skal du være opmærksom på, at dette kamera kan forårsage interferens med andet udstyr på hospitalet eller flyet. Se relevante bestemmelser for flere oplysninger. Forklaring af farve-tv-system NTSC: National Television System Committee, farve-tv-specifikationer, der hovedsageligt anvendes i USA, Canada og Japan. PAL: Phase Alternation af Line, et farve-tv-system, som hovedsageligt anvendes i europæiske lande og Kina. Exif Print (Exif ver. 2.3) Exif Print Format er et nyligt revideret filformat for digitale kameraer, som indeholder forskellige optagelsesoplysninger med henblik på optimal printning. VIGTIG MEDDELELSE: Læs dette, før du anvender den medfølgende software Direkte eller indirekte eksport, som et hele eller delvist, af autoriseret software uden tilladelse fra de relevante myndigheder er forbudt.

7 Om denne manual Læs denne manual og advarslerne på side ii vi, før kameraet anvendes. Se yderligere oplysninger om specifkke emner nedenfor. Kamera Q & A... side viii Du ved, hvad du ønsker at få forklaret, men kender ikke navnet? Se svaret i Kamera Q & A. Hjælp til problemløsning...side 106 Er der et specifikt problem med kameraet? Find svaret her. Ordliste... side 117 Betydningen af nogle tekniske termer kan måske findes her. Indhold...side xi Indhold giver en oversigt over hele manualen. De vigtigste kamerafunktioner er vist her. Advarselsbeskeder og displays... side 113 Find ud af betydningen bag det blinkende ikon eller fejlmeddelelsen på skærmen. Restriktioner for kameraindstillinger... Basismanual Se Basismanual for oplysninger vedr. restriktioner på de valgmuligheder, der er tilgængelige i hver optagetilstand. Hukommelseskort Du kan gemme billeder på kameraets tilhørende SD- eller SDHC- hukommelseskort. I denne manual kaldes SD hukommelseskort for hukommelseskort. Se yderligere oplysninger på side 10. vii

8 Kamera Q & A Find efter opgave. Kamerainstallation Spørgsmål Nøgleord Se side Hvordan indstiller jeg uret i kameraet? Dato og tid 14 Kan jeg sætte uret til lokal tid, når jeg rejser? Tidsforskel 98 Hvordan får jeg displayet til ikke at slå fra automatisk? Auto Power fra 101 Hvordan gør jeg displayet lysere eller mørkere? LCD lysstyrke 101 Hvordan får jeg kameraet til at holde op med at lave bip- og kliklyde? Handling og udløservolume 96 Stille-tilstand 18 Kan jeg ændre udløserens lyd? Udløserlyd 96 Hvad betyder ikonerne på displayet? Displays 4 Hvor meget strøm er der tilbage på batteriet? Batteriniveau 16 Kan jeg forøge de genopladelige Ni-MH-batteriers kapacitet? Afladning 102 Billeddeling Spørgsmål Nøgleord Se side Kan jeg udskrive billederne på min printer? Udskrivning af billeder 60 viii

9 Kamera Q & A Tag billeder Spørgsmål Nøgleord Se side Hvordan kan jeg undgå slørede billeder? Dob. billedstab-tilstand 17 Hvordan tager jeg gode portrætter? Intelligent ansigtsregistrering 31 Kan kameraet automatisk justere indstillingerne afhængig af omgivelserne? M tilstand 15 Kan jeg vælge mine egne indstillinger for forskellige scener? Motivposition 21 Hvordan kan jeg være sikker på, at mit motiv smiler, når jeg tager et billede? Registrering af smil 22 Hvordan kan jeg være sikker på, at ingen blinkede, da billedet blev taget? Registrering af lukkede øjne 32 Hvordan tager jeg nærbilleder? Makro-tilstand (nærbilleder) 35 Hvordan forhindrer jeg, at blitzen går af? Hvordan forhindrer jeg røde øjne i mine optagelser med blitz? Hvordan får jeg skygge på mine baggrundsobjekter? Hvordan kan jeg optage flere billeder på én gang? Blitztilstand Serieoptagelse Hvordan optager jeg et gruppeportræt, der inkluderer fotografen? Selvudløser 77 Hvordan tager jeg et panoramabillede? Bevægeligt panorama 24 Kan jeg vælge lukkerhastighed og blænderåbning? P, S, A, og M tilstand 26 Kan jeg gemme og hente kameraindstillinger frem? C tilstand 30 Hvordan kan jeg justere eksponering? Eksponeringskompensation 43 Hvordan holder jeg et bevægeligt motiv i fokus? Sporing 81 Hvordan optager jeg film? Optagelse af film 55 Hvordan kan jeg indramme billeder i søgeren? EVF/LCD knap 5 ix

10 Kamera Q & A Visning af billeder Spørgsmål Nøgleord Se side Hvordan ser jeg mine billeder? Enkelt-billede afspilning 44 Hvordan kan jeg nemt slette billeder? Knappen b 20 Hvordan kan jeg vælge at slette individuelle billeder eller slette alle billeder på én gang? Sletning af billeder 52 Kan jeg zoome ind på billederne under afspilning? Zoom under afspilning 45 Kan jeg markere billeder med favorit (I) bedømmelse? I Favoritter 45 Hvordan kan jeg se flere billeder samtidigt? Multibillede-afspilning 47 Kan jeg oprette fotoalbums med mine yndlingsbilleder? Hjælp til fotoalbum 49 Hvordan finder jeg billeder? Billedsøgning 51 Kan jeg beskytte mine billeder mod sletning? Beskyttelse 89 Kan jeg skjule ikonerne i displayet, når jeg ser mine billeder? Valg af visningsformat 44 Kan jeg vælge billeder som skal overføres til YouTube TM? Kan jeg vælge billeder som skal overføres til Facebook? Overførsel af billeder 86 x

11 Indhold For din sikkerhed... ii Bemærkninger om sikkerhed... ii Om denne manual...vii Kamera Q & A...viii Før du begynder Introduktion... 1 Symboler og konventioner... 1 Medfølgende tilbehør... 1 Kameraets dele... 2 Kameradisplays... 4 Tilstandsknappen... 6 De første trin Rem og objektivdæksel... 7 Isætning af batterier... 8 Indsættelse af hukommelseskortet...10 Tænd og sluk for kameraet...13 Optagetilstand...13 Afspilningstilstand...13 Grundlæggende opsætning...14 Normal fotografering og afspilning Billedtagning i tilstanden M (Motivgenkendelse)...15 Visning af billeder...20 Mere om fotografering Optagetilstand...21 M MOTIVGENKENDELSE...21 B AUTO...21 SP MOTIVPOSITION...21 N BEVÆG. PANORAMA...24 P: PROGRAM AE...26 S: LUKKERPRI. AE...27 A: BLÆNDEPRI. AE...28 M: MANUEL...29 C: BRUGERTILPASSET...30 Intelligent ansigtsregistrering...31 Regist. af lukkede øjne...32 Fokuslås...33 F Makro- og supermakro-tilstand (nærbilleder)...35 N Anvendelse af blitz (Intelligent blitz)...36 I Serieoptagelse (Burst-tilstand)...38 c Øjeblikkelig Zoom...40 d Eksponeringskompensation...42 xi

12 Indhold xii Mere om afspilning Afspilningsmuligheder...44 Zoom under afspilning...45 I Favoritter: Vurdering af billeder...45 Visning af fotoinformationer...46 Multi-billedafspilning...47 Visning af panoramaer...48 k Hjælp til fotobog...49 Oprettelse af fotobog...49 Gennemsyn af fotobøger...50 Redigering og sletning af fotobøger...50 b Billedsøgning...51 A Sletning af billeder...52 Sletning af ét billede...52 Sletning af flere billeder...53 Sletning af alle billeder...54 Film F Optagelse af film...55 a Visning af film...57 Forbindelser Visning af billeder på tv...58 Print billeder via USB...60 Forbind til kameraet...60 Print valgte billeder...60 Print DPOF Print Ordren...61 Oprettelse af DPOF Print Ordre...63 Vis billeder på en computer...66 Installation af softwaren...66 Forbind til kameraet...70 Menuer Brug af menuerne: Optagetilstand...72 Brug af menuen F-tilstand...72 F-Modus menumuligheder...73 N ISO...73 O BILLEDSTØRRELSE...74 P FINEPIX FARVE...75 Brug af fotograferingsmenuen...75 Valgmuligheder for fotograferingsmenu...76 B SELVUDLØSER...77 T BILLEDKVALITET...78 D HVIDBALANCE...79 H SKARPHED...80 C LYSMÅLING...80 F AF-TILSTAND...81 J AE BKT. EV-TRIN...82 I BLITZ...82

13 Indhold Brug af menuerne: Afspilningstilstand...83 Brug af menuen F-Modus...83 F-Modus menumuligheder...83 I DIASSHOW...84 Brug af afspilningsmenuen...85 Muligheder i afspilningsmenuen...85 j MÆRKE FOR UPLOAD...86 B FJERN RØDE ØJNE...88 D BESKYT...89 G BESKÆR BILLEDE...90 O ÆNDR STØRRELSE...91 C ROTER BILLEDE...92 F INDTAL MEMO...93 Opsætningsmenuen...95 Brug af indstillingsmenuen...95 Muligheder for indstillingsmenu...96 N TIDSFORSKEL...98 K FORMATERING...99 A VISNING...99 B NUMMERERING I AFSPILN. LYDST J LCD-LYSSTYRKE M AUTO-SLUK D DIGITAL ZOOM P AFLADNING (kun Ni-MH-batterier) Tekniske bemærkninger Valgfrit tilbehør Tilbehør fra FUJIFILM Pleje af kameraet Hjælp til problemløsning Hjælp til problemløsning Advarselsbeskeder og display Appendiks Ordliste Kapacitet for hukommelseskort Specifikationer xiii

14 xiv Memo

15 Introduktion Symboler og konventioner Følgende symboler anvendes i denne manual: 3 Advarsel: Disse oplysninger bør læses før brug for at sikre korrekt virkemåde. 1 Bemærk: Ting at bemærke, når kameraet anvendes. 2 Tip: Yderligere oplysninger, der kan hjælpe, når kameraet anvendes. Menuer og anden tekst på kameraets skærm vises med fed skrift. I manualens illustrationer er displayets visning forenklet for at gøre det nemmere at forklare de pågældende funktionaliteter. Medfølgende tilbehør Følgende udstyr er inkluderet i kamerapakken: Før du begynder 4 alkaliske AA-batterier (LR6) USB-A/V-kabel Rem Basismanual Objektivdæksel Cd-rom 1

16 Introduktion Kameraets dele Yderligere oplysninger findes på den side, som er nævnt til højre for hvert punkt. 1 Snørehul til rem Zoomstyring...16, 45, 47 3 Udløserknap g (Intelligent ansigtsregistrering) knap I (indstillingen kontinuerlig fotografering) knap G kontakt Indikatorlampe Tilstandsknap AF-assistentlys...34 Selvudløserlampe Blitz Blitz pop-op-knap Mikrofon...55, Højttaler... 57, Objektiv... 13, 119

17 Introduktion 15 Den elektroniske søger Selektorknap (se nedenfor) 17 Skærm DISP (display)/back-knap...17, 18, d (eksponeringskompensation/ billedinfo) knap...42, Montering på stativ 21 Batteridækslet... 8 Selektorknap Bevæg markør op b (slet) knap (side 20) m (skærmlysstyrke) knap (se nedenfor) 22 Batterirumslås EVF/LCD (displayvalg) knap a (afspilning) knap... 20, F (fototilstand) knap...72, Terminaldæksel...58, 60, Åbning til hukommelseskort Stik til USB-A/V-kabel...58, 60, HDMI Ministik MENU/OK-knap (side 14) Før du begynder Flyt markør til venstre F (makro) knap (side 35) Flyt markør til højre N (blitz) knap (side 36) Flyt markør ned c (øjeblikkelig zoom) knap (side 40) 2 Tip: Skærmlysstyrke Skærmens lysstyrke forøges ved at trykke kortvarigt på m-knappen, hvilket gør displayet lettere at se i stærkt lys. Normal lysstyrke gendannes, når billedet er taget. 3

18 Introduktion Kameradisplays De følgende indikatorer kan blive vist under fotografering og afspilning. De viste indikatorer varierer afhængigt af kameraindstillingerne. Fotografering Afspilning 12/31/ :00 AM INDSTIL 250 F /31/2050 1/250 F3.1 10:00 AM N :3 N 1 Antallet af tilgængelige billeder Billedstørrelse Fokusadvarsel Stille-tilstand Kontinuerlig-tilstand Måling Intelligent ansigtsregistreringindikator Optagetilstand Blitz Makro-tilstand (nærbillede) Selvudløserindikator Fokusramme Sløringsadvarsel...36, 109, Gavebillede Stille-tilstand-indikator Fjernelse af røde øjne-indikator Intelligent ansigtsregistreringindikator Afspilningstilstandsindikator...20, Dato og tid Lukkerhastighed og blænderåbning Følsomhed Billedkvalitet Skærmlysstyrke FinePix farve Hvidbalance Batteriniveau Dob. billedstab Eksponeringsindikator Eksponeringskompensation indikator Beskyttet billede Indikator for DPOF-udskrivning Stemmebesked-indikator Indikator for hjælp til fotoalbum Marker til overførsel til Billednummer Bedømmelse...45

19 Introduktion Den elektroniske søger (EVF) Den elektroniske søger giver de samme oplysninger som skærmen og kan anvendes, når lyse lysforhold gør det svært at se displayet på skærmen. Hvis du ønsker at skifte mellem skærmen og den elektroniske søger, skal du trykke på EVF/LCD-knappen (dit valg forbliver aktivt, når kameraet slukkes eller tilstandsknappen drejes videre til en anden indstilling). EVF LCD Før du begynder

20 Introduktion Tilstandsknappen For at vælge optagetilstand skal du flugte tilstandsikonet med mærket ved siden af tilstandsknappen. B (AUTO): En enkel peg-og-skyd modus, der anbefales til førstegangsbrugere af digitale kameraer (side 21). M (MOTIVGENKENDELSE): En peg-ogskyd tilstand, hvor kameraet automatisk tilpasser indstillingerne til omgivelserne (side 15). SP (MOTIVPOSITION): Vælg en tilstand, der passer til motivet eller fotograferingsvilkårene, og lad kameraet gøre resten (side 21). P, S, A og M: Vælg disse for fuld kontrol over kameraets indstillinger, inklusive blænder- (M og A) og/eller lukkerhastighed (M og S) (side 26). C (BRUGERTILPASSET): Indlæsning af gemte indstillinger for tilstandene P, S, A og M (side 30). F (FILM): Optag film med lyd (side 55). N (BEVÆG. PANORAMA): Optag en serie af billeder, og sæt dem sammen for at skabe et panorama (side 24). 6

21 Rem og objektivdæksel Fastgøring af rem Fastgør remmen i de to øskener, som angivet nedenfor. Objektivdækskel Sæt objektivdækslet på som vist. For at undgå at miste objektivdækslet skal du komme den medfølgende snor gennem øjet (q) og sikre objektivdækslet med snoren (w). De første trin 3 Advarsel For at undgå at tabe kameraet skal du sørge for, at remmen er sikret. 7

22 Isætning af batterier Der skal bruges fire alkaliske, litium- eller genopladelige Ni-MH-batterier (størrelse AA) til kameraet. Der leveres et sæt med fire alkaliske batterier sammen med kameraet. Sæt batterierne i kameraet som beskrevet nedenfor. 1 Åbn batteridækslet. Skub batterirummets lås i den retning, der er angivet, og åbn batteridækslet. 1 Bemærk Sørg for, at kameraet er slukket, før batteridækslet åbnes. 3 Advarsler Åbn ikke batteridækslet, når kameraet er tændt. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå fejl på billeder eller hukommelseskort. Anvend ikke unødvendig voldsomhed, når batteridækslet betjenes. 2 Sæt batterierne i. Placer batterierne, som det vises med + og tegnene inden i batterirummet. 3 Advarsler Vend batterierne korrekt, når du sætter dem i. Brug aldrig batterier med beskadiget hus, og bland aldrig gamle og nye batterier, batterier med forskellige opladningsniveauer eller forskellige batterityper. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre overophedning eller læk hos batterierne. Brug aldrig mangan eller Ni-Cd-batterier. Batterihus De alkaliske batteriers kapacitet varierer fra fabrikant til fabrikant og reduceres ved temperaturer under 10 C. Det anbefales at bruge Ni-MH-batterier. Fingeraftryk og andre urenheder på batteriets plader kan reducere batteriets levetid.

23 Isætning af batterier 3 Luk batteridækslet. Luk dækslet til batterirummet, og skub det ind, indtil dækslet falder i hak. 3 Advarsel Brug ikke voldsomhed. Hvis batteridækslet ikke lukkes i, skal du kontrollere, at batterierne er placeret i den rigtige retning, og atter prøve at lukke dækslet. 2 Tip: Brug af en AC-adapter Kameraet kan strømforsynes med en AC-adapter og DC-kobling (sælges separat). Valg af batteritype Når batterierne er blevet udskiftet OPSÆTNING 5 /5 med en anden type HJÆLPETEKST VIDEOSYSTEMLITHIUM NULSTIL BRUGERTILPASNING ALKALISK batterier, skal du vælge batteritypen BATTERITYPENI-MH ved hjælp af menu- AFLADNING punktet T BATTERITYPE i opsætningsmenuen (side 97), for at sikre, at batteriniveauet angives korrekt og at kameraet ikke slukker uventet. De første trin

24 Indsættelse af hukommelseskortet Kameraet kan lagre billeder på SD-hukommelseskortet (sælges separat). Kompatible hukommelseskort SanDisk SD- og SDHC-hukommelseskort er blevet godkendt til brug i dette kamera. En komplet liste over godkendte hukommelseskort findes på html. Det garanteres ikke, at andre kort kan anvendes. Kameraet kan ikke bruges med xd-picture Cards eller MultiMedia kort (MMC) udstyr. 3 Advarsel Hukommelseskort kan låses, hvorved det bliver umuligt at formatere kortet samt at optage eller slette billeder. Før der indsættes hukommelseskort, skubbes kontakten til skrivebeskyttelse til ulåst position. Kontakt til skrivebeskyttelse 10

25 Indsættelse af hukommelseskortet Indsættelse af hukommelseskortet Åbn batteridækslet Bemærk Sørg for, at kameraet er slukket, før batteridækslet åbnes. Indsæt hukommelseskortet. Hold hukommelseskortet i den retning, der vises nedenfor, og sæt det ind, indtil det klikker på plads på bagsiden af åbningen. 3 Luk batteridækslet. Luk dækslet til batterirummet, og skub det ind, indtil dækslet falder i hak. Fjernelse af hukommelseskort Når du er sikker på, at kameraet er slukket, skal kortet trykkes ind og langsomt løsnes. Kortet kan nu tages ud manuelt. De første trin Klik Sørg for, at kortet vender korrekt. Sæt det ikke skråt ind, og anvend ikke vold. 3 Advarsler Hukommelseskortet kan vippe ud, hvis du fjerner fingeren hurtigt efter, at du har trykket kortet ind. Hukommelseskort kan være varme at røre ved, når de fjernes fra kameraet. Dette er normalt og indikerer ikke fejl. 11

26 Indsættelse af hukommelseskortet 3 Advarsler Sluk ikke for kameraet, og fjern ikke hukommelseskortet, mens hukommelseskortet formateres, eller hvis der optages data eller slettes fra kortet. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå skade på kortet. Formater hukommelseskortet før første anvendelse, og sørg for at reformatere alle hukommelseskort efter anvendelse i en computer eller anden enhed. Yderligere oplysinger om formatering af hukommelseskort findes på side 99. Hukommelseskort er små og kan blive slugt. Hold dem uden for børns rækkevidde. Hvis et barn sluger et hukommelseskort, skal du straks søge læge. minisd eller mikrosd adaptere, som er større eller mindre end standarddimensionerne på et SD-kort, skubbes muligvis ikke ud på normal vis. Indlever kameraet til en autoriseret servicerepræsentant, hvis kortet ikke skubbes ud. Fjern ikke kortet med magt. Sæt ikke mærkater på hukommelseskort. Løse mærkater kan skabe fejlfunktioner i kameraet. Filmoptagelse kan blive afbrudt med visse typer af hukommelseskort. Anvend et kort med en klasse 4 skrivehastighed (4 MB/s) eller bedre, når du optager HD film. Ved formatering af hukommelseskortet i kameraet oprettes der en mappe, som billederne gemmes i. Omdøb eller slet ikke denne mappe, og anvend ikke en computer eller andet til at redigere, slette eller omdøbe billedfilerne. Anvend altid kameraet til at slette billeder fra hukommelseskortet. Før filerne redigeres eller omdøbes skal du kopiere dem til en computer og redigere eller omdøbe kopierne, ikke originalerne. 12

27 Tænd og sluk for kameraet Optagetilstand Skub G-kontakten i den nedenfor viste retning. Objektivet køres automatisk ud. Afspilningstilstand Tryk på knappen a i cirka et sekund for at tænde for kameraet og begynde afspilning. Skub G-kontakten for at slukke kameraet. 2 Tip: Skift til afspilningstilstand Tryk på knappen a for at begynde afspilningen. Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til optagetilstand. 3 Advarsler Hvis objektivet med unødvendig voldsomhed forhindres i at blive skudt ud, er der fare for fejlfunktioner eller skader. Billeder kan påvirkes af fingeraftryk eller andre mærker på objektivet. Hold objektivet rent. Knappen G frakobler ikke kameraet fuldstændig fra strømforsyningen. Tryk på a-knappen igen, eller brug G-kontakten for at slukke kameraet. 2 Tip: Skift til optagetilstand Tryk udløserknappen halvt ned for at gå ud af optagetilstand. Tryk på knappen a for at vende tilbage til afspilning. De første trin 2 Tip: Auto-sluk Kameraet slukker automatisk, hvis der ikke er foretaget nogen handling i det tidsrum, der er valgt i menuen M AUTO-SLUK (se side 101). Tænd kameraet med G-kontakten, eller tryk på knappen a i cirka et sekund. 13

28 Grundlæggende opsætning Der vises en sprogvalgsdialog, første gang kameraet tændes. Opsæt kameraet som beskrevet nedenfor (yderligere oplysninger om nulstilling af uret eller ændring af sprog findespå side 96). 1 2 Vælg et sprog. START MENU ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH ESPAÑOL PORTUGUÊS SET NO Indstil dato og tid. DATO/TID IKKE INDSTILLET ÅÅ. MM. DD : AM 2009 INDSTIL NEJ 1.1 Tryk selektoren op eller ned for at fremhæve et sprog. 1.2 Tryk på MENU/OK. 2.1 Tryk selektoren til venstre eller højre for at markere år, måned, dag, time eller minut, og tryk op og ned for at ændre. Du kan ændre rækkefølge for visning af år, måned og dage ved at markere datoformatet og trykke selektoren op eller ned. 2.2 Tryk på MENU/OK. Der vises en batteritypebesked. Hvis typen adskiller sig fra den type, der er indsat i kameraet, skal du anvende menupunktet T BATTERITYPE i opsætningsmenuen (side 97) for at angive den korrekte type. 2 Tip: Kameraets ur Hvis batterierne fjernes i en længere periode, bliver kameraets ur og batteritype nulstillet, og sprogvalgsdialogen vises, når kameraet tændes. Hvis batterierne efterlades i kameraet i cirka 10 timer, kan batteriet fjernes i omkring 24 timer, uden at ur, sprogvalg eller batteritype nulstilles. 14

29 Billedtagning i tilstanden M (Motivgenkendelse) Dette kapitel beskriver, hvordan du tager billeder i tilstanden M. 1 2 Tænd kameraet. Skub kontakten G for at tænde for kameraet. Vælg M-tilstand. Drej tilstandsknappen hen til M. M I denne tilstand analyserer kameraet automatisk kompositionen og vælger et motiv efter optageforholdene og motivets art: b (PORTRÆT): Menneskeligt portrætmotiv. Valgt motiv c (LANDSKAB): Menneskeskabt eller naturligt landskab. d (NAT): Dårligt belyst landskab. e (MAKRO): Motiv tæt på kamera. f (NATPORTRÆT): Dårligt belyst portræt. g (MODLYSPORTRÆT): Modlysportræt. a (AUTO) vælges, hvis ingen af de ovenstående registreres. Normal fotografering og afspilning 15

30 Billedtagning i tilstanden M (Motivgenkendelse) 3 Kontroller batteriniveauet. Kontroller batteriniveauet i displayet. 4 Indram billedet. Anvend zoomkontrollen til at indramme billedet i displayet. q w Vælg W for at zoome ud Zoomindikator Vælg T for at zoome ind Indikator Beskrivelse INTET IKON Batterierne er delvist afladte. q B (rød) Batteriniveauet er lavt. Skift så hurtigt som muligt. w A (blinker rødt) Batterier er opbrugt. Sluk kameraet, og skift batterierne. 1 Bemærk En batteriadvarsel vises muligvis ikke, før kameraet slukkes, især hvis batterierne genanvendes efter at have været afladet. Strømforbruget varierer meget fra tilstand til tilstand: Advarslen om lavt batteriniveau (B) vises muligvis ikke eller vises kun et kort øjeblik, før kameraet slukkes i nogle tilstande, eller når der skiftes fra optage- til afspilningstilstand. Zoomforhold 1.0x 18.0x Kameraet anvender udelukkende optisk zoom som standardindstilling. Hvis det ønskes, kan digital zoom (side 101) benyttes til at zoome tættere på. 2 Tip: Fokuslås Anvend fokuslås (side 33) for at fokusere på genstande, der ikke er inden for fokusrammen. 16

31 Billedtagning i tilstanden M (Motivgenkendelse) Hvordan kameraet holdes Hold kameraet roligt med begge hænder, og hold albuerne ind til siden. Rystelser på hænderne kan gør dine billeder slørede. For at undgå billeder, der ikke er i fokus eller for mørke (undereksponerede), holdes hænderne og andre genstande væk fra objektivet og blitzen. Optageoplysninger Hvis du ønsker at vælge de optageoplysninger og guider, der vises, skal du trykke på DISP/BACK-knappen. Indikator vises HD-indramning Indikator skjult Bedste indramning For at anvende den bedste indramning placeres hovedmotivet ved skæringspunktet mellem to linjer. Alternativt kan du flugte en af de horisontale linjer vandret. Når HD-indramning anvendes, vises styrelinjer for billedformat 16:9 for at gøre det let at komponere HD-optagelser. Anvend fokuslås (side 33) til at fokusere på motiver, der ikke befinder sig i midten af rammen på det endelige billede. Undgå slørede billeder Hvis motivet er utilstrækkeligt OPSÆTNING 3 /5 belyst, kan sløring forårsaget LCD-LYSSTYRKE EVF/LCD MODE KONTINUERLIG af kamerarystelser reduceres AUTO-SLUK KUN VED OPTAG. DOB. BILLEDSTAB. FRA ved at anvende indstillingen FJERN RØDE ØJNE REGIST. AF LUKKEDE ØJNE L DOB. BILLEDSTAB. i opsætningsmenuen (side 97). I indstillingen B reduceres også sløring forårsaget af, at motivet bevæger sig (dob. billedstab.). Følsomheden øges, når dob. billedstab. er aktiveret. Bemærk, at slør alligevel godt kan opstå i bestemte situationer. Vi anbefaler, at du slukker for dobbelt billedstab., når du anvender et stativ. Normal fotografering og afspilning 17

32 Billedtagning i tilstanden M (Motivgenkendelse) Stille-tilstand I situationer, hvor kameraet ikke må afgive lyd eller lys, skal du holde knappen DISP/BACK nede, indtil o vises (bemærk, at stille-tilstand ikke er tilgængelig under afspilning af film eller stemmebesked). Kamerahøjtaler og AF-hjælpelyset/selvudløserens lampe slukker, og lydstyrken (side 96) kan ikke justeres (bemærk at AF-hjælpelyset stadig kan være tændt, når C er valgt i motivindstilling). Vend tilbage til normal betjening ved at trykke på knappen DISP/BACK, indtil o-ikonet ikke længere vises. 5 Fokuser. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere. 1 Bemærk Objektivet kan give lyd fra sig, når kameraet fokuserer. Dette er normalt. I M-tilstand justerer kameraet løbende fokus, hvilket bruger mere batteri. Hvis kameraet er i stand til at fokusere, vil det bippe to gange, og indikatorlampen vil blive grøn. Hvis kameraet ikke kan fokusere, bliver fokuseringsrammen rød, s vises, og indikatorlampen blinker grønt. Skift komposition eller anvend fokuslås (side 33). 18

33 Billedtagning i tilstanden M (Motivgenkendelse) 6 Tag billedet. Tryk roligt udløserknappen resten af vejen ned for at tage et billede. 2 Tip: Udløserknap Udløserknappen har to positioner. Når du trykker udløserknappen halvt ned (q), indstilles fokusering og eksponering. Tryk udløserknappen resten af vejen ned for at optage (w). q Dobbelt bip Tryk halvvejs ned w Klik Tryk resten af vejen ned 1 Bemærk Hvis genstanden er dårligt oplyst, lyser AF-assistentlyset muligvis for at assistere fokuseringen (side 34). Oplysninger om brug af blitz, når lysforholdene er dårlige, findes på side 36. Indikatorlampe Indikatorlampe Indikatorlampen viser kameraets status som følger: Indikatorlampe Kamerastatus Lyser grønt Fokus låst. Slør, fokusering eller eksponeringsadvarsel. Billedet kan tages. Blinker grønt Blinker grønt Optager billeder. Yderligere billeder og orange kan tages. Optager billeder. Ingen yderligere billeder kan optages på dette tidspunkt. Lyser orange Blitz lader op, blitz lyser ikke, når der Blinker orange tages et billede. Objektiv- eller hukommelsesfejl (hukommelseskort er fuldt eller ikke Blinker rødt formateret, formateringsfejl eller en anden hukommelsesfejl). 2 Tip: Advarsler Detaljerede advarsler vises i displayet. Yderligere oplysninger findes på side Normal fotografering og afspilning 19

34 Visning af billeder Billeder kan vises i displayet. Når der tages vigtige fotografier, skal du tage et prøvefoto og tjekke resultatet. 1 Tryk på knappen a. Sletning af billeder Slet det billede, der vises aktuelt i displayet, ved at trykke selektoren op (b). Følgende dialog vises. Det sidst optagede billede vises i displayet Vælg BILLEDE og tryk på MENU/OK. Tryk på MENU/OK for at slette billedet. DIREKTE SLETNING INDSTIL SLET OK? BILLEDE VALGTE BILLEDER ALLE BILLEDER TILBAGE 2 Se flere billeder. Tryk selektoren til højre for at se billeder i den orden, de er optaget, og tryk til venstre for at se billederne i modsat orden. Tryk på udløserknappen for at gå til optagetilstand. JA AFBRYD Tryk på DISP/BACK for at afslutte uden at slette billedet. 2 Tip: Afspilningsmenuen Billeder kan også slettes fra afspilningsmenuen (side 52). 20

35 Optagetilstand Vælg en optagetilstand i forhold til scenen eller typen af motivet. For at vælge en optagetilstand skal du dreje tilstandsknappen til den ønskede indstilling (side 6). Følgende tilstande er tilgængelige: M MOTIVGENKENDELSE Kameraet analyserer automatisk kompositionen og vælger den passende motivtilstand ud fra motivet og optageforholdene (side 15). 2 3 Tryk på MENU/OK for at vise fotograferingsmenuen. Tryk selektoren op eller ned for at markere A MOTIVPOSITION. B AUTO Vælg for at opnå skarpe, klare billeder. Denne tilstand anbefales til de fleste situationer. SP MOTIVPOSITION Kameraet tilbyder, at du kan vælge mellem forskellige scener, hver enkelt er tilpasset specielle optagelsesforhold eller et specifikt type fotograferingsobjekt, som kan tildeles position SP på tilstandsknappen: 1 Drej tilstandsknappen til SP Tryk selektoren til højre for at få vist en liste over scener. Tryk selektoren op eller ned for at markere en scene. Tryk på MENU/OK for at vælge den markerede mulighed. Indtil indstillingen er ændret, som det beskrives ovenfor, vælges den valgte scene, når tilstandsknappen drejes til SP. Mere om fotografering 21

36 Optagetilstand Motiv B ZOOM-BRACK. C NATURLIG & N D NATURLIGT LYS C PORTRÆT D BABY-TILSTAND K SMIL & SKYD M LANDSKAB N SPORT O NAT H NAT (STATIV) P FYRVÆRKERI Q SOLNEDGANG R SNE S STRAND U FEST V BLOMSTER W TEKST Beskrivelse Kameraet tager tre billeder: ét ved det nuværende zoomforhold, et andet zoomet ind 1,4 og et tredje zoomet ind 2. Få gode resultater med motiver i modlys og anden vanskelig belysning. Kameraet tager to billeder: ét uden blitz og ét med. Fanger naturligt lys indendørs, i lav belysning, eller hvor der ikke kan anvendes blitz. Vælg denne tilstand for bløde portrætter med naturlige hudfarver. Vælges for at opnå naturlige hudnuancer ved portrætoptagelse af små børn. Blitzen slukker automatisk. Lukkeren udløses automatisk, når intelligent ansigtsgenkendelse opdager et smilende ansigt. Vælg denne tilstand til skarpe, klare dagslysbilleder af bygninger og landskaber. Vælg denne tilstand, når der optages bevægelige motiver. Højere udløserhastighed har forrang. Brug denne tilstand ved utilstrækkeligt oplyste skumrings- og nattescener. Følsomhed forhøjes automatisk for at reducere sløring, forårsaget af kamerarystelser. Vælg tilstanden for langsomme lukkerhastigheder, når du fotograferer om aftenen. Anvend stativ for at undgå slør. Langsomme lukkerhastigheder anvendes til at optage udvidet lysudbrud fra fyrværkeri. Tryk på d knappen for at se dialogboksen vedr. valg af lukkerhastighed og tryk selektoren op eller ned for at vælge lukkerhastigheden. Vælg denne tilstand for at optage de klare farver ved solopgang og solnedgang. Vælges til skarpe, klare billeder, der optager lyset i scener domineret af skinnende hvid sne. Vælg denne tilstand til skarpe, klare billeder, der fanger det lyse skær på stranden. Optag baggrundslys indendørs ved svage lysforhold. Vælges ved klare nærbilleder af blomster. Kameraet fokuserer i makroafstand. Tager klare billeder af trykt tekst eller tegninger. Kameraet fokuserer i makroafstand. 22

FINEPIX REAL 3D W3. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Grundlæggende fotografering og afspilning. Mere om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Grundlæggende fotografering og afspilning. Mere om fotografering BL01071-H00 DA DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brugermanual Tak fordi du købte dette produkt. Denne manual beskriver, hvordan du anvender dit FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og den medfølgende

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual. Før du begynder. De første trin. Elementær fotografering og afspilning

Brugermanual. Før du begynder. De første trin. Elementær fotografering og afspilning BL00836-H00 DA Før du begynder Brugermanual Tak, fordi du købte dette produkt. Denne manual beskriver, hvordan du anvender FUJIFILM FinePix Z33WP digitalkamera og den medfølgende software. Sørg for, at

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-e2s/

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-e2s/ BL00004738-C00 DA DIGITAL CAMERA X-E2S Brugervejledning Tak, fordi du har købt dette produkt. Denne brugervejledning beskriver hvordan du anvender dit FUJIFILM X-E2S digitalkamera. Sørg for, at du har

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-C03 DA DIGITAL CAMERA X-T10 Brugervejledning Tak, fordi du har købt dette produkt. Denne brugervejledning beskriver hvordan du anvender dit FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for, at du har

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere