PÅ FINANSLOVEN FORLAGET VANDKUNSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ FINANSLOVEN FORLAGET VANDKUNSTEN"

Transkript

1 PÅ FINANSLOVEN

2 PÅ FINANSLOVEN Portrætter af danske kunstnere på livsvarig ydelse Jiro Mochizuki Jiro Mochizuki's Portraits of Recipients of the Danish Lifelong Artist Grant FORLAGET VANDKUNSTEN

3 Mogens Andersen 168 Vagn Holmboe 130 Kelvin Lindemann 84 Helge Refn 152 Ejler Bille 122 Finn Høffding 44 Willy-August Linnemann 56 Hans Hartvig Seedorff 116 Karl Bjarnhof 114 Egill Jacobsen 38 Henry Luckow-Nielsen 132 Jørgen Sonne 144 Poul Bjørklund 146 Jørgen Jersild 104 Sigrid Lütken 48 Carl Erik Soya 22 Axel Borup-Jørgensen 120 Finn Juhl 94 Sonja Ferlov Mancoba 102 Povl Søndergaard 32 Karl Bovin 24 Ole Kielberg 88 Finn Methling 98 Bent Sørensen 46 Frede Christoffersen 162 Erik Knudsen 140 Jane Muus 92 Inger Thing 74 Erik Clemmesen 158 Mogens Koch 14 Knud Nellemose 78 Erik Thommesen 110 Wilhelm Freddie 42 Herman D. Koppel 160 Palle Nielsen 138 Anna Thommesen 52 Erling Frederiksen 142 Per Lange 118 Søren Hjorth Nielsen 82 Grethe Risbjerg Thomsen 18 Ib Geertsen 76 Hans W. Larsen 134 Erik Nordgreen 30 Leif Thybo 154 Svend Wiig Hansen 124 Palle Lauring 36 Carl-Henning Pedersen 16 Jeppe Vontillius 40 Henry Heerup 58 Hans Jørgen Lembourn 150 Christian Poulsen 128 Flemming Weis 106 Ole Heerup 60 Niels Lergaard 148 Steen Eiler Rasmussen 156 Gunnar Westman 28 Erik Heide 164 Harald Leth 136 Ulf Rasmussen 64 Richard Winther 70 Grete Heltberg 20 Mogens Linck 96 Halfdan Rasmussen 68 Johannes Wulff 54

4 Et tredive år gammelt løfte opfyldt A thirty year-old promise fulfilled Det var en meget kold dag i december Jeg husker ikke, hvorfor det lige blev arkitekten Mogens Koch, jeg først forsøgte med. Jeg havde ikke nogen aftale. Jeg tog bare hen til hans hus og bankede på døren. Mogens Koch lukkede selv op. Jeg præsenterede mig og begyndte at forklare, hvorfor jeg var kommet. Han afbrød:»de står ude i kulden. Kom med ind!«han bød mig indenfor og jeg spurgte lige ud af posen:»må jeg tage Deres portræt?«.»lige nu?«spurgte han. Jeg nikkede. Og resten behøvede ingen forklaring. Mogens Koch virkede ikke det fjerneste forbavset over at en fuldkommen fremmed, ja, oven i købet en japansk fremmed, bankede på hans dør og kom med en så usædvanlig anmodning. At være japaner i Danmark var dengang noget meget eksotisk. Jeg kunne se Kochs milde øjne bag hans briller. Hans venlige stemme og opmuntrende ord fik mig til at falde til ro. Det var i de gode gamle dage, for mere end tredive år siden Jeg husker det, som var det i går. Hvis han havde afvist mig, ville jeg ikke have haft mod til at gå videre med projektet. Min første dag var en stor succes. Derefter kørte jeg hid og did og bankede på døren hos kunstnere og forfattere, der var på finansloven. Jeg fik deres adresser fra Kulturministeriet. De nød stor respekt i den danske kulturverden. Og jeg var helt ukendt. Grundlæggende var ideen at tage»snapshot«-portrætter af disse mennesker i deres hjem, i de intime omgivelser, de havde skabt til sig selv. Min ide var at arbejde hurtigt: Ingen aftale, ingen lang præsentation, ingen forsinkelser. Bare gå ind og uden videre fange personligheden og stedet. Jeg valgte husets mest fotogene plet og begrænsede mig til brugen af kun én rulle film, hurtigt skudt, godt eller dårligt. Jeg forsøgte at opnå en særlig blanding af min egen tid med deres tid og rum. Det, der forbløffede mig, var, at de åbnede deres døre og gav mig en så varm velkomst. Kun nogle få og de var alle forfattere tøvede lidt og bad om lange detaljerede forklaringer, før de sagde ja. Ingen afviste mig nogensinde. Alle, uden undtagelse, spurgte de:»hvad skal De bruge portrætterne til?«. Jeg måtte svare:»jeg ved ikke hvornår eller hvor, men jeg har tænkt mig at lave en udstilling eller en fotobog.«det var, hvad jeg lovede dem. Tredive år senere mødte jeg Søren Møller Christensen fra Forlaget Vandkunsten. Han blev begejstret og besluttede at publicere bogen og at få arrangeret udstillingen, som Frederiksborgmuseet hus til i Ny Carlsberg Fondet tilbød at støtte projektet. Jeg er glad for at have holdt mit løfte nu, mere end tredive år senere. It was a very cold day in December I can t remember why I chose the architect Morgens Koch for my first try. I didn t have an appointment. I just went to his home and knocked on the door. Morgens Koch himself answered. I introduced myself and started to explain why I had come. He interrupted: You re standing in the cold. Come on in. He welcomed me in and I asked straight out, Can I take your portrait. Right now? he said. I nodded. And I didn t have to explain any further. Morgens Koch didn t seem the least bit surprised to see a stranger, what s more a Japanese stranger, knock on his door and make such a strange request. Being Japanese in Denmark in those days was very exotic. I could see Koch s gentle eyes behind his glasses. His kind voice and encouraging words made me feel com fortable. Those were the good old days, more than thirty years ago I can remember it as if it were yesterday. If he had refused, I wouldn t have had the courage to go on with the project. My first day was a great success. So I drove here and there, knocking on the doors of artists and writers of the Finansloven group. I got their addresses from the Ministry of Culture. They were highly respected in Denmark s cultural world. And I was completely unknown. The basic concept was to take snapshot portraits of these people in their homes, in the intimate environment they had created for themselves. My idea was to work quickly: no appointment, no long introductions, no delays. Just walk in and immediately capture the personality and the place. I would choose the most photogenic spot in the house and limit myself to just one roll of film, shooting quickly, good or bad. I wanted to make that particular blend of my time with their time and space. What amazed me was the way they opened their doors and gave me such a warm welcome. Only a few all of them writers were hesitant and asked for long detailed explanations before they said yes. Nobody ever refused me. Every one, without exception, asked: what are you going to use the portraits for? I would reply: I don t know when or where, but I m thinking to do an exhibition or photography book. That s what I promised them. Thirty years later I had the chance to meet Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten KS and show him the collection of portraits. He was enthusiastic and decided to publish the book and arrange for the exhibition. The Carlsberg Foundation offered their support for the project. I am happy that more than thirty years later I have kept my promise. Paris, marts 2013 Jiro Mochizuki Paris, March 2013 Jiro Mochizuki

5 Forord Per Stig Møller Foreword Per Stig Møller En fotograf bankede på. Men han anede ikke hos hvem. Det var Halfdan Rasmussen har lige lavet et rim og nyder det. A photographer came knocking. But he didn t even have a clue about Halfdan Rasmussen has just made up a rhyme and he s den japanske fotograf, Jiro Mochizuki. Hans ofre var de personer, Finn Methling ser lige så spartansk som hans sprog ud whose door he was knocking on. It was the Japanese photographer, enjoying it. som var på finansloven, Hvor så de gamle ud dengang! Eller mod den tomme fremtid med fortiden bag sig. Jiro Mochizuki. His targeted victims were certain people whose Finn Methling gazes, ever so austerely as his language, er modtagerne af den livsvarige ydelse blot blevet yngre? Steen Eiler Rasmussen, kaldet Stenalderrasmussen, er lige livelihood was figured into the Danish state s annual budget for out toward the empty future, with the past behind him. Fotografierne udgør et snapshot af de førende kulturper- så barket som træet bag ham. My, how old they looked at that time! Or have the recipients of the Steen Eiler Rasmussen, known as StoneAgeRasmussen, sonligheder i Danmark anno Og Erik Knudsen er lige så fortvivlet som i sine digte. lifetime stipend simply gotten younger? is just as bark-covered as the tree behind him. De havde alle ydet»en betydelig og helstøbt kunstnerisk indsats«, Alligevel kendte fotografen dem ikke! The photographs, taken together, constitute a snapshot of the And Erik Knudsen is just as disconsolate as in his poems. og flere af dem skulle yde endnu mere. Malerne glider i ét med deres malerier. Carl Henning leading cultural luminaries in Denmark anno And even so, the photographer didn t even know them! Uden at vide noget om dem og deres værk får Mochizuki Petersens trøje matcher med hans to malerier. They had all made an important and solidly-cast artistic contribu- The painters converge smoothly with their paintings. alligevel eller netop derfor? fanget deres personlighed og arbejde. Richard Winthers manke over den nøgne overkrop går tion and several of them would come to contribute even more. Carl Henning Petersen s shirt matches his two paintings. Billedkunstnerne hviler i deres arbejde. Forfatterne hviler i ét med maleriet bag ham. Without knowing anything about them or their work, Mochizuki Richard Winther s mane of hair falling over his bare torso merges i sig selv. Billedkunstnerne befinder sig gennemgående i en arbejds- Mogens Andersen er i sort og hvidt som hans egne malerier. manages, anyhow or maybe this is exactly why to capture their with the painting behind him. situation. Forfatterne er mere opstyltede. Knud Nellemann udgør selv en figur blandt sine figurer. personalities and their work. Mogens Andersen is, in black and white, like his own paintings. Her ser vi den majestætiske Palle Lauring som en alvidende su- Og Henry Heerup? Ja, han er naturligvis sin egen nisse. The visual artists are resting (at equilibrium) in their work. The Knud Nellemann constitutes, in himself, one figure among perlektor skue ned mod sine uvidende elever os. Han ved, hvad han Bladr selv i bogen og se disse og andre ansigter og kroppe tone authors are resting (self-contained) in themselves. The visual artists his own figures. taler om, og hver bog står på sin plads. Han har orden i krono logien. frem mod beskueren og i fotografiet afsløre deres væsen. are generally situated amidst a working situation. The authors appear And Henry Heerup? Of course, he s naturally his very own gnome. Willy-August Linnemann skuer mod inspirationen og Her møder kunstnerne sandelig en kunstner og vi kunst. to be more high-flown. Leaf your way through the book and watch these and mod syd, hvorfra hans litterære univers stammer. Here we see the majestic Palle Lauring as an omniscient super- others faces and bodies loom up in front of you, the beholder, and teacher looking down towards his uneducated students us. He watch them disclose their essence in the photograph. knows what he s talking about and each and every book is standing Here, the artists are indeed meeting an artist and we are in its place. He s got the chronology in order. indeed meeting art. Willy-August Linnemann looks toward inspiration and toward the south, from where his literary world stems. Translated by Dan A. Marmorstein

6 Kunstnerportrætter Arno Victor Nielsen I 1978 møder en ukendt japansk fotograf op i Kulturministeriet. Han Jeg reagerer på samme måde, hvis jeg præsenteres for portrætter Om man er født som geni eller forbryder, kan næsten gå ud når man portrætterer de ukonventionelle, er det bedst at bryde har hørt, at vi i Danmark følger den antikke tradition at hædre visse af nobelprismodtagere, seriemordere, storsvindlere, statsmænd. Jeg på et. Der er jo ikke så meget at gøre ved det. Lombroso slog fast, at med konventionerne for, hvordan man tager et portrætfoto. borgere ved at lade dem bespise på byens rådhus, og ønsker derfor forestiller mig, at jeg kan se de kvaliteter, de egenskaber, som bragte»genialitet er en af galskabens mange former«. For Lombroso var Et portræt er, som ordet siger, en fremtrækning (pro-trahere) navne og adresser på kunstnere på livsvarig ydelse fra den danske de portrætterede på alles læber, på magtens tinde eller bag tremmer. genialitet et degenerationsfænomen, nærmest et ledsagefænomen til af en person, især af personens ansigtstræk. Men det er tydeligt, at stat. Han vil efterfølgende opsøge kunstnerne på deres adresser og Sådan begyndte den videnskabelige racisme. Den begyndte med epilepsi. I folkedybet har der vel til alle tider været udklækket fore- kunstnerne ikke ønsker at træde frem. De træder tværtimod demon- tage et billede af dem. Darwins evolutionsteori, teorien om den naturlige selektions proces. stillinger om en udlignende ret færdighed sådan at forstå, at var men- strativt tilbage i den hverdag, de lever og arbejder i, og stiller sig til Hvis man modtager Kunstfondens livsvarige ydelse, er man De mindre egnede sorteres fra, mens dem med de bedste arvelige nesker veludstyret på et område, så manglede de til gengæld noget skue blandt deres værker eller i deres dagligstue eller have. Det er ikke en Hr. Hvem-som-helst. Man tilhører en lille udvalgt skare. egenskaber bespises på rådhuset. Darwins fætter, Francis Galton, på andre. Et ufor delagtigt ydre kunne eksempelvis opvejes af et vel- påfaldende så tilbagetrukket, de fleste er. Portrætterne nærmer sig I dag modtager 275 kunstnere den livsvarige hædersgave. I 1978 var udviklede portrætfotografiet, så det kunne bruges til at indfange de udviklet og rigt indre liv. Den fysiske dværg kunne måske være en genrebilledet, der på mange måder er portrættets modpol. det 207. Netop i 1978 blev hædersgaven indtægtsreguleret. Det var arvelige egenskaber hos et menneske eller en gruppe af mennesker. åndelig kæmpe. Niels Bohr og Winston Churchill, en genial fysiker Vægrer kunstnerne sig mod at blive diagnosticeret som genier faldet mange borgere for brystet, at velaflagte kunstnere kunne Han opfandt kompositfotograferingen. De egenskaber, som et enkelt og en genial politiker, var jo begge nærmest sinker i skolen. I 1894 eller gale? Når det kommer til stykket, er hele ideen med at tildele få statsstøtte. portrætfoto ikke afslører, viser sig måske, hvis man lægger flere opfordrede en lærer i München en 15-årig elev til at forlade skolen, kunstnere en livsvarig ydelse da også at give dem arbejdsro. Vi tror Men der er nu snarere tale om hæder end reel støtte, og mange af billeder oven i hinanden. Filosoffen Ludwig Wittgenstein overførte for som læreren sagde:»du vil alligevel aldrig drive det til noget.«nemlig på miljøets betydning for udviklingen af det geniale. Respekt de udvalgte er derfor godt oppe i årene, inden de har gjort sig fortjent Galtons tanke på sin sprogfilosofi. Nogle fællestræk, såkaldte familie- Elevens navn var Albert Einstein. og anerkendelse er nok mere beford rende for kunstneriske præstatio- til gaven. Med Kunstfondens egne ord skal der allerede være ydet en ligheder, definerer et sprogspil. Genialitet er evnen til at frembringe noget, der ikke kan gives en ner end medfødte evner. Det kunstneriske geni fremstilles her ikke betydelig og helstøbt kunstnerisk indsats, før man kan forvente sam- Galton udsendte i 1869 bogen Hereditary Genius arveligt geni. regel for, lyder Kants berømte definition. Genier arbejder dog ikke som iboende, men som boende. Modstandere af kunststøtte mener jo fundets største anerkendelse. Den japanske fotograf har næppe kendt De geniale mennesker bærer på visse fællestræk. Teorien kan regelløst. De opstiller bare selv regler. Det samme kan siges om for- tit, at kunststøtten ødelægger den naturlige selektion. Rigtige kunst- til begrebet rindalisme. Han ville portrættere Danmarks mest aner- udvides til at gælde hele den hvide race. Engang var det tydeligt for brydere, som vi kalder lovløse. Det er derfor oplagt at kalde kunstnere nere har det i sig, det er medfødt, og de skal nok komme frem med kendte og respekterede kulturpersonligheder. enhver, at afrikanere ikke ser helt så vakse ud, som vi hvide. Før latente forbrydere. Kriminalantropologer ligner til forveksling kunst- det. De kan ikke holdes nede. De skal udvælges af kolde tagkamre Tanken er lige så besnærende, som den er afskyelig. Kan det ikke portrætfotoet kunne man se det på hjerne skallens form. Frenologien nerantropologer. De er på jagt efter en gruppes fællestræk og er og ikke af honorerede kunstfaglige udvalg. være lige meget, hvordan en kunstner ser ud? Jo, egentlig. Alligevel blev til fysiognomik i kraft af portrætfotoet. Den italienske krimino- overbeviste om, at man kan slutte fra det ydre til det indre. jo, der er stadigvæk nogen som mener, at pakker man kunstnere fascinerer portrætter af kunstnere som Picasso, Giacometti, Schön- log, Cesare Lombroso ( ), konstaterede og dokumenterede Jiro Mochizuku er en kunstnerantropolog på jagt efter de egen- ind i kunststøtte, så svækker man kunstnergenet. De udtrykker det berg, Samuel Beckett mig umådeligt. Mit blik går på opdagelsesrejse fotografisk visse familieligheder, altså fysiognomiske fællestræk, skaber, som kendetegner de bedste danske kunstnere. Til det formål nok på en anden måde, så det forbliver skjult for dem selv, hvad de i deres kontrafejer på jagt efter svaret på, hvordan et geni ser ud. hos kriminelle. anvender han portrætfotoet. Hans fremgangsmåde kan minde om er for nogle værre racister! paparazziernes. Han ankom altid uanmeldt til kunstnernes dør, for

7 Artist Portraits Arno Victor Nielsen Sometime in 1978, an unknown Japanese photographer shows up at the Ministry of Culture. He s heard that here in Denmark we follow an ancient tradition of honoring certain citizens by inviting them to dine at the Town Hall. Accordingly, he wants to have the names and addresses of artists who are receiving life-long annual honorary stipends from the Danish state. He then proceeds to visit the artists at their respective addresses and take pictures of them. If you are the recipient of The Danish Arts Agency s life-long annual stipend, you re not just any Tom, Dick or Harry. Today, there are 275 creative artists who are receiving this lifelong testimonial in recognition of their service to the society. Back in 1978, there were 207 individuals being so honored. As a matter of fact, it was precisely in 1978 that a resolution was adopted to regulate the disbursements related to this particular token of respect according to each recipient s annual income. Many citizens had started to resent that certain otherwise well-heeled artists could be receiving support from the state. But what we have here is actually more an honor than a genuine full-scale support and many of the chosen recipients are well advanced in years before they manage to earn the distinction of receiving this gift. In The Danish Arts Agency s own words, there must already have been an important and solidly-cast artistic contribution before anybody can expect to be honored with the society s highest recognition. The Japanese photographer could hardly have been familiar with the concept of Rindalism. * He simply wanted to portray Denmark s most highly appreciated and respected cultural personalities. The very idea is as intriguing as it is detestable. Does it really make any difference what an artist looks like? Well, maybe it does. In any event, I find portraits of creative artists like Picasso, Giaco metti, Schoenberg and Samuel Beckett to be stupendously fascinating. My gaze sets out on a voyage of discovery in their likenesses, in quest of an answer to what a genius looks like. I react in much the same way when I am presented with portraits of Nobel laureates, serial killers, big-time swindlers and statesmen. I harbor a sense that I can see the qualities, that I can spot those traits that made the people being portrayed household words, brought them onto the pinnacle of power or put them behind bars. This is the way that scientific racism began. It started with Darwin s theory of evolution, the theory of natural selection. The lesser fit are sorted out while those with the very best inherited traits are eventually wined and dined at Town Hall. Darwin s cousin, Francis Galton, advanced portrait photography so that it could be used to capture inherited traits in an individual or in a group of people. He invented composite photography. Those traits that a single portrait photo do not reveal might just emerge into view when several pictures are brought together and collocated. The philosopher Ludwig Wittgenstein transposed Galton s way of thinking into his philosophy of language. Certain common features, so-called family resemblances, define a language-game. In 1869, Galton published the book, Hereditary Genius. Individuals that we know as geniuses possess certain common traits. The theory could be expanded so that it applies to the entire Caucasian race. All at once, it was clear to everyone that Africans do not appear to be quite as bright as we whites do. When confronted with the portrait photograph, you could see the cranium s form. Phrenology was turned into physiognomy, through the vehicle of the portrait photograph. The Italian criminologist, Cesare Lombroso ( ), photographically ascertained and documented certain family resemblances, certain physiognomic features, commonly found among criminals. Whether one is born a genius or a criminal virtually amounts to the same thing. There s not a whole lot that can be done about this. Lombroso stated very plainly, Genius is one of many forms of insanity. For Lombroso, genius was a phenomenon related to degen- eration; it was basically a peculiar, psychical form accompanying larvate epilepsy. Among the lower strata of society, I suppose, a series of notions have constantly and continually throughout the ages been hatched about some neutralizing justice which ordains that when people happen to be so well equipped in one area, they will lack something in another, by way of retaliation. An unprepossessing physical appearance could, for example, be counterbalanced by a well-developed and rich inner life. The physical dwarf could perhaps be a spiritual giant. As a matter of fact, Niels Bohr and Winston Churchill, a brilliant physicist and a brilliant politician, were both way behind the other pupils at their schools. In 1894, a teacher in Munich encouraged a 15-year-old high school student to drop out because, as the teacher said, You ll never amount to anything, anyway. The student s name was Albert Einstein. Genius is a talent for producing something for which no determinate rule can be given, is Kant s renowned definition. Geniuses, however, do not work without any rules. It s only that they make their own rules, all by themselves. The same thing can be said about criminals, about those we call outlaws. For this reason, calling artists latent criminals is an obvious thing to do. Criminal anthropologists can easily be mistaken for artist anthropologists; they are on the lookout for a certain group s common features and are convinced that inferences from the outer physical appearance can be drawn which can tell us something about inner nature. Jiro Mochizuku is an artist anthropologist who is on the lookout for the traits that are characteristic of the very best Danish artists. For this purpose, he makes use of the portrait photo. His way of going about this calls the paparazzi s approach to mind: he always arrived unannounced at the artists front door, for when you are trying to portray the unconventional, it s best to break with conventions related to how a portrait photo is supposed to be taken. A portrait is, as the word implies, a drawing forth (a protracting ) of a person, especially of a person s facial features. However, it is clear that the artists do not want to stand forth. It is more the case that they step, quite demonstratively, back into the everyday setting within which they live and work and choose to pose chiefly among their artworks or in their living rooms or gardens. It is striking to see how very humble and retiring most of them appear to be. The portraits approach the genre picture, which, in many respects, stands as the portrait s antipole. Are the artists simply refusing to be diagnosed as geniuses or as being insane? When it comes right down to it, the whole idea of allocating a lifetime stipend to the artists has to do with bestowing upon them the peace and quiet required to continue doing their work. The fact is, we believe in the milieu s importance as it bears on the development of the genius. Respect and recognition are presumably more conducive to artistic achievement than congenital abilities. The nature of artistic genius is not being presented here as innate talent but as talent living here. People who are pitted against state support of the arts are typically of the mindset that state-funding of the arts destroys the process of natural selection: real artists have got it in themselves; the talent is something innate, something you re born with; and such artists will inevitably manage to come forth with what they need to say, anyway. They won t be held back. To boot, they re supposed to be singled out by cold garrets rather than by a hired committee of art experts. Indeed, there are still some folks who believe that when artists are enwrapped and swaddled in state-subsidized funding, the artistgene becomes recessive. Strangely enough, they give voice to this in a different way, with the result that the type of damn racists they really are remains dark to themselves! Translated by Dan A. Marmorstein * Rindalism was a movement from the mid 1960s designating a widespread opposition to state-funded aid offered to artists and especially to modern abstract art. It was named after its founder, Peter Rindal. [Translator s note]

8 14 Mogens Koch ( ) arkitekt / architect

9 16 Carl-Henning Pedersen ( ) maler / painter

10 18 Grethe Risbjerg Thomsen ( ) forfatter / writer

11 20 Grete Heltberg ( ) forfatter / writer

12 22 Carl Erik Soya ( ) forfatter / writer

13 24 Karl Bovin ( ) maler / painter

14 26 Karl Bovin ( ) maler / painter

15 28 Gunnar Westman ( ) billedhugger / sculptor

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen. Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen

Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen. Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen Roskilde tekniske gymnasium Klasse 2.4 Fag: Dansk, informations teknologi, teknologi

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Visible Learning James Nottingham

Visible Learning James Nottingham Visible Learning / Synlig læring www.jamesnottingham.co.uk facebook.com/challenginglearning Professor John Hattie Director, Melbourne Education Research Institute Chair, Board of the Australian Institute

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere