PÅ FINANSLOVEN FORLAGET VANDKUNSTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ FINANSLOVEN FORLAGET VANDKUNSTEN"

Transkript

1 PÅ FINANSLOVEN

2 PÅ FINANSLOVEN Portrætter af danske kunstnere på livsvarig ydelse Jiro Mochizuki Jiro Mochizuki's Portraits of Recipients of the Danish Lifelong Artist Grant FORLAGET VANDKUNSTEN

3 Mogens Andersen 168 Vagn Holmboe 130 Kelvin Lindemann 84 Helge Refn 152 Ejler Bille 122 Finn Høffding 44 Willy-August Linnemann 56 Hans Hartvig Seedorff 116 Karl Bjarnhof 114 Egill Jacobsen 38 Henry Luckow-Nielsen 132 Jørgen Sonne 144 Poul Bjørklund 146 Jørgen Jersild 104 Sigrid Lütken 48 Carl Erik Soya 22 Axel Borup-Jørgensen 120 Finn Juhl 94 Sonja Ferlov Mancoba 102 Povl Søndergaard 32 Karl Bovin 24 Ole Kielberg 88 Finn Methling 98 Bent Sørensen 46 Frede Christoffersen 162 Erik Knudsen 140 Jane Muus 92 Inger Thing 74 Erik Clemmesen 158 Mogens Koch 14 Knud Nellemose 78 Erik Thommesen 110 Wilhelm Freddie 42 Herman D. Koppel 160 Palle Nielsen 138 Anna Thommesen 52 Erling Frederiksen 142 Per Lange 118 Søren Hjorth Nielsen 82 Grethe Risbjerg Thomsen 18 Ib Geertsen 76 Hans W. Larsen 134 Erik Nordgreen 30 Leif Thybo 154 Svend Wiig Hansen 124 Palle Lauring 36 Carl-Henning Pedersen 16 Jeppe Vontillius 40 Henry Heerup 58 Hans Jørgen Lembourn 150 Christian Poulsen 128 Flemming Weis 106 Ole Heerup 60 Niels Lergaard 148 Steen Eiler Rasmussen 156 Gunnar Westman 28 Erik Heide 164 Harald Leth 136 Ulf Rasmussen 64 Richard Winther 70 Grete Heltberg 20 Mogens Linck 96 Halfdan Rasmussen 68 Johannes Wulff 54

4 Et tredive år gammelt løfte opfyldt A thirty year-old promise fulfilled Det var en meget kold dag i december Jeg husker ikke, hvorfor det lige blev arkitekten Mogens Koch, jeg først forsøgte med. Jeg havde ikke nogen aftale. Jeg tog bare hen til hans hus og bankede på døren. Mogens Koch lukkede selv op. Jeg præsenterede mig og begyndte at forklare, hvorfor jeg var kommet. Han afbrød:»de står ude i kulden. Kom med ind!«han bød mig indenfor og jeg spurgte lige ud af posen:»må jeg tage Deres portræt?«.»lige nu?«spurgte han. Jeg nikkede. Og resten behøvede ingen forklaring. Mogens Koch virkede ikke det fjerneste forbavset over at en fuldkommen fremmed, ja, oven i købet en japansk fremmed, bankede på hans dør og kom med en så usædvanlig anmodning. At være japaner i Danmark var dengang noget meget eksotisk. Jeg kunne se Kochs milde øjne bag hans briller. Hans venlige stemme og opmuntrende ord fik mig til at falde til ro. Det var i de gode gamle dage, for mere end tredive år siden Jeg husker det, som var det i går. Hvis han havde afvist mig, ville jeg ikke have haft mod til at gå videre med projektet. Min første dag var en stor succes. Derefter kørte jeg hid og did og bankede på døren hos kunstnere og forfattere, der var på finansloven. Jeg fik deres adresser fra Kulturministeriet. De nød stor respekt i den danske kulturverden. Og jeg var helt ukendt. Grundlæggende var ideen at tage»snapshot«-portrætter af disse mennesker i deres hjem, i de intime omgivelser, de havde skabt til sig selv. Min ide var at arbejde hurtigt: Ingen aftale, ingen lang præsentation, ingen forsinkelser. Bare gå ind og uden videre fange personligheden og stedet. Jeg valgte husets mest fotogene plet og begrænsede mig til brugen af kun én rulle film, hurtigt skudt, godt eller dårligt. Jeg forsøgte at opnå en særlig blanding af min egen tid med deres tid og rum. Det, der forbløffede mig, var, at de åbnede deres døre og gav mig en så varm velkomst. Kun nogle få og de var alle forfattere tøvede lidt og bad om lange detaljerede forklaringer, før de sagde ja. Ingen afviste mig nogensinde. Alle, uden undtagelse, spurgte de:»hvad skal De bruge portrætterne til?«. Jeg måtte svare:»jeg ved ikke hvornår eller hvor, men jeg har tænkt mig at lave en udstilling eller en fotobog.«det var, hvad jeg lovede dem. Tredive år senere mødte jeg Søren Møller Christensen fra Forlaget Vandkunsten. Han blev begejstret og besluttede at publicere bogen og at få arrangeret udstillingen, som Frederiksborgmuseet hus til i Ny Carlsberg Fondet tilbød at støtte projektet. Jeg er glad for at have holdt mit løfte nu, mere end tredive år senere. It was a very cold day in December I can t remember why I chose the architect Morgens Koch for my first try. I didn t have an appointment. I just went to his home and knocked on the door. Morgens Koch himself answered. I introduced myself and started to explain why I had come. He interrupted: You re standing in the cold. Come on in. He welcomed me in and I asked straight out, Can I take your portrait. Right now? he said. I nodded. And I didn t have to explain any further. Morgens Koch didn t seem the least bit surprised to see a stranger, what s more a Japanese stranger, knock on his door and make such a strange request. Being Japanese in Denmark in those days was very exotic. I could see Koch s gentle eyes behind his glasses. His kind voice and encouraging words made me feel com fortable. Those were the good old days, more than thirty years ago I can remember it as if it were yesterday. If he had refused, I wouldn t have had the courage to go on with the project. My first day was a great success. So I drove here and there, knocking on the doors of artists and writers of the Finansloven group. I got their addresses from the Ministry of Culture. They were highly respected in Denmark s cultural world. And I was completely unknown. The basic concept was to take snapshot portraits of these people in their homes, in the intimate environment they had created for themselves. My idea was to work quickly: no appointment, no long introductions, no delays. Just walk in and immediately capture the personality and the place. I would choose the most photogenic spot in the house and limit myself to just one roll of film, shooting quickly, good or bad. I wanted to make that particular blend of my time with their time and space. What amazed me was the way they opened their doors and gave me such a warm welcome. Only a few all of them writers were hesitant and asked for long detailed explanations before they said yes. Nobody ever refused me. Every one, without exception, asked: what are you going to use the portraits for? I would reply: I don t know when or where, but I m thinking to do an exhibition or photography book. That s what I promised them. Thirty years later I had the chance to meet Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten KS and show him the collection of portraits. He was enthusiastic and decided to publish the book and arrange for the exhibition. The Carlsberg Foundation offered their support for the project. I am happy that more than thirty years later I have kept my promise. Paris, marts 2013 Jiro Mochizuki Paris, March 2013 Jiro Mochizuki

5 Forord Per Stig Møller Foreword Per Stig Møller En fotograf bankede på. Men han anede ikke hos hvem. Det var Halfdan Rasmussen har lige lavet et rim og nyder det. A photographer came knocking. But he didn t even have a clue about Halfdan Rasmussen has just made up a rhyme and he s den japanske fotograf, Jiro Mochizuki. Hans ofre var de personer, Finn Methling ser lige så spartansk som hans sprog ud whose door he was knocking on. It was the Japanese photographer, enjoying it. som var på finansloven, Hvor så de gamle ud dengang! Eller mod den tomme fremtid med fortiden bag sig. Jiro Mochizuki. His targeted victims were certain people whose Finn Methling gazes, ever so austerely as his language, er modtagerne af den livsvarige ydelse blot blevet yngre? Steen Eiler Rasmussen, kaldet Stenalderrasmussen, er lige livelihood was figured into the Danish state s annual budget for out toward the empty future, with the past behind him. Fotografierne udgør et snapshot af de førende kulturper- så barket som træet bag ham. My, how old they looked at that time! Or have the recipients of the Steen Eiler Rasmussen, known as StoneAgeRasmussen, sonligheder i Danmark anno Og Erik Knudsen er lige så fortvivlet som i sine digte. lifetime stipend simply gotten younger? is just as bark-covered as the tree behind him. De havde alle ydet»en betydelig og helstøbt kunstnerisk indsats«, Alligevel kendte fotografen dem ikke! The photographs, taken together, constitute a snapshot of the And Erik Knudsen is just as disconsolate as in his poems. og flere af dem skulle yde endnu mere. Malerne glider i ét med deres malerier. Carl Henning leading cultural luminaries in Denmark anno And even so, the photographer didn t even know them! Uden at vide noget om dem og deres værk får Mochizuki Petersens trøje matcher med hans to malerier. They had all made an important and solidly-cast artistic contribu- The painters converge smoothly with their paintings. alligevel eller netop derfor? fanget deres personlighed og arbejde. Richard Winthers manke over den nøgne overkrop går tion and several of them would come to contribute even more. Carl Henning Petersen s shirt matches his two paintings. Billedkunstnerne hviler i deres arbejde. Forfatterne hviler i ét med maleriet bag ham. Without knowing anything about them or their work, Mochizuki Richard Winther s mane of hair falling over his bare torso merges i sig selv. Billedkunstnerne befinder sig gennemgående i en arbejds- Mogens Andersen er i sort og hvidt som hans egne malerier. manages, anyhow or maybe this is exactly why to capture their with the painting behind him. situation. Forfatterne er mere opstyltede. Knud Nellemann udgør selv en figur blandt sine figurer. personalities and their work. Mogens Andersen is, in black and white, like his own paintings. Her ser vi den majestætiske Palle Lauring som en alvidende su- Og Henry Heerup? Ja, han er naturligvis sin egen nisse. The visual artists are resting (at equilibrium) in their work. The Knud Nellemann constitutes, in himself, one figure among perlektor skue ned mod sine uvidende elever os. Han ved, hvad han Bladr selv i bogen og se disse og andre ansigter og kroppe tone authors are resting (self-contained) in themselves. The visual artists his own figures. taler om, og hver bog står på sin plads. Han har orden i krono logien. frem mod beskueren og i fotografiet afsløre deres væsen. are generally situated amidst a working situation. The authors appear And Henry Heerup? Of course, he s naturally his very own gnome. Willy-August Linnemann skuer mod inspirationen og Her møder kunstnerne sandelig en kunstner og vi kunst. to be more high-flown. Leaf your way through the book and watch these and mod syd, hvorfra hans litterære univers stammer. Here we see the majestic Palle Lauring as an omniscient super- others faces and bodies loom up in front of you, the beholder, and teacher looking down towards his uneducated students us. He watch them disclose their essence in the photograph. knows what he s talking about and each and every book is standing Here, the artists are indeed meeting an artist and we are in its place. He s got the chronology in order. indeed meeting art. Willy-August Linnemann looks toward inspiration and toward the south, from where his literary world stems. Translated by Dan A. Marmorstein

6 Kunstnerportrætter Arno Victor Nielsen I 1978 møder en ukendt japansk fotograf op i Kulturministeriet. Han Jeg reagerer på samme måde, hvis jeg præsenteres for portrætter Om man er født som geni eller forbryder, kan næsten gå ud når man portrætterer de ukonventionelle, er det bedst at bryde har hørt, at vi i Danmark følger den antikke tradition at hædre visse af nobelprismodtagere, seriemordere, storsvindlere, statsmænd. Jeg på et. Der er jo ikke så meget at gøre ved det. Lombroso slog fast, at med konventionerne for, hvordan man tager et portrætfoto. borgere ved at lade dem bespise på byens rådhus, og ønsker derfor forestiller mig, at jeg kan se de kvaliteter, de egenskaber, som bragte»genialitet er en af galskabens mange former«. For Lombroso var Et portræt er, som ordet siger, en fremtrækning (pro-trahere) navne og adresser på kunstnere på livsvarig ydelse fra den danske de portrætterede på alles læber, på magtens tinde eller bag tremmer. genialitet et degenerationsfænomen, nærmest et ledsagefænomen til af en person, især af personens ansigtstræk. Men det er tydeligt, at stat. Han vil efterfølgende opsøge kunstnerne på deres adresser og Sådan begyndte den videnskabelige racisme. Den begyndte med epilepsi. I folkedybet har der vel til alle tider været udklækket fore- kunstnerne ikke ønsker at træde frem. De træder tværtimod demon- tage et billede af dem. Darwins evolutionsteori, teorien om den naturlige selektions proces. stillinger om en udlignende ret færdighed sådan at forstå, at var men- strativt tilbage i den hverdag, de lever og arbejder i, og stiller sig til Hvis man modtager Kunstfondens livsvarige ydelse, er man De mindre egnede sorteres fra, mens dem med de bedste arvelige nesker veludstyret på et område, så manglede de til gengæld noget skue blandt deres værker eller i deres dagligstue eller have. Det er ikke en Hr. Hvem-som-helst. Man tilhører en lille udvalgt skare. egenskaber bespises på rådhuset. Darwins fætter, Francis Galton, på andre. Et ufor delagtigt ydre kunne eksempelvis opvejes af et vel- påfaldende så tilbagetrukket, de fleste er. Portrætterne nærmer sig I dag modtager 275 kunstnere den livsvarige hædersgave. I 1978 var udviklede portrætfotografiet, så det kunne bruges til at indfange de udviklet og rigt indre liv. Den fysiske dværg kunne måske være en genrebilledet, der på mange måder er portrættets modpol. det 207. Netop i 1978 blev hædersgaven indtægtsreguleret. Det var arvelige egenskaber hos et menneske eller en gruppe af mennesker. åndelig kæmpe. Niels Bohr og Winston Churchill, en genial fysiker Vægrer kunstnerne sig mod at blive diagnosticeret som genier faldet mange borgere for brystet, at velaflagte kunstnere kunne Han opfandt kompositfotograferingen. De egenskaber, som et enkelt og en genial politiker, var jo begge nærmest sinker i skolen. I 1894 eller gale? Når det kommer til stykket, er hele ideen med at tildele få statsstøtte. portrætfoto ikke afslører, viser sig måske, hvis man lægger flere opfordrede en lærer i München en 15-årig elev til at forlade skolen, kunstnere en livsvarig ydelse da også at give dem arbejdsro. Vi tror Men der er nu snarere tale om hæder end reel støtte, og mange af billeder oven i hinanden. Filosoffen Ludwig Wittgenstein overførte for som læreren sagde:»du vil alligevel aldrig drive det til noget.«nemlig på miljøets betydning for udviklingen af det geniale. Respekt de udvalgte er derfor godt oppe i årene, inden de har gjort sig fortjent Galtons tanke på sin sprogfilosofi. Nogle fællestræk, såkaldte familie- Elevens navn var Albert Einstein. og anerkendelse er nok mere beford rende for kunstneriske præstatio- til gaven. Med Kunstfondens egne ord skal der allerede være ydet en ligheder, definerer et sprogspil. Genialitet er evnen til at frembringe noget, der ikke kan gives en ner end medfødte evner. Det kunstneriske geni fremstilles her ikke betydelig og helstøbt kunstnerisk indsats, før man kan forvente sam- Galton udsendte i 1869 bogen Hereditary Genius arveligt geni. regel for, lyder Kants berømte definition. Genier arbejder dog ikke som iboende, men som boende. Modstandere af kunststøtte mener jo fundets største anerkendelse. Den japanske fotograf har næppe kendt De geniale mennesker bærer på visse fællestræk. Teorien kan regelløst. De opstiller bare selv regler. Det samme kan siges om for- tit, at kunststøtten ødelægger den naturlige selektion. Rigtige kunst- til begrebet rindalisme. Han ville portrættere Danmarks mest aner- udvides til at gælde hele den hvide race. Engang var det tydeligt for brydere, som vi kalder lovløse. Det er derfor oplagt at kalde kunstnere nere har det i sig, det er medfødt, og de skal nok komme frem med kendte og respekterede kulturpersonligheder. enhver, at afrikanere ikke ser helt så vakse ud, som vi hvide. Før latente forbrydere. Kriminalantropologer ligner til forveksling kunst- det. De kan ikke holdes nede. De skal udvælges af kolde tagkamre Tanken er lige så besnærende, som den er afskyelig. Kan det ikke portrætfotoet kunne man se det på hjerne skallens form. Frenologien nerantropologer. De er på jagt efter en gruppes fællestræk og er og ikke af honorerede kunstfaglige udvalg. være lige meget, hvordan en kunstner ser ud? Jo, egentlig. Alligevel blev til fysiognomik i kraft af portrætfotoet. Den italienske krimino- overbeviste om, at man kan slutte fra det ydre til det indre. jo, der er stadigvæk nogen som mener, at pakker man kunstnere fascinerer portrætter af kunstnere som Picasso, Giacometti, Schön- log, Cesare Lombroso ( ), konstaterede og dokumenterede Jiro Mochizuku er en kunstnerantropolog på jagt efter de egen- ind i kunststøtte, så svækker man kunstnergenet. De udtrykker det berg, Samuel Beckett mig umådeligt. Mit blik går på opdagelsesrejse fotografisk visse familieligheder, altså fysiognomiske fællestræk, skaber, som kendetegner de bedste danske kunstnere. Til det formål nok på en anden måde, så det forbliver skjult for dem selv, hvad de i deres kontrafejer på jagt efter svaret på, hvordan et geni ser ud. hos kriminelle. anvender han portrætfotoet. Hans fremgangsmåde kan minde om er for nogle værre racister! paparazziernes. Han ankom altid uanmeldt til kunstnernes dør, for

7 Artist Portraits Arno Victor Nielsen Sometime in 1978, an unknown Japanese photographer shows up at the Ministry of Culture. He s heard that here in Denmark we follow an ancient tradition of honoring certain citizens by inviting them to dine at the Town Hall. Accordingly, he wants to have the names and addresses of artists who are receiving life-long annual honorary stipends from the Danish state. He then proceeds to visit the artists at their respective addresses and take pictures of them. If you are the recipient of The Danish Arts Agency s life-long annual stipend, you re not just any Tom, Dick or Harry. Today, there are 275 creative artists who are receiving this lifelong testimonial in recognition of their service to the society. Back in 1978, there were 207 individuals being so honored. As a matter of fact, it was precisely in 1978 that a resolution was adopted to regulate the disbursements related to this particular token of respect according to each recipient s annual income. Many citizens had started to resent that certain otherwise well-heeled artists could be receiving support from the state. But what we have here is actually more an honor than a genuine full-scale support and many of the chosen recipients are well advanced in years before they manage to earn the distinction of receiving this gift. In The Danish Arts Agency s own words, there must already have been an important and solidly-cast artistic contribution before anybody can expect to be honored with the society s highest recognition. The Japanese photographer could hardly have been familiar with the concept of Rindalism. * He simply wanted to portray Denmark s most highly appreciated and respected cultural personalities. The very idea is as intriguing as it is detestable. Does it really make any difference what an artist looks like? Well, maybe it does. In any event, I find portraits of creative artists like Picasso, Giaco metti, Schoenberg and Samuel Beckett to be stupendously fascinating. My gaze sets out on a voyage of discovery in their likenesses, in quest of an answer to what a genius looks like. I react in much the same way when I am presented with portraits of Nobel laureates, serial killers, big-time swindlers and statesmen. I harbor a sense that I can see the qualities, that I can spot those traits that made the people being portrayed household words, brought them onto the pinnacle of power or put them behind bars. This is the way that scientific racism began. It started with Darwin s theory of evolution, the theory of natural selection. The lesser fit are sorted out while those with the very best inherited traits are eventually wined and dined at Town Hall. Darwin s cousin, Francis Galton, advanced portrait photography so that it could be used to capture inherited traits in an individual or in a group of people. He invented composite photography. Those traits that a single portrait photo do not reveal might just emerge into view when several pictures are brought together and collocated. The philosopher Ludwig Wittgenstein transposed Galton s way of thinking into his philosophy of language. Certain common features, so-called family resemblances, define a language-game. In 1869, Galton published the book, Hereditary Genius. Individuals that we know as geniuses possess certain common traits. The theory could be expanded so that it applies to the entire Caucasian race. All at once, it was clear to everyone that Africans do not appear to be quite as bright as we whites do. When confronted with the portrait photograph, you could see the cranium s form. Phrenology was turned into physiognomy, through the vehicle of the portrait photograph. The Italian criminologist, Cesare Lombroso ( ), photographically ascertained and documented certain family resemblances, certain physiognomic features, commonly found among criminals. Whether one is born a genius or a criminal virtually amounts to the same thing. There s not a whole lot that can be done about this. Lombroso stated very plainly, Genius is one of many forms of insanity. For Lombroso, genius was a phenomenon related to degen- eration; it was basically a peculiar, psychical form accompanying larvate epilepsy. Among the lower strata of society, I suppose, a series of notions have constantly and continually throughout the ages been hatched about some neutralizing justice which ordains that when people happen to be so well equipped in one area, they will lack something in another, by way of retaliation. An unprepossessing physical appearance could, for example, be counterbalanced by a well-developed and rich inner life. The physical dwarf could perhaps be a spiritual giant. As a matter of fact, Niels Bohr and Winston Churchill, a brilliant physicist and a brilliant politician, were both way behind the other pupils at their schools. In 1894, a teacher in Munich encouraged a 15-year-old high school student to drop out because, as the teacher said, You ll never amount to anything, anyway. The student s name was Albert Einstein. Genius is a talent for producing something for which no determinate rule can be given, is Kant s renowned definition. Geniuses, however, do not work without any rules. It s only that they make their own rules, all by themselves. The same thing can be said about criminals, about those we call outlaws. For this reason, calling artists latent criminals is an obvious thing to do. Criminal anthropologists can easily be mistaken for artist anthropologists; they are on the lookout for a certain group s common features and are convinced that inferences from the outer physical appearance can be drawn which can tell us something about inner nature. Jiro Mochizuku is an artist anthropologist who is on the lookout for the traits that are characteristic of the very best Danish artists. For this purpose, he makes use of the portrait photo. His way of going about this calls the paparazzi s approach to mind: he always arrived unannounced at the artists front door, for when you are trying to portray the unconventional, it s best to break with conventions related to how a portrait photo is supposed to be taken. A portrait is, as the word implies, a drawing forth (a protracting ) of a person, especially of a person s facial features. However, it is clear that the artists do not want to stand forth. It is more the case that they step, quite demonstratively, back into the everyday setting within which they live and work and choose to pose chiefly among their artworks or in their living rooms or gardens. It is striking to see how very humble and retiring most of them appear to be. The portraits approach the genre picture, which, in many respects, stands as the portrait s antipole. Are the artists simply refusing to be diagnosed as geniuses or as being insane? When it comes right down to it, the whole idea of allocating a lifetime stipend to the artists has to do with bestowing upon them the peace and quiet required to continue doing their work. The fact is, we believe in the milieu s importance as it bears on the development of the genius. Respect and recognition are presumably more conducive to artistic achievement than congenital abilities. The nature of artistic genius is not being presented here as innate talent but as talent living here. People who are pitted against state support of the arts are typically of the mindset that state-funding of the arts destroys the process of natural selection: real artists have got it in themselves; the talent is something innate, something you re born with; and such artists will inevitably manage to come forth with what they need to say, anyway. They won t be held back. To boot, they re supposed to be singled out by cold garrets rather than by a hired committee of art experts. Indeed, there are still some folks who believe that when artists are enwrapped and swaddled in state-subsidized funding, the artistgene becomes recessive. Strangely enough, they give voice to this in a different way, with the result that the type of damn racists they really are remains dark to themselves! Translated by Dan A. Marmorstein * Rindalism was a movement from the mid 1960s designating a widespread opposition to state-funded aid offered to artists and especially to modern abstract art. It was named after its founder, Peter Rindal. [Translator s note]

8 14 Mogens Koch ( ) arkitekt / architect

9 16 Carl-Henning Pedersen ( ) maler / painter

10 18 Grethe Risbjerg Thomsen ( ) forfatter / writer

11 20 Grete Heltberg ( ) forfatter / writer

12 22 Carl Erik Soya ( ) forfatter / writer

13 24 Karl Bovin ( ) maler / painter

14 26 Karl Bovin ( ) maler / painter

15 28 Gunnar Westman ( ) billedhugger / sculptor

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

CARL NIELSEN STUDIES VOLUME V 2012

CARL NIELSEN STUDIES VOLUME V 2012 CARL NIELSEN STUDIES VOLUME V 2012 CARL NIELSEN S CULTURAL SELF-EDUCATION His Early Engagement with Fine Art and Ideas and the Path towards Hymnus Amoris 1 By Colin Roth In recent decades we have been

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 KLASSIK MODERNE MØBELKUNST kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 VELKOMMEN TIL KLASSIK MODERNE MØBELKUNST WELCOME TO KLASSIK MODERNE MØBELKUNST Èn af de ting, som jeg finder mest spændende ved

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART Tak / Thanks Forord Følgende har støttet erhvervelser af kunst til Louisianas samling i 2007-2008 / The following

Læs mere

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : DENMARK EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros liv Eros bog The book of Eros Jeg Knus, Eros underviser som menneskeheden vi siger.. I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times 2 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Kim Buck. Jorunn Veiteberg. Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts

Kim Buck. Jorunn Veiteberg. Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts Kim Buck Jorunn Veiteberg Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts Jorunn Veiteberg Tak til: Thanks to: Oak Foundation Bergiafonden Toyota-Fonden Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af

Læs mere

SYSTEMISK FORUM DODO BIRD VERDICT TEMA: 2010 23. årgang nr. 3 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION

SYSTEMISK FORUM DODO BIRD VERDICT TEMA: 2010 23. årgang nr. 3 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION SYSTEMISK FORUM 2010 23. årgang nr. 3 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION TEMA: DODO BIRD VERDICT KONTAKTINFO Bestyrelsen Lokale kontaktpersoner Lisbeth Villumsen (formand)

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

people human resource / den menneskelige ressource

people human resource / den menneskelige ressource vinter / winter 2010 #05 karriere #05 karriere people human resource / den menneskelige ressource contemporary art & social life... 02 Leder/ Editorial 04 Isabelle Graw: Har du hørt? Så du at? Overvejelser

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Udgivet af: Dansk-Nepalesisk Selskab Bladet sendes til alle medlemmer samt personer i Danmark tilknyttet Nepal. Oplag 500 eksmplarer. ISSN 0908-844X Dansk-Nepalesisk

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

Danske hjem i tyverne og trediverne. PDF

Danske hjem i tyverne og trediverne. PDF Danske hjem i tyverne og trediverne. PDF ==>Download: Danske hjem i tyverne og trediverne. PDF ebook Danske hjem i tyverne og trediverne. PDF - Are you searching for Danske hjem i tyverne og trediverne.

Læs mere

instantherlev projects for a Copenhagen suburb

instantherlev projects for a Copenhagen suburb instantherlev projects for a Copenhagen suburb Denne publikation er udgivet i forbindelse med udstillingen This publication has been published on the occasion of the exhibition instantherlev der fandt

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

25.05 05.08. Christina Mackie

25.05 05.08. Christina Mackie 25.05 05.08 Christina Mackie Introduktion Introduction Dette er den første udstilling i Skandinavien af den canadiske kunstner Christina Mackie. Udstillingen, som har titlen Painting the Weights, fungerer

Læs mere

Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100. English version Byron Erickson. PIB Copenhagen A/S

Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100. English version Byron Erickson. PIB Copenhagen A/S Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100 English version Byron Erickson PIB Copenhagen A/S Under udarbejdelsen af denne bog har mange bidraget med oplysninger om firmaets historie og forholdene omkring det. Jeg

Læs mere

Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010

Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010 Tryg Magazine August 2010 For kolleger i Moderna og Tryg För kollegor inom Moderna och Tryg Trygin ja Modernan työtovereille Tema: Nyt nordisk brand Vores nye visuelle identitet Theme: A new Nordic brand

Læs mere

Introduction. Problem definition. Test Purpose

Introduction. Problem definition. Test Purpose 1 Table of content Introduction (Katrine) 3 Problem definition (Katrine).3 Test Purpose (Katrine)..3 Test method (Katrine) 4 Use of Scientific Methods (Charlotte).5 Test Persons (Charlotte)..6 Test plan

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Danske Kunstnerbøger Danish Artists Books Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Møller & Verlag der Buchhandlung Walther König 9 Forord Preface Indhold

Læs mere