Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato"

Transkript

1 Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

2 HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte Poulsen Sygefravær forebyggelse, fastholdelse og den svære samtale Samspil virksomheder og jobcentre Virksomhedskultur og organisationsudvikling Seniorkonsulent og HR-ansvarlig Mail: Mobilnr Side 2

3 Side 3 Gratis viden og værktøjer

4 Dagens program Fra privat til fælles anliggende Love og regler virksomhedsrettet Samtaler, kontakt med jobcentret, hjælp Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Delvis syg eller rask Den svære samtale Tips og tricks praksisnære huskelister til når du skal afholde en effektfuld samtale med en medarbejder, hvor der er noget på spil. Øvelser og læring Side 4

5 Kort og godt hvem er vi? Navn Virksomhed og funktion Jeg er optaget af. Det skal jeg have med hjem! Side 5

6 Sygefravær er IKKE en privatsag - hvad vi taler om er ikke uvæsentligt Sygdom er personligt og handler om, hvad vi fejler Sygefraværet er et fælles anliggende og har konsekvenser for flere end den, der er syg Side 6

7 Sygefraværet i Danmark Ca sygemelder sig hver dag Ca. 5 % af arbejdsstyrken er sygemeldt Det koster samfundet mere end 37 milliarder om året bare i løn og sygedagpenge Sygefraværet er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, brancher og ansættelsesforhold Og en ting er helt sikkert: Sygefravær smitter! Side 7

8 Sygefraværet er ulige fordelt Kvinder har højere sygefravær end mænd (for alle sektorer mellem 40 og 50 % højere) 78 % af de ansatte i kommuner og region er kvinder. 43 % i staten er kvinder 37 % af de privatansatte er kvinder De årige har det højeste sygefravær registreret i sygedagpengesystemet Egen sygdom (ikke medtaget ansatte i fleksjob, barsel og barns sygdom). Kilde: Danmarks Statistik (2009-tal) Side 8

9 Sygefravær - en farlig cocktail Hver fjerde, der er sygemeldt i mere end tre måneder, kommer ikke tilbage til sin arbejdsplads. Hver femte, der er sygemeldt i over et år, forbliver sat udenfor arbejdsmarkedet på en førtidspension. I Danmark er vi rigtig dårlige til at fastholde medarbejdere med helbredsproblemer på arbejdsmarkedet Side 9

10 Summe-øvelse Hvad hæftede du dig særligt ved i de indledende slides? Side 10

11 11 Love og regler omkring sygefravær

12 Den svære samtale - et lovkrav Krav om at arbejdsgiver inden udgangen af 4. sygeuge afholder samtale med medarbejderen Fokus på tilbagevenden til arbejdet - fastholdelse Skal primært ske personligt, men kan ske over telefonen Skal ikke holdes med medarbejdere i opsagt stilling, hvis fratræden sker indenfor 8 uger Gulerodsmodel, der bygger på frivillighed (- konsekvens) Trådte i kraft den 4. januar 2010 Side 12

13 Hvad må man spørge om? Forventet varighed? Hvilke funktioner i dit job kan du ikke udføre? Er der nogle andre funktioner, du godt kan lave, selvom du er syg? Er der noget her på arbejdspladsen, der er skyld i dit sygefravær og kan vi lave noget om? Er der noget jeg/virksomheden kan støtte dig med for at få dig hurtigt tilbage i jobbet?? Lovgivning: Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet se vejledning på Side 13

14 Ledere siger I Ledernes store undersøgelse af sygefraværshåndteringen og de nye regler om virksomhedsansvar gives der et klart billede af, at sygesamtalen er det redskab, der har størst effekt på fastholdelsen. Ledere giver ofte udtryk for, at de gerne vil holde de svære sygesamtaler deres usikkerhed er hvordan og om hvad, de skal holde samtalen. Side 14

15 Fastholdelsesplan Hvis medarbejderen ikke kan vende tilbage indenfor 8 uger, kan medarbejderen anmode arbejdsgiver om at få lavet en plan. Kan laves ved 4-ugers-samtalen eller på et hvilket som helst andet tidspunkt i sygeforløbet Formålet er at drøfte og beskrive mulighederne for fastholdelse og hurtig tilbagevende i arbejdet evt. delvist Medarbejderen skal medbringe planen til opfølgningen i jobcentret, der så vidt muligt skal inddrage planen i sagsbehandlingen Trådte i kraft den 4. januar 2010 Side 15

16 Virksomheden bør tage stilling til Skriftlighed i planen Hvornår i forløbet vil det give mening at lave en plan Skal det skrives ind i vores sygefraværspolitik Hvad kan vi og vil vi i fastholdelse Hvordan og hvornår siger vi nej til at udarbejde en fastholdelsesplan Skal vi have lægen til at skønne det helbredsmæssige? Side 16

17 Jobcentret er din samarbejdspartner Forebyggelse af sygefravær Fastholdelses muligheder Sparring omkring medarbejderens rettigheder og pligter Viden om redskaber og lovgivning Samspil er væsentlig for din medarbejders vej igennem systemet Side 17

18 Mulighedserklæringen Den 5/ : Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed afskaffes. Arbejdsgiver skal sammen med medarbejderen udfylde del 1 Hvilke arbejdsrelaterede funktionsnedsættelser er der? Hvilke jobfunktioner er påvirket? Hvilke jobfunktioner, sammen med øvrige tilpasninger, kan være aktuelle under sygdommen. Praktiserende læge og patient/medarbejder udfylder del 2 Skønnes arbejdsforholdende efter det anførte forsvarlige? Tilrådes fuldt eller delvist fravær Uddybende kommentarer til lægens vurderinger Varighed Side 18

19 Friattest m.m. Varighedserklæring afgives på lægens papir, arbejdsgivers ret i.f.h.t. funktionærer. Friattest afgives på lægens papir, lønmodtagers forfald er lovligt grundet sygdom Tro og love erklæringer fra lønmodtager kan stadig forlanges af arbejdsgiver Side 19

20 At være aktiv og syg Det skal altid afklares først om medarbejderen kan vende delvis tilbage på egen virksomhed for jobcentret er det et krav i deres sagsopfølgning! Virksomhedspraktik på egen arbejdsplads - eller på anden arbejdsplads - hvis en tilbagevenden til egen ikke er mulig. Derudover kan der iværksættes ikke-arbejdsplads-tilbud fra jobcentret, hvis det skønnes at være hurtigste vej tilbage til arbejdet. Der er pligt til deltagelse for at modtage sygedagpenge Side 20

21 Delvis syg eller rask Delvis rask = fra sygefravær mod arbejde Delvis syg = fra arbejde mod sygefravær Arbejdsgiver betaler løn for de timer, der arbejdes, og der søges sygedagpengerefusion for sygetimerne Eneste krav er, at der er min. fire timers sygefravær, ellers overgår man til fuld raskmelding Den mest effektive vej til varig fastholdelse Der starter ikke en ny arbejdsgiverperiode ved tilbagefald til fuld sygefravær Side 21

22 Speeddate en anden deltager En øvelse på gulv Find en makker og del de tanker og refleksioner, du har gjort dig, om det du lige har hørt. Hvad hæftede du dig særligt ved? Er der noget, du tænker, I skal have en ekstra opmærksomhed på hos jer? Side 22

23 Øvelser: Den svære samtale Det bliver aldrig sværere i virkeligheden end det bliver lige her i dette rum i dag!

24 Side 24 Rammesætning

25 En svær samtale er En samtale/dialog hvor der er noget på spil for én eller flere af samtaleparterne. Hvor det går fra snak til samtale, hvor måden, udfaldet og alt det, der sker indimellem, har betydning. Side 25

26 At SAM-tale Samtale er udveksling af holdninger, følelser, tanker og synspunkter imellem to eller flere mennesker Samtale er udover kropssprog, betoning, øjenkontakt o.a. også vores sprog. Tænk over, at sarkasme, jokes og ironi ikke er givende for samtalen, når én part er sårbar. Side 26

27 Rammen om en samtale 1. Forberedelse 2. Afholdelse 3. Opfølgning Side 27

28 Træningsrummet Det er i træningsrummet, det er okay at lave fejl, sige noget dumt og forsøge sig frem det er sådan, vi lærer noget! Hvis du skal kunne blotte dine talenter her sammen med os, så skal vi have tillid, fortrolighed og kunne stole på, at det der sker her, bliver her! Du kan kun lære ved at forsøge og ingen er verdensmestre i kommunikation, det bliver man aldrig! Side 28

29 En træningsmodel: Den varme stol Et samtaletræningsforløb hvor alle er aktive! Gennemspil en samtale Fokus på samtalens forløb Hvad sker der i samtalen? Hvor bliver det svært? Får lederen hørt medarbejderen og når målet? Side 29

30 Side 30 Værktøjskassen

31 Teknik og metode i samtalen Åbne spørgsmål (HV-ordene uden hvorfor) Kan bruges til at skabe en god dialog og tillid til, at I får et fælles billede De åbne spørgsmål kan bruges til at danne billeder og fortælle historien Side 31

32 Tips og tricks! Målet for samtalen er desværre ofte både skjult for leder og medarbejder! Arbejd med at kende dit mål, så bliver samtalen lettere at styre, og du ender op med at få noget ud af den! Målet er dit stærkeste våben Side 32

33 Tips og tricks! Hvis du ved, hvad du skal have svar på i samtalen så er der en større sandsynlighed for, at du får det? Side 33

34 Tips og tricks! Lyt mere end du taler det er trods alt dig som leder, der skal blive klogere af samtalen! Stil ét spørgsmål ad gangen og lyt til svaret det er den måde, du gør dig selv klogere på medarbejderens virkelighed Side 34

35 Når lederen afholder den svære samtale Sæt rammen for samtalen tydeligt op Læg mærke til al den kommunikation, der foregår Lyt mere end du taler Lyt til samtalen taler I om sygdom eller fravær? Hold øjenkontakt Vær oprigtig nysgerrig, ellers afbryd talestrømmen Gentag dit mål med samtalen Lav klare aftaler og rollefordelinger Side 35

36 En træningsmodel: Den varme stol Et samtaletræningsforløb hvor alle er aktive! Gennemspil en samtale Fokus på samtalens forløb Hvad sker der i samtalen? Hvor bliver det svært? Får lederen hørt medarbejderen og når målet? Side 36

37 Teknik og metode i samtalen Vend tilbage til de væsentligste dialoger Hørte du rigtigt, forstod du hvad der blev sagt? Vær reelt nysgerrig på situationen Du skal ikke lade som om, du er interesseret i at høre historien Spørg ind til det, du ikke forstår Side 37

38 Tips og tricks! PAUSEN er den vigtigste teknik i en samtale! Det er her, du tvinger medarbejderen til at reflektere og blive aktiv i samtalen. Pauser er kulturelt en stor udfordring for os i samtaler. Pauser skal nogen gange trækkes, til det bliver pinligt! Side 38

39 Tips og tricks! Sig ikke MEN hvis du mener det du siger brug i stedet ordet OG! At sige men imellem to sætninger gør, at den første devalueres. Du har altså ikke rigtig forstået medarbejderen, når du siger men! Side 39

40 Tips og tricks! JEG-sproget er et effektivt sprog at blive i, når der er noget på spil i en dialog. Når du bliver i et sprog omkring, hvad du ser, tænker, føler og mener, kan det ikke modsiges, og du bliver ikke opfattet anklagende, som et DU-sprog kan blive. Side 40

41 En træningsmodel: Den varme stol Et samtaletræningsforløb hvor alle er aktive! Gennemspil en samtale Fokus på samtalens forløb Hvad sker der i samtalen? Hvor bliver det svært? Får lederen hørt medarbejderen og når målet? Side 41

42 Tips og tricks! Skala-spørgsmål På en skala fra 1-10, hvor ondt har du så? Hvor tror du, at du skal være på skalaen for at være tilbage i jobbet? Hvordan kommer vi fra a til b? Lad os bruge linjen til at følge op på, hvordan det går Side 42

43 Tips og tricks! Refleksive spørgsmål Hvad tror du, der ville ske, hvis du startede op stille og roligt på arbejdet i morgen? Hvad er det værste, der kan ske? Hvad ville være en succes, hvis du prøvede? Side 43

44 Tips og tricks! At flyttet svaret udenfor rummet Kan bruges til at løsne det svære op, når det hele er meget tungt for den medarbejder, I har i stolen. Hvad nu hvis vi spurgte din mand, hvad ville han så svare? Side 44

45 Modstand er også kommunikation Gå med modstanden, hvis du hører den Lad være med at negligere det, du hører, men sig, hvis du forstår, hvordan de har det, men gerne vil høre mere om, hvad de reelt tænker. Find ud af, om der er tale om angst for fremtiden og det ukendte, eller om det handler om, at medarbejderen ikke selv har erkendt situationen. Brug pauser som en teknik. Side 45

46 En træningsmodel: Den varme stol Et samtaletræningsforløb hvor alle er aktive! Gennemspil en samtale Fokus på samtalens forløb Hvad sker der i samtalen? Hvor bliver det svært? Får lederen hørt medarbejderen og når målet? Side 46

47 Sæt mål op for din læring! Sæt dig mål for, hvad du gerne vil fokusere på lige nu. Spørg dine samtalepartnere direkte, hvordan de oplevede samtalen, hvad de tænkte var forandret osv. Evaluer på, hvordan du synes, det forberedes hvad gør, at det går godt, og hvornår synes du, det er svært? Inddrag andre i dine læringsmål og inviter dem til at være deltagende. Side 47

48 Ris og ros Fik DU noget med hjem? Er der noget, der kunne have været mere af? Var der noget, der gav særlig mening for DIG? Ønsker til fremtidige arrangementer? Side 48

49 Nyttige links for virksomheder om psykisk sårbarhed Side 49

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere