Referat fra generalforsamling i Folkedanserforeningen Gamle Danses Værn den 19. februar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Folkedanserforeningen Gamle Danses Værn den 19. februar 2015."

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Folkedanserforeningen Gamle Danses Værn den 19. februar Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Gunnar Grangaard. Gunnar Grangaard blev valgt 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning - herunder udvalgenes beretninger. Formanden aflagde beretning. Uddrag herfra:: Medlemmer hold Ved udgangen af 2014 var der 36 seniorfolkedansere. Det er en lille tilbagegang fra På aftenholdet var der 109 dansere. Uændret fra sidste år. Der blev indbudt til 3 forskellige hold i moderne pardans. Som omtalt i sidste års beretning var der tegn på faldende tilslutning til moderne pardans. Det holdt desværre stik, idet kun 49 mødte op, og de blev fordelt på to hold. Derudover er der 4 passive medlemmer samt et børne- og ungdomshold fælles med Viborg Folkedanseforening. Flere foreninger må dreje nøglen om som en følge af, at deres medlemmer stopper på grund af alder og ingen tilgang af nye. Hvad er så fremtiden for GDV? Ser man på moderne pardans, viser en analyse at halvdelen af danserne er over 60 år og den anden halvdel mellem 50 og 60 år. På seniorfolkedanserholdet er 80% over 70 år og 20% er mellem 60 og 70 år. På aftenholdet er 31% over 70 år. Gruppen mellem 60 og 70 år udgør 52% og dem mellem 50 og 60 år udgør 13% og dem under 50 år udgør 4% Samlet for de to folkedanserhold er 43% over 70 år. Og går man 10 år ned så er 87% af GDV s folkedansere over 60 år. Når tilgangen af nye til de to hold er meget lille, er det naturligt at stille spørgsmålet: Hvor mange dansere har GDV om 10 år, når halvdelen af danserne vil være over 80? Lokaler For første gang i mange år har GDV fået et danselokale, hvor det ikke har været nødvendigt at finde et andet sted, når der var ferie m.m. Det eneste vi mangler er et køkken, men det er blevet klaret ved hjælp af Vestervang skole. Vi savner dog et klublokale hvor GDV fotoalbums, gaver o.s.v.. kan opbevares. Der bliver naturligvis holdt øje med, om der dukker velegnede lokaler op, hvor vi både kan danse, bruge køkken og opbevare. For et år siden var der et orienteringsmøde om den gamle byrådssal. Hvis GDV skal danse der, skal foreningen indgå i et fællesskab med mange andre lidt på samme måde som på Paletten. Til vores 70 års jubilæum sagde Per Møller Jensen formand for kultur og fritid, i sin tale, at GDV måske kan vende tilbage til Paletten. Det er ikke drøftet i udvalget, men står for formandens egen regning. Endvidere skønner man, at Paletten er så slidt, at der skal bruges over kr. til istandsættelse. Så det vil kræve en grundig undersøgelse, hvis det bliver aktuelt at komme tilbage til Paletten. Seniordanserudvalget, v/mary Mikkelsen (uddrag fra beretningen) Sæsonen fortsatte med Kirsten Vestergaard som instruktør og Tonny Jensen som leder af musikken. Der var ved opstart stadig ca. 40 dansere. Der har kun været en lille udskiftning. Den 17. marts havde aktivitetsudvalget i GDV arrangeret en tur til Hedeselskabet og rigtig mange deltog. Vi var som vanlig inviteret til Farsø den 26. marts og i april havde vi besøg af Viborg Spillefolk.

2 Der var valg i vores seniordanseudvalg. Bodil Gundersen trådte ud og Esther Bennedsen blev valgt. Som suppleanter blev Thomas Mikkelsen og Tove Strandgaard valgt. Den 23. april havde vi vores afslutning. Vi havde besluttet at droppe den sædvanlige udflugt, da det er svært at få deltagere nok til at betale for en bus. I stedet arrangerede vi en eftermiddagstur den 26. maj til Flamingoparken, hvor vi kørte i private biler. Der var dog ikke stor tilslutning. En stor succes var vores grill aften hos Sigfred den 16. juni. Næsten alle vores dansere deltog. Den planlagte dans på Borgvold den 31. august blev aflyst på grund af regn. Vi fik Jesper Overgaard til at gøre lidt reklame for os i avisen, men det gav desværre ikke flere dansere. Aktivitetsudvalget i GDV arrangerede en rigtig spændende aften den 7. oktober, hvor vi blev vist rundt i den nye Landsret. Den 30. oktober blev syng- og spil dansk fejret i Viborg Musikteater. Den 11. november var ca. 16 dansere på besøg i Klosterhaven, og som vanlig havde vi juleafslutning den 4. december. Rigtig mange af vores dansere deltog i den store fødselsdagsfest. Mary sluttede med, på udvalgets og dansernes vegne, at takke Kirsten og Tonny samt alle spillemænd og kvinder, samt aktivitetsudvalget og hele bestyrelsen i GDV. Aktivitetsudvalget v/bodil Egeberg (uddrag fra beretningen) D. 17.marts havde vi arrangeret et besøg på Hede Danmark. Der var stor tilslutning, så det blev til et besøg både eftermiddag og aften. Det var en spændende og interessant oplevelse, både at høre om Hede Danmarks arbejde, og måske ikke mindst museet og Hedeselskabets historie. Forårsafslutningen blev afholdt på Vestervang skole d.27. marts med god tilslutning. Efterårets arrangement blev en guidet tur i den nye landsret d. 7. okt. Der var også stor tilslutning, så vi måtte have to guider på, og vi har arrangeret et besøg igen d.17, feb. Vi kunne ikke få de nødvendige lokaler på Vestervang skole til vores juleafslutning. Vi overvejede flere muligheder, men endte med Trepas. Juleafslutningen afholdes sammen med seniordanserne. Uden køkkenfaciliteter valgte vi kold julepunch og klejner. Vi har hørt mange rosende ord om serveringen, så det kan måske gentages. Dansen om juletræet blev der ikke rørt ved. Vi har haft en del møder i aktivitetsudvalget, da vi som bekendt har haft en jubilæumsfest. Der var mange ting der skulle planlægges f.eks. bestilling af mad, (Mona) sanghæfte, udsmykning, indkøb, m.m. Det var sjovt at være med til, og jeg synes, at vi ved fælles hjælp fra bestyrelsen og medlemmer fik en rigtig flot jubilæumsfest. Der har været stort engagement fra aktivitetsudvalgets medlemmer med gode ideer, kreativitet og stor indsats, ikke mindst i forbindelse med jubilæet. Så jeg vil give Karsten, Per og Dorrit en kæmpe tak for deres indsats. Tak for det gode samarbejde, det har været en fornøjelse. Per og Dorrit har sagt ja til at være med et år mere, men desværre må vi undvære Karsten. Jeg håber der er nye kræfter der vil deltage i et spænde stykke arbejde, så sig endelig til, hvis der er nogle, der har lyst. Og til slut, hvis der er nogle har gode ideer til aktiviteter, modtager vi gerne forslag. Børne- og ungdomsholdet v/leif Tind (uddrag fra Dorthes beretning) Vi havde en god opstart efter juleferien. Nogle få af vores dansere deltog i Hyggeweekend sammen med børnene fra Fandango og TUF dans.

3 Vi havde vores årlige børnelegestue i februar, og der var 90 deltagere, godt halvdelen var børn. I løbet af januar og februar har vi fået 3 nye dansere. I marts deltog 9 af vores dansere til Bjerringbro-stævnet. Vi deltog også i konkurrencedagen. I april var det blevet tid til det årlige børnestævne, som denne gang var i Viborg. Vi havde 22 børn med, og var med det antal stævnets største børnehold. Et stort arbejde godt hjulpet af stævneudvalget og de frivillige hjælpere. Der var 110 børn tilmeldt stævnet, og det er lidt flere end sidste år. Vi havde ændret lidt på dagens program, så vi var i hallen hele dagen, en dejlig dag med dans og hygge, og efterfølgende fik vi meget ros for stævnet. Især for, at konkurrencerne var kommet væk fra denne dag. 11 af børnene fra hold 2 deltog i aftenarrangementet efter stævnet, sammen med ca. 20 børn fra andre foreninger. Der var først danseworkshop, og senere var der legestue. Musik Ungdomsorkestret FUG og instruktør Birthe Jørgensen. Stor tak fra børneholdet til vores gode hjælpere. 2. Påskedag deltog 11 dansere fra hold 2 i påskestævnet i Ø. Bjerregrav. Til vores forårsafslutning havde vi 100 % opbakning fra alle børn. Overskuddet fra julekalendersalget gav tilskud til arrangementet. Sidst i april havde vi fredagsdans med god tilslutning. Det er klart en fordel for arrangementet, at vi samarbejder med TUF dans. Det giver flere deltagere, og vi mødes to forskellige steder, og har forskellige ledere og spillemænd. Dette gør det sjovere at være med. Efter fredagsdansen overnattede børnene sammen hos en af danserne. Hold 2 deltog også i sommerdans i GDV. I Juni havde vi vores årlige sommerfest i Dorte og Michaels have. 40 tilmeldte. Tak til Keld og Sonja for god hjælp med telte, borde, stole osv. Til Landsstævnet i Frederikshavn deltog 4 forældre og 6 af børnene fra hold 2, og i uge 30 deltog 6 familier i familielandsstævnet på Fyn. Sidst i august dansede vi til foreningernes dag. Sæsonstart i september med 6 nye dansere og en enkelt som stoppede. Vi havde valgt at lave en deling til 3 hold, så vi nu har forældre/barn hold, børnehold og ungdomshold. Nu får alle børn undervisning på det niveau de er på. I løbet af efteråret har børnene deltaget i legestue i GDV og Rødding. Vi har haft fredagsdans sammen med TUF dans. Vi mødtes i Tørring i september og i Viborg i oktober. Der var ca. 25 børn og unge pr. gang. I november deltog flere af vores dansere i spillemandskursus og dansekursus i Sønder Felding., et arrangement vi har tradition for at deltage i. Tak til de forældre som overnattede og kørte frem og tilbage. Børnene har i år solgt 218 stk. julekalendere. Flot indsats. Den 1. december havde vi juleafslutning med knapt 70 deltagere. Børnene er nu i alderen 3-19 år, og har mellem 0 og 12 års danseerfaring. Vi danser derfor flere af dansene i to udgaver. Den 20. december var vi samlet til julehygge hos Keld og Sonja. Tak for et godt arrangement. Den var vi til Fedtafbrænding i Viborg Folkedanserforening. Medlemstallet i efteråret var: 10 på hold 1(3 6 år), 6 på hold 2. (7-12 år) og 10 på ungdomsholdet. Desværre er der nogle få stykker som er sprunget fra i løbet af efteråret. Vi har stadig medlemmer, som kører rigtig langt. Nogle af dem kommer hver gang, andre hver anden gang. Derudover har vi 2 dansere, som er på efterskole. Herefter fortsatte formanden beretningen med: Udadvendte aktiviteter Også i 2014 blev der trænet til forårets opvisninger. Det lykkedes at få hold med alle tre steder Bjerringbro, Kongenshus og Ø. Bjerregrav. Sommerdansen havde også god tilslutning dog med flest deltagere fra andre foreninger. I juli deltog i LDF landsstævne i Frederikshavn.

4 Det årlige arrangement på Borgvold i august blev aflyst grundet regnvejr. Også i august deltog GDV i foreningernes dag på Hjultorvet. Bestyrelsen har vedtaget, at GDV ikke deltager på Borgvold i 2015, men kun ved foreningernes dag på Hjultorvet, da de to arrangementer er placeret for tæt på hinanden. I oktober var der arrangeret legestue i forbindelse med, at Viborg Spillefolk havde kursus. Det var også i oktober at 9 dansere fra GDV havde en uforglemmelig tur til USA turen var arrangeret af dansere fra Fyn. Oktober sluttede med Sang musik dans arrangeret af Viborg Musiksal og GDV med Iversens Quartet. Viborg Musiksal har efterfølgende rettet henvendelse til GDV, om vi er interesserede i lignende arrangement i NORDLEK 2015 NORDLEK 2015 har præget Viborg og GDV i Ledere og spillemænd fra de 8 nordiske lande fik i maj orientering om NORDLEK 2015 her i Viborg I juni lavede 64 dansere og 19 spillemænd fra så sige alle folkedanseforeninger i Viborg kommune PR på Hjultorvet for NORDLEK I august blev de 3 landsorganisationer i Danmark også orienteret om NORDLEK 2015 på den årlige regionskonference. GDV var praktisk vært for dette arrangement på Vestervang Skole. I november blev der indbudt til informationsmøde for interesserede hjælpere også på Vestervang Skole. Alene fra GDV deltog 50, og store dele af dem har allerede nu på forskellige plan brugt mange timer på at planlægge NORDLEK juli. Som stævneudvalgsformand Lone Schmidt nævnte i sin tale ved 70 års jubilæet, er det nødvendigt, at vi alle vil give en hjælpende hånd med alle de opgaver, som skal klares, såfremt gæsterne skal føle sig godt hjemme i Viborg og få en uforglemmelig oplevelse. Tilmelding som hjælper skal ske inden 1. marts på NORDLEK 2015 s hjemmeside, og der indkaldes til hjælpermøde på Vestervang Skole 10. maj kl , hvor opgaverne fordeles. TAK Der er lang række personer, der har gjort en stor indsats for GDV i men ingen nævnt ingen glemt. Bestyrelsen vil gerne takke alle instruktører, spillem.og-k, alle udvalg, revisorer, fanebærere, og jer der passer fotobog og schrapbog. For jeres opbakning til GDV, skal der lyde en særlig tak til alle dansere. De sidste, som skal have tak, er mine bestyrelseskollegaer for jeres særdeles fine indsats for GDV i Det har været et krævende år, ikke mindst omkring jubilæet og NORDLEK Jeg har en trøst til jer det bliver ikke mindre arbejdskrævende i Beretningen enstemmig godkendt 3. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber. Kassereren kommenterede kort regnskabet. Regnskabet enstemmig godkendt 4. Indkomne forslag. Skal foreningen hedde GAMLE DANSES VÆRN eller GLAD DANS VIBORG? Dirigenten indledte punktet med at oplyse, at bestyrelsens ønske med drøftelsen var en tilkendegivelse omkring hvad foreningen navn skal være. En navneændring er en vedtægtsændring.

5 Der var herefter en længere drøftelse for og imod navnet Gamle Danses Værn contra navnet Glad Dans Viborg, herunder også forslag om, at foreningen skulle ændre vedtægter, så dansere, som kun går til andre danseformer end folkedans, også er medlemmer, f. eks. ved at foreningen har flere strenge. Nævnt blev også, at man skulle se på/drøfte foreningens formål, er det vigtigt med mange medlemmer og flere aktiviteter, eller er folkedansen alene formålet. Imidlertid kunne der ikke ud fra drøftelserne udledes en klar tilkendegivelse, og et forslag om en decideret afstemning om navnet foranledigede, at bestyrelsen trak forslaget fra dagsordenen. Ingen af generalforsamlingens deltagere modsatte sig at forslaget blev trukket, og at der dermed ikke kom nogen afstemning. Vedtægterne er dermed uændrede. Navnet er Foreningen Gamle Danses Værn Viborg og med mulighed for annoncering med navnet Glad Dans Viborg. 5. Fremtidigt arbejde herunder budget og kontingent 2015/2016. I det fremlagte budget 2015/16 foreslås uændret kontingent og gebyrer. På spørgsmål om NORDLEK 205 har betydning for GDV s budget var svaret, at NORDLEK 2015 har en hel separat økonomi uafhængig af GDV. GDV leverer kun frivillige hjælpere. Budgettet blev enstemmig godkendt 6. Valg af formand Niels Rohde Pedersen blev genvalgt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Kamma Hansen og Anna Trads Lauritsen blev genvalgt. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Per Lundgren blev genvalgt og nyvalgt blev Ulla Rohde Tomassen. 9. Valg af revisor Jørgen W. Kallmayer blev nyvalgt. 10. Valg af 2 revisor suppleanter Nyvalgt blev Peder Møllgaard og Børge Jensen 11. Valg af fanebærer Keld Tind suppleanterne Sonja Tind og Leif Tind blev genvalgt. 12. Eventuelt. Flere bemærkede, at lydanlægget ikke er tilfredsstillende. Specielt er headsettet dårligt. Der blev fremsat ønske om, at vi må bruge et af GDV indkøbt headset, således at vi ikke behøver at være fælles med andre med deraf følgende slidtage, ofte batteriskift m.v. Bestyrelsen vil drøfte det med Trepas. Viborg, den 21. februar 2015 Referent Grethe Grangaard Dirigent Gunnar Grangaard Formand Niels Rohde Pedersen

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Herlev Folkedanserforening

Herlev Folkedanserforening Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 20.00 1. Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj 2014 22. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

God sommer til alle - Vi ses til september

God sommer til alle - Vi ses til september Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 40. årgang nr. 5 Juni 2014 Åbning i forbindelse med Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2014, Frederiksberg God sommer til alle - Vi ses til september 2 Hjemstavns

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 1. Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012

Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012 Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012 Sidste år afholdt vi generalforsamling torsdag, den 10/3 2011, hvor Ann Vosegaard og Solvejg Horst Petersen blev valgt ind i bestyrelsen. Søndag, den

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet.

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Formand Jens Leth byder velkommen til godt 30 fremmødte. Dagsordenen følges: 1.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere