TIL SALG. Ejendommen matr.nr. 24c m.fl. Ø. Alling By, Ø. Alling, beliggende Oustrupvej 13, 8963

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL SALG. Ejendommen matr.nr. 24c m.fl. Ø. Alling By, Ø. Alling, beliggende Oustrupvej 13, 8963"

Transkript

1 j.nr TIL SALG SVALEGÅRDEN EN FIRELÆNGET SVINEAVLSEJENDOM PÅ 26 HA, BELIGGENDE PÅ ET RELATIVT HØJT PLATEOU I ET INTENSIVT LANDBRUGSOMRÅDE VED Ø. ALLING, 8963 AUNING Ejendommen matr.nr. 24c m.fl. Ø. Alling By, Ø. Alling, beliggende Oustrupvej 13, 8963 Auning, på 25 ha. udbydes til salg for en pris på kr ,00, på de i materialet nævnte vilkår.

2 INDHOLD Side Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger 2 Forbrugerbeskyttelsesreglerne 4 Ejendommen ifølge tingbogen 4 Servitutter/deklarationer utinglyste rettigheder 4 Offentlig vurdering/skatter og afgifter 5 Beskrivelse 6 Hårde hvidevarer 6 Billeder 7 Beskrivelse af bygninger 8 Billeder 9 Bygningerne ifølge BBR 10 Billeder 11 Løsøre, herunder maskiner 12 EU støtte, herunder betalingsrettigheder 12 Fordeling af omkostninger i forbindelse med en handel 13 Bankgaranti m.m. 13 Købesummens fordeling 14 Øvrige oplysninger 14 1

3 GENERELLE OPLYSNINGER Overtagelse: Besigtigelse: Lejemål: Efter aftale. Ejendommen kan besigtiges efter aftale med ejeren på telefon nr eller mobil nr Der er ingen lejemål på ejendommen. Jagt: Matr.nr. 24c Ø. Alling By, Ø. Alling er udlejet til den 1. oktober Jagtlejen er køber uvedkommende. Forsikring: Ejendommen er forsikret i Tryg under police nr Vandforsyning: Kloakering: Opvarmning: Olietank: Dieseltank: Produktion: Gylleaftale: Miljøforhold: Fra privat fælles vandværk fra ejendommens gårdsplads. Vandværket forsyner ialt 7 ejendomme. Vandanalyserapport findes i bilagsmaterialet. Septiktank med privat udledning/nedsivning Halmfyr af mrk. PASSAT til småballer. Der forefindes en underjordisk olietank fra 1971, der er afblændet. Der er en l overfladetank til opvarmning af stald og en l overfladetank til traktor fra h.h.v og Ejendommen er en svine og planteavlsejendom uden besætning men med plads til ca. 260 søer og produktion af 30 kg. smågrise. Der er pr indgået en 5 årig gylleaftale med Dansk Landbrugsmuseum, jf. bilagsmaterialet. Se tilsynsrapport af 27. oktober 2009 i bilagsmaterialet Sælge oplyser, at der ikke er gennemført 10 års kontrol af gyllebeholder på kbm. Eventuelle fremtidige krav vedrørende miljøforholdende på ejendommen er sælger uvedkommende. 2

4 Flyvehavre: Slam: Utinglyst anlægsgæld: Grus: Aftagerkontrakter: Skadedyrsbekæmpelse: Momsreguleringsforpligtigelse: Skov: Retlige bindinger: Der kan forekomme flyvehavre på ejendommen. Oplysning om omfang og bekæmpelse kan fås hos sælger. Der er ikke spredt slam på ejendommens arealer i sælgers ejertid. Der påhviler ikke ejendommen anlægsgæld af nogen art, og der er ikke udført arbejder eller truffet beslutning om arbejder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. Der er sælger bekendt ingen grusforekomster på ejendommen. Ingen. Kontrakt med Mortalin. Køber overtager momsreguleringsforpligtelser. Der findes ingen skov på ejendommen. Se kort fra i bilagsmaterialet Alle angivne mål, størrelser og aldersangivelser ved ejendom og tilbehør kan være anslåede og må ikke tillægges afgørende betydning. Der henvises i øvrigt til landbrugslovens erhvervelsesregler ved køb af landbrugsejendomme. Det understreges, at det alene er købers risiko at opfylde erhver velsesbetingelserne. 3

5 FORBRUGERBESKYTTELSESREGLERNE Ejendommen er pålagt landbrugspligt, og reglerne om bl.a. fortrydelsesret og ansvarsbegrænsning i forbindelse med indhentelse af tilstandsrapport, er derfor ikke gældende. Såfremt køber ønsker det, udarbejdes der for sælgers regning energimærke/energiplan. EJENDOMMEN IFØLGE TINGBOGEN Beliggenhed: Tilhørende: Oustrupvej 13, 8963 Auning Hans Chr. Hou Matr. nr. Areal m² Heraf vej m² 24c Ø. Alling By, Ø. Alling c Oustrup, Ø. Alling aæ Ø. Alling By, Ø. Alling SERVITUTTER/DEKLARATIONER Det solgte overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger og tidligere ejere, hvorved bemærkes at der på ejendommen er tinglyst følgende servitutter/deklarationer: Dok. om byggelinier m.v Dok. om master m.v Dok. om master m.v Dok. om master m.v. jf. tingbogsattesten samt udskrift af servitutterne i bilagsmaterialet. 4

6 Utinglyste rettigheder og/eller forpligtelser Ifølge sælger er der ingen utinglyste rettigheder og/eller forpligtelser på ejendommen. OFFENTLIG VURDERING Ejendomsvurdering 2009 Ejendomsværdi kr Grundværdi kr Stuehusværdi kr Stuehusgrundværdi kr Skatter og afgifter 2010 Kr ,98 Ejeren oplyser, at der ikke er foretaget eller begæret omvurdering af ejendommen, der er noteret og vurderet som en landbrugsejendom med landzonestatus. 5

7 BESKRIVELSE Ejendommen er en svineproduktionsejendom uden besætning men med plads til ca. 260 søer og produktion af 30 kg. smågrise, og det tilhørende areal er ifølge tingbogen på 26,1133 ha. Ejendommen er beliggende i et åbent landbrugsområde, hvor den animalske produktion kan foregå uden gener for nabobebyggelse. Området kan karakteriseres som et relativt højt beliggende plateau, med intensiv landbrugsdrift, og ejendommens jordtilliggende er optimalt arronderet, med ejendommens bygningsparcel placeret midt på ejendommens rektangulære markareal. Til ejendommen hører endvidere to engarealer, som kan dyrkes på lige fod med markarealet Alle arealer er i markplanen anført med jordtypen lerblandet sandjord JB4, hvorfor de kan karakteriseres som dyrkningssikre. Stuehus: Stuehuset er vandskuret rødsten med termoruder. Sælger oplyser, at samtlige termoruder på tagetagen er punkteret. For så vidt angår stuehusets indretning, henvises til tegning i bilagsmaterialet. Hårde hvidevarer: Der medfølger Gram køleskab, opvaskemaskine af mrk. Haka, komfur af mrk. Voss, samt emhætte. Endvidere medfølger gammel kummefryser i kælderen. Medfølger ikke: Vaskemaskine og tørretumbler samt 3 frysere medfølger ikke, ligesom legehus, trampolin og parabol ej medfølger. 6

8 7

9 Beskrivelse af driftsbygningerne: Bygningerne er nummereret i h.t. bygningsrids fra Tryg Forsikring i bilagsmaterialet. Bygning nr. 2: Løbeafdeling med fuldspaltet gulv. 5 poltestier med plads til 8 10 polte, 5 ornestier og 11 bokse ved siden af ornestier. Bygning nr. 3: Foderblanderum. Tørfoder, Skjold/Egebjerg samt kornmagasin til 700 td. korn og tørresilo til 85 td. korn. Bygning nr. 4: Drægtighedsstald med 192 bokse og 6 stier til polte med 5 6 polte i hver sti. Bygning nr. 6: Farestald. 60 farestier med bokse samt 4 poltestier med spalter. Bygning nr. 7: Klimastald til smågrise. I alt 5 stalde med plads til 120 smågrise i hver. Bygning nr. 8: Udleveringsstald til 30 kg. grise. 8 stier á 25 stk. samt 1 sygesti. Bygning nr. 9: Halmfyr. Passat til småballer halm. Ny kedel for ca. 3 år siden. Bygning nr. 10: Redskabsrum og vaskerum. Bygning nr. 11: Garage Bygning nr. 15: Maskinhus med stålspær og plader. Bunden er etableret med SF sten. Bygning nr. 20: Klimastald til smågrise. 2 stalde med plads til henholdsvis 100 og 120 smågrise (2/3 af gulvarealet er støbejernsriste og 1/3 er lejeareal) samt udleveringsrum/sygestier. Eternittag på samtlige bygninger undtaget maskinhus og redskabsrum/halmfyr. Bygning nr. 9 og 10 er nedbrændt og erstatningsbeløbet fra for sikringen tilfalder køber. 8

10 9

11 BYGNINGERNE IFØLGE BBR Stuehus til en landbrugsejendom. Bygningen er opført i 1924, med væsentlig ombygning i Bebygget areal 113 m². Tagetagens samlede areal 70 m². Udnyttet areal af tagetagen 38 m². Samlet boligareal 151 m². Samlet areal i kælder 12 m². Avls og driftsbygning (Svinestald). Bygningen er opført i Bebygget areal 151 m² med et udnyttet areal af tagetagen på 151 kvm., i alt 302 kvm. Avls og driftsbygning(svinestald). Bygningen er opført i Bebygget areal 330 m² Avls og driftsbygning(svinestald). Bygningen er opført i Bebygget areal 360 m². Avls og driftsbygning (Ladebygnin).Bygningen er opført i Bebygget areal 263 m². Avls og driftsbygning(maskinhus). Bygningen er opført i Bebygget areal 274 m². Avls og driftsbygning (Garage/vognport).Bygningen er opført i Bebygget areal 64 m². Avls og driftsbygning (Svinestald). Bygningen er opført i Bebygget areal 200 m². Ejer en oplyser, at alle driftsbygningerne er væsentlig ombygget i

12 11

13 LØSØRE Betalingsrettigheder: Der medfølger betalingsrettigheder. Der henvises til afsnittet om EU støtte nedenfor. Følgende maskiner medfølger: Mejetærsker, mrk. Dronningborg, ½ fod, 1191 timer Traktor, mrk. IH, WD/M Veto frontlæsser + skovl, 9200 timer Grisevogn med lift Plov, mrk. Fraude, 3 furer vendeplov Sprøjte, mrk Hardy, 12 m Stubharve med hejs Såbedsmarve, mrk. Kongskilde Tromle med hejs Engplov, 1 fure/stor Tim vogn, 6 tons tip Tvillingdæk til IH traktor Såmaskine, mrk. Nordsten, 4 m lettere defekt Svejseapparat af ældre dato Kompressor Højtryksrenser Der medfølger ikke: Håndværktøj ATV er Minicrosser Plæneklipper og plænetraktor med vogn og rive Oliekanon til opvarmning Beholdninger: Der er ingen beholdninger. Jordbeholdning : Forfrugt Afgrøde Vinterhvede Vinterhvede 23,61 ha. Vårbyg m.græsudlæg Græs, ekstensiv (131N) 1,01 ha. I alt 24,62 ha. EU STØTTE Der medfølger 25 almindelige rettigheder svarende til det støtteberettigede areal på 24,62 ha., jf. markplan i bilagsmaterialet. 12

14 Høsten tilfalder køber, og EU støtten 2010 tilfalder sælger. EU støtten søges og tilfalder sælger. Køber forpligter sig til at overholde regler omfattet af krydsoverensstemmelse på de overdragne arealer frem til overtagelsesdagen, idet overtrædelse af disse, som konstateres af myndighederne i 2010, vil kunne medføre reduktion i sælgers støtte. Såfremt støttebeløbet reduceres på grund af købers overtrædelse af regler omfattet af krydsoverensstemmelse, betaler køber det manglende beløb til sælger. OMKOSTNINGER FORDELING AF OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED EN HANDEL SÆLGER BETALER Honorar til mægler Honorar til egen advokat/rådgiver for handlen. ½ tinglysningsafgift for skøde. Omkostninger i forbindelse med at ejendommen skal frigøres for pantegæld. Omkostninger til overdragelse af betalingsrettigheder. KØBER BETALER Honorar til egen advokat/rådgiver for handlen, herunder udarbejdelse af skøde samt ekspedition heraf. ½ tinglysningsafgift for skøde. Honorar for eventuel dispensationsansøgning. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende forbrugsafgifter, ejendomsskat m.v. Køber skal være indstillet på for egen regning, at fremlægge bankgaranti til sælger for hele købesummen senest 10 dage efter der er indgået aftale om handlen dog med fradrag af kr ,00, der skal deponeres på Dansk Landbrugsformidling A/S s konto i Djursland Bank, Grenaa Afdeling, Torvet 3, 8500 Grenå konto nr senest samme dato. Den stillede bankgaranti afløses af en kontant deponering i sælgers pengeinstitut senest på overtagelsesdagen. Beløb til indfrielse af indestående pantehæftelser, der ikke overtages af køber, eventuelle restancer, salgsvederlag, udlæg og de med handlen forbundne omkostninger m.v., samt øvrige beløb, der skal betales for at sikre køber endeligt anmærkningsfrit skøde kan hæves af deponeringskontoen. Stempelværdien af nuværende indestående realkreditlån bevares til brug for nyt realkreditlån. Det betyder, at sælgers indfriede pantebreve ikke må sendes til aflysning uden skriftlig accept fra køber eller dennes rådgiver før tidligst 1 måned efter, der er indgået aftale om handlen. Det forudsættes herved, at købers nye pantebrev sendes til tinglysning senest samtidig med skødet. Køber overtager ingen gældsposter udenfor købesummen. Anmærkninger og fristtinglysninger, der alene vedrører købers forhold, er ikke til hinder for frigivelse af deponeringskontoen. 13

15 Købers rådgiver/advokat er forpligtet til at udarbejde endeligt skøde således, at dette kan indleveres til tinglysning senest 1 måned efter der er indgået aftale om handlen. KØBESUMMENS FORDELING Fast ejendom: Stuehus: kr ,00 Driftsbygninger: kr ,00 Jord: kr ,00 Fast ejendom i alt kr ,00 Løsøre: Jordbeholdning kr ,00 Maskiner og inventar: kr ,00 Betalingsrettigheder: kr ,00 Løsøre i alt kr ,00 Købesum i alt kr ,00 Såfremt køber har ønske om en anden fordeling, vil sælger i det omfang det er muligt inddrage købers ønsker i fordelingen. ØVRIGE OPLYSNINGER Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Dansk Landbrugsformidling A/S på tlf. nr eller

TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE

TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE 1 j.nr. 6681 TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE Ejendommen, matr.nr. 12b m.fl. Thorsager By, Thorsager, beliggende Ellevvej 3, Thorsager,

Læs mere

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 19,8390 HA UDBYDES I. j.nr. 7082. Ejendommen, matr.nr. 6d m.fl. Tøjstrup By, Vejlby, beliggende Allestrupvej 6, 8961

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 19,8390 HA UDBYDES I. j.nr. 7082. Ejendommen, matr.nr. 6d m.fl. Tøjstrup By, Vejlby, beliggende Allestrupvej 6, 8961 j.nr. 7082 TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 19,8390 HA UDBYDES I LICITATION Ejendommen, matr.nr. 6d m.fl. Tøjstrup By, Vejlby, beliggende Allestrupvej 6, 8961 Allingåbro, udbydes til salg på de i licitationsmaterialet

Læs mere

TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE

TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE j.nr. 7040 TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE IS R P NY Ejendommen, matr.nr. 5b m.fl. Gravlev By, Fuglslev, beliggende Gravlev

Læs mere

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE j.nr. 6715 TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE Ejendommen, matr.nr. 15b m.fl. Mørke By, Mørke, beliggende Thorsagervej 33, 8544 Mørke,

Læs mere

SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND. - sælges ved budgivning

SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND. - sælges ved budgivning J.nr. 99-8024 TIL SALG SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND - sælges ved budgivning Ejendommen matr.nr. 1t m.fl. Mårup by, Nødager, beliggende Kelstrupvej 4, 8560

Læs mere

TIL SALG. Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder

TIL SALG. Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder TIL SALG Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder Ejendommen, matr.nr. 11 a m.fl. Ebdrup By, Ebdr up, beliggende Kraghøjvej 4, Ebdr up, 8560 Kolind, på

Læs mere

TIL SALG VED LICITATION

TIL SALG VED LICITATION j.nr. 7205 TIL SALG VED LICITATION Eskeholm PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 17,83 HA BELIGGENDE CA. 1,5 KM. NORD FOR GJERRILD VED GRENAA Ejendommen, matr.nr. 24b og 11b Gjerrild By, Gjerrild, beliggende Troldhøjvej

Læs mere

TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE

TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE J. nr. 14-7525 TBJ TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE Ejendommen matr.nr. 9k m.fl. Sangstrup By, Voldby, beliggende Hjembækvej 8, Sangstrup, 8500 Grenaa på 18,67

Læs mere

TIL SALG Kvistgaarden

TIL SALG Kvistgaarden J.nr. 10-8093 TIL SALG Kvistgaarden CHARMERENDE LANDEJENDOM MED GODE JAGTMULIGHEDER PÅ 29 HA, BELIGGENDE KVASBROVEJ 19, 8586 ØRUM DJURS - sælges ved budgivning Ejendommen matr.nr. 1a Kvisthus, Ørum, beliggende

Læs mere

TIL SALG. Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende

TIL SALG. Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende TIL SALG Enghavegård en velholdt svine og planteavlsejendom på knap 40 ha ved Karlby centralt og smukt beliggende Ejendommen, matr. nr. 2 c m.fl. Karlby By, Krogsbæk, beliggende Krogsbækvej 20, 8543 Hornslet,

Læs mere

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa TIL SALG Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg Grønland 24, 8500 Grenaa Ejendommen udbydes til salg for kr. 4.150.000,00. Bygningen

Læs mere

TIL SALG VED TILBUDSGIVNING 29. SLG. BÆKKEGAARD EN SPÆNDENDE OG VELARRONDERET PLANTEAVLSEJENDOM MED EN SMUK BELIGGENHED TÆT VED ØSTERSØEN

TIL SALG VED TILBUDSGIVNING 29. SLG. BÆKKEGAARD EN SPÆNDENDE OG VELARRONDERET PLANTEAVLSEJENDOM MED EN SMUK BELIGGENHED TÆT VED ØSTERSØEN TIL SALG VED TILBUDSGIVNING 29. SLG. BÆKKEGAARD EN SPÆNDENDE OG VELARRONDERET PLANTEAVLSEJENDOM MED EN SMUK BELIGGENHED TÆT VED ØSTERSØEN Ejendommen, matr. nr. 35 a Vestermarie, beliggende Sosevejen 21,

Læs mere

TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS

TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår. Det bemærkes, at budsummen reguleres efter landinspektørens endelige opmåling

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. TIL SALG ET CA. 13 HA STORT AREAL VED ØERVEJ TILHØRENDE SYDDJURS KOMMUNE UDBYDES TIL SALG VED LICITATION. DER ER LANDBRUGSPLIGT PÅ AREALET, MEN AREALET HENLIGGER I DAG SOM ET NATUROMRÅDE Jorden ligger

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Rangstrupvej 13, 6534 Agerskov. Dok. 13/101739-2 1/11 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom

Købsaftale landbrugsejendom Købsaftale landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Gilbjergvej 8, 6630 Rødding. Dok. 13/101763-2 1/12 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse

Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse Købsaftale landbrugsejendom uden beboelse Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Dok. 13/101752-2 1/11 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere