Udarbejdet af Linda Barrit fra Horsens Kommune og projektleder Wenche Svenning / SEP16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Linda Barrit fra Horsens Kommune og projektleder Wenche Svenning / SEP16"

Transkript

1 Evaluering af konferencen 'Alle taler om telemedicin' Mandag den 5. september 2016 Udarbejdet af Linda Barrit fra Horsens Kommune og projektleder Wenche Svenning / SEP16 Samlet status på deltagelse i evaluering Respondenter Procent Ny 1 0,7% Distribueret 19 13,3% Nogen svar 23 16,1% Gennemført ,9% Frafaldet 0 0,0% I alt ,0% Besvarelse på konferencen generelt 1

2 Besvarelser på workshops Workshop 1 - Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde fx på ambulatorium eller hjemmebesøg Workshop 2 - Udvikling af teknologi og arkitekttur på tværs af sektorer Workshop 3 - `Du er ikke alene` Workshop 4 - Telemedicin til kol - Den nye landeplage 2

3 Workshop 5 - Uddannelse af sundhedspersonale til telemedicin Workshop 6 - Brugerdrevet design og produktudvikling Workshop 7 - Hvem skal tilbydes telemedicin Workshop 8 - Horsens på forkant i tal - Fup eller Fakta Workshop 3

4 Besvarelse på skriftestol, Teknologi & omsorg og samf. øko oplæg 4

5 Hvad optog dig mest på konferencen? / Hvad var det mest spændende på konferencen (svar efterfølgende fordelt på emner af Wenche Svenning)? Snedkeriet Formiddagens oplæg var det mest interessante Gode relevante oplæg i plenum Debatpanel 360 Oplæg fra forskere omkring - økononomi - phd. - filosof Dialogen mellem regionsdirektøren, formanden for PLO og fremtidsforskeren. Dialogen mellem Bent Hansen og Horsens borgmester PhD'erne Panel debatterne Den politiske drøftelse mellem Bent Hansen og Peter Sørensen samt "Skriftestolen". Teknologi og omsorg Det var interessant at høre sygeplejerske fortælle om resultatet Det mest fængslende...var oplægget af Finn Olsen, der med imponerende og humoristisk formidlingsmæssig sikkerhed fik koblet omverden med IT og gav indtil flere aha-oplevelser. 1. De praktiske erfaringer fra callcenter sygeplejersken men også de filosofiske betragtninger med koommunikation over afstand var interessante. Finn Olesens tilgang til teknologiadoption og manglende indsigt i virkemidlerne til samme hos både sundhedsfagligt personale og borgerne. Økonomi Oplæg v. Kjeld Møller Petersen Samfundsøkonomi i telemedicin Sundhedsøkonomi gennemgangen. Busines Case De effektmålinger der er lavet på telemedicin og de manglende resultater Debatten om hvorvidt telemediicn er noget særligt - noget, der er vigtigt og nødvendligt at bruge i fremtidens sundhedsvæsen herunder om telemedicin kan "betale sig". Viden om gevinstrealistering eller mangel på samme Det økonomiske aspekt Økonomidelen Den sidste PHD sammen med Keld Møller Petersen. Altså spørgsmålet om, hvor gevinsterne ligger. Kjeld Møllers oplæg om økonomiske betragtninger Oplæggene over middag omkring økonomi. Hemmelig gæst Hemmelig gæst:) Opsamling ved Per Vers var super godt. Jeg håber at se hans overheads i materialet. Per Vers - for at være helt ærlig. Dernæst indlæggene om Sundhedsøkonomi og Antropologi Og Per Vers var lige i øjet... Det mest interessente var Per Vers, men generelt var oplæggene gode. 5

6 Skriftestol Skriftestolen - Fortællingen fra parterne omkring hvad de "fortryder" de gjorde eller ikke gjorde undervejs i forløbet. Emner omkring tværsektorielt samarbejde og udfordringerne hermed. Særligt skriftestolen var meget interessant Skriftestolen Skriftestolens ærlighed om vanskelighederne i ægte tværsektorielt samarbejde De konkrete udfordringer man støder på ved tværsektorielt samarbejde og forhindringer. Samt lavpraktiske ting som samarbejdspartnere mv. At høre de meget praksis og ledelsesnære kommentar ved skriftestolen. Og skriftestolssessionen i kirken At parterne i kirken bekendte deres "synder", så vi andre ikke laver samme fejl når vi skal lave telemedicin. Dog uden at der kom en egentlig konklussion Seancen i kirken var det mest spændende. Der blev fortalt meget ærligt om problematikker og der blev stillet spændende kritiske spørgsmål. At panelet i"skriftestolen" var ærlige om "Horsens på forkant" Oplægget i "kirken" Seancen i kirken - virkelig genialt og en forfriskende ny måde at facilitere en paneldebat på. Der kom helt sikkert nogle nye og anderledes vinkler frem i form af "synder der skulle bekendes" end der ville have gjort under en traditionel debat. 2. Bermudatrekantens udfordringer og det fortsat uforløste samarbejde mellem PLO og kommuner og regioner Skriftestolen var spændende fordi den satte fokus på nogle af de udfordringer som opstår under et tvær-organisatorisk samarbejde. Det ville også have været interessant hvis der var afsat tid til en gennemgang af mulige løsningsforslag til hvordan udfordringerne kunne overkommes i fællesskab. samt skriftestolen, men synes at skriftestolen med selv lederne ikke gav noget særlig billede at situationerne som kunne være gjort bedre. Skriftestolen. At høre om det tværsektorielle samarbejde og de overvejelser og manøvre, der er gjort i den forbindelse Bekendelses-ideen Celledeling Celleoplægget om telemedicin til KOL. Derudover også belysningen af tværsektorielt samarbejde. Håndtering af logistik. Godt arrangeret med celledelingerne, men som altid frustrerende ikke at kunne høre alt! workshop 1, hvor en inkluderet borger fortalt sit perspektiv jeg ville gerne have været tættere på projekterfaringer - de var gemt væk i workshop hvor man kun kunne nå en celledeling, ville dog ønske vi kunne have valgt flere end en. Det mest spændende var at komme ud i de små grupper hvor der var plads til både oplæg og diskutere hinandens erfaringer. Det kan man selvfølgelig også i pauserne men ofte bliver man der inden for samme sygehus/kommune. Det er godt med rammer der kræver man flytter sig lidt væk fra det man kender lidt til. Derfor så hellere 2 eller flere af sådanne seancer. seance i celle omkring medarbejdernes erfaringer på tværs af sektorer. Information om it arkitektur i arbejdet med fælles standarder og nationale platforme. Det mest spændende var deltagelse i parallel session 8 om data. Emnet om telekonsultationer, hvor man hørte såvel Kommune, Region, Lægepraksis og patient. Svært at vægte - var med til super workshop og ville f gern ehave været med i flere! Grupperne. Jeg var kun ærgerlig over at jeg ikke kunne deltage i flere. Havde set frem til celledelingen om hvem der skal tilbydes telemedicin, men fik ikke noget anvendeligt med derfra. 6

7 Generelt At høre at opgaven ikke er løst og at projektet videreføres. Der er mange gode erfaringer, som kan bruges fremadrettet. Savnede lidt at der var indledt med bare 5-6 min præsentation af hvad Aarhus på Forkant egentlig var, for de af os som ikke har været med til selve projektet eller fulgt med undervejs, men var på konferencen af andre årsager. Rammerne var spændende. Jeg oplevede dog, at konferencen var lidt rodet, forstået på den måde at jeg manglede en indledning...hvad var projektets formål og hvordan greb man implementeringen an. Gode/dårlige erfaringer...og hvad var det egentlige resultat? Positivt eller negativt? Jeg fik det indtryk at telemedicin ikke rigtig virker?? Jeg var meget nysgerrig på, hvordan man rent praktisk implementerede systemerne i projektet. Jeg er klar over, scopet for HpF var meget sygeplejefagligt rettet, men det ville have været spændende også at høre om, hvordan andre faggrupper kunne anvende/havde anvendt det telemedicinske udstyr (f.eks. træning eller lign.) Jeg var også glad for italesættelsen af, at der ikke var økonomisk gevinst (indenfor projektperioden) ved anvendelse af telemedicin, men derimod en masse andre væsentlige effekter. Fantastiske rammer og virkelig flot gennemført arrangement. Meget relevant deltagerkreds både "høj som lav". Ikke meget nyt under solen ift. det faglige indhold. Hele opsætningen af oplæg samt rammerne - godt organiseret De indlæg jeg hørte var alle relevante, og med til at klargøre for mig, hvor mange forskellige initiativer begrebet dækker over, og hvor langt, eller rettere "kort" vi er kommet med at udnytte mulighederne. At hørte hvordan sundhedsvæsnets aktører vil elelr overvejer at bruge telemedicinske løsninger i den videre udvikling af sundherdsvæsnet Alle oplæg var fine - dog var det sidste oplæg noget langt og ikke helt så spændende fremlagt. Det var rigtig godt at man var delt op i forskellige grupper, og der var tid nok til at høre og reflektere. Erfaringerne fra brugen af telemedicin var meget spændende og noget, jeg kan gå tilbage og bruge nu og her i mit arbejde. At det ikke lykkedes at fortælle historien om hvad der er lykkedes med projektet. Det var primært oplæg om, hvad der ikke var lykkedes og snak om hvorfor det var tilfældet. At telemedicin ikke kan klare alt og at man ikke spare kroner og øre. Oplæggene fra foredragsholderne og de workshops vi var på Fantastisk ramme og godt setup - ikke særlig klar konklusion Erfaringer med telemedicinske løsninger i Horsens, samt udfordringer i opsætning og udførelse af Telemedicin. Godt arrangeret Husk basismedarbejderne, som skal bruge det nye Blanding mellem politisk dagsorden og fakta om Telemedicin At der her har været et stort projekt og at det tydeligt indtil nu fremgår at telemedicoin ikke er løsningen på ret mange problemer i sundhedsvæsenet - som det ellers ofte fremlægges - men at telemedicin er et et godt supplement der kan gøre livet lettere for pt og personale - men ikke nødvendigvis billigere! Jeg vil ikke plukke noget enkeltstående ud, da jeg synes det var genialt sammensat. Skriftestolen og BC oplægget var det mest interessante. Rammerne Dialog og oplæg på scenen. Dialogen i Kirken og Anne Mette D. indlæg. Jeg synes, det var rart endelige at høre en mere realistisk fremlæggelse/holdning til, hvad telemedicin kan bidrage med i samfundet (især i forhold til økonomi - telemedicin er en dyrere løsning end det, vi gør nu). Det er vigtigt, at der i samfundet bliver en realistisk tilgang til, hvad telemedicin og velfærdsteknologi kan bidrage med. Oplægget på workshop 1 (omkring fysisk fremmøde vs. videosamtaler) Den udfordring det er at få flere faggrupper både indenfor det offentlige og det private til at arbejde sammen. Jeg kan ikke pege på noget der var mere spændende end andet da alt havde lige stor relevans, dog var syndsforladelsen i fængselskirken virkelig spændende. Det var kombinationen af "hele pakken" - både oplæg, workshops, netværk - og svært at sige, hvad der var det mest spændende :-) 7

8 Det hele arrangementet, både workshops og oplæg. Personligt blev jeg mest skarp på forsigtigheden i at man gerne vil det hele, ved at blande innovation sammen med forskning. Ikke fordi det ikke har en sammenhæng, men min opfattelse blev hvis bare I kunne have rokket ved ekspirimentelle felt og lave ændringer undervejs var forskningsresultarer sikkert faldet andelderes ud med større effekter. Tak for en inspirende konference og eftertænksom- I har virkeligt vist at innovation handler om at turde. 3 en erkendelse af at skærmløsninger ikke er et quickfix der hurtigt kan effektivisere Ikke noget mere spændende end andet, men mange gode oplæg, der supplerede hinanden og som gav et lidt mere nuanceret billede af sagen. Fælles optagethed af, at der ikke er nogen lette løsninger omkring telemed. Dem der siger de har en fantastisk business-case har regnet forkert. Man skal finde helt andre argumenter for telemed end ren øk. Det skal være fordi det bliver en bedre eller samme behandling men på patienternes præmisser At sammenligne jeres brug af teknologien med de projekter jeg selv har været involveret i. Både i forhold til det rent tekniske og de løsninger der har været brugt, men også i forhold til hvordan organisationen er blevet påvirket. de faktuelle data, der er kommet ud af projektet. Dem kunne vi godt have hørt lidt mere om. Resultater. Erfaringer. 8

9 Savnede du emner indenfor telemedicin på konferencen? I så fald, beskriv det gerne (svar efterfølgende fordelt på emner af Wenche Svenning): Vedr. Horsens på forkant Jeg savnede meget 15 minutters indledning i plenum, men en kort og præcis fremstilling af, hvad projektet egentlig gik ud på. Den korte og kontante udgave til at sætte rammen for resten af dagen Jeg savnede, at I brugte 10 minutter på at foreklare hvad HORSENS PÅ FORKANT e r. Vi kender jo godt lidt til projektet og har fulgt det, men en lille genopfriskning som indledning kunne have været rar:) Lavpraktik..hvorden så implementeringen ud? Hvilket system blev brugt(mange udbydere), hvordan dokumention... Ville gerne have "Horsens på forkant" projektet skitseret. Gennemgang af selve projektet 'Horsens på forkant' Hvis man ikke vidste lidt havd Horsens på forkant var, så kunne man måske godt gå lidt forvirret hjem. Jeg ville gerne have haft lidt flere facts om Horsens På Forkant, så det stod helt skarpt: hvilke patient/borgergrupper? Hvor mange? Hvilke resultater / foreløbige resultater? Hvilken fremtid for indsatsen? Hvordan fortsætter det - og med hvilke overvejelser Lidt mere teknisk omkring hvilke løsninger, der er blevet anvendt i projektet. Det kan måske være, at man sidder i en kommune, og selv har lyst til at implementere det, og så er det værd at vide hvilke kompetencer, det kræver. Konkret setup for afprøvningen i HorsensPåForkant, hvordan gjorde I, hvad duede, hvad duede ikke, hvordan "trimmede" I, hvad var læringen og resultaterne. Hvilke forbedringspunkter tager I med til næste generation? En kritiske tilgang til datamodellering jf. datagrundlaget bære præg af økonomer som ikke har kendskab til de kliniske behandlingsforløb. Celledeling De mange celledelinger gjorde at man var en del begrænset, der var alt for meget og man nåede så lidt. Havde i den forbindelse foretrukket at høre 2 'celleoplæg' fremfor 'eget arbejde' som altid bliver lidt søgt på så kort tid. For mig var emnerne dækkende, jeg ville gerne have deltaget i flere celler. savnede at kunne nå flere workshops Jeg havde misforstået konceptet omkring workshops og troede jeg nåede begge mine prioteter. Jeg kunne ønske mig, at jeg havde kunnet deltage i flere Celledelinger, da der var flere spændende oplæg, jeg gerne ville have hørt. Praktiserende læger, tværsek. samarbejde og implementering Synd der blev gjort lidt for lidt ud af overvindelsen af barrierne i tværsektorielt samarbejde med 3 sektorer. Den politiske debat mellem Christian Boel og Carsten (PLO) var virkelig tynd og en masse floskler og kedelige standard-udtalelser. Den dialog manglede i den grad kant. En belysning af problemerne med at involvere PLO/almen praksis, herunder i hvilken grad skal almen praksis anvende Telemedicin. Er det primært for borgerne, kommunerne og sygehusene? Der blev skudt for meget på de praktiserende læger - og ikke beskrevet hvad Regions hospitalet og kommunerne havde gjort - og hvad de fik ud af det. Videoen med sygeplejersken var for meget fokuseret ved de udfordringer der havde været for hende. Konkrete udfordringer og løsninger fra workflows og borgercases. Tror ikke på at positiv effekt nås ved skalering = masseproduktion, men ved at akkumulere konkrete værdiskabelse borgerløsninger, derudfra opbygge /tilrette infrastruktur hvilket i længere forløb vil give volumen. Incitamentstrukturen ift de offentligt finansierede praktiserende læger skal så også løses uden at omkostningsniveauet accellererer Implementerings-struktur og hvordan et tvær-organisatorisk samarbejde kan gøres til en succes for alle parter. lidt mere i fx plenum drøftelserne om, hvad kommunens rolle havde været, og hvor langt de er, hvordan man får flere kommuner med etc 9

10 Sundhedsfaglige, behandling og uddannelse Bredere brug af telemedicinsk udstyr end blot sygeplejefaglig vinkel. Jeg ville også gerne have hørt mere fra den kommunale vinkel; hvad virkede? hvor var anstødsstenene og hvordan kom man forbi dem? Hvordan forandringsledelse? Uddannelse af fagpersoner og patienterne i brugen af telemedicinsk udstyr - erfaringer herfra. Jeg havde håbet der var mere med behandleroplevet kvalitet. Der blev lagt meget stor vægt på patientoplevet kvalitet og andre fordele. Der var også en del om den økonomiske/ressourcemæssige gevinst og de en masse om de tekniske udfordringer. Det der ikke var så meget om og som der er forsvindende lidt forskning i er om behandlerne egentlig oplever det som en kvalitetsøgning eller det modsatte. I vores lokale undersøgelser så er det nemlig det de har sværest ved at se. De kan sagtens se at det gavner patienten men hvis de kunne bestemme skulle patienten møde op for det er den relation de synes er vigtigst. Lidt flere bruger oplevelser såvel fra fagpersonale som bruger, såvel positive som negative. Hvad giver telemedicin klinikeren af ny arbejdsformer Hvad skal der til for at det bevæger sig fra at være projekt til produkt Borgere Jeg savnede at en borger beskrev hvordan det er at være modtager af skærmydelser Borgers perspektiv: Hvorfor ja tak / nej tak til telemedicin? Hvad kan gøre det lettere for borgeren? Hvordan spiller det tekniske ind på borgers holdning til telemedicin. Hvilke andre ting kan være på spil? Borgeren/patienten. Konkret - hvad oplever borgeren ved at "tale " med tre instanser på en gang. Andre emner Udvikling og brug af apps fx til mennesker med diabetes. En område, hvor man kunne se løsninger live - live borger feedback - evt via video - medarbejder tilfredshed m.v.. Man kan jo altid ønske sig en "turn key" manual til opsætning af telemedicinske projekter/løsninger. Stomi Diskussionen af hvornår telemedicin kan betale sig - at der er stor forskel på projekter, test, small scale og så fuldt udbyggede løsninger. Hele den økonomiske del er relevant - men også koblingen til at vi er NØDT til at indføre telemedicin, fordi vi om få år formentlig ikke har hænderne mere. Den del er ligesom kollektivt glemt... Nationale telemedicinske tiltag De hotte debatter om telemedicin f.eks. Sår blev slet ikke omtalt tænkte der manglede en mere konkret perspektivering i forhold til den nationale/regionale udbredelse af telemedicin. TeleCare Nord har ikke video delen med, - hvordan forholder Horsens erfaring/viden sig i forhold til at der for udrulning af Telemedicin til patienter med svær KOL alene tager afsæt i målinger/monitorering Jeg tænker, at det kunne have været interessant at få et internationalt perspektiv ind. Kunne man have flettet noget ind fra TeleKOL Nord, som jo er mantraet for tiden, og herfra det skal rulles ud på landsplan. Ingen kommentarer Nej. Inden for rammerne af konferencen kom programmet rigtig godt rundt Nej, men mere dybde i det der var havde været godt. Nej egentlig ikke Nej Nej det syntes jeg ikke 10

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer Konference Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin 30. november 2016 Hvem er vi Wenche Svenning, Projektleder Horsens på forkant med sundhed Karen Ersgard, udviklingssygeplejerske Medicinsk afd.

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Telemedicin og forandringer

Telemedicin og forandringer Telemedicin og forandringer 30. november 2016 på Koldkjærgård v/ Britta Ravn Center for Telemedicin https://www.youtube.com/watch?v=yyf415wnz0w Center for Telemedicin, 2016 09.00-09.25 Det telemedicinske

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

TeleCare Nord business case mål

TeleCare Nord business case mål TeleCare Nord business case mål Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bl.a. - Reduktion af genindlæggelser (2,1 ->0,97 indlæggelser) - Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde?

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Hvem er vi Hospitalsenheden Horsens Sygeplejerske på hjerte amb. Berit Falkesgaard Nørgaard Horsens Kommune Sygeplejerske i Horsens Kommune Trine

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

TELECARE NORD. Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017

TELECARE NORD. Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017 TELECARE NORD Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017 LØSNINGSMODEL Asynkron Servers National infrastruktur National database Internationale standarder HL7

Læs mere

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Executive Summary Kun til intern brug Fælles Servicecenter T: 20 55 32 78 EAN 5798002756487 M: kontakt@faellesservicecenter.dk www.faellesservicecenter.dk

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Dato: 05-01-2016 Arr.nr.: 316867 Fordeling af score: Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal besvarelser Antal deltagere Svarandel Gns. score

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A5 Vision, mål og strategier... 2 1.1 Vision... 2 1.2 Mål... 3 1.3 Strategier... 4 1 Produkt Perspektiv Strategi Produkt A5 Vision, mål og strategier Dato 2016-09-27 Forfatter Version 0.9 Status

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

NYT DIAS: STÅ PÅ LILLE DIAS TIL VENSTRE VÆLG INDSÆT PÅ MENULINIEN DUPLIKER DIAS

NYT DIAS: STÅ PÅ LILLE DIAS TIL VENSTRE VÆLG INDSÆT PÅ MENULINIEN DUPLIKER DIAS Datastyret kvalitetsarbejde har vi de data vi skal bruge? Årsmødets temaer: Indsamling og analyse af data er et væsentligt element i arbejdet med kvalitetsudvikling. Uden viden om den aktuelle situation

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Fælles Servicecenter

Fælles Servicecenter Fælles Servicecenter fra tegnebræt til virkelighed Gitte Kjeldsen, Project Manager, Hospitalsenheden Horsens Medtech Innovation Center Nanna Skovgaard Sørensen, Konsulent Center for Telemedicin, Region

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Lunge-monolog hospitalet. https://www.youtube.com/watch?v=lljdrsezyb0&feature=player_embedded Samarbejde med og om patienten Praktiserende læge

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien Flemming Witt Udsen Formål Fulgt 1225 KOL-borgere i ca. 1 år (14 måneder) Opgjort, hvor meget sundhed man får ekstra for pengene ved TeleCare Nord

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk ledelse, MPG-uddannelsen, F11 Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Workshop 5 Uddannelse af sundhedspersonale

Workshop 5 Uddannelse af sundhedspersonale Workshop 5 Uddannelse af sundhedspersonale 5. september 2016 Karen Ersgard - Hospitalsenheden Horsens Jeanette Rumph - Horsens Kommune Anita Lunde - VIA University College Agenda Kort præsentation Oplæg

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle!

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Til jer, der ikke lige kender mig, så hedder jeg Otto Ohrt, og jeg er til daglig leder af vores Sundhedsudviklingsenhed i Aarhus Kommune.

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL

Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL 1 Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL Oplæg på Lungeforeningens konference 2016 Sekretariatsleder Susanne Duus 9. September 2016 AGENDA - Hvorfor udbreder vi telemedicin til borgere

Læs mere

Workshops. Konference 30/11-16 Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin WORKSHOP 1. Tilmeld dig på

Workshops. Konference 30/11-16 Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin WORKSHOP 1. Tilmeld dig på Workshops WORKSHOP 1 1. Digitale dilemmaer: diagnostik og behandling over nettet Når behandling og diagnosticering går digitalt, stiller det nye krav til patienterne og behandlerne. Funktionelle Lidelser,

Læs mere

Regionsældrerådet savner klare indikatorer for inddragelse både på det generelle og individuelle plan.

Regionsældrerådet savner klare indikatorer for inddragelse både på det generelle og individuelle plan. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til Praksisplanudvalget Region Hovedstaden Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer Workshop Implementering på tværs af sektorer vores erfaringer og fif! Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud Nøgleord og agenda Nøgleord: Vellykket implementering

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kommunens perspektiv. Folkesundhed Aarhus Vest Sundhedsudvikling. Magistraten for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Kommunens perspektiv. Folkesundhed Aarhus Vest Sundhedsudvikling. Magistraten for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Kommunens perspektiv Satellitafdeling af - etableret i 2009 Folkesundhed Aarhus Vest Sundhedsudvikling Magistraten for Sundhed og Omsorg Indsatsen målrettet borgere som har brug for sprogstøtte (somalisk,

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Guide til workshopholdere

Guide til workshopholdere Guide til workshopholdere På Velfærdens Innovationsdag 2012 KONTAKT Anne Kjær Skovgaard Projektleder E: innovationsdag@mm.dk T: +45 3393 9323 Mandag Morgen Valkendorfsgade 13 Postboks 1127 DK-1009 København

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere

DET BORGERNÆRE HOSPITAL

DET BORGERNÆRE HOSPITAL DET BORGERNÆRE HOSPITAL SUNDHED.DK Nå Hr. Jensen nu skal du høre. Du behøver ikke at være bekymret. Du fejler ingenting alvorligt, men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte behandlingen og eventuelt tage

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere