Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin"

Transkript

1 FUJIFILM X30 Instruktionsbog Instruktionsbog Instruktionsbog (Grundlæggende funktioner: ) Instruktionsbog (PDF tilgængelig på denne hjemmeside: ) Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning Kameraets dele Kameraets dele Vælgeren Kommandohjulet Kontrolringen Knappen VIEW MODE LCD-skærmen Dioptrijustering Indikatorlampen Knappen DISP/BACK Knappen DRIVE Kameraskærme Optagelse Afspilning De første trin Montering af remmen Isætning af batteriet og et hukommelseskort Tænd og sluk kameraet Grundlæggende opsætning Opladning af batteriet - 1 -

2 FUJIFILM X30 Instruktionsbog Grundlæggende fotografering og afspilning Fotografering Sletning af billeder Visning af Billeder Grundlæggende filmoptagelse og afspilning Optagelse af film Visning af film Optagetilstand Programhjulet Program AE Lukkertidsprioriteret AE Blændeprioriteret AE Manuel eksponering AUTO AVANCERET FILTER AVANCERET TILSTAND MOTIVPOSITION BEVÆG. PANORAMA 360 AVANCERET SR AUTO Knappen Q (hurtigmenu) Anvendelse af Q-knappen Knapperne [Fn] (Funktion) Funktionsknapperne Mere om fotografering Bracketing Kontinuerlig optag. (serietilstand) Makrotilstand (nærbillede) Anvendelse af selvudløseren Anvendelse af blitzen Valg af fokusfelt Eksponeringskompensation Fokus-/eksponeringslås Fokustilstand Manuelt fokus (fokustilstand M) Optagelse af billeder i RAW-format Intervaloptagelse - 2 -

3 FUJIFILM X30 Instruktionsbog Optagemenuen Anvendelse af optagemenuen Fabriksstandarder Optagemenu MOTIVPOSITION Adv. TILSTAND AVANCERET FILTER AUTOFOKUS-INDSTIL. ISO BILLEDSTØRRELSE BILLEDKVALITET DYNAMISK OMFANG FILMSIMULERING FILMSIMULERINGSBKT. SELVUDLØSER INTERVAL-TIMEROPTAG. HVIDBALANCE FARVE SKARPHED HØJLYSTONE SKYGGETONE STØJREDUKTION INTEL. DIG. ZOOM AVANCERET ANTISLØR VÆLG CUSTOM INDS. RED./GEM CUSTOM ANSIGTSREGISTRERING LYSMÅLING LÅS SPOT AE & FOKUSOMRÅDE MF-HJÆLP KTL.RING-INDST. BLITZOPSÆTNING FILMINDSTILLING TRÅDLØS KOMM. Afspilningsmenuen Anvendelse af afspilningsmenuen TRÅDLØS KOMM. PC-AUTOLAGRING BILLEDSØGNING SLET MÆRKE FOR UPLOAD DIASSHOW RAW-KONVERTERING FJERN RØDE ØJNE BESKYT BESKÆR BILLEDE ÆNDR STØRRELSE ROTER BILLEDE KOPIER HJÆLP TIL FOTOBOG FOTOBESTIL. (DPOF) instax PRINTERUDSKRIVN. FORMATFORHOLD - 3 -

4 FUJIFILM X30 Instruktionsbog Opsætningsmenuen Anvendelse af opsætningsmenuen Fabriksstandarder Opsætningsmenu DATO/TID TIDSFORSKEL STRØMSTYRING DOBBELT SETUP DIGIT STAB FJERN RØDE ØJNE AE/AF-LÅSTILST. AE/AF-LÅS-KNAP NULSTIL STILLE-TILSTAND KONTROLRING FOKUSKONTROL LYDINDSTILLING SKÆRMINDSTILLING FUNKT.INDS. (Fn) INDSTIL. AF SELEKTORKNAP GEM DATAINDSTIL. AFSTANDSMÅLEENHEDER TRÅDLØSE INDSTIL. PC-AUTOLAGR.INDS. INDSTIL GEOMÆRKN. instax PR.FORB.INDST. REDIGER FILNAVN FORMATERING REDIGER/GEM HURTIGMENU Forbindelser Trådløs overførs. Kopiering af billeder over på computer Udskrivning af billeder via USB Visning af billeder på TV Tilbehør Blitzenheder monteret i tilbehørssko Strømforsyninger Fjernbetjente udløsere Stereomikrofoner Andet Hjemmeside for købsland eller -region For din sikkerheds skyld For din sikkerheds skyld Tillæg Fejlfinding/Ofte stillede spørgsmål Advarselsmeddelelser og visninger Links Restriktioner på kameraindstillinger Specifikationer - 4 -

5 Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning - 5 -

6 Indledning Alle sider i denne vejledning kan ændres eller slettes uden varsel. Denne vejledning må ikke gengives helt eller delvist uden forudgående tilladelse, undtagen til individuel anvendelse. Gendistribution er forbudt

7 Visning af vejledning Startsiden Sider med indhold Søgning i vejledningen Vælg et sprog. En indholdsfortegnelse, der opstiller de primære overskrifter. Klik på en overskrift for at få vist underoverskrifter, og klik på en underoverskrift for at få vist siden for det pågældende element

8 Visning af vejledning Den komplette indholdsfortegnelse. Klik på en underoverskrift for at få vist siden for det pågældende element. Indholdsfortegnelsen med opstillede elementer kan muligvis ikke ses på smartphones og andre mobilenheder. Klik på knappen for at få vist indholdsfortegnelsen, og klik endnu en gang for at skjule den

9 Visning af vejledning Brødkrummebjælken viser din aktuelle position i vejledningen. Klik på knappen for at vende tilbage til indholdsfortegnelsen. Du kan også navigere ved at klikke på overskrifter i brødkrummebjælken. Klik på knappen nederst på siden for at springe til toppen

10 Visning af vejledning Indtast et søgeord, og klik på for at søge i vejledningen

11 Kameraets dele Kameraets dele Vælgeren Kommandohjulet Kontrolringen Knappen VIEW MODE LCD-skærmen Dioptrijustering Indikatorlampen Knappen DISP/BACK Knappen DRIVE

12 Kameraets dele Knap til indstillinger for kontrolring Udløserknap Filmoptageknap (funktionsknap 1) Eksponeringskompensationshjul Programhjul AF-hjælpelys Selvudløserlampe Tilbehørssko Mikrofon (L/R) Blitz Øsken i håndledsrem Fokustilstandsvælger Kontrolring Zoomring Kontakt for TIL/FRA Objektiv

13 Kameraets dele Skærm Elektronisk søger (EVF) Poldæksel DC-koblingens kabeldæksel Dæksel til batterikammer Batterikammerdækslets lås Højttaler Stativgevind Mikrofon/fjernbetjeningsstik Mikro HDMI-stik* Mikro USB-stik Batterilås Batterikammer Hukommelseskortholder

14 Kameraets dele Kontakt (blitz pop-op) Knap (afspilning) Dioptrijustering Øjesensor Indikatorlampe Knappen VIEW MODE Knappen DRIVE Knappen (slet) (afspilningstilstand) Knappen AEL/AFL (autoeksponering/autofokuslås) Knappen Q (hurtigmenu) Knappen RAW-konvertering (afspilningstilstand) Vælger/funktionsknapper Knappen Fn (funktionsknap 6) Knappen Wi-Fi (afspilningstilstand) Knappen DISP (visning)/back Kommandohjul * Anvend et HDMI-kabel med en længde på højst 1,5 m

15 Vælgeren Tryk vælgeren op ( ), til venstre ( ), til højre ( ) eller ned ( ) for at markere punkter, og tryk på MENU/OK ( ) for at vælge. Knapperne Op, til venstre, til højre og Ned fungerer også som funktionsknapper 2 gennem 5. For at hindre utilsigtet betjening af vælgeren og knapperne Q og Fn under optagelse skal du trykke på MENU/OK, til vises. Knapperne kan låses op igen ved tryk på MENU/OK, til ikke længere vises. Se også Funktionsknapperne (knapperne Fn (funktion))

16 Kommandohjulet Kommandohjulet kan anvendes til at navigere rundt i menuerne, til at få vist billeder og til at vælge indstillinger i visningen for hurtigmenu. Tryk midt på kommandohjulet for at zoome ind på det aktive fokusområde under optagelse eller afspilning

17 Kontrolringen Brug kontrolringen til hurtig adgang til kamerafunktioner under optagelse. Funktionen, der er tildelt kontrolringen, kan vælges ved at trykke på knappen til indstillinger for kontrolring. Vælg mellem: STANDARD ISO HVIDBALANCE FILMSIMULERING SERIEBILLEDE

18 Kontrolringen STANDARD Når STANDARD er valgt, skifter funktionen tildelt kontrolringen med optagetilstand. Tilstand Kontrolring bruges til P Programskift; manuelt fokus (*1) S Valg af lukkertid; manuelt fokus (*1) A Valg af blændeåbning; manuelt fokus (*1) M Valg af lukkertid/blændeåbning (*2); manuelt fokus (*1) Filmsimulering Filmsimulering; manuelt fokus (*1) Filter Av. Valg af avanceret filter Valg af avanceret tilstand SP1/SP2 Valg af motiv; manuelt fokus (*1) *1 Kun manuel fokustilstand *2 Tryk på knappen til indstillinger for kontrolring for at skifte mellem valg af lukkertid og blændeåbning. Funktionen for kontrolringen kan vælges ved hjælp af indstillingen KTL.RING-INDST. i opsætningsmenuen. Se også KTL.RING-INDST. (optagemenuen)

19 Knappen VIEW MODE Tryk på knappen VIEW MODE for at skifte mellem visningerne, som vises nedenfor. ØJESENS.: Valg af automatisk visning med øjesensor KUN EVF: Kun søger KUN LCD: Kun LCD-skærm KUN EVF + : Kun søger; øjesensoren slår visningen til eller fra

20 Knappen VIEW MODE Øjesensoren Øjesensoren tænder søgeren, når du sætter øjet mod søgeren, og slukker den, når du flytter dig fra søgeren (bemærk, at øjesensoren kan reagere på andre genstande end dit øje eller på lys, der skinner direkte på den). Hvis automatisk valg af visning er aktiveret, tænder LCD-skærmen, når søgeren slukkes

21 LCD-skærmen LCD-skærmen kan vippes for lettere at se, men vær forsigtig med ikke at røre ved ledningerne eller at få fingre eller andre genstande i klemme bag skærmen. Berøring af ledninger kan medføre funktionsfejl på kameraet

22 Dioptrijustering Kameraet har dioptrijustering, der gør det muligt at tage højde for de enkelte brugeres syn. Drej dioptrijusteringen, indtil søgervisningen er i skarpt fokus

23 Indikatorlampen Indikatorlampen viser kamerastatus som følger: Lyser grønt Blinker grønt Blinker grønt og orange Lyser orange Blinker orange (hurtigt) Blinker orange (langsomt) Blinker rødt Fokus låses. Advarsel om slør, fokus eller eksponering. Der kan tages billeder. Optagelse af billeder. Der kan tages flere billeder. Optagelse af billeder. Der kan ikke tages flere billeder på dette tidspunkt. Blitzen lader op; blitzen går ikke af, når der tages et billede. Zoomringen er placeret mellem TIL og FRA. Der kan ikke tages billeder. Objektiv- eller hukommelsesfejl. Der kan også forekomme advarsler i visningen

24 Knappen DISP/BACK Knappen DISP/BACK styrer visningen af indikatorer i søgeren og på LCD-skærmen. Optagelse Afspilning

25 Knappen DISP/BACK Standard Information fra Infovisning (kun skærm)

26 Knappen DISP/BACK Standardvisning De viste punkter i standardvisningen ( ) kan vælges som beskrevet herunder. 1. Vælg SKÆRMINDSTILLING > VIS CUSTOM INDST. i opsætningsmenuen. 2. Markér punkter, og tryk på MENU/OK for at vælge eller fravælge. Valgte punkter indikeres med flueben. GUIDE INDRAMNING ELEKTRONISK NIVEAU AF-AFSTANDSINDIKATOR MF-AFSTANDSINDIKATOR HISTOGRAM BLÆNDE/S-HASTIG./ISO EKSP. KOMPENSATION LYSMÅLING BLITZ HVIDBALANCE FILMSIMULERING DYNAMISK OMFANG BILLEDER TILBAGE BILLEDSTØR./-KVAL. FILMTILSTAND OG OPTAGETID BATTERINIVEAU 3. Tryk på DISP/BACK for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket. ELEKTRONISK NIVEAU Valg af ELEKTRONISK NIVEAU viser en virtuel horisont. Kameraet er plant, når de to linjer overlapper hinanden. Den virtuelle horisont vises muligvis ikke, hvis kameraets objektiv peger op eller ned

27 Knappen DISP/BACK Standard Information fra Favoritter Infovisning

28 Knappen DISP/BACK Histogrammer Histogrammerne viser fordelingen af toner på billedet. Lysstyrken vises af den vandrette akse, og antal pixels vises af den lodrette akse. Antal pixels Lysstyrke for pixels Skygger Markeringer Optimal eksponeri Pixels fordeles i en jævn kurve hen over toneområdet. Overeksponeret Pixels samles i højre side af grafen. Undereksponeret Pixels samles i venstre side af grafen

29 Knappen DRIVE Anvend knappen DRIVE til at vælge indstillinger for drevtilstand (serie og bracketing). STILLBILLEDE KONTINUERLIG OPTAG. BEDST BILLEDOPTAG. AE-BRAKETING ISO-BRAKETING FILMSIMULERINGSBKT. HVIDBALANCE BKT DYNAMISK OMRÅDEBKT

30 Kameraskærme Optagelse Afspilning

31 Optagelse Der kan vises følgende typer indikatorer under optagelse. I den følgende beskrivelse vises alle tilgængelige indikatorer til illustrative formål; de faktisk viste indikatorer varierer alt efter kameraindstillingerne. Fokuskontrol Datostempel Status for download af steddata LCD solskinsmode Filmtilstand Resterende tid Indikator for indbygget hukommelse * Antal tilgængelige billeder Billedstør./-kval. Fokusadvarsel Hvidbalance Filmsimulering Dynamisk omfang Eksponeringsindikator Blændeåbning Lukkertid Indikator for AE-lås Optagetilst. Lysmåling Fokusfelt Avanceret antislør Kontinuerlig tilstand Selvudløserindikator Makrotilstand (nærbillede) Dobbelt setup digit stab Elektronisk niveau

32 Optagelse Temperaturadvarsel Knaplås Indikator for stille-tilstand Histogram Afstandsindikator Batteriniveau Følsomhed Intel. dig. zoom Zoomindikator Blitztilstand/blitzkompensation Mikrofon/fjernbetjening Fokustilstand Man. fokus-indikat. Fokusindikator * : Indikerer, at der ikke er isat hukommelseskort, samt at billederne lagres i kameraets indbyggede hukommelse. Søgervisningen Når TIL er valgt for SKÆRMINDSTILLING > EVF AUTOROTÉR SKÆRME i opsætningsmenuen, roterer indikatorerne i søgeren, automatisk, så de passer med kameraretningen. Visningen på LCD-skærmen er uændret. Lysstyrken og klarheden på EVF og LCD-skærmen kan justeres ved hjælp af indstillingerne SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen

33 Optagelse Se også SKÆRMINDSTILLING (opsætningsmenuen)

34 Afspilning Der kan vises følgende typer indikatorer under afspilning. I den følgende beskrivelse vises alle tilgængelige indikatorer til illustrative formål; de faktisk viste indikatorer varierer alt efter kameraindstillingerne. Dato og tid Indikator for intelligent ansigtsregistrering Indikator for Fjern røde øjne Pro fokus-tilst., pro lav-belys-ts. Avanceret filter Bevæg. panorama Steddata Batteriniveau Billedstør./-kval. Filmsimulering Dynamisk omfang Hvidbalance Følsomhed Eksponeringskompensation

35 Afspilning Beskyttet billede Indikator for stille-tilstand Billednummer Gavebillede Hjælp til fotobog Blændeåbning Lukkertid Indikator for afspilningstilstand Mærke for upload Favoritter Indikator for DPOF-bestilling

36 De første trin Montering af remmen Isætning af batteriet og et hukommelseskort Opladning af batteriet Tænd og sluk kameraet Grundlæggende opsætning

37 Montering af remmen Montér remmens clips på kameraet, og montér derefter remmen. 1. Åbn en clips på remmen. Anvend clipsmonteringsværktøjet til at åbne en clips, mens du sørger for, at værktøjet og clipsen vender i de viste retninger. Opbevar værktøjet på et sikkert sted. Du får brug for det til åbning af remmens clips i forbindelse med fjernelse af remmen. 2. Sæt remmens clips i en øsken. Før remmens øsken ind i clipsens åbning. Fjern værktøjet, og brug den anden hånd til at holde clipsen på plads. 3. Før clipsen gennem øskenen. Drej clipsen helt gennem øskenen, indtil den klikker og lukkes

38 Montering af remmen 4. Montér et beskyttelsesdæksel. Sæt et beskyttelsesdæksel over øskenen som vist, med dækslets sorte side ind mod kameraet. Gentag trin 1 4 for den anden øsken. 5. Før remmen ind. Før remmen ind gennem et beskyttelsesdæksel og remmens clips. 6. Fastgør remmen. Fastgør remmen som vist. Gentag trin 5 6 for den anden øsken

39 Montering af remmen For at undgå at tabe kameraet skal du sørge for, at remmen sidder ordentligt fast

40 Isætning af batteriet og et hukommelseskort Isæt batteri og hukommelseskort som beskrevet herunder. 1. Åbn dækslet til batterikammeret. Skub batterikammerlåsen som vist, og åbn dækslet til batterikammeret. Åbn ikke dækslet til batterikammeret, når kameraet er tændt. Manglende overholdelse af denne anvisning kan beskadige billedfiler eller hukommelseskort. Anvend ikke unødig voldsomhed ved håndtering af dækslet til batterikammeret

41 Isætning af batteriet og et hukommelseskort 2. Isæt batteriet. Anvend batteriet til at holde batterilåsen trykket til den ene side, og isæt batterikontakterne først i den retning, pilen viser. Sørg for, at batteriet er sikkert låst fast. Pil Batterilås Isæt batteriet i den viste retning. Brug ikke vold, og forsøg ikke at vende batteriet på hovedet eller vende det baglæns. Batteriet glider nemt på plads, når det vender rigtigt

42 Isætning af batteriet og et hukommelseskort 3. Isæt hukommelseskortet. Mens du holder hukommelseskortet i den retning, der vises, skal du skubbe det ind, til det klikker på plads bag i holderen. Sørg for, at kortet vender rigtigt; sæt det lige i, og brug ikke vold. Hvis hukommelseskortet ikke er sat rigtigt i, eller der ikke er isat et hukommelseskort, vises på LCD-skærmen, og den indbyggede hukommelse anvendes til optagelse og afspilning. 4. Luk dækslet til batterikammeret

43 Isætning af batteriet og et hukommelseskort Fjernelse af batteriet og hukommelseskort Før du tager batteriet eller hukommelseskortet ud, skal du slukke kameraet og åbne batterikammerdækslet. For at fjerne batteriet skal du trykke batterilåsen til siden og skubbe batteriet ud af kameraet som vist. For at fjerne hukommelseskortet skal du trykke det ind og slippe det langsomt. Derefter kan kortet tages ud med fingrene. Når et hukommelseskort fjernes, kan kortet komme for hurtigt ud af hukommelseskortpladsen. Anvend din finger til at holde kortet, og tag det forsigtigt ud

44 Opladning af batteriet Batteriet er ikke ladet op ved levering. Oplad batteriet før anvendelse. Kameraet oplader batteriet internt. Kameraet anvender et genopladeligt NP-95-batteri. Batteriet tager cirka 4 timer og 30 minutter at oplade helt. 1. Montér stikadapteren i lysnetadapteren. Montér stikadapteren som vist, mens du sørger for at sætte den helt i og får den til at klikke på plads i lysnetadapterens stikindgange. Lysnetadapter Stikadapter Stikadapteren er udelukkende beregnet til anvendelse sammen med den medfølgende lysnetadapter. Anvend den ikke med andre enheder. 2. Oplad batteriet. Tilslut kameraet til den medfølgende lysnetadapter ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Sæt derefter lysnetadapteren i en indendørs stikkontakt

45 Opladning af batteriet Sørg for, at stikkene vender rigtigt, og sæt dem derefter ordentligt i. Opladningsstatus Ikonerne for batteristatus viser batteriets opladningsstatus, når kameraet tændes, og indikatorlampen viser den, når kameraet slukkes. Ikonet for batteristatus, når kameraet tændes Indikatorlampen, når kameraet slukkes Batteristatus (gul) Til Batteri oplades. (grøn) Fra Opladning fuldført. (rød) Blinker Batterifejl. Intet ikon Betjening i ekstern strømtilstand. Kameraet fungerer i ekstern strømtilstand, hvis kameraet tændes, mens kameraet er tilsluttet til lysnettet, og batteriet er isat. Batteriet lades ikke op, når kameraet er i optagetilstand. Fjern snavs fra batteripolerne med en ren, tør klud. Manglende overholdelse af denne anvisning kan forhindre batteriopladning. Sæt ikke mærkater eller andre genstande på batteriet. Manglende overholdelse af denne anvisning kan gøre det umuligt at fjerne batteriet fra kameraet. Kortslut ikke batteripolerne. Batteriet kan overophedes. Læs advarslerne i Batteri- og strømforsyning. Anvend kun batteriopladere beregnet til brug med batteriet. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre funktionsfejl ved produktet. Fjern ikke mærkaterne fra batteriet, og forsøg ikke at ødelægge eller fjerne den ydre beklædning. Batteriet mister gradvist sin ladning, når det ikke anvendes. Oplad batteriet én til to dage før anvendelse. Opladningstiderne kan forlænges ved meget lave eller meget høje temperaturer

46 Opladning af batteriet Opladning via computer Du kan oplade batteriet ved at tilslutte kameraet til en computer. Tilslut det medfølgende USB-kabel som vist, mens du sørger for at stikkene sættes ordentligt i. Tilslut kameraet direkte til computeren; anvend ikke USB-hub eller tastatur. Hvis computeren går i dvaletilstand under opladning, standser opladningen. For at fortsætte opladningen skal du deaktivere dvaletilstand på computeren, koble USB-kablet fra og tilslutte det igen. Opladning kan være umulig alt efter computerens specifikationer, indstillinger eller forhold

47 Tænd og sluk kameraet For at tænde kameraet skal du dreje zoomringen som vist. Drej zoomringen hen på FRA for at slukke kameraet. Tryk på knappen tilbage til optagetilstand. for at starte afspilning. Tryk udløserknappen halvt ned for at vende Kameraet slukkes automatisk, hvis ingen handlinger udføres i løbet af den tid, der er valgt for STRØMSTYRING > AUTO-SLUK i opsætningsmenuen. For at genaktivere kameraet efter, at det er slukket automatisk, skal du trykke udløserknappen halvt ned eller tænde kameraet, når du har drejet zoomringen hen på FRA. Fingeraftryk og andre mærker på objektivet eller søgeren kan påvirke billederne og visningen, der ses gennem søgeren. Hold objektivet og søgeren rene. Tænd kameraet i afspilningstilstand For at tænde kameraet og starte afspilning skal du trykke på knappen sekund. Tryk igen på knappen for at slukke kameraet. i omtrent ét Kameraet afslutter ikke og går til optagetilstand ved tryk på udløserknappen

48 Tænd og sluk kameraet Batteriniveau Når du har tændt kameraet, skal du kontrollere batteriniveauet i visningen. Batteri tæt på fuldt opladet. Batteri cirka to tredjedele opladet. Batteri ca. en tredjedel opladet. Oplad batteriet hurtigst muligt. (rød) Batteri afladet. Sluk kameraet, og genoplad batteriet

49 Grundlæggende opsætning Der vises en dialogboks for valg af sprog første gang, der tændes for kameraet. Indstil kameraet som beskrevet nedenfor (du kan nulstille uret eller ændre sprog til hver en tid ved hjælp af indstillingerne DATO/TID eller i opsætningsmenuen). Anvendelse af vælgeren Tryk vælgeren op, ned, til venstre eller til højre for at markere punkter, og tryk på MENU/OK for at vælge. Flyt markøren op Flyt markøren til højre Flyt markøren ned Flyt markøren til venstre Vælg det markerede punkt

50 Grundlæggende opsætning 1. Tænd kameraet. 2. Markér et sprog, og tryk på MENU/OK. Tryk på DISP/BACK for at springe det aktuelle trin over. De trin, du springer over, vises næste gang, du tænder kameraet. 3. Dato og tid vises. Tryk vælgeren til venstre eller højre for at markere år, måned, dag, time eller minut, og tryk vælgeren op eller ned for at ændre. For at ændre rækkefølgen for visning af år, måned og dag skal du markere datoformatet og trykke vælgeren op eller ned. Tryk på MENU/OK, når indstillingerne er fuldført. 4. Indstillingerne for strømstyring vises. Tryk vælgeren op eller ned for at markere én af følgende indstillinger, og tryk derefter på MENU/OK: STRØMBESPARELSE HØJ YDEEVNE Spar batteri. Vælges for tydeligere visning og hurtigere fokus. Hvis batteriet fjernes i længere tid, nulstilles kameraets ur, og dialogboksen for valg af sprog vises, når du tænder for kameraet

51 Grundlæggende fotografering og afspilning Fotografering Visning af billeder Sletning af billeder

52 Fotografering Dette afsnit omhandler grundlæggende optagelse af billeder i tilstanden SR AUTO). (AVANCERET 1. Vælg tilstanden. Drej programhjulet hen på LCD-skærmen. (AVANCERET SR AUTO). Følgende oplysninger vises på Ikon for motivtype: Kameraet vælger automatisk den egnede motivtype. Ikonet : I tilstanden justerer kameraet løbende fokus og søger efter ansigter, hvilket øger dræningen af batteriet; desuden kan lyden af kameraets fokusering muligvis høres. vises på LCD-skærmen

53 Fotografering Anvendelse af blitzen Når belysningen er dårlig, skal du skubbe pop op-blitzknappen for at hæve blitzen og derefter vælge den egnede blitztilstand. Se også Anvendelse af blitzen (Mere om fotografering)

54 Fotografering 2. Klargør kameraet. Hold kameraet roligt med begge hænder, og hold albuerne ind til siden. Rystende eller urolige hænder kan gøre dine billeder slørede. For at undgå billeder, der er ude af fokus eller for mørke (undereksponerede), skal du holde fingre og andre genstande væk fra objektivet og blitzen. 3. Komponér billedet. Anvend zoomringen til at komponere billedet i visningen. Zoomindikatoren vises. Zoomring Zoomindikator

55 Fotografering 4. Fokusér. Komponér billedet med dit motiv midt i visningen, og tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Hvis motivet er dårligt belyst, lyser AF-hjælpelyset muligvis. Fokusfelt Fokusindikator Hvis kameraet er i stand til at fokusere, bipper det to gange, og fokuspunkt og fokusindikator lyser grønt. Fokus og eksponering låser, når udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere, bliver fokusfeltet rødt, fokusindikatoren blinker hvidt. vises, og

56 Fotografering 5. Optag. Tryk forsigtigt udløserknappen helt ned for at tage billedet

57 Visning af billeder Visning af billeder på fuld skærm Visning af billedinformation Zoom ind på fokuspunktet Afspilningszoom Multibilledvisning For at få vist billederne på fuld skærm skal du trykke på. Du kan se flere billeder ved at trykke vælgeren til venstre eller til højre eller ved at dreje på kommandohjulet. Tryk på vælgeren, eller drej hjulet mod højre for at få vist billederne i den rækkefølge, de er taget, og drej hjulet til venstre for at få vist billederne i omvendt rækkefølge. Hold vælgeren nede for hurtigt at bladre frem til det ønskede billede. Billeder taget med andre kameraer indikeres af ikonet afspilning. ( gavebillede ) under

58 Visning af billeder Favoritter: Klassificering af billeder For at vurdere det aktuelle billede skal du trykke på DISP/BACK og trykke vælgeren op og ned for at vælge fra nul til fem stjerner

59 Visning af billeder Billedinformationsvisningen ændres, hver gang vælgeren trykkes op. Grundlæggende data Infovisning 1 Infovisning 2 Tryk vælgeren til venstre eller højre, eller drej kommandohjulet for at få vist andre billeder

60 Visning af billeder Tryk midt på kommandohjulet for at zoome ind på fokuspunktet. Tryk midt på kommandohjulet igen for at vende tilbage til fuldskærmsvisning

61 Visning af billeder Drej kontrolringen til højre for at zoome ind på det aktuelle billede, til venstre for at zoome ud (for at se flere billeder, drej da kontrolringen til venstre, mens billedet vises i fuld form). Tryk på DISP/BACK eller MENU/OK for at afslutte zoom. Kontrolring Zoomindikator Drej til højre Drej til venstre Det maksimale zoomforhold varierer med billedstørrelsen. Afspilningszoom er ikke tilgængeligt med beskårne eller størrelsestilpassede kopier gemt ved størrelse

62 Visning af billeder Navigationsruden Når billedet zoomes ind, kan du anvende vælgeren til at få vist områder af billedet, der ikke aktuelt er synlige i visningen. Navigationsruden viser den del af billedet, der aktuelt vises

63 Visning af billeder For at ændre antallet af billeder, der vises, skal du dreje kontrolringen til venstre, når et billede vises i fuld form. Kontrolring Drej til venstre for at se flere billeder. Drej til højre for at se færre billeder. Brug vælgeren til at markere billeder, og tryk på MENU/OK for at se det markerede billede på fuld skærm (for at zoome ind på det valgte billede, skal du dreje kontrolringen til højre, når billedet vises på fuld skærm). I ni- og hundredbilledvisningen skal du trykke vælgeren op eller ned for at se flere billeder

64 Sletning af billeder For at slette enkeltbilleder, flere valgte billeder eller alle billeder, skal du trykke på knappen ved fuldskærmsvisning af et billede og vælge mellem mulighederne på de følgende sider. Bemærk, at slettede billeder ikke kan gendannes. Kopiér vigtige billeder over på en computer eller anden lagringsenhed, før du fortsætter. Hvis der vises en meddelelse om, at de valgte billeder er del af en DPOF-fotobestilling, skal du trykke på MENU/OK for at slette billederne. Hvis et hukommelseskort er isat, slettes billederne fra hukommelseskortet. Ellers bliver billederne slettet fra den indbyggede hukommelse. BILLEDE VALGTE BILLEDER ALLE BILLEDER

65 Sletning af billeder Slet billederne ét ad gangen. 1. Tryk på knappen i fuldskærmsvisning, og vælg BILLEDE. 2. Tryk vælgeren til venstre eller højre for at bladre gennem billederne, og tryk på MENU/OK for at slette (der vises ingen dialogboks for bekræftelse). Gentag for at slette flere billeder. Slet flere valgte billeder. 1. Tryk på knappen i fuldskærmsvisning, og vælg VALGTE BILLEDER Markér billeder, og tryk på MENU/OK for at vælge eller fravælge (billeder i fotobøger eller fotobestillinger vises med ). Når handlingen er udført, skal du trykke på DISP/BACK for at få vist en dialogboks for bekræftelse. 4. Markér OK, og tryk på MENU/OK for at slette de valgte billeder

66 Sletning af billeder Slet alle ubeskyttede billeder. 1. Tryk på knappen i fuldskærmsvisning, og vælg ALLE BILLEDER. 2. Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér OK, og tryk på MENU/OK for at slette alle ubeskyttede billeder. Tryk på DISP/BACK annullerer sletning; bemærk, at billeder slettet, før der blev trykket på knappen, ikke kan gendannes. Hvis der er isat et hukommelseskort, påvirkes kun billederne på hukommelseskortet; billeder i den indbyggede hukommelse slettes kun, hvis der ikke er isat et hukommelseskort. Hvis der vises en meddelelse om, at de valgte billeder er del af en DPOF-fotobestilling, skal du trykke på MENU/OK for at slette billederne

67 Grundlæggende filmoptagelse og afspilning Optagelse af film Visning af film

68 Optagelse af film Følg nedenstående trin for at optage film med lyd. 1. Tryk på filmoptageknappen (Fn1) for at starte optagelsen. Ved standardindstillingerne knyttes optagelse af film til Fn1-knappen. For information om de funktioner, der gemmer sig bag funktionsknapperne, se Funktionsknapperne. 2. Optageindikator Resterende tid Tryk igen på knappen for at afslutte optagelsen. Optagelsen slutter automatisk, når den maksimale længde er nået, eller hukommelseskortet er fuldt. Indikatorlampen lyser, mens der optages film

69 Optagelse af film Følsomhed samt billedstørrelse og -hastighed kan vælges ved hjælp af indstillingen FILMINDSTILLING i optagemenuen. Film optaget i tilstandene S, A og M optages ved de aktuelt valgte indstillinger for billeder; lukkertid og/eller blænde kan justeres under optagelsen. I andre tilstande justeres indstillingerne automatisk. Se også Funktionsknapperne (knapperne Fn (funktion)) FILMINDSTILLING (optagemenuen)

70 Optagelse af film Kameraet kan også anvendes med eksterne mikrofoner. En 2,5 mm adapter er påkrævet ved tilslutning af mikrofoner med stik, der har en diameter på 3,5 mm. En dialogboks for bekræftelse vises, når der tilsluttes en mikrofon til mikrofon-/fjernbetjeningsstikket. Tryk på MENU/OK, og vælg MIK/FJERN-UDLØSN. > MIK

71 Visning af film Film indikeres af ikonet under fuldskærmsvisning. Tryk på for at starte afspilning. Statuslinjen ses i visningen

72 Visning af film Anvend vælgeren til at styre afspilning. Afspilning i gang ( ) Afslut afspilning Justér hastighed Sæt afspilning på pause Afspilning sat på pause ( ) Afslut afspilning Fremadspoling/tilbagespoling af enkeltbillede Afspilning Tryk vælgeren op eller ned for at justere lydstyrken; tryk på MENU/OK igen for at genoptage afspilning. Lydstyrken kan også justeres fra opsætningsmenuen

73 Visning af film Dæk ikke højttaleren til under afspilning. Der afspilles ikke lyd i stille-tilstand. Afspilningshastighed Tryk vælgeren til venstre eller højre for at justere afspilningshastigheden under afspilningen. Hastigheden vises af antal pile ( eller )

74 Optagetilst. Programhjulet Program AE Lukkertidsprioriteret AE Blændeprioriteret AE Manuel eksponering AVANCERET SR AUTO AUTO AVANCERET FILTER AVANCERET TILSTAND MOTIVPOSITION BEVÆG. PANORAMA

75 Programhjulet Vælg en optagetilstand i henhold til situationen eller motivtypen. For at vælge en optagetilstand skal du dreje programhjulet hen på den ønskede indstilling. P (Program AE) S (Lukkertidsprioriteret AE) A (Blændeprioriteret AE) M (Manuel eksponering) (AVANCERET SR AUTO) (AUTO) Filter (AVANCERET FILTER) Adv. (AVANCERET TILSTAND) SP1/SP2 (MOTIVPOSITION) (BEVÆG. PANORAMA 360) Blænden og lukkertiden kan justeres ved hjælp af programskift. Du vælger lukkertiden og lader kameraet håndtere indstilling af blænden. Du vælger blændehastigheden og lader kameraet håndtere indstilling af lukkertiden. Du vælger både lukkertid og blænde. Kameraet optimerer automatisk indstillingerne til motivtypen. En enkel peg-og-skyd -indstilling, der anbefales til førstegangsbrugere af digitalkameraer. Vælg mellem en række forskellige filtereffekter. Sofistikerede teknikker gøres lette. Vælg en motivtype, der passer til motivet eller optageforholdene, og lad kameraet ordne resten. Panorér kameraet for at optage en serie af billeder, der automatisk samles til ét panoramabillede. Sammenlignet med Mens kameraet i begge tilstande justerer indstillinger som lukkertid og blændeåbning automatisk, analyserer kameraet også motivtypen og justerer indstillingerne i henhold til sådanne kriterier som belysning, og hvorvidt motivtypen er portræt, landskab eller nærbillede

76 Program AE I denne tilstand indstiller kameraet eksponeringen automatisk. Hvis du ønsker det, kan du vælge forskellige kombinationer af lukkertid og blændeåbning, der giver samme eksponering (programskift). Hvis motivet ligger uden for kameraets måleområde, viser visningerne for lukkertid og blænde

77 Program AE Programskift Hvis du ønsker det, kan du dreje kommandohjulet for at vælge andre kombinationer af lukkertid og blænde uden at ændre eksponeringen (programskift). Lukkertid Blændeåbning De nye værdier for lukkertid og blænde vises med gult. For at annullere programskift skal du slukke kameraet. Programskift annulleres ligeledes, hvis der er valgt en anden blitztilstand end fra. Programskift er ikke tilgængeligt, når der er valgt en anden blitztilstand end fra, eller AUTO er valgt for DYNAMISK OMFANG

78 Lukkertidsprioriteret AE I lukkertidsprioriteret AE (tilstand S) vælger du lukkertiden og lader kameraet vælge blændeåbningen. Lukkertid Drej kommandohjulet for at vælge lukkertiden. Hvis du ikke kan opnå den korrekte eksponering ved den valgte lukkertid, vises blænden med rødt, når udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis motivet ligger uden for kameraets måleområde, viser blændevisningen

79 Blændeprioriteret AE I blændeprioriteret AE (tilstand A) vælger du blændeåbningen og lader kameraet vælge lukkertiden. Blændeåbning Drej kommandohjulet for at vælge blænden. Hvis du ikke kan opnå den korrekte eksponering ved den valgte blænde, vises lukkertiden med rødt, når udløserknappen trykkes halvt ned. Justér blænden, til den korrekte eksponering opnås. Hvis motivet ligger uden for kameraets måleområde, viser lukkertidsvisningen

80 Manuel eksponering I denne tilstand vælger du både lukkertid og blænde. Hvis du ønsker det, kan eksponeringen ændres fra den værdi, kameraet foreslår. Lukkertid Blændeåbning Eksponeringsindikator Anvend kommandohjulet og kontrolringen til at indstille lukkertid og blændeåbning (for at vælge funktioner for kommandohjulet og kontrolringen skal du trykke på kontrolringens knap for indstillinger)

81 Manuel eksponering Forhåndsvisning af eksponering For at få forhåndsvist eksponeringen på LCD-skærmen skal du vælge TIL for SKÆRMINDSTILLING > VIS EKS. MAN. TIL.. Vælg FRA ved anvendelse af blitzen eller i andre tilfælde, hvor eksponeringen muligvis ændrer sig, når billedet tages

82 AVANCERET SR AUTO Kameraet optimerer automatisk indstillingerne til motivtypen. Ikon for motivtype: Kameraet vælger automatisk den egnede motivtype. Udvalget vises af følgende ikoner. AUTO LANDSKAB NAT NAT (STATIV) MAKRO STRAND SOLNEDGANG SNE GRØNT LØV HIMMEL & GRØNT LØV PORTRÆT MODLYSPORTRÆT MOTIV I BEVÆGELSE PORTRÆT&BEVÆGELSE MODLYSPORTRÆT&BEVÆG. AVANCERET ANTISLØR HIMMEL

83 AVANCERET SR AUTO Ikonet : I tilstanden justerer kameraet løbende fokus og søger efter ansigter, hvilket øger dræningen af batteriet; desuden kan lyden af kameraets fokusering muligvis høres. vises på LCD-skærmen. Den valgte tilstand kan variere alt efter optageforholdene. Hvis tilstanden og motivet ikke passer sammen, skal du vælge tilstand eller vælge SP og manuelt vælge en motivtype. Avanceret antislør Når der vises, tager kameraet en serie af eksponeringer og kombinerer dem, så de danner et enkelt billede, der reducerer støj (skjolder) og slør. er tilgængelig, når der er valgt TIL i optagemenuen, og blitzen er slået fra eller indstillet til auto. Det kan tage et stykke tid at kombinere eksponeringerne til ét enkelt billede. Der oprettes muligvis ikke et enkelt kombineret billede, hvis motivet eller kameraet flyttes under optagelse. Hold kameraet stille under optagelsen, og flyt ikke kameraet, før optagelsen er færdig

84 AUTO Vælges for at opnå skarpe, klare billeder. Denne tilstand anbefales i de fleste situationer

85 AVANCERET FILTER Tag billeder med filtereffekter. Vælg AVANCERET FILTER i optagemenuen, og vælg mellem følgende indstillinger: LEGETØJSKAMERA MINIATURE POPFARVE FREMHÆVNINGSTAST DÆMPET DYNAMISK TONE SOFTFOKUS DELVIS FARVE (RØD) DELVIS FARVE (ORANGE) Vælges for retro legetøjskameraeffekt. Top og bund på billederne sløres for diorama-effekt. Opret billeder med høj kontrast og mættede farver. Opret klare billeder med lav kontrast. Opret ensartede mørke toner, der har få områder med fremhævede markeringer. Dynamisk toneudtryk anvendes for fantasieffekt. Opret et udseende, der er jævnt blødt over hele billedet. Røde farver optages i farver, mens andre farver optages i sort/hvid. Orange genstande optages i farver, mens andre farver optages i sort/hvid

86 AVANCERET FILTER DELVIS FARVE (GUL) DELVIS FARVE (GRØN) DELVIS FARVE (BLÅ) DELVIS FARVE (LILLA) Gule farver optages i farver, mens andre farver optages i sort/hvid. Grønne farver optages i farver, mens andre farver optages i sort/hvid. Blå farver optages i farver, mens andre farver optages i sort/hvid. Lilla farver optages i farver, mens andre farver optages i sort/hvid. Alt efter motivet og kameraindstillingerne kan billederne i visse tilfælde være grynede eller variere i lysstyrke og farveglød

87 AVANCERET TILSTAND Denne indstilling kombinerer den enkle peg-og-skyd med sofistikerede fotografiske teknikker. Indstillingen Adv. TILSTAND i optagemenuen kan anvendes til at vælge mellem følgende avancerede tilstande: PRO FOKUS PRO LAV BELYS MULTI EKSP

88 AVANCERET TILSTAND Kameraet tager op til tre billeder, der blødgør baggrunden for at fremhæve hovedmotivet, hver gang der trykkes på udløserknappen. Graden af opblødning kan justeres før optagelse ved at dreje det primære/sekundære kommandohjul. Anvendes til portrætter eller blomsterbilleder, der ligner dem, der tages med spejlreflekskameraer. Opblødning kan ikke anvendes til genstande i baggrunden, der er for tæt på hovedmotivet. Hvis der vises en meddelelse om, at kameraet ikke kan skabe effekten, når det fokuserer, skal du prøve at gå væk fra dit motiv og zoome ind. Kameraet kan også være ude af stand til at gøre baggrunden blødere, hvis motivet bevæger sig; hvis du bliver bedt om det, skal du kontrollere resultaterne og prøve igen. Billeddækningen er reduceret. PRO FOKUS For at gemme ubehandlede kopier af billeder taget i disse tilstande skal du vælge TIL for indstillingen GEM DATAINDSTIL. > GEM ORG.BILLEDE i opsætningsmenuen. Hold kameraet stille under optagelse

89 AVANCERET TILSTAND Hver gang der trykkes på udløserknappen, laver kameraet fire eksponeringer og kombinerer dem i ét enkelt billede. Anvendes til at reducere støj og slør ved fotografering af dårligt belyste motiver eller statiske motiver ved høje zoomforhold. Der oprettes muligvis ikke et enkelt kombineret billede ved nogle motivtyper, eller hvis motivet eller kameraet flyttes under optagelse. Flyt ikke kameraet, før fotograferingen er færdig. PRO LAV BELYS For at gemme ubehandlede kopier af billeder taget i disse tilstande skal du vælge TIL for indstillingen GEM DATAINDSTIL. > GEM ORG.BILLEDE i opsætningsmenuen. Hold kameraet stille under optagelse

90 AVANCERET TILSTAND Opret et billede, der kombinerer to eksponeringer. 1. Tag det første billede. 2. Tryk på MENU/OK. Det første billede vises overlejret på billedet, der ses gennem objektivet, som hjælp til at tage det andet billede. For at vende tilbage til trin 1 og tage det første billede om skal du trykke vælgeren til venstre. For at gemme det første billede og afslutte uden at oprette en multieksponering skal du trykke på DISP/BACK. 3. Tag det andet billede

91 AVANCERET TILSTAND 4. Tryk på MENU/OK for at oprette multieksponeringen, eller tryk vælgeren til venstre for at vende tilbage til trin 3 og tage det andet billede om

92 MOTIVPOSITION Kameraet tilbyder valg mellem en række scener, der hver især er tilpasset til bestemte optageforhold eller en bestemt motivtype. Anvend indstillingen MOTIVPOSITION i optagemnuen til at vælge motivet, der tildeles til positionen SP på programhjulet. PORTRÆT PORTRÆTFORST. LANDSKAB SPORT NAT NAT (STATIV) FYRVÆRKERI SOLNEDGANG Vælges til portrætter. Vælges for en blød hudeffekt ved portrætfotografering. Vælges ved billeder i dagslys af bygninger og landskaber. Vælges ved optagelse af motiver i bevægelse. Vælg denne tilstand til dårligt belyste motivtyper taget i skumring eller om natten. Vælg denne tilstand for lange lukkertider, når du fotograferer om aftenen. Lange lukkertider anvendes til at fange det udvidede lysudbrud fra fyrværkeri. Vælg denne tilstand for at optage de klare farver ved solopgange og solnedgange

93 MOTIVPOSITION SNE STRAND UNDER VAND FEST BLOMSTER TEKST Vælges for skarpe, klare billeder, der fanger lysstyrkerne i motivtyper domineret af skinnende, hvid sne. Vælges for skarpe, klare billeder, der fanger solens lyse skær på stranden. Reducerer det blå skær, der typisk ses ved undervandsbelysning. Fang indendørs baggrundsbelysning under lysforhold med dårlig belysning. Vælges til levende nærbilleder af blomster. Tag klare billeder af tekst eller tegninger med trykt tekst

94 BEVÆG. PANORAMA 360 Følg vejledningen på skærmen for at tage billeder, der automatisk samles for at danne et panoramabillede. 1. Drej zoomringen, indtil zoomindikatoren bliver hvid For at vælge den vinkel, du panorerer kameraet igennem under optagelse, skal du trykke vælgeren til venstre. Tryk vælgeren op eller ned for at markere en vinkel, og tryk på MENU/OK. Tryk vælgeren til højre for at se et udvalg af panoreringsretninger. Tryk vælgeren op eller ned for at markere en panoreringsretning, og tryk på MENU/OK. Tryk udløserknappen helt ned for at starte optagelsen. Det er unødvendigt at holde udløserknappen nede under optagelsen

95 BEVÆG. PANORAMA Panorér kameraet i den retning, pilen viser. Optagelsen slutter automatisk, når statuslinjen er fuld, og panoramabilledet er fuldført. Optagelsen slutter, hvis udløserknappen trykkes helt ned under optagelse. Der optages intet panoramabillede, hvis der trykkes på udløserknappen, før kameraet er blevet panoreret gennem 120. For bedste resultater For bedste resultater skal du langsomt flytte kameraet i en lille cirkel ved en konstant hastighed, mens du holder kameraet vandret og sørger for kun at panorere i den retning, guiderne viser. Hvis du ikke opnår de ønskede resultater, kan du forsøge at panorere ved en anden hastighed. Vælg for sammenhængende 360 panoramabilleder, der kan afspilles i en sløjfe. Indstillingen GEM DATAINDSTIL. > GEM ORG.BILLEDE i opsætningsmenuen kan anvendes til at optage et -panorama ud over et sammenhængende -panorama. Alt efter motivet og optageforholdene kan kameraet give forvrængede resultater eller et -panorama. Top og bund af det synlige område i optagevisningen skæres væk, og hvide striber kan forekomme øverst og nederst i visningen

96 BEVÆG. PANORAMA 360 Drej ikke zoomringen under optagelsen. Panoramabilleder oprettes af flere billeder. Kameraet optager muligvis i visse tilfælde en større eller mindre vinkel end den valgte eller kan være ude af stand til at sætte billederne helt perfekt sammen. Den sidste del af panoramabilledet optages muligvis ikke, hvis optagelsen slutter, før panoramabilledet er fuldført. Optagelsen afbrydes muligvis, hvis kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt. Panorering af kameraet i en anden retning end den viste annullerer optagelsen. Du kan muligvis ikke opnå de ønskede resultater ved motiver i bevægelse, motiver tæt på kameraet, uforanderlige motiver som himlen eller en græsmark, motiver i konstant bevægelse som bølger eller vandfald eller motiver, hvis lysstyrken ændrer sig markant. Panoramabillederne kan være slørede, hvis motivet er dårligt belyst

97 Knappen Q (hurtigmenu) Anvendelse af Q-knappen

98 Anvendelse af Q-knappen Anvend knappen Q til at få vist og justere kameraindstillingerne. 1. Tryk på Q for at få vist hurtigmenuen under optagelse. Valgmulighederne vist i hurtigmenuen kan vælges ved hjælp af indstillingen REDIGÉR/GEM HURTIGMENU i opsætningsmenuen. Du kan også få vist hurtigmenuens redigeringsindstillinger ved at trykke på knappen Q og holde den nede

99 Anvendelse af Q-knappen 2. Anvend vælgeren til at markere elementer. Knappen Q kan ikke anvendes til at justere brugerdefineret hvidbalance, vælge farvetemperatur eller justere indstillinger for automatisk ISO-følsomhed. Disse indstillinger kan justeres ved hjælp af en funktionsknap eller fra menuerne. 3. Drej kommandohjulet for at ændre det markerede element. 4. Tryk på Q for at afslutte, når indstillingerne er færdige. For hurtig adgang til brugerindstillingssæt skal du trykke på knappen Q og holde den nede under visning af hurtigmenuen. Se også REDIGÉR/GEM HURTIGMENU (opsætningsmenuen)

100 Knapperne [Fn] (Funktion) Funktionsknapperne

101 Funktionsknapperne Hver enkelt af funktionsknapperne kan tildeles én vilkårlig af nedenfor anførte funktioner. Valgmulighederne for det valgte punkt kan derefter vises ved at trykke på knappen. For at vælge funktioner til funktionsknapperne skal du trykke på knappen DISP/BACK, indtil valgmulighederne for funktionsindstillingerne vises, derefter markere den ønskede knap og trykke vælgeren til højre. MAKRO ISO SELVUDLØSER BILLEDSTØRRELSE BILLEDKVALITET DYNAMISK OMFANG FILMSIMULERING HVIDBALANCE LYSMÅLING AF-TILSTAND FOKUSOMRÅDE BLITZTILSTAND BLITZKOMPENSATION VÆLG CUSTOM INDS. FILM ANSIGTSREGISTRERING INTEL. DIG. ZOOM FORHÅNDSVIS BILLEDEFFEK STRØMFORBRUG RAW TRÅDLØS KOMM

102 Funktionsknapperne Du kan også anvende indstillingen FUNKT.INDS. (Fn) i opsætningsmenuen til at vælge funktioner for funktionsknapperne. Du kan også få vist indstillingerne for én af funktionsknapperne ved at trykke på knappen og holde den nede. Se også FUNKT.INDS. (Fn) (opsætningsmenuen)

103 Mere om fotografering Bracketing Kontinuerlig optagelse (serietilstand) Makrotilstand (nærbillede) Anvendelse af selvudløseren Anvendelse af blitzen Valg af fokusfelt Eksponeringskompensation Fokus-/eksponeringslås Fokustilstand Manuelt fokus (fokustilstand M) Optagelse af billeder i RAW-format Intervaloptagelse

104 Bracketing Varierer automatisk indstillingerne over en serie af billeder. Du kan få vist bracketingindstillingerne ved at trykke på knappen DRIVE. AE-BRAKETING ISO-BRAKETING FILMSIMULERINGSBKT. HVIDBALANCE BKT DYNAMISK OMRÅDEBKT

105 Bracketing Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at markere en bracketing-grad. Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet tre billeder: Ét med den målte værdi for eksponering, et andet overeksponeret med den valgte mængde og det tredje undereksponeret med samme mængde. Kameraet er muligvis ude af stand til at anvende det valgte bracketing-trin, hvis graden af over- eller undereksponering overstiger lysmålingssystemets grænser. Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at markere en bracketing-grad. Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet et billede ved den aktuelle følsomhed og behandler det for at oprette to ekstra kopier, én med følsomhed øget og én med følsomhed sænket med den valgte mængde. Hver gang lukkeren udløses, tager kameraet et billede og behandler det for at oprette kopier med filmsimuleringsindstillingerne valgt for FILMSIMULERINGSBKT. i optagemenuen. Se også FILMSIMULERINGSBKT. (optagemenuen) Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at markere en bracketing-grad. Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet tre billeder: ét ved den aktuelle hvidbalanceindstilling, ét med finjustering øget med den valgte mængde, og et andet med finjustering reduceret med den valgte mængde

106 Bracketing Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet tre billeder med forskellige indstillinger for dynamisk omfang: 100 % på det første, 200 % på det andet og 400 % på det tredje. ISO begrænses til værdier mellem 400 og

107 Kontinuerlig optagelse (serietilstand) Fang bevægelse på en serie af billeder. Du kan få vist indstillingerne for serieoptagelse ved at trykke på knappen DRIVE. TOP BEDST BILLEDOPTAG. Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at markere en billedhastighed. Kameraet tager fotos, når udløserknappen er trykket ned. AF-MÅLING er kun tilgængelig i fokustilstand C

108 Kontinuerlig optagelse (serietilstand) Kameraet tager en serie af billeder, der starter før og slutter efter, at der trykkes på udløserknappen. Tryk vælgeren til venstre eller til højre for at markere INDSTIL. AF BEDSTE BILLEDOP., hvor du kan vælge billedhastigheden og antal billeder pr. serie. Billeder pr. serie Antallet til venstre er taget før, og antallet til højre efter, at udløserknappen er trykket ned. Billederne lagres i en midlertidig hukommelsesbuffer, mens udløserknappen trykkes halvt ned. Når udløserknappen trykkes helt ned, optages billederne som følger: Udløserknap trykket halvt ned Udløserknap trykket helt ned Før billeder Efter billeder Hvis udløserknappen trykkes helt ned før optagelse af antal billeder valgt til før -delen, tages de resterende billeder, efter at udløserknappen trykkes helt ned. Hvis udløserknappen trykkes halvt ned i længere tid, optager kameraet muligvis serien, før udløserknappen trykkes helt ned

109 Makrotilstand (nærbillede) For at fokusere på tæt hold skal du trykke vælgeren op (MAKRO) for at vælge en makrotilstand blandt de nedenfor opstillede indstillinger. Ved standardindstillingerne tildeles valg af makrotilstand til knappen Op på vælgeren (funktionsknap 2). For information om de funktioner, der tildeles funktionsknapperne, se Funktionsknapperne. Makrotilstanden kan også vælges ved hjælp af indstillingen AUTOFOKUS-INDSTIL. i optagemenuen. FRA MAKRO SUPERMAKRO Makrotilstand fra Makrotilstand Supermakrotilstand

110 Makrotilstand (nærbillede) Følgende restriktioner gælder i supermakrotilstand: Objektivet skal zoomes ud, indtil zoombjælken bliver hvid, og blitzen ikke kan anvendes. Det anbefales at anvende stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse. Skyggen fra objektivet kan forekomme på billeder taget med blitzen på meget tæt hold. Zoom lidt ud, eller øg afstanden til motivet. Se også Funktionsknapperne (knapperne Fn (funktion)) AUTOFOKUS-INDSTIL. (optagemenuen)

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x. BL04816-100 DA DIGITAL CAMERA X30 Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) Tak, fordi du har købt dette produkt. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x30/ Før du starter De første trin Grundlæggende

Læs mere

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x. BL04650-C01 DA DIGITAL CAMERA X100T Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) Tak, fordi du har købt dette produkt. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x100t/ Før du starter De første trin Grundlæggende

Læs mere

FUJIFILM X100T Instruktionsbog De første trin Montering af Remmen Opladning af Batteriet Tænd og sluk kameraet Grundlæggende Opsætning Isætning af Bat

FUJIFILM X100T Instruktionsbog De første trin Montering af Remmen Opladning af Batteriet Tænd og sluk kameraet Grundlæggende Opsætning Isætning af Bat FUJIFILM X100T Instruktionsbog Instruktionsbog Instruktionsbog (Grundlæggende funktioner: ) Instruktionsbog (PDF tilgængelig på denne hjemmeside: ) Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-C03 DA DIGITAL CAMERA X-T10 Brugervejledning Tak, fordi du har købt dette produkt. Denne brugervejledning beskriver hvordan du anvender dit FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for, at du har

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-e2s/

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-e2s/ BL00004738-C00 DA DIGITAL CAMERA X-E2S Brugervejledning Tak, fordi du har købt dette produkt. Denne brugervejledning beskriver hvordan du anvender dit FUJIFILM X-E2S digitalkamera. Sørg for, at du har

Læs mere

STILLEBEN 3 PROGRAM BRÆNDVIDDEOMRÅDE BLITZ STATIV SPECIELT UDSTYR

STILLEBEN 3 PROGRAM BRÆNDVIDDEOMRÅDE BLITZ STATIV SPECIELT UDSTYR STILLEBEN 3 Stablede sten SVÆR- HEDS- GRAD PROGRAM BRÆNDVIDDEOMRÅDE BLITZ STATIV SPECIELT UDSTYR A/AV 50-200 MM DET BØR DU GÅ EFTER Er du ved stranden, så kig efter nogle sten med samme nuance og form,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold INDHOLD 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold 3 LÆR DIT KAMERA AT KENDE 3 Set forfra 4 Set bagfra 6 Status LED-indikator 7 LCD-skærmikoner Brugervejledning >> 9 KOMME IGANG 9 Isætning og udtagning

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NIKON COOLPIX S52C i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330 2010 Sony Corporation 4-166-051-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-189-193-34(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Menusøgning Indeks 2010 Sony Corporation DK NEX-3/NEX-5/NEX-5C Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X100F. Nye funktioner. Version 2.00 DIGITAL CAMERA

X100F. Nye funktioner. Version 2.00 DIGITAL CAMERA BL00004959-C00 DA DIGITAL CAMERA X100F Nye funktioner Version 2.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Hvornår skal du bruge Matrix (Mønster, Evaluerende) lysmåling

Hvornår skal du bruge Matrix (Mønster, Evaluerende) lysmåling Lysmålingsmetoder Forståelsen af hvordan din lysmåler i dit kamera virker, er måske ikke så vigtigt for de fleste. Det at kende din lysmåler, gør at du nemmere kan omstille dig til forskellige situationer

Læs mere

En samling af eksempler på billeder SB-910

En samling af eksempler på billeder SB-910 En samling af eksempler på billeder SB-910 Denne håndbog viser de forskellige SB-910 flashfunktioner og eksempelfotos. 1 Dk Tag det næste skridt med kreativ belysning Afslør dine motivers teksturer og

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

FINEPIX S2900-serien. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Normal fotografering og afspilning. Mere om fotografering

FINEPIX S2900-serien. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Normal fotografering og afspilning. Mere om fotografering BL01246-H00 DA DIGITAL CAMERA FINEPIX S2900-serien Brugermanual Tak, fordi du købte dette produkt. Denne manual beskriver, hvordan du anvender dit FUJIFILM FinePix S2900 digitalkamera og den medfølgende

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

DSC-RX100. Brugervejledning 4-432-945-32(1) DK 1. Cyber-shot-brugervejledning. Hovedside. Inden brug. Optagelse. Visning

DSC-RX100. Brugervejledning 4-432-945-32(1) DK 1. Cyber-shot-brugervejledning. Hovedside. Inden brug. Optagelse. Visning 4-432-945-32(1) Cyber-shot-brugervejledning Hovedside () DSC-RX100 Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller du har spørgsmål vedrørende kameraet. af billeder på et

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Produktets serienummer findes i bunden af kameraet. Før du går i gang Før du bruger kameraet, skal du tage dig tid til at lære kameraets kontroller og displays at kende. Henvis

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Nye funktioner BL C00

Nye funktioner BL C00 Nye funktioner Version 1.10 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1)

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder efter

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390 2010 Sony Corporation 4-162-399-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

User Manual ES80/ES81. Klik på et emne. Ofte stillede spørgsmål. Hurtigstart. Indhold. Almindelige funktioner. Udvidede funktioner

User Manual ES80/ES81. Klik på et emne. Ofte stillede spørgsmål. Hurtigstart. Indhold. Almindelige funktioner. Udvidede funktioner Denne brugervejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af dit kamera. Læs venligst denne vejledning grundigt igennem. Klik på et emne User Manual ES80/ES81 Ofte stillede spørgsmål Hurtigstart

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Brugervejledning BL C03

Brugervejledning BL C03 Brugervejledning BL00004889-C03 DA Indledning Tak, fordi du har købt dette produkt. Sørg for, at du har læst og forstået denne brugervejlednings indhold, før du anvender kameraet. Opbevar brugervejledningen

Læs mere

FINEPIX REAL 3D W3. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Grundlæggende fotografering og afspilning. Mere om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Grundlæggende fotografering og afspilning. Mere om fotografering BL01071-H00 DA DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brugermanual Tak fordi du købte dette produkt. Denne manual beskriver, hvordan du anvender dit FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og den medfølgende

Læs mere

DSC-W210/W215/W220/W230

DSC-W210/W215/W220/W230 Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Brug af visningsfunktioner Tilpasning af indstillingerne Visning af billeder på et tv Brug af computeren Udskrivning af stillbilleder

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Første udgave IOS 10. Apps Kamera

Første udgave IOS 10. Apps Kamera Første udgave IOS 10 Apps Kamera Leif Smidt oktober 2016 Apps - Kamera Sektion 1 Kamera i grundtræk Du kan tage fotos og videoer med isight-kameraet bag på ipad og med FaceTime-kameraet på forsiden. Med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-H3 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt sammen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W310 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Sådan finder du. Find det, du leder efter: i Indholdsfortegnelse 0 iv viii Find punkter ud fra funktion eller menunavn. i Indeks med spørgsmål og svar 0 ii iii

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Påsætning af Moto Mod

Påsætning af Moto Mod 360 CAMERA Påsætning af Moto Mod Afpas kameraobjektivet på bagsiden af telefonen med 360 Camera, og afpas derefter siderne og bunden af telefonen med Moto Mod, indtil de klikker sammen. Bemærk: Sørg for,

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG PL90 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378769

Din brugermanual SAMSUNG PL90 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG PL90 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funktioner fra denne firmwareopdatering og deres respektive handlinger beskrives her. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", der findes på den medfølgende cd-rom. 2010

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere