EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO"

Transkript

1 Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI

2 Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab... Resultat af fnds-/freningsregnskaber Balance, aktiver/passiver... Pÿtegninger fra revisrer sat bestyrelsen... Nter g specifikatiner til regnskabet Budget fr 215/ Saenligningstal fr sidste &rsregnskab er angivet i heie tusinde. -2-

3 Ejerfreningen Lindevang 7e RESULTATPGRELSE FR 1. JULI JUNI 215 Budget 214/ /14 Fÿellesbidrag Lejeindtÿegter, kÿelderru Rykkergebyrer, plysningsskeaer Indtÿegter i alt i i Lnninger.v. Faste ejendskstninger Vedligehldelse af ejendene Faellesarealer.v. Adinistratinskstninger Udgifter i alt ] i RINAERT RIFTSRESULTAT Renteindtÿegter Renteudgifter.ÿXÿETS RESULTAT, VERSKU ÿ Bestyrelsen freslar Arets resultat verfrt til egenkapitalen. Resultat af sekundvere regnskaber." Grundfnd Antennefrening Frsikringsfnd Vaskeriet Bestyrelsen freslar ÿrets salede resultat verfrt til egenkapitalen. -3-

4 Ejerfreningen Lindevang 7e 214/ /14 GRUNFNEN Indbetalinger via fÿellesbidrag (inkl. tag-fnd) Reparatiner Renteindtÿegter A, rets resultat, verskud Frue / egenkapital pr. 3/ ANTENNEFRENINGEN Indbetalinger via faÿllesbidrag Cpy-an g hybridnetsafgift Reparatin g service Renteindtÿegter /ÿrets resultat, underskud Frue / egenkapital pr. 3/

5 Ejerfreningen Lindevang 7e 214ÿ15 213/14 FRSIKRINGSFNEN Indbetalinger via fÿellesbidrag Reparatiner, faldstaer, havedre.v. Renteindtÿegter Arets resultat, verskud Frue / egenkapital pr. 3/ VASKERIET Indbetalinger, tning af ntbkse Reparatin af askiner Vedligehldelse af vaskeriet Frbrug af rand Frbrug af el Renteindtsegter rets resultat, verskud i Frue / egenkapital pr. 3/

6 Ejerfreningen Lindevang 7e BALANCE PR. 3. JUNI 215 AKTIVER Nte 3/ /6-214 TILGEHAVENER: Tilgdehavende fÿellesbidrag.v. Tilgdehavende el.lign. Melleregning, adinistratr Tilgdehavende hs andre ejerfreninger Andre tilgdehavender LIKVIE BEHLNINGER: Kassebehldning Bankknti (inkl. aftaleindskud) AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL: verfrt fra tidligere fir Arets resultat verfrsel fra/til Grundfnd Renvering Grundfnd Antennefrening Frsikringsfnd Vaskeriet GAÿL: Skyldig A-skat/AMB g ATP Feriepengefrpligtelse Skyldige ksinger Igangwerende vandregnskab Igangvaÿrende vareregnskab (tilgdehavende) PASSIVER I ALT

7 Ejerfreningen Lindevang 7e BESTYRELSEN Regnskabet frelÿegges til gdkendelse ph den rdinÿere generalfrsaling. ve Ravn, frand... (.ÿnnar Kjÿsserer Per Maae Karin Andersen INTERN REVISIN Bgfring g betaling af regninger fresths af adinistratr. Alle bilag gennegas g ikke frudkendte regninger, fx Ira handwerkere, attesteres i lbet af Aret af enten franden eller kasseren inden betaling. Bilagsaterialet er til enhver rid tilgÿengeligt fr kntrl safret jeg atte nske dette. Jeg har i regnskabsaret ikke fundet anledning til kntrl af den af adinistratr udfrte bgfring g/eller det underliggende bilagsateriale. Bent Kristensen, intern revisr REVISINSPiÿTEGNING Jeg har genneggtet g kntrlleret hrsregnskabet fr 214/215 ed tilhrende nter. Regnskabet er pstillet pÿ grundlag af freningens bgfring, s er udarbejdet af adinistratr, g er aflagt i verenssteelse ed ejerfreningens vedtÿegter. Regnskabet er efter in vurdering uden vÿesentlige fejl g angler g giver et retvisende billede af Arets driftsresultat sat aktiver g passiver pa balancedagen. Jeg har ingen beÿerkninger til regnskabet. Endvidere kan jeg plyse, atjeg i lighed ed tidligere Ar har ydet assistance ed udarbejdelse g pstilling af Arsregnskabet sat budgettet fr det kende regnskabshr. Ren6 Hansen, revisr

8 Ejerfreningen kindevang 7e NTER 214/ /14 - LNNINGER : Ln til gfirdand, inkl. feriepenge g hensttelse Hnrar fr trappevask Sciale kstninger (Pensin, ATP, AER.) Lnsusafgift FASTE EJENMSMKSTNINGER : Ejendsskatter (stre ka:lderru) Frsikringer El-frbrug Renvatin, ejendsskatter Vand-/vareregnskab Leje af cntainere til cntainerhuset vrige driftsksinger i cntainerhuset VELIGEHLELSE AF EJENMMENE : Trer / snedker VVS-reparatiner / nyanskaffelser El-reparatiner / nyanskaffelser Malerarbejde (13/14: fÿerdselsstribealing) Glarester Lÿsesed S ÿerlig renvering (13/14: justering af dre) Sganskaffelser Kÿb af rengringsidler *) 46 5) (1) Sktrender, tkr. 158 g 2x aflb genne daÿk, tkr. 73 (2) Tag/tagsten, lflislering g nedlbsrr, tkr. 33

9 Ejerfreningen Lindevang 7e NTER 214/ / FtEI,LESAREALER M.V. : Materialer, haveredskaber.v. Arbejdstj g vask heraf Frsikring af askiner Reparatin g vedligehldelse af askiner Benzin g lie Gartner/havearbejde sat brtkrsel af affald Grus, sand, blster AMINISTRATINSMKSTNINGER : Adinistratinshnrar 8. Retsafgift / inkasssager Revisr 15. Arkitekt Kntrartikler g shanskaffelser til kntr Telefn Prt g gebyrer (herunder Multi-ata g PBS) Reprÿesentatin g gaver Generalfrsalinger, bestyrelsesder g vrige der Bestyrelsesfest Hnrar/gaver fr bestyrelsesarbejde saint gave til gfirdand Fastelavn- g julearrangeenter TILGEHAVENE FiELLESBIRAG M.V. ' Alle fiellesbidrag vedrrende regnskabsfiret er indtÿegtsfrt i resultatpgrelsen, uanset disse er indbetalt til freningen eller ej. er er pr. 3. juni 215 restancer vedrrende faÿllesbidrag pÿt i alt nett kr.. -9-

10 Ejerfreningen Lindevang 7e NTER 214/ / BANKKNTI ' Jyske Bank (driftsknt) herafsenere vf. til Gr.Fnd, tkr. 3 Jyske Bank (grundfnd) Jyske Bank (ÿvrige knti) Jyske Bank (aftaleindskud) Nrdea Bank (aftaleindskud) anske Bank (aftaleindskud) Andelskassen (aftaleindskud) IGANGViERENE VANREGNSKAB : Mdtagne acntindbetalinger (januar til juni) - Betalt vandafgift (1. halvhr) - Reparatiner g vedligehldelse - Netttilgde(=gÿeld), afsluttede vandregnskaber IGANGVÿRENE VAR_MEREGNSKAB : Mdtagne acntindbetalinger (januar til juni) - Betalt fjevare - Reparatiner g vedligehldelse - Vareesterln, 15% - Netttilgdehavende, afsluttede vareregnskaber J (vare fr juni 215, kr , betalt i juli, er edregnet regnskabsgrets "Betalt fj evare" ) - 1 -

11 Ejerfreningen Lindevang 7e BUGET FR 215/216 i t.kr. Fÿellesbidrag Lejeindtÿegt, kÿelderru Lnninger (85%) Faste ejendskstninger Vedligehldelse af ejendene Saÿrlig vedligehldelse, affaldsskure Sÿerlig vedligehldelse, andet FaHlesarealer.v. Adinistratinskstninger Renteindtaÿgter 4 Renteudgifter BUGETTERET RIFTSRESULTAT 215/ Bestyrelsen freslar Arets resultat (underskud) dÿekket via verfrsel fra egenkapitalen. Ved udarbejdelse afbudgettet er bla. frudsat flgende: FaHlesbidraget til driften fastsÿettes uÿendret til kr. 8, pr. aned pr. frdelingstal, lejeindtsegten fr de stre kÿelderru fastsÿettes uaÿndret til kr. 1, pr. aned, indbetaling til antennefreningen fastsÿettes uÿendret til kr. 43, pr. hned, indbetaling til frsikringsfnden fastsÿettes uÿendret til kr.,5 pr. aned pr. frdelingstal, Grundfnd: - rdinÿer indbetaling fastsÿettes uÿendret til kr.,85 pr. frdelingstal pr. aned. - Indbetaling til 'tagfnd' frtsaÿtter uÿendret ed kr. 2, pr. aned pr. frdelingstal Eventelle azndringer reguleres reed virkning fra frstkende 1. januar

12 4 I'.- ÿ 'ÿ u9 u9 c.ÿ- ÿ-.,w" u9,w" u9,ÿ ( 4 v--.r.- ( ÿ ' 9 ILl tÿ ) " cl _J c i I- ra / Z i / ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ( w,- %'- c ÿ" 'ÿ".- w'- w-. E.. ) l L 4 -- (. U 4 d ÿ6 ÿ6,-: J 9 v- 4") 4 4 V- W" U 4 r (., L. 4.,I ÿ-- (,r- C L (. U') (ÿi L ( v- ( (. L ÿ-- ÿ i'-- v- 4'," L C,ÿ-- U9,1 L,ÿt" ') ÿ-" (. 4 I'-. 4 t.,. 91., I '),I ('q,ÿl- I'-- 14") (.,ÿ.- ÿ t4') ( 4 C I.fÿ (.,r-- u ÿ,i,.:,.: Ug ( ") ÿ I/) 4 ') Cÿ1 v",ÿ "ÿ I,-. ÿ ( r-..,-: ÿ ---. )% ÿ!",,4."4 'ÿ (. ( v- I'-. u'ÿ 4 ix) 6 e4c ÿ.ÿ., ) " /) : :. x) 4") x) " 49 x) x). %-- u 9 r-: 9 U9 ( 5 9,% C ( 1. E_ÿ,-c. ÿ. ) zÿ =, L '%" %" B i ÿ ÿ ÿ ÿÿ t- ÿ,'n,'m " 'ÿ= cc,,,. a') b- b.. 4 p... c t'n i. nÿ h- ÿ c _J

13 L. C U h.- 4,.ÿ, a. :3 '5 E g= c L ÿ 1,ÿ'-- C 4 t4 "ÿ (. ÿ 6 q- g t ÿ.-, 5,.4,-: i. c5,- t =>.. (: d L 'ÿ" ÿ C (7) ('xl,'n u,r- : :xl ec5,l j > Z C 143 C C ÿ cÿ ÿ," u'),-" c ') i, r- 'ÿ rc ') J cÿ b,ÿ9 c '),I (: 14"),r- c ') (N L C ") 4."4 :N :N un L 5, l ÿ,r- aÿ cÿ cÿ qqt'--' x c3 c) c u us h-. r.r-- c i..,..:,..: : t rÿ T" c c c c 9 c w w,% c c h 4 4.ÿ- ÿ C t'. i. c c c > "= " i / I. ÿ-- ÿi" ") N ÿ (N ÿ ',r- ','- ÿ C i'x,i Xl,1 4,1,1 c J u') h C ( U t c) ÿ ( c -ÿ ÿ - 'I :JI

14 i u3 a ÿ ÿ 1, %==,= n 1" ÿ d d Xl E < c:) t t :) :),,--- :d 4 ÿi",--: :3 r--.',4 r'- L ÿ ÿ ÿ,,-,i u4.l. ÿ ÿ ÿ,-.:,2 (',4 ÿ = Q :I > Z i,ÿ u') e,i ÿ ÿ a'l,..:,.: ÿ ÿ,--: rd Cÿl 4 d,l ÿi* :.'Xl L :Xl,"4 : 9 ( tÿ %.=- 111 uÿ c (ÿ1,i ( Q W ) C > = C a _I ) I") E = < / UJ < U. c) i. t l- " ÿ c c ÿ _ ix] %,-- c Cxl.q'- (c %=- c (x %""= ÿÿ ) E! 'ÿ " ÿ -.ÿ,ÿ_ ÿc

15 ,I ÿ u),i-- " Q. cÿ v l l -.j L_ Q. < l ( - u') c -- c,ÿ'hc6ÿ c=) v- v-- c ÿ,1... r) c 6 ',d 4 c c:) c. 6 I (. cÿj ';ÿ t,-e,i ÿ 'r- 1.- ra,1...) > Z v-ÿ ÿ,1==,ÿ- c 'ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ c c 3.r- c c ÿ,r- 3") xÿ r" ÿ ÿ.'xl ÿ ::."xl ÿ v- 'ÿ u") 9 c 143 L 3 Q rÿ.,3 b- : d4 t'-. b.. h.. b. t'ÿ b. L ÿ i.ÿ.ÿ L,-,-1. I Iÿ Q LLI 1 > a _J c G) ) C a C I Q (n < = ÿ,r,, c r-. ÿ ÿc ÿ,t G c,r- " I"-.,t-,r- (ÿ r,- r,..i',,- '-- ÿ ÿ: " r,,..,r- ') ÿ I',- Z z 3 c c - c t 6 c v- I'- C C (, ( r-. I,... I-,,. p.. b.- t'.- ÿ Iÿ" h.q-,ÿ (5ÿ t. C t LU",..:, Ī c uÿ (:3 I.,') (",! C tÿ Iÿ r,,- 1,,- r,. t,,. i,,- i,,, iÿ1- " " z._ nÿ I-' Z < n'n" nÿ,,

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrappo rt 2011 Resultatopgorelse for 01.01.2011-31.12.2011 Bafance pr. 31.12.2011 CVR.

l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrappo rt 2011 Resultatopgorelse for 01.01.2011-31.12.2011 Bafance pr. 31.12.2011 CVR. l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrapp rt 211 Resultatpgrelse fr 1.1.211-31.12.211 Bafance pr. 31.12.211 CVR.NR: 7474212 US Anierg Vandvark Den uafhengige revisrs pitegning pi irsrapprten

Læs mere

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir ATRVV RnneVarmeArS SandemandweJ 1A 37 Rnne Tlt 569144 Fax ti691 14 E-mall: rwrw.dk lt,lvw: Www.ilv.dk CVR: 3294588 Danske Bank: 472-472.4525n Rnne Varme AJS CVR nr.32 94 58 8 Arsrapp rt 2A1-{ 1 2. regnskabsir

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

I/S ABJERG VANDVERK. v/ kasserer Sara Norgaard. Arsregnskab for 2O1O

I/S ABJERG VANDVERK. v/ kasserer Sara Norgaard. Arsregnskab for 2O1O I/S ABJERG VANDVERK v/ kasserer Sara Nrgaard Arsregnskab fr 2O1O t/s Abjerg Vandvark Den uafhangige revisrs pttegning Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark PAtegning pa trsregnskabet Vi har revideret

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport Årsrapprt --....,... A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Arsrapprt fr 01.04.2013-31.03.2014 Vest Administratinen A/S Gammel Vartv Vej 20 2900 Hellerup Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm

Læs mere

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

~< ibenh21v[!ls. Plan & Arkitektur. 1550 København V l-elefon 33 66 290 Telefax 33 6670 pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk. fljs.

~< ibenh21v[!ls. Plan & Arkitektur. 1550 København V l-elefon 33 66 290 Telefax 33 6670 pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk. fljs. ~< ibenh21v[!ls Plan & Arkitektur 1550 København V l-elefn 33 66 290 Telefax 33 6670 pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk fljs Beberfaciliteter Frefindes ikke 05 106 Ejendmsskatter 452.503 107 2 Vandafgift 194.074

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s

A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s Revisionsfirmaet A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s 0KSENM0LLE/FUGLSLEV GRUNDEJERFORENtNG I/S ARSREGNSKAB FOR 2010 Christiansgadt Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, Arhus - statsautoriserede

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov. Årsregnskab 2014 Årsregnskab 2014 Bestyrelse: Nina Glarborg Hannestad - formand Mette Køhlert - næstformand Mads M. Hedegaard - kasserer Torben Mikkelsen - bygningsansv., FU-medlem Jørn Larsen - regnskab Annette Andersen

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 8743 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 0445 Ejerforeningen Kantorparken 2-8 Kantorparken

Læs mere

Regnskab. for. 1. januar - 31. december 2013. CVR-nr. 21246980

Regnskab. for. 1. januar - 31. december 2013. CVR-nr. 21246980 Folkekirkens Regnskab for CVR-nr. 2124698 i Aalborg Stift 1. januar - 31. december 213 Balance pr. 31. december 213 INFOTJENESTEN Aalborg den 4. marts 214 / Regnskabet viser et efter hensaettelse til af

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere