RKKP-handleplan; A=aflevering; M=milepæl, DFS=Fællessekretariatet; KC=kompetencecentrene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RKKP-handleplan; A=aflevering; M=milepæl, DFS=Fællessekretariatet; KC=kompetencecentrene"

Transkript

1 RKKP-handleplan; =aflevering; M=milepæl, =Fællessekretariatet; =kompetencecentrene. Konsolidering/drift nsvarlig 1. Årsrapportering 1.1 Fuldt opdateret tidsplan 1.2. lle rapporter inden for 6/9 måneder 1.4 pplicering af standardiserede metoder (jf. B2) 2. Løbende afrapportering/generisk model (GM), del af itstrategi /DB 2.5 Opsætning af årsrapportresultater i GM 2.6. Udvikling og indførelse af metoder til automatisk indholdskontrol 2.7 Indførelse af bred model (afhængig af opgave C3) 2.8 Halvårlige møder i regionernes og RKKPs fælles GMteknikergruppe 2.9 Planlagt revision af generisk model RKKP/reg ionerne 3. Validering af databasernes indhold 3.1 Opsamling fra allerede gennemførte valideringsprojekter (PID2012_6; 2013_4; 2013b_6) 3.2. Implementering af valideringsmetoder jf. B4 /DB M 4 Sikring af den kliniske indsats/engagement i databaserne & sikring af input fra det faglige miljø 4.1. Kommunikation med databaser, løbende møder, N=nyhedsbreve 4.2 Årlig databasedag N N N N N 4.3 I dialog med faglige selskaber etablering af standardiserede rammer for sikring af klinisk indsats 4.4 Indførelse af de standardiserede rammer M

2 5. Bedre udnyttelse af centrale data/reduktion af indberetningsbyrde (del af it-strategi) 5.1 Løbende dialog med SSI 5.2 Sikre laboratoriedata 5.3 Sikring af modtagelse af centrale data (PID_2012_8) / 5.4 Distribution af centrale data til 'erne (opdateret opgave) KS-Øst M 5.5 Validering af centrale data (se opgave 3 & PID_2014_8J; 2014_10J) 5.6 Prioritering af projekter, der konkret kan reducere indberetningsbyrde 6. Udrulning af DNKK (del af it-strategi) For detaljeret projektplan henvises til DNKK-projektplan 6.2 Løbende opfølgning/sikring af fremdrift 7 Vedligehold af databasernes/dmcg kliniske indhold 7.1 Kontinuerlig vedligehold af indikatorer /DB 7.2 Kontinuerlig vedligehold af kl. retningslinjer i DMCG DMCG 8 Konsolidering af eksisterende drift, it/dataindsamling (del af it-strategi) 8.3 Udfasning af papirbaserede PROM-løsninger (bl.a. PID2014_3) 9 Udmøntning af midler/prioritering af databaser 9.1 Varsling af udmøntning af driftsmidler 9.2 Sikring/opdatering af prioriteringskoncept (jf. B7.1) 9.3. Vedtagelse af ny budgetmodel (opdateret ) M 9.5 Udarbejdelse af indstillinger til udmøntning i samarbejde med eksgrp/ssi 9.6 Udmøntning af driftsmidler/prioritering af databaser 9.8 Udmøntning af projektmidler M

3 10 Organisation & koordination 10.1 pemøder 10.2 Koordination i den interne organisation/ledelsesmøder/dialog med DR Årligt medarbejdermøde i 'erne 10.4 Vidensdeling:fagspecifik koordination/møder (f.eks. Ift. GM; epid.bistand, kontaktperson) 10.6 Møder med de regionale kontaktpersoner; vedligehold af Rammebeskrivelse (RB) / / / KS-V 10.7 Dialog med eksterne parter 11. Økonomi 11.1 Budgetopfølgning/=regnskab året før 12. på tværs af opgaver 12.1 Deltagelse i arbejde med fastsættelse og implementering af nye mål for databaserne B. Metodeudvikling/projekter B1 PROM/patientcentered care RKKP Konkretisering af opgave afventer aflevering af rapport om nye mål B1.2 Deltage i dialog med DR & Danske Patienter om udvikling og udbredelse af PROM'er B1.3 udarbejdelse af vejledning til implementering og anvendelse af Patient-Reported Oucome (PRO) measures i de kliniske kvalitetsdatabaser B2 Standardisering af analysemetoder og afrapportering /RKKP/ Reg Milepæl ikke fastsat B2.1 Brug af statistisk proceskontrol (SPC) i afrapporteringen fra de kliniske kvalitetsdatabaser (PID EB M B2.3 Ændring af vurdering af resultater ift. standarder B3. Patientsikkerhedsindikatorer B2.1 Prioritering af konkrete projekter i databaser (PID_2012_1; 2013b_6) B2.2 Samarbejde ml. Dansk Kirurgisk Selskab, EB-N om anvendelse af centrale data til monitorering af den kirurgiske patientsikkerhed

4 B4. Udvikling af metoder til validering af databasernes indhold B5 Formidling af resultater til patienter/borgere B6 Implementeringsstøtte regionerne (bemærk målsætning delvis tilbagetrukket) B6.1 Udvikling/vedligehold af håndbog i kvalitet KS-V B6.2 Fastsættelse af metodologiske krav, der bør stilles til brug af standarder til beslutningsgrundlag i regionerne. B7 Tværsektorielle databaser/indikatorer B7.1 Iværksættelse af projekter i fælles diabetesdatabase, popleksi, KOL /etablering af fælles akutdatabase, lænde-ryg (PID_2013_2; 2012_10; UP_3; UP_4 ) B7.2 Krav om tværsektoriel database når relevant v/prioritering af nye databaser B8. Etablering af databaser B8.1 Etablering/vedligehold af kriterier for prioritering (se 9) B8.2. Opstart af nye databaser RKKP B9 Kliniske retningslinjer, koordination med SST C. IT-udbud (ikke RKKP-ledet), kun opgaver RKKP direkte involveret i C1. Deltage i st.gruppe/projektgruppe (opgave suspenderet for deltajeret projektplan henvises til projektgruppens materiale - Ø/ C2. Udfylde dokumentationsskablon /DB M C3. Validere generisk model/bred udgave C4 Indgåelse af kontrakt om nyt it-system (aflevering ikke fastsat jf. suspendering af C1 C5 Udrulning af nyt it-system GMteknikergr uppe

5 D Bidrage til PROCRIN (bemærk dele af opgaver på engelsk, fordi tidsplanen er fastlagt i regi af projektet, hvor der afrapporteres på engelsk til bevilingsgiver) D1 Validere dokumentationsskabelon D2 Udfylde dokumentationsskabelon (se c2) D2.1 Document the first 15 clinical quality databases using the Skabelon til dokumentation af kliniske kvalitetsdatabaser D2.2 Document the remaining clinical quality databases using the Skabelon til dokumentation af kliniske D3 Opsætning i bred model (se 2) D3.1 Ensure the setup of the data of the first 15 databases in the generic data transfer solution /apply any adjustments to the first 8 databases D3.2Ensure the setup of the data of the remaining databases

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015 Nyhedsbrev Nye mål for databaserne Regionssundhedsdirektørerne har godkendt rapport, der fastslår nye udviklingsmål for databaserne og peger på de roller, som databaserne kan varetage i relation til et

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL Patientrapporterede oplysninger (PRO) er både relevante og effektive mål for kvalitet i sundhedsvæsenet. Derfor bør de indgå i vurderingen af sundhedsvæsenets

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

IT-udbud: forudsætninger og projektplan

IT-udbud: forudsætninger og projektplan IT-udbud: forudsætninger og projektplan Per Hostrup Nielsen Overlæge, Afd. T, AUH Skejby National Databasedag 2.april 2014 Problemet 40 50 Kliniske Kvalitets Databaser Teknisk diversitet Semantisk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus Olof Palmes Allé 15 DK 8200 Aarhus N Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus Deltagere Søren Paaske Johnsen (SPJ),

Læs mere

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser Håndbog i Kvalitetsforbedring

Læs mere

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller Stratificeringskonceptet Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Overlæge, Bente M. Nørgård, KCEB-syd I oplægget til dette punkt hedder det, at stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkeligt

Læs mere

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013 Sikkert Patientflow Projektbeskrivelse 13. december 2013 Indhold Resume... 3 Indledning... 3 Metoder... 3 Forbedringsmodellen... 4 Real Time Demand Capacity Management... 5 Waste Identification Tool...

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2016

Aftale om regionernes økonomi for 2016 Regeringen Danske Regioner Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2016 Et godt og et trygt sundhedsvæsen er en hovedprioritet for regeringen. Med den indgåede aftale om regionernes økonomi for 2016

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere