Borgerrådgiverens beretning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens beretning 2013"

Transkript

1 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN HENVENDELSER SENDT TIL BESVARELSE I EN AFDELING ÅRSAGEN TIL BORGERNES UTILFREDSHED HENVENDELSER BESVARET AF BORGERRÅDGIVER NÆRMERE UNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN SVARFRISTEN FOR HENVENDELSER FRA BORGERRÅDGIVEREN ER PÅ 3 UGER ØKONOMIDIREKTØRENS OMRÅDE HENVENDELSER VEDRØRENDE UDBETALING HENVENDELSER VEDRØRENDE SYGEDAGPENGE HENVENDELSER VEDRØRENDE KONTANTHJÆLP HENVENDELSER VEDRØRENDE BORGERSERVICE VELFÆRDSDIREKTØRENS OMRÅDE MYNDIGHEDSAFDELING BØRN MYNDIGHEDSAFDELING VOKSEN SUNDHED OG OMSORG SKOLE OG DAGTILBUD... 5 UDVIKLINGSDIREKTØRENS OMRÅDE... 6 KOMMUNALDIREKTØR... 7 KONKLUSION OG ANBEFALINGER DÅRLIG KOMMUNIKATION/SAMARBEJDE, LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING OG MANGLENDE INDDRAGELSE I EGEN SAG MULIGHED FOR AT INDHENTE SAG TIL NÆRMERE UNDERSØGELSE

3 Indledning Borgerrådgiveren skal være garant for, at kommunen ikke kun ser sig selv med egne briller, men også konfronteres med den virkelighed, som borgerne oplever. Norddjurs Kommune leverer på mange måder enestående ydelser, men vores møde med borgerne afslører også forhold, som efter vores vurdering kan forbedres. 2 Henvendelser til Borgerrådgiveren Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet af henvendelser, hvilke direktørområder borgerne henvender sig om, samt en beskrivelse af de generelle problemstillinger, der påpeges i disse henvendelser. Herefter kommer der en nærmere beskrivelse af henvendelserne inden for de områder og afdelinger, hvor der har været flest henvendelser, eller hvor henvendelserne har haft en sådan karakter, at de efter Borgerrådgiverens opfattelse bør nævnes i årsberetningen. Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at nogle områder i kraft af deres opgaver er mere i kontakt med borgerne end andre. Man skal endvidere være opmærksom på, at der også er forskel på, om områdets relation til borgerne har et stærk myndighedspræg, eller der er tale om mere serviceorienterede opgaver. Med stærkt myndighedspræg henvises der til, at der træffes afgørelser vedrørende forsørgelse, hjælpebehov, familieforhold eller andre sociale forhold, modsat f.eks. udstedelse af pas, som er en mere serviceorienteret opgaver. 2. Henvendelser til Borgerrådgiveren Beretningen vedrører perioden. januar 203 til 3. december 203, hvor der har været 233 henvendelser til Borgerrådgiveren. Figur viser antallet af henvendelser fordelt på direktørområder. Til sammenligning var der 70 henvendelser i 202 til Borgerrådgiveren. Figur : 233 henvendelser til Borgerrådgiveren i 203 fordelt på direktørområder Økonomidirektør (48) Velfærdsdirektør (50) Kommunaldirektør (4) Udviklingsdirektør () Norddjurs Kommune* (3) Uden for kompetence (7) *Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen, interview mv. En af årsagerne til stigningen i antallet af henvendelser er, at flere borgere er blevet opmærksomme på, at Norddjurs Kommunalbestyrelse har etableret en uafhængig borgerrådgiverfunktion, hvor borgerne kan henvende sig, hvis de er utilfredse med den behandling de har fået af Norddjurs Kommune, eller ønsker at drøfte deres sag med en uvildig instans. 3

4 På trods af at antallet af henvendelser er forøget, så er det ikke Borgerrådgiverens generelle indtryk, at kvaliteten i sagsbehandlingen er blevet forringet i løbet af 203, eller at borgerne behandles dårligere end tidligere. Borgerrådgiveren har i beretningen for 202 beskrevet, at den skriftlige og mundtlige kommunikation i nogle tilfælde med fordel kunne være mere imødekommende og anerkendende i forhold til borgerens situation. Borgerrådgiveren har også konstateret, at kommunikationen er forbedret, men vil gerne gøre opmærksom på, at Forvaltningen fortsat bør have fokus på området. Grunden til denne anbefaling er, at det er Borgerrådgiverens erfaring, at borgere i højere grad kan acceptere en afgørelse, og dermed i mindre grad føler anledning til at klage over afgørelsens indhold, hvis afgørelsen er formuleret i et venligt og imødekommende sprog og følges op af forståelige begrundelser. Dette vurderes også til at gælde selvom en afgørelse går borgeren imod henvendelser sendt til besvarelse i en afdeling Som det ses af figur 2, så er det kun i 53 af de 233 henvendelser, hvor forvaltningen anmodes om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. På baggrund af besvarelsen afsluttes de fleste sager, enten fordi borgeren er tilfreds med forvaltningens besvarelse, eller fordi Borgerrådgiveren på baggrund af besvarelsen ikke finder anledning til at foretage en yderligere undersøgelse af sagsbehandlingen. Figur 2: Henvendelserne vedrørende Norddjurs Kommune (233) Besvaret af borgerrådgiver (65) Hjælp til partshøring () Sendt til besvarelse i afdelingen (53) Bisidder () Hjælp til klage (2) Indhentet til undersøgelse () 2.3 Årsagen til borgernes utilfredshed Borgerrådgiveren har i forhold til henvendelserne i 203 forsøgt at identificere hovedårsagen til borgerens utilfredshed. Når Borgerådgiveren får en henvendelser fra en borger, er pågældende ofte utilfredse med flere dele af sagsbehandlingen, som f.eks. dårlig kommunikation/samarbejde, langsommelig sagsbehandling og ønske om ny sagsbehandler. I forbindelse med samtalen med borgeren forsøger Borgerrådgiveren at identificere den utilfredshed, som fylder mest hos borgeren, og som mange gange også er årsag til, at borgeren efterfølgende bliver utilfreds med andre forhold i sagsbehandlingen. Formålet med figur 3 er at vise den primære utilfredshed i de sager, som er oversendt til besvarelse ved den berørte afdeling. I den forbindelse er det Borgerrådgiverens opfattelse, at såfremt afdelingen havde forhindret den primære utilfredshed, så ville borgeren heller ikke være blevet utilfreds med andre forhold af afdelingens sagsbehandling. 4

5 Figur 3: Henvendelser oversendt til besvarelse i forvaltning (53) Dårlig kommunikation/samarbejde (20) Langsommelig sagsbehandling (6) Manglende afgørelse i sag (2) Manglende inddragelse i egen sag (2) Manglende svar på henvendelse (3) Som det fremgår af figur 3 kan hovedårsagen til at forvaltningen skal besvare henvendelsen deles op i 3 store grupper. Det er Borgerrådgiverens erfaring, at når man i en afdeling får håndteret den primære utilfredshed, så bliver borgerne ikke utilfredse med andre dele af sagsbehandlingen. Derfor bør Norddjurs Kommune forholde sig til, at næsten alle de henvendelser, der er sendt til besvarelse ved forvaltningen enten skyldes at borgeren oplever, at kommunikationen og samarbejdet med Norddjurs Kommune er dårlig, at sagsbehandlingen er langsommelig eller at de ikke bliver inddraget i sagsbehandling i deres egen sag. Det skal dog bemærkes, at Borgerrådgiveren har konstateret et fald i antallet af henvendelser, der skyldes dårlig kommunikation/samarbejde efter at Norddjurs Kommune har ombygget Borgerservice og iværksat forskellige tiltag til at forbedre kommunikationen. Selvom der i forhold til tidligere har været et fald i andelen af borgere, som oplever at kommunikationen og samarbejdet med Norddjurs Kommune er dårlig, så vil Borgerådgiveren anbefale, at Norddjurs Kommune fortsat har fokus på, hvordan kommunen kan forbedre kommunikationen og samarbejdet med borgerne. 2.4 Henvendelser besvaret af Borgerrådgiver Som beskrevet i tidligere beretninger, så indgår de henvendelser, som besvares af Borgerrådgiveren, uden at den berørte afdeling involveres i besvarelse, også i det grundlag og den dialog, som Borgerrådgiveren har med de forskellige afdelinger i Norddjurs Kommune omkring forbedring af sagsbehandlingen. Det er således ikke alene de sager, hvor Borgerrådgiveren udtaler kritik over sagsbehandling, som bruges til at forbedre sagsbehandlingen, men alle henvendelser som indgår i dette arbejde. 2.5 Nærmere undersøgelse af sagsbehandlingen Som tidligere beskrevet blev der sendt 53 henvendelser til besvarelse i forvaltningen. På baggrund af afdelingernes besvarelse har Borgerrådgiveren i tilfælde valgt at undersøge sagen nærmere. Sagen vedrørte et forhold, hvor et brev fra en borger til en anden borger i Norddjurs Kommune, blev kopieret og lagt på sagen. Spørgsmålet var herefter om Myndighedsafdelingen kunne gøre dette uden hverken at have fået samtykke fra begge borgere eller at have orienteret borgeren om, at vedkommende nu var registreret i en sag ved Norddjurs Kommune. 5

6 Undersøgelsen af sagen endte med at Borgerrådgiveren ikke fandt anledning til at udtale kritik, men dog anbefale Myndighedsafdelingen ved Norddjurs Kommune, at afdelingen får fastlagt en procedure for, hvorledes registrerede personers rettigheder, jf. persondatalovens kapitel 8 til 0, sikres, når Myndighedsafdelingen indsamler og registrerer oplysninger om andre personer end hovedpersonen. 2.6 Svarfristen for henvendelser fra Borgerrådgiveren er på 3 uger Når Borgerrådgiveren anmoder forvaltningen om at besvare en henvendelse, så følger det af Borgerrådgiverens vedtægter, at svarfristen er 3 uger. Fristen på 3 uger fremgår også tydeligt, at den henvendelse, som Borgerrådgiveren oversender til forvaltningen. Borgerrådgiveren har derudover en fast praksis for altid at imødekomme en anmodning om længere frist til at udarbejde besvarelsen. På trods af dette har Borgerrådgiveren oplevet flere tilfælde, hvor henvendelsen ikke er blevet besvaret inden for fristen på 3 uger, uden at der er anmodet om udsættelse af fristen. Borgerrådgiveren vil derfor i 204 have særligt fokus på, at henvendelserne besvares inden for den angivne frist og resultatet vil indgå i næste års beretning. 3 Økonomidirektørens område I 203 har der været 48 henvendelser vedrørende Økonomidirektørens område, fordelt med henholdsvis 37 henvendelser vedrørende Arbejdsmarked og henvendelser vedrørende Borgerservice. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 202 var henvendelser, fordelt med henholdsvis 87 henvendelser vedrørende Arbejdsmarked og 24 henvendelser vedrørende Borgerservice. Alle henvendelser på Økonomidirektørens område har også i 203 været i relation til afdelingen Arbejdsmarked og Borgerservice, hvor de fordeler sig som illustreret i figur 4. Figur 4: 48 henvendelser vedrørende Økonomidirektørens område Kontanthjælp (6) Integration () Sygedagpenge (23) Borgerservice () Udbetalingen (49) Forsikrede ledige (3) Henvendelserne vedrørende Kontanthjælp og Udbetalingen udgjorde i 203 lidt over 74 % af henvendelserne vedrørende Arbejdsmarked og Borgerservice. Til sammenligning var henvendelser i 202 fordelt nogenlunde ligeligt mellem de fire afdelinger, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Udbetalingen og Borgerservice. Som det ses af nedenstående figur 5, så er det kun lidt over ¼ henvendelser vedrørende Arbejdsmarked og Borgerservice, hvor den berørte afdeling anmodes om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. 6

7 Omvendt er det næsten 2/3 af henvendelser, som bliver besvaret ved Borgerrådgiveren, uden at Arbejdsmarked og Borgerservice har været involveret i besvarelsen. Figur 5: Henvendelserne vedrørende Arbejdsmarked og Borgerservice (48) Besvaret af borgerrådgiver (97) Til besvarelse i en afdeling (4) Hjælp til parshøring () Hjælp til klage (9) 3. Henvendelser vedrørende Udbetaling Som det fremgår af figur 4, har der i 203 været 49 henvendelser vedrørende Udbetaling, hvor der i 202 var 30 henvendelser. Henvendelserne vedrørende Udbetaling udgjorde i 203 lidt over 33 % af det samlede antal henvendelser vedrørende Arbejdsmarked, hvor de i 202 udgjorde lidt over 27 % af henvendelserne. Af de 49 henvendelser oversendte Borgerrådgiveren 7 henvendelser til besvarelse ved Udbetaling. Formålet med figur 6 er at vise den primære utilfredshed i de sager, som er oversendt til besvarelse ved den berørte afdeling. Figur 6: Henvendelser oversendt til besvarelse ved udbetalingsafdelingen (7) Dårlig kommunikation/samarbejde (2) Langsommelig sagsbehandling (2) Manglende afgørelse () Manglende inddragelse i egen sag (2) 7

8 Som det fremgår af figur 6, er hovedårsagen til borgerenes henvendelse vedrørende Udbetaling fortsat utilfredshed med kommunikationen eller samarbejdet med sagsbehandleren. Af de 7 oversendelsessager har Udbetaling i 3 tilfælde besvaret og forklaret det forhold som borgeren var utilfreds med. I et tilfælde har udbetaling bekræftet og beklaget det forhold som borgeren var utilfreds med. I de resterende 3 besvarelse er det for Borgerrådgiveren ikke tydeligt at der er givet borgeren en tilstrækkelig forklaring på de på det forhold, som borgeren var utilfreds med. De berørte borger har dog ikke reageret på besvarelsen, hvorfor Borgerrådgiveren ikke har foretaget sig yderligere i sagen. Borgerrådgiveren ønsker derfor, at Norddjurs Kommunalbestyrelse tager stilling til om Borgerrådgiveren på baggrund af en afdelings besvarelse, kan indhente sagen til nærmere undersøgelse, uden at borgeren igen har henvendt sig til Borgerrådgiveren. Borgeren vil dog blive orienteret om, at sagen indhentes til nærmere undersøgelse, ligesom borgeren bliver orienteret om resultatet af undersøgelsen. I forhold til Udbetaling så vil Borgerrådgiveren anbefale, at afdelingen fortsætter sit arbejde med forbedring af den måde der kommunikeres og samarbejdes med borgere, som henvender sig omkring økonomisk hjælp således, at faldet i andelen af henvendelser vedrørende dårlig kommunikation/samarbejde fastholdes. 3.2 Henvendelser vedrørende Sygedagpenge Som det fremgår af figur 4 har der i 203 været 23 henvendelser vedrørende Sygedagpenge, hvor der til sammenligning var 33 i 202. Henvendelserne vedrørende Sygedagpenge udgjorde i 203 næsten 6 % af det samlede antal henvendelser vedrørende Arbejdsmarked, hvor det i 202 kun udgjorde næsten 30 % af henvendelserne. Af de 23 henvendelser oversendte Borgerrådgiveren 4 henvendelser til besvarelse ved Sygedagpenge. 2 af oversendelserne skyldes, at borgeren oplevede at kommunikationen og samarbejdet med Sygedagpenge fungerede dårligt. af henvendelserne skyldes langsommelig sagsbehandlingen og den sidste at borgeren ikke oplevede at bliver inddraget i sagsbehandling i sin egen sag. Sygedagpenge har i sag bekræftet og beklaget det forhold, som borgeren har klaget over. Derudover har besvarelserne fra Sygedagpenge været fyldestgørende og har ikke givet anledning til bemærkninger fra Borgerrådgiveren, ligesom der heller ikke er indhentet yderligere sager til nærmere undersøgelse. 3.3 Henvendelser vedrørende Kontanthjælp Som det fremgår af figur 4, har der i 203 været 6 henvendelser vedrørende Kontanthjælp, hvor der i 202 var 24 henvendelser. Henvendelserne vedrørende Kontanthjælp udgjorde i 203 næsten 42 % af det samlede antal henvendelser vedrørende Arbejdsmarked, hvor de i 202 kun udgjorde næsten 22 % af henvendelserne. Af de 6 henvendelser oversendte Borgerrådgiveren 6 henvendelser til besvarelse ved Udbetaling. Formålet med figur 7 er at vise den primære utilfredshed i de sager, som er oversendt til besvarelse ved den berørte afdeling. 8

9 Figur 7: Henvendelser oversendt til besvarelse ved Kontanthjælp (6) Dårlig kommunikation/samarbejde (2) Langsommelig sagsbehandling (9) Manglende inddragelse i egen sag (4) Manglende svar på henvendelse () Som det fremgår af figur 7, er hovedårsagen til borgerenes henvendelse vedrørende Kontanthjælp først og fremmest utilfredshed med langsommelig sagsbehandling. Af de 6 oversendelsessager har Kontanthjælp i 2 tilfælde besvaret og forklaret det forhold som borgeren var utilfreds med. I 4 oversendelsessager har Kontanthjælp bekræftet og beklaget det forhold som borgeren var utilfreds med. Borgerrådgiveren vil på baggrund af henvendelserne vedrørende området anbefale, at afdelingen fokusere på at få forklaret borgeren om deres sagsforløb, således at borgeren får indblik i forløbet og forstår, hvorfor sagsbehandlingen i visse tilfælde strækker sig over en længere periode. 3.4 Henvendelser vedrørende Borgerservice Som det fremgår af figur 4 har der i 203 været henvendelser vedrørende Borgerservice, hvor der til sammenligning var 24 i 202. Henvendelserne vedrørende Borgerservice udgjorde i 203 kun lidt over 7 % af det samlede antal henvendelser vedrørende Arbejdsmarked, hvor det i 202 udgjorde lidt over 2 % af henvendelserne. Af de henvendelser oversendte Borgerrådgiveren 2 henvendelser til besvarelse ved Borgerservice. I det ene tilfælde var borgeren utilfreds med langsommelig sagsbehandling, mens den anden henvendelse skyldes, at borgeren oplevede at kommunikationen og samarbejdet med Borgerservice fungerede dårligt. Borgerservice har i det ene tilfælde besvaret og forklaret det forhold, som borgeren var utilfreds med, og i det andet tilfælde bekræftet det forhold som borgeren klagede over, men henvist borgeren til selv at henvende sig til Udbetaling Danmark for at få løst problemet. Borgerrådgiveren vil gerne gøre opmærksom på, at der har været en stor nedgang i Borgerservices andel af henvendelser vedrørende Arbejdsmarked og Borgerservice. Efter Borgerrådgiverens opfattelse skyldes det i høj grad ombygningen af Borgerservice og den ændrede modtagelse af borgerne, hvor der nu er mulighed for en mere privat samtale med en sagsbehandler. 4 Velfærdsdirektørens område I 203 har der været 50 henvendelser vedrørende Velfærdsdirektørens område, fordelt med henholdsvis 3 henvendelser vedrørende Skole og dagtilbud, 8 henvendelser vedrørende Sundhed og omsorg, 6 henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Voksen og 23 henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Børn. 9

10 Til sammenligning var der i henvendelser vedrørende Velfærdsdirektørens område, som fordelte sig med nogenlunde samme andel som i 203. Henvendelser på velfærdsdirektørens område er illustreret i figur 8. Figur 8: Henvendelserne vedrørende Velfærdsdirektørens område (50) Myndighed Børn (23) Myndighed Voksen (6) Skole og dagtilbud (3) Sundhed og omsorg (8) 4. Myndighedsafdeling Børn Som det fremgår af figur 8 har der i 203 været 23 henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Børn, hvor der til sammenligning var 9 i 202. I 203 udgjorde henvendelserne vedrørende Myndighedsafdeling Børn 46 % af det samlede antal henvendelser vedrørende Velfærdsdirektørens område, hvor det i 202 udgjorde næsten 49 % af henvendelserne. Af de 23 henvendelser har Borgerrådgiveren i 3 tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i Myndighedsafdeling Børn. I 2 tilfælde var borgerne utilfreds med manglende svar på deres henvendelse til afdelingen, mens den sidste henvendelse vedrørte manglende afgørelse på anmodning om mere samvær med at anbragt barn. Afdelingen har i deres besvarelse af de 3 oversendelsessager bekræftet og beklaget de forhold, som borgeren har klaget over. Som beskrevet under punkt 2.3. har Borgerrådgiveren endvidere indhentet af disse sager til nærmere undersøgelse, hvor Borgerrådgiveren kom med en anbefaling om udarbejdelse af en procedure for at overholde persondatalovens kap 8 0. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at antallet af henvendelser på udgør et forholdsvist spinkelt grundlag i forhold til at påpege tendenser eller komme med anbefalinger i noget særligt omfang. 4.2 Myndighedsafdeling Voksen Som det fremgår af figur 8 har der i 203 været 6 henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Voksen, hvor der til sammenligning var 3 i 202. I 203 udgjorde henvendelserne vedrørende Myndighedsafdeling Voksen 32 % af det samlede antal henvendelser vedrørende Velfærdsdirektørens område, hvor det i 202 udgjorde lidt over 33 % af henvendelserne. Af de 6 henvendelser har Borgerrådgiveren i 5 tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i Myndighedsafdeling Voksen. I 2 tilfælde var borgerne utilfreds med manglende inddragelse i sagsbehandlingen i deres egen sag. I 2 andre tilfælde oplevede borgerne, at kommunikationen og samarbejdet med afdelingen fungerede dårligt. I det sidste tilfælde var borgeren utilfreds med langsommelig sagsbehandling i sagen. 0

11 I 4 af sagerne har Myndighedsafdeling Voksen besvaret og forklaret de forhold som borgerne var utilfredse med. I forbindelse med en borgers klage over langsommelig sagsbehandling bekræftede og beklagede afdelingen forløbet. Som beskrevet tidligere finder Borgerrådgiveren dog ikke anledning til at fremsætte forslag til forbedringer, da grundlaget herfor er for spinkelt. 4.3 Sundhed og Omsorg Som det fremgår af figur 8 har der i 203 været 8 henvendelser vedrørende Sundhed og Omsorg, hvor der til sammenligning var 7 i 202. I 203 udgjorde henvendelserne vedrørende Sundhed og omsorg 6 % af det samlede antal henvendelser vedrørende Velfærdsdirektørens område, hvor det i 202 udgjorde næsten 8 % af henvendelserne. Af de 8 henvendelser har Borgerrådgiveren i 2 tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i afdelingen. I begge tilfælde var borgerne utilfreds med inddragelse i sagsbehandlingen i deres egen sag. I begge tilfælde har Sundhed og Omsorg i deres besvarelse forklaret de forhold som borgerne var utilfredse med. Som beskrevet tidligere finder Borgerrådgiveren dog ikke anledning til at fremsætte forslag til forbedringer, da grundlaget herfor er for spinkelt. 4.4 Skole og dagtilbud Som det fremgår af figur 8 har der i 203 været 3 henvendelser vedrørende Skole og dagtilbud, hvor der til sammenligning ikke var nogen henvendelser i 202. I 203 udgjorde henvendelserne vedrørende Skole og dagtilbud 6 % af det samlede antal henvendelser vedrørende Velfærdsdirektørens område. Alle 3 henvendelser er besvaret af Borgerrådgiveren uden at involvere den berørte afdelingen i besvarelsen. Som beskrevet tidligere finder Borgerrådgiveren dog ikke anledning til at fremsætte forslag til forbedringer, da grundlaget herfor er for spinkelt. 5 Udviklingsdirektørens område I 203 har der været henvendelser vedrørende udviklingsdirektørens område, som vedrørte Natur og Miljø. Til sammenligning var der i 202 henvendelser vedrørende Udviklingsdirektørens område. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at antallet af henvendelser på Udviklingsdirektørens område fortsat udgør et forholdsvist spinkelt grundlag i forhold til at påpege tendenser eller komme med anbefalinger i noget særligt omfang. 6 Kommunaldirektør I 203 har der været 4 henvendelser vedrørende Direktionssekretariatet, som er placeret under Kommunaldirektøren. Til sammenligning var der i 202 ingen henvendelser vedrørende Direktionssekretariatet. Af de 4 henvendelser har Borgerrådgiveren i 2 tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i Direktionssekretariatet. I begge sager var borgerne utilfredse med manglende svar på deres henvendelse til Borgmesteren og Direktionssekretariatet. I begge tilfælde har Direktionssekretariatet bekræftet og beklaget, at der ikke er svaret rettidigt på henvendelserne. Besvarelserne har efter Borgerrådgiverens opfattelse været fyldestgørende og har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger fra Borgerrådgiveren.

12 7 Konklusion og anbefalinger 7. Dårlig kommunikation/samarbejde, langsommelig sagsbehandling og manglende inddragelse i egen sag Som beskrevet under punkt 2.3 og vist i figur 3 kan hovedårsagen til at forvaltningen skal besvare henvendelsen deles op i tre store grupper. Borgerrådgiveren anbefaler, at Norddjurs Kommune forholder sig til, at næsten 90 % af de henvendelser, der er sendt til besvarelse ved en afdeling skyldes, at borgeren er utilfreds med kommunikationen/samarbejdet med afdelingen, langsommelig sagsbehandling eller manglende inddragelse i egen sag. Det er Borgerrådgiverens erfaring at de enkelte afdelinger med en målrettet indsats forholdsvist nemt kan formindske antallet af utilfredse borger. Borgerrådgiveren ønsker i den forbindelse at gøre forvaltningen opmærksom på, at de afdelinger, som har mange borgere, der er utilfredse med sagsbehandlingen, sandsynligvis kan formindske andelen af utilfredse borgere ved at blive endnu bedre til at forklare borgerne, hvad de kan forvente i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder den forventede sagsbehandlingstid. Og at de endvidere inddrager og lytte til borgeren i forbindelse med sagsbehandlingen og hurtigt besvarer borgernes henvendelser. Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at det vil højne borgernes forståelse for og tillid til Norddjurs Kommunes sagsbehandling, hvis Norddjurs Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen i højere grad inddrager borgerne, herunder orienterer dem, når der sker noget, som har betydning for dem og deres sag. Det er endvidere Borgerrådgiverens opfattelse, at rettidige og klare svar til borgerne vil kunne mindske ressourceforbruget til rykkerbesvarelser og behandling af klagesager og herigennem også antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren gør endelig opmærksom på, at Borgerrådgiveren også i 204 vil registrere hovedårsagen til borgernes henvendelse, således at det også fremover vil indgå i beretningen. 7.2 Mulighed for at indhente sag til nærmere undersøgelse Som beskrevet under punkt 3. ønsker Borgerrådgiveren, at Norddjurs Kommunalbestyrelse tager stilling til, om Borgerrådgiveren på baggrund af en afdelings besvarelse, kan indhente sagen til nærmere undersøgelse. Baggrunden for anmodning er, at Borgerrådgiveren indtil nu har haft en fast praksis for, at det var den berørte borger, der i den konkrete sag skulle give Borgerrådgiveren tilladelse til at foretage en nærmere undersøgelse af sagen. Borgerrådgiveren har dog i løbet af 203 modtaget besvarelser, hvor Borgerrådgiveren overvejede at indhente sagen til yderligere undersøgelse, men hvor den berørte borger efterfølgende ikke igen har henvendt sig til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren ønsker derfor i disse sager at have muligheden for at indhente sagen til nærmere undersøgelse. Borgerrådgiveren vil i disse tilfælde orientere den berørte borgeren om, at Borgerrådgiveren på baggrund af afdelingens besvarelse har indhente sagen til nærmere undersøgelse. Borgeren vil ligeledes blive orienteret om resultatet af undersøgelsen. Borgerrådgiveren vil registrere antallet af undersøgelser, som bliver iværksat på Borgerrådgiverens initiativ, uden at den berørte borgere igen har henvendt sig til Borgerrådgiveren. 2

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 15. juni 2016 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2015 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2012

Borgerrådgiverens beretning 2012 Borgerrådgiverens beretning 2012 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren 1. januar 31. december 2012 April 2013 1 Beretningens indhold Beretningen vedrører perioden 1. januar til

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 Horsens Kommune Indhold 1 BORGERRÅDGIVNING I HORSENS...3 1.1 BORGERRÅDGIVNING - INTRO...3 1.2 BERETNINGEN FOR 2015...4 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...6 2.1 FORVALTNINGSOMRÅDER...6

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2015 Juni 2016 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2015... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2 HVAD

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 August 2016 Indhold 1 INDLEDNING...3 2 BERETNING 2015...3 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER...3 2.2 HVAD FORTÆLLER TALLENE...4 2.3 HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGSEKRETARIATER...5

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Borgerrådgivningens beretning 2012

Borgerrådgivningens beretning 2012 Borgerrådgivningens beretning 2012 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2012 April 2013 1 Beretningens indhold Beretningen vedrører perioden 1. januar til

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse:

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Opstart af funktionen Borgerrådgiver... 3 Udarbejdet materiale... 4 Konklusion... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser...

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 April 2017 Indhold 1 BORGERRÅDGIVEREN I SKANDERBORG - 5 ÅR...3 2 BERETNING 2016...4 2.1 HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGSEKRETARIATER...4 2.2 BORGERRÅDGIVERENS BEHANDLING AF

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Borgermægleren

Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Borgermægleren Borgermægleren Baggrund Byrådet har besluttet, at alle afdelinger i Aarhus Kommune skal arbejde med at styrke dialogen med borgerne Byrådet ønsker at opnå: større borgertilfredshed ved, at borgerne oplever

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Helsingør kommune Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Borgerrådgiver Peter Korsgaard juni 2013 1 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011 Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011 Januar kvartal 2011 Opgørelser af 1. kvartal 2011 er udarbejdet i en lidt anden form end tidligere. Hensigten med dette er at

Læs mere

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre?

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Ansøgning om plejebolig ( 108 i Serviceloven) Enhver der pga. funktionsnedsættelse eller lignende ønsker en plejebolig kan søge om en

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Bedre tilsyn med plejebørn Lydsignaler til fare for handicappede Styrk borgerne Styrket Borgerkontakt Bedre tilsyn med plejebørn Borgerrådgiveren

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

HK s Klagenævn Side 1

HK s Klagenævn Side 1 HK s Klagenævn Side 1 HK s Klagenævn I en organisation med næsten 280.000 medlemmer og ca. 1.150 medarbejdere kan det vanskeligt undgås, at der opstår situationer, hvor et medlem føler sig forkert behandlet.

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Notat. Formålet med analysen:

Notat. Formålet med analysen: Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 25. marts 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Steinar Eggen Kristensen Vedrørende: Kommissorium for uvildig ekstern analyse af Sygedagpengeafdelingens sagsgange,

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvor mange klager? Københavns Kommune modtog i hvert fald 30.628 klager i 2013 Fraregnet parkeringsklager

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Sonja Pedersen Borgerrådgiver 3070 7947 borgerraadgiver@silkeborg.dk Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 GENEREL EGEN DRIFT-UNDERSØGELSE AF KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V Borgerrådgiveren Teknik- og Miljøforvaltningen 06-02-2009 Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset Sagsnr. 1599 København V 2008-149573 Sendt pr. e-mail: TMF@tmf.kk.dk (cc: TMF-trafik@tmf.kk.dk) Vedrørende

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere et kontrolteam i forbindelse med Opkrævningsafdelingen.

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Høringssvar modtaget 20-09-13. Område 002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Institution LMU Beskæftigelsesafsnittet Rådhusbuen 3 4000 Roskilde

Høringssvar modtaget 20-09-13. Område 002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Institution LMU Beskæftigelsesafsnittet Rådhusbuen 3 4000 Roskilde Høringssvar modtaget 20-09-13 Område 002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Institution LMU Beskæftigelsesafsnittet Rådhusbuen 3 4000 Roskilde Kontaktperson Gitte Rasmussen Rådhusbuen 3 4000 Afgivet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni september 2016

Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni september 2016 Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli 2015 30. juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni 2014 30. september 2016 Jonas Schultz Thygesen Haderslev Kommune Borgerrådgiver Gåskærgade 26, 6100 Haderslev

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Her er din borgerrådgiver Januar 2016

Her er din borgerrådgiver Januar 2016 Her er din borgerrådgiver Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Borgerrådgiveren er til for dig 3 Hvad kan borgerrådgiveren gøre... 3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Sådan behandler

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2012

Borgerrådgiverens årsberetning for 2012 Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Konklusion... 3 Anbefalinger... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser... 5 Opgørelse over henvendelser...

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere