Nyt lys i Viborg Domkirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt lys i Viborg Domkirke"

Transkript

1 Nyt lys i Viborg Domkirke Den nye dynamiske belysning i Viborg Domkirke har skabt helt nye oplevelser af Domkirkens arkitektur og af Joakim Skovgaards berømte freskomalerier Af Gunver Hansen, belysningsarkitekt, MAA ELDA+, Gunver Hansen Tegnestue Viborg Domkirke er på grund af sine historiske rødder, sin monumentale arkitektur og sin store udsmykning en af Danmarks mest kendte store kirker. Viborg Domkirke blev efter nedrivning af den oprindelige middelalderlige kirke genopført i nyromansk stil i Den genopførte kirke er tegnet og påbegyndt af arkitekterne N.S. Nebelong og J. Tholle og fuldført af arkitekt H.B. Storck. Af den oprindelige kirke fra det 12. århundrede er kun krypten bevaret. I årene udførte maleren Joakim Skovgaard en totaludsmykning af Viborg Domkirke. Joakim Skovgaards udsmykning omfatter først og fremmest de freskomalerier, der dækker vægge, hvælvinger og triforier, og som omskaber kirkens indre til en enestående billedbibel, der i et umiddelbart og medrivende billedsprog genfortæller det gamle og nye testamente. Skovgaards udsmykning omfatter også lysengle, glasmosaikker og malerier på det plane træloft i hovedskibet. Joakim Skovgaards værk regnes for den største udsmykningsopgave i Norden. Viborg Domkirke er da også en af de største turistattraktioner i området. Domkirken er åben hver dag for turister, og der kommer ca besøgende om året. Domkirken er samtidig en levende kirke. Domsognets mange kirkelige tjenester finder sted her, og som domkirke huser den kirkelige handlinger af særlig betydning. Der afholdes mange koncerter i Domkirken, så Viborg Domkirke har stor betydning for musiklivet i Viborg. Baggrund for ny belysning Før etableringen af den nye indvendige belysning i 2006 var Domkirken belyst af det oprindelige belysningsanlæg fra 1911, hvor man indførte elektrisk lys i kirken. Denne nye elektriske belysning blev planlagt af Joakim Skovgaard. Apsis og hovedskib blev belyst af store lysengle formgivet af Joakim Skovgaard og arkitekten Thorvald Bindesbøll. Lysenglene er fastgjort på væggene. De er højt placeret i en dobbeltrytme over hver anden søjle i hovedskibet, samt på hovedskibets bagvæg og i apsis. Lysenglene er ca. to meter høje figurer af bronze. De står på en lille konsol. De otte lysengle i hovedskibet bærer i hver hånd en klase af 13 glødelamper. De to lysengle i apsis bærer hver en stor ring med 11 glødelamper. Lysenglene er enestående flotte, og det er en original udformning af belysningsarmaturer, som næppe ses tilsvarende andre steder. De er en attraktion i Domkirkens udsmykning. I højkoret og korsarmene er der vægarmaturer fra samme tidsperiode som lysenglene. De er af messing med fem og syv arme. De er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner. I sideskibene hænger lysekroner fra genopbygningen i 1876 tegnet af arkitekt H.B. Storck, og senere ombygget til elektriske lyskilder, og i korsarmene hænger to antikke messingkroner fra 1700-tallet ombygget til elektriske lyskilder. Denne oprindelige elektriske belysning fra 1911 var helt utilstrækkelig i dag, både som lys til de kirkelige tjenester og også som belysning af udsmykningen, og den fik hele kirken til at virke gammel, mørk, tung og trykkende. Menighedsrådet i Viborg Domsogn tog derfor initiativ til at få planlagt og etableret en ny belysning, der kunne skabe en lys, festlig og tidssvarende stemning og rumoplevelse i Domkirken. Realiseringen af den nye belysning blev mulig gennem sponsorering af Velux Fonden. Det nye belysningsanlæg Stolepladser, vægmalerier, hvælvinger og hovedskibets loft belyses af henholdsvis downlights, spotlights og floodlights. Belysningsarmaturerne er placeret skjult over gesimserne, og de skygger derfor ikke for udsynet til malerierne. Gulve, kortrappe og stolepladser belyses af downlights, så kirkegængerne kan se at færdes og læse i salmebogen under kirkens tjenester, og sådan at kirkebetjeningen kan se at udføre de kirkelige handlinger. Joakim Skovgaards freskomalerier på væggene belyses af forskellige typer spotlights, og freskomalerierne i hvælvingerne og malerierne på træloftet i hovedskibet belyses af floodlights. Til koncerterne i kirken er der etableret en fast belysning med forskellige typer spotlights, der belyser kor og musikere. Desuden er der spotbelysning på præsten, både ved alteret og på prædike- Hovedskib med det belyste loft i lysscene J: Turistbesøg. 4 LYS NR. 03 / SEPTEMBER 2006

2 LYS NR. 03 / SEPTEMBER

3 Oversigtsplan med lysunits. stolen, og på Domkirkens klenodier, som det forgyldte alter, lysekloven fra 1494 og den antikke smedejernsgitterport fra Alle de nye armaturer er placeret i lysunits. En lysunit består af en tre-faset kontaktskinne, eller en ramme med to kontaktskinner, hvorpå der er monteret en kombination af floodlights, spotlights og downlights med tre-fasede adaptere. I apsis, kor og tværskib er lysunits monteret lodret, over gesimsen. I hovedskibet og i sideskibene er lysunits monteret vandret, over gesimsen. Der er 21 forskellige typer lysunits, og der er i alt 58 lysunits. Der er anvendt forskellige typer spotlights og floodlights fra ERCO. Alle er med forskellige typer halogenglødelamper eller glødelamper. Disse lyskilder giver den varme, glødende, dybe farvegengivelse af freskofarverne, der er så smuk. Til belysning af hvælvinger anvendes Trion Uplight med QT-DE W halogenglødelampe, til belysning af træloftet det samme armatur med 300 W lampe. Lyssætningen af de store vægmalerier er bygget op med to store ovale lysfelter fra Eclipse spotlights fra PAR W Wide-flood, 40 /16, presglaslamper, suppleret med et forstærket lysfelt på maleriernes centrale Jesusfigurer fra TM-Spotlights med PAR W Spot, 12, presglaslamper. Sideskibenes små vægmalerier belyses af TM-Spotlights med QPAR W Spot, 10, presglaslampe, der er forsynet med en skulpturforsats, så der skabes bløde, ovale lyspletter på væggen. Midtergangen i hovedskibet markeres af en række små lyspletter fra Pollux Spotlight med 50 W 12 V halogenglødelamper. Alle stolepladser samt kortrappen belyses af downlights. Det anvendte downlight er specialtegnet til projektet. Det har et glat og enkelt design af form som en keglestub, der virker visuelt rolig som form, når den er placeret i en let tippet position. Armaturet er afskærmet med et gitter mod indkig i lyskilden. Den anvendte lyskilde er PAR W Floodpresglaslampe med 30 spredningsvinkel. Ved koncerterne i Domkirken står kor og musikere foran og på kortrappen. Der kan være koncerter med små ensembler, med et mellemstort kor, og med stort kor og orkester. Der er skabt mulighed for fast koncertbelysning af forskelligt omfang med Eclipse spotlights med PAR W Wide-flood presglaslamper og TM-Spotlights med QPAR W Spot presglaslamper monteret i nært placerede lysunits. Den oprindelige belysning Viborg Domkirkes gamle belysningsarmaturer bevares uændrede. De indgår som et stemningsskabende og dekorativt element i kirkerummet. De bidrager i mindre grad til den egentlige belysning i kirken. Lysenglene i hovedskibet og Storcks lysekroner i sideskibene har fået nye lyskilder. Der er anvendt 40 W klare trafiksignallamper, der giver et varmt dekorativt lys uden at blænde. Lysengle i apsis og væglamper i kor og sideskib bevarer de klare globelamper, der hidtil har været anvendt. Tolv lysscener Alle belysningsarmaturer kan dæmpes. Armaturerne er opdelt i tændingsgrupper, efter deres funktion i belysningskonceptet. Der er 36 tændingsgrupper. Belysningsanlægget er tilsluttet et lysstyringssystem, der gør det muligt at tænde, slukke og dæmpe de forskellige grupper af belysningsarmaturer, samt gør det muligt at programmere lysscener med forskellige tændingsmønstre for disse armaturgrupper. Denne lysstyring omfatter også de gamle belysningsarmaturer. Det anvendte lysstyringssystem er ERCO Lightcontrol. Der er mulighed for at etablerer 26 faste lysscener, som løbende kan ændres efter behov og ønske. Lysscenerne styres på et Presetpanel, der er placeret i kirketjenerens pult ved kirkens indgang. Man kan således planlægge forskellige lysscener, der passer til forskellige funktioner i Domkirken. Viborg Domkirke har gode dagslysforhold. I korsarmene og sideskibene er der store vinduer, og højkoret og hovedskibet får fint dagslys fra højtsiddende vinduer. I den lyse årstid kan Domkirken således i stor udstrækning anvendes med dagslyset som den primære lyskilde, kun suppleret af kunstig belysning i mindre omfang. Dagslyset skal derfor også inddrages i lysstyringen. Tændingen af den kunstige belysning skal afpasses, så man kun tænder det lys, der har en praktisk eller stemningsskabende funktion, set i relation til det varierende dagslys i kirkerummet. Der blev i samarbejde med menighedsrådet etableret følgende 12 lysscener: Tværsnit i højkor og apsis. 6 LYS NR. 03 / SEPTEMBER 2006

4 A. Højmesse med meget dagslys B. Højmesse med lidt/uden dagslys C. Højmesse med sideskibe med og uden dagslys (jul, konfirmation) D. Gudstjeneste i højkoret med meget dagslys E. Gudstjeneste i højkoret med lidt/- uden dagslys F. Lille koncert. Opstilling foran/bag lysekloven. Små ensembler G. Stor koncert. Stort kor og symfoniorkester H. Mellem koncert. Opstilling på/ foran kortrappen. Kor med dirigent. I. Mellem koncert. Opstilling på/- foran kortrappen. Kor med dirigent. Med fællessang. J. Turistbelysning med meget dagslys K. Turistbelysning med lidt/uden dagslys L. Meditation med lidt/uden dagslys Disponible lysscener 1. Hovedskib med lysscene B: Højmesse. 2. Hovedskib med lysscene E: Gudstjeneste i højkoret. 3. Hovedskib og sideskibe med lysscene C: Festlig højmesse. 4. Højkor med lysscene E: Gudstjeneste i højkoret. 5. Freskomaleri i korsarm. Lysscene J: Turistbesøg. LYS NR. 03 / SEPTEMBER

5 Lysets virkning Den nye belysning virker godt, og som det var ønsket, har lyset fuldstændigt ændret oplevelsen af Viborg Domkirke. Kirkerummet, der tidligere virkede gammeldags, mørkt og tungt, opleves nu lyst, feststemt og tidssvarende i den nye belysning. Domkirken har fået nyt liv. Joakim Skovgaards freskomalerier fremtræder smukt i lyset, og der er fint lys på alle udsmykningerne. Der er ofte rundvisning i Domkirken, hvor kirketjeneren fortæller om alle de bibelske motiver, der er skildret i freskomalerierne. Med den nye belysning kan man virkelig se malerierne og leve sig ind i deres fortællinger. Under de belyste hvælvinger med billeder af engle, får man næsten en fornemmelse af at svæve. Stolesæder og gange har passende lys, og der er specielt godt lys på den store kortrappe, hvor kirkegængerne skal kunne se at gå sikkert. Når der er koncert i Domkirken, kan man tænde et godt koncertlys, der giver lys på musikere og noder. Man skal ikke som før stille interimistisk belysning op hver gang. Det er praktisk for arrangørerne, og det giver også en smukkere belysning i kirkerummet. En helt ny dimension i lyset i Viborg Domkirke skabes af det nye lysstyringsanlæg. Med forprogrammerede lysscener kan man nu skabe vidt forskellige lysrum i Domkirken, så kirken opleves større, og arkitekturen rigere. Fra en oplevelse af Domkirken som ét stort rum, bliver kirken nu et univers, hvor man med lyset skaber forskellige rumlige perspektiver og tyngdepunkter. For eksempel kan man opleve et mørkt hovedskib, mens sideskibene er lyse, et belyst højkor, mens resten af kirken er neddæmpet, belyste malerier, mens stolene er mørke, fokus på et orkester, mens alt andet er dæmpet belyst. En særlig oplevelse er lysscenen til meditation, hvor det eneste lys er dæmpede spotlights på freskomaleriernes Jesusfigurer. Til fest som julegudstjeneste eller konfirmation, kan man tænde alt lys, så hele kirken stråler. Sideskib i lysscene J: Turistbesøg. Fakta Bygherre: Viborg Domsogns Menighedsråd Belysningsarkitekt: Gunver Hansen El-ingeniør: Hans Grønlund Elinstallatør: Agerkilde Færdigt: April 2006 Sponsor: Velux Fonden Belysningsarmaturer Floodlights, spotlights og kontaktskinner (ERCO): Trion Uplight med QT-DE W/300 W, R7s, halogenglødelampe. TM-Spotlight med PAR W Spot 12 presglaslampe. Eclipse spotlight med PAR W, 230 V, GX16d, Wide-fl ood 40 /16, presglaslampe. TM-Spotlight med QPAR W Spot 10 presglaslampe. Pollux Spotlight med QT W 12V, GY6,35, halogenglødelampe. Med tilbehør som bikubegitter, skulpturforsats og rilleblænde. Downlight (X Light): Viborg Downlight Specialarmatur med PAR W Flood 30 presglaslampe. Lysstyring (ERCO): Lightcontrol. Foto og tegninger: Gunver Hansen 8 LYS NR. 03 / SEPTEMBER 2006

Kompetencekatalog 2014. Lysende kompetencer. 12 fortællinger om alsidige belysningskompetencer

Kompetencekatalog 2014. Lysende kompetencer. 12 fortællinger om alsidige belysningskompetencer Kompetencekatalog 2014 Lysende kompetencer 12 fortællinger om alsidige belysningskompetencer Ud over at levere belysning til ethvert formål er Lumiere også den innovative lyspartner for elinstallatører,

Læs mere

Waves Shoppingcenter Helix LED Spiral Chandelier Helix LED Ring Chandelier. Gunver Hansen Tegnestue. NordLED 12.11.2010

Waves Shoppingcenter Helix LED Spiral Chandelier Helix LED Ring Chandelier. Gunver Hansen Tegnestue. NordLED 12.11.2010 1 Waves Shoppingcenter Helix LED Spiral Chandelier Helix LED Ring Chandelier Gunver Hansen Tegnestue ordled 12.11.2010 2 Helix LED lysekroner med dynamisk farvet lys Helix LED Spiralkrone og ringkrone

Læs mere

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 GODT LYS PÅ KONTORET 4 5 6 10 13 14 16 17 18 19 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER

Læs mere

LANDSBYENS UDELYS SOPHUS FONDEN. Gunver Hansen & Bjarne Schläger

LANDSBYENS UDELYS SOPHUS FONDEN. Gunver Hansen & Bjarne Schläger Gunver Hansen & Bjarne Schläger LANDSBYENS UDELYS OBS! Eget print af downloadversion giver ikke korrekte farver. Ønskes retvisende illustrationer bestil trykt version. SOPHUS FONDEN LANDSBYEN I NYT LYS

Læs mere

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet.

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet. Lyset har afgørende betydning i vores boliger for de mange gøremål og for sikkerheden. Det rigtige lys afgør, om vi føler os tilpas. Lys medvirker til at skabe stemning og atmosfære. Lys er liv. Godt lys

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET INDHOLD 4 FORORD 7 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER 8 DAGSLYS 10 KUNSTIG BELYSNING 11 SAMSPIL MELLEM DAGSLYS OG KUNSTIG

Læs mere

DAGSLYS SOM BYGGESTOF I DET 20. ÅRHUNDEREDE - artikel til særnummer af DETAIL, af Peter Thule Kristensen & Merete Madsen

DAGSLYS SOM BYGGESTOF I DET 20. ÅRHUNDEREDE - artikel til særnummer af DETAIL, af Peter Thule Kristensen & Merete Madsen DAGSLYS SOM BYGGESTOF I DET 20. ÅRHUNDEREDE - artikel til særnummer af DETAIL, af Peter Thule Kristensen & Merete Madsen I det 20. århundredes arkitektur bliver dagslys et centralt tema. Ikke kun dagslys

Læs mere

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN NATTEN I BYENS LYS Forslag til en belysningsstrategi for København INDHOLD FORORD 5 VISION 6 BYLIV 10 IDENTITET 14 IDE OG ÆSTETIK 18 FUNKTION 22 TEKNIK 25 LÆS MERE 26 NATTEN I BYENS LYS Forslag til en

Læs mere

DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN

DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN Indhold: Smørager. Stuehus. Lungholm Gods. Konvertering og Restaurering. Hørbygaard. Konvertering. Formens Betydning. Artikel, Arkitektur DK. SMØRAGER 2 Smørager Nyt

Læs mere

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Søren Svare, Mathias Ruø, Rasmus Nielsen og Allan Døi Indledning. Berlins Contemporary Fine Arts galleri er placeret op ad Kupfergraben-kanalen hvorfra du

Læs mere

SKOVGAARD MUSEET - UNDERVISNING

SKOVGAARD MUSEET - UNDERVISNING VIBORG DOMKIRKE Viborg Domkirke ligger på et af de højeste punkter i byen. Når man kommer til Viborg, er domkirken noget af det første, man ser. Sådan har det været lige siden 1100-tallet, hvor den første

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Doo-wop farverig, eksklusiv og multianvendelig. Tenka Gammelgaard lys i en kunstners univers. Nicolai Bergmann lys og blomster harmoni i Tokyo

Doo-wop farverig, eksklusiv og multianvendelig. Tenka Gammelgaard lys i en kunstners univers. Nicolai Bergmann lys og blomster harmoni i Tokyo Doo-wop farverig, eksklusiv og multianvendelig Tenka Gammelgaard lys i en kunstners univers Nicolai Bergmann lys og blomster harmoni i Tokyo En keramikers passion for PH 1 L Lys i de mørke tider Dagene

Læs mere

Varde Sct. Jacobi Kirke VMB

Varde Sct. Jacobi Kirke VMB Sct. Jacobi Kirke Historik - fra 2 kirker til 1 kirke og frem til i dag 1537 1551 1748 1806 fik lov at nedrive Sct. Nicolai Kirke. Tilladelsen blev ikke benyttet. Byen brændte og begge kirker brændte.

Læs mere

NR 02 / 2010. Light+Building 2010. Davids Samling. Brøndby Kulturhus

NR 02 / 2010. Light+Building 2010. Davids Samling. Brøndby Kulturhus NR 02 / 2010 Light+Building 2010 Davids Samling Brøndby Kulturhus LYS 02-2010 / 3 LED-markedet boomer netop nu INDHOLD LED stormer frem. Lyskvaliteten er nået rigtigt langt og energieffektiviteten målt

Læs mere

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 >

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 > Troldtekt Kontor og erhverv inspiration Kreativt miljø på Holmen side 8 > Jacob Jensen design: Smuk ramme om verdensberømt design Tectura i Brøndby: Fabrikkens forvandling Kanonbådsskurene: Kanonbådsskure

Læs mere

Ribe Domkirke Carl-Henning Pedersens udsmykning af domkirken På besøg med udlændinge Renovering af Domkirkepladsen Domkirkens naboer

Ribe Domkirke Carl-Henning Pedersens udsmykning af domkirken På besøg med udlændinge Renovering af Domkirkepladsen Domkirkens naboer Ribe Domkirke Carl-Henning Pedersens udsmykning af domkirken På besøg med udlændinge Renovering af Domkirkepladsen Domkirkens naboer 1 Carl-Henning Pedersens udsmykning af domkirkens kor 1982-1987 2 Carl-Henning

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger

By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger Jens Christoffersen Erwin Petersen Ole Svensson By og Byg

Læs mere

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke www.sktlukaskirke.dk 23 7 1 2 3 4 5 9 6 Plan over kirken 23 11 14 15 18 10 12 17 20 21 13 16 19 Plan over kirken 1. Hovedindgang 2. Våbenhus 3. Kirkeskib 4. Korparti 5. Alterparti 6.

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Rettet og diffus belysning

Rettet og diffus belysning Om at se lyset Oplevelsen af f.eks. et maleri er betinget af at kunne se farverne. Farverne er betinget af det lys, der er at kaste tilbage, behørigt sorteret af kunstneren selv. God belysning, intense

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 Sans for min skole Idekatalog fra Løgstrup skole Til den rådgivende arkitekt Dette er et idékatalog, som er blevet til på baggrund af inddragelse af 50 elever

Læs mere

inspiration Troldtekt Kunst og kultur En kulturbastion åbner sig mod vandet

inspiration Troldtekt Kunst og kultur En kulturbastion åbner sig mod vandet Troldtekt Kunst og kultur inspiration En kulturbastion åbner sig mod vandet side 16 > Spøttrup Borg: Den æstetiske tømmerstabel 4-5 Galerie Provence: Elegant kunst i rationelle rammer 6-7 Harlev Bibliotek:

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Den Danske Lyspris 2013

Den Danske Lyspris 2013 Den Danske Lyspris 2013 Forsidebillede: Gl. Hellerup Gymnasium - Multihallen. Foto: Jens Lindhe. Idé og layout: Dansk Center for Lys Oplag: 100 eksemplarer Yderligere eksemplarer: Dansk Center for Lys

Læs mere