Starter ledelsesprocesser i alle led hensigtsmæssigt for at opnå størst mulig. Får solgt Skolesport til alle lærings- og trivselseffekt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Starter ledelsesprocesser i alle led hensigtsmæssigt for at opnå størst mulig. Får solgt Skolesport til alle lærings- og trivselseffekt."

Transkript

1 Kommune Drømmescenarie Hvad gør vi nu? Hvordan når vi dertil? Motion og bevægelse i mindst 45 min hver dag Vi søger fondsmidler for alle elever med høj kvalitet, placeret Starter ledelsesprocesser i alle led hensigtsmæssigt for at opnå størst mulig Får solgt Skolesport til alle lærings- og trivselseffekt. skoler i kommunen. Motion og bevægelse er forankret dybt og naturligt hos alle fra byråd til yngste elev inkl. skolebestyrelser. Randers Favrskov Viborg Silkeborg Motion og bevægelse som et tværfagligt naturligt projekt, som involverer ALLE interessenter fra forældre, sundhedscenter til idrætsforeninger over politikere. Skolesport uddanner mindst 100 nye juniorledere hvert år og inkluderer ALLE idrætssvage/ usikre elever i organiseret idræt. Vores bevægelsesinspiratorer får tid/ efteruddannelse ALLE undervisere i skoler og foreninger. At kommunen satser på bevægelse, og sætter tid og penge af til at uddanne bevægelseseksperter på alle skoler En der har den primære kontakt til lærerne og foreninger, og som holder skolen opdateret. En der har bolden en ressource som har: - Viden - Kommunikationen - Samle - Arbejde på tværs forening/ skole/ kultur og fritid Fokus skal komme oppefra Fælles front i kommunen på tværs af afdelinger. Derfor: - Faciliteter til at bruge - Faste modeller for den åbne skole: månedsforløb/ temauger/ Vores arbejdsgruppe med interessenter fra SIKR (?), skoler, forvaltninger udvikler videre på tiltag. Snakker med ledelsen og spørger om de vil sætte tid af til at uddanne eksperter. VI SKAL MØDES! CHEF = POLITISK NIVEAU F.U. Sparker opad ledelsen skal i gang. De skal være med til at samle afdelinger og frigive økonomi. Initiere og invitere afdelinger til samarbejde Starte uden tøven!

2 Hedensted, Horsens, Norddjurs Skanderborg?(Region Hovedstaden) Brøndby/ Vallensbæk Gentofte aktivitetsdage = foreningsinddragelse Økonomi til at aflønne foreninger Samling for ressourcepersoner på tværs af: forbund, klubber, kommuner til gode for idræt for alle Politisk holdning til sen specialisering Definition af idræt og bevægelse Koordination/ samarbejde mellem, fagsekretariaterne At børnene bliver sat i fokus Fælles forståelse af bevægelse i børn og unges dagligdag, mindskelse af skel ml. skole og fritid At tænke bevægelse i en helhed Stærk lokal forankring kommune 3.0. Den åbne skole skal prioriteres politisk(både skole/ kultur-fritid og sundhedsforvaltningen/ afd.) Konsulentnetværk i kommunen Ressourcer! Tid, personale, økonomi Netværk skolerne imellem Fyrtårne på skolerne + en kommunal tovholder(tovholderteam) Sig JA, i stedet for det er ikke mit bord Kende hinandens områder/ opgaver skole/ sundhed/ kultur-fritid Mere bevægelsesvenlige faciliteter (gård m.fl.) Klæde lærerne på (ikke idrætslærerne) Bruge/ kortlægge allerede udarbejdede materialer Fagteam/ arbejdsgrupper på tværs af instanser Gentofte kommune har formuleret 3-4 bevægelsesformål, som er en fast del af skoledagen (i stil m. læseformål) ex: - Bevægelse som læringsunderstøttende Tager initiativet til et møde på tværs Samtænke projekter; at huske hinandens kompetencer Bedre kommunikation internt i kommunen Opmærksomhed på ledelse; at prioritere bevægelse højere Vi snakker på tværs af de tre afdelinger Vi ved hvem vi skal gå til Ny viden Kompetencer til lærerne Tovholder/ koordinater Bruge ressourcer/ ressourcepersoner Anerkendelse af personerne Gøre ledelsen opmærksom på at er et område der er nedprioriteret I gang nu skoleplanen for næste år lægges nu Vi har hver især konkrete opgaver at gå videre med Starte konsulentnetværk Konkretisere målet Fokus på bevægelsen i praksis Ansætte tovholder mm. Opbakning fra skolechef og skoledirektør Lade bevægelsesfyrtårn definere formål

3 Tårnby/ Dragør Hovedstaden Hovedstaden Hovedstaden aktiviteter - Bevægelse som mindbreak - Bevægelse som motorikudvikling - Bevægelsesglæde ved den stærke krop Bygge videre på metodik som bruges i andre fag Indgår i elevplaner Katalog med 2000 bevægelsesaktiviteter som afdækker alle fag og løbende fornyes helst landsdækkende. Mere gnidningsfrit samarbejde Realistiske mål (tid/ ressourcer) Fælles vision Udnyttelse ad kompetencer Mål for indsatser der tager afsæt i det hele menneske ressourcer der matcher de mål. Elever med ansvar for egen sundhed Lokale praktikker der har kendskab til skole/ målgruppen Længerevarende forløb Åben skole Bevægelse og lektiecafé Redskaber: - Kasser - Brainbreak app - Visuelt forløb - Nemmere tilgængelig vidensdeling Anvendelse og realisering af ideer og tiltag Forvaltning bliver bedre til at understøtte behov i skolerne Etablering af rød tråd for arbejde med bevægelse fra politisk niveau til lærer/ pædagogniveau Fondssøgning Forbedre kommunikation(forvaltning/ skole) Klargøre komp. efteruddannelse Tværforvaltningssamarbejde Skabe øget fleksibilitet og kommunikation fra skoleskoleleder-forvaltning Kom tættest muligt på praksis Fokusere på de små sikre successer Politisk/ økonomisk prioritering Små skridt Ejerskab for frontpersonale på tværs Stærkere tværfagligt samarbejde Opbløde strukturelle barrierer

4 Allerød Frederikssund Gladsaxe Sjælland At gøre tilgangen til bevægelse nemt Bevægelseskonsulent Tværfaglige grupper, sundhed, bevægelse Lær af hinanden-grupper Tovholdere på skolerne Nærheden på skolen er vigtig. Hjælp til den enkelte lærer At alle elever bevæger sig 45 min. om dagen og oplever glæde ved det, og at det styrker deres trivsel og læring. At vi får inddraget lokalsamfundet i skolen Flere elever bliver foreningsaktive Få styrket det tværgående samarbejde internt i kommunen og på tværs af kommuner Internt i kommunen skal vi have etableret et bevægelses- og sundhedsudvalg på hver skole, hvor deltagerne kommer fra forskellige faggrupper(evt.forældre og elever) Få en fuldtids bevægelseskonsulent Etablere en arbejdsgruppe med deltagelse af kultur/ fritid,- sundhed- og skoleforvaltningen Fælles aftaler for skolerne ift. 45 min. daglig bevægelse om dagen Bevægelsesvejledere på alle skoler som mødes med konsulent i netværk Uddannelse af alle lærer og pædagoger i bevægelse i undervisningen Sundhedsudvalg med forskellige fagligheder Screening af elevers motorik fra indskolingen Idræts/ bevægelseskonsulent Prioriteret Forårsfestival på skolerne seminariet en del af det Projekter Vi maser på hvor der kan presses på. Finde de rigtige indgange Etablere mødefora på tværs af kommunen og inddragelse af skolens medarbejdere + elever Arbejder videre fra forvaltningen Gør det let for lærere og pædagoger at mødes og samarbejde Videndeling sat i system Kampiver Dialog og initiativ Får politikere til at støtte op om det, så der bliver afsat penge til denne del af skolereformen

5 Roskilde Arbejdsgruppe/ sekretariat på tværs der kan understøtte Kompetence til at implementere Have ressourcer allokeret Åben skole portal Have en lønsum Portalerfaringer fra A til B Manpower Tester Drikke mere kaffe på tværs fra personbåren til at ske kontinuerligt Få et ministerium for sporten/ bevægelse. Lad DIF, DGI og Dansk Skoleidræt lave fælles sekretariat om dette. Tydelighed ift. elever om hvad vi vil og hvad vi gør Tydelig strategi, og der følges op Samarbejde skole og Vig festival Ressourcer (løbehold) Odsherred Kommunalt netværk Bevægelsesbånd + bevægelse i Praktik (inspiration) undervisningen + brainbreaks God kontakt med foreningerne lokalt Større bredde i den åbne skole Bevægelse er en naturlig del af dagligdagen Hvad er kommunens vision ift. Vi finder materialer som er Lave idræt/ aktiviteter på tværs af skoler(i bevægelse i skolen/ SFO tilgængelige for alle. Lolland samme kommune) Inspirer vores kollegaer til at få Få en konsulnet ud og At børn og unge ser bevægelse som en god/ bare 5 min. bevidst bevægelse ind fortælle/ inspirere os til at dejlig oplevelse i hverdagen, så vi med tiden kan blive bedre øge tiden Tiltag bliver dagligdag Evaluerer indsatsen og tilretter Intern evaluerings temadag Inddragelse nedefra Bruge idrætsstuderende til Styrket kommunikation: praktik: Slagelse - Får viden ud - Evaluering af Slagelse - Får erfaring retur modellen. - Vi bruger den! Respektfulde samarbejder Der er en overordnet kontaktperson som skoler Sætte ressourcer af til at få lavet Ansætter en projektleder til at mfl. Kan kontakte på tværs af forvaltninger, en overordnet plan for bevægelse udføre opgaven som kan give inspiration samt skabe kontakt til i skolen Så det skal prioriteres og have Vordingborg foreninger. økonomien til det Idrætstjenesten-Herunder planlægger idrætsarrangementer mm. For de enkelte skoler samt evt. for alle kommunens skoler. Stevns Skal prioriteres højt Vi vil finde ud af hvem, der har Stille krav

6 Ringsted/ Køge Sønderborg Holstebro Vejle Der skal være en koordinator/ konsulent i forvaltningen Der skal være en bevægelsesvejleder på hver skole Prioritering af tid/ opgaver Fokus lokalt og kommunalt Fokus på den enkelte, kompetencer og behov(lærere og elever). Alle skal ikke nødvendigvis det samme Kvalitetsløft i idrætsfaget Bilfri skoler i en radius af x-antal km. - Selvtransport Mere kvalitet i bevægelsen i SFO en/ skolen/ foreningslivet Behov for koordinering af aktiviteter fx gennem playmakere Ledere får ejerskab og tager ansvar Strategi for indsatser Tydelig vision og mål - Pilotforløb med 3 skoler= en sundhedskonsulent på skolen (evt. ikke idrætslærer) med rammesat mål (fx hvilken forandring skal konsulent medvirke til sker hos den enkelte lærer) Uddannelse af en sundhedsvejleder på hver skole Trivsel - Mental sundhed - Udeskole Bevægelse - Idræt - 45 min ansvaret for dette område i kommunen Netværke mellem skolerne i kommunen Tage kontakt til folk der arbejder med playmaker (Aalborg/ Tværkommunalt samarbejde/ økonomisk Holstebro) Ansættelse af koordinator Proces på ledermøde Erfaringer. Nysgerrighed. Ejerskab, dialog.

7 Svendborg/ Faaborg- Midtfyn Aabenraa Tønder - Foreninger - Udeskole Kost - Maddannelse - Fra jord til bord - udeskole En fælles platform med inspiration, kontaktpersoner mv. for skoler, foreninger, erhvervsliv m.fl. Invitere den enkelte skole til en proces om hvordan den enkelte skole vil arbejde med bevægelse i skolen. Formålet vil være at skabe en handleplan Forvaltningen skal være tydelig i hvad vi kan tilbyde til en sådan handleplan Det skal forankres lokalt mellem skoler, foreninger og andre aktører Samler relevante aktører, så behovene afdækkes og de relevante elementer indgår Får sat et pilotprojekt i gang på en eller to skoler Større samarbejde på tværs Igangsætte kommunikation - Søge kontakten Mål afdækkes og skal være klare Går i gang Skabe en relation imellem forvaltninger + skolerne Det kan føre til at vi har et koncept man kan bruge på alle skolerne Tage udgangspunkt i igangværende aktiviteter/ projekter

Afdeling Muligheder Udfordringer Playmakerfunktion der skaber bånd

Afdeling Muligheder Udfordringer Playmakerfunktion der skaber bånd Afdeling Muligheder Udfordringer Playmakerfunktion der skaber bånd Halinspektørerne er ikke positive over øget brug Profilskoleforløb via DGI rne har andet at tænke på end foreningerne Samarbejde mellem

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund

skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund Indhold Skolesport på dagsordenen... 4 Skolesport er en invitaion til samarbejde på tværs...6

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

I denne del af inspirationskataloget præsenterer vi ni skolers arbejde med at inddrage motion og bevægelse i den pædagogiske og didaktiske praksis.

I denne del af inspirationskataloget præsenterer vi ni skolers arbejde med at inddrage motion og bevægelse i den pædagogiske og didaktiske praksis. og bevægelse Motion og bevægelse Bevægelse er en vigtig brik i en længere skoledag. Dels fordi skolen bliver en vigtig ramme om børnenes sundhed og trivsel, dels fordi bevægelse synes at spille en vigtig

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6 EVÆGELSES OLITIK VENDBORG ØRN & UNGE 0-16 ÅR Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen Tryk: Svendborg Kommune/

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste

fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste casekatalog c 360-graders-eftersyn af folkeskolen gennemført af Skolens rejsehold juni 2010 Rapport C: Casekatalog til Fremtidens folkeskole - én af verdens

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Aktiv bevægelse for alle børn og unge

Aktiv bevægelse for alle børn og unge SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Aktiv bevægelse for alle børn og unge Dato: 22. november 2012 Sagsbehandler: Rikke Gormsen Baggrund og perspektivering Danske børn er i dag langt mindre fysiske aktive

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE OPSAMLING PÅ 5 WORKSHOPS PÅ FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE 2012 Sammen om bedre velfærd En del af Projekt Sæt Værdien Fri INDHOLD RESUMÉ ANBEFALINGERNE PÅ DE 5 OMRÅDER I STIKORD INDLEDNING

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag

Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Gjøl Skole Baggrund... 2 Gjøl skole en tilbagemelding på baggrund af temaaften... 3 Udkast til PixiVersion2030... 8 Noget om skoleledelse... 10 Ledelsesgrundlag

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere