En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave."

Transkript

1

2 En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte de inaktive stadig mere fleksible, varierede idrætstilbud, der i højere grad var tilpasset deres travle og uforudsigelige oplevelses-prægede hverdag. Opgaven lød derfor, at udvikle et lettilgængeligt tilbud og en platform, der kunne forbinde foreningernes eksisterende aktiviteter med ønsker hos de voksne, som ikke benyttede sig af traditionel foreningsidræt. Vores svar blev FIT DEAL. En markedsføringsportal for foreningerne, hvor alle aktiviteter gennemføres på rigtige foreningshold - enten på faste hold med ledige pladser eller løse hold oprettet til formålet og med udgangspunkt i mere end 50 forskellige foreningsdrevne idrætsgrene. Derover suppleres med relevante foredrag, events mv. også afholdt i foreningsregi. De lokale idrætsforeninger sikrer faciliteter, idrætsmaterialer og instruktion, mens projektledelsen (Viborg Idrætsråd) udvikler, etablerer, koordinerer, og rekrutterer aktiviteter, partnere og deltagere. Nu er der gået tre år og projektet har fundet sin form. På FIT DEAL tilmelder brugere sig nu foreningsidræt efter pay n`play metoden. Ugeprogrammet skifter fra uge til uge, så brugerne kan gå til fodbold, håndbold, ridning, gymnastik, karate, svømning og 50 andre idrætsgrene lige når det passer dem. Der er ingen binding og det typiske beløb for en idrætsaktivitet er 35 kr. (20 kr. går til foreningen og 15 kr. går til administration). Man tilmelder sig og betaler via nettet, og modtager derefter en kvittering, som fungerer som indgangsbillet til aktiviteten. 12 gange om ugen udsendes idrætsoplevelser i foreningsregi via nyhedsmail til alle tilmeldte. Hvordan er det så gået? På Viborg Idrætsråd får vi tit og ofte spørgsmål til FIT DEAL fra interesserede kommuner, foreninger og brugere. Det er vi rigtigt glade for. Selv er vi også nysgerrige på, hvordan vores nye tilbud mere præcist fungerer. Evalueringsrapporten her er et forsøg på at blive klogere på det. Vi håber, at rigtigt mange idrætsforeninger, kommuner, idrætsråd mv. vil finde inspiration i rapporten, så der kan skabes endnu flere idrætstilbud, der er tilpasset vores travle, uforudsigelige og oplevelsesprægede hverdag. Anne Stampe Olesen Projektleder Viborg Idrætsråd Morten Erfurth Sportschef Viborg Idrætsråd

3 Overordnede resultater Formålet med evalueringsrapporten er at undersøge de nærmere karakteristika hos implicerede brugere (fx demografi, geografi, tidligere idrætsvaner mv.) og foreninger (fx nye medlemmer, økonomi, ekstra arbejde mv.). Det skal bl.a. synliggøre hvad andre kommuner, idrætsråd mv. kan forvente ved at implementere et lignende koncept. Kontekst I den sammenhæng er det naturligvis vigtigt at erindre at konceptet er gennemført i Viborg Kommune. Dvs. i et område med borgere, 175 idrætsforeninger, få større byer - Viborg ( indbyggere) og Bjerringbro (8.000 indbyggere) samt ca landsbyer. Kommuner med større indbyggertal og større befolkningstæthed vil givetvis kunne forvente andre resultater. Succeskriterium Det overordnede mål med FIT DEAL er, at markedsføre foreningernes aktiviteter for nye målgrupper herunder skabe flere aktive borgere og nye typer af foreningsbrugere der benytter de lokale idrætsforeninger. Milepæle undervejs i projektet er præciseret på følgende måde Tabel 1: Milepæle i FIT DEAL ( juni ) Udbudte Aktiviteter Solgte FIT DEALs Tilbudsmodtagere Resultater Nedenstående tabel viser projektets overordnede resultater i perioden primo 2012 til medio 2014: Tabel 2: Overordnede resultater Udbudte Aktiviteter Idrætsgrene ( juni ) Solgte FIT DEALs Heraf idrætsrelateret Heraf sundhedsrelateret Heraf forskellige prs Tilbudsmodtagere År 1 blev projektet afprøvet på en række større grupper (fx virksomheder). Det kan forklare forskelle i solgte Fit deals mellem år 1 og 2. 2 Tallet på 933 forskellige (unikke) brugere er et absolut minimums tal. FIT DEAL-systemet registrerer den bruger, der melder sig til og hvor mange klip samme bruger køber, men ikke hvem brugeren anvender disse klip sammen med. Hvis en virksomhed fx tilmelder 15 personer til et lukket FIT DEAL arrangement opgøres disse som èn enkelt bruger. Der er afholdt 65 af sådanne større gruppearrangementer med i alt forskellige deltagere. Derved bliver antallet af unikke brugere betydeligt større og snarere i omegnen af

4 Af tabellen fremgår det bl.a., at projektet har tilbudsmodtagere, årligt sælger FIT DEALs, samt udbyder aktiviteter fordelt på 72 aktive idrætsgrene indenfor nogenlunde samme antal foreninger. De realiserede data viser således markant højere aktivitet end forventet i projektets milepæle. Det gælder både for udbudte aktiviteter og solgte FIT DEALs og det på trods af, at antallet af nyhedsbrevsmodtagere er lavere end målsat. 3 Det er vanskeligt på baggrund af ovenstående at fastslå præcist, hvor mange nye foreningsmedlemmer, der er skabt via FIT DEAL i perioden Tal senere i denne rapport vil imidlertid indikere at op imod 25 pct. af FIT DEAL brugerne efterfølgende melder sig ind i den pågældende forening. Fokusområder Projektet har i udviklingsperioden haft en række forskellige indsatsområder (se tabel 3). Tabel 3: Indsatsområdet i de tre år År 1 ( 2012 ) År 2 (2013) År 3 ( 2014 ) Aftale med foreninger Indsamling af mailadresser Salg til virksomheder Det har været med til at påvirke udviklingen i ovennævnte data de enkelte år. Fx er antallet af tilbudsmodtagere steget markant fra år 1 til år 2, hvor fokus netop var på indsamling af adresser, mens den blot er steget beskedent i år 3, hvor fokus har været på salg til virksomheder. Det samme gælder antallet af deltagende foreninger. De er af samme grund blot steget fra 70 til 72 i år 3. Det kan endvidere ses som udtryk for at antal foreninger fandt et passende leje i år 2. Fx svarer 81 pct. af de adspurgte FIT DEAL-brugere, at der er et passende antal aktiviteter at vælge mellem. 4 I det følgende er det hensigten at gå bag om tallene i tabel 2 og fokusere på brugere, foreningerne og forventet økonomi i et FIT DEAL projekt. Først undersøges brugernes karakteristika herunder deres alder, køn, geografi og tidligere idrætsvaner. 3 Det lavere antal af nyhedsbrevsmodtagere hænger primært sammen med, at det mod forventningerne og trods kommunal velvilje ikke kunne lade sig gøre at udsende nyhedsbrevet til samtlige kommunale ansatte. 4 Spørgeskemaet er udarbejdet af Viborg Idrætsråd i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og sendt til respondenter fra den daværende Fit Deal datebase (primo 2014). 210 personer svarede på spørgeskemaet.

5 Brugere (demografi) FIT DEAL-Viborg har haft som primær ambition at appellere til brugere i alderen år både mænd og kvinder. Det er fordi mange personer netop fravælger foreningsidræt i denne livsfase, hvor de bl.a. stifter familie, etablerer sig på arbejdsmarkedet mv.. Der er i den sammenhæng ikke noget problem med at udbyde FIT DEAL aktiviteter til fx aldersgruppen 6-15 år, hvis de sendes til forældrene. Det har imidlertid ikke været et fokusområde i FIT DEAL- Viborg. Alder. Som det fremgår af figur 1 befinder 47 pct. af brugerne sig i den primære målgruppe (16-39 år), mens 52 pct. ligger i den sekundære målgruppe (+40 år). Ser man nærmere på tallene i databasen, finder man endvidere at hovedparten af FIT DEALs brugere er år. FIT DEAL ser på den måde ud til at passe fint ind i en travl hverdag med børn, skiftende arbejdstider mv.. FIT DEAL brugere fordelt på alder. Figur 1 % Under 16 år år år Over 60 år Køn. Som det fremgår af figur 2, er kvinder (62 pct.) en smule mere aktive i FIT DEAL end mænd (38 pct.). FIT DEAL brugere fordelt på køn. 40% Mand Kvinde 60% Figur 2 Projektleder: Det første halve år, var kvinderne langt over-repræsenteret. Herefter begyndte vi at sætte tilbud på programmet specifikt rettet til mændene, som fx floorball for mænd, mountainbike, undervandsrugby, gokart mm. Derefter kom mændene også på banen.

6 Geografi. Som det fremgår af figur 3 er hovedparten af FIT DEALs brugere (70 pct.) fra postnr. 8800, dvs. de centrale og delvist de vestlige områder af Viborg Kommune, mens 22 pct. af FIT DEAL brugerne er bosiddende i et andet postnr. i kommunen. Det er en forskel ifht den reelle fordeling af borgere i Viborg Kommune, hvor ca. halvdelen af borgerne er bosiddende i Det tyder på, at FIT DEAL passer særligt godt til byområder. En forklaring kan være, at der i lokalområder ofte er èn flerstrenget forening, som lokale beboer har et særligt tilhørsforhold til og derfor i mindre grad har brug for at søge alternative tilbud. I byerne er der endvidere flere forskellige idrætstilbud indenfor kort afstand, ligesom brugerne her synes mere vant til at shoppe mellem foreninger. FIT DEALs brugere fordelt på postnr. 8% Postnummer % Viborg kommune Udenfor Viborg kommune 70% Figur 3 Karate i Viborg Kampsport

7 Idrætsvaner. Som det fremgår af figur 4 gælder det endvidere for 52 pct. af FIT DEAL-brugerne, at de ikke er medlem af en idrætsforening. For hele 19 pct. gælder det at de aldrig har været medlem af en idrætsforening.5 FIT DEAL rekrutterer således ikke blot mange brugere, der ikke er medlem af en idrætsforening i dag, men også en stor andel, som aldrig tidligere har været det - og som således i kraft af FIT DEAL guides ud i det lokale foreningsliv for første gang. FIT DEAL kan på den måde fungere som en markedsføringsportal, der kan kommunikere med store grupper af ikke-foreningsaktive. Det er samtidig værd at bemærke, at brugerne relativt ofte deltager alene (se figur 5) og således ikke afhængig af at have en ven med. Hele 24 % af brugerne, angiver at de deltager alene i FIT DEAL arrangementer. Er du medlem af en idrætsforening i dag? Figur 4 Deltog du i et FIT DEAL arrangement alene eller sammen med nogen? Figur 5 5 Tallet 19 pct. er overraskende højt. En fejlkilde kan være, at nogle respondenter måske utilsigtet vælger svaret nej frem for svaret nej, men har tidligere været.

8 Foreninger I det følgende er det nu hensigten at se nærmere på hvad der kendetegner foreningernes aktiviteter. Fx i forhold til organisering, markedsføring og nye medlemmer mv.. Eksisterende hold. For det første kan det bemærkes at hovedparten af alle FIT DEAL-aktiviteter etableres på allerede eksisterende hold i en forening, som udbyder ledige pladser. Det betyder, at det ikke medfører ekstra arbejde for en forening at udbyde aktiviteter. Når aktiviteten finder sted på eksisterende hold giver det endvidere gode betingelser for at integrere FIT DEAL-brugere i foreningen. Denne type af arrangementer giver fx brugerne kendskab til foreningens beliggenhed, faciliteter, trænere, aktivitetsformer, parkeringsforhold mv., dvs. skaber kontakt mellem forening, aktivitet og det potentielle medlem, som foreningen kan bygge oven på ved at skabe gode oplevelser for brugerne, der får dem til at vende tilbage. Selv hvis et FIT DEAL-medlem ikke melder sig ind i den pågældende forening umiddelbart efter aktiviteten, er der således skabt en kontakt, hvor brugeren har besøgt faciliteten og kender muligheden for aktiviteten, hvilket alt andet lige gør det nemmere at vende tilbage på et senere tidspunkt. Projektleder: Vi forventede en række udfordringer, med at få foreningerne med på hele tankegangen, men de var straks med på ideen. Det viste sig at mange selv arbejdede på klippekort mv.. Foreningerne har endvidere været super dygtige til at skabe gode oplevelser for brugerne - og i løbet af projektets tre-årige levetid har vi blot haft 3 klager. Gokart i Viborg motorklub

9 Deltagere og nye medlemmer Der er stor forskel på hvor mange FIT DEAL-brugere, der deltager i et konkret arrangement. Det varierer med alt fra 1 person til 40 personer men ligger oftest på 2-6 personer. For foreningerne er det særligt interessant hvor mange af disse, der efterfølgende melder sig ind i foreningen. Af figur 6 fremgår det, at 68 pct. af brugerne i spørgeskemaundersøgelsen har lyst til at melde sig ind i foreningen efter et FIT DEAL-arrangement, at 12 pct. allerede har meldt sig ind og at yderligere 14 pct. forventer at gøre det. Blot 32 pct. svarer, at de ikke har lyst til at melde sig ind. Har du efter deltagelsen haft lyst til at melde dig ind i foreningen? Figur 6 Man kunne måske frygte, at tidsånden fik projektet til at appellere til zappere, der blev hængende og blot gik til FIT DEAL på samme måde som man går til fodbold eller håndbold i foreningen. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Blot 149 af de 933 unikke FIT DEAL brugere svarende til 16 pct. - har således deltaget FIT DEAL-aktiviteter i to forskellige kalender-år. Det indikerer, at FIT DEAL-brugerne relativt hurtigt afklarer deres fremtidige foreningsaktivitet herunder afklarer i hvilken grad foreningens aktiviteter appellerer til dem. FIT DEAL-brugere er således ikke kendetegnet ved at gå til FIT DEAL i flere år. De bruger snarere FIT DEAL til at identificere og afprøve interessante aktiviteter herunder vurdere om de har lyst til at melde sig ind i foreningen. Foreningerne behøver med andre ord ikke at se FIT DEAL som en konkurrent til deres faste hold, men kan snarere betragte det som en rekrutteringsplatform. Projektleder: Bag tallene gemmer sig selvfølgelig rigtige historier. Fx havde Sportsdykkerklubben Triton 16 medlemmer, der dyrkede undervandsrugby, men meget få der kendte klubben. Via FIT DEAL kom deres tilbud ud til mere end borgere. De har siden haft besøg af 9 FIT DEAL-brugere og fået 2 nye medlemmer. På samme måde stod der pludselig 8 somaliere til træning i en lokal fodboldklub. De havde også set arrangementet via FIT DEAL.

10 Markedsføring af foreningens tilbud At FIT DEAL skaber synlighed og nye kontaktflader mellem foreninger og brugere ses endvidere ved, at 72 pct. af brugerne svarer nej til om de tidligere har benyttet faciliteten, ligesom 44 pct. svarer at de end ikke vidste, at aktiviteten fandtes i den pågældende forening (figur 7 og 8). Det er markante tal særligt set i lyset af, at viden om er en første forudsætning for at kunne deltage i en idrætsaktivitet på et givent sted. FIT DEAL synes på den baggrund at kombinere kendskab og tilgængelighed med lysten til rent faktisk at melde sig ind i den pågældende forening og således at være et godt instrument til at styrke det frivillige foreningsliv i en kommune på en måde som tager højde for danskernes motionsvaner og ønsket om mere fleksibilitet. Havde du benyttede faciliteten i besøgte før? Figur 7 Vidste du at man kunne dyrke den aktivitet i denne forening? Figur 8

11 FIT DEAL kan endvidere hjælpe foreningerne med at udbyde aktiviteter til virksomheder, og dermed konkurrere på markedet for de kommercielle idrætsevents. Der er ca. 10 virksomheder i Viborg kommune der bruger FIT DEAL som sundhedsordning. Fx ved at virksomheden enten køber et antal koder, som de deler ud til deres ansatte, får en event i foreningsregi (fx til en sommerfest) eller et idrætsforløb, hvor foreninger kommer ud til virksomheden og dyrker idræt med de ansatte. I Viborg er der ansat en provisionslønnet sælger, som sælger FIT DEALs pakker til virksomhederne. Billeder fra FIT DEAL arrangementer

12 Økonomi FIT DEAL har arbejdet ud fra nedenstående budget. Vi har data fra år 1 og 2, men er fortsat hensat til at kommentere på forventninger til fremtiden. År 1: Fokus har været på udviklingen og udbredelsen er FIT DEAL i samarbejde med de lokale foreninger. Der er blevet brugt mange projekttimer på udvikling og markedsføring af konceptet, endvidere er der blevet brugt væsentlige ressourcer på udvikling af det bagved liggende it system. Samlet set holder rammerne for år 1 (se bilag 1), men internt i budgettet har der været forskydning. Således har de deltagende foreninger ikke efterspurgt midler til materiel, men dette er modsvaret af øgede udgifter til markedsføring og deltagerbetaling til klubberne. På indtægtssiden har vi ikke prioriteret arbejdet med sponsorer, og således ligger vi indtægtsmæssigt under på denne parameter, men dette modsvares af en højere deltagerbetaling end forventet.

13 År 2: Fokus har været på indsamling af mailadresser og en yderligere involvering af foreninger og lokale virksomheder. Endvidere har vi tilført og brugt en del ressourcer på at markedsføre konceptet for andre af landets kommuner qua vore gode erfaringer. Billedet er det samme som i år 1 (se bilag 2) med den tilføjelse, at vi har brugt yderligere mandetimer på kommunesalg, samt at vi har en indtægt for salg af konceptet til en kommune. År 3 I år 3 og fremad accelereres indsatsen omkring de lokale virksomheders engagement både i et bruger-volumen og sponsor perspektiv, hvor virksomhederne tilbyder medarbejderne en god sundhedsordning med FIT DEAL. Endvidere indsatses for at udbrede FIT DEAL til andre kommuner, hvilket vil være med til at understøtte den fortsatte udvikling af konceptet. År 4 og fremad Ambitionerne er fortsat, at FIT DEAL i år 4 skal gå fra projekt til drift. Vore erfaringer fra projektperioden peger på, at det er muligt at drifte FIT DEAL med et halvt årsværk. Det giver mulighed for at håndtere alle lokale relationer i forhold til foreninger, sponsorere, brugere og vedligehold/opdateringer af IT systemet. Dette forventes fortsat primært finansieret af sponsorere og brugernes egenbetaling. Derudover oplever vi en kraftig interesse fra en række af landets kommuner, der ønsker at erhverve FIT DEAL. Det vil være et indsatsområde for projektet i den kommende tid, og naturligvis øge kravet til de ressourcer, som idrætsrådet også fremover vil lægge i FIT DEAL.

14 FIT DEAL i andre kommuner FIT DEAL har oplevet en stor interesse fra andre kommuner. På nuværende tidspunkt er FIT DEAL i Viborg og Holstebro kommuner, og forventes at opstarte i Helsingør samt Frederikshavn kommune fra 1. januar Konceptet kan organiseres på forskellig vis. Fx er er kommunen projektejer i Holstebro og Helsingør, mens det er en kombination af ungdomsfællesrådet og idrætsrådet i Frederikshavn. Undervandsrugby i Sportsdykkerklubben Triton

15 Projektleder: Jeg anbefaler, at der prioriteres et ½ årsværk til at servicere og udvikle FIT DEAL i en kommune. Finansieringen af FIT DEAL sker kun delvist via brugerbetaling fra de almindelig FIT DEALer, idet en aktivitet typisk koster kr. 35 (hvoraf foreningen i Viborg modtager 20 kr.). Der er 3 oplagte måder, hvor på FIT DEAL kan finansieres: 1. En kommune prioriterer FIT DEAL som et idræts tilbud til sine borgere og en måde, hvorpå kommunen kan understøtte udviklingen af det lokale foreningsliv. 2. Det lokale erhvervsliv involveres så erhvervslivet bidrager til finansieringen af projektet. 3. Alternative løsninger. Fx vil kommuner med megen turisme kunne ind tænke FIT DEAL og foreningslivet i at udbyde sommeraktiviteter til en fornuftig pris. Kommuner med særlige udfordringer inden for forebyggelse og sundhed kan bruge FIT DEAL i det regi. Optimalt set giver en kombination af ovenstående med et bredt partnerskab de bedste muligheder for at forankre FIT DEAL og få endnu mere idrætsaktive borgere.

16 FORENINGSIDRÆT PÅ DINE VILKÅR Kontakt: Viborg Idrætsråd, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg Projektleder: Anne Olesen, Tlf:

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 20. november 2014 Tid 16:30 Sted Skagen NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Sundhedsudvalget) Henrik Carlsen

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

RIDESPORTEN I DANMARK

RIDESPORTEN I DANMARK RIDESPORTEN I DANMARK - ET NOTAT OM RIDESPORTENS UDVIKLING OG FREMTID Michael Fester September, 2014 Titel Ridesporten i Danmark et notat om ridesportens udvikling og fremtid Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Fodbold Fitness. institut for idræt og ernæring. københavns universitet. Center for Holdspil og Sundhed. Implementeringsstudie Juli 2013

Fodbold Fitness. institut for idræt og ernæring. københavns universitet. Center for Holdspil og Sundhed. Implementeringsstudie Juli 2013 institut for idræt og ernæring københavns universitet Center for Holdspil og Sundhed Fodbold Fitness Implementeringsstudie Juli 2013 Søren Bennike Johan Michael Wikman Laila Ottesen Fodbold Fitness Implementeringsstudie

Læs mere

Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser. Afsluttende rapport

Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser. Afsluttende rapport Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser Afsluttende rapport Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser Afsluttende rapport 2009 Team Danmarks ordning

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Af Anne Kofod og Sigrid Hansen Center for Ungdomsforskning DPU Århus Universitet Center for Ungdomsforskning og DGI marts 2008 1 Forord Hermed

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS Karsten Østerlund 2014:12 Social kapital i gymnastik og fitness En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

your gam3 Gadeidræt i udsatte boligområder syddansk universitet Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen 2013:6

your gam3 Gadeidræt i udsatte boligområder syddansk universitet Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen 2013:6 syddansk universitet institut for idræt og biomekanik your gam3 Gadeidræt i udsatte boligområder Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen 2013:6 YOUR GAM3 Gadeidræt i udsatte boligområder

Læs mere

Frivilligt arbejde i idræt

Frivilligt arbejde i idræt Frivilligt arbejde i idræt Notat udarbejdet for DGI December 2012 Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE Undersøgelse lavet af: Lars Brønserud, DHF, i samarbejde med Martin Borch, Danmarks Idræts Forbund Rapport udarbejdet af: Anne Søndergaard, cand. mag. pæd. SDU og Lars Brønserud

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere