En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave."

Transkript

1

2 En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte de inaktive stadig mere fleksible, varierede idrætstilbud, der i højere grad var tilpasset deres travle og uforudsigelige oplevelses-prægede hverdag. Opgaven lød derfor, at udvikle et lettilgængeligt tilbud og en platform, der kunne forbinde foreningernes eksisterende aktiviteter med ønsker hos de voksne, som ikke benyttede sig af traditionel foreningsidræt. Vores svar blev FIT DEAL. En markedsføringsportal for foreningerne, hvor alle aktiviteter gennemføres på rigtige foreningshold - enten på faste hold med ledige pladser eller løse hold oprettet til formålet og med udgangspunkt i mere end 50 forskellige foreningsdrevne idrætsgrene. Derover suppleres med relevante foredrag, events mv. også afholdt i foreningsregi. De lokale idrætsforeninger sikrer faciliteter, idrætsmaterialer og instruktion, mens projektledelsen (Viborg Idrætsråd) udvikler, etablerer, koordinerer, og rekrutterer aktiviteter, partnere og deltagere. Nu er der gået tre år og projektet har fundet sin form. På FIT DEAL tilmelder brugere sig nu foreningsidræt efter pay n`play metoden. Ugeprogrammet skifter fra uge til uge, så brugerne kan gå til fodbold, håndbold, ridning, gymnastik, karate, svømning og 50 andre idrætsgrene lige når det passer dem. Der er ingen binding og det typiske beløb for en idrætsaktivitet er 35 kr. (20 kr. går til foreningen og 15 kr. går til administration). Man tilmelder sig og betaler via nettet, og modtager derefter en kvittering, som fungerer som indgangsbillet til aktiviteten. 12 gange om ugen udsendes idrætsoplevelser i foreningsregi via nyhedsmail til alle tilmeldte. Hvordan er det så gået? På Viborg Idrætsråd får vi tit og ofte spørgsmål til FIT DEAL fra interesserede kommuner, foreninger og brugere. Det er vi rigtigt glade for. Selv er vi også nysgerrige på, hvordan vores nye tilbud mere præcist fungerer. Evalueringsrapporten her er et forsøg på at blive klogere på det. Vi håber, at rigtigt mange idrætsforeninger, kommuner, idrætsråd mv. vil finde inspiration i rapporten, så der kan skabes endnu flere idrætstilbud, der er tilpasset vores travle, uforudsigelige og oplevelsesprægede hverdag. Anne Stampe Olesen Projektleder Viborg Idrætsråd Morten Erfurth Sportschef Viborg Idrætsråd

3 Overordnede resultater Formålet med evalueringsrapporten er at undersøge de nærmere karakteristika hos implicerede brugere (fx demografi, geografi, tidligere idrætsvaner mv.) og foreninger (fx nye medlemmer, økonomi, ekstra arbejde mv.). Det skal bl.a. synliggøre hvad andre kommuner, idrætsråd mv. kan forvente ved at implementere et lignende koncept. Kontekst I den sammenhæng er det naturligvis vigtigt at erindre at konceptet er gennemført i Viborg Kommune. Dvs. i et område med borgere, 175 idrætsforeninger, få større byer - Viborg ( indbyggere) og Bjerringbro (8.000 indbyggere) samt ca landsbyer. Kommuner med større indbyggertal og større befolkningstæthed vil givetvis kunne forvente andre resultater. Succeskriterium Det overordnede mål med FIT DEAL er, at markedsføre foreningernes aktiviteter for nye målgrupper herunder skabe flere aktive borgere og nye typer af foreningsbrugere der benytter de lokale idrætsforeninger. Milepæle undervejs i projektet er præciseret på følgende måde Tabel 1: Milepæle i FIT DEAL ( juni ) Udbudte Aktiviteter Solgte FIT DEALs Tilbudsmodtagere Resultater Nedenstående tabel viser projektets overordnede resultater i perioden primo 2012 til medio 2014: Tabel 2: Overordnede resultater Udbudte Aktiviteter Idrætsgrene ( juni ) Solgte FIT DEALs Heraf idrætsrelateret Heraf sundhedsrelateret Heraf forskellige prs Tilbudsmodtagere År 1 blev projektet afprøvet på en række større grupper (fx virksomheder). Det kan forklare forskelle i solgte Fit deals mellem år 1 og 2. 2 Tallet på 933 forskellige (unikke) brugere er et absolut minimums tal. FIT DEAL-systemet registrerer den bruger, der melder sig til og hvor mange klip samme bruger køber, men ikke hvem brugeren anvender disse klip sammen med. Hvis en virksomhed fx tilmelder 15 personer til et lukket FIT DEAL arrangement opgøres disse som èn enkelt bruger. Der er afholdt 65 af sådanne større gruppearrangementer med i alt forskellige deltagere. Derved bliver antallet af unikke brugere betydeligt større og snarere i omegnen af

4 Af tabellen fremgår det bl.a., at projektet har tilbudsmodtagere, årligt sælger FIT DEALs, samt udbyder aktiviteter fordelt på 72 aktive idrætsgrene indenfor nogenlunde samme antal foreninger. De realiserede data viser således markant højere aktivitet end forventet i projektets milepæle. Det gælder både for udbudte aktiviteter og solgte FIT DEALs og det på trods af, at antallet af nyhedsbrevsmodtagere er lavere end målsat. 3 Det er vanskeligt på baggrund af ovenstående at fastslå præcist, hvor mange nye foreningsmedlemmer, der er skabt via FIT DEAL i perioden Tal senere i denne rapport vil imidlertid indikere at op imod 25 pct. af FIT DEAL brugerne efterfølgende melder sig ind i den pågældende forening. Fokusområder Projektet har i udviklingsperioden haft en række forskellige indsatsområder (se tabel 3). Tabel 3: Indsatsområdet i de tre år År 1 ( 2012 ) År 2 (2013) År 3 ( 2014 ) Aftale med foreninger Indsamling af mailadresser Salg til virksomheder Det har været med til at påvirke udviklingen i ovennævnte data de enkelte år. Fx er antallet af tilbudsmodtagere steget markant fra år 1 til år 2, hvor fokus netop var på indsamling af adresser, mens den blot er steget beskedent i år 3, hvor fokus har været på salg til virksomheder. Det samme gælder antallet af deltagende foreninger. De er af samme grund blot steget fra 70 til 72 i år 3. Det kan endvidere ses som udtryk for at antal foreninger fandt et passende leje i år 2. Fx svarer 81 pct. af de adspurgte FIT DEAL-brugere, at der er et passende antal aktiviteter at vælge mellem. 4 I det følgende er det hensigten at gå bag om tallene i tabel 2 og fokusere på brugere, foreningerne og forventet økonomi i et FIT DEAL projekt. Først undersøges brugernes karakteristika herunder deres alder, køn, geografi og tidligere idrætsvaner. 3 Det lavere antal af nyhedsbrevsmodtagere hænger primært sammen med, at det mod forventningerne og trods kommunal velvilje ikke kunne lade sig gøre at udsende nyhedsbrevet til samtlige kommunale ansatte. 4 Spørgeskemaet er udarbejdet af Viborg Idrætsråd i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og sendt til respondenter fra den daværende Fit Deal datebase (primo 2014). 210 personer svarede på spørgeskemaet.

5 Brugere (demografi) FIT DEAL-Viborg har haft som primær ambition at appellere til brugere i alderen år både mænd og kvinder. Det er fordi mange personer netop fravælger foreningsidræt i denne livsfase, hvor de bl.a. stifter familie, etablerer sig på arbejdsmarkedet mv.. Der er i den sammenhæng ikke noget problem med at udbyde FIT DEAL aktiviteter til fx aldersgruppen 6-15 år, hvis de sendes til forældrene. Det har imidlertid ikke været et fokusområde i FIT DEAL- Viborg. Alder. Som det fremgår af figur 1 befinder 47 pct. af brugerne sig i den primære målgruppe (16-39 år), mens 52 pct. ligger i den sekundære målgruppe (+40 år). Ser man nærmere på tallene i databasen, finder man endvidere at hovedparten af FIT DEALs brugere er år. FIT DEAL ser på den måde ud til at passe fint ind i en travl hverdag med børn, skiftende arbejdstider mv.. FIT DEAL brugere fordelt på alder. Figur 1 % Under 16 år år år Over 60 år Køn. Som det fremgår af figur 2, er kvinder (62 pct.) en smule mere aktive i FIT DEAL end mænd (38 pct.). FIT DEAL brugere fordelt på køn. 40% Mand Kvinde 60% Figur 2 Projektleder: Det første halve år, var kvinderne langt over-repræsenteret. Herefter begyndte vi at sætte tilbud på programmet specifikt rettet til mændene, som fx floorball for mænd, mountainbike, undervandsrugby, gokart mm. Derefter kom mændene også på banen.

6 Geografi. Som det fremgår af figur 3 er hovedparten af FIT DEALs brugere (70 pct.) fra postnr. 8800, dvs. de centrale og delvist de vestlige områder af Viborg Kommune, mens 22 pct. af FIT DEAL brugerne er bosiddende i et andet postnr. i kommunen. Det er en forskel ifht den reelle fordeling af borgere i Viborg Kommune, hvor ca. halvdelen af borgerne er bosiddende i Det tyder på, at FIT DEAL passer særligt godt til byområder. En forklaring kan være, at der i lokalområder ofte er èn flerstrenget forening, som lokale beboer har et særligt tilhørsforhold til og derfor i mindre grad har brug for at søge alternative tilbud. I byerne er der endvidere flere forskellige idrætstilbud indenfor kort afstand, ligesom brugerne her synes mere vant til at shoppe mellem foreninger. FIT DEALs brugere fordelt på postnr. 8% Postnummer % Viborg kommune Udenfor Viborg kommune 70% Figur 3 Karate i Viborg Kampsport

7 Idrætsvaner. Som det fremgår af figur 4 gælder det endvidere for 52 pct. af FIT DEAL-brugerne, at de ikke er medlem af en idrætsforening. For hele 19 pct. gælder det at de aldrig har været medlem af en idrætsforening.5 FIT DEAL rekrutterer således ikke blot mange brugere, der ikke er medlem af en idrætsforening i dag, men også en stor andel, som aldrig tidligere har været det - og som således i kraft af FIT DEAL guides ud i det lokale foreningsliv for første gang. FIT DEAL kan på den måde fungere som en markedsføringsportal, der kan kommunikere med store grupper af ikke-foreningsaktive. Det er samtidig værd at bemærke, at brugerne relativt ofte deltager alene (se figur 5) og således ikke afhængig af at have en ven med. Hele 24 % af brugerne, angiver at de deltager alene i FIT DEAL arrangementer. Er du medlem af en idrætsforening i dag? Figur 4 Deltog du i et FIT DEAL arrangement alene eller sammen med nogen? Figur 5 5 Tallet 19 pct. er overraskende højt. En fejlkilde kan være, at nogle respondenter måske utilsigtet vælger svaret nej frem for svaret nej, men har tidligere været.

8 Foreninger I det følgende er det nu hensigten at se nærmere på hvad der kendetegner foreningernes aktiviteter. Fx i forhold til organisering, markedsføring og nye medlemmer mv.. Eksisterende hold. For det første kan det bemærkes at hovedparten af alle FIT DEAL-aktiviteter etableres på allerede eksisterende hold i en forening, som udbyder ledige pladser. Det betyder, at det ikke medfører ekstra arbejde for en forening at udbyde aktiviteter. Når aktiviteten finder sted på eksisterende hold giver det endvidere gode betingelser for at integrere FIT DEAL-brugere i foreningen. Denne type af arrangementer giver fx brugerne kendskab til foreningens beliggenhed, faciliteter, trænere, aktivitetsformer, parkeringsforhold mv., dvs. skaber kontakt mellem forening, aktivitet og det potentielle medlem, som foreningen kan bygge oven på ved at skabe gode oplevelser for brugerne, der får dem til at vende tilbage. Selv hvis et FIT DEAL-medlem ikke melder sig ind i den pågældende forening umiddelbart efter aktiviteten, er der således skabt en kontakt, hvor brugeren har besøgt faciliteten og kender muligheden for aktiviteten, hvilket alt andet lige gør det nemmere at vende tilbage på et senere tidspunkt. Projektleder: Vi forventede en række udfordringer, med at få foreningerne med på hele tankegangen, men de var straks med på ideen. Det viste sig at mange selv arbejdede på klippekort mv.. Foreningerne har endvidere været super dygtige til at skabe gode oplevelser for brugerne - og i løbet af projektets tre-årige levetid har vi blot haft 3 klager. Gokart i Viborg motorklub

9 Deltagere og nye medlemmer Der er stor forskel på hvor mange FIT DEAL-brugere, der deltager i et konkret arrangement. Det varierer med alt fra 1 person til 40 personer men ligger oftest på 2-6 personer. For foreningerne er det særligt interessant hvor mange af disse, der efterfølgende melder sig ind i foreningen. Af figur 6 fremgår det, at 68 pct. af brugerne i spørgeskemaundersøgelsen har lyst til at melde sig ind i foreningen efter et FIT DEAL-arrangement, at 12 pct. allerede har meldt sig ind og at yderligere 14 pct. forventer at gøre det. Blot 32 pct. svarer, at de ikke har lyst til at melde sig ind. Har du efter deltagelsen haft lyst til at melde dig ind i foreningen? Figur 6 Man kunne måske frygte, at tidsånden fik projektet til at appellere til zappere, der blev hængende og blot gik til FIT DEAL på samme måde som man går til fodbold eller håndbold i foreningen. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Blot 149 af de 933 unikke FIT DEAL brugere svarende til 16 pct. - har således deltaget FIT DEAL-aktiviteter i to forskellige kalender-år. Det indikerer, at FIT DEAL-brugerne relativt hurtigt afklarer deres fremtidige foreningsaktivitet herunder afklarer i hvilken grad foreningens aktiviteter appellerer til dem. FIT DEAL-brugere er således ikke kendetegnet ved at gå til FIT DEAL i flere år. De bruger snarere FIT DEAL til at identificere og afprøve interessante aktiviteter herunder vurdere om de har lyst til at melde sig ind i foreningen. Foreningerne behøver med andre ord ikke at se FIT DEAL som en konkurrent til deres faste hold, men kan snarere betragte det som en rekrutteringsplatform. Projektleder: Bag tallene gemmer sig selvfølgelig rigtige historier. Fx havde Sportsdykkerklubben Triton 16 medlemmer, der dyrkede undervandsrugby, men meget få der kendte klubben. Via FIT DEAL kom deres tilbud ud til mere end borgere. De har siden haft besøg af 9 FIT DEAL-brugere og fået 2 nye medlemmer. På samme måde stod der pludselig 8 somaliere til træning i en lokal fodboldklub. De havde også set arrangementet via FIT DEAL.

10 Markedsføring af foreningens tilbud At FIT DEAL skaber synlighed og nye kontaktflader mellem foreninger og brugere ses endvidere ved, at 72 pct. af brugerne svarer nej til om de tidligere har benyttet faciliteten, ligesom 44 pct. svarer at de end ikke vidste, at aktiviteten fandtes i den pågældende forening (figur 7 og 8). Det er markante tal særligt set i lyset af, at viden om er en første forudsætning for at kunne deltage i en idrætsaktivitet på et givent sted. FIT DEAL synes på den baggrund at kombinere kendskab og tilgængelighed med lysten til rent faktisk at melde sig ind i den pågældende forening og således at være et godt instrument til at styrke det frivillige foreningsliv i en kommune på en måde som tager højde for danskernes motionsvaner og ønsket om mere fleksibilitet. Havde du benyttede faciliteten i besøgte før? Figur 7 Vidste du at man kunne dyrke den aktivitet i denne forening? Figur 8

11 FIT DEAL kan endvidere hjælpe foreningerne med at udbyde aktiviteter til virksomheder, og dermed konkurrere på markedet for de kommercielle idrætsevents. Der er ca. 10 virksomheder i Viborg kommune der bruger FIT DEAL som sundhedsordning. Fx ved at virksomheden enten køber et antal koder, som de deler ud til deres ansatte, får en event i foreningsregi (fx til en sommerfest) eller et idrætsforløb, hvor foreninger kommer ud til virksomheden og dyrker idræt med de ansatte. I Viborg er der ansat en provisionslønnet sælger, som sælger FIT DEALs pakker til virksomhederne. Billeder fra FIT DEAL arrangementer

12 Økonomi FIT DEAL har arbejdet ud fra nedenstående budget. Vi har data fra år 1 og 2, men er fortsat hensat til at kommentere på forventninger til fremtiden. År 1: Fokus har været på udviklingen og udbredelsen er FIT DEAL i samarbejde med de lokale foreninger. Der er blevet brugt mange projekttimer på udvikling og markedsføring af konceptet, endvidere er der blevet brugt væsentlige ressourcer på udvikling af det bagved liggende it system. Samlet set holder rammerne for år 1 (se bilag 1), men internt i budgettet har der været forskydning. Således har de deltagende foreninger ikke efterspurgt midler til materiel, men dette er modsvaret af øgede udgifter til markedsføring og deltagerbetaling til klubberne. På indtægtssiden har vi ikke prioriteret arbejdet med sponsorer, og således ligger vi indtægtsmæssigt under på denne parameter, men dette modsvares af en højere deltagerbetaling end forventet.

13 År 2: Fokus har været på indsamling af mailadresser og en yderligere involvering af foreninger og lokale virksomheder. Endvidere har vi tilført og brugt en del ressourcer på at markedsføre konceptet for andre af landets kommuner qua vore gode erfaringer. Billedet er det samme som i år 1 (se bilag 2) med den tilføjelse, at vi har brugt yderligere mandetimer på kommunesalg, samt at vi har en indtægt for salg af konceptet til en kommune. År 3 I år 3 og fremad accelereres indsatsen omkring de lokale virksomheders engagement både i et bruger-volumen og sponsor perspektiv, hvor virksomhederne tilbyder medarbejderne en god sundhedsordning med FIT DEAL. Endvidere indsatses for at udbrede FIT DEAL til andre kommuner, hvilket vil være med til at understøtte den fortsatte udvikling af konceptet. År 4 og fremad Ambitionerne er fortsat, at FIT DEAL i år 4 skal gå fra projekt til drift. Vore erfaringer fra projektperioden peger på, at det er muligt at drifte FIT DEAL med et halvt årsværk. Det giver mulighed for at håndtere alle lokale relationer i forhold til foreninger, sponsorere, brugere og vedligehold/opdateringer af IT systemet. Dette forventes fortsat primært finansieret af sponsorere og brugernes egenbetaling. Derudover oplever vi en kraftig interesse fra en række af landets kommuner, der ønsker at erhverve FIT DEAL. Det vil være et indsatsområde for projektet i den kommende tid, og naturligvis øge kravet til de ressourcer, som idrætsrådet også fremover vil lægge i FIT DEAL.

14 FIT DEAL i andre kommuner FIT DEAL har oplevet en stor interesse fra andre kommuner. På nuværende tidspunkt er FIT DEAL i Viborg og Holstebro kommuner, og forventes at opstarte i Helsingør samt Frederikshavn kommune fra 1. januar Konceptet kan organiseres på forskellig vis. Fx er er kommunen projektejer i Holstebro og Helsingør, mens det er en kombination af ungdomsfællesrådet og idrætsrådet i Frederikshavn. Undervandsrugby i Sportsdykkerklubben Triton

15 Projektleder: Jeg anbefaler, at der prioriteres et ½ årsværk til at servicere og udvikle FIT DEAL i en kommune. Finansieringen af FIT DEAL sker kun delvist via brugerbetaling fra de almindelig FIT DEALer, idet en aktivitet typisk koster kr. 35 (hvoraf foreningen i Viborg modtager 20 kr.). Der er 3 oplagte måder, hvor på FIT DEAL kan finansieres: 1. En kommune prioriterer FIT DEAL som et idræts tilbud til sine borgere og en måde, hvorpå kommunen kan understøtte udviklingen af det lokale foreningsliv. 2. Det lokale erhvervsliv involveres så erhvervslivet bidrager til finansieringen af projektet. 3. Alternative løsninger. Fx vil kommuner med megen turisme kunne ind tænke FIT DEAL og foreningslivet i at udbyde sommeraktiviteter til en fornuftig pris. Kommuner med særlige udfordringer inden for forebyggelse og sundhed kan bruge FIT DEAL i det regi. Optimalt set giver en kombination af ovenstående med et bredt partnerskab de bedste muligheder for at forankre FIT DEAL og få endnu mere idrætsaktive borgere.

16 FORENINGSIDRÆT PÅ DINE VILKÅR Kontakt: Viborg Idrætsråd, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg Projektleder: Anne Olesen, Tlf:

Køb idrætsoplevelser på nettet

Køb idrætsoplevelser på nettet Køb idrætsoplevelser på nettet n Fleksibelt n Uforpligtende n Køb én fitdeal ad gangen n Se mere på www.fitdeal.dk FITDEAL er et samarbejde mellem idrætsforeningerne, DGI og Holstebro Kommune Hvad er FIT

Læs mere

Billede fra holstebro..

Billede fra holstebro.. Billede fra holstebro.. Baggrund for FIT DEAL? Andel regelmæssigt aktive mænd og kvinder i 2007. Fordelt på alder UDFORDRING Stort frafald blandt foreningsaktive særligt: teenagere (13 16 år) forældre

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 20. november 2014 Tid 16:30 Sted Skagen NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Sundhedsudvalget) Henrik Carlsen

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt, samt

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle 2012 Forening i projekt Sport2Go 2 Indhold Forord:... 3 Sport 2 Go medlemskab... 3 Hvad er det?... 3 Hvem kan være med?... 4 Hvordan

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder:

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder: Visionsaftale FITNESS & GYMNASTIK 1. Periode for samarbejde Visionsaftalen imellem GymDanmark og DGI Gymnastik & Fitness har virkning fra 15. maj 2016 og selve projektperioden forløber fra 1.8.2016 til

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Idrætsstrategi Halsnæs i bevægelse. Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Idrætsstrategi Halsnæs i bevægelse. Oplev det rå og autentiske Halsnæs Idrætsstrategi Halsnæs i bevægelse Oplev det rå og autentiske Halsnæs FORORD I Halsnæs Byråd er vi stolte over at kunne præsentere denne idrætsstrategi, der skal være styrepind for udviklingen af idrætten

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Kommunal idrætspolitik hvorfor? 80-90 pct. af de kommunale udgifter til idræt går til faciliteter Faciliteter giver anledning til politiske kampe: - Prioritering af anlæg? - Hvor i kommunen? Nye politiske

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland

Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland Projekt: Nyt forslag: Inklusion og fodbold baner vejen 1) Parter Holbæk B&I, v. formand Kenny Jensby (kenny@heforum.dk, 24 45 00 73)

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM BESTYRELSER OG ADMINISTRATIONER INDSTILLING FRA DIF S HR-GRUPPE

SAMARBEJDE MELLEM BESTYRELSER OG ADMINISTRATIONER INDSTILLING FRA DIF S HR-GRUPPE SAMARBEJDE MELLEM BESTYRELSER OG ADMINISTRATIONER INDSTILLING FRA DIF S HR-GRUPPE 2016 Titel Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer Samarbejde mellem bestyrelser og administrationer Indstilling fra DIF s

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE Køge Kommune - 2014 2 INDLEDNING Idræts- og motionsvaneundersøgelsen Epinion har for Køge Kommune i efteråret 2014 gennemført en idræts- og motionsvaneundersøgelse blandt

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Vingsted 20.november 2015 5.klasse i 1984 5.klasse i 2015 Foreningslivet

Læs mere

Visionsseminar 2011 Dansk Skak Union

Visionsseminar 2011 Dansk Skak Union Visionsseminar 2011 Dansk Skak Union Medlemsrekru%ering og fastholdelse Program Idrætsvaner Hvordan ser verden ud? Hvilke barrierer findes? Hvilke løsningsmodeller findes? Klubber Hvordan ser det ud for

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion Af DIF Analyse v. Kasper Lund Kirkegaard HAVETS MOTIONISTER Baggrund for undersøgelsen Præsentation af de tre delnotater Hovedpointer

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Dansk billard står med en kæmpe udfordring i sit virke og i sine mange klubber. Hvordan rekruttere vi nye medlemmer, og hvordan

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Fitness i det Fri Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 33 Indhold 1. Introduktion....... 34 2. Projektets aktiviteter......... 35 3. Projektets resultater..... 35 4. Projektets virkning......... 36

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! 5.klasse i 1984 5.klasse i 2016 Hvad er der på menuen.? Lidt om tweens.

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Forandringsproces i Vejen Kommune Indhold 1. Baggrund 2. Krav om forandringer 3. Tilrettelæggelse af en involverende proces 4. Potentialer og idekataloger 5.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Bernstorffsminde 12. november 2016 Børne- og ungdomslivet er

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Når sporten viser social ansvarlighed

Når sporten viser social ansvarlighed Når sporten viser social ansvarlighed Hvad er GOALSforKIDS? Jo flere mål, jo flere penge. Jo flere sponsorer, jo flere penge. Så simpel er tanken bag GOALSforKIDS. Et lille beløb pr. år kan rykke ekstremt

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

HVORFOR EN FORENINGS SFO?

HVORFOR EN FORENINGS SFO? FORENINGS SFO PIXIE EN FORENINGS SFO ER ET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRNENE SOM BÅDE VIL KUNNE SPILLE SAMMEN MED DEN NYE SKOLEREFORM, OG SOM KAN LAVES UAFHÆNGIGT. HVORFOR EN FORENINGS SFO? Fordi en

Læs mere

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 Nærværende notat indeholder baggrundsinformation om køn og foreningsliv. Dette følges op af korte ligestillingsvurderinger af de enkelte

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere