Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august november 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015"

Transkript

1 Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august november 2015 Velkommen til Psykiatrisk Center Sct Hans 1

2 Velkommen til PC Sct. Hans På PC Sct. Hans har vi fokus på mennesker: vores patienter, vores brugere, deres pårørende og alle os medarbejdere. Alle mennesker, men særligt dem vi skal pleje, behandle og støtte, bestræber vi os på at møde med værdierne respekt og faglighed, og sammen med værdierne udvikling og ansvar udgør disse de fire hjørnesten i vores værdigrundlag. 1 At orientere sig mod disse værdier betyder at gennemtænke, hvordan de inddrages i hverdagen og udfoldes bedst muligt. I den tværfaglige indsats byder hver faggruppe ind med deres faglighed. Plejepersonalet har et særligt ansvar for at skabe relationer i afdelingernes terapeutiske miljø, således at den enkelte patient kan afprøve og udvikle sine færdigheder af i anerkendende, respektfulde relationer og omgivelser. Således har plejepersonalet ansvaret for, at de sygeplejemæssige problemstillinger afdækkes og de relevante tiltag iværksættes. Hele hospitalet arbejder ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang er en aktiv, målrettet, struktureret, dynamisk tilgang i behandling og sygepleje, hvor sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og handling udnyttes på en struktureret måde. Patienten træner både kognitive, emotionelle og sociale færdigheder for at kunne mestre et liv med de værdier og mål, der giver mening for patienten. Den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang er et vigtigt element i aktivt at vise respekt for patienten. 2 Patientens indlæggelse er således præget af udvikling, hvor patientens egen personlige recoveryproces aktivt inddrages. Det betyder ikke, at patienterne ikke kan udvikle tilstande, som kræver, at der bliver grebet ind mod patientens vilje, og tvangsforanstaltninger kan forekomme. Endvidere har ledelsen på PC Sct. Hans et ansvar for, at personalet har rammer og tilbud, så de også sikres en faglig udvikling, der igen virker tilbage på sygeplejen Bente Borgs kapitel Sygeplejens miljøterapeutiske perspektiv i Kragerup, J og Sletterød, H (red): Psykiatrisk Sygepleje Lærebog for sygeplejestuderende, København,

3 Afd. R Afdeling R varetager den retspsykiatriske ekspertfunktion i Region Hovedstaden og består af otte lukkede og et åbent sengeafsnit, samt et opsøgende psykiatrisk team i København. Afdelingen modtager patienter, hvor den psykiske lidelse og den retslige foranstaltning er komplekse og kræver særlig ekspertise. De fleste af afdeling R s patienter har en paranoid skizofreni diagnose og mange af dem har også et misbrug af en art. Formålet med indlæggelsen er at reducere symptomer og at hjælpe den sindslidende til at genvinde sit tidligere funktionsniveau eller opnå højst mulig funktionsevne, forebygge tilbagefald eller yderligere reduktion af funktionsevnen. Målet er at patientens livskvalitet øges og reducerer risikoen for fornyet kriminalitet. Derfor arbejder afd. R ud fra den kognitive miljøterapeutiske tilgang med udgangspunkt i de problematikker patienten selv ønsker at arbejde med, ved hjælp af de ressourcer som patienten har. Begreber som recovery og brugerinddragelse er i højsædet på afd. R. Der kan læses mere om afdeling R: m+afdeling+r.htm Vi håber du får et godt og lærerigt ophold hos os! Med venlig hilsen Helene Helsø, Ann Søndergaard Jørgensen, kliniske vejledere, afd. R R s afsnitsnumre: R1 Kastaniehus R2 Kastaniehus R3 Fyrrehus R4 Sønderhus R6 Kastaniehus R7 Solhus R8 Enghus R9 Drosselhus R10 Strandhus

4 Afd. M Afdeling M er landets eneste afdeling, hvor målgruppen udelukkende er patienter med en dobbeltdiagnose, og har dermed specialfunktionen på dette område i Region Hovedstaden. Patienter med dobbeltdiagnose har både et misbrug af psykoaktive stoffer og en alvorlig psykiatrisk diagnose; det kan være skizofreni, depression, men også en række andre psykiske lidelser. Patienter, som har en dobbeltdiagnoseproblematik, kan også være udfordret sociale område i form af manglende bolig og vanskelige økonomi. Der kan være problemer med kriminalitet og med fysiske gener. Her tilbyder Afdeling M en målrettet tværfaglig indsats, så der kan sættes ind overfor patientens samlede problemstillinger. Længden af indlæggelse er typisk 3 måneder. Afdeling M består af 3 integrerede afsnit med enestuer: M20, M21 og M22. Endvidere er der et specialambulatorium med dagtilbud og et opsøgende team. Der er mulighed for klinikforløb i alle enhederne Der kan læses mere om afd. M: Vi håber, du får et godt og lærerigt ophold hos os. På vegne af Afdeling M Hilda Middelboe, klinisk vejleder M s afsnitsnumre: M20 vest M21 vest M22 vest M20 øst M21 øst M22 øst M s specialambulatorie / i ambulatoriet orienteres du om det mobilnummer, der vil være relevant for dig. 4

5 MOPS Praktiske informationer Kliniske vejleder for afd. R: Ann Jørgensen: mob: Helene Helsø: mob: Kliniske vejleder for afd. M Hilda Middelboe: tlf mob: Klinisk uddannelsesansvarlig oversygeplejerske Jane Lorentzen: tlf.: Bjergmarkshus Her sygemelder du dig mellem , de dage du skal være i Bjergmarkshus til enten Helene, Hilda eller Ann. Kort over Sct. Hans Se bilag 1 Deltagelsespligt, vagter og studieforberedelse Den studerendes samlede modul 8 består af 10 uger i alt, hvor af de 8 uger er i klinikken. I klinikken er der en deltagelsespligt på 30 timer i gennemsnit om ugen, svarende til 240 timer over 8 uger 3. Klinikken er et studie, og de studerende indgår ikke i normeringen. Gennemsnitligt har de studerende 4 dage i klinikken. De kan tilrettelægges forskelligt: 3 dage a 8 timer og en dag a 6 timer - eller 4 dage a 8 timer, hvor der spares 2 timer op om ugen, der kan afvikles senere. Endelig har nogle afsnit 5 dage a 8 timer de første uger, hvilket medfører færre dage med tilstedeværelse i de sidste uger. Timerne kan ligge i dagvagter, aftenvagter, nattevagter og weekendvagter, men altid med et læringsbaseret formål. De forskellige afsnit på PC Sct. Hans åbner op for forskellige muligheder for dette. Vejleder og studerende aftaler konkret, hvordan timerne skal ligge, så de både opfylder deltagelsespligten og fungerer hensigtsmæssigt for den studerende og afsnittet. Timerne i klinikken er ikke indført i klinikprogrammet (se side 8); i stedet er der afsat blanke felter til det. Undervisningen i Læringsrum Sct. Hans og refleksionsgrupper skal falde inden for de 30 timer i gennemsnit om ugen, da de er dækket af deltagelsespligten. Timerne tæller for den tid den 3 Dette er fastsat af Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje og uddybet i Rammer og retningslinjer for klinisk uddannelse s. 11 menuen retningslinjer, herefter linket til venstre 5

6 studerende er i Læringsrum Sct Hans. Dvs. er der undervisning fra 9-15 er det 6 timer og ikke en fuld arbejdsdag. Vedr. de 30 timers fordeling i forhold til studieaktivitetsmodellen, se modulbeskrivelsen for modul 8. 4 Da klinikforløbet er et studie, skal der udover de 30 timer beregnes studieforberedelse af den studerende på gennemsnitlig 10 timer, da en studieuge gennemsnitlig er på 40 timer jf. Studieaktivitetsmodellen for modul 8. Denne studieforberedelse kan ligge som studiedage udover timerne i klinikken, men den studerende kan vælge at være i klinikken som led i sin studieforberedelse 5. Studieforberedelsen er heller ikke skrevet ind i klinikprogrammet. Særlige forhold i forbindelse med helligdage: Rammer og regler for klinisk uddannelse præciserer, at der ikke sker reduktion i løbet af de 8 ugers klinik, fordi der falder skæve helligdage. Der er således ingen forskel i deltagelsespligten forår og efterår, dvs. helligedage giver ikke reduktion i deltagelsespligten. Der afvikles i stedet studiedage på helligdage 6. Forventninger til studerende På Sct. Hans forventes det, at du.. - Møder til tiden - Præsenterer dig selv med; afsnit, titel og navn, når du ringer fra afsnittets telefon eller besvarer den. - Er engageret, opsøgende og aktiv i afdelingen - Har fokus på personlige grænser og udvikling af disse - Har fokus på egen læring med afsæt i læringsudbytterne beskrevet i modul beskrivelsen - Kobler teori og praksis Tøj etikette - Du skal have tøj, du kan bevæge dig i, med lommer til nøgler og alarm, og sko du kan bevæge dig i - I flere afsnit er der fysisk aktivitet, hvor det forventes at du er aktiv - Dit tøj må ikke være stramt siddende eller nedringet 4 Se Menuen: Moduler/modul 8/Modulbeskrivelsen, s Jf. Rammer og retningslinjer for klinisk uddannelse s Jf. Rammer og retningslinjer for klinisk uddannelse s.11. 6

7 - Går du med hovedtørklæde skal det sidde tæt til hovedet og ikke have løse ender eller nåle, vi anbefaler du bærer en hijab hood. 7 - Du skal kunne bestå bukke prøven, dvs. når du bøjer dig forover så er brystet dækket, og når du sætter dig på hug, så er det nederste af ryggen og trussekanten dækket til, og man skal ikke kunne se trussekanten under nederdele. - Ingen smykker, ure, lange øreringe, lange negle, lakerede negle. Tatoveringer skal så vidt det er muligt, dækkes til. - I forhold til piercinger spørg i dit afsnit, du kan blive bedt om at fjerne eller dække dem til. Sikkerhed og tilspidsede situationer Under introduktionen får du udleveret materiale om psykisk arbejdsmiljø og checkliste om sikkerhed, som du skal udfylde, når du taler med din kliniske vejleder på afsnittet, således at du føler dig tryg mens du er i klinik her på PC Sct Hans. Du har som studerende ansvar for at lytte til personalets henvisninger og vejledninger i forskellige situationer, også situationer som synes konfliktfrie, da personalet kender patienterne bedst og er uddannet til at udføre kvalificeret sygepleje. Du har som studerende også ansvar for at være opmærksom på, hvad der sker i afsnittet- er der ændring i toneleje og adfærd, begynder patienter at råbe mv. Her er det meget vigtigt at du melder tilbage til personalet, og lytter til personalets vejledning og anvisninger. I din klinik på Sct Hans kan der opstå tilspidsede situationer med eller mellem patienter. I disse situationer skal du trække dig og gå på kontoret og lukke døren. Det er vigtigt for din og personalets sikkerhed, så det faste personale kan træde til og handle professionelt. Det faste personale er uddannet og trænet i at forebygge og gribe ind i akutte situationer. Nøglekort og nøgler Først i din praktik får du lavet et nøglekort, dette skal bæres synligt på tøjet i alle vagter. Kortet er din nøgle til at komme ind i afsnittet, det er personligt og skal passes på. Bortkommer nøglekortet hæfter den studerende for 1000 kroner i etablering af et nyt. Nøglekortet afleveres enten i afsnit eller i portørvagten efter endt praktik. Udover nøglekortet skal du dagligt tage alarm og nøgler i skabet ved indgangen til afsnittet. Det er centralt for sikkerheden i afsnittet, at du altid har nøglerne på dig og sikrer dig, at have dem på dig efter du har brugt dem. Glemte nøgler skader sikkerheden i afsnittet og der skal indberettes utilsigtede hændelser på dette. 7 PSYKINTRA- Relationer og påklædning: 7

8 Nedenfor finder du det klinikforløb, der er planlagt mens du er i klinik. I dit klinikforløb er der 4 studiesamtaler, der afholdes i afsnittet med den kliniske vejleder. Indholdet for samtalerne finder du i Rammer og retningslinjer for klinisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen (www.kurh.dk ). Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Introduktion Afsnit Refleksionsgruppe 36 Skole Skole Skole Skole (Skole) Phil Barker i Kurhuset Psykiatrisk sygepl., refleksionsgr. og Intro til FSA Kognitiv adfærdsterapi Forberedelse i reflek.gr. til FSA Afsnit Fastlagt studieaktivitet 40 (Skole) Skole Skole Skole Skole Intro til prøve til 15 ROPS og M s specialamb. Forberedelse til prøve på Østerbro Forberedelse til prøve i refleksionsgr. % ROBS og M s Specialamb. 43 Alle modul 8 afl. til intern prøve Prøve HUSK dok. blanket modul 11 underviser modul Koll. Eval Prøve HUSK dok. blanket 8

9 Efter endt klinik Skulle du undervejs i din klinik have fundet ud af, at psykiatrien er noget du brænder for, har du efter endt klinik på modul 8 mulighed for at tage vagter på Psykiatrisk Center Sct Hans, hvis du er tilmeldt Psykiatriens vikarcenter, som du kan kontakte via intranettet. 9

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Udarbejdet af Kirsten Vang Thorsteen og Charlotte Due.

Udarbejdet af Kirsten Vang Thorsteen og Charlotte Due. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense. ORGANISATIONEN TEGLGÅRDSHUSET AFD. TEGLGÅRDSHUSET TEGLGÅRDSPARKEN 44 5500 MIDDELFART REGION SYDDANMARK

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Eksempler. Risikovurdering. et bidrag til voldsforebyggelse. www.voldsomudtryksform.dk

Eksempler. Risikovurdering. et bidrag til voldsforebyggelse. www.voldsomudtryksform.dk Eksempler Risikovurdering et bidrag til voldsforebyggelse www.voldsomudtryksform.dk Arbejdstilsynets vejledning om voldsrisiko Når der er risiko for vold, skal arbejdsgiveren vurdere, hvor stor risikoen

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe. Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945

Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe. Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945 Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945 Målsætning / værdigrundlag Grundlæggende værdier Respekt At respektere den sindslidende

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien Statusrapporter Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien Succesfulde tiltag Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder.

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. Indholdsfortegnelse Forord 1.0 Indledning 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet 1.2 Budgetramme 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for 2009-2011 2.0 Fokusområder 2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation af det kliniske undervisningssted a. Præsentation af Solsiden Side 1 b. Kort

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2.

for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. for Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Praktikperiode 1 + 2. Center for Ældre og Handicap Januar 2013 Revideres senest 2015 1 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM

Læs mere