AMU audit seminar 14. januar Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst"

Transkript

1 AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

2 VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs Ringkøbing- Skjern Herning Ikast- Brande Silkeborg Skanderborg Århus Horsens Odder Hedensted Samsø

3 VEU-Center MidtØst Den Jydske Haandværkerskole Medieskolerne Mercantec (Værtsskole) Randers Social- og Sundhedsskole Randers HF & VUC Skive Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Skive- Thisted-Viborg Tradium Viden Djurs / VID Efteruddannelse VUC Djursland Skolesamarbejdet Repræsentanter fra skolernes bestyrelse og skolernes ledelse er medlemmer af centerrådet for VEU- Center MidtØst Skolernes uddannelseschefer koordinerer samarbejdet Skolernes konsulenter samarbejder i et netværk Skolernes kursussekretærer samarbejder i et netværk VEU-Centerets hjemmeside: VUC Skive-Viborg

4 Ekstern audit pilotprojekt 2014 Der er i perioden september til november 2014 gennemført ekstern audit som pilotprojekt mellem følgende skoler: Tradium/Mercantec Skive Tekniske Skole/Den Jydske Haandværkerskole SOSU Skive-Thisted-Viborg/SOSU Randers Skema: AMU audit tjekliste for undervisningen

5 Resultat 2014 VEU-sekretariatet har fået en opsummering af resultatet, bestående af dato for audit, skole, AMU-mål, AMU-holdnavn, afholdelsesdage samt rating. De 6 besøg blev alle ratet A =gennemførelse af audit viste ingen behov for yderligere opfølgning. Nok så vigtigt: deltagerne i audit har alle udtryk tilfredshed, grænsende til begejstring over processen. Alle har følt sig velkomne og man lærer af hinanden og får ideer til hvordan man derhjemme kan forbedre processer.

6 Udsagn om processen og udbytte-eksempler Mercantec på Tradium: Jeg lige må nævne én ting som jeg blev specielt imponeret over under vores audit på Tradium, så var deres måde at håndtere deres UV. materialer på Alt UV. Materiale blev arkiveret under kursus titlen, og kunne derefter meget let tages frem i tilfælde af at det skulle afvikles igen, evt. af en anden underviser, så de hele tiden sikrede en hvis form for ensartethed i undervisningen, dog uden at det skal forhindre nytænkning og udvikling, et godt system som jeg godt kunne tænke mig vi havde på Mercantec,. Tradium på Mercantec:. En anden ting vi blev opmærksomme på, var at vores egen adgang til oplysninger om undervisere herunder CV ikke var for god. Det har givet anledning til at vi her på skolen nu arbejder på at få opdateret vores personalemapper med opdaterede CV m.m. Så vores oplevelse er vel i store træk, at vi kan lære rigtigt meget af hinanden når vi laver eksterne audits.

7 Udsagn- fortsat Skive Tekniske Skole og Haandværkerskolen Min oplevelse(djh) var, at begge parter oplevede det som ganske godt at få en udefrakommende person til at kigge over skulderen. Vi laver jo alle intern audit, som også fungerer ganske udmærket. Men det er sundt at få besøg udefra. Vi brugte f.eks. et udtræk fra Easy A til dokumentation af underviserkvalifikationer. Denne udskrift var Skive TS ikke bekendt med. På den måde kan vi give gode råd til hinanden. Udfordringen set med vores øjne er tiden. Som to mindre skoler (Skive og os) er det mange ressourcer der bruges. Bare transporttid/omkostninger udgør en post, da vi har godt to timers transport og ca 200 km i samlet kørsel SOSU Randers på Sosu Skive-Thisted-Viborg Min positive oplevelse tager udgangspunkt i, at de auditerende skoler (SOSU STV og vi) har samme udbud, målgruppe og et indgående kendskab til opgaven og vi har således haft et fælles udgangspunkt. Vi har således foruden auditopgaven kunnet bruge vores møder til sparring omkring opgaveløsningen. Vi har for eksempel drøftet forskellige måde at løse opgaver på digitalt og også kunnet ladet os inspirere at f.eks. hinandens lektionsplaner og administrative tjeklister. Jeg oplevede også, at auditeringen er foregået i en imødekommende og åben atmosfære, da præmisserne var klare og vi har villet hinanden.

8 Udsagn-finale SOSU STV på SOSU Randers Jeg synes f.eks., at jeg så en snild måde at bruge easy-systemet på herunder medarbejderplan. Der var læring i den systematik som de var kommet omkring arbejdsopgaven i forbindelse med kursusopstart før-under og efter både for sekretær og underviser. Lokale booking i flex er smart, nyt for os Det var også inspirerende at se, hvordan de arbejdede med FVU-test, og der fik vi også et par nye konkrete ideer med hjem. Ved gensidig inspiration og samtale udviklede vi også nye fælles nye ideer undervejs, som vi tog med hjem hver især.- F.eks. hvordan får vi formidlet målerne til kursisterne endnu bedre.

9 Skemaet Dato for audit Skole AMU mål AMU holdnavn Afholdelsesdage Rating Rating (A,B,C) skrives i bemærkningsfeltet på DEL-auditskema, der afleveres til den lokale ledelse, og meddeles VEU på ovennævnte skema. A= Gennemførelse af audit viste ingen behov for yderligere opfølgning B= Gennemførelse af audit viste behov for opfølgning. Skolen anbefales at udarbejde plan for forbedringer C= Gennemførelse af audit viste akut behov for opfølgning. TAVSHEDSERKLÆRING For Navn(e)/skole: Cpr. Nr. De personer der auditerer, har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som disse kan blive bekendt med gennem gennemførelse af den eksterne audit. Tavshedspligten indebærer bl.a. en forpligtelse til ikke at røbe oplysninger om skolens forhold. Også andre oplysninger vedrørende skolen, der ikke er umiddelbart tilgængelige for andre end dem, som kommer i forbindelse med den pågældende, vil kunne være omfattet af tavshedspligten. Tavshedspligten skal betragtes som livsvarig. Tavshedspligten ophører således ikke ved ansættelsesforholdets ophør, samt i tilfælde af, at brugeren vælger en anden leverandør. Undertegnede erklærer hermed at være blevet gjort bekendt med reglerne om tavshedspligt og at ville efterleve disse. Dato Auditørs underskrift Auditørs underskrift September 2014/STWU

10 Et par eksempler

11 Processen Siden ultimo 2012: Løbende drøftelser i Centerrådet og i direktørkredsen; hvorfor audit og hvorfor kan den være ekstern? Præsentationer af hvordan eksempelvis Mercantec gennemfører Intern audit og erfaringer derfra. På Centerrådsmødet den 17. februar 2014 blev det besluttet følgende: (fra referatet) Redegørelsen blev taget til efterretning og som tidligere besluttet arbejdes der videre med at udvikle og implementere et enkelt system, som omkostningsmæssigt vil belaste den enkelte skole mindst muligt. Resultaterne af auditeringerne er alene til internt brug, og på den enkelte skole afrapporteres til den en af skolen udpeget person. Statistik (i anonymiseret form) over auditeringsresultater drøftes, når oplæg foreligger.

12 Ekstern audit-team Nedsat marts 2014 med i princippet 2 fra de deltagende skoler, en underviser og en administrativ medarbejder: Opgave: Der skal aftales nærmere procedure mellem de deltagende skoler vedrørende: Hvem skal gennemføre auditering? Antal audits, område og frekvens, udvælgelsesprocedure Retningslinier- Code of Conduct for selve auditeringen Tilbagemeldingsprocedure Registrering af hvad og hvor? Forventet tidsforbrug Økonomi Organisering: VEU-sekretariatet varetager den overordnede koordinering af ekstern auditering i samarbejde med uddannelsesadministrationen på Mercantec.

13 Ressourceforbrug i 2014 i forbindelse med gennemførelse af fælles auditering Gns. tidsforbrug pr. auditeringsmøde auditering af 3 hold 90 min. Forberedelse til auditeringsmøde 120 min. Gns. køretid 120 min. Samlet tidsforbrug for 3 auditeringer 330 min.

14 Ressourceforbrug i 2014 i forbindelse med gennemførelse af fælles auditering Antal hold Antal auditeringer v/5 % Antal audit-møder v/5 % Timeforbrug 2014 v/5% Den Jydske Haandværkerskole timer Medieskolerne ,5 timer Mercantec timer Randers Social- og Sundhedsskole timer Skive Tekniske Skole ,5 timer Social- og Sundhedsskolen Skive- Thisted-Viborg ,5 timer Tradium ,5 timer Viden Djurs ,5 timer

15 Procedure pilotprojekt- hvordan kom vi i gang? Proceduren pilotprojektet: Udvælgelse af aktiviteter Dato, tid og sted aftales Modtagne skole (en fra audit teamet) udpeger kontaktperson ift audit aftale Audit teamet sender link (DE-L) til audit til kontaktpersonerne, kopi af Code of Conduct Tavshedserklæringen underskrives og audit gennemføres Skemaerne afleveres til øverste ledelse på skolen (eller af skolen udpeget person) Kort afrapporteringsskema sendes til VEU Center MidtØst (Steen Würtz)

16 Opsamling erfaringer fra Intern audit, Mercantec og Ekstern audit MidtØst Sikre kommunikation om formål og hvordan. Det tager tid. Internt: Kom ud i afdelingerne. Ekstern: Lav et pilotprojekt Tålmodighed- det skal nok lykkes. Fokus på anmeldt audit, så man hurtigt kan gå fra kontrol til tillidsskabende aktiviteter og senere understøtte lærerprocesser og best practice: Prøv at tale med n.n. på skole y.y om ajourføring af undervisningsplaner Ved opstart intern audit: Bruge de DEL skemaer, der er primært er udviklet til ekstern audit. Bemærk: Opstart af ekstern audit kan være løftestangen for den interne audit Match skolerne i type og størrelse ved ekstern audit Overvej ressourceforbruget; ambitionen om de 5 % må ikke være en hindring for at komme i gang - Start med anmeldte besøg, derefter kan I fortsætte med uanmeldte ved intern audit. Ekstern: kun anmeldte Ingen dumme spørgsmål stå til rådighed som auditører/team Og det gælder også nu

17 Spørgsmål/kommentarer?

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Kompetenceprofil It-support

Kompetenceprofil It-support Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført

Læs mere

1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre)

1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre) Opsamling af besvarelser vedr. Væksthuset (opdateret 20. januar 2009) 1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre) Favrskov Kommunikationen

Læs mere

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007 Lene Wendelboe

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Skoleåret 2014/15 Spørgeskemaundersøgelse på EUD, SOSU, AMU, AVU og produktionsskoler

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato: 30.9.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere