KUNSTFORENINGENS ARBEJDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTFORENINGENS ARBEJDER"

Transkript

1 184 KUNSTFORENINGENS UDSTILLING AF P. C. SKOVGAARDS ARBEJDER I 100 AARET FOR HANS FØDSEL UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917

2 mmi fe. ; ' p* 'M ' WM -ÆmMm ;-... ; - T v - ; : ; s. a^'-k ^ - S Æ «i ' ' VF'-S 'fe:; -i m å m i S H M A.Vv; l&gmmm -r": Wi -.?'XZ±Xr, - - ; '

3 KUNSTFORENINGENS UDSTILLING AF P. C. SKOVGAARDS ARBEJDER I 100 AARET FOR HANS FØDSEL UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917

4

5 PETER CHRISTIAN SKOVGAARD Født paa Gaarden Hammershus ved Ringsted h. April 1817, død i København 13. April bosatte hans Forældre sig i Vejbg. (Det undertiden paa hans Studier af V.B. eller W.B. sammensatte Monogram betyder sagtens Vejby.) Udstiller fra Gift 3. September 1851 med Georgia Marie Lovise Schouw, død k-55 og 1869 i Italien.

6 .

7 'ATALOGETS Numre for Malerierne er med Bistand af Kunstnerens Børn søgt ordnede efter Tidsfølgen omkring de daterede Arbejder. For nogle Billeder vil der dog venteligt ved Udstillingen vindes sikrere Tidsog Stedsbestemmelser. Maalene er angivne i Centimeter, Højden først. Hvor intet andet er angivet, er Maleriet paa Lærred. S. E. betyder: Samme Ejer for Billedet som det forud opførte Xumer. P. betyder, al Billedet er malt paa Papir. S. A. I angiver, at Billedet har været solgt paa den første, den 16. November 1875 afholdte Auktion over- Kunstnerens efterladte Arbejder. S. A. II, at Billedet er solgt paa den anden, den 29. Februar 1876 afholdte Auktion. R. 17., al Billedet har været udstillet paa Raadhusudstillingen 1901.

8

9 I. MALERIER 1. Selvportræt. Bet. P. C. S. 1. April Tilhører Maler Niels Skovgaard. 2. H. C. Aggersborg som ung ved et Skakbrædt. 22,5. 17,5. Professor Joakim Skovgaard. 3. Vekselmægler H. C. Aggersborg Maler Niels Skovgaard. 4. Bomhuset ved Langebro Raadhusmuseet. 5. Parti ved Langebro med Udsigt mod København ,5. S. E. 6. Kunstnerens Barndomshjem i Vejby. Bet. P. C. S Fhv. Kontorchef Hother Ploug. 7. Strandbakker ved Kattegat. En Figur af en Bondemand som Staffage. Bet. P. C. S Malet paa Blik. 25,5. 36,4. Professor Joakim Skovgaard. 8. (lade i Vejby med en Brøndvippe. Bet. P. C. S P. 27,5. 35,2. B. U. Nr S. E. 9. Gade i Vejby med to Køer ved Brønden Bagermester Georg Johansen. 10. Kunstnerens Søster Vilhelmine. Bet. P. C. S P. 13, Professor Joakim Skovgaard. 11 Vinterbillede fra Vejby Maler Niels Skovgaard. 12. Vinterlandskab. Skøjteløberen er Maleren J. Th. Lundbye Kunsthandler M. Groseli.

10 8 13. Kunstnerens Barndomshjem i Vejby. P ,5. S. E. 14. Mægler Aggersborgs Fader Maler Niels Skovgaard. 1 ). Kaptajn Bremer S. tv 16. Madam Bremer, født Haar S. E. 17. Død Grønspætte S. E. 18. Kunstnerens Mormoder. 21, FhA'. Apotheker A. Cruusberg. 19. Johan Peter Vedel, Provst og Præst i Helsinge Valdby. Bet. P. C. S ,5. 29,2. Højskoleforstander Anders Vedel. 20. Provst Vedels Hustru Marie Cathrine, f. Plum. 36,5. 29,2. Bet. P. C. S S. E. 21. Skovsø i Maaneskin. (Onrtr ) Professor Joakim Skovgaard. 22. Pige paa en Kæmpehøj. Fra Vejby. Bet. P. C. S Mai Maler Niels Skovgaard. 23. Fra Ruderskov. Bet. P. C. S Fabrikant Louis Messerschmidt., 24. Gaardsplads til et Bondehus. Bet. P. C. S. WB. 18,5. 23,5. Professor Joakim Skovgaard. 25. Andreas Lundblad. Bet. P. C. S (Malet 15. Sept.) Frk. Liebst. 26. Fra Tisvilde Hegn Maler Niels Skovgaard. 27. Tisvilde Hegn Studie til Galleriets 1839 malte»udsigt mod Frederiksværk fra Tisvilde Hegn«. S. E. 28. Tisvilde Hegn Studie til Galleriets Billede. S. E. 29. Udsigt mod Frederiksværk fra Tisvilde Skov ,5. Forarbejde til Gallerieis 1839 malte Billede. Professor, Dr. Thorkild Bovsing.

11 Portræt af Skibsreder Schade. Bet. P. C. S V. Winkel & Magnussen. Aagerup Skole (ved Ramløse). Bet. P. C. S ,5. 34,5. Fhv. Tandlæge Fred. Visby. Studie af en Solnedgang. P. 22,5. 29,2. Professor Joakim Skovgaard. Luftstudie mod Aftensolen. P S. E. Skovsø, Aften ,5. Maler Niels Skovgaard. Et Raalam. 12, Professor Joakim Skovgaard. Fra Haven i Vejby. P Grosserer H. N. Holten. Landskab fra Vejby. 24,5. 31,3. Professor Joakim Skovgaard. En Bøg. Studie. Bet , Departementschef Viggo Aagesen. Bæk i en Skovegn. Løs Skitse Museumsdirektør Karl Madsen. Frederiksborg Slot Studie til det 1842 udstillede Billede. Arkitekt Fred. L. Levy. Sjællandsk Landskab. Motiv ved Fredensborg. Bet. P. C. Skovgaard, Marts Udstillet Konkurrencearbejde for den Neuhausenske Præmie. Frøken L. Hald. Udsigt over Hillerød. Morgen. (1841). P R. U. Nr Professor Joakim Skovgaard. Landskab fra Frederiksborgegnen. P V. Winkel & Magnussen. Skovsø i Frederiksborgegnen. Efteraar Generalkonsul Vald. Gluckstadt. Død Ugle. Bet. P. Skovgaard, 16. Novb. 184(1?) Maler Niels Skovgaard. Sti i en Skov. Skyet Luft Overretssagfører P. E. Sporon.

12 Udkast til Dekorationen af en Sal i Mægler Aggersborgs Lejlighed ved Holmens Kanal ,5. Professor Joakim Skovgaard. 48. I. Th. Lundbye i Arbejdskittel. Bet. P. S ,7. 23,8. S. E. 49. Udsigt fra Frederiksborg Slot (1842) P Fru Anna Heilbuth. S. A. I Nr En Sommeraften, efter en Begndag. Bet. P. Skovgaard Købt af Kunstforeningen. Motivet fra Vallø. R. U. Nr Direktør E. Rée. 51. Højerup Kirke paa Stevns Klint. Bet. P. S L. 141,2. 149,5. R. U. Nr (Malet til Udsmykning af en Sal i Mægler Aggersborgs Lejlighed ved Holmens Kanal). Professor Joakim Skovgaard. 52. Udsigt fra Frederiksborg Slot. Bet. P. C. S (Malet til Udsmykningen af Mægler Aggersborgs Lejlighed ved Holmens Kanal). R. U. Nr Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen. 53. Eng i Buderskov. Bet. P. S. Budesk. 7. Juli P. 29, Professor Joakim Skovgaard. 54. Kanten af en Skovsø. Bet. Rude Skov 8. Juli P. S. P Nationalbankdirektør J. Winther. 55. Nordskoven ved Jægerspris. P. 19, Kunsthandler M. Groseli. 56. Nordskoven i Jægerspris med Storkereden i den gamle Eg. Bet. P. S Studie til Galleriets 1843 udstillede Billede. Frk. Sigrid Matthiessen. 57. Hvid Sky over en Trætop Maler Niels Skovgaard.

13 Bøgeskov Prof. v. Univ. Overmedikus Chr. Gram. Løgsø i Ruderskov. Bet. Løgsø Maler Niels Skovgaard. Bondehus i Vejby. Bet. P. S ,5 S. A. II Nr. 31. Studie til det i Februar 1850 malede Billede. Overretssagfører Axel Damm. Sommerlandskab. Bet. Vejby Juni P Kunsthandler M. Groseli. Bygevejr. Bet. Weiby St. Hansdag P ,5. S. A. II Nr. 2. Grosserer Julius Hertz. Et Vænge. Bet. Vejby , S. A. I Nr. 47. Fhv. Bankkasserer J. Simmelkjær. Vejen ind til Vejby. Bet ,8. R. U. Nr Professor Joakim Skovgaard. Havremark (ved Vejby). Bet B. U. Nr Maler Niels Skovgaard. Ved Gurre Sø. Bet. Gurre Sø. Juli P. S Studie til Galleriets 1844 udstillede Billede. S.A. II Nr. 57. Grosserer Julius Hertz. En Slibesten. Studie fra Vejby. (1843). 24,4. 30,6. Professor Joakim Skovgaard. Blomstrende Dige. Bet. Vejby Juli P. IH. 33. Grosserer H. N. Holten. Skarntyde. Bet. Vejby P Maler Niels Skovgaard. Strand ved Baageleje. Bet. P. S S. A. I Nr. 66. Studie til det 1844 udstillede Billede. Maleren, Professor Godfred Christensen. Kysten ved Raageleje. Maleren I. Th. Lundbye paa Stranden. Bet. PS P R. U. Nr Grosserer William Bendix.

14 Studie til Galleriets Billede al'»sjællands Kyst ved Dronningemøllen«. Bet. Ved Raageleje Juli PS. 25,8..41,8. Professor Joakim Skovgaard. 73 Strandkaal ved Kattegat. Bet. PS P ,5. S. E. 74. En Kat. Bet P ,5. S. E. 75. Markblomster Maler Niels Skovgaard. 76. Ebberød Sø. Bet. saaledes og 3. Sept PS B. U. Nr S. E. 77. Udsigt fra Ambjergene mod Vordingborg. Bet. saaledes og P. Skovgaard Septbr , Professor Joakim Skovgaard. 78. Studie af en Aftenpragtstjerne. 19, S. E. 79. Susaaens Oversvømmelse. Studie. Bet B. U. Nr Fhv. Bankkasserer J. Simmelkiær. 80. Have Mølle ved Slangerup. Bel. P. Skovgaard Udstillet Prof., Dr.med. Oscar Bloch. 81. Parti ved Baageleje, varm Sommerdag. Bel. P. Skovgaard Udst Ingeniør P. O. Koch. 82. Stiftsfysikus, Dr. med. Fr. Krebs. (1844.) 23, Udst Malerinden, Frk. Johanne Krebs. 83. Kongens Møller. (1844). P Maler Niels Skovgaard. 84. Aa ved Kongens Møller. (1844). 26,6. 43,2. (Forgrunden tilføjet af Joakim Skovgaard.) Professor Joakim Skovgaard. 85. Tøj til Tørring ,5. Departementschef Viggo Aagesen.

15 Parti ved Halleby Aa. Bet. den 5. August , S. A. II Nr. 28. Studie til det 1847 malede Billede i den Hirschsprungske Samling. Læge Chr. Myrdahl. 87. Eng i Skoven. Bet. 1. Septbr med Bemærkningen:»Træerne dunklere og den kolde Tone i Luften mere glindsende.«p. 32, S. A. Il Nr. 27. Proprietær Holger Weis. 88. Parti ved Udkanten af Tidsvilde Skov. Blæst , Studie til det 1845 udstillede Billede. Direktør D. Berg. 89. Parti ved Udkanten af Tidsvilde Skov. Bet. P. Skovgaard Udstillet R. U. Nr Overretssagfører P. E. Sporon. 90. Kunstnerens Søster plukker Bær. Bet. PS ,4. Professor Joakim Skovgaard. 91. Kunstnerens Søster plukker Hyldeblomster B. U. Nr Grosserer H. N. Holten. 92. Magdalene Aggersborg, født Haar. 40,8. 32,8. B. U. Nr Professor Joakim Skovgaard. 93. Kunstnerens Mormoder Magdalene Aggersborg, født Haar Maler Niels Skovgaard. 94. Udkanten af en Skov. P. 19, Ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst. 95. Skov ved Skarrit Sø ,5. Direktør J. Jørgensen. 96. Bøgestammer i Delhoved Skov Studie til Galleriets 1847 udstillede Billede. Maler Niels Skovgaard. 97. Delhoved Skov ved Skarrit Sø. P Studie til Galleriets 1847 udstillede Billede. Ribe Stiftsmuseum.

16 Studie med Bregner V. Winkel & Magnussen. 99. En Sommerdag. Bet. P. Skovgaard Doktor M. P. Buhl og Hustru. 1(H). Strandskrænt paa Møen. P. Bet. 31. Aug Generalkonsul Vald. Gluckstadt Nysø. Bet. PS , (Se Høyens Levned II, S. 86). Overpræsident Jonquiéres Fra Præstø over mod Nysø. Solnedgang. Bet. PS , B. U. Nr (Se Høyens Levned II. S. 86). Fru Sofie Mariboe. 1(13. Vej udenfor Nysø Have. P Maler Niels Skovgaard Aftenhimmel. Studie. P. 27,4. 43,8. Professor Joakim Skovgaard Solnedgang ved Skarrit Sø. 7(i Fru Julie de Fine Skibsted Stue i Vejby. Bet. 1. Jan P ,5. B. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Landevej ved Herregaarden Vognserup. Bet. P. S. Vognserup. 27. Juni P B. U. Nr Studie til Galleriets 1849 udstillede Billede. Fru A. Bode Vej og Mark ved et Skovhegn. Bet. P. S. 30. Juni ,5. Prof. v. Univ., Overmedikus Chr. Gram Studie fra Dyrehaven. Bet. P. S. Juni P. 26, Studie til Galleriets 1848 udstillede Billede. Enkefru Lydia Levy Dyrehaven ved Eremitagen. P..'< Overtoldinspektør Bing Forgrundsstudie. Bet. P. S. Juli V. Winkel <& Magnussen.

17 Plænen ved Eremitagesletten i Jægersborg Dyrehave ,5. Frk.nerne Marie, Octavia og Charlotte Winther en Udkant af Dyrehaven. Bet. P. S Overretsassessor Axel Petersen En Flok Daadyr paa Eremitagesletten. Bet. 8. Aug Maler Niels Skovgaard Parti fra Jægersborg Dyrehave. P. Bet. 8. Aug P. S. 40,5. 54,5. S. A. 1 Nr. 65. Kunsthandler C. Christensen Skovslette. Bet. 12. Aug (med Tilføjelsen:»Dyrene ere for smaa«.) S. A. II Nr. 20. (Anvendt for Galleriets 1848 udstillede»sommermiddag i Dyrehaven«.) B. U. Nr Xylograf Fr. Hendriksen Parti fra Dyrehaven. Bet. 18. Aug Fhv. Bektor O. F. Bache Skudt Daahjort. Bet. 24. August P Maler Niels Skovgaard Fra Jægersborg Dyrehave. Bet. 25. August (Studie til det 1848 udstillede»parti af Plænen ved Eremitagen i Jægersborg Dyrehave«?) Kontorchef, Docent H. Gram Dyrehaven nær Trepilelaagen Maler Niels Skovgaard Dyrehaven. (1847.) P. 38, Arkitekt K. T. Seest Portræt af N. F. S. Grundtvig. Bet. bagpaa: P. S ,5. Frk. Elisabeth Boisen Studie til»landevej ved Herregaarden Vognse rup« Grosserer August M. Salomon Studie til venstre Side af Galleriets Billede»Landevej ved Herregaarden Vognserup«. Bet. 11.

18 1(1 Juli ,6. 43,5. R. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Mark udenfor Dorthealysts Have. Bet. Dorthealyst d. 14. Juli P ,5. R. U. Nr Maler Niels Skovgaard Elmetræer i Alléen ved Herregaarden Vognserup. Bet. P. S. P. 26,5. 37,5. (Anvendt tor det 1850 udstillede Billede). Maler Viggo Pedersen Hyldebusk P. Maler Niels Skovgaard Foraarsdag paa Læsø. Bet. P. S. 12. Mai 1845) ,5. S. A. II Nr. 52. Grosserer A. Fonnesbech Birketræer paa Læsø efter Begn. Bet. P. S. 19. Mai Kommandørinde Schultz Læsø Kone i Stadsdragt. Bet. P. S. Læsøe 20. Maj S. A. II Nr. 53. Overretssagfører Axel Damm Landskab fra Læsø. Bet. P. S. Læsø 24. Maj , Maler J. Th. Skovgaard Studie fra Læsø med en Mølle. Graavejr. Bel. P. S. Pintsedag 27. Mai ,5. S. A. II Nr. 51. B. U. Nr Raadsformand Gustav Philipsen Gaard paa Læsø. 39, Borgerrepræsentant, Ingeniør J. Bump Nysø Have. Bet. P. S. 15. Juni P. 30, Overpræsident Jonquiéres Vænge ved Vognserup. Lundbye sidder i Færd med at male. Bet. P. Skovgaard ,7. 51,2. (Malt efter Lundbyes Død paa Grundlag af Galleriets Studie fra Vejby 1843). Professor Joakim Skovgaard.

19 Alléen ved Vognserup. Blaa Himmel med lette Skyer. P. 32,3. 67,5. (Studie til det 1850 udstillede Billede»En Sommeraften paa Landet«.) Maler Th. Philipsen Heste vandes i Dammen ved Vognserup. (1849.) (Studie til det 1850 udstillede Billede.) Professor Joakim Skovgaard Klinteskoven paa Møen med Udsigt til Havet. Bet. 7. August Grosserer August M. Salomon Udsigt fra Møens Klint over Havet. Bet. 18. Aug P. S ,5. S. A. II Nr. 36. S. E Parti af Møens Klint (Taleren). Bet. P. S. 27. Aug ,5. R. U. Nr Studie til det 1853 udstillede store Billede. Toldinspektør, Cand. polit. Ph. Gram Strandparti fra Møen. Bet. P. S. 30. Aug Læge H. J. Koefoed Udsigt over Havet fra Møens Klint. Bet. 3. Sept Ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst Møens Klint (Taleren) ,5. Prof. v. Univ., Overmedikus Chr. Gram Bakkedrag bag Møens Klint. P. 39, Professor Joakim Skovgaard Sommerdag udenfor et Bondehus i Vejby. En Pige ved Brønden. Bet. 1. Febr Overpræsident Jonquiéres. 146 En Sommeraften paa Landet (Parti ved Herregaarden Vognserup). Bet. Skovgaard Udstillet Gave fra Etatsraad M. Bruun og Hustru til Aarhus Museum Taleren paa Møen. Bet. 6. Juni Maler Niels Skovgaard.

20 Taleren, set fra Liselund. Bet. 12. Juni B. U. Nr Skovrider Aage Holten Skovbevokset Skrænt (paa Møen). Bet. 26. Juni Aage Holten Vild Rosenbusk. Bet. 22. Juni 1850 (med Tilføjelsen ved en Løvetand:»For stor til Rosen«), P V. Winkel & Magnussen Sti ved Liselund. Bet. 8. Juli ,5. Studie til det 1857 malte Billede. S. A. I Nr. 37. Direktør Frederik Larsen Parti af Møens Klint (Taleren) ved Solopgang Direktør D. Berg Møens Klint, tidlig Morgen. Bet By- og Herredsfuldmægtig M. Hammerich Høstlandskab. Bet. Nysøe 14. Aug S. A. II Nr. 30. V. Winkel & Magnussen Studie med Popler S. E Skovslette med Dyr. Bet. P. S Enkefru Alma Boch Tre Bøgestammer. Bet. Faxinge Skov. 5. August Maler Niels Skovgaard Skovinteriør. Bet. Charlottenlund. 7. August ,5. Jernstøber K. Brandt Vejen til Badehusene ved Nysø. Bet. 25. August Grosserer August M. Salomon Georgia Skovgaard og Susette Mariboe. Bet. Nysø Aug P Professor Joakim Skovgaard Luftstudie med en stor hvid Sky S. E Bøgeskov. En Grøftegraver som Staffage. Bet. 7. Juni Overinspektør Ring.

21 Tørvemose. Bet. 15. Juni P. S Grosserer S. Espersen I Skovbrynet. Graavejr. Bet. 16. Juni Grosserer August M. Salomon Engdrag. Bet. Vognserup 26. Juli ,5. Frk. Johanne Bindesbøll Heste i et Vænge. Bet. Vognserup d. 28. Juli ,8. Professor Joakim Skovgaard Kunstnerens Moder. Bet. P. S. Skovsborg den 10. September ,5. 19,2. R. U. Nr S. E Parti ved Strandmøllen. Bet. Sept P. S ,5. B. U. Nr Grosserer V. Bockelund Skodsborg Dam, omgivet af høje, mørkegrønne Træer. Bet. Skodsborg 24. Septbr Studie til det 1853 malte Billede. Generalkonsul Vald. Gluckstadt Vedbæk. Bet. 23. Sept P. S ,2. Professor Joakim Skovgaard Tjørnene paa Eremitagesletten. Bet. 8. Okt Enkefru Lydia Levy Kunstnerens Hustru. Bet. Skodsborg 12. Okt PS. 14,5. 11,4. Professor Joakim Skovgaard Parti fra Vejles Omegn. 40, Kunsthandler M. Grosell Køer paa et Engdrag ved Vejle ,5. Professor Joakim Skovgaard Vejledalen. Bet. Veile 4. Juli , S. A. IL Nr. 4. Maleren, Professor Viggo Johansen.

22 Studevogn. Bet. Vejle 15. Juli Studie til det 1853 udstillede Billede. Professor Joakim Skovgaard En Kvie. Bet. Veile 25. Juli Maler Niels Skovgaard En Grusgrav. Bet. 3. Aug Grosserer August M. Salomon, 179. Skrænt. Bet. 10. Aug ,5. 27,5. Prokurist A. Mariboe Fru Georgia Skovgaard. Bet. 22. Aug (?) Maler Niels Skovgaard Studie af unge Bøgetræer paa en Bakke. Bet. Bruunshaab 6. Sept ,5. 37,5. Maler Viggo Pedersen Bruunshaab ved Viborg. Bet. PS. Sept ,5. Frk. Magdalene Buch Luftstudie. P ,5. Professor Joakim Skovgaard Parti fra Møen. Store Klint set fra Lille Klint. Bet. PS Generalkonsul Vald. Gluckstadt Udsigt over Vejle Studie til det 1853 udstillede Billede. V'. Winkel & Magnussen Udsigt over Vejle. Bet. P. C. Skovgaard ,5. Professorinde Bolette Hartmann, født Puggaard Udsigt over Vejle. Bet. PS Udst Malet til Orla Lehmann. Fru Dora Goldschmidt Udsigt mod Bakken. Bet. Vejle 29. Juli , Hotelejer C. P. Christensen Baron Holger Stampe til Hest. Bet. 4. October V. Winkel & Magnussen.

23 Baronesse Jeanina Stampe til Hest S. E Møens Klint ,5. Bibe Stiftsmuseum En Skovsø. Bet. PS Frk. A. Achehoug Sommereftermiddag. Bet. PS. 10. Juni , Overlæge, Dr. med. Ludv. Nielsen Barneportræt. Bet. 9. August Frøknerne Marie, Octavia og Charlotte Winther. 194a. Skrænt ved en Strandbred. Bet. 9 Aug Fru C. Irminger Sommerlandskab med en moden Kornmark ved Vedbæk. Paa en Sti langs en Skrænt ned mod Vandet to spaserende Damer. (Fru Georgia Skovgaard og Fru Susette Mariboe.) Bet. 12. Aug Generalkonsul Vald. Gluckstadt Skovbryn mod Aften. Studie. Bet. 12. Aug Departementsschef Viggo Aagesen Studie til Billedet med et lynfældet Træ. Bet. 20. Aug ,4. 52,8. Professor Joakim Skovgaard Nørreaadalen ved Bruunshaab Overretssagfører Chr. Heise Vilde Kirsebær, en Skov i Baggrunden. Bet. 22. Sept ,5. 31,5. Kunsthandler W. Schou Udsigt fra Kunstnerens Bolig i Løweners Ejendom paa Christianshavn mod Christianskirken. Vinterdag med Sne. Bet. 9. Jan Fru Jacobine Møller Fra Gurre. (1854.) Ufuldendt. Grosserer H. N. Holten Parti fra Esrom Sø. Bet. PS Etatsraad Jacob Hegel.

24 Parti ved Vejle. Bet. P.S Udst Professor, Dr. med. A. Friedenreich Studie fra Venedig. Bet. Venedig 9. Juni Aarhus Museum Kanal i Venedig. (1854.) Maler Niels Skovgaard Landevej i Sabinerbjærgene. Bet. 9. Juli S. A. II Nr. 55. Nivaagaards Maleri- Samling Ved Como-Søen. Bet. Colico 12. Juli S. A. II Nr. 24. Frknerne Ida og Anna Hirschsprung Landskabsstudie fra Norditalien. Bet. PS V. Winkel & Magnussen Udsigt fra Domkirken i Milano, i Baggrunden Alperne med Monte Bosa. Bet. 18. Juli S. A. I Nr. 24. Overpræsident Jonquiéres Vej i Italien. Bet. Corvata 29. Aug ,5. S. A. II Nr. 54. Auktionsholder J. Winsløw I. L. Høyen skal til Audiens hos Paven. Bet. Rom Debr PS. ' 20,5. 29,8. B. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Christian Winther i Bom. Bet. PS. Roma Grosserer A. Trier Landskab ved Carrara (1855). Landskab med Træer, imellem hvilke Floden snoer sig. I Baggrunden høje Bjergtinder Generalkonsul Vald. Gluckstadt Foraarsoversvømmelse i Norditalien ,5. Skibsfører J. Hagedorn En ung Burreplante. Bet. P.Skovgaard ,6. 34,3. Professor Joakim Skovgaard.

25 216. Nysø Havetrappe. Bet. 13. Juni Grosserer H. N. Holten Fem unge Piger. Bet. Juli Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Damer spiller Fjerbold paa Nysø ,5. Grosserer August M. Salomon Et Par Børn i en Have. Bet. 31. Juli Grosserer Ad. Levison Træ foran en Længe paa Nysø Prokurist A. Mariboe Bondedammen ved Hellebæk. Bet. 8. Aug Fru Georgia Skovgaard tegner. 38, Direktør Max Lester-Levig Dame i Lyserødt. Bet. 10. August Grosserer H. N. Holten En gul Hund. Bet. 10. August Maler Niels Skovgaard En stor gul Hund fra Iselinge. 23,6. 29,2. Professor Joakim Skovgaard Parti i Søllerød Kirkeskov. Bet. 11. Aug ,5. S. A. II Nr. 19. Frk.nerne Ida og Anna Hirschsprung Ung Pige i en Have. Bet. 25. Sept Fhv. Rektor O. F. Bache Portræt af en ung Pige. Bet. 2. Oct Fru Karen Frederiksen To Smaapiger med en Kurv. 23,2. 27,8. Professor Joakim Skovgaard Tre Smaapiger fra Iselinge. Udækket Grund Maler Niels Skovgaard Dame i Straahat og rød Kjole. Halv Figur. (Fra Iselinge.) S. E.

26 Studie af Børn. (Fra Iselinge.) V. Winkel & Magnussen Vandløb ved Udkanten af en Skov. Bet. 16. Maj Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Aabent Landskab med lavtstaaende Sol. Bet Maler Niels Skovgaard En Vase i Nysø Have. Bet. Nysø August ,4. Professor Joakim Skovgaard Skovvej med spaserende Damer ,5. Fru Etatsraadinde Pauline Hammerich Landskab fra Nordsjælland. 75,3. 113,5. Banders Museums Kunstafdeling Sti gennem Skoven ved Liselund. Bet. P. S Grosserer L. P. Larsen Bøgeskov i Maj. Bet. P. Skovgaard Udst Motivet fra Iselinge. Fru Etatsraadinde Pouline Hammerich En Bøgeskov i October. Bet. PS Udst Etatsraad Georg Bestie Eftermiddag paa Vejleeng. Bet. Vejle 20. Juli S. A. I Nr. 13. Fru Anna Lund, født Marstrand Mose med (ikke af P. C. Skovgaard malte) Storke V. Winkel & Magnussen Aften i Vejledalen Direktør Max Lester-Levig Greisdalen ved Vejle. P Cand. pharm. Holm Margrethe Lehmann. Ufuldført V. Winkel & Magnussen Udsigt over Vejle Fjord. Ufuldført. 38, Direktør E. Rée Studie af en ung Eg. Bet. 3. Sept , Professor Joakim Skovgaard.

27 Fiskerpige fra Hellebæk. Bet Maler Niels Skovgaard Fiskerpige fra Hellebæk. Bet S. E Nordsjællandsk Landskab. Bet. P. S Udst Motivet formentlig fra Højbjerg. Kammerherreinde Cederfeld de Simonsen En Bøgeskov. Eftermiddagsbelysning. Børn paa Vejen i Forgrunden, Skovhuggere paa Mellemgrundens Slette. Bet. P. Skovgaard Udst Kaptajn, cand. jur. Jørgen Brock Nordsjællandsk Landskab. Enge ved en Skov. Bet. P. S Udstillet Fru Clara Wancher En Rudel Hjorte og en Stork. (Omtr ) Malt som Dørstykke til Biskop Monrad Fhv. Rektor O. F. Bache Kronhjort med Hinde. 35,5. 130,5. S. E Parti fra Dyrehaven. Bet. P. S Kunsthandler M. Grosell Ved Bondedammen i Hellebæk; en ung Eg i Forgrundens Skygge. 63,5. 44,5. B. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Bøgetræ, set mod Solen. Bet , R. U S. E En Trægruppe. Bet. 22. Juli S. A. I Nr. 38. Kaptajn J. Abrahams Stranden ved Hellebæk. Frisk Vejr. Bet. 28. Juli R. U. Nr Fhv. Kontorchef Hother Ploug Hellebæk. 47, Fru Anna Lund, født Marstrand.

28 Aften. Bondedammen ved Hellebæk R. U. Nr S. A. I Nr. 32. Kommandør P. Saabye Vaskekoner ved Bondedammen i Hellebæk. Bet. 3. Aug Enkegrevinde Krag Juel Vind Frijs Joakim Skovgaard som Barn. Bet. P. S. Hellebæk 7. Aug ,9. 24,7. R. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Bøgeskov. Bet. 22. Aug ,5. V. Winkel & Magnussen Bøgestamme med en stor afblæst Gren. Bet. 31. Aug ,3. S. E Parti fra Hellebæk. Bet. PS , Guld varefabrikant Georg Hertz Bondedammen ved Hellebæk. Bet. P. Skovgaard Birkedommer Boesen Bondedammen ved Hellebæk V. Winkel & Magnussen Sommereftermiddag ved en Indsø. Efter en bortdragende Regnbyge belyses Landskabet atter af den dalende Sol. I Forgrunden føres Køer ned mod Søen, hvor de skal drikke. Bet. P.Skovgaard Udstillet Nivaagaard Malerisamling Unge Ege ved en Markvej Maler Niels Skovgaard Landskabsstudie. Bet. P. S. Hellebæk 23. Juli , Toldkontrollør Becker Forblæste Ege Bet. 29. August Udækket Grund. Maler Niels Skovgaard Skov ved Aften Studie til Galleriets 1860 malte»begyndende Aftenskumring i en Skov«. S. E.

29 Kysten nord for Kronborg. Blæstvejr. Bet. Hellebæk 31. Aug P. S R. U. Nr Kunsthandler M. Grosell Eg paa Marken foran en Skov. Bet. 1. Sept Hellebæk ,5. Læge L. C. Djørup Foraarsdag i Skoven ved Julinge Studie til det 1861 malte Billede. Boghandler, Cand. phil. Oscar Gad Udsigt mod Kullen fra Hellebæk; Aften Maler Niels Skovgaard Stille Sommeraften ved en Indsø (Bondedammen i Hellebæk). Bet. P. S (Et Studie i Galleriet til Billedet er dateret 15. Aug ) Barnevognsfabrikant P. F. A. Thomsen Den gamle Hovedbygning paa Iselinge med Udsigt over Haven. Assessor Aagaard og Digteren Chr. Richardt paa Vejen; paa Verandaen to af Ejerens Børnebørn , Frk. Charlotte Bartholin Den Aggerborgske Villa i Oasens Have. Bet. P. S Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Rosenvænget. Bet. P. S , Professor Joakim Skovgaard Landskab Varm Sommerdag. Bet. 25. Juni P. 30, Kommandør P. Saabye Stranden ved Hellebæk. Bet. 1. Juli Maler Niels Skovgaard Udsigt fra Sjællands Nordkyst over Kattegattet, med Kullen i Baggrunden. Sommeraften. Studie til det 1862 udstillede Billede. 32,5. 48,5. Tilh. Nivaagaards Maleri-Samling Udsigt fra Sjællands Nordkyst over Kattegat Studie til Galleriets 1862 udstillede Billede. Jernstøber K. Brandt.

30 Hornbæk; skyet Aften. 37, Professor Joakim Skovgaard Dam ved Hellebæk. Bet. PS , Boghandler, cand. phil. Oscar Gad Aften i Udkanten af en Skov ,5. Veksellerer Julius Heilbuth Forgrundsstudie. P Grosserer H. N. Holten Træer i Dyrehaven. (Malt Juli 1861.) Fru Konferensraadinde O. Hansen Hassel og Eg paa et Stengærde. Pap. 32,7. 36,7. Professor Joakim Skovgaard Parti af Iselinge Skov. Slægtninge af Assessor Aagaard som Staffage. Bet. P. Skovgaard Fru Anna Hall Bondedammen ved Hellebæk. 35, Frk.nerne Agnes og Marie Frohne Fra Uglebakkerne i Jægersborg Dyrehave. Bet. 10. Sept ,5. S. A. II Nr. 41. Grosserer Julius Hertz Bøgeskov ved Nysø Fru A. Holstein En Mølledam ved Hellebæk. Sommerformiddag. Bet. P.Skovgaard Udstillet Frøken Emma Brock Kanalparti i Venedig. Bet. PS Kunsthandler, Cand. polyt. Viggo Winkel Baronesse Elisabeth Wedel-Wedellsborg, f. Scavenius. Bet. P. S Underdirektør Thiele I Jægersborg Dyrehave. Eftermiddag Studie til det 1863 udstillede, til Sir Morton Peto solgte Billede. Fhv. Kontorchef Hother Ploug.

31 Dyrehaven mod Aften Studie til Morton Petos i 1863 udstillede Billede. Direktør E. Bée En lille Sø i Dyrehaven. Bet Direktør Eduard Rée Forstkandidat J. F. Schouw, Kunstnerens Svoger. Bet. P. S. 7. Januar Frøken J. Schouw Studie af Tjørne. 40,4. 29,2. Professsor Joakim Skovgaard Eremitagesletten Fuldmægtig, cand. jur. Paul Heisted Studie af en væltet Trærod. Bet , Professor Joakim Skovgaard Fra Jægersborg Dyrehave. 38,5. 60,5. Departementschef A. C. Schlichtkrull Skovklædte Bakker. Studie. Bet. 5 Aug S. A. Il Nr. 45. Nivaagaards Malerisamling En sjællandsk Markvej. Bet. 8. Aug P. S Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Skovparti Højesteretssagfører G. M. Bée I Skovbrynet ,5. Jernstøber K. Brandt Dam i Præstevangen ved Hillerød Fru Johanne Nielsen Det Indre af en Bøgeskov Fru Rigmor Fenger, f. Krag Skovinteriør. Brudstykke Maler Aage Berthelsen I Skovbrynet. P Ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst Skovsø. Bet. 24. Juli Pensionist A. Mariboe Kystlandskab. Bet. Aug. 65. P Ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst.

32 Haveparli fra Nysø. Bet. PS , (Personerne er Lensbaron Hendrik Stampe, Lensbaronesse Stampe, Baron Chr. S., Baronesse Ise S., Christine og Jeanine S.) Lensbaronesse Stampe Charisius Landskabsstudie fra Nysø Fuldmægtig E. Koch Lysning i Skoven Ufuldendt. Grosserer H. N. Holten Aftenskumring i en Skov. Bet. PSkovgaard Udstillet R. U. Nr Lehnsbaron Rosenørn-Lehn Bondedammen ved Hellebæk. Bet. PSkovgaard Etatsraadinde Salomonsen. 321.»Maven f ved Kørevejen i Iselinge Skov Fru Sigrid Ibsen Monte Pincio. Solnedgang. Bet. PS V. Winkel & Magnussen Trætoppe S. E Strandmøllebugten (Fuldført af Niels Skovgaard.) S. E Det Indre af en Skov. (Dyrehaven?) Aftensol paa Stammerne. 25, Studie til Nr Nivaagaards Maleri-Samling Aften i Skoven. Køerne vender hjem. Ufuldført. 126,2. 188,5. Professor Joakim Skovgaard Parti ved Aabenraa. Studie til Slesvigernes Gave til Prinsesse Dagmar. (1867.) ,5. S. A. 1 Nr. 56. Grosserer Julius Hertz Skovlandskab. Skitse. Bet. 27. Juni Redaktør Carl Mariboe Skov ved Aften. Bet Maler Niels Skovgaard.

33 Jysk Hedelandskab ,5. S. A. II Nr. 44. Frøknerne Agnes og Marie Frohne Hedeparti ved Himmelbjerget. Bet. 12. Aug S. A. I. Nr. 58. Professor, Dr. med. Oscar Bloch I Skovens Udkant. Bet. 31. Aug , Overretssagfører P. E. Sporon Landskab fra Himmelbjergegnen. Bet. 14. Aug. 67. P. 29, Grosserer Julius Just Jul Sø. Bet. 30. Aug Fr. Laub Jysk Landskab. (1867.) V. Winkel & Magnussen Dam i Nysø Have. Bet. Nysø 26. Aug S. E Studie af Stockholm. 36,5. 60,5. Til det 1868 udstillede Billede. Frk. Mathilde Koch Ufuldført Studie fra Stockholm. P ,2. Professor Joakim Skovgaard Stockholm. Bet. P. Skovgaard Malt til Orla Lehmann, tilhørte senere Carl Ploug. Udst Fru A. Rode En Skovsø. Badende Drenge ved Bondedammen. Bet. PSkovgaard Direktør Ernst Michaelsen Vej mod Eremitagen Maler Niels Skovgaard En Skovsø. Sommeraften. Badende Drenge som Staffage. Bet. P. C. Skovgaard Udst R. U. Nr Frk. Mimi Liebe. 343.»Strædet«ved Nysø. Bet. Nysø 8. August PS Fru Kommandørinde A. C. Skibsted To Drenge. Bet. Nysø 17. Aug Maler Niels Skovgaard.

34 Skov. Store Bøge ved Nysø. Bet. PS 17. Aug Hr. Th. Trock En hadende Dreng. Bet. Nysø 18. Aug , Professor Joakim Skovgaard Nysø Have med Thorvaldsens Værksted ,5. Overpræsident Jonquiéres Høhøst Grosserer H. N. Holten Himmelbjerget, set fra Bredden af Jul Sø. Formiddag i August. Bet. PSkovgaard Udst Grosserer B. Stilling Andersn Ung Bøgeskov Fru Margrethe Luplau Møller Studie fra Nysø. 38, Ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst. 352.»Strædet«ved Nysø. Bet. PSkovgaard Fru A. Stampe-Feddersen San Francesco ved Subiaco. Bet. 16. Juni P. 39,8. 45,5. Professor Joakim Skovgaard Bjergvej. Bet. Subiaco 17. Juni S. A. 1 Nr. 25. Boghandler, cand. phil. Oscar Gad Subiaco mod Aftensolen. Bet. 23. Juni 69. P. 28,4. 43,3. Professor Joakim Skovgaard Bjergvej. Bet. P.S. Subiaco 25. Jun Frk. Inger Koch Kysten ved Capri. Bet. PS Capri 31. Juli P Kammerherre Juul Oliventræer, i Baggrunden Bjerge. Bel. Olevano 13. Sept S. A. I Nr. 60. Nivaagaards Malerisamling Klipper ved en Bjergvej. Bet. Olevano 15. Sept ,5. B. U. Nr Kommandør P. Saabye.

35 En overgroet italiensk Have. Bet PS. Olevano 16. Sept , Professor Joakim Skovgaard Fra Olevano. (1869.) 27, S. A. I. Grosserer Julius Hertz Studie fra Italien af en Skrænt Maler Niels Skovgaard Studie af italienske Bjerge. P Professor Joakim Skovgaard Sommereftermiddag i Dyrehaven (Samme Motiv som det til Sir Morton Peto malte Billede.) Overretsassessor Erik Trolle Susette Cathrine Skovgaard. Bet. PS 1870 Juni R. U. Nr Maler Niels Skovgaard Præstø Bugt. Bet. PS Fru Kommandørinde A. C. Skibsted Even ved Faxinge. Bet. PS Frk. Mathilde Koch Præstø Bugt ved Nysø Greve W. Ahlefeldt-Laurvig Mark med Hove ved Nysø Maler Niels Skovgaard Nysø Have S. E Studie til Baggrunden i Billedet med det lynfældede Træ. Bet. 30. Aug PS. 33,6. 45,8. Professor Joakim Skovgaard Skovsø med lavtstaaende Sol Maler Niels Skovgaard Fra Monte Pincio Kunsthandler P. Magnussen Markvej. (Ufuldent) DirektørV. Bergenholz Parti i Søllerød Kirkeskov. Bet. P. C. Skovgaard Udst Aarhus Museum.

36 Optrækkende Tordenbyge over Nysø. Bet. PS ,5. Restauratør Chr. Krog Lynfælde fra Jægersborg Dyrehave. Bet. PSkovgaard Maler Niels Skovgaard Ulvedalene. P S. E Studie fra Dyrehaven. 37, Maler Viggo Pedersen Høhøstens Tid. Bet. PS. Knabstrup, Juli Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Marker ved Knabstrup Malerinden, Fru Edma Frølich Stage Udsigt fra Steensbjerg Bakke ved Knabstrup Direktør Holger Hirschsprung Landskabsstudie fra Knabstrup. Bet V. Winkel & Magnussen Engene ved Dorothealyst Kunsthandler, Cand. polyt. Viggo Winkel Udenfor Nysø Have. Bet. PS. 9. Aug Fru Rigmor Stampe Hoppehøj ved Nysø. Aften. Bet. PS Grosserer Julius Hertz Alléen mellem Nysø og Præstø-Anlæg. 49,5. 61,5. Professor Joakim Skovgaard Joakim Skovgaard. Bet. PS Aug ,3. S. E Niels Skovgaard. Bet. PS. Aug Maler Niels Skovgaard Bregner ved en fældet Træstamme. Bet. Nysø. 10. Aug V. Winkel & Magnussen Mandsportræt. Brystbillede. Bet. PS. 17. Febr Prokurist A. Mariboe Ved Solnedgang. Motiv fra Gisselfeld R. U. Nr Studie til Billedet i den

37 35 Hirschsprungske Samling. Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Skovsø ved Gisselfeld. Sen Sommereftermiddag. 30,2. 41,6. Museumsdirektør Karl Madsen Skovsø ved Gisselfeld Maler Niels Skovgaard Skovsø ved Gisselfeld (50. Direktør I. G. Smith Sol over Byggepladsen. Motiv fra Nysø R. U. Nr Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Studie af Tagrør ved Nysø Have. 39,5. 58,5 Professor Joakim Skovgaard Dammen ved Brødebæks Mølle. Oktoberaften. Bet. PSkovgaard Udstillet (En mindre Gentagelse i den Hirschsprungske Samling.) Etatsraad J. Hegel Studie til højre Side af Galleriets»Sommereftermiddag med en bortdragende Regnbyge. Motiv fra Dyrehaven«. 42,2 44,7. R. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Malkepladsen ved Knabstrup. Bet. 23. Juli Jernstøber K. Brandt Kanalen ved Teglovnsskoven ved Knabstrup. Bet. 26. Juli Frøken Constance Lunn Knabstrups Hovedbygning, set fra Haven. Bet. 26. Juli , Frøken Constance Lunn Sommereftermiddag. Hoppehøj ved Nysø. Studie til det 1875 udstillede Billede. 39, Frøknerne 1 og E. Jacobsen.

38 Ulvedalen i Jægersborg Dyrehave. Formiddag, Bygevejr. Bet. P. Skovgaard Aalborg Kunst Museum Sommereftermiddag i Jægersborg Dyrehave. Bet. PS Forarbejde til Galleriets 1875 udstillede Billede. Skriftstøber William Simmelkiær Vekselmægler H. C. Aggersborg. Bet Professor Joakim Skovgaard Etatsraad Fr. Lunn til Knabstrup. Bet. PS Frøken Constance Lunn Etatsraadinde C. Lunn. Bet. PS S. E Godsejer S. Lunn. (1874). 34,5. 28,5. Fru Mariane Lunn Knabstrup Baunebakke i Morgensol. Bet. Knabstrup 17. Aug ,7. 42,2 R U. Nr Professor Joakim Skovgaard Landskab ved Knabstrup Fru Bodil Haslund Eng ved Knabstrup. Bet. PS. 19. Aug ,5. Grosserer Julius Just Kanalen i Haven ved Knabstrup. Bet. PS ,5. Frøken Constance Lunn Udkanten af Knabstrup Dyrehave. Bet. 21. Aug , Grosserer August M. Salomon Skovbevokset Bakke. Knabstrup. Bet. 24. Aug Overtoldinspektør Ring Sommereftermiddag. Motiv fra Nysø. I Forgrunden en Vandingsscene; i Baggrunden Hoppehøj. Bet. PSkovgaard Udst Etatsraad Hans Albeck Knabstrup Anlæg. Grosserer H. N. Holten.

39 Vejen til Hæsede Skov. Ufuldført. 25, Professor Joakim Skovgaard Sommereftermiddag paa Malkepladsen ved Knabstrup ,5. Skitse til det under næste Nr. opførte Billede. S. A. I. Nr. 43. Frøknerne Agnes og Marie Frohne Malkepladsen ved Knabstrup Kunsthandler P. Magnussen Sommereftermiddag paa Malkepladsen ved Knabstrup. ( ) Ufuldført. S. A. I. Nr. 42. Fru Anna Lund, født Marstrand Malkeplads ved Dyrehavegaard med Udsigt mod Kundby Kirke. 61,2. 80,3. Malt omtrent 1874 som Anlæg under P. C. Skovgaards Vejledning af Joakim Skovgaard. Maler Th. Philipsen Køer og forblæste Trær ved Vandet. 56,3. 51,8. Anlagt af P. C. Skovgaard, videre udført af Th. Philipsen og Joakim Skovgaard. Professor Joakim Skovgaard.

40 II. TEGNINGER Tilhørende Fru A. C. Achen Sydsjællandsk Landskab. Bet. Udsigt fra Maagenstrup Banker imod Næstved P Det Indre af en Bøgeskov. P. og Tusch. Bet Mai. 63, Aabent Landskab. Bl FruEleonore Asmussen Frugter i en Skaal. Bet. P. C. S Vandf. 10,5. 16, Blomster i et Glas. Bet. P.C. S Vandf. 14, Skovslette. Bet. Valløe Dyrehave d. 14. Juni P. og Vandf , Kunstnerens Moder. Bet. 28. Sept P. og Tusch. 19, Skarrit Sø. Bet. P. Skovgaard P. og Vandf Fhv. Rektor O. F. Bache Frk. Westengaard. Bl Bog med to indklæbede Tegninger af P. C. Skovgaard: Fredagsgæsten. Aagerkarlens Gæstebud. (Omtr. 1852) Frk. Charlotte Bartholin Fru Michaela Ingerslev, f. Aagaard. Bet. PS. Iselinge 1. Juni Bl

41 39 Grosserer William Bendix I. Th. Lundbye paa Karneval. P , Baron Holger Stampe og Baronesse Jeanina Stampe til Hest. Vandf. 26, Benyttede, til Billedet af Nysø Hovedbygning Drottningholm (1860). P. og Vandf Benyttet af Constantin Hansen til det 1867 malte Billede med Kong Oscar, der modtager de danske Studenter Landskab ved Olevano. Bet.»Min daglige Vandring med Petruccio Kl. 3.«Vandf. 6,5. 13,5. Frk.Johanne Bindesbøll Bondedammen. Bet. P. Skovgaard P og Vandf Skovsø. Tusch og Vandf ,5. FruAlma B ock. 441 Paafugl i en Have. Vandf Grosserer V. Bockelund Frk. Westengaard. Bl To Børn (Hother og Annette Ploug). Bet. Stokkerup 21. Juli Bl. og Vandf Frk. Elisabeth B oisen Fru Elisabeth Grundtvig, f. Blicher. Bet. PS P Fru Meta Boisen, f. Grundtvig. Bet. P. Skovgaard Paaskedag P. og Tusch Pastor P. O. Boisen. Bet. P. Skovgaard. Kjøbenliavn d. 10. Mai P. og Tusch Bispinde A. Boisen, f. Nannestad. Bet. P. Skovgaard. Kjøbenhavn d. 2. November P. og Tusch

42 Elisabeth Boisen. Bet. P. Skovgaard den 26. October Bl Maler H.Bbasen Præsteenke Ane Marie Brasen, f. Korn. Bet. Peter Skovgaard. Frederiksborg den 16. October P. og Vandf Forretningsfører J. Brasen Marie Caroline Brasen. Bet. P. Skovgaard. Frederiksborg den 6te Aug P. 19, Fhv. Kontorchef H. Chr. C hristensen Barnme med tre Tuschtegninger: Kronborg. 5,5. 10,5. Roskilde ,5. Frederiksborg Fhv. Apoteker A. Cruusberg Gade i Veiby. (Omtr ) ,5. Gouache Kunstnerens Moder. Bet. P. Skovgaard. Veibye den 22. August P Mandsportræt. Bet. Vejbye d. 30. Decbr P Møens Klint. Vandf. 14, Overretsassessor E. Egkert. 456 En Pige hænger Tøj til Tørring. Vandf Fru A. Stampe Feddersen Udsigt over Even til Malde Skov. Bet. P S. 4. Fbr P. og Tusch Valgmenighedspræst Sven F enger Landskab. Bet. Helleba^k 22. Juni Vandf Maler L. Find Vognserup Allé. Bet. PS. P. og Tusch

43 41 FruKaren Frederiksen Nat ved en Smedje. Bet Vandf Bispinde Monrad. Bl , Hendes Datter. Bet. P S. Brøndbyvester 7. Juli Bl ,5. Postexpedient Freund Ænder med Ællinger. Bet. P S. P. og Tusch. 11,5. 21, Mark foran Skov. P Frk. Johanne Frimodt Sommerdag i bakket Egn. Bet. P S. P. og Bl. 11,5. 18, Landskab. Bet. Hummeltofte 23. Mai Bl ,5. Boghandler, cand. phil. O scar Gad Bondedammen ved Hellebæk. Tusch. 18,5. 15, Vej med en Bro og to Børn. Bet. P S. 67. P. Tusch og Vand. 12, Skolebestyrer Hans Gregersen Dammen ved Brødebæks Mølle. Kul Frk. Kristiane Konstantin H ansen Udsigt over Vejle. Kul Karton til det 1852 udstillede Billede. Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Maleren J. Th. Lundbye. Bet. P S. Iris 18. Ap Bl Canale grande. Bet. Venedig 17. Juni Vandf , Udsigt fra Capo di Monte mod Vesuv. Bet. Capo di Monte Septbr Vandf ,5.

44 Høne med sine Kyllinger. Vandf Tegning (med Benyttelse af M. d'hondecoeters Billede i Galleriet) for et broderet Ta>ppe. Maler Einar H ein Et Blad med farvelagte Tegninger af Dyr. Xylograf Fr. Hendriksen. 47C). Maaneskinslandskab. (Omtr ) Tusch. 16, Til Træsnittet i Fortællinger og Vers for Børn af Ingeborg En Høne med Kyllinger. P. 75,5. 53,5. Til Broderi Grosserer Julius Hertz. Møntporten ved Frederiksborg. Bet. 14. April P. og Tusch. 24, Italiensk Kirkegaard. Bet. 15. Mai P. og Tusch Frk. Christiane Hoffmann. Fru Clara Hoffmann og hendes Søskende. 4 Silhouetter fra omtr Dameportræt. Bet. P. Skovgaard 10. Jan Bl. 30, Grosserer K. N. Holten Ramme med Tegninger fra P. C. Skovgaards Barneaar. (Originaler fra Vejby) Ramme med lire Miniaturbilleder: Kunstnerens Morbroder H. C. Aggersborg. Kunstnerens Faster Grethe Skovgaard. Provst Visby. Kunstnerens Søster. Tegningen af Fasteren bet. P. C. S. 1838, de 3 Gouachebilleder omtr. 5 Aar tidligere.

45 Kunstnerens Søster Bl Højerup Kirke Tusch og Sepia Tre smaa Landskaber fra Vejby. Tusch. Hver Kunstnerens Søster Tusch Kvæde. Vandf Trægruppe Tusch Kunstnerens Hustru ) Vejby Bl. og Tusch Joakim Skovgaard. 14 Dage gammel 1856 Bl Kunstnerens Datter BI Kunstnerens Mormor. Tusch Nysø Have Tusch og Bl Bøgetræer. Nordsjælland. Tusch. Paa Lærred Skovsø. (Ved Vallø?) Kul Monte Pincio. Vandf , Bondedammen. Tusch Kunstneren med Hustru og Sønner. Bl Kat. P. og Vandf Italiensk Landskab. Bl Skovskade. P. Til Broderi Svane. Vandf. Ligl Nattergal paa en Bøgegren. Vandf. Ligl Ramme med Vandfarvetegninger til Broderi Ramme med 9 Vandfarvetegninger til Broderi Ramme med 4 Vandfarvetegninger til Broderi samt 3 Portrættegninger: Kunstneren og Hustru. Kunstnerens Datter. Susette Dalgas Ramme med Tegninger fra en Billedbog, tegnet til Kunstnerens Datter Ramme med Tegninger. Ligi.

46 44 Fru C. Irminger Bondedammen ved Hellebæk. Vandf Fru Professorinde B ettyjerndorff Høst i Vejledalen. P Fuldmægtig E. Koch Vej gennem Ungkrat. Bet. Valløe, den 17de Juni Middag-Solskin. P. og Sepia Delhoved Skov ved Skarrit Sø. Bet. 18. Aug P. og Tusch Geder i et italiensk Bjerglandskab. Bet. PS P. og Tusch Arkitekt H. Koch J. Th. Lundbye. Bet. PS. Budeskov. Lollike Vang. 5. Maj F. 13,5. 8. Frk. I nger Koch Udsigt fra Capo di Monte mod Vesuv. Vandf. 10, Overlærer J. Koch Skarrit Sø. (1845). Vandf Fra Egnen om Milano. (1854). Vandf Ramme med 6 Tegninger: Sommerspiret paa Møen. B Fra Lidoen. Venedig (1854). Vandf. 10,5. 16,5. Landskab med en Kat. P ,5.»En Skov«. Bet.: P. Skovgaard. P ,5. Italiensk Bondegaard. Bet. Collico. 15. Juli Tusch. 10,5. 16,5. Svensk Landskab. Bet. Taberg 8. Juni Tusch Kammerherre R. Krag En Vaskedag. Bet. PS. Bl

47 45 Malerinden, Frk. J ohanne Krebs Barneportræt. Bet. Kbh. 9. Oct Bl Constantin Hansen. Bet. P. Skovgaard. Ovengaden d. 20. December Bl. 11,5. 14, Udsigt over Vejle. Vandf. 10, Barneportrætter. Bet. Skjelskør den 15. October Bl. Hver , Barneportræt. Bet. 16. Oct. Bl , Karikaturtegning af Brødrene Ørsted. Bl Frederik VII og andre karikerede Figurer. P J. Th. Lundbye liggende paa en Skammel. P To Karikaturer. Profiler. P En Diplomat foran Kasino. P Kunstforeningen 533. Skovparti. Tidligt Foraar. Bet. P. C. S Udsigt mod Arresø fra Tidsvilde Flyvesandbanker (1841) P. og Vandf Sjællandsk Landskab. Motiv fra Fredensborg. P. og Vandf Jvfr. Nr En Sommeraften efter en Regndag. P. og Tusch. 20, Parti af Sjællands Nordkyst. Bet. PS P. og Tusch Parti ved Udkanten af Tidsvilde Skov. 26, P. og Vandf. 24,5. 36, En Bøgeskov i Oktobei. P. og Tusch. (1857). 22, Bogbinder A nker Kyster Sti ved Liselund. Bet. P. Skovgaard (1850). P. og Tusch og Vandf

48 En Bjørneklo. Fru I ngeborg L ange. Kunsthandler Chk. L arsen Landskab fra Vejleegnen. Bet. PS P. og Tusch Komtesse Lilli Lerche Skarrit Sø. (1846). P. og Tusch Baronesse Rosenørn Lehn Have Mølle ved Slangerup. Bet. saaledes og den 20de Juni P. 12, Frk. I. L efolii Markvej ved Vallø. Bet. PS Vandf ,5. (Stambogsblad.) Frhv. Landmand H. W. L oppenthin Drengeportra^t. Bet. StridsmøIIe d. 4. Stbr P. 14, Mandsportræt. Bet. StridsmøIIe d. 10. Sptbr P , Dameportræt. Bet. PSkovgaard StridsmøIIe d. 31. Juli P. og Tusch , Ung Mand. Bet. StridsmøIIe. 28de Juli P Ung Mand. Bet. StridsmøIIe d. 4de August P Ung Pige. Bet. PSkovgaard 7. August P Ung Pige. Bet. StridsmøIIe 7. August P , Ung Mand. Bet. StridsmøIIe 13. August P ,5.

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. UDSTILLINGEN AF CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. CONSTANTIN HANSEN-UDSTILLINGEN. UDSTILLINGEN AF C. C. CONSTANTIN HANSEN'

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft

FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft 739 FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft as KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN

SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN 1902 Emmw '/Æ'/&Æ '?*% sk : c.. ->. ;>L ; / Wm@m DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING FORTEGNELSE OVER DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 743. KATALOG O# TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

Kunsten ned i øjenhøjde

Kunsten ned i øjenhøjde BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse til det 20. århundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvor det ville hen. Det

Læs mere

294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING - ;; UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1909 KØBENHAVN

Læs mere

brtegnelse er 'xmstvcerkerne

brtegnelse er 'xmstvcerkerne 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 / f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer.

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 24 APRIL 1998 900 Indhold - Mindeblad over 3 års krigen 901 - Johan Th. Lundbye som menneske og kunstner 902 - Johan

Læs mere

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper torsdag 3. marts kl. 13 ure, møbler og

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

tirsdag 29. nov. kl. 13 våben - separat katalog 750 1-215 kl. 17 bøger - katalog 751 3000-3242

tirsdag 29. nov. kl. 13 våben - separat katalog 750 1-215 kl. 17 bøger - katalog 751 3000-3242 international FØLGENDE DAGE SÆLGES tirsdag 29. nov. kl. 13 våben - separat katalog 750 1-215 kl. 17 bøger - katalog 751 3000-3242 onsdag 30. nov. kl. 13 sølv, inkl. georg jensen porcelæn, fajance og glas

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

artanddesign auction 111

artanddesign auction 111 artanddesign auction 111 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 14. - 15. august 2007 eftersyn onsdag 8. august kl. 10-16 torsdag 9. august kl. 10-16 fredag 10. august kl. 10-16 lørdag 11. august

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

kl. 19 vin - separat katalog fredag 3. september kl. 13 porcelæn, fajance, glas, orientalsk, ikoner og varia mandag 6. september kl.

kl. 19 vin - separat katalog fredag 3. september kl. 13 porcelæn, fajance, glas, orientalsk, ikoner og varia mandag 6. september kl. international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 31. august kl. 13 smykker onsdag 1. september kl. 13 smykker kl. 19 vin - separat katalog torsdag 2. september kl. 13 smykker kl. 15 sølv fredag

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«af Hans Bohr Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«2 Så langt jeg kan huske tilbage er det minder fra Tisvilde, der dukker op. Mine forældre havde lejet hus

Læs mere

( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

( Til alle ligningsmyndigheder m.v.) Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål ( Til alle ligningsmyndigheder

Læs mere

tirsdag 31. maj kl. 13 våben... 1-100 kl. 17 sylt-samlingen del I antikviteter og malerier... 101-230 onsdag 1. juni kl. 13 ure, møbler og bronzer

tirsdag 31. maj kl. 13 våben... 1-100 kl. 17 sylt-samlingen del I antikviteter og malerier... 101-230 onsdag 1. juni kl. 13 ure, møbler og bronzer international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 31. maj kl. 13 våben... 1-100 kl. 17 sylt-samlingen del I antikviteter og malerier... 101-230 onsdag 1. juni kl. 13 ure, møbler og bronzer torsdag

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere