KUNSTFORENINGENS ARBEJDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTFORENINGENS ARBEJDER"

Transkript

1 184 KUNSTFORENINGENS UDSTILLING AF P. C. SKOVGAARDS ARBEJDER I 100 AARET FOR HANS FØDSEL UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917

2 mmi fe. ; ' p* 'M ' WM -ÆmMm ;-... ; - T v - ; : ; s. a^'-k ^ - S Æ «i ' ' VF'-S 'fe:; -i m å m i S H M A.Vv; l&gmmm -r": Wi -.?'XZ±Xr, - - ; '

3 KUNSTFORENINGENS UDSTILLING AF P. C. SKOVGAARDS ARBEJDER I 100 AARET FOR HANS FØDSEL UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917

4

5 PETER CHRISTIAN SKOVGAARD Født paa Gaarden Hammershus ved Ringsted h. April 1817, død i København 13. April bosatte hans Forældre sig i Vejbg. (Det undertiden paa hans Studier af V.B. eller W.B. sammensatte Monogram betyder sagtens Vejby.) Udstiller fra Gift 3. September 1851 med Georgia Marie Lovise Schouw, død k-55 og 1869 i Italien.

6 .

7 'ATALOGETS Numre for Malerierne er med Bistand af Kunstnerens Børn søgt ordnede efter Tidsfølgen omkring de daterede Arbejder. For nogle Billeder vil der dog venteligt ved Udstillingen vindes sikrere Tidsog Stedsbestemmelser. Maalene er angivne i Centimeter, Højden først. Hvor intet andet er angivet, er Maleriet paa Lærred. S. E. betyder: Samme Ejer for Billedet som det forud opførte Xumer. P. betyder, al Billedet er malt paa Papir. S. A. I angiver, at Billedet har været solgt paa den første, den 16. November 1875 afholdte Auktion over- Kunstnerens efterladte Arbejder. S. A. II, at Billedet er solgt paa den anden, den 29. Februar 1876 afholdte Auktion. R. 17., al Billedet har været udstillet paa Raadhusudstillingen 1901.

8

9 I. MALERIER 1. Selvportræt. Bet. P. C. S. 1. April Tilhører Maler Niels Skovgaard. 2. H. C. Aggersborg som ung ved et Skakbrædt. 22,5. 17,5. Professor Joakim Skovgaard. 3. Vekselmægler H. C. Aggersborg Maler Niels Skovgaard. 4. Bomhuset ved Langebro Raadhusmuseet. 5. Parti ved Langebro med Udsigt mod København ,5. S. E. 6. Kunstnerens Barndomshjem i Vejby. Bet. P. C. S Fhv. Kontorchef Hother Ploug. 7. Strandbakker ved Kattegat. En Figur af en Bondemand som Staffage. Bet. P. C. S Malet paa Blik. 25,5. 36,4. Professor Joakim Skovgaard. 8. (lade i Vejby med en Brøndvippe. Bet. P. C. S P. 27,5. 35,2. B. U. Nr S. E. 9. Gade i Vejby med to Køer ved Brønden Bagermester Georg Johansen. 10. Kunstnerens Søster Vilhelmine. Bet. P. C. S P. 13, Professor Joakim Skovgaard. 11 Vinterbillede fra Vejby Maler Niels Skovgaard. 12. Vinterlandskab. Skøjteløberen er Maleren J. Th. Lundbye Kunsthandler M. Groseli.

10 8 13. Kunstnerens Barndomshjem i Vejby. P ,5. S. E. 14. Mægler Aggersborgs Fader Maler Niels Skovgaard. 1 ). Kaptajn Bremer S. tv 16. Madam Bremer, født Haar S. E. 17. Død Grønspætte S. E. 18. Kunstnerens Mormoder. 21, FhA'. Apotheker A. Cruusberg. 19. Johan Peter Vedel, Provst og Præst i Helsinge Valdby. Bet. P. C. S ,5. 29,2. Højskoleforstander Anders Vedel. 20. Provst Vedels Hustru Marie Cathrine, f. Plum. 36,5. 29,2. Bet. P. C. S S. E. 21. Skovsø i Maaneskin. (Onrtr ) Professor Joakim Skovgaard. 22. Pige paa en Kæmpehøj. Fra Vejby. Bet. P. C. S Mai Maler Niels Skovgaard. 23. Fra Ruderskov. Bet. P. C. S Fabrikant Louis Messerschmidt., 24. Gaardsplads til et Bondehus. Bet. P. C. S. WB. 18,5. 23,5. Professor Joakim Skovgaard. 25. Andreas Lundblad. Bet. P. C. S (Malet 15. Sept.) Frk. Liebst. 26. Fra Tisvilde Hegn Maler Niels Skovgaard. 27. Tisvilde Hegn Studie til Galleriets 1839 malte»udsigt mod Frederiksværk fra Tisvilde Hegn«. S. E. 28. Tisvilde Hegn Studie til Galleriets Billede. S. E. 29. Udsigt mod Frederiksværk fra Tisvilde Skov ,5. Forarbejde til Gallerieis 1839 malte Billede. Professor, Dr. Thorkild Bovsing.

11 Portræt af Skibsreder Schade. Bet. P. C. S V. Winkel & Magnussen. Aagerup Skole (ved Ramløse). Bet. P. C. S ,5. 34,5. Fhv. Tandlæge Fred. Visby. Studie af en Solnedgang. P. 22,5. 29,2. Professor Joakim Skovgaard. Luftstudie mod Aftensolen. P S. E. Skovsø, Aften ,5. Maler Niels Skovgaard. Et Raalam. 12, Professor Joakim Skovgaard. Fra Haven i Vejby. P Grosserer H. N. Holten. Landskab fra Vejby. 24,5. 31,3. Professor Joakim Skovgaard. En Bøg. Studie. Bet , Departementschef Viggo Aagesen. Bæk i en Skovegn. Løs Skitse Museumsdirektør Karl Madsen. Frederiksborg Slot Studie til det 1842 udstillede Billede. Arkitekt Fred. L. Levy. Sjællandsk Landskab. Motiv ved Fredensborg. Bet. P. C. Skovgaard, Marts Udstillet Konkurrencearbejde for den Neuhausenske Præmie. Frøken L. Hald. Udsigt over Hillerød. Morgen. (1841). P R. U. Nr Professor Joakim Skovgaard. Landskab fra Frederiksborgegnen. P V. Winkel & Magnussen. Skovsø i Frederiksborgegnen. Efteraar Generalkonsul Vald. Gluckstadt. Død Ugle. Bet. P. Skovgaard, 16. Novb. 184(1?) Maler Niels Skovgaard. Sti i en Skov. Skyet Luft Overretssagfører P. E. Sporon.

12 Udkast til Dekorationen af en Sal i Mægler Aggersborgs Lejlighed ved Holmens Kanal ,5. Professor Joakim Skovgaard. 48. I. Th. Lundbye i Arbejdskittel. Bet. P. S ,7. 23,8. S. E. 49. Udsigt fra Frederiksborg Slot (1842) P Fru Anna Heilbuth. S. A. I Nr En Sommeraften, efter en Begndag. Bet. P. Skovgaard Købt af Kunstforeningen. Motivet fra Vallø. R. U. Nr Direktør E. Rée. 51. Højerup Kirke paa Stevns Klint. Bet. P. S L. 141,2. 149,5. R. U. Nr (Malet til Udsmykning af en Sal i Mægler Aggersborgs Lejlighed ved Holmens Kanal). Professor Joakim Skovgaard. 52. Udsigt fra Frederiksborg Slot. Bet. P. C. S (Malet til Udsmykningen af Mægler Aggersborgs Lejlighed ved Holmens Kanal). R. U. Nr Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen. 53. Eng i Buderskov. Bet. P. S. Budesk. 7. Juli P. 29, Professor Joakim Skovgaard. 54. Kanten af en Skovsø. Bet. Rude Skov 8. Juli P. S. P Nationalbankdirektør J. Winther. 55. Nordskoven ved Jægerspris. P. 19, Kunsthandler M. Groseli. 56. Nordskoven i Jægerspris med Storkereden i den gamle Eg. Bet. P. S Studie til Galleriets 1843 udstillede Billede. Frk. Sigrid Matthiessen. 57. Hvid Sky over en Trætop Maler Niels Skovgaard.

13 Bøgeskov Prof. v. Univ. Overmedikus Chr. Gram. Løgsø i Ruderskov. Bet. Løgsø Maler Niels Skovgaard. Bondehus i Vejby. Bet. P. S ,5 S. A. II Nr. 31. Studie til det i Februar 1850 malede Billede. Overretssagfører Axel Damm. Sommerlandskab. Bet. Vejby Juni P Kunsthandler M. Groseli. Bygevejr. Bet. Weiby St. Hansdag P ,5. S. A. II Nr. 2. Grosserer Julius Hertz. Et Vænge. Bet. Vejby , S. A. I Nr. 47. Fhv. Bankkasserer J. Simmelkjær. Vejen ind til Vejby. Bet ,8. R. U. Nr Professor Joakim Skovgaard. Havremark (ved Vejby). Bet B. U. Nr Maler Niels Skovgaard. Ved Gurre Sø. Bet. Gurre Sø. Juli P. S Studie til Galleriets 1844 udstillede Billede. S.A. II Nr. 57. Grosserer Julius Hertz. En Slibesten. Studie fra Vejby. (1843). 24,4. 30,6. Professor Joakim Skovgaard. Blomstrende Dige. Bet. Vejby Juli P. IH. 33. Grosserer H. N. Holten. Skarntyde. Bet. Vejby P Maler Niels Skovgaard. Strand ved Baageleje. Bet. P. S S. A. I Nr. 66. Studie til det 1844 udstillede Billede. Maleren, Professor Godfred Christensen. Kysten ved Raageleje. Maleren I. Th. Lundbye paa Stranden. Bet. PS P R. U. Nr Grosserer William Bendix.

14 Studie til Galleriets Billede al'»sjællands Kyst ved Dronningemøllen«. Bet. Ved Raageleje Juli PS. 25,8..41,8. Professor Joakim Skovgaard. 73 Strandkaal ved Kattegat. Bet. PS P ,5. S. E. 74. En Kat. Bet P ,5. S. E. 75. Markblomster Maler Niels Skovgaard. 76. Ebberød Sø. Bet. saaledes og 3. Sept PS B. U. Nr S. E. 77. Udsigt fra Ambjergene mod Vordingborg. Bet. saaledes og P. Skovgaard Septbr , Professor Joakim Skovgaard. 78. Studie af en Aftenpragtstjerne. 19, S. E. 79. Susaaens Oversvømmelse. Studie. Bet B. U. Nr Fhv. Bankkasserer J. Simmelkiær. 80. Have Mølle ved Slangerup. Bel. P. Skovgaard Udstillet Prof., Dr.med. Oscar Bloch. 81. Parti ved Baageleje, varm Sommerdag. Bel. P. Skovgaard Udst Ingeniør P. O. Koch. 82. Stiftsfysikus, Dr. med. Fr. Krebs. (1844.) 23, Udst Malerinden, Frk. Johanne Krebs. 83. Kongens Møller. (1844). P Maler Niels Skovgaard. 84. Aa ved Kongens Møller. (1844). 26,6. 43,2. (Forgrunden tilføjet af Joakim Skovgaard.) Professor Joakim Skovgaard. 85. Tøj til Tørring ,5. Departementschef Viggo Aagesen.

15 Parti ved Halleby Aa. Bet. den 5. August , S. A. II Nr. 28. Studie til det 1847 malede Billede i den Hirschsprungske Samling. Læge Chr. Myrdahl. 87. Eng i Skoven. Bet. 1. Septbr med Bemærkningen:»Træerne dunklere og den kolde Tone i Luften mere glindsende.«p. 32, S. A. Il Nr. 27. Proprietær Holger Weis. 88. Parti ved Udkanten af Tidsvilde Skov. Blæst , Studie til det 1845 udstillede Billede. Direktør D. Berg. 89. Parti ved Udkanten af Tidsvilde Skov. Bet. P. Skovgaard Udstillet R. U. Nr Overretssagfører P. E. Sporon. 90. Kunstnerens Søster plukker Bær. Bet. PS ,4. Professor Joakim Skovgaard. 91. Kunstnerens Søster plukker Hyldeblomster B. U. Nr Grosserer H. N. Holten. 92. Magdalene Aggersborg, født Haar. 40,8. 32,8. B. U. Nr Professor Joakim Skovgaard. 93. Kunstnerens Mormoder Magdalene Aggersborg, født Haar Maler Niels Skovgaard. 94. Udkanten af en Skov. P. 19, Ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst. 95. Skov ved Skarrit Sø ,5. Direktør J. Jørgensen. 96. Bøgestammer i Delhoved Skov Studie til Galleriets 1847 udstillede Billede. Maler Niels Skovgaard. 97. Delhoved Skov ved Skarrit Sø. P Studie til Galleriets 1847 udstillede Billede. Ribe Stiftsmuseum.

16 Studie med Bregner V. Winkel & Magnussen. 99. En Sommerdag. Bet. P. Skovgaard Doktor M. P. Buhl og Hustru. 1(H). Strandskrænt paa Møen. P. Bet. 31. Aug Generalkonsul Vald. Gluckstadt Nysø. Bet. PS , (Se Høyens Levned II, S. 86). Overpræsident Jonquiéres Fra Præstø over mod Nysø. Solnedgang. Bet. PS , B. U. Nr (Se Høyens Levned II. S. 86). Fru Sofie Mariboe. 1(13. Vej udenfor Nysø Have. P Maler Niels Skovgaard Aftenhimmel. Studie. P. 27,4. 43,8. Professor Joakim Skovgaard Solnedgang ved Skarrit Sø. 7(i Fru Julie de Fine Skibsted Stue i Vejby. Bet. 1. Jan P ,5. B. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Landevej ved Herregaarden Vognserup. Bet. P. S. Vognserup. 27. Juni P B. U. Nr Studie til Galleriets 1849 udstillede Billede. Fru A. Bode Vej og Mark ved et Skovhegn. Bet. P. S. 30. Juni ,5. Prof. v. Univ., Overmedikus Chr. Gram Studie fra Dyrehaven. Bet. P. S. Juni P. 26, Studie til Galleriets 1848 udstillede Billede. Enkefru Lydia Levy Dyrehaven ved Eremitagen. P..'< Overtoldinspektør Bing Forgrundsstudie. Bet. P. S. Juli V. Winkel <& Magnussen.

17 Plænen ved Eremitagesletten i Jægersborg Dyrehave ,5. Frk.nerne Marie, Octavia og Charlotte Winther en Udkant af Dyrehaven. Bet. P. S Overretsassessor Axel Petersen En Flok Daadyr paa Eremitagesletten. Bet. 8. Aug Maler Niels Skovgaard Parti fra Jægersborg Dyrehave. P. Bet. 8. Aug P. S. 40,5. 54,5. S. A. 1 Nr. 65. Kunsthandler C. Christensen Skovslette. Bet. 12. Aug (med Tilføjelsen:»Dyrene ere for smaa«.) S. A. II Nr. 20. (Anvendt for Galleriets 1848 udstillede»sommermiddag i Dyrehaven«.) B. U. Nr Xylograf Fr. Hendriksen Parti fra Dyrehaven. Bet. 18. Aug Fhv. Bektor O. F. Bache Skudt Daahjort. Bet. 24. August P Maler Niels Skovgaard Fra Jægersborg Dyrehave. Bet. 25. August (Studie til det 1848 udstillede»parti af Plænen ved Eremitagen i Jægersborg Dyrehave«?) Kontorchef, Docent H. Gram Dyrehaven nær Trepilelaagen Maler Niels Skovgaard Dyrehaven. (1847.) P. 38, Arkitekt K. T. Seest Portræt af N. F. S. Grundtvig. Bet. bagpaa: P. S ,5. Frk. Elisabeth Boisen Studie til»landevej ved Herregaarden Vognse rup« Grosserer August M. Salomon Studie til venstre Side af Galleriets Billede»Landevej ved Herregaarden Vognserup«. Bet. 11.

18 1(1 Juli ,6. 43,5. R. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Mark udenfor Dorthealysts Have. Bet. Dorthealyst d. 14. Juli P ,5. R. U. Nr Maler Niels Skovgaard Elmetræer i Alléen ved Herregaarden Vognserup. Bet. P. S. P. 26,5. 37,5. (Anvendt tor det 1850 udstillede Billede). Maler Viggo Pedersen Hyldebusk P. Maler Niels Skovgaard Foraarsdag paa Læsø. Bet. P. S. 12. Mai 1845) ,5. S. A. II Nr. 52. Grosserer A. Fonnesbech Birketræer paa Læsø efter Begn. Bet. P. S. 19. Mai Kommandørinde Schultz Læsø Kone i Stadsdragt. Bet. P. S. Læsøe 20. Maj S. A. II Nr. 53. Overretssagfører Axel Damm Landskab fra Læsø. Bet. P. S. Læsø 24. Maj , Maler J. Th. Skovgaard Studie fra Læsø med en Mølle. Graavejr. Bel. P. S. Pintsedag 27. Mai ,5. S. A. II Nr. 51. B. U. Nr Raadsformand Gustav Philipsen Gaard paa Læsø. 39, Borgerrepræsentant, Ingeniør J. Bump Nysø Have. Bet. P. S. 15. Juni P. 30, Overpræsident Jonquiéres Vænge ved Vognserup. Lundbye sidder i Færd med at male. Bet. P. Skovgaard ,7. 51,2. (Malt efter Lundbyes Død paa Grundlag af Galleriets Studie fra Vejby 1843). Professor Joakim Skovgaard.

19 Alléen ved Vognserup. Blaa Himmel med lette Skyer. P. 32,3. 67,5. (Studie til det 1850 udstillede Billede»En Sommeraften paa Landet«.) Maler Th. Philipsen Heste vandes i Dammen ved Vognserup. (1849.) (Studie til det 1850 udstillede Billede.) Professor Joakim Skovgaard Klinteskoven paa Møen med Udsigt til Havet. Bet. 7. August Grosserer August M. Salomon Udsigt fra Møens Klint over Havet. Bet. 18. Aug P. S ,5. S. A. II Nr. 36. S. E Parti af Møens Klint (Taleren). Bet. P. S. 27. Aug ,5. R. U. Nr Studie til det 1853 udstillede store Billede. Toldinspektør, Cand. polit. Ph. Gram Strandparti fra Møen. Bet. P. S. 30. Aug Læge H. J. Koefoed Udsigt over Havet fra Møens Klint. Bet. 3. Sept Ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst Møens Klint (Taleren) ,5. Prof. v. Univ., Overmedikus Chr. Gram Bakkedrag bag Møens Klint. P. 39, Professor Joakim Skovgaard Sommerdag udenfor et Bondehus i Vejby. En Pige ved Brønden. Bet. 1. Febr Overpræsident Jonquiéres. 146 En Sommeraften paa Landet (Parti ved Herregaarden Vognserup). Bet. Skovgaard Udstillet Gave fra Etatsraad M. Bruun og Hustru til Aarhus Museum Taleren paa Møen. Bet. 6. Juni Maler Niels Skovgaard.

20 Taleren, set fra Liselund. Bet. 12. Juni B. U. Nr Skovrider Aage Holten Skovbevokset Skrænt (paa Møen). Bet. 26. Juni Aage Holten Vild Rosenbusk. Bet. 22. Juni 1850 (med Tilføjelsen ved en Løvetand:»For stor til Rosen«), P V. Winkel & Magnussen Sti ved Liselund. Bet. 8. Juli ,5. Studie til det 1857 malte Billede. S. A. I Nr. 37. Direktør Frederik Larsen Parti af Møens Klint (Taleren) ved Solopgang Direktør D. Berg Møens Klint, tidlig Morgen. Bet By- og Herredsfuldmægtig M. Hammerich Høstlandskab. Bet. Nysøe 14. Aug S. A. II Nr. 30. V. Winkel & Magnussen Studie med Popler S. E Skovslette med Dyr. Bet. P. S Enkefru Alma Boch Tre Bøgestammer. Bet. Faxinge Skov. 5. August Maler Niels Skovgaard Skovinteriør. Bet. Charlottenlund. 7. August ,5. Jernstøber K. Brandt Vejen til Badehusene ved Nysø. Bet. 25. August Grosserer August M. Salomon Georgia Skovgaard og Susette Mariboe. Bet. Nysø Aug P Professor Joakim Skovgaard Luftstudie med en stor hvid Sky S. E Bøgeskov. En Grøftegraver som Staffage. Bet. 7. Juni Overinspektør Ring.

21 Tørvemose. Bet. 15. Juni P. S Grosserer S. Espersen I Skovbrynet. Graavejr. Bet. 16. Juni Grosserer August M. Salomon Engdrag. Bet. Vognserup 26. Juli ,5. Frk. Johanne Bindesbøll Heste i et Vænge. Bet. Vognserup d. 28. Juli ,8. Professor Joakim Skovgaard Kunstnerens Moder. Bet. P. S. Skovsborg den 10. September ,5. 19,2. R. U. Nr S. E Parti ved Strandmøllen. Bet. Sept P. S ,5. B. U. Nr Grosserer V. Bockelund Skodsborg Dam, omgivet af høje, mørkegrønne Træer. Bet. Skodsborg 24. Septbr Studie til det 1853 malte Billede. Generalkonsul Vald. Gluckstadt Vedbæk. Bet. 23. Sept P. S ,2. Professor Joakim Skovgaard Tjørnene paa Eremitagesletten. Bet. 8. Okt Enkefru Lydia Levy Kunstnerens Hustru. Bet. Skodsborg 12. Okt PS. 14,5. 11,4. Professor Joakim Skovgaard Parti fra Vejles Omegn. 40, Kunsthandler M. Grosell Køer paa et Engdrag ved Vejle ,5. Professor Joakim Skovgaard Vejledalen. Bet. Veile 4. Juli , S. A. IL Nr. 4. Maleren, Professor Viggo Johansen.

22 Studevogn. Bet. Vejle 15. Juli Studie til det 1853 udstillede Billede. Professor Joakim Skovgaard En Kvie. Bet. Veile 25. Juli Maler Niels Skovgaard En Grusgrav. Bet. 3. Aug Grosserer August M. Salomon, 179. Skrænt. Bet. 10. Aug ,5. 27,5. Prokurist A. Mariboe Fru Georgia Skovgaard. Bet. 22. Aug (?) Maler Niels Skovgaard Studie af unge Bøgetræer paa en Bakke. Bet. Bruunshaab 6. Sept ,5. 37,5. Maler Viggo Pedersen Bruunshaab ved Viborg. Bet. PS. Sept ,5. Frk. Magdalene Buch Luftstudie. P ,5. Professor Joakim Skovgaard Parti fra Møen. Store Klint set fra Lille Klint. Bet. PS Generalkonsul Vald. Gluckstadt Udsigt over Vejle Studie til det 1853 udstillede Billede. V'. Winkel & Magnussen Udsigt over Vejle. Bet. P. C. Skovgaard ,5. Professorinde Bolette Hartmann, født Puggaard Udsigt over Vejle. Bet. PS Udst Malet til Orla Lehmann. Fru Dora Goldschmidt Udsigt mod Bakken. Bet. Vejle 29. Juli , Hotelejer C. P. Christensen Baron Holger Stampe til Hest. Bet. 4. October V. Winkel & Magnussen.

23 Baronesse Jeanina Stampe til Hest S. E Møens Klint ,5. Bibe Stiftsmuseum En Skovsø. Bet. PS Frk. A. Achehoug Sommereftermiddag. Bet. PS. 10. Juni , Overlæge, Dr. med. Ludv. Nielsen Barneportræt. Bet. 9. August Frøknerne Marie, Octavia og Charlotte Winther. 194a. Skrænt ved en Strandbred. Bet. 9 Aug Fru C. Irminger Sommerlandskab med en moden Kornmark ved Vedbæk. Paa en Sti langs en Skrænt ned mod Vandet to spaserende Damer. (Fru Georgia Skovgaard og Fru Susette Mariboe.) Bet. 12. Aug Generalkonsul Vald. Gluckstadt Skovbryn mod Aften. Studie. Bet. 12. Aug Departementsschef Viggo Aagesen Studie til Billedet med et lynfældet Træ. Bet. 20. Aug ,4. 52,8. Professor Joakim Skovgaard Nørreaadalen ved Bruunshaab Overretssagfører Chr. Heise Vilde Kirsebær, en Skov i Baggrunden. Bet. 22. Sept ,5. 31,5. Kunsthandler W. Schou Udsigt fra Kunstnerens Bolig i Løweners Ejendom paa Christianshavn mod Christianskirken. Vinterdag med Sne. Bet. 9. Jan Fru Jacobine Møller Fra Gurre. (1854.) Ufuldendt. Grosserer H. N. Holten Parti fra Esrom Sø. Bet. PS Etatsraad Jacob Hegel.

24 Parti ved Vejle. Bet. P.S Udst Professor, Dr. med. A. Friedenreich Studie fra Venedig. Bet. Venedig 9. Juni Aarhus Museum Kanal i Venedig. (1854.) Maler Niels Skovgaard Landevej i Sabinerbjærgene. Bet. 9. Juli S. A. II Nr. 55. Nivaagaards Maleri- Samling Ved Como-Søen. Bet. Colico 12. Juli S. A. II Nr. 24. Frknerne Ida og Anna Hirschsprung Landskabsstudie fra Norditalien. Bet. PS V. Winkel & Magnussen Udsigt fra Domkirken i Milano, i Baggrunden Alperne med Monte Bosa. Bet. 18. Juli S. A. I Nr. 24. Overpræsident Jonquiéres Vej i Italien. Bet. Corvata 29. Aug ,5. S. A. II Nr. 54. Auktionsholder J. Winsløw I. L. Høyen skal til Audiens hos Paven. Bet. Rom Debr PS. ' 20,5. 29,8. B. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Christian Winther i Bom. Bet. PS. Roma Grosserer A. Trier Landskab ved Carrara (1855). Landskab med Træer, imellem hvilke Floden snoer sig. I Baggrunden høje Bjergtinder Generalkonsul Vald. Gluckstadt Foraarsoversvømmelse i Norditalien ,5. Skibsfører J. Hagedorn En ung Burreplante. Bet. P.Skovgaard ,6. 34,3. Professor Joakim Skovgaard.

25 216. Nysø Havetrappe. Bet. 13. Juni Grosserer H. N. Holten Fem unge Piger. Bet. Juli Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Damer spiller Fjerbold paa Nysø ,5. Grosserer August M. Salomon Et Par Børn i en Have. Bet. 31. Juli Grosserer Ad. Levison Træ foran en Længe paa Nysø Prokurist A. Mariboe Bondedammen ved Hellebæk. Bet. 8. Aug Fru Georgia Skovgaard tegner. 38, Direktør Max Lester-Levig Dame i Lyserødt. Bet. 10. August Grosserer H. N. Holten En gul Hund. Bet. 10. August Maler Niels Skovgaard En stor gul Hund fra Iselinge. 23,6. 29,2. Professor Joakim Skovgaard Parti i Søllerød Kirkeskov. Bet. 11. Aug ,5. S. A. II Nr. 19. Frk.nerne Ida og Anna Hirschsprung Ung Pige i en Have. Bet. 25. Sept Fhv. Rektor O. F. Bache Portræt af en ung Pige. Bet. 2. Oct Fru Karen Frederiksen To Smaapiger med en Kurv. 23,2. 27,8. Professor Joakim Skovgaard Tre Smaapiger fra Iselinge. Udækket Grund Maler Niels Skovgaard Dame i Straahat og rød Kjole. Halv Figur. (Fra Iselinge.) S. E.

26 Studie af Børn. (Fra Iselinge.) V. Winkel & Magnussen Vandløb ved Udkanten af en Skov. Bet. 16. Maj Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Aabent Landskab med lavtstaaende Sol. Bet Maler Niels Skovgaard En Vase i Nysø Have. Bet. Nysø August ,4. Professor Joakim Skovgaard Skovvej med spaserende Damer ,5. Fru Etatsraadinde Pauline Hammerich Landskab fra Nordsjælland. 75,3. 113,5. Banders Museums Kunstafdeling Sti gennem Skoven ved Liselund. Bet. P. S Grosserer L. P. Larsen Bøgeskov i Maj. Bet. P. Skovgaard Udst Motivet fra Iselinge. Fru Etatsraadinde Pouline Hammerich En Bøgeskov i October. Bet. PS Udst Etatsraad Georg Bestie Eftermiddag paa Vejleeng. Bet. Vejle 20. Juli S. A. I Nr. 13. Fru Anna Lund, født Marstrand Mose med (ikke af P. C. Skovgaard malte) Storke V. Winkel & Magnussen Aften i Vejledalen Direktør Max Lester-Levig Greisdalen ved Vejle. P Cand. pharm. Holm Margrethe Lehmann. Ufuldført V. Winkel & Magnussen Udsigt over Vejle Fjord. Ufuldført. 38, Direktør E. Rée Studie af en ung Eg. Bet. 3. Sept , Professor Joakim Skovgaard.

27 Fiskerpige fra Hellebæk. Bet Maler Niels Skovgaard Fiskerpige fra Hellebæk. Bet S. E Nordsjællandsk Landskab. Bet. P. S Udst Motivet formentlig fra Højbjerg. Kammerherreinde Cederfeld de Simonsen En Bøgeskov. Eftermiddagsbelysning. Børn paa Vejen i Forgrunden, Skovhuggere paa Mellemgrundens Slette. Bet. P. Skovgaard Udst Kaptajn, cand. jur. Jørgen Brock Nordsjællandsk Landskab. Enge ved en Skov. Bet. P. S Udstillet Fru Clara Wancher En Rudel Hjorte og en Stork. (Omtr ) Malt som Dørstykke til Biskop Monrad Fhv. Rektor O. F. Bache Kronhjort med Hinde. 35,5. 130,5. S. E Parti fra Dyrehaven. Bet. P. S Kunsthandler M. Grosell Ved Bondedammen i Hellebæk; en ung Eg i Forgrundens Skygge. 63,5. 44,5. B. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Bøgetræ, set mod Solen. Bet , R. U S. E En Trægruppe. Bet. 22. Juli S. A. I Nr. 38. Kaptajn J. Abrahams Stranden ved Hellebæk. Frisk Vejr. Bet. 28. Juli R. U. Nr Fhv. Kontorchef Hother Ploug Hellebæk. 47, Fru Anna Lund, født Marstrand.

28 Aften. Bondedammen ved Hellebæk R. U. Nr S. A. I Nr. 32. Kommandør P. Saabye Vaskekoner ved Bondedammen i Hellebæk. Bet. 3. Aug Enkegrevinde Krag Juel Vind Frijs Joakim Skovgaard som Barn. Bet. P. S. Hellebæk 7. Aug ,9. 24,7. R. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Bøgeskov. Bet. 22. Aug ,5. V. Winkel & Magnussen Bøgestamme med en stor afblæst Gren. Bet. 31. Aug ,3. S. E Parti fra Hellebæk. Bet. PS , Guld varefabrikant Georg Hertz Bondedammen ved Hellebæk. Bet. P. Skovgaard Birkedommer Boesen Bondedammen ved Hellebæk V. Winkel & Magnussen Sommereftermiddag ved en Indsø. Efter en bortdragende Regnbyge belyses Landskabet atter af den dalende Sol. I Forgrunden føres Køer ned mod Søen, hvor de skal drikke. Bet. P.Skovgaard Udstillet Nivaagaard Malerisamling Unge Ege ved en Markvej Maler Niels Skovgaard Landskabsstudie. Bet. P. S. Hellebæk 23. Juli , Toldkontrollør Becker Forblæste Ege Bet. 29. August Udækket Grund. Maler Niels Skovgaard Skov ved Aften Studie til Galleriets 1860 malte»begyndende Aftenskumring i en Skov«. S. E.

29 Kysten nord for Kronborg. Blæstvejr. Bet. Hellebæk 31. Aug P. S R. U. Nr Kunsthandler M. Grosell Eg paa Marken foran en Skov. Bet. 1. Sept Hellebæk ,5. Læge L. C. Djørup Foraarsdag i Skoven ved Julinge Studie til det 1861 malte Billede. Boghandler, Cand. phil. Oscar Gad Udsigt mod Kullen fra Hellebæk; Aften Maler Niels Skovgaard Stille Sommeraften ved en Indsø (Bondedammen i Hellebæk). Bet. P. S (Et Studie i Galleriet til Billedet er dateret 15. Aug ) Barnevognsfabrikant P. F. A. Thomsen Den gamle Hovedbygning paa Iselinge med Udsigt over Haven. Assessor Aagaard og Digteren Chr. Richardt paa Vejen; paa Verandaen to af Ejerens Børnebørn , Frk. Charlotte Bartholin Den Aggerborgske Villa i Oasens Have. Bet. P. S Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Rosenvænget. Bet. P. S , Professor Joakim Skovgaard Landskab Varm Sommerdag. Bet. 25. Juni P. 30, Kommandør P. Saabye Stranden ved Hellebæk. Bet. 1. Juli Maler Niels Skovgaard Udsigt fra Sjællands Nordkyst over Kattegattet, med Kullen i Baggrunden. Sommeraften. Studie til det 1862 udstillede Billede. 32,5. 48,5. Tilh. Nivaagaards Maleri-Samling Udsigt fra Sjællands Nordkyst over Kattegat Studie til Galleriets 1862 udstillede Billede. Jernstøber K. Brandt.

30 Hornbæk; skyet Aften. 37, Professor Joakim Skovgaard Dam ved Hellebæk. Bet. PS , Boghandler, cand. phil. Oscar Gad Aften i Udkanten af en Skov ,5. Veksellerer Julius Heilbuth Forgrundsstudie. P Grosserer H. N. Holten Træer i Dyrehaven. (Malt Juli 1861.) Fru Konferensraadinde O. Hansen Hassel og Eg paa et Stengærde. Pap. 32,7. 36,7. Professor Joakim Skovgaard Parti af Iselinge Skov. Slægtninge af Assessor Aagaard som Staffage. Bet. P. Skovgaard Fru Anna Hall Bondedammen ved Hellebæk. 35, Frk.nerne Agnes og Marie Frohne Fra Uglebakkerne i Jægersborg Dyrehave. Bet. 10. Sept ,5. S. A. II Nr. 41. Grosserer Julius Hertz Bøgeskov ved Nysø Fru A. Holstein En Mølledam ved Hellebæk. Sommerformiddag. Bet. P.Skovgaard Udstillet Frøken Emma Brock Kanalparti i Venedig. Bet. PS Kunsthandler, Cand. polyt. Viggo Winkel Baronesse Elisabeth Wedel-Wedellsborg, f. Scavenius. Bet. P. S Underdirektør Thiele I Jægersborg Dyrehave. Eftermiddag Studie til det 1863 udstillede, til Sir Morton Peto solgte Billede. Fhv. Kontorchef Hother Ploug.

31 Dyrehaven mod Aften Studie til Morton Petos i 1863 udstillede Billede. Direktør E. Bée En lille Sø i Dyrehaven. Bet Direktør Eduard Rée Forstkandidat J. F. Schouw, Kunstnerens Svoger. Bet. P. S. 7. Januar Frøken J. Schouw Studie af Tjørne. 40,4. 29,2. Professsor Joakim Skovgaard Eremitagesletten Fuldmægtig, cand. jur. Paul Heisted Studie af en væltet Trærod. Bet , Professor Joakim Skovgaard Fra Jægersborg Dyrehave. 38,5. 60,5. Departementschef A. C. Schlichtkrull Skovklædte Bakker. Studie. Bet. 5 Aug S. A. Il Nr. 45. Nivaagaards Malerisamling En sjællandsk Markvej. Bet. 8. Aug P. S Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Skovparti Højesteretssagfører G. M. Bée I Skovbrynet ,5. Jernstøber K. Brandt Dam i Præstevangen ved Hillerød Fru Johanne Nielsen Det Indre af en Bøgeskov Fru Rigmor Fenger, f. Krag Skovinteriør. Brudstykke Maler Aage Berthelsen I Skovbrynet. P Ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst Skovsø. Bet. 24. Juli Pensionist A. Mariboe Kystlandskab. Bet. Aug. 65. P Ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst.

32 Haveparli fra Nysø. Bet. PS , (Personerne er Lensbaron Hendrik Stampe, Lensbaronesse Stampe, Baron Chr. S., Baronesse Ise S., Christine og Jeanine S.) Lensbaronesse Stampe Charisius Landskabsstudie fra Nysø Fuldmægtig E. Koch Lysning i Skoven Ufuldendt. Grosserer H. N. Holten Aftenskumring i en Skov. Bet. PSkovgaard Udstillet R. U. Nr Lehnsbaron Rosenørn-Lehn Bondedammen ved Hellebæk. Bet. PSkovgaard Etatsraadinde Salomonsen. 321.»Maven f ved Kørevejen i Iselinge Skov Fru Sigrid Ibsen Monte Pincio. Solnedgang. Bet. PS V. Winkel & Magnussen Trætoppe S. E Strandmøllebugten (Fuldført af Niels Skovgaard.) S. E Det Indre af en Skov. (Dyrehaven?) Aftensol paa Stammerne. 25, Studie til Nr Nivaagaards Maleri-Samling Aften i Skoven. Køerne vender hjem. Ufuldført. 126,2. 188,5. Professor Joakim Skovgaard Parti ved Aabenraa. Studie til Slesvigernes Gave til Prinsesse Dagmar. (1867.) ,5. S. A. 1 Nr. 56. Grosserer Julius Hertz Skovlandskab. Skitse. Bet. 27. Juni Redaktør Carl Mariboe Skov ved Aften. Bet Maler Niels Skovgaard.

33 Jysk Hedelandskab ,5. S. A. II Nr. 44. Frøknerne Agnes og Marie Frohne Hedeparti ved Himmelbjerget. Bet. 12. Aug S. A. I. Nr. 58. Professor, Dr. med. Oscar Bloch I Skovens Udkant. Bet. 31. Aug , Overretssagfører P. E. Sporon Landskab fra Himmelbjergegnen. Bet. 14. Aug. 67. P. 29, Grosserer Julius Just Jul Sø. Bet. 30. Aug Fr. Laub Jysk Landskab. (1867.) V. Winkel & Magnussen Dam i Nysø Have. Bet. Nysø 26. Aug S. E Studie af Stockholm. 36,5. 60,5. Til det 1868 udstillede Billede. Frk. Mathilde Koch Ufuldført Studie fra Stockholm. P ,2. Professor Joakim Skovgaard Stockholm. Bet. P. Skovgaard Malt til Orla Lehmann, tilhørte senere Carl Ploug. Udst Fru A. Rode En Skovsø. Badende Drenge ved Bondedammen. Bet. PSkovgaard Direktør Ernst Michaelsen Vej mod Eremitagen Maler Niels Skovgaard En Skovsø. Sommeraften. Badende Drenge som Staffage. Bet. P. C. Skovgaard Udst R. U. Nr Frk. Mimi Liebe. 343.»Strædet«ved Nysø. Bet. Nysø 8. August PS Fru Kommandørinde A. C. Skibsted To Drenge. Bet. Nysø 17. Aug Maler Niels Skovgaard.

34 Skov. Store Bøge ved Nysø. Bet. PS 17. Aug Hr. Th. Trock En hadende Dreng. Bet. Nysø 18. Aug , Professor Joakim Skovgaard Nysø Have med Thorvaldsens Værksted ,5. Overpræsident Jonquiéres Høhøst Grosserer H. N. Holten Himmelbjerget, set fra Bredden af Jul Sø. Formiddag i August. Bet. PSkovgaard Udst Grosserer B. Stilling Andersn Ung Bøgeskov Fru Margrethe Luplau Møller Studie fra Nysø. 38, Ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst. 352.»Strædet«ved Nysø. Bet. PSkovgaard Fru A. Stampe-Feddersen San Francesco ved Subiaco. Bet. 16. Juni P. 39,8. 45,5. Professor Joakim Skovgaard Bjergvej. Bet. Subiaco 17. Juni S. A. 1 Nr. 25. Boghandler, cand. phil. Oscar Gad Subiaco mod Aftensolen. Bet. 23. Juni 69. P. 28,4. 43,3. Professor Joakim Skovgaard Bjergvej. Bet. P.S. Subiaco 25. Jun Frk. Inger Koch Kysten ved Capri. Bet. PS Capri 31. Juli P Kammerherre Juul Oliventræer, i Baggrunden Bjerge. Bel. Olevano 13. Sept S. A. I Nr. 60. Nivaagaards Malerisamling Klipper ved en Bjergvej. Bet. Olevano 15. Sept ,5. B. U. Nr Kommandør P. Saabye.

35 En overgroet italiensk Have. Bet PS. Olevano 16. Sept , Professor Joakim Skovgaard Fra Olevano. (1869.) 27, S. A. I. Grosserer Julius Hertz Studie fra Italien af en Skrænt Maler Niels Skovgaard Studie af italienske Bjerge. P Professor Joakim Skovgaard Sommereftermiddag i Dyrehaven (Samme Motiv som det til Sir Morton Peto malte Billede.) Overretsassessor Erik Trolle Susette Cathrine Skovgaard. Bet. PS 1870 Juni R. U. Nr Maler Niels Skovgaard Præstø Bugt. Bet. PS Fru Kommandørinde A. C. Skibsted Even ved Faxinge. Bet. PS Frk. Mathilde Koch Præstø Bugt ved Nysø Greve W. Ahlefeldt-Laurvig Mark med Hove ved Nysø Maler Niels Skovgaard Nysø Have S. E Studie til Baggrunden i Billedet med det lynfældede Træ. Bet. 30. Aug PS. 33,6. 45,8. Professor Joakim Skovgaard Skovsø med lavtstaaende Sol Maler Niels Skovgaard Fra Monte Pincio Kunsthandler P. Magnussen Markvej. (Ufuldent) DirektørV. Bergenholz Parti i Søllerød Kirkeskov. Bet. P. C. Skovgaard Udst Aarhus Museum.

36 Optrækkende Tordenbyge over Nysø. Bet. PS ,5. Restauratør Chr. Krog Lynfælde fra Jægersborg Dyrehave. Bet. PSkovgaard Maler Niels Skovgaard Ulvedalene. P S. E Studie fra Dyrehaven. 37, Maler Viggo Pedersen Høhøstens Tid. Bet. PS. Knabstrup, Juli Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Marker ved Knabstrup Malerinden, Fru Edma Frølich Stage Udsigt fra Steensbjerg Bakke ved Knabstrup Direktør Holger Hirschsprung Landskabsstudie fra Knabstrup. Bet V. Winkel & Magnussen Engene ved Dorothealyst Kunsthandler, Cand. polyt. Viggo Winkel Udenfor Nysø Have. Bet. PS. 9. Aug Fru Rigmor Stampe Hoppehøj ved Nysø. Aften. Bet. PS Grosserer Julius Hertz Alléen mellem Nysø og Præstø-Anlæg. 49,5. 61,5. Professor Joakim Skovgaard Joakim Skovgaard. Bet. PS Aug ,3. S. E Niels Skovgaard. Bet. PS. Aug Maler Niels Skovgaard Bregner ved en fældet Træstamme. Bet. Nysø. 10. Aug V. Winkel & Magnussen Mandsportræt. Brystbillede. Bet. PS. 17. Febr Prokurist A. Mariboe Ved Solnedgang. Motiv fra Gisselfeld R. U. Nr Studie til Billedet i den

37 35 Hirschsprungske Samling. Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Skovsø ved Gisselfeld. Sen Sommereftermiddag. 30,2. 41,6. Museumsdirektør Karl Madsen Skovsø ved Gisselfeld Maler Niels Skovgaard Skovsø ved Gisselfeld (50. Direktør I. G. Smith Sol over Byggepladsen. Motiv fra Nysø R. U. Nr Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Studie af Tagrør ved Nysø Have. 39,5. 58,5 Professor Joakim Skovgaard Dammen ved Brødebæks Mølle. Oktoberaften. Bet. PSkovgaard Udstillet (En mindre Gentagelse i den Hirschsprungske Samling.) Etatsraad J. Hegel Studie til højre Side af Galleriets»Sommereftermiddag med en bortdragende Regnbyge. Motiv fra Dyrehaven«. 42,2 44,7. R. U. Nr Professor Joakim Skovgaard Malkepladsen ved Knabstrup. Bet. 23. Juli Jernstøber K. Brandt Kanalen ved Teglovnsskoven ved Knabstrup. Bet. 26. Juli Frøken Constance Lunn Knabstrups Hovedbygning, set fra Haven. Bet. 26. Juli , Frøken Constance Lunn Sommereftermiddag. Hoppehøj ved Nysø. Studie til det 1875 udstillede Billede. 39, Frøknerne 1 og E. Jacobsen.

38 Ulvedalen i Jægersborg Dyrehave. Formiddag, Bygevejr. Bet. P. Skovgaard Aalborg Kunst Museum Sommereftermiddag i Jægersborg Dyrehave. Bet. PS Forarbejde til Galleriets 1875 udstillede Billede. Skriftstøber William Simmelkiær Vekselmægler H. C. Aggersborg. Bet Professor Joakim Skovgaard Etatsraad Fr. Lunn til Knabstrup. Bet. PS Frøken Constance Lunn Etatsraadinde C. Lunn. Bet. PS S. E Godsejer S. Lunn. (1874). 34,5. 28,5. Fru Mariane Lunn Knabstrup Baunebakke i Morgensol. Bet. Knabstrup 17. Aug ,7. 42,2 R U. Nr Professor Joakim Skovgaard Landskab ved Knabstrup Fru Bodil Haslund Eng ved Knabstrup. Bet. PS. 19. Aug ,5. Grosserer Julius Just Kanalen i Haven ved Knabstrup. Bet. PS ,5. Frøken Constance Lunn Udkanten af Knabstrup Dyrehave. Bet. 21. Aug , Grosserer August M. Salomon Skovbevokset Bakke. Knabstrup. Bet. 24. Aug Overtoldinspektør Ring Sommereftermiddag. Motiv fra Nysø. I Forgrunden en Vandingsscene; i Baggrunden Hoppehøj. Bet. PSkovgaard Udst Etatsraad Hans Albeck Knabstrup Anlæg. Grosserer H. N. Holten.

39 Vejen til Hæsede Skov. Ufuldført. 25, Professor Joakim Skovgaard Sommereftermiddag paa Malkepladsen ved Knabstrup ,5. Skitse til det under næste Nr. opførte Billede. S. A. I. Nr. 43. Frøknerne Agnes og Marie Frohne Malkepladsen ved Knabstrup Kunsthandler P. Magnussen Sommereftermiddag paa Malkepladsen ved Knabstrup. ( ) Ufuldført. S. A. I. Nr. 42. Fru Anna Lund, født Marstrand Malkeplads ved Dyrehavegaard med Udsigt mod Kundby Kirke. 61,2. 80,3. Malt omtrent 1874 som Anlæg under P. C. Skovgaards Vejledning af Joakim Skovgaard. Maler Th. Philipsen Køer og forblæste Trær ved Vandet. 56,3. 51,8. Anlagt af P. C. Skovgaard, videre udført af Th. Philipsen og Joakim Skovgaard. Professor Joakim Skovgaard.

40 II. TEGNINGER Tilhørende Fru A. C. Achen Sydsjællandsk Landskab. Bet. Udsigt fra Maagenstrup Banker imod Næstved P Det Indre af en Bøgeskov. P. og Tusch. Bet Mai. 63, Aabent Landskab. Bl FruEleonore Asmussen Frugter i en Skaal. Bet. P. C. S Vandf. 10,5. 16, Blomster i et Glas. Bet. P.C. S Vandf. 14, Skovslette. Bet. Valløe Dyrehave d. 14. Juni P. og Vandf , Kunstnerens Moder. Bet. 28. Sept P. og Tusch. 19, Skarrit Sø. Bet. P. Skovgaard P. og Vandf Fhv. Rektor O. F. Bache Frk. Westengaard. Bl Bog med to indklæbede Tegninger af P. C. Skovgaard: Fredagsgæsten. Aagerkarlens Gæstebud. (Omtr. 1852) Frk. Charlotte Bartholin Fru Michaela Ingerslev, f. Aagaard. Bet. PS. Iselinge 1. Juni Bl

41 39 Grosserer William Bendix I. Th. Lundbye paa Karneval. P , Baron Holger Stampe og Baronesse Jeanina Stampe til Hest. Vandf. 26, Benyttede, til Billedet af Nysø Hovedbygning Drottningholm (1860). P. og Vandf Benyttet af Constantin Hansen til det 1867 malte Billede med Kong Oscar, der modtager de danske Studenter Landskab ved Olevano. Bet.»Min daglige Vandring med Petruccio Kl. 3.«Vandf. 6,5. 13,5. Frk.Johanne Bindesbøll Bondedammen. Bet. P. Skovgaard P og Vandf Skovsø. Tusch og Vandf ,5. FruAlma B ock. 441 Paafugl i en Have. Vandf Grosserer V. Bockelund Frk. Westengaard. Bl To Børn (Hother og Annette Ploug). Bet. Stokkerup 21. Juli Bl. og Vandf Frk. Elisabeth B oisen Fru Elisabeth Grundtvig, f. Blicher. Bet. PS P Fru Meta Boisen, f. Grundtvig. Bet. P. Skovgaard Paaskedag P. og Tusch Pastor P. O. Boisen. Bet. P. Skovgaard. Kjøbenliavn d. 10. Mai P. og Tusch Bispinde A. Boisen, f. Nannestad. Bet. P. Skovgaard. Kjøbenhavn d. 2. November P. og Tusch

42 Elisabeth Boisen. Bet. P. Skovgaard den 26. October Bl Maler H.Bbasen Præsteenke Ane Marie Brasen, f. Korn. Bet. Peter Skovgaard. Frederiksborg den 16. October P. og Vandf Forretningsfører J. Brasen Marie Caroline Brasen. Bet. P. Skovgaard. Frederiksborg den 6te Aug P. 19, Fhv. Kontorchef H. Chr. C hristensen Barnme med tre Tuschtegninger: Kronborg. 5,5. 10,5. Roskilde ,5. Frederiksborg Fhv. Apoteker A. Cruusberg Gade i Veiby. (Omtr ) ,5. Gouache Kunstnerens Moder. Bet. P. Skovgaard. Veibye den 22. August P Mandsportræt. Bet. Vejbye d. 30. Decbr P Møens Klint. Vandf. 14, Overretsassessor E. Egkert. 456 En Pige hænger Tøj til Tørring. Vandf Fru A. Stampe Feddersen Udsigt over Even til Malde Skov. Bet. P S. 4. Fbr P. og Tusch Valgmenighedspræst Sven F enger Landskab. Bet. Helleba^k 22. Juni Vandf Maler L. Find Vognserup Allé. Bet. PS. P. og Tusch

43 41 FruKaren Frederiksen Nat ved en Smedje. Bet Vandf Bispinde Monrad. Bl , Hendes Datter. Bet. P S. Brøndbyvester 7. Juli Bl ,5. Postexpedient Freund Ænder med Ællinger. Bet. P S. P. og Tusch. 11,5. 21, Mark foran Skov. P Frk. Johanne Frimodt Sommerdag i bakket Egn. Bet. P S. P. og Bl. 11,5. 18, Landskab. Bet. Hummeltofte 23. Mai Bl ,5. Boghandler, cand. phil. O scar Gad Bondedammen ved Hellebæk. Tusch. 18,5. 15, Vej med en Bro og to Børn. Bet. P S. 67. P. Tusch og Vand. 12, Skolebestyrer Hans Gregersen Dammen ved Brødebæks Mølle. Kul Frk. Kristiane Konstantin H ansen Udsigt over Vejle. Kul Karton til det 1852 udstillede Billede. Etatsraad, Direktør Wilh. Hansen Maleren J. Th. Lundbye. Bet. P S. Iris 18. Ap Bl Canale grande. Bet. Venedig 17. Juni Vandf , Udsigt fra Capo di Monte mod Vesuv. Bet. Capo di Monte Septbr Vandf ,5.

44 Høne med sine Kyllinger. Vandf Tegning (med Benyttelse af M. d'hondecoeters Billede i Galleriet) for et broderet Ta>ppe. Maler Einar H ein Et Blad med farvelagte Tegninger af Dyr. Xylograf Fr. Hendriksen. 47C). Maaneskinslandskab. (Omtr ) Tusch. 16, Til Træsnittet i Fortællinger og Vers for Børn af Ingeborg En Høne med Kyllinger. P. 75,5. 53,5. Til Broderi Grosserer Julius Hertz. Møntporten ved Frederiksborg. Bet. 14. April P. og Tusch. 24, Italiensk Kirkegaard. Bet. 15. Mai P. og Tusch Frk. Christiane Hoffmann. Fru Clara Hoffmann og hendes Søskende. 4 Silhouetter fra omtr Dameportræt. Bet. P. Skovgaard 10. Jan Bl. 30, Grosserer K. N. Holten Ramme med Tegninger fra P. C. Skovgaards Barneaar. (Originaler fra Vejby) Ramme med lire Miniaturbilleder: Kunstnerens Morbroder H. C. Aggersborg. Kunstnerens Faster Grethe Skovgaard. Provst Visby. Kunstnerens Søster. Tegningen af Fasteren bet. P. C. S. 1838, de 3 Gouachebilleder omtr. 5 Aar tidligere.

45 Kunstnerens Søster Bl Højerup Kirke Tusch og Sepia Tre smaa Landskaber fra Vejby. Tusch. Hver Kunstnerens Søster Tusch Kvæde. Vandf Trægruppe Tusch Kunstnerens Hustru ) Vejby Bl. og Tusch Joakim Skovgaard. 14 Dage gammel 1856 Bl Kunstnerens Datter BI Kunstnerens Mormor. Tusch Nysø Have Tusch og Bl Bøgetræer. Nordsjælland. Tusch. Paa Lærred Skovsø. (Ved Vallø?) Kul Monte Pincio. Vandf , Bondedammen. Tusch Kunstneren med Hustru og Sønner. Bl Kat. P. og Vandf Italiensk Landskab. Bl Skovskade. P. Til Broderi Svane. Vandf. Ligl Nattergal paa en Bøgegren. Vandf. Ligl Ramme med Vandfarvetegninger til Broderi Ramme med 9 Vandfarvetegninger til Broderi Ramme med 4 Vandfarvetegninger til Broderi samt 3 Portrættegninger: Kunstneren og Hustru. Kunstnerens Datter. Susette Dalgas Ramme med Tegninger fra en Billedbog, tegnet til Kunstnerens Datter Ramme med Tegninger. Ligi.

46 44 Fru C. Irminger Bondedammen ved Hellebæk. Vandf Fru Professorinde B ettyjerndorff Høst i Vejledalen. P Fuldmægtig E. Koch Vej gennem Ungkrat. Bet. Valløe, den 17de Juni Middag-Solskin. P. og Sepia Delhoved Skov ved Skarrit Sø. Bet. 18. Aug P. og Tusch Geder i et italiensk Bjerglandskab. Bet. PS P. og Tusch Arkitekt H. Koch J. Th. Lundbye. Bet. PS. Budeskov. Lollike Vang. 5. Maj F. 13,5. 8. Frk. I nger Koch Udsigt fra Capo di Monte mod Vesuv. Vandf. 10, Overlærer J. Koch Skarrit Sø. (1845). Vandf Fra Egnen om Milano. (1854). Vandf Ramme med 6 Tegninger: Sommerspiret paa Møen. B Fra Lidoen. Venedig (1854). Vandf. 10,5. 16,5. Landskab med en Kat. P ,5.»En Skov«. Bet.: P. Skovgaard. P ,5. Italiensk Bondegaard. Bet. Collico. 15. Juli Tusch. 10,5. 16,5. Svensk Landskab. Bet. Taberg 8. Juni Tusch Kammerherre R. Krag En Vaskedag. Bet. PS. Bl

47 45 Malerinden, Frk. J ohanne Krebs Barneportræt. Bet. Kbh. 9. Oct Bl Constantin Hansen. Bet. P. Skovgaard. Ovengaden d. 20. December Bl. 11,5. 14, Udsigt over Vejle. Vandf. 10, Barneportrætter. Bet. Skjelskør den 15. October Bl. Hver , Barneportræt. Bet. 16. Oct. Bl , Karikaturtegning af Brødrene Ørsted. Bl Frederik VII og andre karikerede Figurer. P J. Th. Lundbye liggende paa en Skammel. P To Karikaturer. Profiler. P En Diplomat foran Kasino. P Kunstforeningen 533. Skovparti. Tidligt Foraar. Bet. P. C. S Udsigt mod Arresø fra Tidsvilde Flyvesandbanker (1841) P. og Vandf Sjællandsk Landskab. Motiv fra Fredensborg. P. og Vandf Jvfr. Nr En Sommeraften efter en Regndag. P. og Tusch. 20, Parti af Sjællands Nordkyst. Bet. PS P. og Tusch Parti ved Udkanten af Tidsvilde Skov. 26, P. og Vandf. 24,5. 36, En Bøgeskov i Oktobei. P. og Tusch. (1857). 22, Bogbinder A nker Kyster Sti ved Liselund. Bet. P. Skovgaard (1850). P. og Tusch og Vandf

48 En Bjørneklo. Fru I ngeborg L ange. Kunsthandler Chk. L arsen Landskab fra Vejleegnen. Bet. PS P. og Tusch Komtesse Lilli Lerche Skarrit Sø. (1846). P. og Tusch Baronesse Rosenørn Lehn Have Mølle ved Slangerup. Bet. saaledes og den 20de Juni P. 12, Frk. I. L efolii Markvej ved Vallø. Bet. PS Vandf ,5. (Stambogsblad.) Frhv. Landmand H. W. L oppenthin Drengeportra^t. Bet. StridsmøIIe d. 4. Stbr P. 14, Mandsportræt. Bet. StridsmøIIe d. 10. Sptbr P , Dameportræt. Bet. PSkovgaard StridsmøIIe d. 31. Juli P. og Tusch , Ung Mand. Bet. StridsmøIIe. 28de Juli P Ung Mand. Bet. StridsmøIIe d. 4de August P Ung Pige. Bet. PSkovgaard 7. August P Ung Pige. Bet. StridsmøIIe 7. August P , Ung Mand. Bet. StridsmøIIe 13. August P ,5.

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 Kunstakademiets Bibliotek I 300000248359 J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJERRE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

DANKWART DREYERS KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

DANKWART DREYERS KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING U D S T I L L I N G A F DANKWART DREYERS A R B E J D E R KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1912 DANKWART CHRISTIAN MAGNUS DREYER FØDT I ASSENS DEN 13. JUNI 1816 DØD I BARLØSE

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 1 KANAL VED TERRACINA. 1902. Tilh. Kunsthdlr. Anton Hansen. 2 STRANDBRED. TERRACINA.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I 5 f$8 087. Kunstakademiets Bibliotek^ I I II II II II 1 II II I II 300000249282 * FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER AF LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER AF LUDOVICA KABELL-ROSENØRN

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 142. FORTEGNELSE over Arbejder af MALEREN THORVALD NISS udstillede i Foreningen for national Kunst 1914 Charlottenborg Halvfjerdserne. 1. Et Glas med Blomster. Tilh. Hr. Fuldmægtig G. Graae. 2. Fra Skoven.

Læs mere

088. FORTEGNELSE. over Arbejder af LUDVIG KABELL. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1902.

088. FORTEGNELSE. over Arbejder af LUDVIG KABELL. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1902. 088. FORTEGNELSE over Arbejder af LUDVIG KABELL udstillede i Foreningen for national Kunst 1902. LUDVIG CHRISTIAN BRINCK-SEIDELIN KABELL. FØDT 21. JULI 1853. DØD 1. FEBRUAR 1902. r> Hvor ingen Ejer er

Læs mere

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 - m - 3 p ; : ' t : - ^ '-' ' "' t V X''^> : ' L «r - - : v.. -. ' ; *- " ^ ; - -r '. - y&i : - "-4>. ' - - r -Jr» ^ -*» 1 : ' Si"X r--".:'\'-:

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2.

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2. 336. FORTEGNELSE OVER EN FORTRINLIG SAMLING MALERIEROGSTUDIER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS W.WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL APRIL 1907 BAGGES KGL. HOF-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

UDSTILLING MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

UDSTILLING MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING UDSTILLING AF MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917 ca. 1888. 1. LANDSKAB FRA STEVNS Olie. Tilh. Afdelingschef 1889. 2. PORTRÆT AF

Læs mere

IWalefier fpa Dypehaveu

IWalefier fpa Dypehaveu Y Udstilling 588. af IWalefier fpa Dypehaveu og Omegn. Septbr. 1916. T % O, UDSTILLING AF M A L E R I E R FRA DYREHAVEN OG OMEGN KLAMBENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1916 KUNST TO Kl SAM l FORENINGEN DYREHAVENS

Læs mere

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim IS3. SQe. HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC.»axonaia sigirøcmwisnrim PotrtgraflsamlingeB Privat Eftersyn: Torsdag den i. Februar 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ^llli OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

077. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF AUG. JERNDORFF UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN OKTBR. NOVBR. 1008 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

077. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF AUG. JERNDORFF UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN OKTBR. NOVBR. 1008 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 077. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF AUG. JERNDORFF UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN OKTBR. NOVBR. 1008 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1908 Maalene i Fortegnelsen ere tagne bag paa Blendrammen i Centimeter,

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908.

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908. FORTEGNELSE over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS udstillede i Foreningen for national Kunst 1908. - «A.:. - MAREN FRA ULFSBORG. Tilh. Hr. Overretssagfører WOLFF. En Salgsprotokol er fremlagt i Lokalet.

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

012. FORTEGNELSE. over Arbejder af CARL BLOCH. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1903.

012. FORTEGNELSE. over Arbejder af CARL BLOCH. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1903. 012. FORTEGNELSE over Arbejder af CARL BLOCH udstillede i Foreningen for national Kunst 1903. CARL B LOCH. FØDT DEN 23. MAJ 1834. DØD DEN 22. FEBRUAR 1890. Billeder, Studier og Akvareller. 1. Studiehoved

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg.

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL NEUMANN udstillede i Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. Billeder og Studier. 1. Fra Skagen. Studie. 1854. Tilh. Hr. Grosserer C. A. Buch. 2.

Læs mere

D 591. UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN I SEPTEMBER 1919. ! å

D 591. UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN I SEPTEMBER 1919. ! å D 591. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll«UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN tø/:/.3! å I SEPTEMBER 1919 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiaiaiiiuiiiiiiiiiiiiiis

Læs mere

Professor Janus la Cour

Professor Janus la Cour FORTEGNELSE over Arbejder af Professor Janus la Cour udstillede i Foreningen for national Knnst 1901 I Lokalet er fremlagt en Salgsprotokol. Studier, Skitzer og Vandfarvetegninger. 1. Ved Helgenæs Strand,

Læs mere

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER M. M., AF HVILKE STØRSTEDELEN HAR TILHØRT AFDØDE DIREKTØR, BAGERMESTER VALDEMAR GÆTJE 9 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

J. F. N. VERMEHREN 5

J. F. N. VERMEHREN 5 D 27.768 ti 220 Fortegnelse over et Udvalg af Maleren J. F. N. VERMEHREN 5 Portrætter samt andre danske Kunstneres Arbejder Udstillede i Foreningen for national Kunst 1917 J. F. N. VERMEHREN 1823 1910

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. ? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1. OMSLAG TIL RADERFORENINGENS MEDLEMS BLADE. Originaltegningen.

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 AFDØDE LANDSK Mi'- h a? RASM. El LE Haj EFTERLADTE MALERIKi UDSTILLEDE I KUNSTUDSTILLINGS- BYGNINGEN VED CH ARLOTTEN BORG 22.-21 NOVEMBER 1912 AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 KØBENHAVN F. E BORDINGS

Læs mere

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581 FORTEGNELSE over MALERIER som ifølge Begæring af Overretssagfører SVEND WARBURG bortsælges ved Auktion Tirsdagen den 28. November 1916 Formd. Kl. 11 i Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - Søndag den 26. Novbr.

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97?

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? paa Sehous Hotei Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? Malerier af K- C- IHlertsen 1. Aaløb i Sorgenfri Skov 2. Aftenlandskab fra Taasinge 3. Strand ved Bulbjerg, Skareklit 4.

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL.

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL. City A u k t i o n s l o k a l e r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). MANDAG DEN 27. MARTS 1911 KL. 1 EFTRM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. -----

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. ----- JL. ----- MALERI AUKTION 22. NOVEMBER 1915 v j * KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I KONCERTPALÆETS RIDDERSAL MANDAG DEN 22. NOVEMBER

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. 289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ( MAALENE ERE ANGIVNE I CENTIMETER, HØJDEN FØRST L P T BETYDER

Læs mere

MALERIER I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED FORTEGNELSE AUKTION. FotoCTaflgamlingea LANDSKABSMALEREN MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12

MALERIER I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED FORTEGNELSE AUKTION. FotoCTaflgamlingea LANDSKABSMALEREN MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12 FotoCTaflgamlingea FORTEGNELSE OVER MALERIER SOM LANDSKABSMALEREN I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED AUKTION DER AFHOLDES MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12 I OVENLYSSALEN BREDGADE 34. EFTERSYN: Fredag, Lørdag,

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 MALERIAUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER 1919 KL. 12 BORTSÆLGES

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG.

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag den 17. Oktober 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF GABRIEL JENSEN, HVILKE

Læs mere

ERIER, STUDIER»e TEGNINGER

ERIER, STUDIER»e TEGNINGER 190. ^ & ERIER, STUDIER»e TEGNINGER AF JØRGEN SONNE FØDT DEN" 24. JUNI l80i, DØD DEN 24. SEPTBR. 189O URSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN I KJØBENHAVN 1890. o c 01 sen fc oo.. K.>eeE'VM*vi*_ 1. Et Skib trækkes

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 & KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj (M) Katalog over Kunstauctionen som afholdes i -3 alen Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj I. Indrammede Kobberstik og Raderinger. Louis Jensen. 1. Ved Kinderdijk i Holland. N.

Læs mere

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF ELLEN HOFMAN-BANG UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 DE MED STJERNE BETEGNEDE ARBEJDER ER TIL SALG PRISLISTE LIGGER HOS OPSYNET GENREBILLEDER. 1. Frederik

Læs mere

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER - 263. ' Ui -.v VPI i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER II! ; i fe ; Mfc'-JI. jøtt w GIV.. ' v. - y.v i... LEON EHLERS EFTERLADTE ARBEJDER : -. fei: ':É WM JAN., :. i ml _ Urafii

Læs mere

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282.

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282. Aalborg nye Auktionslokaler. Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5 bliver ved Auktion, der afholdes i Aalborg nye Auktionslokaler, (Christiansgade 54) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER. EFTERSYN: Tirsdag,

Læs mere

101. VILH. KYHN HUNDREDAARS UDSTILLING ET UDVALG AF HANS VÆRKER FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST OKTOBER 1919

101. VILH. KYHN HUNDREDAARS UDSTILLING ET UDVALG AF HANS VÆRKER FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST OKTOBER 1919 101. VILH. KYHN 1 8 1 9 1 9 0 3 HUNDREDAARS UDSTILLING ET UDVALG AF HANS VÆRKER FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST OKTOBER 1919 FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST VILH. KYHN 1819-1903 HUNDREDAARS UDSTILLING ET

Læs mere

Mandag d. 6. Marts 1905, Fm. Kl. II1 Fri Udstillings Lokaler.

Mandag d. 6. Marts 1905, Fm. Kl. II1 Fri Udstillings Lokaler. MALERNE Rud. Bisser), Sørerj Christiansen, /Vlfr. Bro e, Chr. Clauser\, C. Eckardt, Loui^ Jenser\, frue Kinch f. /Vmsinck, Johanne^ Larserj, J-(ol^. Lubber^, frii^ fjybo, Torq Petersen, Rii^-Carstenserj,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

CARLO EDVARDO DALGAS

CARLO EDVARDO DALGAS 023. -2 ARBEJDER AF CARLO EDVARDO DALGAS UDSTILLEDE I K II NS T FOR E NIN G Ei\ JANUAR FEliRUAR 188 KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s FiOGTRVKKI'.RI ' " ' : CARLO EDVARDO DALGAS. AR B EJ DER A1 CARLO EDVARDO

Læs mere

Fortegnelse OTTO HASLUND

Fortegnelse OTTO HASLUND Fortegnelse over Arbejder af Maleren, Professor OTTO HASLUND Udstillede i Foreningen for national Kunst 1915 Charlottenborg / Lokalet er fremlagt en Salgskatalog. De med * betegnede Arbejder er til Salg.

Læs mere

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Mandag den 25. Februar Kl. 12. Eftersyn Fredag d.22, Lørdag d. 23 og Søndag d. 24., Kl. 10-5 KUNST-AUKTION FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER \ HVOR IMELLEM

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12.

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, TEGNINGER M. M. (FIN, GAMMEL DANSK KUNST), SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 7. OKTOBER

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

CARL_MØLLERS EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER

CARL_MØLLERS EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER FORTEGNELSE OVER AFDØDE LANDSKABSMALER CARL_MØLLERS EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER DER UDSTILLES I UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG FREDAG d. 8., LØRDAG d. 9., SØNDAG d. 10. OKTOBER HVER DAG KL.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg.

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. 3521. Malerier og Studier af afdøde Maler Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 21. Oktober 1915, Kl. 11 4. KATALOG OVER EFTERLADTE

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER

MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER o., m1 1 332. - i* -' :.--'r -. -. -. -- -? F A,, S «. # : A.. F - E- S - - -..aa..-. - r.: - «.-.» - - -- -. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING v^-;: i"' ; '1. ' 1 MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER AF AFD.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN UDARBEJDET AF GRÆ BES B OGTRYKKERI

VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN UDARBEJDET AF GRÆ BES B OGTRYKKERI VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE UDARBEJDET AF ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN GRÆ BES B OGTRYKKERI 1900. signerede. V,ih. Hammershøis Arbejder er, naar ganske enkelte undtages, ikke De opgivne Maal er

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres Katalog over Maleri-Auktionen paa Raadhussalen i Maribo Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet: Søndag den 24. Juni fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere