PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts Formandens beretning for år 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014"

Transkript

1 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager, Erik Brix Andersen, Frøstrup, Hartvig J. Jensen, Viborg, Henry Padbjerg, Fredericia, Hans K. Alsbo, Ikast, Ib Hoffmann, Skals, Svend Thougaard, Møldrup, Aage Christensen, Skive. Æret være deres minde Indledning: Det er bestyrelsens vurdering, at 2014 har været et godt år for foreningen. Vi har haft meget god tilslutning til næsten alle vore arrangementer. Økonomisk har året givet et overskud, og vi slutter med en beholdning på ca , men herom senere ved kassereren. Vi startede året med at være 679 medlemmer. Vi har været aktive, hvilket har givet 73 nye medlemmer, og det har medvirket til en netto fremgang på 31 medlemmer. Ved udgangen af 2014 var vi 710 medlemmer i vores afdeling. På landsbasis er der 952 medlemmer, hvilket er en fremgang på 11 medlemmer. Udviklingen fortsætter, idet vi i år allerede har fået 18 nye medlemmer. Så glem al tale om, at vi er en uddøende forening. Den nye tilgang af medlemmer skyldes også, at mange af vore medlemmer også i 2014 har skaffet os nye medlemmer fra deres omgangskreds, og hvor de ellers møder tidligere soldater og ansatte fra Prinsens Livregiment. 7 medlemmer har i 2014 således hvervet 18 nye medlemmer. Tak for det. Tilgangen skyldes også, at vi har været aktive på Facebook, hvilket i 2014 gav 18 nye medlemmer og i 2015 indtil nu har givet 9 nye medlemmer. Men vi har fortsat behov for jeres hjælp til dette arbejde, og derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte hvervekonkurrencen. Når I som medlem skaffer et eller flere nye medlemmer, deltager man i lodtrækning om 3 flasker rødvin ved årets udgang. I kender sikkert en tidligere soldat fra regimentet, der ikke er medlem endnu. Få fat i pgl. og skaf på den måde et nyt medlem. Jeg vil gerne opfordre jer til at gå på Facebook under gruppen Prinsens Livregiment , som er steget til ca. 750 medlemmer. Her kan I se mange billeder og udvekslinger af soldateroplevelser. Ny landsformand På midtvejsmødet den 29. november meddelte vores landsformand, Jens Chr. Lund, at han på grund af helbredsmæssige forhold ønskede at træde tilbage som landsformand. Som ny landsformand blev Kurt Mosgaard enstemmigt og uden modkandidat konstitueret som ny landsformand. Det er en ren formalitet, indtil han formelt kan vælges på vores generalforsamling i juni. Vi er glade for, at du vil påtage dig opgaven og byder dig velkommen samtidig med, at vi lover dig fuld støtte og opbakning. Lidt om årets aktiviteter. Jeg plejer at nævne årets aktiviteter i kronologisk rækkefølge, men i år vil jeg gøre en undtagelse. Årets absolutte højdepunkt var hyldestkoncerten for HKH Prinsgemalen den 30. oktober i Tinghallen. Der havde været et stort forarbejde med planlægning og tilrettelæggelse af arrangementet, som Jens Chr. Lund var initiativtager til. Der blev holdt mange møder mellem Tinghallen, musikkorpset, Galleri NB og soldater-foreningen. Dagen

2 oprandt, og det blev en fantastisk dag, lige fra HKH Prinsgemalens ankomst til Viborg Banegård, besøg i Galleri NB og spisning i Tinghallen til selve hyldestkoncerten i Tinghallen, hvor der var sammensat et flot kunstnerisk program med Prinsgemalens oplæsning af egne digte som højdepunktet. De ca. 800 gæster til koncerten fik en god oplevelse og dertil en bog om tilblivelse af maleriet af Prinsgemalen og et glas med kongeligt monogram. Tak til Jens Chr. Lund, Ebbe Ringblom, Thorkild Nielsen og Tinghallen for et godt samarbejde Vinaften: Den 18. februar havde vi samlet 34 deltagere til et nyt initiativ, nemlig en vinaften ved Peter Dahl på initiativ af Morten Torngaard. Generalforsamling: Ved generalforsamlingen i 2014 var der mødt 50 deltagere. Der blev overrakt 25 års og 50 års medaljer. Efter generalforsamlingen var der spisning af gule ærter hos Madam Sund. Samarbejde med Dragonforeningen i Holstebro. Vi har fortsat samarbejdet med Dragonforeningen i Holstebro. Den 30. april var vi 7 medlemmer, der tog til Holstebro. Vi fik her en rundvisning i Dragonernes historiske samling og officersmessen. Efterfølgende samlet spisning og god snak og hygge. Aftenudflugt Den 13.maj var vi på aftenudflugt med 20 deltagere. Vi havde valgt at besøge Hedeselskabets Museum, hvor vi fik en interessant rundvisning med efterfølgende kaffe og kage. Det var en rigtig god aften Jubilarstævne: Vi var igen heldige med vejret, da vi den14. juni afviklede vores jubilarstævne med ca. 160 deltagere. Vi startede på banegården og med Prinsens Musikkorps i spidsen gik paraden gennem en flagsmykket by til kasernen. Her blev paraden modtaget af vores landsformand, Jens Chr. Lund. Der blev nedlagt en krans ved mindestenen, der blev overrakt medaljer til de ældste jubilarer, og der var holdvis fotografering. Mindelokalerne havde mange besøgende. Musikkorpset gav en flot koncert i Kasernehallen. Dagen sluttede med frokost i Viborg Lounge. Vi havde forud søgt om tilskud til stævnet hos Fødselsdagsfonden, hvorved vi kunne sænke kuvertprisen med et pænt beløb. Tak til Fødselsdagsfonden og til jubilæumsudvalget for et godt arbejde. Det blev igen en rigtig flot dag. Fugleskydning: Den 20. september afvikledes årets fugleskydning med 15 deltagere. Dagen startede med et flot morgenbord, sponsoreret af sidste års fuglekonge Karl Buksti godt hjulpet af Lissy. Herefter gik skydningen i gang, og Peder Korshøj blev årets fuglekonge. Herefter var der frokost og præmieoverrækkelse. En god dag, men der er plads til flere skytter næste gang.

3 Det er i øvrigt sjovt at se, at når vi nærmer os nedskydningen af brystpladen, så kan nogle endda meget gode skytter pludselig ikke ramme pladen. Jeg ved ikke hvorfor, måske er det derfor, jeg blev fuglekonge og skal give morgenbord næste gang. Flagdag: I Viborg deltog vi i markeringen af Danmarks nye nationale flagdag den 5. september, flagdagen for Danmarks udsendte. Der var først en gudstjeneste, hvorefter vi mødtes ved mindestenen og deltog i nedtagningen af flaget. Arrangementet tilrettelægges og gennemføres af kontaktudvalget for de samvirkende soldaterforeninger i Viborg og Omegn i samarbejde med Viborg Kommune, og vores forening er repræsenteret i udvalget ved Karsten Mørkenborg. I øvrigt er Viborg Kommune i færd med at ansætte en veterankoordinator. Jeg opfordrer jer til at deltage i dette arrangement i år. Bowling: Den 5. november deltog 29 medlemmer og pårørende i bowling med spisning i Bowl n Fun. Det blev en morsom aften, hvor alle kunne være med. Der var præmier til Lene Nielsen, Helle Thougaard, Leif Møller og Denis Nielsen for de bedste resultater. Der var en meget fin menu til den efterfølgende spisning. Julefrokost 65 medlemmer og pårørende deltog i vores julefrokost den 7. december i Cafe Stationen. Vi fik en udvidet juleanretning, spillede lotterispil og hyggede os med hinanden. En god dag. Det har i årets løb været en glæde for bestyrelsen, at vi generelt har haft en god tilslutning til vore arrangementer. Tak til alle for at deltage Udadrettet virksomhed Vi benytter enhver lejlighed til at være synlige og til at hverve nye medlemmer. Vi har deltaget i en torvedag på Hjultorvet, arrangeret af kontaktudvalget. Desværre deltog der kun 4 foreninger. Vi var de mest aktive med en konkurrence om regimentets historiske dage.det gav 73 deltagere, og vi fik 1 nyt medlem. Vi har opfordret kontaktudvalget til at gentage torvedagen. Fanen: Vores fane har deltaget i arrangementer således: Ved Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste i Viborg Domkirke, den 4. maj ved mindemuren ved domkirkepladsen, ved jubilarstævnet, ved march gennem byen den 15. juni på Valdemarsdagen, ved Rindsholm Kro den 4. juli, ved flagdagen den 5. september og den 29. november i anledning af regimentets fødselsdag. Herudover har fanen været tilstede ved begravelser og bisættelser af afdøde medlemmer. Tak til fanebærer og hjælpere. Vore faste aktiviteter Til kammeratskabsaftener i Paradiset møder der kammerater, der 2 gange om måneden i vinterhalvåret hygger sig en 3 timers tid med at spille kort og billard. Jeg

4 opfordrer jer til at møde op til disse fornøjelige aftener. Der kræves ingen specielle færdigheder. Det vigtigste er at være med. Skydning: Der er ca skytter, der 2 gange om måneden mødes for at skyde, om sommeren på udendørs bane og om vinteren på indendørs bane. De siger, at der er plads til flere, så det er bare at kontakte Denis. De er meget dygtige, og de tager godt imod nye skytter. Desværre deltager vi ikke længere i 4-kant-skydningen med De Blå Baretter, Forsvarsbrødrene og Garderforeningen. Det skyldes, at der blandt de øvrige deltagere er stillet krav om meget konkrete skydestillinger, som vore skytter ikke kan honorere. Det er således ikke længere for kammeratskabets skyld, at 4-kantskydningen afvikles, men det har i stedet udviklet sig til en decideret konkurrenceskydning. Vi er ikke fornærmede, men har valgt at trække os indtil videre. Vi har dog besluttet forsat at have et tilbud til vore medlemmer om træningsskydning året rundt i eget regi. Mindelokalerne: Det går fint med mindelokalerne, men vi kunne godt ønske os flere besøgende. F.eks. synes vi, at det er en god ide for en arbejdsplads eller en forening at starte sin sommerfest eller julefrokost eller udflugt med et besøg i lokalerne. En stor tak til Erik Jensen, kustoderne og Suszanne for det store arbejde med lokalerne. Vore udsendte Vore udsendte soldater gør en stor og farlig indsats for Danmark i Afghanistan og i andre brændpunkter. Selvom vi nu har trukket vore kampenheder hjem, er vi stadig repræsenteret med udsendte. Vi skylder dem dyb respekt og anerkendelse for deres arbejde under vanskelige forhold. Når I møder dem i dagligdagen, kan I gå hen til dem og sige tak for indsatsen. Det er spændende at se, hvilke indsatsområder, der kan komme på tale fremover. Og lad mig så se lidt frem i året 2015 Vi har for længst planlagt alle arrangementer i Alle kommer i bladet, men af hensyn til jeres planlægning vil jeg nævne dem her: 22.april: Viborg har 150 års jubilæum som garnisonsby. Det markeres med en march gennem byen fra paradepladsen til Domkirken, en kransenedlæggelse ved Kongehyldningsmonumentet, en gudstjeneste og en reception for særligt indbudte. Erik Jensen og jeg er PLS repræsentanter i arbejdet. 7. maj: Møde med Dragonforeningen. Vi starter kl på Viborg Katedralskole og får en rundvisning og en orientering af tidligere rektor Erling Østergaard. Derefter fælles spisning i Paradiset 12. maj: Aftenudflugt til Vestre Landsret. Pårørende er velkommen 13. juni: Jubilarstævne 29. august: Fugleskydning 5. september Flagdag 12. september: Landsudflugt med pårørende 22. oktober: Bowling med pårørende 29. november: Julefrokost med pårørende Tak:

5 Jeg vil til slut rette en tak for den støtte, der i årets løb er givet til vores forening. Tak til jer medlemmer, for opbakning og deltagelse i vore arrangementer, tak til jer, der har tegnet nye medlemmer, Tak til Viborg Kommune for praktisk og økonomisk støtte, tak til kontaktudvalget for et godt samarbejde, tak til den lokale presse for stor imødekommenhed, når vi har et budskab, som vi gerne vil have ud. Tak til vores redaktør af bladet for at bearbejde og optage indlæg fra vores forening. Endelig en stor tak til mine bestyrelseskammerater for godt og konstruktivt samarbejde og for jeres løsning af opgaverne under mit jævnlige fravær. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i beretningen. P. Korshøj

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 Fanen blev føret ind, derefter sang vi traditionen tro I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre med en særlig velkomst

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk Generalforsamling nr. 106 Papegøjehaven torsdag den 28. november 2013 kl. 18.00 Deltagere: 56 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 106 i GF Nordjylland. Efter

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE

Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE Afbud: Gunner Pedersen Søren Rabenhøj Fraværende: Karsten Ottesen Ad bestyrelsesmøde: Smalltalk om bl. a. medlemssituationen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere

Bestyrelses beretning Bjerringbro Atletik og Motion v/generalforsamling d. 19. marts 2014.

Bestyrelses beretning Bjerringbro Atletik og Motion v/generalforsamling d. 19. marts 2014. Bestyrelses beretning Bjerringbro Atletik og Motion v/generalforsamling d. 19. marts 2014. Året startede med Nytårsappel d. 1. januar 2013, hvor der igen år var stor tilslutning, ca. 100 mødte frem til

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Indhold nr. 3 Hesteskadronen på adventure training i London!...3 NYT fra Forsvarets mest alsidige kampenhed...6 Tabet af Rocco...8 HESK rekrutternes slutspurt...9

Læs mere