DAWN YOUTH. Endelige resultater fra Denmark. Web-undersøgelse med deltagelse af behandlere, forældre, og unge voksne med diabetes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAWN YOUTH. Endelige resultater fra Denmark. Web-undersøgelse med deltagelse af behandlere, forældre, og unge voksne med diabetes."

Transkript

1 DAWN YOUTH Endelige resultater fra Denmark Web-undersøgelse med deltagelse af behandlere, forældre, og unge voksne med diabetes Maj 2008

2 Baggrund I 2001, udførte Novo Nordisk og IDF DAWN (Diabetes, Attitudes, Wishes and Needs) studiet, der inkluderede mere end 5400 voksne diabetespatienter, og mere end 3800 behandlere i 13 lande. Undersøgelsens hovedformål var at identificere nye måder til at overkomme de psykosociale barrierer, der kan forhindre et godt helbred og en god livskvalitet hos personer med diabetes og hos dem, der er i risiko for at udvikle sygdommen. Som et resultat af DAWN-studiet, blev DAWN-programmet opstartet. Dette er et globalt Novo Nordisk initiativ i samarbejde med IDF og et internationalt ekspert rådgivningsforum. Resultatet af undersøgelsen blev publiceret i anerkendte tidsskrifter. Som en fortsættelse af ovennævnte studie har Novo Nordisk, IDF og ISPAD søsat et andet studie, hvis formål det er at afdække opfattelser blandt Unge voksne med diabetes Forældre til børn med diabetes Behandlere til børn med diabetes.

3 Formålet med DAWN Youth Webtalk At få indsigt i de udfordringer og problemer der er omkring behandling af børn og unge voksne med diabetes. At øge opmærksomheden på de specielle udfordringer, der er knyttet til behandlingen af børn og unge med diabetes. At inspirere til nye initiativer, der kan forbedre behandlingen af børn og unge med diabetes. At identificere nye tiltag til at forbedre den psyko-sociale omsorg for børn og unge med diabetes At skabe en innovativ dialogplatform, der kan engagere alle nøgle interessegrupper i nye initiativer

4 Øvrige formål: At give behandlere, nationale patientforeninger, DAWN youth udvalg, politikere, forældre og unge ny indsigt i, hvilke behov familier med børn med diabetes, unge voksne og behandlere har. At identificere lokale muligheder for forbedring, socialt og behandlingsmæssigt At medvirke til at designe kliniske studier om psyko-sociale faktores betydning ved diabetes hos børn og unge.

5 Metode

6 DAWN Youth WebTalk Spørgeskemaer Udviklet på basis af: Kvalitative patientinterviews Litteraturstudier, Hvidøre Studie data Internationale DAWN Youth dialogmøder med deltagelse af repræsentanter fra nationale DAWN youth udvalg Resultater fra det globale DAWN studie i 2001 Input fra forældre, unge med diabetes, sygeplejersker, psykologer, pædiatere, sociologer, og internationale online studieeksperter Endosseret af DAWN Youth Internationale Styringskomite, inklusiv IDF og ISPAD

7 Undersøgelsens hovedområder Behandlingskompliance Psykologisk velbefindende Psykosocial tilpasning Støtte fra omgivelserne sundhedsvæsenet (teams, relationer, tilgængelighed) Skoleomgivelser Ungdomsorganisationer/ involvering i aktiviteter Behov

8 Metoder (1) Online undersøgelser blev gennemført via struktureret spørgeskema, der tog minutter at udfylde. [undtagelse: i Japan deltog forældre/værger og unge med diabetes i et minutters face to face interview]. Inrollering i studiet blev støttet af de nationale DAWN Youth komiteer med hjælp fra patientforeninger. For at opnå den største grad af sikkerhed, kunne online spørgeskemaerne kun besvares ved hjælp af et tildelt password og ved forsøg på adgang skulle et screeningsspørgsmål besvares. Resultaterne fra hvert enkelt land vises her i procenter i forhold til det enkelte lands samlede resultater, og sammelignes med de samlede internationale resultater.

9 Metoder (2) Undersøgelsen inkluderer 3 grupper : Unge voksne med diabetes i aldersgruppen 18 til 25 år Forældre eller værger til mindst 1 barn eller ung med diabetes i aldersgruppen 0 til 18 år Behandlere: Pædiatere og pædiatriske diabetologer Diabetologer/endokrinologer/diabetesspecialister (behandler både voksne og børn) Praktiserende læger/medicinere (behandler voksne og børn med diabetes) Pædiatriske sygeplejersker og pædiatriske diabetessygeplejersker Pædiatriske diætister Pædiatriske psykologer

10 Deltagere Land: Behandlere Forældre/ Værger Unge voksne med diabetes TOTAL Brazilien , Tyskland Italien Japan Holland Spanien USA 102 1, ,027 TOTAL 785 4,099 1,905 6,787 Undersøgelsen startede i juli 2007 og sluttede i marts 2008.

11 Baggrund

12 Størstedelen af unge voksne, der deltog i undersøgelsen, havde type 1 diabetes Type 1 Diabetes 94% 97% Type 2 Diabetes 4% 2% Ved ikke 2% Alle (1905) (204) Basis: alle unge voksne med diabetes Sp1 (YA): Hvilken diabetestype lider du af?

13 Størstedelen af alle børn og unge med diabetes har type 1 diabetes Type 1 Diabetes 99% 98% Type 2 Diabetes 1% Ved ikke 1% (601) Alle (4099) Basis: alle forældre/værger Sp 3 (PC): Hvilken type diabetes lider dit barn/unge af?

14 Omsorgspersonen var oftest forældre/stedforældre Forældre / stedforældre Forældre /Værger 97% 100% Bedsteforældre Søskende Andet familiemedlem 1% ALL (4099) (601) Anden værge Basis: alle forældre/værger Sp1 (PC): Du tilkendegav at du som forældre eller værge drager omsorg for et barn/ung med diabetes. Afkryds din relation til personen

15 Baseret på forældrenes svar var der en ligelig kønsfordeling blandt børn og unge med diabetes. Forældre / Værger 49% 52% Piger Drenge 51% 48% Alle (4099) (601) Base: alle forældre/værger Sp 4 (PC): Er barnet/dden unge med diabetes en dreng eller en pige?

16 Unge voksne angav, at de gennemsnitligt blev diagnosticeret i 12 års-alderen, mens danske forældre mente, at deres børn blev dianosticeret ved 7-års alderen 12 12,2 6,4 7,1 Unge voksne Forældre/værger (1905) Alle (4099) (204) (601) Base: alle unge voksne med diabetes; alle forældre/værger Sp2 (YA): Hvor gammel var du, da du fik konstateret diabetes? Sp 5 (PC): Hvor gammel var dit barn, da han/hun fik konstateret diabetes?

17 Størstedelen af forældre tilkendegav at deres barn med diabetes havde en eller flere søskende 8% 10% Forældre / Værger 24% 48% 30% 53% mere end % 7% Ingen ALL Denmark (4099) (601) Base: all parents/carers Sp2 (PC): Hvor mange søskende har dit barn med diabetes?

18 Cirka 1/3 af unge voksne var i gang med gymnasial uddannelse; de fleste børn/unge var stadig i et skoleforløb % siger ja Unge voksne 25% 35% alle (1905) (204) Forældre/værger 85% 88% alle (4099) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp39 (YA): Er du i øjeblikket i gang med en gymnasial uddannelse? Q21 (PC): Går dit barn stadig i et normalt skoleforløb?

19 4/5 af alle danske behandlere ser i øjeblikket mere end 5 børn/unge med Type 1 diabetes om ugen 19% 13% til 20 Behandlere 17% 30% 20% 11% 10% 10% 10% 3% 37% 7% 7% 7% ALL (785) (30) 6 til til Ingen Mean: Base: all healthcare professionals Sp1 (HCP): Cirka hvor mange børn og unge med type 1 diabetes ser du personligt på en gennemsnitsuge?.

20 80 % af danske behandlere ser på en gennemsnitsuge ingen børn og unge med Type 2 diabetes; 20 % ser 1 patient. 2% 5% 6% 7% 7% 20% til 20 Behandlere 9% 21% 80% 6 til til % 1 Ingen alle (785) (30) Mean: Base: all healthcare professionals Sp1 (HCP): Cirka hvor mange børn og unge med type 2 diabetes ser du på en gennemsnitsuge?

21 Resultater Diabetesbehandling og kontrol

22 De unges opfattelse af egen diabeteskontrol 17% 33% Min diabetes er velkontrolleret Unge voksne 53% 53% Min diabetes er for det meste under kontrol 30% 14% Min diabetes er sjældent/aldrig under kontrol ALL Denmark (1905) (204) Base: all young adults with diabetes Sp4 : Hvilken af de følgende udsagn beskriver bedst, hvordan du tager hånd om din diabetes?

23 Danske behandlere vurderer, at cirka 20 % af børn og unge med diabetes ikke har en god kontrol på grund af manglende kompliance % af børn og unge 25% 19% ALL Denmark (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp13 (HCP): Cirka, hvor stor en procentdel af de børn og unge, som du behandler, har ikke en god glykæmisk kontrol på grund af manglende kompliance?

24 Hvad er i følge behandlerne hovedårsagerne til manglende kompliance? Alle (785) DANMARK (30) Manglende accept 12% 13% Angst for hypoglykæmi 59% 83% Manglende støtte fra familie og venner 53% 67% Manglende støtte fra skolen Bekymring for vægtstigning 45% 60% 40% 43% Mangel på viden og færdigheder 41% 33% At være anderledes. Gerne ville ligne kammeraterne 5% 13% Tidsproblemer 1% 3% Base: all healthcare professionals Sp14 (HCP): Hvad mener du er årsagen til børn og unges manglende kompliance?

25 Hvor gode er de unge voksne og børn og unge til at måle blodsukker, så ofte som behandlerne foreslår. 74% 66% 63% % gode (4) eller meget gode (5) 52% (1905) alle (4099) (204) (601) Unge voksne Forældre/værger Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp16 (YA): Hvor god er du til at måle det antal blodsukre som din behandler foreslår? Sp19 (PC): Hvor god tror du, at dit barn er til at måle det antal blodsukre, som jeres behandler foreslår?

26 Næsten alle danske behandlere mener, at børn og unge er gode til at måle blodsukker % mener at alle /næsten alle børn og unge er gode til 67% 96% % of Behandlere alle (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af de børn og unge med med diabetes, som du følger er gode til det følgende aspekt af deres diabetesebandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre) At måle blodsukker?

27 De fleste unge voksne med diabetes måler blodsukker 1-4 gange i døgnet; de fleste forældre, mener at ders børn måler 5-8 gange i døgnet Unge voksne 3% 3% 34% 28% 54% 60% Mere end 8 gange 5-8 gange 1-4 gange Aldrig 6% 2% 4% 4% ALL Denmark (1905) (204) Ved ikke/ikke angivet Forældre/Værger 7% 8% 53% 71% 37% 20% 3% 1% 1% ALL (4099) (601) Mere end 8 gange 5-8 gange 1-4 gange Aldrig Ved ikke/ikke angivet Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp12 (YA): Hvor mange gane om dagen måler du blodsukker? Q15 (PC) Hvor mange gange på en typisk dag måler dit barn blodsukker?

28 Næsten 3/5 af unge voksne med diabetes og ¾ af forældre i Denmark mener, at de/deres barn er god til at leve op til behandlerens anbefalinger omkring blodsukkermåling 74% % angiver god (4) eller meget god (5) 47% 54% 57% Unge voksne Forældre/Værger (1905) Alle (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp16 (YA): I forhold til at klare din diabetes, hvor god er du til at følge dine behandleres råd, når det drejer sig om? Q19 (PC): i forhold til at klare dit barns diabetes, hvor god er du og dit barn til at følge behandlernes råd, når det drejer sig om?

29 ¾ af behandlere i mener at børn og unge er gode til at kontrollere blodsukkeret det meste eller hele tiden 77% % mener at alle/de fleste børn og unge er gode til at kontrollere blodsukkeret 48% % af behandlere Alle (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp13 (HCP): Hvor stor en andel af dine unge patienter med diabetes er gode til at klare de følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre) Kontrollere sit blodsukker?

30 Næste ¾ af unge voksne og forældre i mener at de/deres barn og gode til at håndtere høje og lave blodsukre 72% 74% % Angiver god (4) eller meget god (5) 53% 59% Unge voksne Forældre/Værge (1905) ALL (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp16 (YA): I forhold til at klare din diabetes, hvor god er du til at følge dine behandleres råd, når det drejer sig om? Sp19 (PC): I forhold til at klare dit barns diabetes, hvor god er du og dit barn til at følge behandlernes råd, når det drejer sig om?

31 Næsten alle danske behandlere mente at børn og unge var gode til at håndtere høje og lave blodsukre det meste eller hele tiden % mener at alle/de fleste børn og unge er gode til at 56% % of HCPs (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp13 (HCP): Hvor stor en andel af dine unge patienter med diabetes er gode til at klare de følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre) Kontrollere sit blodsukker ) Håndtere høje og lave blodsukre?

32 Danske behandlere mener, at omkring 2/3 af børn og unge under 13 år har tilfredsstillende HbA1C-niveau, sammenlignet med ca. 3/5 af dem i aldersgruppen år Behandlere Alle (785) 47,9 53,9 Patienter i aldersgruppen 0-12 år Patienter i aldersgruppen år (30) 58,4 68,6 Base: all healthcare professionals Sp4 (HCP): Hvilken procentdel af de børn og unge fra 0-12 år og år med diabetes, som du behandler, har et tilfredsstillende HbA1c niveau?

33 I var gennemsnitsniveauet for HbA1c 7.9 % hos patienter under 13 år og 8.5 % hos patienter i aldersgruppen år Patienter 0-12 år 31% 29% 24% 53% 33% 4% 11% 13% Alle Mean level: eller derover 7,5 6.0/6.5/ eller mindre Ved ikke 8.0 eller derover Patienter år 62% 17% 88% 13% 7% 2% 6% 7% (785) (30) Mean level: ,5 6.0/6.5/ eller mindre Ved ikke Base: all healthcare professionals Sp 5 (HCP): Hvilket gennemsnitligt HbA1c niveau har disse børn og unge i aldersgrupperne 0-12 år og år?

34 Størstedelen af forældre og unge voksne med diabetes i mente at deres barns/deres nuværende HbA1c niveau var % 16% 18% mere end 8.5 Unge voksne 38% 39% 37% 34% 9% 9% Mindre end 7.5 Ved ikke/ikke angivet Alle (1905) (204) Forældre/værger 13% 16% 42% 53% 37% 27% 7% 3% ALL Denmark (4099) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers mere end Mindre end 7.5 Ved ikke/ikke angivet Sp13 (YA): Hvad er dit nuværende eller nyeste HbA1c niveau? Sp16 (PC) Hvad er dit barns nuværende eller nyeste HbA1c niveau?

35 Unge voksne Cirka ½ af alle unge voksne med diabetes og mere end ½ af forældre til børn med diabetes i mener, at målet for HbA1c er >6.5 % 8% 17% 23% 29% 17% 15% 7% 8% 7% ALL 17% 30% 23% (1905) (204) 7.5 eller mere 7 6, eller mindre Ved ikke/ikke angivet Forældre/værger 16% 27% 28% 29% 21% 23% 18% 7% 10% 5% 10% 6% 7.5 eller mere 7 6, eller mindre Ved ikke/ikke angivet Alle (4099) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp14 (YA): Hvilket HbA1c niveau forsøger du at opnå? Sp17 (PC) Hvad er dit barns mål for HbA1c?

36 Næsten 2/3 af alle unge voksne med diabetes i Denmark mener, at de er gode til at håndtere deres diabetes Denmark (204) All (1905) Passe sin diabetes Behandle høje/lave blodsukre Få tilstrækkeligt motion Spise den rigtige mad Spise den rigtige mængde mad Måle blodsukker Tage medicin for sin diabetes Kontrollere blodsukkeret 36% 46% 41% 48% 42% 47% 56% 63% 53% 52% 63% 47% 72% 73% 77% 77% % Angiver at de er gode (4) eller meget gode (5) Base: all young adults with diabetes Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder?

37 De fleste forældre i mener, at deres barn er god til at passe forskellige aspekter af deres diabetes. Dog var det kun 1/3 der overordnet mente, at deres barn/unge passede deres diabetes godt. Alle (4099) (601) Passe sin diabetes Behandle høje/lave blodsukre Få tilstrækkeligt motion Spise den rigtigt mad Spise den rigtige mængde mad Måle blodsukker Tage medicin for sin diabetes Kontrollere blodsukkeret Base: all parents/carers 31% 56% 74% 59% 71% 63% 58% 56% 60% 55% 74% 66% 81% 77% 74% 54% % Angiver at de er gode (4) eller meget gode (5) Q19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder?

38 Mens cirka 2/3 af unge voksne med diabetes mente, at de var gode til at passe deres diabetes, mente kun 1/3 af forældrene det samme. % Angiver at de er gode (4) eller meget gode (5) 56% 56% 63% 31% Unge voksne Forældre/værge (1905) (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder? Q19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder?

39 64 % af danske behandlere mente, at børn og unge med diabetes var gode til at varetage deres diabetes i skolen det meste eller hele tiden 64% % Angiver at alle/næsten alle børn og unge er gode til.. 44% % of behandlere ALL Alle (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre) Klare hans/hendes diabetes i skolen?

40 Cirka ¾ af unge voksne med diabetes og 4/5 af forældre følte at de/deres børn var gode til at tage den anbefalede medicin 73% 77% 77% 81% % Angiver at de/deres børn er gode til.. Unge voksne Forældre/værger (1905) Alle (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder? Sp19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder?

41 Mere end 4/5 af alle danske behandlere mener, at børn og unge er gode til at tage deres ordinerede medicin størstedelen eller hele tiden 86% % Angiver at alle/næsten alle børn og unge er gode til.. 74% % af behandlere (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre) Tage den ordinerede medicin?

42 Halvdelen af unge voksne og cirka 4/5 af alle forældre mener, at de/deres børn er gode til at spise den rigtige mad 56% 58% % Angiver at de/deres børn er gode til.. 41% 48% Unge voksne forældre/værger (1905) (4099) (204) (601) alle Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder? Sp19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder?

43 Cirka halvdelen af unge danske voksne med diabetes mener, at de er gode til at spise den rigtige mad, og 60 % af forældrene mener det samme 55% 60% % Angiver at de/deres børn er gode til.. 42% 47% Unge voksne Forældre/værger (1905) (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder? Sp19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder?

44 ¾ af behandlere í mener, at alle eller næsten alle børn og unge er gode til at spise sundt 60% % Angiver at alle/næsten alle børn og unge er gode til.. 35% % af behandlere (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre). Spise sundt (undgå for meget fedt og sukker)?

45 I mener cirka halvdelen af unge voksne, at de er gode til at få motion, cirka 2/3 af forældrene mener det samme. 63% 71% % Angiver at de/deres børn er gode til.. 36% 46% Unge voksne Forældre/værger (1905) (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp16 (YA): Med hensyn til at passe din diabetes, hvor god er du så til at rette dig efter behandlernes råd, når det gælder? Q19 (PC): Med hensyn til at passe dit barns diabetes, hvor god er dit barn så til at rette sig efter behandlernes råd, når det gælder?

46 40 % af danske behandlere mener, at børn og unge er gode til at motionere det meste eller hele tiden 40% % Angiver at alle/næsten alle børn og unge er gode til.. 30% % af behandlere (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre) Få til strækkelig motion?

47 Diabetes indflydelse på livet

48 To-femtedele af danske behandlere mener, at patienterne er gode til følelelsesmæssigt at håndtere deres diabetes Kontrol af blodsukker Tage medicin for deres diabetes Måle blodsukker Spise sundt Motionere tilstrækkeligt Håndtere høje/lave blodsukre Klare diabetes følelsesmæssigt Klare diabetes i skolen Base: all healthcare professionals 77% 48% 86% 74% 96% 67% 60% 35% 40% 30% 94% 56% 44% 30% 64% 44% Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre)? (30) Alle (785) % af behandlere, der angiver, at deres patienter er gode til.. det meste eller hele tiden

49 Behandlere mener, at mange børn og unge har en dårlig blodsukkerkontrol af psykosociale årsager Problemer på grund af forældrenes manglende involvering 15% 19% Problemer på grund af forældrenens overinvolvering Dårlig blodsukkerkontrol på grund af manglende compliance 19% 26% 19% 25% (30) Alle (785) Dårlig blodsukkerkontrol på grund af uløste psykosociale problemer 18% 27% Base: all healthcare professionals Sp13 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter har ikke en god blodsukkerkontrol på grund af uløste psykosociale eller sociale problemer (f.eks.. depression, familieproblemer, dårlig compliance, manglende motivation, etc.)?/ Har problemer med forældre, der er overbeskyttende eller brokkende?/ forældre, der ikke er tilstrækkeligt involverede i deres børns diaberes?

50 Danske behandlere mener, at 1/5 af børn og unge har dårlig blodsukkerkontrol på grund af uløste psykologicale/sociale problemer 27% % af børn og unge 18% ALL (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp13 (HCP): Hvor stor en del af dine børn og unge har dårlig blodsukkerkontrol på grund af uløste psykosociale eller sociale problemer (f.eks.. depression, familieproblemer, dårlig compliance, manglende motivation, etc.)?/ Har problemer med forældre, der er overbeskyttende eller brokkende?/ forældre, der ikke er tilstrækkeligt involverede i deres børns diaberes?

51 Mere end 40 % af behandlerne mener at børn og unge er gode til følelelsesmæssigt at håndtere deres diabetes det meste eller hele tiden 44% % Angiver at alle/næsten alle børn og unge er gode til.. 30% % af behandlere (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp3 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter er gode til at håndtere følgende aspekter af deres diabetesbehandling (med eller uden hjælp fra deres familie eller andre)? klare diabetessygdommen følelsesmæssigt?

52 ¼ af unge voksne og forældre til børn med diabetes angiver dårlig livskvalitet hos dem eller deres børn. God livskvalitet (mere end 50) Unge voksne 65% 72% 27% 24% 81% 17% 8% 4% 2% 65% 70% 27% 28% 8% 3% (1905) (204) (64) (71) (69) Mean rating: år år 15 år og mere e Dårlig livskvalitet (28-50) Formentlig depression (less than 28) Fprældre/værger 60% 69% 67% 69% 70% 28% 25% 27% 24% 23% 13% 6% 6% 6% 7% 0-9 år år 15 år og derover (4099) (601) (175) (294) (132) Mean rating: v God livskvalitet (mere end 50) Dårlig livskvalitet (28-50) Formentlig depression (mindre end 28) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp9 (YA): Læs venligst følgende udsagn om hvordan folk nogengange føler sig.fortæl for hver af dem, hvordan hvor tit du har følt således i de sidste 2 uger. i jeg har følt mig glad og i godt humør Sp11 (PC) Læs venligst følgende udsagn om hvordan folk nogengange føler sig.fortæl for hver af dem, hvordan hvor tit du har følt således i de sidste 2 uger. i jeg har følt mig glad og i godt humør

53 Cirka 50 % af danske forældre tænker ofte på, om deres barn udvikler diabetiske følgesygdomme (halvdelen af tiden eller mere) Forældre/værger 71% 48% Halvdelen eller det meste af tiden Nogengange 28% 51% Aldrig 1% (4099) (601) Mean: Base: all parents/carers Sp7 (PC): Hvor ofte er du bekymret for, at dit barn udvikler diabetiske følgesygdomme?

54 Cirka 50 % af forældrene bekymrer sig ofte om lave blodsukre hos deres barn (halvdelen af tiden eller mere) Forældre/værger 63% 48% Halvdelen/det meste af tiden Nogengange 36% 51% Aldrig 1% Mean: Base: Base: all parents/carers Sp6 (PC): Hvor ofte bekymrer du dig om, at dit barn har lavt blodsukker?

55 Mere end 1/3 af forældrene føler sig ofte overvældet af barnets diabetes (mindst halvdelen af tiden) Forældre/værger 38% 35% 43% 51% Halvdelen eller det meste af tiden Nogengange Aldrig 18% 13% 1% 1% Denmark Ved ikke Mean: Base: Base: all parents/carers Sp8 (PC): Hvor ofte føler du, at det er overvældende, at tage dig af dit barns diabetes?

56 Ifølge danske behandlere oplever mere end 25 % af alle forældre angst på grund af deres barns diabetes, og 1 ud af 10 oplever depression 18% a) Depression 8% % af forældre/ Værger, der oplever problemer (785) (30) 37% 28% b) Angst (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp (HCP): Hvor stor en procentdel af forældre/værger til børn med diabetes oplever angsst på grund af deres barns diabetes?

57 Årligt henviser behandlere 20 % af børn og unge med diabetes til psykolog eller socialrådgiver. 18% 20% % af børn og unge henvist (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp17 (HCP): Hvor stor en procentdel af de børn og unge, som du behandler, henviser du årligt til psykolog eller socialrådgiver?

58 Danske behandlere mener, at en mindre del af børn og unge udvikler depression eller angst på grund af deres diabetes 13% a) Depression 4% ALL (785) 26% Denmark (30) % af børn/ unge, der har problemer b) Angst 10% (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp15 (HCP): Hvor stor en procentdel af de børn og unge, som du behandler udvikler depression eller angst på grund af deres diabetes?

59 I øjeblikket evaluerer danske behandlere ikke rutinemæssigt deres patienters psykosociale behov ved hjælp af et struktureret spørgeskema eller redskab Bruger det altid 20% Bruger det nogengange/sjældent Bruger det aldrig 22% 40% 56% 50% (30) Alle (785) Ved ikke 3% 8% Base: all healthcare professionals Q10 (HCP) Hvor ofte evaluerer du dine patienters psykosociale behov ved hjælp af et struktureret spørgeskema eller redskab?

60 De fleste behandlere, der ikke rutinemæssigt evaluerer deres patienters psykosociale behov er interesseret i at benytte et sådant redskab i fremtiden Behandlere 94% 95% Ja - interesseret i at bruge et struktureret psykosocialt screenings instrument Nej-ikke interesseret i at bruge et psykosocialt screeningsinstru ment 5% 5% Base: Base: all healthcare professionals who rarely/never evaluate the psychosocial needs of children/parents Sp11 (HCP): Ville du i fremtiden være interesseret i at benytte et struktureret psychosocialt screenings instrument?

61 40 % af danske behandlere tager altid initiativ til at tale om diabetesrelaterede følelsesmæssige problemer med børn og unge Altid 49% 40% Behandlere 51% 60% nogengange/sjældent Aldrig Ved ikke (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp12 (HCP): Hvor ofte tager du initiativet til at tale med dine patienter om følgende emner: Følelesesmæssige problemer relateret til diabetes?

62 Halvdelen af danske behandlere mente, at de var i stand til at yde tilstrækkelig psyko-social støtte til deres patienter 42% 50% Mere end halvdelen/alle Behandlere 22% 30% Halvdelen 35% Ingen/mindre end halvdelen 20% (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp16 (HCP): Hvor stor en andel af dine patienter, der har psykosociale problemer, kan du eller dit team yde tilstrækkelig psykosocial støtte?

63 Mere end 2/3 af forældrene sagde, at familien var enige om ansvar for diabetesbehandlingen Alle/de fleste Forældre/værger 72% 70% 71% 73% 60% 25% 22% 22% 22% 20% 7% 5% 4% 2% 4% 4% 3% 2% 4% 8% ALL alder 0-9 år alder år alder 15 år og derover (4099) (601) (175) (294) (132) Base: all parents/carers Nogle/få Ingen Ved ikke Sp20 (PC): For hvor mange aspekter af diabetesbehandlingen er din familie enige om ansvarsfordelingen

64 Mere end 2/3 af danske forældre til børn og unge med diabetes skændes med barnet omkring håndteringen af diabetes Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden) Parents / Carers 28% 51% 14% 56% 6% 53% 17% 22% 56% 58% Hele tiden/for det meste/mere end halvdelen af tiden Nogengange (2) Aldrig (1) 41% 29% 19% 27% 20% 1% 1% ALL (4099) Denmark (601) Child aged 0-9 (175) Child aged (294) Child aged 15+ (132) Mean rating: Ved ikke Base: all parents/carers Sp48 (PC): Hvor ofte skændes du med dit barn om den måde hun/han varetager sygdommen på?

65 Behandlere mener, at ca. 20 % af børn og unge med diabetes oplever at deres forældre er overbeskyttende eller brokkende 26% % af børn og unge 19% (785) (30) Base: all healthcare professionals Q13 (HCP): Hvor stor en procentdel af dine patienter.. Oplever problemer med forældre, der er overbeskyttende eller brokkende?

66 Danske behandlere mener, at ca. 15 % af børn og unge med diabetes oplever problemer på grund af forældre, der er for lidt involverede % af børn og unge 19% 15% (785) (30) Base: all healthcare professionals Q13 (HCP): Hvor stor en procentdel af dine patienter.. oplever problemer med forældre, der er ikke er tilstrækkeligt involveret i barnets diabetes?

67 90 % af danske forældre får i nogen grad afbrudt deres arbejde på grund af barnets diabetes Forældre/værger 46% 28% 35% 56% Meget/noget (3,4) En smule (2) Overhovedet ikke (1) 17% 9% 4% 5% Mean rating: Base: Base: all parents/carers Ikke angivet/ved ikke Skala: 1 (overhovedet ikke) til 4 (noget/meget) Q45 (PC): Hvor meget har dit barns diabetes afbrudt dit arbejde?

68 2/3 af danske forældre mener, at deres barns diabetes til tider forhindrer dem i at gøre det, de ønsker. Scale: 1 (never) to 5 (all the time) Forældre/være 22% 52% 14% 55% Altid / det meste/ halvdelen af tiden (3,4 or 5) Nogen gange (2) Aldrig (1) 25% 31% Ved ikke/ikke angivet 1% Mean rating: Base: Base: all parents/carers Sp47 (PC): Hvor ofte forhindrer dit barns diabetes dig i at gøre de ting, som du har lyst til?

69 Cirka 30 % af unge voksne og mere end 25 % af forældre i mener, at deres/deres barns diabetes er en moderat eller stor økonomisk byrde Unge voksne 47% 48% 34% 60% Stor/moderat byrde Mindre/ingen byrde Ved ike 5% 6% (1905) (204) Forældre / værger 50% 50% 28% 71% Stor/moderat byrde Indre/ingen byrde Ved ikke 1% 1% (4099) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp37 (YA): Hvor stor en financiel byrde har din diabetes været for din familie (forældre)/værge (r))? Sp44 (PC): Hvor stor en financiel byrde er dit barns diabetes for din familie?

70 Cirka 25 % af unge voksne og 20 % af forældre i mener, at deres families økonomiske situation har begrænset muligheden for at varetage deres/deres barns diabetes Sp38 (YA): Hvor meget har din eller din families financielle situation begrænset din mulighed for at passe din diabetes? Sp46 (PC): I hvilken udstrækning har din finacielle situation begrænset din mulighed for at passe dit barns diabetes? Unge voksne 42% 45% 27% 59% Meget/noget/en smule 13% 14% Meget /noget /en smule Overhovedet ikke Ved ikke/ikke angivet (1905) (204) Forældre/værger 33% 66% 21% 78% Meget /noget / en smule Overhovedet ikke Ved ikke 2% 2% ALL Denmark (4099) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers

71 Cirka halvdelen af unge danske voksne og halvdelen af forældrene mente, at diabetessygdommen påvirker søskende; blandt de unge var påvirkningen overvejende positiv, mens forældrene overvejende var negative Unge voksne 23% 45% 15% 19% 34% 30% 13% 23% Stor/moderat positiv påvirkning Ingen indflydelse Stor / moderat negativ indflydelse Ved ikke/ikke angivet Base: Mean rating: Forældre/værger 30% 25% 37% 9% 22% 19% 49% 10% Base: Mean rating: Base: all young adults with diabetes who have siblings; all parents/carers whose child has siblings Sp34 (YA): hvilken påvirkning har din diabetes på dine søskende? Sp49 (PC): Hvilken påvirkning har dit barns diabetes på hans/hendes søskende? Stor/moderat positiv påvirkning Ingen påvirkning Stor/moderat over negativ påvirkning Ved ikke/ikke angivet Skala: 1 (stor negativ påvirkning) til 5 (stor positiv påvirkning)

72 10 % af unge danske med diabetes udtalte, at deres diabetes påvirker deres arbejde i moderat eller udtalt grad 20% 13% Stor/moderat indflydelse Unge voksne 33% 44% 24% 31% Mindre indflydelse Igen indflydelse 22% 11% Arbejder ikke (1905) (201) Base: all young adults with diabetes Sp20 (YA): Hvor meget påvirker din diabetes din præstation på arbejde?

73 Cirka 60 % af unge danske med diabetes angiver at være væk fra arbejde flere gange om året på grund af deres diabetes Unge voksne 17% 13% 37% 46% En til gange om måneden En gang hver 2-3 måned 46% 41% En gang om året eller sjældnere (1243) (181) Base: all young adults with diabetes who are working Sp21 (YA): Hor often må du blive hjemme fra arbejde på grund af din diabetes?

74 2/3 af danske forældre siger, at deres barn af og til bliver hjemme fra skole på grund af deres diabetes. 3% 1% Hele/halvdelen/d et meste af tiden (3,4,5) Forældre/værger 52% 68% 67% 69% 65% Nogen gange (2) Aldrig (1) 45% 30% 30% 29% 34% Ved ikke 1% 1% 3% 1% ALL Alder 0-9 år Alder år Alder 15 år og mere Mean rating: Base: Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden) Base: all parents/carers whose child receives education in a non-boarding school Sp28 (PC): Hvor ofte er dit barn fraværende fra skole på grund af hans/hendes diabetes?

75 Cirka 1/3 af unge voksne og forældre i mener, at de/deres barn har været fraværende fra skoleaktiviteter på grund af deres diabetes Unge voksne Mean rating: Base: Fporældre / Værger 7% 2% 40% 47% 7% 7% 7% 37% 54% Mean rating: Base: Base: all parents/carers whose child receives education at school; all young adults with diabetes who are/did go to secondary school 28% 63% 1% 29% 69% 2% 1% Sp45 (YA): Hvor ofte forhindrer din diabetes forhindrer dig i at deltage i skoleaktiviteter? Sp25 (PC): Hvor ofte forhindrer dit barns diabetes ham/hun i at deltage i skoleaktiviteter (som udendørsaktiviteter, sport osv )? Hele tiden/det meste af tiden (4,5) Halvdelen af tiden/nogen gange (2,3) Aldrig (1) Ved ikke/ikke angivet Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden) Hele tiden/det meste af tiden (4,5) Halvdelen af tiden/nogen gange (2,3) Aldrig (1) Ved ikke/ikke angivet

76 Mere end 20 % af unge danske voksne og cirka 25 % af forældre mener, at diabetessygdommen har betydende eller moderat indflydelse på skolepræstationerne Forældre/værger Unge voksne 31% 43% 21% 49% 23% 28% 4% 1% Deanmark Base: % 28% 28% 40% 27% 31% 5% 1% Betydende/ moderat indflydels Mindre indflydelse Ingen indflydelse Ved ikke/ikke angivet Betydende/ moderat indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Ved ikke/ikke angivet Base: Base: All parents/carers whose child receives education at school; all young adults with diabetes who are still currently in secondary school Sp24 (PC): Hvor stor indflydelse har dit barns diabetes på hans/hendes præstationer i skolen? Sp44 (YA): Hvor stor indflydelse har din diabetes på dine præstationer i skolen?

77 Cirka 2/3 af behandlerne mente, at børnenes/de unges diabetes havde en betydende indflydelse på deres skolepræstationer 67% 63% 23% 33% 2% 7% 3% Betydende/ moderat indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Ved ikke (785) (30) Base: all healthcare professionals Sp19 (HCP): Generelt, hvor stor indflydelse tror du, at dine patienters diabetes har på deres præstationer i skolen?

78 Cirka 90 % af unge voksne tilkendegav, at deres diabetes ikke eller næsten var pinligt for dem 9% 6% 8% 5% Hele tiden/det meste af tiden (4,5) Unge voksne 83% 87% Halvdelen af tiden (3) Aldrig/nogen gange (1,2) Ved ikke 1% 1% Mean rating: Base: Base: all young adults with diabetes Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden) Sp17 (YA): Hvor ofte får din diabetes til at føle dig pinlig til mode

79 70 % af de unge voksne bliver ikke diskrimineret på grund af deres diabetes 7% 6% 15% Hele tiden / det meste af tiden (4 or 5) Unge voksne 84% 13% 70% Halvdelen af tiden (3) Aldrig/nogen gange (1,2) Ved ikke 3% Mean rating: Base: Base: all young adults with diabetes Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden) Sp18 (YA): Hvor ofte bliver du diskrimineret på grund af din diabetes?

80 Mere end 80 % af unge voksne mener ikke, at deres diabetes begrænser deres sociale liv 5% 7% 6% 9% Hele tiden/det meste af tiden (4,5) Unge voksne 86% 83% Halvdelen af tiden (3) Aldrig/nogen gange (1,2) Ved ikke 3% 1% Mean rating: Base: Base: all young adults with diabetes Skala: 1 (aldrig) til 5 (hele tiden) Sp19 (YA): Hvor ofte begrænser din diabetes dit sociale liv?

81 Gennemsnitlig mente unge voksne, at de havde en rimelig livskvalitet (>6 betragtes som rimelig) 10 top/bedst Mean scores Unge voksne 6,8 7,1 1 bund/ dårligst (1905) (204) Base: all young adults with diabetes Sp8 (YA): Under dette er der et billede af en stige. Det øverste trin repræsenterer det bedst mulige liv og det nederste det værst mulige liv: hvor på stigen vil du placere dit nuværende liv? Skala: 1 (bund-værst) til 10 (top-bedst)

82 Unge voksne med diabetes er generelt optimistiske omkring deres fremtid Overordnet leve med diabetes Arbejde/arbejdsmuligheder Helbred Venskaber/relationer Familieliv Financiel velbefindende 3,5 3,5 3,7 3,9 3,3 3,4 4,0 4,2 3,8 4,0 3,5 3,7 Alle(1905) (204) Skala: 1 (meget pessimistisk) til 5 (meget optimistisk) Base: all young adults with diabetes Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til?

83 Forældre var mindre optimistiske omkring deres barns fremtid Overordnet leve med diabetes Arbejde/arbejdsmuligheder Helbred Venskaber/relationer Familieliv Financiel velbefindende 3,7 3,6 3,8 3,5 3,4 3,3 4,1 3,9 3,9 3,7 3,7 3,5 (601) Alle (4099) Skala: 1 (meget pessimistisk) til 5 (meget optimistisk) Base: all parents/carers Sp57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til?

84 Både unge voksne og forældre var moderat optimistiske omkring deres/deres barns muligheder for at leve med diabetes i fremtiden 5 meget optimistisk 3,5 3,6 3,5 3,7 Unge voksne Forældre/værger 1 meget pessimistisk (1905) (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til? Sp57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til?

85 Unge voksne og forældre var overordnet optimistiske omkring deres/deres barns fremtidige helbred 5 meget optimistisk 3,3 3,3 3,4 3,4 Unge voksne Forældre/værger 1 meget pessimistisk Skala: 1 (meget pessimistisk) til 5 (meget optimistisk) (1905) (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til? Sp57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til?

86 Unge voksne og forældre er meget optimistiske omkring fremtidens venskaber og sociale relationer 5 meget optimistisk 4,0 3,9 4,2 4,1 Unge voksne Forældre/væ rger 1 meget pessimistisk Skala: 1 (meget pessimistisk) til 5 (meget optimistisk) (1905) (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til? Sp57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til?

87 Der var samme optimisme omkring fremtidens muligheder for arbejde og arbejdsmuligheder 5 meget optimistisk 3,7 3,5 3,9 3,8 Unge voksne Forældre/værger 1 meget pessimistisk Skala: 1 (meget pessimistisk) til 5 (meget optimistisk) (1905) (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til? Sp57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til?

88 Der var også optimisme omkring økonomisk velbefindende i fremtiden 5 meget optimistisk 3,5 3,5 3,7 3,7 Unge voksne Forældre/værger 1 meget pessimistisk Skala: 1 (meget pessimistisk) til 5 (meget optimistisk) (1905) (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til? Sp57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til?

89 Det fremtidige familieliv blev også vurderet optimistisk af både unge voksne og forældre 5 meget optimistisk 3,8 3,7 4,0 3,9 Unge voksne Forældre/væ rger 1 meget pessimistisk Skala: 1 (meget pessimistisk) til 5 (meget optimistisk) (1905) (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp62 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring fremtiden i relation til? Q57 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget optimistisk og 1 betyder meget pessimistisk, hvor optimistisk er du omkring dit barns fremtid i relation til?

90 Støtte til forældre og patienter

91 Overordnet tilkendegav unge voksne en god tilfredshed med støtten fra omgivelserne. Der var mindst tilfredshed med støtten fra skolen Skole Klassekammerater og venner Forældre/familie 3,5 3,8 3,8 4,0 4,1 4,4 Skala: 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds) Alle (1905) (204) Læger/Andre behandlere 3,9 4,0 Base: all young adults with diabetes Sp7 (YA): Hvor tilfreds er du med. Støtten fra?

92 Overordnet tilkendegav forældrene en god tilfredshed med deres barns støtte fra omgivelserne. Der var mindst tilfredshed med støtten fra skolen Forældres arbejdsgiver (kun forældre/værger) Forældres venner (kun forældre/værger) Skole Barnets klassekammerater og venner Læger/Andre behandlere 3,9 3,6 3,8 3,7 3,3 3,4 3,9 3,8 4,0 4,0 Skala: 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds) (601) Alle (4099) Base: all parents/carers Q12 (PC): Hvor tilfreds er du med. Støtten dit barn får fra?

93 Unge voksne fik mest støtte omkring deres diabetes fra forældre/værger og ægtefæller/partnere og mindst fra skole, lokalområdet og samfundet i almindelighed Samfundet i almindelighed 2,3 2,7 Lokalområdet Venner 2,4 2,7 3,1 3,2 Klassékammerater Skole 2,7 2,7 2,3 2,5 Alle (1905) (204) Søskende Ægtefælle/partner Forældre/værger 3,1 3,2 3,5 3,5 3,5 3,7 Skala: 1 (slet ikke støttende) til 4 (meget støttende) Base: all young adults with diabetes Sp55 (YA): Hvor støttende omkring din diabetes er følgende personer?

94 2/3 af unge voksne i kan tale med deres forældre, når de er kede af deres diabetes (1905) DANMARK (204) Mine forældre 56% 68% Míne venner 47% 40% Min ægtefælle/partner 34% 38% Venner, der også har diabetes 24% 15% Mine søskende 22% 24% Diabeteslæge 21% 19% Diabetessygeplejerske 19% 30% Psykolog/socialrådgiver 6% 8% Praktiserende læge 11% 10% Base: all young adults with diabetes Sp5 (YA): Hvem kan du tale med om dine føleleser, når du er frustreret eller er ked af at have diabetes?

95 ¾ af forældrene føler, at de kan tale med deres familie, når der er problemer med barnets diabetes Min familie 75% 74% Mine venner 36% 39% Diabetessygeplejersken Venner, der også har børn med diabetes Diabeteslæge Praktiserende læge Diabetesforeningen 25% 20% 27% 30% 32% 8% 19% 6% 11% 57% (601) Alle (4099) Psykolog/socialrådgiver 8% 8% Diætist 10% 6% Base: all parents/carers Sp9 (PC): Hvem kan du tale med om dine føleleser, når dit barn er frustreret eller er ked af at have diabetes?

96 De fleste unge voksne med diabetes og forældre var tilfredse eller meget tilfredse med støtten fra den unges/barnets venner Unge voksne 61% 28% 68% 25% 7% 4% 4% 3% (1905) (204) Mean rating: Tilfreds/ meget tilfreds (4, 5) Hverken /eller (3) Utilfreds/meget utilfreds (1.2) Ved ikke Skala: 1 (meget utlfreds) til 5 (meget tilfreds) Forældre/værge 62% 25% 68% 21% 8% 7% 5% 4% (4099) (601) Tilfreds/ meget tilfreds (4, 5) Hverken / Eller (3) Utilfreds/meget utilfreds (1,2) Ved ikke Mean rating: Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp7c (YA): Hvor tilfreds er du med støtten fra dine kammerater og venner? Sp12a (PC): Hvor tilfreds er du med den støtte dit barn får fra kammerater og venner?

97 De fleste unge voksne var tilfredse eller meget tilfredse med støtten fra deres forældre/familie Tilfreds/ meget tilfreds (4, 5) Unge voksne 78% 86% Hverken/ Eller (3) Utilfreds/meget utilfreds (1, 2) 15% 7% 1% Mean rating: % 4% (1905) (204) Ved ikke Skala: 1 (meget utlfreds) til 5 (meget tilfreds) Base: all young adults with diabetes Sp7b (YA): Hvor tilfreds er du med. Støtten fra dine forældre/familie?

98 De fleste forældre er tilfredse eller meget tilfredse med støtten fra deres venner Forældre/værger 59% 67% Tilfreds/meget tilfreds (4, 5) Hverken/eller (3) Utilfreds/meget utilfreds (1,2) 29% 23% Ved ikke 8% 7% 3% 3% (4099) (601) Mean rating: Base: all parents/carers Skala: 1 (meget utlfreds) til 5 (meget tilfreds) Sp12c (PC): Hvor tilfreds er du med. Støtten fra dine venner?

99 2/3 af danske forældre er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejdsgiveres støtte Forældre/værger 45% 24% 68% Tilfreds/meget tilfreds (4,5) Hverken/eller Utilfreds/meget utilfreds (1,2) 11% 19% 17% 7% 7% Ved ikke (4099) (601) Mean rating: Base: all parents/carers Skala: 1 (meget utlfreds) til 5 (meget tilfreds) Sp12e (PC): Hvor tilfreds er du med din arbejdsgivers støtte?

100 Unge voksne mener, at deres forældre er støttende omkring deres diabetes 4 meget støttende 3,5 3,7 Mean scores 1 slet ikke støttende Skala: 1 (slet ikke støttende) til 4 (meget støttende) (1905) (204) Base: all young adults with diabetes Sp55 (YA): Hvor støttende omkring din diabetes er følgende personer?

101 Unge voksne mener, at deres ægtefælle/partner er støttende omkring deres diabetes 4 meget støttende 3,5 3,5 Mean scores 1 slet ikke støttende Skala: 1 (slet ikke støttende) til 4 (meget støttende) (1905) (204) Base: all young adults with diabetes Sp55 (YA): Hvor støttende omkring din diabetes er følgende personer?

102 Overordnet mener unge voksne, at deres søskende er støttende omkring deres diabetes 4 meget støttende Mean scores 1 slet ikke støttende Skala: 1 (slet ikke støttende) til 4 (meget støttende) ALL Denmark Base: Base: all young adults with diabetes who have siblings Sp55 (YA): Hvor støttende omkring din diabetes er følgende personer?

103 Unge voksne med diabetes mener ikke at skolen er lige så støttende som deres familie 4 meget støttende Mean scores 2,3 2,5 1 slet ikke støttende Skala: 1 (slet ikke støttende) til 4 (meget støttende) Base: Base: all young adults with diabetes who are in secondary school Sp55 (YA): Hvor støttende er følgende personer omkring din diabetes?

104 Klassekammerater er mere støttende end skolen, men mindre end familien 4 meget støttende Mean scores 2,7 2,7 1 slet ikke støttende Skala: 1 (slet ikke støttende) til 4 (meget støttende) Base: Base: all young adults with diabetes who are in secondary school Sp55 (YA): Hvor støttende omkring din diabetes er følgende personer?

105 Unge voksne synes, at deres venner generelt er støttende omkring deres diabetes 4 meget støttende Mean scores 1 slet ikke støttende Skala: 1 (slet ikke støttende) til 4 (meget støttende) ALL Denmark (1905) (204) Base: all young adults with diabetes Sp55 (YA): Hvor støttende er følgende personer omkring din diabetes?

106 Unge voksne mener, at lokalmiljøet er støttende omkring deres diabetes, men mindre støttende end familien 4 meget støttende Mean scores 2,4 2,7 1 slet ikke støttende Skala: 1 (slet ikke støttende) til 4 (meget støttende) (1905) (204) Base: all young adults with diabetes Sp55 (YA): Hvor støttende er følgende personer omkring din diabetes?

107 Generelt mener unge voksne med diabetes, at samfundet er mindre støttende omkring deres diabetes end familie og venner 4 meget støttende Mean scores 2,3 2,7 1 slet ikke støttende Skala: 1 (slet ikke støttende) til 4 (meget støttende) (1905) (204) Base: all young adults with diabetes Sp55 (YA): Hvor støttende er følgende personer omkring din diabetes?

108 Organisation af sundhedsvæsenet

109 De fleste unge voksne er tilfredse med medicin, udstyr og hjælpemidler til diabetesbehandling, men i er der mindre tilfredshed med hjælpemidler til diabetesbehandling. (204) AllE (1905) Medicin til behandling af diabetes Udstyr til blodsukkermåling Hjælpemidler til diabetesbehandling 62% 79% 70% 82% 67% 66% % tilfredse (4) eller meget tilfredse (5) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp15 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med medicin/udstyr/hjælpemidler til behandling af din diabetes?

110 De fleste danske forældre er tilfredse med medicin og udstyr til blodsukkermåling, men mindre tilfredse med hjælpemidler til diabetesbehandling. AllE (4099) (601) Medicin til behandling af diabetes Udstyr til blodsukkermåling 83% 59% 85% 66% % tilfredse (4) eller meget tilfredse (5) Hjælpemidler til diabetesbehandling 75% 66% Base: all parents/carers Sp18 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med medicin/udstyr/hjælpemidler til behandling af dit barns diabetes?

111 Cirka 4/5 af unge voksne og forældre i var tilfredse med diabetesmedicinen 79% 83% 67% 66% % tilfredse (4) eller meget tilfredse (5) Unge voksne Forældre/værger (1905) (4099) (204) (601) Base: all young adults with diabetes; all parents/carers Sp15 (YA): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med den forhåndenværende medicin til behandling af din diabetes? Sp18 (PC): på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget tilfreds og 1 betyder meget utilfreds, hvor tilfreds er du med den forhåndenværende medicintil behandling af dit barns diabetes?

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

TRAVELLERS Har undervisningsforløbet en effekt?

TRAVELLERS Har undervisningsforløbet en effekt? Lilian Zøllner, Bo A. Ejdesgaard, Børge Jensen, Iben Stephensen TRAVELLERS Har undervisningsforløbet en effekt? Center for Selvmordsforskning Travellers Har undervisningsforløbet et effect? Forfatterne

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

OPI-PROGRAM ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES

OPI-PROGRAM ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES OPI-PROGRAM ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Indhold Indledning... 3 Visionen er et innovationsmiljø i verdensklasse... 3 Behov for nye løsninger til personer med kronisk sygdom... 3 Fokus på type 2 diabetes...

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Torticollispatienters sygeforløb og trivsel

Torticollispatienters sygeforløb og trivsel I SAMARBEJDE MED DANSK DYSTONIFORENING Torticollispatienters sygeforløb og trivsel København feb. 2013 - Neli Iwasa Weiss Hansen Illustration: http://pinterest.com Indholdsfortegnelse Spørgeskema til torticollispatienter...

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

tema om livskvalitet lever du det gode liv?

tema om livskvalitet lever du det gode liv? diabetes december 2008 tema om livskvalitet lever du det gode liv? leder Får du, hvad du har brug for? Næppe. Hvis du bladrer frem til side 43, vil du se et nedslående danmarkskort. Kortet viser, hvor

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Skoleliv. Klasselærer Birgitte Thrønner og Magnus forældre, Hvem tager ansvaret? tema skoleliv

Skoleliv. Klasselærer Birgitte Thrønner og Magnus forældre, Hvem tager ansvaret? tema skoleliv Skoleliv Hvem tager ansvaret? Hvordan har børn med type 1-diabetes det egentlig i skolen? Hvordan er sam arbejdet mellem forældre og lærere? I dette temanummer sætter diabetes fokus på skoleliv med udgangspunkt

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien Sorg med børn og unges øjne Sådan føles sorg Omsorgsmålingen NÅR SOR GEN RAM MER En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien FORSIDE Illustrationen er

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere