Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION"

Transkript

1 Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION S E N E S T R E V I D E R E T 11. MAJ 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. EKSAMENS OG PRØVEREGLEMENT INDSTILLING TIL EKSAMEN GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN SÆRLIGE PRØVEVILKÅR GENERELLE REGLER VED SKRIFTLIGE PRØVER FØR PRØVENS BEGYNDELSE: UNDER PRØVEN: EFTER PRØVEN AFLEVERING: CHECK AF KOMMUNIKATION UNDER SKRIFTLIGE PRØVER: OMSLAG TIL AFLEVERING: ANVENDELSE AF IT OG BÆRBAR PC VED SKRIFTLIGE PRØVER FØR PRØVERNE = DIN FORBEREDELSE: Download og registrér elektroniske ordbøger IT PÅ SELVE PRØVEDAGEN Opkobling til eksamensnetværk før prøvestart Udskrivning under prøven Udskrivning fra MAC-PC Strømsvigt, maskinnedbrud mm.: REGLER FOR MUNDTLIGE PRØVER ANVENDELSE AF IT VED MUNDTLIGE PRØVER BRUG AF SKOLENS COMPUTER VED MUNDTLIGE PRØVER BRUG AF EGEN BÆRBAR PC VED MUNDTLIGE PRØVER MED FORBEREDELSE OVERTRÆDELSE AF EKSAMENSREGLEMENTET SYGDOM/FRAVÆR VED EKSAMEN KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT SNYD OFFENTLIGGØRELSE AF SKRIFTLIGE KARAKTERER BESTÅELSESKRITERIER VÆGTNING AF KARAKTERERNE FORHØJELSE AF GENNEMSNIT HVIS MERE END 4 A-NIVEAUER: KLAGE OVER EKSAMENSKARAKTERER REGELGRUNDLAG FOR EKSAMENS- OG PRØVEREGLEMENTET BILAG 1: VEJLEDNING TIL PRINT AF VØ-OPGAVER OG MAPLE TIL EKSAMEN BILAG 2: OVERSIGT OVER PRØVEFORMER OG HJÆLPEMIDLER 2015 BILAG 3: VEJLEDNING I AT KOBLE OP TIL TRÅDLØST EKSAMENSNETVÆRK (Hvis du ikke har internetadgang til prøven) 2

3 1. Eksamens og prøvereglement 2015 På de efterfølgende sider kan du læse om retningslinjerne for eksamen 2015 og brug af IT ved prøverne. Det er vigtigt, at du sætter dig ordentligt ind i reglerne, så du får klargjort PC og materialer inden, så du i god tid er klar til prøverne. Du forventes at medbringe din egen bærbare pc til prøverne. Du kan bagerst i eksamenshæftet se en oversigt over dine mulige eksamensfag samt en kort beskrivelse af de regler, der gælder under afsnittet om Prøveformer og hjælpemidler. Du kan desuden se eksamensformer og tider, som skolen har valgt i de enkelte fag. Eksamen offentliggøres à 2 omgange (skriftlig eksamen først og senere mundtlig eksamen). Offentliggørelse af eksamen og afsluttende standpunktskarakterer sker på Lectio, hvor du kan se din individuelle eksamensplan med de nøjagtige tider for eksamen. Vi ønsker jer alle held & lykke ved eksamen 2015! 1.1. Indstilling til eksamen Du skal have overholdt skolens studie- og ordensregler (jf. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser), og have deltaget aktivt i undervisningen (Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser). 1.2 Generelle regler for eksamen Du bedes inden eksamen læse nedenstående regler grundigt igennem, da skolen ved overtrædelse kan se sig nødsaget til at bortvise dig fra eksamen. Da det dels kan få alvorlige konsekvenser for dig, hvis du overtræder reglerne, og da der er tale om officielle regler, er sprogbrugen her lidt mere formel. Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt igen at gå til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. I mindre alvorlige sager kan skolen først give en advarsel. 1.3 Særlige prøvevilkår Skolen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser eller med andre specifikke vanskeligheder. Hvis du mener du falder indenfor denne regel, skal du rette henvendelse til din studievejleder. 3

4 2. Generelle regler ved skriftlige prøver 2.1 Før prøvens begyndelse: 1. Du må ikke gå ind i prøvelokalet, før der er en tilsynsførende tilstede. 2. Alle telefoner skal slukkes og afleveres til tilsyn. 3. Du skal være på din plads i prøvelokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 4. Ud over de tilladte hjælpemidler, der er meddelt af din faglærer, må ingen andre bøger eller hjælpemidler og ingen optegnelser befinde sig ved din plads i lokalet. 5. Det er dit eget ansvar at huske at medbringe tilladte hjælpemidler og skriveredskaber, lineal, ordbøger, lommeregner, og headset - skolen har ikke ekstra eksemplarer. 6. Tilsynsførende har ret til at kontrollere medbragte hjælpemidler. 7. Alle udleverede papirer forsynes med navn, klasse, fag og eksamenstermin, fx maj/juni Opgaver og udleveret papir må ikke tages med ud fra prøvelokalet, så længe prøven varer. Den trykte opgavetekst kan udleveres efter prøvens afslutning. 2.2 Under prøven: 9. Prøven er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt. 10. Det er ikke tilladt at samtale eller henvende sig til en anden elev under prøven, ligesom det ikke er tilladt at udveksle oplysninger under nogen som helst form for kommunikation. 11. Du må normalt ikke forlade lokalet, før du har afleveret din besvarelse. Skulle det alligevel være nødvendigt, skal du ledsages af en tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning. 2.3 Efter prøven aflevering: 12. Husk at forsyne alle sider du udskriver med navn, klasse/hold, og sidetal. 13. Det er dit ansvar, at det, der afleveres i omslaget til den tilsynsførende, er det, der skal bedømmes. Hvis en del af besvarelsen, der ønskes bedømt, foreligger i kladde, skal du forsyne forsiden af omslaget med Kladde ønskes bedømt og lægge de pågældende kladdesider ind i omslaget. Eventuelt kladdepapir (der ikke ønskes bedømt) afleveres separat. Også kladdepapir skal være forsynet med navn. Bemærk, at alt udleveret papir skal afleveres. 14. Du skal blive siddende på din plads, indtil eksamenstilsyn har afhentet besvarelsen 15. Elever der afleverer før prøvens afslutning, skal straks efter afleveringen af opgaven forlade prøvelokalet og prøvegangen. 16. I de sidste 15 minutter før prøvens udløb må ingen forlade lokalet af hensyn til de elever, der endnu ikke er færdige med opgaven, og som derfor har krav på ubetinget ro. 17. Opgaver må ikke fjernes fra prøvelokalet, før efter prøvetiden er udløbet. 2.4 Check af kommunikation under skriftlige prøver: Under prøven er det ikke tilladt at kommunikere med andre. Forsøg på dette vil blive betragtet som overtrædelse af prøvereglementet og kan medføre bortvisning. Der kan blive taget stikprøver under prøven, og nettrafik logges og overvåges. I tvivlsspørgsmål forbeholder Tradium sig ret til at undersøge computeren. Findes der tegn på ikke-tilladt brug kan det medføre bortvisning fra prøven og opfølgning jf. skolens studie- og ordensregler. 2.5 Omslag til aflevering: Hvidt, rødt og gult bruges: når der skal afleveres 3 stk. opgavebesvarelser. Hvidt: når der kun skal afleveres 1 stk. opgavebesvarelse Grønt: bruges til kladde og interne prøver 4

5 3. Anvendelse af IT og bærbar PC ved skriftlige prøver Du forventes at anvende din egen bærbare PC til de skriftlige prøver. På de efterfølgende sider kan du læse om retningslinjerne for brug af IT ved eksamen. Det er vigtigt, at du læser retningslinjerne grundigt, så du bliver klar til de skriftlige prøver uden overraskelser undervejs. 3.1 Før prøverne = din forberedelse: Før prøverne er det vigtigt, at du sikrer dig, at din PC kan bruges til at gennemføre prøverne: Benyt bærbar PC med CD eller DVD-drev. Du skal være lokal administrator på den bærbare, da nogle prøveopgaver kræver dette Medbring selv funktionsdygtigt: headset strømforsyning til pc batteri cd-romdrev enten internt drev eller et eksternt CD-drev via USB Check, at dit login og password virker før prøven Brug Internet Explorer som browser Chrome kan give problemer med lyd/billeder i prøveopgaver. Installér alle de programmer, du ønsker at benytte til prøven og check, at de fungerer uden internetforbindelse. Opdatér din PC med nyeste Flash, nyeste Java og Acrobat Reader, så du kan bruge de CD-rommer, der anvendes ved prøverne. LINK: Sørg for at deaktivere eget trådløst net, Bluetooth og infrarød port. Kommunikation via disse er ikke tilladt og skal derfor være slået fra inden prøven. Deaktivér også strømbesparelse fra dit netkort hvis det er slået til, kan det drille til prøven Check, at din automatiske gendannelse af dokumenter har et lille minutinterval, fx hver 5. minut. Kopiér noter, filer mm. over på enten din PC, usb-drev, usb-pen eller cd/dvd inden prøven, så du har alt det materiale, du skal bruge du har ved flere prøver ikke adgang til Internet og Lectio Download og registrér elektroniske ordbøger (backup-version) Du kan hente og anvende Gyldendals ordbøger til Windows og OS X i forbindelse med prøver. Installation og første brug af ordbøger kræver internetadgang, så det skal du gøre inden prøven, enten på skolen eller hjemmefra: 1. Hent ordbøgerne på - log på med og din kode. Vælg KØR 2. Vælg det sprog du skal downloade og hent installationsfilen til dit styresystem. Herefter kan du køre installationen som normalt 3. Herefter skal du aktivere din ordbog. Du åbner programmet og trykker på registrér ud for hver ordbog, du skal bruge og skriver følgende oplysninger: Brugernavn: Kode: download (du får besked, hvis denne kode ændres!) 4. Din downloadordbog ligger på dit skrivebord, og du kan begynde at slå op i den. Kontakt din lokale IT-support i god tid inden prøven for hjælp i tvivlsspørgsmål. 5

6 3.2 IT på selve prøvedagen 1. Opgavebesvarelsen gemmes løbende på H: eller C: drevet - eller på usb. 2. Du skal på prøvedagen opkoble til det trådløse eksamensnetværk inden prøvestart, hvis der er tale om en prøve uden internetadgang: Opkobling til eksamensnetværk før prøvestart Hvis internetadgang skal være lukket til prøven, skal du - i prøvelokalet og før prøven går i gang - opkoble til Eksamensnetværket for at kunne udskrive og tilgå evt. opgaver på netværket. Koden til dette netværk er Fra dette netværk er der kun adgang til printserveren, dit personlige drev samt evt. webserver, hvor opgaven er at finde, hvis denne skal afvikles fra nettet. Se evt. Vejledning i at koble op til trådløst eksamensnetværk Udskrivning under prøven 1. Du kan udskrive 2 gange under prøven. 1 gang til korrekturlæsning og 1 endelig udskrift. 2. Det foregår ved, at du markerer til tilsyn, at du ønsker at udskrive. Tilsyn kan bede dig følge med til udskrivningen. 3. Husk at forsyne alle dine sider med: navn, cpr. nr., klasse/hold, og sidetal. 4. Ved prøvens afslutning udskriver du den færdige besvarelse i 3 eksemplarer ved først at gøre tilsyn opmærksom på, at du ønsker at udskrive og gemmer på den usb-pen, som tilsynet giver dig. Macbrugere skal huske at gemme i PDF-format. Du underskriver opgaverne efter udskrift. 5. Opgaverne afleveres herefter til tilsynet. Eventuel kladde afleveres i grønt omslag. Såfremt kladde ønskes bedømt, vedlægges kladde i det hvide omslag, På alle 3 farvede omslag noteres kladde vedlagt til bedømmelse. 6. Udskrivning efter prøven kan tage op til en time. 7. Det betragtes som overtrædelse af prøvereglementet, hvis du forlader din plads, før opgavebesvarelsen er endeligt afleveret til tilsynet. NB: Ved prøver i VØ og matematik følger du vejledning givet af din underviser Udskrivning fra MAC-PC Når opgaven skal udskrives, kalder du på tilsyn og gemmer på den usb-pen, som tilsynet giver dig. Husk at gemme i PDF-format, når du skal udskrive! Øvrige betingelser i henhold til skolens generelle eksamensreglement Strømsvigt, maskinnedbrud mm.: Skolen kan ikke gøres ansvarlig for dine betjeningsfejl samt øvrige uforudsete hændelser såsom strømsvigt, maskinnedbrud m.v. Prøven fortsættes i sådanne tilfælde manuelt 6

7 4. Regler for mundtlige prøver 1. Kontoret udarbejder en plan for rækkefølgen til den mundtlige eksamination. 2. Du skal møde til mundtlig eksamination i god tid inden det anførte tidspunkt på din eksamensplan. Sørg for selv at medbringe de tilladte hjælpemidler. 3. Ved prøvens begyndelse udleveres spørgsmål og/eller eventuelle tekster. Forberedelsestiden anvendes til at udarbejde disposition og løsningsforslag eller efter lærerens nærmere anvisninger. 4. Eksaminator stiller under eksaminationen spørgsmålene. I forståelse med eksaminator kan censor stille supplerende spørgsmål. 5. Umiddelbart efter eksaminationens afslutning modtager du din karakter, der er fastsat efter drøftelse mellem censor og eksaminator. 6. Tag hensyn til de elever der er til forberedelse eller eksamination! Undgå støjende eller på anden måde forstyrrende adfærd uden for eksamens- og forberedelseslokaler. 7. Ved sidste prøve til studentereksamen bedes familie og venner opholde sig i studentercafé-området i kantinen, indtil du kommer ud af eksamenslokalet hvorefter I alle trækker ned i studenter-caféen i kantinen igen for at fejre begivenheden. 5. Anvendelse af IT ved mundtlige prøver Hvis internetadgang skal være lukket til prøven, vil der være lukket for Internet, mail, Lectio, MSN og al anden kommunikation for HELE klassen i den periode, en mundtlig eksamen kører. Det gælder både fra stationær og bærbar PC. Eget trådløst net, Bluetooth samt infrarød port er ikke tilladt. Vi kan ikke garantere, at der er printer til eksamen i alle fag i forberedelsen, brug derfor USB, CD el. lignende, hvis du skal have præsentation med ind i eksamenslokalet fra forberedelsen. Medbring eget headset, hvis du har brug for det. Der vil under eksamen ikke være IT-support til ordbøger, dvs. du skal have det på plads inden eksamen, hvis du bruger din egen bærbare pc i forberedelsen. 5.1 Brug af skolens computer ved mundtlige prøver 1. Skolens computere bliver konfigureret som delvist enkeltstående PC ere med elektroniske ordbøger indlagt. Elektronisk materiale, som ønskes anvendt i forbindelse med den mundtlige eksamen, skal medbringes på CD og/eller USB. 2. Du skal benytte dit almindelig login og password til at komme på systemet. Det betyder, at du under prøven har adgang til alle dine data på dit personlige drev H. 3. Du må gerne medbringe data på USB, USB-disk uden strømforsyning, CD eller lignende, men det er dit eget ansvar at få indlæst data. Det er selvfølgelig vigtigt, at du kan huske dit login og password, samt at du er sikker på, det virker, når du møder op til prøven. 7

8 5.2 Brug af egen bærbar PC ved mundtlige prøver med forberedelse 1. Stømforsyning til pc + batteri er eget ansvar. 2. Man skal være lokal administrator på den bærbare 3. Der kan kun benyttes bærbar PC med CD eller DVD-drev. Den bærbare PC skal være sat op til det trådløse eksamensnet, hvis internetadgang skal være lukket til prøven, se vejledning i bilag Det er dit eget ansvar, at computeren og installerede programmer virker, skolen kan ikke gøres ansvarlig for nedbrud, software- eller hardware fejl. Der vil være mulighed for at koble den bærbare pc til strøm under eksamen. 5. Du skal benytte dit almindelige login og password til at komme på det trådløse net. Det er dit eget ansvar at få tilsluttet bærbar PC til projektor eller lign., hvis dette ønskes brugt. Det er tilladt at medbringe din bærbare PC i eksamenslokalet både ved mundtlige prøver uden forberedelsestid og ved prøver med forberedelsestid. Kontakt din lokale IT-support i god tid inden prøven for hjælp i tvivlsspørgsmål. 6. Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt igen at gå til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. I mindre alvorlige sager kan skolen først give en advarsel. Bemærk, at der kan blive taget stikprøver under prøver, og at nettrafik overvåges. I tvivlsspørgsmål forbeholder Tradium sig ret til at undersøge computere. Findes der tegn på ikke-tilladt brug kan det medføre bortvisning fra prøven og opfølgning jf. studie- og ordensregler. 7. Sygdom/fravær ved eksamen Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Sygdom skal dokumenteres fra din læge/sygehus. Du skal selv afholde evt. udgifter i forbindelse med dokumentationen. Andre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Giv skolen besked telefonisk så hurtigt som muligt om dit eventuelle sygefravær til eksamen. Hvis du bliver syg under prøven, skal du henvende dig til tilsynsførende, som så kontakter den eksamensansvarlige. Er der tale om forsinkelse, skal du omgående telefonere til skolen og meddele, hvornår du kan være til stede. Når du ankommer til skolen, skal du henvende dig til skolens kontor, der straks kontakter den eksamensansvarlige. 8

9 8. Konsekvenser af at komme for sent Når du er mødt, skal du straks henvende dig i administrationen. Herefter afgør ledelsen på stedet, om du kan deltage i eksamen. Du har som udgangspunkt ikke krav på at deltage i eksamen, hvis du er kommet for sent jf. Eksamensbekendtgørelsen. 9. Snyd Jf. Eksamensbekendtgørelsens 20, stk. 5, skal "en eksaminand ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Du skal derfor ved alle skriftlige prøver på skolen underskrive følgende: Jeg bekræfter herved med min underskrift - at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig, og at jeg ikke har anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil - at opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven, herunder: at jeg ikke har kommunikeret med omverden i forbindelse med udarbejdelse af min besvarelse, hverken pr. mail, chat, i kommunikationsfora eller på anden vis under eksamen at jeg ved begrænset netadgang til hjælpemidler, som på skolens foranledning har været anvendt i undervisningen, fx links, i-bøger, online ordbøger mm, ikke har anvendt netadgangen til andet end de tilladte hjælpemidler fra undervisningen, herunder må de nævnte hjælpemidler ikke anvendes til informationssøgning generelt eller til at tilgå andre sider på nettet at jeg ved eksamen i sprogfag ikke har anvendt oversættelsesprogrammer at min opgavebesvarelse til enhver tid kan være genstand for log- og/eller plagiatkontrol. xxx Dato og elevens underskrift En eksaminand, der gribes i utvivlsomt og uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra prøven. Når det konstateres, at en besvarelse ved en prøve uretmæssigt ikke er udarbejdet af eksaminanden, eller at væsentlige dele er afskrift fra ikke-angivne kilder, eller at eksaminanden i øvrigt uretmæssigt har skaffet sig hjælp til besvarelse af en opgave, skal eksaminanden udelukkes fra prøven. En eventuel karakter for en sådan prøve bortfalder. En bortvist eller udelukket eksaminand kan tidligst aflægge ny prøve ved førstkommende ordinære eksamenstermin. 9

10 10. Offentliggørelse af skriftlige karakterer 1. Når karakterlister foreligger, offentliggøres karakterne via Lectio. 2. Karakterer oplyses ikke pr. telefon. 11. Beståelseskriterier Eksamen er bestået, når den vægtede sum af eksamens- og årskarakterer er mindst 2,0. På eksamensbeviset angiver skolen dine fag og karakterer, herunder årskarakterer. Kun karakteren for det højeste niveau angives. Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de årskarakterer og prøvekarakterer, der optræder på eksamensbeviset. Karakteren for studieretningsprojektet er en eksamenskarakter, og den indgår derfor i beregningen af gennemsnittet af eksamenskaraktererne. Gennemsnit afrundes til nærmeste tal med 1 decimal. 12. Vægtning af karaktererne Karaktererne indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet. Reglerne for hvorledes de enkelte karakterer vægtes, ser således ud: 1. Generelt gælder, at jo højere niveau du slutter faget på, jo mere tæller karakteren. 2. For fag der afsluttes med mere end 1 karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. (fx skriftlig og mundtlig karakter) Afsluttende niveau: Niveau C Niveau B Niveau A Vægten 1 Vægten 1,5 Vægten 2 Studieretningsprojektet tildeles vægten 2. Studieområdet tildeles vægten 2 (1 til hvert af de to forløb erhvervscase og internationalt område). 13. Forhøjelse af gennemsnit hvis mere end 4 A-niveauer: For en elev der i en sammenhængende gymnasial uddannelse har taget ekstra fag på A-niveau, beregnes»eksamensresultat«som»foreløbigt eksamensresultat«ganget med 1,03 for gennemførelsen af ét ekstra fag på A-niveau og med 1,06 for gennemførelse af 2 eller flere ekstra fag på A-niveau. For øvrige elever er»eksamensresultat«identisk med»foreløbigt eksamensresultat«. 10

11 14. Klage over eksamenskarakterer Hvis du vil klage over en eksamenskarakter gælder følgende procedure: Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: 1. prøveforløbet 2. de stillede spørgsmål eller opgaver i forhold til uddannelsens mål 3. bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen træffer på grundlag heraf en afgørelse, som straks meddeles klageren. Afgørelsen kan være: 1. tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver 2. tilbud om ny prøve (omprøve), eller 3. at klageren ikke får medhold i klagen Du skal være opmærksom på, at en eventuel ombedømmelse og omprøve som følge af en klage kan resultere i en lavere karakter, idet det er den ved omprøven afgivne karakter, der bliver den gældende. Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. 15. Regelgrundlag for eksamens- og prøvereglementet Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. BEK nr af 04/12/2006: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25217 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 930 af 03/07/2013 Gældende https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) BEK nr 777 af 26/06/2013: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Studie- og ordensregler, Tradium Handelsgymnasiet Vi ønsker dig held & lykke med eksamen! Tradium Handelsgymnasiet 11

12 Bilag 1: Vejledning i print af VØ-opgaver & Maple-filer Læs nedenstående inden skriftlig prøve, da du ellers kan komme til at vente i op til 2 timer på at få dine print og først da kan du jo forlade lokalet. Send kun din opgave til udprintning én gang, men udskriv alle 3 kopier i samme job!! (eller 4 hvis du vil have en kopi til dig selv) 1. Tast 3 i Antal kopier 2. Marker Hele projektmappen, (så printes kun en forside og alle arkene i ét printjob) Printeren holder en pause, varmer op og udskriver en forside mellem hvert printjob og det er det, der kan forhindre dig i at forlade lokalet så tidligt, som du måske håbede på. Derfor send kun dine udskrifter til udprintning en enkelt gang! Derfor skal du tjekke din opgaveløsning, inden du trykker på print, så du er sikker på, at den er i orden. Du skal senest have sendt dit printjob 15 minutter efter prøvens afslutning jobs der sendes senere end 15 minutter efter prøvens afslutning, kommer ud på en printjob-oversigt fra IT afdelingen og vil evt. efterfølgende blive anmeldt til skoleledelsen, som forsøg på snyd. Sådan tjekker du hvor dit printjob er i printkøen: 1. Tryk på Start i nederste venstre hjørne 2. Vælg printere (eller find den via kontrolpanel) 3. Klik på den printer du er blevet tildelt og oversigten over printjobs vises. 12

13 Vejledning i print af Maple-filer HUSK at alle dine opgaver skal være åbne brug klik evt. på View og efterfølgende på Expand All Sections. For at kunne printe Maple-filer skal de være gemt som PDF-filer. Du gør følgende: 1. Klik på File 2. Vælg Export As.. 3. Du får følgende dialogboks Her skal vælges PDF 4. Klik på Save (husk at navngive filen så tilsynet kan finde den) Ønsker du at sætte sidehoved eller sidefod på dit dokument skal du 1. Klikke på View 2. Klikke på Header Footer, herved får du følgende dialogboks Vælg Custom Header og/eller Custom Footer 13

14 Fag Afsætning A 3.inno, 3.k, Hold 51 Afsætning A 3.b, 3.d, 3.e, 3.f, 3.m Afsætning B Dansk A Det Internationale Område Engelsk A 3.b, 3.d, 3.e, 3.f, 3.i, 3.k, 3.m, 3.x, 3.y Bilag 2: Oversigt over prøveformer og hjælpemidler 2015 Prøveform Mundtlig prøve (b) på grundlag af dels et sammenhængende undervisningsforløb dels et ukendt tekstmateriale på 1-2 normalsider med tilhørende spørgsmål Skriftlig prøve på grundlag af en centralt stillet opgave. Opgaven indeholder en rammebeskrivelse af en virksomhed og bilagsmateriale Mundtlig prøve (a) på grundlag af ukendt tekstmateriale af et omfang på 2-3 normalsider med ca. 4 spørgsmål i tilknytning hertil. Skriftlig prøve på grundlag af en centralt stillet opgave. Opgaven indeholder en rammebeskrivelse af en virksomhed og bilagsmateriale Mundtlig prøve (a) på grundlag af ukendt tekstmateriale af et omfang på 2-3 normalsider med ca. 4 spørgsmål i tilknytning hertil. Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale, som skal gøres til genstand for analyse og perspektivering, samt en tilhørende titel på kendt fagligt område, som skal benyttes som udgangspunkt for et kort mundtligt oplæg. Skriftlig prøve på grundlag af centralt stillet opgavesæt Mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af synopsis Mundtlig prøve (a) på grundlag af et ukendt tekstmateriale af et omfang på ca. 5 ns. Skriftlig prøve på grundlag af en todelt centralt stillet opgave. Hele opgavesættet udleveres ved prøvens start. Mundtlig forb./eks 60/30 Skriftlig eksamen Hjælpemidler 5 timer Alle skriftlige hjælpemidler 5 timer Alle skriftlige hjælpemidler Netadgang 60/30 Alle skriftlige hjælpemidler 60/30 -/ca /30 6 timer Alle skriftlige hjælpemidler. Brug af internettet er tilladt. 5 timer Alle skriftlige hjælpemidler Mundtlig: Alle skriftlige hjælpemidler Skriftlig: Delprøve 1 besvares uden computer eller hjælpemidler. Når delprøve 1 ER afleveret senest efter én time, må elev starte computer. Ved delprøve 2 er alle hjælpemidler tilladt, dog ikke Internet og kommunikation med omverden. 14

15 Fag Engelsk A 3.inno Erhvervscase Erhvervsret C Finansiering B Finansiering C Fransk A Begyndersprog Innovation B Prøveform Mundtlig prøve (b) på grundlag af et ukendt tekstmateriale til et af de studerede emner og en ukendt, ubearbejdet tekst. Skriftlig prøve på grundlag af en todelt centralt stillet opgave. Hele opgavesættet udleveres ved prøvens start. Mundtlig flerfaglig prøve med udgangspunkt i en casevirksomhed. Synopsis på 3-5 sider udarbejdes i grupper med mindre helt særlige faglige hensyn gør sig gældende. Synopsis danner grundlag for en samtale om analyser, vurderinger, konklusioner og refleksioner over anvendelsen af teori og metode. Mundtlig prøve (a) på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål Mundtlig prøve (a) på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål. Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Mundtlig prøve (a) på grundlag af et ukendt tekstmateriale af et omfang på 1-2 ns. og et antal spørgsmål Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt, ubearbejdet fransksproget tekstmateriale af et omfang på ca. 4 ns. med tilknytning til et af de studerede emner og et ukendt, ubearbejdet fransksproget tekst- og billedmateriale på ca. 1 ns. om et alment emne. Skriftlig prøve på baggrund af et centralt stillet opgavesæt Mundtlig prøve (b) på grundlag af et tekstmateriale på ca. 2-3 sider, der ikke tidligere har været anvendt i undervisningen, med 3-4 spørgsmål samt elevens arbejde i ét af de sammenhængende forløb. Mundtlig forb./eks 24 timer 48 timer -/24 5 timer Skriftlig eksamen Hjælpemidler Mundtlig: Alle skriftlige hjælpemidler Skriftlig: Delprøve 1 besvares uden computer eller hjælpemidler. Når delprøve 1 ER afleveret senest efter én time, må elev starte computer. Ved delprøve 2 er alle hjælpemidler tilladt, dog ikke Internet og kommunikation med omverden. Alle skriftlige hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler 40/20 Alle skriftlige hjælpemidler 40/20 Alle skriftlige hjælpemidler 24 timer 4 timer Skriftlig eksamen: Alle skriftlige hjælpemidler, undtagen kommunikation med omverdenen og oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, som kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra et sprog til et andet. Mundtlig: Alle skriftlige hjælpemidler 15

16 Fag Innovation C International økonomi A International økonomi B Kulturforståelse C 40/20 Alle skriftlige hjælpemidler Markedskommunikation C Matematik A Matematik B Prøveform Mundtlig prøve på grundlag af en forretningsplan Mundtlig prøve på grundlag af ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål Skriftlig prøve på grundlag af centralt stillet case med et antal spørgsmål hertil. Mundtlig prøve (a) på grundlag af ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål Mundtlig prøve (a) på grundlag af et ukendt materiale og et antal spørgsmål. Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens valgte sammenhængende undervisningsforløb og et ukendt tekstmateriale (1-2 ns.) Mundtlig prøve på grundlag af emneopgaverne fra undervisningen. Eksaminand får en opgave ved lodtrækning. Opgaven er udformet med en overskrift, der angiver den udtrukne emneopgave, med konkrete delspørgsmål til emnet. Opgaver til den mundtlige prøve offentliggøres min.5 dage før prøven Skriftlig prøve med todelt opgavesæt. Opgaver til den skriftlige prøve stilles inden for kernestoffet. Mundtlig prøve hvor emneopgaver inddrages. Spørgsmål meddeles til elever før prøven. Eksaminand får opgave ved lodtrækning. Opgaven er udformet med en overskrift, der angiver den udtrukne emneopgave, med konkrete delspørgsmål i relation til emnet. Skriftlig prøve med todelt opgavesæt. Opgaver til den skriftlige prøve stilles inden for kernestoffet. Mundtlig forb./eks -/24 60/30 Skriftlig eksamen Hjælpemidler 5 timer Alle skriftlige hjælpemidler 48/24 Alle skriftlige hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler 5 timer 4 timer Mundtlig: Alle skriftlige hjælpemidler Skriftlig: I den første time må computer og faglige hjælpemidler ikke benyttes. Efter 1 time indsamles første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til anden del af opgavesættet Mundtlig: Alle skriftlige hjælpemidler Skriftlig eksamen: I den første time må computer og faglige hjælpemidler ikke benyttes. Efter 1 time indsamles første del af opgavesæt, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet 16

17 Fag Matematik C Prøveform Mundtlig prøve på grundlag af emneopgaver fra undervisningen. Spørgsmål meddeles til eleverne før prøven. Eksaminand får ét spørgsmål ved lodtrækning. Spørgsmål er udformet med overskrift, der angiver emnet med konkrete delspørgsmål til emnet. Mundtlig Skriftlig forb./eks eksamen Hjælpemidler 24/24 Alle skriftlige hjælpemidler Mediefag C Musik C Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele: Del 1: prøve i gruppens /eksaminandens eksamensproduktion Del 2: prøve i det teoretisk-analytiske stof. Der afholdes en mundtlig prøve i 1: musikkundskab og 2:musikudøvelse. Psykologi C Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt bilagsmateriale, valgt af eksaminator. Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål Samfundsfag C Mundtlig prøve på grundlag af et kendt tema og et ukendt bilagsmateriale på 2-3 ns. Prøvematerialets tema er kendt, da det er identisk med et forløbs tema. I tilknytning til temaet stilles fokuserede underspørgsmål, der følger de taksonomiske niveauer Samfundsfag B Prøveform A Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et prøvemateriale med et kendt tema og et ukendt bilagsmateriale Samtids-historie B Mundtlig prøve (b) på grundlag af et ukendt materiale med relation til kendt fagligt område. Del 1: 0/10 min. pr. eksaminand max.0/ 40 min. pr. gruppe. Del 2 Del 1: 24t/20 min. pr. eksaminand inkl. forlæg på max. 10 min. Del 2: 0/ca, 5 min. pr. eksaminand min. 2 i gruppen I forberedelsestiden må eksaminanden benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Brug af internettet ikke tilladt 48/24 Alle skriftlige hjælpemidler 48/24 Alle skriftlige hjælpemidler 24 timers synopsis -/30 24 timer - /24 min. Alle skriftlige hjælpemidler 17

18 Fag Spansk A Begyndersprog Tysk A Fortsættersprog Tysk B Fortsættersprog Virksomhedsøkonomi A 3.d, 3.e, 3.f, 3.y, hold 52 Prøveform Todelt mundtlig prøve på grundlag af et ukendt, ubearbejdet tekstmateriale af et omfang på ca. 4 ns. Med tilknytning til et af de studerede emner og en ukendt ubearbejdet tekst og billedmateriale af et omfang på ca. 1 ns. om et alment emne. Skriftlig prøve på baggrund af et centralt stillet opgavesæt Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt, ubearbejdet tysksproget tekstmateriale af et omfang på ca. 8 ns. med relation til et af de studerede emner og en ukendt, ubearbejdet tysksproget tekst på 2 ns. Skriftlig prøve på baggrund af et centralt stillet opgavesæt Mundtlig prøve på grundlag af ukendt, ubearbejdet tysksproget tekstmateriale på ca. 6 ns. med relation til et af de studerede emner og en ukendt ubearbejdet tysksproget tekst på ca. 1 ns. Mundtlig prøve (a) på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål. Skriftlig prøve på grundlag af en centralt stillet opgave Mundtlig forb./eks 24 timer 24 timer 24 timer 4 timer 5 timer Skriftlig eksamen Hjælpemidler Alle hjælpemidler undtagen kommunikation med omverdenen og oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, som kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra et sprog til et andet. Skriftlig eksamen: Alle skriftlige hjælpemidler, undtagen kommunikation med omverdenen og oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, som kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra et sprog til et andet. 4 timer Alle skriftlige hjælpemidler +Internetadgang Virksomhedsøkonomi A 3.k, 3.x Mundtlig prøve (a) på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål. Skriftlig prøve på grundlag af en centralt stillet opgave 4 timer Alle skriftlige hjælpemidler 18

19 Fag Virksomhedsøkonomi B 2.c, 2.d Prøveform Mundtlig prøve (a) på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt Mundtlig forb./eks Skriftlig eksamen Hjælpemidler 4 timer Alle skriftlige hjælpemidler +Internetadgang Virksomhedsøkonomi B 2.b, 2i Mundtlig prøve (a) på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt 4 timer Alle skriftlige hjælpemidler Matematik A og B Bemærk, at ingen hjælpemidler er tilladte i den første time af prøven, dvs. INGEN lommeregner uanset om du når at færdiggøre opgavesættet uden hjælpemidler og påbegynder besvarelsen af opgavesættet med hjælpemidler. Hjælpemidler må først tages frem og benyttes af alle eksaminander, når den første time er gået. 19

20 Bilag 3: Vejledning i at koble op til trådløst eksamensnetværk Ændring af opsætning til Eksamens WiFi forbindelse Under eksamen har du ikke adgang til internettet. Til dette er der oprettet et netværk kaldet Eksamen som giver adgang til fil og printservere uden login. I forbindelse med at gå på eksamensnetværket, skal du først fjerne din forbindelse til Undervisningsnettet, så du undgår, at din computer hopper på det og derved mister forbindelsen til fil og print under eksamen. Denne vejledning er inddelt i 2 dele: Del 1 er at fjerne Undervisningsnettet fra computeren. Dette kan gøres sidste dag du er på skolen, eller når du er hjemme. Del 2 er at forbinde til Eksamensnettet. Det kan du kun gøre, når du er på skolen, derfor møder du 30 min. før eksamen og kobler til eksamensnettet, inden prøven starter. Kører du på SNet forbindelsen kan du springe over fjernelse af undervisningsnet. 1. Fjernelse af Undervisningsnet Windows 8.1 Windows 7 1. Tryk en enkelt gang på netværksikonet ved uret. 1. Tryk en enkelt gang på netværksikonet ved uret, og vælg Åbn netværks- og delingscenter 2. højreklik på snet og Undervisning og tryk på: Glem dette netværk 2. Vælg Administration af trådløse netværk 2. Klik på Undervisning for at markere det, og tryk derefter på Fjern 20

21 3. Tryk OK på advarslen. Luk herefter vinduerne 1.Tilføjelse af forbindelse til eksamensnetværket Det følgende opretter forbindelse til Eksamensnetværket, så du får adgang til at bruge printere og fildrev uden at skulle logge på loginsiden. 1. Klik en enkelt gang på Netværksikonet 2. Marker Eksamen netværket og tryk Opret forbindelse 2. Klik på Eksamen netværket. Sæt kryds i Opret automatisk forbindelse og tryk derefter Opret forbindelse 21

22 3. Indtast koden til netværket og tryk opret forbindelse. Koden bliver udleveret ved eksamensstart, men er lige nu Hvis der spørges efter placering. Vælg Arbejdsnetværk Du skulle nu gerne have forbindelse til netværket og Tradium_Login kan køres som normalt. Når du skal skrive ud, er det altid en god ide at køre Tradium_Login inden, hvis der er gået noget tid, siden du sidst brugte forbindelsen - bare for at være på den sikre side. Husk at fjerne eksamensnetværket efter eksamensperioden er slut, så pc en ikke længere kan vælge det 22

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017

Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017 Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2017... 3 1.1. Indstilling

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION

Eksamens- og prøvereglement 2016 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION Eksamens- og prøvereglement 2016 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION S ENEST REVIDERET 18. OKTOBER 2016 Indholdsfortegnelse 1. EKSAMENS OG PRØVEREGLEMENT 2016... 3 1.1. INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 1.2

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensavis. hhx 3. år. Maj 2014

Eksamensavis. hhx 3. år. Maj 2014 Eksamensavis hhx 3. år 2014 Maj 2014 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver ved eksamenstræningen og ved eksaminer ved Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole,

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH Skoleåret 2008/0 /09 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 742 af 30/06/2008

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Indhold Fakta om skriftlige og mundtlige prøver... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Sygdom ved prøver... 3 Skriftlige prøver... 3 Netprøver.dk... 4 Brug

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Vestfyns Gymnasium, maj 2015

Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Du har fået / får udleveret hæftet om Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni 2015. Her kan du finde alle officielle bekendtgørelse vedr.

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Eksamensreglement 2015 2.g

Eksamensreglement 2015 2.g Eksamensreglement 2015 2.g Teknisk Gymnasium Nærværende eksamensreglement refererer bl.a. til bestemmelserne i: Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152550

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania, Randers. Gældende pr. 1. maj 2013 2

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

EksamEn avu December 2014

EksamEn avu December 2014 Eksamen avu December 2014 2 Indhold I denne folder kan du læse om en række praktiske ting i forbindelse med både skriftlige og mundtlige prøver. Mundtlige og skriftlige prøveplaner kan også ses på vores

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er startet i grundforløb på hhx i august 2017. Eksamen/prøverne drejer sig om Matematikscreening, Almen Sprogforståelse og Økonomisk Grundforløb. Formålet

Læs mere

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HHX og STX

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HHX og STX Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HHX og STX Indhold Fakta om skriftlige og mundtlige prøver... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Sygdom ved prøver... 3 Skriftlige prøver... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Eksamensvejledning / Eksamensreglement Det Blå Gymnasium

Eksamensvejledning / Eksamensreglement Det Blå Gymnasium Eksamensvejledning / Eksamensreglement Det Blå Gymnasium Forord Kære HHX/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her i folderen samlet alle de informationer,

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

2016 Eksamensreglement. Rybners Gymnasium hhx, htx og stx

2016 Eksamensreglement. Rybners Gymnasium hhx, htx og stx 2016 Eksamensreglement Rybners Gymnasium hhx, htx og stx Indholdsfortegnelse: Fakta om mundtlig og skriftlig eksamen... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Skriftlige prøver... 3 Digital aflevering/netprøver...

Læs mere