Indledning... 3 Studie dag 1 Udvikling af projektet... 4 Studie dage 2/3 Udbytte af Projekt Instruktioner til afsluttende opgave...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 3 Studie dag 1 Udvikling af projektet... 4 Studie dage 2/3 Udbytte af Projekt... 15 Instruktioner til afsluttende opgave..."

Transkript

1

2 Indhold: Indledning... 3 Studie dag 1 Udvikling af projektet... 4 Studie dage 2/3 Udbytte af Projekt Instruktioner til afsluttende opgave The publication has been funded with support from the European Commission under the Leonardo da Vinci Programme (Project no PL1-LEO ): Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe (CEDinGP) The publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2

3 Indledning Leonardo EURACT niveau 3-program er designet til at hjælpe med at udvikle erfarne undervisere til niveauet: den pædagogiske ekspert, med mulighed for at udvikle deres egen pædagogiske ekspertise og give færdighedstræning for kommende GP lærere. De, der går videre til dette højeste niveau vil få til opgave at opretholde en europæisk undervisningsfærdighedsprogram, og sikre, at dette program kan spredes ud over de originale partnerorganisationer til andre europæiske lande. I løbet af programmet arbejder deltagerne med deres jævnbyrdige fra andre europæiske lande og får en forståelse af fordelene ved en sådan fælles europæisk tilgang. Deltagerne har brug for støtte fra en akademisk institution og en identificeret uddannelse vejleder, der bør være forberedt på at støtte aktiviteten af de deltagende læger ved at gennemarbejde og kritisere deres arbejde, give feedback, råd og støtte Programmet er opbygget på samme måde som en Masters modul, med størstedelen af den tid i selvstyret udvikling med tre dages kursus arbejde opdelt i to sessioner: Forberedelsesarbejdet før kurset omfatter udvikling af en personlig udviklingsplan som skal drøftes med vejlederen. Studie dag 1 fokuserer blandt andet på små-gruppe baseret arbejde med at identificere konkrete planer for projektet. Det personligt arbejde mellem studiedagene omfatter blandt andet udarbejdelse af konkrete planer for pædagogisk intervention, samt kursusmateriale, herunder en gennemgang af litteraturen. Studie dag 2-3 foregår med små-gruppe baseret arbejde med at udvikle en pædagogisk ramme, forberede endelige planer for levering af individuelle moduler (revideret efter behov) og udvikle et netværk. Sidste trin er at levere kurset og aflevere en skriftlig rapport om hele processen. 3

4 STUDIE DAG 1 Udvikling af projektet 4

5 STUDIE DAG 1 Titel: Udvikling af projektet Indhold: Modul Titel Aktivitet M 1.1 Forberedelse før kurset Se handout 1 Modul Titel Aktivitet Tid 3t M 2.1 Introduktion Diskussion 2 og 2 / Gruppe præsentation 40 M 2.2 Præsentation kursus baggrund Præsentation 20 M 2.3 M 2.4 Selv styret arbejde - planlægning Diskussion i trioer Feedback session - Planer indtil nu PAUSE Faciliteret små-grupper 90 Plenum diskussion - poster fremvisning 30 (2 minutter til hver poster) Modul Titel Aktivitet Tid 3t Selv styret arbejde indhold, Individuel arbejde kursusledelsen til rådighed M metoder, material M 2.6 Feedback session Plenum præsentation / diskussion 75 Hjemmearbejdsplaner de næste M 2.7 Plenum discussion 15 6 måneder Mål: 1. At skabe et miljø der fremmer udvikling af en underviser. 2. At identificere personlige læringsbehov som underviser, og formulere og gennemføre planer for at opfylde disse. 3. At udarbejde og gennemføre et undervisnings projekt på europæisk plan og at opfylde læringsbehov identificeret,. 4. At beherske de færdigheder undervise de kvalifikationer, som lærerne til andre. 5. At demonstrere evnen til at undervise disse begreber til nye lærere. 6. At være i stand til at yde støtte og konstruktiv feedback til de andre kursister. 5

6 Metoder: Arbejde 2 og 2 og præsentationer Præsentation Faciliteret gruppearbejde med opgaver Selv styret arbejde Plenum præsentation af arbejdet Poster præsentation Beskrivelse: Denne studie dag er en del af Leonardo EURACT Niveau 3-programmet. Deltagerne forventes at være selv-styrende og selv-ressourcemæssige lærende, og de skal have gennemført pre-kursus arbejde, før de kommer. Dagen starter med en struktureret introduktion, hvor par vil arbejde sammen om at beskrive sig selv som lærere, og deres idéer, bekymringer og forventninger til programmet. I plenum diskussion hver vil præsentere deres kollega, og fakultetet vil kort præsentere sig selv. Der vil være en kort præsentation om projektet og de pædagogiske modeller, der ligger til grund det, med mulighed for at diskutere. Den næste del af dagen vil være at begynde at arbejde i par eller trioer at udvikle deltagernes egen undervisning projekt. Hver mini-gruppe vil have et fakultet medlem til rådighed for at lette. Hvordan mini-gruppen vælger at arbejde er overladt til medlemmerne at afgøre. Et modul skabelon til at planlægge en undervisningstime er tilvejebragt. Hver deltager vil producere en poster med deres planer om at præsentere i en struktureret poster diskussion. I løbet af frokostpausen enkeltpersoner kan fortsætte med at drøfte posters med deres kolleger. Efter pausen arbejdet med individuelle projekter vil fortsætte, og der vil så være et feedbacksession, hvor hver enkelt deltager vil fremlægge deres konkrete planer for kommentarer og konstruktiv kritik. Endelig planer for det fortsatte arbejde inden for de næste studiedage vil blive aftalt. Et af de centrale elementer i dette kursus vil være at holde tiden, og arbejde inden for disciplinen præsentere centrale elementer inden for det tildelte tidsramme. Hvis kursister ikke har afsluttet deres præsentation inden for den frist, de vil ikke kunne overskride. Evaluering af denne studie dag: Kursuseveluerings proces. Produktion af en poster. Foreløbige planer for et nyt undervisningsmodul, der skal arbejdes på. 6

7 Referencer: 1. Knowles, M. (1973) The adult learner: a neglected species. Gulf Publishing Company, Houston. 2. From Andragogy to Heutagogy Hase S. Kenyon C, Southern Cross University, Australia (accessed 11 August 2011) 3. A five-stage model of the mental activities Involved in directed skill acquisition Dreyfus S, Dreyfus H; University of California, Berkeley (this is the original work from 1980) pdf (accessed 11 August 2011) 4. Professions, competence and informal learning Cheetham G. Chivers E. Chapter 10, pp Dreyfus+Model +of+skill+acquisition &hl=en#v=onepage&q= Dreyfus%20Model%20of%20Skill%20 Acquisition &f=false (accessed 11 August 2011) 5. Novice to Expert: the Dreyfus model of skill acquisition Lester S. (accessed 11 August 2011) Anbefalinger for yderligere læsning: The EURACT Educational Agenda, EURACT Download from Dreyfus H. Dreyfus S. Mind over Machine: The Free Press, New York, 1986 Worall P. et al, Advanced Consulting in Family Medicine: Radcliffe, Oxford, 2009 Handouts: Kopi af slides Underviser øvelser og instruktion til gruppe arbejde Handout 1 - Foreløbig og fremtidigt arbejde Handout 2 - Modul struktur Udstyr: Et lokale til plenum session udstyret med PC-projektor. Små-gruppe lokaler med flip charts. Udstyr til at kunne vise flip charts / postere Internet forbindelse 7

8 Fra erfaren til ekspert programmet Studie dag 1 Introduktion Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 8

9 Handout 1 Forberedelse 1. Lav aftale med og mød din vejleder 2. Lav en personlig læringsplan som underviser og diskuter den med. Din vejleder. 3. Gennemfør en analyse af læringsbehovene for tutorer i dit område/region. 4. Prioriter de identificerede læringsbehov og reflekter over hvilke uddannelsestiltag der er nødvendige. 5. Sæt dig ind i kursusmaterialet fra level 1 og level 2 kurserne. Dit arbejde mellem kursusdagene: 1. Mød din vejleder mindst en gang om måneden. 2. Vedligehold din personlig læringsdagbog 3. Forbered konkrete planer for uddannelsesmæssige tiltag/interventioner. 4. Forbered kursusmateriale herunder litteratur gennemgang 5. Regelmæssig kontakt med din kollega som du er parret med fra kurset 9

10 Handout 2 Opbygning af undervisnings moduler 3 timers session(er) Rationale for valg af emne(r) EURACT struktur: Beskrivelse (se nedenfor) Presentation(er) Handout(s) Evaluering Fysiske ressourcer EURACT layout af beskrivelsen af modul/session 1. Modul titel 2. Indholdsfortegnelse tider, metoder, titler på del elementer 3. Uddannelsesmæssige mål 4. Metoder 5. Detaljeret beskrivelse af hvert element i modulet (så en anden kan præsentere det) 6. Evalueringsprocessen 7. Referencer (til at støtte beskrivelsen) 8. Forslag til videre læsning 9. Handouts liste inkluderende instruktioner til gruppe undervisere/formidlere 10. Ressourcer (rum, materialer, computer etc) 10

11 STUDY DAY 1 Vejledning for facilitatorer Antallet af deltagere på dette kursus er begrænset for at give mulighed for at arbejde i grupper af 3 (eller højst 4). Det foreslås at man som facilitator arbejder med den samme 3-mands gruppe under hele kurset, gerne med mulighed for at give support elektronisk mellem kursusdagene. Facilitatorerne skal være forberedt på at deltage I begge kursusdage og gøre sig bekendt med kursusmaterialet, ikke bare for det aktuelle kursus, men også for materialet der hører til Level 1 og, 2 kurserne. Deltagerne er blevet bedt om at mødes med deres supervisor og om at forberede sig forud for studiedagen (M 1.1 for detaljer, se Handout 1). De er blevet bedt om at producere en Personlig Udviklings Plan som underviser; Udføre en analyse af AP underviseres læringsbehov, prioritere disse læringsbehov og reflektere over hvilke uddannelsesinitiativer, der måtte behøves. De er også blevet bedt om at gøre sig bekendt med kursusmaterialet for Level 1 og, -2 kurserne. Efter den introducerende øvelse (M 2.1) vil der blive en kort (20 minute) præsentation af projektets baggrund og den uddannelsesmodel, man følger på kurset (M 2.2). Herefter vil vi påbegynde det første 3-mands gruppearbejde (M 2.3), idet vi vil kigge på det, kursisterne har produceret hjemmefra. Planen for dette gruppearbejde kan man finde i PP præsentationerne og i det skriftlige kursusmateriale. Facilitatorerne må være forberedt på at håndtere en eventuel situation, hvor en eller flere af kursusdeltagerne ikke har lavet det forberedende arbejde. Facilitator må, sammen med reten af gruppen, afgøre hvor lang tid man vil afsætte for at en sådan mangel bliver indhentet, uden at det forstyrrer-, eller forsinker den samlede gruppes arbejde for meget. Du skal præsentere dem for opgaven at udarbejde en poster, udfra hvilken de siden skal præsentere deres planer (M 2.4) Det næste gruppearbejde (M 2.5) varer 90 minutter og er selvstudium I forhold til eget projekt. Facilitator skal være parat til at give individuelle råd og vejledning. Som en hjælp til formulering af deres planer kan kursisterne anvende Handout 2. Det er meningen at kursisterne skal forberede brugbart kursusmateriale inklusiv en beskrivelse, præsentation, gruppeopgaver osv. Session M 2.6 har til formål at præsentere deres planer I plenum Hver får 5 minutter ialt, inklusiv diskussion. Den endelige session (M 2.7) har til formål at skitsere hvad der forventes af arbejde fra dette tidspunkt og frem til 2. og 3. studiedag. 11

12 Gruppe arbejde (støtte) Har du identificeret læringsbehovene hos de almen medicinske undervisere I dit område? Har du et specifikt undervisningsprojekt i tankerne? I så fald: Identificer Dreyfus niveau Skitsér kursus læringsmål Vælg læringsmetoder Påbegynd en detaljeret planlægning Såfremt du ikke har identificeret læringsbehovene hos de almen medicinske undervisere i dit område: Forbered en seance på et område af mulig relevans i dit område, - hjemland Identificer Dreyfus niveau Skitsér kursus læringsmål Vælg læringsmetoder Påbegynd en detaljeret planlægning 12

13 Noter Andragogik (Knowles) Pædagogik og andragogik Børne- og voksenlæring Voksen læring er bedst når det er: selvstyret Eksperiment- og oplevelses rettet Behovs baseret Problem baseret Heutagogik (Hase and Kenyon) Studiet af selvstyret læring For at gøre læring selvstyret må den der skal lære beslutte sig for: Hvad der skal læers Hvordan det skal læres Personlig Uddannelses Plan Personlig Behovs relateret Reflekteret Relevant Oplæg til livslang læring Reakkrediterende Trin 1: Hvad mener jeg, jeg har af læringsbehov? Fokusér ikke på ekspertiseområder men på dine svage områder Hvilke arbejdsområder kan gøre dig urolig? Hvad vedbliver at være problematisk? Hvad er du god til og holder af at lære mere om? Hvilke områder vil du hellere lade andre tage sig af? 13

14 Trin 2: Hvad ved jeg med sikkerhed at jeg behøver at lære? Andres observationer Kollegers kommentarer Kompagnons fortrolige feedback PUNS ( Patients Unmet Needs ) DENS ( Doctor s Educational Needs ) UTH Audit data Trin 3: Hvordan skal jeg lære? En plan for hvordan du vil imødekomme dine læringsbehov. Try to make these SMART : Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk, Tidsstyret Trin 4: Kompetencevurdering Hvordan kommer jeg til at vide når jeg er I mål? (Før implementering, diskuter det med en kollega/mentor/besøgskonsulent) Vurdering af behov Uddannelsesmæssige behov er relevante i almen There i a balance of needs Behovene er udtryk for relativt svage områder Der er evidens for behovene Der tages hensyn til, hvis en praktiserende læge har en speciel rolle I en given sammenhæng Det er rimeligt iøvrigt at imødekomme behovet Vurdering af PUP mål og aktiviteter Målene er SMARTe Aktiviteterne er velvalgte Vurdering af evidens Der opstår evidens udfra læring Evidens opstår, bl.a., på baggrund af almindelige aktiviteter Der opstår evidens af reflekterende læring Certificering/akkreditering/appraisal. 14

15 Studie dage 2/3 Udbytte af Projekt 15

16 Studie dage 2/3 Titel: Udbytte af Projekt Indhold: Modul Titel Aktivitet M 2.1 Forberedelse mellem kursusdage Se brev fra Professor Igor Svab Modul Titel Type Tid 3.5h M 2.2 Ice-breaker Øvelse 15 M 2.3 Er jeg ekspert? belysning af kriterier Parvis diskussion, plenum 45 M 2.4 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 30 Kaffe pause 30 M 2.5 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 90 Pause Modul Titel Type Tid 3.5h M 2.6 Ramme dokumentet Plenum, gruppediskussion 60 M 2.7 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 30 Kaffe pause 30 M 2.8 Selvstudie/plan for dag 2 Faciliteret I smågrupper 90 Modul Titel Type Tid 3.5h M 3.1 Værdien af medicinske undervisere Præsentation 10 M3.1 Værdien af medicinske undervisere Gruppediskussion, plenum 50 M 3.2 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 30 Kaffe pause 30 M 3.3 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 90 Pause 16

17 Modul Titel Type Tid 3.5h M 3.4 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 90 Kaffe pause 30 M 3.5 Selvstudie, løse ender Faciliteret I smågrupper 30 M 3.6 Planer for fremtiden, europisk netværk Plenum diskussion 60 M3.7. Farvel/evaluering Reflektion I plenum 30 MÅL: Ved slutningen af dette kursus vil deltagerne have: 1. Udviklet evne til at anvende det givne miljø til at udvikle deres fortsatte udvikling som underviser 2. Formuleret og udviklet implementeringsplaner for at imødekomme PUP som underviser 3. Færdiggjort forberedelsen af deres undervisningsprojekt og færdiggjort planer for afvikling. 4. Demonstreret evnen til at anvende undervisningsmetoder som de er anvendt på dette kursus. 5. Udviklet organisatoriske evner mhp at implementere deres kursus succcesfuldt. 6. Udviklet evnen til at give konstruktiv feedback og støtte til de øvrige kursister 7. Skabt forståelse for de muligheder der eksisterer for etablering af netværk for eksperter i medicinsk uddannelse Metoder: Icebreaker Arbejde- og prænsetation parvis. Præsentationer Plenum diskussioner Faciliteret-, gruppebaseret opgaveløsning Selvstudie 17

18 Beskrivelse: 1 time hver morgen og eftermiddag er hele kursusgruppen samlet for at fremme interaktion udover den, der fremkommer I de mindre grupper. 2 timer tilbringes med selvstudium enten morgen eller eftermiddag. Deltagerne forbliver I de samme grupper, tilknyttet den samme facilitator kurset igennem. Øvrige facilitatorer kan deltage hvis muligt. Alle deltagere forventes at have færdiggjort deres kursusplaner og at være klar til at diskutere dem med deres gruppekolleger og facilitator. Hver gruppe foreslås efter tur at stå for facilitering af en plenumsession. M 2.2 Kurset starter I plenum med en lille icebreaker øvelse, hvor hver kursist har 30 sekunder til at beskrive noget mindeværdigt de har oplevet siden sidste kursusdag alt andet end kursusrelateret. Faciliteres af facilitatorerne. M 2.3 Kursisterne arbejder herefter parvis med ekspertise modellen for kurset (se handout 1- side af Kursusbeskrivelsen). Der vil være 20 minutter til at fastlægge hvor man befinder sig på skalaen fra novice til ekspert I hvert domæne. Er der forskelle mellem kursister? Betyer de noget? Hvert par beskriver kort deres resultater på en flipover, faciliteret af facilitator. M2.4 og 2.5 Den resterende del af formiddagen anvendes på selvstudie I smågrupper. Det er op til hver gruppe at afgøre hvordan man vil anvende de 8 timer man har til rådighed under kurset. M 2.6 Eftermiddagen starter med en kort præsentation af referencepapiret for kurset, det andet produkt af kurset ved siden af hver enkelt kursists projekt. Delt i 2 grupper diskuteres referencepapiret mhp at give feedback til forfatterne. Faciliteres af gruppe 1. M2.7 and 2.8 Resten af første dag anvendes på selvstudium. Dag 2 M 3.1 Starter med en præsentation af en artikel med titlen: Excellence in Education Values of Medical Educators produceret. En web udgave er rundsendt forud for kurset til eget brug alene og skal være læst, udprintet og medbragt på kurset. Er artiklen relevant for dette kursus. Hvad vil andre undervisere i dit hjemland tænke om det? Arbejde I smågrupper og feedback i plenum. Faciliteret af gruppe 2 M 3.2 til 3.6 Resten af formiddagen og den resterende del af eftermiddagen er reserveret til selvstudium. M3.6 Denne session har til hensigt at overveje muligheden for et fortsat europæisk netværk og for at videreudvikle hvad der er etableret på dette kursus. Faciliteret af gruppe 3. M3.7 En kort session for at tillade feedback ift dette kursus modul. Faciliteret af gruppe 4 18

19 Evaluering Projekt evaluerings proces Reflekterende feedback ved kursets afslutning HANDOUTS 1. Dokument Framework for the Continuing Educational Development of Trainers in General Practice/Family Medicine in Europe side for M2.3, helt dokument for M Academy of Medical Royal Colleges, Values of Medical Educators, Excellence in Medical Education for M3.1 - can be downloaded:- 3. PP præsentationer Udstyr/lokaler Et rum til plenum sesssioner udstyret med PC og projektor. Grupperum med flipover. Faciliteter til at opsætte posters Internet forbindelse 19

20 M 2.3 Er jeg ekspert? CEDinGP Referenceprogram 2012 Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 20

21 M 3.1. Varemærke for medicinske uddannere Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 21

22 Instruktioner for Level 3 afslutning Vi nærmer os afslutningen på Level 3 programmet og du har allerede modtaget en reminder fra Igor om den afsluttende skriftlige rapport. Nogle udtrykte i Faro overvejelser om den, bevidste, manglende guidening i forhold hertil. Dette program var designet til at hjælpe jer med en udvikling i retning af ekspert i undervisning, med evnen til at udvikle og opretholde denne kompetence. En del af øvelsen er at udforske dette for dig selv og finde dine egne svar for herefter at sikre dig at du er på rette vej ved at konferere med kolleger og supervisor. Din endelige rapport skal indeholde reflektioner over hele denne erfaring og din vej til målet. Du kan muligvis finde hjælp i den følgende struktur, men det er forventeligt at du har behov for at vælge en variant afhængig af indholdet af dit projekt. Tidsfristen er XX og du forventes at diskutere din rapport med din supervisor inden indsendelse. Undervisergruppen på kurset vil gennemlæse din rapport og sende dig feedback og såfremt det er tilfredsstillende vil det blive sendt til EURACT for at blive lagt ud på websiden hvorefter du modtager dit certifikat. Skriftlig rapport struktur guide Mål: At demonstrere din evne til at analysere dit læringsprojekt, reflektere over det, beskrive og fremlægge det i en ekspert rapport. Rapport længde: 8000 ord Indhold og layout vejledning: Projekt titel Dine projekt mål Rationalet for dette projekt både I forhold til dit uddannelsessystem samt i forhold til din personlige læring 22

23 Anvendte metoder Resultater og effekter Diskussion og reflektion Konklusion Referencer Eventuelle planer for publicering, poster osv. Nogle vil ikke have færdiggjort deres projekt ved deadline og kan diskutere dette med supervisor og gruppe facilitator i forhold til strategi. Det er muligt at få en udsættelse eller at skrive rapporten på det niveau du er nået til men inkluderende planer og tidsramme for implementering. 23

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Introduktion. Kurset består af de følgende fire moduler:

Introduktion. Kurset består af de følgende fire moduler: Indhold Introduktion... 3 Modul 1 Ledelse og facilitering af mindre gruppe... 6 Modul 2 Håndtering af problemelever... 20 Modul 3 Læring med konsultationen som udgangspunkt... 33 Modul 4 Målbeskrivelse

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Introduktion. Kurset består af seks 3-timers moduler, som inkluderer:

Introduktion. Kurset består af seks 3-timers moduler, som inkluderer: Content: Modul 1 Introduktion at være en god vejleder... 4 Modul 2 Lærings-og evalueringsteori... 11 Modul 3 Undervisningsmetoder og Feedback... 33 Modul 4 Læringsstile og Personlige læringsplaner... 45

Læs mere

Forenet i mangfoldighed

Forenet i mangfoldighed NetQues projektrapport Logopædiuddannelserne i Europa Forenet i mangfoldighed Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe (NetQues):

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode : Generel kursusbeskrivelse...2 Introduktion...2 sætning og indholdsprioritering...2 Kursusdesign blended learning...2

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Læseplan og pædagogisk vejledning. G o l d e n G o a l. Basale færdigheder og kommunikationstræning integreret med sport

Læseplan og pædagogisk vejledning. G o l d e n G o a l. Basale færdigheder og kommunikationstræning integreret med sport Læseplan og pædagogisk vejledning G o l d e n G o a l Basale færdigheder og kommunikationstræning integreret med sport 1 Dette project er udviklet med støtte fra SOCRATES-GRUNDTVIG programmet under Europa

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 2. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer. Region Syd

Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer. Region Syd Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer Region Syd Forskningstræning Lægerollen akademiker Du skal kunne: Identificere og afgrænse en klinisk problemstilling Foreslå og implementere

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 1. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK 06 GUST 2014 PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Læringsarkitekt og underviser

Læringsarkitekt og underviser Læringsarkitekt og underviser Undervisning målrettet organisation og deltagere På dette kursus får du indsigt og træning i at skabe meningsfulde læringsforløb med effekt, der er forankret i din organisations

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING TEMA: FEEDBACK. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM

TAKEAWAY TEACHING TEMA: FEEDBACK. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: FEEDBACK Udviklet af Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM FEEDBACK PÅ TEKST I GRUPPER v. Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM Indholdselement

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Dorte Ågård

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Dorte Ågård Pædagogisk kursus for instruktorer 2012 1. gang Dorte Ågård Hvem er vi? Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? Nogen der skal i gymnasiepraktik eller på Det rullende Universitet? Sæt jer fag-

Læs mere

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Porte folie et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Denne skabelon for anvendelse af Porte folie metoden som

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Rollen som akademiker

Rollen som akademiker Rollen som akademiker Teoretiske forståelsesrammer Undervisning Forvaltning af flere perspektiver Kvalitetsudvikling forskning Læring udvikling Forholde sig til viden 57 Begrebskort: Rollen som akademiker

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Præsentationsrunde Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? 2 Program gang 1-3 1. Mandag d. 20. januar

Læs mere

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage. Hvad synes du om antallet

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

positioner, der er centrale for medievidenskabens arbejde.

positioner, der er centrale for medievidenskabens arbejde. Medievidenskab 2015 è Studium generale è Kursusbeskrivelse side 1 Læringsmål Herunder ser du min fortolkning af studieordningens beskrivelse af faget. Det gælder som altid, at du selv bør læse beskrivelsen

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Checklister. Version 1: 30/8-2017

Checklister. Version 1: 30/8-2017 Checklister Når du skal i gang med at forberede dit kursus, er der en række helt praktiske ting som du skal have styr på. Du er dog ikke alene. Alle kursusledere har en kursuskoordinator i PLO-E som tager

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen: Forskningstræning Grundkursus II

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen: Forskningstræning Grundkursus II Forskningstræning i speciallægeuddannelsen: Forskningstræning Grundkursus II Om denne kursusbeskrivelse... 2 Grundkurserne i forskningstræningen... 2 Grundkursus I og II kort... 2 Læringsmål og indhold...

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Hvorfor er vejledning vigtig i de postgraduate uddannelser?

Hvorfor er vejledning vigtig i de postgraduate uddannelser? Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syd Professor, med.dr. Knut Aspegren 2004-11-03 Vejledningens A-B-C Hvad er vejledning? I en professionsuddannelse, som den til turnus- og speciallæge, er udvikling

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Nyborg Gymnasium 15. maj 2013 Lars Ulriksen Christine Holm Aase Bitsch Ebbensgaard Institut for Naturfagenes Didaktik Formål

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Formiddagens program Hvordan kan UKYLérne hjælpe med til, at ny viden fra kurser kommer ind i afdelingen og omsættes til praksis?

Læs mere

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Dag 1 09.00 Velkomst og introduktion Præsentation af program samt mundtlig forventningsafklaring Målet med dette delemne er:

Læs mere

HippHopp. Netværksaktiviteter. Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer. Baseret på førskoleprogrammet HIPPY

HippHopp. Netværksaktiviteter. Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer. Baseret på førskoleprogrammet HIPPY Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer Netværksaktiviteter Baseret på førskoleprogrammet HIPPY HippHopp introduktion_hæfte koordinatorer_8sider.indd 1 05/07/10 13.35 Forfattere og bidragydere

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2015 Copenhagen Business School Studieplan Erhvervsøkonomisk Metode FAST TRACK 3 ugers forløb for studerende med akademiuddannelser Redaktion: Fagsekretariat:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Pædagogisk kursus for instruktorer 2013 2. gang Gry Sandholm Jensen Fra sidste gang Uklare punkter fra sidste gang: 1. De studerendes forberedelse og motivation Forventningsafstemning med både VIP og de

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

RESME Nyhedsbrev November 2013 On the border between Residential Child Care and Mental Health Treatment in Europe Forskningsperspektiver

RESME Nyhedsbrev November 2013 On the border between Residential Child Care and Mental Health Treatment in Europe Forskningsperspektiver NOVEMBER 2013 RESME Nyhedsbrev November 2013 Dette nyhedsbrev handler om et EU støttet projekt der vedrører børn og unge der anbragt udenfor hjemmet. Vi bevæger os i grænselandet mellem den sociale og

Læs mere

JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG

JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG Indhold DEL 1: DEL 2: DEL 3: JOBPROFIL GARTNERFAG OVERSIGT OVER OPGAVER OG AKTIVITETER I. Anlægsgartner II. Planteskolegartner LÆSNING

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Status for implementering af Kompetencevurdering i praksis FS SASMO Vejle Center Hotel 29. oktober 2013 Sidsel Nikolaisen, Klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

STORGRUPPE- PROCESSER

STORGRUPPE- PROCESSER STORGRUPPE- PROCESSER PKU100 FEBRUAR 2016 Mål og Rammer 4 Læringsmetoder 6 Deltagerinvolvering 8 Proceskonsultative redskaber 10 Struktur 12 Fysiske rammer 13 Evaluering 14 Denne folder er udarbejdet på

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere