Indledning... 3 Studie dag 1 Udvikling af projektet... 4 Studie dage 2/3 Udbytte af Projekt Instruktioner til afsluttende opgave...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 3 Studie dag 1 Udvikling af projektet... 4 Studie dage 2/3 Udbytte af Projekt... 15 Instruktioner til afsluttende opgave..."

Transkript

1

2 Indhold: Indledning... 3 Studie dag 1 Udvikling af projektet... 4 Studie dage 2/3 Udbytte af Projekt Instruktioner til afsluttende opgave The publication has been funded with support from the European Commission under the Leonardo da Vinci Programme (Project no PL1-LEO ): Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe (CEDinGP) The publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2

3 Indledning Leonardo EURACT niveau 3-program er designet til at hjælpe med at udvikle erfarne undervisere til niveauet: den pædagogiske ekspert, med mulighed for at udvikle deres egen pædagogiske ekspertise og give færdighedstræning for kommende GP lærere. De, der går videre til dette højeste niveau vil få til opgave at opretholde en europæisk undervisningsfærdighedsprogram, og sikre, at dette program kan spredes ud over de originale partnerorganisationer til andre europæiske lande. I løbet af programmet arbejder deltagerne med deres jævnbyrdige fra andre europæiske lande og får en forståelse af fordelene ved en sådan fælles europæisk tilgang. Deltagerne har brug for støtte fra en akademisk institution og en identificeret uddannelse vejleder, der bør være forberedt på at støtte aktiviteten af de deltagende læger ved at gennemarbejde og kritisere deres arbejde, give feedback, råd og støtte Programmet er opbygget på samme måde som en Masters modul, med størstedelen af den tid i selvstyret udvikling med tre dages kursus arbejde opdelt i to sessioner: Forberedelsesarbejdet før kurset omfatter udvikling af en personlig udviklingsplan som skal drøftes med vejlederen. Studie dag 1 fokuserer blandt andet på små-gruppe baseret arbejde med at identificere konkrete planer for projektet. Det personligt arbejde mellem studiedagene omfatter blandt andet udarbejdelse af konkrete planer for pædagogisk intervention, samt kursusmateriale, herunder en gennemgang af litteraturen. Studie dag 2-3 foregår med små-gruppe baseret arbejde med at udvikle en pædagogisk ramme, forberede endelige planer for levering af individuelle moduler (revideret efter behov) og udvikle et netværk. Sidste trin er at levere kurset og aflevere en skriftlig rapport om hele processen. 3

4 STUDIE DAG 1 Udvikling af projektet 4

5 STUDIE DAG 1 Titel: Udvikling af projektet Indhold: Modul Titel Aktivitet M 1.1 Forberedelse før kurset Se handout 1 Modul Titel Aktivitet Tid 3t M 2.1 Introduktion Diskussion 2 og 2 / Gruppe præsentation 40 M 2.2 Præsentation kursus baggrund Præsentation 20 M 2.3 M 2.4 Selv styret arbejde - planlægning Diskussion i trioer Feedback session - Planer indtil nu PAUSE Faciliteret små-grupper 90 Plenum diskussion - poster fremvisning 30 (2 minutter til hver poster) Modul Titel Aktivitet Tid 3t Selv styret arbejde indhold, Individuel arbejde kursusledelsen til rådighed M metoder, material M 2.6 Feedback session Plenum præsentation / diskussion 75 Hjemmearbejdsplaner de næste M 2.7 Plenum discussion 15 6 måneder Mål: 1. At skabe et miljø der fremmer udvikling af en underviser. 2. At identificere personlige læringsbehov som underviser, og formulere og gennemføre planer for at opfylde disse. 3. At udarbejde og gennemføre et undervisnings projekt på europæisk plan og at opfylde læringsbehov identificeret,. 4. At beherske de færdigheder undervise de kvalifikationer, som lærerne til andre. 5. At demonstrere evnen til at undervise disse begreber til nye lærere. 6. At være i stand til at yde støtte og konstruktiv feedback til de andre kursister. 5

6 Metoder: Arbejde 2 og 2 og præsentationer Præsentation Faciliteret gruppearbejde med opgaver Selv styret arbejde Plenum præsentation af arbejdet Poster præsentation Beskrivelse: Denne studie dag er en del af Leonardo EURACT Niveau 3-programmet. Deltagerne forventes at være selv-styrende og selv-ressourcemæssige lærende, og de skal have gennemført pre-kursus arbejde, før de kommer. Dagen starter med en struktureret introduktion, hvor par vil arbejde sammen om at beskrive sig selv som lærere, og deres idéer, bekymringer og forventninger til programmet. I plenum diskussion hver vil præsentere deres kollega, og fakultetet vil kort præsentere sig selv. Der vil være en kort præsentation om projektet og de pædagogiske modeller, der ligger til grund det, med mulighed for at diskutere. Den næste del af dagen vil være at begynde at arbejde i par eller trioer at udvikle deltagernes egen undervisning projekt. Hver mini-gruppe vil have et fakultet medlem til rådighed for at lette. Hvordan mini-gruppen vælger at arbejde er overladt til medlemmerne at afgøre. Et modul skabelon til at planlægge en undervisningstime er tilvejebragt. Hver deltager vil producere en poster med deres planer om at præsentere i en struktureret poster diskussion. I løbet af frokostpausen enkeltpersoner kan fortsætte med at drøfte posters med deres kolleger. Efter pausen arbejdet med individuelle projekter vil fortsætte, og der vil så være et feedbacksession, hvor hver enkelt deltager vil fremlægge deres konkrete planer for kommentarer og konstruktiv kritik. Endelig planer for det fortsatte arbejde inden for de næste studiedage vil blive aftalt. Et af de centrale elementer i dette kursus vil være at holde tiden, og arbejde inden for disciplinen præsentere centrale elementer inden for det tildelte tidsramme. Hvis kursister ikke har afsluttet deres præsentation inden for den frist, de vil ikke kunne overskride. Evaluering af denne studie dag: Kursuseveluerings proces. Produktion af en poster. Foreløbige planer for et nyt undervisningsmodul, der skal arbejdes på. 6

7 Referencer: 1. Knowles, M. (1973) The adult learner: a neglected species. Gulf Publishing Company, Houston. 2. From Andragogy to Heutagogy Hase S. Kenyon C, Southern Cross University, Australia (accessed 11 August 2011) 3. A five-stage model of the mental activities Involved in directed skill acquisition Dreyfus S, Dreyfus H; University of California, Berkeley (this is the original work from 1980) pdf (accessed 11 August 2011) 4. Professions, competence and informal learning Cheetham G. Chivers E. Chapter 10, pp Dreyfus+Model +of+skill+acquisition &hl=en#v=onepage&q= Dreyfus%20Model%20of%20Skill%20 Acquisition &f=false (accessed 11 August 2011) 5. Novice to Expert: the Dreyfus model of skill acquisition Lester S. (accessed 11 August 2011) Anbefalinger for yderligere læsning: The EURACT Educational Agenda, EURACT Download from Dreyfus H. Dreyfus S. Mind over Machine: The Free Press, New York, 1986 Worall P. et al, Advanced Consulting in Family Medicine: Radcliffe, Oxford, 2009 Handouts: Kopi af slides Underviser øvelser og instruktion til gruppe arbejde Handout 1 - Foreløbig og fremtidigt arbejde Handout 2 - Modul struktur Udstyr: Et lokale til plenum session udstyret med PC-projektor. Små-gruppe lokaler med flip charts. Udstyr til at kunne vise flip charts / postere Internet forbindelse 7

8 Fra erfaren til ekspert programmet Studie dag 1 Introduktion Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 8

9 Handout 1 Forberedelse 1. Lav aftale med og mød din vejleder 2. Lav en personlig læringsplan som underviser og diskuter den med. Din vejleder. 3. Gennemfør en analyse af læringsbehovene for tutorer i dit område/region. 4. Prioriter de identificerede læringsbehov og reflekter over hvilke uddannelsestiltag der er nødvendige. 5. Sæt dig ind i kursusmaterialet fra level 1 og level 2 kurserne. Dit arbejde mellem kursusdagene: 1. Mød din vejleder mindst en gang om måneden. 2. Vedligehold din personlig læringsdagbog 3. Forbered konkrete planer for uddannelsesmæssige tiltag/interventioner. 4. Forbered kursusmateriale herunder litteratur gennemgang 5. Regelmæssig kontakt med din kollega som du er parret med fra kurset 9

10 Handout 2 Opbygning af undervisnings moduler 3 timers session(er) Rationale for valg af emne(r) EURACT struktur: Beskrivelse (se nedenfor) Presentation(er) Handout(s) Evaluering Fysiske ressourcer EURACT layout af beskrivelsen af modul/session 1. Modul titel 2. Indholdsfortegnelse tider, metoder, titler på del elementer 3. Uddannelsesmæssige mål 4. Metoder 5. Detaljeret beskrivelse af hvert element i modulet (så en anden kan præsentere det) 6. Evalueringsprocessen 7. Referencer (til at støtte beskrivelsen) 8. Forslag til videre læsning 9. Handouts liste inkluderende instruktioner til gruppe undervisere/formidlere 10. Ressourcer (rum, materialer, computer etc) 10

11 STUDY DAY 1 Vejledning for facilitatorer Antallet af deltagere på dette kursus er begrænset for at give mulighed for at arbejde i grupper af 3 (eller højst 4). Det foreslås at man som facilitator arbejder med den samme 3-mands gruppe under hele kurset, gerne med mulighed for at give support elektronisk mellem kursusdagene. Facilitatorerne skal være forberedt på at deltage I begge kursusdage og gøre sig bekendt med kursusmaterialet, ikke bare for det aktuelle kursus, men også for materialet der hører til Level 1 og, 2 kurserne. Deltagerne er blevet bedt om at mødes med deres supervisor og om at forberede sig forud for studiedagen (M 1.1 for detaljer, se Handout 1). De er blevet bedt om at producere en Personlig Udviklings Plan som underviser; Udføre en analyse af AP underviseres læringsbehov, prioritere disse læringsbehov og reflektere over hvilke uddannelsesinitiativer, der måtte behøves. De er også blevet bedt om at gøre sig bekendt med kursusmaterialet for Level 1 og, -2 kurserne. Efter den introducerende øvelse (M 2.1) vil der blive en kort (20 minute) præsentation af projektets baggrund og den uddannelsesmodel, man følger på kurset (M 2.2). Herefter vil vi påbegynde det første 3-mands gruppearbejde (M 2.3), idet vi vil kigge på det, kursisterne har produceret hjemmefra. Planen for dette gruppearbejde kan man finde i PP præsentationerne og i det skriftlige kursusmateriale. Facilitatorerne må være forberedt på at håndtere en eventuel situation, hvor en eller flere af kursusdeltagerne ikke har lavet det forberedende arbejde. Facilitator må, sammen med reten af gruppen, afgøre hvor lang tid man vil afsætte for at en sådan mangel bliver indhentet, uden at det forstyrrer-, eller forsinker den samlede gruppes arbejde for meget. Du skal præsentere dem for opgaven at udarbejde en poster, udfra hvilken de siden skal præsentere deres planer (M 2.4) Det næste gruppearbejde (M 2.5) varer 90 minutter og er selvstudium I forhold til eget projekt. Facilitator skal være parat til at give individuelle råd og vejledning. Som en hjælp til formulering af deres planer kan kursisterne anvende Handout 2. Det er meningen at kursisterne skal forberede brugbart kursusmateriale inklusiv en beskrivelse, præsentation, gruppeopgaver osv. Session M 2.6 har til formål at præsentere deres planer I plenum Hver får 5 minutter ialt, inklusiv diskussion. Den endelige session (M 2.7) har til formål at skitsere hvad der forventes af arbejde fra dette tidspunkt og frem til 2. og 3. studiedag. 11

12 Gruppe arbejde (støtte) Har du identificeret læringsbehovene hos de almen medicinske undervisere I dit område? Har du et specifikt undervisningsprojekt i tankerne? I så fald: Identificer Dreyfus niveau Skitsér kursus læringsmål Vælg læringsmetoder Påbegynd en detaljeret planlægning Såfremt du ikke har identificeret læringsbehovene hos de almen medicinske undervisere i dit område: Forbered en seance på et område af mulig relevans i dit område, - hjemland Identificer Dreyfus niveau Skitsér kursus læringsmål Vælg læringsmetoder Påbegynd en detaljeret planlægning 12

13 Noter Andragogik (Knowles) Pædagogik og andragogik Børne- og voksenlæring Voksen læring er bedst når det er: selvstyret Eksperiment- og oplevelses rettet Behovs baseret Problem baseret Heutagogik (Hase and Kenyon) Studiet af selvstyret læring For at gøre læring selvstyret må den der skal lære beslutte sig for: Hvad der skal læers Hvordan det skal læres Personlig Uddannelses Plan Personlig Behovs relateret Reflekteret Relevant Oplæg til livslang læring Reakkrediterende Trin 1: Hvad mener jeg, jeg har af læringsbehov? Fokusér ikke på ekspertiseområder men på dine svage områder Hvilke arbejdsområder kan gøre dig urolig? Hvad vedbliver at være problematisk? Hvad er du god til og holder af at lære mere om? Hvilke områder vil du hellere lade andre tage sig af? 13

14 Trin 2: Hvad ved jeg med sikkerhed at jeg behøver at lære? Andres observationer Kollegers kommentarer Kompagnons fortrolige feedback PUNS ( Patients Unmet Needs ) DENS ( Doctor s Educational Needs ) UTH Audit data Trin 3: Hvordan skal jeg lære? En plan for hvordan du vil imødekomme dine læringsbehov. Try to make these SMART : Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk, Tidsstyret Trin 4: Kompetencevurdering Hvordan kommer jeg til at vide når jeg er I mål? (Før implementering, diskuter det med en kollega/mentor/besøgskonsulent) Vurdering af behov Uddannelsesmæssige behov er relevante i almen There i a balance of needs Behovene er udtryk for relativt svage områder Der er evidens for behovene Der tages hensyn til, hvis en praktiserende læge har en speciel rolle I en given sammenhæng Det er rimeligt iøvrigt at imødekomme behovet Vurdering af PUP mål og aktiviteter Målene er SMARTe Aktiviteterne er velvalgte Vurdering af evidens Der opstår evidens udfra læring Evidens opstår, bl.a., på baggrund af almindelige aktiviteter Der opstår evidens af reflekterende læring Certificering/akkreditering/appraisal. 14

15 Studie dage 2/3 Udbytte af Projekt 15

16 Studie dage 2/3 Titel: Udbytte af Projekt Indhold: Modul Titel Aktivitet M 2.1 Forberedelse mellem kursusdage Se brev fra Professor Igor Svab Modul Titel Type Tid 3.5h M 2.2 Ice-breaker Øvelse 15 M 2.3 Er jeg ekspert? belysning af kriterier Parvis diskussion, plenum 45 M 2.4 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 30 Kaffe pause 30 M 2.5 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 90 Pause Modul Titel Type Tid 3.5h M 2.6 Ramme dokumentet Plenum, gruppediskussion 60 M 2.7 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 30 Kaffe pause 30 M 2.8 Selvstudie/plan for dag 2 Faciliteret I smågrupper 90 Modul Titel Type Tid 3.5h M 3.1 Værdien af medicinske undervisere Præsentation 10 M3.1 Værdien af medicinske undervisere Gruppediskussion, plenum 50 M 3.2 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 30 Kaffe pause 30 M 3.3 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 90 Pause 16

17 Modul Titel Type Tid 3.5h M 3.4 Selvstudie Faciliteret I smågrupper 90 Kaffe pause 30 M 3.5 Selvstudie, løse ender Faciliteret I smågrupper 30 M 3.6 Planer for fremtiden, europisk netværk Plenum diskussion 60 M3.7. Farvel/evaluering Reflektion I plenum 30 MÅL: Ved slutningen af dette kursus vil deltagerne have: 1. Udviklet evne til at anvende det givne miljø til at udvikle deres fortsatte udvikling som underviser 2. Formuleret og udviklet implementeringsplaner for at imødekomme PUP som underviser 3. Færdiggjort forberedelsen af deres undervisningsprojekt og færdiggjort planer for afvikling. 4. Demonstreret evnen til at anvende undervisningsmetoder som de er anvendt på dette kursus. 5. Udviklet organisatoriske evner mhp at implementere deres kursus succcesfuldt. 6. Udviklet evnen til at give konstruktiv feedback og støtte til de øvrige kursister 7. Skabt forståelse for de muligheder der eksisterer for etablering af netværk for eksperter i medicinsk uddannelse Metoder: Icebreaker Arbejde- og prænsetation parvis. Præsentationer Plenum diskussioner Faciliteret-, gruppebaseret opgaveløsning Selvstudie 17

18 Beskrivelse: 1 time hver morgen og eftermiddag er hele kursusgruppen samlet for at fremme interaktion udover den, der fremkommer I de mindre grupper. 2 timer tilbringes med selvstudium enten morgen eller eftermiddag. Deltagerne forbliver I de samme grupper, tilknyttet den samme facilitator kurset igennem. Øvrige facilitatorer kan deltage hvis muligt. Alle deltagere forventes at have færdiggjort deres kursusplaner og at være klar til at diskutere dem med deres gruppekolleger og facilitator. Hver gruppe foreslås efter tur at stå for facilitering af en plenumsession. M 2.2 Kurset starter I plenum med en lille icebreaker øvelse, hvor hver kursist har 30 sekunder til at beskrive noget mindeværdigt de har oplevet siden sidste kursusdag alt andet end kursusrelateret. Faciliteres af facilitatorerne. M 2.3 Kursisterne arbejder herefter parvis med ekspertise modellen for kurset (se handout 1- side af Kursusbeskrivelsen). Der vil være 20 minutter til at fastlægge hvor man befinder sig på skalaen fra novice til ekspert I hvert domæne. Er der forskelle mellem kursister? Betyer de noget? Hvert par beskriver kort deres resultater på en flipover, faciliteret af facilitator. M2.4 og 2.5 Den resterende del af formiddagen anvendes på selvstudie I smågrupper. Det er op til hver gruppe at afgøre hvordan man vil anvende de 8 timer man har til rådighed under kurset. M 2.6 Eftermiddagen starter med en kort præsentation af referencepapiret for kurset, det andet produkt af kurset ved siden af hver enkelt kursists projekt. Delt i 2 grupper diskuteres referencepapiret mhp at give feedback til forfatterne. Faciliteres af gruppe 1. M2.7 and 2.8 Resten af første dag anvendes på selvstudium. Dag 2 M 3.1 Starter med en præsentation af en artikel med titlen: Excellence in Education Values of Medical Educators produceret. En web udgave er rundsendt forud for kurset til eget brug alene og skal være læst, udprintet og medbragt på kurset. Er artiklen relevant for dette kursus. Hvad vil andre undervisere i dit hjemland tænke om det? Arbejde I smågrupper og feedback i plenum. Faciliteret af gruppe 2 M 3.2 til 3.6 Resten af formiddagen og den resterende del af eftermiddagen er reserveret til selvstudium. M3.6 Denne session har til hensigt at overveje muligheden for et fortsat europæisk netværk og for at videreudvikle hvad der er etableret på dette kursus. Faciliteret af gruppe 3. M3.7 En kort session for at tillade feedback ift dette kursus modul. Faciliteret af gruppe 4 18

19 Evaluering Projekt evaluerings proces Reflekterende feedback ved kursets afslutning HANDOUTS 1. Dokument Framework for the Continuing Educational Development of Trainers in General Practice/Family Medicine in Europe side for M2.3, helt dokument for M Academy of Medical Royal Colleges, Values of Medical Educators, Excellence in Medical Education for M3.1 - can be downloaded:- 3. PP præsentationer Udstyr/lokaler Et rum til plenum sesssioner udstyret med PC og projektor. Grupperum med flipover. Faciliteter til at opsætte posters Internet forbindelse 19

20 M 2.3 Er jeg ekspert? CEDinGP Referenceprogram 2012 Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 20

21 M 3.1. Varemærke for medicinske uddannere Presentation available at the full version of the materials If a General Practice academic/teaching organisation wishes to run any of the Leonardo EURACT courses they must apply for permission to the European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT). Application should be made to the EURACT secretariat (see ) at least one month prior to the course. Course materials (either in English or in other project partner languages) will be released only after permission of EURACT has been granted. 21

22 Instruktioner for Level 3 afslutning Vi nærmer os afslutningen på Level 3 programmet og du har allerede modtaget en reminder fra Igor om den afsluttende skriftlige rapport. Nogle udtrykte i Faro overvejelser om den, bevidste, manglende guidening i forhold hertil. Dette program var designet til at hjælpe jer med en udvikling i retning af ekspert i undervisning, med evnen til at udvikle og opretholde denne kompetence. En del af øvelsen er at udforske dette for dig selv og finde dine egne svar for herefter at sikre dig at du er på rette vej ved at konferere med kolleger og supervisor. Din endelige rapport skal indeholde reflektioner over hele denne erfaring og din vej til målet. Du kan muligvis finde hjælp i den følgende struktur, men det er forventeligt at du har behov for at vælge en variant afhængig af indholdet af dit projekt. Tidsfristen er XX og du forventes at diskutere din rapport med din supervisor inden indsendelse. Undervisergruppen på kurset vil gennemlæse din rapport og sende dig feedback og såfremt det er tilfredsstillende vil det blive sendt til EURACT for at blive lagt ud på websiden hvorefter du modtager dit certifikat. Skriftlig rapport struktur guide Mål: At demonstrere din evne til at analysere dit læringsprojekt, reflektere over det, beskrive og fremlægge det i en ekspert rapport. Rapport længde: 8000 ord Indhold og layout vejledning: Projekt titel Dine projekt mål Rationalet for dette projekt både I forhold til dit uddannelsessystem samt i forhold til din personlige læring 22

23 Anvendte metoder Resultater og effekter Diskussion og reflektion Konklusion Referencer Eventuelle planer for publicering, poster osv. Nogle vil ikke have færdiggjort deres projekt ved deadline og kan diskutere dette med supervisor og gruppe facilitator i forhold til strategi. Det er muligt at få en udsættelse eller at skrive rapporten på det niveau du er nået til men inkluderende planer og tidsramme for implementering. 23

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen Lars Mønsted Nielsen INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN VIA University College Center for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Indhold i materialet kan med kildeangivelse

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning Projekt: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS CMP Guide til peer-undervisning Redigeret af Centro Studi Bruno Ciari Dette projekt er finansieret med støtte fra

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

Virtuel undervisning i praksis

Virtuel undervisning i praksis Virtuel undervisning i praksis Rapport over FoU-projekt nr. 116323: Udvikling af efteruddannelseskurset Multimedieværkstedskursus for sproglærere No. 15 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Nye læringsformer baseret på blended learning. - undervisning af ledere i vanskelige samtaler som case

Nye læringsformer baseret på blended learning. - undervisning af ledere i vanskelige samtaler som case Nye læringsformer baseret på blended learning - undervisning af ledere i vanskelige samtaler som case Forfattere Jacob Skjærris Lund, underviser, Tradium Retail & Management Anita Monty, læringskonsulent,

Læs mere

ARTIKEL. Facilitering

ARTIKEL. Facilitering ARTIKEL Facilitering En artikel med inspiration, værktøjer og tips til at skabe øget dynamik, ejerskab og kvalificerede resultater i gruppeprocesser gennem bevidst design FACILITERING ARTIKEL Facilitering

Læs mere

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Blended Learning & læringsplatforme Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Hvad er blended learning? I takt med at internetteknologien bliver stadig vigtigere, forandrer det moderne klasseværelse

Læs mere

Camp Guide Ullersted, Mette ; Bager, Torben; Blom, Ulrik; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Borg Larsen, Tommy

Camp Guide Ullersted, Mette ; Bager, Torben; Blom, Ulrik; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Borg Larsen, Tommy Aalborg Universitet Camp Guide Ullersted, Mette ; Bager, Torben; Blom, Ulrik; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Borg Larsen, Tommy Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Baggrund, proces, læringsmål læringsteori, designprincipper og metode/øvelser Indledning Samarbejdssekretariatet udviklede nyt kursuskoncept i 2013 og 2014.

Læs mere

inquiry i naturfags undervisningen

inquiry i naturfags undervisningen DISSEMINATING INQUIRY-BASED SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION IN EUROPE IMPLEMENTERING AF EN IBSME (INQUIRY-BASED SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION) TILGANG TIL UNDERVISNING inquiry i naturfags undervisningen

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Citation for published version (APA): Spaten, O. M. (2012). Mellemlederes erfaringer med coaching af medarbejdere. Coaching Psykologi, 2(1), 41-62.

Citation for published version (APA): Spaten, O. M. (2012). Mellemlederes erfaringer med coaching af medarbejdere. Coaching Psykologi, 2(1), 41-62. Aalborg Universitet Mellemlederes erfaringer med coaching af medarbejdere Spaten, Ole Michael Published in: Coaching Psykologi Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere