Effekten af akupunktur på graviditetsbetinget kvalme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekten af akupunktur på graviditetsbetinget kvalme"

Transkript

1 Effekten af akupunktur på graviditetsbetinget kvalme Forskningstræningsopgave ÅN 20, 2014 af Sidse Kragh Kjærholm, Morten Blom-Hansen og Pia Brixen Nørgaard Vejleder Carsten Krogh Jørgensen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund.. 3 Formål.. 3 Metode.. 4 Tabel Resultater og diskussion.. 6 Carlsson.. 6 Smith.. 6 Knight.. 7 Habek.. 8 Neri.. 9 Konklusion.. 11 Henvisninger.. 12 Litteraturliste

3 BAGGRUND Kvalme i første del af graviditeten er et særdeles velkendt fænomen. Forskellige studier estimerer, at op mod 80% af alle gravide oplever kvalme i første trimester. (1) Meget har været forsøgt for at reducere/eliminere generne, heriblandt diverse kost- og livsstilsråd, vitamintilskud og også traditionel antiemetisk medicin (typisk metoclopramid). Mange kvinder nærer dog en måske naturlig- modvilje mod at tage medicin under graviditeten, hvorfor alternativ terapiformer også har været afprøvet. Akupunktur har været anvendt som behandlingsform i Kina i mindst 2500 år (2) og har i Danmark vundet indpas også indenfor det etablerede sundhedssystem. Således er der mange praktiserende læger, der anvender akupunktur som en del af behandlingstilbuddet. Og også på sygehusafdelinger tilbydes akupunktur blandt andet som en del af behandlingstilbuddet mod kvalme. Således findes der instrukser for akupunktur som behandlingstilbud mod graviditetsbetinget kvalme på de obstetrisk/gynækologiske afdelinger på eksempelvis både Århus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg (3). Det er mest almindeligt at udøve stimulation i akupunkturpunktet PC6. Endvidere udøves på hospitalerne, og sikkert også i mange lægepraksiser, akupunktur med stimulation af andre punkter såvel som andre former for akupunktur, eksempelvis øreakupunktur. I nærværende forskningsopgave har vi valgt at beskæftige os alene med evidensen for effekten af akupunktur i akupunkturpunktet PC6 på graviditetsbetinget kvalme. FORMÅL Formålet med vores forskningstrænings opgave er via litteraturgennemgang at undersøge evidensen for brug af akupunktur med stimulation i PC6 ved graviditetsbetinget kvalme i første del af graviditeten. 3

4 METODE Vi har fundet alle artikler i Pubmed. Vi startede med at søge på Mesh-termer som acupuncture, pregnancy, morning sickness og nausea og herefter kombinere disse. Dette gav ikke mange resultater, og vi udvidede derfor søgningen til hele Pubmed. Først søgte vi på acupuncture and nausea and pregnancy og siden på acupuncture and morning sickness, ud fra den overbevisning, at alle relevante artikler ville indeholde enten de tre første eller de to sidste ord. Herved fremkom 104 artikler, hvoraf vi udelukkede 45 på baggrund af overskrift, hvis denne tydeligt tilkendegav, at artiklen ikke omhandlede effekten af akupunktur på graviditets betinget kvalme. Herunder blev også udelukket artikler omhandlende manuel akupressur, behandling med electrostimulationsapparater og seabands. Desuden udelukkedes tidlige udgaver af artikler, der er publiceret flere gange uden indholdsmæssig ændring. De resterende 59 artikler læste vi abstracts på og fandt herved frem til artikler der udelukkende eller til dels specifikt beskæftigede sig med effekten af akupunktur på graviditetsrelateret kvalme. Udelukket blev blandt andet behandlingsguidelines og undersøgelser af brugen af alternativ medicin blandt jordmødre. Herunder blev også udelukket artikler på andre sprog end engelsk (der var ingen relevante artikler på dansk eller tysk). Efter læsning af abstracts stod vi tilbage med 10 artikler, som blev uddelt til gennemlæsning i gruppen. Herved kom det frem, at vi havde 5 randomiserede forsøg og 5 oversigtsartikler, som alle refererede tilbage til de ganske få randomiserede forsøg. Derfor valgte vi at basere vores opgave udelukkende på de 5 randomiserede forsøg. Disse har vi gennemgået og diskuteret enkeltvis for herefter at danne en samlet konklusion om effekten af akupunktur i PC6 på graviditetsbetinget kvalme. 4

5 TABEL 1 Studie Design Deltagere Intervention Akupunkturform og -frekvens Carlsson, Dyb akupunktur i 2000 PC6 i 3 x 30 min. Knight, 2001 Smith, 2002 Habek, 2004 Placebokontrolleret, randomiseret, singleblindet, crossoverstudie Dobbelt-blindet, randomiseret, shamkontrolleret Single-blindet, randomiseret, shamkontrolleret samt gruppe der ikke modtager akukpunktur Prospektiv, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse 33 kvinder henvist til gyn/obs afdeling med HG GA: 6-16 uger 55 kvinder med kvalme med eller uden opkastninger. GA: 6-10 uger 593 med kvalme og/ eller opkastninger. GA: <14 uger 18 kvinder med hyperemesis gravidarum. GA: 6-12 uger Interventionsperiode på 7 dage. Gruppe A: Akupunktur på 1. og 2.dag, placebo på 5. og 6.dag Gruppe B: Placebo på 1. og 2. dag, akupunktur på 5. og 6. dag. Begge grupper modtager desuden IV-væske 2 grupper: 1:Traditionel kinesisk akupunktur ud fra traditionel kinesisk diagnostik, dog indgår punktet PC6 altid. 2:Sham akupunktur 4 grupper: 1:Traditionel kinesisk akupunktur 2: Akupunktur i PC6 3: Sham akupunktur 4: Ingen intervention, dog gode råd og B6-vit 2 grupper: 1: Akupunktur i PC6 2: Superficiel placebo-akupunktur Superficiel akupunktur 10 cm fra håndled 3x 30 min. Observationsperiode: 7 dage Akupunktur/ sham gives 2x ugentligt i første uge, herefter 1 x ugentligt i 2 uger. Akupunktur/sham gives i 15 min Observationsperiode: 24 dage Akupunktur gives 2 x ugentlig den første uge, herefter 1x ugentligt. Observationsperiode: 28 dage Akupunktur gives bilateralt. Akupunktur à 30 minutter gives 7 på hinanden følgende dage. Observationsperiode: Uklar formentlig 10 dage Resultat Signifikant hurtigere reduktion af kvalmesymptomer hos patienter der modtager aktiv akupunktur. Ingen signifikant forskel på kvalmesymptomer mellem akupunkturgrupper og shamgruppe. Efter 1.uge: Ingen signifikant effekt af akupunktur i PC6. Efter 2.uger: Signifikant effekt ift. både sham og ingen akupunktur Efter 3.uger: Ingen signifikant effekt ift. sham akupunktur Signifikans ift. ingen akupunktur. Signifikant effekt af akupunktur som behandling af HG Neri, 2005 Randomiseret, ikkeblindet, ikkeplacebokontrolleret. 88 kvinder med HG GA: <12 uger 2 grupper: 1: Akupunktur+ akupressur 2: Metoclopramid + B12 Akupunktur à 20 minutter givet 2 x ugentligt i 2 uger. Observationsperiode: 14 dage Effekt af behandling men ikke signifikant forskel mellem de 2 grupper. 5

6 RESULTATER OG DISKUSSION Manual Acupunctur Reduces Hyperemesis Gravidarum: A Placebo-Controlled, Randomized, Singel-Blind, Crossover Study, Carlsson et al., Dette studie ønsker at undersøge om tillæg af akupunktur i PC6 til standard behandlingen kan bedre hyperemesis gravidarum (HG) symptomerne yderligere. Dette belyser de ved at lave to grupper; den ene gruppe får dyb akupunktur i PC6, den anden gruppe får superficiel/placebo akupunktur. Begge får standardbehandlingen, som består af indlæggelse med hvile og iv. glucose 5%. Den ene gruppe starter med dyb akupunktur, den anden gruppe med superficiel. Efter tre dage bytter de (crossover design). I studiet findes signifikant hurtigere reduktion af kvalmesymptomerne og opkastningerne ved dyb akupunktur sammenholdt med placebo (P=0,032). Man finder også et signifikant hurtigere fald i kvalmesymptomerne på VAS-score mellem dag 0 og 1 og mellem dag 4 og 5 på dem der får dyb akupunktur (P=0,009). I tillæg til dette finder man, at faldet i den absolutte VAS-score fra dag 0 til 1 og dag 4 til 5 kun er signifikant i den gruppe, der modtager dyb akupunktur (P=0,007 og 0,019). Man finder dog også en reduktion af HG-symptomer i placebogruppen, og i artiklen er man inde på, at det ikke kan udelukkes, at superficiel akupunktur også har en effekt. Man har ikke haft en kontrolgruppe, som kun fik standardbehandling, og derfor kan de ikke belyse dette forhold nærmere. Generelt kan man sige at crossover designs er en dårlig model til belysning af sygdomme, der bedres over tid, idet den behandling, der gives sidst, kan se ud, som om den har størst effekt. I dette studie ser det dog ud som om, at de der får dyb akupunktur til sidst får det bedre end de, der får placebo til sidst. Men den førstnævnte gruppe er også den gruppe, der havde det bedst som udgangspunkt. Til studiets forsvar skal det også siges at man på 6 dage nok ikke kan forvente den helt store spontane bedring af symptomerne. Man kan også overveje, om patienterne rent faktisk er blindede. Idet alle patienter prøver begge former for akupunktur, skal deres viden om akupunktur være meget beskeden, hvis de ikke skal kunne gennemskue, hvilken er den rigtige. Dette kunne medvirke til, at de der får dyb akupunktur til sidst rapporterer en bedre effekt. Samlet set mener vi ikke, at et crossover design egner sig til belysning af graviditetsbetinget kvalme, men da dette studie kun forløber over 6 dage ville man formentlig ikke kunne forvente væsentlig spontan bedring, dette forhold kunne være belyst bedre hvis man havde taget en kontrolgruppe med. Derudover mener vi, at de ovennævnte bias i væsentlig grad svækker resultaterne. Dog må det siges, at når et lille studie er i stand til at fremvise signifikans, styrker dette troen på effekten akupunktur. Acupuncture To Treat Nausea and Vomiting in Early Pregnancy: A Randomized Controlled Trial, Smith et al., Studiets formål er at bestemme, hvorvidt akupunktur (både traditionel og PC6-akupunktur) er bedre end placeboakupunktur til at reducere hyppigheden, varigheden og graden samt den følelsesmæssige belastning af kvalme, opkastning og kløe i den tidlige graviditet. 6

7 Det er et randomiseret, singleblindet, kontrolleret forsøg med 593 gravide kvinder med kvalme før den 14. graviditetsuge. Kvinderne blev randomiseret ligeligt i 4 grupper: traditionel akupunktur, PC6-akupunktur, placeboakupunktur og en kontrolgruppe. 150 kvinder faldt ud af forsøget inden de fulde 4 forsøgsuger var gået, heraf var der lidt flere i placebo- og kontrolgruppen (hhv. 32 og 34 kvinder) end i akupunkturgrupperne, hvor 27 kvinder i begge grupper (dvs 54 i alt) ikke gennemførte forsøget. Da frafaldet er jævnt fordelt i de fire grupper vurderes dette ikke at have væsentlig betydning for studiets resultater. Studiet finder mest signifikant effekt af traditionel akupunktur, hvor man kan se en kvalmestillende effekt allerede efter én uge (P-værdi 0,05) set i forhold til kontrolgruppen, mens akupunktur i PC6, som vurderes i denne forskningsopgave viser signifikant effekt efter uge 2 (P-værdi 0,01). Fortsat brug af antiemetika og andre behandlingsformer var tilladt, hvilket kan give bias, da effekten af disse behandlinger ville kunne forklare den hurtigere bedring i akupunkturgrupperne, hvis flere kvinder i disse grupper benyttede sig af adjuverende behandling. Omvendt kan det siges, at effekten af akupunktur undervurderes, hvis flere i kontrolgruppen har modtaget adjuverende behandling. Endvidere blev kvinder i kontrolgruppen opfordret til at indtage B6-vitamin, mens det er uklart, hvorvidt de øvrige grupper blev opfordret til det samme. Der ses også mulig bias ved det, at kontrolgruppen ikke kunne blindes. Endvidere kan det påvirke sygdomsfølelsen negativt at være i en kontrolgruppe, der ikke modtager behandling. Placebobehandling synes også at være problematisk, idet mange mennesker har kendskab til akupunktur. Således har nogle kvinder muligvis kunnet gennemskue, at de modtog placeboakupunktur. Endelig har man ikke kunnet blinde akupunktøren, hvorfor vedkommendes egen forudindtagede holdninger til effekten af akupunktur måske har kunnet fornemmes af kvinderne. Det kan selvfølgelig også betragtes som en effekt af behandlingen, hvilket dermed ikke udgør et større problem. Det væsentligste er dog, at den, der behandler ikke er den samme som den, der vurderer effekten af behandlingen, hvilket er overholdt i dette studie. Overordnet set må studiet siges at være tæt på det optimale, der etisk forsvarligt kan udføres på dette område. Der er mange studiedeltagere, og man har skabt både en placebogruppe og en kontrolgruppe for at tage højde for tilstandens godartede spontanforløb. Studiets resultater anses derfor for at være valide. Effect of Acupunture on Nausea of Pregnancy: A Randomized, Controlled Trial, Knight et al, Studiets formål er at sammenligne akupunktur med sham-akupunktur til behandling af graviditetskvalme. Metoden er et randomiseret og dobbeltblindet studie involverende 55 gravide, 28 der modtog akupunktur og 27, som modtog sham-akupunktur udført med en træstik. Forfatterne overvejede endvidere at etablere en kontrolgruppe, der ikke modtog behandling overhovedet, men afstod, da man frygtede et rekrutteringsproblem. Studiet finder at såvel akupunktur som sham-akupunktur reducerer kvalmen; der er dog ingen signifikant forskel mellem de to. Begge konklusioner (at både akupunktur og sham-teknik reducerer symptomer over tid, samt at der ikke er signifikant forskel i symptomreduktion mellem de to grupper) er underbygget af styrkeberegninger med p-score <0,001 hhv. p-score = 0,9. 7

8 I artiklen er der gjort grundigt rede for, hvordan studiepopulationen er fundet, endvidere er der gjort rede for eksklusionskriterier (elektrolyt-forstyrrelser, nåleskræk, alvorlige blødningsforstyrrelse samt kvinder som tidligere havde prøvet akupunktur). Endelig er der udarbejdet flowchart over studiepopulationen. Alle kvinder udfyldte baseline-informationer omkring deres symptomer. Der gøres fyldestgørende rede for randomiseringsproceduren samt for hvordan det dobbeltblindede studiedesign fastholdtes. Med baggrund i traditionel kinesisk diagnosticering (tunge- og pulsdiagnosticering) fordeltes kvinderne i 3 grupper, der modtog akupunktur i de for diagnosen relevante punkter. I alle grupper var PC6 et af punkterne. Der gøres rede for hvordan sham-teknikken blev udført. De gravide kvinder ser på intet tidspunkt, om der udføres rigtig akupunktur eller sham-akupunktur, ligesom de stimulerede/sham-stimulerede punkter efterfølgende blev tildækket. Endvidere anvendes en valideret symptomscoretabel til brug, når kvinderne skal tilbagerapportere symptomer. Fraset det relativt lille antal gravide, som deltager i dette studie, samt at der ikke indgår en kontrolguppe, som ikke modtager nogen form for behandling, mener vi, at studiet er af høj kvalitet. Success of Acupuncture and Acupressure of the Pc6 Acupoint in the Treatment of Hyperemesis Gravidarum, Habek et al 2004 Studiets formål er at evaluere den antiemetiske effekt af akupunktur og akupressur i PC6 blandt gravide med hyperemesis. Metoden er et prospektivt randomiseret studie med en samlet studiepopulation på 36 kvinder. Denne er så delt i hhv. en gruppe, der modtager akupunktur samt og en gruppe der modtager akupressur. Begge grupper har tilknyttet en gruppe, der modtager placebo. Der er i studiet altså 4 grupper, hvoraf kun halvdelen indgår i undersøgelsen for akupunktur, således modtager 10 akupunktur i PC6, og 8 modtager placebo. 9 ud af 10 kvinder i interventionsgruppen og 1 ud af 8 i placebogruppen har opnået symptomlindrende effekt. Forfatterne bag studiet konkluderer på denne baggrund, at akupunktur i PC6 er effektivt mod HG, dette med p-værdi<0,001 Ved de 10 kvinder som modtager akupunktur, sættes nål i PC6 bilateralt, og der konstateres deqi -fornemmelse. Ved de 8 kvinder i placebogruppen sættes nålene i et sted uden omtalte de-qi -fornemmelse. Udover at alle kvinder er nullipara, gøres der ikke videre rede for, hvordan studiepopulationen er fundet og hvilke in- og eksklusionskriterier, der har været. Forfatterne betegner studiet som randomiseret og dobbeltblindet, hvilket må tages med forbehold. For det første fortælles intet om, hvordan randomiseringen har fundet sted. Der må også stilles spørgsmålstegn ved, om det reelt kan hemmeligholdes for den gravide, om undersøgeren har udført akupunktur med de-qi-fornemmelse eller blot stukket andre steder uden at de-qi-fornemmelse er opnået. Denne svaghed deler nærværende studie med de øvrige studier om akupunktur. Og man må gå ud fra, at kvinder som mener at vide, at de ikke modtager reel akupunktur, vil neddrosle evt. symptomlindring, dvs. at forskellen i symptomlindring de to grupper imellem bliver overestimeret. 8

9 Det bemærkes endvidere, at den gennemsnitlige gestationsalder blandt kvinderne i interventionsgruppen er 7 uger mens den er 8 uger i kontrolgruppen. Men da observationsperioden er kort, vil dette formentlig ikke påvirke resultaterne, idet man ikke vil kunne forvente spontan bedring på dette tidspunkt i graviditeten. Det nævnes, at en stor del af kvinderne både i interventions- og placebogruppen undervejs har modtaget supplerende behandling i form af væsketerapi, antiemetika og antihistamin. Dette udgør naturligvis en væsentlig bias for resultaterne. I og med at en betydelig større andel af kvinderne i kontrolgruppen i forhold til interventionsgruppen får supplerende symptomreducerende behandling, vurderer vi, at denne bias vil påvirke undersøgelsens resultater i retning af mindre forskel i symptomlindring. Men da der ikke oplyses noget om, hvordan kvinderne tilbagerapporterer, er det naturligvis vanskeligt at vide præcist, i hvilken retning ovenstående influerer på kvindernes oplevelse af symptomer og symptomlindring. Det beskrives, at outcome-kriteriet var ophør af symptomer, dette vurderet ud fra tilbagerapportering fra kvinderne samt en uafhængig gynækologs undersøgelse af kvinderne. Der gøres ikke rede for, hvad denne gynækolog har undersøgt, eller hvordan kvindernes tilbagerapportering blev gennemført (interview, spørgeskemaer, standardiserede svarark). Selv med en ganske lille studiepopulation, viser undersøgelsen således, at akupunktur giver en signifikant symptomreduktion, dette med en p-værdi<0,001. Men i og med at der ikke er redegjort for hvordan kvinderne er fundet, ikke er redegjort for randomisering og ikke er redegjort for hvordan effekten er målt, vurderer vi studiets konklusioner som usikre. Acupunctur versus pharmacological approach to reduce Hyperemesis gravidarum discomfort, Neri et al Studiets formål er gennem to grupper at sammenligne effekten på behandling af HG. Den ene gruppe får akupunktur og akupressur (ACU), den anden får metoclopramid-infusion samt oralt B12- vitamin (MCP). Man finder i begge grupper en effekt på HG symptomer, men den ene behandlingsform har ikke signifikant større effekt end den anden. ACU s effekt stiger med antal ugers behandling, hvorimod MCP virker med det samme og effekten holder sig derefter stabil. Resultaterne er listet i tabellen nedenfor. Uge af behandling ACU (n. 43) MCP (n. 38) P> 1. uge 1 (2,3%) 1 (2,6%) 0,3 2. uge 11 (25,5%) 9 (23,6%) 0,6 3. uge 19 (44,1%) 12 (31,5%) 0,2 Tabellen viser antallet (procent) af personer, der oplever symptombedring efter hver session. Studiet er ikke blindet, da det jo er åbenlyst for kvinden, hvilken gruppe hun er randomiseret til. Dette kan medføre bias, idet kvinden forud for forsøget kan have en holdning til medicin/akupunktur, som kan spille ind på det hun rapporterer. Det har dog formentlig ikke indflydelse på antal opkastninger. Frafaldet er størst i MCP-gruppen, da 4 kvinder ikke ønsker medicin. 9

10 Der er ikke nogen kontrol- eller placebogruppe, hvilket betyder at man ikke kan sammenligne med HG s naturlige forløb, idet symptomerne jo typisk bedres med tiden. Dette kan føre til, at studiet viser en større effekt af ACU og MCP, end det reelt har, idet man med antal forløbne uger ville forvente en spontan bedring i tilstanden. Især ville det udvande ACU-gruppens effekt, fordi den har størst effekt med tid. I øvrigt kan man påpege, at i begge grupper gives to former for behandling, derfor kan man ikke med sikkerhed vide, hvad det er, der virker. I forhold til vores opgave, hvor vi ønsker at undersøge effekten af akupunktur i PC6, er det et problem, at der her gives akupunktur i PC6 og ST36. Alt i alt har studiet en række problemer; det ser ud som om der er effekt i begge grupper, men vi ved reelt ikke, hvad der virker, eller om den bedring man ser blot er et udtryk for HG s naturlige forløb. Oveni det er der problemet i at patienterne ikke er blindede. Vi mener derfor ikke studiet kan bruges til at sige noget om effekten af akupunktur i PC6, men idet der er lige så god effekt af ACU som af MCP, som må formodes at have en dokumenteret effekt på kvalme, vil akupunktur sandsynligvis være den foretrukne behandlingsform for derved at undgå medicinsk behandling under graviditeten. 10

11 KONKLUSION Vi fandt kun 5 originalarbejder, som omhandlede effekten af akupunktur i PC6 (se tabel 1). Metodeproblemer i flere af studierne sår usikkerhed om validiteten af resultaterne, og det er usikkert om akupunktur i PC6 har effekt på graviditetsbetinget kvalme. Samlet set er der flere studier der peger i retningen af at der er effekt af akupunktur. De eneste to studier, som vi finder valide, er Knight- og Smith-studiet: Knight finder ikke signifikant forskel på effekten af akupunktur i PC6 sammenholdt med placeboakupunktur. Smith finder en effekt af akupunktur i PC6 efter den anden studieuge. Vi er således på linje med Cochrane-databasen, som er revideret i 2010, der også finder ovennævnte to studier valide. Vi anser det derfor for sandsynligt, at akupunktur i PC6 har effekt på graviditetsbetinget kvalme, men da Smith-studiet er det eneste valide studie, der understøtter dette, er det ønskeligt med mere forskning på området. Det kan undre, at behandlingen af graviditetsbetinget kvalme med akupunktur er blevet så almindeligt brugt i såvel almen praksis som på landets hospitaler, set i lyset af den forholdsvis lille evidens, der findes på området. Hvis vi fremover på evidensbaseret grundlag skal kunne råde kvinder med graviditetsbetinget kvalme til behandling med akupunktur i PC6, er der behov for flere studier. Kriterierne for et optimalt studie til belysning af effekten af akupunktur i PC6 på graviditetsbetinget kvalme mener vi, langt hen af vejen er opfyldt i studiet af Smith et al. Altså et blindet, randomiseret studie med så stor en sammenlignelig population som muligt med ensartede symptomer. Derudover er det vigtigt at der eksisterer en kontrolgruppe, så man tager højde for tilstandens naturlige forløb. Af samme årsag er det væsentligt at inkludere kvinderne så tidligt så muligt, så man kan nå at se en effekt, inden tilstanden naturligt bedres. Det er vigtigt for studiet, at øvrig symptombehandling registreres, så bias herfra kan vurderes. Mht. placeboakupunktur har vi påpeget flere gange, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at sløre for kvinden, hvilken form for behandling hun får. Det forudsætter i hvert fald, at kvinden ikke har noget som helst kendskab til akupunktur, idet hun ellers vil kunne regne ud, om hun får placebobehandling, hvilket kan have betydning for tilbagerapportering af effekten. Endvidere vil man aldrig kunne blinde udføreren, men det vil kun være et problem hvis det også er udføreren der evaluerer. Ideelt ville det være, om man kunne bruge en placeboakupunkturteknik, hvor udføreren af akupunkturen også var blindet, men de eksisterende metoder på markedet til dette (eksempelvis brug af en bestemt placeboakupunkturnål, hvor nålen forsvinder op i skaftet i stedet for at penetrere huden) ville i stedet være mere åbenlys placebobehandling for kvinden. Endelig er det vigtigt, at man bruger en score, der kan kvantificeres og bruges som sikkert mål for graden af kvalme, i Cochrane foreslåes PUQE skala (the Pregnancy Unique Quantification of Emesis). Akupunktur i svangreomsorgen er for os at se kommet for at blive, og det er vores håb, at der med tiden vil komme mere forskning på området, så behandling af graviditetsbetinget kvalme også kan blive på et godt evidensbaseret grundlag. 11

12 HENVISNINGER (1) Helmreich, Rebecca Jo et al, Explore Sept/Oct 2006: Metaanalysis of acustimulation effects on nausea and vomiting in pregnant woman (2) Xu, Jin et al, Wolters Kluwer Health 2012: The current use of acupuncture during pregnancy (3) LITTERATURLISTE Carlsson et al 2000 J Pain Symptom Manage Habek D et al 2004 Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. Manual acupuncture reduces hyperemesis gravidarum: a placebo-controlled, randomized, single-blind, crossover study. Success of acupuncture and acupressure of the Pc 6 acupoint in the treatment of hyperemesis gravidarum. Knight B et al 2001 Obstet Gynecol Effect of acupuncture on nausea of pregnancy: a randomized, controlled trial. Matthews A et al 2010 The Cochrane Database Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy (Review) Neri I et al 2005 Minerva Ginecol Acupuncture versus pharmacological approach to reduce Hyperemesis gravidarum discomfort. Smith CA et al 2009 Birth Does acupuncture have a place as an adjunct treatment during pregnancy? A review of randomized controlled trials and systematic reviews. 12

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3 Evidenstabel inkluderede studier. Forfat ter År Studietype / -kvalitet Befolknings type Intervention Resultater (outcome) Kommentarer Lee & Fan 2011 Metaanalyse 4858 postoperative patienter, inkl.

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checklister SfR Tjekliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Lee & Fan, Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperrative nausea and

Læs mere

Alternativ kvalmebehandling

Alternativ kvalmebehandling Alternativ kvalmebehandling Hvad ved vi anno 2009? K/O og alternativ behandling Evidens eksempler fra to oversigts artikler Alternativ behandling og sygepleje Evidens Review (oversigts artikel): Putting

Læs mere

MTV Akupunktur til gravide. Oplæg ved FS-KAB s jubilæumssymposium 30. september 2016 Anita Lunde

MTV Akupunktur til gravide. Oplæg ved FS-KAB s jubilæumssymposium 30. september 2016 Anita Lunde MTV Akupunktur til gravide Oplæg ved FS-KAB s jubilæumssymposium 30. september 2016 Anita Lunde (anil@via.dk) 1 Akupunktur i obstetrik hvorfor? Historien fra 2000 til i dag Gravide bør så vidt muligt undgå

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Har akupunktur effekt på epicondylitis lateralis? Lavet af: Klara Cæsar B. Bjerrum Mette Villadsen

Har akupunktur effekt på epicondylitis lateralis? Lavet af: Klara Cæsar B. Bjerrum Mette Villadsen Har akupunktur effekt på epicondylitis lateralis? Lavet af: Klara Cæsar B. Bjerrum Mette Villadsen 1 Introduktion: Tennisalbue er formentlig den hyppigste årsag til smerter i albuen i almen praksis (6).

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Ordbog om effektma ling

Ordbog om effektma ling Ordbog om effektma ling Indhold Allokering... 2 Andre forskningsdesign med kontrolgruppe... 2 Andre forskningsdesign uden kontrolgruppe... 2 Campbell-samarbejdet... 3 Dokumentation... 3 Effektmåling...

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2200 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012 Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen præsentation Konference i Aalborg 1. oktober 2012 præsentation Elsebeth Lægaard Speciallæge i almen medicin Akupunktør (udd. svarende til RAB, 1989) Klinik,

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie 6 Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie Baggrund Kan de digitale medier bruges til sundhedsfremmende aktiviteter, og har det en effekt? Det spørgsmål stilles ofte, og denne rapport

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

ENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

ENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 RESUME Klinisk retningslinje for stimulation af akupunkturpunktet P6 til forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) hos voksne patienter. Arbejdsgruppe Navn, stilling

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

AKUPUNKTUR I FODTERAPI... KAN MAN DET?

AKUPUNKTUR I FODTERAPI... KAN MAN DET? AKUPUNKTUR I FODTERAPI... KAN MAN DET? Oplæg til Fagdagene okt. 2016 PRÆSENTATION AF MIG HVORFOR ER JEG HER? Underviser i akupunktur Fodpatienter hos fyssen Foddame, negledame, fodnusser (?!?) Smerter

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Evalueringsmetoder og forventninger til udbytte

Evalueringsmetoder og forventninger til udbytte Evalueringsmetoder og forventninger til udbytte Anna Lund Jepsen Lektor, ph.d. Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi SDU i Esbjerg Evalueringsmetoder Anna Lund Jepsen maj 2008 1 Formålet med at evaluere

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Teknologi og evidensvurdering

Teknologi og evidensvurdering Teknologi og evidensvurdering Onsdag d. 27. april 2011 Susanne Wulff Svendsen, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Formål For patienter med impingement syndrom / rotator

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Graviditetsrelaterede bækkensmerter kan det forebygges af træning? Et systematisk review

Graviditetsrelaterede bækkensmerter kan det forebygges af træning? Et systematisk review D. 12/1-2016 Graviditetsrelaterede bækkensmerter kan det forebygges af træning? Et systematisk review Pelvic girdle pain can training be used as a preventive strategy? A systematic review Bachelorprojekt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde. Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012

Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde. Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012 Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012 Baggrund og struktur for Ringe hjem projektet Lungemedicinsk afdeling i har 2010 søgt

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen og Lægeforeningen

Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen og Lægeforeningen Notat Jr. /2015-2120 Emne: Til: Fra: En sikker model for forsøgsordning med medicinsk cannabis Folketingets Sundhedsudvalg Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer cochrane Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer Der er et stort behov for RCT-studier af høj kvalitet, der undersøger, hvilken fysioterapi der er den bedste til hoftenære frakturer

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet?

Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet? Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet?) Professor Dorte Gyrd-Hansen Leder, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning

Læs mere

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Et randomiseret, klinisk forsøg Sara Kindberg, ph.d.-studerende Forskningsafdelingen ved Sygehus Sønderjylland Introduktion

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Disposition Afgrænsning af litteraturen Hvad ved vi om effekten af beskæftigelsesrettede indsatser for kort-

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge program Indledning - ADHD og forekomst INCA-Studiet nyt stort Hollandsk studie af sammenhæng mellem kost og ADHD Andre

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Birgitte Goldschmidt Mertz Niels Kroman Brystkirurgisk Sektion, Rigshospitalet Pernille Envold Bidstrup

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Berit Haahr Larsen Trine Hammelsvang Kristiansen Vejleder: Mogens Vestergaard INTRODUKTION

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Til Københavns Kommune Dokumenttype Guide til vidensbank Dato Maj 2013 KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Mangler billede INDHOLD 1. Introduktion til vidensbanken 2 2. Hvilken viden indeholder

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Evidensbaseret Klinisk Retningslinje for akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit.

Evidensbaseret Klinisk Retningslinje for akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Titel Evidensbaseret Klinisk Retningslinje for akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Søgeord Arbejdsgruppe Godkendelse Hoved søgeord: Udskillelse

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Information til deltagere

Information til deltagere K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Information til deltagere Akupunktur og klimakterielle symptomer: Et randomiseret studie Deltagerinformation

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 10 2007 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Armelius B-Å, Andreassen TH: Cognitive-behavioral treatment for antisocial behavior

Læs mere

DILEMMAERNE I LODTRÆKNINGSFORSØG - PÅ DET SOCIALE OMRÅDE MAIKEN PONTOPPIDAN, SFI INGE HAUCH, HOLSTEBRO KOMMUNE

DILEMMAERNE I LODTRÆKNINGSFORSØG - PÅ DET SOCIALE OMRÅDE MAIKEN PONTOPPIDAN, SFI INGE HAUCH, HOLSTEBRO KOMMUNE DILEMMAERNE I LODTRÆKNINGSFORSØG - PÅ DET SOCIALE OMRÅDE MAIKEN PONTOPPIDAN, SFI INGE HAUCH, HOLSTEBRO KOMMUNE DISPOSITION Præsentation af deltagere RCT og etiske dilemmaer - Maiken Praktiske erfaringer

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere 1 Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere Forskningsprojekt januar 2012 Af Troels Buus Treebak Rune Linderoth Christiansen 2 Indhold Formål...3 Baggrund...4 Metode...7 Resultater...7

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere