Virksomhedsplan 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2012"

Transkript

1 Virksomhedsplan har været et godt år for Gøglerskolen, selvom vi har oplevet en mindre elevtilbagegang i efteråret. Det er lykkedes at få samlet det meste af Gøglerskolens aktiviteter på 3 adresser. Vi har fået de fede lokaler i Klosterport 4, i forlængelse af dem vi havde på adressen i forvejen. Vi har sagt farvel til vores lokaler i Guldsmedegade og samlet Artist, Træ & Pedel, Café, Carpe Diem, Medie og Business Class i Klosterport 4D. En af de store og inspirerende opgaver i 2012 er, at færdiggøre de nye lokaler og udnytte alle de nye muligheder vi hermed har fået. Der ligger mange muligheder i det nye industrikøkken og ikke mindst bespisningen på Dans og Rap kan komme op på et endnu højere niveau. Vi skal have nye lokaler til Dans og Rap og satser på at overtage den gamle frisørskole på Ceresvej. Det vil give mere plads og give muligheder for at optrappe elevtallet, så det kommer til at matche den store efterspørgsel. Det vil forhåbentlig også kunne løse vores tilbagevendende problemer med støjklager er året hvor der er gode muligheder for at få indført en fleks-uddannelse, som et nyt og meget tiltrængt supplement til de eksisterende ungdomsuddannelser, ikke mindst i forhold til de unge som er lidt skæve altså et godt tilbud til elever der har gået på Gøglerskolen. Vi vil arbejde aktivt i vores netværk for at skubbe på denne proces. Vores ADHD forsøg, finansieret af Århus kommune, har man ikke kunnet finde midler til at videreføre (i Århus Kommune) i Men vi synes det har været så stor en succes, at vi viderefører det for egne midler. I den forbindelse afholdes en konference den 2/2 i samarbejde med Århus Produktionsskole, Egå Produktionsskole og UU i Århus med fokus på ADHD. ADHDprojektet har skærpet vores fokus på det personligt udviklende element i vejledningen, og det vil vi udvikle yderligere så vi kan formidle brugbar viden til linjelærerne. Nye tiltag som mindfulness, og gruppevejledning i forhold til angst og ADHD, vil ligeledes bringe nye erfaringer ind i vejledningen og ud på linjerne. Vi fortsætter det gode samarbejde med UU-centrene. Vi vil fortsætte med at udvikle vores samarbejde med ungdomsuddannelserne i Århus. Vi vil fortsætte og udvikle vores gode samarbejde med EGU i Århus, Århus Kommune og de andre produktionsskoler i Århus. Vi vil arbejde for at indføre kollegial sparring på tværs af linjerne, og har i den forbindelse afsat 2 personaledage i foråret 2012 til udvikling af dette.

2 Artist-linjen Vi vil: - skærpe opmærksomheden omkring de kompetencer vores elever får igennem linjens fag: de bliver mere uddannelsesparate og klar til bogligt arbejde ved at øve fordybelse, koncentration, opmærksomhed, selvtræning, disciplin, osv. - fortsætte arbejdet med at udvikle/forbedre vores produkt til udviklingerne i målgruppen pædagogisk, fagligt, indenfor vejledning, coaching og bagvagts-strategi. - have en del fokus på at opbygge et nyt Team med Sebastian og Martin. - opbygge et stærkt bagvagts-team med Berith og Friis. - arbejde tæt sammen med Jens i vejlednings-delen og dermed forsat styrke det stigende behov for personligt afdækkende og støttende samtaler. - være opsøgende i forhold til workshops på efterskoler samt 8-10 klasser. - arbejde på at udvide området omkring uddannelses-vejledning/praktik så der, udover SOSU, Teknisk Skole, Købmandsskolen, osv. også fokuseres på f.eks. universitetet. - arbejde på at gøre mere brug af mulighederne i de nye lokaler. - udnytte mulighederne for samarbejde og synergi i de nye lokaleforhold med de andre linjer i huset. - bidrage til at bibeholde den unikke kultur vi har på vores arbejdsplads, Gøglerskolen. Vi glæder os Rap-linjen Vi vil: - udvide linjens kapacitet og fysiske rammer. - styrke samarbejdet med skolens interne almenundervisningstilbud. - udforske og opsøge mulighederne for at producere tekst og musik for organisationer, foreninger og andre i det omliggende samfund. - rekruttere nye elever på efterskoler, 10.kl. centre og andre skoler, via skolekoncerter, rapnumre med efterfølgende kort præsentation af raplinjen og rap-workshops.

3 - udvikle filosofiske undringsfællesskaber gennem tilbud til eleverne som kulturelle væsener i et multikulturelt samfund. - arbejde med elevporteføljer med baggrundshistorier, tekst, musik og billeder. Danse-linjen Vi vil: - prioritere at få mere holdopdelt undervisning. - få et bredere samarbejde op at køre med Gøglerproduktionsskolens nye Rap-linje. - arbejde mere intenst på at få nogle gode instruktører til Århus. - prioritere at støtte gode formål og støtte op om kulturlivet i Århus. - indføre et fælles projekt/event opgave som en del af undervisningen. - have fokus på det sociale blandt eleverne på linjen, i form af forskellige aktiviteter. Café-linjen Det overordnede mål for linjen er at levere mad til alle på Gøglerproduktionsskolen. Det nye køkken i Klosterport skal sørge for morgenbuffet og frokost til linjerne i huset (Træ & Pedel, Artist, Medie, BC), Tekstil-linjen, samt kontorerne. Køkkenet på Danse- og Rap-linjen skal fungere som modtagekøkken og lave morgenbuffet, samt levere frokost der delvis produceres af køkkenet i Klosterport. Vi vil desuden arbejde på at skabe og fastholde et godt fælles arbejdsrum og arbejdsmiljø, hvor respekt, tillid og plads til alle er i højsædet. Business Class Business Class er flyttet i nye, store lokaler i Klosterport. De større lokaler giver mulighed for øget elevtal og endnu mere fokus på læringsstile og aktiv læring. Herunder vægtes arbejdet med mindfulness som et redskab til bedre indlæring stadig højere. Vi vægter et trygt læringsmiljø, hvori eleverne kan finde lyst til at lære og mod til at tage ansvar for egen læring.

4 Ved siden af den faglige undervisning i dansk, engelsk og matematik lægges til stadighed vægt på forløb om demokrati, selvværd, selvtillid, foto-udstilling og udflugter herunder virksomhedsbesøg. Al undervisning sigter målrettet mod at give eleverne en personlig udvikling i form af øget selvværd, selvindsigt og redskaber til at være Business Manager i eget liv. Ved hjælp af kombinationsforløb og praktikker hjælpes eleverne til at finde den rigtige uddannelse. Linjen vægter den personlige udvikling gennem undervisning, vejledning og opbakning højt, da eleverne generelt får stadigt større brug for støtte. Ide & Tekstil-linjen 2011 har været et rigtigt godt år og vi vil forsøge at gøre næste år lige så godt. Overordnet planlægger vi arbejdet på linjen så eleverne får mulighed for at udvikle deres sociale, personlige og faglige kompetencer, blandt andet gennem sociale arrangementer i og efter skoletid, gruppesamtaler om det der er svært at snakke om, og arbejde med designopgaver der ligner dem på TEKO. I 2012 vil vi: - holde fast i produktionen af kostumer og dragter til institutioner og private. - fortsætte med en ugentlig sminkedag for institutionerne i Aarhus. - have fastlagte praktikker fire uger om året og kraftigt opfordre eleverne til at tage yderligere fire uger. - prioritere kombinationsforløb, virksomhedsbesøg og besøg på uddannelsesmesser. - tilbyde læringsstilprofiler og Real Kompetence Afklaring til alle elever som en del af vejledningen. Træ og pedel-linjen: I takt med skolens udvidelser, og ønske om vedligeholdelse og nybygning/installation i høj kvalitet, er byggeopgaverne i stort omfang overtaget af professionelle håndværkere under ledelse af Søren eller Jens. Det giver os mere tid til at koncentrere os om eleverne. I 2012 vil vi: - holde fast i de månedlige faglige eller kulturelle arrangementer ud af huset.

5 - fortsætte den gradvise opgradering af maskinparken, som giver os mulighed for at lave produkter i højere og mere tilfredsstillende kvalitet end før. - udnytte mulighederne for udfoldelse indenfor klassiske og kunstneriske maleteknikker som malerværkstedet giver. Medie-linjen "Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet - men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav". Sådan beskriver den arabiske forfatter Khalil Gibran ( ) længslens styrke. Dette menneskesyn og denne holdning vil vi forædle gennem vores undervisning og afklaring af de unge i Vi ønsker at være en slags fødselshjælper og vise dem, at når man giver sig helhjertet til processen, følger succeserne ofte med i kølvandet. Vi ønsker at pode de unge med stolthedens medicin. TV Vi producerer 2 gange en halv times udsendelse til henholdsvis MonsoonTV og TyfonTV hver uge. Vi agter som minimum at fortsætte denne frekvens i Web Vi benytter os af nettets forskellige sociale fora og distributionskanaler og underviser i brugen af blogsystemet WordPress, værktøjet Drupal (CMS), Vimeo og YouTube bliver året hvor vi i højere grad vil bruge nettets forskellige distributionskanaler for målrettet at booste linjens og skolens aktiviteter. Brochurer og Plakater Vi laver forskellige layout-opgaver for skolens andre linjer og arrangementer. Det vil vi i et begrænset omfang fortsætte med i Vejledning og afklaring Som et led i den faglige udvikling og den individuelle afklaring, vil linjen i 2012 besøge forskellige typer virksomheder med relevans for faget. Linjen ønsker i 2012 at styrke vejledningsindsatsen for udsatte unge, med særligt behov for et individuelt tilrettelagt forløb. Carpe Diem: Carpe Diem fortsætter som indtægtsdækket virksomhed.

6 2012 vil blive præget af, at der i flere tilfælde vil blive søgt om sociale mentorer, der hvor der er lang ventetid på eksempelvis bostøtte. Dette gøres for bedre at kunne fortsætte her på stedet med den beskæftigelses- og uddannelses-orienterede indsats. Carpe Diem har iværksat en rådgivningscafé, der vil være åben for henvendelser fra tidligere Carpe Diem deltagere hver torsdag fra Her vil de kunne få hjælp til f.eks. at læse breve, hvem de skal kontakte i forhold til nuværende situation, og lignende. Dette vil fortsætte i Skolens øvrige tilbud om undervisning i dansk og matematik, og deltagelse i mindfulness-kurser, implementeres ligeledes mere som en del af undervisningen. Kombinationsforløb fastholdes som tilbud for Carpe Diem elever.

Virksomhedsplan for. Gøglerproduktionsskolen

Virksomhedsplan for. Gøglerproduktionsskolen Virksomhedsplan for Gøglerproduktionsskolen 2006 Udarbejdet af skolens medarbejdere: P.C. Asmussen, forstander Kjeld Friis, underviser (artist) Jens Mortensen, underviser (artist) Berith Nielsen, underviser

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

AFUK`s Produktionsskole 2012

AFUK`s Produktionsskole 2012 Virksomhedsplan for AFUK`s Produktionsskole 2012 Side 2 Indledning 2 Visioner og Indsatsområder 3 Arbejdsgrundlaget 3 Værdigrundlag 4 Skolens kapacitet og beliggenhed 4 Mål 5 Målgruppen 5 Undervisningen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk Vi ser på livet som en lystig leg med ubegrænsede muligheder På vores skole gør vi alt for, at du får de bedste

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget.

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2013 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Indhold: Præsentation af skolen og dens værdigrundlag s. 2 Øvrige mål for 2015 s. 4 Vejledning s. 5 Undervisning i grundlæggende færdigheder s. 6 Valgfag

Læs mere

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1 1 2 Virksomhedsplan 2010-2013 for Elsesminde Odense Produktions-Højskole Indhold/disposition: I. Indledning II. Skolens mission III. Skolens værdigrundlag. IV. Beskrivelse af skolens aktiviteter pr. 2010

Læs mere

Evaluering af Klinkehuset

Evaluering af Klinkehuset SØNDERBORG KOMMUNE 2013 Evaluering af Klinkehuset 95%-målsætningen: Transfaglighed i et ungeperspektiv Anna-Maj Stride Geyti Forskning og Innovation University College Lillebælt Indhold Læsevejledning...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 456 af 23.05.2012 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Strategi for uddannelse til alle

Strategi for uddannelse til alle Initialer: THUJ Sag: 306-2010-40826 Dok.: 306-2012-112848 Oprettet: 24. oktober 2011 Revideret: 8. november 2011, 2. januar 2012, 2. maj 2012, 12. maj 2012 Indhold Vores fælles udfordring... 1 Mål for

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 785 af 06.07.2006 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere