Nye medier nye læsevaner nye udfordringer for biblioteket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye medier nye læsevaner nye udfordringer for biblioteket"

Transkript

1 Nye medier nye læsevaner nye udfordringer for biblioteket Speciale Det Informationsvidenskabelige Akademi, Aalborg (E-bøger har ikke denne form for magi!) Line Dalbro Jensen Vejleder: Adjunkt Mette Skov

2 Nye medier nye læsevaner nye udfordringer for biblioteket Speciale Det Informationsvidenskabelige Akademi, Aalborg Line Dalbro Jensen Vejleder: Adjunkt Mette Skov Antal ord: (ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) Antal tegn: (inkl. mellemrum) Antal sider: 72 (ekskl. litteraturliste og bilag) Antal bilag: 13 Antal bilagssider: 75

3 Resumé This master thesis will examine the contextual factors the library must take into account regarding the users' use of the e-book and what the success of the e-book means for the library's role in disseminating information if it is to continue as a productive and functional platform for paper romantics. This issue will be answered by the basis of explanations for what an e-book is, how the Danes use of e-books and libraries are characterised, what characterises informational behaviour within the context of leisure and what the library's role in society is. On the basis of this, an analysis and assessment will be made as to how the users of Aalborg Bibliotekerne utilise not only the library but also its additional services, such as ereolen, which this library puts at disposal, and how selected employees at Aalborg Bibliotekerne consider the role of the library in the future. Furthermore, both how and when library users use e-books will be analysed on the basis of extracted empirical data. It is concluded that the Danes are not exclusively paper romantics, especially not the user group who was initially assumed to be so, but that it is the reading - not the reading media - that is in focus. It is also concluded that the library is facing quite a lot of changes in the future regarding new assignments, media and technology that will place new demands on the dissemination of such. How the "municipal cap" will fit on the library is discussed as well as what opportunities the future municipality services obligation will provide for obtaining new users for the library.

4 Indhold 1. Indledning Problemfelt Problemstilling Opgavens struktur Review Hvad er en e-bog? Opsamling E-bogs undersøgelser og rapporter Opsamling Informationsadfærd og fritid Opsamling Bibliotekets rolle i samfundet Opsamling Metode Forskerseminar om e-bøger John B. Thompson Søren Pold Anna-Maria Rimm Stig Hjarvard & Rasmus Helles Lisbeth Worsøe-Schmidt Spørgeskema Interview Interview med Erling Lykke Interview med medie- og publikumschef Kirsten Boelt... 42

5 4.3. Observationer Biblioteket på de små skærme Vurdering af valgte metoder Resultat Resultat af spørgeskemaundersøgelse Analyse Konklusion Perspektivering / diskussion Litteraturliste Bilag 1: Danskernes Kulturvaner 2012: målgrupper Bilag 2: Danskernes Kulturvaner 2012: tabel Bilag 3: Spørgeskema Bilag 4: Samlet resultat af alle uddelte spørgeskemaer Bilag 4.1.: Biblioteket Grønlands Torv Bilag 4.2.: Aalborg Hovedbibliotek Bilag 4.3.: Resultat af uddelte spørgeskemaer ved observationer Bilag 5: Samlet oversigt over kommentarere til halv lukkede spørgsmål Bilag 6: Beskrivelse af forskerseminar om e-bøger Bilag 7: Program for forskerseminar om e-bøger Bilag 8: Deltagerliste for forskerseminar om e-bøger Bilag 9: Hvad bruger Aalborg Bibliotekernes brugere biblioteket til Bilag 10: Hvilke muligheder for downloads kender og anvender brugerne? Bilag 10: Spørgsmål til Erling Lykke Bilag 11: Transskription af interview med Erling Lykke Bilag 12: Spørgsmål til Kirsten Boelt Bilag 13: Transskription af interview med Kirsten Boelt

6 1. Indledning Et bibliotek uden fysiske bøger? Tilsyneladende et utænkeligt paradoks, men ikke desto mindre vil der til efteråret åbne et helt nyt og offentligt bibliotek, BiblioTech i Texas, USA, og dette bibliotek vil være helt unikt, for det vil ikke have en eneste fysisk bog. Det er nemlig et bibliotek for e- bøger, så her vil borgerne alene kunne komme og anvende de 50 stationære computere, 25 bærbare, 25 tablet-pc er eller låne en af de 150 e-bogslæsere med hjem (Lerche, 2013, s. 11; Pedersen, 2013), som dette bogløse bibliotek vil råde over. Hvis dette er fremtiden, hvad skal der så ske med biblioteket, som vi kender det i dag? Og bibliotekarerne, for den sags skyld? Skal de så til at være edb-teknikere i stedet for informationsspecialister og kulturformidlere? Disse spørgsmål er særdeles aktuelle, da der p.t. sker rigtig meget på e-bogsmarkedet. Vil e-bogen være p-bogens (papirbogens) erstatning? Hvis det er meningen, hvorfor gik 89 % af dem, der gik på biblioteket i 2012, så på biblioteket for at låne en fysisk bog (Borum, 2013; Münster & Engsig, 2013)? Selvom vi i Danmark har taget e-bogen til os, er det endnu ikke sket på samme niveau som fx i USA, for her overgik Amazons salg af e-bøger salget af indbundne bøger allerede i foråret 2012 (Benner, 2012). Hos Saxo.com udgør e-bogssalg 10 % af det samlede salg, og hos Lindhardt & Ringhof lå salget af e-bøger på omkring 5-6 % af omsætningen i december 2012 (Benner, 2012). De danske forlag forventer en stor vækst på e-bogsmarkedet i 2013, men der er to helt afgørende faktorer, der skal opfyldes, før dette kan lykkes: at folk vænner sig til at læse på en e-bogslæser, og at der kommer flere danske titler i udbud (Benner, 2012). Dette viser, at vi danskere er papirromantikere, som stadig føler, at bogen er et identitetsobjekt. Det at have de rigtige bøger i reolen viser, at man er belæst og tager sig tid til at læse og dermed også forholde sig til bøger (Den Grafiske Branche, 2012). Hvem læser så e-bøger? Er det kun de unge, de digitale indfødte, der er opvokset med teknologien, internettet og smartphonen konstant kommunikationsklar i hånden (Hanke, 2010), eller kan de digitale immigranter, dem, som ikke er vokset op med teknologien, men som dog har taget den til sig og kan færdes relativt kvalificeret på internettet mm., også være med her? En tysk undersøgelse foretaget ved Johannes Gutenberg-University Mainz viser, at ældre læser hurtigere og lettere på en 1

7 e-bogslæser end i en p-bog men de ældre holder stadig mest af at læse i en p-bog (Kretzschmar & Pleimling, 2012). Bliver e-bogen valgt frem for p-bogen på specifikke tidspunkter, eller er det et spørgsmål om, hvad man lige har lyst til på et givent tidspunkt? Er e-bogslæseren 1 første valg, når man skal på sommerferie, fordi den er nemmere at have med på farten, eller generelt i fritids-sammenhænge? Er dette valg også forskelligt fra fx de digitale indfødte til de digitale immigranter eller er der ingen forskel? Tidligere undersøgelser, der vil blive anvendt i dette speciale, er bl.a. Savolainen (1995, 2004), der belyser, hvad der er karakteristisk for den informationsadfærd, der bliver udført i hverdagen, Ross (1999), der viser, hvordan voksne læsere vælger bøger til pleasure reading og Stebbins (2009), der beskæftiger sig med, hvordan fritid ikke bare er fri tid, men kan bruges til forskellige typer af hobbyer og interesser. Disse tre undersøgelser vil sammen med en til dette formål udført spørgeskemaundersøgelse blive anvendt senere i specialet til at belyse hvordan og hvornår danskerne læser. Studierne viser imidlertid ikke noget om i hvilken kontekst, biblioteksbrugere anvender e-bøger, om det udelukkende er i fritidskontekst, eller om det også sker i jobrelateret sammenhæng. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan bibliotekets brugeres kontekst er, når de anvender e-bøger, især fordi e-bøger som skrevet ovenfor muligvis er p-bogens erstatning. 2. Problemfelt Ovenstående åbner for mange mulige perspektiver på en undersøgelse, men her faldt valget på at undersøge i hvilken kontekst, de danske folkebibliotekers brugere befinder sig, når de anvender e- bøger, og hvordan de udnytter dette tilbud. Samtidig vil bibliotekets rolle i samfundet blive undersøgt med hovedvægten lagt på, om denne rolle er på vej mod store forandringer netop pga. e-bogen og om disse eventuelle forandringer også vil være helt forenelige med traditionelle papirromantikeres fortsatte brug af og glæde over bibliotekets bekendte, belæssede bogreoler. En meget interessant målgruppe for den indsamlede empiri var de ældre brugere, fordi de ikke er digitale indfødte, men alligevel viser andre undersøgelser, at det er dem, der har, læser og bruger e- 1 Betegnelsen e-bogslæser vil i dette speciale blive anvendt som samlet betegnelse for alle enheder, hvorpå en e-bog kan læses. 2

8 bøger mest. Derudover var det interessant at undersøge, hvorvidt bibliotekets brugere anvender e- bøgerne i ELIS-sammenhænge, eller om sammenhængen ingen betydning har Problemstilling Herved blev den endelige problemstilling: Hvilke kontekstuelle faktorer skal biblioteket tilgodese i forbindelse med brugernes anvendelse af e-bogen, og hvad betyder e-bogens fremgang for bibliotekets rolle som vidensformidler, hvis det fortsat også skal være et frugtbart, funktionelt rum for papirromantikere? Arbejdet med denne problemstilling gennemføres ved hjælp af følgende operationelle spørgsmål: 1. Hvad er hhv. en e-bog og en e-bogslæser? 2. Hvilke forhold karakteriserer brugergruppernes respektive brug af biblioteket og e-bøger? 3. Hvad karakteriserer bibliotekets e-bogsbrugeres informationsadfærd i en fritidskontekst? 4. Hvordan har bibliotekets rolle i samfundet ændret sig de sidste år, og hvilke forandringer står det over for i fremtiden? 2.2. Opgavens struktur Formålet med ovenstående afsnit, problemfeltet, var at give et indblik i vejen fra den første idé til den endelige problemformulering. Efterfølgende kommer afsnit 3, som er opgavens review, og som vil beskrive beslægtet forskning inden for det valgte emne. Dette afsnit påbegyndes med en kort definition af, hvad betegnelsen e-bog, som den bliver anvendt i dette speciale, dækker over. Efterfølgende vil den beslægtede forskning blive gennemgået med fokus på, hvordan andre har undersøgt e-bøgernes betydning for biblioteket samt hvilke brugergrupper, de mener, har taget bedst imod e-bøgerne. Samtidig vil de væsentligste begreber, der bliver anvendt i opgaven, blive defineret. Grunden til, at dette gøres, er nødvendigheden af at fjerne eventuel tvivl om, hvordan begreberne skal forstås, således at læseren ikke er usikker på, hvad der menes med senere anvendelse af begreber og termer. Herefter kommer afsnit 4, som er opgavens metodeafsnit. Dette afsnit beskriver, hvordan problemstillingen undersøges, og hvordan de operationelle spørgsmål besvares. Samtidig forklares valget af de udførte dataindsamlingsmetoder spørgeskemaundersøgelse, observation og interview og hvilke fordele og ulemper, de hver især har. 3

9 I analyseafsnittet vil det på baggrund af de væsentligste begreber, egen empiri samt relaterede undersøgelse blive undersøgt, hvordan og i hvilken kontekst brugerne på folkebibliotekerne anvender e-bøgerne og ereolen, samt hvordan udviklingen af e-bøger kan påvirke bibliotekets rolle i samfundet. I konklusionen vil der ud fra analyseafsnittet samt den indsamlede empiri konkluderes, hvilke faktorer biblioteket i særlig grad skal være opmærksom på i forbindelse med brugernes anvendelse af e-bogen. Samtidig vil de forandringer som biblioteket står overfor, både i forbindelse med e- bogens fremgang, men også i forbindelse med en ny rolle biblioteket muligvis skal påtage sig i fremtiden. Ud fra disse forandringerne vil det konkluderes om bibliotekets rolle i samfundet er truet og om rollen i fremtiden også er vidensformidler. 3. Review 3.0. Hvad er en e-bog? For at besvare det første operationelle spørgsmål og for at fjerne tvivl om, hvad der videre i dette speciale menes med en e-bog og en e-bogslæser, defineres en e-bog her som en bog i et elektronisk format, der kan læses direkte på en PC, tablet, dedikeret e-bogslæser eller andre former for håndholdte enheder som f.eks. smartphones, der understøtter det pågældende elektroniske format. (Kulturministeriet, 2012; Oghojafor, 2005) En e-bogslæser kan kort defineres som en maskine, der har samme størrelse og vægt som en gennemsnitsbog, og som muliggør læsning af et bogværk el.lign. på en skærm. Det kan fx være en Sony PRS-T1, men det kan også være en tablet som fx en ipad. 4

10 For begge enheders vedkommende kræves det, at man har oprettet et Adobe Id, som anvendes til at registrere hvilken PC, smartphone eller tablet, man har lånt e-bogen på. (https://ereolen.dk/faq/adobe-0#36n112065). For at sikre mod piratkopiering kræves det af den enhed, som e-bogen skal læses på, at den understøtter det, der hedder DRM (Digital Rights Management). DRM sikrer, at bøgerne er låst i en tidsbestemt periode og ikke kan videredistribueres til andre enheder. Det er også derfor, at den e-bog, som man har hentet på sin ipad, ikke automatisk samtidig ligger på ens smartphone. Når Adobe Id er oprettet, er næste skridt at hente den applikation, der kræves for at åbne en e-bog, hvis man bruger en ipad, smartphone eller anden tablet til læsningen. På ipad en hedder denne applikation Bluefire Reader, og til HTC tablets hedder den Aldiko (https://ereolen.dk/help). Den 17. april i år trådte en betaversion af den kommende udgave af ereolen i kraft, muligheden for streaming af e-bøger. På den måde kræves der ikke Adobe Id eller en applikation, da e-bogen åbner i et nyt vindue på tabletten. Dog kræver streaming, at man har forbindelse til internet under hele læsningen af bogen. Det vil stadig være muligt at downloade e-bøger, men i fremtiden vil det ikke foregå på samme måde som hidindtil. I dette speciale skelnes der ikke imellem, om det er en dedikeret e-bogslæser eller en anden adækvat enhed, som brugerne anvender til at læse e-bøger på. Selvom man godt kunne tro, at ordet e-bog er nyt pga. teknologien bag de små skærme, er dette ikke tilfældet. Bibliotekerne i Danmark begyndte allerede i 2001 at se nærmere på udlån af e-bøger til brugerne i forbindelse med deres formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. (Lov nr. 340 om biblioteksvirksomhed af 17. maj ). I de seneste år, inden ereolens fremkomst, har der været to danske udlånsplatforme for e-bøger, nemlig ebogsbibliotek.dk og ebib.dk. Det var Publizon 3, der stod bag begge tjenester, som begge overvejende bestod af faglitteratur. Tjenesterne ophørte ved udgangen af 2011, som følge af netop 2 3 Publizon A/S er et datterselskab af DanskMedieDesign A/S og opstod i sommeren Moderselskabet udsprang af Gad i 2003, og virksomheden har derfor dybe rødder i forlagsbranchen. (http://www.publizon.dk/sw4504.asp) 5

11 ereolens opdukken (Kulturstyrelsen, 2012). ereolen er et toårigt projekt, hvis opgave er at etablere en ny national e-bogservice til folkebibliotekernes brugere. (Kulturstyrelsen, 2012, s. 3). Pr. 14. marts 2012 var der i alt titler til rådighed på ereolen, hvoraf hovedparten var skønlitteratur, men i starten af 2013 var dette tal faldet til 1.983, fordi forlag som Gyldendal og Lindhardt og Ringhof er uenige i bibliotekernes betalingsmodel og mener, at de digitale udlån får bogsalget til at dale så meget, at forlag og forfattere bør kompenseres med en højere afregning (Bech-Danielsen, 2012). Derfor fjernede forlagene så mange titler, at det medførte, at udlånet på ereolen faldt med 35 % i efteråret 2012 (Bech-Danielsen, 2012). Som ereolen er opbygget nu, er der tale om en transaktionsmodel, dvs. en klik-baseret model, hvor bibliotekerne betaler pr. klik eller rettere pr. download. (Kulturstyrelsen, 2012, s. 4). Samtidig er der indbygget en rabattrappe, som medfører, at klikprisen falder jo flere downloads, der samlet set foretages af det enkelte bibliotek. I 2012, hvor Kulturstyrelsen rapport er fra, starter klikprisen på 18,50 kr. og falder til 16,50 kr., når bibliotekernes samlede forbrug runder downloads. Derudover er det ikke den samme pris for nye og ældre titler, så for de ældre titler er prisen mellem 13 og 15 kr. Forlagene håber på, at bibliotekerne er villige til at gå fra en klikbaseret model til en licensmodel, hvor biblioteket køber retten til at udlåne en e-bog af forlaget fire gange per licens. (Benner, 2013). En licensmodel vil indebære, at brugerne risikerer at komme til at stå i kø til e-bøger, ligesom til fysiske bøger, fordi bibliotekerne ikke har købt ligeså mange licenser, som der efterspørges. På den måde er slutresultatet, at det er forlagene, der bestemmer, hvad bibliotekerne skal have på hylderne, fordi de kan fjerne bøgerne fra de digitale hylder. Når en fysisk bog er købt, holder den gennemsnitligt til 20 gange udlån, før den er slidt op, men der har bibliotekerne selv bogen. Der er stor forskel på hvilke biblioteker, der synes, at forlagenes udspil om en licensmodel er en god idé, eller om de vil holde fast i den klik-baserede model, der er gældende i dag (Benner, 2013). En licensmodel er netop, hvad forlagenes svar på ereolen, ebib, bygger på, og dette har medført, at fx biblioteksbrugere i København og Aalborg ikke vil få mulighed for at låne bøger her, da disse kommuner ikke har sagt ja til at implementere denne løsning. Efterfølgende vil det økonomiske aspekt af e-bogshandel og -udlån ikke blive berørt, da dette ikke er fokus for dette speciale og desuden er en særdeles omfattende problemstilling i sig selv. Det var dog vigtigt at redegøre kort for dette aspekt, da det fylder meget i den igangværende debat om ereolens fremtid. 6

12 E-bogslæseren har visse åbenlyse fordele: den er mindre end en Ken Follett 909 siders Verdens Vinter, den er langt mere håndterlig end en murstensroman, og man kan have tusindvis af Verdens Vinter -størrelses bøger med sig, uden at vægten stiger. Samtidig gør e-bogslæseren det nemmere for dens bruger at impulskøbe bøger. Hvis man har læst en positiv anmeldelse, kan man hurtigt klikke sig ind på en smagsprøve og derefter købe bogen summa summarum, tiden fra, at den første anmeldelse er læst, og til læseren har bogen, er meget kort (Svarre, 2012). Der er flere generationer af danskere, der er vokset op med bøger i reolen, og for dem er bøger langt mere end bare deres indhold. De er sociale objekter, som indgår i vores samliv med andre mennesker. (Svarre, 2012, s. 11). Når der diskuteres bøger over middagsbordet, vil man ifølge Peter Svarre i fremtiden ikke kunne gå hen til reolen og tage den enkelte bog ud, netop fordi papirbogen er afgået ved døden og erstattet af e-bogen. Det at finde bogen frem på sin e-bogslæser er ganske enkelt ikke det samme. Så når (hvis) papirbogen dør, mister vi ikke kun et fysisk objekt, men også en hel verden af sociale relationer og handlemåder, der knytter sig til papirbogen. (Svarre, 2012, s. 11). Papirbogen har også andre styrker end den at danne sociale relationer. Den er fx great for packaging information [ ], comfortable to curl up with, superb for storage (Darnton, 2009, s. 68), derudover behøver den ikke to be upgraded or downloaded, accessed or booted, plugged into circuits or extracted from webs. (Darnton, 2009, s. 68). Selvom e-bogslæseren er mindre, er papirbogen mere a delight to the eye. (Darnton, 2009, s. 68). En e-bogslæser tilbyder også, at man kan skrive notater og kommentarere i sine e-bøger, og endda dele dem med ens Twitter- eller Facebookvenner, samtidig med at man kan dele hele sin bogsamling med andre. Det er dog ikke helt det samme som at tage den enkelte bog frem, bladre i den og røre ved siderne. Samtidig forsvinder det perfekte gaveobjekt. En papirbog er en dejlig dobbeltvirkende og dialogskabende gave, fordi både giver og modtager har glæde af udvekslingen af en bog. Giver har taget sig god tid ved udvælgelsen og føler at have givet en lille bid af sig selv, og modtager føler at have modtaget noget personligt og særligt. I takt med at papirbogen bliver udfaset, vil højtidligheden omkring boggiveri forsvinde det er for de fleste ikke helt det samme at få et gavekort til Gyldendals onlineboghandel som at få den fysiske bog (Svarre, 2012). Samtidig kan der argumenteres for, at brugen af sanserne i nogen grad forsvinder ved læsning på en e-bogslæser. E-bogslæseren kan være grå, trist og af metal. Man kan derfor ikke lugte bogen, føle, hvordan det er at bladre i den, eller mærke den forjættende vægt af murstensværket og slet ikke nyde at tage 7

13 tilløb til hurtigt sidevending ved at fingerere ved øverste højre hjørne på den side, man lige nu nyder at læse (Johannessen, 2010) Opsamling En e-bog er forenklet sagt en elektronisk bog, der kan læses på ens PC, tablet, smartphone eller deciderede e-bogslæser. En decideret e-bogslæser er en maskine, der minder om en gennemsnitsbog mht. størrelse og vægt. En tablet, som også kan fungere som e-bogslæser, kan fx være en ipad. Gennem de danske folkebibliotekers ereol har det været muligt at låne e-bøger, men forhandlinger om en kommende model med de danske forlag har efterladt ereolen forfalden og forpjusket der er stadig ikke nogen løsning på disse forhandlinger. Styrker ved e-bøger er, at brugerne kan have mange bøger med i en e-bogslæser, og samtidig er det nemmere at udføre impulskøb. Svagheder er, at man ikke lige kan gå hen og tage en e-bog ud af reolen, som var den en fysisk bog, og at brugen af sanserne under læsning i nogen grad forsvinder ved en e-bog E-bogs undersøgelser og rapporter For at kunne besvare det næste operationelle spørgsmål, om hvilke forhold der karakteriserer målgruppens brug af biblioteket og e-bøger, vil undersøgelser, såvel danske som udenlandske blive anvendt. Først vil de nationale undersøgelser blive studeret og deres konklusioner præsenteret, herefter de internationale. På denne måde bliver det overskueligt for læseren, hvor der er forskelle og ligheder biblioteksbrugerne imellem. I april 2012 udarbejdede Kulturstyrelsen for Kulturministeriet en rapport, der beskrev e- bogsbrugens udvikling på folkebiblioteket. Rapporten indleder med et kort oprids af, hvad en e-bog er, hvordan udlånet af e-bøger fungerer, og hvordan den økonomiske forretningsmodel former sig for ereolen. Rapporten gør også opmærksom på, at i juli 2010 hævdede Amazon, at deres salg af e-bøger på det amerikanske marked nu oversteg deres salg af hardcover eksemplarer. (Kulturstyrelsen, 2012, s. 7). Dette er tankevækkende, når man har in mente, at der på dette tidspunkt kun var omkring dansksprogede e-bøger til rådighed på folkebiblioteket. 8

14 Tabel 1: Bestand af bøger og e-bøger Dansksprogede titler Fremmedsprogede titler I alt Fysiske bøger E-bøger I alt (Kulturstyrelsen, 2012, s. 9) Dog skal der gøres opmærksom på, at der ikke er nogen officiel statistik over hvor mange fysiske eller virtuelle bøger, der findes på folkebibliotekerne, så tallene i ovenstående tabel er udtryk for estimater (Kulturstyrelsen, 2012, s.9). Tabellen indikerer, at selvom e-bøger angiveligt skulle være på vej frem, er der stadig lang vej til at komme op på siden af antallet af fysiske bøger. Dette stemmer overens med undersøgelsen foretaget i forbindelse med udarbejdelse af Danskernes Kulturvaner 2012, som er foretaget af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet. Respondenterne i den undersøgelse, der ligger til grund for Danskernes Kulturvaner 2012, er delt i tre grupper. Voksne, som dækker 15 år og derover, børn, som er 7-14 årige, og som noget nyt i 2012-undersøgelsen består den tredje gruppe af nydanskere, som er karakteriseret ved nogle af de største ikke-etnisk danske nationaliter: tyrkere, pakistanere, irakere, eks-jugoslaver og libanesere (Kulturministeriet, 2012, s. 12). Dataindsamlingen bygger på en meget omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt voksne og børn samt interviews med nydanskere (se bilag 1 for målgrupper). Derudover er der foretaget en række fokusgruppeinterview med såvel børn og voksne, som aktive og mindre aktive kulturbrugere rundt om i landet (Kulturministeriet, 2012, s. 19). I undersøgelsen er der 13 fokusområder: musik, teater og anden scenekunst, film, museer og kulturarv, biblioteker, bøger, sport og motion, andre fritidsaktiviteter, computerspil/digitale spil, tv, radio, aviser og blade og til sidst internet, computer og mobiltelefon. Disse fokusområder er undersøgt i forhold til både voksne og børn. Danskernes Kulturvaner 2012 viser et tydeligt billede af, at danskerne helt bestemt er boglæsere (og -elskere?). Siden 1993 har danskernes læsning af litteratur været stigende: andelen af danskere, der læser skønlitteratur dagligt/ugentligt, er 45 % i 2012 mod 31 % i 2004 (Kulturministeriet, 2012, s. 15), mens antallet af faglitteraturlæsere er faldet fra 32 % i 2004 til 29 % i

15 Figur 1: Andele af befolkningen, der dagligt eller ugentligt læser skønlitteratur ( ) (Kulturministeriet, 2012, s. 92) Undersøgelsen viser også, at betydeligt flere kvinder end mænd læser skønlitteratur. 31 % af kvinderne læser dagligt skønlitteratur mod 14 % af mændene, og andelen af mænd, der aldrig læser skønlitteratur, er også betragteligt højere end den tilsvarende andel af kvinder, 31 % mod 13 % (Kulturministeriet, 2012, s. 93). Det er ikke kun de voksne, der holder af at bevæge sig ind i skønlitteraturens skønhed og dens ofte sindsbevægende spændende univers børn holder også meget af det. I 2012 læser 64 % af børnene romaner, historier, eventyr ugentligt mod 40 % i (Kulturministeriet, 2012, s. 17). Børnene læser også en del faglitteratur, fx om computer/teknik eller dyr, faktisk læste 26 % af børnene faglitteratur mod 19 % i 2004 (Kulturministeriet, 2012, s. 17). På læsningsniveauet er det eneste, der er gået kraftigt tilbage, avislæsning. I 1964 læste hele 92 % af den voksne danske befolkning aviser. Dette tal er faldet til kun 46 % i 2012, hvilket skyldes, at mange har fået tv og internet, hvor der serveres nyheder døgnet rundt (Kulturministeriet, 2012, s. 15). At danskerne har fået internettet hjem i stuerne og ikke kun på arbejdspladsen, kan også ses i anvendelsen af bibliotekets nettilbud. Dette ses i nedenstående tabeluddrag (se hele tabellen i bilag 2). 10

16 Tabel 2: Hvordan bruger du bibliotekets tilbud på nettet? (Forkortet udgave fra Kulturministeriet, 2012, s. 87) Ovenstående tabeluddrag viser alene, hvordan bibliotekets onlinetilbud anvendes, og her er det interessante, at hele 83 % af respondenterne benyttede sig af de danske folkebibliotekers onlinetilbud om at kunne søge eller bestille bøger i 2012, mens kun 17 % anvendte tilbuddene om at låne eller downloade e-bøger. Dette stemmer ikke helt overens med tallene i nedenstående tabel 3, der viser, hvordan respondenterne helst vil læse bøger. Da så stor en undersøgelse, som den her anvendte, må karakteriseres som værende repræsentativ, kan det således fastslås, at 80 % af befolkningen læser trykte bøger, hvilket korrelerer fint med den procentdel, der søger eller bestiller bøger via bibliotekernes onlinetjeneste. Til gengæld er der stor forskel mellem de 8 %, der læser e-bøger, og antallet af brugere af bibliotekstilbuddet om at låne eller downloade e-bøger der er tale om en diversitet på over 100 %. Denne betydelige forskel tyder på, at der blandt biblioteksbrugere er større behov for e-bogsbrug, end der er i befolkningen som helhed et behov, som biblioteket naturligvis må være forpligtet til at opfylde. Da der uundgåeligt må være en vis overlapning mellem respondenterne i det anvendte tabelmateriale, skal tallene nødvendigvis behandles med forsigtighed, men der synes dog at være en klar tendens. 11

17 Tabel 3: Hvordan læser du bøger? (Kulturministeriet, 2012, s. 95) Samtidig viser undersøgelsen, at det er mændene, der har taget e-bogsteknologien mest til sig, 10 % af mændene læser e-bøger mod 7 % hos kvinderne. Kvinderne læser dog flest trykte bøger, 87 % mod mændenes 73 % (Kulturministeriet, 2012, s. 95). Nedenstående tabel viser endvidere, at det især er den yngre del af befolkningen, der har taget e-bøgerne til sig, hvilket kan begrundes i, at netop denne del af befolkningen er digitale indfødte og derfor vokset op med teknologien (Hanke, 2010). Forbrugerne af de digitale tilbud og enheder 4 kan deles ind i fire kategorier. De digitale indfødte kan placeres i kategorierne innovators og early adaptors, som er nørderne, altså dem der kommer hurtigt med på en ny bølge (Den Grafiske Branche, 2011). Den ældre del af befolkningen, der ikke kommer ind i disse kategorier, hører til i enten majority eller laggards, som er henholdsvis den brede del af befolkningen og efternølerne (Den Grafiske Branche, 2011). En repræsentativ undersøgelse med deltagere foretaget i november 2012 af Gallup, og som danner baggrund for artiklen af Kassebeer (2012), supplerer ovenstående tabel med oplysning om, at 15 % af de adspurgte mænd godt kunne tænke sig at gå over til e-bøger. Hos kvinderne er det kun 11 % (Kassebeer, 2012). Dog viser denne undersøgelse også, at hele 19 % af de adspurgte ikke havde hørt om ereolen, og at 88 % aldrig har lånt en e-bog fra biblioteket (Kassebeer, 2012). 4 Ved enhed forstås både smartphone, tablet og pc. 12

18 Studerer man undersøgelser foretaget i udlandet, især USA, er antallet af folk, der læser e-bøger, højere end herhjemme. Dette kan skyldes, at de var de første, der fik teknologien, og at langt de fleste titler er på engelsk/amerikansk. En stor undersøgelse foretaget af Pew Research Center 5 i perioden fra 16. november til 21. december 2011 havde til formål at påvise, hvordan amerikanske biblioteksbrugere over 16 år anvendte biblioteket herunder også lån af e-bøger. Hovedundersøgelsen er bygget på telefoninterviews med respondenter underbygget af en onlinespørgeskemaundersøgelse i maj 2012, hvorefter fundene blev offentliggjort i juni Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen bestod af to grupper: gruppe et var de biblioteksbrugere, der havde lånt bøger fra biblioteket, og her fuldførte undersøgelsen, gruppe to bestod af bibliotekarerne selv, og her fuldførte respondenter undersøgelsen (Zickuhr, Rainie, Purcell, Madden, Brenner, 2012). Denne undersøgelse viser bl.a., at den del af den amerikanske befolkning, der har et bibliotekslånerkort, oftere bruger bøger i alle formater end folk uden et lånerkort. Tabel 4: Library card holders are more likely to consume books in every format (Zickuhr et al., 2012, s. 30) Folk med lånerkort say they read an average [ ] of 20 books, compared with 13 books as the mean number of books read by non-card holders. (Zickuhr et al., 2012, s. 29). Årsagerne til lånene er komprimeret i fire kategorier, og i alle fire siger tallene, at folk med 5 Pew Research Center er en upartisk fakta-tank, der leverer information om de spørgsmål, holdninger og tendenser, der er med til at forme Amerika og resten af verden. Dette gøres på baggrund af offentlige meningsmålinger og samfundsvidenskabelig research. (http://www.pewinternet.org/static-pages/about-us/about-the-pew-research- Center.aspx) 13

19 lånerkort hyppigere end folk uden lånerkort bruger bøger, når de vil have tilfredsstillet et givet behov, hvilket er ganske forventeligt. Uanset årsagen til læsningen konstateres der heller ingen signifikant diversitetsdifference imellem de to gruppers anvendelsesprocent. Tabel 5: Library card holders read for more reasons (Zickuhr et al., 2012, s. 31) Ovenstående tabel 4 og 5 viser eksklusivt det, folk låner fra de amerikanske biblioteker, og med hvilket formål, de låner det. Ud af den samlede gruppe respondenter svarede 56 %, at de havde anvendt biblioteket inden for det sidste år. 35 % af dem, der havde anvendt biblioteket, sagde, at de havde lånt p-bøger på biblioteket inden for de seneste 12 måneder. Herfra kan udledes, at 48 % af alle respondenterne læste p-bøger (Zickuhr et al., 2012, s. 32). Overraskende nok er det kun 2 % af de respondenter, som har anvendt biblioteket inden for det sidste år, der har lånt en e-bog på biblioteket i samme periode de 2 % svarer dog til til hele 12 % af de respondenter, der har læst en e-bog. Dette ses i nedenstående tabel 6, som viser, hvor mange gange respondenterne har lånt en e-bog inden for de seneste 12 måneder (Zickuhr et al., 2012, s. 37). Det er tydeligt, at den amerikanske befolkning stort set ikke benytter biblioteket til dette. 14

20 Tabel 6: How many times in the past 12 months have you borrowed e-books from the library? (Zickuhr et al., 2012, s. 37) Undersøgelsen viste også, at når respondenterne skulle starte deres søgen efter en bestemt e-bog, var biblioteket da heller ikke det sted, de primært ledte. Over 70 % af respondenterne tilkendegav, at de først og fremmest ledte i en onlineboghandel eller på et website, mens kun 12 % begyndte jagten på biblioteket (Zickuhr et al., 2012). Tabel 7: When you want to read a particular e-book, where do you look first? (Zickuhr et al., 2012, s. 24) Det her omtalte studie er fra juni 2012, og heri svarede 63 % af de respondenter, der ikke allerede læste eller lånte e-bøger fra biblioteket, at de var usikre på, om det overhovedet var muligt at låne e- bøger på biblioteket. Selv et flertal af dem, der var aktive biblioteksbrugere, vidste det ikke, for 15

21 58 % of all library card holders say they do not know if their library provides e-book lending services. (Zickuhr et al., 2012, s. 63). Tabel 8: As far as you know, does your public library loan out e-books? (Zickuhr et al., 2012, s. 63) Dette underbygges ved, at de bibliotekarer, der blev interviewet til undersøgelsen, fortæller, at selvom biblioteket hele tiden bruger mere udstyr og er up to date med udviklingen, bliver bibliotekerne stadig set som collections of print books (Zickuhr et al., 2012, s. 64). Derudover siger 96 % af respondenterne, at de ikke har forsøgt at låne en e-bog inden for de seneste 12 måneder, mens kun 4 % havde forsøgt. Dette supplerer udtalelsen om, at respondenterne i undersøgelsen ikke benytter sig af deres biblioteker til at låne e-bøger (Zickuhr et al., 2012, s. 64). Et nyere studie udført af Pew Reseach Center fra d. 15. oktober til 10. november 2012 viser dog, hvor hurtigt folk tager teknik og udvikling til sig. Dette studie er også bygget på telefoninterview i dette tilfælde med respondenter over 16 år. Antallet af respondenter, der ikke vidste, om deres lokale bibliotek udlånte e-bøger, som i juni 2012 var 63 %, er faldet til 57 % allerede i oktober/november måned samme år (Rainie & Duggan, 2012, s. 7). Undersøgelsen viste også, at 80 % af den adspurgte amerikanske befolkning mener, at det er meget vigtigt for bibliotekerne, at de udlåner fysiske bøger (Zickhyr, Rainie, & Purcell, 2013, s. 3), og hele 73 % siger, at de i indeværende år har besøgt et biblioteket for at låne en trykt bog (Zickhyr et al., 2013, s. 23). Samtidig viser undersøgelsen, at antallet af respondenter, der har en e-bogslæser, er steget markant fra maj 2010 til november

22 Tabel 9: E-reading device ownership (Rainie & Duggan, 2012, s. 2) Ud fra tabel 9 ses det, at antallet af respondenter, der har en tablet, har overhalet antallet af respondenter, der har en e-bogslæser. Selvom Amazon havde stor sucess med deres Kindle 6, og selvom deres salg af e-bøger allerede i 2010 overskred deres salg af papirbøger, så vil amerikanerne helst have en tablet (Benner, 2012). Det er ikke kun amerikanerne, der har det sådan, for på verdensplan er salget af deciderede e-bogslæsere faldet med 36 % fra 2011 til Sidste år blev der på verdensplan solgt 14,9 millioner enheder, og salget estimeres at være nede på 10,9 millioner i 2013 (Stensdal, 2012) Opsamling Danskernes Kulturvaner 2012 viser, at danskerne er ganske flittige boglæsere, og dette gælder ikke kun den voksne del af befolkningen 64 % af børnene læste romaner i Dog viste undersøgelsen også, at selvom 83 % af den adspurgte del af befolkningen brugte bibliotekets onlinetilbud til at bestille bøger, var det kun 17 %, der lånte e-bøger gennem bibliotekets onlinetilbud. Undersøgelser foretaget i USA af Pew Research Center viser, at den adspurgte del af den amerikanske befolkning, der har et bibliotekslånerkort, læser flere bøger end den del af respondenterne, der ikke har noget lånerkort. Overraskende nok viste denne undersøgelse også, at et flertal af respondenterne ikke vidste, om deres lokale bibliotek udlånte e-bøger for amerikanerne er e-bøger noget, man køber. 6 En Kindle er Amazons e-bogslæser, der kom på markedet i 2007, med en direkte forbindelse til Amazons e-bogsbutik, så brugerne kan søge, downloade og læse e-bøger (http://en.wikipedia.org/wiki/amazon_kindle) 17

23 3.2. Informationsadfærd og fritid For at kunne besvare det tredje operationelle spørgsmål, omhandlende bibliotekets e-bogsbrugeres informationsadfærd i en fritidskontekst, vil den kontekst, brugerne er i, samt deres motivation blive undersøgt ud fra Savolainens ELIS-begreb (Savolainen, 1995; 2004). ELIS er et akronym for Everyday Life Information Seeking. I og med at dette speciale skal undersøge den kontekst, som bibliotekets e-bogsbrugere befinder sig i, når de læser, har det også været nødvendigt at undersøge, hvornår de læser hvilke typer af litteratur. Dette vil blive gjort ud fra begrebet fritid (oversat direkte fra det engelske ord leisure), som vil blive defineret ud fra (Stebbins R., 2009). Samtidig vil Stebbins blive taget i anvendelse for bedre at kunne undersøge, hvordan reading for pleasure, som bliver introduceret i Ross (1999), opstår. I den udførte specialeundersøgelse bliver der ikke konkret spurgt ind til i hvilken fritidskontekst, brugerne læser mest, men der bliver spurgt, om brugerne læser i fritiden (se afsnit 4.1. om spørgeskemaet). For at kunne forstå ELIS må man have en definition af begrebet way of life, som kan sammenlignes med the order of things, til rådighed. The order of things kan ses som fx forholdet mellem arbejde og fritid og også som oprindelse for hobbyer (Savolainen, 1995). The order of things kan oversættes til de valg, som individet foretager i hverdagen, hvor things er de forskellige aktiviteter, der finder sted i det daglige liv, including not only job but also necessary reproductive tasks such as household care and voluntary activities (Savolainen, 1995, s. 262), og order refererer til de præferencer, den enkelte tildeler disse aktiviteter. Order of things kan både være objektivt og subjektivt bestemt. Den objektive bestemmelse kan fx være længden af en arbejdsdag, da det er med til at sætte rammen for hvor meget fritid, den enkelte har. Subjektiv bestemmelse er den opfattelse, den enkelte har, for de most pleasant ways to spend leisure time (Savolainen, 1995, s. 262). I og med at disse to, i de fleste tilfælde, er relativt veletablerede rammer for arbejds- og ikke-arbejdsaktiviteter, bliver den ene af dem den, der er normen for den enkeltes organisering af hverdagen. Dette kan også kaldes for cognitive order, som indikerer, hvordan den enkeltes opfattelse af, hvordan en normal hverdag er, er (Savolainen, 1995). Meningsfuld order of things er ikke nødvendigvis noget, alle mennesker automatisk forholder sig til, hvorfor individet er forpligtet, over for sig selv, til aktivt at pleje disse aktiviteter. Dette kaldes for mastery of life, som kan videreforklares med keeping things in order (Savolainen, 1995, s. 259). Begrebet mastery of life kan ligeledes deles op i to: passiv eller aktiv. Passiv mastery of 18

24 life dækker det forhold, at individet er tilfredse med, at alting går som forventet. Aktiv mastery of life er derimod problemløsning i de tilfælde, hvor ordenen af aktiviteter er blevet forstyrret eller truet. Mastery of life er kort udtrykt a general preparedness to approach everyday problems in certain ways in accordance with one s values. (Savolainen, 1995, s. 264). Konceptet informationssøgning kan i noget forenklet form placeres i to hovedgrupper: jobrelateret og ikke-jobrelateret. Denne deling kan være svær, da fx seeking information concering language courses may serve both professional ends and leisure-times hobbies. (Savolainen, 1995, s. 266). Begrebet ELIS skal fremhæve den informationsadfærd, der finder sted i en ikkejobrelateret kontekst. ELIS henviser altså til the acquisition of various informational [ ] elements which people employ to orient themselves in daily life (Savolainen, 1995, s ). ELIS finder sted fx i forbindelse med et informationsbehov vedrørende sundhed, forbrug og fritidsinteresser (Savolainen, 2004). Selvom informationssøgninger kan opstå i både job- og fritidsrelaterede kontekster i hverdagen, forstås ELIS som de faste og tilbagevendende informationssøgninger, vi udfører i hverdagen. Det kan altså fx både være at kigge på tv2 s hjemmeside, at logge på sin netbank og betale regninger eller at se stillingen i Premier League. Selv bare det at tænde for tv et og zappe rundt er en del af ens everyday life information-seeking (Jones & Teevan, 2007; Savolainen, 1995). En anden aktivitet, som både kan kategoriseres som en del af ordenen af aktiviteter og en form for ELIS, kan også være at læse avisen hver morgen, da det giver os orienterende information, som bliver anvendt hverdagen igennem. At læse avisen kan forklares med the individual s unreflected feeling of attachment and belonging in the community. (Savolainen, 1995, s. 273). Hos Ross (1999) giver respondenterne af den udførte undersøgelse også et klart indblik i, hvordan de anvender læsning til deres ELIS. De bruger texts to make sense of life in a wide variety of situations. (Ross, 1999, s. 787). Den måde, hvorpå vi som individer søger information, er bestemt ud fra værdi, attitude og interesse af væsentlig betydning for den enkeltes way of life. Meningen bag ELIS er derfor forskellige fra person til person, og da ELIS bygger på allerede indhentede erfaringer og kendte måder at søge information på, bliver ELIS en naturlig problemløsningsmetode (Savolainen, 1995, s. 267). 19

25 Som skrevet ovenfor er ELIS en informationsadfærd, der finder sted i ens ikke-jobrelaterede tid. Denne tid kan også betegnes som leisure, det man på dansk kalder fritid. Begrebet er blevet introduceret i flere omgange. Første gang bliver det introduceret i Stebbins (1982), hvor han beskæftiger sig med serious leisure, og senere bliver casual leisure introduceret (Stebbins, 1997). I Stebbins (2009) bliver en tredeling af leisure foreslået: serious, casual og project-based leisure. Serious leisure er en systematisk udøvelse af en amatørmæssig, hobbypræget eller frivillig aktivitet, som folk finder væsentlig, interessant og tilfredsstillende. Typisk kaster man sig ud i en fritidskarriere, som er centreret omkring erhvervelse af og udtryk for de specielle evner, kundskaber og erfaringer, som denne kræver (Stebbins R., 2009). Casual leisure betegner en umiddelbar og relativt kortvarig og lystbetonet aktivitet, som kræver lidt eller ingen træning (Stebbins R., 2009). Project-based leisure betegner en kortsigtet, men relativ kompliceret éngangs eller sjældent udført kreativ handling, der er udført i fritiden (Stebbins R., 2009). Derudover beskriver Stebbins, hvad der karakteriserer en aktivitet, og han deler også begrebet aktivitet op i to: general activities og core activities. Generelle aktiviteter kan betegnes som en form for målefterstræbelse, hvor deltageren tænker på eller udfører handlinger, der er motiveret af håbet om at opnå en ønsket udgang, fx slår man græs for at få en pænere græsplæne, man tager til tandlægen for at få renset tænder, så man undgår huller osv. (Stebbins, 2009, s. 620). Disse aktiviteter er både arbejdsrelaterede og fritidsrelaterede. Det andet begreb, Stebbins anvender, er core activity, hovedaktivitet, som er en række forbundne handlinger, der skal følges for at opnå det resultat, som udøveren ønsker. Hovedaktiviteter forekommer både i arbejdssituationer og i fritiden. I serious leisure kan en hovedaktivitet fx for en alpin amatørskiløber være descending snow-covered slopes (Stebbins, 2009, s. 620), hvor deltageren udøver flere sammenhængende handlinger for at komme sikkert ned af bjerget. Arbejdsrelaterede hovedaktiviteter kan fx være de handlinger, en kirurg (altså en professionel person) udøver under en operation. De fleste casual leisure handlinger er opbygget af meget simple hovedaktiviteter, fx behøver homo otiosus (leisure man) kun at tænde for tv et, observere scenariet eller drikke et glas vin. Hovedaktiviteterne bliver lidt sværere, som når man fx skal deltage i et spil, være frivillig eller samle flasker for et godt formål. Hvis man derimod vil have lidt mere komplekse hovedaktiviteter, går man over i den project-baserede leisure, men disse aktiviteter er i og med at de ofte kun sker en gang imellem eller én gang ikke nær så komplekse som hovedaktiviteterne i serious leisure. 20

26 Disse kræver den akkumulerede viden, evner, træning og erfaring of, for instance, the amateur trumpet player, hobbyist stamp collector, and volunteer emergency medical worker are vast, and defy full description of how they are applied during conduct of the core activity. (Stebbins, 2009, s. 621). Figur 2: Oversigt over leisure begrebet I artiklen af Ross (1999) blev 194 voksne læsere interviewet angående deres valg af bøger til pleasure reading, altså læsning for deres egen tilfredsstillelses skyld, men ud over denne form for læsning læser de også for at få svar på spørgsmål og erhverve sig yderligere viden om forskellige emner og områder. Altså ikke kun casual leisure læsning, men også serious og project-based leisure læsning. Respondenterne gav udtryk for, at de fandt det naturligt og nemt at anvende tekst som primær kilde til information. Et definerbart karakteristikum for disse læsere was that reading about a topic, rather than or in addition to asking somebody about it, was a preferred way of finding out (Ross, 1999). 21

27 Når respondenterne i undersøgelsen gav udtryk for at læse til serious leisure-formål, var det bl.a. ved at læse bøger vedrørende havearbejde eller broderi (Ross, 1999, s. 787). Ved fx at læse bøger om havearbejde erhverver man sig den viden, der skal til for at kunne passe og holde en have, hvilket i dette tilfælde var noget, respondenten gjorde i sin fritid, og som hun fandt væsentlig og interessant. De gav også udtryk for, at de hellere først selv ville finde en bog end spørge en anden and if I wanted to learn to do embroidery I d probably first find a book about it as opposed to asking somebody how to do it (Ross, 1999, s. 787). En anden af respondenterne gav udtryk for at anvende bøger til project-based leisure-reading. I forbindelse med, at hendes læge havde givet hende en diagnose, ville hun go and get a book on it (Ross, 1999, s. 788). Dette er projectbased læsning fordi det netop ikke er en tilbagevendende og systematisk udøvelse af læsning, men kun noget, der foregår, indtil læseren har fået det ønskede svar eller opnået den ønskede viden. Fundamentet for at vælge en bog til lystlæsning var læsernes humør, hvad har jeg lyst til læse lige nu?, og hvad der sker i deres liv lige nu. At genlæse en barndomsklassiker gøres ofte af tryghedsgrunde, og some days you don t want a book that reaches too deep into you and other days you do. (Ross, 1999, s. 787). Så hvis læserne vil have noget trygt, forsikrende og bekræftende, læser de gamle favoritter eller nye bøger af en kendt forfatter. Når læserne derimod vil have noget uforudsigeligt, uventet og nyt, findes disse bøger ofte via impulsudvælgelse eller serendipitet 7, hvor respondenterne forklarede, at de fx kunne vælge et nyt bogstav hver gang og examining fiction with author s names beginning, say, with A or S. (Ross, 1999, s. 790). De, der er ikke-læsere, finder any kind of reading hard work. (Ross, 1999, s. 787), og de mener, at de ikke har tid til at læse. Respondenterne var enige om, at hvis de ikke havde en bog, ville de føle sig ufuldstændige, de ville blive sindssyge, hvis de var strandet på en øde ø uden en bog, og desuden mente de, at læsning var en passion (Ross, 1999, s. 787). Samtidig gav de udtryk for, at det at læse for deres egen skyld var meget vigtig for deres identitetsdannelse, I wouldn t be me. (Ross, 1999, s. 787). De svarede også, at det var åbenlyst for dem at bruge tekstuelle kilder som favoritinformationskilde, my first trip is generally to the library to see if I can read something about it (Ross, 1999, s. 787). Når respondenterne i undersøgelsen skulle vælge nye bøger, stod det klart, at det var meget vigtigt med anbefalinger fra enten friends that know my taste (Ross, 1999, s. 789), udvalgte 7 Serendipitet er det at finde uden at søge, men samtidig erkende værdien i det, man har fundet. 22

28 bogforhandlere eller bibliotekarer. Derudover var det vigtig med ens egne tidligere erfaringer, sometimes you have to be ready for a book. (Ross, 1999, s. 789). Her menes der, at nogle bøger ikke skal læses af dig endnu, eller at det bare ikke er tid for denne specielle bog endnu, og denne konklusion bygger den enkelte læser på tidligere erfaringer. I undersøgelsen bag Danskernes Kulturvaner 2012 blev det også undersøgt, hvornår respondenterne læste bøger. Nedenstående tabel 10 viser, at der er flest, der læser, når de har fundet en bestemt bog, de gerne vil læse. Tabel 10: I hvilke situationer læser du bøger? (Kulturministeriet, 2012, s. 96) Dette stemmer overens med resultatet hos Ross (1999), hvor det at læse for læsningens skyld var noget, som læserne ikke kunne leve uden, it s a passion. I can t deny it. (Ross, 1999, s. 787). Yderligere viser tabellen, at et flertal af respondenterne også udvælger en bestemt bog, de gerne vil læse, frem for at slappe af med ikke noget bestemt. Selvom Ross (1999) ikke har e-bogslæsere med (hovedsageligt fordi e-bogen ikke var opfundet, da artiklen blev udgivet), kan nedenstående tabel 11 dog godt harmonere med resultaterne i undersøgelsen fra Tabellen kommer fra en undersøgelse, der har samme respondentgrundlag som Pew Research Center-undersøgelsen nævnt i afsnit 3.2., og tabellen viser, at folk, der læser e- bøger, oftere siger, at de read for every purpose (Rainie, Zickuhr, Purcell, Madden, Brenner., 2012, s. 43). 23

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78 Abstract Both Facebook and Google utilise personalisation of content to some extent. We hypothesise that few users have any knowledge of this filtration of content. Through interviews of four individuals,

Læs mere

HVORDAN OPLEVES DET AT LÆSE E-BØGER?

HVORDAN OPLEVES DET AT LÆSE E-BØGER? HVORDAN OPLEVES DET AT LÆSE E-BØGER? Brugertest af læseapparater Henrik Pers Ann Kathrine Poulsen Modul 1 projektopgave MCC-uddannelsen Roskilde Universitetscenter Maj 2001 1 Indhold RESUMÉ 3 INDLEDNING

Læs mere

Forside til opgaveaflev ering

Forside til opgaveaflev ering Forside til opgaveaflev ering Studienævn for International Virksomhedskommunikation Eksamensfag Bachelorprojekt Eksaminator/ Randi Marselis vejleder Eksamenstermin (sæt kryds) Sommer X Vinter Uddannelse

Læs mere

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley [SKRIV FIRMA ENAVN] BETAL ELLER FORSVIND En analyse af brugernes villighed til at betale for digitale nyheder Specialeafhandling i Journalistik

Læs mere

FAGLITTERÆRE E-BØGER

FAGLITTERÆRE E-BØGER FAGLITTERÆRE E-BØGER EN UNDERSØGELSE AF IPAD ENS PLADS I EN MODERNE ADVOKATVIRKSOMHED Forfatter: Kamilla Egefelt Det erhvervsrelaterede projekts projektrapport Afleveret 24/1 2012 til Det informationsvidenskabelige

Læs mere

Kommunikation F2011 socca.dk

Kommunikation F2011 socca.dk Kommunikation F2011 socca.dk Kommunikation på et socialt netværkssite Thomas Ege, Aysu Mola, Thomas Helt Pedersen og Troels Freud-Magnus Vejleder: Sine Carlsen Antal normalsider: 29,26(ved 2400 tegn) 2

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet.

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. - The decision process for at family, when buying the child s first mobile phone. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Cand.merc.

Læs mere

M-biblioteker og deres brugere

M-biblioteker og deres brugere [Skriv tekst] Speciale på masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Det Informationsvidenskabelige Akademi Oktober 2012 M-biblioteker og deres brugere Af Marianne Dybkjær Vejleder: Haakon

Læs mere

Facebook. Videresalg af personlige oplysninger via cookies. 06-06-2014 Privatliv på

Facebook. Videresalg af personlige oplysninger via cookies. 06-06-2014 Privatliv på 06-06-2014 Privatliv på Facebook Videresalg af personlige oplysninger via cookies Christian Schjødt Hays Thøgersen 52469 Jasmin Fanny Isabelle Jensen 53169 Gruppe 7 Hus 6.2 Vejleder: Stig Børsen 9.247

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Visuel opmærksomhed på onlinemedier

Visuel opmærksomhed på onlinemedier COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2013 Visuel opmærksomhed på onlinemedier Visual attention on online media Jesper Brun Tvernø D. 15. oktober 2013 Kandidatspeciale Cand. Merc. Emf Vejleder: Jesper Clement Antal

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft

ROSKILDE UNIVERSITET. Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft ROSKILDE UNIVERSITET Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft Christopher Becker, Helene Drejer, Patrick Holmkjær Hoxer, Alexander Klavsen, Rasmus Pries-Heje og Roligen

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København

Læs mere

Brugerskabte data i OPACs

Brugerskabte data i OPACs Brugerskabte data i OPACs Kandidatspeciale Danmarks Biblioteksskole Nina Holst og Tove Elisabeth Berg Årgang 2008 Vejleder Haakon Lund Afleveringsdato: 1. februar 2010 37.456 ord, 100 normalsider Abstract

Læs mere

DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN

DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN Af Pernille Kanstrup Vejleder: Mia Olsen, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Uddannelse: Cand.ling.merc ved Copenhagen Business

Læs mere

Brugerstudier ved UCN biblioteket

Brugerstudier ved UCN biblioteket Brugerstudier ved UCN biblioteket Det erhversrelaterede projekt, januar 2015. Det informationsvidenskabelige akademi, KU. Udarbejdet af Pernille A. Jensen Projektsted: UCN bibliotekerne på pædaog uddannelsen

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

Kend din boble, for den kender dig

Kend din boble, for den kender dig Kend din boble, for den kender dig - En kampagne om personaliseret indhold Roskilde Universitet 2012 Humanistisk Teknologisk basisstudium, 3. semester Gruppe 4 2012 Jeppeh Martin Olsen Jesper Ørstrup Christensen

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave. 24-05-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave. 24-05-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Videospil folkebiblioteket fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Smartphones påvirkning af opmærksomhed

Smartphones påvirkning af opmærksomhed Humanistisk-teknologisk basisstudie 2. semester, forår 2012 Roskilde Universitet Caroline Hahne Christian Hermann Daniel Daugaard Boberg Elisa Nicole Turri Helene Fallesen Rune Sønder Vejleder: Jesper

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere