Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse"

Transkript

1 Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse

2 Lek to r L is e Ly ngbye, S tu diele der for Mast er i Jo ur n a l i st i k

3 Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling? Savner du kendskab til de journalistiske arbejdsmetoder? Vil du gerne lære at vinkle en god historie og skrive den præcist og levende? Så er master i journalistik noget for dig. Master i journalistik er en journalistuddannelse for dig, der har valgt en anden vej ind i medie- og kommunikationsbranchen end journalistikken eller som på anden måde arbejder med formidling. Uddannelsen kombinerer det bedste fra den akademiske og den journalistiske verden og giver dig en praktisk indføring i journalistikkens metoder og genrer med hovedvægt på trykte medier og webmedier. Gennem praktiske øvelser, oplæg, analyse og hjemmeopgaver arbejder du med journalistens rolle, idéudvikling, kildevalg, research, spørgeteknik, formidling i forskellige genrer og på forskellige medieplatforme samt sproglige udtryksformer. Træningen i journalistiske arbejdsmetoder kobles med en række forskningsbaserede og universitetsforankrede fag, der giver indsigt i: Journalistikkens historie. Det journalistiske etikbegreb. Lovgivningen om journalistik. Samfundsvidenskabelig metode. Kildekritik. Sproget i medierne. Mediernes rolle i samfundet i dag. Per Westergård, chefredaktør på Fyens Stiftstidende og formand for styrelsen på Center for Journalistik Vi har brug for dig. Danske medier har brug for mennesker, der med faglig viden og indsigt kan være med til at gennemskue og formidle, hvad der sker i en stadig mere kompliceret verden. Tidligere var det stort set kun en klassisk journalistuddannelse, der gav adgang til medierne. I dag ved vi, at medier har brug for mennesker med forskellig baggrund, forskellige kompetencer og gerne nye kombinationer af uddannelser. Center for Journalistik på Syddansk Universitet er uofficiel Danmarksmester i at bygge bro mellem akademisk viden og praktisk journalistik. Og det er netop den kombination, der kendetegner masteruddannelsen i journalistik.

4 Indhold 4 Deltagerprofil Masteruddannelsen er en deltidsuddannelse, der strækker sig over to år. Uddannelsen består af seks obligatoriske fag. Hertil kommer en introduktionsdag, et masterlæreforløb og et afsluttende masterprojekt. Opbygning Du har en mellemlang eller videregående uddannelse og en vis erfaring inden for journalistik, kommunikation eller andre typer formidling, men vil gerne styrke din journalistiske faglighed. Deltagerne i uddannelsen arbejder fx som: Informationsmedarbejder. Kommunikationskonsulent. Medierådgiver. Freelanceskribent. Webredaktør. Underviser. Marketingchef. Naturvejleder. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Introduktion Journalistisk håndværk 1 (nyheden) Mediejura Journalistikkens historie og etik Journalistisk håndværk 2 (baggrunden) Mediesprog 1 Metode og kildekritik Journalistisk håndværk 3 (featuren) Mediesprog 2 Medier og samfund Masterlære Masterprojekt Sune Christian Lodal, cand.scient.pol. Da jeg startede på master i journalistik, håbede jeg på hurtigt at komme i gang med at lære håndværket. Og der gik heller ikke mange timer, før vi stod på gaden med blokken i hånden på jagt efter den gode historie. Efter et par uger kom det første interview, og efter to måneder skulle vi interviewe folk på gaden. Den meget praktiske tilgang har været et godt supplement til de teoretiske diskussioner om journalistens rolle i samfundet. Da man kommer hurtigt i gang med at bruge såvel de spørgeteknikker, man har lært, som mediejuraen, skal man satse på hverken at misse undervisningsweekender eller læsning.

5 Et studie i virkelighed 5 Masteruddannelsen i journalistik er praksisbaseret. Det betyder, at du lige fra den første dag bliver sendt ud i virkeligheden for at finde gode historier, interviewe folk på gaden og beskrive mennesker og miljøer. Det kan virke grænseoverskridende de første gange, men efterhånden kan man blive afhængig af det Eksempel på undervisning i fagene Journalistisk håndværk og Mediesprog: Med udgangspunkt i teori om fortælleteknik og sproglige virkemidler analyserer og diskuterer underviser og studerende gode eksempler på reportager. Herefter sendes de studerende på research i København. Miljøer skal observeres og beskrives, kilder interviewes og baggrundsoplysninger indsamles. Undervisningslokalet omdannes til en redaktion, hvor reportagerne skrives med underviseren som coach. De studerende analyserer, fremlægger og diskuterer hinandens reportager. En brugbar uddannelse En undersøgelse blandt de færdiguddannede mastere i journalistik viser bl.a.: At mere end fire ud af fem synes, de er blevet bedre til deres arbejde. At tre ud af fire oplever masteruddannelsen som karrierefremmende. At ni ud af ti synes, deres sprog er blevet mere præcist, korrekt og sikkert. At fire ud af fem føler, de håndterer deres formidlings- og kommunikationsopgaver med større gennemslagskraft. Citat fra undersøgelsen: Maj-Britt Winther, informationsmedarbejder Jeg har fået en væsentlig større gennemslagskraft internt i min organisation, bl.a. fordi min egen forståelse for kommunikative virkemidler er øget, og fordi min masteruddannelse har bidraget til, at arbejdspladsen tillægger mine forslag større værdi, og (ikke mindst) at jeg selv optræder med større myndighed. Læs mere om dimittend-undersøgelsen på masterjournalistik Titler på masterprojekter Fortæl den gode historie om videnskab. Tænk som en journalist om anvendelse af journalistik i lederes interne kommunikation. De unge i Aarhus Bykirke mellem tradition og postmodernitet. Sig det med levende billeder. Om dagbladenes servicejournalistik på web-tv. Kulturpersoninterviewet i de danske dagblade. Fænomenet landmænd og jordstråler. Hvordan framede pressen Breiviksagen? Finansjournalistikken vokser: Dansk finansjournalistik i finanskrisens kølvand.

6 6 Kompetenceprofil Forskningsbaseret og erhvervsrettet På uddannelsen møder du både undervisere, der er ansat som forskere på universitetet, og undervisere, der har deres fundament i praktisk journalistik. Det betyder, at du kan være sikker på at møde den allernyeste forskningsbaserede viden, samtidig med at denne viden forankres i praktisk journalistik. Uddannelsen foregår fortrinsvis i København enkelte gange dog på Center for Journalistik ved Syddansk Universitet i Odense. De bærende lærerkræfter er professorer, lektorer og journalister fra Center for Journalistik. Derudover vil du møde gæsteforelæsere fra mediebranchen. Master i journalistik sætter dig i stand til at varetage journalistiske opgaver inden for trykte medier og webmedier. Som færdiguddannet master i journalistik kan du: finde og udvikle ideer til journalistiske artikler i forskellige genrer på de to medieplatforme trykte medier og webmedier. foretage en tilbundsgående research og formidle dit materiale korrekt, præcist og interessevækkende i relevante genrer i forhold til medie og målgruppe. Coache, give konstruktiv feedback og analysere journalistiske produkter. Undervisningsformen varierer imellem: Dialogbaserede forelæsninger. Øvelser. Cases. Gruppearbejde. Mellem fremmøderne på universitetet arbejder du med opgaver via e-læringsrummet BlackBoard. Du skriver selv artikler og giver feedback på dine medstuderendes artikler. Og du har udviklet kompetencer til at: Vurdere en histories nyhedsværdi. forstå forskellige medieplatformes styrker og svagheder. foretage etiske valg og fravalg. Kende medielovgivningen og agere inden for dens grænser. forholde dig kritisk til kilder og metoder. forstå samspillet mellem journalistikken og det omgivende samfund. Malene Grue Østergaard, forlagsredaktør Jeg har valgt uddannelsen, fordi jeg som forlagsredaktør har brugt 12 år på at beskæftige mig med det, andre har skrevet. Nu vil jeg vise, at jeg også kan selv og få papir på det. Jeg havde store forventninger, men er absolut ikke blevet skuffet! Det vigtigste er naturligvis engagerede lærere og interessant undervisning, men lige så vigtigt er holdet af engagerede studerende. Hold kæft, hvor er det fedt at dele skolebænk med voksne, som virkelig vil det her! Og fedt med de mange forskellige baggrunde, folk kommer fra. Det kan være hårdt at få arbejde, studie og familieliv til at gå op i en højere enhed, men der er stor overvægt på plus-siden!

7 Praktiske oplysninger 7 Adgangskrav For at blive optaget på masteruddannelsen i journalistik skal du have: En akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en anden mellemlang videregående uddannelse, en diplomuddannelse eller en lang videregående uddannelse. Minimum to års relevant erhvervserfaring (typisk med journalistik, kommunikation eller anden formidling) efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Sproglige færdigheder i engelsk, så du kan forstå engelsksproget litteratur og undervisning. Arbejdsbelastning Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium på to år. Den består af seks obligatoriske fag, et masterlæreforløb samt et masterprojekt. Undervisningen foregår hele fredage og lørdage. Herudover må påregnes hjemmearbejde. Du skal i gennemsnit afsætte ca. 20 ugentlige arbejdstimer og afse tid til et to ugers masterlæreforløb mellem 3. og 4. semester. Sted Fortrinsvis København og enkelte gange i Odense. Studiestart Omkring 1. februar. Ansøgningsfrist 1. december. Pris Hele uddannelsen koster kr. Prisen er gældende ved studiestart Såfremt du overskrider det normerede studieforløb på to år, kan der forekomme prisforhøjelser. Yderligere oplysninger Forbehold Uddannelsen udbydes i henhold til universitetsloven og bekendtgørelsen om deltidsuddannelser. Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for prisændringer og fejl.

8 Efteruddannelse Master i journalistik Kontakt Læs mere om uddannelsen på hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte mastersekretariatet tlf eller på Læs mere om Syddansk Universitets mange andre masteruddannelser på Lund&Mus tlf.:

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Ny journalistuddannelse i Danmark

Ny journalistuddannelse i Danmark Nya utbildnings- och forskningsinstitutioner/program Ny journalistuddannelse i Danmark ANKER BRINK LUND & JØRN HENRIK PETERSEN Den 1. september 1998 begyndte 72 håbefulde studerende deres uddannelse ved

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Studieordning - Journalistik

Studieordning - Journalistik Bacheloruddannelsen i Journalistik, BA TI/Afdeling for Journalistik Ilisimatusarfik 1 Forord Denne studieordning er justering af studieordning fra juni 2008. Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

2012-2013 ÅBENT UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

2012-2013 ÅBENT UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012-2013 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Kolofon: Åbent Universitetskatalog 2012-2013. 2012 Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet Redaktion: Suzanne Løje, Anna Merrild Madsen, Rie Kjær Poulsen

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Skab forandring med it Læs en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE PÅ DELTID SIDE 10 Masteruddannelsen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0112 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund.

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund. Rubrik Når journalistikken vil noget mere Ekstrarubrik Interview med Troels Mylenberg Kredit Af Jens Koed Madsen Redaktør på RetorikMagasinet Manchet Den traditionelle journalist er praktiker, ikke teoretiker.

Læs mere

SPOR LÆRERVEJLEDNING MENNESKELIGE SPOR FØLELSESMÆSSIGE SPOR KRIMINELLE SPOR DYRESPOR BIOLOGISKE SPOR INTELIGENTE SPOR KRYDSE SPOR

SPOR LÆRERVEJLEDNING MENNESKELIGE SPOR FØLELSESMÆSSIGE SPOR KRIMINELLE SPOR DYRESPOR BIOLOGISKE SPOR INTELIGENTE SPOR KRYDSE SPOR MENNESKELIGE SPOR DYRESPOR 2015 FØLELSESMÆSSIGE SPOR KRIMINELLE SPOR BIOLOGISKE SPOR INTELIGENTE SPOR KRYDSE SPOR DIGITALE SPOR JAGTSPOR ÅRETS TEMA SPOR USYNLIGE SPOR SPORLØS HISTORISKE SPOR FØLGE SPOR

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere