BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013"

Transkript

1 4. kvartal 2013 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. BankInvest Asien gav i kvartalet et afkast på 5,3%. Sammenligningsindekset steg i samme periode med 1,6%. Relativt til verdensindekset fortsatte den skuffende kursudvikling i asiatiske aktier. MSCI World steg med 5,5% drevet af pæne afkast i både USA og Europa. Efter at have underperformet aktier i de udviklede markeder i 2013, mener vi, at asiatiske aktier ser relativt billige ud. Bidrag til afkastet Merafkastet i forhold til sammenligningsindekset var drevet af enkeltaktier frem for afkast bestemt af allokering på sektorer eller lande. Blandt de aktier der bidrog mest positivt i 4. kvartal var den kinesiske lotteriudbyder Rexlot, de koreanske præference aktier Samsung Electronics og Hyundai Motor samt den thailandske seafood producent Thai Union Frozen og den indiske te producent Mcleod Russel. Aktierne med det største negative bidrag var blandt andre guldmine selskabet Zhaojin, det indonesiske entreprenørselskab Wijaya Karya og Thailandske Bangkok Bank. Rexlot steg 73 procent og gav det største positive bidrag til fondens afkast i kvartalet. Rexlot er en kinesisk lotteri-operatør. Selskabet er involveret i flere typer spil som skrabelodder, lotto og sports betting og tilbyder spil både i fysisk form, på mobiltelefon og på internettet. Over de seneste 10 år er det officielle kinesiske lotterimarked vokset med 23 procent om året, vi mener dog langt fra at markedet er gennempenetreret. Væksten drives blandt andet af reallønsstigninger samt flytning af spil fra det illegale til det legale marked. Til sammenligning er det officielle lotterimarked i Hong Kong, målt som lotteriforbrug per indbygger, ca. 5 gange højere end i Kina. Rexlot er et af de største selskaber i industrien og har en meget stærk position. Grundet risikoen for svindel er indtrængningsbarrierene høje, da der kun gives få licenser i hver region og operatører med en lang track record er foretrukket. Rexlot fortsatte i kvartalet med at levere gode resultater og vi kan fortsat godt lide selskabet, men har grundet den kraftige kursstigning reduceret positionens størrelse.

2 Fondens største position Samsung Electronics gav et af kvartalets største bidrag til afkastet. Der er ikke sket væsentlige fundamentale ændringer i investeringscasen og den ordinære aktie har givet et afkast på 0 procent. Præferenceaktien har derimod givet et afkast på 16 procent. Denne handler med en stor rabat i forhold til den ordinære aktie, hvilket ikke kan retfærdiggøres fundamentalt. I kvartalet har vi set en indsnævring af denne rabat til 26 procent, mod et gennemsnit over de sidste 10 år på 33 procent. En katalysator for yderligere indsnævring af rabatten kan blandt andet være forventninger om højere dividendeudbetaling på længere sigt, grundet Samsungs voksende kontantbeholdning. Præferenceaktien handler til 4,5x indtjeningen for Hyundai Motor bidrog ligeledes positivt i kvartalet. Det positive bidrag fra Hyundai Motor skyldes, som med Samsung, at vi ejer præferenceaktien. Denne steg 16 procent, mens den ordinære aktie faldt med 6 procent. Rabatten på præferenceaktien er dog fortsat attraktiv på 45 procent og den handler til 3,5x indtjeningen for Seafood producenten Thai Union Frozen (TUF), der gjorde det relativt dårligt i sidste kvartal (-17 procent), steg 32 procent i dette kvartal. TUF aflagde i kvartalet et pænt regnskab, der overraskede markedet positivt, især på grund af forbedringer i deres rejeforretning. Mcleod Russel, der er verdens største producent af sort te, steg 27 procent i kvartalet og bidrog således også pænt til afkastet. Mcleod opererer i et meget fragmenteret marked og har målt på teproduktion en markedsandel på omkring 8 procent i Indien og 2 procent globalt. De er væsentligt større end deres konkurrenter, hvilket giver dem konkurrencefordele på teknologi, drift og distribution. Der er solid te efterspørgselsvækst på sort te drevet af særligt Indien og Kina. Udbudsvæksten er derimod begrænset på grund af mangel på velegnede arealer til teproduktion og det tager omkring 5 år før en nyplantet tebusk kan høstes. Mcleod har historisk lavet værdiskabende opkøb af teplantager, da de ofte kan forbedre driften signifikant. Dette forventer vi vil fortsætte. I kvartalet viste de pæn produktionsvækst. På trods af stigningen i aktiekursen er Mcleod stadig billig. Aktien handler på en kurs/indtjening på 10x for indtjeningen i 2014 (7.5x hvis man justerer for beholdningen af egne aktier). Det største negative bidrag til afkastet i kvartalet kom fra det kinesiske guldmineselskab Zhaojin Mining Industry, der faldt 37 procent på grund af en faldende guldpris. Bangkok Bank gav ligeledes, med et fald på 5 procent, et af kvartalets største negative bidrag. De aflagde et pænt kvartalsregnskab, men blev trukket ned af politisk uro i Thailand, som vi vil komme ind på senere. Det indonesiske entreprenørselskab Wijaya Karya gjorde det, som i sidste kvartal, relativt ringe. Kursen faldt på trods af endnu et pænt kvartalsregnskab, hvor omsætningen steg 24 procent mens indtjening steg 38 procent i forhold til sidste år. Kursfaldene skal ses i lyset af general negativitet omkring Indonesien, på grund af frygt for konsekvenserne af globalt stigende renter. Vi har brugt kursfaldet til at øge vores position. Køb og salg i kvartalet Omsætningshastigheden for 2013 svarer til omkring to et halvt års beholdningstid, efter relativ stor udskiftning i fjerde kvartal. Vi har i kvartalet købt China Life Insurance og E.Sun Financial Holding mens vi har solgt Cairn India, Pactera Technology International, Perusahaan Gas Negara samt Yuanta Financial Holding. China Life Insurance er som navnet antyder et kinesisk livsforsikringsselskab. Aktiekursen er faldet ~50 procent siden den toppede i 2009 og vi valgte i november at købe os ind i selskabet. Der har tidligere været meget høje forventninger til selskabet, men da væksten i skuffede, på grund af blandt andet stigende konkurrence fra Wealth management produkter, faldt aktien kraftigt. Vi mener at den værdiansættelse markedet sætter på selskabet nu er for negativ i forhold til det langsigtede potentiale i selskabet. Samtidig mener vi, at markedet undervurderer attraktiviteten af selskabets protection-del og den konservative kinesiske regnskabspraksis indenfor livsforsikring, der gør at indtjeningen undervurderes. Aktiekursen er siden vi købte os ind i selskabet steget 18 procent, da der kom positive nyheder for de kinesiske forsikringsselskaber fra Kinas tredje plenum. E.Sun Financial Holding er ligeledes købt til porteføljen i kvartalet. Den taiwanesiske bank E.Sun har en veldiversificeret omsætning med sigende bidrag fra attraktive segmenter som wealth management og kreditkort. Vi forventer disse attraktive forretningsområder vil fortsætte med at vokse pænt, blandt andet ved optimering af krydssalget mellem deres virksomheds- og privatkunder. Historisk har E.Sun demonstreret god risikostyring på selve bankforretningen, og har 2

3 konsistent haft en lav andel af dårlige lån i forhold til industrien generelt, hvilket vi altid er glade for at se i en bank. Vi solgte i tredje kvartal den indonesiske gasdistributør Perusahaan Gas Negara (PGAS). PGAS er et selskab som vi tidligere har været ret positive omkring. En stor del af PGAS profitabilitet skyldes gamle kontrakter på gas-leverancer der sikre selskabet billig gas. For at tilskynde yderligere gasudvinding i Indonesien er priserne på disse gamle kontrakter blevet hævet, dog har PGAS fået lov at hæve priserne til deres kunder tilsvarende. Således har det ikke haft nogen effekt på deres profitabilitet - endnu. For os er prisstigningerne en game changer. Vi frygter, at der kan komme yderligere prisstigninger i disse kontrakter, mens den regulatoriske myndighed kan tvinge PGAS til at lave såkaldt open access til deres distributionsnetværk. Dette vil gøre det muligt for andre gashandlere at anvende PGAS distributionsnetværk mod betaling af et gebyr. Dette gebyr vil sandsynligvis ikke blive særligt højt. Yderligere prisstigninger i de gamle kontrakter, kan gøre international LNG konkurrencedygtigt, hvorfor andre gas handlere vil have nærmest ubegrænsede mængder gas til rådighed. I et sådan scenarie vil den overnormale profit PGAS på nuværende tidspunkt tjener bortfalde, og aktien vil i så fald være alt for dyr. Vi vurderer at sandsynligheden for dette scenarie er blevet højere og har derfor solgt vores position i selskabet. Vi har også solgt energiselskabet Cairn India, da vi er blevet mindre komfortable med corporate governance i selskabet, og har i stedet øget vores vægt i Reliance Industries. Pactera Technology International har vi solgt, da der er et opkøbsbud på aktien og kursen lå meget tæt på budprisen. Yuanta Financial Holding har vi solgt grundet købet af et andet Taiwanesisk finansselskab nemlig E.Sun. Begivenheder i regionen I 4. kvartal opstod der politisk uro i Thailand. Regeringen kom med et lovforslag, der skulle give amnesti til Thaksin, den tidligere premierminister og bror til den nuværende premierminister, der lever i eksil. Dette medførte store protester, især i Bangkok, med op mod 1 million mennesker på gaden og krav om at regeringen skulle gå af. Lovforslaget er nu trukket tilbage og regeringen har udskrevet valg. Dette bakkes dog ikke op af oppositionen, der hellere vil have indsat et people s counsil. Det er sandsynligvis den nuværende regering, der vil genvinde magten i et nyt valg. Urolighederne har medført pæne kursfald i en række thailandske aktier. Vi benytter kursfaldene til at se efter potentielle investeringsmuligheder i Thailand. Vi mener, at aktiemarkedet ofte overreagerer i perioder med politisk uro. Det kan være muligt at finde selskaber, der har en stærk langsigtet investeringscase, men hvor kursen er påvirket af midlertidige uroligheder. Det er dog vigtig at være meget selektiv i aktieudvælgelsen og være opmærksom på at de underliggende udfordringer i det Thailandske demokrati, kan have en reel påvirkning på den økonomiske udvikling i landet. I Kina offentliggjorde regeringen sit beslutningsdokument fra det 3. plenum. Der blev lagt vægt på langsigtede reformer og mål, der skal sikre væksten og et skift til en mere forbrugsdrevet og markedsdrevet økonomi. Markedet skal på sigt spille en større rolle i fastsættelsen af blandt andet renter, energipriser og priser på land. Det blev slået fast, at statsejede virksomheder fortsat skal spille en vigtig rolle, men at der skal sikres bedre vilkår for private virksomheder. Stabil vækst har fortsat høj prioritering, mens de forsøger at transformere økonomien, hvilket bliver en balancegang. Samtidig satte regeringen fokus på blandt andet miljø, kultur og korruption, faktorer der skal sikre befolkningens opbakning. Vi mener, at langsigtede reformer og et skift til en mere markedsdrevet økonomi er det rigtige at gøre i Kina. På kort sigt skaber transformationen dog også usikkerhed og risiko for ubalancer. I 4. kvartal blev der også offentliggjort nye tal for kinesiske lokalregeringers gæld. Gælden er steget kraftigt de seneste år og er en ekstra udfordring for den kinesiske regering i dens forsøg på at fastholde en stabil vækst. Det er dog positivt, at det er et område regeringen har fokus på. Vi er undervægtet kinesiske banker på grund af den lave gennemsigtighed og dermed høje usikkerhed om kvaliteten af deres udlån. Investorer og hovedparten af de analytikere og strateger vi taler med, forsætter med at foretrække aktier i eksportdrevne økonomier med overskud på betalingsbalancen som Korea og Taiwan. Disse vil få gavn af et potentielt opsving i USA og kun i mindre grad blive påvirket af en mindre lempelig pengepolitik i USA. Eksportvæksten i de to lande har dog været lav indtil videre. Eksporten steg med 0,9% i Taiwan i årets første 11 måneder og med 1,7% i Korea. Vi er overvægtet Korea, hvor vi mener, at der er en række virksomheder med stærke forretningsmodeller og attraktive værdiansættelser blandt andet præference aktierne i Samsung Electronics og Hyundai Motor. Vi har 3

4 dec 2003 dec 2004 dec 2005 dec 2006 dec 2007 dec 2008 dec 2009 dec 2010 dec 2011 dec 2012 dec 2013 Asien 4.kvartal 2013 derimod sværere ved at finde attraktive investeringer i Taiwan, hvilket er det land der er mest undervægtet i porteføljen. Værdiansættelsen i Taiwan er relativ høj og størstedelen af markedet består af teknologi- og finansvirksomheder. Indekset i Taiwan handler til 1,8x kurs/indre værdi mens det Koreanske indeks er værdisat til 1,1x kurs / indre værdi. Værdiansættelse Som nævnt var kursudviklingen i Asien ex Japan skuffende i både 4. kvartal og i hele 2013 sammenlignet med udviklingen i de udviklede markeder. Foreningens sammenligningsindeks, MSCI Asia ex Japan, havde den største årlige underperformance i 2013 i forhold til det amerikanske indeks, S&P 500, siden 1990 erne. Kursstigningerne i de amerikanske aktier har primært været drevet af højere værdiansættelses multipler fremfor indtjeningsvækst i I Asien er multiplerne ikke steget og dermed er værdiansættelsen af Asiatiske aktier blevet relativt mere attraktiv sammenlignet med udviklede markeder. selskaberne i porteføljen har pæne vækstudsigter, stærke forretningsmodeller og en god forrentning af den investerede kapital. Vi er derfor relativt optimistiske omkring den langsigtede udvikling for aktierne i porteføljen. Med venlig hilsen Rune R. Mosbech Redaktionen afsluttet den 7. januar Kurs / indre værdi - MSCI Asia ex Japan 2,5 2 1,5 1 0,5 Kilde: Bloomberg Det asiatiske indeks handler nu på 1,5 x kurs/indre værdi. Dette er næsten 1 standardafvigelse under det 10 årige historiske gennemsnit og pænt under verdensindekset, der handler til 2,1 x. Det betyder at forventningerne til de asiatiske selskaber er relativt lave og sandsynligheden for at overraske positivt dermed er større. Samtidig handler BankInvest Asien porteføljen til en discount i forhold til sammenligningsindekset, på trods af at 4

5 .Afkast og risiko 3 år - indekseret per dec.10 jun.11 dec.11 jun.12 dec.12 jun.13 dec.13 Asien Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje 5,3% 1,9% 1,9% -0,5% N/A Standardafvigelse N/A Benchmark* 1,6% -1,4% -1,4% 0,5% 13,7% Tracking Error N/A * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio N/A ** Benchmark er MSCI All Country Asia ex Japan inkl nettoudbytter i DKK. Information Ratio N/A BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 5

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014 2. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et positivt afkast på 6,5 procent efter omkostnigner. Sammenligningsindekset steg i samme periode

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015 2. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et negativt afkast på 4,4 procent efter omkostninger målt i DKK. Sammenligningsindekset faldt

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 4. kvartal 2014 med 0,3 procent, og afkastet var lavere end de mere udviklede markeder, der

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 1. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 1. kvartal 2015 med 15,6% i DKK, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent,

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Ovenpå endnu en turbulent periode fastholder vi ved udgangen af andet kvartal af 2015 vores positive forventninger

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Så nåede vi til vejs ende i 2014. I løbet af året nåede vi at opleve såvel de bedste som de værste sider af Frontier

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer

BankInvest Virksomhedsobligationer 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede i 4. kvartal 2014 (som univers) et afkast på 1,4 pct., hvilket igen

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs Halvårsrapport 2013 CVR-nr. 26 22 00 92 Halvårs CVR-nr. 26 22 00 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2013. Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2013. Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2013 Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 5 Er der mere i aktiemarkedet? 6 Globale Aktier

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 4 Globalisering i krisetider 5 Globale Aktier

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S 2 INDHOLD INDHOLD Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Finansmarkederne 12 Afkast- og risikoprofiler 14 Beretning og halvårsrapport for afdelingerne

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

Kvartalsorientering 4. kvartal 2012. At fodre hunden med dens egen hale. Jagten på et højere afkast Asien står nu på egne ben

Kvartalsorientering 4. kvartal 2012. At fodre hunden med dens egen hale. Jagten på et højere afkast Asien står nu på egne ben INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE At fodre hunden med dens egen hale Kvartalsorientering 4. kvartal 2012 Jagten på et højere afkast Asien står nu på egne ben Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012 www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 Investeringsforeningen PFA invest Årsrapport 2012 Offentliggjort 7. marts 2013 1 INDHOLD Påtegninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2012. Tema: Det modstræbende bull marked. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2012. Tema: Det modstræbende bull marked. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 3. kvartal 2012 Tema: Det modstræbende bull marked Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 Det modstræbende bull marked 4 Globale

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 Tema: Nedturen i USA stopper ikke væksten i Asien INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord Nedturen i USA stopper ikke

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere