Erhvervsøkonomisk Institut. Vejleder: Henrik Nørholm BILAG. Analyse og prissætning af JB Ti Aktier I skyggen af en finanskrise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsøkonomisk Institut. Vejleder: Henrik Nørholm BILAG. Analyse og prissætning af JB Ti Aktier 2013. I skyggen af en finanskrise"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Forfatter: Henrik Gerstrøm (xxxxxx) Vejleder: Henrik Nørholm BILAG Analyse og prissætning af JB Ti Aktier 2013 I skyggen af en finanskrise 1. december 2010

2 Bilagsoversigt BILAG 1: CHOLESKY FACTORAZATION VBA KODE BILAG 2: VBA KODEN: MODIFICERE BOX-MULLER METODE BILAG 3: VBA KODE TIL ESTIMERING AF INPUTS VARIABLE BILAG 4: JB TI AKTIER 2013 PRISSÆTNINGSMODELS VBA KODE BILAG 5: MODELLENS INPUTVARIABLE BILAG 6: PRISSÆTNINGSMODELLEN OUTPUT FOR JB TI AKTIER 2013 BILAG 7: OPTIONSPRISESTIMAT, STANDARD AFVIGELSE OG KONFIDENSINTERVAL BILAG 8: DE 10 UNDERLIGGENDE AKTIVERS UDVIKLING DE SENESTE 10 ÅR BILAG 9: JB TI AKTIER 2013 AKTIEKURV BILAG 10: KORRELATIONSKOEFFICIENTERNE MED FORSKELLIG TIDSHORISONT Bilag side 2

3 Bilag 1: Cholesky Factorazation VBA kode Kode til konstruktionen af Cholesky Matricen er lavet på baggrund af Glasserman 2004 og Wilmott Den er ikke lavet som en selvstændig funktion, men er indskrevet som en del af koden i VolKolCho() som estimere volatilitet, korrelationsmatrice, samt udregner Cholesky matricen for de 10 underliggende aktiver. VolKolCho() findes i Modul Volatilitet_Korrelation i Visual Basic. I den nedenstående kodedel er a() korrelationsmatricen, mens b() er den Cholesky matricen. 'Beregner Cholesky matricen For i = 1 To 10 For j = i To 10 x = a(i, j) For k = 1 To (i - 1) x = x - b(i, k) * b(j, k) Next k If j = i Then b(i, i) = Sqr(x) Else b(j, i) = x / b(i, i) End If Next j For at korrelere de tilfældige tal, ud fra værdier i Cholesky Matricen bruges følgende kode, som indgår direkte i koden for den overordnede prissætningsmodel. Korrelerede de 10 tilfældige tal For i = 1 To 10 For j = 1 To 10 KorrTal(i) = KorrTal(i) + CholeskyM(i, j) * NormTal(j) Next j Bilag side 3

4 Bilag 2: VBA koden: Modificere Box- Muller metode Til generere af N(0,1) tilfældige tal via Marsaglia- Bray modificerede Box- Muller metode er funktionen StdNTal() kodet, på baggrund af Wilmott 1998, side 677. Den er kodet som en selvstændig funktion, da det medføre den kan indskrives direkte i koden for hoved prissætnings modellen. Koden findes i Modul Generel i Visual Basic. Function StdNTal() As Double 'Definere variable Dim x As Double Dim y As Double Dim Dist As Double Do x = 2 * Rnd() - 1 y = 2 * Rnd() 1 Dist = x * x + y * y Loop Until Dist < 1 'Uniforme fordelt tal(1) 'Uniforme fordelt tal(2) 'Accept- rejekt funktionen StdNTal = x * Sqr(- 2 * Log(Dist) / Dist) 'Udregner det N(0,1) tilfældige tal End Function Bilag side 4

5 Bilag 3: VBA kode til estimering af inputs variable I forbindelse med estimering og beregning af inputs variable er der kodet 4 sub s: SætDATO(), SætDATOvaluta(), VolKolCho() og VolKolVALUTA() hvis koder er i indeværende bilag. SætDATO() og SætDATOvaluta() har samme funktion og gennemgås derfor sammen, mens VolKolCho() og VolKolVALUTA() gennemgås hver for sig, trods de også har mange ligheder. De 4 sub s er kodes i 2 moduler, hvor Volatilitet_Korrekation estimere og beregner i forhold til de 10 underliggende aktiver, mens Volatilitet_KorrekationVALUTA estimere på baggrund af aktiverne og valuta. Koderne bygger på Microsoft Office Excel 2007 Programming, der er hentet inspiration fra Højgaard & Nilsen kodnings arbejde. SætDATO og SætDATOvaluta er kode til at fastsætte en ny startdato, det gøres på baggrund af det antal observationer der ønskes at estimere ud fra, samt de antaget 261 dage pr. år. Koden optræder dog også direkte i VolKolCho() og VolKolVALUTA() da de kun virker korrekt hvis datoerne er opdateret. Sub SætDATO() Dim d As Double Dim Kollene As Double Range("HandelsDAG").Select ActiveCell.Offset(- Range("AntalDage") + 1, 0).Select d = ActiveCell.Row Kollene = Range("HandelsDAG").Column Range("StarDATO") = Cells(d, Kollene) 'Aktiver cellen for udgangsdatoen 'Flytter antallet af dag (n- 1) 'Gemmer rækkenummeret for Stardatoen 'Gemmer kollone nummeret for Stardatoen 'Skriver Datoen til D9(StarDATO) Range("a1").Select End Sub 'Går tilbage til toppen af regnearket Sub SætDATOvaluta() Dim d As Double Dim Kollene As Double Range("HandelsDAG_valuta").Select ActiveCell.Offset(- Range("AntalDageValuta") + 1, 0).Select d = ActiveCell.Row Kollene = Range("HandelsDAG_valuta").Column Range("StarDATOvaluta") = Cells(d, Kollene) Range("a1").Select End Sub 'Aktiver cellen for udgangsdatoen 'Flytter antallet af dag (n- 1) 'Gemmer rækkenummeret for stardatoen 'Gemmer kollone nummeret for Stardatoen 'Skriver Datoen til D9(StarDATO) 'Går tilbage til toppen af regnearket Bilag side 5

6 VolKolCho() er en sub der er kodet til på baggrund af en tids serie af dagkurser for de 10 underliggende aktiver at estimere deres volatilitet og korrelation i form af korrelationsmatricen ud fra en bestemt tidshorisont, samt opstille Cholesky matricen. Som det ses i koden er der arbejdet i For-To loops og brugt indbyggede Excel applikationer som Sum og Correl. I koden herunder såvel om i VBA editoren er kommentarerne skrevet med grønt, VolKolCho() kan findes i modul Volatilitet_korrelation. Selve volatilitetsberegningen foregår i regnearket på baggrund af output fra Sub en. Sub VolKolCho() 'Erklæring af variable Dim j As Double Dim h As Double Dim i As Double Dim k As Double Dim x As Double Dim d As Double Dim Kollene As Double Dim a() As Double ReDim a(1 To 10, 1 To 10) Dim b() As Double ReDim b(1 To 10, 1 To 10) 'Array til korrelations matricen 'Re dimensionere matricen (10x10) 'Array til Cholesky matricen 'Re dimensionere matricen (10x10) 'Sikre handelsdagen er sat korrekt Range("HandelsDAG").Select ActiveCell.Offset(- Range("AntalDage") + 1, 0).Select d = ActiveCell.Row Kollene = Range("HandelsDAG").Column Range("StarDATO") = Cells(d, Kollene) 'Aktiver cellen for udgangsdatoen 'Flytter antallet af dag (n- 1) ned i rækken 'Gemmer rækkenummeret for startdatoen 'Gemmer kollone nummeret for Startdatoen 'Skriver Datoen til D9(StarDATO) Range("HandelsDAG").Select Do While ActiveCell <> Range("StarDATO") ActiveCell.Offset(- 1, 0).Select Loop 'Aktivere cellen for udgangsdatoen 'Finder Startdatoen 'Justere til simuleringen j = ActiveCell.Row h = Range("HandelsDAG").Row 'Angiver star dagens rækkenummer 'Angiver slutdatoens rækkenummer 'Beregner Sum(Ui), Sum((Ui)^2), (n- 1) og n*(n- 1) for hvert aktiv og skrive til Excel Ark For i = 1 To 10 Cells(5 + i, 7).Value = Application.Sum(Range(Cells(j, 12 + i), Cells(h, 12 + i))) Cells(5 + i, 8).Value = Application.Sum(Range(Cells(j, 22 + i), Cells(h, 22 + i))) Cells(5 + i, 9).Value = Range("AntalDage") - 1 'Sum(Ui) 'Sum((Ui)^2) '(n- 1) Bilag side 6

7 Cells(5 + i, 10).Value = Range("AntalDage") * (Range("AntalDage") - 1) 'n*(n- 1) 'Beregner korrelations matricen For i = 1 To 10 For k = 1 To 10 a(i, k) = Application.Correl(Range(Cells(j, 12 + i), Cells(h, 12 + i)), Range(Cells(j, 12 + k), Cells(h, 12 + k))) Next k 'Beregner Cholesky matricen For i = 1 To 10 For j = i To 10 x = a(i, j) For k = 1 To (i - 1) x = x - b(i, k) * b(j, k) Next k If j = i Then b(i, i) = Sqr(x) Else b(j, i) = x / b(i, i) End If Next j 'Udfylder korrelations og Cholesky matricen i Excel ark For i = 1 To 10 For k = 1 To 10 Cells(5 + i, 14 + k).value = a(i, k) Cells(5 + i, 26 + k).value = b(i, k) If b(i, k) = 0 Then Cells(5 + i, 26 + k).value = "" End If Next k 'Skriver Korrelations matricen til Excel Skriver Cholesky matricen til Excel 'Sletter 0'erne i den øverste del af Cholesky matricen Range("a1").Select 'Går tilbage til toppen af regnearket End Sub Bilag side 7

8 VolKolVALUTA() er en sub der er kodet til på baggrund af en tids serie af dagkurser for de 10 underliggende aktiver samt for de 3 udlandske valutaer at estimere valuta volatilitet og korrelation mellem aktiverne og den valuta de er nomineret i. Som det ses i koden er der ligesom ved VolKolCho() arbejdet i For-To loops og brugt indbyggede Excel applikationer som Sum og Correl. I koden herunder såvel om i VBA editoren er kommentarerne skrevet med grønt, VolKolVALUTA() kan findes i modul Volatilitet_korrelationVALUTA. Selve volatilitetsberegningen foregår i regnearket på baggrund af output fra Sub en. Sub VolKolVALUTA() 'Erklæring af variable Dim j As Double Dim n As Double Dim i As Double Dim d As Double Dim Kollene As Double 'Sikre handelsdagen er sat korrekt Range("HandelsDAG_valuta").Select ActiveCell.Offset(- Range("AntalDageValuta") + 1, 0).Select d = ActiveCell.Row Kollene = Range("HandelsDAG_valuta").Column Range("StarDATOvaluta") = Cells(d, Kollene) 'Aktiver cellen for udgangsdatoen 'Flytter antallet af dag (n- 1) ned i rækken 'Gemmer rækkenummeret for startdatoen 'Gemmer kollone nummeret for Startdatoen 'Skriver Datoen til D9(StarDATO) Range("HandelsDAG_valuta").Select Do While ActiveCell <> Range("StarDATOvaluta") ActiveCell.Offset(- 1, 0).Select Loop j = ActiveCell.Row n = Range("HandelsDAG_valuta").Row 'Aktivere cellen for udgangsdatoen 'Finder Startdatoen 'Angiver startdagens rækkenummer 'Angiver slutdatoens rækkenummer 'Beregner Sum(Ui), Sum((Ui)^2), (n- 1) og n*(n- 1) for hvert valuta kryds og skrive til Excel Ark For i = 1 To 3 Cells(5 + i, 7).Value = Application.Sum(Range(Cells(j, 37 + i), Cells(n, 37 + i))) Cells(5 + i, 8).Value = Application.Sum(Range(Cells(j, 40 + i), Cells(n, 40 + i))) Cells(5 + i, 9).Value = Range("AntalDageValuta") - 1 Cells(5 + i, 10).Value = Range("AntalDageValuta") * (Range("AntalDageValuta") - 1) 'Korrelationen mellem Valutakryds og aktiverne nomineret i udlandske valuta 'Sum(Ui) 'Sum((Ui)^2) '(n- 1) 'n*(n- 1) Cells(12, 7).Value = Application.Correl(Range(Cells(j, 38), Cells(n, 38)), Range(Cells(j, 15), Cells(n, 15))) 'Euro/Daimler Cells(13, 8).Value = Application.Correl(Range(Cells(j, 39), Cells(n, 39)), Range(Cells(j, 16), Cells(n, 16))) 'CHF/ABB Cells(14, 9).Value = Application.Correl(Range(Cells(j, 38), Cells(n, 38)), Range(Cells(j, 17), Cells(n, 17))) 'Euro/Nokia Bilag side 8

9 Cells(15, 10).Value = Application.Correl(Range(Cells(j, 38), Cells(n, 38)), Range(Cells(j, 19), Cells(n, 19))) 'Euro/Phillips Cells(16, 11).Value = Application.Correl(Range(Cells(j, 40), Cells(n, 40)), Range(Cells(j, 20), Cells(n, 20))) 'SEK/TeliaSonera Range("a1").Select 'Går tilbage til toppen af regnearket End Sub Bilag side 9

10 Bilag 4: JB Ti Aktier 2013 prissætningsmodels VBA kode VBA koden bag prissætningsmodellen for JB Ti Aktier 2013 er i indeværende bilag. I koden såvel om i VBA editoren er kommentarerne skrevet med grønt, JB10Aktier2013() kan findes i modul Hoved_Model, og bygger på Microsoft Office Excel 2007 Programming, samt der er hentet inspiration fra Højgaard & Nilsen kodnings arbejde. Modellen er opbygget til at prissætte JB Ti Aktier 2013 og er derfor ombygget ud fra produktets karakteristika. JB10Aktier2013() er bygget op omkring 2 hovedloop af typen For- To loop, hvor det første hovedloop er For s = 1 To Paths som er simuleringsloopet, der er opbygget af en hel række loop og funktioner. Blandt andet indeholder det, det andet hovedloop som looper over de 13 vurderingsdage, for at beregne optionsafkastet, inden for hvor simulerings sti. En anden vigtig del af koden er Call Rnd(-1) som sikre at køres koden med samme antal simuleringen, benyttes de samme tilfældige tal, det er gjort for at gøre følsomhedsanalysen mulig. Koden vil ikke blive gennemgået yderlige, da kommentarerne i selve koden forklare de forskellige processer løbende, det er også ved erklæringen af variable gjort klart hvad deres funktioner er i modellen. Sub JB10Aktier2013() 'Erklæring af variable Dim i As Integer Dim j As Integer Dim v As Integer Dim s As Double Dim Paths As Long Loop variabel Loop variabel Loop variabel Loop variabel Hoved loop variabel (Antal simuleringer / stier) Dim Temp1 As Double Dim Temp2 As Double Dim Temp3 As Double Dim Temp4 As Double 'Variabel til array rangerings processen 'Variabel til array rangerings processen 'Variabel til array rangerings processen 'Variabel til array rangerings processen Dim Afkast As Double Dim UkapAfkast As Double Dim UasianAfkast As Double Dim UasianKapAfkast As Double Dim AllPayoff As Double Dim StdAllPayoff As Double Dim UkapAllPayoff As Double Dim UasianAllPayoff As Double Dim UasianKapAllPayoff As Double 'Variabel til afkast for options elementet i JB Ti Aktier 2013 for hver sti 'Variabel til afkast for options elementet i JB Ti Aktier 2013 uden kap for hver sti 'Variabel til afkast for options elementet i JB Ti Aktier 2013 uden asien for hver sti 'Variabel til afkast for options elementet i JB Ti Aktier 2013 uden asien og kap for hver sti 'Sum variabel til optionselementets simulerede afkast 'Sum variabel til optionselementets simulerede afkast squared (bruges til std. afvigelsen) 'Sum variabel til optionselementets simulerede afkast uden kap 'Sum variabel til optionselementets simulerede afkast uden asien 'Sum variabel til optionselementets simulerede afkast uden asien og kap Bilag side 10

11 Dim AfkastStd As Double 'Variabel til afkast, oprindelige option (Standard Monte Carlo Metoden) Dim AfkastAnti As Double 'Variabel til afkast, oprindelige option (Antitetisk Monte Carlo Metoden) Dim UkapAfkastStd As Double 'Variabel til afkast, option uden kap (Standard Monte Carlo Metoden) Dim UkapAfkastAnti As Double 'Variabel til afkast, option uden kap (Antitetisk Monte Carlo Metoden) Dim UasianAfkastStd As Double 'Variabel til afkast, option uden asien (Standard Monte Carlo Metoden) Dim UasianAfkastAnti As Double 'Variabel til afkast, option uden asien (Antitetisk Monte Carlo Metoden Dim UasianKapAfkastStd As Double 'Variabel til afkast, option uden asien og kap (Standard Monte Carlo Metoden) Dim UasianKapAfkastAnti As Double 'Variabel til afkast, option uden asien og kap (Antitetisk Monte Carlo Metoden) Dim Pris As Double Dim DiskFaktor As Double 'Optionsprisen 'Diskonterings faktor Dim StartTid As Date Dim SlutTid As Date 'Variabel til start tidspunktet 'Variabel til slut tidspunktet Dim Kurs() As Double 'Array med Sporprisen for aktiverne ReDim Kurs(1 To 10) Dim Rf() As Double 'Array med de risikofrie renter ReDim Rf(1 To 10) Dim VolAktiv() As Double 'Array med Volatilitet for aktiverne ReDim VolAktiv(1 To 10) Dim Div() As Double 'Array med dividenden for de enkelte aktiver ReDim Div(1 To 10) Dim Volvaluta() As Double 'Array med Volatilitet for valuta ReDim Volvaluta(1 To 10) Dim CholeskyM() As Double 'Array med Cholesky Matricen ReDim CholeskyM(1 To 10, 1 To 10) Dim KorrValuta() As Double 'Array med Korrelationen valuta og aktiv ReDim KorrValuta(1 To 10) Dim DeltaT() As Double 'Array med Tidsskridt i loop (Delta t) ReDim DeltaT(1 To 13) Dim NormTal() As Double 'Array med tilfældige tal ReDim NormTal(1 To 10) Dim KorrTal() As Double 'Array med korrelerede tilfældige tal ReDim KorrTal(1 To 10) As Double Dim AktivStd() As Double 'Array for aktivernes startkurs (Standard Monte Carlo Metoden) ReDim AktivStd(1 To 10) Dim AktivAnti() As Double 'Array for aktivernes startkurs (Antitetisk Monte Carlo Metoden) ReDim AktivAnti(1 To 10) Dim SumAktivStd() As Double 'Array med summen af aktives afkast over de 13 vurderingsdage (Std MC Metoden) ReDim SumAktivStd(1 To 10) Dim SumAktivAnti() As Double 'Array med summen af aktives afkast over de 13 vurderingsdage (Antitetisk MC Metoden) ReDim SumAktivAnti(1 To 10) Dim SumGnmDStd() As Double 'Array med sum af gennemsnitsværdien for alle stier over vurderingsdagene (Std MC Metoden) ReDim SumGnmDStd(1 To 13, 1 To 10) Dim SumGnmDAnti() As Double 'Array med sum af gennemsnitsværdien for alle stier over vurderingsdagene (Antitetisk MC Metoden) ReDim SumGnmDAnti(1 To 13, 1 To 10) Dim GnmDStd() As Double 'Array med estimatet for aktivernes sti, på de 13 vurderingsdage (Std. MC Metoden) ReDim GnmDStd(1 To 13, 1 To 10) Dim GnmDAnti() As Double 'Array med estimatet for aktivernes sti, på de 13 vurderingsdage (Antitetisk MC Metoden) ReDim GnmDAnti(1 To 13, 1 To 10) Dim PayoffStd() As Double 'Array med de gns. afkast for den oprindelig option over vurderingsdagene (Std. MC Metoden) ReDim PayoffStd(1 To 10) Bilag side 11

12 Dim PayoffAnti() As Double Array med de gns. afkast for den oprindelig option over vurderingsdagene (Antitetisk MC Metoden) ReDim PayoffAnti(1 To 10) Dim UkapPayoffStd() As Double 'Array med de gns. afkast for option uden Kap over vurderingsdagene (Std. MC Metoden) ReDim UkapPayoffStd(1 To 10) Dim UkapPayoffAnti() As Double 'Array med de gns. afkast for option uden Kap over vurderingsdagene (Antitetisk MC Metoden) ReDim UkapPayoffAnti(1 To 10) Dim UaisanPayoffstd() As Double 'Array med afkast for option uden Asien (Std. MC Metoden) ReDim UaisanPayoffstd(1 To 10) Dim UaisanPayoffAnti() As Double 'Array med de afkast for option uden Asien (Antitetisk MC Metoden) ReDim UaisanPayoffAnti(1 To 10) Dim UaisanKapPayoffstd() As Double 'Array med afkast for option uden Asien og Kap (Std. MC Metoden) ReDim UaisanKapPayoffstd(1 To 10) Dim UaisanKapPayoffAnti() As Double 'Array med afkast for option uden Asien og Kap (Antitetisk MC Metoden) ReDim UaisanKapPayoffAnti(1 To 10) StartTid = Now() 'Skriver starttidspunktet til variablen StartTid 'Indsætter værdier til de forskellige variable Paths = Range("AntalStier") 'Henter antallet af Stier fra Regnearket 'Indsætter værdien for korrelationen mellem aktiver og valuta KorrValuta(1) = 1 KorrValuta(2) = 1 KorrValuta(3) = Range("KorrDaimlerEU") KorrValuta(4) = Range("KorrABBCHF") KorrValuta(5) = Range("KorrNokiaEUR") KorrValuta(6) = 1 KorrValuta(7) = Range("KorrPhillipsEUR") KorrValuta(8) = Range("KorrTeliaSEK") KorrValuta(9) = 1 KorrValuta(10) = 1 'Indsætter værdier i de forskellige Arrays For i = 1 To 10 Kurs(i) = Worksheets("Baggrunds Information").Cells(6, 2 + i) Rf(i) = Worksheets("Baggrunds Information").Cells(7, 2 + i) VolAktiv(i) = Worksheets("Baggrunds Information").Cells(8, 2 + i) Div(i) = Worksheets("Baggrunds Information").Cells(9, 2 + i) Volvaluta(i) = Worksheets("Baggrunds Information").Cells(10, 2 + i) 'Indsætter startkurserne 'Indsætter de risikofrie renter 'Indsætter aktivernes volatilitet 'Indsætter dividenden 'Indsætter valuta volatiliteten 'Udfylder Cholesky Matricen For j = 1 To 10 CholeskyM(i, j) = Worksheets("Baggrunds Information").Cells(34 + i, 2 + j) Next j 'Udfylder Array med tidsskridt (t) For i = 1 To 13 DeltaT(i) = Worksheets("Baggrunds Information").Cells(21 + i, 18) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'Monte Carlo Simuleringen Bilag side 12

13 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Call Rnd(- 1) Randomize (1) 'Sikre at de samme antal simuleringen benytte de samme N(0,1) tal (Gør følsomheds Analysen mulig) For s = 1 To Paths 'Antal simuleringer / stier (HOVED LOOP) AfkastStd = 0 AfkastAnti = 0 UkapAfkastStd = 0 UkapAfkastAnti = 0 UasianAfkastStd = 0 UasianAfkastAnti = 0 UasianKapAfkastStd = 0 UasianKapAfkastAnti = 0 Sum variable for den oprindelige optionsestimeringsproces nulstilles (Standard Monte Carlo) Sum variable for den oprindelige optionsestimeringsproces nulstilles (Antitetisk Monte Carlo) Sum variable for optionen uden Kap nulstilles (Standard Monte Carlo) Sum variable for optionen uden Kap nulstilles (Antitetisk Monte Carlo) Sum variable for optionen uden Asien nulstilles (Standard Monte Carlo) Sum variable for optionen uden Asien nulstilles (Antitetisk Monte Carlo) Sum variable for optionen uden Asien og Kap nulstilles (Standard Monte Carlo) Sum variable for optionen uden Asien og Kap nulstilles (Antitetisk Monte Carlo) For i = 1 To 10 AktivStd(i) = Kurs(i) AktivAnti(i) = Kurs(i) SumAktivStd(i) = 0 SumAktivAnti(i) = 0 'Gøre ved starten af hvert loop (Paths) 'Angiver Startkursen 'Angiver Startkursen 'Nulstiller array for Summen for Standard metode 'Nulstiller array for Summen for den Antitetiske metode For v = 1 To 13 'De 13 vurderingsdage For i = 1 To 10 NormTal(i) = 0 KorrTal(i) = 0 'Nulstiller Array med tilfældige tal 'Nulstiller Array med korrelerede tal 'Udtrækker 10 tilfældige tal For i = 1 To 10 NormTal(i) = StdNTal() 'Korrelerede de 10 tilfældige tal For i = 1 To 10 For j = 1 To 10 KorrTal(i) = KorrTal(i) + CholeskyM(i, j) * NormTal(j) Next j 'Monte Carlo Simulering af de 10 underliggende aktiver (Standard og Antitetisk Metode) For i = 1 To 10 AktivStd(i) = AktivStd(i) * Exp((Rf(i) - Div(i) - (Volvaluta(i) * VolAktiv(i) * KorrValuta(i)) * (VolAktiv(i) * VolAktiv(i))) * DeltaT(v) + VolAktiv(i) * Sqr(DeltaT(v)) * KorrTal(i)) Standard stien AktivAnti(i) = AktivAnti(i) * Exp((Rf(i) - Div(i) - (Volvaluta(i) * VolAktiv(i) * KorrValuta(i)) * (VolAktiv(i) * VolAktiv(i))) * DeltaT(v) + VolAktiv(i) * Sqr(DeltaT(v)) * (- KorrTal(i))) Antitetiske sti For i = 1 To 10 'Summere sammen SumAktivStd(i) = SumAktivStd(i) + AktivStd(i) SumAktivAnti(i) = SumAktivAnti(i) + AktivAnti(i) 'Sum af de 13 vurderingsdage, for hvert aktiv i (Standard Monte Carlo) 'Sum af de 13 vurderingsdage, for hvert aktiv i (Antitetisk Monte Carlo) Bilag side 13

14 SumGnmDStd(v, i) = SumGnmDStd(v, i) + AktivStd(i) SumGnmDAnti(v, i) = SumGnmDAnti(v, i) + AktivAnti(i) Sum på de 13 vurderingsdage for hvert aktiv i (Standard Monte Carlo) Kun til ExcelARK Sum på de 13 vurderingsdage for hvert aktiv i (Standard Monte Carlo) Kun til ExcelARK Next v For i = 1 To 10 'Afkastet for optionen uden Asien, samt uden Asien & Kap UaisanPayoffstd(i) = AktivStd(i) (Standard Monte Carlo) UaisanPayoffAnti(i) = AktivAnti(i) (Antitetisk Monte Carlo) UaisanKapPayoffstd(i) = AktivStd(i) (Standard Monte Carlo) UaisanKapPayoffAnti(i) = AktivAnti(i) (Antitetisk Monte Carlo) For i = 1 To 10 'Beregner gennemsnit af de 13 vurderingsdage og finder afkast 'Beregner det gennemsnitlige afkast over vurderingsdagene for den oprinde option (Standard Monte Carlo) PayoffStd(i) = ((SumAktivStd(i) / 13) / Kurs(i)) - 1 'Beregner det gennemsnitlige afkast over de 13 vurderingsdage for den oprinde option (Antitetisk Monte Carlo) PayoffAnti(i) = ((SumAktivAnti(i) / 13) / Kurs(i)) - 1 'Beregner det gennemsnitlige afkast over de 13 vurderingsdage for option uden kap (Standard Monte Carlo) UkapPayoffStd(i) = ((SumAktivStd(i) / 13) / Kurs(i)) - 1 'Beregner det gennemsnitlige afkast over de 13 vurderingsdage for option uden kap (Antitetisk Monte Carlo) UkapPayoffAnti(i) = ((SumAktivAnti(i) / 13) / Kurs(i)) - 1 UaisanPayoffstd(i) = (UaisanPayoffstd(i) / Kurs(i)) 1 Beregner afkastet for option uden Asien (Standart Monte Carlo) UaisanPayoffAnti(i) = (UaisanPayoffAnti(i) / Kurs(i)) - 1 'Beregner afkastet for option uden Asien (Antitetisk Monte Carlo) UaisanKapPayoffstd(i) = (UaisanKapPayoffstd(i) / Kurs(i)) - 1 'Beregner afkastet for option uden Asien og kap (Standart Monte Carlo) UaisanKapPayoffAnti(i) = (UaisanKapPayoffAnti(i) / Kurs(i)) - 1 'Beregner afkastet for option u. Asien og kap (Antitetisk Monte Carlo) 'Rangere Array så fra mindst til størst (Standard Monte Carlo Metoden) For j = 2 To UBound(PayoffStd) Temp1 = PayoffStd(j) For i = j - 1 To 1 Step - 1 If (PayoffStd(i) <= Temp1) Then GoTo 10 PayoffStd(i + 1) = PayoffStd(i) i = 0 10 PayoffStd(i + 1) = Temp1 Next j 'Rangere Array så fra mindst til størst (Antitetisk Monte Carlo Metoden) For j = 2 To UBound(PayoffAnti) Temp2 = PayoffAnti(j) For i = j - 1 To 1 Step - 1 If (PayoffAnti(i) <= Temp2) Then GoTo 11 PayoffAnti(i + 1) = PayoffAnti(i) i = 0 11 PayoffAnti(i + 1) = Temp2 Next j Bilag side 14

15 'Rangere Array så fra mindst til størst (Standard Monte Carlo Metoden) For j = 2 To UBound(UaisanPayoffstd) Temp3 = UaisanPayoffstd(j) For i = j - 1 To 1 Step - 1 If (UaisanPayoffstd(i) <= Temp3) Then GoTo 12 UaisanPayoffstd(i + 1) = UaisanPayoffstd(i) i = 0 12 UaisanPayoffstd(i + 1) = Temp3 Next j 'Rangere Array så fra mindst til størst (Antitetisk Monte Carlo Metoden) For j = 2 To UBound(UaisanPayoffAnti) Temp4 = UaisanPayoffAnti(j) For i = j - 1 To 1 Step - 1 If (UaisanPayoffAnti(i) <= Temp4) Then GoTo 13 UaisanPayoffAnti(i + 1) = UaisanPayoffAnti(i) i = 0 13 UaisanPayoffAnti(i + 1) = Temp4 Next j 'Sætter de 4 højeste afkast til 40% (Kap korrektionen) For i = 1 To 4 PayoffStd(i + 6) = 0.4 Array for oprindelig options estimat (Standard Monte Carlo Metoden) PayoffAnti(i + 6) = 0.4 Array for oprindelig options estimat (Antitetisk Monte Carlo Metoden) UaisanPayoffstd(i + 6) = 0.4 Array for options uden asien estimat (Standard Monte Carlo Metoden) UaisanPayoffAnti(i + 6) = 0.4 Array for options uden asien estimat (Antitetisk Monte Carlo Metoden) 'Udregner summen af aktiekurvens payoff for hver stimulering (Nulstilles i starten af hvert loop) For i = 1 To 10 AfkastStd = AfkastStd + PayoffStd(i) 'Oprindelig option (Standard Monte Carlo Metoden) AfkastAnti = AfkastAnti + PayoffAnti(i) 'Oprindelig option (Antitetisk Monte Carlo Metoden) UkapAfkastStd = UkapAfkastStd + UkapPayoffStd(i) 'Option uden Kap (Standard Monte Carlo Metoden) UkapAfkastAnti = UkapAfkastAnti + UkapPayoffAnti(i) 'Option uden Kap (Antitetisk Monte Carlo Metoden) UasianAfkastStd = UasianAfkastStd + UaisanPayoffstd(i) 'Option uden Asien (Standard Monte Carlo Metoden) UasianAfkastAnti = UasianAfkastAnti + UaisanPayoffAnti(i) 'Option uden Asien (Antitetisk Monte Carlo Metoden) UasianKapAfkastStd = UasianKapAfkastStd + UaisanKapPayoffstd(i) 'Option uden Asien og Kap (Standard Monte Carlo Metoden) UasianKapAfkastAnti = UasianKapAfkastAnti + UaisanKapPayoffAnti(i) 'Option uden Asien og Kap (Antitetisk Monte Carlo Metoden) 'Udregner afkastet for indeværende sti i procent AfkastStd = (AfkastStd / 10) * 100 AfkastAnti = (AfkastAnti / 10) * 100 UkapAfkastStd = (UkapAfkastStd / 10) * 100 UkapAfkastAnti = (UkapAfkastAnti / 10) * 100 UasianAfkastStd = (UasianAfkastStd / 10) * 100 UasianAfkastAnti = (UasianAfkastAnti / 10) * 100 UasianKapAfkastStd = (UasianKapAfkastStd / 10) * 100 UasianKapAfkastAnti = (UasianKapAfkastAnti / 10) * 100 'Oprindelig option (Standard Monte Carlo Metoden) 'Oprindelig option (Antitetisk Monte Carlo Metoden) 'Option uden Kap (Standard Monte Carlo Metoden) 'Option uden Kap (Antitetisk Monte Carlo Metoden) 'Option uden Asien (Standard Monte Carlo Metoden) 'Option uden Asien (Antitetisk Monte Carlo Metoden) 'Option uden Asien og Kap (Standard Monte Carlo Metoden) 'Option uden Asien og Kap (Antitetisk Monte Carlo Metoden) Bilag side 15

16 Tjekker om payoff er negativ, og sætter det til 0, hvis sandt If AfkastStd > 0 Then 'Oprindelig option (Standard Monte Carlo Metoden) AfkastStd = AfkastStd Else AfkastStd = 0 End If If AfkastAnti > 0 Then AfkastAnti = AfkastAnti Else AfkastAnti = 0 End If 'Oprindelig option (Antitetisk Monte Carlo Metoden) If UkapAfkastStd > 0 Then UkapAfkastStd = UkapAfkastStd Else UkapAfkastStd = 0 End If 'Option uden Kap (Standard Monte Carlo Metoden) If UkapAfkastAnti > 0 Then UkapAfkastAnti = UkapAfkastAnti Else UkapAfkastAnti = 0 End If 'Option uden Kap (Antitetisk Monte Carlo Metoden) If UasianAfkastStd > 0 Then UasianAfkastStd = UasianAfkastStd Else UasianAfkastStd = 0 End If 'Option uden Asien (Standard Monte Carlo Metoden) If UasianAfkastAnti > 0 Then UasianAfkastAnti = UasianAfkastAnti Else UasianAfkastAnti = 0 End If 'Option uden Asien (Antitetisk Monte Carlo Metoden) If UasianKapAfkastStd > 0 Then UasianKapAfkastStd = UasianKapAfkastStd Else UasianKapAfkastStd = 0 End If 'Option uden Asien og Kap (Standard Monte Carlo Metoden) If UasianKapAfkastAnti > 0 Then UasianKapAfkastAnti = UasianKapAfkastAnti Else UasianKapAfkastAnti = 0 End If 'Option uden Asien og Kap (Antitetisk Monte Carlo Metoden) Afkast = (AfkastStd + AfkastAnti) / 2 'Afkastet på options elementet i JB Ti Aktier 2013 for hver sti UkapAfkast = (UkapAfkastStd + UkapAfkastAnti) / 2 'Afkastet på options elementet i JB Ti Aktier 2013 uden kap for hver sti UasianAfkast = (UasianAfkastStd + UasianAfkastAnti) / 2 'Afkastet på options elementet i JB Ti Aktier 2013 uden asien for hver sti UasianKapAfkast = (UasianKapAfkastStd + UasianKapAfkastAnti) / 2 'Afkastet på options elementet i JB Ti Aktier 2013 u. Asien&kap for hver sti Bilag side 16

17 'Summere de simulerede afkast AllPayoff = AllPayoff + Afkast StdAllPayoff = StdAllPayoff + Afkast * Afkast UkapAllPayoff = UkapAllPayoff + UkapAfkast UasianAllPayoff = UasianAllPayoff + UasianAfkast UasianKapAllPayoff = UasianKapAllPayoff + UasianKapAfkast 'Summen af de simulerede options afkast for JB Ti Aktier 2013 'Det forventede afkast squared, bruges til standart afvigelsens Summen af de simulerede options afkast for JB Ti Aktier 2013 uden kap 'Summen af de simulerede options afkast for JB Ti Aktier 2013 uden asien 'Summen af de simulerede options afkast, JB Ti Aktier 2013 u. Asien&kap Next s 'Simulering slutter (Næste sti) DiskFaktor = Exp(- Range("rDK") * Range("T")) Pris = (AllPayoff * DiskFaktor) / Paths 'Udregner diskonterings faktoren 'Udregner Optionsprisen E(Pris) StdAllPayoff = (StdAllPayoff * DiskFaktor * DiskFaktor) / Paths StdAllPayoff = (StdAllPayoff - Pris * Pris) / Paths StdAllPayoff = Sqr(StdAllPayoff) 'E(Pris^2) 'Variansen for den estimerede optionspris 'Standart Afvigelsen den estimerede optionspris Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(16, 6) = StdAllPayoff Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(17, 6) = Pris * StdAllPayoff Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(18, 6) = Pris * StdAllPayoff 'Skriver Standart Afvigelsen til Excel Ark 'Udregner og skriver den nedre grænse i konfidensintervallet 'Udregner og skriver den Øvre grænse i konfidensintervallet Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(9, 5) = AllPayoff / Paths 'Udregner og skriver afkastet på optionen Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(9, 9) = UkapAllPayoff / Paths 'Udregner og skriver afkastet på optionen ud Kap Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(9, 7) = UasianAllPayoff / Paths 'Udregner og skriver afkastet på optionen ud Asien Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(9, 11) = UasianKapAllPayoff / Paths 'Udregner og skriver afkastet på optionen ud Asien og Kap For i = 1 To 4 Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(10, * i) = DiskFaktor 'Skriver Diskonterings faktor til Excel Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(23, 6) = 100 * Exp(- Rf(1) * Range("T")) 'Udregner værdien af Nulkupon Obligationen Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(24, 6) = Pris * Range("Dgrad") 'Korrigere med Deltagelsesgraden Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(25, 6) = 100 * Exp(- Rf(1) * Range("T")) + Pris * Range("Dgrad") 'Prisen uden omkostninger Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(27, 6) = Range("Omkostninger") * Range("T") * 100 'Omkostninger udregnes og skrives til Excel Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(28, 6) = 100 * Exp(- Rf(1) * Range("T")) + Pris * Range("Dgrad") + Range("Omkostninger") * Range("T") * 100 'Samlet Pris 'Skriver estimatet for de enkelte aktivers kurs på de 13 vurderingsdage For v = 1 To 13 For i = 1 To 10 Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(35 + v, 1 + (2 * i)) = SumGnmDStd(v, i) / Paths Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(35 + v, 2 + (2 * i)) = SumGnmDAnti(v, i) / Paths Next v SlutTid = Now() Noter sluttiden for simulerings processen Worksheets("JB Ti Aktier 2013").Cells(4, 11) = DateDiff("s", StartTid, SlutTid) Udregner estimerings tiden i sekunder End Sub Bilag side 17

18 Bilag 5: Modellens inputvariable Bilaget indeholder tabeller med de forskellige inputs variabler prissætningsmodellen skal bruge, de kan også findes i Excel regnearket vedlagt på Cd en. Carlsberg Danske Bank Daimler ABB Nokia Novo Phillips TeliaSonera Vestas Mærsk Spotpris (S 0) 340,50 91,50 25,72 16,22 10,44 287,00 13,13 40,50 380, ,00 Risikofir rente (r f) 3,131% 3,131% 2,598% 1,558% 2,598% 3,131% 2,598% 2,533% 3,131% 3,131% Volatilitet (σ) 42,05% 38,95% 41,41% 43,67% 39,44% 29,17% 34,22% 31,86% 61,18% 40,15% Dividente (d) 1,028% 0,000% 2,333% 0,000% 3,831% 2,091% 5,333% 4,444% 0,000% 2,044% Volatilitet valuta (σ v) 0,00% 0,00% 0,24% 5,86% 0,24% 0,00% 0,24% 7,23% 0,00% 0,00% Deltagelsesgrad Løbetid (T) Diskonteringsrente Omkostninger (p.a.) Antal simuleringer (n) 120,00% 4 3,131% 1,00% Korrelationsmatricen CARLSBERG DANSKE BANK Daimler ABB NOKIA NOVO PHILLIPS TELIASONERA VESTAS MÆRSK CARLSBERG 1 0, , , , , , , , , DANSKE BANK 0, , , , , , , , , DAIMLER 0, , , , , , , , , ABB 0, , , , , , , , , NOKIA 0, , , , , , , , , NOVO 0, , , , , , , , , PHILIPS 0, , , , , , , , , TELIASONERA 0, , , , , , , , , VESTAS 0, , , , , , , , , MÆRSK 0, , , , , , , , , Bilag side 18

19 Cholesky matricen CARLSBERG DANSKE BANK Daimler ABB NOKIA NOVO PHILLIPS TELIASONERA VESTAS MÆRSK CARLSBERG 1 DANSKE BANK 0, , DAIMLER 0, , , ABB 0, , , , NOKIA 0, , , , , NOVO 0, , , , , , PHILIPS 0, , , , , , , TELIASONERA 0, , , , , , , , VESTAS 0, , , , , , , , , MÆRSK 0, , , , , , , , , , DAIMLER ABB NOKIA PHILLIPS TELIASONERA Korrelationsmatrice for aktiv og valutakryds EURO CHF EURO EURO SEK 0, , , , , Bilag side 19

20 JB Ti Aktier 2013 Gennemsnitsdage Antal dage fra Dato Gennemsnitsdag (- 1) Antal år seneste gnm. dag 6/18/2012 6/30/ ,0000 7/17/2012 6/18/ ,0805 8/12/2012 7/17/ ,0728 9/17/2012 8/12/ , /17/2012 9/17/ , /16/ /17/ , /17/ /16/ ,0805 1/17/ /17/ ,0881 2/18/2013 1/17/ ,0881 3/18/2013 2/18/ ,0766 4/17/2013 3/18/ ,0843 5/17/2013 4/17/ ,0843 6/17/2013 5/17/ ,0805 Gennemsnit antal dag per år 261 Bilag side 20

21 Bilag 6: Prissætningsmodellen output for JB Ti Aktier 2013 Bilaget indeholder tabeller med de forskellige output fra prissætningsmodellen, de kan også findes i Excel regnearket, ark JB Ti Aktier 2013 vedlagt på Cd en. Optionsværdierne Options Elementet Oprindelig Uden Asien Uden Kap Uden Asien og Kap Forventede payoff 6, , , , Diskonteringsfaktor 0, , , , Optionsværdi 6, , , , % konfidensinterval for optionspris Standard afvigelse Nedre grænse for K.I. Øvre grænse for K.I. 0, , , Pris på JB Ti Aktier 2013 Værdi Nulkuponobligation Optionspris Fair pris 88, , , Omkostninger Samlet pris 4,00 99, Bilag side 21

22 Bilag side 22

23 Bilag 7: Optionsprisestimat, Standard afvigelse og konfidensinterval Bilaget indeholder 2 figurer der grafik afbilleder optionsprisestimatet, standardafvigelsen og konfidensintervallet for henholdsvis den Antitetiske Monte Carlo metode og Standard Monte Carlo metoden. 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,9 5,8 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Øvre Grænse Options Pris Nedre Grænse Standart Afvigelse 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,9 5,8 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Øvre Grænse Nedre Grænse Optionspris Std. Afvigelse Bilag side 23

24 Bilag 8: De 10 underliggende aktivers udvikling de seneste 10 år Bilag side 24

25 Bilag side 25

26 Bilag side 26

27 Bilag side 27

28 Bilag 9: JB Ti Aktier 2013 aktiekurv Bilag side 28

29 Bilag 10: Korrelationskoefficienterne med forskellig tidshorisont Bilag side 29

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Hd. Finansiering Analyse af garanti obligationen Grøn Energi 2012-2016 Forfatter: Don Fischer Vejleder: Jesper Lund Afleveret d. 15. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation.

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation. H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Martin Hofman Laursen Joachim Bramsen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. 5 og 31 Værdiansættelse af stiafhængige bermuda

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktieoptioner Version 1, opdateret den 19. marts 2015 BAGGRUND... 4 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 1. INDLEDNING... 4 2. OPBYGNING OG STRUKTUR...

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Renteindekserede Obligationer

Renteindekserede Obligationer Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Forfattere: Jacob Grosen Lasse Okholm Ravn Vejleder: David Skovmand Renteindekserede Obligationer - Prisfastsættelse af KK Kurvestejler 2013 & DEXIA Holger

Læs mere

Opgave nr. 28. Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering foretaget i Excel

Opgave nr. 28. Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering foretaget i Excel H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 004 Opgaveløser: Vejleder: Carsten Holdum Peter Toftager Ejlersen Opgave nr. 8 Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Kristoffer Vang Nielsen. Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem

Kristoffer Vang Nielsen. Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem Kristoffer Vang Nin Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem Master Thesis, Marts 2010 Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem Kristoffer Vang Nin Master Thesis, Marts 2010 Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer Prisfastsættelse af konverterbare obligationer H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - efterår 2009 Opgaveløser: Mikkel H. Skovsgaard Jensen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. E7 2. november 2009

Læs mere

af amerikanske optioner i en model med stokastisk volatilitet og spring Simulationsbaseret prisfastsættelse http://www.nielses.

af amerikanske optioner i en model med stokastisk volatilitet og spring Simulationsbaseret prisfastsættelse http://www.nielses. Handelshøjskolen i København Institut for Finansiering Erhvervsøkonomi/matematik-studiet Cand.merc.(mat.) kandidatafhandling December 2003 Forfatter: Niels Elken Sønderby Vejleder: Carsten Sørensen Simulationsbaseret

Læs mere

STATISTIK MED SAS. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) på den nemme måde med step-by-step cases, som alle kan forholde sig til.

STATISTIK MED SAS. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) på den nemme måde med step-by-step cases, som alle kan forholde sig til. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) Denne e-bog introducerer dig til markedets stærkeste statistikværktøj. SAS kan alt inden for analytics og er samtidig let at lære. Derfor er det bare med at komme i gang

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Teknikker til analyse af tal med Excel

Teknikker til analyse af tal med Excel 1 Appendiks 2 Teknikker til analyse af tal med Excel Dette appendiks indeholder mange gentagelser fra kapitel 10, afsnit 4 Teknikker til analyse af tal i Den skinbarlige virkelighed) dog med den forskel,

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Sikring af kommunikationsnetværk ved brug af Single Backup Path Protection

Sikring af kommunikationsnetværk ved brug af Single Backup Path Protection Sikring af kommunikationsnetværk ved brug af Single Backup Path Protection 02125 - Bachelorprojekt i Softwareteknologi Udarbejdet af (s042143) Christopher Følsgaard (s022015) Anders Spælling Vejleder Thomas

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

En vurdering af renterisikoen ud fra horisontafkastet

En vurdering af renterisikoen ud fra horisontafkastet HA almen 6. Semester Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Forfattere Line Maria Christensen Anne Frøkjær Vejleder Frank Pedersen - Illustreret ved case-virksomheden Fast Ejendom Handelshøjskolen

Læs mere

Risk based portefølje optimering

Risk based portefølje optimering HD Finansiering. Hovedopgave foråret 2014. Risk based portefølje optimering Forfatter: Daniel Sunke Vejleder: Martin Richter Institut for Finansiering Handelshøjskole i København 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt Afgangsprojekt, HD 2. del i Finansiering Aflevering 14. maj 2012

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 2012 Opgaveløser: Arne Meyer Larsen Vejleder: Martin Richter Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Læs mere

Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata

Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Århus 27. januar 2014 Morten Frydenberg Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Hvad er Stata? Stata er et program, der kan lave statistiske analyser af

Læs mere