BankInvest Emerging Markets Aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest Emerging Markets Aktier"

Transkript

1 November 2013 BankInvest Emerging Markets Aktier

2 Nyt emerging markets aktieprodukt Eksisterende EM-aktieprodukt udbud Asien Østeuropa Latinamerika NEMA Nyt EM-aktieprodukt udbud Asien Latinamerika Østeuropa + NEMA Emerging Markets Aktier 2

3 Tæt samarbejde med regionale EM-produkter Asien Østeuropa Latinamerika NEMA BankInvest Emerging Markets Aktier Hans-Martin Thorsen, Rune Mosbech, Sander Mortensen Sparring med globale sektorspecialister 3

4 EM-aktier er et veldiversificeret investeringsunivers Benchmark vægte fordelt på region Største benchmarklande Asien 8% 62% 9% Latinamerika 21% Mellemøsten og Afrika Østeuropa 4

5 Produktbeskrivelse Et klassisk BankInvest aktieprodukt Fundamentale i vores tilgang Tålmodige investorer Bygger porteføljen op nedefra 5

6 Produktbeskrivelse Varedeklaration BankInvest Emerging Markets Aktier Basis inden for EM-aktier Beta: 0,9-1,1 Antal aktier: Begrænset regionsafvigelse Begrænset sektorafvigelse Lav faktor risiko fokus på aktiespecifik risiko Benchmark: MSCI Emerging Markets 6

7 Tre hovedbudskaber 1 Emerging markets væksthistorien er fortsat stærk 2 Værdiansættelsen er attraktiv 3 EM-selskaber kan være et minefelt aktiv forvaltning med fokus på det enkelte selskab er afgørende 7

8 E Emerging markets væksthistorien er fortsat stærk Real BNP-vækst på regionsniveau (procent) Advanced economies Udviklede økonomier Emerging market and developing economies Emerging markets Kilde: seneste IMF forecast, Bygger på IMF klassificering EM = udviklingslande og frontier lande 8

9 Der er fortsat et stort catch-up -potentiale Landbefolkning Industrialisering Uddannelse Voksende produktivitet, indkomst og forbrug 9

10 Tre hovedbudskaber 1 Emerging markets væksthistorien er fortsat stærk 2 Værdiansættelsen er attraktiv 3 EM-selskaber kan være et minefelt aktiv forvaltning med fokus på det enkelte selskab er afgørende 10

11 Værdiansættelsen er attraktiv Data opdateret: Pris / indtjening (konsensus estimater næste 12 måneder) oktober 2007 oktober 2008 oktober 2009 oktober 2010 oktober 2011 oktober 2012 oktober 2013 Kilde: Bloomberg MSCI Emerging Markets MSCI Verden 11

12 Forventningerne er lave Globale porteføljeforvalteres emerging markets-aktieeksponering (Merrill Lynch survey) Vær frygtsom når andre er grådige og grådig, når andre er frygtsomme - Warren Buffett Procentdel af globale porteføljeforvaltere overvægtet i emerging markets Relativt afkast - MSCI EM vs. MSCI DM (højre akse) Kilde: Merrill Lynch fundmanager survey 12

13 Tre hovedbudskaber 1 Emerging markets væksthistorien er fortsat stærk 2 Værdiansættelsen er attraktiv 3 EM-selskaber kan være et minefelt aktiv forvaltning med fokus på det enkelte selskab er afgørende 13

14 Investeringscase: Greatview Land: Kina Branche: Råvarer Greatview har brudt TetraPaks monopol i Kina Greatview er Kinas andenstørste emballageleverandør til mejerier Markedsandelen er vokset fra 6 procent i 2007 til over 13 procent i dag Et voksende marked for emballage, som er svært at trænge ind på for nye spillere Salg af mælk 2012 (liter/person) 26,5 31,7 18,5 6,9 72,0 Attraktiv værdifastsættelse og økonomi P/E 2014E = 11,7x Egenkapitalforrentning = 18 procent (2012) Ingen gæld Kina Sydkorea Rusland Brasillien Danmark Greatview markedsandel i Kina 11% 9% 7% 6% 13%

15 Investeringscase: PICC P&C Land: Kina Branche: Forsikring PICC P&C er Kinas største brand og skadesforsikringsselskab Favorable vækstudsigter Forsikring er en vigtig del af en mere forbrugsdrevet kinesisk økonomi Store omkostningsmæssige fordele ved at være markedsleder Attraktiv værdiansættelse og økonomi P/E 2014E = 8,6x Egenkapitalforrentning = 29 procent (2012) Bilsalg i Kina 15

16 Investeringscase: MTS Land: Rusland Branche: Telekommunikation MTS er den største teleudbyder i Rusland og en række andre tidligere Sovjetstater Fortsat voksende mobilpenetration Favorabelt konkurrenceklima God vækst i mobil datatrafik samt salg af ekstraservices Attraktiv værdiansættelse og økonomi P/E 2014E = 10,6x Dividende 2014E = 6,6 procent Lav nettogæld Smartphones som % af alle telefoner (Rusland) 16

17 Investeringscase: McLeod Russel Land: Indien Branche: Stabilt forbrug McLeod Russel er verdens største producent af sort the Attraktiv udbud/efterspørgsel på sort the McLeod Russel har betydelige stordriftsfordele Successfuld M&A track record Attraktiv værdiansættelse og økonomi P/E 2014E = 7,8x (5,9x hvis egne aktier ekskluderes) Egenkapitalforrentning = 17 procent (2012) Lav gæld 17

18 Investeringscase: Cultiba Land: Mexico Branche: Stabilt forbrug Cultiba opererer på det mexicanske marked for ikke-alkoholiske drikke Eneret på at brygge og distribuere PepsiCo i Mexico Mexicos største distributør af vand på flaske og dunke Cultiba er en førende sukkerproducent i Mexico og dermed er Cultiba bagudintegreret Stærk ledelse, der historisk har leveret på baggrund af strategiske målsætninger En aktie der er svagt dækket af aktieanalytikere og ikke i fokus blandt institutionelle investorer Attraktiv værdiansættelse P/E 2014E = 17,4x (rabat på procent i forhold til latinamerikanske konkurrenter) EV/EBITDA 2014E = 7,2x (rabat på 30 procent i forhold til sine mexicanske konkurrenter) 18

19 Praktisk information OBS tegningsperioden er fremrykket Fondskode: DK Tegningskurs: 102,70 DKK franko Offentliggørelse af prospekt: 20. november 2013 Tegningsperiode: mandag 25. november til torsdag 5. december 2013 Opgørelsesdag: fredag 6. december 2013 Betalingsdag: onsdag 11. december 2013 Første handelsdag: torsdag 12. december 2013 Bevisudstedende institut: Sydbank Forventet ÅOP: 2,19% 19

20 Salgsunderstøttende materialer og aktiviteter Produktnotat Powerpoint præsentation Informationsark (one-pager) til udlevering til kunder A3-plakat til bordstandere Webbanner på der henviser til uddybende side med produktinformation Webinar om afdelingen d. 27. november 2013 kl Individuelle møder med porteføljemanagere og konsulenter 20

21 Hvorfor BankInvest Emerging Markets Aktier? Nyt bredt emerging markets-aktieprodukt: Basis inden for emerging marketsaktier Bygger på de bedste idéer fra de regionale fonde Fortsat en stærk væksthistorie i emerging markets og attraktiv værdiansættelse Selskabsudvælgelsen er afgørende 21

22 Disclaimer Denne præsentation er udarbejdet af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Sundkrogsgade 7, DK-2100 København Ø (herefter "BankInvest"). Præsentationen retter sig mod investorer bosiddende i Danmark. Præsentationen er alene udarbejdet til brug for orientering. Informationer, beregninger, vurderinger og skøn er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge noget værdipapir eller noget investeringsbevis og træder ikke i stedet for modtagerens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Ovennævnte informationer m.m. erstatter ikke finansiel, juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og BankInvest opfordrer modtageren til at søge professionel rådgivning på disse områder, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. Selv om BankInvest har udvist behørig omhu for at sikre, at oplysningerne i præsentationen ikke er urigtige eller vildledende på tidspunktet for offentliggørelse, herunder indhentet oplysninger hos kilder, som anses for pålidelige, indestår BankInvest ikke for oplysningernes rigtighed, nøjagtighed eller fuldstændighed. Oplysningerne kan ændres uden varsel af BankInvest. BankInvest påtager sig intet ansvar for beslutninger eller dispositioner, som oplysningerne på denne præsentation måtte danne grundlag for, ligesom BankInvest frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra præsentationen. Det understreges, at præsentationen kan indeholde historiske tal og allokeringer, simulerede afkast samt prognoser, og at hverken tidligere afkast eller allokeringer, simulerede afkast eller givne prognoser kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast eller allokeringer. Kursværdien af investeringsbeviser i BankInvest-foreningerne svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne. BankInvest indestår ikke for, at de i præsentationen angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Vedrørende informationer baseret på beløb i anden valuta end DKK bemærkes særligt, at gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurserne. For links til hjemmesider indeholdt på nærværende præsentation gælder, at BankInvest ikke garanterer adgang til disse, og at BankInvest frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af sådanne sider. BankInvest forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til ejendomsretten til ophavsret og varemærker i forbindelse med alle oplysninger på præsentationen. 22

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015 2. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et negativt afkast på 4,4 procent efter omkostninger målt i DKK. Sammenligningsindekset faldt

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 1. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 1. kvartal 2015 med 15,6% i DKK, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014 2. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et positivt afkast på 6,5 procent efter omkostnigner. Sammenligningsindekset steg i samme periode

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 4. kvartal 2014 med 0,3 procent, og afkastet var lavere end de mere udviklede markeder, der

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Afrika Akkumulerende KL

Afrika Akkumulerende KL Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Afrika Akkumulerende KL Afrika Akkumulerende KL November 2011 Knowledge at work C Indhold Fra håbløs til håbefuld 3 Den afrikanske væksthistorie 4 Lokale

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest Afdeling Globus 02 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus Sammenhæng mellem pris og afkast Forestil Dem en hel enkel investering, hvor Deres

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Så nåede vi til vejs ende i 2014. I løbet af året nåede vi at opleve såvel de bedste som de værste sider af Frontier

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011 Guide til Nordea Invest Oktober 2011 En nem måde at investere på Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Årsrapport for 2014 1/32

Årsrapport for 2014 1/32 1/32 Årsrapport for 2014 2/32 Halvårsrapport for 2012 Årsrapport 2014 3/32 3 Halvårsrapport for 2012 4/32 4 Indhold: Halvårsrapport for 2012 Foreningsoplysninger...4 Forord...5 Ledelsesberetning for 2014...10

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012 www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 Investeringsforeningen PFA invest Årsrapport 2012 Offentliggjort 7. marts 2013 1 INDHOLD Påtegninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar

Læs mere