GN Store Nord Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GN Store Nord Årsrapport 2008"

Transkript

1 GN Store Nord Årsrapport 2008 GN Netcom GN ReSound GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Tlf.: Fax:

2 INDHOLD LEDELSENS BERETNING Regnskab 3 Forord fra bestyrelsesformanden 4 Oversigt over 2008 og forventninger til GN Netcom 11 GN ReSound 17 Fjerde kvartal Risikostyring 20 God selskabsledelse 24 Aktionærinformation 25 Investororienterede specifikationer 29 Bestyrelse og direktion 30 Ledelsespåtegning og uafhængig revisonspåtegning 32 Indhold 33 Resultatopgørelse 34 Balance 36 Pengestrømsopgørelse 37 Totalindkomstopgørelse og egenkapital 38 Noter 74 Kapitalandele i datter- og associerede selskaber Ordforklaring og nøgletalsdefinitioner findes på indersiden af bagsiden. Koncernens hovedtal findes på indersiden af forsiden. PROFIL GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. I de første mange år som telegrafselskab. I dag som en headsetforretning (GN Netcom) samt en forretning for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr (GN ReSound). De to forretninger drives som særskilte enheder. Det børsnoterede selskab GN Store Nord A/S består af et lille sekretariat, som varetager koncernkonsolidering, IR & kommunikation, skat, juridiske forhold, treasury og risikostyring. GN Netcom har en førende position inden for udvikling og markedsføring af headset til contact centre og kontorer (CC&O) samt af headset og speakerphones til mobiletelefoner (Mobile). GN Netcom markedsfører alle headset under Jabra-brandet. GN Netcom er også OEM-leverandør til en række globale kunder herunder mobiltelefon-, pc- og PDA-producenter. GN Netcom havde pr. 31. december 2008 ca medarbejdere. GN ReSound har en førende position inden for udvikling og markedsføring af avancerede høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Høreapparaterne sælges under mærkerne ReSound, Beltone og Interton. GN ReSounds datterselskab GN Otometrics producerer og markedsfører audiologisk diagnoseudstyr under mærkerne Madsen, Aurical og ICS. GN ReSounds produktion foregår hovedsageligt på fabrikken i Xiamen i Kina. GN ReSound havde pr. 31. december 2008 ca medarbejdere. GN har ca. 45,000 navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejer knap 75% af aktiekapitalen. Ca. 30% af selskabets aktier anslås at være ejet af udenlandske aktionærer. GN er noteret på NASDAQ OMX København. Bluetooth navnet og varemærket ejes af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af GN Netcom under licens.

3 Koncernens Hovedtal (DKK mio.) Indtjening - Resultatopgørelse efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto (37) (21) (60) (66) (117) Årets resultat for fortsættende aktiviteter (94) (56) Årets resultat (67) (56) Indtjening - Investororienterede hovedtal Resultat af primær drift før afskrivninger, amortisering og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift før amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (EBITA) Balance Aktiekapital Koncernens egenkapital Moderselskabets egenkapital Samlede aktiver Nettorentebærende gæld* (245) (720) (1.387) (1.516) (1.592) Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (273) (751) (722) (661) (607) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt (231) (183) (95) Udbytte Moderselskabets udbyttebetaling Udviklingsomkostninger Afholdte udviklingsomkostninger Omstrukturering/engangsomkostninger** Omstrukturering/engangsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen Betalte omstruktureringer/engangsomkostninger (128) Investeringer Tekniske anlæg mv Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Udviklingsprojekter Øvrige immaterielle aktiver ekskl. goodwill Investeringer i ophørende aktiviteter (1. januar september 2006) I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af virksomheder Køb af andre langfristede aktiver Investeringer i alt Af- og nedskrivninger på materielle aktiver og amortisering af immaterielle aktiver Nedskrivninger på immaterielle aktiver Nøgletal Moderselskabets udbytteprocent 15,0 % 15,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Udbytte pr. aktie á DKK 4 (Angivet i DKK) 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 EBITA-margin 13,2 % 13,2 % 3,9 % 4,9 % 1,2 % Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill)* 16,2 % 17,8 % 4,6 % 5,3 % 1,2 % Egenkapitalens forrentning 11,2 % 17,1 % 6,8 % (1,4)% (1,2)% Soliditetsgrad 75,3 % 66,1 % 59,6 % 57,2 % 57,2 % Nøgletal pr. aktie Resultat pr aktie (EPS) 2,40 4,04 1,71 (0,33) (0,27) Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) 2,38 4,00 1,69 (0,33) (0,27) Cash flow fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) 4,50 3,94 2,39 2,35 2,51 Indre værdi pr. aktie à DKK Børskurs ultimo året Medarbejdere Gennemsnitligt antal ansatte * I beregningen er proformabalancen anvendt for ** Engangsomkostninger er kun medtaget fra 2007 og frem. I tidligere år er kun omstruktureringsomkostninger medtaget.

4 Ledelsens beretning Forord fra bestyrelsesformanden "Back to Basics" Til vores aktionærer 2008 var et udfordrende år for GN. Vi implementerede en række større forandringstiltag og blev direkte ramt af den finansielle krise, der spredte sig til den globale økonomi i efteråret GN Netcom igangsatte sit mest omfattende og vidtrækkende turnaound-program nogensinde i forretningens historie og GN ReSound fik en ny ledelse var også året, hvor medarbejderne i GN Netcom og GN ReSound udviklede og lancerede nye, spændende og prisbelønnede headset og høreapparater, hvilket viser GN s innovative styrke. Ved generalforsamlingen i marts meddelte tidligere bestyrelsesformand Mogens Hugo, at med den nye virksomhedsstruktur, en ny ledelse på plads i begge forretninger og en ny strategi, var tiden kommet, hvor han skulle give stafetten videre til en ny formand og en ny bestyrelse. Ved den ekstraordinære generalforsamling i juni blev der valgt en ny bestyrelse, og jeg fik den ære at blive valgt til bestyrelsesformand. Fem af GN s seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har siddet i bestyrelsen i mindre end to år. I løbet af sommeren og efteråret 2008 indledte både GN Netcom og GN ReSound tiltag med klart definerede mål: at øge omsætningen, nedbringe driftsudgifterne, øge lønsomheden og forbedre vores "Operational Excellence". GN Netcom FAST-programmet (Focused and Simplifying Turnaround), som GN Netcom har lanceret, er et omfattende omstruktureringsprogram, der skal gøre op med den utilfredsstillende indtjening i Mobile-forretningen og styrke lønsomheden i CC&O-forretningen. Programmet vil forenkle hele organisationen og skabe en efterspørgselsdreven supply chain for Mobile headset og en forenklet supply chain for CC&O headset. Det omfatter også et styrket fokus på udvalgte kernemarkeder, nøglekunder og nøgleprodukter. Vi tilpasser virksomheden til et lavere omkostningsniveau, og vi har allerede opnået gode resultater med programmet. I 2008 opnåede GN Netcom fuld kontrol over sit omkostningsgrundlag, men desværre blev omsætningen kraftigt ramt af den globale økonomiske krise. FAST-programmet fortsætter med yderligere tiltag planlagt for første halvår GN ReSound Genopbygningen af GN ReSound er kommet godt fra start. Forretningen og organisationen stabiliserede sig i løbet af året. Takket være en imponerende portefølje af nye produkter inden for alle prissegmenter og alle tre mærker (ReSound, Beltone og Interton) formåede selskabet i andet halvår 2008 at skabe omsætningsvækst i et ellers fladt globalt høreapparatmarked. I 2009 skal vi, på trods af de svækkede globale økonomiske udsigter, fortsat styrke grundlaget for vedvarende lønsom vækst og vækst i markedsandele. Det har vi produkterne og en produkt-pipeline til at kunne gøre. Der er nu foretaget væsentlige tiltag til at reducere omkostningerne og forbedre vores løbende cash flow. Vi har en omfattende intern viden om nedbringelse af omkostningerne og om omstrukturering fra GN Netcom, og jeg er overbevist om, at vi med succes kan overføre denne viden til GN ReSound. Fremtiden Alle disse ændringer er afgørende i vores bestræbelser på at forbedre GN's præstationer og sikre lønsom vækst. Den nye bestyrelse tilfører stor værdi i denne proces og er med til at opgradere vores selskabsledelse. Vi har tilpasset bestyrelsens sammensætning, så den bedre svarer til vores virksomhedsstruktur, og vi har oprettet to bestyrelseskomiteer: en revisionskomite og en vederlagskomite. GN s væsentligste opgave i 2009 er at komme Back-to-Basics. Vi skal være ekstremt dedikerede samt mere fokuserede, effektive og målrettede i alt, hvad vi gør og i de valg, vi træffer. Vi gør gode fremskridt med vores igangværende omstruktureringstiltag, men hvis vores turnaround skal lykkes, må vi fortsætte med at prioritere i alt, hvad vi gør. Vi kommer til, og vi vil træffe nogle svære valg. De programmer, vi søsatte i sommer, er begyndt at vise resultater, og vores produktpipeline for 2009 indeholder en række meget lovende produkter fra begge forretninger. På trods af den økonomiske krise og den uro, der er på vores markeder, mener jeg, at vi er ved at lægge kimen til en positiv udvikling i GN i de kommende år. Selskabet gennemgår i øjeblikket en omfattende forandringsproces, som også påvirker alle vores medarbejdere, og jeg vil gerne takke alle for deres store engagement og store indsats. Vi har det fælles mål at få GN tilbage på sporet, så selskabet kan skabe værdi. Vi vil skabe værdi ved at fokusere på det, vi skal være gode til innovation og kommercialisering. Vi skal blive bedre til at omdanne innovation til forretningsmæssig succes på en omkostningseffektiv måde. Jeg er overbevist om, at vi kan gøre det! Som formand for GN og på vegne af GN s bestyrelse og hele virksomheden lover jeg, at vi alle arbejder meget hårdt på at nå dette mål. I 2009 vil vores kortsigtede fokus, i lyset af markedsuroen, primært være at skabe cash flow og forbedre vores indtjening. Per Wold-Olsen Bestyrelsesformand GN Store Nord årsrapport

5 Ledelsens beretning Oversigt over 2008 og forventninger til 2009 Oversigt over 2008 og forventninger til 2009 GN s koncernresultat for 2008 svarer til de forventninger, der blev offentliggjort i delårsrapporten for 3. kvartal den 6. november GN ReSound opnåede solid positiv organisk vækst i andet halvår, men resultatet, især i GN Netcom, blev negativt påvirket af den globale økonomiske krise. GN Netcoms omstruktureringsprogram FAST udvikler sig bedre end planlagt og skaber væsentligt større omkostningsreduktioner end tidligere forventet. GN ReSound har i andet halvår genvundet kunder og genopbygget sin troværdighed. GN Re- Sound holder fast i sin langsigtede vækststrategi, men på kort sigt er fokus på at skabe en slankere og mere kundeorienteret forretning og dermed væsentligt nedbringe omkostningerne før udgangen af Omsætning og resultat GN s samlede omsætning blev DKK mio., svarende til en organisk vækst på (2)%. Valutakursbevægelser påvirkede omsætningen med (4)%. Bruttoresultatet var på DKK mio. Faldet i forhold til 2007 skyldtes hovedsageligt den lavere omsætning. Modsat forbedredes bruttomarginen med ét procentpoint til 52%, primært som følge af en relativt mindre omsætningsandel fra headset-forretningen og en relativt større andel fra høreapparater, som har en højere bruttomargin. Omkostninger til salg, distribution og administration mv. udgjorde DKK mio. og omkostningsførte udviklingsomkostninger udgjorde DKK 453 mio. Begge beløb steg en smule i forhold til Ultimo 2008 var driftsomkostningerne på "run-rate" basis dog blevet væsentligt reduceret. EBITA udgjorde DKK 65 mio. I EBITA indgår engangsomkostninger på DKK 107 mio. vedrørende omstruktureringsprogrammet i GN Netcom. Andel af resultat i associerede virksomheder var på DKK 0 mio., amortisering af erhvervede immaterielle aktiver var DKK (31) mio. og finansielle poster udgjorde netto DKK (117) mio. DPTG/TPSA voldgiftssagen forløber i overensstemmelse med den fastlagte tidsplan. Den 25. februar 2009 udstedte voldgiftsretten instrukser til eksperterne om, hvordan kravet skal beregnes uden præjudice for en endelig afgørelse. Dette giver ikke GN anledning til at ændre kravet. Resultat før skat blev DKK (83) mio. mod DKK (100) mio. i Balancen udgjorde DKK mio. pr. 31. december Immaterielle aktiver i alt udgjorde DKK mio., som hovedsageligt består af goodwill på DKK mio. og aktiverede udviklingsomkostninger på DKK 790 mio. De materielle aktiver udgjorde DKK 714 mio., hvoraf over halvdelen relaterer sig til GN s hovedkontor på Lautrupbjerg i Ballerup. Egenkapitalen udgjorde DKK mio., svarende til en egenkapitalandel på 57%, mod DKK mio. (57%) ultimo Den nettorentebærende gæld udgjorde DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december 2007, hvilket primært er en konsekvens af det frie cash flow på DKK (95) mio. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for For yderligere oplysninger om finansielle forhold i GN Netcom og GN ReSound henvises til forretningernes ledelses beretninger. FORVENTNINGER TIL 2009 GN forbereder sig aktivt på vanskelige markedsforhold i Der planlægges omfattende omkostningsreduktioner i såvel GN Netcom som GN ReSound. Det samlede EBITA for GN forventes at blive på ca. samme niveau som i 2008, på trods af at omsætningen ventes at falde væsentligt til et niveau på ca. DKK 5 mia., hvilket svarer til den forventede markedsudvikling. Amortisering af immaterielle aktiver og finansielle poster forventes at udgøre ca. DKK (175) mio. Når der ses bort fra de sædvanlige sæsonudsving, forventes en løbende forbedring af kvartalsresultaterne igennem hele 2009 som følge af den gradvise implementering af de omfattende turnaround-tiltag i såvel GN Netcom som GN ReSound. Cash flow fra investeringsaktivitet, herunder aktiverede udviklingsprojekter, forventes at falde kraftigt i forhold til Der forventes et væsentligt, positivt frit cash flow for 2009, hvorimod det frie cash flow var negativt i Forventningerne udtrykkes med cirkatal og er forbundet med væsentlig usikkerhed på grund af den globale økonomiske krise. Forventningerne til 2009 er baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/USD 5,50. GN Netcom Omsætningen for GN Netcom forventes at være ca. DKK 2 mia. På baggrund af denne omsætning forventes et EBITA inklusive engangsposter at være ca. DKK (100) mio. I løbet af de seneste måneder er omstruktureringsprogrammet FAST blevet væsentligt udvidet, og programmet vil skabe væsentligt større omkostningsreduktioner end tidligere forventet. Denne udvikling er indeholdt i ovenstående EBITA-forventninger. GN ReSound Omsætningen for GN ReSound forventes at være ca. DKK 3 mia. På baggrund af denne omsætning forventes et EBITA på ca. DKK 200 mio. Den udmeldte plan om at skabe en slankere og mere konkurrencedygtig organisation i GN ReSound vil nedbringe omkostningerne med en væsentlig positiv indvirkning allerede i Denne udvikling er indeholdt i ovenstående EBITA-forventninger. Øvrige Aktiviteter For Øvrige aktiviteter forventes et EBITA på ca. DKK (30) mio., som hovedsageligt vedrører udgifterne ved at være børsnoteret mv. samt omkostningerne forbundet med sekretariatet, bestyrelsen og Telegraf-Selskabet oversigt Helår 2008 Helår 2007 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst (9)% 5% - (2)% (13)% (2)% - (7)% Bruttoresultat Bruttomargin 40% 60% - 52% 39% 61% - 51% EBITA (71) 163 (27) (41) 294 EBITA-margin (2,9)% 5,1% - 1,2% 1,2% 9,5% - 4,9% 4 GN Store Nord årsrapport 2008

6 Ledelsens beretning for GN Netcom Indledning af adm. dir. Toon Bouten Forretningsområder Brand Headset til contact centre Komfort, lydkvalitet, akustisk chokbeskyttelse og holdbarhed er de væsentligste kriterier for headset til contact centre Læs mere på side 6 GN Netcom overgik de planlagte omstruktureringstiltag i 2008 og fik omkostningsgrundlaget under kontrol. Uheldigvis blev denne meget positive udvikling i GN Netcom kraftigt overskygget af den negative udvikling på de globale markeder. Som følge heraf fik GN Netcom et skuffende resultat for 2008, som lå under det, der var forventet tidligere på året. Headset til kontorer Jabras håndfrie og trådløse løsninger hjælper brugerne til at styre deres opgaver mere effektivt samtidig med, at de kommunikerer. Læs mere på side 7 Nøgletal for 2008 GN Netcoms primære mål for 2009 er at opnå et EBITA-nulresultat på run rate-basis for Mobile ultimo 2009 samt at forbedre lønsomheden i CC&O headset. Vi er overbeviste om, at FAST-programmet har den forventede virkning og har derfor yderligere udvidet planerne for omstrukturering af forretningen i FASTprogrammet. Med kombinationen af et stærkt fokus på omkostningerne, nye innovative produkter fra både Mobile og CC&O headset i vores pipeline for 2009 og sidst, men ikke mindst vores utroligt engagerede medarbejdere, er jeg overbevist om, at vi vil nå vores ambitiøse mål for Læs mere om GN Netcom på de følgende sider. Headset til IP-telefoni og Unified Communications GN Netcom markedsfører en række forskellige headset til Unified Communication og almindelig IPtelefoni. Læse mere på side 8 Headset til mobiltelefoner Den væsentligste funktionalitet for alle GN Netcoms Bluetooth headset er, at de er nemme at bruge, er komfortable og har en fantastisk lyd, hvilket gør dem til nogle af verdens bedste headset. Læs mere på side 9 GN Netcom - Omsætning DKK mio GN Netcom - EBITA (inkl. omstr. omk.) DKK mio GN Netcom A/S Lautrupbjerg 7 Postboks 99 DK-2750 Ballerup Tlf: GN Store Nord årsrapport

7 Ledelsens beretning GN Netcom YDERLIGERE OMSTRUKTURERING OG OM- KOSTNINGSBESPARELSER GN Netcom har med lanceringen af FAST-programmet (Focused And Simplifying Turnaround) i juni 2008 øget omfanget af omstrukturering af forretningen. FAST forventes at medføre årlige omkostningsreduktioner på mindst DKK 300 mio., hvilket er mindst DKK 150 mio. mere end tidligere forventet. Det væsentligt højere mål for omkosningsreduktionerne skyldes, at der i de tidlige faser af FAST viste sig mulighed for at opnå væsentlige effektivitets- og strukturforbedringer i de fleste dele af værdikæden, ikke blot i Mobile headset men også inden for CC&O headset. En væsentlig del af omkostningsreduktionerne ved FASTprogrammet stammer fra omstruktureringen af supply chain, der effektivt understøtter de nye forretningsmodeller. I begyndelsen af oktober 2008 oprettedes to nye fokuserede supply chain-organisationer, der understøtter henholdsvis CC&O headset og Mobile headset, og den nye supply chain-struktur vil være i fuld drift ultimo første halvår Den nye supply chain-model betyder, at Mobileforretningen nu anvender en fuldstændig, ordredrevet forretningsmodel. Kunderne i Nordamerika, Europa og Asien vil få leverancer gennem et enkelt fulfillmentcenter i Asien, der vil have to ugers leveringstid fra ordren modtages. CC&O-forretningen bevæger sig i to etaper mod en tilsvarende enkel supply chain med et hoved-fulfillmentcenter i Asien samt et delcenter i Europa og et i Nordamerika. Før lanceringen af FAST betjente Mobile ca. 700 kunder. Fokus er nu på de ca. 100 større kunder, der tidligere stod for 90% af omsætningen. Den mistede omsætning opvejes af et større og mere målrettet fokus på disse ca. 100 kunder. Produktporteføljen er nu også væsentligt mere fokuseret, især i Mobile headset. Ultimo 2008 havde Mobile reduceret antallet af produkter væsentligt til færre produkter på konfigurérbare platforme. I lyset af de globale økonomiske udsigter og de negative forventninger til markedet for headset vil GN Netcom fortsat fokusere på at skabe en mere effektiv og fleksibel organisation i Med disse samlede tiltag forventes Mobile at opnå et EBITA-nulresultat på run rate-basis ultimo 2009 ligesom at lønsomheden i CC&O headset forventes at blive forbedret. De samlede omstruktureringsomkostninger i forbindelse med FAST-programmet forventes at være op til ca. DKK 250 mio., hvoraf DKK 107 mio. er udgiftsført i Året 2008 Omsætningen i GN Netcom var på DKK mio., svarende til en organisk vækst på (9)%. EBITA blev DKK (71) mio. eller DKK 36 mio. før indregning af engangsomkostninger på DKK 107 mio. GN Netcom opnåede større omkostningsbesparelser end tidligere forventet, og omkostningsgrundlaget er under kontrol. Mens processen stod på forværredes markedsforholdene dog, og virkningen af de omfattende omkostningsbesparelser blev mere end opvejet af omsætningsfaldet. Omsætningen for CC&O headset var DKK mio. i 2008, svarende til en organisk vækst på (6)% i forhold til På trods af den negative vækst var GN Netcom i stand til at udnytte sin stærke position på europæiske markeder og vandt markedsandele inden for CC&O headset i forhold til Markedet for CC&O headset er kraftigt påvirket af den >> Headset TIL CONtact Centre Holdbare headset, der er skabt til at gøre det nemt og bekvemt Headset til contact centre anvendes af medarbejdere, der taler i telefon mellem fire og otte timer dagligt. Komfort, lydkvalitet, akustisk chokbeskyttelse og holdbarhed er de væsentligste kriterier for headset til contact centre. Alle GN Netcoms headsetløsninger til contact centre overholder de nyeste lovkrav vedrørende støj. Dette betyder, at headsettet automatisk beskytter mod høje lyde og akustisk chok, der overstiger EU s grænseværdier (anbefalet niveau på 85 db (A) over tidsvægtet gennemsnitlig periode). Støjreduktion er endnu et væsentligt kriterium for headset. GN Netcoms støjreducerende mikrofoner sikrer, at kunden ikke kan høre baggrundsstøj fra medarbejderens nærmeste arbejdsomgivelser. Holdbarhed er også meget vigtigt, og derfor udsættes GN Netcoms headset for meget skrappe tests, så det sikres, at de kan holde til de belastende contact center-miljøer. Læs mere på Jabra BIZ 2400 vil blive lanceret i april GN Store Nord årsrapport 2008

8 globale økonomiske opbremsning og især af krisen inden for det største vertikale CC&O segment, finansielle tjenesteydelser, som udgør ca. 25% af markedet for contact center og kontorheadset. Virksomhederne udviser generelt større omkostningsbevidsthed, hvilket medfører, at eksisterende brugere forlænger levetiden på deres headset, samt at førstegangsbrugere er mere afventende med at investere. Omsætningen for Mobile headset var DKK mio. i 2008, svarende til en organisk vækst på (14)% i forhold til året før. Det samlede mobilmarked oplevede negativ vækst for første gang nogensinde. Omsætningen i Mobiles nordamerikanske forretning forbedredes dog noget, bl.a. på grund af indførelsen af lovgivning om håndfri tale under kørsel i visse stater i USA. Ikke desto mindre viste flere europæiske markeder tegn på svækkelse. Samtidig skabes der ikke den forventede omsætning fra OEMprogrammerne med større mobiltelefonproducenter. Dette vedrører især én mobilleverandør som følge af et markant fald i dennes salg af mobiltelefoner. GN Netcom har i dag en bredere OEM-kundeportefølje end tilfældet har været i tidligere år, men som altid afhænger omsætningen fra OEM-programmerne af salget af de mobiltelefoner, som headsettet sælges sammen med, og af salget gennem OEM-kanalerne. Geografisk fordelt kom 48% af GN Netcoms samlede omsætning i 2008 fra Europa, 44% fra Nordamerika og 8% fra Asien og resten af verden. GN Netcom opnåede en bruttomargin på 40% mod 39% sidste år. Bruttomarginen påvirkedes af en nedskrivning af varebeholdninger vedrørende såvel færdigvarer som delkomponenter, primært i Mobile headset. Med sin nye efterspørgselsdrevne supply chain-struktur, der bygger på en ordredrevet strategi, vil Mobile headset føre et begrænset færdigvarelager, hvilket vil medføre et kraftigt mindsket behov for nedskrivninger. Bruttomarginen påvirkes desuden af ca. DKK 18 mio. i omstruktureringsomkostninger i forbindelse med FAST (svarende til 1 procentpoint i bruttomarginen). EBITA for GN Netcom blev på DKK (71) mio. (EBITA-margin på (2,9)%) mod DKK 35 mio. (EBITA-margin på 1,2%) i Omkostninger til salg, distribution og administration udgjorde DKK 868 mio. (en run-rate pr. ultimo 2008 på ca. DKK 750 mio. når der bortses fra omstruktureringsomkostninger) mod DKK 879 mio. i 2007, hvilket viser, at omstruktureringstiltagene i GN Netcom er begyndt at slå kraftigt igennem. Omkostningsførte udviklingsomkostninger udgjorde DKK 171 mio. mod DKK 180 mio. i I ovenstående EBITA på (71) mio. indgår engangsomkostninger på DKK 107 mio. vedrørende FAST-omstruktureringsprogrammet, hvoraf driftsomkostninger udgjorde DKK 89 mio. og produktionsomkostninger udgjorde DKK 18 mio. GN Netcom nedbragte arbejdskapitalen væsentligt i 2008 efter en generel forbedring af alle de væsentlige parametre, men en del af påvirkningen skyldtes naturligvis også det lavere omsætningsgrundlag. Tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 362 mio. pr. 31. december 2008 mod DKK 573 mio. ultimo I løbet af året faldt varelagrene med DKK 72 mio. til DKK 271 mio. og gæld til leverandører bidrog med en stigning på 27 mio. i forhold til ultimo 2007 positivt til nedbringelsen af arbejdskapitalen. Den positive udvikling i arbejdskapitalen afspejles i GN Netcoms cash flow, der var positivt for andet år i træk på trods af den negative indtjening. GN Netcoms cash flow fra driftsaktiviteter før skat og finansielle poster udgjorde DKK 363 >> Headset til Kontorer Med håndfri og trådløse løsninger får du hænderne fri Læs mere på Jabra GN9350e blev lanceret i april Kontormedarbejdere taler i gennemsnit i telefon/softphone mellem en og fire timer dagligt. Komfort, anvendelighed og lydkvalitet er alle væsentlige og nødvendige funktioner i et headset. I dag foregår kontormedarbejdernes arbejde ikke blot ved skrivebordet, men også andre steder på kontoret. Det kan også foregå hjemme, eller når de er på farten. Når man skal kunne følge med i arbejdspladsens hektiske hverdag, bliver evnen til at "multi-taske" en nødvendig del af arbejdsdagen. Jabras håndfrie og trådløse løsninger hjælper brugerne til at styre deres opgaver mere effektivt samtidig med, at de kommunikerer. GN Netcoms opgave er at gøre det nemmere for kunden. Med det ergonomiske design lægger brugerne knap nok mærke til de har headsettet på. De støjdæmpende mikrofoner reducerer baggrundsstøj og hjælper brugeren med at øge produktiviteten i støjfyldte miljøer, hvilket skaber et sundere og mere produktivt arbejdsmiljø. GN Store Nord årsrapport

9 Ledelsens beretning GN Netcom mio. mod DKK 144 mio. i Cash flow fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (145) mio. mod DKK (128) mio. i Antallet af medarbejdere i GN Netcom faldt til ca pr. 31. december 2008 mod ca ved udgangen af Som tidligere meddelt udløber administrerende direktør for GN Netcom Toon Boutens ansættelseskontrakt ultimo september GN Store Nord og Toon Bouten har været i dialog om en mulig forlængelse af hans ansættelseskontrakt, og det er nu konkluderet, at den ikke vil blive forlænget efter september GN Netcom har indgået forlig med ATL i sagen om udskiftning af batterier. Udfaldet er som forventet og har ikke nogen væsentlig indvirkning på resultatet. DRIFT Markedsforhold Markedet for contact center og kontorheadset blev i høj grad ramt af den verdensomspændende økonomiske krise i 2008, hvor især den finansielle sektor, som udgør ca. 25% af omsætningen inden for contact center og kontorheadset, var hårdt ramt. Contact center og kontormarkedet faldt med 8-10% i 2008 og forventes at falde væsentligt mere i På trods af de dystre udsigter på kort sigt forventer GN Netcom, som er en af verdens førende headsetproducenter med en markedsandel på ca. 30% inden for contact center og kontorheadset, fortsat et langsigtet vækstpotentiale på dette marked. Headsetpenetrationen på kontormarkedet hos de ca. 200 mio. mennesker i den vestlige verden, der taler i telefon mindst to timer dagligt, er under 10%, hvorfor der fortsat er et væsentligt potentiale i dette markedssegment. Endvidere viser en undersøgelse foretaget af Datamonitor i 2008, at virksomhederne og contact centrene i 2009 vil øge deres investeringer i Unified Communications-teknologier (UC) på trods af den globale økonomiske afmatning. Det forventes, at antallet af adgangspunkter til softphones (softphone: et software-program, der anvendes til internettelefoni) vil stige med en to-cifret vækstrate i Med væksten i IPtelefoni, softphones og internettelefoni via mobiltelefonen er der behov for professionelle UCheadset af høj kvalitet eller multi-use løsninger, så brugerne får fuld udnyttelse af UC, samtidig med at der opnås fuld medarbejdertilfredshed og forøget produktivitet. En stigning i antallet af fjernmedarbejdere, dvs. medarbejdere, der arbejder hjemmefra, og medarbejdere hos contact centre, vil også øge efterspørgslen for headset. GN Netcom har en komplet portefølje af UC-produkter og har indgået en række aftaler med førende producenter af UC-løsninger. GN Netcom er fortsat verdens største udbyder af mobilheadset med en markedsandel på ca. 20% var det første år, hvor markedet for mobilheadset oplevede en negativ udvikling i markedsværdi. Dette skyldtes primært den negative udvikling i fjerde kvartal og især inden for OEM-kunder. På grund af den globale økonomiske situation forventes markedet fortsat at falde i løbet af Markedet for Bluetooth-headset er dog stadig meget underudviklet på globalt plan, hvor gennemsnittet af antal Bluetooth-headset pr. solgt mobiltelefon med Bluetooth-teknologi udgør 9%, og således har markedet et meget kraftigt langsigtet vækstpotentiale. USA er det mest modne marked for Bluetooth-headset, hvor antal Bluetooth-headset pr. solgt Bluetoothmobiltelefon anslås til ca. 20%. >> Headset til IP-TELEfoni og UNified COmMUNiCations Stereo- og monoheadset som giver dig den bedst mulige oplevelse af din PC GN Netcom markedsfører en række forskellige headset til Unified Communication og almindelig IP-telefoni, som er en teknologi, hvor tale overføres via internettet ved hjælp af en internetprotokol baseret på åben standard. GN Netcoms produkter giver mulighed for at vælge mellem en lang række stereo- og mono-headset, der alle giver brugeren den optimale lydoplevelse på computeren. GN s headset er ideelle for brugerne, der skal tale eller videochatte, til IP-telefoni på pc en, interaktive kurser og endda til spil eller musik ja, til hvad som helst, du vil lytte til på din pc. GN Netcom har i samarbejde med Microsoft udviklet en række trådede og trådløse headset, der er optimeret til Microsoft Office Communicator 2007, et program, der indeholder en række teknologier som unified messaging/voice mail, instant messaging og telefoni. En undersøgelse, som Datamonitor foretog i januar 2009 viste sågar, at GN Netcom er blandt de fem mest troværdige leverandører af Unified Communication-løsninger. M5390 USB blev lanceret i februar Læs mere på 8 GN Store Nord årsrapport 2008

10 GN Netcom gik ind på markedet for Bluetooth speakerphones til biler med lanceringen af et enkelt produkt i slutningen af 2007 og endnu et produkt lanceredes medio Denne kategori af håndfrit udstyr oplever stærkere vækst end headset målt på såvel antal solgte enheder som værdi, og dette har udgjort et væsentligt vækstområde for mobilprodukter. Selvom markedet i Stillehavsregionen udviser større vækstrater end Europa og Nordamerika, udgør Europa og Nordamerika stadig en meget stor del af den samlede markedsværdi. Salg GN Netcoms mobilheadset sælges globalt gennem teleoperatører, operatørbutikker, forbrugerelektronikkanaler samt detailforhandlere på massemarkedet. OEM-kunder, der blandt andet tæller førende mobiltelefonproducenter, aftager næsten en tredjedel af GN's mobilheadset målt på antal solgte enheder. Efterspørgslen fra OEM-kunder svinger betydeligt fra kvartal til kvartal, men er en vigtig årsag til, at GN kan opretholde produktion med afgørende store volumener på mobilheadset og speakerphones. Det anslås, at uafhængige mærker som Jabra udgør lidt over 50% af alle mobilheadset, der sælges på markedet, mens de resterende mobilheadset er af et mobiltelefonmærke og leveres af OEM-leverandører. GN Netcoms CC&O headset sælges primært gennem indirekte distributionskanaler, hvor en stor andel er rettet mod forhandlere og større slutkunder. Salget til de ti største headsetkunder udgjorde 32% af GN Netcoms omsætning. Den største headsetkunde tegnede sig for ca. 7% af GN Netcoms samlede omsætning. GN Netcoms udvikling af kontorprodukter havde fortsat fokus på Unified Communications-produkter med henblik på at styrke sin førende position inden for dette hurtigt voksende markedssegment. I kontorforretningen lanceredes Jabra M5390 i sommerperioden. Dette nyskabende Bluetooth headset er rettet mod ledere og kontoransatte, der med en fuldt integreret løsning i et enkelt headset har brug for at kunne skifte mellem forskellige kommunikationsenheder, f.eks. mellem en kontortelefon, internettelefoni eller en mobiltelefon. Jabra M5390 kombinerer lyden og rækkevidden fra et kontorheadset med brugervenligheden fra et mobilt headset. Dette er det første kontorheadset med en kombination af den seneste langtrækkende Bluetooth teknologi med bredbåndslyd, hvilket skaber en klar og tydelig lydkvalitet og sikrer GN Netcom en fordel i forhold til konkurrenterne. I foråret lancerede GN Netcom desuden en forbedring af Jabra GN9300-serien af trådløse headset til traditionel telefoni og IP-telefoni, som giver øget komfort med en forbedret rækkevidde, en ny mikrofonarm og et mikrofonkoncept, der mindsker gener fra blæst og øger komforten. Denne produktserie skiller sig ud fra konkurrerende produkter gennem sin omkostningseffektive og fremtidssikrede teknologi, som giver brugerne mulighed for frit at skifte mellem traditionel telefoni og IP-telefoni uden at skulle give afkald på headsettets gode lyd. I contact center-segmentet lancerede GN Netcom en ny version af den store succes, Jabra GN2100. Denne forbedrede udgave giver medarbejderne i contact centrene mulighed for at >> Headset Til Mobiltelefoner Elegante trådløse headset der giver dig frihed til moderne kommunikation Den væsentligste funktionalitet for alle GN Netcoms Bluetooth mobilheadset er at de er nemme at bruge, er komfortable og har en fantastisk lyd, hvilket gør dem til nogle af verdens bedste headset. Med vores headset oplever brugeren frihed bevægelsesfrihed uanset om de går, er på arbejde eller blot går rundt omkring i byen. Det store udvalg af Jabra headset og speakerphones til bilen giver ægte valgfrihed. De giver brugeren mulighed for at foretage håndfrie opkald den perfekte løsning, når forskellige lande rundt om i verden har indført lovgivning, der kræver at mobiltelefoner skal kunne betjenes håndfrit i bilen. GN Netcom er kendt for sine innovative headset og var de første til at lancere headset med Bluetooth-teknologi. For nylig lanceredes Jabra BT530 med Noise Blackout, et headset med dobbelte mikrofoner kombineret med avanceret DSP-teknologi. Jabra BT530 blev lanceret i august 2008 Læs mere på GN Store Nord årsrapport

11 Ledelsens beretning GN Netcom bære deres headset på fire forskellige måder, hvilket gør dette headset til markedets mest fleksible løsning. I første halvår af 2009 bliver porteføljen af headset til contact centre væsentligt styrket ved lanceringen af Jabra BIZ 2400, et headset med en række forbedringer, der skaber en hidtil ukendt lydkvalitet, komfort og holdbarhed. I februar blev porteføljen af kontorheadset udvidet med lanceringen af Jabra M5390 USBheadsettet, som er et Bluetooth-headset, der automatisk skaber forbindelse til mobiltelefoner og softphones ved hjælp af den medfølgende USB Bluetooth adapter til pc. Endvidere er M5390 USB optimeret til Microsoft Office Communicator (OC) og den forbinder til OC softphones via sin plug-n-play funktionalitet. GN Netcom sendte en række mobilprodukter på markedet i Først på året lancerede Mobile-forretningen et nyt headset: Jabra JX20 Pura Titanium Edition. JX20 Pura headsettet er designet af det danske designhus Jacob Jensen og er en videreudvikling af Jabra JX10 headsettet. Desuden lanceredes Jabra BT2050, med et markant design og klar lyd, og Jabra BT4010, hvor brugeren hurtigt og nemt kan se batteristand, om headsettet har forbindelse, og om der bliver ringet op. GN Netcom introducerede også Jabra BT530, som er det første headset med Noise Blackout. Med de dobbelte mikrofoner kombineret med avanceret DSP-teknologi eliminerer headsettet baggrundsstøj uden at give køb på den naturlige stemmekvalitet. Headsettet er udstyret med intelligent volumenkontrol, og det justerer automatisk niveauet af den modtagne lyd, så brugeren får en optimal lydoplevelse. Samtidig har det akustisk chokbeskyttelse, der beskytter øret mod høje stemmer eller pludselig, voldsom støj. Jabra BT530 er designet med komfort og det intuitive for øje, og det giver en ren, klar lyd hele dagen. Samtidig er det nemt at forlænge batteriets levetid med den indbyggede tænd/sluk-knap. I 2008 lanceredes desuden en Bluetooth speakerphone, Jabra SP700, som bl.a. kan sende opkald og musik fra mobiltelefonen til bilens stereoanlæg. Salgspriser Konkurrencen på alle headsetmarkeder skærpes til stadighed, men producentpriserne for CC&O headset lå generelt stabilt i På markedet for mobilheadset oplevedes sidste år et fald i den estimerede gennemsnitspris på ca. 15%, hvilket var et mindre fald end i de foregående år. Produktion og distribution GN Netcom producerede i 2008 ca. 25 mio. headset og andre produkter via sine underleverandører. Alle GN Netcoms headset produceres i Asien, og hovedparten af dem produceres i Kina. Alle headset blev produceret af underleverandører, idet produktionen på GN s fabrik i Xiamen, Kina ophørte i 4. kvartal Størstedelen af komponenterne til GN Netcoms headset købes i Asien. I begyndelsen af oktober 2008 oprettedes to nye fokuserede supply chain-organisationer, der understøtter henholdsvis CC&O headset og Mobile headset, og den nye supply chain-struktur vil være i fuld drift ultimo 1. halvår Den globale indkøbsafdeling fortsætter som fælles supportfunktion for begge forretningsenheder. Den nye supply chain-model betyder, at Mobileforretningen nu anvender en fuldt udviklet, ordredrevet forretningsmodel. Kunderne i Nordamerika, Europa og Asien vil få leverancer gennem et enkelt fulfillmentcenter i Asien, der vil have to ugers leveringstid fra ordren modtages. CC&O-forretningen bevæger sig i to trin mod en tilsvarende enkel supply chain med et hoved-fulfillmentcenter i Asien samt et delcenter i Europa og et i Nordamerika. Forskning og udvikling GN Netcom lancerede i 2008 et væsentligt antal nye produkter på markederne for Mobile og CC&O headset. Flere af produkterne var baseret på GN Netcoms nye, tredjegenerations Bluetoothplatform. Denne fælles platform skaber væsentlige udviklingssynergier og giver stadig mulighed for fleksibelt design. En lang række OEM Bluetooth produkter blev udviklet til forskellige kunder i løbet af året, og et teknisk kompliceret produkt blev leveret til en bestemt kunde. En række større CC&O-programmer, som påbegyndtes i 2008, er nu godt i gang og udvikler sig som forventet mod produktlancering i I løbet af 2008 lancerede GN Netcom desuden multi-use kontorløsninger, dvs. kontorheadset, der kan bruges i kommunikationen med tre forskellige typer udstyr, som f.eks. internettelefoni, en mobiltelefon eller en fastnettelefon, og som giver væsentligt forbedret kvalitet. Der blev lanceret en række programmer til omkostningsoptimering af eksisterende produkter, som medførte væsentlige besparelser for selskabet. For at kunne opfylde kravene fra de to forretningsenheder, der blev oprettet i 2008, Mobile headset og CC&O headset, allokerede udviklingsafdelingen dedikerede ressourcer til at understøtte produktudviklingen i én af de to forretningsområder. I den forbindelse beskæftiger GN Netcoms udviklingsafdeling i København sig hovedsageligt med CC&O-programmerne, mens udviklingsafdelingen i Xiamen primært er rettet mod Mobile. Udviklingscentret i Aalborg betjener begge enheder. Herved skabes en omkostningseffektiv og konkurrencedygtig organisation. Medarbejdere Som led i GN Netcoms organisationsudvikling indledte HR-afdelingen en række projekter og tiltag i En global medarbejderundersøgelse blev gennemført i begyndelsen af året efterfulgt af en række globale og lokale aktiviteter som opfølgning på undersøgelsens konklusioner. Som et vigtigt skridt i videreudviklingen af GN Netcoms organisation gennemførte HRafdelingen desuden en global organisationsudviklingsproces (ODP Organizational Development Process), der omfattede alle GN Netcoms medarbejdere på verdensplan. Som led i deres personlige udvikling har ca. 50 ledere fra en række af GN Netcoms forskellige afdelinger og kontorer gennemført lederudviklingskurser. HR-afdelingen var stærkt involveret i håndteringen af medarbejderdelen af FAST-programmet, der lanceredes i juni, med levering af data til styregruppen for FAST-programmet. Afdelingen fokuserede på at støtte de medarbejdere, der blev berørt af nedskæringer ved at hjælpe dem til jobsøgning og med anden støtte. En række seminarer i forandringsledelse blev afholdt i efteråret med henblik på at udstyre medarbejderne og lederne i GN Netcom med en række værktøjer til forståelse og håndtering af forandringer. I samarbejde med bestyrelsens vederlagskomite og direktionen har HR-afdelingen udviklet en ny global vederlagsstrategi for GN Netcom. Formålet med denne nye strategi er at sikre meget bedre samspil mellem den faktiske forretningsstrategi og hver enkelt medarbejders aflønning. Strategien blev godkendt af bestyrelsen i december, og den vil blive indarbejdet i løbet af GN Store Nord årsrapport 2008

12 Ledelsens beretning for GN ReSound Indledning af adm. dir. Mike van der Wallen Brand-beskrivelser Brands ReSound ReSound-brandet leverer fremragende lydkvalitet gennem banebrydende løsninger. Læs mere på side blev et begivenhedsrigt år for GN ReSound. I kølvandet på den opgivne salgsproces var prioriteringen at stabilisere forretningen, vinde de tabte kunder tilbage og retablere troværdigheden. Den negative udvikling Beltone Beltone er GN ReSounds stærke detaill-brand. i markedsandelen i 2007 blev vendt, da GN ReSound i 2008 lancerede en Læs mere på side 13 lang række nye produkter, herunder de innovative og præmierede høreapparater dot by ReSound og be by Nøgletal for 2008 ReSound. Således gik GN ReSound ind i 2009 med en af branchens nyeste og mest komplette produktporteføljer. I løbet af 2008 udviklede organisationen sig videre i retning mod at blive en konkurrencedygtig aktør med en stærk resultatorienteret kultur. Målet er at skabe en slankere og mere kundeorienteret organisation samtidig med, at omkostningerne reduceres væsentligt i perioden indtil ultimo Ledelsen Interton Interton er GN ReSounds "valuefor-money" brand rettet mod forhandlerleddet. Læs mere på side 14 GN ReSound - Omsætning DKK mio i GN ReSound har med stolthed set, hvordan hele organisationen har taget del i processen og bidraget med nyskabende ideer til, hvordan selskabet kan forbedre sin effektivitet og struktur og sine processer ved at gøre dem mindre komplekse og eliminere dobbeltarbejde. GN Otometrics GN Otometrics er verdens førende udbyder af audiologisk måleudstyr. GN ReSound - EBITA DKK mio Læs mere om GN ReSound på de følgende sider. Læs mere på side GN ReSound A/S Lautrupbjerg 9 Postboks Ballerup Tlf: GN Store Nord årsrapport

13 Ledelsens beretning GN ReSound VEJEN GENNEM STORMEN GN ReSound er begyndt på en flerårig udvikling for at gøre forretningen væsentligt mere bæredygtig og lønsom. Kompleksiteten og vigtigheden af denne udvikling blev katalyseret af den salgsproces, der blev opgivet i 2007, og i de dramatiske omvæltninger i verdensøkonomien i Den nye ledelse, der blev indsat i 2008, har tilført kompetencer inden for forandringsledelse og effektivitetsforbedringer ved at udnytte "best practices" internt og eksternt. Resultatet var udviklingen og den efterfølgende implementering af en ny femårig strategi, der baserer sig på organisk vækst. Det er af allerstørste vigtighed, at tilliden til GN ReSound genskabes ved at selskabet konstant udviser stærke resultater og når sine mål. En plan for at forbedre de kommercielle kompetencer er blevet gennemført med held på væsentlige markeder, og den globale udrulning af planen er påbegyndt. Selskabet genvandt tabt forretning samt markedsandele på trods af de stadigt vanskeligere markedsforhold. Tiltag, der skal øge lønsomheden og forbedre cash flow, blev fremskyndet efterhånden som den negative udvikling i verdensøkonomien tog til i andet halvår af I januar 2009 havde selskabet afviklet omkring 250 stillinger, svarende til ca. 7% af den globale organisation. GN ReSound indfører yderligere væsentlige omstruktureringstiltag i løbet af 2009 med henblik på at klare sig igennem den nuværende økonomiske afmatning og skabe en slank og kundefokuseret organisation. Disse tiltag vil reducere selskabets løbende omkostningsgrundlag, arbejdskapitalen og investeringer. Foreløbige skøn peger på, at det årlige omkostningsgrundlag kan reduceres med mere end DKK 200 mio. på "run-rate" basis pr. ultimo 2009 og med væsentlig påvirkning allerede i Året 2008 Omsætningen for GN ReSound blev DKK mio. for 2008, svarende til en positiv organisk vækst på 5%. EBITA for GN ReSound var på DKK 163 mio. Omsætningen for Høreapparater i 2008 blev på DKK mio., svarende til en organisk vækst på 5% i forhold til 2007 med to-cifrede vækstrater i andet halvår. Da markedsværditilvæksten har været flad i tredje og fjerde kvartal 2008, viser det klart, at GN ReSound med sin organiske vækst har vundet noget af den forretning tilbage, som blev tabt i 2007, mens selskabet stadig var til salg. Væksten i antal solgte enheder for året var 12%. De nuværende markedsforhold uden for den offentlige sektor er fortsat svage og endda faldende i visse markeder. Den globale recession har drejet efterspørgselsmønstret i retning mod produkter i lavere prissegmenter. Omsætningen for audiologisk diagnoseudstyr blev DKK 325 mio., svarende til 2% organisk vækst. Bruttomarginen for GN ReSound blev 60% mod 61% i Bruttomarginen blev påvirket af ekstraordinære nedskrivninger på varebeholdninger på DKK 30 mio., som primært var udløst af integrationen og flytningen af Intertons varebeholdninger. Bruttomarginen var RESOUND ReSound - "Rediscover Hearing" Læs mere på ReSound-brandet leverer fremragende lydkvalitet gennem banebrydende løsninger, der kombinerer omtanke og design med stærk teknologi, alt sammen baseret på dybtgående audiologisk viden og en grundlæggende indsigt i brugernes behov. En række nyskabelser i høreapparatbranchen er blevet introducetet gennem ReSound-mærket: lanceringen af ReSoundAIR med åben tilpasning betød, at det endelig blev muligt at undgå at lukke ørekanalen til. "be by ReSound ", der blev lanceret i 2008, banede vejen for en helt ny kategori høreapparater, IOT (Invisible Open Technology) og verdens mindste bag øret -apparat "dot by ReSound " blev også lanceret i "be by ReSound " blev lanceret i april GN Store Nord årsrapport 2008

14 på 61%, når der bortses fra ekstraordinære GN ReSound nedbragte arbejdskapitalen væ- og værktøjsmaskiner til brug for de mange nye nedskrivninger. sentligt i fjerde kvartal 2008 efter en stigning i produktlanceringer i tredje kvartal. Tilgodehavender fra salg udgjor- EBITA for GN ReSound blev DKK 163 mio. de DKK 744 mio. kroner mod DKK 665 mio. GN ReSound havde ca medarbejdere pr. (EBITA-margin på 5,1%) mod DKK 300 mio. ultimo Varelagre blev øget med DKK 31. december 2008, en stigning fra ca (9,5%) i EBITA for Audiologisk diagno- 17 mio. i forhold til ultimo 2007 og udgjorde året før. seudstyr blev på DKK 14 mio. Omkostninger DKK 391 mio. pr. 31. december Gæld til til salg, distribution og administration mv. leverandører udgjorde DKK 206 mio. ved ud- DRIFT udgjorde DKK mio. mod DKK gangen af 2008 sammenlignet med DKK 211 Markedsforhold mio. 2007, påvirket af øgede omkostninger mio. pr. ultimo Det globale marked for høreapparater voksede til opstarten af vækstfremmende tiltag tidligt i 2008 med 2-3% til lige under 9 millioner på året, inflation og den almindelige genop- GN ReSounds cash flow fra driftsaktiviteter før enheder. bygning af organisationen efter den opgivne skat og finansielle poster udgjorde DKK 296 salgsproces. Omkostningsførte udviklings- mio. mod DKK 457 mio. i 2007 som følge af Høreapparatmarkedet opdeles traditionelt i omkostninger udgjorde DKK 282 mio. mod den lavere indtjening samt den øgede arbejds- fire prissegmenter på baggrund af kundernes DKK 254 mio. i Stigningen skyldes et kapital som følge af omsætningsstigningen. prispræferencer, nemlig Top, Plus, Basic og behov for en ekstraordinær nedskrivning af Cash flow fra investeringsaktiviteter udgjorde Budget. Værdien af det samlede marked er aktiverede udviklingsprojekter på DKK 25 mio. DKK (443) mio. mod DKK (348) mio. i hidtil steget med 5-6% årligt, og efterspørgs- Driftsudgiftsgrundlaget vil blive reduceret væ- GN ReSound s cash flow var i 2008 negativt len har været rettet mod Top- og Plus-segmen- sentligt i påvirket af afholdte udgifter vedrørende den terne. GN ReSound har en global markedsan- opgivne salgsproces og mindre opkøb, herun- del på ca. 17% målt på volumen og er dermed Geografisk fordelt kom 44% af GN ReSounds der de udstående 51% af aktierne i den indi- verdens fjerdestørste høreapparatproducent. samlede omsætning fra Europa, 38% fra Nordamerika og 18% fra Asien og resten af ske distributør GN ReSound India Private Ltd. Endvidere blev der indkøbt nye produktions- I USA, der er verdens største høreapparatmarked, fortsatte faldet i vækstraterne fra verden. BELTONE Beltone - alle har ret til god hørelse Beltone er GN ReSounds stærke detailbrand og er med mere end 65 år på markedet et af Nordamerikas mest anerkendte navne inden for sundhedsydelser for folk med nedsat hørelse. Beltone er bygget op omkring en meget stærk distributions- og servicemodel. Beltones løsninger udvikles ved hjælp af den seneste høreteknologi og passer til stort set enhver livsstil og alle typer nedsat hørelse. Beltone Reach blev lanceret i juli I USA markedsføres Beltone høreapparater gennem et forhandlernetværk med flere end forretninger. Læs mere på GN Store Nord årsrapport

15 Ledelsens beretning GN ReSound 2007 ind i 2008, især i fjerde kvartal, hvilket medførte negativ volumenvækst på ca. 1% inklusive salg til Veterans Administration (VA) og på (2,5)% eksklusive VA. I Storbritannien, verdens næststørste høreapparatmarked, anslås væksten i den offentlige sektor til ca. 5%, mens der i det private marked estimeres et fald på 6% fra 2007 til Det samlede høreapparatmarked i Tyskland estimeres at være vokset med 6%. På langt sigt forventes høreapparatmarkedet fortsat at udvise robuste vækstrater. Disse forventninger er baseret på en række forskellige faktorer. Den demografiske udvikling på de primære markeder viser en stigende levealder i befolkningen, hvilket vil øge efterspørgslen efter høreapparater. Lave penetrationsrater peger på væsentlige vækstmuligheder for høreapparatbranchen. I USA og Vesteuropa, som i dag har de højeste anvendelsesrater for høreapparater, er det kun hver femte person med høretab, der faktisk har et høreapparat. På de nye markeder er anvendelsesraterne væsentligt lavere, men de forventes at stige i takt med øget økonomisk vækst og bedre sundhedsydelser for folk med høretab. Stigende levealder har traditionelt været en vækstfaktor på høreapparatmarkedet, hvor de fleste høreapparater sælges til folk i alderen 65 og derover, som bor i Vesteuropa og Nordamerika. Ny innovativ teknologi og design er væsentlige faktorer i forsøget på at sænke gennemsnitsalderen for førstegangsbrugere og derved øge den samlede udbredelse. Yngre førstegangsbrugere fokuserer på usynlige løsninger med stor komfort og holdbarhed. GN ReSound lancerede i 2008 en række nye høreapparater, der er rettet specifikt mod denne målgruppe. Omkring 80% af folk med høretab lider af binauralt høretab, dvs. høretab på begge ører, mens binaural tilpasning kun udgør ca. 50% i Europa og 80% i USA. Det forventes, at andelen af binaural tilpasning i Europa vil nærme sig andelen i USA, hvilket vil øge markedet yderligere på langt sigt. Salg Den negative salgsudvikling fra 2007 blev vendt i 2008 og var primært drevet af lanceringen af en række innovative GN ReSound høreapparater. En vigtig nyhed, som i første omgang stabiliserede forretningen og som siden har skabt grundlaget for vækst, var den vellykkede lancering af dot by ReSound i starten af året. dot by ReSound er verdens hidtil mindste bag øret-høreapparater, og selv om det er meget lille i størrelse, sikrer det en avanceret lydoplevelse, der opfylder brugerens individuelle behov. dot by ReSound markedsføres i tre slutbrugersegmenter med henblik på at tilgodese brugernes individuelle behov. Endnu en klar indikation af GN ReSounds stærke udviklingsarbejde er lanceringen af be by ReSound i be by ReSound repræsenterer med sit revolutionerende koncept en helt ny type høreapparat, der kombinerer de væsentligste fordele fra traditionelle høreapparater: det er lige så åbent, behageligt og nemt at bruge som de bedste mikro-bagøret-apparater på markedet, og lige så usynligt INTERTON Interton - fleksibilitet og enkelhed Interton er GN ReSounds "value-for-money" brand rettet mod forhandlerleddet. Intertons produkter sælges over hele verden gennem offentlige udbud og nøglekunder. I 2008 lancerede Interton produktet Relay til CROS (Contralateral Routing of Sounds) og BiCROS segmentet. Relay er verdens første digitale, trådløse CROS-høreapparat interferensfrit og uden ledninger eller adaptere. Endnu en vigtig produktlancering var livsstilproduktet Slim, som er det tyndeste RITE-apparat (Receiver- In-The-Ear) på markedet. Relay fra Interton blev lanceret i august Læs mere på 14 GN Store Nord årsrapport 2008

16 som markedets mindste høreapparater, der sidder langt inde i ørekanalen. Produktet er udviklet til den voksende gruppe af hørehæmmede, der fører en aktiv tilværelse, og retter sig således mod et nyt, væsentligt markedssegment. Det revolutionerende design, der ligger bag "be by ReSound har endvidere vundet anerkendelse fra uafhængige designeksperter, og GN ReSound modtog i efteråret den prestigefyldte Dansk Designpris 2008/2009. Designet blev også hædret med The Good Design Award 2008, der anses for en af verdens mest prestigefyldte udmærkelser inden for nyt produktdesign. Samtidig med lanceringerne af innovative høreapparater som dot by ReSound og be by ReSound blev porteføljen af traditionelle produkter også opgraderet. ReSound Ziga og ReSound X-plore, to nye produktfamilier i henholdsvis Basic- og Plus-segmenterne, blev lanceret i løbet af foråret og sommeren. Såvel ReSound Ziga som ReSound X-plore kan fås i det nye Silhouette bag øret-design, et nyt slankt og funktionelt design med udspring i den skandinaviske designtradition, der fokuserer på rene linjer samt eksklusive farve- og materialekombinationer. Det nye bag øret-design blev også brugt til at opgradere eksisterende produkter, som f.eks. produktet i højprissegmentet, ReSound Azure. Der er ligeledes lanceret en række nye produkter i Budgetsegmentet, som vil medvirke til at forlænge produktlevetiden samt udvide markedsmulighederne for en række eksisterende produkter. Beltone-porteføljen for 2008 har også meget at byde på. Beltone Reach, der blev lanceret i løbet af sommeren, er et af de mest avancerede og brugervenlige høreapparater på markedet i dag. Samtidig har Beltone lanceret Tinnitus Breaker, verdens mest avancerede metode til tinnitusbehandling ved hjælp af en akustisk komponent. Tinnitus Breaker kan fås som tilbehør til Beltone Reach, således at alle høreapparatets funktioner integreres med tinnitusbehandlingen. I december kom Beltone Touch på markedet. Dette er et høreapparat, der bygger på samme platform og design som be by ReSound. GN ReSound har som en del af Interton brandet lanceret det digitale trådløse høreapparat Relay, der er udviklet til folk med ensidig døvhed. Relay opfanger lyd, der modtages på den ene side af hovedet, og overfører den trådløst til det modsatte øre. Derved er brugeren i stand til at opfatte lyde, der kommer til begge sider af hovedet i det "gode" øre, hvilket resulterer i forbedret talegenkendelse, retningsbestemt hørelse og en bedre samlet høreoplevelse. På EUHA-messen i 2008 lancerede Interton også livsstilsproduktet Slim, som er et bag øret-høreapparat i mellemprissegmentet. Med disse lanceringer har GN ReSound i øjeblikket en af branchens nyeste og mest komplette produktporteføljer. Dermed er GN ReSound i stand til på en effektive måde at addressere de dynamiske forandringer i markedet og fortsat være med til at forbedre tilværelsen for folk med høretab. GN Otometrics GN Otometrics - globalt førende inden for systemer til hørelse- og balancediagnostik GN ReSounds datterselskab GN Otometrics er verdens førende udbyder af audiologisk måleudstyr og fremstiller af verdens mest anerkendte integrerede instrumentløsninger inden for audiologi. Disse løsninger sætter nye standarder inden for klinisk teknologi og forretningsmæssig styring til moderne høreklinikker. GN Otometrics udvikler, producerer og markedsfører udstyr til audiologi og balancemåling under mærkerne MADSEN, AURICAL og ICS i flere end 70 lande på verdensplan. MADSEN har forandret branchen for screening og diagnosticering af høretab. Gennem AURICAL-mærket leverer GN Otometrics avancerede løsninger til alle led i tilpasningsprocessen, herunder rådgivning, tilpasning og verifikation. ICS er det førende mærke inden for PC-baseret otoneurologisk undersøgelse og systemer til test af balancen med henblik på at diagnosticere og genopbygge forringet balanceevne. MADSEN Astera fra GN Otometrics blev lanceret i december Læs mere på GN Store Nord årsrapport

17 Ledelsens beretning GN ReSound Produkter lanceret i de seneste 24 måneder bidrog til 64% af den samlede høreapparatomsætning. ReSound-mærket bidrog med 67% af den samlede omsætning, mens Beltone udgjorde 27% og Interton stod for 6%. Gennem GN Otometrics sælges audiologisk diagnoseudstyr til høreklinikker, hospitaler, øre-næse-halslæger samt i mindre omfang til OEM-kunder. Salgspriser Med solid volumenvækst på nye markeder og en tendens blandt kunderne til at købe billigere produkter oplever GN ReSound i øjeblikket et fald i de gennemsnitlige salgspriser. Det deraf følgende pres på den faktiske indtjening opvejes af kraftig volumenvækst i de lavere prissegmenter og af øget omkostningseffektivitet. GN ReSound lancerede nye produkter inden for alle mærker og prissegmenter i produktporteføljen for En række produkter, bl.a. dot by ReSound, sælges i flere forskellige prissegmenter afhængig af det enkelte høreapparats funktionalitet. I 2008 oplevede GN ReSound en stigning på mere end 40% i Plus-segmentet, som omfatter høreapparater som dot by ReSound 20 og Beltone Edge. Også Basic-segmentet, der bl.a. omfatter høreapparater som Beltone Marq og ReSound Ziga, oplevede en kraftig salgsstigning. Stigningen i høreapparatsalget inden for disse kategorier understreger vigtigheden af at have en omfattende og tidssvarende produktportefølje med attraktive produkter i alle prissegmenter. Produktion og distribution Stort set alle GN ReSounds høreapparater produceres på fabrikken i Xiamen i Kina. Udrulningen af Demand Managed Inventory (DMI) fortsatte til Nordamerika og de europæiske hovedmarkeder. Med DMI afsendes meddelelser om opfyldningsbehov, der prioriteres bl.a. på baggrund af kundernes efterspørgsel i forhold til det fornødne sikkerhedslager. Systemet giver desuden Supply Chain på fabrikken i Xiamen mulighed for at planlægge produktionen i en to-dages cyklus i stedet for den tidligere ugentlige cyklus og allokerer komponenter på baggrund af det aktuelle behov. Produktionen og distributionen af Interton høreapparaterne blev overført fra Køln i Tyskland til hovedproduktionsstederne i Xiamen i Kina og i Præstø. Desuden blev produktionen af "i øret"-høreapparater til det nordiske marked overført fra Danmark til Storbritannien. GN ReSound har fortsat en bred kundebase og en stærk position blandt uafhængige forhandlere og høreapparatkæder (primært Beltonekæden). Markedet for høreapparater er meget konkurrencepræget i Vesteuropa og USA, hvor de væsentligste salgskanaler er store internationale detailforhandlere, uafhængige høreapparatforhandlere samt offentlige udbud i Storbritannien og Skandinavien. GN ReSound har en førende position på nye markeder som Kina, Indien og Brasilien. Forskning og udvikling R&D-afdelingen har fokuseret på at opbygge produktudviklingsplatformen og imødekomme efterspørgslen i markedet efter produkter til lavere priser samt at modvirke presset på de gennemsnitlige salgspriser. Som følge af denne efterspørgsel har GN ReSounds R&D-afdeling introduceret en platformstrategi til produktudvikling. En række forskellige høreapparater og mærker anvender samme platform bestående af en kerne af software- og hardware-elementer. Dette har medført væsentligt kortere produktudviklingstid og øget effektivitet. I dag anvendes platformstrategien for alle tre mærker, ReSound, Beltone og Interton, og de fleste produkter, der blev lanceret i 2008, var baseret på denne platform. Det forventes, at den øgede effektivitet i overensstemmelse med selskabets fokus vil gøre selskabet mere konkurrencedygtigt og medføre, at R&D budgettet set i forhold til omsætningen vil nærme sig branchens gennemsnit. Med lanceringen af dot by ReSound, be by ReSound og Beltone Touch i 2008 har GN ReSound igen taget førertrøjen inden for udvikling af innovative teknologier, der skaber øget slutbrugertilfredshed. dot by ReSound, der er blandt de mindste høreapparater på markedet, har en lang række tilpasningsmuligheder. Med lanceringen af be by ReSound introduceredes en helt ny slags tilpasning, der er døbt Invisible Open Technology (IOT). Med denne teknologi kan GN ReSound foretage åben tilpasning i ørekanalen, idet mikrofonen nu ikke længere ligger i apparatets skal. Foruden disse vigtige nyheder blev den traditionelle produktserie opgraderet og produktporteføljen blev udvidet med "super-power"-produkter. Desuden blev en række produkter lanceret i Budget-segmentet med henblik på fortsat at styrke GN ReSounds position på de nye markeder. GN ReSound fortsatte det omfattende samarbejde med eksterne forsknings- og udviklingssamarbejdspartnere, især universiteter i Tyskland, Holland, USA og Danmark. Medarbejdere og organisationsudvikling Den globale HR-afdeling påbegyndte en række operationelle og strategiske tiltag, der skal støtte GN ReSounds forretningsstrategi. En af byggeklodserne er strategien om at skabe en mere resultatorienteret kultur. For at understøtte fundamentet i denne resultat-orienterede kultur er et nyt værdigrundlag blevet lanceret i organisationen. De nye værdier er Kunden i fokus, Ansvarlighed, Respekt og Resultatorientering. De er blevet kommunikeret og omsat til konkrete og målbare handlinger gennem en række workshops, der er blevet afholdt i hele organisationen. Værdierne vil bliver indarbejdet i det nye performance management-system, som også blev udviklet og indført i I slutningen af 2008 lancerede den globale HR-afdeling også et globalt salgsincitamentprogram og et kortsigtet incitamentsprogram, som forventes at være på plads i begyndelsen af Formålet med det nye performance management-system og incitamentsprogrammerne er at skabe en klar forståelse hos medarbejderne og sikre en tilpasning til selskabets mål. 16 GN Store Nord årsrapport 2008

18 Ledelsens beretning Fjerde kvartal 2008 Fjerde kvartal 2008 Resultatet for fjerde kvartal svarer til de forventninger, der blev offentliggjort i delårsrapporten for 3. kvartal den 6. november Der var et positivt frit cash flow, hvilket medførte et fald i den nettorentebærende gæld i forhold til 30. september GN ReSound opnåede solid positiv organisk vækst i fjerde kvartal, men resultatet, især i GN Netcom, blev negativt påvirket af den globale økonomiske krise. Omkostningsreduktionerne i GN Netcom er tydeligt begyndt at vise resultater. Hovedtal for GN GN s samlede omsætning blev DKK mio., svarende til en organisk vækst på (7)%. Valutakursbevægelser påvirkede omsætningen med (3)%. EBITA udgjorde DKK 27 mio. Amortisering af erhvervede immaterielle aktiver udgjorde DKK (8) mio., og kvartalets finansielle nettoposter udgjorde DKK (28) mio. Resultatet før skat blev DKK (9) mio. mod DKK (359) mio. i fjerde kvartal 2007 (fjerde kvartal 2007 var påvirket af omkostninger vedrørende det opgivne salg af GN ReSound). Det frie cash flow var positivt med DKK 35 mio. mod DKK (191) mio. i fjerde kvartal Nettorentebærende gæld blev nedbragt til DKK mio. GN Netcom GN Netcoms omsætning udgjorde DKK 615 mio., svarende til en organisk vækst på (23)%. EBITA for GN Netcom blev DKK (18) mio. eller DKK 31 mio. før indregning af engangsomkostninger. Omsætningen i CC&O headset blev på DKK 341 mio. mod DKK 397 mio. i fjerde kvartal 2007, svarende til en organisk vækst på (15)%. Trådløse produkter bidrog med 43% af omsætningen i CC&O-forretningen. Omsætningen i Mobile headset udgjorde DKK 274 mio. mod DKK 378 mio., svarende til en organisk vækst på (32)%. GN Netcoms bruttomargin var på 37%. Omkostninger til salg, distribution og administration mv. udgjorde DKK 200 mio. (DKK 171 mio. før indregning af engangsomkostninger) mod DKK 213 mio. i fjerde kvartal 2007 (DKK 194 mio. før indregning af engangsomkostninger). Omkostningsførte udviklingsomkostninger udgjorde DKK 48 mio., et mindre fald fra DKK 50 mio. i fjerde kvartal GN Netcoms cash flow fra driftsaktiviteter før skat og finansielle poster udgjorde DKK 89 mio. mod DKK (12) mio. i fjerde kvartal 2007 og var positivt påvirket af den lavere arbejdskapital. Cash flow fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (39) mio. mod DKK (30) mio. i fjerde kvartal GN Netcoms omstruktureringsprogram FAST udvikler sig bedre end forventet. Programmet er blevet udvidet og skaber væsentligt højere omkostningsbesparelser end tidligere forventet. GN ReSound GN ReSounds omsætning udgjorde DKK 843 mio., svarende til en organisk vækst på 10%. EBITA for GN ReSound blev DKK 56 mio. (hvoraf Audiologisk diagnoseudstyr bidrog med DKK 8 mio.). Omsætningen for Høreapparater var DKK 753 mio., svarende til en organisk vækst på 12% i forhold til fjerde kvartal Væksten i antal solgte enheder var 19%. Omsætningen for Audiologisk diagnoseudstyr blev DKK 90 mio., svarende til (1)% organisk vækst i forhold til fjerde kvartal GN ReSounds bruttomargin var på 62%. Omkostninger til salg, distribution og administration mv. udgjorde DKK 386 mio. mod DKK 376 mio. i fjerde kvartal Omkostningsførte udviklingsomkostninger udgjorde DKK 79 mio. mod DKK 68 mio. sidste år. GN ReSounds cash flow fra driftsaktiviteter før skat og finansielle poster udgjorde DKK 122 mio. mod DKK 55 mio. i fjerde kvartal Cash flow fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (88) mio. mod DKK (100) mio. i fjerde kvartal GN ReSound foretager omstruktureringer for at skabe en væsentlig reduktion i omkostningsgrundlaget, hvilket samtidig vil skabe en slankere og mere konkurrencedygtig organisation. Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter, herunder GN Store Nordiske Telegraf-Selskab, opnåede en omsætning på DKK 6 mio. Øvrige aktiviteter, som vedrører udgifterne ved at være børsnoteret m.v. samt omkostningerne forbundet med sekretariatet og bestyrelsen, realiserede et EBITA på DKK (11) mio. GN Netcoms omsætning for fjerde kvartal fordelt geografisk % GN ReSounds omæstning for fjerde kvartal fordelt geografisk % Asien og resten af verden 8% Europa 47% Asien og resten af verden 19% Europa 45% Nordamerika 45% Nordamerika 36% Oversigt fjerde kvartal Fjerde kvartal 2008 Fjerde kvartal 2007 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst (23)% 10% - (7)% (2)% (13)% - (8)% Bruttoresultat Bruttomargin 37% 62% - 52% 38% 59% - 48% EBITA (18) 56 (11) (5) (20) 5 EBITA-margin (2,9)% 6,6% - 1,8% 3,9% (0,7)% - 0,3% GN Store Nord årsrapport

19 Ledelsens beretning Risikostyring Risikostyring GN arbejder løbende på at identificere, analysere, vurdere og mindske alle væsentlige forretningsrisici i takt med, at GN s risikoprofil ændrer sig over tid. Således overvåges og evalueres processer, projekter og væsentlige forretningsmæssige ændringer med henblik på tidlig identifikation af nye eller fremvoksende risici. Det overordnede risikobillede og beredskabsplanen opdateres og tilpasses løbende, så de afspejler eventuelle ændringer i GN s samlede risikoprofil. GN s samlede risikoprofil afspejler GN s to forretningsområder, GN Netcom og GN ReSound. I det følgende beskrives en række strategiske og operationelle nøglerisici, der er relateret til begge forretningsområder. Rækkefølgen er ikke udtryk for en vurdering af den indbyrdes væsentlighed og skal ej heller udtrykke et fuldstændigt billede af de risici, forretningerne er udsat for. Det overordnede formål med GN s risikostyringsfilosofi er at undgå, overføre og styre uhensigtsmæssige risici, som GN s forretningsenheder måtte blive udsat for. Risikostyringsfilosofien er dokumenteret i GN s Risikostyringsmanual. Markeder og konkurrenceforhold GN s aktiviteter i såvel GN Netcom som GN ReSound påvirkes af den almindelige økonomiske udvikling. Størstedelen af vækstfaktorerne i høreapparatbranchen er dog demografiske eller langsigtede tendenser, som giver større stabilitet i forhold til den makroøkonomiske udvikling end headsetindustrien gør. Den globale økonomiske usikkerhed i 2008 har haft negativ indvirkning på efterspørgslen efter GN Netcoms produkter i særdeleshed samt i mindre udstrækning efter GN ReSounds produkter. Således holder GN øje med den generelle økonomiske udvikling og de økonomiske forventninger. Da de markeder, som GN opererer i, er konkurrencebetonede, overvåger GN løbende udviklingen i markedsandele og følger nye produktintroduktioner i såvel headset- som høreapparatbranchen. Produktion og kvalitet GN s produktion af headset varetages af udvalgte underleverandører, og GN er derfor i stand til i langt højere grad at tilpasse produktionen efter markedets efterspørgsel. Samtidig spredes risikoen over et antal produktionssteder. GN har aflagt en række besøg på de væsentligste produktionssteder med henblik på at gennemgå produktionsfaciliteterne og de beredskabsplaner, der er på plads til at sikre produktionen i tilfælde af produktionsnedbrud. Produktionen af høreapparater og chip sker på GN s to produktionsfaciliteter i Xiamen, Kina og i Præstø. Med henblik på at mindske de risici, der er forbundet med produktionsfaciliteterne i Kina og Danmark, tager GN aktivt skridt til at sikre, at faciliteterne altid overholder branchens skrappeste sikkerhedsstandarder. Det er GN s politik at have flere leverandører af alle strategisk vigtige komponenter. For at sikre at GN s leverandører lever op til GN s strenge kvalitetskrav, udføres der regelmæssigt kvalitetskontrol af alle leverandører af færdige produkter samt hos underleverandører af kritiske komponenter. Der er lanceret et nyt kvalitetssikringssystem til fabriksproduktionen i GN Netcom s supply chain. Systemet anvendes på alle modtagne materialer og sikrer streng kvalitetskontrol af de færdige produkter med henblik på at sænke fejlprocenten, forbedre produktkvaliteten og hurtigere få produkterne på markedet. I GN ReSound er der lanceret en global proces, som indbefatter et web-baseret workflow-system til indsamling og løsning af kvalitetsproblemer, på næsten alle produktionssteder og datterselskaber med henblik på at øge effektiviteten og koordineringen omkring løsning af globalt indberettede sager. Forskning og udvikling Inden for såvel headset som høreapparater bliver produktcyklus stadig kortere, og evnen til at identificere og beherske nye bærende teknologier samt hurtigt at komme fra idé til produkt af høj kvalitet er derfor afgørende. GN Netcoms product creation-afdeling har skabt en systematisk produktudvik lingsproces, som anvender produktplatforme med henblik på at øge kvaliteten og sikre en kortere time to market. Således har GN Netcom udviklet en ny, mere stringent udviklingsmodel med en række opfølgningsprocedurer, der sikrer færdiggørelse af de enkelte udviklingstrin, inden næste trin påbegyndes. GN ReSounds udviklingsafdeling har introduceret en platformstrategi med henblik på produktudvikling. En række forskellige høreapparater og mærker produceres nu på samme platform bestående af en kerne af softwareog hardware-applikationer. Dette har medført væsentligt kortere produktudviklingstid og øget effektivitet. Medarbejdere GN s innovative produkter er resultatet af vores medarbejderes store engagement, færdigheder og kompetencer, og for at bevare sin konkurrencemæssige fordel er GN fortsat nødt til at udvikle og fastholde medarbejdernes færdigheder. GN er som aktør på konkurrenceprægede markeder med hastige skift i teknologi og efterspørgsel fokuseret på at tiltrække de medarbejdere, der har de bedste kompetencer i hele værdikæden. GN kontrollerer løbende, at de lokale arbejdsmarkedsregler overholdes på de markeder, hvor GN opererer, og det er helt fundamentalt at tilbyde GN s medarbejdere forhold, der som minimum lever op til lokale markedsstandarder, eller er bedre. Miljø og arbejdsmiljø GN er underlagt en kombination af lokale og globale regelsæt, som er med til at sikre, at selskabet overholder eller overgår standarder for miljø, arbejdsmiljø og arbejdsforhold i de lande, hvor selskabet opererer. Materiale- og energiforbruget, der medgår til fremstillingen af GN s produkter, er forholdsvist lavt, idet udviklingsteknologierne fortsat forbedres, og produkterne, headset såvel som høreapparater, bliver mindre. Det er af afgørende betydning for GN, at alle underleverandører overholder lokale miljø- og arbejdsmiljøkrav, og GN kontrollerer derfor løbende, at alle underleverandører overholder disse regler. Endvidere kontrollerer eksperter fra GN Netcoms og GN ReSounds supply chain alle underleverandørerne for at sikre, at GN s etiske normer overholdes. Herved sikres det bl.a., at der ikke finder børnearbejde sted, og at medarbejderrettighederne sikres. 18 GN Store Nord årsrapport 2008

20 GN Netcom har indført en såkaldt Global Green Policy, som er baseret på en sekstrinsmetode. Den nye politik omfatter ikke blot nationale miljøkrav, som nedbringer eller eliminerer skadeligt materiale, men indeholder også udformningen af produkter med henblik på en stor genindvindingsprocent, en høj grad af genbrug og lavt energiforbrug. Forsikring GN s forsikringsprogram afspejler aktiviteternes omfang og geografiske placering. Da GN s forretningsaktiviteter hele tiden ændres, vurderes dækningsbehovet ikke kun ved policefornyelser, men løbende sammen med internationale og lokale rådgivere. GN s forsikringer dækker ansvar, tingskade og driftstab. Sidstnævnte såfremt det er hensigtsmæssigt og finansielt forsvarligt. Ansvar og tingskade er underlagt globale standarder tilpasset lokale hensyn. Direktionen påser, at dækningen til stadighed er i overensstemmelse med GN s politikker og modsvarer GN s eksponering, samt at bestyrelsen orienteres om forsikringsprogrammets omfang og rækkevidde. Finansielle risici Som følge af GN s drift, investeringer og finansieringsaktiviteter er selskabet eksponeret for en række finansielle risici. GN har centraliseret styringen af finansielle risici. De overordnede retningslinjer for den finansielle risikostyring er anført i GN s finanspolitik. Finanspolitikken gælder primært for GN s finansierings-, likviditets- og valutapolitik samt for selskabets politik vedrørende kreditrisici forbundet med finansielle modparter. Forretningsgangen for Finansafdelingen indeholder en beskrivelse af de godkendte finansielle instrumenter og risikogrænser. GN s politik er ikke aktivt at spekulere i finansielle risici. Kommercielle kreditrisici styres decentralt af de to driftsforretningsområder GN Netcom og GN ReSound. Valuta Transaktionsrisici GN s udenlandske dattervirksomheder er ikke i væsentlig udstrækning påvirket af valutakursudsving, da det enkelte selskabs omsætning og omkostninger afregnes i deres lokale valuta. Driften i de danske selskaber er imidlertid eksponeret mod valutakursudsving, da både koncerninterne og -eksterne betalinger ofte afregnes i fremmed valuta. Omregningsrisici GN s valutaeksponering opstår kun ved kommercielle transaktioner. GN optager hverken lån eller anbringer overskudslikviditet i fremmed valuta, medmindre dette nedbringer en valutaeksponering. Da GN s omsætning (ca. 50%) og omkostninger (ca. 60%) i USD eller USD-relaterede valutaer stort set udligner hinanden, er GN s langsigtede industrielle konkurrenceevne og EBITA forholdsvist robuste over for sandsynlige udsving i USD. Med 5-10% af omsætningen og kun lokale omkostninger i GBP er GN til en vis grad eksponeret mod et fald i DKK/GBP-kursen. GN har et stort omkostningsgrundlag i Kina og er således eksponeret mod en revaluering af CNY, som historisk har været knyttet til USD. Dog indgås og afregnes de fleste aftaler med kinesiske underleverandører i USD. Omkostninger, der direkte afregnes i CNY, er primært GN s personaleomkostninger. Fratrukket omsætning i CNY fra salg i Kina er der derfor kun en begrænset direkte eksponering mod en revaluering af CNY. Det anslås, at et fald på 10% i USDkursen vil medføre en svag stigning i EBITA på mellemlangt sigt. Udsving i USD vil dog på kort sigt påvirke resultatet i takt med, at produkter fremstillet til én valutakurs på et senere tidspunkt sælges til en anden valutakurs. GN har en række balanceposter, der er udtrykt i USD, herunder det meste af sin goodwill. Et fald på 10% i USD-kursen vil mindske egenkapitalen med ca. DKK 270 mio. Finansiering, likviditet og kapitalstruktur GN s egenkapitalandel var 57%, og den nettorentebærende gæld var DKK mio. ultimo Den udnyttede langfristede gæld og de udestående committede reserver er baseret på faciliteter med udløbstider på mellem tre og fire år. Den udnyttede gæld ved udgangen af året var hovedsageligt denomineret i DKK med en rentevarighed på under ét år og afspejler aktivmassen med få langfristede aktiver bortset fra goodwill. En stigning i det generelle renteniveau på ét procentpoint vil isoleret set øge GN s renteomkostninger med ca. DKK 16 mio. årligt ved et uændret gældsniveau. Tilsvarende vil et fald i det generelle renteniveau reducere GN s nettorenteomkostninger med ca. DKK 16 mio. årligt. Med henblik på at mindske GN s samlede likviditetsrisici er det GN s politik at bevare sin fleksibilitet ved at sprede tidspunkterne, hvor kreditfaciliteterne udløber eller skal genforhandles. GN s økonomiske reserver består hovedsageligt af udnyttede committede kreditfaciliteter. GN har et langsigtet mål om fortsat at lånefinansiere aktiviteterne med henblik på at udnytte den generelle fordel, der er ved at have delvis gældsfinansiering og stadig kunne bibeholde et fleksibelt mål for gældsniveauet, der giver plads til uforudsete likviditetsudsving samt gør GN i stand til at foretage relevante investeringer i forbindelse med den underliggende forretning. I lyset af de nuværende udfordringer, som GN Netcom og GN ReSound står over for og den generelle økonomiske krise anses det nuværende gældsniveau for at være acceptabelt, om end det ikke giver meget plads til fleksibilitet. Således foreslås der hverken udbytte eller aktietilbagekøb i årsrapporten for 2008, og GN vil anvende det samlede frie cash flow til at tilbagebetale gæld eller udvikle forretningen. GN fastholder dog sit langsigtede tilsagn om at udlodde midler til aktionærerne, når det efter omstændighederne er forsvarligt, eller særlige begivenheder indtræffer. I givet fald vil dette fortrinsvis ske gennem aktietilbagekøb. Dette er for mange danske aktionærer den skattemæssigt mest velegnede udlodningsmetode, og for de fleste andre aktionærer er den mindst lige så hensigtsmæssig som udbyttebetaling. Finansielle kreditrisici Overskydende kontantbeholdninger i lokale GN-datterselskaber tilbageføres til moderselskabet hurtigst muligt, og kontantbeholdninger opbevares derfor primært på anfordringskonti eller som korte pengemarkedsindskud. Kontantbeholdninger indestår primært i banker, hvormed GN foretager sine daglige bankforretninger, og som har en tilfredsstillende kreditvurdering hos Moody s eller Standard & Poor s. GN har en politik om ikke at have eksponering mod en finansiel modpart på mere end 2,5% af dennes egenkapital. Ved årets udgang udgjorde GN s likvide beholdninger DKK 154 mio. GN Store Nord årsrapport

GN ReSound opnåede solid positiv organisk vækst i andet halvår. Resultatet i GN Netcom blev negativt påvirket af den globale økonomiske krise.

GN ReSound opnåede solid positiv organisk vækst i andet halvår. Resultatet i GN Netcom blev negativt påvirket af den globale økonomiske krise. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 27. februar 2009 MEDDELELSE nr.: 3 GN s fjerde kvartals- og helårsresultater svarer til forventninger

Læs mere

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom GN Store Nord Dansk Aktiemesse Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom København, den 16. september 2009 Udsagn om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne præsentation afspejler GN s ledelses

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord Nørresundby Bank, 28. maj 2008 Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. I de første mange år som telegrafselskab.

Læs mere

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.)

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.) Delårsrapport 1/2009 GN S OMSTRUKTURERING FORLØBER PLAN- MÆSSIGT GN s resultat for første kvartal blev som vi forventede, og forventningerne til helåret er uændrede. Som meddelt i årsrapporten for 2008

Læs mere

Resultatet for fjerde kvartal blev som udmeldt i fondsbørsmeddelelsen af 15. januar

Resultatet for fjerde kvartal blev som udmeldt i fondsbørsmeddelelsen af 15. januar Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 21. februar 2008 MEDDELELSE nr.: 3 GN Årsrapport 2007 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 670 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 Delårsrapport 3/2008 Resume GN opnåede positiv organisk

Læs mere

GN STORE NORD ÅRSRAPPORT EN VERDEN AF LYD

GN STORE NORD ÅRSRAPPORT EN VERDEN AF LYD 2007 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT EN VERDEN AF LYD INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2003-2007 5 Profil 6 Strategisk sammenfatning 9 Ledelsens beretning 24 Investororienterede

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 24. februar 2010 MEDDELELSE nr.: 2 Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Maksimal produktivitet SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Fire uafhængige undersøgelser har vist at brug af trådløse headset til telefoni i gennemsnit medfører en besparelse på 7,5 minut pr. samtaletime.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

HOVEDTAL. År til dato 2009

HOVEDTAL. År til dato 2009 Delårsrapport 2/2009 OMSTRUKTURERINGSTILTAG SKABER BEDRE RE- SULTATER END TIDLIGERE UDMELDT. VÆSENTLIG FORBEDRING AF POSITIVT CASH FLOW. GN s resultat for andet kvartal blev som forventet, og forventningerne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010

Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010 Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER GN opnåede igen i andet kvartal tydelige resultater af den omfattende omstrukturering, der blev foretaget i 2009. Den organiske

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA Delårsrapport 3/2010 EBITA-FORVENTNINGER FOR 2010 OPJUSTERES MÅL OM FORDOBLING AF GN S EBITA-MARGIN I 2013 Drevet af den lovende lancering af ReSound Alera og den fortsatte vækst i GN Netcom opnåede GN

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Jabra PRO 9400 serien

Jabra PRO 9400 serien Trådløs frihed på kontoret Jabra PRO 9 serien Den nye generation af professionelle headsets med touch-skærm BEVAR KONTAKTEN PÅ KONTORET Forretningsfolk bruger mindre og mindre tid ved skrivebordet. Arbejdet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST HOVEDOVERSKRIFTER

Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST HOVEDOVERSKRIFTER Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST GN Store Nord opnåede med afsæt i den fortsatte lancering af ReSound Alera samt væksten inden for Unified

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag.

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 3. maj 2007 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2007 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt

Læs mere

Delårsrapport 3/2009 HOVEDTAL TREDJE KVARTAL OG ÅR TIL DATO FOR 2009 OVERSIGT OVER TREDJE KVARTAL Den samlede omsætning blev på DKK mio.

Delårsrapport 3/2009 HOVEDTAL TREDJE KVARTAL OG ÅR TIL DATO FOR 2009 OVERSIGT OVER TREDJE KVARTAL Den samlede omsætning blev på DKK mio. Delårsrapport 3/2009 GN FORTSÆTTER MED AT SKABE POSITIVT CASH FLOW FORVENTNINGER TIL FRIT CASH FLOW ØGES TIL CA. DKK 0,5 MIA. FORVENTNINGER TIL EBITA UÆNDREDE Som tidligere udmeldt er GN s fokus for 2009

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere