VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009"

Transkript

1 ØK KONCERNEN ØK KONCERNEN FOODS INDUSTRIAL INGRIDIENTS MOVING & RELOCATION SERVICES VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING marts 2009 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg

2 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af revision f) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier g) Forslag fra bestyrelsen: 1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital 2. Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital 3. Ændring af vedtægternes pkt Bemyndigelse til dirigenten ØK KONCERNEN 2 2

3 ØK KONCERNEN BESTYRELSENS BERETNING VED FORMAND HENNING KRUSE PETERSEN 3

4 FLOT UDVIKLING Gruppen voksede i 2008 med 21% i DKK ØK KONCERNEN Vækstrater i 2008 (LOKAL VALUTA) Omsætning (DKK mia.) Moving & Relocation +21% +16% Industrial Ingredients +17% Foods +36% % 10% 20% 30% 40%

5 VÆKST I FOODS Fokus på produktudvikling Intensiv markedsføring og salg Betydelige investeringer i øget kapacitet ØK KONCERNEN 5 5

6 EKSPANSION INDUSTRIAL INGREDIENTS Kina ØK KONCERNEN Sydkorea Japan Indien Bangladesh Thailand Cambodia Hongkong Macau Vietnam Malaysia Taiwan Filippinerne Singapore Indonesien 6 6

7 EKSPANSION SANTA FE Kina ØK KONCERNEN Sydkorea Japan Indien Thailand Hongkong Macau Vietnam Taiwan Filippinerne Malaysia Singapore Indonesien 7 7

8 RESULTATOPGØRELSE (hovedtal) DKK mio Omsætning Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Andel af resultat i associerede virksomheder Skat af resultat Resultat af fortsættende forretninger Resultat af ophørende forretninger 19 4 Årets resultat ØK KONCERNEN Minoritetsinteresser Aktionærer i moderselskabet ØK Overskudsgrad på 11,9% 8 8

9 BALANCE DKK mio Aktiver i alt Nettoarbejdskapital Rentebærende nettogæld, ultimo ØK s andel af egenkapital Forrentning af investeret kapital (%) 37,7 50,9 Soliditetsgrad (%) 53,0 57,0 ØK KONCERNEN 9 9

10 KAPITALSTRUKTUR Fornuftig kapitalstruktur Anerkendelse af forsigtig politik Effektiv kapitalstruktur i forretningerne Stærk likviditet og frihed til at træffe rigtige strategiske valg ØK KONCERNEN 10 10

11 LANGSIGTET VÆRDISKABELSE ØK fremstår solidt Finansiel krise påvirker hele verden også ØK Kapitalknaphed må ikke blive en begrænsning Beredskab til opkøb Forsigtighed i udbyttepolitik Udbytte for 2008: DKK 5 pr. aktie = udbytteprocent på aktier tilbagekøbt i 2008 for DKK 101 mio. ØK KONCERNEN 11 11

12 AKTIEKURS I Index = januar 2008 ØK KONCERNEN OMXC20 EAC MidCap+ 0 januar 08 april 08 juli 08 oktober

13 BESTYRELSENS ARBEJDE Bestyrelsens størrelse og sammensætning Nye krav om revisionsudvalg Fysiske møder, telefonkonferencer og strategiseminar Honorar ØK KONCERNEN Emner i bestyrelsen i 2008: Opkøb og opkøbsmuligheder Investeringer Fremtidigt aktieoptionsprogram Udvikling i risikoforhold 13 13

14 RISIKOFAKTORER I VENEZUELA Politisk fokus på forbedret levestandard Økonomi drevet af olieproduktionen Kraftige fald i oliepriserne begrænser regeringens råderum Inflation i 2008 på over 30% Kraftigt stigende priser og omkostninger Krav om stor fleksibilitet Valutakursudvikling på USD påvirker resultat Risiko for devaluering af Bolivaren Bedst mulig afdækning af risiko Løbende dialog med politisk system og interessenter ØK KONCERNEN Valutakurs DKK/USD 14 14

15 RISIKOFAKTORER I ASIEN Politisk uro præger hverdag i Thailand Udsving i valutakurser påvirker aktiviteter Økonomisk krise begynder at sætte spor Industrial Ingredients indtjening ramt sidst på året Fokus på risikostyring med afsæt i situation ØK KONCERNEN Valutakurs DKK/THB 15 15

16 STRATEGI Opdateret fem-års plan Betydeligt potentiale i forretninger trods aktuel uro Overordnet ambition Yderligere styrkelse af aktiviteter i Venezuela Fortsat udbygning af geografisk ekspansion i Asien Organisk vækst og værdiskabende opkøb Analyse, omhu, forsigtighed ØK KONCERNEN 16 16

17 ØK KONCERNEN ØK s FORRETNINGER VED ADM. DIREKTØR NIELS HENRIK JENSEN 17

18 FOODS 28% VÆKST I OMSÆTNING I DKK 18

19 HØJDEPUNKTER 2008 Gennemførte prisstigninger Kraftig efterspørgsel Fokus på premium-produkter Målrettet produktudvikling Høj inflation Omsætning i DKK mio. FOODS DKK mio Ændring Omsætning ,4% Primært driftsresultat (EBIT) ,6% Overskudsgrad (%) 16,1 18,3-2,2pp 19

20 STRATEGI FOODS Mangel på kapacitet Prioritering af premium-produkter Vinde markedsandele tilbage i mellemprissegment Udvikling af egne nye produkter Inkludering af andre relevante fødevarer Stort uudnyttet potentiale i Venezuela 20

21 STRATEGI (2) FOODS Fordobling af kapaciteten Investeringer på USD 120 mio. Finansiering gennem egen drift og lokale lån Cashflow investeres i fremtidig værdiskabelse 21

22 FOODS CEO EAC FOODS BENT U. PORSBORG 22

23 DANSK-VENEZUELANSK VIRKSOMHED FOODS Høje krav giver konkurrencefordel Danmark som foregangsland Fokus på etik, miljø og effektiv drift 23

24 EAC FOODS FOODS Ubestridt markedsleder Mere end medarbejdere Favner hele værdikæden 24

25 VÆKST OG VÆRDI Produktudvikling og forædling Salg og markedsføring Stabil produktion Betydelig konkurrencefordel Udvidelse af produktionsapparat Fortsat vækst FOODS 25

26 FOODS 26

27 UDVIDELSER AF SVINEFARME FOODS Første fase afsluttet i svin Moderniseringer i 2009 Højere produktivitet Udvidelse med yderligere 20% i svin 27

28 UDVIDELSER AF PRODUKTION FOODS Nye maskiner og produktionslinjer Betydelig teknologisk udvikling Øget effektivitet og udnyttelse Udvikling i kapacitet, ultimo (tons) e 2010e 28

29 PØLSEPRODUKTION FOODS Produktionshal FØR Proceslinje: 450m Produktionshal EFTER Proceslinje: 40m 3. Pakning 2. Kogning/ nedkøling 1. Forarbejdning 29

30 SKINKEPRODUKTION FOODS Produktionshal FØR Proceslinje: 270m Produktionshal EFTER Proceslinje: 160m 3. Pakning 2. Kogning/ nedkøling 1. Forarbejdning 30

31 MORTADELLAPRODUKTION FOODS Produktionshal FØR Proceslinje: 490m Produktionshal EFTER Proceslinje: 450m 3. Pakning 2. Kogning/ nedkøling 1. Forarbejdning 31

32 UDVIDELSER AF PRODUKTION FOODS Større mængder uden øget arbejdsstyrke Mere moderne og miljørigtig produktion Udvikling i kapacitet (tons) e 2013e 32

33 UDVIDELSER AF DISTRIBUTION FOODS Ubrudt kølekæde Nyt nationalt distributionscenter Mere effektiv lagerstyring Hurtigere distribution friskere varer Maracaibo Barquisimeto Valencia Caracas (HQ) Barcelona Cagua Ciudad Bolivar 33

34 SAMLEDE UDVIDELSER MOD 2013 FOODS Svineproduktion: svin pr. år + 50% Kødforædling: tons pr. år +100% Distribution: Produktudvikling/ salg og markedsføring: Nyt distributionscenter Løbende moderniseringer og udvidelser Målrettede investeringer 34

35 ØK KONCERNEN ØK s FORRETNINGER VED ADM. DIREKTØR NIELS HENRIK JENSEN 35

36 FORVENTNINGER Lavere olieindtægter faldende BNP Fortsatte sociale programmer Høj inflation dæmpet købekraft Ny kapacitet øger volumen med 20% Fokus på økonomisegment Lavere marginer FOODS Forventninger til 2009 Realiseret 2008 Omsætning Ca. 35% vækst i USD DKK mio Primært driftsresultat (EBIT) Overskudsgrad ca. 10% DKK 538 mio. (16,1%) 36

37 INDUSTRIAL INGREDIENTS 8% VÆKST I OMSÆTNING I DKK 37

38 HØJDEPUNKTER I 2008 Politisk uro og skuffende resultater 35% vækst uden for Thailand Malaysia og Filippinerne fuldt integrerede Indien voksede med 20% Lovende ny forretning i Bangladesh Voldsomt pres på bruttomarginaler Nødvendig nedskrivning på varelagre Fortsat fokus på vækst Omsætning pr. marked i % 45% 3% 6% 5% Thailand Vietnam 16% Filippinerne Indonesien Indien 6% Malaysia 19% Andre INDUSTRIAL INGREDIENTS DKK mio Ændring Omsætning % Primært driftsresultat (EBIT) 64 *98-35% Overskudsgrad (%) 4,9 8,1-3,2pp *) Korrigeret for engangsposter på DKK 9 mio. fra finansielle aktiver disponible for salg 38

39 STRATEGI Totale løsninger Bred vifte af service- og rådgivningsydelser Værdifuld partner Supply chain INDUSTRIAL INGREDIENTS Internationale producenter EAC Industrial Ingredients Industrier i Asien Kommercielle services Tekniske services 39

40 STRATEGI (2) Udbygning af eksisterende markeder Geografisk ekspansion Udvikling af services og kunderelationer Fokus på regionale partnerskaber Øget konkurrenceevne Effektiv udnyttelse af erfaring Kina INDUSTRIAL INGREDIENTS Sydkorea Japan Pakistan Indien Bangladesh Sri Lanka Thailand Taiwan Hongkong Macau Vietnam Filippinerne Cambodia Malaysia Singapore Indonesien 40

41 FORVENTNINGER - FORUDSÆTNINGER Asiatisk industri ramt af nedgang Begyndende ny aktivitet i 2009 Særligt inden for fokusområder Mere stabil fremdrift - men til lavere priser INDUSTRIAL INGREDIENTS Forventninger til 2009 Realiseret 2008 Omsætning Ca. 7% vækst i lokale valutaer DKK mio. Primært driftsresultat (EBIT) Overskudsgrad på ca. 4% DKK 64 mio. (4,9%) 41

42 MOVING & RELOCATION SERVICES 13% VÆKST I OMSÆTNING I DKK 42

43 HØJDEPUNKTER I 2008 Omsætning på HKD 1 mia. fejret i 2008 Bedste resultat nogensinde 40% Omsætning pr. marked i % 60% Hongkong & Kina Andre MOVING & RELOCATION SERVICES DKK mio Ændring Omsætning ,8% Primært driftsresultat (EBIT) ,7% Overskudsgrad (%) 11,4 10,1 +1,3pp 43

44 STRATEGI flytninger i 2008 Stigende efterspørgsel på serviceydelser Samarbejde med internationale virksomheder Lokal og regional serviceleverandør MOVING & RELOCATION SERVICES 44

45 STRATEGI (2) MOVING & RELOCATION SERVICES Markedsleder i regionen 38 kontorer i 13 markeder Kvalitet og miljø som konkurrenceparameter Tocifret vækst i Records Management Fortsat geografisk ekspansion 45

46 FORVENTNINGER - FORUDSÆTNINGER Afmatning i vækst i flytninger til Asien Vækst i flytninger fra Asien Fortsat vækst i Records Management Ændret produktmiks Forventninger til 2009 Realiseret 2008 Omsætning Ca. 7% vækst i lokale valutaer DKK 668 mio. Primært driftsresultat (EBIT) Overskudsgrad ca. 9% DKK 76 mio. (11,4%) MOVING & RELOCATION SERVICES 46

47 ØK KONCERNEN BESTYRELSENS BERETNING VED FORMAND HENNING KRUSE PETERSEN 47

48 DEN STRATEGISKE PLAN Mange initiativer Forsigtighed og forretningsmæssig omhu Bevare finansiel robusthed Erfaren ledelse og dygtige organisationer Fastholde positivt momentum ØK KONCERNEN 48 48

49 FINANSIELLE MÅL Usikkerheder på ØK s markeder Vanskeligt at opstille langsigtede mål Fastholde solid kapitalstruktur Udbyttepolitik under hensyn til beredskab Fortsatte aktietilbagekøb ØK KONCERNEN 49 49

50 VENTET VÆKST PÅ ØK S HOVEDMARKEDER Forventet vækst i BNP i % USA Danmark Thailand 2008e 2009f ØK KONCERNEN Filippinerne Indonesien Venezuela Indien Vietnam Kina Kilde: konsensusestimater/deutsche Bank og EU-oplysningen, feb

51 FORVENTNINGER TIL 2009 ØK S FORRETNINGER Foods Forventninger til 2009 Realiseret 2008 Omsætning Ca. 35% vækst i USD DKK mio Primært driftsresultat (EBIT) Overskudsgrad ca. 10% DKK 538 mio. (16,1%) ØK KONCERNEN Industrial Ingredients Forventninger til 2009 Realiseret 2008 Omsætning Ca. 7% vækst i lokale valutaer DKK mio. Primært driftsresultat (EBIT) Overskudsgrad på ca. 4% DKK 64 mio. (4,9%) Moving & Relocation Services Forventninger til 2009 Realiseret 2008 Omsætning Ca. 7% vækst i lokale valutaer DKK 668 mio. Primært driftsresultat (EBIT) Overskudsgrad ca. 9% DKK 76 mio. (11,4%) 51 51

52 FORVENTNINGER TIL 2009 ØK GRUPPEN Udvikling og opkøb kan ændre forventninger Udvikling som forventet i starten af 2009 Godkendelse af udbytte fra EAC Foods på USD 45,7 mio. i 2009 ØK KONCERNEN Forventninger til 2009 Resultater 2008 Omsætning Ca. DKK 7,5 mia Tocifret vækst i DKK og lokale valutaer DKK 5,3 mia. Primært driftsresultat Ca. DKK 600 mio. DKK 630 mio. Andel af resultat i associerede virksomheder DKK 20 mio. DKK 26 mio

53 TAK TIL ØK S DIREKTION, LEDELSE OG MEDARBEJDERE ØK KONCERNEN 53 53

54 ØK KONCERNEN TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 54

55 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af revision f) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier g) Forslag fra bestyrelsen: 1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital 2. Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital 3. Ændring af vedtægternes pkt Bemyndigelse til dirigenten ØK KONCERNEN 55 55

56 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af revision f) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier g) Forslag fra bestyrelsen: 1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital 2. Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital 3. Ændring af vedtægternes pkt Bemyndigelse til dirigenten ØK KONCERNEN 56 56

57 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af revision f) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier g) Forslag fra bestyrelsen: 1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital 2. Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital 3. Ændring af vedtægternes pkt Bemyndigelse til dirigenten ØK KONCERNEN 57 57

58 Ad d. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsens medlemmer: ØK KONCERNEN Henning Kruse Petersen Torsten Erik Rasmussen Mats Lönnqvist Connie Astrup-Larsen Preben Sunke 58 58

59 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af revision f) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier g) Forslag fra bestyrelsen: 1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital 2. Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital 3. Ændring af vedtægternes pkt Bemyndigelse til dirigenten ØK KONCERNEN 59 59

60 Ad e. VALG AF REVISION Bestyrelsen foreslår nyvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ØK KONCERNEN 60 60

61 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af revision f) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier g) Forslag fra bestyrelsen: 1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital 2. Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital 3. Ændring af vedtægternes pkt Bemyndigelse til dirigenten ØK KONCERNEN 61 61

62 Ad f. BEMYNDIGELSE TIL AT ERHVERVE EGNE AKTIER Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens 48. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen. ØK KONCERNEN 62 62

63 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af revision f) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier g) Forslag fra bestyrelsen: 1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital 2. Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital 3. Ændring af vedtægternes pkt Bemyndigelse til dirigenten ØK KONCERNEN 63 63

64 Ad g. FORSLAG FRA BESTYRELSEN: 1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes fra DKK med DKK til DKK Nedsættelsesbeløbet svarer til den nominelle værdi af selskabets beholdning af egne aktier efter henlæggelse af egne aktier med en nominel værdi af DKK til afdækning af selskabets aktieoptionsprogram. ØK KONCERNEN 2. Nedsættelsen gennemføres ved annullering af egne aktier. Nedsættelsesbeløbet henlægges til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen. Nedsættelsen kan først gennemføres, når proklamafristen på 3 måneder i henhold til Aktieselskabslovens 46 er udløbet, og eventuelle kreditorer er fyldestgjort. 3. Som konsekvens af den foreslåede kapitalnedsættelse foreslås pkt. 3.1 i selskabets vedtægter ændret, således at aktiekapitalens størrelse efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen angives

65 Ad g. FORSLAG FRA BESTYRELSEN: 2. Bestyrelsen foreslår, at den gældende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 3.3 til bestyrelsen til i perioden indtil den 3. april 2013 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til DKK 400 mio., reduceres til i alt op til DKK 100 mio., og at perioden forlænges til den 25. marts Som konsekvens heraf ændres vedtægternes pkt. 3.3 til at være sålydende: ØK KONCERNEN 3. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 25. marts 2014 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til DKK 100 mio. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, herunder aktier. Bestyrelsen kan udbyde aktierne i tegning til markedskurs uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og kan lyde på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog

66 Ad g. FORSLAG FRA BESTYRELSEN: 3. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 4.7 ændres til at være sålydende: 4. VP Investor Service A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S., er af bestyrelsen udpeget som aktiebogsfører. Aktiebogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navne indføres. ØK KONCERNEN ØK s aktiebogsfører ændrer adresse medio marts d.å

67 Ad g. FORSLAG FRA BESTYRELSEN: 4. Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage sådanne ændringer, som måtte være nødvendige med henblik på registrering af vedtægtsændringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. ØK KONCERNEN 67 67

68 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af revision f) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier g) Forslag fra bestyrelsen: 1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital 2. Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital 3. Ændring af vedtægternes pkt Bemyndigelse til dirigenten ØK KONCERNEN 68 68

69 ØK KONCERNEN FOODS INDUSTRIAL INGRIDIENTS MOVING & RELOCATION SERVICES ØK s GENERALFORSAMLING 2009 TAK FOR I DAG 25. marts 2009 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING 2006 blev et rigtigt godt år for ØK: Vore 3 forretninger klarede sig en del bedre end ventet og

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING Det er nu mindre end fire måneder siden, bestyrelsen sidst mødtes med vore aktionærer. På den ekstraordinære

Læs mere

Fem års hoved- og nøgletal

Fem års hoved- og nøgletal Årsrapport 2007/08 Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2) 1) 2) 2003/04 Resultatopgørelse Omsætning 8.463 8.042 6.709 6.232 6.069 Forsknings- og udviklingsomkostninger 415

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2008

Velkommen til generalforsamling 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Velkommen til generalforsamling 2008 23. april 2008, Radisson SAS Falconer Center Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Amaliegade 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 Generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009

BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009 Generalforsamling BoConcept Holding A/S Den 27. august 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

we deliver technology årsrapport 2007/08

we deliver technology årsrapport 2007/08 we deliver technology årsrapport 2007/08 Indhold INDHOLD Til aktionærerne 3 Resumé 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Aktionærforhold 16 Risikoforhold 19 Regnskabsberetning 22 Ledelsens og revisionens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal** Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale Årsrapport 2003 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere