Årsrapport 1. juli juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012"

Transkript

1 Enabling real achievement Mannaz A/S er internationalt førende i kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i innovative og effektive læringsmetoder udvikler vi mennesker og organisationer. Vores løsninger har et strategisk afsæt og skaber reel effekt. Vi blev grundlagt i København i I dag servicerer vi kunder over hele verden. Årsrapport 1. juli juni 2012 Hovedkontor: Mannaz A/S Kogle Allé 1 DK-2970 Hørsholm Tlf

2 SELSkABSoPLySnInGEr IntroduktIon SelSkabSoplySninger Mannaz A/S kogle Allé Hørsholm tlf: CVr nr.: Stiftet: 1. juli 1975 Hjemstedskommune: rudersdal regnskabsår: 1. juli 30. juni bestyrelse Lars Bruhn, formand Christian Herskind Jørgensen, næstformand Lars Peter Søbye dorthe thyrri rasmussen, medarbejdervalgt Peter Busted, medarbejdervalgt Direktion Mette Vestergaard, adm. direktør tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i danida Fellowship Centre Bestyrelsesmedlem i tænketanken dea Bestyrelsesmedlem i di Hovedstaden Peter Følbæk nielsen, økonomidirektør tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Place2live Høegh Gruppen A/S Bestyrelsesmedlem for selskabet tømrerog Snedkermester Børge nielsen A/S Bestyrelsesmedlem i Ejendomme Holding ApS Det skal gøre en forskel Mannaz har de seneste år gennemgået en betydelig transformation. I dag er vi anerkendt som en førende international kompetencevirksomhed, som leverer målrettet og virksomhedsspecifik lederudvikling til globale virksomheder over hele kloden. Samtidig er vi blandt danmarks største private udbydere af individuelle og virksomhedsinterne kompetenceudviklingsforløb. Gennem hele denne udvikling er vi lykkedes med at fastholde et tårnhøjt niveau for kundeloyalitet. Vores kunder, hvad enten det er en stor global virksomhed eller en deltager på et dansk kursus oplever, at de får meget stor værdi af samarbejdet med Mannaz. Vores kunder fortæller os, at vi gør en forskel for virksomheder og mennesker, fordi vi fokuserer på at skabe reel læring og udvikling. det er den reelle effekt, der inspirerer os, og som er afsættet for, at vi i dag er global partner for førende internationale virksomheder. de følgende sider viser eksempler på, hvordan vi det seneste år har udviklet vores virksomhed og vores ydelser, bl.a. med fleksible læringsmetoder, som passer til en omskiftelig og global verden. Vi har en ambition om at være på forkant. det gælder for vores faglighed og metodik, for vores forretningsmæssige udvikling, og i særdeleshed for den forskel, vi kan gøre for vores kunder. God læselyst. Øvrig ledelse Inger Buus, Executive Vice President, Leaders Claus Havemann Andersen, Vice President, Project Management Vores kontor i Hong kong ledes af: dr. Jørgen thorsell, CEo, Mannaz Ltd. revision kpmg Statsautoriseret revisionspartnerselskab osvald Helmuths Vej Frederiksberg generalforsamling ordinær generalforsamling afholdes 26. september 2012 indholdfortegnelse Selskabsoplysninger Introduktion Værdigrundlag Hoved og nøgletal Aktiviteter Ledelsesberetning Bestyrelsen resultatopgørelse Balance pr. 30. juni Pengestrømsopgørelse Mette Vestergaard adm. direktør 2 3

3 VærdIGrundLAG nøgletal vores værdier Fælles stærke værdier skaber gode resultater for kunderne og for os selv. HoveD- og nøgletal HoveDtal I Mannaz er vi: værdiskabende: Vores løsninger har reel effekt innovative: Vi udfordrer det bestående og finder nye veje pålidelige: Vi leverer høj kvalitet hver eneste gang indsigtsfulde: Vi sætter os i andres sted og forstår deres situation engagerede: Vores løsninger skaber energi og trivsel MIo. kr. nettoomsætning Bruttoresultat resultat af ordinær primær drift resultat af finansielle poster Årets resultat 2007/08 202,5 83,3 14,0 0,5 10,2 2008/09 184,8 81,1 8,6 1,6 7,0 2009/10 128,9 53,5 5,6 1,3 3,4 2010/11 138,0 64,3 4,7 0,2 3,4 2011/12 135,8 68,4 6,0 1,9 3,1 vores mission Balancesum Egenkapital 76,8 25,0 82,7 30,4 77,6 25,8 72,1 27,2 74,2 27,4 Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres forretningsmæssige mål. Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til investeringsaktiviteten Heraf til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt 12,2 1,4 0,0 1,1 12,5 27,9 6,6 4,5 2,4 18,9 21,0 3,5 2,5 1,7 26,3 7,4 24,1 2,4 1,5 18,2 9,6 14,0 5,2 0,9 5,3 vores vision Vi vil Være internationalt anerkendt som banebrydende i at udvikle kompetencer Have langvarige og udbytterige relationer med førende virksomheder Være en unik arbejdsplads, hvor mennesker trives og gror nøgletal MIo. kr. overskudsgrad Afkast af den investerede kapital Bruttomargin Egenkapitalandel (soliditet) Egenkapitalforrentning 2007/08 6,9 53,4 41,1 32,6 49,9 2008/ /10 4,7 4,3 33,8 19,0 43,9 41,5 36,8 33,2 25,3 12,1 2010/11 3,4 14,9 46,6 37,7 12,8 2011/12 4,4 6,2 50,4 36,9 11,4 god selskabsledelse Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 102,0 109,0 87,0 80,0 78,0 Mannaz A/S ledelse arbejder efter et sæt principper for god selskabsledelse, som detaljeret beskriver forhold som, hvordan ledelsen og bestyrelsen i Mannaz arbejder, bestyrelsens sammensætning og organisering, åbenhed og transparens, risikostyring og intern kontrol, samt revision. nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med den danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal disse principper er et vigtigt element i, at Mannaz kan drives som en succesfuld og ansvarlig virksomhed over for vores kunder, vores aktionærer og for vores medarbejdere. 4 5

4 asiatisk springbræt i Hong kong Mannaz har gennemført lederudvikling i Asien siden 1992, og det seneste år har vi for alvor etableret os på det asiatiske marked og åbnet nyt kontor i Hong kong. tilstedeværelsen i Asien skal styrke vores position som en førende leverandør af global lederudvikling. I de senere år har vi haft stor vækst i vores internationale forretning, som årligt er vokset med 20 procent. Vi har udviklet ledere internationalt i over 20 år, og vi oplever en stigende interesse for vores tilgang til lederudvikling, som tager udgangspunkt i lederes egne aktuelle udfordringer. Vores tradition for at udvikle og gennemføre lederudvikling sammen med kunderne er efterspurgt. Samtidig er det en styrke, at vi er specialister i at sætte mennesket i centrum i forbindelse med lederudvikling. Med etableringen i Hong kong udbygger vi samarbejdet i Asien med eksisterende kunder samt opdyrker nye lokale og globale partnerskaber i regionen. Vi har i dag aktiviteter i Indien, Sydkorea, Japan, kina, Hong kong, Singapore, Malaysia og Australien, og vores kunder er primært Fortune top 500 virksomheder. et globalt mindset Mange ledere arbejder på tværs af grænser. de rejser verden rundt, og leder medarbejdere fra mange forskellige kulturer på samme tid. At være globalt tænkende er blevet et must have. derfor oplever vi en stærk efterspørgsel hos multinationale selskaber efter skræddersyede lederudviklingsprogrammer, som kan accelerere deres etablering på nye markeder og forankre et globalt mindset hos medarbejderne. Udenrigsministeriet støtter mannaz globalisering udenrigsministeriet har udpeget Mannaz til at være en del af deres Vitus Vækst eksportprogram, som er for virksomheder med særligt internationalt vækstpotentiale. det er sket efter en omhyggelig udvælgelsesproces, hvor Mannaz er blevet screenet for strategisk potentiale, finansiel styrke og professionalisme. Mannaz er valgt som en af ti grundigt screenede virksomheder på det første program, som støttes i at etablere sig på det asiatiske marked og i opnåelsen af global vækst. I forbindelse med åbningen af vores kontor i Hong kong, kommer denne støtte på det helt rigtige tidspunkt og er højt værdsat. 6 7

5 innovation i ledelsesudvikling Mannaz har i partnerskab med danske Bank og Lumesse udviklet ni e learning moduler, som sætter helt nye standarder. inddragende og interaktive de ni e learning moduler kan indgå i et sammenhængende udviklingsforløb med forskellige læringsformer, og er samtidig så generiske og enkeltstående, at de kan bruges uafhængigt. Alle moduler er designet intuitive, inddragende og interaktive, og hvert modul har en varighed på minutter. partnerskab E modulerne er udviklet i forbindelse med videreudvikling og redesign af danske Banks lederudviklingsforløb new in Management. Virksomhedens processer og behov har været omdrejningspunktet, og Mannaz har stået for indhold med viden om de faglige temaer og udvikling af det pædagogiske design. E modulerne er udviklet til at være en betydelig del af de nye lederes uddannelse og videreudvikling. Samtidig kan modulerne bruges af alle andre ledere i danske Bank, som ønsker en opdatering på et fagligt tema, hvor og når det passer bedst. helt i front Mannaz var allerede langt fremme på området med brug af e learning i projektledelse og udviklingen af konceptet Flexible Learning. E modulerne til lederudvikling bringer os helt i front på området. temaerne i De ni e-moduler er: 1. Appreciative Leadership 2. the Balanced Manager 3. Performance Appraisal 4. Motivation 5. Conflict Handling 6. Communication in Leadership 7. taking Charge of Change 8. Emotional Intelligence 9. Strategy Breakdown globalt lederskab fremtidens vindere er de virksomheder, der er i stand til at mobilisere talent, teknologi, kapital og nytænkning over hele kloden. I en global lederundersøgelse fra 2011 belyser Mannaz, i samarbejde med Institute of Executive development i usa og Mobley Group Pacific i Asien, de seneste tendenser inden for global lederudvikling samt, hvad det kræver at udvikle et globalt mindset i en organisation. undersøgelsen viser, at der blandt virksom hederne er en høj efterspørgsel efter globale ledere. En efterspørgsel, som ledsages af nogle udfordringer, bl.a. at finde talenter, der besidder de nødvendige egenskaber til at løfte en virksomhedsstrategi, og ledere, som besidder globalt mindset og erfaring. den stærke efterspørgsel efter globale ledere bevirker, at lederudvikling prioriteres højt af de deltagende virksomheder i undersøgelsen. Således anser 79 % af respondenterne, at lederudvikling er afgørende for, at deres virksomhed når de strategiske mål og skaber fremtidig vækst. undersøgelsen involverer 120 virksomhedsledere, Hr ansvarlige og førende undervisere inden for organisatorisk læring fra Asien, Europa og nordamerika. 8 9

6 en klassiker i fornyet snit flexible learning et innovativt læringskoncept Projektlederuddannelse 1, 2, 3 og 4 er en Mannaz klassiker. Vi har uddannet rigtig mange projektledere, og det vil vi gerne blive ved med. derfor har vi med afsæt i projektledernes ønsker og behov, virksomhedernes krav og egne erfaringer relanceret uddannelsen, som en endnu bedre projektlederuddannelse, 30 procent billigere. Mange af de konkrete udviklingstiltag udspringer af den seneste Mannaz Projektlederundersøgelse, hvor vi spurgte 672 projektledere om, hvilke krav den nye virkelighed stiller til dem. 83 % fortalte, at distanceledelse med projektdeltagere spredt over hele verden er en kæmpe udfordring. Forandringsledelse og kommunikation til interessenterne fylder og kræver mere. tid er afgørende. også helt bogstaveligt i forhold til at bruge tid på en uddannelse og være væk fra arbejdspladsen. 24 % synes, det er svært at få balancen mellem arbejde og privatliv til at gå op. og undervisningen skal følge de nyeste og bedste læringsmetoder. Vi har designet Projektlederuddannelse 1, 2, 3 og 4 til at imødekomme projektledernes virkelighed, uden naturligvis at give afkald på vores klassiske styrker. Vi kombinerer høj faglig indsigt i og viden om projektledelse med indgående erfaring og viden om, hvordan voksne lærer mest effektivt. Vores forløb er teoribaserede men praksisorienterede. vi har et højtuddannet team af konsulenter og undervisere, hvis faglige kvalifikationer og formidlingsevner er i top, og vi anvender kun erfarne projektledere der kan matche vores deltageres viden og erfaring. 100 Normal interventions Flexible Learning Pre-training Post-training 3-6 months after traning Vi har ændret vores projektlederuddannelse, så den passer til den nye virkelighed. undervisningen skal følge de nyeste og bedste læringsmetoder % synes, det er svært at få balancen mellem arbejde og privatliv til at gå op. 5 1 mannaz projektleder undersøgelse 2011 Vi har spurgt 672 projektledere % fortalte, at distanceledelse med projektdeltagere spredt over hele verden er en kæmpe udfordring. Forandringsledelse og kommunikation til interessenterne fylder og kræver mere. tid er afgørende. også helt bogstaveligt i forhold til at bruge tid på uddannelse og være væk fra arbejdspladsen. Flexible Learning er et nytænkende og innovativt læringskoncept, som anvendes i Mannaz tilgang til kompetenceudvikling. Med Flexible Learning får virksomheden et fleksibelt forløb til en fleksibel pris, der vil afhænge af læringskomponenten, omfang og varighed. Mannaz lancerede i 2010 læringskonceptet Flexible Learning, som anvendes i vores tilgang til kompetenceudvikling. konceptet har siden vist sit værd. Programmerne relaterer sig direkte til virksomhedernes strategiimplementering. Vores kunder oplever en stor ensartethed i læringen på tværs af geografi, mindre rejsetid og færre omkostninger, større involvering blandt ledere, muligheden for at få internationale certificeringer i projektledelse, øget målbarhed og bedre resultater af målinger på effekt. viden der virker Med Flexible Learning forbedres læringskurven gennem forløbet og ikke mindst ud over forløbet. normalt falder læringskurven umiddelbart efter et uddannelsesforløb, men vores resultater viser, at Flexible Learning medfører en fortsat stigende læringskurve også 3 6 måneder efter, at programmet officielt er slut. kort om konceptet Det er individuelt designet til deltagernes behov og kompetenceniveau Læringsformerne er fleksible der anvendes nye og varierede medier Det er effektivt tidsbesparelse pga. fleksible læringsaktiviteter Samling af hele læringsforløb på digital platform Let at dele resultater med andre interessenter Det er målbart deltagerens reelle kompetenceløft måles Læringseffekten dokumenteres udbytte af investering i kompetenceudvikling synliggøres 10 11

7 læring for livet kompetenceudvikling er nøglen til at sikre indfrielse af virksomhedens forretningsmæssige ambitioner. kompetenceudvikling er også nøglen til det enkelte menneskes succes. derfor er det afgørende, at udviklingen tager udgangspunkt i den virkelighed, som virksomheden og den enkelte befinder sig i og i den fremtid, man ønsker at skabe. Vi har over 70 titler i Mannaz kompetence katalog, og fordi udgangspunktet altid er den konkrete udfordring for virksomheden og den enkelte, er der sjældent to forløb, der er ens. mannaz House Mannaz House i Hørsholm er indrettet til at skabe interaktion mellem gæster i huset og vores medarbejdere som et velfungerende læringsmiljø for alle parter. kursusdeltagere og medarbejdere spiser sammen i kantinen, deles om fællesarealerne og mødes under gående møder i den nærliggende natur. det skaber liv, energi og dynamik på arbejdspladsen og giver optimale muligheder for at dele erfaringer og nye ideer. Medarbejdere og kunder mødes ved kaffemaskinen og taler om løst og fast som man vil gøre med en kollega. Mange års udvikling betyder, at vi har en effektiv værktøjskasse med læringsmetoder, som rummer undervisning, individuel coaching, casestudier, træningsøvelser, rollespil, e learning, netværkssam arbejde og meget mere. Mannaz er kåret af personale og uddannelsesansvarlige som den bedste udbyder i den danske undersøgelse: kursus markedet 2011 som udarbejdes årligt af Voxmeter. indsigt og inspiration kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i den konkrete udfordring og virkelighed, uanset om forløbet gennemføres internt hos virksomheden eller på et af vores åbne kurser. m events det seneste år har vi afholdt 20 inspirerende M events i Mannaz House med i alt 1068 deltagere. M Events er korte formiddagsseminarer, der giver indsigt i vores mange vidensområder. EmnErnE på m EvEnts har i 2011/2012 omfattet: Assertion direktørkontrakten Emotionel intelligens Enneagrammet Facebook og sociale medier Forhandlingsteknik Gennemslagskraft for projektledere Global ekspandering fokus på kina Innovation i statsejet virksomhed Leadership som ledelsesstil Mannaz Projektlederundersøgelse Mavefornemmelse som ledelsesværktøj Mindfulness gennem mental træning Plan i eget arbejde Personlig formidling med krop og stemme Projektstyring Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentation og argumentation rådgivende salg Six Leadership Styles mannaz i london Med vores stigende omsætning på det internationale marked, er vi vokset ud af kontoret i Covent Garden og flyttet til Bloomsbury, og vi har allerede afholdt en række events på den nye adresse på 3 Queen Square. Med trægulve og masser af lysindfald er lokalerne lidt som Skandinavien i London med byens liv lige uden for døren

8 Aktiviteter Global rækkevidde Mannaz er i dag blandt de største europæiske udbydere af lederudvikling, og blev i 2011 i en rapport fra Boston Consulting Group udpeget som en af de største konkurrenter til verdens bedste business schools. Med vores globale rækkevidde fra kontorer i Hong Kong, London og København, og vores netværk af mere end 375 associerede facilitatorer verden over, kan vi understøtte selv de største organisationer i udviklingen af deres lederskab og evne til at eksekvere deres strategi. Vi arbejder for nogle af verdens førende virksomheder på grund af vores innovative og samarbejdsbaserede design af udviklingsforløb, vores skandinaviske udgangspunkt samt vores erfaring i at udvikle ledere over hele verden. Mannaz leverer til kunder i hele verden Angola, Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Colombia, Danmark, Dubai, Egypten, Finland, Frankrig, Færøerne, Grønland, Holland, Hong Kong, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Jordan, Kina, Letland, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Nigeria, Norge, Oman, Polen, Portugal, Rusland, Saudi- Arabien, Schweiz, Singapore, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA, Østrig. Fokus på mennesker Når Mannaz faciliterer udvikling og læring, tager vi udgangspunkt i den virkelighed, som den enkelte befinder sig i. Det handler altid om mennesker. Vores kunder, deres organisationer, vores samarbejdspartnere og medarbejdere. Mannaz betyder menneske, og er det urnordiske ord for menneske. Vores tilgang udspringer af vores skandinavistiske rødder og tiltrækker kunder over hele verden. Den høje kundeloyalitet er samtidig en uvurderlig motivation for alle hos Mannaz. Vores 80 engagerede eksperter med base på de tre kontorer leder og faciliterer kompetence udviklingsforløb i hele verden sammen med vores 375 samarbejdspartnere. Vi afholder workshops for alle nye interne og eksterne facilitatorer. Udgangs punktet er Mannaz vægt på kunder og kvalitet, og vores tilgang til involverende processer og innovativt design af udviklingsforløb. Men vi lærer også fra de erfaringer, som de nye og altid dygtige og erfarne facilitatorer bringer med sig. Mannaz er på den måde et samlingspunkt for viden, og et sted, hvor mennesker kan udvikle og udfolde deres talent

9 BErEtnInG ledelsesberetning virksomhedens hovedaktivitet Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i innovative og effektive læringsmetoder udvikler vi mennesker og organisationer. Vores løsninger har et strategisk afsæt og skaber reel effekt. Mannaz blev grundlagt i 1975 under navnet dieu, og servicerer i dag kunder globalt via kontorer i københavn, London og Hong kong samt partnerskaber i hele verden. kontoret i London er etableret som filial. kontoret i Hong kong er etableret som et selskab. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Mannaz oplever fortsat succes på det internationale marked, hvor signifikante globale virksomheder i stigende grad vælger Mannaz som deres samarbejdspartner. Mannaz oplever ligeledes, at investeringen i nye læringsmetoder, herunder Flexible Learning, er blevet modtaget særdeles vel i markedet. I årets løb er denne læringsform også implementeret i dele af de åbne kurser, med stor succes. omsætningen har været stabil i forhold til sidste regnskabsår med en ændring på 1% til trods for et vanskeligt marked. Mannaz har i årets løb udviklet globale virksomheders medarbejdere i Asien, Europa, nordamerika, Sydamerika, Afrika og på den arabiske halvø, og har således en betydelig erfaring med udvikling i hele verden. EBItdA er vokset markant, og er således øget med 32% fra 6,3 mio. kr til 8,3 mio. kr. Afskrivningerne er steget i forhold til sidste år, idet der afskrives på investeringerne i it systemer og nye læringsmetoder inden for Projektledelse. resultatet af den primære drift (EBIt) er ligeledes vokset markant, og er således øget med 28% fra 4,7 mio. kr til 6,0 mio. kr. Etableringen i Hong kong forløber planmæssigt, og investeringen følger den vedtagne forretningsplan. ud over investeringen i Hong kong har Mannaz i årets løb investeret i udvikling af nye læringsmetoder inden for Ledelsesudvikling. Mannaz har i årets løb gennemført en stor organisationsændring. regnskabet indeholder et betydeligt beløb til fratrædelsesgodtgørelse til de berørte medarbejdere. de finansielle poster er netto 1,2 mio. kr. højere end sidste år, hvilket primært skyldes realiserede og urealiserede gevinster på obliga tionsbeholdningen. derudover har der været en positiv pengestrøm på 9,6 mio. kr. fra driften. Samlet er likvidbeholdningen reduceret med ca. 5 mio. kr. ift. sidste år, hvilket skyldes investeringer i e learning og i Mannaz Ltd. nettoresultatet efter datterselskaber og finansielle poster er 4,1 mio. kr. Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende. resultatdisponering Af årets resultat på 3,0 mio. kr. udloddes udbytte på kr. forventninger til fremtiden Markedet for kompetenceudvikling er fortsat præget af intens konkurrence fra både private, og i stigende grad offentlige udbydere. Efterspørgslen forventes at være stabil med en stigende tendens. Mannaz forventer således fortsat en vanskelig markedssituation. da Mannaz samtidig planlægger yderligere investeringer i fremtiden, forventes et beskedent resultat i det kommende regnskabsår. kundeloyalitet i top Igen i 2011 var resultatet af den årlige kundetilfredshedsundersøgelse helt i top. Mannaz scorer 79 i kundetilfredshed og 86 i kundeloyalitet, hvilket betegnes som en toppræstation. de årlige målinger af kundetilfredsheden bruges bl.a. til at kortlægge kundernes ønsker og krav til, hvor vi skal udvikle nye ydelser og produkter og gøre de eksisterende endnu bedre. Ennova, der foretager avancerede kundetilfredshedsmålinger i hele verden, gennemfører årligt Mannaz kundeundersøgelser ved hjælp af den såkaldte ESPI rating. En sammenligning med de mange andre virksomheder, der gennemfører ESPI ratingen, viser at Mannaz ligger helt i top sammenlignet med øvrige organisationer og brancher i danmark og på verdensplan. videnressourcer kompetenceudvikling er en disciplin i sig selv. den kræver fagekspertise. Mannaz erfarne læringsarkitekter og læringsstrateger, samt store netværk af undervisere og specialister har særlig viden om, hvad der skaber effektfuld kompetence udvikling. Vi prioriterer at have indsigtsfulde medarbejdere med senioritet og brancheerfaring, som fokuserer på at omsætte kompetenceudvikling til forretningsmæssige resultater. det gennemsnitlige resultat af Mannaz Employee Engagement Survey 2011 var 3,8 på en skala fra 1 til 5 og med en svarprocent på 90. god selskabsledelse Mannaz A/S ejerkreds blev primo 2011 udvidet med en række medarbejdere, da der åbnedes mulighed for, at medarbejderne kunne købe aktier i Mannaz A/S. Bestyrelsen mener, at denne ejersammensætning stiller skærpede krav om god selskabsledelse, og at principper for god selskabsledelse desuden understøtter, at vi er en professionel og ansvarlig virksomhed. I takt med, at en stigende andel af Mannaz kundekreds består større internationale kunder, har vi valgt at anvende anbefalingerne for god selskabsledelse for større danske børsnoterede virksomheder. derfor har vi taget afsæt i de gældende anbefalinger fra komiteen for God Selskabsledelse, august 2011, som anses for at være de mest vidtgående regler for god selskabsledelse i danmark. Mannaz A/S bestyrelse har arbejdet indgående med at formulere principper for god selskabsledelse i Mannaz, og disse blev vedtaget af bestyrelsen i november Af principperne fremgår blandt andet, at Mannaz A/S bestyrelse evaluerer sig selv hvert andet år, og hver anden gang skal evalueringen gennemføres med ekstern bistand. der har ikke været gennemført bestyrelsesevaluering i dette regnskabsår

10 BEStyrELSEn resultatopgørelse bestyrelsen i mannaz a/s resultatopgørelse Mannaz A/S bestyrelse består af fire medlemmer valgt af generalforsamlingen, herunder formand og næstformand, som også vælges af generalforsamlingen. ud af de fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen to til en kompensationskomité. de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. derudover har Mannaz A/S medarbejdere ret til at vælge to bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor, som vælges for 4 år ad gangen med mulighed for genvalg. tkr. 2011/ /11 lars bruhn, formand og medlem af kompensationskomitéen Indtrådt i Mannaz A/S bestyrelse: 2003 øvrige tillidshverv: Bestyrelsesformand BruHn Holding ApS, Abacus Medicine A/S, Medcomb ApS, Investeringsfondene IVS A/S, IVS II ks & IVS ncp III under forvaltning af northcap Partners. Medlem af bestyrelsen i dvca danish Venture Capital and Private Equity Association og medlem af ventureudvalgets forretningsudvalg. kompetencer: Mangeårig erfaring fra ledelse af global pharmaceutisk og internationale It virksomheder både som CEo, bestyrelses formand/næstformand/medlem og investor. Bestyrelseserfaring fra forskellige industrier bl.a. It, medico, medtech, medie, tøj og forsvar. Særlige kompetencer er vækststrategier og internationalisering, optimering af drift samt køb og salg af virksomheder. Aktier i Mannaz A/S: Ingen Christian herskind, næstformand Indtrådt i Mannaz A/S bestyrelse: 2003 Administrerende direktør refshaleøen Holding A/S. Administrerende direktør Britannia Invest A/S. Advokat, LLM. øvrige tillidshverv: næstformand for SkAko A/S, Skako Concrete A/S og SkAko Vibration A/S. kommitteret bestyrelsen i Coor Service management A/S. Bestyrelsesmedlem i Sumisura A/S, præsident for Mars & Merkur, næstformand for Fonden Soldaterlegatet, formand for Interforce Hovedstaden. kompetencer: Mangeårig ledelses/bestyrelses erfaring fra elektronik, automotive, forsvar, højteknologi, biotek, industriel produktion, entreprenør og ejendomsbranchen. Særlig kompetence indenfor Hr, incentive systemer, organisationsudvikling, turn arounds og internationalisering. Aktier i Mannaz A/S: Ingen lars-peter Søbye, bestyrelsesmedlem Indtrådt i Mannaz A/S bestyrelse: 2009 koncernchef, CEo, CoWI A/S øvrige tillidshverv: Medlem af dansk Industris Erhvervspolitiske udvalg fra 2008, bestyrelsesformand i CoWI Sverige og norge. kompetencer: Ledelse & coaching, forandringsledelse, organisationsudvikling, international forretningsudvikling og tilpasning, projektledelse, rådgivning og salg. Aktier i Mannaz A/S: Ingen Dorthe thyrri rasmussen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Indtrådt i Mannaz A/S bestyrelse: 2009 Client director, Mannaz A/S kompetencer: Mange års erfaring indenfor projekt ledelse, porteføljestyring og forandringsledelse samt det at realisere strategi gennem fokuseret planlægning og gennemførelse af virksomhedens strategiske projekter. Har endvidere 8 års erfaring som linieleder i store internationale organisationer (Mærsk, IBM). Endelig flere års erfaring indenfor risk Management på projekt og organisations niveau. Aktier i Mannaz A/S: 33 peter busted, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Indtrådt i Mannaz A/S bestyrelse: 2012 System Administrator, Mannaz A/S kompetencer: 13 års ansættelse i Mannaz og en stærk indsigt i Mannaz kultur og traditioner bl.a. med deltagelse i flere interne projekter med fokus på at skabe en god arbejdsplads. Har tæt samarbejde med alle medarbejdere i danmark, London og Hongkong og har indgående kendskab til Mannaz processer og systemer. Aktier i Mannaz A/S: 22 nettoomsætning Aktivitetsomkostninger Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af og nedskrivninger resultat af primær drift Andel af resultat i dattervirksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat ForSLAG til resultatdisponering Foreslået udbytte overført resultat Årets resultat / /

11 BALAnCE BALAnCE balance pr. 30. juni aktiver passiver tkr. 2011/ /11 tkr. 2011/ /11 IMMAtErIELLE AnLæGSAktIVEr Softwareudvikling Forretningssystemer MAtErIELLE AnLæGSAktIVEr Indretning lejede lokaler Inventar It EGEnkAPItAL Aktiekapital overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt GæLdSForPLIGtELSEr Medarbejderobligationer Langsigtede gældsforpligtelser ,102 3, ,102 3,102 FInAnSIELLE AnLæGSAktIVEr kapitalandel i dattervirksomhed Anlægsaktiver i alt omsætningsaktiver tilgodehavende fra kunder tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender udskudt skat Periodeafgrænsningsposter kortsigtede GæLdSForPLIGtELSEr kassekredit Gæld til dattervirksomhed Modtagne forudbetalinger Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVEr I ALt Værdipapirer Likvide beholdninger omsætningsaktiver i alt kautions og eventualforpligtelser nærtstående parter AktIVEr I ALt

12 PEnGEStrøMSoPGørELSE IntErnAtIonALE AdrESSEr pengestrømsopgørelse tkr. 2011/ /11 Årets resultat reguleringer ændring i driftskapital Pengestrøm fra drift før finansielle poster renteindtægter modtaget renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet københavn: Mannaz A/S kogle Allé 1 dk 2970 Hørsholm tel køb af immaterielle anlægsaktiver køb af materielle anlægsaktiver køb af kapitalandele (netto) Handel med værdipapirer (netto) køb af egne aktier Salg af egne aktier Pengestrøm til investeringsaktivitet udbetalt udbytte Pengestrøm til finansieringsaktivitet london: Mannaz First Floor, 3 Queen Square Bloomsbury London WC1n 3Ar united kingdom tel. +44 (0) Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo den fulde version af Årsrapporten er tilgængelig på Hong kong: Mannaz Ltd. Level 10, World Wide House 19 des Voeux road Central Hong kong tel

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012 Årsrapport 1. juli 211 3. juni 212 mannaz Årsrapport 211/212 SELSKABSOPLySNINGER Selskabsoplysninger Mannaz A/S Kogle Allé 1 297 Hørsholm Tlf: +45 4517 6 info@mannaz.com CVR-nr.: 17969234 Stiftet: 1. juli

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

Værdien, du leder efter

Værdien, du leder efter Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 Vores årsrapport hedder Værdien, du leder efter, fordi vi gerne vil markere, at det altid er vores ambition at hjælpe vores kunder, medarbejdere og andre samarbejdsrelationer

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

PwC s årsrapport for 2012/13

PwC s årsrapport for 2012/13 www.pwc.dk/aarsrapport PwC s årsrapport for 2012/13 Relationer. Værdi. Kvalitet. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Markedsandele Omsætning 2012/13 Top Tier 35 % (100 største

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ÅRSRAPPORT 2013/14 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ÅRSRAPPORT 2013/14 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB CVR-NR. 20 22 26 70 BDO ÅRSRAPPORT 2013/14 3 INDHOLD LEDELSESBERETNING Fortsat stort fokus på kunder skaber fremgang.... 4 BDO s strategi...

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2013/14 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Hjemsted: Aalborg CVR-nr.: 32 89 54 68 Regnskabsår:

Læs mere

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 2 Året i hovedtræk...2 Hoved- og nøgletal... 3 Beretning...4 Kunder...6 Medarbejdere...9 Koncernoversigt... 11 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 3 Året i hovedtræk... 3 Hoved- og nøgletal...4 Beretning... 5 Kunder...8 Medarbejdere... 11 Koncernoversigt...13 Aktionærforhold

Læs mere

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen ECCO ECCO Sko A/Sko A/S Industrivej Industrivej 5 5 DK-6261 DK-6261 Bredebro Bredebro A/S Reg. A/S nr. Reg. 43.088 nr. 43.088 CVR-nr. CVR-nr. 45 3445 9934 18 99 18 Indhold Bestyrelse Bestyrelse Hanni Hanni

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina Årsrapport 2011 09 Kvalitetsløft SOS Travel 13 Ydelser i vækst SOS Health 17 Nye muligheder SOS i Kina Forsiden: SOS Internationals specialtrænede vagtlæger varetager blandt andet redningstjenester under

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere