Referat af generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling"

Transkript

1 Referat af generalforsamling Onsdag den 22. april 2015 (229 fremmødte, 45 fuldmagter) Formand Jan Eriksen bød velkommen til de fremmødte på årets ordinære generalforsamling. På formandens opfordring, rejste forsamlingen sig og der blev afholdt et øjebliks stilhed for at mindes de mange medlemmer/venner der var faldet bort i det forgangne år. Punkt 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Niels Krüger, der var ingen andre forslag og Niels Krüger blev valgt med akklamation. Dirigent Niels Krüger forklarede, at indkaldelse til den ordinære generalforsamling var udsendt allerede d. 11. marts Der var dog på først planlagte generalforsamlingsdag d. 26. marts 2015 et så stort fremmøde, at det ikke var praktisk muligt at gennemføre generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev derfor udsat til d. 22. april På trods af vedtægterne, der siger at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned, konstaterede dirigent Niels Krüger, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Punkt 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed. Formand Jan Eriksen forklarede, at beretningen for året 2014 bestod af den skriftlige beretning, der var fremsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen samt generalforsamlingens mundtlige beretning. I forbindelse med den mundtlige beretning ville alle bestyrelsesmedlemmer få taletid inden for de områder, som de har været ansvarlige for Formanden fortalte at generalforsamlingen, såfremt bestyrelsens beretning forhåbentlig blev godkendt, samtidig skulle godkende, at bestyrelsen i forbindelse med ændringen af klubbens sponsorat og bankforbindelse fra Danske Bank til Jyske Bank havde etableret en kredit i Jyske Bank på 5 millioner og et ejerpantebrev på 1 million, sidstnævnte var til sikkerhed for klubbens engagement dette forhold skulle godkendes af klubbens generalforsamling. Formanden fortalte om nye tider i golfsporten i form af afskaffet indskudsbetaling og ingen ventetider. I 2014 var der 151 medlemmer som forlod Roskilde Golf Klub - cirka 10 % - dette var en udfordring for klubben. Der var dog ifølge Dansk Golf Union tale om medlemstilbagegang over hele landet i gennemsnit 12 %. Det at fastholde medlemmer var også tema på DGU s repræsentantskabsmøde. I gamle dage, da der var venteliste, blev klubbens medlemmer golfuddannet i de år, hvor de spillede på par 3 banen. Dette sker ikke mere, nu er klubbens prøvemedlemmer godkendt til 18-huls banen efter 3-4 måneder og derfor er behovet for større tolerance og mere åbenhed større. Formand Jan Eriksen fortalte at bestyrelse får hjælp - først og fremmest af de cirka 100 frivillige og nå det var lykkedes at bremse medlemstilbagegangen i Roskilde Golf Klub, var det pga. klubbens gode mentorer, de vellykkede kaninaftener og en stab der skabte platformen for de nye medlemmer. Af den grund kunne klubben fastholde og se nye medlemmer komme ind i stor set det samme antal som de medlemmer der forlod klubben. Formand Jan Eriksen fortalte at DGU for et par år siden havde etableret et andet fantastisk værktøj til at fastholde medlemmer, nemlig Golfspilleren i centrum i f m dette var der blevet udsendt spørgeskemaer til stort set alle medlemmer i løbet af året dette gjorde at klubben har haft et 1

2 sammenligningsgrundlag og med besvarelserne har bestyrelsen fået et godt redskab at arbejde ud fra. Bestyrelsen har altid prøvet efter bedste evne at tilpasse Roskilde Golf Klub til de nye tider. Herunder har det været en forudsætning, at forbedre økonomien for at imødekomme kravene til forbedringer i f m 18 hullers banen, 9-hullers banen, træningsanlægget, bygninger, maskiner og diverse services. Formand Jan Eriksen fortalte, at han og næstformand Jan Grønbech var de ansvarlige i bestyrelsen for klubber i klubben, de havde løbende og efter behov afholdt møder med disse klubber. Sidste år besluttede bestyrelsen, at ændre tidsbestillingen i Golfbox for klubberne i klubben. Ved sæsonstart 2015 var det nye system sat i gang således, at klubberne i klubben havde fortrinsret til bestilling i 12 dage og 2 døgn før spilledag åbnedes eventuelt ledige tider for alle spillere. Fra sæsonstart 2015 var alle boldrender fjernet. Golfmanager Thomas Wichmann gav herefter en gennemgang af den nye tidsbestilling, ved samtidig visning af tidsbestillings skærmbilleder i Golfbox. Formand Jan Eriksen fortalte at kommunikationen i det forgange var blevet meget bedre, der var kommet et nyt nyhedsbrev, der havde været flere annoncer i lokalaviser og der var blevet reklameret for Golfens Dag i den lokale biograf. Formanden fortalte om naturen og miljøet omkring klubben, der var underlagt fantastisk strenge krav fra myndighederne. Formanden forklarede bl.a. at der overhovedet ikke måtte ændres/klippes i de levende hegn på banen og heller ikke ved skovlinjen og vandet. Men der var blevet åbnet for, at klubben nu kunne ansøge om flytning af gult teested på hul 11, så teestedet kunne komme ud i svinget ved søen. Bestyrelsen håbede at dette kunne blive udført i 2016 det ville dog ikke kunne blive et teested med jord, men et forhøjet teested med måtte. Den mundtlige beretning fortsatte herefter via bestyrelsesmedlemmerne. Torben Madsen ansvarlig for sportsudvalget og sponsorudvalget. Torben Madsen fortalte, at Roskilde Golf Klub primært er en motionsklub men også om fordelene ved at have den gode og aktive eliteafdeling som klubben har. Torben Madsen fortalte lidt om klubbens hold i divisionerne, juniorholdturneringerne samt de 10 hold der spiller i Regions Golf regi. Derefter nævnte Torben Madsen de spillere som har udmærket sig ved deltagelse i individuelle turneringer gennem året. De frivillige holdledere blev takket og ikke mindst klubbens Pro er Lasse Frølich og Martin Hansen fik en stor tak for deres store arbejde og engagement i sportsudvalget. Torben Madsen fortalte herefter kort om sponsorudvalget, der ved godt og vedvarende arbejde havde lykkedes med at få nye og spændende sponsorer, samt samtidig havde kunnet fastholde de gode gamle og trofaste sponsorer. Torben Madsen forklarede, at uden sponsorerne ville Roskilde Golf Klub ikke være den samme klub og der blev arbejdet målrettet på at tilgodese klubbens sponsorer mest muligt. Torben Madsen takkede til slut alle klubbens sponsorer. Bestyrelsesmedlem Bo Sponholtz ansvarlig for matchudvalg og regnskab. Bo Sponholtz fortalte at matchudvalget i år havde fået tilgang af nye medlemmer, dette var meget positivt, da der sidste år kun var i alt 5 medlemmer til at afholde alle klubturneringerne, klubmesterskaberne samt divisionsrækkerne. Det blev fortalt, at turneringsudvalget i år har ændret lidt på turneringsafviklingerne, så der altid laves 3 lige store rækker dette betyder selvfølgelig, at man ikke altid kan regne med at spille i den samme række, men det er lettere og fungerer bedre i forhold til afviklingen samt sponsorpræmierne. Afgørelsen ved lige score i turneringerne er også ændret fra handicap til bedst på dagen først på de sidste 9 huller, de sidste 6 huller, de sidste 3 sidste hul og derefter lodtrækning. Bo Sponholtz pointerede at matchfee en på kr. 100,00 går til matchafvikling og klubbens økonomi generelt. Den har aldrig gået til bespisning af turneringsdeltagerne. Såfremt der er bespisning efter turneringen, er det helt og aldeles en beslutning taget af matchsponsoren. 2

3 Bestyrelsesmedlem Brian Harder ansvarlig for 18-huls banen. Brian Harder startede med at takke greenkeeperstaben for det fantastiske arbejde de udfører på hele anlægget. Fremtidsplaner for banen for eksempel i f m hvornår der topdresses, kan ses på klubbens hjemmeside. Brian Harder fortalte, at det var planlagt at nogle greens skulle ændres, men da dette er en meget bekostelig affære er projektet lige nu sat på ønskelisten der kan ikke sættes tidsperspektiv på endnu. Brian Harder fortalte, at det var virkelig dejligt at klubben nu, gennem formand Jan Eriksens arbejde/møde med kommunen, kunne få sendt ansøgning afsted til kommunen vedrørende flytning af gult teested på hul 11. Der blev også fortalt om et nyt tiltag, der kaldes projekt Grønt Anlæg det går ud på at klubbens medlemmer tildeles et hul, hvor de er ekstra ansvarlige for standen i forbindelse med nedslagsmærker og diverse skrald. Dette tiltag gør selvfølgelig ikke, at medlemmet fritages for det almindelige ansvar på resten af banen. Bestyrelsesmedlem Michael Donstrup fortalte at han i det forgange år har samarbejdet med de andre bestyrelsesmedlemmer på en masse forskellige opgaver, det havde været både spændende og lærerigt - men ikke altid lige sjovt, da der skulle træffes mange svære beslutninger. Michael Donstrup fortalte, at han har rodet med alt fra juniorer, sponsorer, elite- og sportsudvalg, par 3 bane, træningsområde samt ejendomme. Der var gennem det forgangne år hele tiden kommet nye projekter til og det kostede desværre altid en formue. I forbindelse med træningsområdet havde bestyrelsen en plan om overdækning af klubbens drivingrange, dette projekt ville virkelig kunne give klubben et løft og bestyrelsen håbede, at overdækningen blev godkendt til opførsel. Bestyrelsesmedlem Flemming Hvid Hansen ansvarlig for par 3 banen. Flemming Hvid Hansen fortalte, at der var blevet afholdt møder og lagt fremtidsplaner om udvidelse af klubbens par 3 bane i et samarbejde med Vilvorde Tekniske Skole. Roskilde Golf Klub ville i den forbindelse kunne anvende noget af Vilvorde Tekniske Skoles område, der støder op til par 3 banen. Vilvorde ville i forbindelse med skolens uddannelse af greenkeepere lave nye huller og løbende ændre på de eksisterende huller på klubbens par 3 banen. Dette samarbejde håbede bestyrelsen på kunne igangsættes indenfor 1 2 år. Flemming Hvid Hansen fortalte også om klubbens populære kaninaftener, som der altid er mange tilmeldte til. Næstformand Jan Grønbech ansvarlig for bygninger og ejendomme samt personale. Jan Grønbech ridsede klubbens forskellige ejendomme op og fortalte hvilke der var eget og lejet. De langsigtede planer på byggeområdet var ændring af adgangsforhold i klubhuset, således at indgangen ikke lå i et hjørne med nærmere centrum i bygningen f.eks. ved shoppen. På lang sigt ønskede bestyrelsen også at udnytte førstesalen på stuehuset på Gedvadgård (greenkeepergården) for at forbedre faciliteterne for personalet. De mere kortsigtede planer indenfor 1-2 år var udskiftning af oliefyr på Gedvadgård da det nuværende oliefyr var kostbart både i drift og vedligeholdelse. Der var i den forbindelse også arbejdet med alternativ energi i form af jordvarme. Jan Grønbech fortalte desuden om et akut behov for at ændre omklædnings- og badefaciliteterne for greenkeeperstaben. Klubben havde i 2014 fået et krav om at lave et rengøringsvenligt rum oppe i Fru Rasmussen Hus dette rum står nu stort set færdigt. Jan Grønbech fortalte at der i 2015 bliver opsat 44 nye bagrum til golfudstyr i baghallen og at der også skal etableres en ny rengøringsplads til udstyr indeholdende både vand og luft ved baghallen. Jan Grønbech fortalte at han derudover, i samarbejde med formand Jan Eriksen, havde brugt meget tid på klubber i klubben. Formand Jan Eriksen afsluttede bestyrelsens mundtlige beretning, med lidt statistik fra medlemmernes besvarelser i Golfspilleren i Centrum, formanden fortalte også at bestyrelsen nedsætter et vedtægtsudvalg, da klubbens vedtægter trænger til en gennemgribende modernisering. Til sidst lidt statistik vedrørende den meget populære Super Greenfee Ordning, hvor der i 2014 blev spillet 267 flere runde af Roskilde Golf Klub medlemmer på udebane end de runder, der blev spillet i Roskilde Golf Klub af SGO spillere fra de andre medlemsklubber. 3

4 Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 3. Den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge. Golfmanager Thomas Wichmann fremlagde drift regnskabet for året Årets overskud blev på kr når posten på projekthensættelse på knap en ½ million var fratrukket. I forbindelse med klubbens likviditet var der budgetteret med en forbedring på en ½ million, dette var også realiseret. Bestyrelsesmedlem Bo Sponholtz fremlagde balancen og forklarede hvorfor der har været nogle ekstraafskrivninger for året og at klubben i 2014 havde købt jorden som drivingrangen ligger på. Bo Sponholtz fortalte, at klubbens økonomi var sund, så man samlet på balancen var halvdelen af klubbens aktivsum finasieret af egenkapitalen, det var rigtig pænt. Der var nogle få spørgsmål fra salen, omkring højere markedsføringsomkostningerne og omkring klubbens hjemmeside. Disse blev besvaret af Golfmanager Thomas Wichmann. Dirigenten Niels Krüger spurgte efterfølgende forsamlingen om der var yderligere bemærkninger, kommentarer eller spørgsmål til regnskabet Regnskabet 2014 blev godkendt med decharge. 4. Budget for regnskabsår 2015 samt fastsættelse af medlemskontingent. Golfmanager Thomas Wichmann fremlagde budgettet for året 2015, samt bestyrelsens forslag til uændret kontingentsatser for året Året 2015 var budgetteret med et overskud på kr Kontingent 2016: Seniorer kr Ungseniorer kr Juniorer kr Mikroer kr. 500 Par-3 kr SemiFlex kr Der var enkelte spørgsmål fra salen i forhold til budgetlægningen, de blev besvaret af Bo Sponholtz. Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer eller yderligere spørgsmål til budgettet 2015 og til kontingentsatserne for Budgettet for året 2015 og kontingentsatserne for 2016 blev godkendt. Dirigent Niels Krüger gav ordet til formand Jan Eriksen. Formand Jan Eriksen fortalte, at den lokale ildsjælspris stiftet af Bent Østergaard vanen tro skulle uddeles på generalforsamlingen. Efter en kortere indledning om vigtigheden af klubbens fødekæde i form af juniorafdelingens arbejde og en begrundelse for valget af prismodtageren, som havde gjort en kæmpe indsat i juniorafdeling i gennem flere år, kunne Formand Jan Eriksen afsløre, at årets modtager af ildsjælsprisen var formanden for juniorudvalget Kim Lyseen. Kim Lyseen fik under stor akklamation overrakt ildsjælsprisen samt blomster. Kim Lyseen takkede mange gange for prisen og benyttede lejligheden til at opfordre medlemmerne til at deltage i juniorarbejdet, da udvalget manglede frivillige. 4

5 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse: Der var indkommet 3 forslag fra medlemmer ingen forslag fra bestyrelsen. Forslag 1 fra Tutter Blume. Tutter Blumes forslag om ændringer til anlægget var stort set blevet besvaret igennem bestyrelsens mundtlige beretning. Forslagsstilleren ønskede blot at få opklaret hvad tidsperspektiverne var i forhold til overdækning på drivingrangen, opgradering af indspil- og øve område, samt opgradering af par 3 banen. Michael Donstrup oplyste, at bestyrelsen håbede at få overdækning af drivingrangen på plads inden vinterhalvåret - så vintertræningen ville kunne afholdes i egen klub. I forbindelse med indspil og øve område fortalte Michael Donstrup, at i henhold til tilbud ville en renovering koste cirka en million kr. klubben må prøve at finde pengene og der blev arbejdet på dette, men det var et mere langsigtet projekt. Flemming Hvid Hansen fortalte, i forbindelse med forslag om opgradering af par 3 banen f.eks. ved udskiftning af udslagsmåtter, at der hele tiden havde været måtter på par 3 banen, men at udskiftning ligesom alt muligt andet kostede penge. Forslag 2 fra Per Skovgaard. Forslag om ny vaskeplads, hvor der ikke lukkes for vandet i vinterhalvåret og forslag om klipning af hegnet på begge sider af hul 10, da det dårlige udsyn fra teested på hul 10 kunne få sikkerhedsmæssige konsekvenser for andre spillere. Jan Grønbech fortalte, at det ville være muligt at holde vaskepladsen åbent en større del af året, men han turde ikke love, at det kunne blive hele året. Bestyrelsen var ved at undersøge hvor dybt vandledningerne i området lå, da det kunne være at de skulle omlægges. Jan Eriksen fortalte, at det var forbudt for klubben, at beskære de levende hegn på banen, så løsningen var at man som spiller, var meget påpasselig ved udslag på gult teested på hul 10. Forslag 3 fra Holger Hersbøll. Dirigent Niels Krüger oplyste at Holger Hersbølls forslag egentlig ikke var et forslag men en holdning. Holger Hersbøll fortalte, at han var meget bekymret for klubben. Holger følte, at klubben skulle være for klubbens medlemmer, dem som betaler fuldt kontingent. Holger sagde, at der de sidste par år, var ændret en masse ting for klubbens medlemmer, nu ville bestyrelsen bl.a. styre klubberne i klubben, blodrenden var blevet afskaffet, den var ellers altid ledig til at spille og møde golfvenner. Og hvor der før var en god restaurant havde klubben nu i bedste fald en frokoststue eller et cafeteria. Holger Hersbøll mente, at bestyrelsen var ved at ødelægge klubben, Formand Jan Eriksen var enig med både Holger Hersbøll og Dirigent Niels Krüger i at Holger Hersbølls indslag ikke havde noget at gøre med et forslag, men at det var en holdningstilkendegivelse. Jan Eriksen sagde at holdninger var politik og det var demokrati. Det korte svar, forklarede Jan Eriksen, var at såfremt man er utilfreds med en bestyrelse så vælter man den men når det var sagt, var det bestemt også godt at kunne give plads til diskussioner. Jan Eriksen fortalte, at før den tidligere restauratørs kontrakt udløb, fik restauratøren betænkningstid i forhold til nytegning af kontakt og valgte ikke at ansøge, derfor gik bestyrelsen i gang med at finde en ny 5

6 restauratør. Efter bedste evne valgte bestyrelsen den forpagter, der var bedst kvalificeret og der var fra bestyrelsens side hele tiden løbende dialog med klubbens restauratør. Jan Eriksen afsluttede med at forklare at bestyrelsen altid har arbejdet ud fra at gøre Roskilde Golf Klub til en bedre klub - ud fra bestyrelsens opfattelse. 6. Valg af formand hvert andet år (ulige år): Formand Jan Eriksen ønskede ikke genvalg. Kim Møller Behrend ønskede at stille op til formandsposten, og gav på opfordring fra dirigent Niels Krüger en kort beskrivelse af sig selv og hans ønsker for Roskilde Golf Klub. Dirigent Niels Krüger spurgte, om der var andre forslag til bestyrelsesformandsposten. Kim Møller Behrend blev valgt som formand med akklamation fra salen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Flemming Hvid Hansen, Bo Sponholtz og Jan Grønbech. Flemming Hvid Hansen var indstillet på genvalg, Bo Sponholtz og Jan Grønbech ønskede ikke genvalg. Jens Krøis ønskede at stille op til bestyrelsen og gav en kort beskrivelse af sig selv. Dirigent Niels Krüger spurgte, om der var andre forslag til bestyrelseskandidater, da dette ikke var tilfældet blev Flemming Hvid Hansen genvalgt og Jens Krøis nyvalgt til bestyrelsen. Dirigent Niels Krüger fortalte at bestyrelsen efter denne generalforsamling var indskrænket med et medlem bestyrelsen var stadigvæk lovlig, da den ifølge vedtægterne skulle bestå af 4-6 menige medlemmer. Bestyrelsen består fremover af følgende medlemmer: Formand Kim Møller Behrend, bestyrelsesmedlemmer Jens Krøis, Torben Madsen, Flemming Hvid Hansen, Brian Harder og Michael Donstrup. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter: Bestyrelsen foreslog genvalg af Freddy Falk og Ole Filtenborg. Freddy Falk blev valgt som 1. suppleant og Ole Filtenborg blev efter eget ønske valgt som 2. suppleant. 9. Valg af statsautoriseret revisionsfirma eller registreret revisionsfirma: Bestyrelsen anbefalede genvalg af RIR Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. RIR Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt. 10. Eventuelt Dirigent Niels Krüger spurgte om der var nogle som ønskede ordet under eventuelt. Følgende emner ønskede forsamlingen, at bestyrelsen skulle behandle og tage stilling til: 6

7 Kurt Christensen foreslog at bestyrelsen skulle arbejde hen imod, at der 2-3 gange årligt blev afholdt medlemsmøder, hvor medlemmerne kunne stille spørgsmål og forslag til bestyrelsen. Dette for at forbedre kommunikationen i klubben og derved også eliminere rygtedannelser. Bestyrelsesmedlem Flemming Hvid Hansen efterlyste nogle ildsjæle som kunne tænke sig at genoprette et par 3 bane udvalg. Den afgåede Formand Jan Eriksen, takkede derefter dirigenten for at have ført klubben gennem generalforsamlingen i god ro og orden. Jan Eriksen takkede og glædede sig over fremmødet til generalforsamlingen 274 stemmer i form af 229 fremmødte + fuldmagter et fællesskab med demokrati. Jan Eriksen ønskede tillykke til de nyvalgte og genvalgte bestyrelsesmedlemmer og takkede for samarbejdet til bestyrelsen og de ansatte. Jan Grønbech fik en ekstra tak for sit fantastiske arbejde i bestyrelsen i mere end 15 år. Jan Eriksen afsluttede med at minde de fremmødte om at det er lettere at forlade en klub end et fællesskab. Afgået bestyrelsesmedlem Bo Sponholtz takkede herefter for bestyrelsessamarbejdet og specielt den afgået formand Jan Eriksen for hans indsats i bestyrelsen. Bo Sponholtz fortalte, at de sidste 2 år havde være meget travle i Roskilde Golf Klubs bestyrelse. Bestyrelsen havde i denne periode været nødt til at skifte både Chefgreenkeeper, Golfmanager og Restauratør. Disse udskiftninger var ikke blevet gjort ud fra ønsker, men pga. omstændighederne. Bo Sponholtz påpegede, at klubben i hans bestyrelsesperiode havde nydt godt af Jan Eriksens formandskab, blandt andet i forbindelse med hans store berøringsflader, via Naturstyrelsen samt hans lederegenskaber. Jan Eriksen var også gået foran ved at professionalisere bestyrelsesarbejdet i golfklubben, en forretningsorden samt en organisationsplan var bl.a. blevet indført. Bo Sponholtz fortalte, at man måtte sande, at Roskilde Golf Klub var en klub hvor selv terrassevarmerne havde en klar mening om hvordan klubben skulle køres, og sidstnævnte medlemmer mente i hvert fald, at være bedre end den siddende bestyrelse - dette gjaldt formentlig også for den nyvalgte bestyrelse. Desværre fik Jan Eriksen og Jan Grønbech nok og ønskede ikke genvalg, dette mente Bo Sponholtz at alle medlemmer skulle beklage. Bo Sponholtz afsluttede med endnu engang at takke Jan Eriksen for hans indsats og han var sikker på at de nyvalgte og resten af bestyrelsen fremover ville gøre alt for at følge op og gøre et godt stykke arbejde. Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var yderligere bemærkninger, kommentarer eller spørgsmål. Dirigent Niels Krüger konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet. Efter den årlige ordinære generalforsamling i Roskilde Golf Klub, består bestyrelsen af nedenstående 6 medlemmer: Kim Møller Behrend, formand Torben Madsen Jens Krøis Flemming Hvid Hansen Brian Harder Michael Donstrup Dirigent Niels Krüger Referent Helle Nørregaard Holmquist 7

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 (182 fremmødte, 42 fuldmagter) Formand Jan Eriksen bød velkommen til de fremmødte på årets ordinære generalforsamling. Formanden præsenterede og

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. Under punkt 1 og 2 også Nick Bosholdt

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 31. OKTOBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 31. OKTOBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 31. OKTOBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen samt Lasse Frølich under punkt 2 på

Læs mere

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015 HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig 695 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 215 Årsrapporten er :fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 4. februar 216 kl. 19..

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

REFERAT af generalforsamling i Værløse Golfklub og Værløse Golfbane mandag den 23. november 2005, kl. 19.00 på Syvstjerneskolen.

REFERAT af generalforsamling i Værløse Golfklub og Værløse Golfbane mandag den 23. november 2005, kl. 19.00 på Syvstjerneskolen. 1 REFERAT af generalforsamling i Værløse Golfklub og Værløse Golfbane mandag den 23. november 2005, kl. 19.00 på Syvstjerneskolen. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den udsendte

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Brøndby Golfklub onsdag den 29. marts 2017 kl

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Brøndby Golfklub onsdag den 29. marts 2017 kl Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Brøndby Golfklub onsdag den 29. marts 2017 kl. 18.30 Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Pl. 31, 2605 Brøndby Dagsorden ifølge vedtægternes 8 stk. 3: 1. Valg af

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere