Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk"

Transkript

1 Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på

2

3 Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene

4 Morten Frank Kompendium i formueret III Kreditorforfølgning 1.e-bogsudgave 2011 Trykt udgave 2009 MANU KURSER A/S & SL forlagene 2009 Grafisk tilrettelæggelse: SL grafik Tryk: Narayana Press Omslag: SL grafik ISBN elektronisk udgave: ISBN trykt udgave SL forlagene Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf: Fax: Aspiri A/S (tidligere MANU KURSER A/S) Falkoner Alle 13, 1.sal 2000 Frederiksberg Tlf. (+45) Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

5 Indholdsfortegnelse Forord Fundament grundlag for udlæg Generelt Oversigt/problemstillinger Generelt om fundament Indsigelser (RPL 501) Retsafgørelser danske Betingelser Ad 1) Kompetent myndighed Ad 2) Indholdsmæssige krav til afgørelsen Ad 3) Fordringen ikke efterfølgende bragt til ophør Ad 4) Fuldbyrdelsesfrist Betalingspåkrav Betingelser Proceduren Fuldbyrdelsesfrist Retsforlig Betingelser Indsigelser Fuldbyrdelsesfrist Private dokumenter generelt Hvad er et privat dokument Hvem kan påberåbe sig dokumentet Mod hvem kan dokumentet udgøre fundament Eksigibilitetsklausul Indsigelser Fuldbyrdelsesfrist Udenretlige forlig Betingelser Gældsbreve Betingelser Pantebreve Almindelige pantebreve Ejerpantebreve og skadesløsbreve

6 2 Genstande for udlæg Skyldnerens formue Tredjemands ret. Kreditorekstinktion Udelukkelse af udlæg Universalforfølgning Fredningsreglen KL Udlægsfritagne aktiver Løn eller andet vederlag RPL 511, stk Trangsbeneficiet RPL Særlig affektionsværdi RPL 515, stk Legemlige mangler og sygdom RPL 515, stk Forsørgelseshensyn; sociale ydelser; pensioner mv Personskadeerstatning RPL Båndlagte aktiver RPL Krav ifølge gensidigt bebyrdende kontrakter Immaterialrettigheder Tilbehør til fast ejendom RPL 510, Debitors påvisningsret RPL Udlæggets retsvirkninger Stiftelse og registrering Udlæg til eje Eksekutiv modregning Retspant Udlæg til forauktionering Udlæg til sikkerhed Begrænsning af skyldnerens rådighed Udlægs prioritet og beskyttelse overfor tredjemand Udlægs bortfald ved forældelse Tvangsauktion Krav på andet end penge Gennemtvingelse med fundament ( ) Krav til fundamentet Tvangsmidler, oversigt Gennemtvingelse uden fundament umiddelbare fogedforretninger Betingelserne for umiddelbar fogedforretning Ad 1) Besiddelseskrav efter RPL Ad 2) Beviskriteriet Ad 3) Betænkelighedskriteriet

7 6 Arrest Formålet Betingelser Ad i) Pengekrav Ad ii) Ikke aktuel mulighed for udlæg, jf. 627, nr Ad iii) Mulighed for senere dækning væsentligt forringet, jf. 627, nr Ad iv) Fogedretten kan betinge arrest af sikkerhedsstillelse for evt. erstatningsansvar, jf Ad v) Der stilles ikke betrykkende sikkerhed for fordringen, jf. RPL Ad vi) Justifikationssag skal anlægges rettidigt Genstande for arrest Retsvirkning Begrænsning i skyldners rådighed Ikke fyldestgørelsesadgang Beskyttelse mod aftaleerhverver, men ikke mod kreditor Ophør Tvungne og frivillige gældsordninger; betalingsstandsning; fristdag Tvungne og frivillige gældsordninger karakteristika Frivillige gældsordninger Retsvirkninger Misligholdelse Betalingsstandsning Anmeldt og ikke-anmeldt betalingsstandsning Skyldners rådighed Individualforfølgning Ophør Fristdag KL Hvor begæring/anmeldelse fører til det ønskede resultat Hvor fristdag er etableret iht. stk. 1, men hvor grundlaget herfor senere falder bort Konkursens indtræden Betingelser for konkursens indtræden Insolvensbetingelsen (ad 1) Insolvensformodning Konkursbegæringen (ad 2) Hvem kan indgive konkursbegæring Hvem kan gå konkurs Kreditors ansvar ved indgivelse af konkursbegæring Retlig interesse (ad 3)

8 8.4.1 Ad i) Krav mod skyldner Ad ii) Udsigt til dækning i boet Ad iii) Ikke fuld sikkerhed for kravet Omkostninger (ad 4) Krav om sikkerhedsstillelse for omkostninger Hæftelse Udsættelse (ad 5) Retsvirkninger af konkurs Skyldners adgang til at disponere Oversigt Fremgangsmåde Urådighedsprincippet KL Skyldners legitimation KL 30, stk Sikringsakter KL 30, stk Individualforfølgning Aktiver konkursmassen Hvilke aktiver indgår i boet Tredjemands aktiver Erhvervelser efter dekretet Udlægsbeskyttede aktiver Gensidigt bebyrdende kontrakter Oversigt, definition og fravigelighed Boets indtrædelsesret Medkontrahentens stilling Særlige regler om vedvarende kontraktforhold Passiver konkurskrav Konkurskreditorer Stiftelsestidspunkt Usikre fordringer Modregning Oversigt og fremgangsmåde Ad 1) Anvendelsesområdet for KL Ad 4) Tidspunktet for kravenes stiftelse tidsmæssig betingelse Ad 5) Modregningsbetingelserne Ad 6) Særlige forhold vedrørende modkravet Ad 7) Begrænsninger i modregningsadgangen Skematisk oversigt; modregning i konkurs Anmeldelsesret (solidariske skyldforhold) Definitioner og fremgangsmåde

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Bent Iversen Torsten Iversen Lars Hedegaard Kristensen Hans Helge Beck Thomsen FINANS JURA Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9054-6

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Projektsamarbejde med organisationer og virksomheder

Projektsamarbejde med organisationer og virksomheder NICOLINE JACOBY PETERSEN SILLE ØSTERGAARD Projektsamarbejde med organisationer og virksomheder Forlaget Samfundslitteratur Nicoline Jacoby Petersen og Sille Østergaard Projektsamarbejde med organisationer

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni 2010. Bech-Bruun Academy

Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni 2010. Bech-Bruun Academy Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni 2010 Bech-Bruun Academy Lars Lindencrone Petersen T: 72273535 M: 25263535 E: llp@bechbruun.com Fra ide til virkelighed 2001-2011 Konkursrådets nedsættelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession. When a tenant moves out and a landlord succession occurs

Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession. When a tenant moves out and a landlord succession occurs Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession When a tenant moves out and a landlord succession occurs af MARI BECH Afhandlingens formål er at afklare, hvad en fraflyttende lejers retsstilling er,

Læs mere

Steen Sørensen. Kreditvurdering. Materialesamling. Samfundslitteratur

Steen Sørensen. Kreditvurdering. Materialesamling. Samfundslitteratur Steen Sørensen Kreditvurdering Materialesamling Samfundslitteratur Steen Sørensen Kreditvurdering Materialesamling 1. udgave 2003 Samfundslitteratur, 2003 Omslag: Torben Lundsted Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere