Godt lydmiljø. i undervisningslokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt lydmiljø. i undervisningslokaler"

Transkript

1 Godt lydmiljø i undervisningslokaler

2 Det naturlige lydmiljø understøtter undervisning og indlæring I mere end tusinde år har menneskets høresans udviklet sig i et udendørs naturligt lydmiljø. Et miljø, hvor lydniveauet opleves som behageligt, og hvor lyden absorberes eller spredes, hvilket har en positiv effekt på vores lytteopfattelse. Men vi tilbringer næsten 90 % af vores tid inden døre, hvor vi ofte befinder os i lokaler med hårde materialer og overflader, der skaber et højt lydniveau og lydrefleksioner. Dette unaturlige lydmiljø påvirker os mentalt og fysisk og har en stor indflydelse på vores trivsel, evne til at høre, kommunikere og lære. For at kunne forbedre det indendørs lydmiljø i undervisningslokaler bør vi stræbe efter at efterligne det naturlige udendørs lydmiljø. 2

3 INDHOLD 4 Undervisning - lydkomfort for undervisning og indlæring 6 Ecophons tilgang til at skabe rumakustisk komfort 8 Support til forskellige undervisningsmetoder 9 Hvordan man skaber et godt lydmiljø 10 Forskellige rumtyper har forskellige akustikbehov 12 Traditionelle klasselokaler 14 Klasselokaler til gruppearbejde 16 Åbne læringsmiljøer 18 Gang- og pausearealer 20 Frokostlokaler og kantiner 22 Idrætshaller 24 Omklædnings- og baderum 26 Musiklokaler 28 Fritidsordninger 30 Designmuligheder for øje og øre 34 Indendørsmiljø - vigtige aspekter på skoler 35 Praktiske og robuste akustiksystemer 36 Produktpræstation som matcher lydkravene 37 Oversigt over systemløsninger 39 Vores ekspertise står til jeres disposition Forbehold: Dette trykte materiale viser anvendelsesmuligheder fra Ecophons produktsortiment. Specifikationerne sigter mod at give generelle retningslinjer til, hvordan et produkt er bedst egnet til de anførte krav. De tekniske data er baseret på resultater, der er indhentet under typiske testforhold eller fra omfattende erfaringer under normale forhold. De specificerede funktioner og egenskaber, der er anført for produkter og systemer er kun gældende på betingelse af, at instruktioner, montageanvisninger, installationsguides, vedligeholdelsesinstruktioner, samt andre anførte betingelser og anbefalinger, er overholdt og efterfulgt. Enhver afvigelse herfra, f.eks. ved at udskifte specifikke komponenter eller produkter vil medføre, at Ecophon ikke kan holdes ansvarlig for produkternes funktion, resultater og egenskaber. Alle beskrivelser, illustrationer og dimensioner anført i dette materiale repræsenterer generel information og er ikke en del af en kontrakt. Ecophon forbeholder sig ret til at ændre produkterne uden varsel. For opdateret information, se venligst eller kontakt din nærmeste Ecophon-forhandler. Forsidefoto: fotograf H.G.Esch 3

4 Undervisning lydkomfort for undervisning og indlæring Gode indlæringsmiljøer er karakteriseret ved god talekomfort for lærere og lyttekomfort for elever. Derfor er det vigtigt at have kontrol over lydniveau, uønskede lyde og efterklang, hvilket giver større koncentration og klar og komfortable tale. Da vores ører er udviklet til at høre udendørs, skal vi komme tættere på det, der er den ideelle ramme i vores læringsmiljøer. De positive resultater ved et godt lydmiljø i undervisningslokaler omfatter: Reduceret stemmebelastning og lidelser for lærerne Forbedret koncentration Mindre træthed, udmattelse og stress Lettere at høre og at blive hørt med forbedret taleklarhed Optimeret miljø for multi-kommunikationsaktiviteter, som f.eks. gruppearbejde Forbedret opførsel hos eleverne og reduceret belastning ved administrationen af skole og klasselokaler Undervisningslokaler er mere end klasselokaler At designe et lydmiljø i en uddannelsesbygning kræver en forståelse for de specifikke undervisningsmetoder og de kommunikationsaktiviteter, der finder sted, for at kunne specificere type, mængde og placering af lydabsorbenter, samt hvilke akustikegenskaber, der skal kontrolleres. Når man skifter fra de traditionelle celleopdelte klasselokaler mod åbne læringsmiljøer, er der yderligere udfordringer der skal klarlægges. Disse omfatter lydforplantning, tale- og lyttekomfort, m.v. I de fleste tilfælde er det ikke nok kun at overholde minimumstandarderne til akustik i klasselokaler ofte kvantificeret i efterklangstid. For at opfylde ønskerne fra lærere og elever skal andre parametre som f.eks. taleklarhed og lydforplantning også vurderes. Hvis man sætter højere krav end minimumstandarderne til akustik for at opfylde lærernes og elevernes behov, vil man skabe et lydmiljø, der forbedrer hele undervisnings- og indlæringsprocessen. 4

5 Fotograf: Hans Georg Esch Fotograf: Hans Georg Esch 5

6 Ecophons tilgang til at skabe rumakustisk komfort Overholdelse af standarderne Standarder, byggeregulativer og vejledninger fastsætter akustiske værdier som skal overholdes. Disse værdier er sammensat ud fra forskellige faktorer, men er som oftest ikke vægtet på den menneskelige lydopfattelse, de aktiviteter der skal foregå i lokalet og af lokalet i sig selv. Hos Ecophon mener vi, at det resultat, som man skal tilstræbe, bør kræve mere end de standarder og regulativer der findes i dag. Kræv mere end standarderne Når man har som målsætning at definere menneskers akustikbehov eller beskrive og vurdere akustikmiljøet, er det hensigtsmæssigt at anvende akustikparametre, som afspejler de relevante akustikkrav og præferencer. Akustikstandarder verden over omfatter hovedsageligt krav til efterklangstid, men mennesker har ofte andre akustikpræferencer, som rækker ud over efterklang. Dertil kommer, at vores høresans er flerdimensionel, så kravet bør ikke defineres ved et enkelt parameter. Når rumakustik skræddersys til aktiviteterne, rumindretningen og mennesker i lokalet, kan man opnå en rumakustikkomfort, der harmonerer med hvordan evolutionen designede os. Menneskene Overvej hvor mange, hvilken alder og eventuel hørenedsættelse eller -følsomhed. Aktiviteten Afdæk undervisningseller indlæringsmetoderne samt hvilke kommunikationsopgaver der er. Lokalet Tænkt over størrelse, form, volumen, overflader og møblering. 6

7 1. Find ud af, hvordan personerne opfatter og påvirkes af lyd Start med at spørge personerne, hvordan de opfatter akustikmiljøet, og find ud af hvilke akustikpræferencer de har. 2. Tag aktiviteterne med i overvejelserne Forskellige aktiviteter kræver forskellige akustikprioriteringer. Find ud af, hvad lokalet skal bruges til og klarlæg de højest prioriterede akustikparametre, herunder f.eks. lydstyrke, lydforplantning, taleklarhed eller efterklang. 3. Anvend relevante akustikegenskaber og -målinger Akustisk opfattelse er flerdimensionel, og derfor kræves der adskillige akustiske parametre til at definere akustikkrav objektivt og til at fastslå, om de er opfyldt. Hvis den vigtigste akustikprioritering er at nedsætte lydstyrken, er G (db) en relevant akustikmålestok. Hvis den vigtigste akustikprioritering er at nedsætte lydforplantning, er DL 2 (db) og DL f (db) relevante akustikmålinger. Hvis den vigtigste akustikprioritering er optimal taleklarhed, er D 50 (%) en relevant akustikmålestok. De 4 akustikegenskaber Lydstyrke G (db) måler det omfang, hvormed et lokales overflader forstærker lyden fra en lydkilde sammenlignet med et udendørs miljø uden lydrefleksioner. Lydforplantning DL f (db) måler, hvordan lokalet bidrager til lydforplantning sammenlignet med et udendørs miljø uden lydrefleksioner ved en specificeret afstand fra lydkilden. DL 2 (db) måler det omfang, hvormed lydstyrken falder, når afstanden fra lydkilden fordobles. Taleklarhed D 50 (%) er den energi fra alle brugbare refleksioner inklusive den direkte lyd, som forstærker taleklarhed, divideret med den samlede energi. Jo større værdi, desto bedre er taleklarheden. Efterklang Efterklangstid T (sek.) indikerer, hvor længe det tager lyden at falde med 60 db, efter en lydkilde stopper med at udsende lyd. Lyttekomfort: Hvordan lavfrekvenslyd ved 125Hz påvirker lyttekomforten i klasselokalet. Hvis den vigtigste akustikprioritering er optimal efterklang, er efterklangstid T (sek.) en relevant akustisk målestok. Hvis den vigtigste prioritering er lyttekomfort, vil måling af frekvensbånd 125 Hz være en relevant akustikmålestok. 4. Design lokalet og vælg materialer, der øger akustisk komfort Når man designer et lokalet er det vigtigt at overveje, hvordan lokalets form, volumen og materialevalg vil påvirke akustikken. 7

8 Support til forskellige undervisningsmetoder Vi ser et løbende skift væk fra auditorieundervisning og hen mod et miljø, hvor læreren ses som en katalysator, der tager hensyn til elevernes interesser, præstationer og indlæringsmåder. Miljøet forventes at motivere eleverne til at blive mere engagerede og aktivt involverede i deres uddannelse. Dette vil påvirke lydmiljøet og skabe nye behov, og forskellige undervisnings- og læringsstile er derfor væsentlige for, hvordan lokalet bør designes rent akustisk. De almindeligste former for undervisningsmetoder og lokaler er: Traditionel klasseundervisning Taleklarhed er prioriteret Talekomfort for lærere Lyttekomfort for elever Gruppearbejde Lavt lydniveau prioriteres Tale- og lyttekomfort Åbne læringsmiljøer Lavere lydniveau og kort lydforplantning prioriteres 8

9 Hvordan man skaber et godt lydmiljø Når man forbedrer lydkomforten for talere og tilhørere, vil det have en betydelig indvirkning på indlæringseffektiviteten og trivslen hos lærere og elever. Her er nogle tips til, hvordan man forbedrer lydmiljøet, og hvilke fordele det giver. Akustisk support til traditionel undervisning Den vigtigste opgave ved traditionel undervisning er at øge taleklarhed, lyttekomfort og talekomfort. Reducere lydniveauet ved at montere Klasse A-absorbenter i loftet. Reducere lavfrekvenslyd ved at supplere med lavfrekvens lydabsorbenter oven på akustikloftet, dækkende ca. 45 % af det samlede loftareal for at øge lyttekomforten. Reducere skadelige forsinkede lydrefleksioner ved at installere vægabsorbenter og diffusorer (i form af eksempelvis hylder) til at understøtte taleklarheden. Installere talereflektorer i loftet over det sted, hvor læreren normalt står, når vedkommende underviser, for talefeedback og -komfort. (I lokaler som er længere end 8 m.) Akustisk support til gruppearbejde Hovedopgaven ved gruppearbejde er at reducere lydniveauet ved at montere et Klasse A-akustikloft. Reducere lavfrekvenslyd ved at montere lavfrekvens lydabsorbenter oven på akustikloftet, dækkende ca. 45 % af det samlede loftsareal for at forøge lyttekomforten. For yderligere at mindske lydniveauet og øge lydkomforten bør der installeres vægabsorbenter. Dette vil også forbedre taletydeligheden internt i grupperne. Akustisk support til åbne læringsmiljøer Reducere lydniveauet og lydforplantningen ved at montere et lydabsorptionsklasse A loft med AC* værdi 180. Reducere lydforplantning og horisontale lydrefleksioner ved at montere vægabsorbenter. *AC-værdi (Artikulationsklasse) er en metode til at klassificere akustiklofter ved at måle, hvor meget loftet hjælper med at afkorte lydforplantning. Jo højere AC-værdien er, desto kortere er lydforplantningen. 9

10 Fotograf: Hans Georg Esch Fotograf: Ole Jais Fotograf: Hans Georg Esch Fotograf: Hans Georg Esch Fotograf: Ole Jais 10 Fotograf: Søren Weile Fotograf: David Trood

11 Forskellige rumtyper har forskellige akustikbehov Akustikbehov og lydkrav prioriteres forskelligt afhængigt af aktiviteterne i og typen af et rum. For mere information om Ecophons systemer og produkter se På de efterfølgende sider viser vi nogle eksempler på almindelige rumtyper på skoler: Klasselokale til traditionel undervisning Løsninger hvor én person taler foran i rummet. Klasselokale til gruppearbejde Løsninger der reducerer lydniveauet fra mange, der taler samtidigt. Åbne læringsmiljøer Reducerer lydniveauet og lydforplantningen. Gang- og pausearealer Reducerer lydniveauet og lydforplantningen. Frokostlokaler og kantine Løsninger til områder med høj lydintensitet og hygiejnekrav. Idrætsshaller Holdbare og stærke løsninger beregnet til aktiviteter med højt lydniveau og hårde slag. Omklædnings- og baderum Slagfaste og hygiejniske systemer. Musiklokaler Skræddersyede anbefalinger fra vores Konceptudviklere. Fritidsordninger Reducerer lydniveau og lydforplantning. 11

12 Traditionelt klasselokale Traditionelle klasselokaler og undervisning betyder, at en lærer taler foran eleverne, som forventes at være stille og lytte. I denne situation er de vigtigste prioriteter, at man sikrer talekomfort for læreren og sikrer, at talen er tydelig og når ud til alle elever i lokalet. Derfor betyder design af lydmiljøet i et traditionelt undervisningslokale viden om, hvordan man sammensætter og placerer lydabsorbenter, diffusorer og talerreflektorer med egenskaber, som skaber det ønskede lydmiljø. Løsning Hovedopgaven ved traditionel undervisning er at skabe god taleklarhed, samt lytte- og talekomfort. Dette opnås ved at kombinere forskellige moduler fra Ecophon Master Rigid-systemet sammen med Ecophon Wall Panel -absorbenter. Ecophon Master Rigid, en slagfast absorbent, der vil reducere det generelle lydniveau og forbedre lydkomforten i klasselokalet. Ecophon Extra Bass som er en lavfrekvensabsorbent, der er indkapslet i perforeret folie, placeres i en U-form ovenpå Master Rigid-loftet. Master Extra Bass opfanger lyd ved 125 Hz, hvilket forbedrer lyttekomforten og tilfører taleklarhed i klasselokalet. Ecophon Master Rigid fås med en speciel gamma-overflade, en talereflektor som er integreret i loftet, der hvor læreren normalt står. Gamma-overfladen vil give taleren feedback, hvorved man undgår overbelastning af stemmen. Ecophon Master Rigid-systemet bør komplementeres med Ecophon Wall Panel -absorbenter på den bagerste væg for at mindske forsinkede horisontale lydrefleksioner. Dette vil forbedre taleklarheden i lokalet. Fotograf: Studio-e.se For mere information om Ecophon Master Rigid, se 12

13 Fotograf: Hans Georg Esch 13

14 Klasselokale til gruppearbejde Alternativt kan klasselokalet anvendes til gruppearbejde, hvilket betyder meget mere interaktion og kommunikation mellem lærere og elever. I dette tilfælde er det vigtigt at kombinere taleklarhed og lavt lydniveau i gruppen ved at minimere Lombard -effekt og forstyrrelser grupperne imellem. Løsning Hovedopgaven ved gruppearbejde er at reducere lydniveauet. Ecophon Master Rigid er en slagfast absorbent, der vil nedsætte det generelle lydniveau og forbedre lydkomforten i klasselokalet. Ecophon Extra Bass som er en lavfrekvens absorbent, der er indkapslet i perforeret folie, placeres i en U-form ovenpå Master Rigid-loftet. Ecophon Extra Bass absorberer lyd ved 125 Hz, hvilket forbedrer lyttekomforten og tilfører taleklarhed i klasselokalet. Master Rigid-systemet bør komplementeres af Ecophon Wall Panel absorbenter på den bagerste væg og sidevæggene for at reducere horisontale lydrefleksioner. Dette vil forbedre taleklarheden i lokalet. For mere information om Ecophon Master Rigid, se Fotograf: Ole Jais 14

15 Fotograf: Hans Georg Esch Fotograf: Ole Jais 15

16 Åbne læringsmiljøer Når man går fra celleopdelte klasselokaler mod åbne læringsmiljøer, er der yderligere udfordringer, som skal overvejes foruden tale og lytning. Åbne indlæringsmiljøer er bygget til at fremme kommunikation, men mange mennesker, der taler, vil også øge elevernes tendens til at hæve stemmen (Lombard-effekten). Derfor er det en vigtig opgave ved åbne læringsmiljøer at reducere lydniveauet og formindske lydforplantningen. Selvfølgelig har disciplin og lærerens kontrol med aktiviteten stadig en stor indflydelse på lydmiljøet. Løsning Hovedopgaven er at reducere det generelle lydniveau og lydforplantningen mellem arbejdende grupper og klasser. Dette opnås ved: At uddanne lærere og elever i at opføre sig akustisk korrekt i åbenplanmiljøer for at understøtte lydkomfort og kommunikation. Vi anbefaler, at man kontakter vores konceptudvikler, som vil hjælpe med at udvikle en passende akustikløsning. Montér Ecophon Master med AC-værdi 180 i loftet og Ecophon Wall Panel -absorbenter på egnede vægge for at reducere horisontal lydforplantning. 16

17 Fotograf: Åke E:son Lindman Fotograf: Academie Arendonk Fotograf: Faraday Fotographic Ltd 17

18 Gang- og pausearealer Et gangareal er ikke blot en transportvej. Gangarealet anvendes også som et venteområde og et læseområde. Det høje lydniveau i et gangareal forstyrrer ikke kun de personer, der befinder sig i gangarealet, men også personer i de tilstødende lokaler. Et højt støjniveau fører også ofte til, at eleverne tager støjen med ind i klasselokalet. Kravet er dermed at reducere lyden og lydforplantningen i gangen. Dette gøres med lydabsorberende akustiklofter og vægabsorbenter. Anbefalet akustikløsning Ecophon Master Rigid er et slagfast akustikloft. Loftet fastgøres med et låsesystem, som holder absorbenterne på plads, hvis nogen slår på eller rammer loftet. Det er oftest nødvendigt med Ecophon Wall Panel absorbenter for at reducere lydforplantningen. Fotograf: Hans Georg Esch 18

19 Fotograf: Szymon Polański Fotograf: Ole Jais 19

20 Frokostlokaler og kantine I frokostlokaler og kantiner bevæger mange mennesker sig rundt, og der kommer et højt lydniveau på grund af tale og trin samt klirren fra glas og tallerkner. Samtidig kommer mange mennesker hen til dette miljø for at slappe af og snakke sammen. Af hygiejneårsager bygges disse lokaler ofte med hårde og reflekterende materialer, hvilket øger det høje støjniveau og den udbredte lydforplantning. For at reducere støjniveauet i frokostlokalerne anbefaler vi højabsorberende akustiklofter, samt hygiejne-absorbentsystemer i køkkenområderne. Absorbenterne er smudsafvisende og lette at rengøre. Lydforplantningen kan forkortes yderligere ved at forsyne akustikloftet med frithængende absorbenter. Anbefalet akustikløsning Vi anbefaler Ecophon Master til loftet. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt med vægabsorbenter: Ecophon Wall Panel som fås med forskellige overflader, farver, mønstre og profiler. For yderligere at formindske lydforplantningen kan man montere frithængende absorbenter på akustikloftet, f.eks. Ecophon Solo. I områder med hygiejnekrav kan man anvende Ecophon Hygiene. 20

21 Fotograf: Ulf Celander Fotograf: Ulf Celander 21

22 Idrætsshaller Idrætsshaller er kendt for at have aktiviteter med et højt lydniveau i store rum, der genererer et højt støjniveau og ofte med lang efterklangstid og flutterekko. Dette kan man klare ved at montere højabsorberende lydabsorbenter på vægge og i loft. I sportshaller er det vigtigt, at absorbenterne kan modstå stød og slag. Løsning Ecophon Super G til loftet og Ecophon Wall Panel /Super G til væggene med en slagfast overflade. Ecophon Super G har to forskellige systemer afhængig af graden af slagfasthed. Fotograf: Hans Georg Esch 22

23 Fotograf: Szymon Polański Fotograf: Søren Weile 23

24 Omklædnings- og bruserum Støjniveauet i omklædningsrum og bruserum kan være højt på grund af livlige diskussioner, samt at området er lavet af hårde materialer, som forstærker lyden. Akustikken i omklædningsrum kan forbedres med lydabsorberende og slagfaste akustiklofter. Akustiklofter i bruseområder skal være hygiejniske, kunne modstå høj relativ fugtighed samt være lette at rengøre. Anbefalet akustikløsning Til omklædningsrum anbefaler vi slagfaste systemer herunder Ecophon Super G og Ecophon Hygiene Advance C3 eller Ecophon Hygiene Performance C3 i bruseområder. Fotograf: Faraday Fotographic Ltd. 24

25 Fotograf: Faraday Fotographic Ltd. Fotograf: Georg van der Weyden 25

26 Musiklokaler Løsningen afhænger af, hvilken type akustik man ønsker i lokalet. Vi anbefaler, at I kontakter vores konceptudvikler, som vil hjælpe med at udvikle en passende akustikløsning. Egnede produkter for denne type miljø er Ecophon Master og Ecophon Wall Panel absorbenter. Anbefalet akustikløsning Løsningen afhænger af, hvilken type akustik man ønsker i lokalet. Vi anbefaler, at man kontakter en akustiker eller vores konceptudvikler, som vil hjælpe med at udvikle en hensigtsmæssig akustikløsning. Typiske produkter for denne type miljø er Ecophon Master Rigid og Ecophon Wall Panel. 26

27 Fotograf: Paul Megahey Fotograf: Hans Georg Esch 27

28 Fritidsordninger Fritidsordninger og SFO er er livlige miljøer, hvor børn bevæger sig frit rundt i alle lokalerne. Børnenes aktiviteter varierer fra stille læsning til højrøstet og støjende leg. Store åbne områder er invitation til at tale sammen over lange afstande, og et forøget støjniveau resulterer i, at børnene automatisk hæver deres stemmer endnu mere den såkaldte Lombard-effekt. Det mest almindelige ønske er at reducere støjniveauet. Dette kan opnås med højabsorberende akustiklofter og vægabsorbenter. Vægabsorbenterne bør placeres lavere på væggene sammenlignet med grundskoler for at tilpasse lydabsorberingen til børnenes højde og det område, som børnene genererer støjen i. Anbefalet akustikløsning Normalt er det højeste akustikkrav et lavere lydniveau. Vi anbefaler, at man kontakter vores konceptudvikler, som kan hjælpe med at finde en passende akustikløsning. Typiske produkter for denne type miljø er Ecophon Master og Ecophon Wall Panel. Fotograf: Hans Georg Esch 28

29 Fotograf: Søren Weile 29

30 Design og funktion muligheder for øje, øre og sind Med Ecophons store udvalg af forskellige akustiksystemer kan man kombinere god akustik med spændende designløsninger. Vores loftabsorbenter fås i forskellige modeller med forskellige kantdesigns, overflader og farver. Hvis man ønsker at designe lokalet yderligere, f.eks. at skabe en følelse af adskilthed/ individualitet eller at eksperimentere med lys, farve og lysrefleksioner, kan man supplere akustikloftet med frithængende lydabsorbenter og vægabsorbenter. Termisk Aktiverede Byggesystemer TABS Et heldækkende (100%) lydabsorberende nedhængt loft er et grundlæggende udgangspunkt til at reducere lydniveauet og understøtte god taleklarhed og generel kommunikationskvalitet. Derudover bør der suppleres med lydabsorberende vægpaneler på bagvæggen i lokalet, som kan fjerne forsinkede refleksioner. Yderligere absorption kan afbalancere lydmiljøet i de uønskede og forstyrrende lave frekvenser (125Hz), hvilket også kan være nødvendigt ved inklusion af børn, som er særligt følsomme eller sårbare lyttere. Hvis det ikke er muligt at have et heldækkende nedhængt loft på grund af TABS (Termisk Aktiverede Bygge Systemer), vil en kombination af frithængende enheder og vægpaneler hjælpe meget på akustikmiljøet. Den samme løsning kan anvendes i store, åbne atrium-områder, hvor lofthøjden er meget høj, og hvor akustikloftet derfor er langt væk fra den faktiske lydkilde. Ved TABS anvendes den termiske kapacitet af byggemassen til at kontrollere temperaturen i bygningen på en mere effektiv måde end traditionelle varme- og kølesystemer. For at afbalancere akustikken i et TABS-klasselokale anbefaler vi, at man monterer frithængende Ecophon Solo -enheder i en højde af mm fra undersiden med en 50 % dækning af gulvarealet (ca. 50 % dækning for at opretholde rumtemperaturen). Derudover bør man montere Ecophon Wall Panel -absorbenter med et 50 mm hulrum til indbygning af Ecophon Extra Bass bag ved panelerne (vi anbefaler et minimum på 20 % af gulvarealet). Ved at montere Ecophon Extra Bass forøges absorption af de lave frekvenser og lokalets akustikbalance for tale- og høretydelighed forbedres. Til klasselokaler, der ikke anvender TABS som beskrevet ovenfor, anbefaler vi ikke frithængende enheder til at opnå god akustik i klasselokalet, da den bedste løsning i alle andre tilfælde er et heldækkende akustikloft. For mere information om TABS kan man rekvirere vores Vidensguide eller downloade den på vores hjemmeside. 30

31 Fotograf: Andrew Dixon Photography ØVERST: Ecophon Solo Freedom giver lydabsorption uden at gå på kompromis med den akustiske præstation. NEDERST: Ecophon Wall Panel En anden ny mulighed er at designe lyddiffusorer ved hjælp af vægabsorbenter kombineret med bogreolsystemer. Bemærk: Bogreolen leveres ikke af Ecophon. 31

32 32

33 Fotograf: Brahl Fotografi Fotograf: David Millington ØVERST: Ecophon Wall Panel giver dig mulighed for at kombinere funktionelle krav til akustik med unikke designs trykt på vægpaneler. VENSTRE: Ecophon Focus og Ecophon Solo kan tilbyde æstetiske, tiltalende og ensartede frithængende enheder, der vil bringe lydabsorptionen tættere på lydkilden. 33

34 Indendørs miljø vigtige aspekter på skoler Støv- og emissionsfrit Indendørsmiljøet påvirker i stor grad både helbred og komfort på skolerne. Når det drejer sig om at minimere risiciene for støv og emissioner, er Ecophons akustiklofter meget pålidelige. Vores akustiksystemer er blevet testet og vurderet af en række store institutter. Ecophons akustikprodukter kan opfylde de mest stringente krav, iht. Dansk Selskab for Indeklima og det finske M1, og vi anbefales af det svenske Astma- og Allergiforbundet. God hygiejne I visse områder, f.eks. bruserum, skolekøkkener og frokostlokaler, er det vigtigt at opretholde en god hygiejne. Ecophon har markedets største udvalg af systemer til akustiklofter med hygiejneoverflader, som er smudsafvisende og lette at rengøre. God lyseffektivitet Belysning er en vigtig del af skolemiljøet. Ecophons akustiklofter har en høj og ensartet lysrefleksion, hvilket giver en behagelig spredning af lyset, samt en omkostningseffektiv belysning. Ecophons akustikloft med Akutex -overflader har en lysrefleksion på ca. 85 % og en lysspredning på ca. 99 %. NORDIC ECOLABEL C Miljøbevidsthed Vores absorbenter består af glasuld, hvoraf ca. 70 % er fremstillet af genanvendt husholdningsglas. Skinnesystemet er fremstillet af stål, der består af 50 % genanvendte materialer. Skinnesystemet er fuldt ud genanvendeligt. Ecophon arbejder tillige mod at minimere den miljømæssige belastning ved at bruge miljøvenlig indpakning og effektiv transport. De fleste af Ecophons produkter er Svanemærkede, hvilket betyder, at vores system opfylder de krav og kriterier, der repræsenterer et godt miljømæssigt valg. Ecophon har udviklet en ny miljøvenlig glasuld baseret på 3RDteknologi, hvilket betyder: Naturligt plantebaseret bindemiddel i glasulden Mere end 70 % genanvendt glas i råmaterialet 34

35 Praktiske og robuste akustiksystemer Tilgængelighed En vigtig funktion for akustiklofter er den lette adgang til installationerne ovenover, f.eks. ventilation, elektricitets- og computerledninger. Mange akustiklofter på skolerne, og ikke mindst i gangarealerne, vil man skulle tage ned i løbet af dets levetid. Det er derfor vigtigt, at både skinnesystemer og absorbenter er designet til nem montering og demontering samtidig med, at de er slagfaste. Levetid og slagfasthed Den tekniske levetid for vores loftsystemer er ofte op til 20 år. På skoler ved vi, at slitagen er meget hårdere end f.eks. på et kontor. I de områder, hvor der er risiko for slag og stød, anbefaler vi Ecophon Master Rigid og Super G, hvor vi har systemer med slagfaste overflader. Klassificering af slagfasthed iht. SS-EN 13964: Klasse 1A loftsystemer anvendes i sportshaller ved hård boldsport, som f.eks. håndbold og tennis. Eksempel: Ecophon Super G Plus A. Klasse 2A loftsystemer anvendes i sportshaller ved knapt så hård boldsport, f.eks. indendørs hockey. Eksempel: Ecophon Super G A. Klasse 2A og 3A loftsystemer anvendes i gangarealer og fritidsordninger i områder, hvor der kræves slagfaste lofter. Eksempler: Ecophon Super G A Klasse 2A, Ecophon Super G B Klasse 3A eller Ecophon Master Rigid Dp Klasse 3A. 35

36 Oversigt over systemløsninger Ecophon Master Rigid system Fotograf: Studio-e.se Ecophon Master Rigid nedbringer lydniveauet Disse paneler er 20 mm tykke og passer til klasselokaler, hvor der er strenge krav til god akustik, og hvor det er vigtigt, at de kan demonteres. Systemet består af Ecophon Master Rigid-plader, Ecophon Connect skinnesystem og Ecophon Extra Bass. Master Rigid slagfaste plader har en forstærket Akutex FT-overflade, der er 10 gange stærkere end en standardoverflade. Systemet fås med kanterne A, E og Dp. Pladerne fastgøres i Ecophon Connect for at kunne modstå stød nedefra. Ecophon Extra Bass Til klasselokaler, der anvendes traditionelt og til gruppearbejde, anbefales Ecophon Extra Bass. For at opfylde kravene til absorption i lavfrekvensområdet (125 Hz) monteres Ecophon Extra Bass 50 mm oven på Master Rigid-loftet i klasselokalet. Ecophon Extra Bass absorbenten er indkapslet i en PE-folie, der gør installationen nemmere. Studio-e.se Ecophon Master Rigid med talereflekterende gammaoverflade forbedrer talekomforten Dette er vores foretrukne løsning til traditionelle klasselokaler. En reflektor integreret i loftet oven over taleren giver talekomfort for læreren ved traditionel undervisning. En zone med Ecophon Master Rigid/ gamma kan også udvides til at understøtte spredning af lærerens stemme i klasselokaler, der er længere end 8 meter. Ecophon Master Rigid med talereflekterende gamma-overflade fås med kanterne A, E og Dp. Fotograf: Studio-e.se Ecophon Master Afkorter lydforplantningen og sænker lydniveauet For åbne læringsmiljøer og fritidsordninger anvendes en 40 mm tyk absorbent med en AC-værdi på 180 for at reducere lydniveauet og minimere lydforplantningen. Systemet består af Ecophon Masterplader og Ecophon Connect-skinnesystem. Systemet fås med kanterne A, B, Ds, E, F og SQ. 36

37 Ecophon Super G når slagfasthed er vigtig Til lofter i sportshaller, gangarealer og andre miljøer, hvor der er høj risiko for mekanisk påvirkning. Systemerne består af Ecophon Super G - plader og Ecophon Connect-skinnesystem. Overfladen har en stærk glasfiberstruktur, og bagsiden af pladen er dækket med glasvæv. Systemet fås med kanterne A og B. Ecophon Wall Panel reducerer horisontale lydrefleksioner og forbedrer taleklarheden Ecophon Wall Panel -systemet består af vægabsorbenter med en række forskellige kanter, overflader, farver, mønstre og profiler, som f.eks.: Kant A og C Texona-overflade i 16 farver Muralis-overflade med en række påtrykte mønstre Akutex FT-overflade i 9 farver Super G slagfast overflade i 3 farver Connect Thinline, WP eller Channel trim-profiler Muralis, af Susanna Sivonen Fotograf: Björk+Björk Hvis du ønsker at se vores fulde sortiment af printede mønstre på Muralisoverfladen, se Muralis, af Maria Westerberg Fotograf: Björk+Björk For mere detaljeret information om vores produkter, kontakt venligst din Ecophon-kontakt eller 37

38 Produktpræstation som matcher lydkravene Når man vælger et akustiksystem, er det altafgørende at sikre sig, at produkternes præstation matcher jeres akustikkrav og præferencer. Hos Ecophon arbejder vi med fire akustikegenskaber til at beskrive akustikkravene lydstyrke, lydforplantning, taleklarhed og efterklang. Ecophon-systemerne er designet til at sikre den bedst mulige præstation for hver af egenskaberne. Lydstyrke Hvis et lavt lydniveau prioriteres vælg Klasse A-absorbenter med en så høj absorberingsfaktor (α) som muligt. Lydforplantning Hvis kort lydforplantning prioriteres vælg absorbenter med en AC-værdi på 180. Taleklarhed Hvis taleklarhed prioriteres kontakt Ecophon for at vælge den rette kombination af absorbenter og reflektorer. Efterklang Hvis efterklang prioriteres - enten lang eller kort kontakt Ecophon for at vælge den rette kombination af absorbenter og reflektorer. Hvis hovedprioriteten er lyttekomfort, vil måling af frekvensbåndet 125 Hz være en relevant akustikmålestok. Produktpræstation Absorptionsklasse er en opdeling af lydabsorbenter i klasserne A-E, hvor A har den højeste lydabsorptionsevne og E den laveste i henhold til EN ISO Absorptionsfaktoren, α, er en måling af, hvor meget af den lyd, der absorberes, rammer absorbenterne. Hvis α = 1, så absorberes al lyd. Hvis α = 0, så reflekteres al lyd. En AC-værdi (Artikulationsklasse) er en metode til at klassificere akustiklofter ved at måle, hvor meget loftet hjælper med at nedbringe lydforplantningen. Jo højere en AC-værdi, desto kortere er lydforplantningen. 38

39 Vi kan hjælpe jer med at opnå akustisk komfort Vores konceptudviklere, der er dedikerede til uddannelsessektoren, kan i de tidlige projektstadier rådgive jer med hensyn til planlægning af akustikmiljøet. Dette kræver omhyggelig overvejelse af de specifikke krav fra brugerne, deres undervisnings- og indlæringstilgang og ønsker for at få en optimal brug og administration af arealerne. Akustikmiljøet spiller en nøglerolle, når det handler om at støtte god undervisning og indlæring, og vi kan hjælpe dig med følgende: Identificere hvilke krav der skal stilles til akustikmiljøet, baseret på designet af lokale eller område, typen af aktiviteter der skal udføres og de individuelle akustikpræferencer. Udvikle specifikationer for rumakustik og lydstrategier. Definere akustikterminologi og forklare de relevante (nationale) akustikstandarder. Udvikle akustikløsninger, som opfylder jeres specifikke behov. Vores konceptudviklere kan tilbyde specialistviden vedr. rumakustik, case studies over byggerier, lyd-, tale- og høreseminarer - inklusive resultaterne af den seneste forskning indenfor akustik i uddannelsesbygninger. Hvis I ønsker specifik information om vores produkter og systemløsninger, kontakt da venligst jeres lokale Ecophon-kontakt eller vores tekniske support ( Andre relevante ressourcer: System- og produktkatalog På vores hjemmeside kan I altid finde alle vores systemsider som PDF-filer til download. I kan også rekvirere dem ved at kontakte Ecophon. Ecophon Master Rigid system-litteratur - findes på Resumé af Essex-undersøgelsen - findes på Sweyne Park klasselokaler - video se den på Fotograf: Juice Images Akustik-hjemmeside Ecophon Master Rigid Sound comfort in Systems and products that provide indoor sound absorbing solutions The Essex Study Optimised classroom acoustics for all Ecophon Master Rigid Because every classroom needs optimised acoustics 39

40 Ecophon kan dateres tilbage til 1958, hvor de første lydabsorbenter af glasuld blev produceret i Sverige for at forbedre det akustiske arbejdsmiljø. I dag er virksomheden en global leverandør af akustiksystemer, der bidrager til god rumakustik og et sundt indeklima med fokus på kontorer, undervisnings-, health careog produktionsfaciliteter. Ecophon er en del af Saint-Gobain koncernen og har salgsselskaber og forhandlere i mange lande. Ecophons indsatser drives af en vision om at opnå global lederskab inden for akustiklofter og vægabsorbenter og derved give en højere værdi for slutbrugeren. Ecophon opretholder en vedvarende dialog med offentlige myndigheder og forskningsinstitutter, og er involveret i at udforme nationale standarder indenfor rumakustik, hvor Ecophon bidrager til et bedre arbejdsmiljø, der hvor mennesker arbejder og kommunikerer DK

Ecophon Master Rigid. Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk

Ecophon Master Rigid. Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk Ecophon Master Rigid Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk Optimeret rumakustisk komfort i klasselokaler Optimeret rumakustisk komfort i klasselokaler Ecophon har flere års erfaring med at studere

Læs mere

Et forbedret lydmiljø. hjælper dine elever og lærere

Et forbedret lydmiljø. hjælper dine elever og lærere Et forbedret lydmiljø hjælper dine elever og lærere Et naturligt lydmiljø forbedrer indlæring og undervisning Tag himlen med indenfor den ultimative lydabsorbent Efterhånden som evolutionen har taget os

Læs mere

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Akustisk design med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Introduktion Et nedhængt loft er langt den mest almindelige akustiske behandling af et rum. I de fleste tilfælde er denne løsning også tilstrækkelig

Læs mere

Inspirerende løsninger til. akustik i TABS-bygninger

Inspirerende løsninger til. akustik i TABS-bygninger Inspirerende løsninger til akustik i TABS-bygninger TABS giver mulighed for design og funktionalitet Antallet af byggeprojekter, der anvender TABS, er stødt stigende. Anvendelsen af rå beton, som en del

Læs mere

Ecophon Master Rigid. Lydkomfort i klasselokaler

Ecophon Master Rigid. Lydkomfort i klasselokaler Ecophon Master Rigid Lydkomfort i klasselokaler 1 Det naturlige miljø er en model for læringslokaler I mere end 1.000 år har menneskets høresans udviklet sig til at fungere i et udendørs naturligt miljø.

Læs mere

Ecophon Gedina A + Extra Bass

Ecophon Gedina A + Extra Bass Ecophon Gedina A + Extra Bass Gedina A med Extra Bass er et nedhængt loftsystem der er specielt udviklet til områder, hvor lavfrekvent absorption er påkrævet, f.eks. klasselokaler. Et Gedina A loft har

Læs mere

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Anvendes som vægabsorbenter sammen med et lydabsorberende loft for at opnå de bedste akustiske egenskaber i rummet. Ecophon Akusto Wall C-panelet monteres i skjult system, og de affasede

Læs mere

2. Akustisk design med frithængende flåder

2. Akustisk design med frithængende flåder 1. Lydabsorberende frithængende flåder Anvendelse af frithængende flådelofter giver fleksibilitet og en række akustiske løsninger til akustisk design. Frithængende enheder er en effektiv måde at tilføre

Læs mere

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Anvendes som vægabsorbenter sammen med et lydabsorberende loft for at opnå de bedste akustiske egenskaber i rummet. Ecophon Akusto Wall C-panelet monteres i skjult system, og de affasede

Læs mere

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Anvendes som vægabsorbenter saen med et lydabsorberende loft, for at opnå de bedste akustiske egenskaber i ruet. Ecophon Akusto Wall A har et synligt skinnesystem. Anvend Connect

Læs mere

Lyddesign. af det moderne kontor

Lyddesign. af det moderne kontor Lyddesign af det moderne kontor Lyd i naturen en model for gode arbejdspladser I tusinder af år har menneskets høresans udviklet sig, og er blevet optimeret til et udendørs miljø fri for unaturlig lydreflektktion.

Læs mere

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Er specielt til lofter i sportshaller og lignende miljøer, hvor risikoen for mekanisk påvirkning er stor. Ecophon Super G Plus A har et robust skinnesystem bestående af hatprofiler,

Læs mere

Ecophon Master Rigid Dp

Ecophon Master Rigid Dp Ecophon Master Rigid Dp Velegnet til klasseværelser eller andre lokaler, hvor kravene til akustik og taleopfattelse er ekstra høje, og hvor demonterbarhed er vigtig. Ecophon Master Rigid Dp (patentanmeldt)

Læs mere

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustik Nu lancerer vi de nye Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to ekstra designmuligheder, som udover at tilbyde nye, spændende

Læs mere

Ecophon Super G A. bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.

Ecophon Super G A. bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Ecophon Super G A Er beregnet som lydabsorberende loft i skolekorridorer eller andre miljøer, hvor der er risiko for mekanisk påvirkning. Ecophon Super G A monteres i synligt skinnesystem med sikringsprofiler

Læs mere

Ecophon Focus Dg. skinner.

Ecophon Focus Dg. skinner. Ecophon Focus Dg Til opsætning hvor der er behov for et flot demonterbart nedhængt loft. Skinnesystemet er skjult. Den nedhængte skinne ligger ca. 14 mm over den synlige overflade af loftpladen, hvilket

Læs mere

Ecophon Advantage E. malede.

Ecophon Advantage E. malede. Ecophon Advantage E Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage E monteres i synligt skinnesystem og har et falset kantdesign, hvilket

Læs mere

Ecophon Akusto One SQ

Ecophon Akusto One SQ Ecophon Akusto One SQ Ved at monterer Akusto One SQ på væggen, giver dette system dig mulighed for at øge lydabsorptionen i rummet. Systemet giver designmuligheder, der arbejder med forskellige formater

Læs mere

Ecophon Master Matrix

Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix er et patentanmeldt akustisk systemloft til større arealer, hvor en høj dækningsgrad ønskes, men hvor kontakt til vægge ikke er en mulighed eller ønsket. Systemet

Læs mere

Ecophon Master Ds. glasvæv. Kanterne er malede.

Ecophon Master Ds. glasvæv. Kanterne er malede. Ecophon Master Ds Velegnet til storrumskontorer eller andre lokaler, hvor kravene til god akustik og taleopfattelse er ekstra høje. Anvendes hvor der kræves et nedhængt loft i skjult skinnesystem, men

Læs mere

FRITHÆNGENDE LOFTFLÅDER - designenheder for bedre akustik

FRITHÆNGENDE LOFTFLÅDER - designenheder for bedre akustik FRITHÆNGENDE LOFTFLÅDER - designenheder for bedre akustik akustik- og designmuligheder med Arbejdsplads med eksisterende absorptionsklasse A loft Rolige øer i kommunikationsområderne i åbenplan kontoret

Læs mere

Ecophon Focus Ds. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Systemet er patenteret.

Ecophon Focus Ds. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Systemet er patenteret. Ecophon Focus Ds Anvendes hvor et nedhængt loft i et skjult skinnesystem er ønsket, men hvor individuelle plader let skal kunne demonteres. Ecophon Focus Ds monteres i et nedhængt skinnesystem, hvilket

Læs mere

Ecophon Advantage A. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.

Ecophon Advantage A. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Ecophon Advantage A Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage A monteres i synligt skinnesystem, hvor alle loftplader er individuelt

Læs mere

Ecophon Solo Rectangle på væg

Ecophon Solo Rectangle på væg Ecophon Solo Rectangle på væg For at øge lydabsorptionen i rummet giver dette system muligheder for at montere Ecophon Solo Rectangle på væggen. Systemet giver designmuligheder ved at arbejde med forskellige

Læs mere

akustisk design ud fra rumtype

akustisk design ud fra rumtype akustisk design ud fra rumtype Rummets formål er afgørende for det akustiske miljø, der skal skabes. I rum, hvor der skal tales (f.eks. klasseværelser og auditorier), er det vigtigt at sikre, at lyden

Læs mere

Støjdæmpning. i drikkevareindustrien

Støjdæmpning. i drikkevareindustrien Støjdæmpning i drikkevareindustrien Foto: Skånemejerier Et godt lydmiljø giver gunstige arbejdsbetingelser for medarbejderne. Room Acoustic Comfort i industrielle lokaler Ecophons analysekoncept Room Acoustic

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

Ecophon Focus Wing. Formater. Størrelse, mm 1200x200 T24 Tykkelse (Tk.) M143, M209. Montageanvisning. Mendeleev, Tuymen, Russia

Ecophon Focus Wing. Formater. Størrelse, mm 1200x200 T24 Tykkelse (Tk.) M143, M209. Montageanvisning. Mendeleev, Tuymen, Russia Ecophon Focus Wing Ecophon Focus Wing er et system med vingeformede lydabsorbenter, som monteres som afslutning på et frithængende Ecophon Focus Ds eller E-akustikloft. Systemet består af Ecophon Focus

Læs mere

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Lavere efterklangstid, mindre flütter-ekko og forbedret taletydelighed Akustisk regulering af eksisterende rum. Gyptone akustisk panel-løsninger er designet til akustisk

Læs mere

Ecophon Focus Flexiform A

Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Focus Flexiform plader leveres fladt og formes på byggepladsen til en konkav eller konveks form (min. radius 00 mm og max. radius 10 m) ved hjælp af specielle profiler.

Læs mere

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus er velegnet til støjdæmpning i industrilokaler, hvor man vil have frihed til at vælge mellem forskellige montagemetoder og størrelser. Ecophon Industry Modus

Læs mere

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at forbedre akustikken på En enkel og æstetisk baffel Stærke lydabsorberende egenskaber Nye designmuligheder Rockfon

Læs mere

Ecophon Focus Lp. Størrelse, mm 600x x x x x x x600 T24 Tykkelse (Tk.) M278, M279

Ecophon Focus Lp. Størrelse, mm 600x x x x x x x600 T24 Tykkelse (Tk.) M278, M279 Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp har et delvis skjult skinnesystem og anvendes for at fremhæve retning i et rum. Der er et bredt spor mellem pladerne i den fremhævende retning og et smalt spor i den anden.

Læs mere

Støjreduktion. i elektronikindustrien

Støjreduktion. i elektronikindustrien Støjreduktion i elektronikindustrien Room Acoustic Comfort i industrielle lokaler Mindre støj skaber en mere rolig og behagelig atmosfære, og giver en større grad af sikkerhed. Ecophons analysekoncept

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

akustisk design ud fra rumform

akustisk design ud fra rumform akustisk design ud fra rumform Rummets udformning bestemmer lydbølgernes bevægelse i rummet. Placeringen af akustiske materialer bør bestemmes af lydens bevægelser i det pågældende rum for at sikre, at

Læs mere

Ecophon Hygiene Advance Baffle C3

Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 er et åbent system med vertikale baffler tiltænkt miljøer, hvor der er et højt niveau af tilsmudsning, og hvor hyppig rengøring kræves.

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvad lyd og støj er, og hvorfor det er vigtigt med god lyd i undervisningslokaler. Herudover beskrives, hvilke

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

Støjdæmpning. i medicinalindustrien. Fiskeri/Engelsviken fotas

Støjdæmpning. i medicinalindustrien. Fiskeri/Engelsviken fotas Støjdæmpning i medicinalindustrien Fiskeri/Engelsviken fotas Et akustisk væg-til-væg loft reducerer den lyd, der spredes fra produktionsudstyret, og skaber dermed bedre arbejdsbetingelser ved de tætliggende

Læs mere

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL MÅLRETTEDE LØSNINGER DER HOLDER Et godt indeklima på kontorer, skoler og institutioner er

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Komfort opstår hvor lyd møder lys Udfordringer for kontorer Nye kommunikationsformer har ændret vores arbejdsmetode til det uigenkendelige. Kontoret er ikke længere

Læs mere

Ecophon Focus Quadro E

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E anvendes til at skabe en glat samling mellem forskellige niveauer i loftet, enten til at rumme forskellige serviceinstallationer over loftet eller for at opnå

Læs mere

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S Skab, definer, differentier med Ecophon Master Solo S Ecophon Master Solo S Mere end god akustik Det er Ecophons mål at hjælpe til at skabe et behageligt indeklima, for øjet, øret og sindet. Designet og

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Komfort opstår hvor lyd møder lys Inspirerende ro 2 At bringe det naturlige miljø inden for Menneskets sanser er udviklede til et udendørs miljø. Lys og lyd influerer på vores

Læs mere

Ecophon Akusto. mangfoldighed indenfor vertikal akustik

Ecophon Akusto. mangfoldighed indenfor vertikal akustik Ecophon Akusto mangfoldighed indenfor vertikal akustik Dette trykte materiale viser anvendelsesmuligheder fra Ecophons og andre leverandørers produktsortiment. Specifikationerne sigter mod at give generelle

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 2 3 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Det skal være ok at lege, tale, hygge og leve i et hjem. Med fermacell ACOUSTIC kan du kombinere

Læs mere

1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Ordforklaring

1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Ordforklaring 1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Moderne bygninger kræver effektive kølesystemer. En løsning til at sænke temperaturen er at køle betonloftet, hvilket gør det muligt at afkøle lokalet ved

Læs mere

Støjdæmpning. i fødevareindustrien

Støjdæmpning. i fødevareindustrien Støjdæmpning i fødevareindustrien Foto: Patrick Salaün Mindre støj skaber en mere rolig og behagelig atmosfære, hvilket gør medarbejderne opmærksomme og fokuserede. Room Acoustic Comfort i industrielle

Læs mere

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Regler for skolebørns lydmiljø Det er ikke længe siden at der endelig kom lidt regler for skolebørns

Læs mere

Ecophon Focus Ds. skinner.

Ecophon Focus Ds. skinner. Ecophon Focus Ds Anvendes hvor et nedhængt loft i et skjult skinnesystem er ønsket, men hvor individuelle plader let skal kunne demonteres. Ecophon Focus Ds monteres i et nedhængt skinnesystem, hvilket

Læs mere

Hurtig og simpel. Direkte montage af akustikloftplader

Hurtig og simpel. Direkte montage af akustikloftplader Hurtig og simpel Direkte montage af akustikloftplader Fotograf: H.G: Esch Produkt: Ecophon Master B En hurtig og let vej Det er ikke altid muligt at installere et traditionelt nedhængt akustikloft. Det

Læs mere

Ecophon Solo. lydabsorption gjort smuk, glad og fri

Ecophon Solo. lydabsorption gjort smuk, glad og fri Ecophon Solo lydabsorption gjort smuk, glad og fri Bryd grænserne for kreativitet i loftet Ecophon Solo har været en del af vores kreative designløsninger i mange år. Vi har nu taget denne originale version

Læs mere

Smarte løsninger. til korridorer

Smarte løsninger. til korridorer Smarte løsninger til korridorer Ecophon Group 2009 Idé og layout: Saint-Gobain Ecophon AB, Trykkeri: Skånetryck AB, Foto, side 7: Studio Schuurmans Elshout, Åke E:son Lindman, Bert Leandersson, Patrick

Læs mere

Ecophon Focus Lp. giver loftet retning

Ecophon Focus Lp. giver loftet retning Ecophon Focus Lp giver loftet retning Organiser loftet med tydelige installationsfelter For en arkitekt sker det til tider, at det oprindelige design får anden pladsen til fordel for tekniske installationer

Læs mere

Case: Kopenhagen Fur

Case: Kopenhagen Fur indoordesign Case: Kopenhagen Fur Case: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Case: MLA-Gruppen Case: Mærsk Case: Komfo Case: DSB Case: Eitzen Chemicals Case: Endemol Case: Tivoli Case: Københavns Universitet

Læs mere

På den måde kan man regulere og forkorte efterklangstiden, så der opstår et godt lydmiljø med et klart og tydeligt lydbillede.

På den måde kan man regulere og forkorte efterklangstiden, så der opstår et godt lydmiljø med et klart og tydeligt lydbillede. Kort om akustikbehandling Kilde: Gode toner i Arkitekturen af Jan Voetman Efterklangstid Efterklangstiden er den tid, det tager for en lyd i et rum at dø ud. Videnskabeligt udtrykt er det den tid målt

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget -

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - - materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - Lydabsorption Lydisolering Vibrations dæmpning Akustisk regulering i staldbygninger Høreskader Høreskader kommer snigende. Ofte varer det lang tid

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning.

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning. Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning. 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning.

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

NYT KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING - ALT I ET LOFT

NYT KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING - ALT I ET LOFT FUNKTIONSLOFTER Mere plads til innovation NYT I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION LYDREFLEKSION LYDISOLERING KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING

Læs mere

Forbedring af arbejdspladsen. med Aktivitetsbaseret Akustikdesign

Forbedring af arbejdspladsen. med Aktivitetsbaseret Akustikdesign Forbedring af arbejdspladsen med Aktivitetsbaseret Akustikdesign 1 Bring naturen indenfor for at forbedre velvære og ydeevne I mere end hundredetusind år har vores hørelse udviklet sig, således at vi kan

Læs mere

Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber

Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber Reflecting everyday life Funktion og egenskaber Bag alle Gyptoneprodukter ligger en lang række indbyggede egenskaber. Kombinationen af stærke egenskaber og de

Læs mere

Støjdæmpning. i storkøkkener

Støjdæmpning. i storkøkkener Støjdæmpning i storkøkkener Foto: Thierry Le Guyader Et godt lydmiljø skaber bedre betingelser for arbejde, der kræver en høj grad af koncentration. Room Acoustic Comfort i storkøkkener Ecophons analysekoncept

Læs mere

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Reflecting everyday life Akustik og lyd Akustik er, og har altid været, en integreret del af byggemiljøet. Basis for lyd Akustik er en nødvendig design-faktor ligesom

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer.

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve leveres i standardmønstrene Line 6, Quatrro 41,

Læs mere

PARAFON HYGIENE REN AKUSTIK

PARAFON HYGIENE REN AKUSTIK PARAFON HYGIENE REN AKUSTIK Hvorfor vælge PARAFON HYGIENE? 2 I miljøer med høje krav til hygiejne og renlighed inden for sundhedssektoren, ved håndtering af levnedsmidler, i industrien eller i storkøkkener.

Læs mere

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

Et bedre lydmiljø. med Ecophon Hygiene. Fiskeri/Engelsviken fotas. Ecophon Hygiene

Et bedre lydmiljø. med Ecophon Hygiene. Fiskeri/Engelsviken fotas. Ecophon Hygiene Ecophon Hygiene Et bedre lydmiljø med Ecophon Hygiene Fiskeri/Engelsviken fotas Ecophon Hygiene systemer der lever op til det de lover Arbejdsmiljøet i fødevareindustrien trængte til forbedring. Det var

Læs mere

AKUART Love art kill noise SMARTWALL

AKUART Love art kill noise SMARTWALL AKUART Love art kill noise SMARTWALL 1 AKUART SmartWall AKUART A/S AKUART blev grundlagt i 2006 med ambitionen om at skabe markedets flotteste akustikløsninger. Ambitionen manifesterede sig i form af akustikbilledet,

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lyd og støj i dagtilbud har, støjs påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016

fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016 fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Fermacell Scandinavia præsenterer sit første designprodukt nogensinde: fermacell ACOUSTIC kulminationen

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Storrumskontorer Skoler / undervisning Daginstitutioner Storrumskontorer Indretningsplan / Layout Naturligt arbejdsfællesskab Separate stillerum Separate rum

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Et nyt integreret design af lys og lofter En følelse af velvære Et loft er meget anderledes end ethvert andet område i et

Læs mere

Lyd og akustik i lærende miljøer

Lyd og akustik i lærende miljøer Lyd og akustik i lærende miljøer - ved Mai-Britt Beldam, Concept Developer Education mbe@ecophon.dk This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the

Læs mere

Anvendelsesguide 3.1.03

Anvendelsesguide 3.1.03 Anvendelsesguide 3.1.03 Sundhedssektoren 06.99 / DK 1 Sengestue Sygeophold for 2-10 personer i hygiejniske, rolige og behagelige omgivelser. Gulvareal: 15-100 m 2 Lofthøjde: 2,5-4 m Laboratorirum At tilvejebringe

Læs mere

VIDSTE DU, AT. perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion og lydrefleksion?

VIDSTE DU, AT. perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion og lydrefleksion? Cabinet Serge ROUX Architects, Sports College, Lons-le-Saunier, Frankrig, Contrapanel Wall, Globe VIDSTE DU, AT perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia fade System datablad PLUS+ 07/ made from natural materials in Scandinavia Indhold. Fade Akustikpudssystem. System navn. Anvendelsesområde 4. Materialer & produkter 5. Egenskaber 6. Egnede bæreværk 7. Montage

Læs mere

på arbejdspladsen Akustik

på arbejdspladsen Akustik Akustik på arbejdspladsen Høj medarbejdstilfredshed gavner forretningen Undersøgelser viser, at der mistes mange arbejdsdage hvert år gr. arbejdsrelaterede sygdomme såsom stress og manglende trivsel. Det

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVIDT LYSTE SÅ MEGET OP

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVIDT LYSTE SÅ MEGET OP ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVIDT LYSTE SÅ MEGET OP NOGET HVIDT ER MERE LYSENDE END ANDET Ren hvid. Snehvid. Lysende hvid. Ibenholthvid. Der er tusindvis af hvide nuancer. Og alle personer opfatter hvidhed

Læs mere

HÅNDVÆRKERLOFTER ECOPHON. En guide og vejledning til direkte montage af akustiklofter. NEM OG DIREKTE MONTAGE. GOD AKUSTIK.

HÅNDVÆRKERLOFTER ECOPHON. En guide og vejledning til direkte montage af akustiklofter. NEM OG DIREKTE MONTAGE. GOD AKUSTIK. ECOPHON HÅNDVÆRKERLOFTER NEM OG DIREKTE MONTAGE. GOD AKUSTIK. En guide og vejledning til direkte montage af akustiklofter. Lav vægt = færre tunge løft Kerne af glasuld giver tynde og lette produkter Hurtig

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Komfort opstår hvor lyd møder lys Inspirerende ro 2 At bringe det naturlige miljø inden for Menneskets sanser er udviklede til et udendørs miljø. Lys og lyd influerer på vores

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

ROCKFON ECLIPSE FLÅDER. www.rockfon.dk. Fax: 46 56 40 30. Tlf: 46 56 21 22. 2640 Hedehusene. Hovedgaden 501 (ROCKWOOL A/S) ROCKFON

ROCKFON ECLIPSE FLÅDER. www.rockfon.dk. Fax: 46 56 40 30. Tlf: 46 56 21 22. 2640 Hedehusene. Hovedgaden 501 (ROCKWOOL A/S) ROCKFON 09.2014 Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS Natural Colour System et system der er ejet af, og anvendes med licens fra, NCS Colour AB, Stockholm 2010. ROCKFON er et registreret varemærke. Der tages

Læs mere

Ecophon s niveauovergange. muliggør kreative løsninger til akustiklofter

Ecophon s niveauovergange. muliggør kreative løsninger til akustiklofter Ecophon s niveauovergange muliggør kreative løsninger til akustiklofter Denne udgivelse viser produkter fra Ecophons produktsortiment og fra andre leverandører. Specifikationerne er ment til at give en

Læs mere

Fusion sortimentet. Fusion Sonar. Fusion Krios

Fusion sortimentet. Fusion Sonar. Fusion Krios Fusion sortimentet Fusion Sonar Fusion Krios Med Fusion kan man for alvor lege med linjerne for at understrege det enkelte rums geometri. Fusion installeres, hvor høj æstetik og enkelthed skal kombineres

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Der findes mange forskellige opvarmningsformer. Og det kan derfor være ganske uoverskueligt at finde det bedst egnede produkt til at løse opgaven. Her nedenfor

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Gode rum. Moelven bolig akustik Paneler til loft

Gode rum. Moelven bolig akustik Paneler til loft Gode rum Moelven bolig akustik 2017 Paneler til loft Designs Med Moelven bolig akustik sættes der fokus på designet af loftet og de akustiske egenskaber. Akustikpanelerne findes i 3 forskellige designs

Læs mere