Viral hepatitis. Hepatitis C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viral hepatitis. Hepatitis C"

Transkript

1 Hepatitis og hiv 1

2 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet mod sundhedspersonale. Da hepatitis C er den mest udbredte infektion blandt stofmisbrugere, og samtidigt er en sygdom, hvor der de seneste år er sket store fremskridt indenfor udredning og behandling, er dette område prioriteret højest. 2

3 Viral hepatitis Hepatitis A, B og C virus forårsager alle leverbetændelse, men adskiller sig i øvrigt fra hinanden, hvad angår smitteveje (tabel 1), forebyggelse og behandling. Hepatitis A virus (HAV) infektionen bliver aldrig kronisk, hvorimod både hepatitis B (HBV) og hepatitis C virus (HCV) kan forårsage kronisk hepatitis med risiko for udvikling af leversvigt eller leverkræft. De tre infektioner kan kun sikkert skelnes fra hinanden gennem undersøgelse af en blodprøve. HCV HBV HAV HIV Blod Ja Ja Sjælden Ja Seksuel Sjælden Ja Sjælden Ja Mor-til-barn Ja Ja Nej Ja Amning Nej Nej Nej Ja Forurenet vand/fødevarer Nej Nej Ja Nej Tabel 1: Smitteveje for viral hepatitis og hiv Hepatitis C HCV er et RNA virus, som kan inddeles i seks forskellige genotyper. I Danmark er genotype 1 den hyppigst forekommende efterfulgt af genotype 3. Genotypen havde tidligere stor betydning for behandlingsvarighed og -resultat, men med introduktionen af ny og mere effektiv behandling vil betydningen af genotypen gradvist miste sin betydning. Der er ingen vaccine mod HCV. 3

4 Forekomst og smitteveje Globalt regner man med at op mod 170 millioner mennesker har hepatitis C. Der er ikke præcise tal for forekomsten af hepatitis C i Danmark, men det formodes at mindst er smittet, hvoraf kun halvdelen er blevet diagnosticeret. Forekomsten blandt injektionsstofmisbrugere i Danmark er ikke kendt, men det anslås at omkring 80 % har hepatitis C. HCV smitter primært gennem direkte blod-til-blod kontakt. Globalt er brug af usterile medicinske procedurer i sundhedsvæsenet, f.eks. genanvendelse af sprøjter og kanyler, den vigtigste risikofaktor for HCV smitte. I Danmark, og andre høj-indkomst lande, ses hepatitis C helt overvejende blandt tidligere og nuværende stofmisbrugere, som har delt HCV-forurenede sprøjter og andet injektionsudstyr. Udlændinge fra lande med høj forekomst af HCV (de fleste lande uden for Vesteuropa, Nord- og Sydamerika og Australien) er også i øget risiko for at være HCV smittet. Smitte gennem blodtransfusion forekommer ikke længere i Danmark. Kvinder med kronisk hepatitis C har ca. 5 % risiko for at smitte deres barn i forbindelse med graviditet. Risikoen stiger til 20 %, hvis moderen samtidig har hiv. HCV smitter ikke gennem amning. Seksuel HCV smitte er ikke hyppig, men kan ske i situationer med risiko for blod kontakt (for eksempel menstruation eller anal sex). Forløbet af HCV infektion Hepatitis C har en inkubationstid på gennemsnitlig syv uger. I den akutte fase, har de fleste ingen eller kun få ukarakteristiske symptomer f.eks. træthed, let feber, muskelsmerter, kvalme og smerte eller ubehag i leverregionen. Kun omkring 15 % udvikler gulsot. Hos cirka en fjerdedel vil immunsystemet være i stand til selv at bekæmpe infektionen. Ved overstået HCV infektion har man stadig antistoffer mod HCV, men er ikke fuldt beskyttet mod ny infektion. Kronisk hepatitis C (defineret ved tilstedeværelse af virus i blodet >6 måneder) er en langsomt forløbende infektion. Virus formerer sig i leveren, hvor immunsystemet vedvarende prøver at bekæmpe virus. Resultatet er dannelse af arvæv i leveren (fibrose). Fibrose kan, efter sværhedsgraden, inddeles i forskellige stadier, hvor det alvorligste stadie kaldes cirrose (skrumpelever). Efter år vil kun % have udviklet cirrose. Faktorer som er forbundet med hurtigere fibrosedannelse er bl.a. højt alkoholforbrug, mandligt køn, alder på infektionstidspunktet (>40 år), nedsat immunforsvar (f.eks. ubehandlet HIV infektion eller 4

5 Figur 1: Forløbet af HCV infektionen AKUT HCV INFEKTION 75 % KRONISK HCV INFEKTION 25 % OVERSTÅET INFEKTION % efter år SKRUMPELEVER 1-2 % per år 2-3 % per år LEVERKRÆFT LEVERSVIGT medicinsk behandling, der påvirker immunforsvaret) eller samtidig infektion med hepatitis B virus. Cirrose giver i starten oftest ingen eller kun få ukarakteristiske symptomer i form af bl.a. træthed og vægttab. Når man har udviklet cirrose er man i risiko for at udvikle leverkræft (hepatocellulært carcinom) eller leversvigt som kan vise sig som ascites (væske i bughulen), blødende oesophagus varicer (blødning fra åreknuder i spiserøret), hepatisk encephalopati (bevidsthedssvækkelse/koma) eller hepatorenalt syndrom (nyresvigt som følge af leversygdom). 5

6 Testning og udredning for hepatitis C Da hepatitis C, både i den akutte og den kroniske fase, oftest ikke giver symptomer, vil de fleste smittede blive diagnosticeret sent i infektionsforløbet, Mange bliver diagnosticeret, gennem screening fordi de tilhører en risikogruppe eller har forhøjede lever blodprøver. Screening for hepatitis C foregår ved antistof test af en almindelig blodprøve. Hvis man har antistoffer mod HCV (anti-hcv positiv) vil man dernæst teste for selve virus (HCV-RNA) samt HCV genotype. Hvis man er HCV-RNA negativ betyder det, at man tidligere har haft HCV infektion, og kommet af med virus, enten fordi immunforsvaret selv har bekæmpet infektionen eller ved hjælp af HCV behandling. Hvis man er positiv for HCV-RNA i mere end seks måneder har man kronisk HCV infektion. De fleste med kronisk infektion har forhøjede værdier af leverenzymerne ALAT og ASAT i blodet, men normale værdier udelukker ikke HCV infektion. I tilfælde af akut HCV infektion, vil man tidligt i forløbet kun have virus i blodet, men ikke antistoffer mod HCV. I løbet af uger til måneder vil man blive anti-hcv positiv. Til at vurdere graden af leverskade (fibrosegraden) var det tidligere almindeligt at foretage en vævsprøve fra leveren (leverbiopsi), men denne undersøgelse er i stigende grad blevet erstattet af fibroskanning som er en hurtig metode til at måle hvor meget fibrose der er i leveren. Ved undersøgelsen placeres et lille apparat på huden over leveren, og ved hjælp af lydbølger kan man måle levererens stivhed som et mål for graden af fibrose. Fibroskanning er en hurtig, smertefri og ufarlig undersøgelse. Det er også muligt at bedømme fibrosegraden ved hjælp af en almindelig blodprøve. Hvis man har levercirrose vil man tilbyde halvårlig ultralydsskanning med henblik på at opdage hepatocellulært carcinom tidligt samt hvert andet år gastroskopi (en kikkertundersøgelse af spiserør og mavesæk) for at påvise tilstedeværelse af oesophagus varicer. Behandling af hepatitis C Frem til 2014 bestod hepatitis C behandling af ugentlige subkutane indsprøjtninger af interferon i kombination med ribavirin tabletter, som tages dagligt. Behandlingen kunne vare op til et år, var forbundet med mange bivirkninger, og kun omkring % (afhængig af genotypen) opnåede et sustained virologic response (SVR) dvs. de kom af med virus. Mange kom aldrig i behandling enten på grund af øget risiko ved at anvende behandlingen (kontraindikation) eller patienternes uvilje mod behandlingen. 6

7 De første stoffer som rammer vigtige trin i virus livscyklus (såkaldte Direct Acting Antivirals; DAA), blev godkendt til behandling i Stofferne havde kun effekt mod genotype 1 og skulle tages sammen med interferon og ribavirin, og selvom flere opnåede SVR betød behandlingen endnu flere bivirkninger og flere tabletter. Det store gennembrud kom i 2014 med godkendelsen af nye stoffer, som kun skal tages én gang dagligt, har væsentligt færre bivirkninger, og har højere chance for SVR. Foreløbige studier har vist, at hvis medicinen tages korrekt, vil næsten alle opnå SVR. Stof Aktivitet mod Hyppigste bivirkninger Simeprevir Genotype 1 & 4 Udslæt, solfølsomhed, kløe og kvalme Sofosbuvir Alle genotyper Ingen specifikke bivirkninger* Daclatasvir Genotype 1, 3 & 4 Ingen specifikke bivirkninger** Tabel 2: Direct Acting Antivirals til behandling af hepatitis C * Hos patienter behandlet med sofosbuvir i kombination interferon og ribavirin var de hyppigste bivirkninger træthed, hovedpine, kvalme og søvnløshed ** Hos patienter som samtidigt er behandlet med sofosbuvir med eller uden ribavirin var de hyppigst rapporterede bivirkninger træthed, kvalme og hovedpine 7

8 Behandlingsvarigheden i dag vil oftest være forkortet til 12 uger og bestå af 1-2 DAA som skal tages med eller uden ribavirin. Interferon vil ikke længere være en del af HCV behandlingen. Flere nye effektive stoffer forventes godkendt til behandling indenfor de næste par år. Ved at kombinere de mest effektive af stofferne, vil det sandsynligvis være muligt at reducere behandlingsvarigheden yderligere helt ned til 6-8 uger. Hvem skal behandles for hepatitis C? Da kronisk hepatitis er en langsomt forløbende infektion, hvor udvikling af cirrose kan tage årtier, vil det ikke være alle som har behov for behandling. Hvis undersøgelse viser at der kun er lidt eller slet ingen leverfibrose, vil man afvente behandling og i stedet følge sygdommens udvikling ved årlige undersøgelser. Med til beslutningen om at starte behandling, indgår også en vurdering af hvorvidt personen vil være i stand til at tage medicinen hver dag under hele behandlingsforløbet, og risikoen for ny infektion efter behandlingen er afsluttet. Med den nye effektive HCV behandling, vil behandlingssvigt (manglende SVR) ofte skyldes dårlig compliance. 8

9 De nuværende danske retningslinjer for HCV behandling afspejler også den nye medicins høje pris, som nødvendiggør en prioritering af de mest syge patienter. Monitorering af hepatitis C under og efter behandling Under behandlingen vil man med bestemte mellemrum måle virusmængden (HCV-RNA) i blodet samt en række almindelige blodprøver for at dokumentere, at medicinen bliver taget og virker. Desuden er det vigtigt at holde øje med bivirkninger til behandlingen. Efter afsluttet behandling er der en lille risiko for, at virus kan komme tilbage i løbet af de første uger (relapse). Det er derfor vigtigt at man uger efter at behandlingen er afsluttet måler virus i blodet igen. Man kan godt blive smittet med HCV efter man har opnået SVR, hvis man f.eks. begynder at dele kanyler med andre igen. Rådgivning og støtte efter afsluttet behandling er derfor vigtigt. Hvis man allerede havde cirrose, da behandlingen blev startet, har man fortsat en lille risiko for leversvigt og hepatocellulært carcinom, selvom man har opnået SVR. Det betyder, at nogle har behov for at fortsætte regelmæssige undersøgelser for disse komplikationer. Der er fortsat usikkerhed om risikoens størrelse, men den synes at være væsentlig mindre, end hvis man ikke havde modtaget behandling. 9

10 Hepatitis B Hepatitis B skyldes et DNA virus, som ligesom HCV er en hyppig årsag til kronisk hepatitis med risiko for udvikling af leversvigt og leverkræft. Der findes en effektiv vaccine mod HBV, som efter tre vaccinationer giver beskyttelse hos mere end 90 %. Forekomst og smitteveje Op mod 350 millioner mennesker har kronisk HBV infektion. Forekomsten er højest i Sydøstasien og i Afrika syd for Sahara. I Danmark regner man med at omkring har kronisk HBV infektion, hvoraf halvdelen ikke er diagnosticeret. HBV smitter gennem seksuel kontakt og ved blod-tilblod kontakt. Globalt er mor-til-barn smitte den vigtigste smittevej. Risikoen for at udvikle kronisk HBV infektion afhænger af alderen på smittetidspunktet. Blandt børn, som er smittet i forbindelse med graviditet eller fødsel, vil næsten alle udvikle kronisk infektion, hvorimod man, hvis man smittes som voksen har under 10 % risiko for at udvikle kronisk infektion. I Danmark er forekomsten af kronisk hepatitis B derfor høj blandt indvandrere fra højrisiko lande, mens der blandt injektionsstofmisbrugere er mange, som har været smittet med HBV, men relativt få som har kronisk infektion. Overstået infektion giver fuld beskyttelse mod ny infektion. Forløbet af HBV infektion Inkubationstiden ved akut HBV infektion er i gennemsnit 75 dage. Ved den akutte infektion vil en del udvikle symptomer i form af gulsot, kvalme, træthed, mørk urin og lys afføring. Akut leversvigt forekommer sjældent. Forløb og risikofaktorer ved kronisk HBV infektion har mange ligheder med kronisk HCV infektion, og de to infektioner kan kun sikkert skelnes fra hinanden ved at teste for virus i en blodprøve. Som ved HCV infektion, ses leverkræft overvejende blandt patienter med cirrose, men til forskel fra HCV har man også en lille risiko for leverkræft, før man har udviklet cirrose. Testning og udredning for hepatitis B Ved screening for HBV infektion tester man for hepatitis B surface antigen (HBsAg) samt for antistoffer mod HBV core antigen (anti-hbc IgG) og antistoffer mod HBsAg (anti-hbs) i en blodprøve. Hvis HBsAg kan måles i mere end 6 måneder har man kronisk 10

11 Kronisk infektion Overstået infektion Vaccinations respons HBsAg + HBV-DNA + Anti-HBc IgG + + Anti-HBs + + Tabel 3: Tolkning af HBV blodprøvesvar HBV infektion, mens tilstedeværelse af både anti-hbc og anti-hbs er udtryk for overstået infektion. Isoleret anti-hbs positivitet ses efter HBV vaccination. Behandling Hvis man har udviklet leverfibrose og samtidigt har vedvarende forhøjelse af lever enzymet ALAT og/ eller HBV-DNA, vil man tilbyde HBV behandling. De fleste vil blive behandlet med et stof som hedder tenofovir, som skal tages én gang dagligt. Tenofovir bruges også i hiv behandlingen. Et alternativt stof, for dem som ikke tåler tenofovir, er entecavir, som også skal tages én gang dagligt. Både tenofovir og entecavir tåles godt af de fleste, men kvalme, opkast, diarre og træthed kan forekomme, specielt i de første uger af behandlingen. Tenofovir kan i sjældne tilfælde give nyreskade, hvorfor nyrefunktionen skal kontrolleres (ved hjælp af en blodprøve) før og under behandlingen. Behandlingen kan ikke udrydde virus, men kan hos de fleste effektivt undertrykke virus. Hvis man ikke har cirrose eller samtidigt er hiv smittet, eller på anden måde har nedsat immunforsvar, kan man hos dem som responderer godt på behandlingen, forsøge at stoppe behandlingen. Behandlingsvarigheden er derfor individuel og afhængig af response på behandlingen. Hos nogle vil virus imidlertid begynde at formere sig igen, hvorefter behandlingen skal genoptages. Ved længere tids behandling vil man kunne se, at graden af leverfibrose aftager. 11

12 Hepatitis A Hepatitis A virus (HAV) infektion kan forårsage akut hepatitis, men fører aldrig til kronisk infektion. Hepatitis A er efterhånden en sjælden infektion i Danmark, som oftest erhverves gennem indtagelse af forurenet vand og mad i forbindelse udlandsrejser. Hepatitis A udbrud kan også forekomme efter import af forurenet frugt og grøntsager. Personer med akut HAV infektion kan i en kort periode smitte videre ved tæt social kontakt. HAV overføres kun meget sjældent ved injektionsstofmisbrug. Symptomerne ved HAV infektion er ofte ukarakteristiske, men kan ligesom ved akut HBV infektion give gulsot, kvalme, træthed, mørk urin og lys afføring. Der findes en effektiv vaccine mod hepatitis A. 12

13 Hiv Hiv (human immunodeficiency virus; humant immundefekt virus) er et virus som inficerer og ødelægger immunsystemets hjælpe-celler, de såkaldte CD4+ T-lymfocytter (hvide blodlegemer), og medfører øget risiko for udvikling af en række opportunistiske infektioner og kræftformer. Opportunistiske infektioner, er infektioner som normalt ikke ses, hvis man har et normalt fungerende immunforsvar. Hvis man er hiv smittet og udvikler en af disse opportunistiske infektioner eller kræftformer siges man at have udviklet aids (aquired immounodeficiency syndrom; erhvervet immundefekt syndrom). Forekomst og smitteveje Hiv smitter både ved seksuel kontakt og blod-til-blod kontakt. Risikoen for hiv smitte ved et vaginalt samleje er under 1 %, men højere ved analt samleje. Risikoen for at overføre hiv ved et nålestiks uheld er kun omkring 0,3 %. Hiv smitter ikke ved kys eller andet almindelig socialt samvær. Der er omkring 34 millioner hiv smittede globalt. To tredjedele af dem bor i Afrika syd for Sahara, hvor hiv primært overføres ved heteroseksuel kontakt og fra gravide kvinder til deres børn. I Danmark formodes der at være 5500 hiv smittede, hvoraf 4000 er diagnosticerede. Forekomsten af hiv infektion blandt injektionsstofmisbrugere i Danmark er lav, og kun 5-10 % af alle nye hiv tilfælde i Danmark skyldes injektionsstofmisbrug. Forløbet af hiv infektionen Omkring halvdelen vil ikke have symptomer på akut hiv infektion, og resten vil ofte opleve influenzalignende symptomer, hævede lymfeknuder eller andre ukarakteristiske symptomer som bevirker at den akutte hiv infektion ofte overses eller forveksles med anden sygdom. Ubehandlet vil der i gennemsnit gå 10 år fra smittetidspunktet til udviklingen af aids. I denne periode vil de fleste også have få eller ingen symptomer. Sen diagnose af hiv er derfor et væsentligt problem som fører til øget sygelighed og død. Hvis man starter hiv behandling, før immunsystemet har taget væsentlig skade, vil de fleste hiv smittede i dag kunne forvente at leve et næsten normalt langt liv. Mange hiv smittede har dog på grund af deres 13

14 livsstil (stofmisbrug, rygning og alkohol), eller samtidig infektion med andre virus eller bakterier, en nedsat livslængde sammenlignet med den øvrige befolkning. Testning og udredning for hiv infektion Ved mistanke om hiv infektion vil man først teste for antistoffer i en almindelig blodprøve. Hvis testen er positiv vil man bekræfte svaret gennem en anden antistof test. Hvis begge prøver er positive er man hiv smittet. Dernæst vil man måle CD4+ T-celle tallet og virusmængden (HIV-RNA) i blodet. CD4+ T-celle tallet siger noget om den smittedes risiko for at udvikle en opportunistisk infektion, og dermed for beslutningen om at starte hiv behandling. Typisk vil man måle CD4+ T-celle tallet fire gange om året, for at se om der er behov for at starte hiv behandling. Virusmængden i blodet har, sammen med andre faktorer, betydning for hvor hurtigt man mister CD4+ T-cellerne. Efter at man har startet hiv behandling er det vigtigt med jævne mellemrum at måle HIV-RNA i blodet for at se at behandlingen virker. Behandling Hiv behandling skal påbegyndes før immunsystemet har taget væsentlig skade. Under behandlingen vil CD4+ T-celle tallet stige, og man nedsætter derved risikoen for aids. hiv behandling består typisk af en kombination af tre forskellige stoffer som skal tages én til to gange dagligt. Den medicin som anvendes i dag bliver tålt godt af de fleste. Medicinen kan undertrykke virus, men ikke udrydde infektionen. Hvis man stopper behandlingen vil virus altid begynde at formere sig igen. Hiv behandling er derfor livslang. Det er også vigtigt at medicinen tages hver dag for at virus ikke skal blive resistent overfor medicinen. 14

15 15

16

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Hepatitis C. en overset sygdom

Hepatitis C. en overset sygdom Hepatitis C en overset sygdom af Overlæge dr. med. Mette Rye Clausen, Hepatologisk afd., Rigshospitalet og Overlæge dr. med. Mads Rauning Buhl, Infektionsmedicinsk afd., Skejby Sygehus Indhold Hepatitis

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi Virologiske undersøgelser Hepatitis A B C serologi Udredning af infektionsstatus (anamnese, gulsot, påvirkede leverenzymer, m.v.) Hepatitis A: Der undersøges for anti-hav IgM. Hepatitis B: Der undersøges

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Den Danske Database for Hepatitis B og C. En landsdækkende klinisk database

Den Danske Database for Hepatitis B og C. En landsdækkende klinisk database Den Danske Database for Hepatitis B og C En landsdækkende klinisk database Årsrapport 2005 1 Indholdsfortegnelse HForord... H3 Hepatitis B og C sygdommens forløb... H4 Hepatitis B... H4 Hepatitis C...

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

Real Q InfCare Hepatitis DK

Real Q InfCare Hepatitis DK Klinisk HBV/HCV Kvalitetssikringsrapport 2012 Udgivet af InfCare Hepatitis DK 1 I InfCare Hepatitis DK samarbejdet indgik (per 31 december 2012) følgende afdelinger: Infektionsmedicinsk Afdeling Århus

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere

National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere 2007 National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands brygge 67 2300

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Hepatitis B. Risici, forebyggelse og behandling. Prof. Dr. med. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association

Hepatitis B. Risici, forebyggelse og behandling. Prof. Dr. med. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association Prof. Dr. med. Stefan Zeuzem Hepatitis B Risici, forebyggelse og behandling European Liver Patients Association F. De Renesselaan, 57 B - 3800 Sint-Truiden, Belgium email: contact@elpa-info.org Kære patient

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

InfCare Hepatitis DK

InfCare Hepatitis DK HBV/HCV Kvalitetsdata Rapport 2015 Final version CUBE Center for Udvikling og Forskning i Klinisk Beslutningsstøtte, Overblik og Kvalitet 1 I InfCare Hepatitis DK rapporten indgår patient data fra følgende

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Bilag. Screen-shots af HIV-teksten

Bilag. Screen-shots af HIV-teksten Empiri Projektets empiri findes på de følgende sider - det vil sige de tekster fra Sundhed.dk, som bliver analyseret i projektet. Først præsenteres et screen-shot af hver af teksterne, som de fremstår

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

kronisk sygdom Få sygdomme hvis nogen har på Fra dødsdom til Farma

kronisk sygdom Få sygdomme hvis nogen har på Fra dødsdom til Farma Hiv-behandlingen er ved at kombinere forskellige typer af læge midler gået fra at forlænge patienternes liv med få måneder til at kunne holde sygdommen så meget i skak, at de fleste med hiv i dag lever

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

SHARED ADDICTION CARE COPENHAGEN. Ph.d. studerende Marianne Linnet SOCIALFORVALTNINGEN

SHARED ADDICTION CARE COPENHAGEN. Ph.d. studerende Marianne Linnet SOCIALFORVALTNINGEN SHARED ADDICTION CARE COPENHAGEN Ph.d. studerende Marianne Linnet SOCIALFORVALTNINGEN DAGENS PROGRAM Problemets karakter Stofmisbrugerne Hepatitis C Antal smittede Hvad er risikoadfærd? Opgavens karakter?

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

FRA L E V E RFORE NINGE N

FRA L E V E RFORE NINGE N OPLYSNING OM LEVERCIRROSE FRA L E V E RFORE NINGE N Leverforeningen Landsforeningen for levertransplanterede og andre med sjældne leversygdomme. Leverforeningen er en patientforening, der blev startet

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C

Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med kronisk hepatitis B og C Lægemiddelkomitéer Sygehusapotekere RADS Fagudvalg

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

BILAG IV VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER

BILAG IV VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER BILAG IV VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER Videnskabelige konklusioner Co-infektion med hepatitis В-virus (HBV) og hepatitis C-virus (HCV) er ikke ualmindeligt grundet de overlappende smitteveje. HCV-infektion

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010:

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Program: Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Præsentation: Vivian Kjær, afd.spl, Heroinklinikken, KABS Sundhedsfaglig behandling i KABS Historien bag den sundhedsfaglige behandling Opbygningen

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Hepatitis C. Risici, forebyggelse og behandling. Prof., dr.med. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association

Hepatitis C. Risici, forebyggelse og behandling. Prof., dr.med. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association Prof., dr.med. Stefan Zeuzem Hepatitis C Risici, forebyggelse og behandling European Liver Patients Association F. De Renesselaan, 57 B 3800 Sint-Truiden, Belgium email: contact@elpainfo.org Kære patient

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Stik, skæreuheld og sprøjt (JMNN-75GCSP)

Stik, skæreuheld og sprøjt (JMNN-75GCSP) "Stik, skæreuheld og sprøjt" http://bbhinet/bbhinet/bbh-retning.nsf/printview/a1dd1b345d916e7fc12573240... Side 1 af 1 27-07-2007 Udgiver: H:S / BBH / Anæstesi- og Operationsafdeling Z Stik, skæreuheld

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cimzia Hvad er Cimzia? Cimzia indeholder stoffet Certolizumab og er et af de såkaldte biologiske lægemidler.

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14. AIDS og forebyggelse af HIV-infektion

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14. AIDS og forebyggelse af HIV-infektion At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14 AIDS og forebyggelse af HIV-infektion December 2004 Erstatter At-anvisning nr. 4.9.1.1 af juni 1988 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Kemoterapi og biologisk behandling til patienter med kræft i tyktarmen eller endetarmen Onkologisk Afdeling

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Bilag III. Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel

Bilag III. Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel Bilag III Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel 43 Tilføjelser, som skal inkluderes i de relevante punkter i produktresuméet for monovalente mæslinge-vacciner.

Læs mere

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS 2010 Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIÆR MIDDELHAVSFEBER Hvad er det? Familiær middelhavsfeber (FMF) er en genetisk (arvelig) sygdom, der viser sig ved tilbagevendende anfald af feber, ledsmerter

Læs mere

"Development of a center for living donation incorporating the roll of the nurse as medical director". D. Lapointe, Rudlow. USA

Development of a center for living donation incorporating the roll of the nurse as medical director. D. Lapointe, Rudlow. USA EASL 2014 Nursesessions (1. dag) "Development of a center for living donation incorporating the roll of the nurse as medical director". D. Lapointe, Rudlow. USA En sygeplejerske fra USA fortalte om sit

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling Mavesår Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er et mavesår? Sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg og 1 g suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere